Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bütün Yönleriyle
PERL CGI – PERL TK – PERL Programlama
Ocak 2003 / 1. Baskı / 543 Syf.
Fiyatı: 28.50 TL
İndirimli: 9.90 TL (%66)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitap özellikle, Perl dilini yeni öğrenecek birisi için temel referansları öğrenmesini sağlayacak şekilde yazılmıştır. Perl dili ile ilk defa karşılaşan birisi için bu çok önemlidir ve kitapta dilin fonksiyonları ve sonuçları ile birlikte verilmesi perl dilini yeni öğrenen birisi için kısa sürede uygulama yazabilecek duruma gelmesini sağlayacaktır.

Bu amaç doğrultusunda kavramlar, başka bir kaynağa gerek duymayı ortadan kaldıracak kadar açıklayıcı ve örnekli olarak verilmiştir. Kişinin kavramları öğrendikten sonra uygulama yazabilmesi hedeflenmiştir. Bunlara ek olarak uygulamalı programların nasıl yazıldığı her satır açıklanarak verilmiş ve bu yönde yazılacak uygulamaların yazılabilmesi kolaylaştırılmıştır.

Konu Başlıkları
Perl ve Server Kurulumu
Perl Diline Giriş
Perl Veri Operatörleri
Aritmetik İşlem Operatörleri
Perl'de Program Denetimi
Liste Değişkenleri
Perl'de Döngüler
Dosya İşlemleri
Değiştirme Yerine Koyma
String Biçimlendirme
Alt Programlar
Perl Modülleri
Perl'de Ağ İşlemleri
File Modülü
Mantık ve Karşılaştırma İşlemleri
Her yönüyle Veritabanı Programlama
Base64 Modülü
Win32 Modülü
Perl Modüllerini Yazmak
Uygulama Örnekleri
Barkod: 9789753475525
Yayın Tarihi: Ocak 2003
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 18x23
Sayfa Sayısı: 543
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  17
PERL  19
CGI  19
Neden Perl ve CGI  19
PERL'in Avantajları  20
1. Bölüm: PERL VE SERVER KURULUMU  21
BİLGİSAYARA SERVER KURULUMU  21
PERL’in Bilgisayara Kurulması  22
Adım, Adım Kurulum  23
Server’de Perl Programlarını Çalıştırmak  26
Editör Kullanarak Programları Test Etmek  29
2. Bölüm: PERL DİLİNE GİRİŞ  31
DEĞİŞKENLER VE VERİLER  31
Değişkenleri Adlandırmak  31
Değişken ve Veri  32
PERL Yorumlayıcısının Yolu  32
Açıklama Satırı  33
İLK CGİ PROGRAMI  33
PERL‘DE VERİ TÜRLERLERİ VE ÖZELLİKLERİ  35
Veri Türü ve Tek Tırnak- Çift Tırnak İşareti  35
Artı (+) Operatörü  41
İki nokta (..) Operatörü  42
X Operatörü  44
3. Bölüm: PERL VERİ OPERATÖRLERİ  45
1. ARİTMETİK İŞLEM OPERATÖRLERİ  45
2. GÖREV OPERATÖRLERİ  47
3. BİT OPERATÖRLERİ  47
4. ARTTIRMA VE EKSİLTME OPERATÖRLERİ  50
5. BİRLEŞİK ATAMA, İŞLEM OPERATÖRLERİ  54
6. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ  56
7. MANTIK OPERATÖRLERİ  57
4. Bölüm: PERL’DE PROGRAM DENETİMİ  59
İF, ELSİF, ELSE DEYİMLERİNİN KULLANILMASI  60
Else  61
Programın sonu  63
Elsİf  64
İf, Else Deyiminin Mantık Operatörleri ile Birlikte Kullanılması  65
Stringler İçin İf, Elsif, Else  67
5. Bölüm: LİSTE DEĞİŞKENLERİ (ARRAY)  69
DİZİLERDE EKLEME ÇIKARMA İŞLEMLERİ  74
Dizinin Başına Ekleme Yapmak  74
Dizinin Sonuna Ekleme Yapmak  75
Dizinin Başından Çıkarma Yapmak  75
