Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Excel ve Matlab Uygulamalı Mühendisler İçin
Sayısal Çözümleme
Eylül 2018 / 2. Baskı / 439 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kullanılan yazılımların arka planında sayısal çözümleme yöntemleri kullanılmaktadır. Örnek olarak Matlab'de denklem takımları kolayca bir iki adımda çözülüyor, fakat arka planda Gauss Seidel veya Eliminasyon yöntemi çalışmaktadır. Excel'de verilen noktalara kolayca eğri uydurulup denklemi hemen görülüyor, ancak arka planda en küçük kareler yöntemi çalışmaktadır. Keza simülasyon için kullanılan Simulink gibi yazılımlarda arka planda diferansiyel denklem çözümüne ait çeşitli seçenekler kullanılmaktadır. Mühendisler yazılımları kullanmalı fakat arka planı da bilmelidir.

Kitapta, arka planda çalışan uygulamaların nasıl oldu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Konu Başlıkları
Matlab'e Giriş
Sayısal Yöntemler ve Tanımlar
Doğrusal (Lineer) Denklem Sistemlerinin Çözümü
Doğrusal (Lineer) Olmayan Denklemlerin Çözümü
Sonlu Farklar ve Ara Değer Bulma (İnterpolasyon) Yöntemleri
Sayısal Diferansiyel, Türev ve İntegral
Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
Diferansiyel Denklem Uygulamaları
Sistem Modelleme İçin Eğri (Denklem) Uydurma
Mühendislik Ekonomisi
Barkod: 9789750250361
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 439
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  13
Tablolar Listesi  19
1. BÖLÜM
MATLAB’E GİRİŞ
1. MATLAB’E GİRİŞ  25
1.1. MATLAB Masa Üstü ve Kullanım Bilgileri  25
1.2. Veriler, Değişkenler ve Diziler  30
1.2.1. Veri Türleri ve Değişkenler  30
1.2.2. Diziler  31
1.2.3. Matris Oluşturma  33
1.2.4. Vektör elemanlarına indisleriyle erişme ve silme  34
1.2.5. Matris elemanlarına indisleriyle erişme ve silme  36
1.3. MATLAB’deki İşlemciler  39
1.3.1. Aritmetik İşlemciler  39
1.3.2. Aritmetik İşlem Örnekleri  40
1.3.3. Mukayese İşlemcileri  42
1.3.4. Mantıksal İşlemciler  42
1.3.5. Özel Sabitler  43
1.4. Çeşitli Vektör İşlemleri  44
1.4.1. Aritmetik Ortalama, Varyans, Standart Sapma, Devrik (Transpoz)  44
1.5. Çeşitli Matris İşlemleri  47
1.5.1. Elemanlar, Aritmetik Ortalama, Varyans, Standart Sapma  47
1.5.2. Doğrusal (Lineer) bir Denklem Takımının “” Ters Bölme ile Çözümü  51
1.5.3. Matrisin Devriği (Transpozu) AT = < A’ >  51
1.5.4. Matrisin Tersi (inversi): A–1 = < inv(A) >  52
1.5.5. Bir matrisin kendi tersi ile çarpımı birim matrisi verir:  52
1.5.6. Bir matrisin öz değerleri (Eigen Value)  53
1.5.7. Dik (ortogonal) matris  54
1.6. Program Akışı Kontrolü; Karar Verme, Döngüler, Şartlı Deyimler  56
1.6.1. Şartlı deyimler: if, else, elseif, switch  56
1.6.2. Döngülü deyimler: while–end, for–end, break  58
1.7. Giriş ve Çıkış İşlemleri Yazım formatında kullanılan bazı simgeler  58
1.7.1. Giriş İşlemlerinde kullanılan bazı simgeler; giriş verilerinin okunması  58
1.7.2. Çıkış verileri olarak yazım formatları: format long, format short, fprintf,  59
1.8. Fonksiyonlar ve Dosyalar  61
