Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar
Kavram – Uygulama – Örnekler – Öneriler
Mart 2020 / 1. Baskı / 335 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Uzun yıllar, üniversitelerin ilgili bölümlerinde "İnsan Kaynakları Yönetimi" derslerini veren, aynı zamanda belirli bir dönem yerel yönetimlerde yöneticilik ve idarecilik yapmış olan yazar tarafından hazırlanan bu kitap, hem uygulamayı içermesi hem de üniversitelerin ilgili bölümlerinde kaynak kitap olarak kullanılabilecek şekilde hazırlanması nedeni ile "İnsan Kaynakları Yönetimi" ile ilgilenen herkese hitap etmektedir.

Kitapta, diğer insan kaynakları yönetimi kitaplarından farklı olarak, bizzat uygulanmış yöntemlere yer verilmiş olup, "İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi" , " Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi" gibi güncel konulara da yer verilmiştir.

Bu kitap profesyonellere, öğretim üyelerine, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine temel insan kaynakları yönetim bilgilerini örnek uygulamalar ile vermek üzere hazırlanmıştır. Kitap bu yönüyle, gerek yükseköğretim gerekse çalışanlar ve yöneticiler için önemli bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Kitap 14 bölümde oluşmakta, bölümlerde insan kaynakları yönetim fonksiyonları detaylı bir şekilde bilgiler bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Planlaması
İş Analizi, İş Tanımı ve İş Gerekleri
İş ve Performans Değerlendirme
İş Gören Bulma ve Seçimi
İş Tasarımı ve İş Gören Eğitimi
Kariyer Planlama
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
Ücret Yönetimi ve Ücret Sistemleri
İşçi İşveren İlişkileri
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetiminde Motivasyon
İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderlik
Barkod: 9789750259852
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 335
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İçindekiler  7
Giriş  17
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
I. YÖNETİM KAVRAMI VE ANLAMI  19
A. Yönetim Kavramı  19
B. Yönetim Amacı  21
C. Yönetim Kademeleri  23
D. Yönetsel Beceriler  24
E. Yönetimde Çağdaş Gelişmeler  27
II. İNSAN KAYNAKLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  28
A. İnsan Kaynakları Yönetimi  29
1. İnsan Kaynakları Yönetimin Tarihsel Gelişimi  30
2. Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi  33
3. Bilgi Çağı Örgütlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi  35
4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçindeki Yeri  36
5. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı ve Önemi  37
6. İnsan Kaynakları Yönetimin Fonksiyonları  39
7. İnsan Kaynakları Yönetiminde Aşamalar  42
8. İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkinlik Faktörleri  44
9. Geleceğin İnsan Kaynakları Yetkinlikleri  45
10. İnsan Kaynakları Yönetiminde Verimlilik ve Etkinlik Faktörleri  48
III. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ  49
A. İnsana Saygı İlkesi  50
B. Tarafsızlık İlkesi  50
C. Eşitlik İlkesi  51
D. Gizlilik İlkesi  51
E. Açıklık İlkesi  52
F. Bilimsellik İlkesi  52
G. Yeterlilik (Liyakat) İlkesi  52
H. Kariyer İlkesi  53
İ. Güvence İlkesi  56
J. Disiplin İlkesi  56
IV. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YETKİ VE SORUMLULUK  57
A. Yetki Kavramı ve Türleri  57
B. İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Yetkileri  59
C. Yetkilendirme ve Güçlendirme  60
