Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Konkordato ve İflas
Şubat 2019 / 2. Baskı / 1376 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 275.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserde, külli icra olarak adlandırılan "konkordato ve iflas" konularında doyurucu açıklama ve güncel içtihatlara yer verilmiştir. Yazarın, geçmişte icra hakimliği, ticaret mahkemesi hakimliği ve başkanlığı yapmış olmasının avantajı ve halen konkordato ve iflas işlerinde görevli Yargıtay Dairesinde çalışıyor olmasının birikimi ile eser, özellikle uygulayıcılara faydalı olacak şekilde titizlik ve hassasiyetle hazırlanmıştır.

Eserin içeriğinde; konkordatonun türleri, konkordato talebi, geçici ve kesin mühlet ile mühletin alacaklılar ve borçlu bakımından sonuçları, konkordatonun tasdiki, konkordatonun hükümleri ve feshi, iflas yolları, iflas yargılaması, iflasın müflisin malları üzerinde ve alacaklıların hakları üzerindeki etkileri, iflas tasfiyesi, sıra cetveli, sıra cetveline yönelik şikâyet ve itiraz davaları, konkordato ve iflasla ilgili suç ve disiplinsizlik eylemleri ile yargılama usullerini bulacaksınız.

Konu Başlıkları
Konkordatonun Türleri
Konkordato Talebi, Geçici ve Kesin Mühlet ile Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları
Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi ve Tasdiki
Konkordatonun Hükümleri ve Feshi
İflas Yolları ve İflas Yargılama Usulü
İflasın Müflisin Malları ve Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri
İflas Tasfiyesi
Sıra Cetveli ile Sıra Cetveline Yönelik Şikâyet ve İtiraz Davaları
İİK'da Düzenlenen Konkordato ve İflas Suçları ve Yargılama Usulleri
Barkod: 9789750253041
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1376
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ KISIM
KONKORDATO
§1. GİRİŞ  35
§2. KONKORDATONUN TÜRLERİ  37
I. Genel Bilgi  37
II. Konkordatonun Türleri  38
A. Konkordatonun Yapılış Biçimine Göre Türleri  38
1. Tenzilat Konkordatosu  38
2. Vade Konkordatosu  39
3. Karma Konkordato  40
B. Konkordatonun Yapıldığı Zamana Göre Türleri  40
1. İflas Dışı Konkordato (m.285–309)  40
2. İflas İçi Konkordato (m.309)  41
C. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato (m.309/a–309/l)  41
III. Konkordato Talebi (m.285)  42
A. Konkordato Talebinde Usul  43
B. Konkordato Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  45
İstinaf Mahkemesi Kararları  49
C. Konkordato Gider Avansı  50
1. Genel Bilgi  50
2. Gider Avansının İçeriği  51
3. Konkordato Gider Avans Miktarı (Tarife m.4)  51
D. Harç  52
İstinaf Mahkemesi Kararları  53
İçtihatlar  55
IV. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.286)  57
A. Genel Bilgi  58
1. Konkordato Ön Projesi  60
2. Borçlunun Malvarlığı Durumunu Gösteren Belgeler  60
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu  63
4. Her Bir Alacaklının Alacak Miktarı, İmtiyaz Durumu İle Konkordato ve İflasta Ele Geçecek Miktar  66
5. Diğer Belgeler İle Belge ve Raporların Düzenlenme Süresi  67
İstinaf Mahkemesi Kararları  67
İçtihatlar  68
V. Geçici Mühlet (m.287)  68
A. Geçici Mühlet Kararı ve Verilebilecek Tedbirler  69
İstinaf Mahkemesi Kararları  71
B. Geçici Komiser  72
İstinaf Mahkemesi Kararları  75
C. Geçici Mühletin Süresi, Bu Süre İçinde Konkordato Talebinin Reddi Veya İflasa Karar Verilmesi  75
VI. Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi (m.288)  78
A. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar  78
1. Genel Bilgi  78
2. Borçlunun Malvarlığının Korunmasına Yönelik Tedbirler  78
3. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması  79
4. Diğer Sonuçlar  80
B. Geçici Mühletin İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi  81
C. Alacaklıların İtirazları ve Sonuçları  82
D. Adi Konkordato Uygulamasında Yapılacak İlan ve Bildirimler  82
İstinaf Mahkemesi Kararları  83
İçtihatlar  84
VII. Kesin Mühlet (m.289)  58
A. Kesin Mühlet Yargılaması  85
B. Kesin Mühlet Kararı  86
C. Kesin Mühletin İlanı  88
D. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması  88
E. Kesin Mühletin Uzatılması (m.298/5)  89
VIII. Konkordato Komiseri, Alacaklılar Kurulu ve Görevleri (m.290)  90
A. Konkordato Komiseri Hakkında Genel Bilgi  91
1. Konkordato Komiseri Olabilmenin Şartları  93
2. Konkordato Komiserinin Görevleri  95
3. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri  96
4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri  97
5. Konkordato Komiserine Kıyas Yolu İle Uygulanacak Hükümleri  97
6. Konkordato Komiser Sicili  99
7. Komiserin Denetimi  84
8. Komiserin Tazminat ve Cezai Sorumluluğu  101
İçtihatlar  101
B. Alacaklılar Kurulu  102
1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması  102
2. Alacaklılar Kurulunun Görevleri (İİK.m.290/7; Yönt.m.12)  103
3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları  103
IX. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması (m.291)  104
X. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflasın Açılması (m.292)  105
A. İflasa Tabi Borçlu Açısından Konkordatonun Reddi ve İflas Kararı Verilmesi  106
B. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Açısından Konkordatonun Reddine Karar Verilmesi  108
C. Yargılama ve Hükmün Sonuçları  108
İçtihatlar  109
XI. Kesin Mühlet Aşamasında Kanun Yolları (m.293)  110
A. Kanun Yolu Kapalı Kararlar  110
B. İstinaf Yolu Açık Kararlar  110
C. Temyiz Yolu Açık Kararlar  111
İçtihatlar  112
XII. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.294)  113
A. Genel Bilgi  114
B. Alacaklıların sınırlanan hakları  114
1. Takip Başlatma Veya Başlanmış Takiplere Devam Etme Yasağı  114
İçtihatlar  117
2. Konkordatoya Tabi Alacaklarda Faiz  121
İçtihatlar  122
3. Mühletten Önce, Müstakbel Alacağın Temlikinin Hükümsüzlüğü  123
4. Konkordatonun Satış Vadine Etkisi  123
İçtihatlar  124
5. Konkordato Mühletinin Davalar Açısından Etkisi  124
İçtihatlar  125
6. Konkordatonun Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi  126
İçtihatlar  126
C. Mühletin Diğer Sonuçları  127
1. Rehinli Mallarla İlgili Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılması  127
2. İİK’nın 206. Maddesi, Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar İçin Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir  127
a. İşçilik Alacakları  127
b. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları  128
c. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları  128
3. Takas ileri sürebilme  128
a. Takas  128
b. Takasa İtiraz  130
4. Konkordatoda Hacizli Malların Durumu (m.294/5)  131
5. Konusu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi (m.294/6)  133
İçtihatlar  134
XIII. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.295)  135
XIV. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.296)  136
XV. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.297)  139
A. Konkordato Talep Eden Borçlunun Tasarruf Yetkisi  139
B. Borçlunun Mahkeme İzniyle Yapabileceği İşlemler  140
C. Borçlunun Kanuni Sınırlamalara ve Komiserin İhtarlarına Uymaması  142
D. Tasarruf Yetkisi İle İlgili Kararların İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  142
İçtihatlar  143
XVI. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.298)  143
A. Genel Olarak  144
B. Rehinsiz Malların Kıymet Takdiri  145
C. Rehinli Malların Kıymet Takdiri  145
D. Kıymet Takdirinin Tebliği  146
XVII. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi (m.299)  146
İçtihatlar  150
XVIII. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.300)  153
İçtihatlar  155
XIX. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.301)  156
XX. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.302)  157
A. Genel Bilgi  158
B. Konkordato Projesinin Kabulünde Gerekli Çoğunluk  159
C. Müzakere Sonunda Tutanak Tutulması  163
İçtihatlar  164
XXII. Konkordatonun Kefiller ve Müşterek Borçlulara Etkisi (m.303)  172
A. Genel Olarak  172
B. Konkordatonun Teminat Mektuplarına Etkisi  175
İçtihatlar  175
XXII. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.304)  184
A. Yargılamanın Niteliği  184
B. Yargılamanın Tensip Aşaması  185
C. Yargılamanın Duruşma Aşaması  187
İstinaf mahkemesi kararları  190
İçtihatlar  190
XXIII. Konkordatonun Tasdikinin Şartları (m.305)  194
A. Genel Bilgi  195
B. Konkordato Projesinin Tasdik Şartları  195
1. Teklif Edilen Miktarın Borçlunun İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçecek Miktardan Fazla Olması  196
2. Teklif Edilen Tutarın Borçlunun Kaynakları İle Orantılı Olması  196
3. Konkordato Projesinin Kanunda Öngörülen Çoğunlukla Kabul Edilmiş Bulunması (m.302)  198
4. İşçilik ve Nafaka Alacakları İle Komiserin İzniyle Yapılan Borçlanmalar İçin Teminat Gösterilmesi  199
İstinaf Mahkemesi Kararları  200
5. Yargılama Giderleri ve Harcın Depo Edilmesi  201
C. Mahkemenin Projede Gerekli Gördüğü Düzeltmeleri Yaptırması  202
D. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi  203
İçtihatlar  204
XXIV. Konkordatonun Tasdik Kararı, Kapsamı ve İlanı (m.306)  215
A. Tasdik Kararının İçeriği  215
İçtihatlar  217
B. Tasdik Kararından Sonra Kayyım Tayini ve Görevleri  218
C. Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  218
İçtihatlar  219
XXV. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.308)  219
A. İİK’nın 177. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  221
B. İİK’nın 178. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  221
C. İİK’nın 179. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  221
İçtihatlar  222
XXVI. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  223
A. Genel Bilgi  224
B. Rehinli Malların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının Ertelenmesi  225
C. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  225
D. Erteleme Kararının Kaldırılması  226
XXVII. Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları (m.308/a)  227
İçtihatlar  228
XXVIII. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.308/b)  229
İçtihatlar  231
XXIX. Konkordatonun Hükümleri (m.308/c)  233
A. Genel Bilgi  233
B. Konkordatonun Zorunlu Olması  236
İçtihatlar  237
C. Konkordatonun Zorunlu Olmadığı Haller  238
İçtihatlar  240
XXX. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.308/ç)  243
A. Genel Bilgi  243
B. Hangi Takiplerdeki Hacizler Düşmez  244
İçtihatlar  245
C. Konkordato Tasdikinin Davalara Etkisi  246
D. Konkordatoya Tabi Borçlarda Zamanaşımı  246
XXXI. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.308/d)  246
