Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avukatlık Ücreti
Ocak 2020 / 7. Baskı / 1055 Syf.
Fiyatı: 184.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
184.00 TL
+

 

 

48.00 TL
=

 

 

232.00 TL
188.90 TL
Sepete Ekle
 

Avukatlık sözleşmesine ve bu sözleşme özelinde avukatlık ücretine ilişkin hukuki uyuşmazlıklar her geçen gün artmakla birlikte, bu uyuşmazlıklar zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Avukat ile müvekkili arasında güvene dayalı ilişkinin baştan iyi kurulmaması veya işleyiş sırasında gerekli iletişimin sağlanmaması nedeniyle pek çok uyuşmazlık ve dava ortaya çıkmaktadır. Elinizdeki kitap, avukat ile müvekkil arasındaki avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret uyuşmazlıklarını ve yargılama gideri olarak belirlenen avukatlık ücretini ele almaktadır.

Konular; teorik anlatımlarının yanı sıra uygulamada karşılaşılan sorunların çözümlemesini içerecek şekilde ele alınmıştır.

2015 yılında yapılan altınca baskıdan sonra; gerek yargı sistemimizde gerekse de Avukatlık Sözleşmelerinden Kaynaklanan Ücret Uyuşmazlıkları konusunda meydana gelen değişikliklerin yanı sıra, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle yargılama sistemimiz üç dereceli hale gelmiştir. Söz konusu değişiklikler kitaba yansıtılmış, ayrıca emsal olacak ve istinaf yargılamasına da yol gösteren Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Avukatlık Sözleşmesi
Avukatlık Ücretinin Tanımı ve Kararlaştırılması
Maktu Ücret – Nisbi Ücret
Dava Sonucuna Katılma Yasağı
Avukatlık Ücretinden Müteselsil Sorumluluk
Hasım ile Müvekkilin Sulh Olması
Ücret Alacağının Önceliği, Devri, Takası
Avukatın İstifasında ve Azlinde Ücret
Ücret Alacağının Muacceliyeti, Faiz ve Zamanaşımına Uğraması
Yargılama Gideri Olarak Avukatlık Ücreti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin; Konusu, Kapsamı
Hukuk ve Ceza Davaları ile İcra Takiplerinde Avukatlık Ücreti
Asgari Ücret Tarifeleri
Yargı Kararları
Barkod: 9789750247361
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1055
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
7. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN AVUKATLIK ÜCRETİ
§1. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, KURULMASI, TARAFLARI VE SONA ERMESİ  25
I. Avukatlık Sözleşmesi  25
A. Genel Olarak  25
B. Tanımı  26
C. Unsurları  27
D. Hukuki Niteliği ve Benzer Sözleşmelerden Farkı  29
1. Genel Olarak  29
2. Avukatlık Sözleşmesi ile Vekâlet Sözleşmesinin Farkı  29
3. Avukatlık Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinin Farkı  31
4. Avukatlık Sözleşmesi ile Hizmet Sözleşmesinin Farkı  31
II. Avukatlık Sözleşmesinin Kurulması  33
A. Genel Olarak  33
B. Avukatlık Sözleşmesinde Şekil Şartı  34
C. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  36
1. Genel Olarak  36
2. İşin Kabulünün Zorunlu Olması  36
a. Avukatlık Kanununun 37. Maddesi Uyarınca Görevlendirme  36
b. Adli Müzaheret Uyarınca Görevlendirme  38
c. Avukatlık Kanununun 42. Maddesi Uyarınca Görevlendirme  38
3. İşin Reddinin Zorunlu Olması  39
III. Avukatlık Sözleşmesinin Tarafları  40
A. Avukat  40
1. Serbest Çalışan Avukat  41
2. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukat  41
3. İş Sahibinin Yanında Ücretli Olarak Çalışan (İşçi) Avukat  42
4. Müşavir Avukat  43
5. Kamu Kurumunda Çalışan (Memur) Avukat  44
6. Avukatlık Ortaklığında Çalışan Avukat  45
7. Sürekli Avukatlık Sözleşmesinin Tarafı Olan Avukat  45
a. Genel Olarak  45
b. Sürekli Avukatlık Sözleşmesinin Yazılı Olması  46
c. Sözleşmenin İçeriği  47
d. Baroya Bildirim  48
B. İş Sahibi  49
IV. Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  51
A. Azil  51
B. İstifa  51
C. Ölüm  52
D. Fiil Ehliyetinin Sona Ermesi  53
E. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  54
F. İşin Sona Ermesi veya Sözleşmenin Süresinin Dolması  54
V. Avukatlık Sözleşmesinin Geçersizliği  54
VI. Avukatlık Sözleşmesinin Kötü İfasından Kaynaklanan Sorumluluk  55
§2. AVUKATLIK ÜCRETİNİN TANIMI, ÜCRETİN KARARLAŞTIRILMASI VE BELİRLENMESİ  58
I. Genel Olarak  58
II. Ücretin Tanımı, Tarihçesi, Belirli Bir İşe Hasredilmesi ve Ücretsiz Dava Alınması  60
A. Tanımı  60
B. Tarihçesi  62
C. Belirli Bir İşe Hasredilmesi  63
D. Ücretsiz Dava Alınması  63
III. Avukatlık Ücretinin Serbestçe Kararlaştırılması  67
A. Kural  67
B. Sınırlamalar  68
1. Avukatlık Kanunundaki Sınırlamalar  68
a. Genel Olarak  68
b. Asgari Ücret Sınırlaması  68
c. Tavan Ücret Sınırlaması  68
d. Dava Sonucuna Katılma Yasağı  69
2. Kamulaştırma Kanunundaki Sınırlamalar  69
3. Kadastro Kanunundaki Sınırlamalar  71
IV. Ücretin Belirlenmesi  73
A. Belirli Bir Miktarın Kabulü (Maktu Ücret)  73
B. Ücretin Yüzde Olarak Tespiti (Nisbi Ücret)  75
1. Genel Olarak  75
2. Başarıya Göre Değişen Ücret (Başarı Ücreti)  75
3. Yüzde Yirmi Beş Sınırını Aşmama  78
C. Bağlı Çalışan Avukatın Ücretinin Belirlenmesi  79
