Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"
Hukuk Teorisi Cilt: 1
Kasım 2020 / 2. Baskı / 696 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 105.00 TL
İndirimli: 94.50 TL (%10)
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Mayıs 2019 84.90 TL 76.41 TL (%10) Sepete Ekle
   

Hukuk teorisinin ayrı bir temel disiplin olarak incelenmesi mukayeseli hukukta son yıllarda gerçekleştirilmektedir. Türk hukukunda ise hukuk teorisi, hukuk felsefesinin veya hukuk metodolojisinin içinde incelenmektedir. Ancak, hukuk teorisi günümüzde hukuk sosyolojisi gibi ayrı bir temel hukuk disiplini haline gelmiştir.

Hukuk teorisi, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi ile ortak alanlara sahip olsa da yine başka disiplinlerden, özellikle dilbilim, mantık ve sistem bilimden beslenen kendine özgü ve bağımsız bir şekli hukuk temel disiplinidir. Temel disiplinlerin maddi yönünü ise hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi konu edinmektedir. Hukuk felsefesinde, hukuk soruları sorar; cevabı felsefe verir. Hukuk sosyolojisinde, hukuk soruları sorar, cevabı sosyoloji verir.

Hukuk teorisinde, hukuk soruları sorar; cevabı biçimsel hukuk ve bu kapsamda hukuk kuralları/normu içinde mantık, dilbilim ve sistem bilim verir. Hukuk teorisi kitabını, "Hukuk Bilimine Katkı Olarak" hukuk uygulayıcıları ve akademisyenlerin tartışmasına ve bilgisine sunarız.

Konu Başlıkları
Temel Sorunların Tespiti
Hukuk Nedir?
Hukukun Fonksiyonları Nelerdir? Hukuk Neye Hizmet Eder?
Hukuk Normu (Kuralı) Nedir?
Hukuk Düzenini Oluşturan Hukuk Kurallarının Bütünlüğü ve Yeknesaklığı: Hukuk Sistemi
Hukuk ve Dil
Hukuk Mantığı
Barkod: 9789750264221
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 696
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  33
§ 1. TEMEL SORUNLARIN TESPİTİ
I. GİRİŞ  39
A. Genel Olarak  39
B. Hukuksuz Durumlar  44
1. Demokratik Hukuk Devleti  44
2. Hukuksuz Devlet  44
a. Hukuksuz Devlet Kanunu  44
b. Kanun Olmaksızın Hukuksuzluk  45
c. Kaos Durumu  45
II. HUKUK TEORİSİ VE DİĞER HUKUK DİSİPLİNLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ  46
A. Genel Olarak  46
B. Temel Hukuk Disiplinlerinin Birbirine Yansıması  48
C. Hukukun Temel Disiplinlerine Pozitif (Biçimci) ve Pozitif Olmayan (Maddi/Özcü) Bilimsel Yaklaşımlar  49
1. Pozitif Bilimsel (Biçimci) Yaklaşım  50
2. Pozitif Olmayan (Özcü/Maddi) Bilimsel Yaklaşım  51
D. Hukuk Felsefesi  52
1. Konusu  52
2. Hukuk Teorisinden Ayrılması  56
E. Hukuk Sosyolojisi  59
1. Genel Bakış  59
2. Konusu  64
3. Hukuk Teorisinden Ayrılması  65
F. Hukuk Teorisi  65
1. Hukuk Teorisinin Gelişimi  65
2. Analitik Hukuk Teorisi  68
3. Yeni Yaklaşımlar  73
a. Riziko Teorisi  73
b. Hukukun Ekonomik Analizi Teorisi  73
c. Kültür Teorisi  74
d. Sistem Teorisi  75
e. Antropolojik Hukuk Teorisi  75
4. Türk Hukukundaki Hukuk Teorisinin Gelişimi ve Terim  78
5. Hukuk Teorisi Kavramı ve Hukuk Teorisinin Fonksiyonu  78
6. Hukuk Teorisine Pozitif (Biçimci) ve Pozitif Olmayan (Özlü/İşlevsel) Yaklaşımlar  81
7. Konusu  83
8. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi ve Hukukun Uygulanması (Hukuk Metodolojisi) ile İlgisi  84
a. Genel Olarak  84
b. Gerekçelendirme (Argümantasyon) Teorisi  85
III. TEMEL SORULAR  89
A. Hukuk Bilimi Ne Anlama Gelir?  89
B. Teori Nedir?  90
1. Kavram  90
2. Bilimsel Teori  91
a. Genel Olarak  91
aa. Bilgi  91
aaa. Nesnellik  92
bbb. Kanıtlanabilirlik  92
ccc. Doğrulanabilirlik  92
bb. Konu–Gözlem– Genel İlke– Teori  94
b. Teorilerin Fonksiyonu  96
c. Teorinin Temel Yapısı  96
aa. Teori Çelişkili Olmamalı/Tutarlı Olmalı  96
bb. Teori Bilgi Vermeli  97
cc. Teori Bilimsel Olarak Denenmiş Olmalı ve Çürütülebilir veya Yanlışlanabilir Olmalı  97
aaa. Teori Denenebilir Olmalı  97
bbb. Teori Çürütülebilir veya Yanlışlanabilir Olmalı  97
3. Hukuk Biliminin Bilimselliği  99
a. Hukuk Bilimi, Hukuk Dogmatiği ve Hukuk Doktrini  99
aa. Genel Olarak  99
bb. Kavram  100
cc. Dogmatik Kuralların Normun Geçerliğine Katkısı  101
b. Genel Olarak Hukuk Bilimin Bilimselliği  102
c. Doğa Kanunlarından Farklılığı  104
d. Bilim Disiplinleri Yönünden Hukuk Biliminin Bilimsel Konusu  105
aa. Genel Olarak  105
bb. Hukukun Konusu  107
e. Hukukun Bilimsel Metodu  108
aa. Ampirik (Görgül) Bilim Olarak Bilimselliği  109
bb. Davranış Bilimi Olarak Bilimselliği  109
aaa. Hukukun Normatif Bilim Olması  110
bbb. Hukukun Tinsel (Ruhsal) Bilim Olması  111
ccc. Hukuk Biliminin Teknik, Önsel (a priori) – Görgül (Ampirik) Sosyal Bilim Olması  111
aaaa. Genel Olarak  111
bbbb. Hukukun Konusu  112
cccc. Hukukun Metodu  113
ccc. Hukuk Biliminin Eleştirisel Bilim Olması  115
ddd. Hukukun Analitik Metin Bilimi (Hermeneutik) Olması  115
f. Doğa Bilimlerinin Metotlarının Hukuk Biliminde Uygulanabilirliği: Hukuk Teorilerinin Yanlışlanabilirliği  116
IV. HUKUKUN MUHATAPLARI YÖNÜNDEN DÖRTLÜ İLİŞKİ MODELİ  118
V. HUKUKUN ÜÇLÜ TEMEL YAPISI  119
A. Genel Olarak  119
B. Temel Nitelikleri  120
1. Deneysel Niteliği  120
2. Analitik Niteliği  120
3. Normatif Niteliği  121
a. Genel Olarak  121
b. Hukukun Pozitifliği  122
c. Hukukun Rasyonelliği  122
aa. Hukukun Formal (Şekli) Rasyonelliği  123
bb. Hukukun Realist Rasyonelliği  123
cc. Hukukun Ütopik Rasyonelliği  124
C. Hukuk Temel Yapısı  124
1. Genel Olarak  124
2. Hukukun Ontolojik Sorunu: Normatif Yönü (Normatif Kurallardan Oluşan Mantıksal Sistem, Dilsel Sistem Olması)  125
a. Genel Olarak  125
b. Hukuk Kurallarının (Normun) Hukuki Normatif Yapısı  127
aa. Hukuk Kuralının (Normunun) Hukuki Normatif Yapısını Belirleme  128
aaa. Genel Olarak Hukuk ve Devlet İlişkisi  128
bbb. Hukuk Normunun Normatif Yapısı  129
aaa. Normun Hukuk Sisteminde Hukuksal Geçerliliği  129
bbb. Normun Hukuk Sisteminde Yürürlükte Olması  131
ccc. Normun Hukuk Sistemiyle Uyumlu Olması  131
bb. Hukuk Kuralının (Normunun) Temel Özellikleri  131
aaa. Genellik, Eşitlik ve Süreklilik  132
bbb. Bağlayıcılık ve Buyuruculuk (Zorlayıcılık)  132
c. Hukuk Kuralı ve Yargı Uygulaması İkilemi  133
3. Hukukun Fenomolojik Sorunu: Sosyal Olgu– Etkinlik Yönü (Toplumsal İlişkileri Düzenlemesi)  133
a. Genel Olarak  133
b. Hukuk ile Toplumsal Yaşam ve Ekonomi Arasındaki İlişki  134
c. Hukuk ve Toplumsal Kültür Arasındaki İlişki  136
d. Hukuk ile Politik Sistem Arasındaki İlişki  137
e. Hukuk ve Ekonomik Prensipler Arasındaki İlişki  139
4. Hukukun Deontolojik Sorunu: Etik Değer Yönü (Adalet)  140
D. Hukuk Neye Hizmet Eder? (Hukukun Fonksiyonel Yönü)  141
§ 2. HUKUK NEDİR?
