Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması
"6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre"
Kasım 2017 / 1. Baskı / 378 Syf.
Fiyatı: 88.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yatırımcının korunması konusunun daha iyi anlaşılması için tüm boyutlarıyla, yani hukuki ve finansal boyutlarıyla incelenmesinde büyük fayda olacaktır. Çünkü bu iki boyut birbirinin iç içine girmiştir. Her hangi birisinin göz ardı edilmesi konunun bir tarafının eksik olmasına neden olacaktır. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan önemli bir farkı finans ve hukuk boyutuyla yatırımcı ve yatırımcının korunması konusunun incelenmesidir. Ayrıca Asimetrik Bilgi kavramı da kitap içerisinde değinilen hususlardan biridir. Bu yönü ile çalışmanın hukuk ve finans alanında çalışanlara faydalı olacağı umulmaktadır.

Kitap bu kapsamda ekleri ile bir bütün olarak uygulayıcılara ana hatları ile sermaye piyasasında yatırımcının korunması sorununu sunmak gayreti içindedir. Sermaye piyasası ile ilgili bir çalışma finans ve hukuki boyutları birlikte incelendiğinde daha verimli olabilir, düşüncesi ile bu çalışma yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.

Kitap ekinde 2006 tarihinden itibaren yapılan Sermaye Piyasasına ilişkin tüm değişiklikler başlık halinde tek tek sunulmuştur. Böylelikle okur ihtiyaç duyduğu değişiklik metnine kolayca SPK web sayfasından ulaşabilme imkânına sahip olacaktır. Ayrıca ekte güncel Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir. Birkaç tane ceza ile ilgili Yargıtay kararı da özellikle kitaba dâhil edilmiş, böylece yatırımcıya zarar veren fiillerdeki cezai sorumluluk olgusuna dikkat çekilmek istenmiştir. Yargıtay kararlarının özellikle konu ile ilgili hukukçulara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Konu Başlıkları
Finansal Piyasalar, Asimetrik Bilgi ve Piyasa Türleri
Sermaye Piyasasında Yatırımcı Kavramı
Yatırımcının Korunması İle İlgili Hukuki Düzenlemeler
Sermaye Piyasası Faaliyetlerinde Yatırımcının Korunması
Yatırımcının Aracı Kurumlardan Kaynaklanan Risklere Karşı Korunması İlkesi
İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller ve Sermaye Piyasası Suçları
Barkod: 9789750245572
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 378
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  11
Giriş  13
Birinci Bölüm :  FİNANSAL PİYASALAR, ASİMETRİK BİLGİ VE PİYASA
TÜRLERİ  17
I. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI  17
II. FİNANSAL PİYASALARDA ASİMETRİK BİLGİ  18
III. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ  21
IV. FİNANSAL PİYASALARIN İŞLEVLERİ  22
İkinci Bölüm : SERMAYE PİYASASINDA YATIRIMCI KAVRAMI  25
I. GENEL OLARAK YATIRIMCI KAVRAMI  25
II. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI VE UNSURLARI  26
III. SERMAYE PİYASASI TÜRLERİ  28
IV. HİSSE (PAY) KAVRAMI  29
Üçüncü Bölüm :  YATIRIMCININ KORUNMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ
DÜZENLEMELER  37
I. GENEL OLARAK  37
II. TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) HÜKÜMLERİ  40
III. SERMAYE PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİ  44
IV. YÖNETMELİKLER, TEBLİĞLER VE İLKE KARARLARI  45
Dördüncü Bölüm :  SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ
KORUNMASI  47
I. GENEL OLARAK  47
II. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN TEMEL AMACI  48
A. Genel Olarak  48
B. Sermaye Piyasası Kurulu  49
C. Halka Açık Anonim Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Kurallarına Tabi Olması  64
1. Genel Olarak  64
2. Kurumsal Yönetim ile İlgili Kurallar  65
3. Elektronik Genel Kurul Sistemi  69
4. Kayıtlı Sermaye Sistemi  70
5. Kar Payı Dağıtımı ile İlgili Düzenleme  74
6. Nitelikli İşlemler ile İlgili Esaslar  76
D. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı  76
III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ  79
IV. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YATIRIMCININ KORUNMASINDA İKİNCİL MEVZUATIN ÖNEMİ  82
V. ARACI KURUMLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  84
A. Genel Olarak  84
B. Aracı Kurumların Yükümlülükleri  85
VI. YATIRIMCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  86
Beşinci Bölüm :  YATIRIMCININ ARACI KURUMLARDAN KAYNAKLANAN
RİSKLERE KARŞI KORUNMASI İLKESİ  89
I. GENEL OLARAK  89
