Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Finansal Tablolar Analizi
Ekim 2020 / 5. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 40.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2016 23.00 TL 9.90 TL (%57)Sepete Ekle
   

Kitap güncellenmiş 5. baskısını yapmıştır. Finansal tablolar analizi, işletmelerin mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının, finansal açıdan yeterli olup olmadığını saptamak ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek amacıyla, finansal tablolarda yer alan hesaplar arasındaki ilişkilerin ve bunların yıllar içindeki gelişimlerinin incelenmesidir.

İşletmelerin çeşitli paydaşları vardır. Bu paydaşlar işletmelerin finansal yapılarını yakından takip etmek isterler. İşletmeye yatırım yapanlar yaptıkları yatırımlarının kârlılığını, gelecekte işletmenin durumunun nasıl olacağını görmek isterler. Kredi kurumları, müşteriler, tedarikçi firmalar gibi diğer paydaşlarda kendi çıkarlarının gerektirdiği noktalarda işletmeyi tüm ayrıntısıyla tanımak isterler. Bu nedenle hem işletmeler hem de paydaşları kendi bakış açılarına göre finansal analiz yaparlar.

Bu kitapta finansal tablolar analizi ile ilgili genel konular incelenmekte ve temel finansal analiz teknikleri anlatılmaktadır. Kitabın ekinde SMMM Staja Hazırlık Sınavı için çözümlü 150 test sorusu bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Finansal Tablo Kavramı
Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Finansal Tablolar
Genel Olarak Finansal Tablolar Analizi
Finansal Tablolar Analizi Teknikleri
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz)
Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi)
Oran Analizi (Rasyo Analizi)
Barkod: 9789750263736
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  17
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
FİNANSAL TABLO KAVRAMI
1.1. FİNANSAL TABLOLARIN TANIMI  21
1.2. FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENME AMAÇLARI  22
1.3. FİNANSAL TABLOLARIN SINIRLARI  22
1.3.1. Finansal Tablolar Geçici Niteliktedir  23
1.3.2. Belli Bir Döneme Ait Gelirin Hesaplanması Özneldir  23
1.3.3. Finansal Tablolarda Yer Alan Rakamlar Salt Doğru ve Kesin Değildir  23
1.3.4. Finansal Tablolar Farklı Tarihlerde Farklı Para Değerleri Üzerinde Yapılmış İşlemleri Yansıtırlar  24
1.3.5. Finansal Tablolar İşletmeye İlişkin Tüm Bilgileri İçermezler  25
1.3.6. Finansal Tablolar Bir İşletmenin Mali Durumuna Etki Yapan Tüm Etmenleri Göstermezler  25
1.4. FİNANSAL TABLO KULLANICILARI  25
1.4.1. İç Bilgi Kullanıcıları  26
1.4.1.1. Ortaklar  26
1.4.1.2. Yöneticiler  26
1.4.1.3. Çalışanlar  27
1.4.2. Dış Bilgi Kullanıcıları  27
1.4.2.1. Devlet  27
1.4.2.2. Kredi Kurumları  28
1.4.2.3. Alıcılar  28
1.4.2.4. Satıcılar  28
1.4.2.5. Rakip İşletmeler  28
1.4.2.6. Yatırımcılar  28
1.4.2.7. Araştırmacılar  29
1.4.2.8. Tüketiciler  29
1.4.2.9. Toplum  29
1.5. FİNANSAL TABLOLARIN ÇEŞİTLERİ  29
1.5.1. Bilanço  30
1.5.2. Gelir Tablosu  30
1.5.3. Fon Akım Tablosu  30
1.5.4. Nakit Akış Tablosu  31
1.5.5. Kâr Dağıtım Tablosu  31
1.5.6. Özkaynaklar Değişim Tablosu  31
1.5.7. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu  31
İkinci Bölüm
TEMEL FİNANSAL TABLOLAR
2.1. BİLANÇO  33
2.1.1. Bilançonun Tanımı  33
2.1.2. Bilançonun Bölümleri  34
2.1.2.1. Bilançonun Temel Bileşenleri  34
2.1.2.1.1. Varlıklar  34
2.1.2.1.2. Yabancı Kaynaklar  35
2.1.2.1.3. Özkaynaklar  35
2.1.2.2. Bilançonun Hesap Kalemleri  36
2.1.2.2.1. Aktif Hesap Kalemleri  36
2.1.2.2.1.1. Dönen Varlıklar Kalemleri  36
2.1.2.2.1.2. Duran Varlıklar Kalemleri  37
2.1.2.2.2. Pasif Hesap Kalemleri  38
2.1.2.2.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Kalemleri  38
2.1.2.2.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Kalemleri  39
2.1.2.2.2.3. Özkaynaklar Kalemleri  39
2.1.3. Bilanço Kalemlerinin Gruplandırılması  40
2.1.3.1. Likidite Temeline Göre Gruplandırma  40
2.1.3.2. Ana Faaliyete Yakınlık Derecelerine Göre Gruplandırma  40
2.1.3.3. Parasal ya da Reel Varlık ve Yükümlülükleri Belirlemesine Göre Gruplandırma  41
2.1.3.4. Net Varlık Temeline Göre Gruplandırma  42