I. GİRİŞ  143
A. Genel Olarak  143
B. Hukuku Tanımlama Zorluğu ve Tanım Denemeleri  145
1. Tanım Zorluğu  145
2. Hukuku Tanımlama Denemeleri  147
a. Genel Olarak  147
b. Tanım Denemeleri  148
c. Tanım Denememiz  149
C. Hukukun Üç Anlamı: Tarihi Hukuk–Pozitif Hukuk–İdeal Hukuk (Var Olmuş Hukuk– Var Olan Hukuk– Var Olması Gereken Hukuk)  150
II. TEMEL YAKLAŞIMLAR  151
A. Maddi/Özcü Yaklaşım  151
B. Pozitif (Biçimci/Şekli) Yaklaşım  152
C. Genel Olarak Hukuk Ekollerinin Yaklaşımı  152
III. DOĞAL HUKUK TEORİSİNİN HUKUKA YAKLAŞIMI  154
A. Genel Olarak  154
B. Antik Dönem Doğal Hukuk Anlayışı  155
1. Platon’un Görüşleri  156
2. Aristoteles’in Görüşleri  158
a. Genel Olarak  158
b. Hukuka Katkıları  159
c. Hukuk Mantığına Katkıları  159
3. Cicero’nun Görüşleri  160
C. Dini Dönem (Hıristiyanlığın) Doğal Hukuk Anlayışı  161
1. Genel Olarak  161
2. Thomas Aquino’nun Hukuk Anlayışı  163
D. Aydınlanma Dönemi  165
1. İnsan Aklın veya Varlığının Doğal Hukuka Egemen Olduğu Dönem  165
2. Hugo de Grotius’un Hukuk Anlayışı  167
3. Thomas Hobbes’in Hukuk Anlayışı  167
4. John Locke’nin Hukuk Anlayışı  169
5. Immanuel Kant’ın Hukuk Anlayışı  171
6. Serbest Hukuk Okulu  173
7. Tarihi Hukuk Okulu  175
a. Genel Olarak  175
b. Kanunlaştırma Girişimleri  177
c. Pandekt Hukukçuları (Pandektçiler)  178
d. Kavram Hukukçuluğu  179
8. Sınıf İlişkisine Göre Hukuk Anlayışı  182
a. Sınıf Esasına Dayanan Hukuk Teorisinin Hareket Noktası: Sanayi Devrimi  182
b. Hegel’in İdeal Maddeciliği  183
c. Devrimci Sınıf Teorisinin Hukuk Teorisi: Marksist–Leninist Hukuk Teorisi  184
aa. Marksist–Leninist Teori: Tarihi Maddecilik  184
aaa. Genel Olarak  184
bbb. Diyalektif Tarihi Materyalist Felsefe  185
ccc. Üretim İlişkisi– Üretim Gücü  186
ddd. Artık Değer Teorisi  186
eee. Toplumsal Dönüşüm  187
bb. Marksist Hukuk Teorisi  188
aaa. Genel Olarak  188
bbb. Hukukun Sınıfsal Karakteri  189
ccc. Hukukun Fetişizm Formunun İnkarı  190
ddd. Hukukun İdeolojik ve Kurumsal Yapıya İlişkin Üst Yapı Kurumu Olması  191
eee. Sosyalist Hukukun Proletarya Devrimi ile Gerçekleşmesi  192
fff. Sosyalist Hukukta “Olan”la “Olması Gereken”in Bütünlüğü  194
ggg. Bireysel Hakları, Özellikle Mülkiyet Hakkını Reddi  195
hhh. Komünizm Aşamasında Devlet ve Hukukun Sonlanması  196
cc. Marksist–Leninist Teorinin Gelişimi  198
d. Evrimci Sınıf Teorisinin Hukuk Teorisi: Lorenz von Stein’nın Teorisi  200
aa. Genel Olarak  200
bb. Katmansal (Sınıfsal) Yapının Toplumun Temelini Oluşturması  200
cc. Proletarya Devrimi Yerine Devletin Reformu  201
dd. Hukukun Toplumun Ürünü Olması  202
9. Menfaat Hukukçuluğu Okulu  203
a. Genel Olarak  203
b. Rudolf von Jhering: Hukukta Amaç ve Menfaat  204
c. Philipp Heck: Menfaat Hukukçuluğunu Yeniden Değerlendirilmesi  206
aa. Genel Olarak  206
bb. Heck’in Değer Menfaati Hukukçuluğu  206
aaa. Genel Olarak  206
bbb. Hukukun Metodu Olması  207
ccc. Menfaat Kavramı  208
aaaa. Genel Olarak  208
bbbb. Menfaat Çeşitleri  209
cccc. Menfaat Çatışmaları  210
dddd. Menfaat Nedenselliği İlkesi  210
ddd. Hukukun İşlevi  211
eee. Hukuk Normu ve Hukuk Sistemi Anlayışı  212
aaaa. Hukuk Normu  212
bbbb. Hukuk Sistemi Anlayışı  213
fff. Yasama Faaliyetinde Menfaatin İşlevi  214
ggg. Yargı Uygulamasında Menfaatin İşlevi  214
aaaa. Genel Olarak  214
bbbb. Hakimi Kanun Koyucunun Yardımcısı Olduğu Görüşü  215
cccc. Düşünerek İtaat İlkesi  216
hhh. Değerlendirilmesi  217
10. (Amaçsal) Değer Hukukçuluğu  219
a. Genel Olarak  219
b. Fenometolojik Hukuk Okulu: Maddi Etik Değer  220
aa. Fenometolojik Hukuk Okulu  220
aaa. Genel Olarak  220
bbb. Max Scheler’in Fenomenolojik Maddi Etik Değerler Görüşü  221
bb. Paul Nicolai Hartmann’ın Ontolojik Maddi Etik Değerler Görüşü  221
11. Topik/İlke (Retorik) Hukukçuluğu  222
12. Çağdaş Doğal Hukukun Yeniden Gelişimi  224
a. Genel Olarak  224
b. Hukuki Pozitivizme Doğal Hukukun Temel Eleştirileri  225
c. John Finnis’in Hukuk Görüşü  226
d. Helmut Coing’in Hukukun Yüksek Genel İlkeleri Görüşü  228
13. Eleştirisel Hukuk Teorileri  229
a. Amerika’da Eleştirisel Hukuk Teorileri  229
b. Frankfurt Okulu  231
aa. Genel Olarak  231
bb. Bilimsel Teori ile Eleştirisel Teori Ayrımı  233
c. Habermas’ın Eleştirisel Teorisi: İletişimsel Eylem Teorisi  234
aa. Genel Olarak  234
bb. Yaşama Alanı ve Sistem  235
cc. Toplumsal Yaşama Alanı İçinde Ahlaki–Hukuki Değer Alanı  235
dd. Bilimsel– Teknik Alanı ile Ahlaki– Hukuki Alanının Karşılaştırılması  236
aaa. Doğa Normları ve Sosyal Normlar  236
bbb. Habermas’ın İletişimsel Eylem Sistemi ve Amaç–Rasyonel Eylem Sistemleri Karşılaştırması  237
ee. İletişimsel Eylem Teorisi  238
aaa. Genel Olarak  238
bbb. Sosyal Eylem Teorisi  240
ccc. Ahlaklılık Söylem Kuramı  241
ff. Hukuk Teorisi  242
aaa. Hukuk Normlarının Ahlaki Normlarla İlişkisi ve Farkları  243
bbb. Kanunların Normatifliği ve Meşruiyeti  244
aaaa. Genel Olarak  244
bbbb. Kanunların Meşruluğu  245
gg. Hukuk Kuralının Özellikleri  246
hh. İletişimsel Söz Eylem  247
aaa. Genel Olarak  247
bbb. İletişim Söz Eylem Tipleri  247
ccc. Geçerlilik Talebi  248
ddd. Geçerlilik Talepleri ile Hak Talepleri Arasındaki İlişki  249
aaaa. Genel Olarak  249
bbbb. Hak Geçerlilik Talebinin Nitelikleri  249
ıı. Hakimin Uyuşmazlığı Çözmesi: Yargılama Süreci  250
IV. HUKUKA POZİTİVİST HUKUK EKOLÜNÜN YAKLAŞIMI  251
A. Pozitivist Hukuk Ekolünün Okulları  251
1. Genel Olarak  251
a. Doğal Hukuk Pozitivizmi  251
b. Bilimsel Pozitivizm  252
bb. Hukukun Luther’i: Jeremy Bentham  252
aaa. Genel Olarak  252
bbb. Hukuk Tanımı  253
ccc. Egemenin Emri  253
ddd. Kanun Normlarının Yapısı  254
c. Kanun Pozitivizmi (Hukuki Bilimsel Pozitivizm)  254
d. Hakim Pozitivizmi  255
2. Hukuki (İradeci) Pozitivizm – Sosyolojik Pozitivizm  256
3. Hukukun Geçerliliği Sorunu  256
a. Hukuki, Fiili ve Ahlaki Gerçeklik  257
aa. Hukuki Geçerlilik  257
bb. Fiili Geçerlilik  257
cc. Ahlaki Geçerlilik  257
b. Dışsal Geçerlilik ve İçsel Geçerlilik (:Aksiyon (Deontik) – Sosyal Geçerlilik)  257
aa. Dışsal Geçerlilik  258
aaa. Aksiyolojik (Deontik) Geçerlilik Görüşü  258
bbb. Sosyal Geçerlilik Görüşü  258
bb. İçsel (Biçimsel ve Sistemsel) Geçerlilik Görüşü  258
c. Hukuki Geçerliliğe İlişkin Tanım Denemeleri  259
4. Pozitif Hukuk Ekolünün Ortak Noktaları  262
a. Ahlakla Hukukun Ayrılması Tezi  262
b. Hukuki Geçerliliğin Kökü Tezi  262
c. Takdir Hakkı Tezi  262
d. Hukukun Açıklanmasına Temel Yaklaşımlar  262
B. John l. Austin’in Hukuk Görüşü  263
1. Austin’in Egemenlik (Emredicilik) Teorisi  263
2. Austin’in Hukuk Anlayışı  264
a. Kanun Nedir?  264
b. Hukuk Nedir?  265
c. Emir Nedir?  266
aa. Kavram  266
bb. Egemen Güç Nedir?  267
aaa. Hukukun Kaynağı  267
bbb. Nitelikleri  267
ccc. Emrin Yaptırımı  268
ddd. Hiyerarşik Emirler Sistemi: Hukuk Düzeni  268
d. Austin’in Hukuk Teorisinin Kapsamı  268
e. Austin’in Bentham’la Ortak ve Ayrıldığı Noktalar  269
e. Austin’in Hukuka Katkısı  270
C. Hans Kelsen’in Hukuk Görüşü  271
1. Saf Hukuk Teorisi  271
2. Hukukun Sistemsel Yeknesaklığı ve Geçerliliği – Hukukun Saflığı–  274
a. Hukuk Normlarının Sistemsel Hiyerarşik Yapısı Anlayışı  274
b. Temel Norm  274
c. Normlar (Hukuk) Sistemi  276
3. Hukuk Anlayışı  277
4. Hukuk Kuralı/Normu Anlayışı  279
5. Saf Hukuk Teorisine Eleştiriler: Raz’ın Birleşme Tezi  280
6. Kelsen’in Hukuka Katkısı  281
D. Modern Pozitivist Hukuk Yaklaşımları  281
1. H. L. A. Hart’ın Hukuk Anlayışı  281
a. Genel Olarak  281
b. Hukuk Pozitivizminde Hukukun Anlamı  284
c. Hukuk Kurallarının Yapısı ve Geçerliliği  287
aa. Birincil Hukuk Kuralı ve İkincil Hukuk Kuralı Ayrımı  287
aaa. Birincil Kurallar: Yükümlülük Kuralı  289
bbb. İkincil Kurallar: Yükümlendirme Kuralı  289
aaaa. Tanıma Kuralı  290
bbbb. Değişiklik Kuralları  291
ccccc. Yargılama Kuralları  292
bb. Tanıma Kuralının Hukukun Geçerliliğini Belirlemesi  292
cc. Hukukun Bağlayıcılığının Dışsal ve İçsel Yönü  294
d. Hukuk ve Ahlak Ayrımı  298
aa. Hart’ın Görüşleri  298
bb. Lon L. Fuller’in Görüşleri  299
aaa. Genel Olarak  299
bbb. Fuller – Hart Tartışması  301
e. Hart– Devlin Tartışması  302
f. Hart’ın Hukuka Katkısı  302
2. Ronald Dworkin’in Hukuk Görüşü  303
a. Genel Olarak  303
b. Hukuk Kuralı ve Hukuk İlkesi ile Siyasalar Arasındaki Fark ve İlişkiler  307
c. Adaletin Hukuktaki Belirleyici Rolü  310
d. Hukukta Birlik (Hukukun Bütünlüğü) İlkesi  312
e. Hakimin Hukuktaki Rolü: Yorum ve Yargısal Takdir Yetkisi  313
aa. Kurumsal Destek Doktrini ve İlkelerin Geçerliliği Testi  313
bb. Çetin (Zor) Davalar: Herkül’ün Takdir (Yorum) Yetkisi  314
f. Tanıma Kuralının İlkesel Dayanağının Olmadığı  317
g. Hak Kavramı  317
aa. Genel Olarak  317
bb. Hak Çeşitleri  318
h. Dworkin’in Hukuka Katkısı  319
3. Hukuka Faydacı Hukuk Ekolünün Yaklaşımı  320
a. Genel Olarak  320
b. Jeremy Bentham’ın Hukuk Görüşü  321
aa. Genel Olarak  321
bb. Bentham’ın Hukuk Görüşü  323
c. John Stuart Mill’in Hukuk Anlayışı  324
4. Niklas Luhmann’ın Hukuk Anlayışı  326
a. Luhmann’ın Sistem Teorisi  326
