Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İcra – İflas Suçları
Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü
Ocak 2018 / 4. Baskı / 463 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 112.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

"ESERDE, icra - iflas suçları ile disiplin ve tazyik hapsini gerektiren eylemler ve verilen cezaların toplumun ciddi bir kesimini ilgilendiren sosyal bir olgu olduğunu; ancak hukukun bu alanına hukukçuların yeterli ilgiyi göstermediğinin farkına varacaksınız.

Kitap üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda; icra ve iflas suçları, ikinci kısımda; tazyik ve disiplin hapsini gerektiren eylemler, üçüncü kısmında ise; icra ceza mahkemesinde uygulanan yargılama usulü anlatılmıştır.

İcra - iflas suçlarının her birinin maddi ve manevi unsuru açıklanmış; Yargıtay'ın ilgili dairesinin en yeni içtihatları suç türü ile ilgili açıklamaların altına yerleştirilmiştir.

Takip hukukuna dair "disiplinsizlik eylemlerin"den her biri tüm unsurları ile izah edilmiştir. Bu eylemlerle ilgili temyiz yolu kapalı olduğundan yazılı emir yoluyla Yargıtay'ın ilgili dairesinin içtihatlarına detaylı olarak yer verilmiştir.

İcra ceza mahkemelerinde "suçlar" ve "disiplinsizlik eylemleri" ile ilgili uygulanan "yargılama usulü" ve yasal boşlukların uygulamada nasıl doldurulduğunu… BULACAKSINIZ."

Konu Başlıkları
İcra ve İflas Suçlarının Unsurları
Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsinin Mahiyeti
İcra Ceza Mahkemesinde Yargılama Usulü
Her Bir Suç ve Disiplinsizlik Eylemiyle İlgili İçtihatlar
Barkod: 9789750246180
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 463
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
TARİHSEL SÜREÇ  15
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (M. 331)  18
AÇIKLAMALAR  18
I. Suçların Maddi Unsurları  19
A. Borçlunun Mevcudunu Azaltması Suçu  19
B. Taşınmaz Rehini Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı ile Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu  20
II. Suçların Manevi Unsuru  20
III. Suçların Cezası  21
A. Hapis Cezası  21
B. Adli Para Cezası  23
C. “Zincirleme Suç ve Fikri İçtima’nın” Bu Suçta Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  24
IV. Yargılama Usulü  26
1. Suçun Faili  26
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme  26
3. Davanın Açılma Usulü  26
4. Suç Tarihi  27
5. Birleştirme Yasağı  27
6. Şikâyet Süresi  27
7. Suça İştirak  28
8. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul (İİK. m. 349)  29
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  30
A. Dava Zamanaşımı (TCK. m. 66)  30
B. Ceza Zamanaşımı (TCK. m. 68)  30
VI. Uzlaşma, Ön ödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  31
İÇTİHATLAR  34
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (M. 332)  66
AÇIKLAMALAR  66
I. Suçun Maddi Unsurları  66
II. Suçun Manevi Unsuru  67
III. Yargılama Usulü  67
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  68
V. Suçun Cezası  69
İÇTİHATLAR  70
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (M. 333)  77
AÇIKLAMALAR  77
I. Suçun Maddi Unsuru  77
II. Suçun Manevi Unsuru  77
III. Sanık  77
IV. Yargılama Usulü  78
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  80
VI. Suçun Cezası  81
YÖNETİCİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (M. 333/A)  82
AÇIKLAMALAR  82
I. Suçun Maddi Unsuru  82
II. Suçun Manevi Unsuru  83
III. Yargılama Usulü  83
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  85
V. Suçun Cezası  86
İÇTİHATLAR  88
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (M. 334)  98
AÇIKLAMALAR  98
I. Suçun Maddi Unsuru  98
II. Suçun Manevi Unsuru  98
III. Yargılama Usulü  98
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  99
V. Suçun Cezası  100
İÇTİHAT  101
KİRACININ EŞYA KAÇIRMA VE KİRALANANI İŞGAL ETTİRME SUÇU (M. 335)  102
AÇIKLAMALAR  102
I. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması İle İlgili Genel Açıklamalar (İİK. m. 270)  102
II. Suçun Maddi Unsuru  104
III. Suçun Manevi Unsuru  104
IV. Yargılama Usulü  104
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  105
VI. Suçun Cezası  106
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME SUÇU (M. 336)  108
AÇIKLAMALAR  108
I. Suçun Maddi Unsuru  108