D. Müşavir Avukatın Ücretinin Belirlenmesi  80
V. Geçerli Bir Avukatlık Sözleşmesi Olmaması Durumunda Avukatlık Ücretinin Tespiti  81
A. Genel Olarak  81
B. Ücret Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uygulanacak Hukukun Tespiti  83
C. Konusu Para ile Ölçülemeyen Dava ve İşlerde Ücret  85
D. Konusu Para Olan veya Para ile Ölçülebilen Dava ve İşlerde Ücret  85
1. Genel Olarak  85
2. Ücretin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler  86
a. 4667 Sayılı Kanuna Göre  86
b. 5043 Sayılı Kanuna Göre  87
3. Belirlenecek Ücretin Alt ve Üst Sınırı  88
a. Genel Olarak  88
b. 4667 Sayılı Kanuna Göre  88
c. 5043 Sayılı Kanuna Göre  90
§3. AVUKATLIK ÜCRETİNİN KAPSAMI  91
I. Genel Olarak  91
II. Dava Sonucuna Katılma Yasağı  91
A. Düzenleniş Biçimi  91
B. Yasağın Amacı  92
C. Şartları  93
1. Geçerli Bir Ücret Sözleşmesinin Olması  93
2. Söz konusu Sözleşme Avukatlık Hizmetine İlişkin Olmalıdır  93
3. Dava Konusunun Bir Kısmının Aynen Avukata Ait Olacağının Sözleşme ile Kararlaştırılması Gereklidir  94
a. Konusu Para Olan Davalarda Yasağın Uygulanması  94
b. Konusu Para ile Ölçülebilen Davalarda Yasağın Uygulanması  95
c. Konusu Para Olmayan, Para ile de Ölçülemeyen Davalarda Yasağın Uygulanması  96
D. Yasağa Aykırı Davranışın Sonuçları  96
III. Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı  98
§4. AVUKATLIK ÜCRETİNDEN MÜTESELSİL SORUMLULUK  100
I. Genel Olarak  100
II. İş Sahibinin Birden Çok Olması  100
III. Hasımla Müvekkilin Sulh Olması  101
A. Şartları  102
B. Sulh Durumunda Avukatın Alacağı Ücret  102
C. Sorunlar ve Görüşler  103
§5. AVUKATIN HAPİS HAKKI, ÜCRET ALACAĞININ ÖNCELİĞİ, ÜCRET ALACAĞININ DEVRİ VE ÜCRET ALACAĞININ TAKASI  109
I. Hapis Hakkı  109
A. Genel Olarak  109
B. Hapis Hakkının Konusu ve Kapsamı  109
C. Hapis Hakkını Kullanım Şartları  112
II. Öncelik (Rüçhan) Hakkı  114
A. Genel Olarak  114
B. Öncelik Hakkının Konusu ve Kapsamı  115
C. Öncelik Hakkının Belirlenmesi  116
D. Öncelik Hakkının Kullanılmasında İcra Dairelerine Verilen Görev  117
E. Mirasçıların Öncelik Hakkı  118
III. Ücret Alacağının Devri  119
IV. Ücret Alacağının Takası  120
§6. AVUKATIN İŞİ SONUNA KADAR TAKİP ZORUNLULUĞU VE TEVKİLDE ÜCRET  122
I. Genel Olarak  122
II. Avukatın İşi Sonuna Kadar Takip Etmesi  122
III. Avukatın Tevkil Yetkisi  123
A. Tevkil Eden ve Tevkil Olunan Avukatın Sorumluluğu  124
B. Tevkilde Ücret  126
§7. İŞ SAHİBİNİN İŞİ BAŞKA AVUKATA VERMESİ HALİNDE ÜCRET  127
I. Genel Olarak  127
II. Avukatın Muvafakati Usulü ve Zamanı  127
III. Avukatın Muvafakati Durumunda Ücret  127
IV. Avukatın Muvafakat Etmemesi ve Bu Durumda Ücreti  128
A. Avukatın Muvafakat Etmemesi  128
B. Avukatın Muvafakat Etmemesi Durumunda Ücret  129
V. Muvafakat Halinde Avukatların Sorumlulukları  129
§8. AVUKATIN İSTİFASI, AZLİ VE ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ  130
I. Genel Olarak  130
II. Avukatın İşi Bırakması (İstifası)  130
A. Avukatın Haklı Sebeple istifası  131
1. Haklı İstifa Halleri  131
2. Haklı İstifada Ücret  133
B. Avukatın Haksız Sebeplerle istifası  134
1. Haksız İstifa Halleri  134
2. Haksız İstifada Ücret  135
III. Avukatın Azli  136
A. Azlin Niteliği  136
B. Azlin Haklı Olup Olmadığının İspatı  137
C. Haklı Sebebe Dayalı Azil  139
1. Haklı Azil Halleri  139
2. Haklı Azilde Ücret  141
D. Haksız Azil  142
1. Haksız Azil Halleri  142
2. Haksız Azilde Ücret  144
a. Ücretin Niteliği  144
b. Ücretin Miktarı  144
c. Haksız Azilde Ücretin Muacceliyeti  146
aa. Avukatlık Kanununun 164/4 Maddesine Göre Alınacak Ücretin Muacceliyeti  146
bb. Avukatlık Kanununun 164/son Maddesine Göre Alınacak Ücretin Muacceliyeti  147
d. Haksız Azil Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi  148
IV. Avukatın Ücretinin ve Giderlerin Gününde Ödenmemesi  149
A. Genel Olarak  149
B. Peşin Verilmesi Gereken Ücretin Ödenmemesi  149
C. Diğer Ödeme Şartlarının Yerine Getirilmemesi  150
1. Ücret Taksitlerinin Ödenmemesi  150
2. Avans ve Masrafların Ödenmemesi  150
a. Tanım  150
b. Avansın Niteliği ve Miktarı  151
c. Avans İstemenin Şartları  152
d. Avansın Muacceliyeti ve Ödenmemesinin Sonuçları  152
e. Avukatın Yaptığı Masrafları İstemesi ve İspat Yükü  153
§9. ÜCRET ALACAĞININ MUACCELİYETİ, ÜCRET ALACAĞINDA FAİZ VE ZAMANAŞIMI İLE KDV  156
I. Ücret Alacağının Muacceliyeti  156
II. Ücret Alacağında Temerrüt Faizi  158
III. Ücret Alacağının Zamanaşımına Uğraması  163
IV. Avukatlık Ücretinde Katma Değer Vergisi (KDV)  165
§10. ÜCRET UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN YARGILAMA HÜKÜMLERİ  169
I. Genel Olarak  169
II. Baro Yönetim Kuruluna Bildirme  170
III. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme  171
A. Genel Olarak  171
B. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığı  171
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amacı, Kapsamı, Tüketici ve Tüketici İşlemi Tanımları  171
