Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Pazarlama İlkeleri
Kavram – Teori – Uygulama
Ekim 2020 / 1. Baskı / 392 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

Her biri konusunda uzman akademisyen ve profesyoneller tarafından hazırlanan kitap, tüm üniversitelerde okutulmakta olan "Pazarlama İlkeleri" dersine uygun olarak hazırlanmış, aynı zamanda, konuya ilişkin bilimsel çalışmalara ışık tutabilecek güncel verileri içermektedir.

Kitap, üniversitelerin bir dönem 15 haftalık müfredatı dikkate alınarak, her haftaya bir konu işlenebilecek şekilde hazırlanmıştır.

Kitabın amacı, öğrencileri veya okuyucuların temel pazarlama bilgileri edinebilmeleri yanında, pazarlamanın ilk çağlardan günümüze kadar olan tarihi seyri, ürün, marka, Pazar yapıları, bölümleme, pazarlama bilgi sistemleri, tutundurma, fiyatlandırma ve dağıtım gibi bir çok alanda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Konu Başlıkları
Pazarlamanın Anlayışındaki Gelişmeler ve Yeni Trendler, Dr. Alparslan KAPLAN
Pazarlamayı Etkileyen Çevre Faktörleri, Öğr. Gör. Dr. Sinan ÇAVUŞOĞLU
Pazarlama Bilgi Sistemleri, Dr. Öğr. Üyesi Sema MERCANOĞLU ERİN
Pazarlama Planlaması, Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN
Tüketici Pazarları, Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar, Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜN
Pazar Bölümlendirme, Pazar Hedefleme ve Pazar Konumlandırma, Dr. Kazım DAĞ
Ürün Kararları, İsmail GÜN
Fiyat Kararları, Öğr. Gör. Burhan KILIÇ
Tutundurma, Nurcan GEZİCİ
Dağıtım ve Dağıtım Kanalları, Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÇAYIRAĞASI
Dijital Pazarlama, Öğr. Gör. Dr. İbrahim Halil EFENDİOĞLU
İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Hande AYHAN GÖKCEK
Yeşil Pazarlama, Öğr. Gör. Serhat FIRAT
Siyasal (Politik) Pazarlama, Dr. Öğr. Üyesi Bülent DEMİRAĞ
Uluslararası Pazarlama, Dr. Cafer Şafak EYEL
Barkod: 9789750263866
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  19
Tablolar Listesi  20
Birinci Bölüm
PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ
GELİŞMELER VE YENİ TRENDLER
Dr. Alparslan KAPLAN
1.1. GİRİŞ  21
1.2. PAZARLAMA ANLAYIŞININ GELİŞİM SÜRECİ  22
1.2.1. Üretim Anlayışı Dönemi  22
1.2.2. Satış Anlayışı Dönemi  23
1.2.3. Pazarlama Anlayışı / Modern Pazarlama Anlayışı Dönemi  24
1.2.4. Toplumsal Pazarlama Anlayışı Dönemi  27
1.3. PAZARLAMA ANLAYIŞINDA YENİ TRENDLER  28
1.3.1. Doğrudan Pazarlama  29
1.3.2. Gerilla Pazarlama  30
1.3.3. Yeşil Pazarlama  31
1.3.4. Etkileşimli Pazarlama  31
1.3.5. Ağızdan Ağıza Pazarlama  32
1.3.6. Dijital Pazarlama  32
1.3.6.1. Ağ Pazarlama  33
1.3.6.2. Veri Tabanlı Pazarlama  34
1.3.6.3. Mobil Pazarlama  35
1.3.6.4. Sanal Pazarlama  37
1.3.6.5. Sosyal Medya Pazarlaması  37
Kaynakça  39
İkinci Bölüm
PAZARLAMAYI ETKİLEYEN
ÇEVRE FAKTÖRLERİ
Öğr. Gör. Dr. Sinan ÇAVUŞOĞLU
2.1. GİRİŞ  41
2.2. MİKRO ÇEVRE  42
2.2.1. Tedarikçiler  43
2.2.2. Pazarlama Aracıları  44
2.2.3. Rakipler  45
2.2.4. Kamu  47
2.2.5. Tüketici/Müşteri  48
2.3. MAKRO ÇEVRE  48
2.3.1. Demografik Çevre  50
2.3.1.1. Nüfus Miktarı  50
2.3.1.2. Nüfusun Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı  51
2.3.1.3. Nüfusun Eğitim Durumu  52
2.3.1.4. Aile Yapısı  53
2.3.1.5. Nüfusun Coğrafi Bölgelere Dağılımı  54
2.3.2. Ekonomik Çevre  55
2.3.2.1. Tüketici Harcamalarındaki Değişiklikler  55
2.3.2.2. Gelir Dağılımı  56
2.3.2.3. Enflasyonist Eğilimler  56
2.3.2.4. Tasarruflar, Borçlar ve Kredi Kullanılabilirliği  58
2.3.3. Doğal Çevre  58
2.3.3.1. Yeşil Pazar Fırsatları  60
2.3.3.2. Yeşil Tüketici Segmentleri  60
2.3.3.3. Tüketicilere Yeşil Faaliyetlerin Teşvik Edilmesi  60
2.3.4. Teknolojik Çevre  61
2.3.4.1. Teknolojinin, Kitlesel Özelleştirme ve Değer Oluşturması  62
