Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tek Dönemlik Ekonomi Dersleri İçin
Genel Ekonomi
(Mikroekonomi – Makroekonomi)
Eylül 2015 / 1. Baskı / 316 Syf.
Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitap, uzun yıllar İİBF’lerde, diğer fakültelerde, Meslek Yüksek Okulları ve Yüksekokullarda “Genel Ekonomi”, “Temel Ekonomi” vb. dersleri anlatan yazarın notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır.

Eser, tek dönemlik ekonomi derslerinde okutulacak şekilde ve 16 bölüm olarak hazırlanmıştır. Kitapta konular, makroekonomi ve mikroekonomi kapsamında anlaşılır ve örneklerle zenginleştirilmiş şekilde sunulmuş, konunun daha iyi anlaşılması için çok sayıda grafik, şekil, tablo ve matematiksel denklemlerle desteklenmiştir. Her bölümün can alıcı yerleri, “önemli bilgi” adıyla ve dikkat çekici şekilde verilmiş, ayrıca, bölüm sonlarında çoktan seçmeli (10 soru), boşluk doldurmalı (5 soru) ve klasik (5 soru) olmak üzere toplam 320 soru yer almaktadır. Kitabı kullanacak okuyucuların kamu sınavlarına gireceği varsayılarak, bu alana yönelik bilgiler de eklenmiştir.

Eser, lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik hazırlansa da, ekonomi ile ilgilenenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
İktisat (Ekonomi) Bilimi
Mikroekonominin Temel Kavramları
Talep ve Arz Analizi
Piyasa Dengesi ve Dengenin Değişmesi
Eğim ve Esneklik
Fayda Teorisi – Tüketici Dengesi
Üretim Teorisi – Üretici Dengesi
Maliyet Teorisi
Piyasalar
Makroekonomi, Temel Kavramlar ve Makroekonomik Modeller
Milli Gelir, Ekonomik Büyüme ve İktisadi Dalgalanmalar
Enflasyon
İşsizlik
Tüketim, Yatırım ve Tasarruf
Ödemeler Bilânçosu
Para ve Para Politikası
Barkod: 9789750234262
Yayın Tarihi: Eylül 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 316
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
1. BÖLÜM: İKTİSAT (EKONOMİ) BİLİMİ  
1.1. İKTİSADIN TANIMI  21
1.2. İKTİSADIN TEMEL İŞLEYİŞİ  22
1.3. İKTİSADIN ÖNEMİ  24
1.4. İKTİSADIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ  25
1.5. İKTİSADIN TEMEL SORUNLARI  26
1.6. İKTİSADIN ALT DALLARI  27
1.6.1. Pozitif / Normatif İktisat  27
1.6.2. Mikro / Makro İktisat  28
1.7. İKTİSADIN AMAÇLARI VE ARAÇLARI  28
1.7.1. Mikroekonomik Amaçlar ve Araçlar  29
1.7.2. Makroekonomik Amaçlar ve Araçlar  29
1.8. İKTİSADİ SİSTEMLER  30
1.8.1. Piyasa Ekonomisi / Kapitalist Sistem  30
1.8.2. Kumanda Ekonomisi / Sosyalist Sistem  31
1.8.3. Karma Ekonomik Sistem  31
1.9. İKTİSADİ KONULARIN ANLATIMI  32
1.9.1. Sözel Anlatım  32
1.9.2. Denklemsel / Matematiksel / Cebirsel Anlatım  32
1.9.3. Grafiksel / Şekilsel / Geometrik Anlatım  34
A. Doğru / Pozitif Yönlü İlişki veya Artan İlişki  34
B. Ters / Negatif Yönlü İlişki veya Azalan İlişki  36
ÇALIŞMA SORULARI – 1  39
ALIŞTIRMALAR – 1  40
2. BÖLÜM: MİKROEKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI  
2.1. İKTİSAT  41
2.2. İSTEK VE İHTİYAÇ  41
2.3. İHTİYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  42
2.3.1. İhtiyacın, Karşılanma Şekline Göre Sınıflandırılması  42
2.3.2. İhtiyacın, Şiddetine Göre Sınıflandırılması  43
2.4. MALLAR VE HİZMETLER  44
2.4.1. Emek Durumuna Göre Mal Çeşitleri  45
2.4.2. Kullanışlarına Göre Mal Çeşitleri  46
2.4.3. Kullanış Sürelerine Göre Mal Çeşitleri  46
2.4.4. İlişki Derecesine Göre Mal Çeşitleri  46
2.4.5. Üretene (Fayda) Göre Mal Çeşitleri  47
2.5. FAYDA  48
2.5.1. Şekil Faydası  48
2.5.2. Yer (Mekân) Faydası  48
2.5.3. Zaman Faydası  48
2.5.4. Mülkiyet Faydası  48
2.6. ÜRETİM VE ÜRETİM FAKTÖRLERİ  49
2.7. FIRSAT MALİYETİ (ALTERNATİF MALİYET)  50
2.7.1. Artan Fırsat Maliyeti  51