1.8.1. “Inline” Fonksiyonu  61
1.8.2. M–Dosyası (M–File)  62
1.9. Yazım–Çizim Tipi M–Dosyaları  68
1.9.1. Komut Penceresinde Çizimler: plot, grid, xlabel, ylabel, axis, bar  68
1.9.2. M–Dosyası Türünde Yazım Çizimler: plot, grid, legend, xlabel, ylabel, axis, bar.  71
2. BÖLÜM
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
2. MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ  95
2.1. Ekonomik Düşünceler  95
2.2. Faiz, Yatırım, Kâr ve Değer Hesaplamaları  96
2.3. Bono, Tahvil ve Hisse Senedi Hesaplamaları  112
2.4. Amortisman Hesaplamaları  123
2.4.1. Doğrusal (Sabit) Amortisman  123
2.4.2. Azalan Bakiyeler (Kalanlar) Yöntemi  124
2.5. Yatırımların Değerlendirilmesi  124
2.5.1. Fiziksel Alt Yapı Yatırımları  125
3. BÖLÜM
SAYISAL YÖNTEMLER VE TANIMLAR
3. SAYISAL YÖNTEMLER VE TANIMLAR  129
3.1. İlgi Alanı ve İşleyiş Şeması  129
3.2. Hata Türleri  129
3.2.1. Giriş Bilgisi Hatası  129
3.2.2. İşlem Hatası  129
3.2.3. Çıkış Bilgisi Hatası  129
3.2.4. İnsan Hatası  129
3.3. Algoritma ve Uygulama Örnekleri  130
3.4. Doğrusal Dönüşümler ve Matris Uygulamaları  143
4. BÖLÜM
DOĞRUSAL (LİNEER)
DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
4. DOĞRUSAL (LİNEER) DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ  167
4.1. Analitik Yöntemler ve İteratif Yöntemler  167
4.1.1. Cramer Kaidesi  167
4.1.2. Matris Tersi Yöntemi  169
4.1.3. Gauss Yok Etme (Eliminasyon) Yöntemi  172
4.1.4. Gauss–Jordan Yöntemi ve Matris Tersi Hesabı  178
4.2. İteratif Yöntemler  179
4.2.1. Jacobi (Basit, Tek Adımlı İterasyon) Yöntemi  179
4.2.2. Gauss–Seidel (Çok Adımlı İterasyon) yöntemi  180
4.3. Çeşitli Mühendislik Uygulamaları  185
5. BÖLÜM
DOĞRUSAL (LİNEER) OLMAYAN
DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
5. DOĞRUSAL (LİNEER) OLMAYAN DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ  205
5.1. Doğrusal Olmayan Tek Değişkenli Bir Denklemin Çözümü  205
5.1.1. Doğrusal Olmayan Tek Değişkenli Denklem Örnekleri  205
5.1.2. Yarıya Bölme Yöntemi  208
5.1.3. Doğrusal Ara Değer Bulma Yöntemi (Lineer İnterpolasyon Regula Falsi)  215
5.1.4. Basit İterasyon Yöntemi, x = g(x) şekli  220
5.1.5. Newton–Raphson Yöntemi  226
5.2. Doğrusal Olmayan Denklem Sistemleri ve Çözümleri  234
5.2.1. Genelleştirilmiş Basit İterasyon, x = g(x) Yöntemi  235
5.2.2. Genelleştirilmiş Newton–Raphson Yöntemi  236
5.2.3. Doğrusal Olmayan İki Denklemin Grafik Yöntemle Çözümü  243
6. BÖLÜM
SONLU FARKLAR VE ARA DEĞER BULMA
(İNTERPOLASYON) YÖNTEMLERİ
6. SONLU FARKLAR VE ARA DEĞER BULMA (İNTERPOLASYON) YÖNTEMLERİ  251
6.1. Sonlu Fark Tablosu  251
6.2. Sonlu Fark Tablolarında Hatanın İlerlemesi  253
6.3. Ara Değer Bulma (İnterpolasyon) Polinomları  253
6.3.1. Doğrusal Ara Değer Bulma Yöntemi (Lineer İnterpolasyon–Regula Falsi)  253
6.3.2. İkinci Derece Polinom ile Ara Değer Bulma Yöntemi  256
6.3.3. Newton–Gregory İlerleme Polinomu  259
7. BÖLÜM
SAYISAL DİFERANSİYEL, TÜREV VE İNTEGRAL
7. SAYISAL DİFERANSİYEL, TÜREV VE İNTEGRAL  267
7.1. Sayısal Türev  267