2.3.4.2. Teknolojinin, Yeni Mal ve Hizmetlere Talebi Arttırması  62
2.3.4.3. Teknolojinin, Medya Tüketimine Yansımaları  63
2.3.5. Politik ve Yasal Çevre  63
2.3.5.1. İşletmeyi Düzenleyen Mevzuat  64
2.3.5.2. Etik ve Toplumsal Duyarlı Faaliyetlere Artan Vurgu  65
2.3.6. Sosyo/Kültürel Çevre  66
2.3.6.1. Kültürel Değerlerin Kalıcılığı  66
2.3.6.2. İkincil Kültürel Değerlerdeki Değişimler  66
Kaynakça  70
Üçüncü Bölüm
PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Sema MERCANOĞLU ERİN
3.1. GİRİŞ  73
3.2. PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİN TANIMI  80
3.2.1. Pazarlama Bilgi Sisteminin Unsurları  82
3.2.1.1. İç Raporlama Sistemi  82
3.2.1.2. Pazarlama İstihbarat Sistemi  82
3.2.1.3. Pazarlama Araştırma Sistemi  83
3.2.1.4. Pazarlama Yönetim Bilgi Sistemi  84
3.3. PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİN ÖNEMİ  84
Kaynakça  87
Dördüncü Bölüm
PAZARLAMA PLANLAMASI
Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN
4.1. PAZARLAMA PLANLAMASI VE PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİ  89
4.1.1. Pazarlama Planlaması  89
4.1.1.1. İşletmeler Açısından Pazarlama Planları Türleri  91
4.1.2. Pazarlama Planlaması Süreci  94
4.1.2.1. Durum Analizi  94
4.1.2.2. Pazarlama Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi  97
4.1.2.3. Pazarlama Stratejilerinin Seçilmesi  98
4.1.2.3.1. Hedef Pazarın Seçilmesi  98
4.1.2.3.2. Öz Konumlandırma  101
4.1.2.3.3. Fiyat Konumlandırması  102
4.1.2.3.4. Toplam Değer Önerisi  104
4.1.2.3.5. Dağıtım Stratejileri  104
4.1.2.3.6. İletişim Stratejileri  105
4.1.2.4. Pazarlama Eylem Planı  105
4.1.2.5. Pazarlama Planının Denetimi ve Değerlendirilmesi  106
Kaynakça  108
Beşinci Bölüm
TÜKETİCİ PAZARLARI,
ENDÜSTRİYEL PAZARLAR VE
ULUSLARARASI PAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜN
5.1. GİRİŞ  111
5.2. TÜKETİCİ PAZARLARI  112
5.2.1. Tüketici Pazarının Tanımı  113
5.2.2. Tüketici Pazarlarının Özellikleri  114
5.2.3. Tüketici Pazarlarında Tüketici Satın Alma Davranışı  115
5.3. ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLAR  117
5.3.1. Endüstriyel Pazarın Tanımı  117
5.3.2. Endüstriyel Pazarların Tüketici Pazarları ile Karşılaştırılması  118
5.3.3. Endüstriyel Pazar Çeşitleri  121
5.4. ULUSLARARASI PAZARLAR  122
5.4.1. Uluslararası Pazarın Tanımı  123
5.4.2. Uluslararası Pazarların Özellikleri  123
5.4.3. Uluslararası Pazarlara Açılma Nedenleri  124
5.4.4 Uluslararası Pazarlara Girmenin Avantajları  125
Kaynakça  127
Altıncı Bölüm
PAZAR BÖLÜMLENDİRME,
PAZAR HEDEFLEME VE PAZAR KONUMLANDIRMA
Dr. Kazım DAĞ
6.1. GİRİŞ  129
6.2. PAZAR BÖLÜMÜ  131
6.3. PAZAR BÖLÜMLENDİRME  132
6.3.1. Pazar Bölümlendirmesinin Gereksinimleri  134
6.3.2. Pazar Bölümlemenin Faydaları  134
6.3.3. Pazar Bölümleme Değişkenleri  135
6.3.3.1. Demografik Bölümleme  136
6.3.3.2. Coğrafi Bölümleme  136
6.3.3.3. Psikografik Bölümleme  136
6.3.3.4. Davranışsal Bölümleme  137
6.3.3.5. Fayda Bölümleme  137
6.3.4. Hedef Pazar Belirleme (Pazar Hedefleme)  138
6.4. PAZAR HEDEFLEME  139
6.4.1. Pazar Hedeflemenin Faydaları  140
6.5. KONUMLANDIRMA (PAZAR KONUMLAMA)  140
Kaynakça  145
Yedinci Bölüm
ÜRÜN KARARLARI
İsmail GÜN
7.1. GİRİŞ  149
7.2. ÜRÜN KAVRAMI  150
7.2.1. Öz (Çekirdek) Ürün  151
7.2.2. Somut (Fiziksel) Ürün  152
7.2.3. Genişletilmiş Ürün  152
7.3. ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  153
7.3.1. Dayanıklılığa Göre Ürünler  153
7.3.2. Satın Alma veya Kullanma Amacına Göre Ürünler  154
7.3.2.1. Tüketim Ürünleri  154
7.3.2.2. Endüstriyel Ürünler  155
7.4. YENİ ÜRÜN KAVRAMI  156
7.5. ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ  159
7.5.1. Giriş (Sunuş–Tanıtma) Aşaması  159
7.5.2. Büyüme Aşaması  160
7.6.3. Olgunluk Aşaması  162
7.6.5. Gerileme Dönemi  163
Kaynakça  164
Sekizinci Bölüm
FİYAT KARARLARI
