Alfabetik Tebligat Hukuku ve Usulsüz Tebliğ Dr. Gökhan Taneri  - Kitap

Alfabetik Tebligat Hukuku ve Usulsüz Tebliğ

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1040
Barkod:
9786052645901
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.180,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışma başlangıçta makaleler ve icra hakimi olarak karşılaşılan sorunlara odaklanmış iken, Yargıtay değerlendirmeleri ile oldukça farklı bir boyut kazanmıştır. Esas olarak üç bölümden oluşmaktadır. Başlangıç bölümü daha çok tebligat hukukuna giriş ve konuların genel hatlarıyla değerlendirilmesi; ikinci bölüm alfabetik içtihatlar ve değerlendirmeleri; üçüncü bölüm ise tebligat hukuku sorunları ve olumsuz sonuçlarına ilişkindir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tanımlar ve Genel İlkeler
.
Alfabetik Tebligat Hukuku
.
Tebligat Sorunları ve Usulsüz Tebliğ Sonuçları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 
5
ÖNSÖZ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIMLAR VE GENEL İLKELER
I. GENEL OLARAK 
21
II. TEBLİGATA İLİŞKİN KAVRAMLAR 
21
III. TEBLİGAT HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
25
IV. 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU 
25
A. Tebligat Esasları 
25
B. 7201 Sayılı Kanunun Özellikleri 
27
C. Tebligatın Özellikleri 
27
Tebligatın yapılmasında görev alan merciler 
28
1. Posta Memurları 
28
2. Muhtarlar 
29
3. Kolluk Görevlileri 
29
D. Tebligatın Yapılması 
30
1. Tebligat Yapabilecek Kurumlar 
30
2. Tebligatın Aşamaları 
30
3. Tebligat Yapabilecek Kişiler 
31
4. Doğrudan Tebligat 
31
5. Mahkemelerce Tebligat Yapılması 
31
6. Gerçek Kişilere Tebligat 
31
a. Genel Olarak 
31
b. Adres Değişikliği Halinde: 
32
c. Adres Dışında Bir Yerde Tebligat Yapılması 
33
ç. Tebligatın Yapılabileceği Yer 
34
7. Yaş ve Ehliyet Şartı 
35
8. Hasımlık 
36
9. Tüzel Kişilere Yapılan Tebligat 
36
10. Tebligat Yapılabilecek Zamanlar 
41
11. Tebligat Yapılabilecek Kişiler 
42
12. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 
42
13. Meslek ve Sanat Erbabına Tebliğ 
44
14. Çalışana Tebligat 
46
15. Görünüşe Göre 
47
16. Kanuni Temsilciye veya Vekile Tebligat 
48
17. Askeri Kişilere Tebligat 
49
18. Okul Hastane Gibi Yerlerde Tebligat 
50
19. Tebligat Kanunu m. 21/1 Almama–Kaçınma 
50
20. 12–Sürelerin Hesaplanması 
52
a. CMK’da 
52
b. HMK’da 
53
c. İcra İflas Kanunu’nda Süreler 
53
21. Adli Tatil ve Süreler 
54
a. CMK’da Adli Tatil ve Süreler 
54
b. HMK’da Adli Tatil 
55
İKİNCİ BÖLÜM
ALFABETİK TEBLİGAT HUKUKU
– ADRES ARAŞTIRMASI 
57
– ADRES BELGESİ 
66
– ADRES BİLDİRMEK ÜZERE KESİN SÜRE VERİLMESİ 
68
– ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLANI 
73
– ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU 
76
A. Nüfus Hizmetleri Kanunu’na Göre 
76
B. İcra–İflas Kanunu’na Göre 
76
C. Avukatlık Kanunu’na Göre 
78
Ç. Tebligat Kanunu’na Göre 
78
– ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ (Tebligat Kanunu m. 35) –KAPIYA ASMA SURETİYLE TEBLİGAT 
79
– ADRES GÜNCELLEMESİ 
81
– ADRESİN BULUNMAMASI 
83
– ADRESİN KAPALI OLMASI 
85
– ADRESİN MEÇHUL OLMASI 
89
– ADRESİN TEBLİĞE ELVERİŞSİZ OLMASI 
94