II. ARACI KURUMLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN MALİ RAPOR VE TABLOLAR  94
III. KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  96
IV. TEDRİCİ TASFİYE  98
V. İFLAS HALİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜK  100
VI. YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ  102
VII. MÜŞTERİ VARLIKLARININ İZLENMESİ  104
VIII. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLAR BİRLİĞİ  106
IX. BORSA İSTANBUL  109
A. Genel Olarak  109
B. Borsa İstanbul ve Hisse Yatırımcısının Korunması  111
C. Borsa İstanbul’un Yatırımcıya Karşı Sorumluluğu  118
D. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesi  119
Altıncı Bölüm :  İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLER VE
SERMAYE PİYASASI SUÇLARI  123
Sonuç  129
EKLER  133
Ek 1: Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ  133
Ek 2: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri  147
Ek 3: Borsa İstanbul Ana Sözleşmesi  165
Ek 4: Mevzuat Değişiklikleri  189
Ek 5: Yatırımcının Korunması ile İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararları  325
Kaynakça  367
Kavramlar Dizini  379
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  11
Giriş  13
Birinci Bölüm :  FİNANSAL PİYASALAR, ASİMETRİK BİLGİ VE PİYASA
TÜRLERİ  17
I. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI  17
II. FİNANSAL PİYASALARDA ASİMETRİK BİLGİ  18
III. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ  21
IV. FİNANSAL PİYASALARIN İŞLEVLERİ  22
İkinci Bölüm : SERMAYE PİYASASINDA YATIRIMCI KAVRAMI  25
I. GENEL OLARAK YATIRIMCI KAVRAMI  25
II. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI VE UNSURLARI  26
III. SERMAYE PİYASASI TÜRLERİ  28
IV. HİSSE (PAY) KAVRAMI  29
Üçüncü Bölüm :  YATIRIMCININ KORUNMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ
DÜZENLEMELER  37
I. GENEL OLARAK  37
II. TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) HÜKÜMLERİ  40
III. SERMAYE PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİ  44
IV. YÖNETMELİKLER, TEBLİĞLER VE İLKE KARARLARI  45
Dördüncü Bölüm :  SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ
KORUNMASI  47
I. GENEL OLARAK  47
II. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN TEMEL AMACI  48
A. Genel Olarak  48
B. Sermaye Piyasası Kurulu  49
C. Halka Açık Anonim Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Kurallarına Tabi Olması  64
1. Genel Olarak  64
2. Kurumsal Yönetim ile İlgili Kurallar  65
3. Elektronik Genel Kurul Sistemi  69
4. Kayıtlı Sermaye Sistemi  70
5. Kar Payı Dağıtımı ile İlgili Düzenleme  74
6. Nitelikli İşlemler ile İlgili Esaslar  76
D. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı  76
III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ  79
IV. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YATIRIMCININ KORUNMASINDA İKİNCİL MEVZUATIN ÖNEMİ  82
V. ARACI KURUMLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  84
A. Genel Olarak  84
B. Aracı Kurumların Yükümlülükleri  85
VI. YATIRIMCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  86
Beşinci Bölüm :  YATIRIMCININ ARACI KURUMLARDAN KAYNAKLANAN
RİSKLERE KARŞI KORUNMASI İLKESİ  89
I. GENEL OLARAK  89
II. ARACI KURUMLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN MALİ RAPOR VE TABLOLAR  94
III. KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  96
IV. TEDRİCİ TASFİYE  98
V. İFLAS HALİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜK  100
VI. YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ  102
VII. MÜŞTERİ VARLIKLARININ İZLENMESİ  104
VIII. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLAR BİRLİĞİ  106
IX. BORSA İSTANBUL  109
A. Genel Olarak  109
B. Borsa İstanbul ve Hisse Yatırımcısının Korunması  111
C. Borsa İstanbul’un Yatırımcıya Karşı Sorumluluğu  118
D. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesi  119
Altıncı Bölüm :  İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLER VE
SERMAYE PİYASASI SUÇLARI  123
Sonuç  129
EKLER  133
Ek 1: Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ  133
Ek 2: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri  147
Ek 3: Borsa İstanbul Ana Sözleşmesi  165
Ek 4: Mevzuat Değişiklikleri  189
Ek 5: Yatırımcının Korunması ile İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararları  325
Kaynakça  367
Kavramlar Dizini  379
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020