1. İnsan Kaynaklarını Güçlendirme  61
2. İnsan Kaynaklarını Güçlendirmenin Yararları  62
D. Yetkilendirme ve Yetki Devri  63
E. İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sorumluluğu  64
V. STRATEJİK İNNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  65
VI. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI  69
ÖRNEK OLAY 1  73
İkinci Bölüm
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
I. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI  75
A. İnsan Kaynakları Planlaması ve Anlamı  75
B. İnsan Kaynakları Planlama Süreci  76
1. İhtiyaçların Tahmini  77
2. Program Planlama  77
C. İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları  78
D. İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler  79
1. Dış Çevresel Faktörler  79
2. İç Faktörler  79
E. İnsan Kaynakları Planlama Süreci  80
1. Amaç Belirleme  80
2. Mevcut Durumu Değerlendirme  81
3. İnsan Gücü İhtiyacının Belirlenmesi  81
4. Personel Talep Tahminlerinin Yapılaması  81
5. Yerleşim Planlarının Hazırlanması  81
6. Uygulama ve Sonuçları Değerlendirme  81
F. İnsan Kaynakları Planının Hedefleri  82
1. Personel Araştırması  82
2. Seçim  82
3. Eğitim ve Geliştirme  83
4. Terfiler, Teşvikler, Transferler, İşten Ayrılmalar  84
5. Ücretlendirme ve Maaş Yönetimi  84
G. İnsan Kaynaklarını Planlamada Kullanılan Yöntemler  84
1. Delphi Yöntemi  84
2. Nominal Grup Yöntemi  85
3. İş Standartları Yöntemi  85
4. Zaman Serileri Yöntemi  85
5. Sayısal–İstatistiksel Yöntemler  85
6. Simülasyon Yöntemi  86
H. İnsan Kaynakları Planlamasında Kullanılan Araçlar  87
1. Organizasyon Şeması ve İş Tanımları  87
2. İşgücü Genel Envanteri  88
3. Beceri Envanteri ve Terfi Şeması  88
4. Personel Devir Oranı  88
ÖRNEK OLAY 2  90
Üçüncü Bölüm
İŞ ANALİZİ VE SÜRECİ
I. İŞ ANALİZİ  91
A. İş Analizinin Tanımı  92
B. İş Analizinin Amaçları  94
C. İş Analizi Süreci  95
1. İş Analizine Hazırlık  97
2. Toplanacak İş Verileri  98
D. İş Analizi Yöntemleri  98
1. Gözlem Yöntemi  99
2. Birebir Görüşme Yöntemi  100
3. Yapılandırılmış Anket Yöntemi  102
4. Günlük Tutma Yöntemi  103
5. Birleşik Yöntem  105
E. İş Analizcilerin Seçimi ve Eğitimi  105
II. İŞ TANIMI  108
III. İŞ GEREKLERİ  109
ÖRNEK OLAY 3  111
Dördüncü Bölüm
İŞ VE PERFORMANS (BAŞARI) DEĞERLENDİRME
I. İŞ DEĞERLENDİRME KAVRAMI, GENEL İLKELERİ VE AMAÇLARI  113
A. İş Değerleme Yöntemleri  115
1. Sıralama Yöntemi  116
2. İkili Karşılaştırma Yöntemi  117
3. Sınıflandırma Yöntemi  117
4. Faktör Kıyaslama Yöntemi  118
5. Puan Yöntemi  119
6. Yetkinlik Bazlı Değerleme Yöntemi  123
B. İş Değerleme Yöntemlerinin Yarar ve Sakıncaları  124
II. PERFORMANS (BAŞARI) DEĞERLEME  125
A. Performans Değerleme Aşamaları  125
B. Performans Değerlemesinin Başlıca Amaçları ve Yararları  126
C. Performans Değerlemesini Etkileyen Faktörler  126
D. Performans değerleme Yöntemleri  127
1. Bireysel Değerleme yöntemleri  127
2. Karşılaştırılmalı Değerleme Yöntemleri  129
E. Performans Değerlemede Yapılan Hatalar  131
ÖRNEK OLAY 4  132
ÖRNEK OLAY 5  133
ÖRNEK OLAY 6  135
Beşinci Bölüm
İŞ GÖREN BULMA VE SEÇİMİ
I. İŞGÖREN BULMA  137
A. İşGören Bulmada Kullanılan Kaynaklar  138
1. İç Kaynaklar  138
2. Dış Kaynaklar  139
II. İŞGÖREN SEÇİMİ  139
A. İşGören Seçim Süreci  140
B. İşgören Seçiminde Mülakat Yöntemi  147
ÖRNEK OLAY 7  151
Altıncı Bölüm
İŞ TASARIMI, İŞ GÖREN EĞİTİMİ
I. İŞ VE GÖREV TASARIMI  153
A. İş ve Görev Tasarımı Kapsamı ve Önemi  153