2.1.4. Bilançoda Netleştirme  43
2.1.4.1. Değer Düzeltici Hesaplar Yoluyla Netleştirme  43
2.1.4.2 Mahsup Yoluyla Netleştirme  44
2.1.5. Bilanço Türleri  44
2.1.5.1. Sunuş Şekline Göre Bilançolar  44
2.1.5.1.1. Hesap Tipi Bilanço  44
2.1.5.1.2. Rapor Tipi Bilanço  45
2.1.5.2. Yasal Açıdan Bilançolar  46
2.1.5.2.1. Vergi Bilançosu  46
2.1.5.2.2. Ticari Bilanço  47
2.1.5.3. Kapsam Açısından Bilançolar  47
2.1.5.3.1. Özet Bilançolar  47
2.1.5.3.2. Ayrıntılı Bilançolar  47
2.1.5.4. Düzenleme Sürecine Göre Bilançolar  47
2.1.5.4.1. Dönem Başı Bilançosu  47
2.1.5.4.2. Ara Bilanço  47
2.1.5.4.3. Dönem Sonu Bilançosu  48
2.1.5.5. Diğer Bilanço Türleri  48
2.1.6. Bilanço Teorileri  50
2.1.6.1. Temel Bilanço Teorileri  50
2.1.6.1.1. Statik Bilanço Teorisi  50
2.1.6.1.2. Dinamik Bilanço Teorisi  51
2.1.6.1.3. Organik Bilanço Teorisi  54
2.1.6.2. Diğer Bilanço Teorileri  55
2.1.6.2.1. Total Bilanço Teorisi  55
2.1.6.2.2. Nominal Bilanço Teorisi  56
2.1.6.2.3. Tam Dinamik Bilanço Teorisi  56
2.1.6.2.4. Ödemsel (Pagatorik) Bilanço Teorisi  57
2.1.6.2.5. Hareketli Bilanço Teorisi  57
2.1.7. Bilançonun Hesap Planı ile İlişkisi  57
2.2. GELİR TABLOSU  58
2.2.1. Gelir Tablosunun Tanımı  58
2.2.2. Gelir Tablosunun Bölümleri  59
2.2.2.1. Brüt Satış Kârı Bölümü  59
2.2.2.2. Faaliyet Kârı Bölümü  59
2.2.2.3. Olağan Kâr Bölümü  59
2.2.2.4. Dönem Kârı Bölümü  59
2.2.2.5. Dönem Net Kârı Bölümü  59
2.2.3. Kâr Kavramına Yaklaşımlar  60
2.2.3.1. Bilanço Yaklaşımı  60
2.2.3.2. Gelir Yaklaşımı  61
2.2.4. Gelir Tablosu Türleri  61
2.2.4.1. Hesap Tipi Gelir Tablosu  61
2.2.4.2. Rapor Tipi Gelir Tablosu  62
2.2.5. Gelir Tablosunun Hesap Planı ile İlişkisi  63
Üçüncü Bölüm
TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE FİNANSAL TABLOLAR
3.1. GENEL AÇIKLAMA  65
3.2. DÜZENLEMENİN AMACI  65
3.3. DÜZENLEMENİN NİTELİĞİ  66
3.4. DÜZENLEMENİN KAPSAMI  67
3.5. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI  67
3.5.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  68
3.5.2. Kişilik Kavramı  69
3.5.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  70
3.5.4. Dönemsellik Kavramı  70
3.5.5. Parayla Ölçülme Kavramı  70
3.5.6. Maliyet Esası Kavramı  71
3.5.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  71
3.5.8. Tutarlılık Kavramı  72
3.5.9. Tam Açıklama Kavramı  72
3.5.10. İhtiyatlılık Kavramı  72
3.5.11. Önemlilik Kavramı  73
3.5.12. Özün Önceliği Kavramı  73
3.6. MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI  73
3.7. FİNANSAL TABLOLAR  74
3.8. BİLANÇO  75
2.8.1. Bilanço Tanımı  75
3.8.2. Tekdüzen Hesap Planında Bilanço İlkeleri  75
3.8.2.1. Varlıklara İlişkin İlkeler  76
3.8.2.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  77
3.8.2.3. Özkaynaklara İlişkin ilkeler  78
3.9. GELİR TABLOSU  79
3.9.1. Gelir Tablosu Tanımı  79
3.9.2. Tekdüzen Hesap Planında Gelir Tablosu İlkeleri  79
3.10. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU  80
3.11. FON AKIM TABLOSU  81
3.12. NAKİT AKIM TABLOSU  81
3.13. KÂR DAĞITIM TABLOSU  81
3.14. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU  81
Dördüncü Bölüm
GENEL OLARAK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
4.1. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN TANIMI  91
4.2. FİNANSAL ANALİZİN TARİHİ GELİŞİMİ  91
4.2.1. ABD’de Finansal Analizin Tarihi Gelişimi  92
4.2.2. Türkiye’de Finansal Analizin Tarihi Gelişimi  93
4.3. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN KAPSAMI VE AMACI  94
4.4. FİNANSAL ANALİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLKELER  95
4.5. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN ÖN KOŞULLARI  96
4.5.1. Finansal Tablolar Analizinin Dolaylı Ön Koşulları  96
4.5.1.1. İşletmenin İçinde Bulunduğu Ekonomik Ortam  96
4.5.1.2. İşletmenin İçinde Bulunduğu Sektörel Ortam  97
4.5.1.3. İşletmenin Yapısal ve Yönetsel Özellikleri  97
4.5.2. Finansal Tablolar Analizinin Dolaysız Ön Koşulları  97
4.5.2.1. Tekdüzen Muhasebe Sistemi  97
4.5.2.2. Standart Oranların Belirlenmesi  97
4.5.2.2.1. Tarihi Standart Oranlar  98
4.5.2.2.2. Sanayi veya Sektör Standart Oranları  98