2.7.2. Azalan Fırsat Maliyeti  52
2.7.3. Sabit Fırsat Maliyeti  52
2.8. ÜRETİM İMKÂNLARI EĞRİSİ (DÖNÜŞTÜRME EĞRİSİ)  53
ÇALIŞMA SORULARI – 2  58
ALIŞTIRMALAR – 2  59
3. BÖLÜM: TALEP VE ARZ ANALİZİ  
3.1. TALEP ANALİZİ  61
3.1.1. Tanım  61
3.1.2. Talep Kanunu  61
3.1.3. Talep Fonksiyonu  61
3.1.4. Talep Denklemi  64
3.1.5. Talep Şedülü ve Talep Eğrisi  65
3.1.6. Bireysel Talep ve Piyasa Talebi  67
3.1.7. Talep Edilen Miktarın Değişmesi ve Talebin Değişmesi  68
A. Talep Edilen Miktarın Değişmesi  68
B. Talebin Değişmesi  69
3.1.8. Talep Kanununun İstisnaları  70
3.2. ARZ ANALİZİ  72
3.2.1. Tanım  72
3.2.2. Arz Kanunu  72
3.2.3. Arz Fonksiyonu  72
3.2.4. Arz Denklemi  75
3.2.5. Arz Şedülü ve Arz Eğrisi  76
3.2.6. Bireysel Arz ve Piyasa Arzı  78
3.2.7. Arz Edilen Miktarın Değişmesi ve Arzın Değişmesi  79
A. Arz Edilen Miktarın Değişmesi  79
B. Arzın Değişmesi  80
3.2.8. Bolluk Paradoksu (King Kanunu)  82
ÇALIŞMA SORULARI – 3  83
ALIŞTIRMALAR – 3  84
4. BÖLÜM: PİYASA DENGESİ VE DENGENİN DEĞİŞMESİ  
4.1. PİYASA  85
4.2. PİYASA DENGESİ  85
4.3. DENGEYE GELME MEKANİZMALARI  87
4.3.1. Walrasgil Fiyat Uyumu  87
4.3.2. Marshallgil Miktar Uyumu  88
4.3.3. Piyasa Dengesinin Oluşmaması  89
4.4. PİYASA DENGESİNİN DEĞİŞMESİ  90
4.4.1. Arz Sabitken Talebin Değişmesi  91
4.4.2. Talep Sabitken Arzın Değişmesi  91
4.4.3. Arzın ve Talebin Birlikte Değişmesi  92
A. Arzın ve Talebin Aynı Yönlü Değişmesi  92
B. Arzın ve Talebin Ters Yönlü Değişmesi  94
4.5. PİYASAYA MÜDAHALE  95
4.5.1. Taban Fiyat  96
4.5.2. Tavan Fiyat  98
4.5.3. Sübvansiyonlar / Teşvikler  99
4.5.4. Vergi Uygulamaları  100
4.6. TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ RANTI / FAZLASI  102
4.6.1. Tüketici Rantı (Fazlası / Artığı)  103
4.6.2. Üretici Rantı (Fazlası / Artığı)  104
ÇALIŞMA SORULARI – 4  106
ALIŞTIRMALAR – 4  107
5. BÖLÜM: EĞİM VE ESNEKLİK  
5.1. EĞİM VE ESNEKLİĞİN TANIMI  109
5.1.1. Eğim  110
5.1.2. Esneklik  110
5.2. TALEBİN ESNEKLİĞİ  111
5.2.1. Talebin Fiyat Esnekliği  112
5.2.2. Talebin Gelir Esnekliği  117
5.2.3. Talebin Çapraz Esnekliği  119
5.3. ARZIN ESNEKLİĞİ (ARZIN FİYAT ESNEKLİĞİ)  121
5.4. ESNEKLİĞİN ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI  127
5.4.1. Verginin Yansıması  127
5.4.2. Tüketici Fazlası  128
5.4.3. Esneklik – Toplam Hasılat İlişkisi  129
5.4.4. Örümcek Ağı Teoremi  131
ÇALIŞMA SORULARI – 5  132
ALIŞTIRMALAR – 5  133
6. BÖLÜM: FAYDA TEORİSİ – TÜKETİCİ DENGESİ  
6.1. TÜKETİCİ DENGESİ: FAYDA MAKSİMİZASYONU  135
6.2. KARDİNAL FAYDA TEORİSİ  137
6.2.1. Toplam Fayda  137
6.2.2. Marjinal Fayda  139
6.2.3. Toplam Fayda ve Marjinal Fayda İlişkisi  141
6.2.4. Azalan Marjinal Fayda Kanunu  142
6.2.5. Tüketici Dengesi: Eş Marjinallik İlkesi  142
6.2.6. Tüketici Dengesinin Değişmesi  144
6.3. ORDİNAL FAYDA TEORİSİ: FARKSIZLIK EĞRİSİ TEORİSİ  145
6.3.1. Farksızlık Eğrisi (Kayıtsızlık / Eş Fayda Eğrisi)  145
6.3.2. Bütçe Doğrusu  148
6.3.3. Tüketici Dengesi  150
6.3.4. Tüketici Dengesinin Değişmesi  151
6.4. KARDİNAL VE ORDİNAL FAYDA ARASINDAKİ İLİŞKİ  152
ÇALIŞMA SORULARI – 6  153
ALIŞTIRMALAR – 6  154
7. BÖLÜM: ÜRETİM TEORİSİ – ÜRETİCİ DENGESİ  
7.1. ÜRETİCİ DENGESİ: KÂR MAKSİMİZASYONU  155
7.2. KISA DÖNEM ÜRETİCİ TEORİSİ  157
7.2.1. Toplam Ürün  157
7.2.2. Marjinal Ürün ve Ortalama Ürün  158
7.2.3. Azalan Verimler Yasası  159
7.2.4. Toplam Ürün, Marjinal Ürün ve Ortalama Ürün İlişkisi  160
7.2.5. Üretici Dengesi: Üretimin Üç Bölgesi  161
7.3. UZUN DÖNEM ÜRETİCİ TEORİSİ  163
7.3.1. Eş Ürün Eğrisi  163
7.3.2. Eş Maliyet Doğrusu  165
7.3.3. Üretici Dengesi  167
7.3.4. Üretici Dengesinin Değişmesi  169