B. İş ve Görev Tasarımı Süreci  154
C. İş Bölümü  155
D. İş Bölümü Türleri  157
1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  157
2. Ürüne Göre Bölümlendirme  157
3. Bölge Esasına Göre Bölümlendirme  158
4. Hizmet Edilen Kurumlar (Gruplar–Müşteriler) Esas Alınarak Yapılan Bölümlendirme  158
5. Zamana Göre Bölümlendirme  158
6. Karma Bölümlendirme  158
E. İş ve Görev Tasarımı  158
II. İŞGÖREN EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ  159
A. İşgören Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi  160
B. İşgören Eğitim İlkeleri  161
C. İş Gören Eğitim Planlaması  162
D. Eğitim Programın Uygulanması  163
E. Eğitim Programının Değerlendirilmesi  163
F. İş Gören Eğitim Yöntemleri  165
1. İşbaşında Eğitim Yöntemleri  165
2. İş Dışında Eğitim Yöntemleri  168
ÖRNEK OLAY 8  172
Yedinci Bölüm
KARİYER YÖNETİMİ
I. KARİYER YÖNETİMİ  173
A. Kariyer Planlama Kavramı  174
B. Kariyer Planlamasının Amaçları  176
C. Kariyer Aşamaları  176
D. Kariyer Geliştirme  178
E. Kariyer Sorunları  178
F. Kariyer Geliştirme Programları  179
II. İŞGÖREN MOTİVASYONU  180
A. Örgütsel Motivasyon ve Türleri  181
1. Başlıca Motivasyon Araçları  182
2. Örgütsel Açıdan Motivasyonun Önemi  185
3. Çalışanlar Açısından Motivasyonun Önemi  186
4. Yönetici Açısından Motivasyonun Önemi  187
5. Örgütler Açısından Motivasyonun Önemi  189
ÖRNEK OLAY 9  191
Sekizinci Bölüm
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ
I. BİLGİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ  193
A. Bilgi Sistemleri  193
1. Veri işleme Sistemi  195
2. Yönetim Bilgi Sistemi  198
3. Karar Destek Sistemi  201
4. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  205
5. İnsan Kaynaklan Bilgi Sistemi  205
a. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Amaçları  207
b. İnsan Kaynaklan Bilgi Sisteminin Kurulması  210
c. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Kullanım Alanları  211
d. İnsan Kaynakları Araştırma Alt Sistemi  212
6. İKBS Veritabanı ve İKBS Çıktısı  213
7. İKBS'nin Yararları ve Sınırlılıkları  214
ÖRNEK OLAY 10  215
Dokuzuncui Bölüm
ÜCRET YÖNETİMİ VE ÜCRET SİSTEMLERİ
I. ÜCRET YÖNETİMİ  217
A. Ücret Yönetiminin Tanımı ve İlkeleri  217
B. Ücret Yönetiminin İlkeleri  218
C. Ücretin Oluşumunu Etkileyen Faktörler  219
II. ÜCRETLENDİRME SİSTEMLERİ  221
A. Ana (Baz) Ücret Sistemleri  221
B. Primli (Özendirici) Ücret Sistemleri  222
C. Diğer Özendirici Ücret Sistemleri  224
III. ÜCRET ÇEŞİTLERİ  225
IV. ÜCRET SİSTEMİNİN KURULMASI  227
ÖRNEK OLAY 11  232
Onuncu Bölüm
İŞÇİ – İŞVEREN İLİŞKİLERİ
I. İŞÇİ VE İŞVEREN ÖRGÜTLENMELERİ  233
A. Sendikaların Doğuşu  233
B. İşçi Sendikacılığı  234
C. İşyeri Sendikacılığı  236
D. Meslek Sendikacılığı  237
E. İşkolu Sendikacılığı  238
1. İşkolunda Örgütlenme  239
2. Türkiye'de İşkolu Sendikacılığı  240
F. Konfederasyonlar  241
G. İşveren Sendikacılığı  241
H. Sendikalaşma Düzlemi  242
İ. Sendikaların Yeniden Yapılanması  243
II. TOPLU İŞ SOZLEŞMELERİ VE GÖRÜŞMELERİ  243
A. Toplu İş Sözleşmeleri (Pazarlığı)  243
B. İş Görüşmeleri  244
C. Grev ve Lokavt  245
1. Grev ve Lokavt’ın Yarattığı Sorunlar  246
2. Grev ve Lokavt’ın Yarattığı Teknik Sorunlar Teknik Sorunlar  247
3. Grev Türleri  247
4. Grevin Biçimleri de Çok Farklılık Gösterir  248
5. Sendikaların Grev Dışı Eylemleri  248
D. İş Güvenliği ve İş Gören Sağlığı  249
1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı  249
2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi  250