4.5.2.2.3. İdeal veya Hedef Standart Oranlar  98
4.5.2.2.4. Bütçe Standart Oranları  98
4.6. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  99
4.6.1. Ekonomik Faktörler  99
4.6.1.1. Ekonomik Konjonktür Hareketleri  99
4.6.1.2. Paranın Satın Alma Gücünde Meydana Gelen Değişmeler  100
4.6.2. İşletmenin Özelliği ile İlgili Faktörler  100
4.6.2.1. İşletmenin Teknik Yapısı  101
4.6.2.2. İşkolundaki Değişmeler ve İşkolunun Özellikleri  101
4.6.3. İşletmenin Yönetimi ile İlgili Faktörler  101
4.6.4. Karşılaştırma Birimlerine İlişkin Faktörler  102
4.6.5. İşletme İçi ve Dışı Bilgi Faktörleri  102
4.6.5.1. İşletme İçi Bilgi Faktörleri  102
4.6.5.2. İşletme Dışı Bilgi Faktörleri  103
4.7. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN ÇEŞİTLERİ  103
4.7.1. Analizin Kapsamına Göre Çeşitleri  103
4.7.1.1. Statik Analiz  103
4.7.1.2. Dinamik Analiz  104
4.7.2. Analizin Yapacak Uzmanlara Göre Çeşitleri  104
4.7.2.1. Dış Analiz  104
4.7.2.2. İç Analiz  104
4.7.3. Analizin Yapılma Amacına Göre Çeşitleri  105
4.7.3.1. Yönetim Analizleri  105
4.7.3.2. Kredi Analizleri  105
4.7.3.3. Yatırım Analizleri  105
4.8. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN BAŞARI KOŞULLARI  105
4.8.1. Genel Koşullar  106
4.8.2. Mali Analistin Yeterliliği  106
Beşinci Bölüm
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ TEKNİKLERİ
5.1. GENEL AÇIKLAMA  109
5.2. FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZE HAZIRLANMASI  109
5.2.1. Bilançonun Finansal Analize Hazırlanması  110
5.2.2. Gelir Tablosunun Finansal Analize Hazırlanması  110
5.2.3. Diğer Finansal Tabloların Finansal Analize Hazırlanması  111
5.3. ANALİZ TEKNİKLERİNİN ÇEŞİTLERİ  111
Altıncı Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (YATAY ANALİZ)
6.1. KULLANIM ALANI  113
6.2. TEKNİĞİN AÇIKLANMASI  113
6.3. ANALİZ VE YORUM  116
6.3.1. Değişmelerin İncelenmesi  117
6.3.2. Gelişmelerin İncelenmesi  117
Yedinci Bölüm
YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ (DİKEY ANALİZ)
7.1. KULLANIM ALANI  119
7.2. TEKNİĞİN AÇIKLANMASI  119
7.3. ANALİZ VE YORUM  122
Sekizinci Bölüm
EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZ (TREND ANALİZİ)
8.1. KULLANIM ALANI  123
8.2. TEKNİĞİN AÇIKLANMASI  123
8.3. ANALİZ VE YORUM  128
8.3.1. Genel Esaslar  128
8.3.2. Aralarında İlişki Kurulabilecek Kalemler  128
8.3.2.1. Stoklar–Net Satışlar İlişkisi  128
8.3.2.2. Ticari Alacaklar–Net Satışlar İlişkisi  129
8.3.2.3. Stoklar–Ticari Borçlar İlişkisi  130
8.3.2.4. Dönen Varlıklar–Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  131
8.3.2.5. Yabancı Kaynaklar Toplamı–Özkaynaklar İlişkisi  131
Dokuzuncu Bölüm
ORAN ANALİZİ (RASYO ANALİZİ)
9.1. GENEL AÇIKLAMA  133
9.2. FİNANSAL ORANLARIN KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR  135
9.2.1. Geçmiş Yıllara Ait Oranlar  135
9.2.2. Sektör Standart Oranları  135
9.2.3. İdeal Standart Oranlar  136
9.2.4. Bütçe Standart Oranları  136
9.3. ORAN ANALİZİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  136
9.3.1. Ekonomik Faktörler  136
9.3.2. Analist ile İlgili Faktörler  137
9.3.3. Oranların ve Hesaplama Yöntemlerinin Tutarlılığı  137
9.3.4. Muhasebe Uygulamaları  137
9.3.5. Analizin Yorumlanması  137
9.4. ORAN ANALİZİNİN SINIRLARI  138
9.5. ORAN ANALİZİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  139
9.6. FİNANSAL TABLO ORANLARININ SINIFLANDIRILMASI  142
9.7. YARDIMCI DEĞERLER  143
9.7.1. Brüt İşletme Sermayesi  143
9.7.2. Net İşletme Sermayesi  143
9.7.3. Likit (Hızlı) Aktifler  144
9.7.4. Devamlı Sermaye  144
9.8. LİKİDİTE ORANLARI  144
9.8.1. Cari Oran  145
9.8.2. Likidite Oranı (Asit–Test Oranı)  146
9.8.3. Nakit Oranı  147
9.8.4. Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı  147
9.8.5. Likit Aktifler/Aktifler Oranı  148
9.9. MALİ YAPI ORANLARI  148
9.9.1. Finansal Kaldıraç Oranı  149
9.9.2. Borçların Özsermayeye Oranı  149
9.9.3. Özsermaye Oranı  150
9.9.4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı  150
9.9.5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı  150
9.9.6. Maddi Duran Varlıklar/Özsermaye Oranı  151