b. Yeniden Üreten –Öz– Sistemli Hukuk Teorisi  329
aa. Genel Olarak  329
bb. Hukukun Sistem İçindeki Yeri  330
c. Luhmann’ın Hukuk Kavramı  331
5. Stammer’in Hukuk Anlayışı  332
6. Gustav Radbruch’un Hukuk Anlayışı  333
a. Genel Olarak  333
b. Radbruch’un Hukuk Kavramı  334
c. Hukukun Üç Yönü  339
aa. Hukukun Formal (Biçimsel) Yönü: Adalet  339
bb. Hukukun Relatif Yönü: Amaca Uygunluk  339
cc. Hukukun Fonksiyonel Yönü: Hukuk Güvenliği  340
d. Radbruch Formülü  340
aa. Radbruch Formülü: Kanunun Haksızlığı/Hukuksuzluğu ve Kanun Üstünde Hukuk  340
bb. Radbruch Formülü: Yadsınamaz Formül ve Dayanılamaz Formül  344
aaa. Dayanılamaz Formül  344
bbb. Yadsınamaz Formül  345
e. Hukuka Katkısı  345
V. HUKUKUN TANIMINDA ADALETİN YERİ  346
A. Hukuk ve Adalet İlişkisi  346
1. Genel Olarak  346
2. Adalet Kavramının Relatifliği  348
3. Eşitlik Paradoksu: Eşitlerin Eşitliği – Eşitsizlerin Eşitliği  349
4. Adalet ve Hakkaniyet İlişkisi  351
B. Adalet Anlayışı  352
1. Genel Olarak  352
2. Eşitlere Eşit (Eşitsizlere Eşitsiz) Davranması İlkesi (Ayrımcılık Yasağı)  354
C. Adalet Kavramı  355
1. Genel Olarak  355
2. Adalet Teorileri  355
a. Değerlendirme Adaleti Yaklaşımı Teorileri  356
b. Usulü Adalet Yaklaşımı Teorileri  357
c. Maddi Adalet Yaklaşımı Teorileri  357
aa. Faydacı Adalet Teorileri  357
bb. Sözleşmeyi Temel Alan Adalet Teorileri  357
cc. Eşitliği Esas Alan Adalet Teorileri  358
3. Adaletin Fonksiyonları  358
D. Adaletin Özü: Eşitlik İlkesi (Herkese, Kendine Ait Olanı Verme İlkesi)  359
1. Eşitlik İlkesi  359
2. Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  363
E. Adalet Çeşitleri  365
1. Şekli (Formal) Adalet  365
2. Maddi Adalet  366
a. Genel Olarak  366
b. Maddi Adalet Türleri  366
aa. Denkleştirici Adalet (Değişim –Takas– Adaleti) (iustitia commutativa)  366
bb. Dağıtıcı Adalet (Paylaştırıcı Adalet) (iustitia distributiva)  368
cc. Siyasal (Politik) Adalet  371
dd. Düzeltici Adalet  371
ee. Sosyal Adalet  372
F. Radbruch’un Adalet Anlayışı  373
1. Genel Olarak  373
2. Adalet Anlayışı  374
G. Rawls’ın Adalet Anlayışı  376
H. Luhmann’ın Adalet Anlayışı  380
VI. HUKUKUN TANIMININ HUKUK POLİTİKASI VE HUKUK SİSTEMLERİ İLE İLİŞKİSİ  381
VII. HUKUKUN YÜRÜRLÜKTE OLAN HUKUK KURALLARININ SİSTEMLEŞTİRİLMİŞ TÜMÜ OLMASI  383
A. Genel Olarak  383
B. Hukuk ve Kanun Kuralı İlişkisi  384
1. Kanun Kuralının Asli Kaynak Olması  384
2. Kanunun Hukukun Tek Kaynağı Olmaması  384
C. Hukukun Normatif (Yasal) Geçerliliği  385
1. Genel Olarak  385
2. Dışsal Bakış Açısıyla Hukuki Geçerlilik  385
a. Aksiyolojik (Deontik) Geçerlilik Görüşü  385
b. Sosyal Geçerlilik Görüşü  386
aa. Genel Olarak  386
bb. Amerikan ve İskandinav Hukuki Realizm (Gerçekçilik) Okulu  387
aaa. Amerikan Realist (Gerçekçilik) Okulu  387
aaaa. Oliver Wendell Holmes’in Görüşleri  388
bbbb. Karl Llewellyn’in Görüşleri  389
bbb. İskandinav Realist (Gerçekçilik) Okulu: Psikolojik Hukuk Okulu  391
aaaa. A. V. Lundstedt’in Görüşleri  391
bbbb. Karl Olivecrona’nın Görüşleri  392
cccc. Alf Ross’nun Görüşleri  392
2. İçsel Bakış Açısı (Biçimsel ve Sistemsel Geçerlilik Görüşü)  393
a. Biçimsel Geçerlilik  393
b. Sistemsel Geçerlilik  393
3. Hukukun Normatif (Yasal) Geçerliliği Konusundaki Görüşler  394
a. Fiili Uyma Teorisi  394
b. İrade Teorisi  394
c. Tanıma Teorisi  395
d. Geçerlilik Teorisi  396
D. Hukukun Devlet Tarafından Yürürlüğe Sokulması  396
1. Genel Olarak  396
2. Anayasa Kurallarının Uygulanması  399
E. Devlet Tarafından Hukuka Uyulma Zorunluluğunun Sağlanması  399
F. Değerlendirme  400
VIII. HUKUKUN KURUMSAL VE KAVRAMSAL YAPISI: HUKUK VE HAK İLİŞKİSİ  401
A. Hukuk ve Hak İlişkisi  401
B. Hukukun Kurumsal ve Kavramsal Yapısı  402
C. Hak Kavramı  402
D. Hakkın Fonksiyonu: Kişi Özgürlüğü  403
E. Hakkın Sınırlandırılması  404
F. Hakkın Temel Yapısı  406
1. Temel Unsurları  406
2. Hak Sahibi  406
3. Hakkın Muhatabı (Hak Yükümlüsü)  407
4. Hakkın Konusu  407
a. Talep  409
aa. Kavram  409
bb. Talep Hakkı  409
cc. Talep Hakkı Çeşitleri  409
b. Özgürlük  410
aa. Kavram  410
bb. Özgürlük Hakkı  411
cc. Çeşitleri  411
c. Yetki  412
d. Bağışıklık  412
§ 3. HUKUKUN FONKSİYONLARI NELERDİR?
HUKUK NEYE HİZMET EDER?
I. GİRİŞ  413
A. Sosyal Normların Genel Ödevi ve Fonksiyonu  413
1. Genel Olarak  413
2. Sosyal Normların Ödev ve Fonksiyonları  414
3. Sosyal Normların Fonksiyonlarının Nitelik ve Özellikleri  415
B. Hukuk Normunun Fonksiyonu  415
1. Genel Olarak  415
2. Genel Olarak Hukukun Fonksiyonları  417
3. Hukukun Fonksiyonlarının Gösterdiği Alanlar  418
4. Hukukun Farklı Alanlara Göre Fonksiyonları  418
II. POLİTİK ALANDA  419
A. Davranışı Düzenleme ve Kontrol Fonksiyonu  419
1. Şekli (Formal) Düzenleme Fonksiyonu  420
2. Tasarımlama (Düzenleme) ve Denetim (Kontrol) Fonksiyonu  421
3. Sosyal Barış ve Huzur Fonksiyonu  422
B. Organizasyon (Yönetme) ve Egemenliğin (Meşrulaştırılması) Hukuk Kurallarına Uygunluğu Fonksiyonu  423
1. Maddi Düzenleme (Koruma) Fonksiyonu  423
2. Bütünleştirme Fonksiyonu  423
3. Yasallaştırma Fonksiyonu  424
a. Şekli Yönden Yasallaştırma  424
b. Maddi Yönden Yasallaştırma  424
4. Baskı ve Yönlendirme Fonksiyonu  425
III. TOPLUMSAL ALANDA  425
A. Beklentileri Güvence Altına Alma Fonksiyonu: Hukuk Güvenliği ve Güvenin Korunması  425
B. Uyuşmazlıkları Giderme ve Çözme Fonksiyonu  425
IV. KİŞİLERİ VE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMA FONKSİYONU  426
A. Hakkı Garanti Fonksiyonu  426
B. Birlikte Çalışma ve Örgütlenme Özgürlüğü  426
§ 4. HUKUK NORMU (KURALI) NEDİR?
I. GENEL OLARAK  429
A. Giriş  429
B. Kaynaklarına Göre Hukuk Kuralları  429
II. NORM VE HUKUK KURALI KAVRAMI  430
A. Genel Olarak  430
B. Hukuk Normu ve Hukuk Kuralı Arasındaki İlişki  432
III. HUKUK NORMU ÇEŞİTLERİ  433
A. Sosyal Davranış Kuralları: Olması Gereken Normlar ve Doğa Bilimleri Kuralları: Olan Normlar  433
1. Olan Norm ve Olması Gereken Norm  433
a. Temel Yaklaşımlar  433
b. Olan Norm ve Olması Gereken Norm Yaklaşımı  434
2. Norm ve Doğruluk (Gerçeklik)  435
B. Sosyal Normlar  436
1. Sosyal Norm Kavramı ve Yapısı  436
2. Yaptırım  438
3. Yaptırım Şekilleri  438
4. Hukuk Normunun Diğer Sosyal Normlardan Ayırt Edilmesi  439
a. Genel Olarak  439
b. Hukuk Normunun Ahlak ve Etik Normlarından Ayırt Edilmesi  439
aa. Ahlak ve Etik Normu  439
aaa. Genel Olarak  439
bbb. Ahlak ve Ahlak–Etik Normların Hukuk Normları İle İlişkisi  441
aaaa. Ahlakın Hukukun Bir Olgusu Olması  442
bbbb. Ahlakın Hukukun Hedefi (Amacı) Olması  442
ccc. Hukuk ve Ahlak Kuralının Nitelik ve Özelliklerinin Benzerliği  443
c. Hukuk Normunun Ahlak ve Etik Normlardan Ayırt Edilmesi  444
aa. Genel Olarak  444
bb. Kant’ın Yaklaşımı  444
cc. Austin’in Yaklaşımı  445
dd. Kelsen’in Yaklaşımı  446
ee. Hukukun Ahlaktan Ayrılması  447
aaa. Amacı Bakımından  447
bbb. Konu Bakımından  447
ccc. Yaptırım ve Örgütlenme Bakımından  448
ddd. Kuralların Kapsamı Yönünden  448
eee. Kurallarının Kaynağı  448
fff. Fonksiyonu Bakımından  449
ggg. Şekli Bakımından  449
IV. HUKUK NORMUNUN (KURALININ) YAPISAL UNSURLARI  449
A. Hukuk Kuralının Koşul Şeması  449
B. Normun/Hukuk Kuralının Cümle Yapısı İle İlişkisi: Hukuk Cümlesi  451
1. Genel Olarak  451
2. Hukuk (Norm) Cümlesinin Temel Yapısı ve Mantıksal Kurgusu  451
a. Normların Cümle Yapısına Göre Çeşitleri  451
aa. Tanımlayıcı Cümlesi (Norm)  452
bb. Analitik (Mantık) Cümlesi (Normu)  453
b. Metafizik Hukuk Cümleleri  453
c. Değerlendirme (Değer Yargısı) Cümlesi (Normu)  454
aa. Tanımlayıcı Değer Yargısı Cümlesi (Normu)  455
bb. Düzenleyici Değer Yargısı/ Değerlendirme Cümlesi (Normu)  455
aaa. Genel Olarak  455
bbb. Emir Cümlesi ve Norm  456
ddd. Değerlendirme Normunun Mantıksal İfadesi ve Mantıki Uygunluk  458
aaaa. Değerlendirme Cümlesinin (Normunun) Mantıksal İfadesi  458
bbbb. Değerlendirme Cümlesindeki Değerlendirmede Mantıki İlişki ve Mantıksal Çelişki  458
d. Normların Cümle Yapısının Temel Uygulama Çeşitleri  458
aa. Muhatapları Yönünden  459
aaa. Bireysel Norm  459
bbb. Genel Norm  459
bb. Sonuçlarına Etkisi Yönünden  459
aaa. Şartsız Norm  460
bbb. Şartlı Norm  460
aaaa. Genel Olarak  460
bbbb. Yapısal Özelliği “Eğer o zaman ” Kaydı  460
cccc. Görünüm Şekilleri  461
C. Hukuk Kuralının Nitelikleri  461
1. Hukuk Kurallarının Belirliliği  461
2. Hukuk Kuralının Genelliği  462
a. Genel Nitelikte Hukuk Normları  462
aa. Şartlı Genel Nitelikteki Hukuk Normları: Kanun Hükümleri  462
bb. Şartsız Genel Nitelikte Hukuk Normları  463
b. Bireysel Nitelikte Hukuk Normları  463
aa. Şartlı Bireysel Nitelikteki Hukuk Normları  463
bb. Şartsız Bireysel Nitelikteki Hukuk Normu  463
3. Hukuk Kuralının Objektifliği  464
4. Hukuk Kuralının Soyutluğu  464
5. Hukuk Kuralının Sürekliliği  464
D. Hukuk Kurallarının/Normlarının Temel Yapısı  464
1. Genel Olarak  464
2. Hukuk Kuralları (Normları) Çeşitlerinin Temel Yapısı  465
a. Davranış Kuralları/Normları  465
3. Yaptırım Kuralları/Normları (Ceza Normları)  466
a. Emir Normunda  466
b. Yasak Normunda  467
4. Ödev Kuralları/Normları (Final Normlar, Amaç Programları)  467