ÖRNEK OLAY 12  252
Onbirinci Bölüm
ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
I. ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ  253
A. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı  254
B. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimini Ortaya Çıkaran Nedenler  255
II. ULUSLARARASI İNSAN GÜCÜ TEMİN UYGULAMALARI  256
A.Ana ülke yaklaşımı (Etnosentrik)  256
B. Ev Sahibi Ülke Yaklaşımı (Polisentrik)  257
C. Üçüncü Ülke Yaklaşımı (Geosentrik)  258
D. Bölge Merkezli Yaklaşım (Regiosentrik)  258
III. ULUSLARARASI İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SÜRECİ  258
A. Uluslararası İnsan Gücü Seçimi, İşe Alma ve Yerleştirme  258
B. Eğitim ve Geliştirme  260
C. Performans Değerleme  261
D. Ücretlendirme  262
IV. ULUSAL VE ULUSLARARASI İKY VE ULUSLARARASI İKY ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  263
ÖRNEK OLAY 13  265
ÖRNEK OLAY 14  265
Onikinci Bölüm
ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
(ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E– İKY
I. GİRİŞ  267
II. ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  268
A. Elektronik İnsan Kaynakları Yönetiminin Avantajları  270
B. Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi İle İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar  271
C. Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi Türleri  272
D. Elektronik İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonları  273
1. E–İnsan Kaynakları Planlaması  273
2. E–İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi  274
3. E– İnsan Kaynakları Eğitim, Geliştirme ve E– Kariyer Yönetimi  276
4. E– İnsan Kaynakları performans değerlendirme  277
5. E–İnsan kaynakları iş değerlendirme  277
6. E– İnsan Kaynakları Ücret Yönetimi  278
7. E– İnsan Kaynakları Endüstri İlişkileri  279
ÖRNEK OLAY 15  280
Onüçüncü Bölüm
İNSAN KAYNAKLARINI YÖNETİMİNDE MOTİVASYON
I. MOTİVASYON (GÜDÜLER) VE DÜRTÜLER  281
II. MOTİVASYON (GÜDÜLEME) SÜRECİ  282
III. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN MOTİVASYONUN ÖNEMİ  283
IV. MOTİVASYON (GÜDÜLEME) TEORİLERİ  285
A. Kapsam Teorileri  285
1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi  285
2. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi  287
3. Douglas Mc Gregor’un X ve Y Teorisi  289
4.Alderfer’in ERG Teorisi  290
5. Mc Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi  291
2. Süreç Teorileri  292
a. Skinner’in Davranış Şartlandırma Teorisi  292
b. Vrom’un Beklenti Teorisi  293
3. Adams’ın Eşitlik Teorisi  294
4. Edwin Locke’ın Bireysel Amaç ve Başarı Teorisi  295
V. İNSAN KAYNAKLARINI YÖNELTİLMESİNDE İHTİYAÇLARIN TATMİN EDİLMESİ VE EDİLMEMESİ  295
VI. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİNİN TEMELLERİ  297
VII. İNSAN KAYNAKLARININ YÖNELTİLMESİNDE MOTİVASYON ARAÇLARI  298
ÖRNEK OLAY 16  302
Ondördüncü Bölüm
İNSAN KAYNAKLARINI YÖNETİMİNDE LİDERLİK
I. LİDERLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ  303
II. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE LİDERLİK  305
III. LİDERLİK TEORİLERİ  308
A. Özellikler Teorisi  308
B. Davranışsal Liderlik Teorileri  309
C. Durumsallık Liderlik Teorileri  310
D. Modern Liderlik Teorileri  311
ÖRNEK OLAY 17  315
Kaynaklar  317
Kavramlar Dizini  333
 


Sait Gürbüz
Nisan 2019
46.00 TL
Sepete Ekle
Adem Uğur
Ocak 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
Yasemin Özdemir ...