XXXII. Konkordatonun Feshi  248
A. Bir Alacaklı Açısından Konkordatonun Feshi (m.308/e)  248
1. Genel Bilgi  248
2. Konkordatonun, Kısmen Fesih Şartları  249
a. Konkordato Tasdik Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır  249
b. Borçlu, Konkordato Şartlarında Borcunu Ödememiş Olmalı  250
c. Davayı Açanın Konkordato Talebinden Önceki Bir Alacak Nedeniyle Alacaklı Sıfatını Taşıması  250
d. Borçlunun İflasına Karar Verilmemiş Veya Konkordatonun Bütün Alacaklılar İçin Feshedilmemiş Olması  251
e. Fesih Davasında Zamanaşımı  252
3. Alacağı Ödenmeyen Alacaklının Açacağı Feshi Davasında Yargılama Usulü  252
4. Feshin Sonuçları  253
İçtihatlar  254
B. Bütün Alacaklılar Açısından Konkordatonun Tamamen Feshi (m.308/f)  264
1. Genel Bilgi  265
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  265
İstinaf Mahkemesi Kararları  266
3. Konkordatonun Tamamen Feshinde Davanın Tarafları  267
a. Davacı  267
b. Davalı  267
4. Konkordatonun Tamamen Feshinin Şartları  268
a. Konkordatonun Tasdiki Kararının Kesinleşmiş Olması  268
b. Konkordatonun Tasdikinin Kötü Niyetli Eylemle Sağlanmış Olması  268
c. İleri Sürülen Vakıanın Tasdik Duruşmasından Önce İleri Sürülmemiş Olması  269
5. Yargılama Usulü  269
6. Tamamen Feshin Sonuçları  270
7. Konkordatonun Tamamen Feshi Kararı İçin Kanun Yolu  271
İçtihatlar  271
XXXIII. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.308/g)  275
A. Harç ve Vergiden İstisna  276
1. Harçtan İstisna  276
2. Damga Vergisinden İstisna  276
3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna  276
B. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan İstisna  277
C. İstisnaların Uygulanma Şartları  277
D. Teşvik Belgesi Sürelerinin Uzaması  278
§3. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI (m.308/h)  279
I. Genel Bilgi  280
II. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin Konusu  283
III. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin ve Hüküm Doğurmasının Şartları  284
IV. Rehinli Alacakların Yapılandırılması  284
V. Rehinli Alacaklının Anlaşmayı Fesih Talebi  285
§4. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO  285
I. Şartları ve Hükümleri (m.309)  285
A. Genel Bilgi  285
B. Konkordato Talebi  286
C. İkinci Alacaklılar Toplantısında Yapılacak İşlemler  287
D. Ticaret Mahkemesine Sunulacak Rapor ve Mahkemenin Kararı  289
E. Adi Konkordato ve İflâstan Sonra Konkordato Prosedürünün Karşılaştırılması  290
F. İflas İçi Konkordatoda Uygulanacak Hükümler (m.309/2)  291
1. İflas İçi Konkordatoda Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar  291
2. İflas İçi Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  292
3. İflas İçi Konkordatonun Tasdiki Şartları  292
4. İflas İçi Konkordatonun Tasdik Kararının Kapsamı ve İlânı  293
5. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi ve Ertelemenin Hükümsüz Kalması  293
6. İflas İçi Konkordatoda Kanun Yolları  294
7. Alacakları İtiraza Uğramış Olan Alacaklıların Dava Açması  295
8. İflas İçi Konkordatonun Takiplere Etkisi  295
9. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler  296
10. Konkordatonun Kısmen Feshi  296
11. Konkordatonun Tamamen Feshi  296
12. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  297
G. İflas İçi Konkordatonun Hükümleri (m.309/2, 308/c)  297
İçtihatlar  298
§5. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO  303
I. İçerik ve Organlar (m.309/a)  304
II. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Zorunlu İçeriği (m.309/b)  306
III. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikin Sonuçları (m.309/c)  307
IV. Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukukî Durumu (m.309/ç)  309
V. Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi (m.309/d)  311
VI. Paraya Çevirme (m.309/e)  313
VII. Rehinli Taşınmazların Satışı (m.309/f)  314
VIII. Taşınır Rehinlerinin Paraya Çevrilmesi (m.309/g)  315
IX. Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri (m.309/ğ)  316
X. Paraların Paylaştırılması (m.309/h)  316
XI. Rehin Açığı Halinde Paylaştırmaya Katılma (m.309/ı)  317
XII. Tahsil Edilmeyen Paralar (m.309/i)  318
XIII. Tasfiye Memurlarının Faaliyet Raporu (m.309/j)  319
XIV. Borçlunun Konkordato Tasdikinden Önceki Tasarruflarının İptali (m.309/k)  320
XV. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Ortak Hükümler (m.309/l)  321
A. Genel Bilgi  321
B. Adi Konkordatonun Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya
Uygulanacak Hükümleri  321
1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Talebi, Yetkili ve Görevli Mahkeme (309/l; 285)  321
2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.309/l; 286)  322
3. Geçici Mühlet (m.309/l; 287)  323
4. Geçici Mühletin Sonuçları, İlânı ve Bildirimi (309/l; 288)  324
5. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kesin Mühlet (309/l; 289)  324
6. Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması (m.309/l; 291)  325
7. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflâsın Açılması
(m.309/l; 292)  326
8. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kanun Yolları (m.309/l; 293)  326
9. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.309/l; 294, 295)  327
10. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.309/l; 296)  328
a. Konkordatoda Sözleşmenin Karşı Tarafının Sınırlandırılması  328
b. Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi  329
11. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.309/l; 297)  329
12. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.309/l; 298)  330
13. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet (m.309/l; 299)  330
14. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.309/l; 300)  330
15. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.309/l; 301)  330
16. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk
(m.309/l; 302)  331
17. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar (m.309/l; 303)  332
18. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.309/l; 304)  332
19. Konkordatonun Tasdik Şartları (m.309/l; 305)  332
20. Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlânı (m.309/l; 306)  333
21. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi (m.309/l; 307)  333
a. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışının Ertelenmesi  333
b. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  334
c. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararının Kaldırılması  334
22. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.309/l; 308)  334
23. Kanun yolları (m.309/l; 308/a)  335
24. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.309/l; 308/b)  335
25. Konkordatonun Hükümleri (m.309/l; 308/c, 309/c)  335
26. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.309/l; 308/ç)  336
27. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.309/l; 308/d)  337
28. Konkordatonun Tamamen Feshi (m.309/l; 308/f)  337
29. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.309/l; 308/g)  337
İKİNCİ KISIM
İFLAS
§6. GENEL OLARAK  339
§7. İFLASA TABİ KİŞİLER  340
I. Genel Bilgi  340
İçtihatlar  340
II. Tacirler  342
A. Tüzel Kişi Tacirler  342
İçtihatlar  343
B. Gerçek Kişi Tacirler  344
İçtihatlar  345
III. Tacir Sayılanlar  351
IV. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  351
V. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar  351
İçtihatlar  353
§8. İFLAS YOLLARI  355
I. Takipli İflas Yolları  356
A. Genel İflas Yolu ile Takip  356
1. Yetkili İcra Dairesi (İİK m. 154)  356
İçtihatlar  358
2. İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri (İİK.m.155)  361
a. Genel Olarak  361
b. İflâs Ödeme Emrine Yazılacak Kayıtlar (İİK m. 155)  362
c. İflâs Ödeme Emrine İtiraz  366
ca. Borçlunun İtiraz Etmemesi  366
cb. Borçlunun İtiraz Etmesi  366
İçtihatlar  368
d. İflas Ödeme Emrine Karşı Şikâyet  372
İçtihatlar  373
e. Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43)  375
İçtihatlar  377
§9. MAHKEMEDEN İFLAS TALEBİ (m.156)  385
I. Genel Olarak  385
İçtihatlar  386
II. İflas Davası  390
A. Davacı  390
B. Davalı  390
C. Yetkili Mahkeme  390
1. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmuş Olan Yerlerde  391
a. İstanbul İçin  391
b. İstanbul Dışındaki Yerler İçin  391
2. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde  391
İçtihatlar  396
3. İflas Davasında Görevli Mahkeme (m.154/3)  403
İçtihatlar  405
4. Dava Açma Süresi (m.156/4)  413
İçtihatlar  413
III. İflas Talebinin Geri Alınması ve Yenilenmesi (M.157)  415
İçtihatlar  416
§10. İFLAS DAVASINDA YARGILAMA USULÜ (m.158)  417
I. Genel Olarak  417
İçtihatlar  417
II. Muhafaza Tedbirleri (m. 159)  419
A. Genel Tedbirler  419
B. Defter Tutulması, Neticeleri ve Geçerlilik Süresi (İİK m. 161, 162, 163)  421
İçtihatlar  423
III. İflas Talebinin İlanı  427
İçtihatlar  428
IV. İflas Davasına Müdahale veya İtiraz (m.158/1)  430
V. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflâs Davasının İncelenmesi ve Depo Emri  431
İçtihatlar  432
VI. Ödeme Emrine İtiraz Halinde İflâs Davasının İncelenmesi  434
İçtihatlar  435
VII. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı ve Depo Emri  439
İçtihatlar  443
VIII. İflas Harç ve Giderleri  457
A. İflâs Giderleri (m.160)  457
B. İflâs Harçları  458
C. İflâs Harç ve Giderlerinden Sorumluluk  458
İçtihatlar  459
IX. İflâsta Vekâlet Ücreti  462
İçtihatlar  463
X. İflas Davasında Verilebilecek Kararlar  463
A. Davanın Konusuz Kalması  463
İçtihatlar  464
B. Davanın Reddi Kararı  468
İçtihatlar  469
C. Davanın Kabulü Kararı  472
İçtihatlar  473
XI. İflas Kararı ve Tarihi (m.165)  479
İçtihatlar  479
XII. İflas Kararının Tebliği ve İlanı (m.166)  481
İçtihatlar  482
§11. İFLAS YOLUYLA TAKİPTE, BORÇLUNUN MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI AÇMASI  485
I. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davası Açması  485
II. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası Açması  486
İçtihatlar  486
§12. İFLAS DAVASINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA (m.164)  489
İçtihatlar  491
§13. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU (m.167)  494
I. Takip Talebinin İçeriği  496
A. Genel Olarak  496
B. Alacaklı  497
1. Yetkili Hamilden Maksat  497
İçtihatlar  498
2. Ciro  502
3. Bonoda Vadeden Sonra Ciro  507
4. Çekin İbrazdan Sonra Ciro Edilmesi  507
İçtihatlar  508
5. Aval  512
6. Aval–Kefalet  513
İçtihatlar  514
C. Borçlu  516
İçtihatlar  519
