Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Marka Hakkının Niteliği ve Devletin Markaya Müdahalesi
– Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Monografileri –
Kasım 2020 / 1. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 57.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Markanın ne olduğu ile marka hakkının niteliği sürekli olarak dünyadaki hukuk sistemlerinde tartışılan bir konu olmuş ve güncelliğini her zaman korumuştur. Bununla birlikte konu özellikle mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilirken tek tip sigara paketleri ya da resmi adıyla düz paketlerin uygulanmaya başlamasıyla bu kez markanın bir kullanma yetkisi içerip içermediği gündeme gelmiştir.

Bu kitapta ilk olarak marka hakkının niteliği değerlendirilmekte ancak bu değerlendirme mevcut değerlendirmelerden farklı olarak anayasal mülkiyet hakkı ile özel hukuktaki mülkiyet hakkı şeklinde ikili bir ayrıma gidilerek gerçekleştirilmektedir. Hakkın niteliği kapsamında marka hakkının içerdiği yetkiler Kıta Avrupası hukukuna ve müşterek hukuka ilişkin kararlar ile doktrin görüşleriyle birlikte incelenmekte, markanın özellikle bir kullanma yetkisi içerip içermediği değerlendirilmektedir. Kitapta ayrıca marka hakkının niteliği göz önüne alınarak tek tip sigara paketleri, alkollü içeceklere ilişkin markalar, tabela kullanımları gibi devletin markaya müdahale türleri incelenmekte, bu müdahalelerin hukuka uygun olup olmadığı ve niteliği konusunda ayrıntılı değerlendirmeler bulunmaktadır. Keza Avustralya, İngiltere, Fransa ve Avrupa Birliği'nde etkili olan tek tip sigara paketlerine ilişkin uygulamalar ve mahkeme kararlarına da ayrıntılı olarak yer verilmektedir.

Kitap özellikle marka hakkının niteliği ile devletin marka hakkına ne şekilde müdahale ettiği ve edebileceğini karşılaştırmalı hukukla birlikte değerlendirmek isteyen kişiler için yararlanabilecekleri önemli bir kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Mülkiyet, Fikri ve Sınai Hak Kavramı
Marka Hakkının Sınırlandırılması
Barkod: 9789750264269
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
MÜLKİYET, FİKRİ VE SINAİ HAK KAVRAMI
§ 1. MÜLKİYET VE MÜLKİYET HAKKI  19
I. Özel Hukuka Göre Mülkiyet Hakkı  20
II. Anayasa Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı  24
§ 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR  29
I. Fikri Hak ve Sınai Hak Kavramı  29
II. Marka  30
A. Marka Hakkının Kazanılması  31
1. Kullanma Yoluyla Kazanma  31
2. Tescil Yoluyla Kazanma  31
B. Markanın Unsurları  32
1. İşaret  32
2. Sicilde Gösterilebilir Olma  32
3. Ayırt Edicilik  33
C. Markanın İşlevleri  34
1. Kaynak Gösterme İşlevi  34
2. Ayırt Etme İşlevi  35
3. Garanti İşlevi  36
4. Reklam İşlevi  36
D. Marka Hakkının Hukuki Niteliği  37
1. Anayasa Hukuku Yönünden  37
2. Özel Hukuk Yönünden  38
E. Mutlak Hakkın Kapsamı  43
1. Müşterek Hukukta Kullanma Yetkisi  44
2. Özel Hukuka Göre Kullanma Yetkisi  49
a. Türk Hukuku Yönünden  49
b. AB Hukuku Yönünden  61
3. Anayasa Hukukunda Kullanma Yetkisi  66
4. Uluslararası Sözleşmelerde Kullanma Yetkisi  69
İkinci Bölüm
MARKA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI
§ 1. MARKA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI VE MÜDAHALE KAVRAMI  73
I. Genel Olarak  73
II. Marka Hakkının Sınırlandırılması  74
III. Müdahalenin Tipi  76
IV. Marka Hakkının Sınırlandırılmasının Sınırı: Ölçülülük İlkesi  80
§ 2. DEVLETİN MARKA HAKKINA MÜDAHALE YÖNTEMİ  84
I. Yasama Yoluyla Müdahale  84
II. Yürütme Yoluyla Müdahale  87
A. Genel Olarak  87
B. Tabela ve Dış Cephe Tanıtımlarındaki Markalara Yönelik Müdahaleler  88
III. Yargı Yoluyla Müdahale  90
§ 3. DEVLETİN MARKA HAKKINA MÜDAHALE TÜRLERİ  97
I. Dolaylı ve Doğrudan Müdahale  97
A. Dolaylı Müdahale  97
B. Doğrudan Müdahale  98
II. Zamana Göre Müdahale  99
A. Marka Hakkının Doğumundan Önce Müdahale  99
B. Marka Hakkının Doğumundan Sonra Müdahale  101
1. Tütün Ürünleri Yönünden Müdahale  101
a. Düz Paket Kavramının Ortaya Çıkışı  101
b. Düz Paketin Tanımı  105
c. Uygulamalar  106
aa. Avustralya  106
aaa. Genel Olarak  106