Dizinin Sonundan Çıkarma Yapmak  76
İstediğimiz Bir Sıradan Veri Çıkarmak  77
İstediğimiz Bir Sıraya Göre Ekleme Yapmak  78
Birden Fazla Veri Ekleme  78
Listeleri Sondan Başa Doğru Yazdırma  79
Verilerin Arasına Değer Eklemek  79
Bir Dizide Arama Yapmak  80
Dizi Değişkenleri (Array) Fonksiyonları  80
İki Diziyi Birleştirmek  81
Dizilerde Toplam Eleman Sayısını Bulmak  83
Çok Boyutlu Diziler  85
Boyut Sayısını Çoğaltmak  87
HASH (İLİŞKİLİ DİZİLER VE TABLOLAR)  87
Anahtar ve Değer Silmek  89
Anahtar ve Değerleri Sıralamak  91
Çok Boyutlu Hash Listesi  93
Bir Dizi Değişkeni Hash Listesi Olarak Kullanmak  93
6. Bölüm: PERL’DE DÖNGÜLER  95
FOR DÖNGÜSÜ  95
FOREACH DÖNGÜSÜ  97
WHİLE DÖNGÜSÜ  99
DO.. WHİLE DÖNGÜSÜ  100
DO . UNTİL DÖNGÜSÜ  101
UNTİL DÖNGÜSÜ  102
Last  103
Next  103
Continue  103
7. Bölüm: DOSYA İŞLEMLERİ  105
DOSYA İŞLEMCİLERİ  106
Dosya Okuma Teknikleri  106
Yazmak İçin Dosya Açalım  108
Okumak İçin Dosya Açalım  108
Hata Bildirme  109
Dosyalara Yazmak  110
Dosya İçindeki Verilere Ek Yapmak  111
Aynı Dosyayı Çoğaltmak (Farklı Kaydetmek)  111
Dosyaları Silmek  112
Dosya Adını Değiştirmek  112
Klasör(Dizin) Adını Değiştirmek  112
Dosyaları Kilitlemek  113
Klasör (Dizin) Oluşturmak  113
Klasör (Dizin) Silmek  114
Klasörleri Listelemek  114
Dosyaları Listelemek  115
Birden Fazla Dosyayı Silmek  116
Birden Fazla Dosya Adını Değiştirmek  117
Dosya Adı Ayırımı Yapmaksızın Dosyaları Silmek  117
Bütün Dosya ve Klasörleri Birlikte Listelemek  118
Glob Fonksiyonu  119
Dosya Yükleme Teknikleri  119
Birden Fazla Dosyayı Yüklemek  119
Dosya ve Klasörlerde İzin Değerleri (Chmod)  120
İzinleri Verirken Dikkat Edelim  122
Ftp Programı ile Chmod Uygulaması  122
Program İçinde Chmod Uygulaması  123
Birden Fazla Dosyaya CHMOD Uygulamak  124
Dosya ve Klasörleri Denetleme  125
Dosya ve Dizinlerin CHMOD’nu Öğrenmek  126
Diğer Dosya Fonksiyonları  127
Dışarıdan Dosya Dahil Etme (Require)  130
8. Bölüm: ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ  133
ÇEVRE DEĞİŞKENLERİNİN BULUNMASI  135
Çevre Değişkenlerine Ait Program Örnekleri  136
Browser Tipini Belirlemek  138
9. Bölüm: CGI PROGRAMLAMA VE FORM İŞLEMLERİ  139
FORMLAR  139
Basit Girdi  140
Metin ve Şifre Kutusu  140
Get ve Post Metodu  141
Form Bilgilerinin Okunması  147
Radio Tuşları  148
Kutucuklu Menü  149
Metin Alanı  150
Form Parçalarını Gizleme  150
Form Parçalarını Gizleme  151
Form Kullanarak E-Posta Göndermek  152
Formun Sayfada Görünüşü  155
ÖNERİ PROGRAMI VE CGİ SCRİPTLERİ  159
10. Bölüm: DEĞİŞTİRME YERİNE KOYMA (SUBSTITUTE)  161
ARAMA DEĞİŞTİRME  162
ÇEVİRİ (TRANSLATE)  165
TR/// Operatörü  167
Escape Sequence  169
11. Bölüm: REGULAR EXPRESSIONS (DÜZENLİ İFADELER)  171
1. AYRIŞTIRMA  174
!~ Operatörü  175
2. BİLİNMEYENLER  176
+ Karakteri  176
[ ] Köşeli Parantez  177
Tab İşareti T  179
* İşareti  179
? İşareti  181
Q ve E Özel Karakterleri  181
^ İşareti  182
$ İşareti  183