D. Alacak Tutarı  526
İçtihatlar  529
E. Komisyon Ücreti  530
İçtihatlar  530
F. Çek Tazminatı  531
İçtihatlar  532
G. Protesto ve İhbarname Giderleri  533
İçtihatlar  533
H. Alacaklının Seçtiği Takip Yolu  533
1. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  533
İçtihatlar  534
2. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  536
İçtihatlar  541
II. Alacağın Kambiyo Senedine Bağlı Olması  544
A. Genel Olarak  544
B. Kambiyo senetlerinin (bono–poliçe–çek) zorunlu unsurları  544
İçtihatlar  545
III. Bono  546
A. Bononun Zorunlu Unsurları (TTK.m.776)  546
1. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi  546
İçtihatlar  547
2. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi  548
a. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır  548
İçtihatlar  549
b. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır  558
İçtihatlar  559
3. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı)  563
İçtihatlar  564
4. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f)  569
İçtihatlar  571
5. Düzenleyenin İmzası  575
İçtihatlar  577
B. Bononun Alternatif Unsurlar  583
1. Düzenlenme Yeri  583
İçtihatlar  584
2. Ödeme Yeri  589
İçtihatlar  589
C. Bonoda Vade  591
İçtihatlar  593
D. Bononun İsteğe Bağlı İçeriği  597
İçtihatlar  600
IV. Çek  604
A. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735)  604
B. Çekin Unsurları: (TTK. m.780)  605
1. Senette Çek Kelimesi  605
İçtihatlar  606
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İçermesi  607
İçtihatlar  608
3. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı  611
İçtihatlar  612
4. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d)  612
5. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e)  613
İçtihatlar  614
6. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e)  615
İçtihatlar  616
7. Düzenleyenin İmzası  618
İçtihatlar  620
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  622
9. Karekod  622
C. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları  623
1. Eksik Unsurlu Çek  623
2. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması  625
3. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800)  626
İçtihatlar  626
D. Çeke Yazılabilecek Kayıtlar  627
İçtihatlar  630
E. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar  631
1. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  631
2. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar  632
F. Çekte Lehtar  632
İçtihatlar  634
G. Çekte İbraz  637
1. Çekin İbrazı  637
İçtihatlar  637
2. İbraz Süreleri  640
İçtihatlar  642
3. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları  643
İçtihatlar  644
4. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi  647
İçtihatlar  648
5. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811)  649
İçtihatlar  650
H. Çekten Cayma (TTK.m.799)  651
1. Genel Olarak  651
2. Çekten Caymanın Şartları  653
İçtihatlar  653
V. Poliçe (TTK m.671 – 775)  654
VI. Senette Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinde İflas Yoluyla Takip
(m. 176/b)  654
İçtihatlar  655
§14. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ (m.171)  656
I. Genel Bilgi  656
İçtihatlar  657
II. Ödeme Emrinin İçeriği  658
İçtihatlar  659
III. Ödeme Emrine İtiraz (m.172)  662
A. Maddi Hukuka İlişkin İtirazlar  662
1. İtfa İtirazı  662
2. İmhal İtirazı  662
3. Borcun Olmadığı İtirazı  663
4. İmzaya İtiraz  664
5. Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazı  664
6. Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (6102 s.TTK. m.750)  665
B. Takip Hukukuna İlişkin İtirazlar  666
IV. İtiraz Süresi ve Yeri  666
İçtihatlar  667
V. Ödeme Emrine Yönelik Şikayet (m.172)  675
A. Başlıca Şikayet Nedenleri  675
B. Şikayet Süresi ve Yeri  676
C. Şikayetin Hükmü  676
D. Şikayetin İncelenmesi  676
E. Şikayet Üzerine İflas Takibinin Geri Alınması  676
İçtihatlar  677
§15. KAMBİYO SENETLERİNE İSTİNADEN İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İFLAS DAVALARI  683
I. Ödeme Emrine İtiraz veya Şikayet Olunmaması Halinde İflas Davası (m.176)  683
İçtihatlar  685
II. İtiraz veya Şikayet Olunması Halinde İflas Davası (m.174)  695
İçtihatlar  698
III. Adi İflas Yoluna İlişkin Hükümlerin Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluna Uygulanması (m.176)  702
İçtihatlar  704
IV. Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler (m.176/a)  706
V. İstirdat Davası (m.175)  706
İçtihatlar  708
§16. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YOLU  709
I. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflas (m.177)  710
A. Genel Bilgi  710
İçtihatlar  711
B. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflâs Halleri  717
İçtihatlar  718
1. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Bulunması  720
İçtihatlar  721
2. İİK.m.308 Gereğince Konkordato Mühlet Talebinin Reddi Veya Tasdik Edilmemesi  724
İçtihatlar  724
3. İlâma Bağlı Alacağın İcra Emri İle ve Haciz Yolu İle İstenildiği Halde Ödenmemiş Olması  726
İçtihatlar  727
C. Kanun Yolları  738
II. Borçlunun Kendi İflasını İstemesi (m.178)  738
A. Borçlunun İsteğe Bağlı İflasını İstemesi (İİK m. 178/1)  738
B. Borçlunun Zorunlu Olarak İflasını İstemesi (İİK m. 178/3)  739
İçtihatlar  741
C. Kanun Yolları  747
III. Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı (m.179)  748
A. Genel Bilgi  748
İçtihatlar  749
B. Şirketin Borca Batık Durumda Olması  753
İçtihatlar  754
IV. Doğrudan Doğruya İflas Davasında Uygulanacak Genel İflas
Hükümleri (m.181)  761
İçtihatlar  763
V. Bankaların İflası  764
A. Genel Bilgi  764
B. İflasına Karar Verilen Bankanın Tasfiyesi  765
C. Banka Mallarının Satışı  766
D. Bankanın Yönetici, Denetici ve Hakim Ortaklarının İflası  767
İçtihatlar  769
VI. Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Sorumlularının İflası  771
A. Sermaye Piyasası Kurumlarının İflası  771
B. Sermaye Piyasası Kurumlarının, Sorumluları Hakkında İflas  773
İçtihatlar  773
VII. Kamu Alacakları Nedeniyle İflas İstemi (6183 s.K.M.100)  774
A. Genel Bilgi  774
B. İflas Yolları  775
1. Doğrudan İflas Halleri  776
a. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177)  776
b. Borçlunun Talebiyle  776
c. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası  776
2. Takibe Dayalı İflas  777
a. Adi İflas Yolu (İİK. m.155,156)  777
b. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas  778
3. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev  778
İçtihatlar  778
§17. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS  781
I. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Tamamen Feshi Halinde (m.309/s)  781
II. Borçlunun Projeden Doğan Yükümlülüklerini Kısmen veya Tamamen Yerine Getirmemesi Halinde Mahkemenin Doğrudan İflasa Karar Vermesi (m.309/t)  782
§18. İFLASIN KALDIRILMASI (m.182)  783
I. Genel Bilgi  783
II. İflasın Kaldırılmasının Şartları  784
İçtihatlar  787
§19. REDDOLUNMUŞ MİRASIN TASFİYESİ VE TASFİYENİN DURDURULMASI  795
I. Reddolunan Mirasın Tasfiyesi (m.180)  795
İçtihatlar  796
II. Reddolunmuş Bir Mirasın Tasfiyesinin Durdurulması (m.183)  801
İçtihatlar  801
III. Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet (m.220)  802
İçtihatlar  802
§20. İFLASIN, MÜFLİSİN MALLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  803
I. İflas Masası (m.184)  803
İçtihatlar  804
II. İflas Masasındaki Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerlerin Satışı (m.185)  809
A. Masadaki Rehinli Malların Satışı  809
B. Rehinli Olmasa Dahi İflas İdaresince Derhal Satılacak mallar  811
İçtihatlar  811
III. Hacizli Malların Masaya Girmesi (m.186)  815
İçtihatlar  816
IV. İflas İdaresinin Takasa İtiraz ve İptal Davası Açması (m.187)  818
İçtihatlar  819
V. Tahsil İçin Müflise Verilmiş Emre veya Hamiline Yazılı Senetler
(m.188)  822
VI. Başkasına Ait Malın Satış Bedeli (m.189)  822
VII. Satıcının Geri Alma Hakkı (m.190)  823
VIII. Müflisin Tasarruf Ehliyeti ve Kambiyo Senedi İçin Yapılan Ödeme (m.191)  824
A. Müflisin Tasarruf Ehliyeti  824
B. Müflisin, İflasın İlanından Önce Ödediği Bono ve Poliçe  826
İçtihatlar  827
IX. Müflise Yapılan Ödemelerin Geçerliliği (m.192)  832
İçtihatlar  833
X. İflasın Açılması ile Takiplerin Durması ve Düşmesi (m.193)  834
A. Genel Bilgi  834
İçtihatlar  834
B. İflasın Açılması İle Duran Takipler  835
C. İflâs Açılması İle Durmayan Takipler  837
D. İflas Tasfiyesi Sırasında Yapılabilecek Takipler  838
İçtihatlar  839
XI. İflasın Hukuk Davalarına Etkisi (m.194)  846
A. Genel Olarak  846
İçtihatlar  847
B. İflasın Açılması İle Duran Davalar  853
İçtihatlar  855
C. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  859
İçtihatlar  861
§21. İFLASIN, ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ  864
I. Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi (m.195)  864
İçtihatlar  867
II. İflasın Açılmasından Sonra Faiz (m.196)  870
İçtihatlar  872
III. Şarta Bağlı Alacaklar (m.197)  879
A. Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Alacakların Masaya Kaydı  879
B. Ölünceya Kadar Bakım Alacaklısının Alacağının Masaya Kaydı  879
C. İflasın Teminat Mektuplarına Etkisi  880
İçtihatlar  881
IV. Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi (m.198)  887
A. Şahsi Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi  887
B. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmemesi Halinde Sözleşme Alacağının Para Alacağı Olarak Masaya Kaydı  888
İçtihatlar  890
V. İflastan Önce Satış ve Teslimi Yapılan Malla İlgili Sözleşmenin Feshi (m.199)  893
VI. İflasın Sözleşmelere Etkisi  894
A. İflasın Açılması İle Sona Eren Sözleşmeler  895
B. İflasın Açılması İle Sona Ermeyen Sözleşmeler  898
İçtihatlar  901
VII. İflas Halinde Takas (m.200)  904
A. Takası Mümkün Alacaklar  904
B. Takası Mümkün Olmayan Alacaklar  906
İçtihatlar  907
VIII. Takasa İtiraz (m.201)  910
İçtihatlar  912
IX. Müflisin Kefil Olduğu Borçların Masaya Yazılması (m.202)  915
İçtihatlar  917
X. Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası (m.203)  918
İçtihatlar  919
XI. Müflisle Birlikte Borçlu Olanın Borcu Kısmen Ödemesi (m.204)  921
İçtihatlar  922
XII. Kollektif Şirket ve Ortaklarının Aynı Anda İflâsı (m.205)  923
İçtihatlar  924
XIII. Anonim Şirket ve Kooperatiflerin İflasında Masaya Yazdırılabilecek Alacaklar  925
İçtihatlar  927
§22. İFLASIN TASFİYESİ  930
I. Masanın Oluşturulması  930
A. Defter Tutulması (m.208)  930
İçtihatlar  931
B. Müflisin Görevleri (m.209)  932
C. Güvence Tedbirleri (m.210)  933