9.9.7. Maddi Duran Varlıklar/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Oranı  152
9.9.8. Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı  153
9.9.9. Maddi Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı  153
9.9.10. Duran Varlıklar/Özkaynaklar Oranı  154
9.9.11. Duran Varlıklar/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Oranı  155
9.9.12. Finansal Duran Varlıklar/Duran Varlıklar Oranı  155
9.9.13. Finansal Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı  156
9.10. FAALİYET ORANLARI  157
9.10.1. Stok Devir Hızı Oranı  157
9.10.2. Stokların Ortalama Tüketilme Süresi (Stok Tutma Süresi)  158
9.10.3. Alacak Devir Hızı Oranı  159
9.10.4. Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi  160
9.10.5. Ticari Borçlar Devir Hızı Oranı  161
9.10.6. Ticari Borçların Ortalama Ödenme Süresi  161
9.10.7. Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı  162
9.10.8. Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı  163
9.10.9. Aktif Devir Hızı Oranı  163
9.10.10. Özsermaye Devir Hızı Oranı  163
9.10.11. Net İşletme Sermayesi Devir Hızı  164
9.10.12. Devamlı Sermaye Devir Hızı  164
9.10.13. Ödenmiş Sermaye Devir Hızı  165
9.11. KÂRLILIK ORANLARI  165
9.11.1. Brüt Satış Kârlılığı Oranı  166
9.11.2. Esas Faaliyet Kârlılığı Oranı  166
9.11.3. Faaliyet Kârlılığı Oranı  167
9.11.4. Net Kârlılık Oranı  167
9.11.5. Özkaynakların Kârlılığı Oranı  167
9.11.6. Devamlı Sermaye Kârlılığı Oranı  168
9.11.7. Aktif Kârlılığı Oranı  168
9.11.8. Ekonomik Rantabilite Oranı  169
9.11.9. Faizleri Karşılama Oranı  169
9.11.10. Yatırılan Sermayenin Getirisi  170
9.12. PİYASA PERFORMANS ORANLARI  170
9.12.1. Hisse Başına Kâr  170
9.12.2. Fiyat Kazanç Oranı  171
9.12.3. Piyasa Değeri  172
9.12.4. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı  172
9.12.5. Tobin Q Oranı  173
9.12.6. Toplam Hissedar Getirisi  174
9.13. BÜYÜME ORANLARI  174
9.13.1. Satışların Büyüme Oranı  174
9.13.2. Dönem Kârının Büyüme Oranı  174
9.13.3. Özsermayenin Büyüme Oranı  175
9.13.4. Varlıkların Büyüme Oranı  175
9.13.5. Devamlı Sermaye Büyüme Oranı  175
9.13.6. Net Dönem Kârı Büyüme Oranı  176
9.13.7. Net Satışlar Büyüme Oranı  176
9.13.8. Net İşletme Sermayesi Büyüme Oranı  177
9.13.9. Aktifler Büyüme Oranı  177
9.13.10. Özsermaye Büyüme Oranı  178
9.14. DUPONT ANALİZİ  179
9.14.1. Genel Açıklama  179
9.14.2. Du Pont Analizi Rasyoları  179
9.14.2.1. Net Kar Marjı Rasyosu  179
9.14.2.2. Aktif Devir Hızı Rasyosu  180
9.14.2.3. Aktif Kârlılığı Rasyosu  180
9.14.2.4. Borçlanma Oranı Rasyosu  181
9.14.2.5. Özsermaye Kârlılığı Rasyosu  181
9.14.3. Du Pont Kontrol Şeması  183
Onuncu Bölüm
BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ
10.1. BAŞABAŞ NOKTASININ TANIMI  185
10.2. BBN ANALİZİNİN TEMEL VARSAYIMLARI  185
10.3. BBN ANALİZİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR VE KULLANIM ALANLARI  186
10.4. BBN ANALİZİNİN UNSURLARI  187
10.4.1. Sabit Maliyetler  187
10.4.2. Değişken Maliyetler  188
10.4.3. Yarı Değişken Maliyetler  189
10.5. GELENEKSEL BAŞABAŞ NOKTASI  190
10.5.1. Başabaş Noktası Hesaplama Yöntemleri  190
10.5.1.1. Aritmetik Yöntem  190
10.5.1.2. Grafik Yöntem  192
10.6. NAKİT BAŞABAŞ NOKTASI  193
Onbirinci Bölüm
ÖRNEK UYGULAMA
11.1. FİNANSAL TABLOLAR  195
11.2. KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ  197
13.3. DİKEY ANALİZ  200
11.4. ORAN ANALİZİ  203
TEST SORULARI  205
TEST SORULARININ YANITLARI  237
Kaynakça  241
Kavramlar Dizini  245
 


Mahmut Vefa Toroslu
M. Vefa TOROSLU, 1962 yılında doğmuştur. 1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010 yılında Okan Üniversitesi SBE Muhasebe–1;1;1;1;Denetim Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Halen Okan Üniversitesinde İşletme Doktorası çalışmalarına devam etmektedir.

1985 yılından 1997 yılına kadar reel sektörde çeşitli kademelerde muhasebe ve finans yöneticiliği yapmıştır. 1997 yılından 2012 yılına kadar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2012–1;1;1;1;2013 yıllarında turizm ve otomotiv sektöründe üst düzey mali işler yöneticisi olarak çalışmıştır.