2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Düzenlenen Görev Hükümleri  172
3. Avukatlık Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Sayılıp Sayılamayacağı  173
C. İş Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığı  175
D. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığı  176
IV. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme  177
V. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Özel Durumlar  179
A. Ücret Alacağı Davalarının Niteliği  179
B. Ceza Davasındaki Hükmün Ücret Uyuşmazlığına Etkisi  180
C. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Yemin Delili  182
D. Avukatlık Ücret Alacağı İçin İhtiyati Haciz Verilmesi  182
E. Ücret Alacağında İcra İnkâr Tazminatı  182
§11. YARGI KARARLARI  184
1. Avukatlık Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığı  184
2. Avukatlık Sözleşmesinde Yer Alan Cezai Şartın Geçerliliği  214
3. Avukatlık Sözleşmesinin Fahiş Ücret Nedeniyle Geçersiz Olması  216
4. Asgari Ücreti Tarifesinin Altındaki Sözleşmenin Geçerliliği  223
5. Avukatlık Sözleşmesinin Vekil veya Vasi Tarafından İmzalanması ile Üçüncü Kişi Yararına Avukatlık Sözleşmesi  224
6. Avukatlık Sözleşmesi ile İş Hukuku (Hizmet) Sözleşmesinin Ayrımı  234
7. Avukatlık Sözleşmesinde Kefalet  239
8. Avukatlık Sözleşmesinin Varlığının İspatlanması  240
9. Avukatlık Sözleşmesinin Ölüm nedeniyle Sona Ermesi  248
10. Müvekkilin Ölümü Halinde Avukatlık Ücreti  249
11. Kurum Avukatları Arasında Ücret Paylaşımı  250
12. Aksine Sözleşme Yoksa Dava İçin Ayrı İcra Takibi İçin Ayrı Ücret  261
13. Kamulaştırma Davalarında Avukatlık Ücreti  262
14. Müşavirlik Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  269
15. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Kanun Hükümlerinin Belirlenmesi  320
16. Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  331
17. Boşanma Davalarında Avukat ile Müvekkil arasındaki Ücretin Hesabı  355
18. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Avukat ile Müvekkil arasındaki Ücretin Hesabı  362
19. Yasa Değişikliği Nedeniyle Başarı/Tahsilat halinde Avukatlık Ücreti  363
20. Kısmi Davada Avukatlık Ücreti  365
21. İşin Bitirilmesinin Engellenmesi Halinde Avukatlık Ücreti  368
22. Alacağın Temliki Halinde Avukatlık Ücreti  369
23. Avukatlık Ortaklığının Tasfiyesi  376
24. Dava Sonucuna Katılma Yasağı  377
25. Hasımla Müvekkilin Sulh Olmasında Avukatlık Ücretinde Müteselsil Sorumluluk  384
26. Avukatın Hapis Hakkını Kullanması  443
27. Avukatın Öncelik (Rüçhan) Hakkı  454
28. Avukatlık Ücret Alacağının Temliki  456
29. Karşı Yan Avukatlık Ücret Alacağının Temliki  456
30. Tevkil Yoluyla Atanan Avukatın Ücreti  457
31. Müvekkilin İşi Başka Bir Avukata Vermesi halinde Avukatlık Ücreti  460
32. Avukatın İstifası Halinde Avukatlık Ücreti  472
33. Azlin Diğer İşlere Sirayeti  501
34. Avukatın Azlinin Haklı Olup Olmadığının Araştırılması  502
35. Azlin Haklı Olup Olmadığının İspat Usulü  526
36. Azlin Haklılığının Tespiti İçin Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesi  528
37. Azilnamede Gösterilen Sebeplerle Bağlı Olmama  531
38. Azlin Haklı veya Haksız Olduğu Haller  538
39. Azil Halinde Ücretin Kapsamı ve Miktarı  594
40. Azil Halinde Belirlenen Ücretin Hukuki Niteliği  622
41. Azil Halinde Belirlenen Ücrette Hakkaniyet İndirimi  623
42. Avukatın ile İş Sahibi Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi  626
43. Yargılama Giderlerinin Kim Tarafından Yapıldığının İspatı  631
44. Ücretin Muaceliyeti  633
45. Karşı Yan Vekalet Ücretinin Muacceliyeti  643
46. Avukatlık Ücret Alacağında Faiz  657
47. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklarda Zamanaşımı  667
48. Avukatlık Ücretinde KDV.  671
49. Avukatlık Ücret Alacağı davasında görevli Mahkeme  673
50. Avukatlık Ücret Alacağı Davasında Yetkili Mahkeme  695
51. Avukatlık Ücreti Alacağına İlişkin Dava Belirsiz Alacak Davasıdır.  701
52. Avukatlık Ücreti Alacağına İlişkin Davaya Ceza Davasının Etkisi  703
53. Avukat ile Müvekkil Arasındaki Ödemelerin İspatı  704
54. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Yemin Delili  709
55. Avukatlık Ücret Alacağı İçin İhtiyati Haciz  710
56. Avukatlık Ücret Alacağı İçin İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi  711
57. Avukat ile Müvekkil Arasında İbra  713
58. Avukatın Hesap Verme Borcu  718
59. Avukatlık Sözleşmesinin Kötü İfasından Kaynaklanan Tazminat Davaları  720
60. Avukatın Müvekkili Adına Tahsil Ettiği Parayı Ödememesinden Kaynaklanan Alacak Davası  760
İkinci Bölüm
YARGILAMA GİDERİ OLARAK AVUKATLIK ÜCRETİ
§1. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  769
I. Tarifenin Konusu ve Kapsamı  769
A. Genel Olarak  769
1. Uzlaşmada ve Arabuluculukta Ücret  770
2. Tahkimde Ücret  771
3. İş Takibinde Ücret  773
4. Avukatın Yanında Ücreti Çalışan Avukatın Ücreti  774
B. Maktu Ücret – Nisbi Ücret  775
II. Tarifenin Hazırlanması  776