– ADRESİN YETERSİZ OLMASI 
95
– ADRESİN YIKIK OLMASI 
101
– ADRESTE BULUNAMADIĞI 
102
– ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN YAZILMASI 
103
– ADRESTE KİMSENİN BULUNMAMASI HALİ 
122
– ADRESTEN GEÇİCİ AYRILMA HALLERİ 
122
– ADRES YOKLUĞU/YETERSİZLİĞİ 
123
– ASİLE TEBLİĞ 
127
– AYNI ADRESE TEBLİGAT 
128
– APARTMAN GÖREVLİSİ İ 
128
– APARTMANIN BULUNMAMASI 
132
– AYNI ÇATI ALTINDA 
134
– AYNI HANEDE OTURANA TEBLİĞ 
139
– AYNI KOMŞUYA TEBLİĞ 
140
– AYNI KONUTTA OTURANA TEBLİĞ 
142
– BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE TEBLİGAT (TK Ek m. 1) 
149
– BELİRSİZ BOZMALAR/GÖNDERMELER 
158
– BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT İCRASI 
163
– BİLGİ ALMA VE BİLGİ VERME 
173
– BİLİNEN SON ADRES 
178
– Tüzel kişiler için bilinen adres 
178
– Faturalarda görünen adres 
179
– İşyeri adresi 
179
– Sorgu veya duruşmada bildirilen adres 
180
– Mernis adresinin bilinen adres olarak değerlendirilmesi 
183
– İlgili dosyadaki adres 
183
– Bir başka dosya veya karardan anlaşılan adres 
185
– Aynı dosyada daha önce tebligat yapılan adres 
186
– Vekil için bilinen adres 
187
– İhtarnamede belirtilen adres 
188
– Uzlaştırma tebligatı bilinen adrese yapılmalıdır: 
189
– Tedavi Denetimli Serbestlik Tebligatı 
194
– Katılanın bilinen adresi 
197
– Dilekçe adresi 
197
– Tebliğ memurunca muhatabın başka bir ilde olduğunun belirtilmesi 
199
– Takip dayanağı ilamdaki adres 
200
– UYAP üzerinden tespit edilen adres 
202
– Tebligat zarfında muhatabın başka bir ilde olduğunun belirtilmesi 
203
– BİRBİRİNİ TAKİP EDEN TEBLİGATLARDAN BİRİNİN USULSÜZ OLMASI 
204
– BİRBİRİNİ TAKİP EDEN TEBLİGATLARDAN İTİRAZ EDİLMEYEN 
206
– BİRBİRİNİ TAKİP EDEN TEBLİGATLARIN TAMAMININ USULSÜZ OLDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLMESİ 
207
– BİRBİRİNİ TAKİP EDEN TEBLİGATLARIN 21/2’YE GÖRE YAPILMASI 
212
– BİRDEN FAZLA TEBLİGAT 
216
– BİZZAT TEBLİĞ 
218
– CEZAEVİNDE BULUNANA TEBLİĞ 
227
– CEZA YARGILAMASINDA TEBLİGAT 
229
– CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEBLİĞ (TK m. 43) 
242
– ÇARŞIDA OLDUĞU 
247
– ÇIKARTAN KURUM ŞERHİ Bkz. Şerhli Tebligat/Davetiye 
257
– DAĞITICI bkz. Tebliğ Memuru 
257
– DAİMİ ÇALIŞANA TEBLİĞ 
257
– DAİRE NO: bkz. Kapı Numarası 
265
– DAİRE VE KAPI NUMARASI FARKLI TEBLİGAT 
265
– DANIŞMADAN SORULMASI 
265
– DAVA DİLEKÇESİNDE ADRES BİLDİRİLMEMESİ 
266
– DEVLET MEMURU bkz. Tebliğ Memuru 
267
– DİLEKÇEDE BELİRTİLEN TARİHE GÖRE USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKÂYETİNİN REDDİ 
267
– DURUŞMA AÇILMASI 
267
– ELEKTRONİK TEBLİGAT 
268
– EN YAKIN KOMŞU 
288
– ESKİ ADRES 
289
– EŞKAL ANLATIMLI TEBLİGAT 
290
– GECİKMİŞ İTİRAZ 
291
– GEREKSİZ TEBLİĞ 
298
– GÖREVLİ 
299
– GÖRÜNÜŞE GÖRE 
300
– GÜVENLİKÇİYE TEBLİGAT 
308
– HABER KAĞIDIĞI 
312
– HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
324
– HARİCEN ÖĞRENME 
332
– Haciz sırasında 
332
– Tanık olarak dinlenme 
333
– Tahliye için başlatılan takipte 
334
– Boşanma Davaları ve Aynı Evi Paylaşmaya Devam 
334
– Hasma Tebliğ Yasağı ve Mutlak Geçersizlik, Haricen Öğrenmenin Dikkate Alınıp Alınmayacağı 
337
– Aksinin tanıkla ispatı mümkün değildir. 