Eğitmenin sahip olduğu mesleki unvanlar şunlardır:

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (TÜRMOB)
• Bağımsız Denetçi (Kamu Gözetimi Kurumu–1;1;1;1;KGK)
• Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Uzmanı (SPK)
• Kredi Derecelendirme Uzmanı (SPK)
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı (SPK)

M. Vefa TOROSLU’nun muhasebe ve finans konularında yazmış olduğu 27 kitabı ve 63 makalesi bulunmaktadır. Kendisi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’de ortak olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda Okan Üniversitesi’nde muhasebe ve denetim konularında ders vermekte ve çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

M. Vefa TOROSLU’nun basılı eserleri şunlardır:

1–1;1;1;1; Temel Dış Ticaret Bilgisi, 1996
2–1;1;1;1; Forfaiting, Kent Faktoring Yayını, 1997
3–1;1;1;1; Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Yayınları, 1998
4–1;1;1;1; Factoring İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Yayınları, 1999
5–1;1;1;1; Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Yayınları, 1999
6–1;1;1;1; Serbest Bölgeler, Beta Yayınları, 2000
7–1;1;1;1; Çağdaş Finansal Teknikler, Beta Yayınları, 2000
8–1;1;1;1; Şirketlerde Finansman Sorununun Çözümü ve Tekdüzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi, İSMMMO Yayını, 2002
9–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, Kazancı Yayınları, 2005
10–1;1;1;1; Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing), Yaklaşım Yayınları, 2008 (Doç. Dr. Ahmet Erol ve YMM Ercan Yıldırım ile ortak çalışma)
11–1;1;1;1; Muhasebe Denetimi, İSMMMO Yayını, 2008 (Ortak Çalışma)
12–1;1;1;1; Serbest Bölgeler, 2. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2010 (Dr. Cem Niyazi Durmuş ile ortak çalışma)
13–1;1;1;1; Barter İşlemleri ve Muhasebesi, Adalet Yayınları, 2010
14–1;1;1;1; Türkiye Muhasebe Standartlarında Hasılat–1;1;1;1;Maliyet İlişkisi, Adalet Yayınları, 2011
15–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, 2011
16–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Forfaiting, Adalet Yayınları, 2011
17–1;1;1;1; Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing), Güncellenmiş 2. Baskı, Yaklaşım Yayınları, 2008 (Doç. Dr. Ahmet Erol ve YMM Ercan Yıldırım ile ortak çalışma)
18–1;1;1;1; Muhasebe Teorisi, Adalet Yayınları, 2012
19–1;1;1;1; Finansal Tablolar Denetimi, Seçkin Yayıncılık, 2012
20–1;1;1;1; İşletme Bütçeleri, Seçkin Yayıncılık, 2013 (Dr. Cem Niyazi Durmuş ile ortak çalışma)
21–1;1;1;1; Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2013
22–1;1;1;1; Finansal Tablolar Analizi, Seçkin Yayıncılık, 2013 (Dr. Cem Niyazi Durmuş ile ortak çalışma)
23–1;1;1;1; Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Seçkin Yayıncılık, 2014
24–1;1;1;1; İç Kontrol ve İç Denetim, Vedat Kitapçılık, 2014
25–1;1;1;1; TMS ve VUK Kapsamında Stoklar, Legal Yayıncılık, 2014 (YMM Metin AYTULUN ile ortak çalışma)
26–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, Vedat Kitapçılık, 2014
27–1;1;1;1; Anonim Şirketlerde Tasfiye, Vedat Kitapçılık, 2014 (YMM Metin AYTULUN ile ortak çalışma)
Metin Ateş
Eylül 2020
58.00 TL
Sepete Ekle
Vasfi Nadir Tekin ...
Eylül 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yitmen ...
Eylül 2020
38.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  17
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
FİNANSAL TABLO KAVRAMI
1.1. FİNANSAL TABLOLARIN TANIMI  21
1.2. FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENME AMAÇLARI  22
1.3. FİNANSAL TABLOLARIN SINIRLARI  22
1.3.1. Finansal Tablolar Geçici Niteliktedir  23
1.3.2. Belli Bir Döneme Ait Gelirin Hesaplanması Özneldir  23
1.3.3. Finansal Tablolarda Yer Alan Rakamlar Salt Doğru ve Kesin Değildir  23
1.3.4. Finansal Tablolar Farklı Tarihlerde Farklı Para Değerleri Üzerinde Yapılmış İşlemleri Yansıtırlar  24
1.3.5. Finansal Tablolar İşletmeye İlişkin Tüm Bilgileri İçermezler  25
1.3.6. Finansal Tablolar Bir İşletmenin Mali Durumuna Etki Yapan Tüm Etmenleri Göstermezler  25
1.4. FİNANSAL TABLO KULLANICILARI  25
1.4.1. İç Bilgi Kullanıcıları  26
1.4.1.1. Ortaklar  26
1.4.1.2. Yöneticiler  26
1.4.1.3. Çalışanlar  27
1.4.2. Dış Bilgi Kullanıcıları  27
1.4.2.1. Devlet  27
1.4.2.2. Kredi Kurumları  28
1.4.2.3. Alıcılar  28
1.4.2.4. Satıcılar  28
1.4.2.5. Rakip İşletmeler  28