7.1.1. Bir fonksiyonun Taylor serisi ile temsil edilmesi  267
7.1.2. Bir fonksiyonun sonlu farklarla türev ifadeleri  269
7.2. Sayısal İntegrasyon  285
7.2.1. Newton – Cotes İntegrasyon Formülü ve Yamuk (Trapez) Kaidesi  285
7.2.2. Simpson 1/3 Kaidesi  297
7.2.3. Simpson 3/8 Kaidesi  299
8. BÖLÜM
DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ
8. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ  303
8.1. Diferansiyel Denklemlere Ait Genel Bilgiler  303
8.1.1. Diferansiyel Denklem Türleri  303
8.1.2. Tanımlar  303
8.1.3. Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü  307
8.2. Tek Adımlı Yöntemler  307
8.2.1. Taylor Serisi Yöntemi  308
8.2.2. Euler Yöntemi  310
8.2.3. Düzeltilmiş (İyileştirilmiş) Euler Yöntemi  329
8.2.4. Dördüncü Mertebeden Runge–Kutta Yöntemi  333
8.3. Çok Adımlı Yöntemler  339
8.3.1. Milne Yöntemi  339
8.3.2. Adams–Moulton Yöntemi  339
8.3.3. Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması  339
8.4. Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü  340
8.4.1. Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin 1.Mertebeden Adi Diferansiyel Denklem Sistemlerine İndirgenmesi ve Sayısal Çözümü  340
8.4.2. Başlangıç Değer Problemleri  342
8.5. Sınır Değer Problemleri  346
8.5.1. Doğrusal 2.Mertebe Diferansiyel Denklemlerin Atış Yöntemiyle Çözümü  348
8.5.2. Sonlu Fark Yönteminin 2. Mertebe Doğrusal Sınır Değer Problemlerine Uygulanması  354
9. BÖLÜM
DİFERANSİYEL DENKLEM UYGULAMALARI
9. DİFERANSİYEL DENKLEM UYGULAMALARI  359
9.1. Titreşim Denklemleri  359
9.1.1. Kütle–Yay–Sönüm Elemanı–Dış Kuvvet Sistemi  359
9.1.2. Kütle–Yay–Sönüm Elemanı–Dış Kuvvet Sisteminin Analitik Çözümü  361
9.1.3. Kütle–Yay–Sönüm Elemanı–Dış Kuvvet Sisteminin Sayısal Çözümü  370
1.1. Kritik Serbest Sönüm: c = ckritik = 42426 [N/(m/s)]  376
9.1.4. Titreşim Olaylarında Rezonans Hali  379
10. BÖLÜM
SİSTEM MODELLEME İÇİN
EĞRİ (DENKLEM) UYDURMA
10. SİSTEM MODELLEME İÇİN EĞRİ (DENKLEM) UYDURMA  399
10.1. Polinom Şeklinde Temsiller: Bağımsız Değişken Düzgün Aralıklı veya Düzensiz Olarak Yerleştirilmiştir  399
10.1.1. (n+1) Veri Çiftine Uyan Bir Bağımsız Değişkenli Bir Fonksiyon  399
10.1.2. Eşit Aralıklı Olmayan Bağımsız Değişken Değerleri için Eğri Uydurma  400
10.2. En Uygun Form: En Küçük Kareler Yöntemiyle Fonksiyon Hazırlama  402
10.2.1. Excel’de Eğilim Eğrisi Uygulaması  402
10.2.2. En Küçük Kareler Yöntemiyle 1. Dereceden (Doğrusal) Denklemin Belirlenmesi, y = ax + b  404
10.2.3. En Küçük Kareler Yöntemiyle 2. Dereceden (Polinom) Denklem,
y = ax2+ bx + c  411
10.3. Bağlanım (Regresyon) ve Yöntemleri  416
10.3.1. Tek Değişkenli Doğrusal Bağlanım (Regresyon)  418
10.3.2. Belirleme (determinasyon) Katsayısı (R2) ve İlinti (korelasyon) Katsayısı (R)  418
10.3.3. Merkezîleştirilmiş Veri Vektörleri ile R–İlinti (Korelasyon) Katsayısının Tanımlanması  425
10.3.4. Standart Sapma Büyüklükleri (y, y,x)  428
10.3.5. Çok Değişkenli Bağlanım (Regresyon)  430
Kaynakça  433
Dizin  437
 Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Mevlüt Güllü ...