7.3.5. Ölçeğe Göre Getiri (Ölçeğin Verimi)  169
7.3.6. İkame Esnekliği ve Uzun Dönem Üretim Fonksiyonları Çeşitleri  171
ÇALIŞMA SORULARI – 7  173
ALIŞTIRMALAR – 7  174
8. BÖLÜM: MALİYET TEORİSİ  
8.1. MALİYET KAVRAMLARI  175
8.2. KISA DÖNEM MALİYETLER  176
8.2.1. Toplam Maliyet  177
8.2.2. Ortalama Maliyet  178
8.2.3. Marjinal Maliyet  181
8.2.4. Marjinal Maliyet ve Ortalama Maliyet İlişkisi  181
8.3. UZUN DÖNEM MALİYETLER  183
8.3.1. Toplam Maliyet  183
8.3.2. Ortalama Maliyet  183
8.3.3. Marjinal Maliyet  184
8.3.4. Marjinal Maliyet ve Ortalama Maliyet İlişkisi  185
8.3.5. İçsel ve Dışsal Ekonomiler  185
ÇALIŞMA SORULARI – 8  188
ALIŞTIRMALAR – 8  189
9. BÖLÜM: PİYASALAR  
9.1. PİYASA VE ÇEŞİTLERİ  191
9.2. TAM REKABET PİYASALARI  192
9.3. EKSİK REKABET PİYASALARI  193
9.3.1. Satıcı Sayısı Bakımından Sınıflandırma  193
A. Monopol (Tekel) Piyasa  193
B. Monopolcü (Tekelci) Rekabet Piyasası  195
C. Oligopol Piyasası  196
9.3.2. Alıcı Sayısı Bakımından Sınıflandırma  198
A. Monopson Piyasa  198
B. Monopsoncu Rekabet Piyasası  198
C. Oligopson Piyasalar  199
ÇALIŞMA SORULARI – 9  200
ALIŞTIRMALAR – 9  201
10. BÖLÜM: MAKROEKONOMİ, TEMEL KAVRAMLAR VE  
MAKROEKONOMİK MODELLER  
10.1. MAKROEKONOMİ  203
10.2. MAKROEKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI  204
10.2.1. Büyüme ve Kalkınma  204
10.2.2. İşsizlik (Tam İstihdam)  204
10.2.3. Fiyat İstikrarı (Enflasyon)  205
10.2.4. Ödemeler Bilançosu Dengesi  205
10.2.5. Gelir Dağılımı  206
10.2.6. Tüketim  206
10.2.7. Yatırım  206
10.2.8. Tasarruf  207
10.3. MAKROEKONOMİK MODELLER (İKTİSADİ AKIMLAR)  207
10.3.1. Merkantilistler  208
10.3.2. Fizyokratlar  208
10.3.3. Klasik Yaklaşım  209
10.3.4. Keynesyen Yaklaşım  210
10.3.5. Monetarist Yaklaşım  211
10.3.6. Yeni Klasik Yaklaşım  212
10.3.7. Yeni Keynesyen Yaklaşım  212
10.3.8. Post Keynesyen Yaklaşım  213
10.3.9. Arz Yanlı İktisat  214
10.3.10. Reel Konjonktür Teorisi  214
ÇALIŞMA SORULARI – 10  216
ALIŞTIRMALAR – 10  217
11. BÖLÜM: MİLLİ GELİR, EKONOMİK BÜYÜME VE  
İKTİSADİ DALGALANMALAR  
11.1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  219
11.2. MİLLİ GELİR BÜYÜKLÜKLERİ  221
11.2.1. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla  221
11.2.2. Gayrisafi Milli Hasıla  223
11.2.3. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hesaplama Yöntemleri  224
A. Toplam Harcama Yöntemi  224
B. Toplam Üretim Yöntemi  226
C. Toplam Gelir Yöntemi  227
11.3. MİLLİ GELİRLE İLGİLİ DİĞER BÜYÜKLÜKLER  227
11.3.1. Safi Milli Hasıla (SMH) veya Net Yurtiçi Hasıla  228
11.3.2. Milli Hasıla (MH / MG)  228
11.3.3. Kişisel Gelir (KG)  228
11.3.4. Harcanabilir Kişisel Gelir (HKG)  229
11.4. EKONOMİK BÜYÜME  229
11.4.1. Ortalama Büyüme Hızı  230
11.4.2. Reel GSYİH Trend Değeri  231
11.4.3. Yıllık Büyüme Hızı  231
11.5. İKTİSADİ DALGALANMALAR (DEVRESEL / KONJONKTÜREL DALGALANMALAR)  232
ÇALIŞMA SORULARI – 11  234
ALIŞTIRMALAR – 11  235
12. BÖLÜM: ENFLASYON  
12.1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  237
12.2. ENFLASYON KAVRAMI  239
12.3. ENFLASYONUN ÖLÇÜLMESİ  239
12.3.1. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)  239
12.3.2. ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi)  240
12.3.3. GSYİH Deflatörü  240
12.4. ENFLASYONUN TÜRLERİ  241
12.4.1. Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri  241
A. Talep Enflasyonu  241
B. Maliyet / Arz Enflasyonu  242
C. İthal Enflasyon  242
D. Beklentilerin Neden Olduğu Enflasyon  242
E. Kurumsal Zayıflıktan Kaynaklanan Enflasyon  243
12.4.2. Ölçüm Hızına Göre Enflasyon Türleri  243
A. Ilımlı–Sürünen Enflasyon  243
B. Dörtnala Enflasyon  243
C. Hiperenflasyon  243
