Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnfaz Hukuku
Ekim 2017 / 5. Baskı / 656 Syf.
Fiyatı: 67.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Ağustos 2019 76.00 TL -     Sepete Ekle
 4. Ekim 2015 55.50 TL 34.90 TL (%38)Sepete Ekle
   

Ceza infaz kurumlarında ki doluluğu azaltmak amacıyla denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak hapis cezasının infazının uygulama koşulları 17.8.2016 tarihli 671 sayılı KHK geçici m.6 ile genişletilmiştir. Buna göre 1 Temmuz 2016 öncesi işlenen suçlar bakımından dört yıl hapis cezasına mahkûm olup, cezaevinde olanlar serbest bırakılmışlar, diğerleri ise girdi-çıktı yapılmak suretiyle cezaevine girmemişlerdir. Yine kapalı cezaevlerinde yer açmak amacıyla 22.2.2017 tarihinde, Açık Ceza İnfaz Kurumlarından Ayrılma Yönetmeliği m.6/1,a' "cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar" şeklinde değiştirilmiştir.

OHAL sürecinde, infaz kurumundan süre belirtilmeksizin geçici mahpus çıkarma (668 sayılı KHK m.3/1,ö), hükümlü ile avukat görüşmelerine getirilen kısıtlamalar (676 sayılı KHK) gibi infaz hukuk esaslarına aykırı olan düzenlemeler ve özellikle 667 sayılı KHK m.6/1,d'de, tutukluların avukatları ile görüşmelerine getirilen kısıtlamalar ile görüşmelerin dinlenip kayıt altına alınması ve avukatların aldıkları notlara el konulabilmesi gibi uygulamalar getirilmiştir. Tüm bu değişiklikler kitabın 5. baskısında ele alınarak okuyucuya sunulmuştur.

Konu Başlıkları
İnfaz Hukuku Kavramı, Esasları, İnfazda Yetkili Merci ve Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı
Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazları
Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Esasları ve Hükümlünün Yeri, İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası, Güvenlik ve Düzen
Ceza İnfazının Organizasyonu, Sistemi ve Denetimi
Cezanın İnfazına Ara Verilmesi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Ceza İnfaz Kurumları İle İlgili Yeni ve Tartışmalı Durumlar
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Denetimli Serbestlik
Barkod: 9789750245107
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 656
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Beşinci Basıya Önsöz  7
Dördüncü Basıya Önsöz  8
Üçüncü Basıya Önsöz  11
İkinci Basıya Önsöz  13
Önsöz  15
Kısaltmalar  39
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKU KAVRAMI, ESASLARI,
İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI
CEZA İLAMLARININ İNFAZI
§ 1. CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ  41
I. Ceza İnfaz Kavramı  41
1. Geniş Anlamda  41
2. Dar Anlamda  41
II. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı ve Amacı  42
1. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı  42
2. Ceza İnfaz Hukukunun Amacı  42
III. Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi  44
1. Genel Olarak  44
2. İnsan Hakları Sujesi Olarak Hükümlü  45
3. Temel Hak Sujesi Olarak Hükümlü  46
IV. Ceza İnfaz Hukukunun Yeri  48
1. Kamu Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  48
a. İnfaz Hukuku ve Anayasa Hukuku  48
b. İnfaz Hukuku ve İdare Hukuku  49
2. Tüm Ceza Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  50
a. İnfaz Hukuku ve Maddi Ceza Hukuku  50
b. İnfaz Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku  50
3. Uluslararası Belgeler  51
a. Birleşmiş Milletler  51
b. Avrupa Konseyi  53
§ 2. CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI  55
I. Anayasa Hukuku Temel Esasları  55
1. Hukuk Devleti Prensibi  55
2. Sosyal Devlet Prensibi  56
II. Suç Politikası Esasları  57
1. Ceza Hukukunun Ceza Amaçları ve Cezanın Hesaplanması Esasları  57
a. Hareket Noktası Olarak Genel Önleme ve Kusurun Denkleştirilmesi  57
b. Ceza Hukuku Yaptırım Sistemi İçinde Özel Önleme Esasları  57
2. Ceza İnfazının Kişisel Önleme Yön Tayini  57
§ 3. İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLÂMLARININ İNFAZI  58
I. İnfazın Şartı Kavramı  58
II. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanunyolları  59
1. Genel Olarak  59
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir)  60
3. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  60
4. Olağanüstü İtiraz  61
III. İlamların İnfazında Yetkili Merci  61
1. İlamların Mahkemece Hazırlanması  61
2. Yetkili Merci  63
IV. Hapis Cezası İlamlarının İnfazı  64
1. Kendiliğinden Başvurma  64
2. Çağrı Kağıdı (Davetiye) ile Celp  64
3. Yakalama Emri ile Celp  65
V. Süre Belgesi (Müddetname)  66
İkinci Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ,
TÜRLERİ VE İNFAZLARI
§ 1. CEZA KAVRAMI VE NİTELİKLERİ  69
I. Ceza Kavramı  69
II. Cezanın Nitelikleri  70
§ 2. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZLARI  71
I. Genel Olarak  71
II. Ölüm Cezası  72
1. Genel Olarak  72
2. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  73
a. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  73
b. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  73
c. Değerlendirme  74
III. Hapis Cezası  74
1. Tanım  74
2. Uzun ve Kısa Süreli Hapis Cezası Ayırımı  75
a. Genel Olarak  75
b. Müebbet (Yaşam Boyu) Hapis Cezası  76
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  78
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  78
aa. Genel Olarak  78
bb. Para Cezasına Çevirme  79
cc. Tedbirlere Çevirme  81
aaa. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  82
bbb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  82
ccc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  83
ddd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  84
eee. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  84
dd. Tedbir Hükmüne Muhalefet  86
b. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  86
aa. Konutta İnfaz  87
aaa. Kadın veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  87
aab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  88
aac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  88
bb. Hafta Sonu İnfaz  89
cc. Geceleri İnfaz  89
4. Hapis Cezasının Değerlendirilmesi  89
IV. Para Cezası  97
1. Tanım  97
2. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  98
a. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  98
b. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  98
3. Adli Para Cezası ve İnfazı  99
a. Genel Olarak  99
b. Adli Para Cezasının İnfazı  100
4. Para Cezasının Ödenmemesi  102
Üçüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE
CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 GENEL OLARAK  105
§ 2. BATI’DA  106
I. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  107
1. Genel Olarak  107
2. Eski Yunan  108
3. Roma  108
4. Cermenler  110
5. Kilise Hukuku  110
6. Müşterek Hukuk  112
II. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Doğuşu ve Cezaevlerinin Gelişimi  116
1. Genel Olarak  116
2. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  117
3. Aydınlanma Çağından 20'nci Yüzyıla Kadarki Dönem  121
a. Cezaevlerinin Bozulması  121
b. İlk Çabalar  124
c. Angloamerikan Reform Çabaları  127
aa. Pensilvanya Sistemi  127
bb. Auburn Sistemi  129
cc. Panoptikon Sistemi  130
dd. Dereceli Sistemin İngiltere ve İrlanda'da Gelişimi (İngiliz Sistemi)  131
ee. Elmira Islahevi Modeli  134
d. Fransa’da Reform Denemeleri  135
e. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  138
f. İspanya’da Cezaevi Reformu  144
4. 20'nci Yüzyıl  144
a. Genel Olarak  144
b. Almanya  145
c. Amerika Birleşik Devletleri  147
d. Uluslararası Alanda  149
§ 3 BİZDE  150
I. İslam Hukukunda  150
II. Osmanlı Devletinde  151
III. Cumhuriyet Döneminde  175
1. Genel Olarak  175
2. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Yürürlüğe Girinceye Kadar TCK’da Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Bunların İnfazı  177
a. Ağır Hapis  177
b. Hapis  180
c. Sürgün  181
d. Hafif Hapis  181
3. Yeni Cezaevleri ve İnfaz Uygulamaları  182
4. Hücre Uygulaması ve Değerlendirilmesi  183
Dördüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL,
İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZIN GENEL ESASLARI  185
I. İnfazın Görevleri  185
1. Genel Olarak  185
2. Yeniden Sosyalleştirme  187
3. Tekerrürden Koruma İnfaz Amacı  188
II. İnfazın Şekillenmesinin Esasları  189
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YERİ  193
I. Hükümlünün Birlikte Etkisi  193
II. Genel Olarak Hükümlünün Hukuki Yeri  194
1. Hükümlünün Hakları  194
a. Genel Olarak  194
b. Hükümlü Hakları  198
c. Hükümlünün Hakları ile İlgili Bazı Mahkeme Kararları  200
aa. AİHM Kararları  200
bb. Diğer Kararlar  210
2. Hükümlünün Yükümlülükleri  211
a. İnfaza Katılma  212
b. Disiplin Kurallarına Uyma  213
3. Hükümlünün Bilgilendirilmesi ve Şikayet  214
a. Hükümlünün Bilgilendirilmesi  214
b. Şikayet  216
4. Tutuklunun Hak ve Yükümlülükleri  218
III. Hükümlünün Psikolojik Durumu ve İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri  220
1. Hükümlünün Psikolojik Durumu  220
a. Genel Olarak  220
b. Statü Değişikliği  221
c. Mahpus Umutsuzluğu  222
d. Kuruma Uyum  222
e. Mahpusluğun Psikolojik Etkileri ve İntihar  223
aa. Genel Olarak  223
bb. İntihar Kavramı ve Nedenleri  223
cc. İnfaz Kurumlarında İntihar  223
2. Uzun Süreli Hükümlülük  226
3. Açlık Grevi  228
4. Cezaevi Altkültürü  234
5. Cezaevilileşme  236
6. Kadın Hükümlülerin Cezaevi Yaşamı  238
7. Cezaevlerinde Cinsel Saldırı  240
§ 3. İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  241
I. İnfaz Kurumuna Kabul  241
II. İnfazın Planlanması  244
1. Genel Olarak  244
2. İnfaz Planı ve İnfaz Kurumlarının Farklılığı  245
III. Hükümlülerin Gruplandırılması  245
1. Genel Olarak  245
2. Gözlem (Müşahede) ve Kişilik Araştırması  246
a. Genel Olarak  246
b. Türk Hukuku  248
3. Hükümlülerin Gruplandırılması  250
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM,
İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE
İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZEN
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM VE İNFAZIN TEKER TEKER BİÇİMLENME ALANLARI  255
I. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  255
1. İnfaz Hukukunun Amacı  255
2. İnfaz Rejimi  256
3. Yeniden Sosyalleştirme  260
a. Yeniden Sosyalleştirme Kavramı  260
b. Yeniden Sosyalleştirmenin Unsurları  262
aa. Terapi ve Danışma  262
bb. Eğitim–Öğretim  263
cc. Meslek Kazandırma  264
c. Alman Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  265
d. Uluslararası Belgelerde Yeniden Sosyalleştirme  266
e. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  267
f. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Sosyalleştirme  269
aa. Tehlikeli Suçlu Kavramı  269
bb. Yeniden Sosyalleştirme  271
g. Yeniden Sosyalleştirme Sorunları  272
aa. Genel Olarak  272
bb. Yeniden Sosyalleştirmeye Farklı Bir Bakış  274
II. İnfazın Teker Teker Biçimlenme Alanları  276
1. Hükümlülerin Yerleştirilmesi (Barındırılması), Bulundurabileceği Şeyler, Giyimi, Beslenmesi, Temizliği ve Alışverişi  276
a. Yerleştirilme (Barınma)  276
b. Bulundurabileceği Şeyler ve Giyim  278
aa. Bulundurabileceği Şeyler  278
bb. Giyim  282
c. Beslenme  283
d. Temizlik  285
e. Alışveriş  286
2. Hükümlünün Dış Dünya ile İletişimi  287
a. Dış Dünya ile İletişimin Anlamı  287
b. Dış Dünya ile İletişim Şekilleri  289
aa. Mektuplaşma  289
bb. Hediye Kabul Etme  294
cc. Telefon görüşmesi  295
dd. Ziyaret  298
aaa. Genel Olarak  298
bbb. Ziyaret Esasları  301
ccc. Ziyaret Yeri  303
ddd. Avukatların Ziyareti  304
eee. Yabancı Hükümlüleri Ziyaret  309
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyareti  310
ggg. Mahrem Görüş  310
ee. İzin  311
III. Çalışma, Eğitim ve Ödüllendirme  311
1. Çalışma  311
2. Eğitim (Yetiştirme ve Geliştirme)  317
3. Ödüllendirme  323
IV. Dini İbadet  326
V. Sağlık  327
1. Genel Olarak  327
2. Hükümlünün Muayene ve Tedavisi  331
3. Sağlık Nedeniyle Cezanın İnfazının Tehiri  333
4. Cumhurbaşkanınca Af  334
VI. Boş Zamanın Düzenlenmesi  335
VII. Sosyal Yardım  339
1. Kabulde Yardım  339
2. İnfaz Sırasında Yardım  339
3. Salıverilmede Yardım  340
VIII. Hükümlülerin Mali Yükümlülükleri  340
§ 2. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI  340
I. İnfazın Gevşetilmesi  340
1. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  340
2. İnfazın Gevşetilmesi Olarak İzin  341
a. Mazeret İzni  343
b. Özel İzin  345
c. İş Arama İzni  346
II. Salıverilme (Tahliye)  346
1. Salıverilme Hazırlığı  346
2. Salıverilme  348
a. Genel Olarak  348
b. Salıverilmede Yapılacaklar  348
III. İnfaz Sonrası (Patronaj)  350
§ 3. GÜVENLİK VE DÜZEN  353
I. Genel Olarak  353
II. Arama  356
1. Genel Olarak  356
2. Çıplak Arama  357
III. Firar  360
IV. Güvenlik Tedbirleri  362
1. Genel Güvenlik Tedbirleri  362
2. Özel Güvenlik Tedbirleri  363