^ ve $ İşaretlerinin Birlikte Kullanılması  184
(.) Nokta İşareti  185
3. GRUPLAMA MODELLERİ  187
4. ALTERNATİFLER  188
5. GURUPLAMA  190
7. ÖZEL DEĞİŞKENLER  196
$[  196
$^A  196
$_  197
$^T  198
$@  198
$^X  199
$^L  199
$+  199
$"  200
$&  200
$#  201
$,  201
 202
$]  202
$’  203
$`  204
@INC  204
$*  204
12. Bölüm: STRING BİÇİMLENDİRME  207
PRİNTF VE SPRİNTF FONKSİYONLARI  211
Pack() Fonksiyonu  213
A ANAHTARI  215
Unpack() Fonksiyonu  216
B ANAHTARI  216
Ord() Fonksiyonu  217
Chr() Fonksiyonu  217
13. Bölüm: PERL VE CGİ’DE HTML KULLANMAK  219
14. Bölüm: PERL’DE ZAMAN VE TARİH  223
SAAT FARKI  227
GERİYE DÖNÜK YADA İLERİYE YÖNELİK TARİH  228
Posıx Modülü ile Tarih Saptama  228
İleriye Yönelik Bir Tarih Örneği  228
Geriye Dönük Bir Tarih Örneği  229
TİME MODÜLÜ  229
Yıl, Ay, Gün Değerlerini Ayrı Ayrı Almak  230
Bir Takvim Örneği  231
15. Bölüm: SUNUCU TARAFLI EKLENTİLER  233
SSI (SERVER-SIDE INCLUDES)  233
SSI Nedir  233
SSI ile Neler Yapılabilir  233
SSI Direktifleri  233
#Include Direktifi  233
#Echo Direktifi  234
#Exec Cgi Direktifi  235
#Exec Cmd Direktifi  235
SSI’nin HTML Sayfalarına Eklenmesi  235
Şartlı SSI Direktifleri  236
16. Bölüm: ALT PROGRAMLAR (SUBROUTINES)  239
BLOK ERİŞİM  243
17. Bölüm: DEĞİŞKENLERDE REFERANSLAR  247
18. Bölüm: COOKIE (ÇEREZLER)  251
19. Bölüm: PERL MODÜLLERİ  255
PERL MODÜLLERİNİ KURMAK (YÜKLEMEK )  255
Modül Arama  257
20. Bölüm: PERL CGİ MODÜLÜ  261
PERL 5 İLE NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA  261
Yeni Nesne Oluşturmak  262
Sayfa Özellikleri  266
CGI Modülünü Kullanarak Form Oluşturmak  267
Form Elemanları  268
Menüler (Popup menu)  269
İşaret Kutusu Oluşturmak (Checkbox)  270
Seçenek Düğmeleri (Radio)  270
Metin Kutusu (Textarea)  270
Şifre Kutusu (Password)  270
Dosya Yükleme Kutusu (File Upload)  271
FORM BİLGİLERİNİN AYRIŞTIRILMASI  271
Formdan Gelen Bilgileri Kaydetmek  272
Dosya Yükleme  275
Dosya Tipini Belirleme  275
Dosya Boyutu  276
Doküman Görüntüleyici  277
CGİ MODÜLÜNDE ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ  278
CGI Modülü ile Çerez Oluşturma ve Okuma  280
CGI Modülü ile Programdaki Hataları Yakalama  285
21. Bölüm: PERL’DE AĞ İŞLEMLERİ (IO MODÜLÜ)  287
BİR SİTE ADRESİNİN IP ADRESLERİNİ TESPİT ETMEK  288
IP ADRESİNİ VEREREK SİTE ADRESİNİ BULMAK  288
NESNE TABANLI DOSYA İŞLEMLERİ  290
22. Bölüm: FİLE MODÜLÜ  293
BİR VEYA DAHA FAZLA DİZİN AÇMAK  293
Bütün Dizin ve Dosyaları Silmek  293
DOSYA KOPYALAMA  293
Dosya Adını Değiştirmek  294
Bilgisayardaki Bellek Bilgilerine Erişmek  294
File::Basename  295
File::Stat  296
23. Bölüm: LWP MODÜLÜ  297
LWP MODÜLÜNE GİRİŞ  297
LWP MODÜLLERİ  298
HTTP MESAJ KODLARI  300
BAZI MIME TÜRLERİ  300
Post Metodu  301
Şifreli Erişim  302
SSL Erişimi  303
24. Bölüm: MySQL'IN BAZI ÖZELLİKLERİ  305
MySQL İLE VERİ TABANI YARATMAK  305
Kişisel Bilgisayarda MySQL  306
Veri Tabanını Seçmek  310
MySQL Komut Satırı  310
Komut Satırı Anlamı  310