12.4.3. Beklenip Beklenmediğine Göre Enflasyon  244
A. Fiili / Geçekleşen Enflasyon  244
B. Beklenen Enflasyon  244
C. Beklenmeyen Enflasyon  244
12.5. ENFLASYONUN ETKİLERİ (MALİYETİ)  244
12.6. ENFLASYONLA MÜCADELE YOLLARI  245
ÇALIŞMA SORULARI – 12  247
ALIŞTIRMALAR – 12  248
13. BÖLÜM: İŞSİZLİK  
13.1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  249
13.2. İŞSİZLİK KAVRAMI  251
13.3. İŞSİZLİĞİN ÖLÇÜLMESİ  252
13.4. İŞSİZLİK TÜRLERİ  253
13.4.1. Friksiyonel İşsizlik  253
13.4.2. Yapısal İşsizlik  253
13.4.3. Konjonktürel İşsizlik (Eksik Talep İşsizliği)  254
13.4.4. Reel Ücret İşsizliği  254
13.4.5. Gizli İşsizlik  254
13.4.6. Mevsimsel İşsizlik  254
13.4.7. Teknolojik İşsizlik  255
13.4.8. Doğal İşsizlik  255
13.5. İŞSİZLİĞİN ETKİLERİ  255
13.6. İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ  256
ÇALIŞMA SORULARI – 13  257
ALIŞTIRMALAR – 13  258
14. BÖLÜM: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF  
14.1. TÜKETİM  259
14.1.1. Tüketimin Sınıflandırılması  259
A. Dayanıklı Tüketim–Dayanıksız Tüketim Ayrımı  260
B. Özel Tüketim–Kamu Tüketimi Ayrımı  260
14.1.2. Tüketim Teorileri (Tüketimin Belirleyicileri)  260
A. Mutlak Gelir Hipotezi (Keynesyen Tüketim)  261
B. Nispi Gelir Hipotezi  262
C. Zamanlararası Tüketim  263
D. Ömür Boyu (Yaşam Boyu) Gelir Hipotezi  264
E. Sürekli Gelir Hipotezi  265
F. Rassal Yürüyüş Hipotezi  266
14.2. YATIRIM  267
14.2.1. Yatırımların Sınıflandırılması  267
A. Yatırımı Yapan Açısından Sınıflandırma  268
B. Yatırımın Kaynağı Açısından Sınıflandırma  268
C. Verimliliğe Etkisi Açısından Sınıflandırma  269
D. Sermayeye Katkısı Açısından Sınıflandırma  269
14.2.2. Yatırım Teorileri (Yatırımın Belirleyicileri)  269
A. Neo–Klasik Yatırım  270
B. Keynesyen Yatırım  271
C. Hızlandıran Modeli  271
D. Tobin Q Modeli  272
14.3. TASARRUF  273
14.3.1. Tasarrufun Sınıflandırılması  273
A. Bireysel (Kişisel) Tasarruf  274
B. Firma Tasarrufu  274
C. Kamu Tasarrufu  274
D. Yabancı (Yurtdışı) Tasarruf  275
14.3.2. Tasarrufun Belirleyicileri  275
14.3.3. Tasarruf Paradoksu  276
ÇALIŞMA SORULARI – 14  277
ALIŞTIRMALAR – 14  278
15. BÖLÜM: ÖDEMELER BİLANÇOSU  
15. 1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  279
15.2. ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN ÖZELLİKLERİ  280
15.3. ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN HESAPLARI  281
15.3.1. Cari İşlemler Hesabı  282
A. Mal Ticareti  282
B. Hizmet Ticareti  283
C. Karşılıksız (Tek Yanlı) Transferler  283
15.3.2. Sermaye Hesabı  283
A. Uzun Süreli Sermaye  284
B. Kısa Süreli Sermaye  284
15.3.3. Resmi Rezerv Hesabı  284
15.3.4. İstatistiki Fark (Net Hata / Noksan)  284
15.4. ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN YORUMLANMASI  286
15.5. ÖDEMELER BİLANÇOSU AÇIĞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER  287
15.5.1. Yapısal Nedenler  287
15.5.2. İktisadi Dalgalanmalar  287
15.5.3. Geçici Faktörler  288
15.5.4. İstikrar Bozucu Spekülasyon  288
15.6. ÖDEMELER BİLANÇOSU AÇIĞINI GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKALAR  288
15.6.1. Açıkları Finanse Etmek  288
15.6.2. Açıkları Baskı Altına Almak  288
15.6.3. Açıkları Tedavi Edici Önlemler Almak  289
ÇALIŞMA SORULARI – 15  290
ALIŞTIRMALAR – 15  291
16. BÖLÜM: PARA VE PARA POLİTİKASI  
16.1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  293
16.2. PARA VE PARA SİSTEMLERİ  294
16.2.1. Para Sistemleri  294
A. Mal– Para Sistemi  294
B. Temsili Para Sistemi  295
C. Kâğıt Para (İtibari Para) Sistemi  295
D. Kaydi Para (Banka Parası) Sistemi  295
16.2.2. Para ve Paranın Özelikleri  295