D. Haczedilemeyen Malın Müflise Bırakılması (m.211)  934
E. Üçüncü Şahıslara Ait Mallar (m.212)  936
F. Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları (m.213)  936
G. Kıymet Takdiri (m.214)  937
H. Defterin Müflis Tarafından Tanınması (m.215)  937
İ. Müflisin Yükümlülükleri (m.216)  938
J. İflas Tasfiyenin Tatili (m.217)  938
İçtihatlar  940
II. Tasfiye Türleri  941
A. Basit Tasfiye (m.218)  941
İçtihatlar  941
B. Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı (m.219)  943
1. Adi Tasfiye Kararı  943
2. Adi Tasfiye İlânının İçeriği (Yönt. m.58)  944
İçtihatlar  946
III. Masanın İdaresi  947
A. İlk Alacaklılar Toplanması (m.221)  947
1. İlk Alacaklılar Toplantısı  947
2. İflâs Bürosu  948
3. İlk Alacaklılar Toplantısında, Toplantı ve Karar Sayısı  949
İçtihatlar  950
B. Toplantı veya Karar Yeter Sayısının Oluşmaması (m.222)  953
C. İflas İdaresinin Seçilmesi ve İflas Dairesinin Vazifeleri (m.223)  953
1. İflas İdaresinin Oluşturulması  953
2. İflas İdaresinin Çalışma Şekli  954
3. İflas İdaresi Üyelerinin Ücreti  956
İçtihatlar  959
D. İlk Toplanmada Alınabilecek Kararlar (m.224)  962
İçtihatlar  963
E. İlk Alacaklılar Toplanması Kararlarının Şikayeti (m.225)  964
İçtihatlar  964
F. İflas İdaresinin Görevleri (m.226)  964
İçtihatlar  966
G. İflas İdaresinin Yetki ve Sorumlulukları (m.227)  969
İçtihatlar  970
H. İflasta Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları (m.228)  972
1. İflas İdaresine Karşı İstihkak İddiası  972
2. İflas İdaresinin Kararı  973
3. İstihkak İddiasının Reddi Üzerine Dava Açılması  973
4. Doğrudan Doğruya Açılan veya İflastan Önce Açılan İstihkak Davası  974
5. İflas İdaresinin İstihkak Davası Açması  975
6. Gayrimenkul Satış Vaadinde İstihkak İddiası:  975
7. Finansal Kiralamaya Konu Malların Durumu  976
İçtihatlar  977
İ. Masa Alacaklarının Tahsili, Acele Satışlar (m.229)  986
İçtihatlar  987
J. Alacakların İncelenmesi (m.230)  987
1. Genel Olarak  987
İçtihatlar  988
2. Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar (m.231)  989
İçtihatlar  990
§23. İFLASTA SIRA CETVELİ  990
I. Sıra Cetveli ve İçeriği  990
A. Genel Bilgi  990
B. Sıra Cetvelinin Yapılma Süresi  992
İçtihatlar  992
II. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (m.206)  998
A. Genel Bilgi  998
İçtihatlar  998
B. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenecek Alacaklar  999
1. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 248),  999
2. Masada Gemi Varsa “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323)  1000
3. Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar  1001
İçtihatlar  1001
C. Rehinli Alacakların Ödenme Yöntemleri (İİK m. 185)  1003
1. Genel Bilgi  1003
İçtihatlar  1005
2. Taşınır Rehni  1009
a. Genel Bilgi  1009
İçtihatlar  1010
b. Taşınır Rehni Türleri  1011
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K)  1011
İçtihatlar  1012
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39)  1016
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940)  1016
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940)  1017
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70)  1017
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13)  1018
gg. Gemi Rehni  1018
ğğ. Kıymetli Evrak, Teminat Mektubu ve Alacak Rehni  1019
İçtihatlar  1020
ıı. Hapis Hakkı  1027
aaa. Genel Olarak  1027
bbb. Hapis Hakkının Şartları  1027
ccc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları  1029
3. Taşınmaz Rehni (İpotek)  1038
a. İpotek Nedir  1038
b. İpoteğin Kapsamı  1039
İçtihatlar  1042
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar  1054
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi  1054
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi  1055
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk  1056
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk  1057
ğ. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri  1057
aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler  1058
bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler  1058
D. Rehinden Sonra Ödenecek Malın Aynından Kaynaklanan Vergiler  1061
1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergiler (İİK m. 206/1,
6183 s. K. m. 21/2),  1061
İçtihatlar  1061
2. Katma Değer Vergisi  1066
E. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar  1066
İçtihatlar  1067
F. Adî Alacaklar ve Sırası  1068
1. Genel Bilgi  1068
2. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  1069
a. İİK’nın 206. Maddesine Göre İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  1069
İçtihatlar  1069
aa. Birinci Sıra  1070
aaa. İşçilik Alacakları  1070
bbb. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden
Alacakları  1080
ccc. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları  1080
bb. İkinci Sıra: (Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı)  1081
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar)  1082
Genel İçtihatlar  1084
Avukatlık Vekâlet Ücretinin Rüçhaniyeti İle İlgili İçtihatlar  1085
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı  1087
c. Kamu Alacaklarının Sıra Cetveline Yazılması  1089
İçtihatlar  1091
III. Sıralar Arasında İlişki (İİK m. 207)  1101
IV. Reddedilen Alacaklar (m.233)  1102
İçtihatlar  1102
V. Sıra Cetvelinin İlanı ve İhbarı (m.234)  1104
İçtihatlar  1105
§24. İFLAS SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI (m.235)  1107
I. İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet  1107
A. Şikâyetin Konusu  1107
İçtihatlar  1108
B. Şikâyetin Tarafları  1109
İçtihatlar  1110
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1115
İçtihatlar  1116
D. Şikâyetin Süresi  1124
İçtihatlar  1125
E. Şikâyet Yargılaması ve Hüküm  1129
İçtihatlar  1130
F. Şikâyete Karşı Kanun Yolları  1136
1. İstinaf Kanun Yolu (İİK.m.363)  1136
2. Temyiz Kanun Yolu (İİK.m.364)  1136
3. Kanun Yararına Temyiz  1137
İçtihatlar  1137
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1138
A. Kayıt Kabul Davası (İİK m. 235)  1139
1. Genel Olarak  1139
İçtihatlar  1140
2. Dava Açma Süresi  1152
İçtihatlar  1153
3. Davanın Tarafları  1162
a. Davacı  1162
İçtihatlar  1163
b. Davalı  1164
İçtihatlar  1165
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1168
İçtihatlar  1169
5. Yargılama Usulü  1181
İçtihatlar  1182
6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri  1198
İçtihatlar  1198
7. Davanın Sonuçları  1204
İçtihatlar  1204
B. Kayıt Terkin Davası  1215
1. Davacı  1215
İçtihatlar  1216
2. Davalı  1218
İçtihatlar  1218
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1221
İçtihatlar  1222
4. Dava Açma Süresi  1228
İçtihatlar  1229
5. Davanın Konusu  1231
İçtihatlar  1232
6. Yargılama Usulü  1233
İçtihatlar  1234
7. Davanın Sonuçları  1238
İçtihatlar  1239
III. Kayıt Kabul ve Kayıt Terkin Davalarında Kanun Yolu  1242
A. İstinaf Kanun Yolu  1242
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  1243
B. Temyiz Kanun Yolu  1245
C. Kanun Yararına Temyiz  1247
İçtihatlar  1247
§25. ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ (m.236)  1252
I. Genel Bilgi  1252
II. Alacağın İflas Masasına Geç Bildirmenin Yaptırımları  1253
İçtihatlar  1253
§26. MASANIN TASFİYESİ  1257
I. İkinci Alacaklılar Toplanması (M.237)  1257
A. Genel Bilgi  1257
B. İkinci Alacaklılar Toplantısına Katılacak Kişiler  1258
C. Toplantının Yapılış Tarzı ve Alınacak Kararlar  1259
İçtihatlar  1260
II. İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri (m.238)  1261
III. İkinci Alacaklılar Toplantısında Toplantı ve Karar Yeter Sayısının Oluşmaması (m.239)  1262
IV. Yeniden Alacaklılar Toplanması (m.240)  1264
V. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi (m.241)  1265
A. Açık Artırma Yolu İle Satış  1265
B. Pazarlıkla Satış  1265
C. Ekonomik Bütünlüğü Olan Malların Satışı  1267
D. Çeşitli Hakların ve Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi (İİK’nın 121. Maddesinin Kıyasen Uygulanması)  1267
İçtihatlar  1268
VI. Açık Artırmanın İlanı (m.242)  1271
İçtihatlar  1273
VII. Açık Artırma ve İhale (m.243)  1273
A. Taşınmazların Açık Artırma İle Satışı  1273
B. Taşınır Malların Açık Artırma Yoluyla Satışı  1275
İçtihatlar  1276
VIII. Haciz Hükümlerinin İflasta Açık Artırmada Uygulanması (m.244)  1277
İçtihatlar  1281
IX. Çekişmeli Hakları Takip Yetkisinin Devri (m.245)  1282
İçtihatlar  1283
X. Aile Yurtlarına, İflas Hükümlerinin Uygulanmaması (m.246)  1285
§27. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  1286
I. Pay Cetveli ve Son Hesap (m.247)  1286
İçtihatlar  1288
II. İflas Masrafları ve Masanın Borçları (m.248)  1289
İçtihatlar  1290
III. Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması (m.249)  1292
İçtihatlar  1292
IV. Paranın Kesin Dağıtımı (m.250)  1293
V. Borç Ödemeden Aciz Belgesi (m.251)  1294
İçtihatlar  1296
VI. Geçici Pay Dağıtımı (m.252)  1297
İçtihatlar  1298
VII. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar (m.253)  1299
İçtihatlar  1300
§28. İFLASIN KAPANMASI  1300
I. Nihai Rapor ve İflasın Kapanma Kararı (m.254)  1300
İçtihatlar  1303
II. İflas Kapandıktan Sonra Yeni Mal Bulunması (m.255)  1308
İçtihatlar  1309
III. İflas Tasfiyesinin Süresi (m.256)  1311
İçtihatlar  1311
ÜÇÜNCÜ KISIM
CEZAİ HÜKÜMLER
§29. HİLELİ İFLAS SUÇU  1313
İçtihatlar  1316
§30. TAKSİRATLI İFLAS SUÇU  1320
I. Taksiratlı İflas Halleri  1321
II. Suçun Maddi Unsurları  1324
III. Suçun Manevi Unsuru  1324
IV. Yargılama Usulü  1325
İçtihatlar  1326
§31. SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (m. 345/A)  1329
I. Genel Olarak  1329
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  1330
A. Anonim Şirkette Yetkili  1330
B. Limited Şirketler  1331
C. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  1332
D. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  1332
E. Suçun Manevi Unsuru  1333
F. Yargılama Usulü  1333
1. Sanık  1333
2. Uzlaşma  1334
3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  1335
G. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1337
1. Dava zamanaşımı (TCK. m. 66)  1337
2. Ceza Zamanaşımı (TCK. m. 68)  1338
H. Suçun Cezası  1338
İçtihatlar  1340
§32. İFLAS VE KONKORDATODA KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (m.333)  1345
I. Suçun Maddi Unsuru  1346
II. Suçun Manevi Unsuru  1346
III. Yargılama Usulü  1346
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1349
V. Suçun Cezası  1349
§33. KONKORDATO KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (m. 334)  1350