Öğr. Gör. Burhan KILIÇ
8.1. GİRİŞ  167
8.2. FİYATLANDIRMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER  169
8.3. FİYATLAMA AMACI  171
8.4. FİYATLAMA STRATEJİLERİ  172
8.4.1. Yeni Ürün Fiyatlandırma Stratejisi  173
8.4.1.1. Yüksek Fiyat Stratejisi  173
8.4.1.1.1. Pazarın Kaymağını Alma  173
8.4.1.1.2. Ödüllü Fiyatlandırma  174
8.4.1.1.3. İmaj Yaratan Fiyatlandırma  174
8.4.1.1.4. Koruyucu Fiyatlandırma  174
8.4.1.2. Düşük Fiyat Stratejisi  174
8.4.1.2.1. Pazara Nüfus Etme Stratejisi  174
8.4.1.2.2. Pazara Girişleri Engelleme  175
8.4.1.2.3. Tutundurmaya Yönelik Fiyatlandırma  175
8.4.1.2.4. Pazardan Kovmak İçin Fiyatlama  175
8.4.1.2.5. Dizginlenmiş Fiyatlandırma  176
8.4.2. Mevcut Ürün Fiyatlandırma  176
8.4.2.1. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma  176
8.4.2.2. Talebe Yönelik Fiyatlandırma  177
8.4.2.3. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma  178
8.5. FİYAT POLİTİKALARI  180
8.5.1. İndirimli Fiyat Politikası  180
8.5.1.1. İşlevsel İndirim  181
8.5.1.2. Miktar İndirimi  181
8.5.1.3. Mevsimlik İndirim  181
8.5.2. Coğrafi Fiyat Politikası  182
8.5.2.1. Satış Adı ile Fiyatlama  182
8.5.2.2. Teslim Yerinde Fiyatlama  182
8.5.2.3. Bölgesel Fiyatlama  182
8.5.3. Tek Fiyat– Değişir Fiyat  183
8.5.4. Mal Hattı Fiyat Politikası  183
8.5.5. Garantili Fiyat Politikası  183
8.5.6. Yol Gösterici Fiyat Politikası  184
8.5.7. Eksiltme Fiyat Politikası  184
8.5.8. Psikolojik Fiyat Politikası  184
8.5.8.1. Küsuratlı Fiyatlandırma  184
8.5.8.2. Miktar İndirimi Yoluyla Fiyatlandırma  185
8.5.8.3. Sabit Fiyatla Fiyatlandırma  185
8.5.8.4. Prestij Fiyatlandırma  185
8.5.9. Fiyat Farklılaştırması  186
8.5.9.1. Müşteriye Göre Farklılaşma  186
8.5.9.2. Mamule Göre Farklılaşma  186
8.5.9.3. Yere Göre Farklılaşma  186
8.5.9.4. Zamana Göre Farklılaşma  187
Kaynakça  188
Dokuzuncu Bölüm
TUTUNDURMA (PAZARLAMA İLETİŞİMİ)
Nurcan GEZİCİ
9.1. GİRİŞ  191
9.2. TUTUNDURMA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  191
9.3. TUTUNDURMANIN AMACI VE ÖNEMİ  194
9.4. TUTUNDURMA KARMASININ BİLEŞENLERİ  196
9.4.1. Reklam (Advertising)  196
9.4.2. Kişisel Satış (Personal Selling)  201
9.4.3. Satış Geliştirme (Sales Promotion)  203
9.4.4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Publicity)  208
9.4.5. Doğrudan Pazarlama  211
Kaynakça  215
Onuncu Bölüm
DAĞITIM VE DAĞITIM KANALLARI
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÇAYIRAĞASI
10.1. GİRİŞ  219
10.2. DAĞITIM KANALI  221
10.3. DAĞITIM KANALININ İŞLEVLERİ  223
10.4. DAĞITIM KANALINDA ARACILAR VE ARACI KULLANMA NEDENLERİ  225
10.5. DAĞITIM KANALI ALTERNATİFLERİ  227
10.5.1. Tüketim Mallarının Dağıtım Kanalları  228
10.5.2. Endüstriyel Malların Dağıtım Kanalları  229
10.6. DAĞITIM KANALI YÖNETİMİ  230
10.6.1. Dağıtım Kanalında Akışlar  231
10.6.2. Dağıtım Kanalının Uzunluğu  232
10.6.2.1. Doğrudan Dağıtım  232
10.6.2.1. Dolaylı Dağıtım  233
10.6.3. Dağıtım Kanallarında Örgütsel Yapı  233
10.6.4. Dağıtım Kanalı Yoğunluğu  235
10.6.5. Dağıtım Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler  236
Kaynakça  238
Onbirinci Bölüm
DİJİTAL PAZARLAMA
Öğr. Gör. Dr. İbrahim Halil EFENDİOĞLU
11.1. DİJİTAL PAZARLAMANIN TANIMI  241
11.2. DİJİTAL PAZARLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  244
11.3. GELENEKSEL PAZARLAMA VE DİJİTAL PAZARLAMA  245
11.4. DİJİTAL PAZARLAMA BASAMAKLARI  247
11.4.1. Elde Etme (Acquire)  247
11.4.2. Dönüştürme (Convert)  248
11.4.3. Ölçme ve Optimizasyon (Measure & Optimize)  248
11.4.4. Elde Tutma ve Kazanma (Retain & Grow)  249
11.5. DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİM SÜRECİ  249
11.6. DİJİTAL PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ  250
11.7. DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİ  251