II. Suçun Manevi Unsuru  108
III. Yargılama Usulü  108
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  109
V. Suçun Cezası  110
TİCARETİ TERK SUÇU (M. 337/A)  111
AÇIKLAMALAR  111
I. Ticareti Terkle İlgili Genel Açıklamalar  111
II. Suçun Maddi Unsuru  113
III. Suçun Manevi Unsuru  114
IV. Yargılama Usulü  114
1. Sanık  114
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme  115
3. Davanın Açılma Usulü  115
4. Suç Tarihi  115
5. Birleştirme Yasağı  115
6. Şikâyet Süresi  115
7. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul: (İİK. m. 349)  116
8. Fikri İçtima ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  117
9. Uzlaşma  118
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  118
VI. Suçun Cezası  119
İÇTİHATLAR  120
YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (M. 338)  141
AÇIKLAMALAR  141
I. Yalan Beyanda Bulunma Suçu (m. 338/1)  142
A. Suçun Maddi Unsurları  142
B. Suçun Manevi Unsuru  146
C. Yargılama Usulü  146
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  147
E. Suçun Cezası  148
İÇTİHATLAR  149
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (M. 342)  172
AÇIKLAMALAR  172
I. Genel Olarak  172
II. Suçun Unsurları  173
III. Suçun Manevi Unsuru  174
IV. Yargılama Usulü  174
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  176
VI. Suçun Cezası  177
İÇTİHATLAR  178
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (M. 345/A)  183
AÇIKLAMALAR  183
I. Genel Olarak  183
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  184
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  186
IV. Suçun Manevi Unsuru  186
V. Yargılama Usulü  187
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  188
VII. Suçun Cezası  188
İÇTİHATLAR  190
ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (M. 345/B)  205
AÇIKLAMALAR  205
I. Suçun Maddi Unsurları  205
II. Suçun Manevi Unsuru  205
III. Suçun Cezası  205
IV. Yargılama Usulü  206
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  208
TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (M. 310)  210
AÇIKLAMALAR  210
İÇTİHATLAR  215
HİLELİ İFLAS HALLERİ (M. 311)  218
AÇIKLAMALAR  218
İÇTİHATLAR  221
İkinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN
DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİ
GENEL OLARAK  225
MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA VE MALLARINI TESLİM ETMEME EYLEMİ (M. 337/2)  229
AÇIKLAMALAR  229
Mal Beyanında Bulunmama Eylemi (m. 337/1)  229
I. Müflisin İflas Dairesinin Emirlerine Uymama ve Mallarını Teslim Etmeme Eylemi (m. 337/2)  229
A. İflas İdaresinin Şikâyeti Üzerine Disiplin Hapsine Hükmedilecek Haller  229
B. Eylemin Cezası  230
1. Disiplin Hapsi  230
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri  232
3. Diğer Kanunlarda Disiplin Hapsini Gerektiren Eylemler  233
4. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  234
II. Yargılama Usulü  234
III. Dava ve Ceza Zamanaşımı  236
IV. İnfaz Aşamasında Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezasının, Hapis Cezalarından Farkları  237
İÇTİHATLAR  237
HAKKINDA ACİZ VESİKASI OLAN BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEKİ KAZANCINI İCRA DAİRESİNE YATIRMAMA EYLEMİ (M. 338/2)  239
AÇIKLAMALAR  239
I. Eylemin Maddi Unsurları  239
II. Borçlu (Fail)  240
III. Eylemin Cezası  240
A. Tazyik Hapsi  240
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  241
C. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  242
IV. Yargılama Usulü  242
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  244
BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME EYLEMİ (M. 339)  245
AÇIKLAMALAR  245
I. Eylemin Unsurları  245
II. Eylemin Cezası  246
III. Yargılama Usulü  246
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  248
İÇTİHATLAR  249
TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ (M. 340)  251
AÇIKLAMALAR  251
I. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı  251
II. Eylemin Unsurları  253
1. Yasal Taksit Hakkının Kullanılması Yolu İle Ödeme Taahhüdü (m. 111 göre)  254
2. Alacaklının Kabulü İle Ödeme Taahhüdü  255
III. Eylemin Cezası  258
III. Yargılama Usulü  259
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  261
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  262
İÇTİHATLAR  262