3. Doğrudan Doğruya Zorlama ve Güç Kullanma  364
a. Doğrudan Doğruya Zorlama  364
b. Güç Kullanma  366
V. Disiplin  368
1. Genel Olarak  368
2. Disiplin Tedbirleri  370
a. Genel Olarak  370
b. Disiplin Tedbirlerinin Çeşitleri  370
c. Disiplin Tedbirlerinin Sonuçları  370
3. Disiplin Cezaları  371
a. Genel Olarak  371
b. Disiplin Cezalarının Çeşitleri  372
aa. Yetişkin Hükümlüler Hakkında Uygulanan Disiplin Cezaları  372
aaa. Kınama  372
bbb. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  373
ccc. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  373
ddd. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  374
eee. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  374
fff. Hücreye Koyma  375
bb. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  378
aaa. Uyarma  378
bbb. Kınama  379
ccc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  379
ddd. Harcamalarına Sınır Koyma  380
eee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  380
fff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  380
ggg. İznin Ertelenmesi  381
hhh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade  382
ııı. Odaya Kapatma Cezası  382
4. Disiplin Soruşturması  383
5. Disiplin Kurulu  385
a. Disiplin Kurulunun Yapısı ve Toplanması  385
b. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri  386
6. Disiplin Cezasının Kaldırılması  386
Altıncı Bölüm
CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU,
SİSTEMİ VE DENETİMİ
§ 1. İNFAZ ORGANİZASYONU, İNFAZ GÖREVİ OLARAK
NORMALLEŞME VE NAKİL  389
I. İnfaz Organizasyonu  389
II. İnfaz Görevi Olarak Normalleşme  390
III. Nakil  392
1. Genel Olarak  392
2. Nakil Şekilleri  393
a. Kendi İsteğiyle Nakil  393
b. Disiplin Nedeniyle Nakil  394
c. Zorunlu Nedenlerle Nakil  394
d. Hastalık Nedeniyle Nakil  394
3. Nakil Öncesi Yapılacaklar  395
4. Nakillerde Alınacak Tedbirler  395
5. Naklen Gelen Hükümlülerin Tâbi Olduğu İşlem  396
§ 2. İNFAZ KURUMLARI  396
I. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı ve Unsurları  396
1. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı  396
2. Ceza İnfaz Kurumunun Unsurları  397
II. Büyüklükleri ve Düzenlenişleri (Cezaevi Mimarisi)  397
1. Genel Olarak  397
2. Bina Olarak Görünüş Noktaları  400
3. İnfaz Kurumlarının Büyüklüğü ve Kısımları  401
4. Odaların Büyüklüğü ve Niteliği  403
a. Odaların Büyüklüğü  403
b. Odaların Niteliği  406
III. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri  408
1. Genel Olarak  408
2. Açık Cezaevi  409
a. Açık Cezaevi Kavramı  409
b. Açık İnfaz Kurumuna Kabul Şartları  412
3. Kapalı Cezaevi  414
a. Kapalı Cezaevi Kavramı  414
b. Kapalı Cezaevi Modelleri  415
aa. A Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  416
bb. B Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  416
cc. C Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
dd. D Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
ee. E Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
ff. F Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
gg. H Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
hh. K Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
ıı. L Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  418
ii. M Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  419
kk. R Tipi Kapalı İnfaz Kurumları(Rehabilasyon Merkezi)  419
ll. T Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  419
mm. Özel (Hususi) Tip Kapalı İnfaz Kurumları  419
c. Yüksek Güvenlikli Cezaevi  420
aa. Güvenlik Yönünden İnfaz Kurumları  420
bb. Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi  422
4. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  424
a. Genel Olarak  424
b. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  427
c. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  428
d. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  429
5. Kadın Ceza İnfaz Kurumları  429
6. Yaşlıların Cezalarının İnfazı İçin Kurumlar  433
7. Tutukevleri  434
8. Sosyal Terapi Kurumları  437
a. Genel Olarak  437
b. Sosyal Terapi Uygulamaları  439
c. Psikopat Kurumu  441
9. Askeri Cezaevi  443
a. Genel Olarak  443
b. Askeri Cezaevlerinin Kuruluş ve İdaresi  445
c. İnfazın Tehiri  448
aa. Hükümlülük Süresi Bir Yıl ve Daha Az Olan Erat Bakımından  448
bb. AsMKYUK m. 246  448
d. Disiplin Cezaları ile Tedbirlerin İnfazı  449
aa. Disiplin Cezalarının İnfazı  449
bb. Tedbirlerin İnfazı  449
10. Hukuki Nedenle Cezaevinde Olanlar  449
a. Genel Olarak  449
b. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  450
11. Disiplin Hapsinin İnfazı  451
IV. Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Durumu  452
1. Genel Olarak  452
2. Ceza İnfaz Kurumlarının Tiplerine Göre Dağılımı  458
3. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı  459
4. Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Yolları  463
a. Cezaevlerindeki Doluluğu Azaltmak  463
b. Günlük Yaşam Koşullarını Düzeltmek  465
c. Mahkûm Haklarını Etkin Bir Şekilde Tespit Etmek  466
d. İnfaz Kurumlarının Fiziki Koşullarını Düzeltmek  467
e. Nitelikli İnfaz Personeli Yetiştirmek  467
§ 3. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  468
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi  468
II. İnfaz Personeli  470
1. Genel Olarak  470
2. Personelin İşe Alınması ve Eğitim  472
a. Genel Olarak  472
b. Eğitim  475
3. Personelin İnfaz Kurumu ve Mahpuslar Hakkındaki Görüş ve Davranışları  476
a. Genel Olarak  476
b. Cinsiyetin Rolü  478
4. İnfaz Personeli  479
a. Kurum Müdürü  479
b. İkinci Müdürler  484
c. Yönetim Servisi  484
aa. İdare Memuru  484
bb. Ambar Memuru  485
cc. Cezaevi Katibi  485
d. Güvenlik ve Gözetim Servisi  485
aa. Güvenlik ve Gözetim Personeli  485
aaa. Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru  489
bbb. İnfaz ve Koruma Başmemuru  489
ccc. İnfaz ve Koruma Memurları  489
bb. Güvenlik ve Gözetim Servisinin Görevleri  490
e. Teknik Servis  491
f. Psiko–Sosyal Yardım Servisi  491
g. Sağlık Servisi  492
aa. Doktor  493
bb. Diş Hekimi  494
cc. Eczacı  494
dd. Diğer Sağlık Personeli  494
h. Eğitim ve Öğretim Servisi  494
aa. Öğretmen  494
bb. Kütüphaneci  495
ı. İşyurdu Servisi  495
i. Yardımcı Hizmetler Servisi  495
5. Jandarma  496
6. Savcı  499
§ 4. İNFAZIN DENETİMİ  500
I. Genel Olarak  500
II. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  501