16.2.3. Paranın Fonksiyonları  296
16.2.4. Para Arzı  296
16.2.5. Para Talebi  297
A. Klasik İktisat  297
B. Keynesyen İktisat  298
C. Monetaristler (Parasalcılar)  298
16.2.6. Paranın Ekonomiyi Etkileme Mekanizmaları  298
16.3. PARA POLİTİKASI  300
16.3.1. Para Politikasının Amaçları  300
16.3.2. Para Politikasının Araçları  301
A. Para Politikasının Dolaysız Araçları  301
B. Para Politikasının Dolaylı Araçları  302
16.4. MERKEZ BANKASI  303
16.4.1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Tarihçesi  303
16.4.2. Merkez Bankası’nın Bilançosu  303
16.4.3. Merkez Bankası’nın Görevleri  305
16.4.4. Merkez Bankası’nın Yetkileri  306
16.4.5. Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı  306
ÇALIŞMA SORULARI – 16  307
ALIŞTIRMALAR – 16  308
ÇALIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARLARI  309
Kaynakça  311
Kavramlar Dizini  317
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
1. BÖLÜM: İKTİSAT (EKONOMİ) BİLİMİ  
1.1. İKTİSADIN TANIMI  21
1.2. İKTİSADIN TEMEL İŞLEYİŞİ  22
1.3. İKTİSADIN ÖNEMİ  24
1.4. İKTİSADIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ  25
1.5. İKTİSADIN TEMEL SORUNLARI  26
1.6. İKTİSADIN ALT DALLARI  27
1.6.1. Pozitif / Normatif İktisat  27
1.6.2. Mikro / Makro İktisat  28
1.7. İKTİSADIN AMAÇLARI VE ARAÇLARI  28
1.7.1. Mikroekonomik Amaçlar ve Araçlar  29
1.7.2. Makroekonomik Amaçlar ve Araçlar  29
1.8. İKTİSADİ SİSTEMLER  30
1.8.1. Piyasa Ekonomisi / Kapitalist Sistem  30
1.8.2. Kumanda Ekonomisi / Sosyalist Sistem  31
1.8.3. Karma Ekonomik Sistem  31
1.9. İKTİSADİ KONULARIN ANLATIMI  32
1.9.1. Sözel Anlatım  32
1.9.2. Denklemsel / Matematiksel / Cebirsel Anlatım  32
1.9.3. Grafiksel / Şekilsel / Geometrik Anlatım  34
A. Doğru / Pozitif Yönlü İlişki veya Artan İlişki  34
B. Ters / Negatif Yönlü İlişki veya Azalan İlişki  36
ÇALIŞMA SORULARI – 1  39
ALIŞTIRMALAR – 1  40
2. BÖLÜM: MİKROEKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI  
2.1. İKTİSAT  41
2.2. İSTEK VE İHTİYAÇ  41
2.3. İHTİYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  42
2.3.1. İhtiyacın, Karşılanma Şekline Göre Sınıflandırılması  42
2.3.2. İhtiyacın, Şiddetine Göre Sınıflandırılması  43
2.4. MALLAR VE HİZMETLER  44
2.4.1. Emek Durumuna Göre Mal Çeşitleri  45
2.4.2. Kullanışlarına Göre Mal Çeşitleri  46
2.4.3. Kullanış Sürelerine Göre Mal Çeşitleri  46
2.4.4. İlişki Derecesine Göre Mal Çeşitleri  46
2.4.5. Üretene (Fayda) Göre Mal Çeşitleri  47
2.5. FAYDA  48
2.5.1. Şekil Faydası  48
2.5.2. Yer (Mekân) Faydası  48
2.5.3. Zaman Faydası  48
2.5.4. Mülkiyet Faydası  48
2.6. ÜRETİM VE ÜRETİM FAKTÖRLERİ  49
2.7. FIRSAT MALİYETİ (ALTERNATİF MALİYET)  50
2.7.1. Artan Fırsat Maliyeti  51
2.7.2. Azalan Fırsat Maliyeti  52
2.7.3. Sabit Fırsat Maliyeti  52
2.8. ÜRETİM İMKÂNLARI EĞRİSİ (DÖNÜŞTÜRME EĞRİSİ)  53
ÇALIŞMA SORULARI – 2  58
ALIŞTIRMALAR – 2  59
3. BÖLÜM: TALEP VE ARZ ANALİZİ  
3.1. TALEP ANALİZİ  61
3.1.1. Tanım  61
3.1.2. Talep Kanunu  61
3.1.3. Talep Fonksiyonu  61
3.1.4. Talep Denklemi  64
3.1.5. Talep Şedülü ve Talep Eğrisi  65
3.1.6. Bireysel Talep ve Piyasa Talebi  67
3.1.7. Talep Edilen Miktarın Değişmesi ve Talebin Değişmesi  68
A. Talep Edilen Miktarın Değişmesi  68
B. Talebin Değişmesi  69
3.1.8. Talep Kanununun İstisnaları  70
3.2. ARZ ANALİZİ  72
3.2.1. Tanım  72
3.2.2. Arz Kanunu  72
3.2.3. Arz Fonksiyonu  72
3.2.4. Arz Denklemi  75
3.2.5. Arz Şedülü ve Arz Eğrisi  76
3.2.6. Bireysel Arz ve Piyasa Arzı  78
3.2.7. Arz Edilen Miktarın Değişmesi ve Arzın Değişmesi  79
A. Arz Edilen Miktarın Değişmesi  79
B. Arzın Değişmesi  80
3.2.8. Bolluk Paradoksu (King Kanunu)  82