Mayıs 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Osman Okka
Nisan 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  13
Tablolar Listesi  19
1. BÖLÜM
MATLAB’E GİRİŞ
1. MATLAB’E GİRİŞ  25
1.1. MATLAB Masa Üstü ve Kullanım Bilgileri  25
1.2. Veriler, Değişkenler ve Diziler  30
1.2.1. Veri Türleri ve Değişkenler  30
1.2.2. Diziler  31
1.2.3. Matris Oluşturma  33
1.2.4. Vektör elemanlarına indisleriyle erişme ve silme  34
1.2.5. Matris elemanlarına indisleriyle erişme ve silme  36
1.3. MATLAB’deki İşlemciler  39
1.3.1. Aritmetik İşlemciler  39
1.3.2. Aritmetik İşlem Örnekleri  40
1.3.3. Mukayese İşlemcileri  42
1.3.4. Mantıksal İşlemciler  42
1.3.5. Özel Sabitler  43
1.4. Çeşitli Vektör İşlemleri  44
1.4.1. Aritmetik Ortalama, Varyans, Standart Sapma, Devrik (Transpoz)  44
1.5. Çeşitli Matris İşlemleri  47
1.5.1. Elemanlar, Aritmetik Ortalama, Varyans, Standart Sapma  47
1.5.2. Doğrusal (Lineer) bir Denklem Takımının “” Ters Bölme ile Çözümü  51
1.5.3. Matrisin Devriği (Transpozu) AT = < A’ >  51
1.5.4. Matrisin Tersi (inversi): A–1 = < inv(A) >  52
1.5.5. Bir matrisin kendi tersi ile çarpımı birim matrisi verir:  52
1.5.6. Bir matrisin öz değerleri (Eigen Value)  53
1.5.7. Dik (ortogonal) matris  54
1.6. Program Akışı Kontrolü; Karar Verme, Döngüler, Şartlı Deyimler  56
1.6.1. Şartlı deyimler: if, else, elseif, switch  56
1.6.2. Döngülü deyimler: while–end, for–end, break  58
1.7. Giriş ve Çıkış İşlemleri Yazım formatında kullanılan bazı simgeler  58
1.7.1. Giriş İşlemlerinde kullanılan bazı simgeler; giriş verilerinin okunması  58
1.7.2. Çıkış verileri olarak yazım formatları: format long, format short, fprintf,  59
1.8. Fonksiyonlar ve Dosyalar  61
1.8.1. “Inline” Fonksiyonu  61
1.8.2. M–Dosyası (M–File)  62
1.9. Yazım–Çizim Tipi M–Dosyaları  68
1.9.1. Komut Penceresinde Çizimler: plot, grid, xlabel, ylabel, axis, bar  68
1.9.2. M–Dosyası Türünde Yazım Çizimler: plot, grid, legend, xlabel, ylabel, axis, bar.  71
2. BÖLÜM
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
2. MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ  95
2.1. Ekonomik Düşünceler  95
2.2. Faiz, Yatırım, Kâr ve Değer Hesaplamaları  96
2.3. Bono, Tahvil ve Hisse Senedi Hesaplamaları  112
2.4. Amortisman Hesaplamaları  123
2.4.1. Doğrusal (Sabit) Amortisman  123
2.4.2. Azalan Bakiyeler (Kalanlar) Yöntemi  124
2.5. Yatırımların Değerlendirilmesi  124
2.5.1. Fiziksel Alt Yapı Yatırımları  125
3. BÖLÜM
SAYISAL YÖNTEMLER VE TANIMLAR
3. SAYISAL YÖNTEMLER VE TANIMLAR  129
3.1. İlgi Alanı ve İşleyiş Şeması  129
3.2. Hata Türleri  129