Veritabanının Adını Öğrenmek  311
Veritabanı Oluşturmak  312
Veritabanına Tablo Kaydetmek  312
Bazı Tablo Sintaksları  312
Veri Tipleri  313
MANTIK VE KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ  318
Karşılaştırma Operatörleri  319
Tablo Kaydını İncelemek  320
HER YÖNÜYLE MySQL VERİTABANI PROGRAMLAMA  321
MySQL Veritabanı Fonksiyonları  322
STRING Fonksiyonları  323
Tarih ve Zaman Fonksiyonları  328
Düzenleme Fonksiyonları  331
Tablo Kaydetme Seçenekleri  334
Sütunlara Eklenecek Değerleri Tanımlayan Veri Tipleri  334
Otomatik Tarih Atamak  337
Güncelleme Yapmak  339
ALTER TABLE Fonksiyonu  341
ALTER TABLE Tablo_Adı Komutlar [, Sütun_Adları ...]  341
Tablo Silme  342
Tabloya Ekleme Yapmak  342
Tablodan Satır Silme  342
Tablodan Veri Okuma Yada Seçme  343
Replace  344
TOTAL Fonksiyonu  345
AVG Fonksiyonu  345
MAX Fonksiyonu  346
OUTFILE ve INFILE Fonksiyonları  346
25. Bölüm: PERL DBI MODÜLÜ  349
PERL DBI MODÜLÜ İLE MySQL VERİTABANI  349
DBI Modülü ile Veritabanını Okutmak  350
Yöntem 1  350
Yöntem 2  351
Yöntem 3  352
Yöntem 4  353
Yöntem 5  354
Güncelleme Yapmak  355
Tabloya Ekleme Yapmak  356
Tablodan Veri Silmek  357
Bağlantı Kontrolleri  358
PERL DBI ile Tablo Oluşturmak  358
PERL, MySQL VE FORMLARLA ÇALIŞMAK  360
Arama Formu  360
Ekleme Formu  361
Güncelleme Formu  362
Veri Silme  364
Veritabanına Ekleme Yapacak Kodlar  366
Aramayı Yapacak Kodlar  366
26. Bölüm: BASE64 MODÜLÜ  369
VERİ ŞİFRELEME  369
Şifrelenmiş Verinin Çözülmesi  369
27. Bölüm: WİN32 MODÜLÜ  371
EXEL UYGULAMALARI  371
28. Bölüm: GD MODÜLÜ (GRAFİK MODÜLÜ)  373
GRAFİK ÜZERİNE YAZI YAZDIRMA  376
RESİM KOPYALAMA  378
GÖRÜNTÜ BÜYÜTME, KÜÇÜLTME  383
İSTATİSTİK AMAÇLI GRAFİKLER  384
29. Bölüm: NET MODÜLÜ  389
POP3 NEDİR  389
YENİ POP3 NESNESİ YARATMAK  390
Posta İşlemini Başlatmak  390
Mesaj Başlığı Gönderen  392
Mesajı Ayrıştırmak  392
POP3 Mail Mesajı Silme ve ATAÇ Okuma  396
POP3 MAİL GÖNDERMEK  400
SMTP Nedir  400
NET::SMTP Nedir  400
Ataç Eklenmiş Mesaj Göndermek  403
30. Bölüm: PERL MODÜLLERİNİ YAZMAK  407
NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA (OBJECT)  407
MODÜLLER  412
@ISA Listesi  412
Modül Kullanarak Şifreleme Yapmak  414
31. Bölüm: PERL TK  417
GRAFİK ARABİRİMLİ PROGRAMLAR YAZMAK  417
Grafik Arabirim Paketleri (Bileşenleri)  418
Label  418
Button  419
Radiobutton  420
Checkbutton  420
Listbox  421
Scrollbar  422
Entry  423
Text  423
Canvas  424
Frame  424
Scale  425
Menubutton  425
Toplevel  426
DOSYA İŞLEMLERİ  430
Dosya Açma  430
Yazı Tipi, Boyutu, Rengi, Stili  432
PERL/TK İLE VERİTABANI İŞLEMLERİ  437
KLAVYE GİRİŞLERİ VE KISA YOL OLUŞTURMA  439
32. Bölüm: UYGULAMA ÖRNEKLERİ  443
ARAMA MOTORU YAZMAK  443
Internet Tabanlı Arama Motoru Yazmak  443
Yahoo Arama Motoru  453
Site İçi Arama Motoru  454
ÜYELİK SİSTEMİ  460
Ürün Kayıt Formu  479
Üye Kayıt Formu  480
Üyelerin Giriş Yapacağı Form  480
Listedekilere Email Göndermek  485
REKLAM SİSTEMİ  489
