Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Post Otistik İktisat
Eylül 2020 / 2. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 25.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, neoklasik iktisadın aksak yönlerinin post otistik olarak analizini içermektedir. Neoklasik iktisada karşı Fransa'da bir avuç öğrenci ile başlayan ve daha sonra ciddi bir akademisyen desteğini alan post otistik iktisat hareketi, 2008 Krizi ile önemini kat ve kat arttırmıştır. Bu kitap, ekonominin sadece neoklasik iktisattan ibaret olmadığını, neoklasik teorilerinin eleştiriye açık aksak yanlarını göstererek anlatan bir kılavuz niteliğindedir.

Kitap konuyla araştıran bir araştırmacının bir kitaptan neler bekleyeceği göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Kitabın ilk bölümünde neo klasik iktisadın aksak ve eleştiriye açık yönleri ele alınmıştır.İkinci bölümünde post otistik iktisat hareketin doğuşu ve çözüm önerileri, bu düşünce okulunu savunan düşünürlerin fikirleri eşliğinde ele alınmıştır.Kitabın üçüncü bölümünde ise 2008 küresel krizi post otistik iktisat bakış açısıyla analiz edilmiştir. Eser ekonomi ve finans öğrencilerine yan sıra ekonomi ve finans bilimine ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere, ekonomi biliminin felsefesi ve sosyolojisine ilgi duyanlara da hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
İktisat Bilim midir?
İktisat Etik İlişkisi
Günümüz İktisat Eğitimi
Neoklasik İktisadın Temelleri
Neoklasik İktisada Eleştiriler
Otizm
Post otistik İktisat
Küresel Kriz ve Otistik İktisat
Barkod: 9789750261060
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  11
Giriş  19
Bölüm I
TOPLUMSAL BİLİM OLARAK İKTİSAT
1.1. İktisat Bir Bilim midir?  23
1.2. Günümüzde İktisat Eğitimi Nasıl Olmalıdır?  28
1.3. İktisat ve Etik İlişkisi  29
Bölüm II
NEO KLASİK İKTİSADIN TEMEL TEORİLERİ VE
NEO KLASİK İKTİSADA YAPILAN ELEŞTİRİLER
2.1. Neo Klasik İktisadın Temelleri  32
2.1.1. Neo Klasik İktisatta Değer ve Marjinal Fayda Teorisi  32
2.1.1.1. Azalan Marjinal Fayda Yasası  34
2.1.1.2. Rasyonel Seçim Teorisi  36
2.1.1.3. Subjektivizm (Öznelcilik)  38
2.1.2. Neo Klasik İktisatta Üretim Teorisi  39
2.1.3. Neo Klasik İktisatta Ücret ve Bölüşüm Teorisi  44
2.1.4. Neo Klasik Fiyat ve Rant Teorisi  46
2.1.5. Rasyonalite ve Zaman  46
2.1.6. Görünmez El kavramı  47
2.2. Neo–Klasik İktisada Yöneltilen Eleştiriler  48
2.2.1. İktisadi İnsan (Homo Economicus) Tanımına Yapılan Eleştiriler  48
2.2.2. Ceteris Paribus Varsayımına Yapılan Eleştiriler  50
2.2.3. Aşırı Matematik Kullanımına Yapılan Eleştiriler  51
2.2.4. Tam Rekabet Varsayımına Yapılan Eleştiriler  53
2.2.5. Neo Klasik İktisadın Kadına Bakışına Yapılan Eleştiriler  54
2.2.6. Neo Klasik İktisadın Kurumların Etkisini Göz ardı Etmesi ve Newtoncu Bakış Açısı  55
2.2.7. Oyun Teorisi Eleştirisi  56
2.2.8. Kâr Maksimizasyonu Eleştirisi  57
2.2.9. Neo Klasik İktisadın Felsefe Boyutunun Eksikliği  57
2.2.10. Kuram ile Gerçek Arasındaki Kopuk Bağlantı  58
2.2.11. Öznelciliğin Eleştirisi  59
2.2.12. İktisat Eğitimine Yapılan Eleştiriler  59
Bölüm III
NEO KLASİK İKTİSADA BAŞKALDIRI:
POST OTİSTİK İKTİSAT
3.1. Post Otistik İktisadın Doğuşu ve Gelişimi  61