338
– İhtiyati haczin infazı sırasında öğrenme 
339
– Dosyada haricen öğrenmeye ilişkin bilgi belge bulunmaması 
339
– Vekaletname sunulan tarih 
339
– Maaş kesintisinde öğrenme 
340
– Anlaşılmayan tarihin öğrenme tarihi kabulü 
341
– Azledilen avukat tarafından açılan dava 
342
– Tebligat yokluğu 
343
– Haricen öğrenme ve şikayet süresi 
344
– HASMA TEBLİĞ 
345
– Husumet Belirlenmesinin İmkânsızlığı 
346
– Mernis Adresi ve Husumet Yasağı 
346
– Belirgin Husumet: Alacaklı ve Borçlu Adresinin Aynı Olması 
347
– Ortaklığın Giderilmesi Davası 
349
– Her İki Tarafın da Borçlu Olması Hali 
352
– Boşanma Davaları ve Aynı Evi Paylaşmaya Devam 
353
– Dava Dilekçesinin Tebliğinde Hasma Tebliğ Yasağının Dikkate Alınması 
356
– Muhatabın Ölümü Halinde Mirasçılara Tebliğde Hasma Tebliğ Yasağı 
357
– Veli ve Husumet 
357
– Kayyım Ataması 
358
– Tebligatı Alanın Eşiyle Husumet : 
359
– Ceza Yargılamaları ve Husumet Yasağı 
359
– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararları 
360
– Mağdur Çocuk Adına Tebligatın Sanık Olan Veli Dışında Diğer Veliye Yapılması Gerekir 
361
– Kanun Maddesinin Tebligat Zarfında Gösterilmesi 
362
– Hasma Tebliğ Yasağı ve Mutlak Geçersizlik, Haricen Öğrenmenin Dikkate Alınıp Alınmayacağı 
362
– Aile Konutu Şerhi ve Hasma Tebligat Yasağı 
365
– Şirketin Hem Temsilcisi Hem de Borçlusu Olana Tebliğ Hasma Tebliğ Yasağı Kapsamındadır 
367
– İpoteğin Kaldırılması Davalarında Hasma Tebliğ 
367
– Tapu İptal–tescil Davasında Hasma Tebliğ Yasağı 
369
– Hasım Olarak Avukat 
369
– Haciz İhbarnamesinde Husumet 
370
– HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI TEBLİGAT 
372
– HIZLI TEBLİGAT 
373
– HUKUKİ TAVSİF 
374
– HÜKÜMLÜ ve TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇU 
375
– İADE TEBLİGATLARIN USULSÜZ OLDUĞU 
376
– İCRA İŞLEMİ SAYILMASI 
377
– İDARİ TEBLİGAT (TK m. 45–49; Yönetmelik m. 67–70) 
378
– İDARİ YAPTIRIM KARARINA İTİRAZ 
379
– İKİNCİ KEZ ÇIKARTILAN TEBLİGAT bkz. Tebligatın İkinci Kez Çıkartılması 
379
– İKİNCİL TEBLİGATLAR bkz. Mernis Şerhli Tebligat Ve Kapıya Asma Suretiyle Tebligat 
379
– İKİNCİL TEBLİGATLARIN İADE TEBLİGATLAR NEDENİYLE USULSÜZ OLMASI 
379
– İKİ TEBLİGATIN, TEK TEBLİĞE EŞİT OLDUĞU HALLER 
380
1. MERNİS şerhli tebligat (TK m. 21/2) 
380
2. Kapıya asma suretiyle tebligat (TK m. 35) 
381
a. Gerçek kişiler için 
381
b. Tüzel kişiler için 
382
– İLANEN TEBLİGAT 
382
– İL DIŞINDA OLDUĞU Bkz. Şehir Dışına Gittiği 
387
– İMTİNA ETTİĞİ 
387
– İMZA ATAMAYACAK DURUMDA OLMAK (TK. m. 24) 
390
– İMZADAN İMTİNA ETTİĞİ 
395
– İMZASININ BULUNMADIĞI 
401
– İMZA SİRKÜLERİ 
404
– İMZAYA İTİRAZ 
404