Eylül 2018
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İçindekiler  7
Giriş  17
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
I. YÖNETİM KAVRAMI VE ANLAMI  19
A. Yönetim Kavramı  19
B. Yönetim Amacı  21
C. Yönetim Kademeleri  23
D. Yönetsel Beceriler  24
E. Yönetimde Çağdaş Gelişmeler  27
II. İNSAN KAYNAKLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  28
A. İnsan Kaynakları Yönetimi  29
1. İnsan Kaynakları Yönetimin Tarihsel Gelişimi  30
2. Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi  33
3. Bilgi Çağı Örgütlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi  35
4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçindeki Yeri  36
5. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı ve Önemi  37
6. İnsan Kaynakları Yönetimin Fonksiyonları  39
7. İnsan Kaynakları Yönetiminde Aşamalar  42
8. İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkinlik Faktörleri  44
9. Geleceğin İnsan Kaynakları Yetkinlikleri  45
10. İnsan Kaynakları Yönetiminde Verimlilik ve Etkinlik Faktörleri  48
III. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ  49
A. İnsana Saygı İlkesi  50
B. Tarafsızlık İlkesi  50
C. Eşitlik İlkesi  51
D. Gizlilik İlkesi  51
E. Açıklık İlkesi  52
F. Bilimsellik İlkesi  52
G. Yeterlilik (Liyakat) İlkesi  52
H. Kariyer İlkesi  53
İ. Güvence İlkesi  56
J. Disiplin İlkesi  56
IV. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YETKİ VE SORUMLULUK  57
A. Yetki Kavramı ve Türleri  57
B. İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Yetkileri  59
C. Yetkilendirme ve Güçlendirme  60
1. İnsan Kaynaklarını Güçlendirme  61
2. İnsan Kaynaklarını Güçlendirmenin Yararları  62
D. Yetkilendirme ve Yetki Devri  63
E. İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sorumluluğu  64
V. STRATEJİK İNNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  65
VI. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI  69
ÖRNEK OLAY 1  73
İkinci Bölüm
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
I. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI  75
A. İnsan Kaynakları Planlaması ve Anlamı  75
B. İnsan Kaynakları Planlama Süreci  76
1. İhtiyaçların Tahmini  77
2. Program Planlama  77
C. İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları  78
D. İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler  79
1. Dış Çevresel Faktörler  79
2. İç Faktörler  79
E. İnsan Kaynakları Planlama Süreci  80
1. Amaç Belirleme  80
2. Mevcut Durumu Değerlendirme  81
3. İnsan Gücü İhtiyacının Belirlenmesi  81
4. Personel Talep Tahminlerinin Yapılaması  81
5. Yerleşim Planlarının Hazırlanması  81
6. Uygulama ve Sonuçları Değerlendirme  81
F. İnsan Kaynakları Planının Hedefleri  82
1. Personel Araştırması  82
2. Seçim  82
3. Eğitim ve Geliştirme  83
4. Terfiler, Teşvikler, Transferler, İşten Ayrılmalar  84
5. Ücretlendirme ve Maaş Yönetimi  84
G. İnsan Kaynaklarını Planlamada Kullanılan Yöntemler  84
1. Delphi Yöntemi  84
