Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Konkordato
(Nedenleri, Süreci, Sonuçları, Örnek Uygulamalar, Vergileme ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması)
Mart 2021 / 2. Baskı / 472 Syf.
Fiyatı: 115.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Eylül 2018 76.00 TL 39.90 TL (%48) Sepete Ekle
   

Birinci baskısı kısa bir süre içerisinde tükenen bu kitabın amacı, hem makro açıdan ülke kaynaklarının verimli kullanımını hem de mikro açıdan firmaların faaliyetlerinin devamını sağlaması amacıyla getirilen, ancak zaman içerisinde iyi niyet kurallarından ayrılınmış olması nedeniyle işlevini kaybeden İflas Erteleme Kurumuna son verilmesi ile gerek 7101 sayılı kanunla ile İİK'nun "Konkordatoya" ilişkin ilgili maddelerinde gerekse de TTK'da yapılan değişikliğin etkilerini nedenleri, süreci ve sonuçları itibariyle detaylı olarak incelenmesinden ibarettir.

Herhangi bir sebeple borçlarını zamanında ödeyemeyen borçlunun iflas öncesi sığınacağı son liman olan bu müessesenin işlerliğini kaybetmemesi ve tüm taraflar için faydalı olması için gerekli tüm unsurlar işlenmeğe çalışılmıştır.

Kitapta konu, ekonomik, mali ve hukuki (ilgili mevzuat) açıdan incelenmiş olup, dört ana bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde genel olarak iflas, iflas ertelemesi ve konkordato kavramı özet olarak incelenmiş, benzer ve farklı yönleri belirlenmiştir.

İkinci bölümde, konkordatonun ekonomik ve mali unsurları teorik açıdan incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konkordato aşamasına gelinen süreç ekonomik ve mali açıdan ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde, konkordato uygulamaları ve sonuçları, tarafları, süreci, özellikle Konkordato Ön Projesi ile Nihai Proje Örnekleri, süreç içerisinde hazırlanması gerekli Komiser Rapor Örnekleri ile Komiserlik Karar Örnekleri, sıklıkla karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik örnek uygulamalar, konkordato komiseri ve alacaklılar kurulunun görevleri kaleme alınmıştır.

Hülasa, konkordatonun geçici mühletten başlayıp, kesin mühlet ile devam eden ve tasdikini içeren süreç tüm yönleriyle incelenmiş bu kapsamda kesin mühlet içerisinde konkordatodan çıkış yolları da ayrıca değerlendirilmiştir.

Dördüncü bölümde ise, konkordatonun vergisel boyutları ve sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması konusu incelenmiştir.

Nihai olarak sonuç kısmında, iflas ertelemesi sonrası getirilen Konkordato müessesesinin, gerek devlete gerekse de taraflara istenilen faydayı sağlaması için gerekli unsurlar net olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak İflas, İflas Ertelemesi ve Konkordato Kavramı
Konkordatonun Ekonomik ve Mali Unsurlarına Teorik Bir Yaklaşım ve Değerlendirme
Konkordato Uygulamaları ve Sonuçları
Konkordatonun Vergisel Boyutları ve Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
Barkod: 9789750266065
Yayın Tarihi: Mart 2021
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Giriş  17
I. Bölüm
GENEL OLARAK İFLAS,
İFLAS ERTELEMESİ VE KONKORDATO KAVRAMI
1. İFLASIN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ  21
1.1. Hukuki Kavram  21
1.2. Ekonomik Kavram  22
1.3. Mali Kavram  22
1.4. İflasın Hukuki, Ekonomik ve Mali Nedenleri  22
2. KONKORDATONUN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ  29
2.1. Hukuki Kavram  29
2.2. Ekonomik Kavram  31
2.3. Mali Kavram  31
2.4. Konkordatonun Ekonomik ve Mali Nedenleri  32
3. İFLAS ERTELEMESİ VE KONKORDATO ARASINDAKİ İŞLEVSEL YAKLAŞIMLAR  33
3.1. İflas Ertelemesi Kavramı ve Amacı  34
3.2. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Benzer Hususlar  36
3.3. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Farklılıklar  37
3.4. İflasın Ertelenmesi Yerine Konkordatonun Tercih Sebepleri  39
II. Bölüm
