Mühendislik Uygulamaları İçin Matlab Sayısal ve Sembolik İşlemler – GUI Tasarımı Veri Giriş–Çıkış Uygulamaları Doç. Dr. İlyas Çankaya, Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgün, Yrd. Doç. Dr. Sezgin Kaçar  - Kitap
Mühendislik Uygulamaları İçin

Matlab

Sayısal ve Sembolik İşlemler – GUI Tasarımı Veri Giriş–Çıkış Uygulamaları

4. Baskı, 
Eylül 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
536
Barkod:
9789750238949
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
295,00
İndirimli (%51):
145,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. baskısını yapan kitapta farklı mühendislik alanlarında çalışan ve eğitim alan kişilerin ihtiyaç duyduğu matematiksel yöntemler MATLAB uygulamaları ile birlikte ele alınmıştır.
Matris işlemleri, cebirsel ve diferansiyel denklem takımlarının sayısal ve sembolik çözümleri, Laplace, Z ve Fourier dönüşümleri ile sayısal analiz yöntemleri gibi mühendislik uygulamaları için önemli konular çok sayıda örneklerle anlatılmıştır. Bunun yanında ele alınan yöntemlerin dinamik sistemlerdeki uygulamaları örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca MATLAB ile harici verilerin alınarak işlenmesi için veri giriş-çıkış işlemleri de örneklerle detaylı olarak açıklanmıştır. Son olarak MATLAB kullanıcılarının, gerçekleştirilen uygulamalardaki görsel programlama ihtiyaçlarını karşılayan MATLAB GUI ile grafik kullanıcı ara yüzü tasarımına da yer verilmiştir.
İçerdiği konular itibariyle Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakültelerinde okutulmakta olan matematik içerikli meslek derslerinde yararlanılabilecek bir yapıya sahiptir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Matlab'a Giriş
.
Matris İşlemleri
.
Grafik Çizimleri
.
Sembolik İşlemler
.
Denklem Takımlarının Çözümü
.
Laplace Dönüşümü
.
Z Dönüşümü
.
Fourier Dönüşümü
.
Dinamik Sistem Uygulamaları
.
Sayısal Analiz Uygulamaları
.
Veri Giriş–Çıkış Uygulamaları
.
Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) Tasarımı
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
BÖLÜM 1
MATLAB’A GİRİŞ
1.1. Giriş 
17
1.2. Matlab Pencereleri 
17
1.2.1. Komut Penceresi (Command Window) 
19
1.2.2. Yardım Penceresi (Help) 
20
1.2.3. Figür Penceresi 
22
1.2.4. Editör Penceresi, Script ve Fonksiyon Oluşturma 
22
1.2.5. Simulink Pencereleri 
25
1.3. Aritmetik İşlemler 
25
1.4. Temel Matematiksel Fonksiyonlar 
27
1.5. Sonuçların Gösterimi 
31
1.6. Kontrol ve Döngü Yapıları 
32
1.7. Polinom Formda İşlemler 
34
1.7.1. Kök Değerlerini Bulma ve ‘roots’ Komutu 
35
1.7.2. ‘conv’ Komutu ile Polinomlarda Çarpma 
37
1.7.3. ‘deconv’ Komutu ile Polinomlarda Bölme 
37
1.7.4. ‘poly’ Komutu ile Polinom Elde Etme 
38
1.7.5. ‘polyval’ Komutu ile Polinom Hesabı 
39
1.7.6. ‘subs’ Komutu ile Polinom Hesabı 
39
1.7.7. ‘polyder’ Komutu ile Türev Alma 
40
1.7.8. ‘polyint’ Komutu ile İntegral Alma 
41
1.8. Sıklıkla Kullanılan Fonksiyonlar 
41
1.9. Çalışma Soruları 
47
BÖLÜM 2
MATRİS İŞLEMLERİ
2.1. Giriş 
49
2.2. Matrislerde Temel İşlemler 
49
2.2.1. Toplama 
49
2.2.2. Çıkarma 
50
2.2.3. Çarpma 
51
2.2.4. Determinant 
53
2.2.5. Matrisin Tersi 
54
2.2.6. Rank 
57
2.2.7. Kuvvet Alma 
57
2.3. Kompleks Sayılar 
58
2.4. Vektör Oluşturma 
67
2.5. Özel Matrisler 
73
2.5.1. Sıfırlar Matrisi: zeros 
73
2.5.2. Birler Matrisi: ones 
73
2.5.3. Köşegen Matris: diag 
74