2. Nominal Grup Yöntemi  85
3. İş Standartları Yöntemi  85
4. Zaman Serileri Yöntemi  85
5. Sayısal–İstatistiksel Yöntemler  85
6. Simülasyon Yöntemi  86
H. İnsan Kaynakları Planlamasında Kullanılan Araçlar  87
1. Organizasyon Şeması ve İş Tanımları  87
2. İşgücü Genel Envanteri  88
3. Beceri Envanteri ve Terfi Şeması  88
4. Personel Devir Oranı  88
ÖRNEK OLAY 2  90
Üçüncü Bölüm
İŞ ANALİZİ VE SÜRECİ
I. İŞ ANALİZİ  91
A. İş Analizinin Tanımı  92
B. İş Analizinin Amaçları  94
C. İş Analizi Süreci  95
1. İş Analizine Hazırlık  97
2. Toplanacak İş Verileri  98
D. İş Analizi Yöntemleri  98
1. Gözlem Yöntemi  99
2. Birebir Görüşme Yöntemi  100
3. Yapılandırılmış Anket Yöntemi  102
4. Günlük Tutma Yöntemi  103
5. Birleşik Yöntem  105
E. İş Analizcilerin Seçimi ve Eğitimi  105
II. İŞ TANIMI  108
III. İŞ GEREKLERİ  109
ÖRNEK OLAY 3  111
Dördüncü Bölüm
İŞ VE PERFORMANS (BAŞARI) DEĞERLENDİRME
I. İŞ DEĞERLENDİRME KAVRAMI, GENEL İLKELERİ VE AMAÇLARI  113
A. İş Değerleme Yöntemleri  115
1. Sıralama Yöntemi  116
2. İkili Karşılaştırma Yöntemi  117
3. Sınıflandırma Yöntemi  117
4. Faktör Kıyaslama Yöntemi  118
5. Puan Yöntemi  119
6. Yetkinlik Bazlı Değerleme Yöntemi  123
B. İş Değerleme Yöntemlerinin Yarar ve Sakıncaları  124
II. PERFORMANS (BAŞARI) DEĞERLEME  125
A. Performans Değerleme Aşamaları  125
B. Performans Değerlemesinin Başlıca Amaçları ve Yararları  126
C. Performans Değerlemesini Etkileyen Faktörler  126
D. Performans değerleme Yöntemleri  127
1. Bireysel Değerleme yöntemleri  127
2. Karşılaştırılmalı Değerleme Yöntemleri  129
E. Performans Değerlemede Yapılan Hatalar  131
ÖRNEK OLAY 4  132
ÖRNEK OLAY 5  133
ÖRNEK OLAY 6  135
Beşinci Bölüm
İŞ GÖREN BULMA VE SEÇİMİ
I. İŞGÖREN BULMA  137
A. İşGören Bulmada Kullanılan Kaynaklar  138
1. İç Kaynaklar  138
2. Dış Kaynaklar  139
II. İŞGÖREN SEÇİMİ  139
A. İşGören Seçim Süreci  140
B. İşgören Seçiminde Mülakat Yöntemi  147
ÖRNEK OLAY 7  151
Altıncı Bölüm
İŞ TASARIMI, İŞ GÖREN EĞİTİMİ
I. İŞ VE GÖREV TASARIMI  153
A. İş ve Görev Tasarımı Kapsamı ve Önemi  153
B. İş ve Görev Tasarımı Süreci  154
C. İş Bölümü  155
D. İş Bölümü Türleri  157
1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  157
2. Ürüne Göre Bölümlendirme  157
3. Bölge Esasına Göre Bölümlendirme  158
4. Hizmet Edilen Kurumlar (Gruplar–Müşteriler) Esas Alınarak Yapılan Bölümlendirme  158
5. Zamana Göre Bölümlendirme  158
6. Karma Bölümlendirme  158
E. İş ve Görev Tasarımı  158
II. İŞGÖREN EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ  159
A. İşgören Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi  160
B. İşgören Eğitim İlkeleri  161
C. İş Gören Eğitim Planlaması  162
D. Eğitim Programın Uygulanması  163
E. Eğitim Programının Değerlendirilmesi  163
F. İş Gören Eğitim Yöntemleri  165
1. İşbaşında Eğitim Yöntemleri  165
2. İş Dışında Eğitim Yöntemleri  168
ÖRNEK OLAY 8  172
Yedinci Bölüm
KARİYER YÖNETİMİ
I. KARİYER YÖNETİMİ  173
A. Kariyer Planlama Kavramı  174