– İSPAT YÜKÜ 
407
– İŞTE OLDUĞU 
409
– İŞYERİ ADRESİNE 
411
– İTİRAZIN KANUN YARARINA BOZMA İLE SÜRESİNDE KABUL EDİLMESİ 
414
– KAMU GÖREVLİSİ bkz. Tebliğ Memuru 
414
– KAPICIYA SORULMASI VE BİLGİ VERİLMESİ 
414
– KAPI NUMARASI 
415
– Kapıya asma suretiyle tebligatta (TK m. 35) kapının bulunmaması 
424
– Tahkikata esas komşunun bulunduğu dairenin boş olduğu iddiası 
425
– Kapı Numarası Bulunmayan Tebligat 
426
– Uzlaştırma işleminin sonuçsuz kalması 
427
– KAPIYA ASMA SURETİYLE TEBLİGAT (TK m. 35) 
427
– KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) 
430
– KEŞİF İLE EN YAKIN KOMŞUNUN TESPİTİ 
430
– KOLLUK ARAŞTIRMASI 
431
i. Muhatabın adresinin araştırılması 
432
ii. Tebligat Zarfında Yazan Hususların Araştırılması 
434
– Kolluk Tutanağı ile Adresten Ayrıldığı Tespiti 
434
– Kolluk Tutanağı ile Bilgi Alınan Kişinin Araştırılması 
434
– Daimi Çalışan 
435
– Aynı Konutta Oturma 
436
– Muhatabın Oğlu 
440
– Daimi Çalışan 
440
– Komşu araştırması 
441
iii. Adresin bulunup bulunmadığı tespiti 
443
– KOMŞU 
443
– KOMŞUNUN ADININ BULUNMAMASI 
464
– KOMŞUNUN ADININ MADDİ HATA İLE YANLIŞ YAZILMASI 
478
– KOMŞUNUN BİLGİLENDİRME YAPMAMASI 
479
– KOMŞUDAN BİLGİ ALMA EKSİKLİĞİ 
480
– KOMŞUNUN BULUNMADIĞI 
481
– KOMŞUNUN İMZASI 
488
– KOMŞUNUN TANIK OLARAK DİNLENMESİ 
494
– KOMŞUYLA GEÇİMSİZLİK 
496
– KÖYE ÇIKARTILAN TEBLİGAT 
496
– MALİ TEBLİGAT (TK m. 50–51; Yönetmelik m. 71–72) 
497
– MAVİ RENK 
497
– MAZBATA 
503
– MAZBATANIN YAN TARAFI 
503
– MEMUR VASITASIYLA TEBLİGAT/DOĞRUDAN DOĞRUYA TEBLİGAT (m. 41) 
504
– MERNİS ADRESİNE ÇIKARTILAN TEBLİGATIN, İLK TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI NEDENİYLE USULSÜZ OLMASI 
506
– MERNİS ADRESİNE ÇIKARTILAN TEBLİGATTA, MUHATABIN ADRESTEN AYRILDIĞI HUSUSUNUN YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN KİŞİLERDEN SORULARAK TESPİTİ GEREKİR 
509
– MERNİS ADRESNİN YURT DIŞI ADRES OLMASI 
509
– MERNİS ŞERHLİ TEBLİGAT (TK m. 21/2) 
512
– MERNİS ŞERHLİ TEBLİGAT İLE BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT AYNI GÜN YAPILAMAZ 
521
– MERSİS 
522
– MUHATABA ULAŞILAMADIĞI 
523
– MUHATABIN ADRESTEN SÜREKLİ AYRILDIĞI 
523
– MUHATABIN DIŞARIDA OLMASI 
523
– MUHATABIN EŞİNE TEBLİGAT 
530
– MUHATABIN İŞİTME ENGELLİ OLMASI 
532
– MUHATABIN İŞ TAKİBİNDE OLDUĞU İBARESİ 
532
– MUHATABIN NEREDE OLDUĞUNUN BİLİNMEMESİ 
533
– MUHATABIN NEREDE OLDUĞUNUN SORULMASI 
534
– MUHATABIN ÖLÜ OLMASI 
535
– MUHATABIN TANINMADIĞI 
538
– MUHATABIN TAŞINDIĞI 
545
– Tüzel kişinin taşındığı şerhi 
554
– MUHATABIN TEBLİGAT ÇIKARTILDIKTAN SONRA MERNİS ADRESİNİ SİLDİRMESİ 
555
– MUHATABIN YAZLIKTA OLDUĞU 