III. Tarifenin Yürürlük Zamanı  777
IV. Ücret Takdirinde Hangi Tarihli Tarifenin Uygulanacağı Sorunu  778
V. Tarifeye Göre Yüklenecek Ücretin Alt ve Üst Sınırı  780
VI. Karşı Tarafa Yüklenen Vekalet Ücretinin Kimin Adına Hükmedileceği Sorunu  781
VII. Karşı Tarafa Yüklenen Vekalet Ücretinin Kime Ait Olacağı Sorunu  786
§2. HUKUK DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİ  789
I. Genel Olarak  789
II. Özellik Arz Eden Bazı Durumlarda Avukatlık Ücreti  790
A. Genel Olarak  790
B. Özellik Arz Eden Durumlar  791
1. Davacıların Çokluğu  791
2. Davalıların Çokluğu  791
3. Vekillerin Çokluğu  792
4. Vekilin Duruşmalara Katılmaması  792
5. Müddeabihin (Dava Konusunun) Temliki Durumunda Ücret  793
6. Sulh, Feragat, Kabul ve Davanın Geri Alınmasında Ücret  794
7. Dava Konusunun Yabancı Para Olması Durumunda Hangi Tarihteki Kurun Esas Alınacağı Sorunu  795
8. Seri Davalarda Avukatlık Ücreti  796
9. Kötü niyetli veya Haksız Dava Açılması Halinde Avukatlık Ücreti  800
III. Usule İlişkin Bazı Kararlarda Avukatlık Ücreti  800
A. Genel Olarak  800
B. Usule İlişkin Bazı Kararlarda Ücret  801
1. Açılmamış Sayılma Kararında ve Davanın Naklinde ve Yeni Mahkeme Kurulması Nedeniyle Gönderme Kararında Ücret  801
2. Görevsizlik Kararında Ücret  802
3. Yetkisizlik Kararında Ücret  802
4. Gönderme Kararında Ücret  803
5. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması  803
6. Birleştirme ve Ayırma Kararında Ücret  804
7. Dava Şartı Nedeniyle Davanın Usulden Reddi Halinde Ücret  804
8. Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  805
9. Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  805
10. Davanın Konusunun Kalmadığı Kararında Ücret  805
11. Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  806
12. Tedbir Kararlarında Ücret  806
13. İhtiyati Haciz Kararında Ücret  807
IV. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti  807
A. Genel Olarak  807
B. Dava Türlerine Göre Ücret  807
1. Alacak Davalarında Ücret  807
2. Tapu İptali ve Tescil Davalarında Ücret  808
3. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Ücret  808
4. Önalım (Şufa) Davalarında Ücret  809
5. İpoteğin Kaldırılması Davalarında Ücret  809
6. Geçit Hakkı Davalarında Ücret  809
7. Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Davalarda Ücret  810
8. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Ücret  811
9. Müdahalenin Önlenmesi Davalarında Ücret  811
10. Zilyetliğin Korunması Davalarında Ücret  811
11. Ecri Misil Davalarında Ücret  812
12. Kamulaştırma Davalarında Ücret  812
13. Kooperatif Davalarında Ücret  814
14. Kira Davalarında Ücret  814
15. Tevdi Mahalli Tayini Davalarında Ücret  815
16. Miras Davalarında Ücret  815
17. Tespit Davalarında Ücret  815
18. Boşanma Davalarında Ücret  816
19. Nafaka Davalarında Ücret  817
20. Velayet, Vesayet ve Kayyımlık Davalarında Ücret  818
21. Nüfus Davalarında Ücret  818
22. Maddi Tazminat Davalarında Ücret  818
23. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  819
24. Menfi Tespit Davalarında Ücret  819
25. İş Davalarında Ücret  820
26. Yargılamanın Yenilenmesi Davalarında Ücret  822
27. Şahsi Haklara İlişkin Davalar  822
28. Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalar  823
29. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde Görülen Davalar  823
30. Sıra Cetveline İtiraz Davaları  823
31. İtirazın İptali Davaları  824
32. İstihkak Davaları  825
33. Tasarrufun İptali Davaları  826
34. Alacağın İflas Masasına Kaydına Dair Davalar  827
§3. CEZA DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİ  828
I. Genel Olarak  828
II. Ücret Tespitinde Kurallar  828
A. Genel Olarak  828
B. Ücret Takdirinde Hangi Tarihteki Tarifenin Uygulanacağı Sorunu  831
C. Birden Fazla Avukat ile Temsilde Avukatlık Ücreti  831
D. Şikayetçi, Katılan ve Şahsi Davacı Yönünden Avukatlık Ücreti  834
1. Şikayetçi Adına Avukatlık Ücreti  834
2. Katılan Adına Avukatlık Ücreti  835
E. Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  837
1. Genel Olarak  837
2. Zorunlu Müdafilik Durumunda Avukatlık Ücreti  837
3. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  840
a. Şahsi Davada  840
b. Kamu Davasında  840
4. Mahkum Olan Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  848
5. Düşme, Ortadan Kaldırma, Ret ve Muhakemenin Durması, Görevsizlik Kararlarında Avukatlık Ücreti  848
F. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Avukatlık Ücreti  853
1. Genel Olarak  853
2. 466 sayılı Kanun Hükümleri Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Avukatlık Ücreti  853
3. CMK. Hükümleri Uyarınca Açılacak Tazminat Davalarında Avukatlık Ücreti  855
G. Ücreti Kimin Ödeyeceği Sorunu  857
H. CMK. Uyarınca Atanan Avukatlara Ücret Ödenmesi  857
1. Genel Olarak  857
2. Baro Tarafından Görevlendirilen Avukatlara Ödenecek Ücretlere İlişkin Yönetmelik Hükümleri  858
a. Müdafi Yönetmeliği Hükümlerinin Eleştirisi  858