B. Kariyer Planlamasının Amaçları  176
C. Kariyer Aşamaları  176
D. Kariyer Geliştirme  178
E. Kariyer Sorunları  178
F. Kariyer Geliştirme Programları  179
II. İŞGÖREN MOTİVASYONU  180
A. Örgütsel Motivasyon ve Türleri  181
1. Başlıca Motivasyon Araçları  182
2. Örgütsel Açıdan Motivasyonun Önemi  185
3. Çalışanlar Açısından Motivasyonun Önemi  186
4. Yönetici Açısından Motivasyonun Önemi  187
5. Örgütler Açısından Motivasyonun Önemi  189
ÖRNEK OLAY 9  191
Sekizinci Bölüm
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ
I. BİLGİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ  193
A. Bilgi Sistemleri  193
1. Veri işleme Sistemi  195
2. Yönetim Bilgi Sistemi  198
3. Karar Destek Sistemi  201
4. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  205
5. İnsan Kaynaklan Bilgi Sistemi  205
a. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Amaçları  207
b. İnsan Kaynaklan Bilgi Sisteminin Kurulması  210
c. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Kullanım Alanları  211
d. İnsan Kaynakları Araştırma Alt Sistemi  212
6. İKBS Veritabanı ve İKBS Çıktısı  213
7. İKBS'nin Yararları ve Sınırlılıkları  214
ÖRNEK OLAY 10  215
Dokuzuncui Bölüm
ÜCRET YÖNETİMİ VE ÜCRET SİSTEMLERİ
I. ÜCRET YÖNETİMİ  217
A. Ücret Yönetiminin Tanımı ve İlkeleri  217
B. Ücret Yönetiminin İlkeleri  218
C. Ücretin Oluşumunu Etkileyen Faktörler  219
II. ÜCRETLENDİRME SİSTEMLERİ  221
A. Ana (Baz) Ücret Sistemleri  221
B. Primli (Özendirici) Ücret Sistemleri  222
C. Diğer Özendirici Ücret Sistemleri  224
III. ÜCRET ÇEŞİTLERİ  225
IV. ÜCRET SİSTEMİNİN KURULMASI  227
ÖRNEK OLAY 11  232
Onuncu Bölüm
İŞÇİ – İŞVEREN İLİŞKİLERİ
I. İŞÇİ VE İŞVEREN ÖRGÜTLENMELERİ  233
A. Sendikaların Doğuşu  233
B. İşçi Sendikacılığı  234
C. İşyeri Sendikacılığı  236
D. Meslek Sendikacılığı  237
E. İşkolu Sendikacılığı  238
1. İşkolunda Örgütlenme  239
2. Türkiye'de İşkolu Sendikacılığı  240
F. Konfederasyonlar  241
G. İşveren Sendikacılığı  241
H. Sendikalaşma Düzlemi  242
İ. Sendikaların Yeniden Yapılanması  243
II. TOPLU İŞ SOZLEŞMELERİ VE GÖRÜŞMELERİ  243
A. Toplu İş Sözleşmeleri (Pazarlığı)  243
B. İş Görüşmeleri  244
C. Grev ve Lokavt  245
1. Grev ve Lokavt’ın Yarattığı Sorunlar  246
2. Grev ve Lokavt’ın Yarattığı Teknik Sorunlar Teknik Sorunlar  247
3. Grev Türleri  247
4. Grevin Biçimleri de Çok Farklılık Gösterir  248
5. Sendikaların Grev Dışı Eylemleri  248
D. İş Güvenliği ve İş Gören Sağlığı  249
1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı  249
2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi  250
ÖRNEK OLAY 12  252
Onbirinci Bölüm
ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
I. ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ  253
A. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı  254
B. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimini Ortaya Çıkaran Nedenler  255
II. ULUSLARARASI İNSAN GÜCÜ TEMİN UYGULAMALARI  256