1.4.2.6. Yatırımcılar  28
1.4.2.7. Araştırmacılar  29
1.4.2.8. Tüketiciler  29
1.4.2.9. Toplum  29
1.5. FİNANSAL TABLOLARIN ÇEŞİTLERİ  29
1.5.1. Bilanço  30
1.5.2. Gelir Tablosu  30
1.5.3. Fon Akım Tablosu  30
1.5.4. Nakit Akış Tablosu  31
1.5.5. Kâr Dağıtım Tablosu  31
1.5.6. Özkaynaklar Değişim Tablosu  31
1.5.7. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu  31
İkinci Bölüm
TEMEL FİNANSAL TABLOLAR
2.1. BİLANÇO  33
2.1.1. Bilançonun Tanımı  33
2.1.2. Bilançonun Bölümleri  34
2.1.2.1. Bilançonun Temel Bileşenleri  34
2.1.2.1.1. Varlıklar  34
2.1.2.1.2. Yabancı Kaynaklar  35
2.1.2.1.3. Özkaynaklar  35
2.1.2.2. Bilançonun Hesap Kalemleri  36
2.1.2.2.1. Aktif Hesap Kalemleri  36
2.1.2.2.1.1. Dönen Varlıklar Kalemleri  36
2.1.2.2.1.2. Duran Varlıklar Kalemleri  37
2.1.2.2.2. Pasif Hesap Kalemleri  38
2.1.2.2.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Kalemleri  38
2.1.2.2.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Kalemleri  39
2.1.2.2.2.3. Özkaynaklar Kalemleri  39
2.1.3. Bilanço Kalemlerinin Gruplandırılması  40
2.1.3.1. Likidite Temeline Göre Gruplandırma  40
2.1.3.2. Ana Faaliyete Yakınlık Derecelerine Göre Gruplandırma  40
2.1.3.3. Parasal ya da Reel Varlık ve Yükümlülükleri Belirlemesine Göre Gruplandırma  41
2.1.3.4. Net Varlık Temeline Göre Gruplandırma  42
2.1.4. Bilançoda Netleştirme  43
2.1.4.1. Değer Düzeltici Hesaplar Yoluyla Netleştirme  43
2.1.4.2 Mahsup Yoluyla Netleştirme  44
2.1.5. Bilanço Türleri  44
2.1.5.1. Sunuş Şekline Göre Bilançolar  44
2.1.5.1.1. Hesap Tipi Bilanço  44
2.1.5.1.2. Rapor Tipi Bilanço  45
2.1.5.2. Yasal Açıdan Bilançolar  46
2.1.5.2.1. Vergi Bilançosu  46
2.1.5.2.2. Ticari Bilanço  47
2.1.5.3. Kapsam Açısından Bilançolar  47
2.1.5.3.1. Özet Bilançolar  47
2.1.5.3.2. Ayrıntılı Bilançolar  47
2.1.5.4. Düzenleme Sürecine Göre Bilançolar  47
2.1.5.4.1. Dönem Başı Bilançosu  47
2.1.5.4.2. Ara Bilanço  47
2.1.5.4.3. Dönem Sonu Bilançosu  48
2.1.5.5. Diğer Bilanço Türleri  48
2.1.6. Bilanço Teorileri  50
2.1.6.1. Temel Bilanço Teorileri  50
2.1.6.1.1. Statik Bilanço Teorisi  50
2.1.6.1.2. Dinamik Bilanço Teorisi  51
2.1.6.1.3. Organik Bilanço Teorisi  54
2.1.6.2. Diğer Bilanço Teorileri  55
2.1.6.2.1. Total Bilanço Teorisi  55
2.1.6.2.2. Nominal Bilanço Teorisi  56
2.1.6.2.3. Tam Dinamik Bilanço Teorisi  56
2.1.6.2.4. Ödemsel (Pagatorik) Bilanço Teorisi  57
2.1.6.2.5. Hareketli Bilanço Teorisi  57
2.1.7. Bilançonun Hesap Planı ile İlişkisi  57
2.2. GELİR TABLOSU  58
2.2.1. Gelir Tablosunun Tanımı  58
2.2.2. Gelir Tablosunun Bölümleri  59
2.2.2.1. Brüt Satış Kârı Bölümü  59
2.2.2.2. Faaliyet Kârı Bölümü  59
2.2.2.3. Olağan Kâr Bölümü  59
2.2.2.4. Dönem Kârı Bölümü  59
2.2.2.5. Dönem Net Kârı Bölümü  59
2.2.3. Kâr Kavramına Yaklaşımlar  60
2.2.3.1. Bilanço Yaklaşımı  60
2.2.3.2. Gelir Yaklaşımı  61
2.2.4. Gelir Tablosu Türleri  61
2.2.4.1. Hesap Tipi Gelir Tablosu  61
2.2.4.2. Rapor Tipi Gelir Tablosu  62
2.2.5. Gelir Tablosunun Hesap Planı ile İlişkisi  63
Üçüncü Bölüm
TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE FİNANSAL TABLOLAR
3.1. GENEL AÇIKLAMA  65
3.2. DÜZENLEMENİN AMACI  65
3.3. DÜZENLEMENİN NİTELİĞİ  66
3.4. DÜZENLEMENİN KAPSAMI  67
3.5. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI  67
3.5.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  68
3.5.2. Kişilik Kavramı  69
3.5.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  70
3.5.4. Dönemsellik Kavramı  70
3.5.5. Parayla Ölçülme Kavramı  70
3.5.6. Maliyet Esası Kavramı  71
3.5.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  71
3.5.8. Tutarlılık Kavramı  72
3.5.9. Tam Açıklama Kavramı  72
3.5.10. İhtiyatlılık Kavramı  72
3.5.11. Önemlilik Kavramı  73
3.5.12. Özün Önceliği Kavramı  73
3.6. MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI  73
3.7. FİNANSAL TABLOLAR  74
3.8. BİLANÇO  75
2.8.1. Bilanço Tanımı  75
3.8.2. Tekdüzen Hesap Planında Bilanço İlkeleri  75
3.8.2.1. Varlıklara İlişkin İlkeler  76
3.8.2.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  77
3.8.2.3. Özkaynaklara İlişkin ilkeler  78
3.9. GELİR TABLOSU  79
3.9.1. Gelir Tablosu Tanımı  79
3.9.2. Tekdüzen Hesap Planında Gelir Tablosu İlkeleri  79
3.10. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU  80
3.11. FON AKIM TABLOSU  81
3.12. NAKİT AKIM TABLOSU  81
3.13. KÂR DAĞITIM TABLOSU  81