I. Suçun Maddi Unsuru  1351
II. Suçun Manevi Unsuru  1351
III. Yargılama Usulü  1351
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1352
V. Suçun Cezası  1353
İçtihatlar  1354
§34. MÜFLİSE AİT MALLARI VERMEME SUÇU (m. 336)  1354
I. Suçun Maddi Unsuru  1354
II. Suçun Manevi Unsuru  1355
III. Yargılama Usulü  1355
IV. Suçun Cezası  1356
§35. MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİ EMİRLERİNE UYMAMA EYLEMİ (m. 337/2)  1357
I. Eyleminin Maddi Unsurları  1357
II. Eylemin Cezası  1358
A. Disiplin Hapsi  1358
B. Disiplin Hapsinin Özellikleri  1359
III. Yargılama Usulü  1359
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1362
Yararlanılan Kaynaklar  1363
Kavramlar Dizini  1365
 


Şakir Balcı
Mayıs 2006
25.00 TL
İndirimli: 12.50 TL (%50)
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Gökhan Taneri
Eylül 2020
89.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
79.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ KISIM
KONKORDATO
§1. GİRİŞ  35
§2. KONKORDATONUN TÜRLERİ  37
I. Genel Bilgi  37
II. Konkordatonun Türleri  38
A. Konkordatonun Yapılış Biçimine Göre Türleri  38
1. Tenzilat Konkordatosu  38
2. Vade Konkordatosu  39
3. Karma Konkordato  40
B. Konkordatonun Yapıldığı Zamana Göre Türleri  40
1. İflas Dışı Konkordato (m.285–309)  40
2. İflas İçi Konkordato (m.309)  41
C. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato (m.309/a–309/l)  41
III. Konkordato Talebi (m.285)  42
A. Konkordato Talebinde Usul  43
B. Konkordato Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  45
İstinaf Mahkemesi Kararları  49
C. Konkordato Gider Avansı  50
1. Genel Bilgi  50
2. Gider Avansının İçeriği  51
3. Konkordato Gider Avans Miktarı (Tarife m.4)  51
D. Harç  52
İstinaf Mahkemesi Kararları  53
İçtihatlar  55
IV. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.286)  57
A. Genel Bilgi  58
1. Konkordato Ön Projesi  60
2. Borçlunun Malvarlığı Durumunu Gösteren Belgeler  60
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu  63
4. Her Bir Alacaklının Alacak Miktarı, İmtiyaz Durumu İle Konkordato ve İflasta Ele Geçecek Miktar  66
5. Diğer Belgeler İle Belge ve Raporların Düzenlenme Süresi  67
İstinaf Mahkemesi Kararları  67
İçtihatlar  68
V. Geçici Mühlet (m.287)  68
A. Geçici Mühlet Kararı ve Verilebilecek Tedbirler  69
İstinaf Mahkemesi Kararları  71
B. Geçici Komiser  72
İstinaf Mahkemesi Kararları  75
C. Geçici Mühletin Süresi, Bu Süre İçinde Konkordato Talebinin Reddi Veya İflasa Karar Verilmesi  75
VI. Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi (m.288)  78
A. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar  78
1. Genel Bilgi  78
2. Borçlunun Malvarlığının Korunmasına Yönelik Tedbirler  78
3. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması  79
4. Diğer Sonuçlar  80
B. Geçici Mühletin İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi  81
C. Alacaklıların İtirazları ve Sonuçları  82
D. Adi Konkordato Uygulamasında Yapılacak İlan ve Bildirimler  82
İstinaf Mahkemesi Kararları  83
İçtihatlar  84
VII. Kesin Mühlet (m.289)  58
A. Kesin Mühlet Yargılaması  85
B. Kesin Mühlet Kararı  86
C. Kesin Mühletin İlanı  88
D. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması  88
E. Kesin Mühletin Uzatılması (m.298/5)  89
VIII. Konkordato Komiseri, Alacaklılar Kurulu ve Görevleri (m.290)  90
A. Konkordato Komiseri Hakkında Genel Bilgi  91
1. Konkordato Komiseri Olabilmenin Şartları  93
2. Konkordato Komiserinin Görevleri  95
3. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri  96
4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri  97
5. Konkordato Komiserine Kıyas Yolu İle Uygulanacak Hükümleri  97
6. Konkordato Komiser Sicili  99
7. Komiserin Denetimi  84
8. Komiserin Tazminat ve Cezai Sorumluluğu  101
İçtihatlar  101
B. Alacaklılar Kurulu  102
1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması  102
2. Alacaklılar Kurulunun Görevleri (İİK.m.290/7; Yönt.m.12)  103
3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları  103
IX. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması (m.291)  104
X. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflasın Açılması (m.292)  105
A. İflasa Tabi Borçlu Açısından Konkordatonun Reddi ve İflas Kararı Verilmesi  106
B. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Açısından Konkordatonun Reddine Karar Verilmesi  108
C. Yargılama ve Hükmün Sonuçları  108
İçtihatlar  109
XI. Kesin Mühlet Aşamasında Kanun Yolları (m.293)  110
A. Kanun Yolu Kapalı Kararlar  110
B. İstinaf Yolu Açık Kararlar  110
C. Temyiz Yolu Açık Kararlar  111
İçtihatlar  112
XII. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.294)  113
A. Genel Bilgi  114
B. Alacaklıların sınırlanan hakları  114
1. Takip Başlatma Veya Başlanmış Takiplere Devam Etme Yasağı  114
İçtihatlar  117
2. Konkordatoya Tabi Alacaklarda Faiz  121
İçtihatlar  122
3. Mühletten Önce, Müstakbel Alacağın Temlikinin Hükümsüzlüğü  123
4. Konkordatonun Satış Vadine Etkisi  123
İçtihatlar  124
5. Konkordato Mühletinin Davalar Açısından Etkisi  124
İçtihatlar  125
6. Konkordatonun Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi  126
İçtihatlar  126
C. Mühletin Diğer Sonuçları  127
1. Rehinli Mallarla İlgili Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılması  127
2. İİK’nın 206. Maddesi, Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar İçin Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir  127
a. İşçilik Alacakları  127
b. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları  128
c. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları  128
3. Takas ileri sürebilme  128
a. Takas  128
b. Takasa İtiraz  130
4. Konkordatoda Hacizli Malların Durumu (m.294/5)  131
5. Konusu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi (m.294/6)  133
İçtihatlar  134
XIII. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.295)  135
XIV. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.296)  136
XV. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.297)  139
A. Konkordato Talep Eden Borçlunun Tasarruf Yetkisi  139
B. Borçlunun Mahkeme İzniyle Yapabileceği İşlemler  140
C. Borçlunun Kanuni Sınırlamalara ve Komiserin İhtarlarına Uymaması  142
D. Tasarruf Yetkisi İle İlgili Kararların İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  142
İçtihatlar  143
XVI. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.298)  143
A. Genel Olarak  144
B. Rehinsiz Malların Kıymet Takdiri  145
C. Rehinli Malların Kıymet Takdiri  145
D. Kıymet Takdirinin Tebliği  146
XVII. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi (m.299)  146
İçtihatlar  150
XVIII. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.300)  153
İçtihatlar  155
XIX. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.301)  156
XX. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.302)  157
A. Genel Bilgi  158
B. Konkordato Projesinin Kabulünde Gerekli Çoğunluk  159
C. Müzakere Sonunda Tutanak Tutulması  163
İçtihatlar  164
XXII. Konkordatonun Kefiller ve Müşterek Borçlulara Etkisi (m.303)  172
A. Genel Olarak  172
B. Konkordatonun Teminat Mektuplarına Etkisi  175
İçtihatlar  175
XXII. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.304)  184
A. Yargılamanın Niteliği  184
B. Yargılamanın Tensip Aşaması  185
C. Yargılamanın Duruşma Aşaması  187
İstinaf mahkemesi kararları  190
İçtihatlar  190
XXIII. Konkordatonun Tasdikinin Şartları (m.305)  194
A. Genel Bilgi  195
B. Konkordato Projesinin Tasdik Şartları  195
1. Teklif Edilen Miktarın Borçlunun İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçecek Miktardan Fazla Olması  196
2. Teklif Edilen Tutarın Borçlunun Kaynakları İle Orantılı Olması  196
3. Konkordato Projesinin Kanunda Öngörülen Çoğunlukla Kabul Edilmiş Bulunması (m.302)  198
4. İşçilik ve Nafaka Alacakları İle Komiserin İzniyle Yapılan Borçlanmalar İçin Teminat Gösterilmesi  199
İstinaf Mahkemesi Kararları  200
5. Yargılama Giderleri ve Harcın Depo Edilmesi  201
C. Mahkemenin Projede Gerekli Gördüğü Düzeltmeleri Yaptırması  202
D. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi  203
İçtihatlar  204
XXIV. Konkordatonun Tasdik Kararı, Kapsamı ve İlanı (m.306)  215
A. Tasdik Kararının İçeriği  215
İçtihatlar  217
B. Tasdik Kararından Sonra Kayyım Tayini ve Görevleri  218
C. Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  218
İçtihatlar  219
XXV. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.308)  219
A. İİK’nın 177. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  221
B. İİK’nın 178. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  221
C. İİK’nın 179. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  221
İçtihatlar  222
XXVI. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  223
A. Genel Bilgi  224
B. Rehinli Malların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının Ertelenmesi  225
C. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  225
D. Erteleme Kararının Kaldırılması  226
XXVII. Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları (m.308/a)  227
İçtihatlar  228
XXVIII. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.308/b)  229
İçtihatlar  231
XXIX. Konkordatonun Hükümleri (m.308/c)  233
A. Genel Bilgi  233
B. Konkordatonun Zorunlu Olması  236
İçtihatlar  237
C. Konkordatonun Zorunlu Olmadığı Haller  238
İçtihatlar  240
XXX. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.308/ç)  243
A. Genel Bilgi  243
B. Hangi Takiplerdeki Hacizler Düşmez  244
İçtihatlar  245
C. Konkordato Tasdikinin Davalara Etkisi  246
D. Konkordatoya Tabi Borçlarda Zamanaşımı  246
XXXI. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.308/d)  246
XXXII. Konkordatonun Feshi  248
A. Bir Alacaklı Açısından Konkordatonun Feshi (m.308/e)  248
1. Genel Bilgi  248
2. Konkordatonun, Kısmen Fesih Şartları  249
a. Konkordato Tasdik Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır  249
b. Borçlu, Konkordato Şartlarında Borcunu Ödememiş Olmalı  250
c. Davayı Açanın Konkordato Talebinden Önceki Bir Alacak Nedeniyle Alacaklı Sıfatını Taşıması  250
d. Borçlunun İflasına Karar Verilmemiş Veya Konkordatonun Bütün Alacaklılar İçin Feshedilmemiş Olması  251
e. Fesih Davasında Zamanaşımı  252
3. Alacağı Ödenmeyen Alacaklının Açacağı Feshi Davasında Yargılama Usulü  252
4. Feshin Sonuçları  253
İçtihatlar  254
B. Bütün Alacaklılar Açısından Konkordatonun Tamamen Feshi (m.308/f)  264
1. Genel Bilgi  265