KONKORDATONUN EKONOMİK VE
MALİ UNSURLARINA TEORİK BİR YAKLAŞIM VE DEĞERLENDİRME
1. MAKRO EKONOMİK BEKLENTİLER, GÖSTERGELER VE ETKİLERİ  41
1.1. Büyüme Hızındaki Değişmeler  48
1.2. Enflasyon Oranlarındaki Değişmeler  52
1.3. Döviz Kurlarındaki Değişmeler  55
1.4. Kredi–Faiz Oranlarındaki Değişmeler  57
1.5. Dünyadaki Sosyal, Siyasi, Ekonomik ve Mali Gelişmelerin Etkileri  64
1.6. Uygulama Sonuçları ve Genel Değerlendirmeler  66
2. KONKORDATONUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  69
2.1. İşletmelerin İktisadi Ölçeklerine Göre Etkilenmeleri  69
2.1.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler  70
2.1.2. Büyük Ölçekli İşletmeler  75
2.2. İşletmelerin Nevilerine (Hukuki statülerine) Göre Değerlendirilmesi  76
2.3. İşletmelerin İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Değerlendirilmesi  78
III. Bölüm
KONKORDATO UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
1. KONKORDATO TALEPLERİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  89
1.1. Konkordato Talebi  89
1.2. Konkordatonun Tarafları  91
1.2.1. Borçlu  91
1.2.2. Alacaklı  91
1.2.3. Mahkeme  92
1.2.4. İflas Dairesi  92
1.2.5. Konkordato Komiseri  92
1.2.6. Alacaklılar Kurulu  92
1.3. Konkordato Süreci ve İşleyişi  93
1.3.1. Talep Şartlarının Tespiti  93
1.3.2. Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması ve İlgili Kavramlar  93
1.3.2.1. Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması İçin Bilinmesi Gerekli Unsurlar  94
1.3.2.2. Konkordato Ön Projesi Uygulama Örneği  143
1.3.2.3. Konkordato Ön Projesine Yönelik Makul Güvence Veren Bağımsız Denetim Rapor Örneği  220
1.3.2.4. Konkordato Ön Projesinin Tamamlanması ve Revize Proje Örneği  228
1.3.3. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler  230
1.3.3.1. Alacaklı ve Alacak Listesinin Hazırlanması  232
1.3.3.2. Borçlunun Malvarlığını Gösterir Belgeler  232
1.3.3.3. Karşılaştırma Tablosu ve Diğer Gerekli Belgeler  233
1.3.4. Talep Üzerine Verilen Mühlet Kararları  234
1.3.4.1. Geçici Mühlet  234
1.3.4.2. Kesin Mühlet  236
1.3.5. Konkordato Komiserinin Görevleri, Nitelikleri ve Diğer Hususlar  238
1.3.5.1. Konkordato Komiserinin Görevleri  238
1.3.5.2. Konkordato Komiserinin Nitelikleri ve Görevlendirilmesi  240
1.3.5.3. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler  241
1.3.5.4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri  242
1.3.5.5. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri ve Diğer Hususlar  243
1.3.5.5.1. Komiserlik Eğitimi  244
1.3.5.5.2. Başvuru ve Liste  246
1.3.5.6. Konkordato Komiserinin Faaliyetine İlişkin Uygulamalar  248
1.3.5.6.1. Konkordato Komiserinin Geçici Mühlet Göreve Başlama Tutanağı  249
1.3.5.6.2. Konkordato Komiserinin Kesin Mühlet Göreve Başlama Kararı ve Tutanağı  252
1.3.5.6.3. Konkordato Komiserliği Karar ve Görüş Örnekleri  254
1.3.5.6.4. Konkordato Komiserliği Bilirkişi Atama Karar Örnekleri  268
1.3.6. Alacaklılar Kurulunun Görevleri, Oluşturulması ve Diğer Hususlar  272
1.3.6.1. Alacaklılar Kurulunun Görevleri  272
1.3.6.2. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması  273
1.3.6.3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları  274
1.3.7. Geçici Mühlet Örnek Uygulamalar – Konkordato Komiser Raporlarının Hazırlanması  275
1.3.7.1. Geçici Mühlet 20 Günlük sürede Verilecek Konkordato Komiser Ön Raporu  275
1.3.7.2. Geçici Mühlet Sonunda Verilecek Konkordato Komiser Raporu  311
1.3.8. Kesin Mühlet Örnek Uygulamalar – Konkordato Komiser Raporlarının Amacı ve Hazırlanması  329
1.3.8. 1. Ara Dönemler Konkordato Komiser Raporlarının Hazırlanması  330
4.2. Mevcut Ticari Faaliyetin ve Mali Verilerin Değerlendirilmesi:  338
1.3.8.1. Konkordato Komiseri Çekişmeli Alacaklılar Raporlarının Hazırlanması  342