3.2.1. Giriş Bilgisi Hatası  129
3.2.2. İşlem Hatası  129
3.2.3. Çıkış Bilgisi Hatası  129
3.2.4. İnsan Hatası  129
3.3. Algoritma ve Uygulama Örnekleri  130
3.4. Doğrusal Dönüşümler ve Matris Uygulamaları  143
4. BÖLÜM
DOĞRUSAL (LİNEER)
DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
4. DOĞRUSAL (LİNEER) DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ  167
4.1. Analitik Yöntemler ve İteratif Yöntemler  167
4.1.1. Cramer Kaidesi  167
4.1.2. Matris Tersi Yöntemi  169
4.1.3. Gauss Yok Etme (Eliminasyon) Yöntemi  172
4.1.4. Gauss–Jordan Yöntemi ve Matris Tersi Hesabı  178
4.2. İteratif Yöntemler  179
4.2.1. Jacobi (Basit, Tek Adımlı İterasyon) Yöntemi  179
4.2.2. Gauss–Seidel (Çok Adımlı İterasyon) yöntemi  180
4.3. Çeşitli Mühendislik Uygulamaları  185
5. BÖLÜM
DOĞRUSAL (LİNEER) OLMAYAN
DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
5. DOĞRUSAL (LİNEER) OLMAYAN DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ  205
5.1. Doğrusal Olmayan Tek Değişkenli Bir Denklemin Çözümü  205
5.1.1. Doğrusal Olmayan Tek Değişkenli Denklem Örnekleri  205
5.1.2. Yarıya Bölme Yöntemi  208
5.1.3. Doğrusal Ara Değer Bulma Yöntemi (Lineer İnterpolasyon Regula Falsi)  215
5.1.4. Basit İterasyon Yöntemi, x = g(x) şekli  220
5.1.5. Newton–Raphson Yöntemi  226
5.2. Doğrusal Olmayan Denklem Sistemleri ve Çözümleri  234
5.2.1. Genelleştirilmiş Basit İterasyon, x = g(x) Yöntemi  235
5.2.2. Genelleştirilmiş Newton–Raphson Yöntemi  236
5.2.3. Doğrusal Olmayan İki Denklemin Grafik Yöntemle Çözümü  243
6. BÖLÜM
SONLU FARKLAR VE ARA DEĞER BULMA
(İNTERPOLASYON) YÖNTEMLERİ
6. SONLU FARKLAR VE ARA DEĞER BULMA (İNTERPOLASYON) YÖNTEMLERİ  251
6.1. Sonlu Fark Tablosu  251
6.2. Sonlu Fark Tablolarında Hatanın İlerlemesi  253
6.3. Ara Değer Bulma (İnterpolasyon) Polinomları  253
6.3.1. Doğrusal Ara Değer Bulma Yöntemi (Lineer İnterpolasyon–Regula Falsi)  253
6.3.2. İkinci Derece Polinom ile Ara Değer Bulma Yöntemi  256
6.3.3. Newton–Gregory İlerleme Polinomu  259
7. BÖLÜM
SAYISAL DİFERANSİYEL, TÜREV VE İNTEGRAL
7. SAYISAL DİFERANSİYEL, TÜREV VE İNTEGRAL  267
7.1. Sayısal Türev  267
7.1.1. Bir fonksiyonun Taylor serisi ile temsil edilmesi  267
7.1.2. Bir fonksiyonun sonlu farklarla türev ifadeleri  269
7.2. Sayısal İntegrasyon  285
7.2.1. Newton – Cotes İntegrasyon Formülü ve Yamuk (Trapez) Kaidesi  285
7.2.2. Simpson 1/3 Kaidesi  297
7.2.3. Simpson 3/8 Kaidesi  299
8. BÖLÜM
DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ
8. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ  303
8.1. Diferansiyel Denklemlere Ait Genel Bilgiler  303