III. İşkenceye Karşı Komite  502
IV. İnfaz Hâkimliği  504
V. İzleme Kurulu  507
1. Genel Olarak  507
2. Türkiye Uygulaması  507
VI. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  509
1. Genel Olarak  509
2. Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin İnceleme Raporları  510
Yedinci Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ
§ 1. İNFAZA ARA VERİLMESİ  511
I. İnfaza Ara Verilmesi Kavramı  511
II. İnfazın Ertelenmesi  513
1. Cezanın İnfaza Başlanmadan Önce Ertelenmesi  513
2. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi  515
a. Genel Olarak  515
b. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi Halleri  516
aa. Akıl Hastalığı  516
bb. Hayati Tehlike Oluşturan Diğer Hastalıklar  516
cc. Maruz Kaldığı Ağır Bir Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevinde Hayatını Tek Başına İdame Ettirememe  517
dd. Gebelik  518
ee. CeGTİK m.17/4’de Belirtilen Zorunlu ve Çok İvedi Hâller  519
c. İnfazın Ertelenmesi Süresi Sonunda Yapılacak İşlem  520
3. Milletvekilleri Hakkında  520
4. Askerler Hakkında  521
5. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulmasında  521
a. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  521
b. Olağanüstü İtiraz  522
6. İnfazda Tereddüt Oluşması  522
§ 2. KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  523
I. Genel Olarak  523
II. Hukuki Esası  524
III. Amacı  524
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  525
1. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  525
a. Adi Suçlar  526
aa. Genel Olarak  526
bb. Müebbet Hapis Cezasında  527
b. Terör Suçları  529
c. Örgüt Suçları  529
d. Tutuklulukta Geçen Süre  529
e. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  531
2. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  533
3. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  533
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi, Uygulanacak Rejim ve Sonuçları  534
1. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  534
a. Kararı Verecek Merci  534
b. Kararın Verilmesi  536
2. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  536
a. Genel Olarak  536
b. Denetimli Serbestlik  538
3. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  539
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  540
1. Geri Alma Nedenleri  540
2. Kararı Verecek Merci  541
3. Sonuçları  542
§ 3 ERTELEME (TECİL)  542
I. Erteleme Kavramı  542
II. Hukuki Esası ve Amacı  543
Sekizinci Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE
TARTIŞMALI DURUMLAR
§ 1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ DURUMLAR  545
I. Ceza İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi  545
1. Genel Olarak  545
2. ABD  546
3. Avrupa  547
II. Elektronik Kontrol (Evde İnfaz)  548
III. Kamuya Ait Bir Yerde Zorunlu Kalma  551
IV. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma  552
V. Zararın Giderilmesi  554
VI. Kontrollü Serbestlik (Probation)  555
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALI DURUMLAR  557
I. Sıkı Talim Kampı (Boot Camps)  557
II. Koğuş (Topluluk) Sistemi–Oda (Hücre) Sistemi Tartışması  558
1. Genel Olarak  558
2. Koğuş (Topluluk) Sistemi  559
3. Oda (Hücre) Sistemi  561
4. Uluslararası Belgeler ve Karşılaştırmalı Hukuk  562
a. Uluslararası Belgeler  562
b. Karşılaştırmalı Hukuk  563
5. F Tipi Tartışmaları ve Türkiye  566
6. Tecrit (İzolasyon) Hapsi  569
a. Tecrit Kavramı  569
b. Tecrit Uygulamaları  574
c. Tecrit Mahpuslarının Duyguları  578
aa. Irmgard Möller  580
bb. Günter Sonnenberg  580
cc. Ulrike Marie Meinhof  580
Dokuzuncu Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI
§ 1. GÜVENLİK (EMNİYET) TEDBİRİ KAVRAMI  583
§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  584
§ 3. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE İNFAZLARI  585
I. Genel Olarak  585
II. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  589
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  589
2. Müsadere  591
a. Eşya Müsaderesi  591
b. Kazanç Müsaderesi  591
3. Çocuklar Hakkında Tedbirler  592
4. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  594
5. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  597
6. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  598
7. Tekerrür  600
a. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  600
b. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  601
8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  602
a. Faaliyet İzninin İptali  602
b. Müsadere  603
9. Sınır Dışı Edilme  603
Onuncu Bölüm
DENETİMLİ SERBETLİK
§ 1. DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI, AMACI, TEMEL ÖZELLİKLERİ  605
I. Denetimli Serbestlik Kavramı  605
II. Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı  606
III. Denetimli Serbestlik Sisteminin Temel Özellikleri  606
§ 2. DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ  607
I. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin Fonksiyonları  607
1. Denetim Fonksiyonu  607
2. Yardım Fonksiyonu  608
3. Rehberlik Fonksiyonu  608
4. Koruma ve Önleme Fonksiyonu  608
II. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminde Yer Alan Organlar  609
1. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı  609
2. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  610
a. Kuruluşu  610
b. Görevleri  611
aa. Soruşturma Evresindeki Görevleri  611
bb. Kovuşturma Evresindeki Görevleri  611
cc. Kovuşturma Evresinden Sonraki Görevleri  612
dd. Salıverilme Sonrası Görevleri  613
3. Koruma Kurulları  614
a. Kuruluşu  614
b. Görevleri  615
4. Danışma Kurulu  615
a. Kuruluşu  615
b. Görevleri  616
III. Şikayet ve İtiraz  617
§ 3. RAPORLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK  617
I. Raporlar  617
II. Denetimli Serbestlik  617
1. Cezanın Ertelenmesi ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  617
2. Koşullu Salıverilme ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  618
3. Doğrudan Denetimli Serbestlik  618
4. Konutta İnfaz  618
III. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  619
1. CeGTİK m. 105A  619
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  621
3. Elektronik Kelepçe  623
Ekler  625
Yararlanılan Kaynaklar  633
Dizin  645
 


Timur Demirbaş
Ağustos 2019
76.00 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek
Şubat 2019
57.50 TL
Sepete Ekle
İzzet Özgenç ...