b. Yönetmelik Hükümleri ve Uygulaması  861
3. Şüpheli veya Sanığın Müdafii Olan Avukatın Ücreti  863
4. Mağdurun, Müştekinin veya Katılanın Avukatının Ücreti  865
İ. Özellik Arz Eden Bazı Suçlarda Avukatlık Ücreti  865
1. Orman Suçlarında Avukatlık Ücreti  865
2. Kaçakçılık Suçlarında Avukatlık Ücreti  866
§4. İCRA DAİRELERİNDE VE İCRA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN İŞ VE DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ  868
I. İcra Dairelerindeki İşlerde Avukatlık Ücreti  868
II. İcra Mahkemesinde Görülen Davalarda Ücret  871
A. Genel Olarak  871
§5. YARGI KARARLARI  874
I. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi  874
A. Tarifenin Hazırlanması ve Yürürlüğü  874
B. Karşı Yan Avukatlık Ücretinin Kimin Adına Hükmedileceği Sorunu  876
C. Karşı Yan Avukatlık Ücretinin Kime Ait Olacağı Sorunu  883
II. Hukuk Davalarında Avukatlık Ücreti  898
A. Özellik Arz Eden Bazı Durumlarda Avukatlık Ücreti  898
1. Kendisini Vekil ile Temsil Ettirme  898
2. Davacıların Çokluğu  901
3. Davalıların Çokluğu  901
4. Vekilin Duruşmalara Katılmaması  904
5. Müddeabihin (Dava Konusunun) Temliki Durumunda Ücret  905
6. Sulh, Feragat, Kabul ve Davanın Geri Alınmasında Ücret  907
7. Seri Davalarda Ücret  910
8. Kötü niyetli veya Haksız Dava Açılması Halinde Ücret  913
9. Harcın Tamamlanmaması Halinde Ücret  913
10. Maktu Ücretin Altında Kalmama Kuralının Uygulanması  915
11. Yasal Hasım Aleyhine Ücret  919
B. Usule İlişkin Bazı Kararlarda Ücret  919
1. Açılmamış Sayılma Kararında ve Davanın Naklinde ve Yeni Mahkeme Kurulması Nedeniyle Gönderme Kararında Ücret  919
2. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararlarında Ücret  919
3. Gönderme Kararında Ücret  926
4. Birleştirme ve Ayırma Kararında Ücret  926
5. Dava Şartı Nedeniyle Davanın Usulden Reddi Halinde Ücret  926
6. Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  928
7. Davanın Konusunun Kalmadığı Kararında Ücret  930
8. Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  931
C. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti  932
1. Alacak Davalarında Ücret  932
2. İstirdat Davalarında Ücret  936
3. Amme Alacağına İlişkin Davalarda Ücret  937
4. Kadastro Davalarında Ücret  937
5. Tapu İptali ve Tescil Davalarında Ücret  939
6. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Ücret  940
7. Şufa (Önalım) Davalarında Ücret  941
8. Geçit Hakkı Davalarında Ücret  942
9. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Ücret  942
10. Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Ücret  944
11. Kira Davalarında Ücret  946
12. Boşanma Davalarında Ücret  947
13. Nafaka Davalarında Ücret  948
14. Maddi Tazminat Davalarında Ücret  949
15. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  950
16. Menfi Tespit Davalarında Ücret  951
17. İş Davalarında Ücret  952
a. Fazla Çalışma Ücretinde Yapılan Takdiri İndirim Nedeniyle Davanın Kısmen Reddi Halinde Ücret  952
b. Hizmet Tespiti Davalarında Ücret  953
c. Borçlanma Hakkının Tespiti Davasında Ücret  957
d. SGK'nın Bağladığı Maaşın Kesilmesi İşlemin İptali Davasında Ücret  957
18. Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalarda Ücret  958
19. Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Ücret  960
20. İtirazın İptali Davalarında Ücret  961
21. İstihkak Davalarında Ücret  961
22. Tasarrufun İptali Davalarında Ücret  962
III. Ceza Davalarında Avukatlık Ücreti  963
A. Beraat Eden Sanık Lehine Avukatlık Ücreti  963
1. AAÜT'nin Beraat Eden Sanık Lehine Ücret Verilmesini Öngören Hükmünün Hukuka Uygunluğu  963
2. Beraat Eden Sanık Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmelidir.  970
B. Avukatlık Ücretinin Eksik hükmedilmesinin Temyiz Aşamasında Ele Alınması  973
C. Müdahil Lehine Avukatlık Ücreti  982
D. Müdahilin Birden Çok Olması Durumunda Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  983
E. CMK Uyarınca Atanan Avukat ile Temsil Halinde Avukatlık Ücreti  984
F. Avukatın Duruşmaya Katılmaması Halinde Avukatlık Ücreti  985
G. Vekaletname İbraz Etmeyen Avukata Vekalet Ücreti Hükmedilmesi  993
H. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Avukatlık Ücreti  994
İ. Bir Sanığın Birden Çok Suçtan Yargılanması Sonucunda Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  1003
J. Birden Çok Sanığın Aynı Avukat ile Temsili Halinde Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  1004
K. Ceza Verilmesine Yer olmadığına Dair Hüküm Verilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  1006
L. Düşme Hükmü Verilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  1008
M. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  1011
IV. İcra Takiplerinde ve Davalarında Avukatlık Ücreti  1012
Kaynaklar  1021
Yargı Kararları Dizini  1027
Kavramlar Dizini  1053
 


Ahmet Bozdağ ...
Şubat 2021
65.00 TL
Sepete Ekle
Atilla Özen
Şubat 2021
92.00 TL
Sepete Ekle
Oğuzhan Aslan ...