ÇOCUK TESLİMİ KARARINA UYMAMA EYLEMİ (M. 341)  303
AÇIKLAMALAR  303
I. Genel Açıklamalar  303
A. Mevcut Düzenlemeye Karşı Eleştiri ve Önerilerimiz  303
B. 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Kapsamındaki İlamların İnfazı  304
II. Eylemin Unsurları  305
II. Eylemin Cezası  307
III. Yargılama Usulü  307
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  309
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  310
İÇTİHATLAR  310
BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA YAHUT İRTİFAK HAKLARIYLA
GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKLARINA DAİR İLAMA AYKIRILIK EYLEMİ (M. 343)  316
AÇIKLAMALAR  316
I. Eylemin Unsurları  316
II. Eylemin Cezası  317
III. Yargılama Usulü  318
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz  318
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  319
VI. Tedbir Kararlarına Uymama Eylemi (HMK. m. 398)  319
İÇTİHATLAR  319
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA EYLEMİ (M. 344)  323
AÇIKLAMALAR  323
I. Eylemin Unsurları  323
II. Eylemin Cezası  325
III. Yargılama Usulü  325
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  328
İÇTİHATLAR  328
MAL BEYANINDA BULUNMAMA EYLEMİ (M. 76)  342
AÇIKLAMALAR  342
A. Mal Beyanında Bulunma ve İçeriği (m. 74)  342
B. Mal Beyanında Bulunmamanın Müeyyidesi  343
İÇTİHATLAR  345
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA EYLEMİ (6183 S. K. M. 60)  348
AÇIKLAMALAR  348
I. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Maddesine Göre Mal Beyanında Bulunma Usulü (6183 s. K. m. 59)  348
II. Mal Bildiriminde Bulunmayanın Cezalandırılması  351
III. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri  352
IV. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları  353
V. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  354
İÇTİHATLAR  355
Üçüncü Bölüm
İCRA VE İFLAS SUÇLARI VE
DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİNİN YARGILAMA USULÜ
HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ (M. 345)  357
AÇIKLAMALAR  357
A. Genel Olarak  357
B. Ticaret Şirketlerinde Kimler Sorumlu Tutulacaktır  358
1. Anonim Şirket  358
2. Limited Şirketler  359
3. Kolektif Şirketler  359
4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  359
5. Kooperatiflerde Temsil  360
İÇTİHATLAR  360
GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI (M. 346)  368
AÇIKLAMALAR  368
İÇTİHATLAR  369
ŞİKÂYET SÜRESİ (M. 347)  372
AÇIKLAMALAR  372
İÇTİHATLAR  373
YETKİLİ İCRA CEZA MAHKEMESİ (M. 348)  387
AÇIKLAMALAR  387
İÇTİHATLAR  387
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ (M. 349)  390
AÇIKLAMALAR  390
1. Genel Olarak  390
2. İcra–İflas Suçları ve Disiplinsizlik Eylemlerinde Yargılama Usulü  391
3. Eski Hale Getirme  394
4. İcra Ceza Mahkemesinde Stajyer Avukatların Duruşmalara Girmesi  394
5. Maddenin Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair, Anayasa Mahkemesinin 28/2/2008 Tarih 2006/71 Esas, 2008/69 Karar Sayılı Karar Özeti  395
6. İdari Mali İş. Da. Bşk’nın 29.8.2006 Tarih 001698 Sayılı İcra Ceza Mahkemelerinde Tebligat Giderleriyle İlgili Genelgesi  397
İÇTİHATLAR  398
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMANIN YAPILMA USULÜ (M. 350)  425
AÇIKLAMALAR  425
İÇTİHATLAR  427
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE TAHKİKAT (M. 351)  429
AÇIKLAMALAR  429
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VERİLMESİ (M. 352)  432
AÇIKLAMALAR  432
I. Genel Olarak  432
II. Hükmün Gerekçesi ve İçeriği (CMK. m. 232)  432
III. İcra ve İflas Suçları İçin Verilecek Kararlar  433
IV. Disiplinsizlik Eylemlerinde Verilecek Kararlar  435
V. Yargılama Giderleri  435
İÇTİHATLAR  436
İTİRAZ VE İSTİNAF (M. 353)  440
AÇIKLAMALAR  440
I. İtiraz Yolu  440
II. İstinaf Yolu  442
İÇTİHATLAR  444
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER (M. 354)  453
AÇIKLAMALAR  453
I. Davanın ve Cezanın Düşmesi  453
II. Ceza Zamanaşımı  454
III. İcra ve İflas Kanununa Göre Disiplin ve Tazyik Hapsi Verebilmenin Alt Sınırı  455
IV. Disiplin ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı  456
İÇTİHATLAR  457
Yararlanılan Kaynaklar  464
 


Nazif Kaçak
Ocak 2006
59.00 TL
İndirimli: 29.50 TL (%50)
Sepete Ekle
Yiğit Yıldız
Mayıs 2018
10.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Cemal Ruhi ...