ÇALIŞMA SORULARI – 3  83
ALIŞTIRMALAR – 3  84
4. BÖLÜM: PİYASA DENGESİ VE DENGENİN DEĞİŞMESİ  
4.1. PİYASA  85
4.2. PİYASA DENGESİ  85
4.3. DENGEYE GELME MEKANİZMALARI  87
4.3.1. Walrasgil Fiyat Uyumu  87
4.3.2. Marshallgil Miktar Uyumu  88
4.3.3. Piyasa Dengesinin Oluşmaması  89
4.4. PİYASA DENGESİNİN DEĞİŞMESİ  90
4.4.1. Arz Sabitken Talebin Değişmesi  91
4.4.2. Talep Sabitken Arzın Değişmesi  91
4.4.3. Arzın ve Talebin Birlikte Değişmesi  92
A. Arzın ve Talebin Aynı Yönlü Değişmesi  92
B. Arzın ve Talebin Ters Yönlü Değişmesi  94
4.5. PİYASAYA MÜDAHALE  95
4.5.1. Taban Fiyat  96
4.5.2. Tavan Fiyat  98
4.5.3. Sübvansiyonlar / Teşvikler  99
4.5.4. Vergi Uygulamaları  100
4.6. TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ RANTI / FAZLASI  102
4.6.1. Tüketici Rantı (Fazlası / Artığı)  103
4.6.2. Üretici Rantı (Fazlası / Artığı)  104
ÇALIŞMA SORULARI – 4  106
ALIŞTIRMALAR – 4  107
5. BÖLÜM: EĞİM VE ESNEKLİK  
5.1. EĞİM VE ESNEKLİĞİN TANIMI  109
5.1.1. Eğim  110
5.1.2. Esneklik  110
5.2. TALEBİN ESNEKLİĞİ  111
5.2.1. Talebin Fiyat Esnekliği  112
5.2.2. Talebin Gelir Esnekliği  117
5.2.3. Talebin Çapraz Esnekliği  119
5.3. ARZIN ESNEKLİĞİ (ARZIN FİYAT ESNEKLİĞİ)  121
5.4. ESNEKLİĞİN ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI  127
5.4.1. Verginin Yansıması  127
5.4.2. Tüketici Fazlası  128
5.4.3. Esneklik – Toplam Hasılat İlişkisi  129
5.4.4. Örümcek Ağı Teoremi  131
ÇALIŞMA SORULARI – 5  132
ALIŞTIRMALAR – 5  133
6. BÖLÜM: FAYDA TEORİSİ – TÜKETİCİ DENGESİ  
6.1. TÜKETİCİ DENGESİ: FAYDA MAKSİMİZASYONU  135
6.2. KARDİNAL FAYDA TEORİSİ  137
6.2.1. Toplam Fayda  137
6.2.2. Marjinal Fayda  139
6.2.3. Toplam Fayda ve Marjinal Fayda İlişkisi  141
6.2.4. Azalan Marjinal Fayda Kanunu  142
6.2.5. Tüketici Dengesi: Eş Marjinallik İlkesi  142
6.2.6. Tüketici Dengesinin Değişmesi  144
6.3. ORDİNAL FAYDA TEORİSİ: FARKSIZLIK EĞRİSİ TEORİSİ  145
6.3.1. Farksızlık Eğrisi (Kayıtsızlık / Eş Fayda Eğrisi)  145
6.3.2. Bütçe Doğrusu  148
6.3.3. Tüketici Dengesi  150
6.3.4. Tüketici Dengesinin Değişmesi  151
6.4. KARDİNAL VE ORDİNAL FAYDA ARASINDAKİ İLİŞKİ  152
ÇALIŞMA SORULARI – 6  153
ALIŞTIRMALAR – 6  154
7. BÖLÜM: ÜRETİM TEORİSİ – ÜRETİCİ DENGESİ  
7.1. ÜRETİCİ DENGESİ: KÂR MAKSİMİZASYONU  155
7.2. KISA DÖNEM ÜRETİCİ TEORİSİ  157
7.2.1. Toplam Ürün  157
7.2.2. Marjinal Ürün ve Ortalama Ürün  158
7.2.3. Azalan Verimler Yasası  159
7.2.4. Toplam Ürün, Marjinal Ürün ve Ortalama Ürün İlişkisi  160
7.2.5. Üretici Dengesi: Üretimin Üç Bölgesi  161
7.3. UZUN DÖNEM ÜRETİCİ TEORİSİ  163
7.3.1. Eş Ürün Eğrisi  163
7.3.2. Eş Maliyet Doğrusu  165
7.3.3. Üretici Dengesi  167
7.3.4. Üretici Dengesinin Değişmesi  169
7.3.5. Ölçeğe Göre Getiri (Ölçeğin Verimi)  169
7.3.6. İkame Esnekliği ve Uzun Dönem Üretim Fonksiyonları Çeşitleri  171
ÇALIŞMA SORULARI – 7  173
ALIŞTIRMALAR – 7  174
8. BÖLÜM: MALİYET TEORİSİ  
8.1. MALİYET KAVRAMLARI  175
8.2. KISA DÖNEM MALİYETLER  176
8.2.1. Toplam Maliyet  177
8.2.2. Ortalama Maliyet  178
8.2.3. Marjinal Maliyet  181
8.2.4. Marjinal Maliyet ve Ortalama Maliyet İlişkisi  181
8.3. UZUN DÖNEM MALİYETLER  183
8.3.1. Toplam Maliyet  183
8.3.2. Ortalama Maliyet  183
8.3.3. Marjinal Maliyet  184
8.3.4. Marjinal Maliyet ve Ortalama Maliyet İlişkisi  185
8.3.5. İçsel ve Dışsal Ekonomiler  185
ÇALIŞMA SORULARI – 8  188
ALIŞTIRMALAR – 8  189
9. BÖLÜM: PİYASALAR  
9.1. PİYASA VE ÇEŞİTLERİ  191
9.2. TAM REKABET PİYASALARI  192
9.3. EKSİK REKABET PİYASALARI  193
9.3.1. Satıcı Sayısı Bakımından Sınıflandırma  193
A. Monopol (Tekel) Piyasa  193
B. Monopolcü (Tekelci) Rekabet Piyasası  195
C. Oligopol Piyasası  196