Şubat 2021
23.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
7. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN AVUKATLIK ÜCRETİ
§1. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, KURULMASI, TARAFLARI VE SONA ERMESİ  25
I. Avukatlık Sözleşmesi  25
A. Genel Olarak  25
B. Tanımı  26
C. Unsurları  27
D. Hukuki Niteliği ve Benzer Sözleşmelerden Farkı  29
1. Genel Olarak  29
2. Avukatlık Sözleşmesi ile Vekâlet Sözleşmesinin Farkı  29
3. Avukatlık Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinin Farkı  31
4. Avukatlık Sözleşmesi ile Hizmet Sözleşmesinin Farkı  31
II. Avukatlık Sözleşmesinin Kurulması  33
A. Genel Olarak  33
B. Avukatlık Sözleşmesinde Şekil Şartı  34
C. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  36
1. Genel Olarak  36
2. İşin Kabulünün Zorunlu Olması  36
a. Avukatlık Kanununun 37. Maddesi Uyarınca Görevlendirme  36
b. Adli Müzaheret Uyarınca Görevlendirme  38
c. Avukatlık Kanununun 42. Maddesi Uyarınca Görevlendirme  38
3. İşin Reddinin Zorunlu Olması  39
III. Avukatlık Sözleşmesinin Tarafları  40
A. Avukat  40
1. Serbest Çalışan Avukat  41
2. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukat  41
3. İş Sahibinin Yanında Ücretli Olarak Çalışan (İşçi) Avukat  42
4. Müşavir Avukat  43
5. Kamu Kurumunda Çalışan (Memur) Avukat  44
6. Avukatlık Ortaklığında Çalışan Avukat  45
7. Sürekli Avukatlık Sözleşmesinin Tarafı Olan Avukat  45
a. Genel Olarak  45
b. Sürekli Avukatlık Sözleşmesinin Yazılı Olması  46
c. Sözleşmenin İçeriği  47
d. Baroya Bildirim  48
B. İş Sahibi  49
IV. Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  51
A. Azil  51
B. İstifa  51
C. Ölüm  52
D. Fiil Ehliyetinin Sona Ermesi  53
E. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  54
F. İşin Sona Ermesi veya Sözleşmenin Süresinin Dolması  54
V. Avukatlık Sözleşmesinin Geçersizliği  54
VI. Avukatlık Sözleşmesinin Kötü İfasından Kaynaklanan Sorumluluk  55
§2. AVUKATLIK ÜCRETİNİN TANIMI, ÜCRETİN KARARLAŞTIRILMASI VE BELİRLENMESİ  58
I. Genel Olarak  58
II. Ücretin Tanımı, Tarihçesi, Belirli Bir İşe Hasredilmesi ve Ücretsiz Dava Alınması  60
A. Tanımı  60
B. Tarihçesi  62
C. Belirli Bir İşe Hasredilmesi  63
D. Ücretsiz Dava Alınması  63
III. Avukatlık Ücretinin Serbestçe Kararlaştırılması  67
A. Kural  67
B. Sınırlamalar  68
1. Avukatlık Kanunundaki Sınırlamalar  68
a. Genel Olarak  68
b. Asgari Ücret Sınırlaması  68
c. Tavan Ücret Sınırlaması  68
d. Dava Sonucuna Katılma Yasağı  69
2. Kamulaştırma Kanunundaki Sınırlamalar  69
3. Kadastro Kanunundaki Sınırlamalar  71
IV. Ücretin Belirlenmesi  73
A. Belirli Bir Miktarın Kabulü (Maktu Ücret)  73
B. Ücretin Yüzde Olarak Tespiti (Nisbi Ücret)  75
1. Genel Olarak  75
2. Başarıya Göre Değişen Ücret (Başarı Ücreti)  75
3. Yüzde Yirmi Beş Sınırını Aşmama  78
C. Bağlı Çalışan Avukatın Ücretinin Belirlenmesi  79
D. Müşavir Avukatın Ücretinin Belirlenmesi  80
V. Geçerli Bir Avukatlık Sözleşmesi Olmaması Durumunda Avukatlık Ücretinin Tespiti  81
A. Genel Olarak  81
B. Ücret Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uygulanacak Hukukun Tespiti  83
C. Konusu Para ile Ölçülemeyen Dava ve İşlerde Ücret  85
D. Konusu Para Olan veya Para ile Ölçülebilen Dava ve İşlerde Ücret  85
1. Genel Olarak  85
2. Ücretin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler  86
a. 4667 Sayılı Kanuna Göre  86
b. 5043 Sayılı Kanuna Göre  87
3. Belirlenecek Ücretin Alt ve Üst Sınırı  88
a. Genel Olarak  88
b. 4667 Sayılı Kanuna Göre  88
c. 5043 Sayılı Kanuna Göre  90
§3. AVUKATLIK ÜCRETİNİN KAPSAMI  91
I. Genel Olarak  91
II. Dava Sonucuna Katılma Yasağı  91
A. Düzenleniş Biçimi  91
B. Yasağın Amacı  92
C. Şartları  93
1. Geçerli Bir Ücret Sözleşmesinin Olması  93
2. Söz konusu Sözleşme Avukatlık Hizmetine İlişkin Olmalıdır  93
3. Dava Konusunun Bir Kısmının Aynen Avukata Ait Olacağının Sözleşme ile Kararlaştırılması Gereklidir  94
a. Konusu Para Olan Davalarda Yasağın Uygulanması  94
b. Konusu Para ile Ölçülebilen Davalarda Yasağın Uygulanması  95
c. Konusu Para Olmayan, Para ile de Ölçülemeyen Davalarda Yasağın Uygulanması  96
D. Yasağa Aykırı Davranışın Sonuçları  96
III. Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı  98
§4. AVUKATLIK ÜCRETİNDEN MÜTESELSİL SORUMLULUK  100
I. Genel Olarak  100
II. İş Sahibinin Birden Çok Olması  100
III. Hasımla Müvekkilin Sulh Olması  101
A. Şartları  102
B. Sulh Durumunda Avukatın Alacağı Ücret  102
C. Sorunlar ve Görüşler  103
§5. AVUKATIN HAPİS HAKKI, ÜCRET ALACAĞININ ÖNCELİĞİ, ÜCRET ALACAĞININ DEVRİ VE ÜCRET ALACAĞININ TAKASI  109
I. Hapis Hakkı  109
A. Genel Olarak  109
B. Hapis Hakkının Konusu ve Kapsamı  109
C. Hapis Hakkını Kullanım Şartları  112
II. Öncelik (Rüçhan) Hakkı  114
A. Genel Olarak  114
B. Öncelik Hakkının Konusu ve Kapsamı  115
