Kültürel Görecelilik Bağlamında Avrupa'da ve Amerika'da İnsan Haklarının Mukayesesi Furkan Aydın  - Kitap
Kültürel Görecelilik Bağlamında

Avrupa'da ve Amerika'da İnsan Haklarının Mukayesesi

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
198
Barkod:
9786052646656
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
275,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
‘Avrupa ile Amerika'nın insan haklarına yaklaşımlarının mukayesesi, insan hakları eleştirilerine ve özellikle hukukta evrensellik-kültürel görecelilik tartışmalarına nasıl katkı sağlayabilir?' sorusu, tezin araştırma sorusu olarak belirlenmiştir.
Araştırma sorusu üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Avrupa ile Amerika'nın insan haklarının mukayesesidir. Sorunun bu kısmı tezin hipotezinin test edildiği asıl kısmı teşkil etmektedir. Avrupa ile Amerika'nın insan hakları yaklaşımlarının hem teoride hem pratikte mukayesesiyle tezin teorik temelini oluşturan kültürel görecelilik tartışmalarına daha yakından ve çarpıcı bir pencereden bakılabilmesi sağlanacaktır. Zira kültürel görecelilik tartışmaları genellikle Batı5 ve diğerleri (West and Rest) (Ferguson, 2011) çerçevesinde gelişmekte; önyargılardan, tek taraflı değerlendirmelerden, komplekslerden veya suçlayıcı tavırlardan ari bir tartışma bağlamı oluşturmak pek mümkün olmamaktadır. Tezin odak noktası Batı ve diğerleri ikiliğinden Batı ve Batı eksenine kaydırılmış ve böylece yukarıda bahsedilen dezavantajların etkilerinden olabildiğince kaçınılmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Teori
.
Avrupa'da ve Amerika'da İnsan Hakları
.
Haklar Açısından Özel Mukayeseler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
1. Araştırmanın Sorusu ve Amaçları 
14
2. Araştırmanın Bağlamı 
16
3. Araştırmanın Yöntemi 
19
4. İlgili Literatür 
22
5. Tezin Planı 
24
BİRİNCİ BÖLÜM
TEORİ
1. Hukukta Kültüre Duyarsız Yaklaşımlar 
27
1.1. Doğal Hukuk ve Evrensellik 
27
1.2. Hukuki Pozitivizm 
37
1.3. Küreselleşme, Avrupamerkezcilik ve Postkolonyalizm 
41
1.3.1. Küreselleşme 
42
1.3.2. Sömürgecilik ve Postkolonyalizm 
45
1.3.3. Avrupamerkezcilik 
47
1.3.4. Genel Değerlendirme 
50
2. Hukuka Kültürel Yaklaşım 
52
2.1. Hukuka Kültürel Yaklaşımın Özellikleri 
53
2.2. Hukuka Kültürel Yaklaşımın Eleştirisi 
61
3. Kültürel Görecelilik ve İnsan Hakları 
62
3.1. Genel Olarak Kültürel Görecelilik 
63
3.2. İnsan Haklarının Kültürel Göreceliliği 
66
3.3. Bir Tartışma: Kavramların Evrenselliği ve İçeriğin Evrenselliği 
77
İKİNCİ BÖLÜM
AVRUPA’DA VE AMERİKA’DA İNSAN HAKLARI
1. Hangi İnsan, Hangi İnsanın Hakları? 
81
2. Avrupa’da İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi 
84
2.1. İngiltere’de İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi 
85
2.2. Fransa’da İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi 
91
2.3. Almanya’da İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi 
101
2.4. Sentez: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
109
3. Amerika Birleşik Devletleri’nde İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi 
117
3.1. Kuruluştan İHEB’in İlanına Kadar Tarihsel Gelişim 
117
3.2. ABD, İHEB ve Uluslararası İnsan Hakları 
125
3.3. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin Kuruluşu, Yapısı ve
İşleyişi 
130
4. İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi Açısından İki Sistemin Genel Mukayesesi 
134
5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Amerika Birleşik Devletleri Yüksek
Mahkemesinin Mukayesesi 
137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKLAR AÇISINDAN ÖZEL MUKAYESELER
1. Yaşam Hakkı 
143
1.1. Genel Olarak Yaşam Hakkı 
143
1.2. Ölüm Cezasına İlişkin Kararların Mukayesesi 
147
1.3. Kürtaja İlişkin Kararların Mukayesesi 
151
2. İfade Özgürlüğü 
155
2.1. Genel Olarak İfade Özgürlüğü 
156
2.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğünün
Sınırlandırılması 
158
2.3. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade
Özgürlüğünün Sınırlandırılması 
165
2.4. Mukayese 
174
SONUÇ 
177
KAYNAKLAR 
185