3.2. Post Otistik İktisadın Çözüm Önerileri  67
3.2.1. Robert Solow ve Joan Robinson: Geleneksel Yöntemlere Saplanıp Kalmak  67
3.2.2. Daniel Kahneman, Amos Tuersky ve Kyle Siler: Akılcı Olmayan İnsan Davranışları  69
3.2.3. Kepa M. Ormazabal ve Matthew McCartney: Ricardocu Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin İmkânsızlığı  72
3.2.4. Alan Goodacre ve George Irvin: Yeni Ticaret Teorisi ve Eşitsizlikler  74
3.2.5. Kurt Cobb ve Geoff Harcourt: Hayali Dünyadan Gerçek Dünyaya  76
3.2.6. Steve Keen: Kulaksız Ekonomistler  77
3.2.7. Jacques Sapir ve James K. Galbraith: Aksiyomatikler  79
3.2.8. Frank Rotering ve Bernard Guerrien: Mikro İktisat  82
3.2.9. Frank Ackerman ve Andre Orlean: İktisat ve Çevre  87
3.2.10. Ronnie Morrison: Refah  89
3.2.11. John Pullen ve David Rosnick: Daha Az Matematik Daha Fazla Diyagram  89
3.2.12. Leon Podkaminer ve Geoffrey M. Hodgson: Demode İktisat Müfredatı  92
3.2.13. Julie A. Nelson ve Richard Smith: Kadınların Olmadığı Ekonomi  94
3.2.14. Grazia letto–Gilles ve Dan Turton: Neoklasik İktisat Krizlerden Beslenir  99
3.2.15. Bruce Edmond ve Thodoris Koutsobinas: Rasyonel Olmayan Davranışlar  99
3.2.16. Koutsobinas Tezinde Haklımıydı?  100
3.2.17. George Soros ve Luigi Spaventa: Krizin Bize Söyledikleri  101
3.2.18. Sean Mallin ve Walden Bello: Patlayan Balonlar  102
3.2.19. Ellen Kirman ve Dirk Helbing: Karmaşık Dinamik Sistem  105
3.2.20. David Hemenway ve Sara Solnick: İktisatta İhmal edilen Konular  108
3.2.21. Iwai Katsuhito ve Alan Taylor Harvey: Panikler  109
3.2.22. Oscar Lange ve David Westbrook: Borsaların Bize Söyledikleri  110
3.2.23. Herbert Simon ve Gilles Ravaeud: Maksimum Kâr Masalı  111
3.2.24. Tony Lawson ve Uskali Maki: Yeni bir kavram Eleştirisel Realizm  113
3.2.25. Paul Ormerod ve Anne Mayhew: Kapitalist Neo Klasisizm ve İronik Tam Rekabet Varsayımı  115
3.2.26. Joseph Schumpeter ve Ben Fine: Yaratıcı Yıkım ve Sıra Dışı Bir Disiplin Üzerine  117
3.2.27. Paul Sameuelson: Ahlak Kavramının Yerinde Yeller Esiyor  119
3.2.28. Lars Pålsson Syll: Rasyonel Beklentiler Safsatası  119
3.2.29. Sheila Dow, Alan Hutton ve Victoria Chick: Prestijini Piyasa Ekonomisine Borçlu Neoklasik İktisat  120
3.2.30. Hugh Stretton ve Kurt Jacobsen: Diğer İktisat Akımlarının Dışlanması  121
3.2.31. Ann Pettifor ve Víctor A. Beker: İşlevsiz Uluslararası Finans ve Minsky’nin Balonu  123
3.2.32. Wilson Sy ve Jorge Rojas: Yeni Paradigmalar  128
3.2.33. William E. Rees: Eko–Felaket olarak Ekonomi  131
3.2.34. Neva Goodwin: Dünyayı Restore Etmek  132
3.2.35. Blair Fix: Beşerî Sermaye Kavramındaki Sorunlar  133
3.2.36. John F. Tomer ve Deniz Kellecioğlu: Dürtme’nin Potansiyelinin Farkına Varmak ve Ekonomi– Güç Sistemleri  134
Bölüm IV
2008 KÜRESEL KRİZİNİN POST OTİSTİK ANALİZİ
4.1. Küresel Krizin Nedenleri  138
4.1.1. Yüksek Likidite ve Faiz Oranları  138
4.1.2. Reyting Kuruluşlarının yetersizlikleri ve Çin Gerçeği  140
4.1.3. Greenspan, IMF ve Dünya Bankası Politikaları  141
4.1.4. Menkul Kıymetleştirme  142
4.1.5. Türev Ürünler  142
4.2. 2008 Krizi’nin Post Otistik Analizi  144
Sonuç  153
Kaynaklar  157
Kavramlar Dizini  175
 


Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Emine Kef ...