2. KONKORDATO SÜRECİNDE YAPILACAK İLANLAR VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ  348
2.1. Kesin Mühlette Yapılacak İlanlar  349
2.2. Alacaklılar Toplantısına Yönelik Yapılacak İlanlar  351
3. KONKORDATO TALEBİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ VE MALÎ DURUMUNUN DÜZELMESİ NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI  353
3.1. Rayiç Özvarlık ve Borca Batıklık Tespiti  353
3.2. Alacaklıların Zararına Sonuç Doğuracak Nitelikteki İş ve Eylemlerin Tespiti  355
3.3. Alacaklılarla Mutabakat ve Faaliyetin Devamına İlişkin Hususlar  355
3.4. Komiser Talimatlarına Aykırılıkların Değerlendirilmesi  357
4. KONKORDATONUN TASDİKİ  357
4.1. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk  358
4.2. Konkordatonun Mahkemece İncelenmesi  359
4.3. Tasdik Şartları ve Hükümler  361
4.4. Konkordatonun Tasdik Edilmesinin Sonuçları  363
4.5. Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları  364
4.6. Sürecin Hitamına İlişkin Diğer Hususlar  364
4.6.1. Kanun Yolları  365
4.6.2. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava  365
4.6.3. Konkordatonun Hükümleri  366
4.6.4. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi  367
4.6.5. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler  367
4.6.6. Konkordatonun Kısmen Feshi  367
4.6.7. Konkordatonun Tamamen Feshi  368
5. DİĞER ÖZELLİKLİ HUSUSLAR  369
5.1. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması  369
5.2. İflâstan Sonra Konkordato  370
5.3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  371
5.4. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  372
5.5. Borca Batıklık Konusunda Örnek Uygulamalar  374
6. KONUYA İLİŞKİN SÜRELER  381
7. VAKA ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRMELER VE SOMUT ÖNERİLER  386
7.1. Örnek Vakalar ve Çözüm Yolları  386
7.1.1. Finansal Kiralama İşlemleri  387
7.1.2. Alacağın Temliki Uygulamaları  389
7.1.3. Gayrimenkul Kiralama İşlemleri (AVM vb.)  390
7.1.4. Teminat Mektubu İşlemleri  391
7.1.5. Sözleşmeler Açısından Değerlendirmeler  392
7.1.6. Bankalara Tahsile Verilen – Ticari Amaçla Kullanılan Vadeli Çekler Açısından (Hukuki–Cezai) Değerlendirmeler  393
7.1.7. Kefaletler Açısından Değerlendirmeler  394
7.1.8. Rehin Hakkı Açısından Değerlendirmeler  396
7.1.9. Konkordato Öncesi ve Sonrası Doğan Özellikli Alacaklara İlişkin Hususlar  397
7.2. Konkordato Sürecinde Karşılaşılması Muhtemel Diğer Olaylara İlişkin Değerlendirmeler  398
7.3. Konkordatodan Çıkış İçin Alternatif Uygulamalar, Değerlendirmeler ve Somut Öneriler  399
8. COVID–19 PANDEMİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  404
IV. Bölüm
KONKORDATONUN VERGİSEL BOYUTLARI VE
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1. VERGİ HUKUKU VE KONUYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  407
1.1. Konkordatoda Harcı, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  410
1.2. Konkordato ve Şüpheli Alacaklar Karşılığı  411
1.3. Konkordatonun Sonuçları ve Vergisel Etkileri  423
2. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KAVRAMI VE MEVCUT UYGULAMALAR  423
2.1. Genel Kavramı ve Açıklamalar  423
2.2. Özellikli Hususlar ve Mevcut Uygulamalar  448
Sonuç  453
Kaynaklar  461
Kavramlar Dizini  467
 


Orhan Eroğlu
Temmuz 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Rüknettin Kumkale
Şubat 2019
72.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%44)
Sepete Ekle
Mahmut Coşkun
Şubat 2019
300.00 TL
Sepete Ekle
Efrail Aydemir
Şubat 2019
57.90 TL
İndirimli: 49.90 TL (%13)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Giriş  17
I. Bölüm
GENEL OLARAK İFLAS,
İFLAS ERTELEMESİ VE KONKORDATO KAVRAMI
1. İFLASIN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ  21
1.1. Hukuki Kavram  21
1.2. Ekonomik Kavram  22
1.3. Mali Kavram  22
1.4. İflasın Hukuki, Ekonomik ve Mali Nedenleri  22