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  265
İstinaf Mahkemesi Kararları  266
3. Konkordatonun Tamamen Feshinde Davanın Tarafları  267
a. Davacı  267
b. Davalı  267
4. Konkordatonun Tamamen Feshinin Şartları  268
a. Konkordatonun Tasdiki Kararının Kesinleşmiş Olması  268
b. Konkordatonun Tasdikinin Kötü Niyetli Eylemle Sağlanmış Olması  268
c. İleri Sürülen Vakıanın Tasdik Duruşmasından Önce İleri Sürülmemiş Olması  269
5. Yargılama Usulü  269
6. Tamamen Feshin Sonuçları  270
7. Konkordatonun Tamamen Feshi Kararı İçin Kanun Yolu  271
İçtihatlar  271
XXXIII. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.308/g)  275
A. Harç ve Vergiden İstisna  276
1. Harçtan İstisna  276
2. Damga Vergisinden İstisna  276
3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna  276
B. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan İstisna  277
C. İstisnaların Uygulanma Şartları  277
D. Teşvik Belgesi Sürelerinin Uzaması  278
§3. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI (m.308/h)  279
I. Genel Bilgi  280
II. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin Konusu  283
III. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin ve Hüküm Doğurmasının Şartları  284
IV. Rehinli Alacakların Yapılandırılması  284
V. Rehinli Alacaklının Anlaşmayı Fesih Talebi  285
§4. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO  285
I. Şartları ve Hükümleri (m.309)  285
A. Genel Bilgi  285
B. Konkordato Talebi  286
C. İkinci Alacaklılar Toplantısında Yapılacak İşlemler  287
D. Ticaret Mahkemesine Sunulacak Rapor ve Mahkemenin Kararı  289
E. Adi Konkordato ve İflâstan Sonra Konkordato Prosedürünün Karşılaştırılması  290
F. İflas İçi Konkordatoda Uygulanacak Hükümler (m.309/2)  291
1. İflas İçi Konkordatoda Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar  291
2. İflas İçi Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  292
3. İflas İçi Konkordatonun Tasdiki Şartları  292
4. İflas İçi Konkordatonun Tasdik Kararının Kapsamı ve İlânı  293
5. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi ve Ertelemenin Hükümsüz Kalması  293
6. İflas İçi Konkordatoda Kanun Yolları  294
7. Alacakları İtiraza Uğramış Olan Alacaklıların Dava Açması  295
8. İflas İçi Konkordatonun Takiplere Etkisi  295
9. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler  296
10. Konkordatonun Kısmen Feshi  296
11. Konkordatonun Tamamen Feshi  296
12. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  297
G. İflas İçi Konkordatonun Hükümleri (m.309/2, 308/c)  297
İçtihatlar  298
§5. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO  303
I. İçerik ve Organlar (m.309/a)  304
II. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Zorunlu İçeriği (m.309/b)  306
III. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikin Sonuçları (m.309/c)  307
IV. Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukukî Durumu (m.309/ç)  309
V. Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi (m.309/d)  311
VI. Paraya Çevirme (m.309/e)  313
VII. Rehinli Taşınmazların Satışı (m.309/f)  314
VIII. Taşınır Rehinlerinin Paraya Çevrilmesi (m.309/g)  315
IX. Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri (m.309/ğ)  316
X. Paraların Paylaştırılması (m.309/h)  316
XI. Rehin Açığı Halinde Paylaştırmaya Katılma (m.309/ı)  317
XII. Tahsil Edilmeyen Paralar (m.309/i)  318
XIII. Tasfiye Memurlarının Faaliyet Raporu (m.309/j)  319
XIV. Borçlunun Konkordato Tasdikinden Önceki Tasarruflarının İptali (m.309/k)  320
XV. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Ortak Hükümler (m.309/l)  321
A. Genel Bilgi  321
B. Adi Konkordatonun Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya
Uygulanacak Hükümleri  321
1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Talebi, Yetkili ve Görevli Mahkeme (309/l; 285)  321
2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.309/l; 286)  322
3. Geçici Mühlet (m.309/l; 287)  323
4. Geçici Mühletin Sonuçları, İlânı ve Bildirimi (309/l; 288)  324
5. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kesin Mühlet (309/l; 289)  324
6. Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması (m.309/l; 291)  325
7. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflâsın Açılması
(m.309/l; 292)  326
8. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kanun Yolları (m.309/l; 293)  326
9. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.309/l; 294, 295)  327
10. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.309/l; 296)  328
a. Konkordatoda Sözleşmenin Karşı Tarafının Sınırlandırılması  328
b. Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi  329
11. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.309/l; 297)  329
12. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.309/l; 298)  330
13. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet (m.309/l; 299)  330
14. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.309/l; 300)  330
15. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.309/l; 301)  330
16. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk
(m.309/l; 302)  331
17. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar (m.309/l; 303)  332
18. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.309/l; 304)  332
19. Konkordatonun Tasdik Şartları (m.309/l; 305)  332
20. Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlânı (m.309/l; 306)  333
21. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi (m.309/l; 307)  333
a. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışının Ertelenmesi  333
b. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  334
c. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararının Kaldırılması  334
22. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.309/l; 308)  334
23. Kanun yolları (m.309/l; 308/a)  335
24. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.309/l; 308/b)  335
25. Konkordatonun Hükümleri (m.309/l; 308/c, 309/c)  335
26. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.309/l; 308/ç)  336
27. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.309/l; 308/d)  337
28. Konkordatonun Tamamen Feshi (m.309/l; 308/f)  337
29. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.309/l; 308/g)  337
İKİNCİ KISIM
İFLAS
§6. GENEL OLARAK  339
§7. İFLASA TABİ KİŞİLER  340
I. Genel Bilgi  340
İçtihatlar  340
II. Tacirler  342
A. Tüzel Kişi Tacirler  342
İçtihatlar  343
B. Gerçek Kişi Tacirler  344
İçtihatlar  345
III. Tacir Sayılanlar  351
IV. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  351
V. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar  351
İçtihatlar  353
§8. İFLAS YOLLARI  355
I. Takipli İflas Yolları  356
A. Genel İflas Yolu ile Takip  356
1. Yetkili İcra Dairesi (İİK m. 154)  356
İçtihatlar  358
2. İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri (İİK.m.155)  361
a. Genel Olarak  361
b. İflâs Ödeme Emrine Yazılacak Kayıtlar (İİK m. 155)  362
c. İflâs Ödeme Emrine İtiraz  366
ca. Borçlunun İtiraz Etmemesi  366
cb. Borçlunun İtiraz Etmesi  366
İçtihatlar  368
d. İflas Ödeme Emrine Karşı Şikâyet  372
İçtihatlar  373
e. Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43)  375
İçtihatlar  377
§9. MAHKEMEDEN İFLAS TALEBİ (m.156)  385
I. Genel Olarak  385
İçtihatlar  386
II. İflas Davası  390
A. Davacı  390
B. Davalı  390
C. Yetkili Mahkeme  390
1. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmuş Olan Yerlerde  391
a. İstanbul İçin  391
b. İstanbul Dışındaki Yerler İçin  391
2. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde  391
İçtihatlar  396
3. İflas Davasında Görevli Mahkeme (m.154/3)  403
İçtihatlar  405
4. Dava Açma Süresi (m.156/4)  413
İçtihatlar  413
III. İflas Talebinin Geri Alınması ve Yenilenmesi (M.157)  415
İçtihatlar  416
§10. İFLAS DAVASINDA YARGILAMA USULÜ (m.158)  417
I. Genel Olarak  417
İçtihatlar  417
II. Muhafaza Tedbirleri (m. 159)  419
A. Genel Tedbirler  419
B. Defter Tutulması, Neticeleri ve Geçerlilik Süresi (İİK m. 161, 162, 163)  421
İçtihatlar  423
III. İflas Talebinin İlanı  427
İçtihatlar  428
IV. İflas Davasına Müdahale veya İtiraz (m.158/1)  430
V. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflâs Davasının İncelenmesi ve Depo Emri  431
İçtihatlar  432
VI. Ödeme Emrine İtiraz Halinde İflâs Davasının İncelenmesi  434
İçtihatlar  435
VII. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı ve Depo Emri  439
İçtihatlar  443
VIII. İflas Harç ve Giderleri  457
A. İflâs Giderleri (m.160)  457
B. İflâs Harçları  458
C. İflâs Harç ve Giderlerinden Sorumluluk  458
İçtihatlar  459
IX. İflâsta Vekâlet Ücreti  462
İçtihatlar  463
X. İflas Davasında Verilebilecek Kararlar  463
A. Davanın Konusuz Kalması  463
İçtihatlar  464
B. Davanın Reddi Kararı  468
İçtihatlar  469
C. Davanın Kabulü Kararı  472
İçtihatlar  473
XI. İflas Kararı ve Tarihi (m.165)  479
İçtihatlar  479
XII. İflas Kararının Tebliği ve İlanı (m.166)  481
İçtihatlar  482
§11. İFLAS YOLUYLA TAKİPTE, BORÇLUNUN MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI AÇMASI  485
I. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davası Açması  485
II. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası Açması  486
İçtihatlar  486
§12. İFLAS DAVASINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA (m.164)  489
İçtihatlar  491
§13. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU (m.167)  494
I. Takip Talebinin İçeriği  496
A. Genel Olarak  496
B. Alacaklı  497
1. Yetkili Hamilden Maksat  497
İçtihatlar  498
2. Ciro  502
3. Bonoda Vadeden Sonra Ciro  507
4. Çekin İbrazdan Sonra Ciro Edilmesi  507
İçtihatlar  508
5. Aval  512
6. Aval–Kefalet  513
İçtihatlar  514
C. Borçlu  516
İçtihatlar  519
D. Alacak Tutarı  526
İçtihatlar  529
E. Komisyon Ücreti  530
İçtihatlar  530
F. Çek Tazminatı  531
İçtihatlar  532
G. Protesto ve İhbarname Giderleri  533
İçtihatlar  533
H. Alacaklının Seçtiği Takip Yolu  533
1. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  533
İçtihatlar  534
2. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  536
İçtihatlar  541
II. Alacağın Kambiyo Senedine Bağlı Olması  544
A. Genel Olarak  544
B. Kambiyo senetlerinin (bono–poliçe–çek) zorunlu unsurları  544
İçtihatlar  545
III. Bono  546
A. Bononun Zorunlu Unsurları (TTK.m.776)  546
1. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi  546
İçtihatlar  547
2. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi  548
a. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır  548
İçtihatlar  549
b. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır  558
İçtihatlar  559
3. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı)  563
İçtihatlar  564
4. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f)  569
İçtihatlar  571
5. Düzenleyenin İmzası  575
İçtihatlar  577
B. Bononun Alternatif Unsurlar  583
1. Düzenlenme Yeri  583
İçtihatlar  584
2. Ödeme Yeri  589
İçtihatlar  589
C. Bonoda Vade  591
İçtihatlar  593
D. Bononun İsteğe Bağlı İçeriği  597
İçtihatlar  600
IV. Çek  604
A. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735)  604
B. Çekin Unsurları: (TTK. m.780)  605
1. Senette Çek Kelimesi  605
İçtihatlar  606
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İçermesi  607
İçtihatlar  608
3. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı  611
İçtihatlar  612
4. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d)  612
5. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e)  613
İçtihatlar  614
6. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e)  615
İçtihatlar  616
7. Düzenleyenin İmzası  618
İçtihatlar  620
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  622
9. Karekod  622
C. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları  623
1. Eksik Unsurlu Çek  623
2. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması  625
3. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800)  626
İçtihatlar  626
D. Çeke Yazılabilecek Kayıtlar  627
İçtihatlar  630
E. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar  631
1. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  631
2. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar  632
F. Çekte Lehtar  632
İçtihatlar  634
G. Çekte İbraz  637
1. Çekin İbrazı  637
İçtihatlar  637
2. İbraz Süreleri  640
İçtihatlar  642
3. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları  643
İçtihatlar  644
4. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi  647
İçtihatlar  648
5. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811)  649
İçtihatlar  650
H. Çekten Cayma (TTK.m.799)  651
1. Genel Olarak  651
2. Çekten Caymanın Şartları  653
İçtihatlar  653
V. Poliçe (TTK m.671 – 775)  654
VI. Senette Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinde İflas Yoluyla Takip
(m. 176/b)  654
İçtihatlar  655
§14. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ (m.171)  656
I. Genel Bilgi  656
İçtihatlar  657
II. Ödeme Emrinin İçeriği  658
İçtihatlar  659
III. Ödeme Emrine İtiraz (m.172)  662
A. Maddi Hukuka İlişkin İtirazlar  662
1. İtfa İtirazı  662
2. İmhal İtirazı  662
3. Borcun Olmadığı İtirazı  663
4. İmzaya İtiraz  664
5. Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazı  664
6. Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (6102 s.TTK. m.750)  665
B. Takip Hukukuna İlişkin İtirazlar  666
IV. İtiraz Süresi ve Yeri  666
İçtihatlar  667
V. Ödeme Emrine Yönelik Şikayet (m.172)  675
A. Başlıca Şikayet Nedenleri  675
B. Şikayet Süresi ve Yeri  676
C. Şikayetin Hükmü  676
D. Şikayetin İncelenmesi  676
E. Şikayet Üzerine İflas Takibinin Geri Alınması  676
İçtihatlar  677
§15. KAMBİYO SENETLERİNE İSTİNADEN İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İFLAS DAVALARI  683
I. Ödeme Emrine İtiraz veya Şikayet Olunmaması Halinde İflas Davası (m.176)  683
İçtihatlar  685
II. İtiraz veya Şikayet Olunması Halinde İflas Davası (m.174)  695
İçtihatlar  698
III. Adi İflas Yoluna İlişkin Hükümlerin Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluna Uygulanması (m.176)  702
İçtihatlar  704
IV. Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler (m.176/a)  706
V. İstirdat Davası (m.175)  706
İçtihatlar  708
§16. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YOLU  709
I. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflas (m.177)  710
A. Genel Bilgi  710
İçtihatlar  711
B. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflâs Halleri  717
İçtihatlar  718
1. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Bulunması  720
İçtihatlar  721
2. İİK.m.308 Gereğince Konkordato Mühlet Talebinin Reddi Veya Tasdik Edilmemesi  724
İçtihatlar  724
3. İlâma Bağlı Alacağın İcra Emri İle ve Haciz Yolu İle İstenildiği Halde Ödenmemiş Olması  726
İçtihatlar  727
C. Kanun Yolları  738
II. Borçlunun Kendi İflasını İstemesi (m.178)  738
A. Borçlunun İsteğe Bağlı İflasını İstemesi (İİK m. 178/1)  738
B. Borçlunun Zorunlu Olarak İflasını İstemesi (İİK m. 178/3)  739
İçtihatlar  741
C. Kanun Yolları  747
III. Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı (m.179)  748
A. Genel Bilgi  748
İçtihatlar  749
B. Şirketin Borca Batık Durumda Olması  753
İçtihatlar  754
IV. Doğrudan Doğruya İflas Davasında Uygulanacak Genel İflas
Hükümleri (m.181)  761
İçtihatlar  763
V. Bankaların İflası  764
A. Genel Bilgi  764
B. İflasına Karar Verilen Bankanın Tasfiyesi  765
C. Banka Mallarının Satışı  766
D. Bankanın Yönetici, Denetici ve Hakim Ortaklarının İflası  767
İçtihatlar  769
VI. Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Sorumlularının İflası  771
A. Sermaye Piyasası Kurumlarının İflası  771
B. Sermaye Piyasası Kurumlarının, Sorumluları Hakkında İflas  773
İçtihatlar  773
VII. Kamu Alacakları Nedeniyle İflas İstemi (6183 s.K.M.100)  774
A. Genel Bilgi  774
B. İflas Yolları  775
1. Doğrudan İflas Halleri  776
a. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177)  776
b. Borçlunun Talebiyle  776
c. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası  776
2. Takibe Dayalı İflas  777
a. Adi İflas Yolu (İİK. m.155,156)  777
b. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas  778
3. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev  778
İçtihatlar  778
§17. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS  781
I. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Tamamen Feshi Halinde (m.309/s)  781
II. Borçlunun Projeden Doğan Yükümlülüklerini Kısmen veya Tamamen Yerine Getirmemesi Halinde Mahkemenin Doğrudan İflasa Karar Vermesi (m.309/t)  782
§18. İFLASIN KALDIRILMASI (m.182)  783
I. Genel Bilgi  783
II. İflasın Kaldırılmasının Şartları  784
İçtihatlar  787
§19. REDDOLUNMUŞ MİRASIN TASFİYESİ VE TASFİYENİN DURDURULMASI  795
I. Reddolunan Mirasın Tasfiyesi (m.180)  795
İçtihatlar  796
II. Reddolunmuş Bir Mirasın Tasfiyesinin Durdurulması (m.183)  801
İçtihatlar  801
III. Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet (m.220)  802
İçtihatlar  802
§20. İFLASIN, MÜFLİSİN MALLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  803
I. İflas Masası (m.184)  803
İçtihatlar  804
II. İflas Masasındaki Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerlerin Satışı (m.185)  809
A. Masadaki Rehinli Malların Satışı  809
B. Rehinli Olmasa Dahi İflas İdaresince Derhal Satılacak mallar  811
İçtihatlar  811
III. Hacizli Malların Masaya Girmesi (m.186)  815
İçtihatlar  816
IV. İflas İdaresinin Takasa İtiraz ve İptal Davası Açması (m.187)  818
İçtihatlar  819
V. Tahsil İçin Müflise Verilmiş Emre veya Hamiline Yazılı Senetler
(m.188)  822
VI. Başkasına Ait Malın Satış Bedeli (m.189)  822
VII. Satıcının Geri Alma Hakkı (m.190)  823
VIII. Müflisin Tasarruf Ehliyeti ve Kambiyo Senedi İçin Yapılan Ödeme (m.191)  824
A. Müflisin Tasarruf Ehliyeti  824
B. Müflisin, İflasın İlanından Önce Ödediği Bono ve Poliçe  826
İçtihatlar  827
IX. Müflise Yapılan Ödemelerin Geçerliliği (m.192)  832
İçtihatlar  833
X. İflasın Açılması ile Takiplerin Durması ve Düşmesi (m.193)  834
A. Genel Bilgi  834
İçtihatlar  834
B. İflasın Açılması İle Duran Takipler  835
C. İflâs Açılması İle Durmayan Takipler  837
D. İflas Tasfiyesi Sırasında Yapılabilecek Takipler  838
İçtihatlar  839
XI. İflasın Hukuk Davalarına Etkisi (m.194)  846
A. Genel Olarak  846
İçtihatlar  847
B. İflasın Açılması İle Duran Davalar  853
İçtihatlar  855
C. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  859
İçtihatlar  861
§21. İFLASIN, ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ  864
I. Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi (m.195)  864
İçtihatlar  867
II. İflasın Açılmasından Sonra Faiz (m.196)  870
İçtihatlar  872
III. Şarta Bağlı Alacaklar (m.197)  879
A. Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Alacakların Masaya Kaydı  879
B. Ölünceya Kadar Bakım Alacaklısının Alacağının Masaya Kaydı  879
C. İflasın Teminat Mektuplarına Etkisi  880
İçtihatlar  881
IV. Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi (m.198)  887
A. Şahsi Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi  887
B. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmemesi Halinde Sözleşme Alacağının Para Alacağı Olarak Masaya Kaydı  888
İçtihatlar  890
V. İflastan Önce Satış ve Teslimi Yapılan Malla İlgili Sözleşmenin Feshi (m.199)  893
VI. İflasın Sözleşmelere Etkisi  894
A. İflasın Açılması İle Sona Eren Sözleşmeler  895
B. İflasın Açılması İle Sona Ermeyen Sözleşmeler  898
İçtihatlar  901
VII. İflas Halinde Takas (m.200)  904
A. Takası Mümkün Alacaklar  904
B. Takası Mümkün Olmayan Alacaklar  906
İçtihatlar  907
VIII. Takasa İtiraz (m.201)  910
İçtihatlar  912
IX. Müflisin Kefil Olduğu Borçların Masaya Yazılması (m.202)  915
İçtihatlar  917
X. Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası (m.203)  918
İçtihatlar  919
XI. Müflisle Birlikte Borçlu Olanın Borcu Kısmen Ödemesi (m.204)  921
İçtihatlar  922
XII. Kollektif Şirket ve Ortaklarının Aynı Anda İflâsı (m.205)  923
İçtihatlar  924
XIII. Anonim Şirket ve Kooperatiflerin İflasında Masaya Yazdırılabilecek Alacaklar  925
İçtihatlar  927
§22. İFLASIN TASFİYESİ  930
I. Masanın Oluşturulması  930
A. Defter Tutulması (m.208)  930
İçtihatlar  931
B. Müflisin Görevleri (m.209)  932
C. Güvence Tedbirleri (m.210)  933
D. Haczedilemeyen Malın Müflise Bırakılması (m.211)  934
E. Üçüncü Şahıslara Ait Mallar (m.212)  936
F. Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları (m.213)  936
G. Kıymet Takdiri (m.214)  937
H. Defterin Müflis Tarafından Tanınması (m.215)  937
İ. Müflisin Yükümlülükleri (m.216)  938
J. İflas Tasfiyenin Tatili (m.217)  938
İçtihatlar  940
II. Tasfiye Türleri  941
A. Basit Tasfiye (m.218)  941
İçtihatlar  941
B. Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı (m.219)  943
1. Adi Tasfiye Kararı  943
2. Adi Tasfiye İlânının İçeriği (Yönt. m.58)  944
İçtihatlar  946
III. Masanın İdaresi  947
A. İlk Alacaklılar Toplanması (m.221)  947
1. İlk Alacaklılar Toplantısı  947
2. İflâs Bürosu  948
3. İlk Alacaklılar Toplantısında, Toplantı ve Karar Sayısı  949
İçtihatlar  950