Aralık 2020
32.50 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yiğit ...
Aralık 2020
24.00 TL
Sepete Ekle
Metin Berber ...
Kasım 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  11
Giriş  19
Bölüm I
TOPLUMSAL BİLİM OLARAK İKTİSAT
1.1. İktisat Bir Bilim midir?  23
1.2. Günümüzde İktisat Eğitimi Nasıl Olmalıdır?  28
1.3. İktisat ve Etik İlişkisi  29
Bölüm II
NEO KLASİK İKTİSADIN TEMEL TEORİLERİ VE
NEO KLASİK İKTİSADA YAPILAN ELEŞTİRİLER
2.1. Neo Klasik İktisadın Temelleri  32
2.1.1. Neo Klasik İktisatta Değer ve Marjinal Fayda Teorisi  32
2.1.1.1. Azalan Marjinal Fayda Yasası  34
2.1.1.2. Rasyonel Seçim Teorisi  36
2.1.1.3. Subjektivizm (Öznelcilik)  38
2.1.2. Neo Klasik İktisatta Üretim Teorisi  39
2.1.3. Neo Klasik İktisatta Ücret ve Bölüşüm Teorisi  44
2.1.4. Neo Klasik Fiyat ve Rant Teorisi  46
2.1.5. Rasyonalite ve Zaman  46
2.1.6. Görünmez El kavramı  47
2.2. Neo–Klasik İktisada Yöneltilen Eleştiriler  48
2.2.1. İktisadi İnsan (Homo Economicus) Tanımına Yapılan Eleştiriler  48
2.2.2. Ceteris Paribus Varsayımına Yapılan Eleştiriler  50
2.2.3. Aşırı Matematik Kullanımına Yapılan Eleştiriler  51
2.2.4. Tam Rekabet Varsayımına Yapılan Eleştiriler  53
2.2.5. Neo Klasik İktisadın Kadına Bakışına Yapılan Eleştiriler  54
2.2.6. Neo Klasik İktisadın Kurumların Etkisini Göz ardı Etmesi ve Newtoncu Bakış Açısı  55
2.2.7. Oyun Teorisi Eleştirisi  56
2.2.8. Kâr Maksimizasyonu Eleştirisi  57
2.2.9. Neo Klasik İktisadın Felsefe Boyutunun Eksikliği  57
2.2.10. Kuram ile Gerçek Arasındaki Kopuk Bağlantı  58
2.2.11. Öznelciliğin Eleştirisi  59
2.2.12. İktisat Eğitimine Yapılan Eleştiriler  59
Bölüm III
NEO KLASİK İKTİSADA BAŞKALDIRI:
POST OTİSTİK İKTİSAT
3.1. Post Otistik İktisadın Doğuşu ve Gelişimi  61
3.2. Post Otistik İktisadın Çözüm Önerileri  67
3.2.1. Robert Solow ve Joan Robinson: Geleneksel Yöntemlere Saplanıp Kalmak  67
3.2.2. Daniel Kahneman, Amos Tuersky ve Kyle Siler: Akılcı Olmayan İnsan Davranışları  69
3.2.3. Kepa M. Ormazabal ve Matthew McCartney: Ricardocu Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin İmkânsızlığı  72
3.2.4. Alan Goodacre ve George Irvin: Yeni Ticaret Teorisi ve Eşitsizlikler  74
3.2.5. Kurt Cobb ve Geoff Harcourt: Hayali Dünyadan Gerçek Dünyaya  76
3.2.6. Steve Keen: Kulaksız Ekonomistler  77
3.2.7. Jacques Sapir ve James K. Galbraith: Aksiyomatikler  79
3.2.8. Frank Rotering ve Bernard Guerrien: Mikro İktisat  82
3.2.9. Frank Ackerman ve Andre Orlean: İktisat ve Çevre  87