5. Yetki Kuralları/Normları  468
6. Kıyas Kuralları/Normları (Takdir Normları, Ölçüm (Değer) Normları)  468
E. Genel Hukuk Kurallarının ve Hukuk Prensiplerinin Temel Yapısı  469
F. Tam Hukuk Kuralının (Normunun) Temel Olguları  470
1. Bentham’ın Hukuk Kuralı Analizi  470
2. Güriz’in Hukuk Kuralı Analizi  472
3. Hukuk Kuralının Hukuki Olguları  473
a. Hukuk Normunun/Kuralının Muhatapları  473
b. Maddi Olgular  474
c. Olması Gereken Kuralı  474
aa. Genel Olarak  474
bb. Gereklilik Kuralının Temel Görünüş Şekilleri  475
cc. İzin Kuralının Görünüş Şekli: İzin  476
d. Hukuki Sonuç: Yaptırım  476
aa. Genel Olarak  476
bb. Hukuk Disiplinlerine Göre Yaptırım Çeşitleri  476
aaa. Özel Hukuk Yaptırımları  476
bbb. Kamu Hukuku Yaptırımları  477
cc. Hukuki Sonuçları Yönünden Yaptırım Çeşitleri  478
aaa. Genel Olarak  478
bbb. Çeşitleri  478
aaaa. Şartlı Norm/Kural  478
aaaaa. Şartlı Norm/Kural  478
bbbbb. Şartlı Hukuk Normunun Dil Olarak İfadesi: “–Eğer O Zaman –” Formu  479
bbbb. Sonuç Norm/Kural  480
cccc. Kurucu Norm/Kural  480
V. HUKUK NORMUNUN YAPISI: HUKUK KURALI VE ÇEŞİTLERİ  480
A. Hukuk Normu/Kuralı  480
B. Hukuk Normu/Kuralı Çeşitleri  481
1. Tam Hukuk Kuralı–Yardımcı Hukuk Kuralı–Eksik Hukuk Kuralı  481
a. Genel Olarak  481
b. Tam Hukuk Kuralı  482
aa. Talep Esaslı Kurallar  482
bb. Bağımlı Eksik /Yardımcı Kurallar  483
aaa. Tanım Kuralları  484
aaaa. Tanım Cümlesi  484
bbbb. Kavram  484
bbb. Tamamlayıcı Hukuk Kuralı  485
ccc. Yorumlayıcı Hukuk Kuralı  486
ddd. Atıf (Yollama) Kuralları  487
eee. İspat Kuralları  488
aaaa. Özel İspat Kuralları  489
bbbb. Faraziye (Fiksiyon) Kuralları  489
cccc. Kanuni Karineler  490
cc. Sınırlı Hukuki Kurallar  491
2. Hukuk Kurallarının Farklı Ayrımları  491
a. Değer Yargısı Kuralları – Kurucu (Yetki) Kuralları  491
b. Birincil Kurallar– İkincil Kurallar  492
aa. Genel Olarak  492
bb. Kelsen’in Ayrımı  493
cc. Hart’ın Ayrımı  494
aaa. Genel Olarak  494
bbb. Ödev Verici Kurallar ve Yetki Verici Kurallar  495
ccc. Birincil Kurallar – İkincil Kurallar  496
aaaa. Birincil Kurallar  496
bbbb. İkincil Kurallar  497
aaaaa. Tanıma Kuralları  497
bbbbb. Değiştirici Kurallar  497
ccccc. Yargılama Kuralları  498
dd. Burchart’ın Ayrımı  498
ee. Hohfeld’in Ayrımı  498
ff. Corbin’in Ayrımı  499
gg. Bentham’ın Ayrımı  499
C. Normun/Hukuk Kuralının Amacı  499
1. Normun/Hukuk Kuralının Amacı  499
2. Normun/Hukuk Kuralının Amacının Fonksiyonu  500
§ 5. HUKUK DÜZENİNİ OLUŞTURAN HUKUK KURALLARININ BÜTÜNLÜĞÜ VE YEKNESAKLIĞI: HUKUK SİSTEMİ
I. HUKUK KURALLARININ SİSTEMSEL BÜTÜNLÜĞÜ  501
A. Genel Olarak  501
B. Hukuk Sisteminin Gelişimi  503
1. Hukuk Sistemlerinin Gelişimi  503
a. Genel Olarak  503
c. Modern Hukuk Sistemlerinin Ortak Noktaları  504
d. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ile Anglo–Amerikan Hukuk Sisteminin Karşılaştırılması  504
2. Hukuk Sistemleri Teorisinin Gelişimi  505
C. Şekli Sistem  510
D. Maddi Sistem  511
II. HUKUK KURALLARININ YEKNESAKLIĞI VE HİYERARŞİSİ  513
A. Değerler ve Değerlendirme Sisteminin Yeknesaklığı  513
B. Hukuk Sisteminin Hiyerarşisi: Norm Piramidi  514
1. Genel Olarak Hukuk Sistemi Kavramının Tarihi Gelişimi  514
2. Norm Piramidi  515
C. Hukuk Disiplinlerinin Yeknesaklığı  515
1. Genel Olarak  515
2. Anayasal Sistem İçinde Hiyerarşi ve Yeknesaklık  516
3. Avrupa Birliği Mevzuatı İçinde Hiyerarşi ve Yeknesaklık  517
§ 6. HUKUK VE DİL
I. GENEL OLARAK  521
A. Kavram ve Terim  523
1. Kavram  523
a. Genel Olarak  523
b. Kavram Çeşitleri  524
2. Terim  525
B. Önerme  525
1. Genel Olarak  525
2. Önerme ve Cümle İlişkisi  526
3. Önerme Çeşitleri  527
a. Epistomolojik Değerleri Yönünden  528
b. Yapıları Yönünden  529
c. Nicelik Yönünden  529
d. Nitelik Yönünden  529
e. Kiplik Yönünden  529
f. Bağlantı Yönünden  529
g. Mantık Yönünden Önerme Çeşitlerinin Değerlendirilmesi  530
D. Hukuk Normu Önermesi  530
II. KULLANILAN DİLDEKİ ÇOK ANLAMLILIK VE ANLAM BELİRSİZLİĞİ  532
A. Genel Olarak  532
B. Kanun Metninin (Veya Terimin) Belirsizliği, Yanıltıcılığı ve Anlam Kayması  533
C. Terimin Kavramsal Anlamı: Semantik Üçlü Tanımlaması  534
D. Hukukun İlgililerine Göre Anlam Farklılığı  535
1. Genel Olarak  535
2. Yorumu Yapan Organa Göre Anlam Farklılığı  536
a. Yasama Yorumu (Amaç Kuralı)  536
b. Yargısal Yorum  538
c. Bilimsel Yorum  538
III. HUKUK KAYNAĞI OLARAK HUKUK DİLİ (HUKUK CÜMLESİ VE HUKUK TERİMİ)  538
A. Hukuk Dili (Hukuk Metni ve Hukuk Terimi)  538
B. Mevzuat Dili  539
1. Kanun Dili  539
2. Kanun Dilinin Özellikleri  540
3. Kanun Koyma Öğretisi  541
IV. TANIMLATICI TERİM VE NORMATİF/HUKUKİ TERİM  542
A. Genel Olarak  542
B. Tanımlayıcı Terimler  542
C. Normatif/Hukuki Terimler  542
1. Genel Olarak  542
2. Takdir Yetkisi Veren Terimler  543
3. Yollama (Atıf) Yapan Terimler  543
4. Açık Hukuki Terimler  544
V. HUKUK MESLEK (BİLİM) DİLİ  545
A. Genel Olarak  545
B. Kanun Dilinin Karmaşık Yapısı  545
1. Genel Olarak  545
2. Sosyal ve Politik Sistem Bakış Acısıyla Hukuk Kurallarının Karmaşık Yapısı  546
VI. HUKUK GÖSTERGEBİLİMİ  546
A. Göstergebilim  546
1. Kavram  546
2. Göstergebilim Okulları  549
B. Hukuk Göstergebilim Okulları  550
C. Yapısalcı Hukuk Gösterge Bilimi Okulu  551
1. Genel Olarak  551
2. Greimas’ın Göstergebilim Görüşü  554
a. Genel Olarak  554
b. Greimas’ın Gösterge Bilimsel Dörtgeni  554
c. Greimas’ın Anlatı Analizi  555
aa. Genel Olarak  555
bb. Üretici Yörünge  555
cc. Anlatı Sözcesinin Yapısı  556
dd. Anlatım Şeması  557
d. Hukuk Söyleminin Analizi  557
3. Semantik Doğal Hukuk Okulu (Moore’nun Kuramı)  558
D. Mantıkçı Hukuk Gösterge Bilimi Okulu  559
1. Genel Olarak  559
2. Pierce’nin Üçlü Gösterge Modeli  560
3. Searle’nin Söz Edim Kuramı  562
a. Söz Edim Kuramı  562
aa. Genel Olarak  562
bb. Edimsöz Edimlerin Sınıflanması  563
cc. Bir Sözedim Olarak Yargı Edimi: “Palmer Davası”  565
§ 7. HUKUK MANTIĞI
I. GENEL OLARAK  569
A. Giriş  569
B. Hukuk ve Mantık İlişkisi  571
1. Hukuk Kurallarının Düzenlenmesinde  573
2. Hukuk Kurallarının Aksiyomatikliği  573
C. Kavram  573
D. Dar Anlamıyla–Geniş Anlamıyla Hukuk Mantığı  574
1. Formal/Şekli Mantık  575
2. Maddi/Materyal Mantık  575
F. Kurucu Mantık ve Kaza Mantığı  577
II. DEONTİK MANTIK  577
III. KLASİK (FORMEL) MANTIK  578
A. Kavram  578
B. Dedüksiyon  580
1. Genel Olarak  580
2. Akıl Yürütmenin Temel Mantık İlkeleri  581
3. Dedüksiyonun Temel Formu  582
4. Çeşitleri  582
a. Genel Olarak  582
b. Doğrudan (Tasım) ve Dolaylı Dedüksiyon  583
c. Tasım  584
aa. Genel Olarak  584
bb. Çeşitleri  584
aaa. Basit (Kategorik) – Bileşik (Kategorik Olmayan) Tasım  584
bbb. Olumlu ve Olumsuz Tasım  586
5. Dedüksiyon Sorunları  586
6. Hukuki Dedüksiyonun Temel Formu  587
7. Hukuki Dedüksiyon Metodları  588
a. Genel Olarak  588
b. Çeşitleri  588
aa. Kesin (Kategorik) Dedüksiyon Metodu  588
bb. Zincirleme Dedüksiyon Metodu  589
cc. Eksik Önermeli Dedüksiyon Metodu  590
C. Endüksiyon  590
1. Genel Olarak  590
2. Çeşitleri  591
a. Tam Endüksiyon  591
b. Eksik Endüksiyon  592
3. Temel Formu  592
IV. SEMBOLİK MANTIK  593
A. Genel Olarak  593
1. Kavram  593
2. Tarihi Gelişimi  594
3. Mantığa Katkısı  597
B. Sembolik Mantığın Sembolleri  597
1. Mantık Hataları  600
a. Genel Olarak  600
b. Mantık Hatası Çeşitleri  601
C. Doğruluk Çizelgeleri ve Denetlenmesi  602
V. ÖNERMELER MANTIĞI VE NİCELEME/YÜKLEM MANTIĞI  603
A. Önermeler Mantığı  603
B. Yüklem/Niceleme Mantığı  604
VI. NORMUN DÖRTLÜ KARESİNE GÖRE NORMUN GERÇEKLİĞİ  605
A. Önermenin Dörtlü Standart Karesi İle Analizi  605
1. Önermenin Dörtlü Standart Karesi Formu  605
a. Genel Olarak  605
b. Şematik Olarak  606
c. Önermelerin Karşılıklı İlişkileri (Aristoteles (Mantık) Karesi)  606
aa. Karşıtlık (Contrary)  607
bb. Kapsamak/Altıklık (Subalternation)  607
cc. Çelişiklik/Tezatlık (Contradictory)  607
B. Normun Aritoteles’in (Mantık) Karesi ile Analizi  608
VII. DAVRANIŞ NORMUNUN MANTIKSAL YAPISI  609
VIII. TEMEL MANTIK İLKELERİNİN HUKUKTA UYGULANMASI  610
A. Özdeşlik İlkesi  610
B. Çelişmezlik İlkesi  611
C. Üçüncü Durumun Olanaksızlığı İlkesi  613
D. Nedensellik/İsnad İlkesi  613
IX. MANTIK KURALLARINDAN HUKUK KURALI YARATMA  614
A. Genel Olarak  614
B. Kanun Hükümlerinin Kıyası (Kanunun Kıyası) ile Hukuk Kıyası  614
1. Genel Olarak Kıyas  614
2. Kanun Kıyası Yöntemleri  616
a. Kıyasla Kural Yaratma (Kıyasla Sonuç Çıkarma)  616
b. Karşıt Anlamından Sonuç Çıkarma  617
c. Büyükten Kıyas (Sonuç Çıkarma)  617
aa. Küçükten Büyüğe Kıyas  617
bb. Büyükten Küçüğe Kıyas  618
3. Hukukun Genel İlkelerinin Kıyası (Hukukun Kıyası) ile Hukuk Kuralı Koyma  618
a. Kanuni Kıyas  618
b. Toplu Kıyas  619
Kaynakça  621
Düşünür ve Bilim Adamı İndeksi  669
Kavramlar Dizini  673
 


Osman Gökhan Antalya
Ocak 2021
125.00 TL
İndirimli: 112.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Kurtuluş Tayanç Çalışır
Ocak 2021
42.00 TL
Sepete Ekle
Victor V. Boçarov
Aralık 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Cesare Beccaria ...