9.3.2. Alıcı Sayısı Bakımından Sınıflandırma  198
A. Monopson Piyasa  198
B. Monopsoncu Rekabet Piyasası  198
C. Oligopson Piyasalar  199
ÇALIŞMA SORULARI – 9  200
ALIŞTIRMALAR – 9  201
10. BÖLÜM: MAKROEKONOMİ, TEMEL KAVRAMLAR VE  
MAKROEKONOMİK MODELLER  
10.1. MAKROEKONOMİ  203
10.2. MAKROEKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI  204
10.2.1. Büyüme ve Kalkınma  204
10.2.2. İşsizlik (Tam İstihdam)  204
10.2.3. Fiyat İstikrarı (Enflasyon)  205
10.2.4. Ödemeler Bilançosu Dengesi  205
10.2.5. Gelir Dağılımı  206
10.2.6. Tüketim  206
10.2.7. Yatırım  206
10.2.8. Tasarruf  207
10.3. MAKROEKONOMİK MODELLER (İKTİSADİ AKIMLAR)  207
10.3.1. Merkantilistler  208
10.3.2. Fizyokratlar  208
10.3.3. Klasik Yaklaşım  209
10.3.4. Keynesyen Yaklaşım  210
10.3.5. Monetarist Yaklaşım  211
10.3.6. Yeni Klasik Yaklaşım  212
10.3.7. Yeni Keynesyen Yaklaşım  212
10.3.8. Post Keynesyen Yaklaşım  213
10.3.9. Arz Yanlı İktisat  214
10.3.10. Reel Konjonktür Teorisi  214
ÇALIŞMA SORULARI – 10  216
ALIŞTIRMALAR – 10  217
11. BÖLÜM: MİLLİ GELİR, EKONOMİK BÜYÜME VE  
İKTİSADİ DALGALANMALAR  
11.1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  219
11.2. MİLLİ GELİR BÜYÜKLÜKLERİ  221
11.2.1. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla  221
11.2.2. Gayrisafi Milli Hasıla  223
11.2.3. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hesaplama Yöntemleri  224
A. Toplam Harcama Yöntemi  224
B. Toplam Üretim Yöntemi  226
C. Toplam Gelir Yöntemi  227
11.3. MİLLİ GELİRLE İLGİLİ DİĞER BÜYÜKLÜKLER  227
11.3.1. Safi Milli Hasıla (SMH) veya Net Yurtiçi Hasıla  228
11.3.2. Milli Hasıla (MH / MG)  228
11.3.3. Kişisel Gelir (KG)  228
11.3.4. Harcanabilir Kişisel Gelir (HKG)  229
11.4. EKONOMİK BÜYÜME  229
11.4.1. Ortalama Büyüme Hızı  230
11.4.2. Reel GSYİH Trend Değeri  231
11.4.3. Yıllık Büyüme Hızı  231
11.5. İKTİSADİ DALGALANMALAR (DEVRESEL / KONJONKTÜREL DALGALANMALAR)  232
ÇALIŞMA SORULARI – 11  234
ALIŞTIRMALAR – 11  235
12. BÖLÜM: ENFLASYON  
12.1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  237
12.2. ENFLASYON KAVRAMI  239
12.3. ENFLASYONUN ÖLÇÜLMESİ  239
12.3.1. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)  239
12.3.2. ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi)  240
12.3.3. GSYİH Deflatörü  240
12.4. ENFLASYONUN TÜRLERİ  241
12.4.1. Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri  241
A. Talep Enflasyonu  241
B. Maliyet / Arz Enflasyonu  242
C. İthal Enflasyon  242
D. Beklentilerin Neden Olduğu Enflasyon  242
E. Kurumsal Zayıflıktan Kaynaklanan Enflasyon  243
12.4.2. Ölçüm Hızına Göre Enflasyon Türleri  243
A. Ilımlı–Sürünen Enflasyon  243
B. Dörtnala Enflasyon  243
C. Hiperenflasyon  243
12.4.3. Beklenip Beklenmediğine Göre Enflasyon  244
A. Fiili / Geçekleşen Enflasyon  244
B. Beklenen Enflasyon  244
C. Beklenmeyen Enflasyon  244
12.5. ENFLASYONUN ETKİLERİ (MALİYETİ)  244
12.6. ENFLASYONLA MÜCADELE YOLLARI  245
ÇALIŞMA SORULARI – 12  247
ALIŞTIRMALAR – 12  248
13. BÖLÜM: İŞSİZLİK  
13.1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  249
13.2. İŞSİZLİK KAVRAMI  251
13.3. İŞSİZLİĞİN ÖLÇÜLMESİ  252
13.4. İŞSİZLİK TÜRLERİ  253
13.4.1. Friksiyonel İşsizlik  253
13.4.2. Yapısal İşsizlik  253
13.4.3. Konjonktürel İşsizlik (Eksik Talep İşsizliği)  254
13.4.4. Reel Ücret İşsizliği  254
13.4.5. Gizli İşsizlik  254
13.4.6. Mevsimsel İşsizlik  254
13.4.7. Teknolojik İşsizlik  255
13.4.8. Doğal İşsizlik  255
13.5. İŞSİZLİĞİN ETKİLERİ  255
13.6. İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ  256
ÇALIŞMA SORULARI – 13  257
ALIŞTIRMALAR – 13  258