Mayıs 2018
230.00 TL
Sepete Ekle
M.Serhat Sarısözen
Mayıs 2018
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
TARİHSEL SÜREÇ  15
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (M. 331)  18
AÇIKLAMALAR  18
I. Suçların Maddi Unsurları  19
A. Borçlunun Mevcudunu Azaltması Suçu  19
B. Taşınmaz Rehini Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı ile Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu  20
II. Suçların Manevi Unsuru  20
III. Suçların Cezası  21
A. Hapis Cezası  21
B. Adli Para Cezası  23
C. “Zincirleme Suç ve Fikri İçtima’nın” Bu Suçta Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  24
IV. Yargılama Usulü  26
1. Suçun Faili  26
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme  26
3. Davanın Açılma Usulü  26
4. Suç Tarihi  27
5. Birleştirme Yasağı  27
6. Şikâyet Süresi  27
7. Suça İştirak  28
8. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul (İİK. m. 349)  29
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  30
A. Dava Zamanaşımı (TCK. m. 66)  30
B. Ceza Zamanaşımı (TCK. m. 68)  30
VI. Uzlaşma, Ön ödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  31
İÇTİHATLAR  34
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (M. 332)  66
AÇIKLAMALAR  66
I. Suçun Maddi Unsurları  66
II. Suçun Manevi Unsuru  67
III. Yargılama Usulü  67
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  68
V. Suçun Cezası  69
İÇTİHATLAR  70
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (M. 333)  77
AÇIKLAMALAR  77
I. Suçun Maddi Unsuru  77
II. Suçun Manevi Unsuru  77
III. Sanık  77
IV. Yargılama Usulü  78
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  80
VI. Suçun Cezası  81
YÖNETİCİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (M. 333/A)  82
AÇIKLAMALAR  82
I. Suçun Maddi Unsuru  82
II. Suçun Manevi Unsuru  83
III. Yargılama Usulü  83
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  85
V. Suçun Cezası  86
İÇTİHATLAR  88
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (M. 334)  98
AÇIKLAMALAR  98
I. Suçun Maddi Unsuru  98
II. Suçun Manevi Unsuru  98
III. Yargılama Usulü  98
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  99
V. Suçun Cezası  100
İÇTİHAT  101
KİRACININ EŞYA KAÇIRMA VE KİRALANANI İŞGAL ETTİRME SUÇU (M. 335)  102
AÇIKLAMALAR  102
I. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması İle İlgili Genel Açıklamalar (İİK. m. 270)  102
II. Suçun Maddi Unsuru  104
III. Suçun Manevi Unsuru  104
IV. Yargılama Usulü  104
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  105
VI. Suçun Cezası  106
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME SUÇU (M. 336)  108
AÇIKLAMALAR  108
I. Suçun Maddi Unsuru  108
II. Suçun Manevi Unsuru  108
III. Yargılama Usulü  108
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  109
V. Suçun Cezası  110
TİCARETİ TERK SUÇU (M. 337/A)  111
AÇIKLAMALAR  111
I. Ticareti Terkle İlgili Genel Açıklamalar  111
II. Suçun Maddi Unsuru  113
III. Suçun Manevi Unsuru  114
IV. Yargılama Usulü  114
1. Sanık  114
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme  115
3. Davanın Açılma Usulü  115
4. Suç Tarihi  115
5. Birleştirme Yasağı  115
6. Şikâyet Süresi  115
7. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul: (İİK. m. 349)  116
8. Fikri İçtima ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  117
9. Uzlaşma  118
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  118
VI. Suçun Cezası  119
İÇTİHATLAR  120
YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (M. 338)  141
AÇIKLAMALAR  141
I. Yalan Beyanda Bulunma Suçu (m. 338/1)  142
A. Suçun Maddi Unsurları  142
B. Suçun Manevi Unsuru  146
C. Yargılama Usulü  146
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  147