559
– MUHATAP ADINA TEBLİGATI ALANIN SIFATININ TUTANAĞA YAZILMASI 
564
– MUHATAP ADINA TEBLİGATI ALABİLECEK KİŞİLER 
571
1. Bilinen adreste tebligat: Tebligat Kanunu m. 10 
571
2. Hükmi şahıslara ve ticarethanelere tebligat: 
572
a. Ticari Mümessil 
572
b. Tüzel kişiler adına hükmi şahısların memur ve müstahdemlerine tebligat (m. 13). 
574
3. Askeri Şahıslara Tebligat 
574
4. Sefer Halinde Tebligat 
575
5. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 
576
6. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat 
576
7. Muhatabın Kolay Bulunamadığı Yerlerde Tebligat 
577
8. Cezaevlerinde muhatap adına tebligatı kabul edecek kimse yoktur. Tebligat bizzat yapılmalıdır. 
577
9. Vekil ve Kanuni Mümessile Tebligat 
580
– MUHATAP YURT DIŞINDA İSE TEBLİGAT 
581
– MUHTARIN İMZASI 
588
– MUHTIRA 
591
– NEREDE OLDUĞUNUN BİLİNMEMESİ 
594
– OKUMA–YAZMA BİLMEDİĞİ İDDİA EDİLENE AİT ZARFTAKİ İMZA 
595
– OTEL, HASTANE, FABRİKA VE MEKTEP GİBİ YERLERDE TEBLİGAT TK m. 18 
600
– ÖĞRENME TARİHİ Bkz. Haricen Öğrenme 
611
– ÖĞRENME TARİHİ OLARAK BİLDİRİLEN TARİHİN AKSİ ANCAK YAZILI BELGE İLE İSPATLANABİLİR 
611
– ÖZEL TEBLİGAT HÜKÜMLERİ 
612
– Özel sözleşmelerde tebligata ilişkin hükümler 
612
– Uzlaştırma hükümlerinde tebligat 
612
– Cari Hesap ve İpotek Sözleşmesi 
614
– Suça Sürüklenen Çocuğa Müdafi Atandığı ve Müdafinin Dosyayı Temyiz Ettiği Tebliği 
616
– Avukatın Vekâletten Çekilmesi 
616
– Basit Yargılama Usulü Tebligatı 
617
– Etkin Pişmanlık İhtaratı Tebligatı 
619
– Yargıtay Savcılığı Tebliğnamesi 
620
– Kamulaştırma Kanunu ve İstimlak Kanunu 
624
– Kanun yararına bozmada 
626
– Tekzip metni tebligatı 
626
– Yemin ihtaratı tebligatı 
627
– Sıra cetveline itiraz 
627
– PASAPORT ŞERHİNİN İNCELENMESİ bkz. Yurt Dışındayken Tebligat 
628
– POSTA MEMURU bkz. Tebliğ Memuru 
628
– PTT SORGU EKRANI 
628
– RESEN DİKKATE ALINMAMA 
632
– SANIĞA AYRICA TEBLİGAT YAPILMASI GEREĞİ 
637
– SANIK LEHİNE YORUMLA TEBLİGAT TARİHİ BELİRLENMESİ 
637
– SATIŞ İLANI TEBLİĞİ USULSÜZLÜĞÜ BAŞLIBAŞINA İHALENİN FESHİ NEDENİDİR 
638
– SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ ANCAK TARAFLARCA İLERİ SÜRÜLDÜĞÜNDE DEĞERLENDİRİLEBİLİR 
639
– SAVCILIK SORUŞTURMA DOSYASINDA TEBLİGAT YAPILANIN DAİMİ ÇALIŞAN OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI 
645
– SGK KAYITLARINA GÖRE BİRLİKTE ÇALIŞANIN TESPİTİ 
645
– SIFATININ NE OLDUĞUNUN YAZILMADIĞI 
650
– Adliyede yapılan tebligat 
656
– “Yakını” ibaresi 
656
– SIRA CETVELİNE İTİRAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DOĞRUDAN İLGİLİ OLMADIKLARI DOSYALARDA USULSÜZ TEBLİĞ İDDİASINI İLERİ SÜRMELERİ MÜMKÜNDÜR. 