2.5.4. Birim Matris: eye 
76
2.5.5. Rasgele Matris: rand 
76
2.5.6. Üçgen Matris: triu ve tril 
77
2.6. Sıklıkla Kullanılan Matris Komutları 
78
2.6.1. ‘sum’ Komutu ile Toplama 
78
2.6.2. ‘prod’ Komutu ile Çarpma 
79
2.6.3. ‘mean’ Komutu ile Ortalama Değer Bulma 
80
2.6.4. ‘max’ ve ‘min’ Komutları ile En Büyük ve En Küçük Değerleri Bulma 
81
2.6.5. ‘sort’ Komutu ile Sıralama 
82
2.7. Çalışma Soruları 
84
BÖLÜM 3
GRAFİK ÇİZİMLERİ
3.1. Giriş 
87
3.2. ‘plot’ Komutu ile Grafik Çizimi 
87
3.3. ‘axis’ Komutu ile Eksen Ölçeklendirmesi 
104
3.4. ‘line’ Komutu ile Doğru Çizimi 
107
3.5. ‘fplot’ Komutu ile Grafik Çizimi 
108
3.6. ‘ezplot’ Komutu ile Grafik Çizimi 
110
3.7. ‘gtext’ Komutu ile Açıklama Yazma 
112
3.8. ‘legend’ Komutu ile Açıklama Ekleme 
117
3.9. ‘ginput’ Komutu ile Değer Okuma 
119
3.10. ‘subplot’ Komutu ile Figür Penceresini Bölme 
120
3.11. Üç Boyutlu Grafik Çizimi 
125
3.11.1. Çizgisel Grafik 
125
3.11.2. Ağ Yüzeyli Grafik 
128
3.11.3. Yüzeysel Grafik 
128
3.12. Çalışma Soruları 
132
BÖLÜM 4
SEMBOLİK İŞLEMLER
4.1. Giriş 
135
4.2. ‘syms’ Komutu ile Sembolik İfade Tanımlama 
135
4.3. ‘findsym’ Komutu ile Sembolik İfadelerin Bulunması 
136
4.4. ‘subs’ Komutu ile Sembolik İfadelerin Bulunması 
136
4.5. ‘diff’ Komutu ile Sembolik Türev Alma 
137
4.6. ‘int’ Komutu ile Sembolik İntegral Alma 
138
4.6.1. Ortalama Değer Hesabı 
140
4.6.2. Etkin Değer Hesabı 
142
4.7. ‘limit’ Komutu ile Limit Alma 
144
4.8. ‘simple’ Komutu ile Sadeleştirme 
151
4.9. ‘expand’ Komutu ile Açılım 
152
4.10. ‘collect’ Komutu ile Sadeleştirme 
153
4.11. ‘factor’ Komutu ile Sadeleştirme 
153
4.12. ‘numden’ Komutu ile Transfer Fonksiyonu Tanımlama 
154
4.13. ‘solve’ Komutu ile Sembolik Denklem Çözümü 
155
4.14. ‘dsolve’ Komutu ile Sembolik Diferansiyel Denklem Çözümü 
158
4.15. Çalışma Soruları 
163
BÖLÜM 5
DOĞRUSAL DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜMÜ
5.1. Giriş 
165
5.2. Determinant 
165
5.3. Kramer Yöntemi 
171
5.3.1. Göz Denklemlerinin Yazımı 
172
5.3.2. Düğüm Denklemlerinin Yazımı 
173
5.3.3. Kramer Yönteminin Kullanım Şekli 
173
5.4. Bilinmeyenleri Matrisin Tersini Alarak Bulma 
177
5.5. Bilinmeyenleri Gauss Eleme Yöntemi ile Bulma 
189
5.6. Çalışma Soruları 
200
BÖLÜM 6
LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ
6.1. Giriş 
203
6.2. Laplace Dönüşümü 
203
6.3. Laplace Dönüşümünün Bazı Özellikleri 
210
6.4. Ters Laplace Dönüşümü 
214
6.4.1. Katsız ve Gerçel Kutuplar Durumu 
215
6.4.2. Katlı Kutuplar Durumu 
217
6.4.3. Karmaşık Kutuplar Durumu 
220
6.5. Diferansiyel Denklemlerin Laplace Dönüşümü 
223
6.5.1. tf ve pzmap Komutu 
225
6.5.2. impuls ve step Komutu 
227
6.6. Durum Denklemlerinin Laplace Çözümü 
230
6.7. Çalışma Soruları 
236
BÖLÜM 7
Z DÖNÜŞÜMÜ
7.1. Giriş 
239
7.2. Z Dönüşümü 
239
7.3. Sık kullanılan bazı işaretlerin Z dönüşümü 
241
7.4. ztrans komutu ile dönüşüm 
246
7.5. Z dönüşümünün özellikleri 
248
7.6. Fark denklemleri 
254
7.7. Transfer fonksiyonu 
255
7.8. Sıfır–Kutup Gösterimi 
256
7.9. Başlangıç durumları 
257
7.10. Konvolüsyon (Convolution) 
258
7.11. Ters Z Dönüşümü 
259
7.11.1. iztrans komutu 
259
7.11.2. residuez komutu ile Kısmi Kesirlere Ayırma 
261
7.11.3. Katsız ve Gerçel Kutuplar Durumu 
263
7.11.4. Katlı Kutuplar Durumu 
265
7.11.5. Karmaşık kutuplar durumu 
267
7.12. Sistem Cevabının Belirlenmesi için Kullanılan Bazı Komutlar 
270