Kasım 2020
31.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  33
§ 1. TEMEL SORUNLARIN TESPİTİ
I. GİRİŞ  39
A. Genel Olarak  39
B. Hukuksuz Durumlar  44
1. Demokratik Hukuk Devleti  44
2. Hukuksuz Devlet  44
a. Hukuksuz Devlet Kanunu  44
b. Kanun Olmaksızın Hukuksuzluk  45
c. Kaos Durumu  45
II. HUKUK TEORİSİ VE DİĞER HUKUK DİSİPLİNLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ  46
A. Genel Olarak  46
B. Temel Hukuk Disiplinlerinin Birbirine Yansıması  48
C. Hukukun Temel Disiplinlerine Pozitif (Biçimci) ve Pozitif Olmayan (Maddi/Özcü) Bilimsel Yaklaşımlar  49
1. Pozitif Bilimsel (Biçimci) Yaklaşım  50
2. Pozitif Olmayan (Özcü/Maddi) Bilimsel Yaklaşım  51
D. Hukuk Felsefesi  52
1. Konusu  52
2. Hukuk Teorisinden Ayrılması  56
E. Hukuk Sosyolojisi  59
1. Genel Bakış  59
2. Konusu  64
3. Hukuk Teorisinden Ayrılması  65
F. Hukuk Teorisi  65
1. Hukuk Teorisinin Gelişimi  65
2. Analitik Hukuk Teorisi  68
3. Yeni Yaklaşımlar  73
a. Riziko Teorisi  73
b. Hukukun Ekonomik Analizi Teorisi  73
c. Kültür Teorisi  74
d. Sistem Teorisi  75
e. Antropolojik Hukuk Teorisi  75
4. Türk Hukukundaki Hukuk Teorisinin Gelişimi ve Terim  78
5. Hukuk Teorisi Kavramı ve Hukuk Teorisinin Fonksiyonu  78
6. Hukuk Teorisine Pozitif (Biçimci) ve Pozitif Olmayan (Özlü/İşlevsel) Yaklaşımlar  81
7. Konusu  83
8. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi ve Hukukun Uygulanması (Hukuk Metodolojisi) ile İlgisi  84
a. Genel Olarak  84
b. Gerekçelendirme (Argümantasyon) Teorisi  85
III. TEMEL SORULAR  89
A. Hukuk Bilimi Ne Anlama Gelir?  89
B. Teori Nedir?  90
1. Kavram  90
2. Bilimsel Teori  91
a. Genel Olarak  91
aa. Bilgi  91
aaa. Nesnellik  92
bbb. Kanıtlanabilirlik  92
ccc. Doğrulanabilirlik  92
bb. Konu–Gözlem– Genel İlke– Teori  94
b. Teorilerin Fonksiyonu  96
c. Teorinin Temel Yapısı  96
aa. Teori Çelişkili Olmamalı/Tutarlı Olmalı  96
bb. Teori Bilgi Vermeli  97
cc. Teori Bilimsel Olarak Denenmiş Olmalı ve Çürütülebilir veya Yanlışlanabilir Olmalı  97
aaa. Teori Denenebilir Olmalı  97
bbb. Teori Çürütülebilir veya Yanlışlanabilir Olmalı  97
3. Hukuk Biliminin Bilimselliği  99
a. Hukuk Bilimi, Hukuk Dogmatiği ve Hukuk Doktrini  99
aa. Genel Olarak  99
bb. Kavram  100
cc. Dogmatik Kuralların Normun Geçerliğine Katkısı  101
b. Genel Olarak Hukuk Bilimin Bilimselliği  102
c. Doğa Kanunlarından Farklılığı  104
d. Bilim Disiplinleri Yönünden Hukuk Biliminin Bilimsel Konusu  105
aa. Genel Olarak  105
bb. Hukukun Konusu  107
e. Hukukun Bilimsel Metodu  108
aa. Ampirik (Görgül) Bilim Olarak Bilimselliği  109
bb. Davranış Bilimi Olarak Bilimselliği  109
aaa. Hukukun Normatif Bilim Olması  110
bbb. Hukukun Tinsel (Ruhsal) Bilim Olması  111
ccc. Hukuk Biliminin Teknik, Önsel (a priori) – Görgül (Ampirik) Sosyal Bilim Olması  111
aaaa. Genel Olarak  111
bbbb. Hukukun Konusu  112
cccc. Hukukun Metodu  113
ccc. Hukuk Biliminin Eleştirisel Bilim Olması  115
ddd. Hukukun Analitik Metin Bilimi (Hermeneutik) Olması  115
f. Doğa Bilimlerinin Metotlarının Hukuk Biliminde Uygulanabilirliği: Hukuk Teorilerinin Yanlışlanabilirliği  116
IV. HUKUKUN MUHATAPLARI YÖNÜNDEN DÖRTLÜ İLİŞKİ MODELİ  118
V. HUKUKUN ÜÇLÜ TEMEL YAPISI  119
A. Genel Olarak  119
B. Temel Nitelikleri  120
1. Deneysel Niteliği  120
2. Analitik Niteliği  120
3. Normatif Niteliği  121
a. Genel Olarak  121
b. Hukukun Pozitifliği  122
c. Hukukun Rasyonelliği  122
aa. Hukukun Formal (Şekli) Rasyonelliği  123
bb. Hukukun Realist Rasyonelliği  123
cc. Hukukun Ütopik Rasyonelliği  124
C. Hukuk Temel Yapısı  124
1. Genel Olarak  124
2. Hukukun Ontolojik Sorunu: Normatif Yönü (Normatif Kurallardan Oluşan Mantıksal Sistem, Dilsel Sistem Olması)  125
a. Genel Olarak  125
b. Hukuk Kurallarının (Normun) Hukuki Normatif Yapısı  127
aa. Hukuk Kuralının (Normunun) Hukuki Normatif Yapısını Belirleme  128
aaa. Genel Olarak Hukuk ve Devlet İlişkisi  128
bbb. Hukuk Normunun Normatif Yapısı  129
aaa. Normun Hukuk Sisteminde Hukuksal Geçerliliği  129
bbb. Normun Hukuk Sisteminde Yürürlükte Olması  131
ccc. Normun Hukuk Sistemiyle Uyumlu Olması  131
bb. Hukuk Kuralının (Normunun) Temel Özellikleri  131
aaa. Genellik, Eşitlik ve Süreklilik  132
bbb. Bağlayıcılık ve Buyuruculuk (Zorlayıcılık)  132
c. Hukuk Kuralı ve Yargı Uygulaması İkilemi  133
3. Hukukun Fenomolojik Sorunu: Sosyal Olgu– Etkinlik Yönü (Toplumsal İlişkileri Düzenlemesi)  133
a. Genel Olarak  133
b. Hukuk ile Toplumsal Yaşam ve Ekonomi Arasındaki İlişki  134
c. Hukuk ve Toplumsal Kültür Arasındaki İlişki  136
d. Hukuk ile Politik Sistem Arasındaki İlişki  137
e. Hukuk ve Ekonomik Prensipler Arasındaki İlişki  139
4. Hukukun Deontolojik Sorunu: Etik Değer Yönü (Adalet)  140
D. Hukuk Neye Hizmet Eder? (Hukukun Fonksiyonel Yönü)  141
§ 2. HUKUK NEDİR?
I. GİRİŞ  143
A. Genel Olarak  143
B. Hukuku Tanımlama Zorluğu ve Tanım Denemeleri  145
1. Tanım Zorluğu  145
2. Hukuku Tanımlama Denemeleri  147
a. Genel Olarak  147
b. Tanım Denemeleri  148
c. Tanım Denememiz  149
C. Hukukun Üç Anlamı: Tarihi Hukuk–Pozitif Hukuk–İdeal Hukuk (Var Olmuş Hukuk– Var Olan Hukuk– Var Olması Gereken Hukuk)  150
II. TEMEL YAKLAŞIMLAR  151
A. Maddi/Özcü Yaklaşım  151
B. Pozitif (Biçimci/Şekli) Yaklaşım  152
C. Genel Olarak Hukuk Ekollerinin Yaklaşımı  152
III. DOĞAL HUKUK TEORİSİNİN HUKUKA YAKLAŞIMI  154
A. Genel Olarak  154
B. Antik Dönem Doğal Hukuk Anlayışı  155
1. Platon’un Görüşleri  156
2. Aristoteles’in Görüşleri  158
a. Genel Olarak  158
b. Hukuka Katkıları  159
c. Hukuk Mantığına Katkıları  159
3. Cicero’nun Görüşleri  160
C. Dini Dönem (Hıristiyanlığın) Doğal Hukuk Anlayışı  161
1. Genel Olarak  161
2. Thomas Aquino’nun Hukuk Anlayışı  163
D. Aydınlanma Dönemi  165
1. İnsan Aklın veya Varlığının Doğal Hukuka Egemen Olduğu Dönem  165
2. Hugo de Grotius’un Hukuk Anlayışı  167
3. Thomas Hobbes’in Hukuk Anlayışı  167
4. John Locke’nin Hukuk Anlayışı  169
5. Immanuel Kant’ın Hukuk Anlayışı  171
6. Serbest Hukuk Okulu  173
7. Tarihi Hukuk Okulu  175
a. Genel Olarak  175
b. Kanunlaştırma Girişimleri  177
c. Pandekt Hukukçuları (Pandektçiler)  178
d. Kavram Hukukçuluğu  179
8. Sınıf İlişkisine Göre Hukuk Anlayışı  182
a. Sınıf Esasına Dayanan Hukuk Teorisinin Hareket Noktası: Sanayi Devrimi  182
b. Hegel’in İdeal Maddeciliği  183
c. Devrimci Sınıf Teorisinin Hukuk Teorisi: Marksist–Leninist Hukuk Teorisi  184
aa. Marksist–Leninist Teori: Tarihi Maddecilik  184
aaa. Genel Olarak  184
bbb. Diyalektif Tarihi Materyalist Felsefe  185
ccc. Üretim İlişkisi– Üretim Gücü  186
ddd. Artık Değer Teorisi  186
eee. Toplumsal Dönüşüm  187
bb. Marksist Hukuk Teorisi  188
aaa. Genel Olarak  188
bbb. Hukukun Sınıfsal Karakteri  189
ccc. Hukukun Fetişizm Formunun İnkarı  190
ddd. Hukukun İdeolojik ve Kurumsal Yapıya İlişkin Üst Yapı Kurumu Olması  191
eee. Sosyalist Hukukun Proletarya Devrimi ile Gerçekleşmesi  192
fff. Sosyalist Hukukta “Olan”la “Olması Gereken”in Bütünlüğü  194
ggg. Bireysel Hakları, Özellikle Mülkiyet Hakkını Reddi  195
hhh. Komünizm Aşamasında Devlet ve Hukukun Sonlanması  196
cc. Marksist–Leninist Teorinin Gelişimi  198
d. Evrimci Sınıf Teorisinin Hukuk Teorisi: Lorenz von Stein’nın Teorisi  200
aa. Genel Olarak  200
bb. Katmansal (Sınıfsal) Yapının Toplumun Temelini Oluşturması  200
cc. Proletarya Devrimi Yerine Devletin Reformu  201
dd. Hukukun Toplumun Ürünü Olması  202
9. Menfaat Hukukçuluğu Okulu  203
a. Genel Olarak  203
b. Rudolf von Jhering: Hukukta Amaç ve Menfaat  204
c. Philipp Heck: Menfaat Hukukçuluğunu Yeniden Değerlendirilmesi  206
aa. Genel Olarak  206
bb. Heck’in Değer Menfaati Hukukçuluğu  206
aaa. Genel Olarak  206
bbb. Hukukun Metodu Olması  207
ccc. Menfaat Kavramı  208
aaaa. Genel Olarak  208
bbbb. Menfaat Çeşitleri  209
cccc. Menfaat Çatışmaları  210
dddd. Menfaat Nedenselliği İlkesi  210
ddd. Hukukun İşlevi  211
eee. Hukuk Normu ve Hukuk Sistemi Anlayışı  212