657
– SİTENİN BEKÇİSİ 
658
– SİTE YÖNETİMİ 
660
– SOKAK ADI 
663
– SOKAK İSMİNİN TİCARET SİCİLDE YER ALMASINA RAĞMEN TEBLİGATTA YER ALMAMASI 
670
– SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN ADRESE TEBLİGAT ÇIKARTILMASI 
671
– SÜREKLİ OLARAK AYRILMA 
672
– ŞEHİR DIŞINA GİTTİĞİ 
676
– ŞEKLEN HUKUKA UYGUNLUK 
681
– ŞERHLİ DAVETİYE/TEBLİGAT 
682
– ŞİRKET YETKİLİSİNİN TEBLİĞ ANINDA ŞİRKETTE BULUNUP
BULUNMADIĞI 
690
– ŞUBE ADRESİNE TEBLİGAT 
709
– TAHKİK ETME/TAHKİKAT 
710
– TAKİP DAYANAĞI BELGE Bkz. Tebligat Zarfı İçeriği 
712
– TANIK DİNLENMESİ 
712
– TANINMIYOR ŞERHİ İLE TEBLİGATIN İADESİ 
716
– “TARLADA” İBARESİ TEVZİAT SAATLERİNDEN SONRA MUHATABIN GELECEĞİNİ GÖSTERİR 
719
– TASARRUF İLKESİ VE TEBLİGAT 
720
– TEBLİGATA ELVERİŞLİ OLMADIĞI 
724
– TEBLİGATA İLİŞKİN KARARLARIN ACİLİYETİ (m. 40) 
727
– TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ MERCİLER 
728
– TEBLİGAT EVRAKI 
728
– TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA 
729
– TEBLİGATI ALMAYA EHİL OLMADIĞI İDDİASI 
730
– TEBLİGATIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
731
– TEBLİGATIN İADESİ 
732
– Kavram 
732
– Kanun ve Yönetmelikte 
732
– Hukuki Sonuçları 
734
– İçtihatlarda iade 
734
– Tüzel kişiler 
734
– Belirsiz bozmalar 
734
– Yurt dışındaki muhatap 
735
– Muhatabın ölü olması 
735
– Tanınmadığı şerhiyle iade 
736
– Taşındığı şerhiyle iade 
736
– Cezaevinde olduğu şerhiyle iade 
736
– Adresin okula ait olduğu şerhiyle iade 
737
– Vekilin çekildiği gerekçesiyle tebligatı dosyaya iadesi 
737
– Belirsiz iade 
738
– TEBLİGATIN İKİNCİ KEZ ÇIKARTILMASI 
738
– TEBLİGATIN KİME YAPILDIĞININ BELLİ OLMAMASI Bkz. Sıfatının Ne Olduğunun Yazılmadığı 
746
– TEBLİGATIN MEMUR ARACILIĞIYLA YAPILMASI (TK m. 2) 
746
– TEBLİGATIN MUHTAR/İHTİYAR HEYETİ ÜYESİ KOLLUK KUVVETİNE TESLİMİ 
747
– TEBLİGATIN OKUNAMAMASI 
747
– TEBLİGATIN 21/2 MADDESİNE GÖRE YAPILMASI ŞERHİ 
758
– TEBLİGATIN YOK HÜKMÜNDE OLMASI 
758
– TEBLİGAT KANUNU 
767
– TEBLİGAT KARARLARININ ACİLİYETİ (TK m. 40) 
767
– TEBLİGATLARA KARŞI TANIK DİNLENMESİ 
768
– TEBLİGAT PARÇASINA ULAŞILAMAMASI 
769
– TEBLİGAT SORGULAMA 
769
– TEBLİGATTAKİ İMZANIN KİME AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILMAMASI 
770
– TEBLİGAT TARİHİNDE 
770
– TEBLİGAT TÜZÜĞÜ 
772
– TEBLİGAT ULAŞIM SÜRESİ 
772
– TEBLİGAT ZARFININ FİZİKİ OLARAK GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU 
772
– TEBLİGAT ZARFI 
772
– TEBLİGAT ZARFI İÇERİĞİ 