Ekleme, Düzeltme, Silme İçin Ana Program  489
Düzeltme, Silme İçin Form Üreten Program  493
Reklam Gösterimini Sağlayacak Program  494
Reklam Hitini Saydıracak Olan Program  496
DOMAİN SORGULAMA (WHOİS)  497
IO Modülünü Kullanarak Whois Sorgulaması Yapmak  498
ÜYELİK SİSTEMİ VE DİZİN ŞİFRELEME  503
POSTA KARTI (E-KART)  511
Şu An Kaç Ziyaretçi Var  524
OYLAMA PROGRAMI  527
33. Bölüm: EKLER  533
PERL KAYNAKLARI  533
WİNDOWS İÇİN PERL KAYNAKLARI  534
PERL MODÜLLERİ VE KAYNAK SİTELERİ  534
VERİTABANI MODÜLLERİNE AİT KAYNAK SİTELER  535
BAZI PERL MODÜLLERİNİN LİSTESİ  536
BAZI MIME TÜRLERİ  540
 


Lütfi Koray Yitmen
Eylül 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
Erdal Delebe
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Zafer Demirkol
Şubat 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Başer
Şubat 2020
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  17
PERL  19
CGI  19
Neden Perl ve CGI  19
PERL'in Avantajları  20
1. Bölüm: PERL VE SERVER KURULUMU  21
BİLGİSAYARA SERVER KURULUMU  21
PERL’in Bilgisayara Kurulması  22
Adım, Adım Kurulum  23
Server’de Perl Programlarını Çalıştırmak  26
Editör Kullanarak Programları Test Etmek  29
2. Bölüm: PERL DİLİNE GİRİŞ  31
DEĞİŞKENLER VE VERİLER  31
Değişkenleri Adlandırmak  31
Değişken ve Veri  32
PERL Yorumlayıcısının Yolu  32
Açıklama Satırı  33
İLK CGİ PROGRAMI  33
PERL‘DE VERİ TÜRLERLERİ VE ÖZELLİKLERİ  35
Veri Türü ve Tek Tırnak- Çift Tırnak İşareti  35
Artı (+) Operatörü  41
İki nokta (..) Operatörü  42
X Operatörü  44
3. Bölüm: PERL VERİ OPERATÖRLERİ  45
1. ARİTMETİK İŞLEM OPERATÖRLERİ  45
2. GÖREV OPERATÖRLERİ  47
3. BİT OPERATÖRLERİ  47
4. ARTTIRMA VE EKSİLTME OPERATÖRLERİ  50
5. BİRLEŞİK ATAMA, İŞLEM OPERATÖRLERİ  54
6. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ  56
7. MANTIK OPERATÖRLERİ  57
4. Bölüm: PERL’DE PROGRAM DENETİMİ  59
İF, ELSİF, ELSE DEYİMLERİNİN KULLANILMASI  60
Else  61
Programın sonu  63
Elsİf  64
İf, Else Deyiminin Mantık Operatörleri ile Birlikte Kullanılması  65
Stringler İçin İf, Elsif, Else  67
5. Bölüm: LİSTE DEĞİŞKENLERİ (ARRAY)  69
DİZİLERDE EKLEME ÇIKARMA İŞLEMLERİ  74
Dizinin Başına Ekleme Yapmak  74
Dizinin Sonuna Ekleme Yapmak  75
Dizinin Başından Çıkarma Yapmak  75
Dizinin Sonundan Çıkarma Yapmak  76
İstediğimiz Bir Sıradan Veri Çıkarmak  77
İstediğimiz Bir Sıraya Göre Ekleme Yapmak  78
Birden Fazla Veri Ekleme  78
Listeleri Sondan Başa Doğru Yazdırma  79
Verilerin Arasına Değer Eklemek  79
Bir Dizide Arama Yapmak  80
Dizi Değişkenleri (Array) Fonksiyonları  80
İki Diziyi Birleştirmek  81
Dizilerde Toplam Eleman Sayısını Bulmak  83
Çok Boyutlu Diziler  85
Boyut Sayısını Çoğaltmak  87
HASH (İLİŞKİLİ DİZİLER VE TABLOLAR)  87
Anahtar ve Değer Silmek  89
Anahtar ve Değerleri Sıralamak  91
Çok Boyutlu Hash Listesi  93
Bir Dizi Değişkeni Hash Listesi Olarak Kullanmak  93
6. Bölüm: PERL’DE DÖNGÜLER  95
FOR DÖNGÜSÜ  95