aaaa. Hukuk Normu  212
bbbb. Hukuk Sistemi Anlayışı  213
fff. Yasama Faaliyetinde Menfaatin İşlevi  214
ggg. Yargı Uygulamasında Menfaatin İşlevi  214
aaaa. Genel Olarak  214
bbbb. Hakimi Kanun Koyucunun Yardımcısı Olduğu Görüşü  215
cccc. Düşünerek İtaat İlkesi  216
hhh. Değerlendirilmesi  217
10. (Amaçsal) Değer Hukukçuluğu  219
a. Genel Olarak  219
b. Fenometolojik Hukuk Okulu: Maddi Etik Değer  220
aa. Fenometolojik Hukuk Okulu  220
aaa. Genel Olarak  220
bbb. Max Scheler’in Fenomenolojik Maddi Etik Değerler Görüşü  221
bb. Paul Nicolai Hartmann’ın Ontolojik Maddi Etik Değerler Görüşü  221
11. Topik/İlke (Retorik) Hukukçuluğu  222
12. Çağdaş Doğal Hukukun Yeniden Gelişimi  224
a. Genel Olarak  224
b. Hukuki Pozitivizme Doğal Hukukun Temel Eleştirileri  225
c. John Finnis’in Hukuk Görüşü  226
d. Helmut Coing’in Hukukun Yüksek Genel İlkeleri Görüşü  228
13. Eleştirisel Hukuk Teorileri  229
a. Amerika’da Eleştirisel Hukuk Teorileri  229
b. Frankfurt Okulu  231
aa. Genel Olarak  231
bb. Bilimsel Teori ile Eleştirisel Teori Ayrımı  233
c. Habermas’ın Eleştirisel Teorisi: İletişimsel Eylem Teorisi  234
aa. Genel Olarak  234
bb. Yaşama Alanı ve Sistem  235
cc. Toplumsal Yaşama Alanı İçinde Ahlaki–Hukuki Değer Alanı  235
dd. Bilimsel– Teknik Alanı ile Ahlaki– Hukuki Alanının Karşılaştırılması  236
aaa. Doğa Normları ve Sosyal Normlar  236
bbb. Habermas’ın İletişimsel Eylem Sistemi ve Amaç–Rasyonel Eylem Sistemleri Karşılaştırması  237
ee. İletişimsel Eylem Teorisi  238
aaa. Genel Olarak  238
bbb. Sosyal Eylem Teorisi  240
ccc. Ahlaklılık Söylem Kuramı  241
ff. Hukuk Teorisi  242
aaa. Hukuk Normlarının Ahlaki Normlarla İlişkisi ve Farkları  243
bbb. Kanunların Normatifliği ve Meşruiyeti  244
aaaa. Genel Olarak  244
bbbb. Kanunların Meşruluğu  245
gg. Hukuk Kuralının Özellikleri  246
hh. İletişimsel Söz Eylem  247
aaa. Genel Olarak  247
bbb. İletişim Söz Eylem Tipleri  247
ccc. Geçerlilik Talebi  248
ddd. Geçerlilik Talepleri ile Hak Talepleri Arasındaki İlişki  249
aaaa. Genel Olarak  249
bbbb. Hak Geçerlilik Talebinin Nitelikleri  249
ıı. Hakimin Uyuşmazlığı Çözmesi: Yargılama Süreci  250
IV. HUKUKA POZİTİVİST HUKUK EKOLÜNÜN YAKLAŞIMI  251
A. Pozitivist Hukuk Ekolünün Okulları  251
1. Genel Olarak  251
a. Doğal Hukuk Pozitivizmi  251
b. Bilimsel Pozitivizm  252
bb. Hukukun Luther’i: Jeremy Bentham  252
aaa. Genel Olarak  252
bbb. Hukuk Tanımı  253
ccc. Egemenin Emri  253
ddd. Kanun Normlarının Yapısı  254
c. Kanun Pozitivizmi (Hukuki Bilimsel Pozitivizm)  254
d. Hakim Pozitivizmi  255
2. Hukuki (İradeci) Pozitivizm – Sosyolojik Pozitivizm  256
3. Hukukun Geçerliliği Sorunu  256
a. Hukuki, Fiili ve Ahlaki Gerçeklik  257
aa. Hukuki Geçerlilik  257
bb. Fiili Geçerlilik  257
cc. Ahlaki Geçerlilik  257
b. Dışsal Geçerlilik ve İçsel Geçerlilik (:Aksiyon (Deontik) – Sosyal Geçerlilik)  257
aa. Dışsal Geçerlilik  258
aaa. Aksiyolojik (Deontik) Geçerlilik Görüşü  258
bbb. Sosyal Geçerlilik Görüşü  258
bb. İçsel (Biçimsel ve Sistemsel) Geçerlilik Görüşü  258
c. Hukuki Geçerliliğe İlişkin Tanım Denemeleri  259
4. Pozitif Hukuk Ekolünün Ortak Noktaları  262
a. Ahlakla Hukukun Ayrılması Tezi  262
b. Hukuki Geçerliliğin Kökü Tezi  262
c. Takdir Hakkı Tezi  262
d. Hukukun Açıklanmasına Temel Yaklaşımlar  262
B. John l. Austin’in Hukuk Görüşü  263
1. Austin’in Egemenlik (Emredicilik) Teorisi  263
2. Austin’in Hukuk Anlayışı  264
a. Kanun Nedir?  264
b. Hukuk Nedir?  265
c. Emir Nedir?  266
aa. Kavram  266
bb. Egemen Güç Nedir?  267
aaa. Hukukun Kaynağı  267
bbb. Nitelikleri  267
ccc. Emrin Yaptırımı  268
ddd. Hiyerarşik Emirler Sistemi: Hukuk Düzeni  268
d. Austin’in Hukuk Teorisinin Kapsamı  268
e. Austin’in Bentham’la Ortak ve Ayrıldığı Noktalar  269
e. Austin’in Hukuka Katkısı  270
C. Hans Kelsen’in Hukuk Görüşü  271
1. Saf Hukuk Teorisi  271
2. Hukukun Sistemsel Yeknesaklığı ve Geçerliliği – Hukukun Saflığı–  274
a. Hukuk Normlarının Sistemsel Hiyerarşik Yapısı Anlayışı  274
b. Temel Norm  274
c. Normlar (Hukuk) Sistemi  276
3. Hukuk Anlayışı  277
4. Hukuk Kuralı/Normu Anlayışı  279
5. Saf Hukuk Teorisine Eleştiriler: Raz’ın Birleşme Tezi  280
6. Kelsen’in Hukuka Katkısı  281
D. Modern Pozitivist Hukuk Yaklaşımları  281
1. H. L. A. Hart’ın Hukuk Anlayışı  281
a. Genel Olarak  281
b. Hukuk Pozitivizminde Hukukun Anlamı  284
c. Hukuk Kurallarının Yapısı ve Geçerliliği  287
aa. Birincil Hukuk Kuralı ve İkincil Hukuk Kuralı Ayrımı  287
aaa. Birincil Kurallar: Yükümlülük Kuralı  289
bbb. İkincil Kurallar: Yükümlendirme Kuralı  289
aaaa. Tanıma Kuralı  290
bbbb. Değişiklik Kuralları  291
ccccc. Yargılama Kuralları  292
bb. Tanıma Kuralının Hukukun Geçerliliğini Belirlemesi  292
cc. Hukukun Bağlayıcılığının Dışsal ve İçsel Yönü  294
d. Hukuk ve Ahlak Ayrımı  298
aa. Hart’ın Görüşleri  298
bb. Lon L. Fuller’in Görüşleri  299
aaa. Genel Olarak  299
bbb. Fuller – Hart Tartışması  301
e. Hart– Devlin Tartışması  302
f. Hart’ın Hukuka Katkısı  302
2. Ronald Dworkin’in Hukuk Görüşü  303
a. Genel Olarak  303
b. Hukuk Kuralı ve Hukuk İlkesi ile Siyasalar Arasındaki Fark ve İlişkiler  307
c. Adaletin Hukuktaki Belirleyici Rolü  310
d. Hukukta Birlik (Hukukun Bütünlüğü) İlkesi  312
e. Hakimin Hukuktaki Rolü: Yorum ve Yargısal Takdir Yetkisi  313
aa. Kurumsal Destek Doktrini ve İlkelerin Geçerliliği Testi  313
bb. Çetin (Zor) Davalar: Herkül’ün Takdir (Yorum) Yetkisi  314
f. Tanıma Kuralının İlkesel Dayanağının Olmadığı  317
g. Hak Kavramı  317
aa. Genel Olarak  317
bb. Hak Çeşitleri  318
h. Dworkin’in Hukuka Katkısı  319
3. Hukuka Faydacı Hukuk Ekolünün Yaklaşımı  320
a. Genel Olarak  320
b. Jeremy Bentham’ın Hukuk Görüşü  321
aa. Genel Olarak  321
bb. Bentham’ın Hukuk Görüşü  323
c. John Stuart Mill’in Hukuk Anlayışı  324
4. Niklas Luhmann’ın Hukuk Anlayışı  326
a. Luhmann’ın Sistem Teorisi  326
b. Yeniden Üreten –Öz– Sistemli Hukuk Teorisi  329
aa. Genel Olarak  329
bb. Hukukun Sistem İçindeki Yeri  330
c. Luhmann’ın Hukuk Kavramı  331
5. Stammer’in Hukuk Anlayışı  332
6. Gustav Radbruch’un Hukuk Anlayışı  333
a. Genel Olarak  333
b. Radbruch’un Hukuk Kavramı  334
c. Hukukun Üç Yönü  339
aa. Hukukun Formal (Biçimsel) Yönü: Adalet  339
bb. Hukukun Relatif Yönü: Amaca Uygunluk  339
cc. Hukukun Fonksiyonel Yönü: Hukuk Güvenliği  340
d. Radbruch Formülü  340
aa. Radbruch Formülü: Kanunun Haksızlığı/Hukuksuzluğu ve Kanun Üstünde Hukuk  340
bb. Radbruch Formülü: Yadsınamaz Formül ve Dayanılamaz Formül  344
aaa. Dayanılamaz Formül  344
bbb. Yadsınamaz Formül  345
e. Hukuka Katkısı  345
V. HUKUKUN TANIMINDA ADALETİN YERİ  346
A. Hukuk ve Adalet İlişkisi  346
1. Genel Olarak  346
2. Adalet Kavramının Relatifliği  348
3. Eşitlik Paradoksu: Eşitlerin Eşitliği – Eşitsizlerin Eşitliği  349
4. Adalet ve Hakkaniyet İlişkisi  351
B. Adalet Anlayışı  352
1. Genel Olarak  352
2. Eşitlere Eşit (Eşitsizlere Eşitsiz) Davranması İlkesi (Ayrımcılık Yasağı)  354
C. Adalet Kavramı  355
1. Genel Olarak  355
2. Adalet Teorileri  355
a. Değerlendirme Adaleti Yaklaşımı Teorileri  356
b. Usulü Adalet Yaklaşımı Teorileri  357
c. Maddi Adalet Yaklaşımı Teorileri  357
aa. Faydacı Adalet Teorileri  357
bb. Sözleşmeyi Temel Alan Adalet Teorileri  357
cc. Eşitliği Esas Alan Adalet Teorileri  358
3. Adaletin Fonksiyonları  358
D. Adaletin Özü: Eşitlik İlkesi (Herkese, Kendine Ait Olanı Verme İlkesi)  359
1. Eşitlik İlkesi  359
2. Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  363
E. Adalet Çeşitleri  365
1. Şekli (Formal) Adalet  365
2. Maddi Adalet  366
a. Genel Olarak  366
b. Maddi Adalet Türleri  366
aa. Denkleştirici Adalet (Değişim –Takas– Adaleti) (iustitia commutativa)  366
bb. Dağıtıcı Adalet (Paylaştırıcı Adalet) (iustitia distributiva)  368
cc. Siyasal (Politik) Adalet  371
dd. Düzeltici Adalet  371
ee. Sosyal Adalet  372
F. Radbruch’un Adalet Anlayışı  373