11.8. DİJİTAL PAZARLAMA ARAÇLARI  253
11.8.1. İnternet Sitesi ile Pazarlama  253
11.8.2. E–Posta Pazarlaması  254
11.8.3. Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine Optimization, SEO)  255
11.8.4. Arama Motoru Pazarlaması (Serch Engine Marketing, SEM)  257
11.8.5. Dijital Pazarlamada Kullanılan Diğer Reklamlar  259
11.8.6. Sosyal Medya Pazarlaması  262
11.8.7. Satış Ortaklığı Pazarlaması (Affiliate Marketing)  265
11.8.8. İçerik Pazarlama (Content Marketing)  266
11.8.9. Viral Pazarlama  267
11.8.10. Gerçek Zamanlı Pazarlama  268
11.8.11. Mobil Pazarlama (Mobile Marketing)  268
11.8.12. Lokasyon Bazlı Pazarlama  269
11.8.13. Blog İle Pazarlama  270
11.8.14. Fenomen Pazarlaması (Influencer Marketing)  271
11.9. DİJİTAL PAZARLAMANIN AVANTAJLARI  272
11.10. DİJİTAL PAZARLAMANIN DEZAVANTAJLARI  273
11.11. COVİD–19 (KORONAVİRÜS) DÖNEMİNDE DİJİTAL PAZARLAMANIN YÜKSELİŞİ  274
Kaynakça  275
Onikinci Bölüm
İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Hande AYHAN GÖKCEK
12.1. GİRİŞ  281
12.2. İLİŞKİSEL PAZARLAMA ANLAYIŞI  281
12.3. İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN AMACI VE ÖNEMİ  282
12.4. İLİŞKİSEL PAZARLAMA BİLEŞENLERİ  283
12.5. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KAVRAMI VE TARİHÇESİ  285
12.6. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN FAYDALARI  285
12.7. İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İLİŞKİSİ  286
12.8. İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ FARKLARI  287
12.9. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE İLİŞKİSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞI  287
12.10. İLİŞKİSEL PAZARLAMA MODELLERİ  288
12.10.1. İlişkisel Pazarlamada Bağlanma Düzeyleri  289
12.10.2. İlişkisel Pazarlamada İlişki Merdiveni  290
12.11. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI  291
12.12. İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI  293
12.13. SONUÇ  294
Kaynakça  295
Onüçüncü Bölüm
YEŞİL PAZARLAMA
Öğr. Gör. Serhat FIRAT
13.1. GİRİŞ  297
13.2. YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI  298
13.2.1. Pazarlama Kavramı  300
13.2.2. Sosyal Pazarlama  301
13.2.3. Ekolojik Çevre  302
13.2.4. Geri Dönüşüm  303
13.3. YEŞİL PAZARLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  305
13.3.1. Birinci Aşama: Ekolojik Pazarlama  306
13.3.2. İkinci Aşama: Çevreci Pazarlama  307
13.3.3. Üçüncü Aşama: Sürdürülebilir (Yeşil) Pazarlama  308
13.4. YEŞİL PAZARLAMANIN FAYDALARI  309
13.4.1. Çevresel Faydalar  309
13.4.2. Tüketiciye Faydaları  310
13.4.3. Stratejik Faydaları  311
13.4.4. Ürün Faydaları  312
13.4.5. Üretim Süreci Faydaları  313
13.4.6. Tedarik Zinciri Faydaları  314
13.5. YEŞİL PAZARLAMA KARMASI  315
13.5.1. Yeşil Ürün  316
13.5.2. Yeşil Fiyat  317
13.5.3. Yeşil Dağıtım  319
13.5.4. Yeşil Tanıtım  320
13.6. İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMAYI TERCİH ETME NEDENLERİ  321
13.6.1. Fırsatlar  322
13.6.2. Sosyal sorumluluk  323
13.6.3. Hükümet baskısı  324
13.6.4. Rekabet baskısı  325
13.6.5. Maliyet ve Kar Faktörü  326
Kaynakça  328
Ondördüncü Bölüm
SİYASAL (POLİTİK) PAZARLAMA
Dr. Öğr. Üyesi Bülent DEMİRAĞ
14. 1. GİRİŞ  333
14.2. SİYASET VE PAZARLAMA KAVRAMLARI  334
14.2.1. Pazarlama Kavramı  334
14.2.2. Siyaset Kavramı  335
14.3. SİYASAL PAZARLAMA  336
14.3.1. Siyasal Pazarlamanın Dünyadaki Gelişimi  338
14.3.2. Siyasal Pazarlamanın Türkiye’deki Gelişimi  339
14.3.3. Siyasal Pazarlamaya Getirilen Eleştiriler  340
14.4. POLİTİK PAZARLAMA KARMASI  343
14.4.1. Siyasal Pazarlamada Ürün Kavramı  343
14.4.1.1. Lider  343
14.4.1.2. Aday  345
14.4.1.3. Parti Programı  347
14.4.1.4. Politik İdeoloji  351
14.4.2. Siyasal Pazarlamada Fiyat  355
14.4.3. Siyasal Pazarlamada Dağıtım  358
14.4.4. Siyasal Pazarlamada Tutundurma  363