B. Toplantı veya Karar Yeter Sayısının Oluşmaması (m.222)  953
C. İflas İdaresinin Seçilmesi ve İflas Dairesinin Vazifeleri (m.223)  953
1. İflas İdaresinin Oluşturulması  953
2. İflas İdaresinin Çalışma Şekli  954
3. İflas İdaresi Üyelerinin Ücreti  956
İçtihatlar  959
D. İlk Toplanmada Alınabilecek Kararlar (m.224)  962
İçtihatlar  963
E. İlk Alacaklılar Toplanması Kararlarının Şikayeti (m.225)  964
İçtihatlar  964
F. İflas İdaresinin Görevleri (m.226)  964
İçtihatlar  966
G. İflas İdaresinin Yetki ve Sorumlulukları (m.227)  969
İçtihatlar  970
H. İflasta Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları (m.228)  972
1. İflas İdaresine Karşı İstihkak İddiası  972
2. İflas İdaresinin Kararı  973
3. İstihkak İddiasının Reddi Üzerine Dava Açılması  973
4. Doğrudan Doğruya Açılan veya İflastan Önce Açılan İstihkak Davası  974
5. İflas İdaresinin İstihkak Davası Açması  975
6. Gayrimenkul Satış Vaadinde İstihkak İddiası:  975
7. Finansal Kiralamaya Konu Malların Durumu  976
İçtihatlar  977
İ. Masa Alacaklarının Tahsili, Acele Satışlar (m.229)  986
İçtihatlar  987
J. Alacakların İncelenmesi (m.230)  987
1. Genel Olarak  987
İçtihatlar  988
2. Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar (m.231)  989
İçtihatlar  990
§23. İFLASTA SIRA CETVELİ  990
I. Sıra Cetveli ve İçeriği  990
A. Genel Bilgi  990
B. Sıra Cetvelinin Yapılma Süresi  992
İçtihatlar  992
II. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (m.206)  998
A. Genel Bilgi  998
İçtihatlar  998
B. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenecek Alacaklar  999
1. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 248),  999
2. Masada Gemi Varsa “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323)  1000
3. Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar  1001
İçtihatlar  1001
C. Rehinli Alacakların Ödenme Yöntemleri (İİK m. 185)  1003
1. Genel Bilgi  1003
İçtihatlar  1005
2. Taşınır Rehni  1009
a. Genel Bilgi  1009
İçtihatlar  1010
b. Taşınır Rehni Türleri  1011
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K)  1011
İçtihatlar  1012
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39)  1016
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940)  1016
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940)  1017
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70)  1017
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13)  1018
gg. Gemi Rehni  1018
ğğ. Kıymetli Evrak, Teminat Mektubu ve Alacak Rehni  1019
İçtihatlar  1020
ıı. Hapis Hakkı  1027
aaa. Genel Olarak  1027
bbb. Hapis Hakkının Şartları  1027
ccc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları  1029
3. Taşınmaz Rehni (İpotek)  1038
a. İpotek Nedir  1038
b. İpoteğin Kapsamı  1039
İçtihatlar  1042
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar  1054
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi  1054
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi  1055
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk  1056
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk  1057
ğ. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri  1057
aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler  1058
bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler  1058
D. Rehinden Sonra Ödenecek Malın Aynından Kaynaklanan Vergiler  1061
1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergiler (İİK m. 206/1,
6183 s. K. m. 21/2),  1061
İçtihatlar  1061
2. Katma Değer Vergisi  1066
E. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar  1066
İçtihatlar  1067
F. Adî Alacaklar ve Sırası  1068
1. Genel Bilgi  1068
2. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  1069
a. İİK’nın 206. Maddesine Göre İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  1069
İçtihatlar  1069
aa. Birinci Sıra  1070
aaa. İşçilik Alacakları  1070
bbb. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden
Alacakları  1080
ccc. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları  1080
bb. İkinci Sıra: (Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı)  1081
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar)  1082
Genel İçtihatlar  1084
Avukatlık Vekâlet Ücretinin Rüçhaniyeti İle İlgili İçtihatlar  1085
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı  1087
c. Kamu Alacaklarının Sıra Cetveline Yazılması  1089
İçtihatlar  1091
III. Sıralar Arasında İlişki (İİK m. 207)  1101
IV. Reddedilen Alacaklar (m.233)  1102
İçtihatlar  1102
V. Sıra Cetvelinin İlanı ve İhbarı (m.234)  1104
İçtihatlar  1105
§24. İFLAS SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI (m.235)  1107
I. İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet  1107
A. Şikâyetin Konusu  1107
İçtihatlar  1108
B. Şikâyetin Tarafları  1109
İçtihatlar  1110
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1115
İçtihatlar  1116
D. Şikâyetin Süresi  1124
İçtihatlar  1125
E. Şikâyet Yargılaması ve Hüküm  1129
İçtihatlar  1130
F. Şikâyete Karşı Kanun Yolları  1136
1. İstinaf Kanun Yolu (İİK.m.363)  1136
2. Temyiz Kanun Yolu (İİK.m.364)  1136
3. Kanun Yararına Temyiz  1137
İçtihatlar  1137
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1138
A. Kayıt Kabul Davası (İİK m. 235)  1139
1. Genel Olarak  1139
İçtihatlar  1140
2. Dava Açma Süresi  1152
İçtihatlar  1153
3. Davanın Tarafları  1162
a. Davacı  1162
İçtihatlar  1163
b. Davalı  1164
İçtihatlar  1165
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1168
İçtihatlar  1169
5. Yargılama Usulü  1181
İçtihatlar  1182
6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri  1198
İçtihatlar  1198
7. Davanın Sonuçları  1204
İçtihatlar  1204
B. Kayıt Terkin Davası  1215
1. Davacı  1215
İçtihatlar  1216
2. Davalı  1218
İçtihatlar  1218
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1221
İçtihatlar  1222
4. Dava Açma Süresi  1228
İçtihatlar  1229
5. Davanın Konusu  1231
İçtihatlar  1232
6. Yargılama Usulü  1233
İçtihatlar  1234
7. Davanın Sonuçları  1238
İçtihatlar  1239
III. Kayıt Kabul ve Kayıt Terkin Davalarında Kanun Yolu  1242
A. İstinaf Kanun Yolu  1242
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  1243
B. Temyiz Kanun Yolu  1245
C. Kanun Yararına Temyiz  1247
İçtihatlar  1247
§25. ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ (m.236)  1252
I. Genel Bilgi  1252
II. Alacağın İflas Masasına Geç Bildirmenin Yaptırımları  1253
İçtihatlar  1253
§26. MASANIN TASFİYESİ  1257
I. İkinci Alacaklılar Toplanması (M.237)  1257
A. Genel Bilgi  1257
B. İkinci Alacaklılar Toplantısına Katılacak Kişiler  1258
C. Toplantının Yapılış Tarzı ve Alınacak Kararlar  1259
İçtihatlar  1260
II. İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri (m.238)  1261
III. İkinci Alacaklılar Toplantısında Toplantı ve Karar Yeter Sayısının Oluşmaması (m.239)  1262
IV. Yeniden Alacaklılar Toplanması (m.240)  1264
V. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi (m.241)  1265
A. Açık Artırma Yolu İle Satış  1265
B. Pazarlıkla Satış  1265
C. Ekonomik Bütünlüğü Olan Malların Satışı  1267
D. Çeşitli Hakların ve Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi (İİK’nın 121. Maddesinin Kıyasen Uygulanması)  1267
İçtihatlar  1268
VI. Açık Artırmanın İlanı (m.242)  1271
İçtihatlar  1273
VII. Açık Artırma ve İhale (m.243)  1273
A. Taşınmazların Açık Artırma İle Satışı  1273
B. Taşınır Malların Açık Artırma Yoluyla Satışı  1275
İçtihatlar  1276
VIII. Haciz Hükümlerinin İflasta Açık Artırmada Uygulanması (m.244)  1277
İçtihatlar  1281
IX. Çekişmeli Hakları Takip Yetkisinin Devri (m.245)  1282
İçtihatlar  1283
X. Aile Yurtlarına, İflas Hükümlerinin Uygulanmaması (m.246)  1285
§27. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  1286
I. Pay Cetveli ve Son Hesap (m.247)  1286
İçtihatlar  1288
II. İflas Masrafları ve Masanın Borçları (m.248)  1289
İçtihatlar  1290
III. Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması (m.249)  1292
İçtihatlar  1292
IV. Paranın Kesin Dağıtımı (m.250)  1293
V. Borç Ödemeden Aciz Belgesi (m.251)  1294
İçtihatlar  1296
VI. Geçici Pay Dağıtımı (m.252)  1297
İçtihatlar  1298
VII. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar (m.253)  1299
İçtihatlar  1300
§28. İFLASIN KAPANMASI  1300
I. Nihai Rapor ve İflasın Kapanma Kararı (m.254)  1300
İçtihatlar  1303
II. İflas Kapandıktan Sonra Yeni Mal Bulunması (m.255)  1308
İçtihatlar  1309
III. İflas Tasfiyesinin Süresi (m.256)  1311
İçtihatlar  1311
ÜÇÜNCÜ KISIM
CEZAİ HÜKÜMLER
§29. HİLELİ İFLAS SUÇU  1313
İçtihatlar  1316
§30. TAKSİRATLI İFLAS SUÇU  1320
I. Taksiratlı İflas Halleri  1321
II. Suçun Maddi Unsurları  1324
III. Suçun Manevi Unsuru  1324
IV. Yargılama Usulü  1325
İçtihatlar  1326
§31. SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (m. 345/A)  1329
I. Genel Olarak  1329
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  1330
A. Anonim Şirkette Yetkili  1330
B. Limited Şirketler  1331
C. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  1332
D. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  1332
E. Suçun Manevi Unsuru  1333
F. Yargılama Usulü  1333
1. Sanık  1333
2. Uzlaşma  1334
3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  1335
G. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1337
1. Dava zamanaşımı (TCK. m. 66)  1337
2. Ceza Zamanaşımı (TCK. m. 68)  1338
H. Suçun Cezası  1338
İçtihatlar  1340
§32. İFLAS VE KONKORDATODA KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (m.333)  1345
I. Suçun Maddi Unsuru  1346
II. Suçun Manevi Unsuru  1346
III. Yargılama Usulü  1346
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1349
V. Suçun Cezası  1349
§33. KONKORDATO KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (m. 334)  1350
I. Suçun Maddi Unsuru  1351
II. Suçun Manevi Unsuru  1351
III. Yargılama Usulü  1351
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1352
V. Suçun Cezası  1353
İçtihatlar  1354
§34. MÜFLİSE AİT MALLARI VERMEME SUÇU (m. 336)  1354
I. Suçun Maddi Unsuru  1354
II. Suçun Manevi Unsuru  1355
III. Yargılama Usulü  1355
IV. Suçun Cezası  1356
§35. MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİ EMİRLERİNE UYMAMA EYLEMİ (m. 337/2)  1357
I. Eyleminin Maddi Unsurları  1357
II. Eylemin Cezası  1358
A. Disiplin Hapsi  1358
B. Disiplin Hapsinin Özellikleri  1359
III. Yargılama Usulü  1359
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1362
Yararlanılan Kaynaklar  1363
Kavramlar Dizini  1365
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020