8.1.1. Diferansiyel Denklem Türleri  303
8.1.2. Tanımlar  303
8.1.3. Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü  307
8.2. Tek Adımlı Yöntemler  307
8.2.1. Taylor Serisi Yöntemi  308
8.2.2. Euler Yöntemi  310
8.2.3. Düzeltilmiş (İyileştirilmiş) Euler Yöntemi  329
8.2.4. Dördüncü Mertebeden Runge–Kutta Yöntemi  333
8.3. Çok Adımlı Yöntemler  339
8.3.1. Milne Yöntemi  339
8.3.2. Adams–Moulton Yöntemi  339
8.3.3. Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması  339
8.4. Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü  340
8.4.1. Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin 1.Mertebeden Adi Diferansiyel Denklem Sistemlerine İndirgenmesi ve Sayısal Çözümü  340
8.4.2. Başlangıç Değer Problemleri  342
8.5. Sınır Değer Problemleri  346
8.5.1. Doğrusal 2.Mertebe Diferansiyel Denklemlerin Atış Yöntemiyle Çözümü  348
8.5.2. Sonlu Fark Yönteminin 2. Mertebe Doğrusal Sınır Değer Problemlerine Uygulanması  354
9. BÖLÜM
DİFERANSİYEL DENKLEM UYGULAMALARI
9. DİFERANSİYEL DENKLEM UYGULAMALARI  359
9.1. Titreşim Denklemleri  359
9.1.1. Kütle–Yay–Sönüm Elemanı–Dış Kuvvet Sistemi  359
9.1.2. Kütle–Yay–Sönüm Elemanı–Dış Kuvvet Sisteminin Analitik Çözümü  361
9.1.3. Kütle–Yay–Sönüm Elemanı–Dış Kuvvet Sisteminin Sayısal Çözümü  370
1.1. Kritik Serbest Sönüm: c = ckritik = 42426 [N/(m/s)]  376
9.1.4. Titreşim Olaylarında Rezonans Hali  379
10. BÖLÜM
SİSTEM MODELLEME İÇİN
EĞRİ (DENKLEM) UYDURMA
10. SİSTEM MODELLEME İÇİN EĞRİ (DENKLEM) UYDURMA  399
10.1. Polinom Şeklinde Temsiller: Bağımsız Değişken Düzgün Aralıklı veya Düzensiz Olarak Yerleştirilmiştir  399
10.1.1. (n+1) Veri Çiftine Uyan Bir Bağımsız Değişkenli Bir Fonksiyon  399
10.1.2. Eşit Aralıklı Olmayan Bağımsız Değişken Değerleri için Eğri Uydurma  400
10.2. En Uygun Form: En Küçük Kareler Yöntemiyle Fonksiyon Hazırlama  402
10.2.1. Excel’de Eğilim Eğrisi Uygulaması  402
10.2.2. En Küçük Kareler Yöntemiyle 1. Dereceden (Doğrusal) Denklemin Belirlenmesi, y = ax + b  404
10.2.3. En Küçük Kareler Yöntemiyle 2. Dereceden (Polinom) Denklem,
y = ax2+ bx + c  411
10.3. Bağlanım (Regresyon) ve Yöntemleri  416
10.3.1. Tek Değişkenli Doğrusal Bağlanım (Regresyon)  418
10.3.2. Belirleme (determinasyon) Katsayısı (R2) ve İlinti (korelasyon) Katsayısı (R)  418
10.3.3. Merkezîleştirilmiş Veri Vektörleri ile R–İlinti (Korelasyon) Katsayısının Tanımlanması  425
10.3.4. Standart Sapma Büyüklükleri (y, y,x)  428
10.3.5. Çok Değişkenli Bağlanım (Regresyon)  430
Kaynakça  433
Dizin  437
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020