1. Genel Olarak  373
2. Adalet Anlayışı  374
G. Rawls’ın Adalet Anlayışı  376
H. Luhmann’ın Adalet Anlayışı  380
VI. HUKUKUN TANIMININ HUKUK POLİTİKASI VE HUKUK SİSTEMLERİ İLE İLİŞKİSİ  381
VII. HUKUKUN YÜRÜRLÜKTE OLAN HUKUK KURALLARININ SİSTEMLEŞTİRİLMİŞ TÜMÜ OLMASI  383
A. Genel Olarak  383
B. Hukuk ve Kanun Kuralı İlişkisi  384
1. Kanun Kuralının Asli Kaynak Olması  384
2. Kanunun Hukukun Tek Kaynağı Olmaması  384
C. Hukukun Normatif (Yasal) Geçerliliği  385
1. Genel Olarak  385
2. Dışsal Bakış Açısıyla Hukuki Geçerlilik  385
a. Aksiyolojik (Deontik) Geçerlilik Görüşü  385
b. Sosyal Geçerlilik Görüşü  386
aa. Genel Olarak  386
bb. Amerikan ve İskandinav Hukuki Realizm (Gerçekçilik) Okulu  387
aaa. Amerikan Realist (Gerçekçilik) Okulu  387
aaaa. Oliver Wendell Holmes’in Görüşleri  388
bbbb. Karl Llewellyn’in Görüşleri  389
bbb. İskandinav Realist (Gerçekçilik) Okulu: Psikolojik Hukuk Okulu  391
aaaa. A. V. Lundstedt’in Görüşleri  391
bbbb. Karl Olivecrona’nın Görüşleri  392
cccc. Alf Ross’nun Görüşleri  392
2. İçsel Bakış Açısı (Biçimsel ve Sistemsel Geçerlilik Görüşü)  393
a. Biçimsel Geçerlilik  393
b. Sistemsel Geçerlilik  393
3. Hukukun Normatif (Yasal) Geçerliliği Konusundaki Görüşler  394
a. Fiili Uyma Teorisi  394
b. İrade Teorisi  394
c. Tanıma Teorisi  395
d. Geçerlilik Teorisi  396
D. Hukukun Devlet Tarafından Yürürlüğe Sokulması  396
1. Genel Olarak  396
2. Anayasa Kurallarının Uygulanması  399
E. Devlet Tarafından Hukuka Uyulma Zorunluluğunun Sağlanması  399
F. Değerlendirme  400
VIII. HUKUKUN KURUMSAL VE KAVRAMSAL YAPISI: HUKUK VE HAK İLİŞKİSİ  401
A. Hukuk ve Hak İlişkisi  401
B. Hukukun Kurumsal ve Kavramsal Yapısı  402
C. Hak Kavramı  402
D. Hakkın Fonksiyonu: Kişi Özgürlüğü  403
E. Hakkın Sınırlandırılması  404
F. Hakkın Temel Yapısı  406
1. Temel Unsurları  406
2. Hak Sahibi  406
3. Hakkın Muhatabı (Hak Yükümlüsü)  407
4. Hakkın Konusu  407
a. Talep  409
aa. Kavram  409
bb. Talep Hakkı  409
cc. Talep Hakkı Çeşitleri  409
b. Özgürlük  410
aa. Kavram  410
bb. Özgürlük Hakkı  411
cc. Çeşitleri  411
c. Yetki  412
d. Bağışıklık  412
§ 3. HUKUKUN FONKSİYONLARI NELERDİR?
HUKUK NEYE HİZMET EDER?
I. GİRİŞ  413
A. Sosyal Normların Genel Ödevi ve Fonksiyonu  413
1. Genel Olarak  413
2. Sosyal Normların Ödev ve Fonksiyonları  414
3. Sosyal Normların Fonksiyonlarının Nitelik ve Özellikleri  415
B. Hukuk Normunun Fonksiyonu  415
1. Genel Olarak  415
2. Genel Olarak Hukukun Fonksiyonları  417
3. Hukukun Fonksiyonlarının Gösterdiği Alanlar  418
4. Hukukun Farklı Alanlara Göre Fonksiyonları  418
II. POLİTİK ALANDA  419
A. Davranışı Düzenleme ve Kontrol Fonksiyonu  419
1. Şekli (Formal) Düzenleme Fonksiyonu  420
2. Tasarımlama (Düzenleme) ve Denetim (Kontrol) Fonksiyonu  421
3. Sosyal Barış ve Huzur Fonksiyonu  422
B. Organizasyon (Yönetme) ve Egemenliğin (Meşrulaştırılması) Hukuk Kurallarına Uygunluğu Fonksiyonu  423
1. Maddi Düzenleme (Koruma) Fonksiyonu  423
2. Bütünleştirme Fonksiyonu  423
3. Yasallaştırma Fonksiyonu  424
a. Şekli Yönden Yasallaştırma  424
b. Maddi Yönden Yasallaştırma  424
4. Baskı ve Yönlendirme Fonksiyonu  425
III. TOPLUMSAL ALANDA  425
A. Beklentileri Güvence Altına Alma Fonksiyonu: Hukuk Güvenliği ve Güvenin Korunması  425
B. Uyuşmazlıkları Giderme ve Çözme Fonksiyonu  425
IV. KİŞİLERİ VE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMA FONKSİYONU  426
A. Hakkı Garanti Fonksiyonu  426
B. Birlikte Çalışma ve Örgütlenme Özgürlüğü  426
§ 4. HUKUK NORMU (KURALI) NEDİR?
I. GENEL OLARAK  429
A. Giriş  429
B. Kaynaklarına Göre Hukuk Kuralları  429
II. NORM VE HUKUK KURALI KAVRAMI  430
A. Genel Olarak  430
B. Hukuk Normu ve Hukuk Kuralı Arasındaki İlişki  432
III. HUKUK NORMU ÇEŞİTLERİ  433
A. Sosyal Davranış Kuralları: Olması Gereken Normlar ve Doğa Bilimleri Kuralları: Olan Normlar  433
1. Olan Norm ve Olması Gereken Norm  433
a. Temel Yaklaşımlar  433
b. Olan Norm ve Olması Gereken Norm Yaklaşımı  434
2. Norm ve Doğruluk (Gerçeklik)  435
B. Sosyal Normlar  436
1. Sosyal Norm Kavramı ve Yapısı  436
2. Yaptırım  438
3. Yaptırım Şekilleri  438
4. Hukuk Normunun Diğer Sosyal Normlardan Ayırt Edilmesi  439
a. Genel Olarak  439
b. Hukuk Normunun Ahlak ve Etik Normlarından Ayırt Edilmesi  439
aa. Ahlak ve Etik Normu  439
aaa. Genel Olarak  439
bbb. Ahlak ve Ahlak–Etik Normların Hukuk Normları İle İlişkisi  441
aaaa. Ahlakın Hukukun Bir Olgusu Olması  442
bbbb. Ahlakın Hukukun Hedefi (Amacı) Olması  442
ccc. Hukuk ve Ahlak Kuralının Nitelik ve Özelliklerinin Benzerliği  443
c. Hukuk Normunun Ahlak ve Etik Normlardan Ayırt Edilmesi  444
aa. Genel Olarak  444
bb. Kant’ın Yaklaşımı  444
cc. Austin’in Yaklaşımı  445
dd. Kelsen’in Yaklaşımı  446
ee. Hukukun Ahlaktan Ayrılması  447
aaa. Amacı Bakımından  447
bbb. Konu Bakımından  447
ccc. Yaptırım ve Örgütlenme Bakımından  448
ddd. Kuralların Kapsamı Yönünden  448
eee. Kurallarının Kaynağı  448
fff. Fonksiyonu Bakımından  449
ggg. Şekli Bakımından  449
IV. HUKUK NORMUNUN (KURALININ) YAPISAL UNSURLARI  449
A. Hukuk Kuralının Koşul Şeması  449
B. Normun/Hukuk Kuralının Cümle Yapısı İle İlişkisi: Hukuk Cümlesi  451
1. Genel Olarak  451
2. Hukuk (Norm) Cümlesinin Temel Yapısı ve Mantıksal Kurgusu  451
a. Normların Cümle Yapısına Göre Çeşitleri  451
aa. Tanımlayıcı Cümlesi (Norm)  452
bb. Analitik (Mantık) Cümlesi (Normu)  453
b. Metafizik Hukuk Cümleleri  453
c. Değerlendirme (Değer Yargısı) Cümlesi (Normu)  454
aa. Tanımlayıcı Değer Yargısı Cümlesi (Normu)  455
bb. Düzenleyici Değer Yargısı/ Değerlendirme Cümlesi (Normu)  455
aaa. Genel Olarak  455
bbb. Emir Cümlesi ve Norm  456
ddd. Değerlendirme Normunun Mantıksal İfadesi ve Mantıki Uygunluk  458
aaaa. Değerlendirme Cümlesinin (Normunun) Mantıksal İfadesi  458
bbbb. Değerlendirme Cümlesindeki Değerlendirmede Mantıki İlişki ve Mantıksal Çelişki  458
d. Normların Cümle Yapısının Temel Uygulama Çeşitleri  458
aa. Muhatapları Yönünden  459
aaa. Bireysel Norm  459
bbb. Genel Norm  459
bb. Sonuçlarına Etkisi Yönünden  459
aaa. Şartsız Norm  460
bbb. Şartlı Norm  460
aaaa. Genel Olarak  460
bbbb. Yapısal Özelliği “Eğer o zaman ” Kaydı  460
cccc. Görünüm Şekilleri  461
C. Hukuk Kuralının Nitelikleri  461
1. Hukuk Kurallarının Belirliliği  461
2. Hukuk Kuralının Genelliği  462
a. Genel Nitelikte Hukuk Normları  462
aa. Şartlı Genel Nitelikteki Hukuk Normları: Kanun Hükümleri  462
bb. Şartsız Genel Nitelikte Hukuk Normları  463
b. Bireysel Nitelikte Hukuk Normları  463
aa. Şartlı Bireysel Nitelikteki Hukuk Normları  463
bb. Şartsız Bireysel Nitelikteki Hukuk Normu  463
3. Hukuk Kuralının Objektifliği  464
4. Hukuk Kuralının Soyutluğu  464
5. Hukuk Kuralının Sürekliliği  464
D. Hukuk Kurallarının/Normlarının Temel Yapısı  464
1. Genel Olarak  464
2. Hukuk Kuralları (Normları) Çeşitlerinin Temel Yapısı  465
a. Davranış Kuralları/Normları  465
3. Yaptırım Kuralları/Normları (Ceza Normları)  466
a. Emir Normunda  466
b. Yasak Normunda  467
4. Ödev Kuralları/Normları (Final Normlar, Amaç Programları)  467
5. Yetki Kuralları/Normları  468
6. Kıyas Kuralları/Normları (Takdir Normları, Ölçüm (Değer) Normları)  468
E. Genel Hukuk Kurallarının ve Hukuk Prensiplerinin Temel Yapısı  469
F. Tam Hukuk Kuralının (Normunun) Temel Olguları  470
1. Bentham’ın Hukuk Kuralı Analizi  470
2. Güriz’in Hukuk Kuralı Analizi  472
3. Hukuk Kuralının Hukuki Olguları  473
a. Hukuk Normunun/Kuralının Muhatapları  473
b. Maddi Olgular  474
c. Olması Gereken Kuralı  474
aa. Genel Olarak  474
bb. Gereklilik Kuralının Temel Görünüş Şekilleri  475
cc. İzin Kuralının Görünüş Şekli: İzin  476
d. Hukuki Sonuç: Yaptırım  476
aa. Genel Olarak  476
bb. Hukuk Disiplinlerine Göre Yaptırım Çeşitleri  476
aaa. Özel Hukuk Yaptırımları  476
bbb. Kamu Hukuku Yaptırımları  477
cc. Hukuki Sonuçları Yönünden Yaptırım Çeşitleri  478
aaa. Genel Olarak  478
bbb. Çeşitleri  478