2. KONKORDATONUN HUKUKİ, EKONOMİK VE MALİ KAVRAMI İLE NEDENLERİ  29
2.1. Hukuki Kavram  29
2.2. Ekonomik Kavram  31
2.3. Mali Kavram  31
2.4. Konkordatonun Ekonomik ve Mali Nedenleri  32
3. İFLAS ERTELEMESİ VE KONKORDATO ARASINDAKİ İŞLEVSEL YAKLAŞIMLAR  33
3.1. İflas Ertelemesi Kavramı ve Amacı  34
3.2. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Benzer Hususlar  36
3.3. İflas Ertelemesi ve Konkordato Arasındaki Farklılıklar  37
3.4. İflasın Ertelenmesi Yerine Konkordatonun Tercih Sebepleri  39
II. Bölüm
KONKORDATONUN EKONOMİK VE
MALİ UNSURLARINA TEORİK BİR YAKLAŞIM VE DEĞERLENDİRME
1. MAKRO EKONOMİK BEKLENTİLER, GÖSTERGELER VE ETKİLERİ  41
1.1. Büyüme Hızındaki Değişmeler  48
1.2. Enflasyon Oranlarındaki Değişmeler  52
1.3. Döviz Kurlarındaki Değişmeler  55
1.4. Kredi–Faiz Oranlarındaki Değişmeler  57
1.5. Dünyadaki Sosyal, Siyasi, Ekonomik ve Mali Gelişmelerin Etkileri  64
1.6. Uygulama Sonuçları ve Genel Değerlendirmeler  66
2. KONKORDATONUN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  69
2.1. İşletmelerin İktisadi Ölçeklerine Göre Etkilenmeleri  69
2.1.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler  70
2.1.2. Büyük Ölçekli İşletmeler  75
2.2. İşletmelerin Nevilerine (Hukuki statülerine) Göre Değerlendirilmesi  76
2.3. İşletmelerin İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Değerlendirilmesi  78
III. Bölüm
KONKORDATO UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
1. KONKORDATO TALEPLERİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  89
1.1. Konkordato Talebi  89
1.2. Konkordatonun Tarafları  91
1.2.1. Borçlu  91
1.2.2. Alacaklı  91
1.2.3. Mahkeme  92
1.2.4. İflas Dairesi  92
1.2.5. Konkordato Komiseri  92
1.2.6. Alacaklılar Kurulu  92
1.3. Konkordato Süreci ve İşleyişi  93
1.3.1. Talep Şartlarının Tespiti  93
1.3.2. Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması ve İlgili Kavramlar  93
1.3.2.1. Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması İçin Bilinmesi Gerekli Unsurlar  94
1.3.2.2. Konkordato Ön Projesi Uygulama Örneği  143
1.3.2.3. Konkordato Ön Projesine Yönelik Makul Güvence Veren Bağımsız Denetim Rapor Örneği  220
1.3.2.4. Konkordato Ön Projesinin Tamamlanması ve Revize Proje Örneği  228
1.3.3. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler  230
1.3.3.1. Alacaklı ve Alacak Listesinin Hazırlanması  232
1.3.3.2. Borçlunun Malvarlığını Gösterir Belgeler  232
1.3.3.3. Karşılaştırma Tablosu ve Diğer Gerekli Belgeler  233
1.3.4. Talep Üzerine Verilen Mühlet Kararları  234
1.3.4.1. Geçici Mühlet  234
1.3.4.2. Kesin Mühlet  236
1.3.5. Konkordato Komiserinin Görevleri, Nitelikleri ve Diğer Hususlar  238
1.3.5.1. Konkordato Komiserinin Görevleri  238
1.3.5.2. Konkordato Komiserinin Nitelikleri ve Görevlendirilmesi  240
1.3.5.3. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler  241
1.3.5.4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri  242
1.3.5.5. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri ve Diğer Hususlar  243
1.3.5.5.1. Komiserlik Eğitimi  244
1.3.5.5.2. Başvuru ve Liste  246
1.3.5.6. Konkordato Komiserinin Faaliyetine İlişkin Uygulamalar  248
1.3.5.6.1. Konkordato Komiserinin Geçici Mühlet Göreve Başlama Tutanağı  249
1.3.5.6.2. Konkordato Komiserinin Kesin Mühlet Göreve Başlama Kararı ve Tutanağı  252
1.3.5.6.3. Konkordato Komiserliği Karar ve Görüş Örnekleri  254
1.3.5.6.4. Konkordato Komiserliği Bilirkişi Atama Karar Örnekleri  268
1.3.6. Alacaklılar Kurulunun Görevleri, Oluşturulması ve Diğer Hususlar  272
1.3.6.1. Alacaklılar Kurulunun Görevleri  272
1.3.6.2. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması  273
1.3.6.3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları  274
1.3.7. Geçici Mühlet Örnek Uygulamalar – Konkordato Komiser Raporlarının Hazırlanması  275
