Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamu İhale Sözleşmeleri ve İhalenin Yargı Yoluyla İptalinde Sözleşmelerin Akıbetleri
Ekim 2019 / 1. Baskı / 182 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çalışma, bir borçlar hukuku bakış açısından kamu ihale sözleşmelerinin incelenmesini amaçlamaktadır.

Kamu ihale sözleşmeleri, idarenin özel sektörden mal ve hizmet temin etmelerine olanak tanıyan sözleşmelerdir. Kesin çizgilerini çizmenin güç olduğu idari sözleşme – özel hukuk sözleşmesi ayırımında bütünüyle özel hukuka tabi olan bu sözleşmelerin kuruluş aşaması olan ihale aşaması idare hukuku kurallarına göre yürütülür. Bunun haricinde, sözleşmenin kuruluşu, geçersizlik rejimi ve sözleşmeden kaynaklanan tazminat talepleri özel hukuka tabidir ve Türk Borçlar Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinin uygulama alanları incelenmiştir. Kuruluş öncesi dönem idare hukukuna tabi olsa da, Culpa in contrahendo gibi akdi sorumluluğa dair özel hukuk kavram ve kurumlarının sözleşme ve sözleşme öncesi döneme de uygulama alanı incelenmiştir.

Tüm bu açıklamalar karşısında, kuruluş öncesindeki ihale işleminin yargı kararların tarafından iptali halinde, özel hukuk işlemi olan sözleşmenin akıbeti sorunu tartışılmıştır. Böyle bir durumda sözleşmenin de geçersiz sayılıp sayılmayacağı, geçersiz kabul edilmeyecekse idarenin şartların mevcut olması halinde sözleşmeyi feshetme yetkisi veya diğer isteklilere tazminat ödeme yükümlülüğünün var olup olmadığı inceleme konusu edilmiştir.

Konu Başlıkları
İdari Sözleşme – Özel Hukuk Sözleşmesi Ayrımı
Kamu İhale Sözleşmelerinin Niteliği, Kuruluşu, Sona Ermesi ve Geçersizliği
İdarenin Culpa in Contrahendo Sorumluluğu
İhalenin İptalinin Kamu İhale Sözleşmesine Etkisi
Barkod: 9789750257711
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 182
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
1. BÖLÜM:
GİRİŞ
1. TARİHSEL GELİŞİM VE TEZİN KONUSU  15
2. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME PLANI  19
2. BÖLÜM:
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ VE TABİ OLDUĞU REJİM
2.1. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  21
2.1.1. İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler Bağlamında İdari Sözleşme – Özel Hukuk Sözleşmesi Ayrımı  22
2.1.2. Türk Hukukunda Kamu İhale Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği  33
2.1.2.1. Özel Hukuk Sözleşmesi – İdari Sözleşme Ayrımı Bakımından  34
2.1.2.2. Akit Tipolojisi Bakımından  40
2.2. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKİ REJİM  44
2.2.1. Kamu Hukuku Teorisi  45
2.2.2. Özel Hukuk Teorisi  48
2.2.3. Ayrılabilir İşlem Teorisi  52
2.2.4. İki Aşama Teorisi  54
3. BÖLÜM:
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU
3.1. İHALE AÇILMASI  63
3.1.1. İcaba Davet Hakkında Genel Açıklamalar  63
3.1.2. İhale İlanının Niteliği  65
3.2. TEKLİFLERİN ALINMASI  65
3.2.1. İcap Hakkında Genel Açıklamalar  66
3.2.2. Kamu İhalelerinde İcabın Niteliği ve Şekli  67
3.3. İHALE KARARI VE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE DAVET  69