bbb. Tütün Ürünlerinin Düz Paketlenmesi Yasasının Getirdikleri  107
ccc. Avustralya Yüksek Mahkeme Davası  112
aaaa. Davacıların İddiaları  113
bbbb. Avustralya Devleti’nin Savunması  118
cccc. Mahkeme Kararı  128
dddd. Karşı Oy  134
bb. Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Uyuşmazlıklar  135
aaa. Özel Koşullarla Engelleme  138
bbb. Markanın Ticaret Seyri İçinde Kullanılması  139
ccc. Haksız Yere Engelleme  139
cc. Daimi Hakemlik Mahkemesi Uyuşmazlığı  143
dd. Avrupa Birliği  145
aaa. Genel Olarak  145
bbb. ABAD Yargılaması  146
ee. Fransa  147
aaa. Fransa Anayasa Konseyi Kararı  149
bbb. Fransız Danıştayı Kararı  150
ff. İngiltere  155
aaa. Genel Olarak  155
bbb. İngiliz Yüksek Mahkeme Kararı  157
gg. Türkiye  161
aaa. Genel Olarak  161
bbb. Müdahalenin Hukuka Uygunluğu  165
d. Kullanmama Nedeniyle Hak Kaybı  176
2. Alkollü İçecekler Yönünden Müdahale  179
3. İlaçlar Yönünden Müdahale  181
Sonuç  185
Kaynakça  191
Diğer Kaynaklar  203
Kavramlar Dizini  207
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
MÜLKİYET, FİKRİ VE SINAİ HAK KAVRAMI
§ 1. MÜLKİYET VE MÜLKİYET HAKKI  19
I. Özel Hukuka Göre Mülkiyet Hakkı  20
II. Anayasa Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı  24
§ 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR  29
I. Fikri Hak ve Sınai Hak Kavramı  29
II. Marka  30
A. Marka Hakkının Kazanılması  31
1. Kullanma Yoluyla Kazanma  31
2. Tescil Yoluyla Kazanma  31
B. Markanın Unsurları  32
1. İşaret  32
2. Sicilde Gösterilebilir Olma  32
3. Ayırt Edicilik  33
C. Markanın İşlevleri  34
1. Kaynak Gösterme İşlevi  34
2. Ayırt Etme İşlevi  35
3. Garanti İşlevi  36
4. Reklam İşlevi  36
D. Marka Hakkının Hukuki Niteliği  37
1. Anayasa Hukuku Yönünden  37
2. Özel Hukuk Yönünden  38
E. Mutlak Hakkın Kapsamı  43
1. Müşterek Hukukta Kullanma Yetkisi  44
2. Özel Hukuka Göre Kullanma Yetkisi  49
a. Türk Hukuku Yönünden  49
b. AB Hukuku Yönünden  61
3. Anayasa Hukukunda Kullanma Yetkisi  66
4. Uluslararası Sözleşmelerde Kullanma Yetkisi  69
İkinci Bölüm
MARKA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI
§ 1. MARKA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI VE MÜDAHALE KAVRAMI  73
I. Genel Olarak  73
II. Marka Hakkının Sınırlandırılması  74
III. Müdahalenin Tipi  76
IV. Marka Hakkının Sınırlandırılmasının Sınırı: Ölçülülük İlkesi  80
§ 2. DEVLETİN MARKA HAKKINA MÜDAHALE YÖNTEMİ  84
I. Yasama Yoluyla Müdahale  84
II. Yürütme Yoluyla Müdahale  87
A. Genel Olarak  87
B. Tabela ve Dış Cephe Tanıtımlarındaki Markalara Yönelik Müdahaleler  88
III. Yargı Yoluyla Müdahale  90
§ 3. DEVLETİN MARKA HAKKINA MÜDAHALE TÜRLERİ  97
I. Dolaylı ve Doğrudan Müdahale  97
A. Dolaylı Müdahale  97
B. Doğrudan Müdahale  98
II. Zamana Göre Müdahale  99
A. Marka Hakkının Doğumundan Önce Müdahale  99
B. Marka Hakkının Doğumundan Sonra Müdahale  101
1. Tütün Ürünleri Yönünden Müdahale  101
a. Düz Paket Kavramının Ortaya Çıkışı  101
b. Düz Paketin Tanımı  105
c. Uygulamalar  106
aa. Avustralya  106
aaa. Genel Olarak  106
bbb. Tütün Ürünlerinin Düz Paketlenmesi Yasasının Getirdikleri  107
ccc. Avustralya Yüksek Mahkeme Davası  112
aaaa. Davacıların İddiaları  113
bbbb. Avustralya Devleti’nin Savunması  118
cccc. Mahkeme Kararı  128
dddd. Karşı Oy  134
bb. Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Uyuşmazlıklar  135
aaa. Özel Koşullarla Engelleme  138
bbb. Markanın Ticaret Seyri İçinde Kullanılması  139
ccc. Haksız Yere Engelleme  139
cc. Daimi Hakemlik Mahkemesi Uyuşmazlığı  143
dd. Avrupa Birliği  145
aaa. Genel Olarak  145
bbb. ABAD Yargılaması  146
ee. Fransa  147
aaa. Fransa Anayasa Konseyi Kararı  149
bbb. Fransız Danıştayı Kararı  150
ff. İngiltere  155
aaa. Genel Olarak  155
bbb. İngiliz Yüksek Mahkeme Kararı  157
gg. Türkiye  161
aaa. Genel Olarak  161
bbb. Müdahalenin Hukuka Uygunluğu  165
d. Kullanmama Nedeniyle Hak Kaybı  176
2. Alkollü İçecekler Yönünden Müdahale  179
3. İlaçlar Yönünden Müdahale  181
Sonuç  185
Kaynakça  191
Diğer Kaynaklar  203
Kavramlar Dizini  207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021