777
– TEBLİGAT ZARFINDA MERNİS ŞERHİ BULUNMASINA RAĞMEN, TEBLİGAT ZARFINDA TEBLİĞ İŞLEMİNİN TK 21/2 MADDESİNE GÖRE YAPILMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE ŞERH BULUNMAMASI 
782
– TEBLİGAT ZARFINDA YAZANLARIN AKSİ 
783
– TEBLİGAT ZARFINDA YAZANLARIN KISMEN KABULÜ 
785
– TEBLİĞ ANINDA MUHATABIN ADRESTE BULUNUP BULUNMADIĞI 
786
– TEBLİĞDEN SONRA MASRAF YATIRILMASI HALİNDE İSTİNAF BAŞVURUSU 
792
– TEBLİĞE MUTTALİ OLMA (TK m. 32) 
795
– TEBLİĞ EVRAKININ ARŞİV İMHASI NEDENİYLE TEBLİGATIN
USULSÜZLÜĞÜNÜ KABUL 
796
– TEBLİĞ MEMURUNUN AD VE SOYADININ BULUNMAMASI 
796
– TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VEYA TEBELLÜĞDEN İMTİNA (TK m. 21/1) 
797
– TEBLİĞ MAZBATASI 
802
– TEBLİĞ MAZBATASINDA İMZA 
811
– TEBLİĞ MEMURU 
816
– TEBLİĞ MEMURU BEYANLARI 
818
– TEBLİĞ MEMURUNUN İMZASI 
823
– TEBLİĞ MEMURUNUN KENDİLİĞİNDEN 21/2 TEBLİGATI YAPMASI 
825
– TEBLİĞ TARİHİNİN VERİ TABANINDA VE ZARFTA FARKLI OLMASI 
826
– TEMEL İLKELER 
826
– TİCARET SİCİL ADRESİNİN YETERSİZ OLMASI 
849
– TİCARET SİCİL ADRESİNİN DEĞİŞECEK OLMASI 
849
– TUTUKLU VE MAHKUMLAR İÇİN ÇIKARTILAN TEBLİGAT TK m. 19 
850
– Vasi atanması 
850
– TÜRKİYE’DE BULUNMADIĞI TARİHTE YAPILAN TEBLİGAT 
855
– TÜRKİYE’DEN YABANCIYA TEBLİĞ 
858
– TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÇIKARTILACAK TEBLİGAT 
860
– Bilinen adres ve ticaret sicilinde kayıtlı adres 
860
– Kabahatler için Soruşturma Zamanaşımı ve 7.CD 
861
– Kapıya Asma Suretiyle Tebligat (TK m. 35/4) 
862
– Tanınmıyor Şerhi 
864
– Taşındığı şerhi 
867
– Belirsiz Bozmalar 
869
– Ticaret Sicilinde Kayıtlı Olmayan Adres 
870
– Ticaret Sicil Kaydına Göre Yetkilinin Zarfta Belirtilenden Farklı
Olduğunun Anlaşılması 
871
– Tebligatın Şeklen Uygun Olmasına Rağmen Hasma Tebliğ Yasağına Uyulmaması 
871
– Kapıya Asma Suretiyle Tebligatta Muhtar İmzasına Gerek Yoktur 
874
– Tüzel Kişiler için de Haber Verme Yükümlülüğü Devam Etmektedir 
875
– Şirket Sekreterine Tebliğ 
877
– Tüzel kişiliğin satımla elden çıkartıldığı gerekçesiyle tebligatın iadesi 
877
– Unvanda eksiklik 
878
– TK m. 35 şerhi 
879
– Daha önce usulüne uygun tebligat yapılmış olması 
882
– Daimi çalışana tebliğ 
883
– UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) 
884
– USULÜNE UYGUN TEBLİGAT 
884
– USULSÜZLÜĞÜN TESPİTİNE RAĞMEN ARAŞTIRILMASI İSTEĞİ 
888
– USULSÜZ TEBLİĞ İCRA MEMURUNCA RESEN DİKKATE ALINAMAZ 
888
– Bkz. Ayrıca Resen dikkate alınmama 
888
– USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKÂYETİNDE MASRAF 
890
– UYAP ORTAMINDAN ALINAN ADRES BİLGİSİ 
891
– ÜÇ TEBLİGATIN, TEK TEBLİĞE EŞİT OLDUĞU HALLER 
892
– ÜÇ İMZA 
892
– VASİYE TEBLİĞ 
893
– VATANDAŞLIK NUMARASI İLE DAVA AÇMA 
893
– VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA HALİNDE 
894
– VATANDAŞ PORTAL 
895
– VEKİLE TEBLİĞ 
905
– İlamlı takiplerde 
907
– Tebliğ anında muhatabın tebliğ adresinde bulunup bulunmadığı 
907
– İdari para cezalarında 
907
– İşsahibinin bildirdiği adres 
909
– Azilname halinde 
909
– Kurum adına çıkarın tebligatlarda 
909
– Belirsiz bozmalar 
909
– Vekilin daimi çalışanı 
910
– Müvekkilin kısıtlanması 
910
– Dosyadan çekilme hali 
911
– Karar düzeltmenin tebliği 
911
– Müvekkilin ölümü 
912
– Harç muhtırası 
912
– Vekil varken asile tebliğ 
913
– İlamda yer alan vekil 
914
– Stajerin adalet komisyonundan sorulması 
915
– Aktif takip eden 
916
– Şikayete konu işlemin yapıldığı tarih 
916
– Avukatla aynı büroda çalışan avukat 
917
– Resmi kayıtlardaki adres 
918
– Doğrudan asile tebliğ 
918
– Barodan adres sorulması 
919
– YABANCI MUHATABIN TÜRKİYE’DE OLMASI 
920
– YABANCIYA TEBLİĞ 
921
– Teminat. 
923
– YAKINI İBARESİYLE TEBLİĞ 
924
– YENİ ADRES 
925
– YERLEŞİM YERİ 
930
– YURT DIŞINDAYKEN TEBLİGAT 
931
– YURT DIŞI TEBLİGAT 
933
– İhalenin feshi davalarında yurt içi adres gösterme zorunluluğu 
951
BOZMA KARARLARI 
951
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEBLİGAT SORUNLARI VE USULSÜZ TEBLİĞ SONUÇLARI
I. TALEP EDEN TARAFTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
957
II. TEBLİGATI ÇIKARAN MERCİDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
957
III. TEBLİGAT GÖREVLİSİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
958
IV. MUHATAP SORUNLARI 
959
V. MUHTAR SORUNLARI 
960
VI. YAPISAL SORUNLAR 
961
VII. USULSÜZ TEBLİĞ SONUÇLARI 
961
A. Makul Sürede Yargılanma ve Adil Yargılanma Haklarının İhlali 
961
B. Hakkın Geç Yerine Getirilmesi 
966
C. Hakkın Doğmaması 
967
Ç. Tazminat 
969
D. Görevi Kötüye Kullanma Suçu 
987
E. Resmi evrakta sahtecilik suçu 
996
F. Zamanaşımı süresinin gerçekleşmesi 
1001
G. Haciz 
1005
Ğ. Kanun yollarında gecikmeler 
1007
H. Eski hale getirme talebi 
1009
1. CMK’da eski hâle getirme 
1009
2. HMK’da eski hale Getirme 
1014
I. Usulsüz tebliğ şikâyeti 
1016
İ. Tebligat Kanunu m. 55/1–c’de düzenlenen yalan beyanda bulunma suçu, 
1020
SONUÇ 
1033
KAVRAM DİZİNİ 
1035