14. BÖLÜM: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF  
14.1. TÜKETİM  259
14.1.1. Tüketimin Sınıflandırılması  259
A. Dayanıklı Tüketim–Dayanıksız Tüketim Ayrımı  260
B. Özel Tüketim–Kamu Tüketimi Ayrımı  260
14.1.2. Tüketim Teorileri (Tüketimin Belirleyicileri)  260
A. Mutlak Gelir Hipotezi (Keynesyen Tüketim)  261
B. Nispi Gelir Hipotezi  262
C. Zamanlararası Tüketim  263
D. Ömür Boyu (Yaşam Boyu) Gelir Hipotezi  264
E. Sürekli Gelir Hipotezi  265
F. Rassal Yürüyüş Hipotezi  266
14.2. YATIRIM  267
14.2.1. Yatırımların Sınıflandırılması  267
A. Yatırımı Yapan Açısından Sınıflandırma  268
B. Yatırımın Kaynağı Açısından Sınıflandırma  268
C. Verimliliğe Etkisi Açısından Sınıflandırma  269
D. Sermayeye Katkısı Açısından Sınıflandırma  269
14.2.2. Yatırım Teorileri (Yatırımın Belirleyicileri)  269
A. Neo–Klasik Yatırım  270
B. Keynesyen Yatırım  271
C. Hızlandıran Modeli  271
D. Tobin Q Modeli  272
14.3. TASARRUF  273
14.3.1. Tasarrufun Sınıflandırılması  273
A. Bireysel (Kişisel) Tasarruf  274
B. Firma Tasarrufu  274
C. Kamu Tasarrufu  274
D. Yabancı (Yurtdışı) Tasarruf  275
14.3.2. Tasarrufun Belirleyicileri  275
14.3.3. Tasarruf Paradoksu  276
ÇALIŞMA SORULARI – 14  277
ALIŞTIRMALAR – 14  278
15. BÖLÜM: ÖDEMELER BİLANÇOSU  
15. 1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  279
15.2. ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN ÖZELLİKLERİ  280
15.3. ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN HESAPLARI  281
15.3.1. Cari İşlemler Hesabı  282
A. Mal Ticareti  282
B. Hizmet Ticareti  283
C. Karşılıksız (Tek Yanlı) Transferler  283
15.3.2. Sermaye Hesabı  283
A. Uzun Süreli Sermaye  284
B. Kısa Süreli Sermaye  284
15.3.3. Resmi Rezerv Hesabı  284
15.3.4. İstatistiki Fark (Net Hata / Noksan)  284
15.4. ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN YORUMLANMASI  286
15.5. ÖDEMELER BİLANÇOSU AÇIĞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER  287
15.5.1. Yapısal Nedenler  287
15.5.2. İktisadi Dalgalanmalar  287
15.5.3. Geçici Faktörler  288
15.5.4. İstikrar Bozucu Spekülasyon  288
15.6. ÖDEMELER BİLANÇOSU AÇIĞINI GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKALAR  288
15.6.1. Açıkları Finanse Etmek  288
15.6.2. Açıkları Baskı Altına Almak  288
15.6.3. Açıkları Tedavi Edici Önlemler Almak  289
ÇALIŞMA SORULARI – 15  290
ALIŞTIRMALAR – 15  291
16. BÖLÜM: PARA VE PARA POLİTİKASI  
16.1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  293
16.2. PARA VE PARA SİSTEMLERİ  294
16.2.1. Para Sistemleri  294
A. Mal– Para Sistemi  294
B. Temsili Para Sistemi  295
C. Kâğıt Para (İtibari Para) Sistemi  295
D. Kaydi Para (Banka Parası) Sistemi  295
16.2.2. Para ve Paranın Özelikleri  295
16.2.3. Paranın Fonksiyonları  296
16.2.4. Para Arzı  296
16.2.5. Para Talebi  297
A. Klasik İktisat  297
B. Keynesyen İktisat  298
C. Monetaristler (Parasalcılar)  298
16.2.6. Paranın Ekonomiyi Etkileme Mekanizmaları  298
16.3. PARA POLİTİKASI  300
16.3.1. Para Politikasının Amaçları  300
16.3.2. Para Politikasının Araçları  301
A. Para Politikasının Dolaysız Araçları  301
B. Para Politikasının Dolaylı Araçları  302
16.4. MERKEZ BANKASI  303
16.4.1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Tarihçesi  303
16.4.2. Merkez Bankası’nın Bilançosu  303
16.4.3. Merkez Bankası’nın Görevleri  305
16.4.4. Merkez Bankası’nın Yetkileri  306
16.4.5. Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı  306
ÇALIŞMA SORULARI – 16  307
ALIŞTIRMALAR – 16  308
ÇALIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARLARI  309
Kaynakça  311
Kavramlar Dizini  317
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021