3.3.1. İhale Kararı  69
3.3.2. Sözleşmeye Davet  71
3.4. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ  72
3.4.1. Sözleşmenin Şekli  73
3.4.2. Sözleşmenin İçeriği  73
3.5. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU  75
3.5.1. Genel Olarak Sözleşme Yapma Zorunluluğu  75
3.5.2. Kamu İhale Sözleşmelerinde Sözleşme Yapma Zorunluluğu  77
4. BÖLÜM:
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN
İFA DIŞI SONA ERME VE GEÇERSİZLİĞİ REJİMİ
4.1. BUTLAN  84
4.1.1. Kamu İhale Mevzuatının Emredici Olup Olmadığı  85
4.1.2. Kamu İhale Sözleşmelerinin Butlanını Doğuran Haller  87
4.1.2.1. KİK m. 55–56’da Öngörülen İtiraz Sonuçlanmadan Sözleşmenin İmzalanması  87
4.1.2.2. İhale Açılmadan Sözleşme Yapılması  89
4.1.2.3. İhale Dokümanlarına Aykırı Sözleşme Yapılması  91
4.2. İPTAL  92
4.2.1. KİSK m. 21 Uyarınca Sözleşmenin İptali  93
4.2.2. TBK m. 30 vd. Uyarınca Sözleşmenin İptali  98
4.3. FESİH VE DÖNME  104
4.3.1. Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  105
4.3.1.1. Fesih ve Dönme Kavramları ve Farkları  105
4.3.1.2. Sürekli Borç İlişkisi Kavramı ve Bazı Sözleşme Türleri Açısından Değerlendirilmesi  107
4.3.1.3. Kamu İhale Sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sona Erdirilmesi  114
4.3.2. Kamu İhale Mevzuatından Doğan Sona Erdirme Sebepleri  118
4.4. TASFİYE  122
5. BÖLÜM:
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİ
5.1. İDARENİN KAMU İHALE MEVZUATINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU  127
5.1.1. Genel İlkeler  127
5.1.2. Türk Kamu İhale Mevzuatında Sorumluluk Düzenlemeleri  129
5.2. İDARENİN SORUMLULUK SEBEPLERİNİN YARIŞMASI  131
5.2.1. Türk Hukukundaki Görüşler  132
5.2.2. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum  137
5.2.2.1. Alman Hukukundaki Durum  137
5.2.2.2. Fransız Hukukundaki Durum  139
5.2.3. Talep Edilebilecek Zararlar  142
5.3. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  146
6. BÖLÜM:
İDARİ YARGI TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
6.1. GEÇERSİZLİK GÖRÜŞÜ  148
6.2. GEÇERLİLİK GÖRÜŞÜ  151
6.2.1. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum  151
6.2.1.1. Avrupa Topluluğu’ndaki Duruma Genel Bakış  151
6.2.1.2. Alman Hukuku  152
6.2.1.3. Fransız Hukuku  153
6.2.2. Türk Hukukundaki Geçerlilik Görüşü ve Yasal Düzenlemelerin Eleştirisi  154
6.2.2.1. Doktrindeki Görüşler  154
6.2.2.2. Türk Hukukundaki Yasal Düzenleme Denemeleri  156
6.2.2.3. Kamu İhale Genel Tebliği Madde 25.4.’ün Tahlili  158
6.3. HUKUKİ İFA İMKÂNSIZLIĞI GÖRÜŞÜ  160
6.3.1. İfa İmkansızlığı Hakkında Genel Açıklamalar  161
6.3.2. Kamu İhale Sözleşmelerinde İfa İmkânsızlığı Görüşü  163
6.4. GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  164
Sonuç  171
Kaynakça  173
Kavram Dizini  181
Özgeçmiş  183
 


Sadettin Doğanyiğit
Ocak 2016
249.00 TL
İndirimli: 149.90 TL (%39)
Sepete Ekle
Duygu Kılıç Çaylı ...
Nisan 2015
41.50 TL
İndirimli: 19.90 TL (%52)
Sepete Ekle
Murat Sezginer
Kasım 2013
185.00 TL
İndirimli: 99.90 TL (%46)
Sepete Ekle
Burhanettin Karadağ ...