E. Suçun Cezası  148
İÇTİHATLAR  149
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (M. 342)  172
AÇIKLAMALAR  172
I. Genel Olarak  172
II. Suçun Unsurları  173
III. Suçun Manevi Unsuru  174
IV. Yargılama Usulü  174
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  176
VI. Suçun Cezası  177
İÇTİHATLAR  178
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (M. 345/A)  183
AÇIKLAMALAR  183
I. Genel Olarak  183
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  184
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  186
IV. Suçun Manevi Unsuru  186
V. Yargılama Usulü  187
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  188
VII. Suçun Cezası  188
İÇTİHATLAR  190
ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (M. 345/B)  205
AÇIKLAMALAR  205
I. Suçun Maddi Unsurları  205
II. Suçun Manevi Unsuru  205
III. Suçun Cezası  205
IV. Yargılama Usulü  206
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  208
TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (M. 310)  210
AÇIKLAMALAR  210
İÇTİHATLAR  215
HİLELİ İFLAS HALLERİ (M. 311)  218
AÇIKLAMALAR  218
İÇTİHATLAR  221
İkinci Bölüm
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN
DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİ
GENEL OLARAK  225
MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA VE MALLARINI TESLİM ETMEME EYLEMİ (M. 337/2)  229
AÇIKLAMALAR  229
Mal Beyanında Bulunmama Eylemi (m. 337/1)  229
I. Müflisin İflas Dairesinin Emirlerine Uymama ve Mallarını Teslim Etmeme Eylemi (m. 337/2)  229
A. İflas İdaresinin Şikâyeti Üzerine Disiplin Hapsine Hükmedilecek Haller  229
B. Eylemin Cezası  230
1. Disiplin Hapsi  230
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri  232
3. Diğer Kanunlarda Disiplin Hapsini Gerektiren Eylemler  233
4. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  234
II. Yargılama Usulü  234
III. Dava ve Ceza Zamanaşımı  236
IV. İnfaz Aşamasında Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezasının, Hapis Cezalarından Farkları  237
İÇTİHATLAR  237
HAKKINDA ACİZ VESİKASI OLAN BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEKİ KAZANCINI İCRA DAİRESİNE YATIRMAMA EYLEMİ (M. 338/2)  239
AÇIKLAMALAR  239
I. Eylemin Maddi Unsurları  239
II. Borçlu (Fail)  240
III. Eylemin Cezası  240
A. Tazyik Hapsi  240
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  241
C. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  242
IV. Yargılama Usulü  242
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  244
BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME EYLEMİ (M. 339)  245
AÇIKLAMALAR  245
I. Eylemin Unsurları  245
II. Eylemin Cezası  246
III. Yargılama Usulü  246
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  248
İÇTİHATLAR  249
TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ (M. 340)  251
AÇIKLAMALAR  251
I. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı  251
II. Eylemin Unsurları  253
1. Yasal Taksit Hakkının Kullanılması Yolu İle Ödeme Taahhüdü (m. 111 göre)  254
2. Alacaklının Kabulü İle Ödeme Taahhüdü  255
III. Eylemin Cezası  258
III. Yargılama Usulü  259
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  261
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  262
İÇTİHATLAR  262
ÇOCUK TESLİMİ KARARINA UYMAMA EYLEMİ (M. 341)  303
AÇIKLAMALAR  303
I. Genel Açıklamalar  303
A. Mevcut Düzenlemeye Karşı Eleştiri ve Önerilerimiz  303
B. 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Kapsamındaki İlamların İnfazı  304
II. Eylemin Unsurları  305
II. Eylemin Cezası  307
III. Yargılama Usulü  307
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  309
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  310
İÇTİHATLAR  310
BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA YAHUT İRTİFAK HAKLARIYLA
GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKLARINA DAİR İLAMA AYKIRILIK EYLEMİ (M. 343)  316
AÇIKLAMALAR  316
I. Eylemin Unsurları  316
II. Eylemin Cezası  317
III. Yargılama Usulü  318
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz  318
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  319
VI. Tedbir Kararlarına Uymama Eylemi (HMK. m. 398)  319
İÇTİHATLAR  319
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA EYLEMİ (M. 344)  323
AÇIKLAMALAR  323
I. Eylemin Unsurları  323
II. Eylemin Cezası  325
III. Yargılama Usulü  325
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  328
İÇTİHATLAR  328
MAL BEYANINDA BULUNMAMA EYLEMİ (M. 76)  342
AÇIKLAMALAR  342
A. Mal Beyanında Bulunma ve İçeriği (m. 74)  342
B. Mal Beyanında Bulunmamanın Müeyyidesi  343
İÇTİHATLAR  345
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA EYLEMİ (6183 S. K. M. 60)  348
AÇIKLAMALAR  348
I. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Maddesine Göre Mal Beyanında Bulunma Usulü (6183 s. K. m. 59)  348
II. Mal Bildiriminde Bulunmayanın Cezalandırılması  351
III. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri  352
IV. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları  353
V. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  354
İÇTİHATLAR  355
Üçüncü Bölüm
İCRA VE İFLAS SUÇLARI VE
DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİNİN YARGILAMA USULÜ
HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ (M. 345)  357
AÇIKLAMALAR  357
A. Genel Olarak  357
B. Ticaret Şirketlerinde Kimler Sorumlu Tutulacaktır  358
1. Anonim Şirket  358
2. Limited Şirketler  359
3. Kolektif Şirketler  359
4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  359
5. Kooperatiflerde Temsil  360
İÇTİHATLAR  360
GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI (M. 346)  368
AÇIKLAMALAR  368
İÇTİHATLAR  369
ŞİKÂYET SÜRESİ (M. 347)  372
AÇIKLAMALAR  372
İÇTİHATLAR  373
YETKİLİ İCRA CEZA MAHKEMESİ (M. 348)  387
AÇIKLAMALAR  387
İÇTİHATLAR  387
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ (M. 349)  390
AÇIKLAMALAR  390
1. Genel Olarak  390
2. İcra–İflas Suçları ve Disiplinsizlik Eylemlerinde Yargılama Usulü  391
3. Eski Hale Getirme  394
4. İcra Ceza Mahkemesinde Stajyer Avukatların Duruşmalara Girmesi  394
5. Maddenin Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair, Anayasa Mahkemesinin 28/2/2008 Tarih 2006/71 Esas, 2008/69 Karar Sayılı Karar Özeti  395
6. İdari Mali İş. Da. Bşk’nın 29.8.2006 Tarih 001698 Sayılı İcra Ceza Mahkemelerinde Tebligat Giderleriyle İlgili Genelgesi  397
İÇTİHATLAR  398
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMANIN YAPILMA USULÜ (M. 350)  425
AÇIKLAMALAR  425
İÇTİHATLAR  427
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE TAHKİKAT (M. 351)  429
AÇIKLAMALAR  429
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VERİLMESİ (M. 352)  432
AÇIKLAMALAR  432
I. Genel Olarak  432
II. Hükmün Gerekçesi ve İçeriği (CMK. m. 232)  432
III. İcra ve İflas Suçları İçin Verilecek Kararlar  433
IV. Disiplinsizlik Eylemlerinde Verilecek Kararlar  435
V. Yargılama Giderleri  435
İÇTİHATLAR  436
İTİRAZ VE İSTİNAF (M. 353)  440
AÇIKLAMALAR  440
I. İtiraz Yolu  440
II. İstinaf Yolu  442
İÇTİHATLAR  444
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER (M. 354)  453
AÇIKLAMALAR  453
I. Davanın ve Cezanın Düşmesi  453
II. Ceza Zamanaşımı  454
III. İcra ve İflas Kanununa Göre Disiplin ve Tazyik Hapsi Verebilmenin Alt Sınırı  455
IV. Disiplin ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı  456
İÇTİHATLAR  457
Yararlanılan Kaynaklar  464
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018