FOREACH DÖNGÜSÜ  97
WHİLE DÖNGÜSÜ  99
DO.. WHİLE DÖNGÜSÜ  100
DO . UNTİL DÖNGÜSÜ  101
UNTİL DÖNGÜSÜ  102
Last  103
Next  103
Continue  103
7. Bölüm: DOSYA İŞLEMLERİ  105
DOSYA İŞLEMCİLERİ  106
Dosya Okuma Teknikleri  106
Yazmak İçin Dosya Açalım  108
Okumak İçin Dosya Açalım  108
Hata Bildirme  109
Dosyalara Yazmak  110
Dosya İçindeki Verilere Ek Yapmak  111
Aynı Dosyayı Çoğaltmak (Farklı Kaydetmek)  111
Dosyaları Silmek  112
Dosya Adını Değiştirmek  112
Klasör(Dizin) Adını Değiştirmek  112
Dosyaları Kilitlemek  113
Klasör (Dizin) Oluşturmak  113
Klasör (Dizin) Silmek  114
Klasörleri Listelemek  114
Dosyaları Listelemek  115
Birden Fazla Dosyayı Silmek  116
Birden Fazla Dosya Adını Değiştirmek  117
Dosya Adı Ayırımı Yapmaksızın Dosyaları Silmek  117
Bütün Dosya ve Klasörleri Birlikte Listelemek  118
Glob Fonksiyonu  119
Dosya Yükleme Teknikleri  119
Birden Fazla Dosyayı Yüklemek  119
Dosya ve Klasörlerde İzin Değerleri (Chmod)  120
İzinleri Verirken Dikkat Edelim  122
Ftp Programı ile Chmod Uygulaması  122
Program İçinde Chmod Uygulaması  123
Birden Fazla Dosyaya CHMOD Uygulamak  124
Dosya ve Klasörleri Denetleme  125
Dosya ve Dizinlerin CHMOD’nu Öğrenmek  126
Diğer Dosya Fonksiyonları  127
Dışarıdan Dosya Dahil Etme (Require)  130
8. Bölüm: ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ  133
ÇEVRE DEĞİŞKENLERİNİN BULUNMASI  135
Çevre Değişkenlerine Ait Program Örnekleri  136
Browser Tipini Belirlemek  138
9. Bölüm: CGI PROGRAMLAMA VE FORM İŞLEMLERİ  139
FORMLAR  139
Basit Girdi  140
Metin ve Şifre Kutusu  140
Get ve Post Metodu  141
Form Bilgilerinin Okunması  147
Radio Tuşları  148
Kutucuklu Menü  149
Metin Alanı  150
Form Parçalarını Gizleme  150
Form Parçalarını Gizleme  151
Form Kullanarak E-Posta Göndermek  152
Formun Sayfada Görünüşü  155
ÖNERİ PROGRAMI VE CGİ SCRİPTLERİ  159
10. Bölüm: DEĞİŞTİRME YERİNE KOYMA (SUBSTITUTE)  161
ARAMA DEĞİŞTİRME  162
ÇEVİRİ (TRANSLATE)  165
TR/// Operatörü  167
Escape Sequence  169
11. Bölüm: REGULAR EXPRESSIONS (DÜZENLİ İFADELER)  171
1. AYRIŞTIRMA  174
!~ Operatörü  175
2. BİLİNMEYENLER  176
+ Karakteri  176
[ ] Köşeli Parantez  177
Tab İşareti T  179
* İşareti  179
? İşareti  181
Q ve E Özel Karakterleri  181
^ İşareti  182
$ İşareti  183
^ ve $ İşaretlerinin Birlikte Kullanılması  184
(.) Nokta İşareti  185
3. GRUPLAMA MODELLERİ  187
4. ALTERNATİFLER  188
5. GURUPLAMA  190
7. ÖZEL DEĞİŞKENLER  196
$[  196
$^A  196
$_  197
$^T  198
$@  198
$^X  199
$^L  199
$+  199
$"  200
$&  200
$#  201
$,  201
 202
$]  202
$’  203
$`  204
@INC  204
$*  204
12. Bölüm: STRING BİÇİMLENDİRME  207
PRİNTF VE SPRİNTF FONKSİYONLARI  211
Pack() Fonksiyonu  213
A ANAHTARI  215
Unpack() Fonksiyonu  216
B ANAHTARI  216
Ord() Fonksiyonu  217
Chr() Fonksiyonu  217
13. Bölüm: PERL VE CGİ’DE HTML KULLANMAK  219
14. Bölüm: PERL’DE ZAMAN VE TARİH  223
SAAT FARKI  227
GERİYE DÖNÜK YADA İLERİYE YÖNELİK TARİH  228
Posıx Modülü ile Tarih Saptama  228