Kaynakça  365
Onbeşinci Bölüm
ULUSLARARASI PAZARLAMA
Dr. Cafer Şafak EYEL
15.1. GİRİŞ  369
15.2. ULUSLARARASI PAZARLAMA KAVRAMI  370
15.3. ULUSLARARASI PAZARLAMADA ÇEVRE ANALİZİ  371
15.4. ULUSLARARASI PAZARLAMADA PAZAR BÖLÜMLENDİRME VE HEDEF
PAZAR SEÇİMİ  375
15.4.1. Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirme  375
15.4.2. Uluslararası Pazarlamada Hedef Pazar Seçimi  375
15.5. ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ  377
15.5.1. İhracata Dayalı Giriş Stratejileri  377
15.5.2. Sözleşmeye Dayalı Giriş Stratejileri  378
15.5.3. Yatırıma Dayalı Giriş Stratejileri  379
15.6. ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI  380
15.6.1. Ürün Stratejileri  380
15.6.2. Fiyat Stratejileri  381
15.6.3. Dağıtım Stratejileri  382
15.6.4. Tutundurma Stratejileri  383
Kaynakça  385
Kavramlar Dizini  389
 


İsmet Mucuk
Eylül 2017
45.00 TL
İndirimli: 41.85 TL (%7)
Sepete Ekle
Vasfi Nadir Tekin
Eylül 2014
30.00 TL
Sepete Ekle
Erkan Akar
Ocak 2021
43.00 TL
Sepete Ekle
Serkan Kılıç
Ocak 2021
38.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  19
Tablolar Listesi  20
Birinci Bölüm
PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ
GELİŞMELER VE YENİ TRENDLER
Dr. Alparslan KAPLAN
1.1. GİRİŞ  21
1.2. PAZARLAMA ANLAYIŞININ GELİŞİM SÜRECİ  22
1.2.1. Üretim Anlayışı Dönemi  22
1.2.2. Satış Anlayışı Dönemi  23
1.2.3. Pazarlama Anlayışı / Modern Pazarlama Anlayışı Dönemi  24
1.2.4. Toplumsal Pazarlama Anlayışı Dönemi  27
1.3. PAZARLAMA ANLAYIŞINDA YENİ TRENDLER  28
1.3.1. Doğrudan Pazarlama  29
1.3.2. Gerilla Pazarlama  30
1.3.3. Yeşil Pazarlama  31
1.3.4. Etkileşimli Pazarlama  31
1.3.5. Ağızdan Ağıza Pazarlama  32
1.3.6. Dijital Pazarlama  32
1.3.6.1. Ağ Pazarlama  33
1.3.6.2. Veri Tabanlı Pazarlama  34
1.3.6.3. Mobil Pazarlama  35
1.3.6.4. Sanal Pazarlama  37
1.3.6.5. Sosyal Medya Pazarlaması  37
Kaynakça  39
İkinci Bölüm
PAZARLAMAYI ETKİLEYEN
ÇEVRE FAKTÖRLERİ
Öğr. Gör. Dr. Sinan ÇAVUŞOĞLU
2.1. GİRİŞ  41
2.2. MİKRO ÇEVRE  42
2.2.1. Tedarikçiler  43
2.2.2. Pazarlama Aracıları  44
2.2.3. Rakipler  45
2.2.4. Kamu  47
2.2.5. Tüketici/Müşteri  48
2.3. MAKRO ÇEVRE  48
2.3.1. Demografik Çevre  50
2.3.1.1. Nüfus Miktarı  50
2.3.1.2. Nüfusun Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı  51
2.3.1.3. Nüfusun Eğitim Durumu  52
2.3.1.4. Aile Yapısı  53
2.3.1.5. Nüfusun Coğrafi Bölgelere Dağılımı  54
2.3.2. Ekonomik Çevre  55
2.3.2.1. Tüketici Harcamalarındaki Değişiklikler  55
2.3.2.2. Gelir Dağılımı  56
2.3.2.3. Enflasyonist Eğilimler  56
2.3.2.4. Tasarruflar, Borçlar ve Kredi Kullanılabilirliği  58
2.3.3. Doğal Çevre  58
2.3.3.1. Yeşil Pazar Fırsatları  60
2.3.3.2. Yeşil Tüketici Segmentleri  60
2.3.3.3. Tüketicilere Yeşil Faaliyetlerin Teşvik Edilmesi  60
2.3.4. Teknolojik Çevre  61
2.3.4.1. Teknolojinin, Kitlesel Özelleştirme ve Değer Oluşturması  62
2.3.4.2. Teknolojinin, Yeni Mal ve Hizmetlere Talebi Arttırması  62
2.3.4.3. Teknolojinin, Medya Tüketimine Yansımaları  63
2.3.5. Politik ve Yasal Çevre  63
2.3.5.1. İşletmeyi Düzenleyen Mevzuat  64
2.3.5.2. Etik ve Toplumsal Duyarlı Faaliyetlere Artan Vurgu  65
2.3.6. Sosyo/Kültürel Çevre  66
2.3.6.1. Kültürel Değerlerin Kalıcılığı  66
2.3.6.2. İkincil Kültürel Değerlerdeki Değişimler  66
Kaynakça  70
Üçüncü Bölüm
PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Sema MERCANOĞLU ERİN
3.1. GİRİŞ  73
3.2. PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİN TANIMI  80
3.2.1. Pazarlama Bilgi Sisteminin Unsurları  82
3.2.1.1. İç Raporlama Sistemi  82
3.2.1.2. Pazarlama İstihbarat Sistemi  82
3.2.1.3. Pazarlama Araştırma Sistemi  83
3.2.1.4. Pazarlama Yönetim Bilgi Sistemi  84
3.3. PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİN ÖNEMİ  84
Kaynakça  87
Dördüncü Bölüm