Nisan 2012
46.30 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
1. BÖLÜM:
GİRİŞ
1. TARİHSEL GELİŞİM VE TEZİN KONUSU  15
2. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME PLANI  19
2. BÖLÜM:
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ VE TABİ OLDUĞU REJİM
2.1. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  21
2.1.1. İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler Bağlamında İdari Sözleşme – Özel Hukuk Sözleşmesi Ayrımı  22
2.1.2. Türk Hukukunda Kamu İhale Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği  33
2.1.2.1. Özel Hukuk Sözleşmesi – İdari Sözleşme Ayrımı Bakımından  34
2.1.2.2. Akit Tipolojisi Bakımından  40
2.2. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKİ REJİM  44
2.2.1. Kamu Hukuku Teorisi  45
2.2.2. Özel Hukuk Teorisi  48
2.2.3. Ayrılabilir İşlem Teorisi  52
2.2.4. İki Aşama Teorisi  54
3. BÖLÜM:
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU
3.1. İHALE AÇILMASI  63
3.1.1. İcaba Davet Hakkında Genel Açıklamalar  63
3.1.2. İhale İlanının Niteliği  65
3.2. TEKLİFLERİN ALINMASI  65
3.2.1. İcap Hakkında Genel Açıklamalar  66
3.2.2. Kamu İhalelerinde İcabın Niteliği ve Şekli  67
3.3. İHALE KARARI VE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE DAVET  69
3.3.1. İhale Kararı  69
3.3.2. Sözleşmeye Davet  71
3.4. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ  72
3.4.1. Sözleşmenin Şekli  73
3.4.2. Sözleşmenin İçeriği  73
3.5. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU  75
3.5.1. Genel Olarak Sözleşme Yapma Zorunluluğu  75
3.5.2. Kamu İhale Sözleşmelerinde Sözleşme Yapma Zorunluluğu  77
4. BÖLÜM:
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN
İFA DIŞI SONA ERME VE GEÇERSİZLİĞİ REJİMİ
4.1. BUTLAN  84
4.1.1. Kamu İhale Mevzuatının Emredici Olup Olmadığı  85
4.1.2. Kamu İhale Sözleşmelerinin Butlanını Doğuran Haller  87
4.1.2.1. KİK m. 55–56’da Öngörülen İtiraz Sonuçlanmadan Sözleşmenin İmzalanması  87
4.1.2.2. İhale Açılmadan Sözleşme Yapılması  89
4.1.2.3. İhale Dokümanlarına Aykırı Sözleşme Yapılması  91
4.2. İPTAL  92
4.2.1. KİSK m. 21 Uyarınca Sözleşmenin İptali  93
4.2.2. TBK m. 30 vd. Uyarınca Sözleşmenin İptali  98
4.3. FESİH VE DÖNME  104
4.3.1. Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  105
4.3.1.1. Fesih ve Dönme Kavramları ve Farkları  105
4.3.1.2. Sürekli Borç İlişkisi Kavramı ve Bazı Sözleşme Türleri Açısından Değerlendirilmesi  107
4.3.1.3. Kamu İhale Sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sona Erdirilmesi  114
4.3.2. Kamu İhale Mevzuatından Doğan Sona Erdirme Sebepleri  118
4.4. TASFİYE  122
5. BÖLÜM:
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİ
5.1. İDARENİN KAMU İHALE MEVZUATINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU  127
5.1.1. Genel İlkeler  127
5.1.2. Türk Kamu İhale Mevzuatında Sorumluluk Düzenlemeleri  129
5.2. İDARENİN SORUMLULUK SEBEPLERİNİN YARIŞMASI  131
5.2.1. Türk Hukukundaki Görüşler  132
5.2.2. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum  137
5.2.2.1. Alman Hukukundaki Durum  137
5.2.2.2. Fransız Hukukundaki Durum  139
5.2.3. Talep Edilebilecek Zararlar  142
5.3. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  146
6. BÖLÜM:
İDARİ YARGI TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
6.1. GEÇERSİZLİK GÖRÜŞÜ  148
6.2. GEÇERLİLİK GÖRÜŞÜ  151
6.2.1. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum  151
6.2.1.1. Avrupa Topluluğu’ndaki Duruma Genel Bakış  151
6.2.1.2. Alman Hukuku  152
6.2.1.3. Fransız Hukuku  153
6.2.2. Türk Hukukundaki Geçerlilik Görüşü ve Yasal Düzenlemelerin Eleştirisi  154
6.2.2.1. Doktrindeki Görüşler  154
6.2.2.2. Türk Hukukundaki Yasal Düzenleme Denemeleri  156
6.2.2.3. Kamu İhale Genel Tebliği Madde 25.4.’ün Tahlili  158
6.3. HUKUKİ İFA İMKÂNSIZLIĞI GÖRÜŞÜ  160
6.3.1. İfa İmkansızlığı Hakkında Genel Açıklamalar  161
6.3.2. Kamu İhale Sözleşmelerinde İfa İmkânsızlığı Görüşü  163
6.4. GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  164
Sonuç  171
Kaynakça  173
Kavram Dizini  181
Özgeçmiş  183
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020