Eylül 2018
15.50 TL
Sepete Ekle
Abdulkadir Akın
Ekim 2016
120.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Beşinci Basıya Önsöz  7
Dördüncü Basıya Önsöz  8
Üçüncü Basıya Önsöz  11
İkinci Basıya Önsöz  13
Önsöz  15
Kısaltmalar  39
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKU KAVRAMI, ESASLARI,
İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI
CEZA İLAMLARININ İNFAZI
§ 1. CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ  41
I. Ceza İnfaz Kavramı  41
1. Geniş Anlamda  41
2. Dar Anlamda  41
II. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı ve Amacı  42
1. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı  42
2. Ceza İnfaz Hukukunun Amacı  42
III. Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi  44
1. Genel Olarak  44
2. İnsan Hakları Sujesi Olarak Hükümlü  45
3. Temel Hak Sujesi Olarak Hükümlü  46
IV. Ceza İnfaz Hukukunun Yeri  48
1. Kamu Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  48
a. İnfaz Hukuku ve Anayasa Hukuku  48
b. İnfaz Hukuku ve İdare Hukuku  49
2. Tüm Ceza Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku  50
a. İnfaz Hukuku ve Maddi Ceza Hukuku  50
b. İnfaz Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku  50
3. Uluslararası Belgeler  51
a. Birleşmiş Milletler  51
b. Avrupa Konseyi  53
§ 2. CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI  55
I. Anayasa Hukuku Temel Esasları  55
1. Hukuk Devleti Prensibi  55
2. Sosyal Devlet Prensibi  56
II. Suç Politikası Esasları  57
1. Ceza Hukukunun Ceza Amaçları ve Cezanın Hesaplanması Esasları  57
a. Hareket Noktası Olarak Genel Önleme ve Kusurun Denkleştirilmesi  57
b. Ceza Hukuku Yaptırım Sistemi İçinde Özel Önleme Esasları  57
2. Ceza İnfazının Kişisel Önleme Yön Tayini  57
§ 3. İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLÂMLARININ İNFAZI  58
I. İnfazın Şartı Kavramı  58
II. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanunyolları  59
1. Genel Olarak  59
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir)  60
3. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  60
4. Olağanüstü İtiraz  61
III. İlamların İnfazında Yetkili Merci  61
1. İlamların Mahkemece Hazırlanması  61
2. Yetkili Merci  63
IV. Hapis Cezası İlamlarının İnfazı  64
1. Kendiliğinden Başvurma  64
2. Çağrı Kağıdı (Davetiye) ile Celp  64
3. Yakalama Emri ile Celp  65
V. Süre Belgesi (Müddetname)  66
İkinci Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ,
TÜRLERİ VE İNFAZLARI
§ 1. CEZA KAVRAMI VE NİTELİKLERİ  69
I. Ceza Kavramı  69
II. Cezanın Nitelikleri  70
§ 2. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZLARI  71
I. Genel Olarak  71
II. Ölüm Cezası  72
1. Genel Olarak  72
2. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  73
a. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  73
b. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  73
c. Değerlendirme  74
III. Hapis Cezası  74
1. Tanım  74
2. Uzun ve Kısa Süreli Hapis Cezası Ayırımı  75
a. Genel Olarak  75
b. Müebbet (Yaşam Boyu) Hapis Cezası  76
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  78
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  78
aa. Genel Olarak  78
bb. Para Cezasına Çevirme  79
cc. Tedbirlere Çevirme  81
aaa. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  82
bbb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  82
ccc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  83
ddd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  84
eee. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  84
dd. Tedbir Hükmüne Muhalefet  86
b. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  86
aa. Konutta İnfaz  87
aaa. Kadın veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  87
aab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  88
aac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  88
bb. Hafta Sonu İnfaz  89
cc. Geceleri İnfaz  89
4. Hapis Cezasının Değerlendirilmesi  89
IV. Para Cezası  97
1. Tanım  97
2. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  98
a. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  98
b. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  98
3. Adli Para Cezası ve İnfazı  99
a. Genel Olarak  99
b. Adli Para Cezasının İnfazı  100
4. Para Cezasının Ödenmemesi  102
Üçüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE
CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 GENEL OLARAK  105
§ 2. BATI’DA  106
I. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  107
1. Genel Olarak  107
2. Eski Yunan  108
3. Roma  108
4. Cermenler  110
5. Kilise Hukuku  110
6. Müşterek Hukuk  112
II. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Doğuşu ve Cezaevlerinin Gelişimi  116
1. Genel Olarak  116
2. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  117
3. Aydınlanma Çağından 20'nci Yüzyıla Kadarki Dönem  121
a. Cezaevlerinin Bozulması  121
b. İlk Çabalar  124
c. Angloamerikan Reform Çabaları  127
aa. Pensilvanya Sistemi  127
bb. Auburn Sistemi  129
cc. Panoptikon Sistemi  130
dd. Dereceli Sistemin İngiltere ve İrlanda'da Gelişimi (İngiliz Sistemi)  131
ee. Elmira Islahevi Modeli  134
d. Fransa’da Reform Denemeleri  135
e. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  138
f. İspanya’da Cezaevi Reformu  144
4. 20'nci Yüzyıl  144
a. Genel Olarak  144
b. Almanya  145
c. Amerika Birleşik Devletleri  147
d. Uluslararası Alanda  149
§ 3 BİZDE  150
I. İslam Hukukunda  150
II. Osmanlı Devletinde  151
III. Cumhuriyet Döneminde  175
1. Genel Olarak  175
2. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Yürürlüğe Girinceye Kadar TCK’da Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Bunların İnfazı  177
a. Ağır Hapis  177
b. Hapis  180
c. Sürgün  181
d. Hafif Hapis  181
3. Yeni Cezaevleri ve İnfaz Uygulamaları  182
4. Hücre Uygulaması ve Değerlendirilmesi  183
Dördüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL,
İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZIN GENEL ESASLARI  185
I. İnfazın Görevleri  185
1. Genel Olarak  185
2. Yeniden Sosyalleştirme  187
3. Tekerrürden Koruma İnfaz Amacı  188
II. İnfazın Şekillenmesinin Esasları  189
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YERİ  193
I. Hükümlünün Birlikte Etkisi  193
II. Genel Olarak Hükümlünün Hukuki Yeri  194
1. Hükümlünün Hakları  194
a. Genel Olarak  194
b. Hükümlü Hakları  198
c. Hükümlünün Hakları ile İlgili Bazı Mahkeme Kararları  200
aa. AİHM Kararları  200
bb. Diğer Kararlar  210
2. Hükümlünün Yükümlülükleri  211
a. İnfaza Katılma  212
b. Disiplin Kurallarına Uyma  213
3. Hükümlünün Bilgilendirilmesi ve Şikayet  214
a. Hükümlünün Bilgilendirilmesi  214
b. Şikayet  216
4. Tutuklunun Hak ve Yükümlülükleri  218
III. Hükümlünün Psikolojik Durumu ve İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri  220
1. Hükümlünün Psikolojik Durumu  220
a. Genel Olarak  220
b. Statü Değişikliği  221
c. Mahpus Umutsuzluğu  222
d. Kuruma Uyum  222
e. Mahpusluğun Psikolojik Etkileri ve İntihar  223
aa. Genel Olarak  223
bb. İntihar Kavramı ve Nedenleri  223
cc. İnfaz Kurumlarında İntihar  223
2. Uzun Süreli Hükümlülük  226
3. Açlık Grevi  228
4. Cezaevi Altkültürü  234
5. Cezaevilileşme  236
6. Kadın Hükümlülerin Cezaevi Yaşamı  238
7. Cezaevlerinde Cinsel Saldırı  240
§ 3. İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  241
I. İnfaz Kurumuna Kabul  241
II. İnfazın Planlanması  244
1. Genel Olarak  244
2. İnfaz Planı ve İnfaz Kurumlarının Farklılığı  245
III. Hükümlülerin Gruplandırılması  245
1. Genel Olarak  245
2. Gözlem (Müşahede) ve Kişilik Araştırması  246
a. Genel Olarak  246
b. Türk Hukuku  248
3. Hükümlülerin Gruplandırılması  250
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM,
İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE
İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZEN
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM VE İNFAZIN TEKER TEKER BİÇİMLENME ALANLARI  255
I. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  255
1. İnfaz Hukukunun Amacı  255
2. İnfaz Rejimi  256
3. Yeniden Sosyalleştirme  260
a. Yeniden Sosyalleştirme Kavramı  260
b. Yeniden Sosyalleştirmenin Unsurları  262
aa. Terapi ve Danışma  262
bb. Eğitim–Öğretim  263
cc. Meslek Kazandırma  264
c. Alman Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  265
d. Uluslararası Belgelerde Yeniden Sosyalleştirme  266
e. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme  267
f. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Sosyalleştirme  269
aa. Tehlikeli Suçlu Kavramı  269
bb. Yeniden Sosyalleştirme  271
g. Yeniden Sosyalleştirme Sorunları  272
aa. Genel Olarak  272
bb. Yeniden Sosyalleştirmeye Farklı Bir Bakış  274
II. İnfazın Teker Teker Biçimlenme Alanları  276
1. Hükümlülerin Yerleştirilmesi (Barındırılması), Bulundurabileceği Şeyler, Giyimi, Beslenmesi, Temizliği ve Alışverişi  276
a. Yerleştirilme (Barınma)  276
b. Bulundurabileceği Şeyler ve Giyim  278
aa. Bulundurabileceği Şeyler  278
bb. Giyim  282
c. Beslenme  283
d. Temizlik  285
e. Alışveriş  286
2. Hükümlünün Dış Dünya ile İletişimi  287
a. Dış Dünya ile İletişimin Anlamı  287
b. Dış Dünya ile İletişim Şekilleri  289
aa. Mektuplaşma  289
bb. Hediye Kabul Etme  294
cc. Telefon görüşmesi  295
dd. Ziyaret  298
aaa. Genel Olarak  298
bbb. Ziyaret Esasları  301
ccc. Ziyaret Yeri  303
ddd. Avukatların Ziyareti  304
eee. Yabancı Hükümlüleri Ziyaret  309
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyareti  310
ggg. Mahrem Görüş  310
ee. İzin  311
III. Çalışma, Eğitim ve Ödüllendirme  311
1. Çalışma  311
2. Eğitim (Yetiştirme ve Geliştirme)  317
3. Ödüllendirme  323
IV. Dini İbadet  326
V. Sağlık  327
1. Genel Olarak  327
2. Hükümlünün Muayene ve Tedavisi  331
3. Sağlık Nedeniyle Cezanın İnfazının Tehiri  333
4. Cumhurbaşkanınca Af  334
VI. Boş Zamanın Düzenlenmesi  335
VII. Sosyal Yardım  339
1. Kabulde Yardım  339
2. İnfaz Sırasında Yardım  339
3. Salıverilmede Yardım  340
VIII. Hükümlülerin Mali Yükümlülükleri  340
§ 2. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI  340
I. İnfazın Gevşetilmesi  340
1. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  340
2. İnfazın Gevşetilmesi Olarak İzin  341
a. Mazeret İzni  343
b. Özel İzin  345
c. İş Arama İzni  346
II. Salıverilme (Tahliye)  346
1. Salıverilme Hazırlığı  346
2. Salıverilme  348
a. Genel Olarak  348
b. Salıverilmede Yapılacaklar  348
III. İnfaz Sonrası (Patronaj)  350
§ 3. GÜVENLİK VE DÜZEN  353
I. Genel Olarak  353
II. Arama  356
1. Genel Olarak  356
2. Çıplak Arama  357
III. Firar  360
IV. Güvenlik Tedbirleri  362
1. Genel Güvenlik Tedbirleri  362
2. Özel Güvenlik Tedbirleri  363
3. Doğrudan Doğruya Zorlama ve Güç Kullanma  364
a. Doğrudan Doğruya Zorlama  364
b. Güç Kullanma  366
V. Disiplin  368
1. Genel Olarak  368
2. Disiplin Tedbirleri  370
a. Genel Olarak  370
b. Disiplin Tedbirlerinin Çeşitleri  370
c. Disiplin Tedbirlerinin Sonuçları  370
3. Disiplin Cezaları  371
a. Genel Olarak  371
b. Disiplin Cezalarının Çeşitleri  372
aa. Yetişkin Hükümlüler Hakkında Uygulanan Disiplin Cezaları  372
aaa. Kınama  372
bbb. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  373
ccc. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  373
ddd. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  374
eee. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  374
fff. Hücreye Koyma  375
bb. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  378
aaa. Uyarma  378
bbb. Kınama  379
ccc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  379
ddd. Harcamalarına Sınır Koyma  380
eee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  380