İleriye Yönelik Bir Tarih Örneği  228
Geriye Dönük Bir Tarih Örneği  229
TİME MODÜLÜ  229
Yıl, Ay, Gün Değerlerini Ayrı Ayrı Almak  230
Bir Takvim Örneği  231
15. Bölüm: SUNUCU TARAFLI EKLENTİLER  233
SSI (SERVER-SIDE INCLUDES)  233
SSI Nedir  233
SSI ile Neler Yapılabilir  233
SSI Direktifleri  233
#Include Direktifi  233
#Echo Direktifi  234
#Exec Cgi Direktifi  235
#Exec Cmd Direktifi  235
SSI’nin HTML Sayfalarına Eklenmesi  235
Şartlı SSI Direktifleri  236
16. Bölüm: ALT PROGRAMLAR (SUBROUTINES)  239
BLOK ERİŞİM  243
17. Bölüm: DEĞİŞKENLERDE REFERANSLAR  247
18. Bölüm: COOKIE (ÇEREZLER)  251
19. Bölüm: PERL MODÜLLERİ  255
PERL MODÜLLERİNİ KURMAK (YÜKLEMEK )  255
Modül Arama  257
20. Bölüm: PERL CGİ MODÜLÜ  261
PERL 5 İLE NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA  261
Yeni Nesne Oluşturmak  262
Sayfa Özellikleri  266
CGI Modülünü Kullanarak Form Oluşturmak  267
Form Elemanları  268
Menüler (Popup menu)  269
İşaret Kutusu Oluşturmak (Checkbox)  270
Seçenek Düğmeleri (Radio)  270
Metin Kutusu (Textarea)  270
Şifre Kutusu (Password)  270
Dosya Yükleme Kutusu (File Upload)  271
FORM BİLGİLERİNİN AYRIŞTIRILMASI  271
Formdan Gelen Bilgileri Kaydetmek  272
Dosya Yükleme  275
Dosya Tipini Belirleme  275
Dosya Boyutu  276
Doküman Görüntüleyici  277
CGİ MODÜLÜNDE ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ  278
CGI Modülü ile Çerez Oluşturma ve Okuma  280
CGI Modülü ile Programdaki Hataları Yakalama  285
21. Bölüm: PERL’DE AĞ İŞLEMLERİ (IO MODÜLÜ)  287
BİR SİTE ADRESİNİN IP ADRESLERİNİ TESPİT ETMEK  288
IP ADRESİNİ VEREREK SİTE ADRESİNİ BULMAK  288
NESNE TABANLI DOSYA İŞLEMLERİ  290
22. Bölüm: FİLE MODÜLÜ  293
BİR VEYA DAHA FAZLA DİZİN AÇMAK  293
Bütün Dizin ve Dosyaları Silmek  293
DOSYA KOPYALAMA  293
Dosya Adını Değiştirmek  294
Bilgisayardaki Bellek Bilgilerine Erişmek  294
File::Basename  295
File::Stat  296
23. Bölüm: LWP MODÜLÜ  297
LWP MODÜLÜNE GİRİŞ  297
LWP MODÜLLERİ  298
HTTP MESAJ KODLARI  300
BAZI MIME TÜRLERİ  300
Post Metodu  301
Şifreli Erişim  302
SSL Erişimi  303
24. Bölüm: MySQL'IN BAZI ÖZELLİKLERİ  305
MySQL İLE VERİ TABANI YARATMAK  305
Kişisel Bilgisayarda MySQL  306
Veri Tabanını Seçmek  310
MySQL Komut Satırı  310
Komut Satırı Anlamı  310
Veritabanının Adını Öğrenmek  311
Veritabanı Oluşturmak  312
Veritabanına Tablo Kaydetmek  312
Bazı Tablo Sintaksları  312
Veri Tipleri  313
MANTIK VE KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ  318
Karşılaştırma Operatörleri  319
Tablo Kaydını İncelemek  320
HER YÖNÜYLE MySQL VERİTABANI PROGRAMLAMA  321
MySQL Veritabanı Fonksiyonları  322
STRING Fonksiyonları  323
Tarih ve Zaman Fonksiyonları  328
Düzenleme Fonksiyonları  331
Tablo Kaydetme Seçenekleri  334
Sütunlara Eklenecek Değerleri Tanımlayan Veri Tipleri  334
Otomatik Tarih Atamak  337
Güncelleme Yapmak  339
ALTER TABLE Fonksiyonu  341
ALTER TABLE Tablo_Adı Komutlar [, Sütun_Adları ...]  341