3.2.10. Ronnie Morrison: Refah  89
3.2.11. John Pullen ve David Rosnick: Daha Az Matematik Daha Fazla Diyagram  89
3.2.12. Leon Podkaminer ve Geoffrey M. Hodgson: Demode İktisat Müfredatı  92
3.2.13. Julie A. Nelson ve Richard Smith: Kadınların Olmadığı Ekonomi  94
3.2.14. Grazia letto–Gilles ve Dan Turton: Neoklasik İktisat Krizlerden Beslenir  99
3.2.15. Bruce Edmond ve Thodoris Koutsobinas: Rasyonel Olmayan Davranışlar  99
3.2.16. Koutsobinas Tezinde Haklımıydı?  100
3.2.17. George Soros ve Luigi Spaventa: Krizin Bize Söyledikleri  101
3.2.18. Sean Mallin ve Walden Bello: Patlayan Balonlar  102
3.2.19. Ellen Kirman ve Dirk Helbing: Karmaşık Dinamik Sistem  105
3.2.20. David Hemenway ve Sara Solnick: İktisatta İhmal edilen Konular  108
3.2.21. Iwai Katsuhito ve Alan Taylor Harvey: Panikler  109
3.2.22. Oscar Lange ve David Westbrook: Borsaların Bize Söyledikleri  110
3.2.23. Herbert Simon ve Gilles Ravaeud: Maksimum Kâr Masalı  111
3.2.24. Tony Lawson ve Uskali Maki: Yeni bir kavram Eleştirisel Realizm  113
3.2.25. Paul Ormerod ve Anne Mayhew: Kapitalist Neo Klasisizm ve İronik Tam Rekabet Varsayımı  115
3.2.26. Joseph Schumpeter ve Ben Fine: Yaratıcı Yıkım ve Sıra Dışı Bir Disiplin Üzerine  117
3.2.27. Paul Sameuelson: Ahlak Kavramının Yerinde Yeller Esiyor  119
3.2.28. Lars Pålsson Syll: Rasyonel Beklentiler Safsatası  119
3.2.29. Sheila Dow, Alan Hutton ve Victoria Chick: Prestijini Piyasa Ekonomisine Borçlu Neoklasik İktisat  120
3.2.30. Hugh Stretton ve Kurt Jacobsen: Diğer İktisat Akımlarının Dışlanması  121
3.2.31. Ann Pettifor ve Víctor A. Beker: İşlevsiz Uluslararası Finans ve Minsky’nin Balonu  123
3.2.32. Wilson Sy ve Jorge Rojas: Yeni Paradigmalar  128
3.2.33. William E. Rees: Eko–Felaket olarak Ekonomi  131
3.2.34. Neva Goodwin: Dünyayı Restore Etmek  132
3.2.35. Blair Fix: Beşerî Sermaye Kavramındaki Sorunlar  133
3.2.36. John F. Tomer ve Deniz Kellecioğlu: Dürtme’nin Potansiyelinin Farkına Varmak ve Ekonomi– Güç Sistemleri  134
Bölüm IV
2008 KÜRESEL KRİZİNİN POST OTİSTİK ANALİZİ
4.1. Küresel Krizin Nedenleri  138
4.1.1. Yüksek Likidite ve Faiz Oranları  138
4.1.2. Reyting Kuruluşlarının yetersizlikleri ve Çin Gerçeği  140
4.1.3. Greenspan, IMF ve Dünya Bankası Politikaları  141
4.1.4. Menkul Kıymetleştirme  142
4.1.5. Türev Ürünler  142
4.2. 2008 Krizi’nin Post Otistik Analizi  144
Sonuç  153
Kaynaklar  157
Kavramlar Dizini  175
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021