fff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  380
ggg. İznin Ertelenmesi  381
hhh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade  382
ııı. Odaya Kapatma Cezası  382
4. Disiplin Soruşturması  383
5. Disiplin Kurulu  385
a. Disiplin Kurulunun Yapısı ve Toplanması  385
b. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri  386
6. Disiplin Cezasının Kaldırılması  386
Altıncı Bölüm
CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU,
SİSTEMİ VE DENETİMİ
§ 1. İNFAZ ORGANİZASYONU, İNFAZ GÖREVİ OLARAK
NORMALLEŞME VE NAKİL  389
I. İnfaz Organizasyonu  389
II. İnfaz Görevi Olarak Normalleşme  390
III. Nakil  392
1. Genel Olarak  392
2. Nakil Şekilleri  393
a. Kendi İsteğiyle Nakil  393
b. Disiplin Nedeniyle Nakil  394
c. Zorunlu Nedenlerle Nakil  394
d. Hastalık Nedeniyle Nakil  394
3. Nakil Öncesi Yapılacaklar  395
4. Nakillerde Alınacak Tedbirler  395
5. Naklen Gelen Hükümlülerin Tâbi Olduğu İşlem  396
§ 2. İNFAZ KURUMLARI  396
I. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı ve Unsurları  396
1. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı  396
2. Ceza İnfaz Kurumunun Unsurları  397
II. Büyüklükleri ve Düzenlenişleri (Cezaevi Mimarisi)  397
1. Genel Olarak  397
2. Bina Olarak Görünüş Noktaları  400
3. İnfaz Kurumlarının Büyüklüğü ve Kısımları  401
4. Odaların Büyüklüğü ve Niteliği  403
a. Odaların Büyüklüğü  403
b. Odaların Niteliği  406
III. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri  408
1. Genel Olarak  408
2. Açık Cezaevi  409
a. Açık Cezaevi Kavramı  409
b. Açık İnfaz Kurumuna Kabul Şartları  412
3. Kapalı Cezaevi  414
a. Kapalı Cezaevi Kavramı  414
b. Kapalı Cezaevi Modelleri  415
aa. A Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  416
bb. B Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  416
cc. C Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
dd. D Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
ee. E Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
ff. F Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
gg. H Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
hh. K Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  417
ıı. L Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  418
ii. M Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  419
kk. R Tipi Kapalı İnfaz Kurumları(Rehabilasyon Merkezi)  419
ll. T Tipi Kapalı İnfaz Kurumları  419
mm. Özel (Hususi) Tip Kapalı İnfaz Kurumları  419
c. Yüksek Güvenlikli Cezaevi  420
aa. Güvenlik Yönünden İnfaz Kurumları  420
bb. Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi  422
4. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  424
a. Genel Olarak  424
b. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  427
c. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  428
d. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  429
5. Kadın Ceza İnfaz Kurumları  429
6. Yaşlıların Cezalarının İnfazı İçin Kurumlar  433
7. Tutukevleri  434
8. Sosyal Terapi Kurumları  437
a. Genel Olarak  437
b. Sosyal Terapi Uygulamaları  439
c. Psikopat Kurumu  441
9. Askeri Cezaevi  443
a. Genel Olarak  443
b. Askeri Cezaevlerinin Kuruluş ve İdaresi  445
c. İnfazın Tehiri  448
aa. Hükümlülük Süresi Bir Yıl ve Daha Az Olan Erat Bakımından  448
bb. AsMKYUK m. 246  448
d. Disiplin Cezaları ile Tedbirlerin İnfazı  449
aa. Disiplin Cezalarının İnfazı  449
bb. Tedbirlerin İnfazı  449
10. Hukuki Nedenle Cezaevinde Olanlar  449
a. Genel Olarak  449
b. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı  450
11. Disiplin Hapsinin İnfazı  451
IV. Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Durumu  452
1. Genel Olarak  452
2. Ceza İnfaz Kurumlarının Tiplerine Göre Dağılımı  458
3. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı  459
4. Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Yolları  463
a. Cezaevlerindeki Doluluğu Azaltmak  463
b. Günlük Yaşam Koşullarını Düzeltmek  465
c. Mahkûm Haklarını Etkin Bir Şekilde Tespit Etmek  466
d. İnfaz Kurumlarının Fiziki Koşullarını Düzeltmek  467
e. Nitelikli İnfaz Personeli Yetiştirmek  467
§ 3. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  468
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi  468
II. İnfaz Personeli  470
1. Genel Olarak  470
2. Personelin İşe Alınması ve Eğitim  472
a. Genel Olarak  472
b. Eğitim  475
3. Personelin İnfaz Kurumu ve Mahpuslar Hakkındaki Görüş ve Davranışları  476
a. Genel Olarak  476
b. Cinsiyetin Rolü  478
4. İnfaz Personeli  479
a. Kurum Müdürü  479
b. İkinci Müdürler  484
c. Yönetim Servisi  484
aa. İdare Memuru  484
bb. Ambar Memuru  485
cc. Cezaevi Katibi  485
d. Güvenlik ve Gözetim Servisi  485
aa. Güvenlik ve Gözetim Personeli  485
aaa. Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru  489
bbb. İnfaz ve Koruma Başmemuru  489
ccc. İnfaz ve Koruma Memurları  489
bb. Güvenlik ve Gözetim Servisinin Görevleri  490
e. Teknik Servis  491
f. Psiko–Sosyal Yardım Servisi  491
g. Sağlık Servisi  492
aa. Doktor  493
bb. Diş Hekimi  494
cc. Eczacı  494
dd. Diğer Sağlık Personeli  494
h. Eğitim ve Öğretim Servisi  494
aa. Öğretmen  494
bb. Kütüphaneci  495
ı. İşyurdu Servisi  495
i. Yardımcı Hizmetler Servisi  495
5. Jandarma  496
6. Savcı  499
§ 4. İNFAZIN DENETİMİ  500
I. Genel Olarak  500
II. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  501
III. İşkenceye Karşı Komite  502
IV. İnfaz Hâkimliği  504
V. İzleme Kurulu  507
1. Genel Olarak  507
2. Türkiye Uygulaması  507
VI. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  509
1. Genel Olarak  509
2. Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin İnceleme Raporları  510
Yedinci Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ
§ 1. İNFAZA ARA VERİLMESİ  511
I. İnfaza Ara Verilmesi Kavramı  511
II. İnfazın Ertelenmesi  513