Tablo Silme  342
Tabloya Ekleme Yapmak  342
Tablodan Satır Silme  342
Tablodan Veri Okuma Yada Seçme  343
Replace  344
TOTAL Fonksiyonu  345
AVG Fonksiyonu  345
MAX Fonksiyonu  346
OUTFILE ve INFILE Fonksiyonları  346
25. Bölüm: PERL DBI MODÜLÜ  349
PERL DBI MODÜLÜ İLE MySQL VERİTABANI  349
DBI Modülü ile Veritabanını Okutmak  350
Yöntem 1  350
Yöntem 2  351
Yöntem 3  352
Yöntem 4  353
Yöntem 5  354
Güncelleme Yapmak  355
Tabloya Ekleme Yapmak  356
Tablodan Veri Silmek  357
Bağlantı Kontrolleri  358
PERL DBI ile Tablo Oluşturmak  358
PERL, MySQL VE FORMLARLA ÇALIŞMAK  360
Arama Formu  360
Ekleme Formu  361
Güncelleme Formu  362
Veri Silme  364
Veritabanına Ekleme Yapacak Kodlar  366
Aramayı Yapacak Kodlar  366
26. Bölüm: BASE64 MODÜLÜ  369
VERİ ŞİFRELEME  369
Şifrelenmiş Verinin Çözülmesi  369
27. Bölüm: WİN32 MODÜLÜ  371
EXEL UYGULAMALARI  371
28. Bölüm: GD MODÜLÜ (GRAFİK MODÜLÜ)  373
GRAFİK ÜZERİNE YAZI YAZDIRMA  376
RESİM KOPYALAMA  378
GÖRÜNTÜ BÜYÜTME, KÜÇÜLTME  383
İSTATİSTİK AMAÇLI GRAFİKLER  384
29. Bölüm: NET MODÜLÜ  389
POP3 NEDİR  389
YENİ POP3 NESNESİ YARATMAK  390
Posta İşlemini Başlatmak  390
Mesaj Başlığı Gönderen  392
Mesajı Ayrıştırmak  392
POP3 Mail Mesajı Silme ve ATAÇ Okuma  396
POP3 MAİL GÖNDERMEK  400
SMTP Nedir  400
NET::SMTP Nedir  400
Ataç Eklenmiş Mesaj Göndermek  403
30. Bölüm: PERL MODÜLLERİNİ YAZMAK  407
NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA (OBJECT)  407
MODÜLLER  412
@ISA Listesi  412
Modül Kullanarak Şifreleme Yapmak  414
31. Bölüm: PERL TK  417
GRAFİK ARABİRİMLİ PROGRAMLAR YAZMAK  417
Grafik Arabirim Paketleri (Bileşenleri)  418
Label  418
Button  419
Radiobutton  420
Checkbutton  420
Listbox  421
Scrollbar  422
Entry  423
Text  423
Canvas  424
Frame  424
Scale  425
Menubutton  425
Toplevel  426
DOSYA İŞLEMLERİ  430
Dosya Açma  430
Yazı Tipi, Boyutu, Rengi, Stili  432
PERL/TK İLE VERİTABANI İŞLEMLERİ  437
KLAVYE GİRİŞLERİ VE KISA YOL OLUŞTURMA  439
32. Bölüm: UYGULAMA ÖRNEKLERİ  443
ARAMA MOTORU YAZMAK  443
Internet Tabanlı Arama Motoru Yazmak  443
Yahoo Arama Motoru  453
Site İçi Arama Motoru  454
ÜYELİK SİSTEMİ  460
Ürün Kayıt Formu  479
Üye Kayıt Formu  480
Üyelerin Giriş Yapacağı Form  480
Listedekilere Email Göndermek  485
REKLAM SİSTEMİ  489
Ekleme, Düzeltme, Silme İçin Ana Program  489
Düzeltme, Silme İçin Form Üreten Program  493
Reklam Gösterimini Sağlayacak Program  494
Reklam Hitini Saydıracak Olan Program  496
DOMAİN SORGULAMA (WHOİS)  497
IO Modülünü Kullanarak Whois Sorgulaması Yapmak  498
ÜYELİK SİSTEMİ VE DİZİN ŞİFRELEME  503
POSTA KARTI (E-KART)  511
Şu An Kaç Ziyaretçi Var  524
OYLAMA PROGRAMI  527
33. Bölüm: EKLER  533
PERL KAYNAKLARI  533
WİNDOWS İÇİN PERL KAYNAKLARI  534
PERL MODÜLLERİ VE KAYNAK SİTELERİ  534
VERİTABANI MODÜLLERİNE AİT KAYNAK SİTELER  535
BAZI PERL MODÜLLERİNİN LİSTESİ  536
BAZI MIME TÜRLERİ  540
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020