3.14. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU  81
Dördüncü Bölüm
GENEL OLARAK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
4.1. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN TANIMI  91
4.2. FİNANSAL ANALİZİN TARİHİ GELİŞİMİ  91
4.2.1. ABD’de Finansal Analizin Tarihi Gelişimi  92
4.2.2. Türkiye’de Finansal Analizin Tarihi Gelişimi  93
4.3. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN KAPSAMI VE AMACI  94
4.4. FİNANSAL ANALİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLKELER  95
4.5. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN ÖN KOŞULLARI  96
4.5.1. Finansal Tablolar Analizinin Dolaylı Ön Koşulları  96
4.5.1.1. İşletmenin İçinde Bulunduğu Ekonomik Ortam  96
4.5.1.2. İşletmenin İçinde Bulunduğu Sektörel Ortam  97
4.5.1.3. İşletmenin Yapısal ve Yönetsel Özellikleri  97
4.5.2. Finansal Tablolar Analizinin Dolaysız Ön Koşulları  97
4.5.2.1. Tekdüzen Muhasebe Sistemi  97
4.5.2.2. Standart Oranların Belirlenmesi  97
4.5.2.2.1. Tarihi Standart Oranlar  98
4.5.2.2.2. Sanayi veya Sektör Standart Oranları  98
4.5.2.2.3. İdeal veya Hedef Standart Oranlar  98
4.5.2.2.4. Bütçe Standart Oranları  98
4.6. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  99
4.6.1. Ekonomik Faktörler  99
4.6.1.1. Ekonomik Konjonktür Hareketleri  99
4.6.1.2. Paranın Satın Alma Gücünde Meydana Gelen Değişmeler  100
4.6.2. İşletmenin Özelliği ile İlgili Faktörler  100
4.6.2.1. İşletmenin Teknik Yapısı  101
4.6.2.2. İşkolundaki Değişmeler ve İşkolunun Özellikleri  101
4.6.3. İşletmenin Yönetimi ile İlgili Faktörler  101
4.6.4. Karşılaştırma Birimlerine İlişkin Faktörler  102
4.6.5. İşletme İçi ve Dışı Bilgi Faktörleri  102
4.6.5.1. İşletme İçi Bilgi Faktörleri  102
4.6.5.2. İşletme Dışı Bilgi Faktörleri  103
4.7. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN ÇEŞİTLERİ  103
4.7.1. Analizin Kapsamına Göre Çeşitleri  103
4.7.1.1. Statik Analiz  103
4.7.1.2. Dinamik Analiz  104
4.7.2. Analizin Yapacak Uzmanlara Göre Çeşitleri  104
4.7.2.1. Dış Analiz  104
4.7.2.2. İç Analiz  104
4.7.3. Analizin Yapılma Amacına Göre Çeşitleri  105
4.7.3.1. Yönetim Analizleri  105
4.7.3.2. Kredi Analizleri  105
4.7.3.3. Yatırım Analizleri  105
4.8. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN BAŞARI KOŞULLARI  105
4.8.1. Genel Koşullar  106
4.8.2. Mali Analistin Yeterliliği  106
Beşinci Bölüm
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ TEKNİKLERİ
5.1. GENEL AÇIKLAMA  109
5.2. FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZE HAZIRLANMASI  109
5.2.1. Bilançonun Finansal Analize Hazırlanması  110
5.2.2. Gelir Tablosunun Finansal Analize Hazırlanması  110
5.2.3. Diğer Finansal Tabloların Finansal Analize Hazırlanması  111
5.3. ANALİZ TEKNİKLERİNİN ÇEŞİTLERİ  111
Altıncı Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (YATAY ANALİZ)
6.1. KULLANIM ALANI  113
6.2. TEKNİĞİN AÇIKLANMASI  113
6.3. ANALİZ VE YORUM  116
6.3.1. Değişmelerin İncelenmesi  117
6.3.2. Gelişmelerin İncelenmesi  117
Yedinci Bölüm
YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ (DİKEY ANALİZ)
7.1. KULLANIM ALANI  119
7.2. TEKNİĞİN AÇIKLANMASI  119
7.3. ANALİZ VE YORUM  122
Sekizinci Bölüm
EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZ (TREND ANALİZİ)
8.1. KULLANIM ALANI  123
8.2. TEKNİĞİN AÇIKLANMASI  123
8.3. ANALİZ VE YORUM  128
8.3.1. Genel Esaslar  128
8.3.2. Aralarında İlişki Kurulabilecek Kalemler  128
8.3.2.1. Stoklar–Net Satışlar İlişkisi  128
8.3.2.2. Ticari Alacaklar–Net Satışlar İlişkisi  129
8.3.2.3. Stoklar–Ticari Borçlar İlişkisi  130
8.3.2.4. Dönen Varlıklar–Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  131
8.3.2.5. Yabancı Kaynaklar Toplamı–Özkaynaklar İlişkisi  131
Dokuzuncu Bölüm
ORAN ANALİZİ (RASYO ANALİZİ)
9.1. GENEL AÇIKLAMA  133
9.2. FİNANSAL ORANLARIN KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR  135
9.2.1. Geçmiş Yıllara Ait Oranlar  135
9.2.2. Sektör Standart Oranları  135
9.2.3. İdeal Standart Oranlar  136
9.2.4. Bütçe Standart Oranları  136
9.3. ORAN ANALİZİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  136
9.3.1. Ekonomik Faktörler  136
9.3.2. Analist ile İlgili Faktörler  137
9.3.3. Oranların ve Hesaplama Yöntemlerinin Tutarlılığı  137
9.3.4. Muhasebe Uygulamaları  137
9.3.5. Analizin Yorumlanması  137
9.4. ORAN ANALİZİNİN SINIRLARI  138