1.3.7.1. Geçici Mühlet 20 Günlük sürede Verilecek Konkordato Komiser Ön Raporu  275
1.3.7.2. Geçici Mühlet Sonunda Verilecek Konkordato Komiser Raporu  311
1.3.8. Kesin Mühlet Örnek Uygulamalar – Konkordato Komiser Raporlarının Amacı ve Hazırlanması  329
1.3.8. 1. Ara Dönemler Konkordato Komiser Raporlarının Hazırlanması  330
4.2. Mevcut Ticari Faaliyetin ve Mali Verilerin Değerlendirilmesi:  338
1.3.8.1. Konkordato Komiseri Çekişmeli Alacaklılar Raporlarının Hazırlanması  342
2. KONKORDATO SÜRECİNDE YAPILACAK İLANLAR VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ  348
2.1. Kesin Mühlette Yapılacak İlanlar  349
2.2. Alacaklılar Toplantısına Yönelik Yapılacak İlanlar  351
3. KONKORDATO TALEBİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ VE MALÎ DURUMUNUN DÜZELMESİ NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI  353
3.1. Rayiç Özvarlık ve Borca Batıklık Tespiti  353
3.2. Alacaklıların Zararına Sonuç Doğuracak Nitelikteki İş ve Eylemlerin Tespiti  355
3.3. Alacaklılarla Mutabakat ve Faaliyetin Devamına İlişkin Hususlar  355
3.4. Komiser Talimatlarına Aykırılıkların Değerlendirilmesi  357
4. KONKORDATONUN TASDİKİ  357
4.1. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk  358
4.2. Konkordatonun Mahkemece İncelenmesi  359
4.3. Tasdik Şartları ve Hükümler  361
4.4. Konkordatonun Tasdik Edilmesinin Sonuçları  363
4.5. Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları  364
4.6. Sürecin Hitamına İlişkin Diğer Hususlar  364
4.6.1. Kanun Yolları  365
4.6.2. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava  365
4.6.3. Konkordatonun Hükümleri  366
4.6.4. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi  367
4.6.5. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler  367
4.6.6. Konkordatonun Kısmen Feshi  367
4.6.7. Konkordatonun Tamamen Feshi  368
5. DİĞER ÖZELLİKLİ HUSUSLAR  369
5.1. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması  369
5.2. İflâstan Sonra Konkordato  370
5.3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  371
5.4. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  372
5.5. Borca Batıklık Konusunda Örnek Uygulamalar  374
6. KONUYA İLİŞKİN SÜRELER  381
7. VAKA ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRMELER VE SOMUT ÖNERİLER  386
7.1. Örnek Vakalar ve Çözüm Yolları  386
7.1.1. Finansal Kiralama İşlemleri  387
7.1.2. Alacağın Temliki Uygulamaları  389
7.1.3. Gayrimenkul Kiralama İşlemleri (AVM vb.)  390
7.1.4. Teminat Mektubu İşlemleri  391
7.1.5. Sözleşmeler Açısından Değerlendirmeler  392
7.1.6. Bankalara Tahsile Verilen – Ticari Amaçla Kullanılan Vadeli Çekler Açısından (Hukuki–Cezai) Değerlendirmeler  393
7.1.7. Kefaletler Açısından Değerlendirmeler  394
7.1.8. Rehin Hakkı Açısından Değerlendirmeler  396
7.1.9. Konkordato Öncesi ve Sonrası Doğan Özellikli Alacaklara İlişkin Hususlar  397
7.2. Konkordato Sürecinde Karşılaşılması Muhtemel Diğer Olaylara İlişkin Değerlendirmeler  398
7.3. Konkordatodan Çıkış İçin Alternatif Uygulamalar, Değerlendirmeler ve Somut Öneriler  399
8. COVID–19 PANDEMİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  404
IV. Bölüm
KONKORDATONUN VERGİSEL BOYUTLARI VE
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1. VERGİ HUKUKU VE KONUYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  407
1.1. Konkordatoda Harcı, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  410
1.2. Konkordato ve Şüpheli Alacaklar Karşılığı  411
1.3. Konkordatonun Sonuçları ve Vergisel Etkileri  423
2. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KAVRAMI VE MEVCUT UYGULAMALAR  423
2.1. Genel Kavramı ve Açıklamalar  423
2.2. Özellikli Hususlar ve Mevcut Uygulamalar  448
Sonuç  453
Kaynaklar  461
Kavramlar Dizini  467
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021