PAZARLAMA PLANLAMASI
Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN
4.1. PAZARLAMA PLANLAMASI VE PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİ  89
4.1.1. Pazarlama Planlaması  89
4.1.1.1. İşletmeler Açısından Pazarlama Planları Türleri  91
4.1.2. Pazarlama Planlaması Süreci  94
4.1.2.1. Durum Analizi  94
4.1.2.2. Pazarlama Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi  97
4.1.2.3. Pazarlama Stratejilerinin Seçilmesi  98
4.1.2.3.1. Hedef Pazarın Seçilmesi  98
4.1.2.3.2. Öz Konumlandırma  101
4.1.2.3.3. Fiyat Konumlandırması  102
4.1.2.3.4. Toplam Değer Önerisi  104
4.1.2.3.5. Dağıtım Stratejileri  104
4.1.2.3.6. İletişim Stratejileri  105
4.1.2.4. Pazarlama Eylem Planı  105
4.1.2.5. Pazarlama Planının Denetimi ve Değerlendirilmesi  106
Kaynakça  108
Beşinci Bölüm
TÜKETİCİ PAZARLARI,
ENDÜSTRİYEL PAZARLAR VE
ULUSLARARASI PAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜN
5.1. GİRİŞ  111
5.2. TÜKETİCİ PAZARLARI  112
5.2.1. Tüketici Pazarının Tanımı  113
5.2.2. Tüketici Pazarlarının Özellikleri  114
5.2.3. Tüketici Pazarlarında Tüketici Satın Alma Davranışı  115
5.3. ENDÜSTRİYEL (ÖRGÜTSEL) PAZARLAR  117
5.3.1. Endüstriyel Pazarın Tanımı  117
5.3.2. Endüstriyel Pazarların Tüketici Pazarları ile Karşılaştırılması  118
5.3.3. Endüstriyel Pazar Çeşitleri  121
5.4. ULUSLARARASI PAZARLAR  122
5.4.1. Uluslararası Pazarın Tanımı  123
5.4.2. Uluslararası Pazarların Özellikleri  123
5.4.3. Uluslararası Pazarlara Açılma Nedenleri  124
5.4.4 Uluslararası Pazarlara Girmenin Avantajları  125
Kaynakça  127
Altıncı Bölüm
PAZAR BÖLÜMLENDİRME,
PAZAR HEDEFLEME VE PAZAR KONUMLANDIRMA
Dr. Kazım DAĞ
6.1. GİRİŞ  129
6.2. PAZAR BÖLÜMÜ  131
6.3. PAZAR BÖLÜMLENDİRME  132
6.3.1. Pazar Bölümlendirmesinin Gereksinimleri  134
6.3.2. Pazar Bölümlemenin Faydaları  134
6.3.3. Pazar Bölümleme Değişkenleri  135
6.3.3.1. Demografik Bölümleme  136
6.3.3.2. Coğrafi Bölümleme  136
6.3.3.3. Psikografik Bölümleme  136
6.3.3.4. Davranışsal Bölümleme  137
6.3.3.5. Fayda Bölümleme  137
6.3.4. Hedef Pazar Belirleme (Pazar Hedefleme)  138
6.4. PAZAR HEDEFLEME  139
6.4.1. Pazar Hedeflemenin Faydaları  140
6.5. KONUMLANDIRMA (PAZAR KONUMLAMA)  140
Kaynakça  145
Yedinci Bölüm
ÜRÜN KARARLARI
İsmail GÜN
7.1. GİRİŞ  149
7.2. ÜRÜN KAVRAMI  150
7.2.1. Öz (Çekirdek) Ürün  151
7.2.2. Somut (Fiziksel) Ürün  152
7.2.3. Genişletilmiş Ürün  152
7.3. ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  153
7.3.1. Dayanıklılığa Göre Ürünler  153
7.3.2. Satın Alma veya Kullanma Amacına Göre Ürünler  154
7.3.2.1. Tüketim Ürünleri  154
7.3.2.2. Endüstriyel Ürünler  155
7.4. YENİ ÜRÜN KAVRAMI  156
7.5. ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ  159
7.5.1. Giriş (Sunuş–Tanıtma) Aşaması  159
7.5.2. Büyüme Aşaması  160
7.6.3. Olgunluk Aşaması  162
7.6.5. Gerileme Dönemi  163
Kaynakça  164
Sekizinci Bölüm
FİYAT KARARLARI
Öğr. Gör. Burhan KILIÇ
8.1. GİRİŞ  167
8.2. FİYATLANDIRMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER  169
8.3. FİYATLAMA AMACI  171
8.4. FİYATLAMA STRATEJİLERİ  172
8.4.1. Yeni Ürün Fiyatlandırma Stratejisi  173
8.4.1.1. Yüksek Fiyat Stratejisi  173
8.4.1.1.1. Pazarın Kaymağını Alma  173
8.4.1.1.2. Ödüllü Fiyatlandırma  174
8.4.1.1.3. İmaj Yaratan Fiyatlandırma  174
8.4.1.1.4. Koruyucu Fiyatlandırma  174
8.4.1.2. Düşük Fiyat Stratejisi  174
8.4.1.2.1. Pazara Nüfus Etme Stratejisi  174
8.4.1.2.2. Pazara Girişleri Engelleme  175
8.4.1.2.3. Tutundurmaya Yönelik Fiyatlandırma  175
8.4.1.2.4. Pazardan Kovmak İçin Fiyatlama  175
8.4.1.2.5. Dizginlenmiş Fiyatlandırma  176
8.4.2. Mevcut Ürün Fiyatlandırma  176
8.4.2.1. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma  176
8.4.2.2. Talebe Yönelik Fiyatlandırma  177
8.4.2.3. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma  178