7.12.1. impz komutu ile impuls cevabı 
270
7.12.2. stepz komutu ile adım cevabı 
272
7.12.3. filter komutu ile filtreleme 
274
7.12.4. Laplace ve Z dönüşümü arasında geçiş 
277
7.13. Çalışma Soruları 
280
BÖLÜM 8
FOURIER DÖNÜŞÜMÜ
8.1. Giriş 
283
8.2. Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümü 
283
8.2.1. Laplace’dan Fourier Dönüşümüne Geçiş 
293
8.2.2. freqs Fonksiyonu ile Frekans Cevabı 
294
8.2.3. bode Fonksiyonu ile Frekans Cevabı 
295
8.3. Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü 
299
8.3.1. Z Dönüşümünden Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümüne Geçiş 
301
8.3.2. freqz Fonksiyonu ile Frekans Cevabı 
303
8.4. Ayrık Fourier Dönüşümü 
306
8.5. fft Fonksiyonu ile Hızlı Fourier Dönüşümü 
311
8.6. Çalışma Soruları 
319
BÖLÜM 9
DİNAMİK SİSTEM UYGULAMALARI
9.1. Giriş 
321
9.2. Açık – Döngü Kontrol Sistemi 
321
9.3. Kapalı – Döngü Kontrol Sistemi 
324
9.4. Elektriksel Devrelerde Laplace Dönüşümü ile Çözüm 
341
9.5. Mekanik Sistemlerde Laplace Dönüşümü ile Çözüm 
356
9.5.1. Ötelemeli (Doğrusal) Hareket Eden Mekanik Sistemler 
356
9.5.2. Dönerek Hareket Eden Mekanik Sistemler 
369
9.5.3. Birleştirilmiş Mekanik Sistemler 
376
9.6. Çalışma Soruları 
388
BÖLÜM 10
SAYISAL ANALİZ UYGULAMALARI
10.1. Giriş 
391
10.2. Eğri Uydurma 
391
10.2.1. Regresyon Katsayısı 
399
10.3. Aradeğer Hesabı (İnterpolasyon) 
401
10.3.1. Doğrusal Aradeğer Hesabı 
401
10.3.2. İki Boyutlu Aradeğer Hesabı 
410
10.3.3. Lagrange Ara Değer Hesabı 
414
10.4. Standart Sapma 
418
10.5. Sayısal Türev 
421
10.5.1. Bir Dizinin Sayısal Türevi 
424
10.5.2. diff Komutu ile Sayısal Türev 
428
10.6. Sayısal İntegral 
430
10.6.1. Trapez Yöntemi 
430
10.6.2. Simpson Yöntemi 
437
10.6.3. ‘quad’ Komutu ile Sayısal İntegral 
440
10.7. Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri 
441
10.7.1. Euler Yöntemi 
441
10.7.2. Runge–Kutta Yöntemi 
445
10.8. Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Çözümü 
451
10.8.1. Matlab’da Kullanılan Hazır Fonksiyonlar 
454
10.9. Çalışma Soruları 
461
BÖLÜM 11
VERİ GİRİŞ–ÇIKIŞ UYGULAMALARI
11.1. Giriş 
465
11.2. Matlab Veri Alma Sihirbazı (Import Wizard) 
465
11.3. Matlab’da Dosya Açma, Yükleme ve Kaydetme 
467
11.3.1. MATLAB’da Veri Alma, Kaydetme ve Yükleme ile İlgili Uygulamalar 
472
11.4. Text Dosyalarındaki Verilerin Giriş – Çıkışı 
474
11.4.1. Text Dosyasındaki Verilerin Giriş–Çıkışı ile İlgili Uygulamalar 
476
11.5. Excel Dosyasındaki Verilerin Giriş – Çıkışı 
478
11.5.1. Excel Dosyasındaki Verilerin Giriş–Çıkışı ile İlgili Uygulamalar 
479
11.6. Düşük Seviye Dosya İşlemleri ile Verilerin Giriş – Çıkışı 
480
11.6.1. Düşük Seviye Dosya işlemleri ile Verilerin Giriş–Çıkışı Uygulamaları 
484
11.7. Seri Port ile Verilerin Giriş – Çıkışı 
486
11.7.1. Seri Port ve RS232 
486
11.7.2. MATLAB’da Serial Nesnesi ve Özellikleri 
489
11.7.3. MATLAB’da Seri Port ile İlgili Fonksiyonlar 
494
11.7.4. MATLAB’da Seri Port ile İlgili Uygulamalar 
497
11.8. Çalışma Soruları 
500
BÖLÜM 12
MATLAB İLE GRAFİK KULLANICI ARAYÜZÜ
(GUI) TASARIMI
12.1. Giriş 
503
12.2. Matlab GUI Aracının Tanıtımı 
503
12.3. GUI Bileşenlerinin Tanıtımı 
506
12.4. Örnek GUI Tasarımı ve Çalıştırılması 
513
12.5. GUI ile Dosya Açma, Yükleme ve Kaydetme Uygulaması 
521
12.6. GUI ile Seri Port Uygulaması 
526
12.7. Çalışma Soruları 
529
Kaynaklar 
531
Kavram Dizini 
533