aaaa. Şartlı Norm/Kural  478
aaaaa. Şartlı Norm/Kural  478
bbbbb. Şartlı Hukuk Normunun Dil Olarak İfadesi: “–Eğer O Zaman –” Formu  479
bbbb. Sonuç Norm/Kural  480
cccc. Kurucu Norm/Kural  480
V. HUKUK NORMUNUN YAPISI: HUKUK KURALI VE ÇEŞİTLERİ  480
A. Hukuk Normu/Kuralı  480
B. Hukuk Normu/Kuralı Çeşitleri  481
1. Tam Hukuk Kuralı–Yardımcı Hukuk Kuralı–Eksik Hukuk Kuralı  481
a. Genel Olarak  481
b. Tam Hukuk Kuralı  482
aa. Talep Esaslı Kurallar  482
bb. Bağımlı Eksik /Yardımcı Kurallar  483
aaa. Tanım Kuralları  484
aaaa. Tanım Cümlesi  484
bbbb. Kavram  484
bbb. Tamamlayıcı Hukuk Kuralı  485
ccc. Yorumlayıcı Hukuk Kuralı  486
ddd. Atıf (Yollama) Kuralları  487
eee. İspat Kuralları  488
aaaa. Özel İspat Kuralları  489
bbbb. Faraziye (Fiksiyon) Kuralları  489
cccc. Kanuni Karineler  490
cc. Sınırlı Hukuki Kurallar  491
2. Hukuk Kurallarının Farklı Ayrımları  491
a. Değer Yargısı Kuralları – Kurucu (Yetki) Kuralları  491
b. Birincil Kurallar– İkincil Kurallar  492
aa. Genel Olarak  492
bb. Kelsen’in Ayrımı  493
cc. Hart’ın Ayrımı  494
aaa. Genel Olarak  494
bbb. Ödev Verici Kurallar ve Yetki Verici Kurallar  495
ccc. Birincil Kurallar – İkincil Kurallar  496
aaaa. Birincil Kurallar  496
bbbb. İkincil Kurallar  497
aaaaa. Tanıma Kuralları  497
bbbbb. Değiştirici Kurallar  497
ccccc. Yargılama Kuralları  498
dd. Burchart’ın Ayrımı  498
ee. Hohfeld’in Ayrımı  498
ff. Corbin’in Ayrımı  499
gg. Bentham’ın Ayrımı  499
C. Normun/Hukuk Kuralının Amacı  499
1. Normun/Hukuk Kuralının Amacı  499
2. Normun/Hukuk Kuralının Amacının Fonksiyonu  500
§ 5. HUKUK DÜZENİNİ OLUŞTURAN HUKUK KURALLARININ BÜTÜNLÜĞÜ VE YEKNESAKLIĞI: HUKUK SİSTEMİ
I. HUKUK KURALLARININ SİSTEMSEL BÜTÜNLÜĞÜ  501
A. Genel Olarak  501
B. Hukuk Sisteminin Gelişimi  503
1. Hukuk Sistemlerinin Gelişimi  503
a. Genel Olarak  503
c. Modern Hukuk Sistemlerinin Ortak Noktaları  504
d. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ile Anglo–Amerikan Hukuk Sisteminin Karşılaştırılması  504
2. Hukuk Sistemleri Teorisinin Gelişimi  505
C. Şekli Sistem  510
D. Maddi Sistem  511
II. HUKUK KURALLARININ YEKNESAKLIĞI VE HİYERARŞİSİ  513
A. Değerler ve Değerlendirme Sisteminin Yeknesaklığı  513
B. Hukuk Sisteminin Hiyerarşisi: Norm Piramidi  514
1. Genel Olarak Hukuk Sistemi Kavramının Tarihi Gelişimi  514
2. Norm Piramidi  515
C. Hukuk Disiplinlerinin Yeknesaklığı  515
1. Genel Olarak  515
2. Anayasal Sistem İçinde Hiyerarşi ve Yeknesaklık  516
3. Avrupa Birliği Mevzuatı İçinde Hiyerarşi ve Yeknesaklık  517
§ 6. HUKUK VE DİL
I. GENEL OLARAK  521
A. Kavram ve Terim  523
1. Kavram  523
a. Genel Olarak  523
b. Kavram Çeşitleri  524
2. Terim  525
B. Önerme  525
1. Genel Olarak  525
2. Önerme ve Cümle İlişkisi  526
3. Önerme Çeşitleri  527
a. Epistomolojik Değerleri Yönünden  528
b. Yapıları Yönünden  529
c. Nicelik Yönünden  529
d. Nitelik Yönünden  529
e. Kiplik Yönünden  529
f. Bağlantı Yönünden  529
g. Mantık Yönünden Önerme Çeşitlerinin Değerlendirilmesi  530
D. Hukuk Normu Önermesi  530
II. KULLANILAN DİLDEKİ ÇOK ANLAMLILIK VE ANLAM BELİRSİZLİĞİ  532
A. Genel Olarak  532
B. Kanun Metninin (Veya Terimin) Belirsizliği, Yanıltıcılığı ve Anlam Kayması  533
C. Terimin Kavramsal Anlamı: Semantik Üçlü Tanımlaması  534
D. Hukukun İlgililerine Göre Anlam Farklılığı  535
1. Genel Olarak  535
2. Yorumu Yapan Organa Göre Anlam Farklılığı  536
a. Yasama Yorumu (Amaç Kuralı)  536
b. Yargısal Yorum  538
c. Bilimsel Yorum  538
III. HUKUK KAYNAĞI OLARAK HUKUK DİLİ (HUKUK CÜMLESİ VE HUKUK TERİMİ)  538
A. Hukuk Dili (Hukuk Metni ve Hukuk Terimi)  538
B. Mevzuat Dili  539
1. Kanun Dili  539
2. Kanun Dilinin Özellikleri  540
3. Kanun Koyma Öğretisi  541
IV. TANIMLATICI TERİM VE NORMATİF/HUKUKİ TERİM  542
A. Genel Olarak  542
B. Tanımlayıcı Terimler  542
C. Normatif/Hukuki Terimler  542
1. Genel Olarak  542
2. Takdir Yetkisi Veren Terimler  543
3. Yollama (Atıf) Yapan Terimler  543
4. Açık Hukuki Terimler  544
V. HUKUK MESLEK (BİLİM) DİLİ  545
A. Genel Olarak  545
B. Kanun Dilinin Karmaşık Yapısı  545
1. Genel Olarak  545
2. Sosyal ve Politik Sistem Bakış Acısıyla Hukuk Kurallarının Karmaşık Yapısı  546
VI. HUKUK GÖSTERGEBİLİMİ  546
A. Göstergebilim  546
1. Kavram  546
2. Göstergebilim Okulları  549
B. Hukuk Göstergebilim Okulları  550
C. Yapısalcı Hukuk Gösterge Bilimi Okulu  551
1. Genel Olarak  551
2. Greimas’ın Göstergebilim Görüşü  554
a. Genel Olarak  554
b. Greimas’ın Gösterge Bilimsel Dörtgeni  554
c. Greimas’ın Anlatı Analizi  555
aa. Genel Olarak  555
bb. Üretici Yörünge  555
cc. Anlatı Sözcesinin Yapısı  556
dd. Anlatım Şeması  557
d. Hukuk Söyleminin Analizi  557
3. Semantik Doğal Hukuk Okulu (Moore’nun Kuramı)  558
D. Mantıkçı Hukuk Gösterge Bilimi Okulu  559
1. Genel Olarak  559
2. Pierce’nin Üçlü Gösterge Modeli  560
3. Searle’nin Söz Edim Kuramı  562
a. Söz Edim Kuramı  562
aa. Genel Olarak  562
bb. Edimsöz Edimlerin Sınıflanması  563
cc. Bir Sözedim Olarak Yargı Edimi: “Palmer Davası”  565
§ 7. HUKUK MANTIĞI
I. GENEL OLARAK  569
A. Giriş  569
B. Hukuk ve Mantık İlişkisi  571
1. Hukuk Kurallarının Düzenlenmesinde  573
2. Hukuk Kurallarının Aksiyomatikliği  573
C. Kavram  573
D. Dar Anlamıyla–Geniş Anlamıyla Hukuk Mantığı  574
1. Formal/Şekli Mantık  575
2. Maddi/Materyal Mantık  575
F. Kurucu Mantık ve Kaza Mantığı  577
II. DEONTİK MANTIK  577
III. KLASİK (FORMEL) MANTIK  578
A. Kavram  578
B. Dedüksiyon  580
1. Genel Olarak  580
2. Akıl Yürütmenin Temel Mantık İlkeleri  581
3. Dedüksiyonun Temel Formu  582
4. Çeşitleri  582
a. Genel Olarak  582
b. Doğrudan (Tasım) ve Dolaylı Dedüksiyon  583
c. Tasım  584
aa. Genel Olarak  584
bb. Çeşitleri  584
aaa. Basit (Kategorik) – Bileşik (Kategorik Olmayan) Tasım  584
bbb. Olumlu ve Olumsuz Tasım  586
5. Dedüksiyon Sorunları  586
6. Hukuki Dedüksiyonun Temel Formu  587
7. Hukuki Dedüksiyon Metodları  588
a. Genel Olarak  588
b. Çeşitleri  588
aa. Kesin (Kategorik) Dedüksiyon Metodu  588
bb. Zincirleme Dedüksiyon Metodu  589
cc. Eksik Önermeli Dedüksiyon Metodu  590
C. Endüksiyon  590
1. Genel Olarak  590
2. Çeşitleri  591
a. Tam Endüksiyon  591
b. Eksik Endüksiyon  592
3. Temel Formu  592
IV. SEMBOLİK MANTIK  593
A. Genel Olarak  593
1. Kavram  593
2. Tarihi Gelişimi  594
3. Mantığa Katkısı  597
B. Sembolik Mantığın Sembolleri  597
1. Mantık Hataları  600
a. Genel Olarak  600
b. Mantık Hatası Çeşitleri  601
C. Doğruluk Çizelgeleri ve Denetlenmesi  602
V. ÖNERMELER MANTIĞI VE NİCELEME/YÜKLEM MANTIĞI  603
A. Önermeler Mantığı  603
B. Yüklem/Niceleme Mantığı  604
VI. NORMUN DÖRTLÜ KARESİNE GÖRE NORMUN GERÇEKLİĞİ  605
A. Önermenin Dörtlü Standart Karesi İle Analizi  605
1. Önermenin Dörtlü Standart Karesi Formu  605
a. Genel Olarak  605
b. Şematik Olarak  606
c. Önermelerin Karşılıklı İlişkileri (Aristoteles (Mantık) Karesi)  606
aa. Karşıtlık (Contrary)  607
bb. Kapsamak/Altıklık (Subalternation)  607
cc. Çelişiklik/Tezatlık (Contradictory)  607
B. Normun Aritoteles’in (Mantık) Karesi ile Analizi  608
VII. DAVRANIŞ NORMUNUN MANTIKSAL YAPISI  609
VIII. TEMEL MANTIK İLKELERİNİN HUKUKTA UYGULANMASI  610
A. Özdeşlik İlkesi  610
B. Çelişmezlik İlkesi  611
C. Üçüncü Durumun Olanaksızlığı İlkesi  613
D. Nedensellik/İsnad İlkesi  613
IX. MANTIK KURALLARINDAN HUKUK KURALI YARATMA  614
A. Genel Olarak  614
B. Kanun Hükümlerinin Kıyası (Kanunun Kıyası) ile Hukuk Kıyası  614
1. Genel Olarak Kıyas  614
2. Kanun Kıyası Yöntemleri  616
a. Kıyasla Kural Yaratma (Kıyasla Sonuç Çıkarma)  616
b. Karşıt Anlamından Sonuç Çıkarma  617
c. Büyükten Kıyas (Sonuç Çıkarma)  617
aa. Küçükten Büyüğe Kıyas  617
bb. Büyükten Küçüğe Kıyas  618
3. Hukukun Genel İlkelerinin Kıyası (Hukukun Kıyası) ile Hukuk Kuralı Koyma  618
a. Kanuni Kıyas  618
b. Toplu Kıyas  619
Kaynakça  621
Düşünür ve Bilim Adamı İndeksi  669
Kavramlar Dizini  673
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021