8.5. FİYAT POLİTİKALARI  180
8.5.1. İndirimli Fiyat Politikası  180
8.5.1.1. İşlevsel İndirim  181
8.5.1.2. Miktar İndirimi  181
8.5.1.3. Mevsimlik İndirim  181
8.5.2. Coğrafi Fiyat Politikası  182
8.5.2.1. Satış Adı ile Fiyatlama  182
8.5.2.2. Teslim Yerinde Fiyatlama  182
8.5.2.3. Bölgesel Fiyatlama  182
8.5.3. Tek Fiyat– Değişir Fiyat  183
8.5.4. Mal Hattı Fiyat Politikası  183
8.5.5. Garantili Fiyat Politikası  183
8.5.6. Yol Gösterici Fiyat Politikası  184
8.5.7. Eksiltme Fiyat Politikası  184
8.5.8. Psikolojik Fiyat Politikası  184
8.5.8.1. Küsuratlı Fiyatlandırma  184
8.5.8.2. Miktar İndirimi Yoluyla Fiyatlandırma  185
8.5.8.3. Sabit Fiyatla Fiyatlandırma  185
8.5.8.4. Prestij Fiyatlandırma  185
8.5.9. Fiyat Farklılaştırması  186
8.5.9.1. Müşteriye Göre Farklılaşma  186
8.5.9.2. Mamule Göre Farklılaşma  186
8.5.9.3. Yere Göre Farklılaşma  186
8.5.9.4. Zamana Göre Farklılaşma  187
Kaynakça  188
Dokuzuncu Bölüm
TUTUNDURMA (PAZARLAMA İLETİŞİMİ)
Nurcan GEZİCİ
9.1. GİRİŞ  191
9.2. TUTUNDURMA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  191
9.3. TUTUNDURMANIN AMACI VE ÖNEMİ  194
9.4. TUTUNDURMA KARMASININ BİLEŞENLERİ  196
9.4.1. Reklam (Advertising)  196
9.4.2. Kişisel Satış (Personal Selling)  201
9.4.3. Satış Geliştirme (Sales Promotion)  203
9.4.4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Publicity)  208
9.4.5. Doğrudan Pazarlama  211
Kaynakça  215
Onuncu Bölüm
DAĞITIM VE DAĞITIM KANALLARI
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÇAYIRAĞASI
10.1. GİRİŞ  219
10.2. DAĞITIM KANALI  221
10.3. DAĞITIM KANALININ İŞLEVLERİ  223
10.4. DAĞITIM KANALINDA ARACILAR VE ARACI KULLANMA NEDENLERİ  225
10.5. DAĞITIM KANALI ALTERNATİFLERİ  227
10.5.1. Tüketim Mallarının Dağıtım Kanalları  228
10.5.2. Endüstriyel Malların Dağıtım Kanalları  229
10.6. DAĞITIM KANALI YÖNETİMİ  230
10.6.1. Dağıtım Kanalında Akışlar  231
10.6.2. Dağıtım Kanalının Uzunluğu  232
10.6.2.1. Doğrudan Dağıtım  232
10.6.2.1. Dolaylı Dağıtım  233
10.6.3. Dağıtım Kanallarında Örgütsel Yapı  233
10.6.4. Dağıtım Kanalı Yoğunluğu  235
10.6.5. Dağıtım Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler  236
Kaynakça  238
Onbirinci Bölüm
DİJİTAL PAZARLAMA
Öğr. Gör. Dr. İbrahim Halil EFENDİOĞLU
11.1. DİJİTAL PAZARLAMANIN TANIMI  241
11.2. DİJİTAL PAZARLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  244
11.3. GELENEKSEL PAZARLAMA VE DİJİTAL PAZARLAMA  245
11.4. DİJİTAL PAZARLAMA BASAMAKLARI  247
11.4.1. Elde Etme (Acquire)  247
11.4.2. Dönüştürme (Convert)  248
11.4.3. Ölçme ve Optimizasyon (Measure & Optimize)  248
11.4.4. Elde Tutma ve Kazanma (Retain & Grow)  249
11.5. DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİM SÜRECİ  249
11.6. DİJİTAL PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ  250
11.7. DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİ  251
11.8. DİJİTAL PAZARLAMA ARAÇLARI  253
11.8.1. İnternet Sitesi ile Pazarlama  253
11.8.2. E–Posta Pazarlaması  254
11.8.3. Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine Optimization, SEO)  255
11.8.4. Arama Motoru Pazarlaması (Serch Engine Marketing, SEM)  257
11.8.5. Dijital Pazarlamada Kullanılan Diğer Reklamlar  259
11.8.6. Sosyal Medya Pazarlaması  262
11.8.7. Satış Ortaklığı Pazarlaması (Affiliate Marketing)  265
11.8.8. İçerik Pazarlama (Content Marketing)  266
11.8.9. Viral Pazarlama  267
11.8.10. Gerçek Zamanlı Pazarlama  268
11.8.11. Mobil Pazarlama (Mobile Marketing)  268
11.8.12. Lokasyon Bazlı Pazarlama  269
11.8.13. Blog İle Pazarlama  270
11.8.14. Fenomen Pazarlaması (Influencer Marketing)  271
11.9. DİJİTAL PAZARLAMANIN AVANTAJLARI  272
11.10. DİJİTAL PAZARLAMANIN DEZAVANTAJLARI  273
11.11. COVİD–19 (KORONAVİRÜS) DÖNEMİNDE DİJİTAL PAZARLAMANIN YÜKSELİŞİ  274
Kaynakça  275