9.5. ORAN ANALİZİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  139
9.6. FİNANSAL TABLO ORANLARININ SINIFLANDIRILMASI  142
9.7. YARDIMCI DEĞERLER  143
9.7.1. Brüt İşletme Sermayesi  143
9.7.2. Net İşletme Sermayesi  143
9.7.3. Likit (Hızlı) Aktifler  144
9.7.4. Devamlı Sermaye  144
9.8. LİKİDİTE ORANLARI  144
9.8.1. Cari Oran  145
9.8.2. Likidite Oranı (Asit–Test Oranı)  146
9.8.3. Nakit Oranı  147
9.8.4. Net İşletme Sermayesi/Aktifler Oranı  147
9.8.5. Likit Aktifler/Aktifler Oranı  148
9.9. MALİ YAPI ORANLARI  148
9.9.1. Finansal Kaldıraç Oranı  149
9.9.2. Borçların Özsermayeye Oranı  149
9.9.3. Özsermaye Oranı  150
9.9.4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı  150
9.9.5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı  150
9.9.6. Maddi Duran Varlıklar/Özsermaye Oranı  151
9.9.7. Maddi Duran Varlıklar/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Oranı  152
9.9.8. Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı  153
9.9.9. Maddi Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı  153
9.9.10. Duran Varlıklar/Özkaynaklar Oranı  154
9.9.11. Duran Varlıklar/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Oranı  155
9.9.12. Finansal Duran Varlıklar/Duran Varlıklar Oranı  155
9.9.13. Finansal Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı  156
9.10. FAALİYET ORANLARI  157
9.10.1. Stok Devir Hızı Oranı  157
9.10.2. Stokların Ortalama Tüketilme Süresi (Stok Tutma Süresi)  158
9.10.3. Alacak Devir Hızı Oranı  159
9.10.4. Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi  160
9.10.5. Ticari Borçlar Devir Hızı Oranı  161
9.10.6. Ticari Borçların Ortalama Ödenme Süresi  161
9.10.7. Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı  162
9.10.8. Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı  163
9.10.9. Aktif Devir Hızı Oranı  163
9.10.10. Özsermaye Devir Hızı Oranı  163
9.10.11. Net İşletme Sermayesi Devir Hızı  164
9.10.12. Devamlı Sermaye Devir Hızı  164
9.10.13. Ödenmiş Sermaye Devir Hızı  165
9.11. KÂRLILIK ORANLARI  165
9.11.1. Brüt Satış Kârlılığı Oranı  166
9.11.2. Esas Faaliyet Kârlılığı Oranı  166
9.11.3. Faaliyet Kârlılığı Oranı  167
9.11.4. Net Kârlılık Oranı  167
9.11.5. Özkaynakların Kârlılığı Oranı  167
9.11.6. Devamlı Sermaye Kârlılığı Oranı  168
9.11.7. Aktif Kârlılığı Oranı  168
9.11.8. Ekonomik Rantabilite Oranı  169
9.11.9. Faizleri Karşılama Oranı  169
9.11.10. Yatırılan Sermayenin Getirisi  170
9.12. PİYASA PERFORMANS ORANLARI  170
9.12.1. Hisse Başına Kâr  170
9.12.2. Fiyat Kazanç Oranı  171
9.12.3. Piyasa Değeri  172
9.12.4. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı  172
9.12.5. Tobin Q Oranı  173
9.12.6. Toplam Hissedar Getirisi  174
9.13. BÜYÜME ORANLARI  174
9.13.1. Satışların Büyüme Oranı  174
9.13.2. Dönem Kârının Büyüme Oranı  174
9.13.3. Özsermayenin Büyüme Oranı  175
9.13.4. Varlıkların Büyüme Oranı  175
9.13.5. Devamlı Sermaye Büyüme Oranı  175
9.13.6. Net Dönem Kârı Büyüme Oranı  176
9.13.7. Net Satışlar Büyüme Oranı  176
9.13.8. Net İşletme Sermayesi Büyüme Oranı  177
9.13.9. Aktifler Büyüme Oranı  177
9.13.10. Özsermaye Büyüme Oranı  178
9.14. DUPONT ANALİZİ  179
9.14.1. Genel Açıklama  179
9.14.2. Du Pont Analizi Rasyoları  179
9.14.2.1. Net Kar Marjı Rasyosu  179
9.14.2.2. Aktif Devir Hızı Rasyosu  180
9.14.2.3. Aktif Kârlılığı Rasyosu  180
9.14.2.4. Borçlanma Oranı Rasyosu  181
9.14.2.5. Özsermaye Kârlılığı Rasyosu  181
9.14.3. Du Pont Kontrol Şeması  183
Onuncu Bölüm
BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ
10.1. BAŞABAŞ NOKTASININ TANIMI  185
10.2. BBN ANALİZİNİN TEMEL VARSAYIMLARI  185
10.3. BBN ANALİZİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR VE KULLANIM ALANLARI  186
10.4. BBN ANALİZİNİN UNSURLARI  187
10.4.1. Sabit Maliyetler  187
10.4.2. Değişken Maliyetler  188
10.4.3. Yarı Değişken Maliyetler  189
10.5. GELENEKSEL BAŞABAŞ NOKTASI  190
10.5.1. Başabaş Noktası Hesaplama Yöntemleri  190
10.5.1.1. Aritmetik Yöntem  190
10.5.1.2. Grafik Yöntem  192
10.6. NAKİT BAŞABAŞ NOKTASI  193
Onbirinci Bölüm
ÖRNEK UYGULAMA
11.1. FİNANSAL TABLOLAR  195
11.2. KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ  197
13.3. DİKEY ANALİZ  200
11.4. ORAN ANALİZİ  203
TEST SORULARI  205
TEST SORULARININ YANITLARI  237
Kaynakça  241
Kavramlar Dizini  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020