A.Ana ülke yaklaşımı (Etnosentrik)  256
B. Ev Sahibi Ülke Yaklaşımı (Polisentrik)  257
C. Üçüncü Ülke Yaklaşımı (Geosentrik)  258
D. Bölge Merkezli Yaklaşım (Regiosentrik)  258
III. ULUSLARARASI İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SÜRECİ  258
A. Uluslararası İnsan Gücü Seçimi, İşe Alma ve Yerleştirme  258
B. Eğitim ve Geliştirme  260
C. Performans Değerleme  261
D. Ücretlendirme  262
IV. ULUSAL VE ULUSLARARASI İKY VE ULUSLARARASI İKY ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  263
ÖRNEK OLAY 13  265
ÖRNEK OLAY 14  265
Onikinci Bölüm
ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
(ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E– İKY
I. GİRİŞ  267
II. ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  268
A. Elektronik İnsan Kaynakları Yönetiminin Avantajları  270
B. Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi İle İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar  271
C. Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi Türleri  272
D. Elektronik İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonları  273
1. E–İnsan Kaynakları Planlaması  273
2. E–İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi  274
3. E– İnsan Kaynakları Eğitim, Geliştirme ve E– Kariyer Yönetimi  276
4. E– İnsan Kaynakları performans değerlendirme  277
5. E–İnsan kaynakları iş değerlendirme  277
6. E– İnsan Kaynakları Ücret Yönetimi  278
7. E– İnsan Kaynakları Endüstri İlişkileri  279
ÖRNEK OLAY 15  280
Onüçüncü Bölüm
İNSAN KAYNAKLARINI YÖNETİMİNDE MOTİVASYON
I. MOTİVASYON (GÜDÜLER) VE DÜRTÜLER  281
II. MOTİVASYON (GÜDÜLEME) SÜRECİ  282
III. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN MOTİVASYONUN ÖNEMİ  283
IV. MOTİVASYON (GÜDÜLEME) TEORİLERİ  285
A. Kapsam Teorileri  285
1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi  285
2. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi  287
3. Douglas Mc Gregor’un X ve Y Teorisi  289
4.Alderfer’in ERG Teorisi  290
5. Mc Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi  291
2. Süreç Teorileri  292
a. Skinner’in Davranış Şartlandırma Teorisi  292
b. Vrom’un Beklenti Teorisi  293
3. Adams’ın Eşitlik Teorisi  294
4. Edwin Locke’ın Bireysel Amaç ve Başarı Teorisi  295
V. İNSAN KAYNAKLARINI YÖNELTİLMESİNDE İHTİYAÇLARIN TATMİN EDİLMESİ VE EDİLMEMESİ  295
VI. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİNİN TEMELLERİ  297
VII. İNSAN KAYNAKLARININ YÖNELTİLMESİNDE MOTİVASYON ARAÇLARI  298
ÖRNEK OLAY 16  302
Ondördüncü Bölüm
İNSAN KAYNAKLARINI YÖNETİMİNDE LİDERLİK
I. LİDERLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ  303
II. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE LİDERLİK  305
III. LİDERLİK TEORİLERİ  308
A. Özellikler Teorisi  308
B. Davranışsal Liderlik Teorileri  309
C. Durumsallık Liderlik Teorileri  310
D. Modern Liderlik Teorileri  311
ÖRNEK OLAY 17  315
Kaynaklar  317
Kavramlar Dizini  333
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020