Onikinci Bölüm
İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Hande AYHAN GÖKCEK
12.1. GİRİŞ  281
12.2. İLİŞKİSEL PAZARLAMA ANLAYIŞI  281
12.3. İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN AMACI VE ÖNEMİ  282
12.4. İLİŞKİSEL PAZARLAMA BİLEŞENLERİ  283
12.5. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KAVRAMI VE TARİHÇESİ  285
12.6. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN FAYDALARI  285
12.7. İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İLİŞKİSİ  286
12.8. İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ FARKLARI  287
12.9. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE İLİŞKİSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞI  287
12.10. İLİŞKİSEL PAZARLAMA MODELLERİ  288
12.10.1. İlişkisel Pazarlamada Bağlanma Düzeyleri  289
12.10.2. İlişkisel Pazarlamada İlişki Merdiveni  290
12.11. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI  291
12.12. İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI  293
12.13. SONUÇ  294
Kaynakça  295
Onüçüncü Bölüm
YEŞİL PAZARLAMA
Öğr. Gör. Serhat FIRAT
13.1. GİRİŞ  297
13.2. YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI  298
13.2.1. Pazarlama Kavramı  300
13.2.2. Sosyal Pazarlama  301
13.2.3. Ekolojik Çevre  302
13.2.4. Geri Dönüşüm  303
13.3. YEŞİL PAZARLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  305
13.3.1. Birinci Aşama: Ekolojik Pazarlama  306
13.3.2. İkinci Aşama: Çevreci Pazarlama  307
13.3.3. Üçüncü Aşama: Sürdürülebilir (Yeşil) Pazarlama  308
13.4. YEŞİL PAZARLAMANIN FAYDALARI  309
13.4.1. Çevresel Faydalar  309
13.4.2. Tüketiciye Faydaları  310
13.4.3. Stratejik Faydaları  311
13.4.4. Ürün Faydaları  312
13.4.5. Üretim Süreci Faydaları  313
13.4.6. Tedarik Zinciri Faydaları  314
13.5. YEŞİL PAZARLAMA KARMASI  315
13.5.1. Yeşil Ürün  316
13.5.2. Yeşil Fiyat  317
13.5.3. Yeşil Dağıtım  319
13.5.4. Yeşil Tanıtım  320
13.6. İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMAYI TERCİH ETME NEDENLERİ  321
13.6.1. Fırsatlar  322
13.6.2. Sosyal sorumluluk  323
13.6.3. Hükümet baskısı  324
13.6.4. Rekabet baskısı  325
13.6.5. Maliyet ve Kar Faktörü  326
Kaynakça  328
Ondördüncü Bölüm
SİYASAL (POLİTİK) PAZARLAMA
Dr. Öğr. Üyesi Bülent DEMİRAĞ
14. 1. GİRİŞ  333
14.2. SİYASET VE PAZARLAMA KAVRAMLARI  334
14.2.1. Pazarlama Kavramı  334
14.2.2. Siyaset Kavramı  335
14.3. SİYASAL PAZARLAMA  336
14.3.1. Siyasal Pazarlamanın Dünyadaki Gelişimi  338
14.3.2. Siyasal Pazarlamanın Türkiye’deki Gelişimi  339
14.3.3. Siyasal Pazarlamaya Getirilen Eleştiriler  340
14.4. POLİTİK PAZARLAMA KARMASI  343
14.4.1. Siyasal Pazarlamada Ürün Kavramı  343
14.4.1.1. Lider  343
14.4.1.2. Aday  345
14.4.1.3. Parti Programı  347
14.4.1.4. Politik İdeoloji  351
14.4.2. Siyasal Pazarlamada Fiyat  355
14.4.3. Siyasal Pazarlamada Dağıtım  358
14.4.4. Siyasal Pazarlamada Tutundurma  363
Kaynakça  365
Onbeşinci Bölüm
ULUSLARARASI PAZARLAMA
Dr. Cafer Şafak EYEL
15.1. GİRİŞ  369
15.2. ULUSLARARASI PAZARLAMA KAVRAMI  370
15.3. ULUSLARARASI PAZARLAMADA ÇEVRE ANALİZİ  371
15.4. ULUSLARARASI PAZARLAMADA PAZAR BÖLÜMLENDİRME VE HEDEF
PAZAR SEÇİMİ  375
15.4.1. Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirme  375
15.4.2. Uluslararası Pazarlamada Hedef Pazar Seçimi  375
15.5. ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ  377
15.5.1. İhracata Dayalı Giriş Stratejileri  377
15.5.2. Sözleşmeye Dayalı Giriş Stratejileri  378
15.5.3. Yatırıma Dayalı Giriş Stratejileri  379
15.6. ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI  380
15.6.1. Ürün Stratejileri  380
15.6.2. Fiyat Stratejileri  381
15.6.3. Dağıtım Stratejileri  382
15.6.4. Tutundurma Stratejileri  383
Kaynakça  385
Kavramlar Dizini  389
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021