1. Cezanın İnfaza Başlanmadan Önce Ertelenmesi  513
2. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi  515
a. Genel Olarak  515
b. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi Halleri  516
aa. Akıl Hastalığı  516
bb. Hayati Tehlike Oluşturan Diğer Hastalıklar  516
cc. Maruz Kaldığı Ağır Bir Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevinde Hayatını Tek Başına İdame Ettirememe  517
dd. Gebelik  518
ee. CeGTİK m.17/4’de Belirtilen Zorunlu ve Çok İvedi Hâller  519
c. İnfazın Ertelenmesi Süresi Sonunda Yapılacak İşlem  520
3. Milletvekilleri Hakkında  520
4. Askerler Hakkında  521
5. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulmasında  521
a. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi)  521
b. Olağanüstü İtiraz  522
6. İnfazda Tereddüt Oluşması  522
§ 2. KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  523
I. Genel Olarak  523
II. Hukuki Esası  524
III. Amacı  524
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  525
1. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  525
a. Adi Suçlar  526
aa. Genel Olarak  526
bb. Müebbet Hapis Cezasında  527
b. Terör Suçları  529
c. Örgüt Suçları  529
d. Tutuklulukta Geçen Süre  529
e. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  531
2. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  533
3. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  533
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi, Uygulanacak Rejim ve Sonuçları  534
1. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  534
a. Kararı Verecek Merci  534
b. Kararın Verilmesi  536
2. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  536
a. Genel Olarak  536
b. Denetimli Serbestlik  538
3. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  539
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  540
1. Geri Alma Nedenleri  540
2. Kararı Verecek Merci  541
3. Sonuçları  542
§ 3 ERTELEME (TECİL)  542
I. Erteleme Kavramı  542
II. Hukuki Esası ve Amacı  543
Sekizinci Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE
TARTIŞMALI DURUMLAR
§ 1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ DURUMLAR  545
I. Ceza İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi  545
1. Genel Olarak  545
2. ABD  546
3. Avrupa  547
II. Elektronik Kontrol (Evde İnfaz)  548
III. Kamuya Ait Bir Yerde Zorunlu Kalma  551
IV. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma  552
V. Zararın Giderilmesi  554
VI. Kontrollü Serbestlik (Probation)  555
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALI DURUMLAR  557
I. Sıkı Talim Kampı (Boot Camps)  557
II. Koğuş (Topluluk) Sistemi–Oda (Hücre) Sistemi Tartışması  558
1. Genel Olarak  558
2. Koğuş (Topluluk) Sistemi  559
3. Oda (Hücre) Sistemi  561
4. Uluslararası Belgeler ve Karşılaştırmalı Hukuk  562
a. Uluslararası Belgeler  562
b. Karşılaştırmalı Hukuk  563
5. F Tipi Tartışmaları ve Türkiye  566
6. Tecrit (İzolasyon) Hapsi  569
a. Tecrit Kavramı  569
b. Tecrit Uygulamaları  574
c. Tecrit Mahpuslarının Duyguları  578
aa. Irmgard Möller  580
bb. Günter Sonnenberg  580
cc. Ulrike Marie Meinhof  580
Dokuzuncu Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI
§ 1. GÜVENLİK (EMNİYET) TEDBİRİ KAVRAMI  583
§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  584
§ 3. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE İNFAZLARI  585
I. Genel Olarak  585
II. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  589
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  589
2. Müsadere  591
a. Eşya Müsaderesi  591
b. Kazanç Müsaderesi  591
3. Çocuklar Hakkında Tedbirler  592
4. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  594
5. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  597
6. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  598
7. Tekerrür  600
a. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  600
b. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  601
8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  602
a. Faaliyet İzninin İptali  602
b. Müsadere  603
9. Sınır Dışı Edilme  603
Onuncu Bölüm
DENETİMLİ SERBETLİK
§ 1. DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI, AMACI, TEMEL ÖZELLİKLERİ  605
I. Denetimli Serbestlik Kavramı  605
II. Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı  606
III. Denetimli Serbestlik Sisteminin Temel Özellikleri  606
§ 2. DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ  607
I. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin Fonksiyonları  607
1. Denetim Fonksiyonu  607
2. Yardım Fonksiyonu  608
3. Rehberlik Fonksiyonu  608
4. Koruma ve Önleme Fonksiyonu  608
II. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminde Yer Alan Organlar  609
1. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı  609
2. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  610
a. Kuruluşu  610
b. Görevleri  611
aa. Soruşturma Evresindeki Görevleri  611
bb. Kovuşturma Evresindeki Görevleri  611
cc. Kovuşturma Evresinden Sonraki Görevleri  612
dd. Salıverilme Sonrası Görevleri  613
3. Koruma Kurulları  614
a. Kuruluşu  614
b. Görevleri  615
4. Danışma Kurulu  615
a. Kuruluşu  615
b. Görevleri  616
III. Şikayet ve İtiraz  617
§ 3. RAPORLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK  617
I. Raporlar  617
II. Denetimli Serbestlik  617
1. Cezanın Ertelenmesi ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  617
2. Koşullu Salıverilme ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik  618
3. Doğrudan Denetimli Serbestlik  618
4. Konutta İnfaz  618
III. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  619
1. CeGTİK m. 105A  619
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  621
3. Elektronik Kelepçe  623
Ekler  625
Yararlanılan Kaynaklar  633
Dizin  645
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019