C. Öncelik Hakkının Belirlenmesi  116
D. Öncelik Hakkının Kullanılmasında İcra Dairelerine Verilen Görev  117
E. Mirasçıların Öncelik Hakkı  118
III. Ücret Alacağının Devri  119
IV. Ücret Alacağının Takası  120
§6. AVUKATIN İŞİ SONUNA KADAR TAKİP ZORUNLULUĞU VE TEVKİLDE ÜCRET  122
I. Genel Olarak  122
II. Avukatın İşi Sonuna Kadar Takip Etmesi  122
III. Avukatın Tevkil Yetkisi  123
A. Tevkil Eden ve Tevkil Olunan Avukatın Sorumluluğu  124
B. Tevkilde Ücret  126
§7. İŞ SAHİBİNİN İŞİ BAŞKA AVUKATA VERMESİ HALİNDE ÜCRET  127
I. Genel Olarak  127
II. Avukatın Muvafakati Usulü ve Zamanı  127
III. Avukatın Muvafakati Durumunda Ücret  127
IV. Avukatın Muvafakat Etmemesi ve Bu Durumda Ücreti  128
A. Avukatın Muvafakat Etmemesi  128
B. Avukatın Muvafakat Etmemesi Durumunda Ücret  129
V. Muvafakat Halinde Avukatların Sorumlulukları  129
§8. AVUKATIN İSTİFASI, AZLİ VE ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ  130
I. Genel Olarak  130
II. Avukatın İşi Bırakması (İstifası)  130
A. Avukatın Haklı Sebeple istifası  131
1. Haklı İstifa Halleri  131
2. Haklı İstifada Ücret  133
B. Avukatın Haksız Sebeplerle istifası  134
1. Haksız İstifa Halleri  134
2. Haksız İstifada Ücret  135
III. Avukatın Azli  136
A. Azlin Niteliği  136
B. Azlin Haklı Olup Olmadığının İspatı  137
C. Haklı Sebebe Dayalı Azil  139
1. Haklı Azil Halleri  139
2. Haklı Azilde Ücret  141
D. Haksız Azil  142
1. Haksız Azil Halleri  142
2. Haksız Azilde Ücret  144
a. Ücretin Niteliği  144
b. Ücretin Miktarı  144
c. Haksız Azilde Ücretin Muacceliyeti  146
aa. Avukatlık Kanununun 164/4 Maddesine Göre Alınacak Ücretin Muacceliyeti  146
bb. Avukatlık Kanununun 164/son Maddesine Göre Alınacak Ücretin Muacceliyeti  147
d. Haksız Azil Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi  148
IV. Avukatın Ücretinin ve Giderlerin Gününde Ödenmemesi  149
A. Genel Olarak  149
B. Peşin Verilmesi Gereken Ücretin Ödenmemesi  149
C. Diğer Ödeme Şartlarının Yerine Getirilmemesi  150
1. Ücret Taksitlerinin Ödenmemesi  150
2. Avans ve Masrafların Ödenmemesi  150
a. Tanım  150
b. Avansın Niteliği ve Miktarı  151
c. Avans İstemenin Şartları  152
d. Avansın Muacceliyeti ve Ödenmemesinin Sonuçları  152
e. Avukatın Yaptığı Masrafları İstemesi ve İspat Yükü  153
§9. ÜCRET ALACAĞININ MUACCELİYETİ, ÜCRET ALACAĞINDA FAİZ VE ZAMANAŞIMI İLE KDV  156
I. Ücret Alacağının Muacceliyeti  156
II. Ücret Alacağında Temerrüt Faizi  158
III. Ücret Alacağının Zamanaşımına Uğraması  163
IV. Avukatlık Ücretinde Katma Değer Vergisi (KDV)  165
§10. ÜCRET UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN YARGILAMA HÜKÜMLERİ  169
I. Genel Olarak  169
II. Baro Yönetim Kuruluna Bildirme  170
III. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme  171
A. Genel Olarak  171
B. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığı  171
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amacı, Kapsamı, Tüketici ve Tüketici İşlemi Tanımları  171
2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Düzenlenen Görev Hükümleri  172
3. Avukatlık Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Sayılıp Sayılamayacağı  173
C. İş Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığı  175
D. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığı  176
IV. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme  177
V. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Özel Durumlar  179
A. Ücret Alacağı Davalarının Niteliği  179
B. Ceza Davasındaki Hükmün Ücret Uyuşmazlığına Etkisi  180
C. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Yemin Delili  182
D. Avukatlık Ücret Alacağı İçin İhtiyati Haciz Verilmesi  182
E. Ücret Alacağında İcra İnkâr Tazminatı  182
§11. YARGI KARARLARI  184
1. Avukatlık Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmadığı  184
2. Avukatlık Sözleşmesinde Yer Alan Cezai Şartın Geçerliliği  214
3. Avukatlık Sözleşmesinin Fahiş Ücret Nedeniyle Geçersiz Olması  216
4. Asgari Ücreti Tarifesinin Altındaki Sözleşmenin Geçerliliği  223
5. Avukatlık Sözleşmesinin Vekil veya Vasi Tarafından İmzalanması ile Üçüncü Kişi Yararına Avukatlık Sözleşmesi  224
6. Avukatlık Sözleşmesi ile İş Hukuku (Hizmet) Sözleşmesinin Ayrımı  234
7. Avukatlık Sözleşmesinde Kefalet  239
8. Avukatlık Sözleşmesinin Varlığının İspatlanması  240
9. Avukatlık Sözleşmesinin Ölüm nedeniyle Sona Ermesi  248
10. Müvekkilin Ölümü Halinde Avukatlık Ücreti  249
11. Kurum Avukatları Arasında Ücret Paylaşımı  250
12. Aksine Sözleşme Yoksa Dava İçin Ayrı İcra Takibi İçin Ayrı Ücret  261
13. Kamulaştırma Davalarında Avukatlık Ücreti  262
14. Müşavirlik Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  269
15. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Kanun Hükümlerinin Belirlenmesi  320
16. Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  331
17. Boşanma Davalarında Avukat ile Müvekkil arasındaki Ücretin Hesabı  355
18. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Avukat ile Müvekkil arasındaki Ücretin Hesabı  362
19. Yasa Değişikliği Nedeniyle Başarı/Tahsilat halinde Avukatlık Ücreti  363
20. Kısmi Davada Avukatlık Ücreti  365
21. İşin Bitirilmesinin Engellenmesi Halinde Avukatlık Ücreti  368
22. Alacağın Temliki Halinde Avukatlık Ücreti  369
23. Avukatlık Ortaklığının Tasfiyesi  376
24. Dava Sonucuna Katılma Yasağı  377
25. Hasımla Müvekkilin Sulh Olmasında Avukatlık Ücretinde Müteselsil Sorumluluk  384
26. Avukatın Hapis Hakkını Kullanması  443
27. Avukatın Öncelik (Rüçhan) Hakkı  454
28. Avukatlık Ücret Alacağının Temliki  456
29. Karşı Yan Avukatlık Ücret Alacağının Temliki  456
30. Tevkil Yoluyla Atanan Avukatın Ücreti  457
31. Müvekkilin İşi Başka Bir Avukata Vermesi halinde Avukatlık Ücreti  460
32. Avukatın İstifası Halinde Avukatlık Ücreti  472
33. Azlin Diğer İşlere Sirayeti  501
34. Avukatın Azlinin Haklı Olup Olmadığının Araştırılması  502
35. Azlin Haklı Olup Olmadığının İspat Usulü  526
36. Azlin Haklılığının Tespiti İçin Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesi  528
37. Azilnamede Gösterilen Sebeplerle Bağlı Olmama  531
38. Azlin Haklı veya Haksız Olduğu Haller  538
39. Azil Halinde Ücretin Kapsamı ve Miktarı  594
40. Azil Halinde Belirlenen Ücretin Hukuki Niteliği  622
41. Azil Halinde Belirlenen Ücrette Hakkaniyet İndirimi  623
42. Avukatın ile İş Sahibi Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi  626
43. Yargılama Giderlerinin Kim Tarafından Yapıldığının İspatı  631
44. Ücretin Muaceliyeti  633
45. Karşı Yan Vekalet Ücretinin Muacceliyeti  643
46. Avukatlık Ücret Alacağında Faiz  657
47. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklarda Zamanaşımı  667
48. Avukatlık Ücretinde KDV.  671
49. Avukatlık Ücret Alacağı davasında görevli Mahkeme  673
50. Avukatlık Ücret Alacağı Davasında Yetkili Mahkeme  695
51. Avukatlık Ücreti Alacağına İlişkin Dava Belirsiz Alacak Davasıdır.  701
52. Avukatlık Ücreti Alacağına İlişkin Davaya Ceza Davasının Etkisi  703
53. Avukat ile Müvekkil Arasındaki Ödemelerin İspatı  704
54. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Yemin Delili  709
55. Avukatlık Ücret Alacağı İçin İhtiyati Haciz  710
56. Avukatlık Ücret Alacağı İçin İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi  711
57. Avukat ile Müvekkil Arasında İbra  713
58. Avukatın Hesap Verme Borcu  718
59. Avukatlık Sözleşmesinin Kötü İfasından Kaynaklanan Tazminat Davaları  720
60. Avukatın Müvekkili Adına Tahsil Ettiği Parayı Ödememesinden Kaynaklanan Alacak Davası  760
İkinci Bölüm
YARGILAMA GİDERİ OLARAK AVUKATLIK ÜCRETİ
§1. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  769
I. Tarifenin Konusu ve Kapsamı  769
A. Genel Olarak  769
1. Uzlaşmada ve Arabuluculukta Ücret  770
2. Tahkimde Ücret  771
3. İş Takibinde Ücret  773
4. Avukatın Yanında Ücreti Çalışan Avukatın Ücreti  774
B. Maktu Ücret – Nisbi Ücret  775
II. Tarifenin Hazırlanması  776
III. Tarifenin Yürürlük Zamanı  777
IV. Ücret Takdirinde Hangi Tarihli Tarifenin Uygulanacağı Sorunu  778
V. Tarifeye Göre Yüklenecek Ücretin Alt ve Üst Sınırı  780
VI. Karşı Tarafa Yüklenen Vekalet Ücretinin Kimin Adına Hükmedileceği Sorunu  781
VII. Karşı Tarafa Yüklenen Vekalet Ücretinin Kime Ait Olacağı Sorunu  786
§2. HUKUK DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİ  789
I. Genel Olarak  789
II. Özellik Arz Eden Bazı Durumlarda Avukatlık Ücreti  790
A. Genel Olarak  790
B. Özellik Arz Eden Durumlar  791
1. Davacıların Çokluğu  791
2. Davalıların Çokluğu  791
3. Vekillerin Çokluğu  792
4. Vekilin Duruşmalara Katılmaması  792
5. Müddeabihin (Dava Konusunun) Temliki Durumunda Ücret  793
6. Sulh, Feragat, Kabul ve Davanın Geri Alınmasında Ücret  794
7. Dava Konusunun Yabancı Para Olması Durumunda Hangi Tarihteki Kurun Esas Alınacağı Sorunu  795
8. Seri Davalarda Avukatlık Ücreti  796
9. Kötü niyetli veya Haksız Dava Açılması Halinde Avukatlık Ücreti  800
III. Usule İlişkin Bazı Kararlarda Avukatlık Ücreti  800
A. Genel Olarak  800
B. Usule İlişkin Bazı Kararlarda Ücret  801
1. Açılmamış Sayılma Kararında ve Davanın Naklinde ve Yeni Mahkeme Kurulması Nedeniyle Gönderme Kararında Ücret  801
2. Görevsizlik Kararında Ücret  802
3. Yetkisizlik Kararında Ücret  802
4. Gönderme Kararında Ücret  803
5. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması  803
6. Birleştirme ve Ayırma Kararında Ücret  804
7. Dava Şartı Nedeniyle Davanın Usulden Reddi Halinde Ücret  804
8. Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  805
9. Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  805
10. Davanın Konusunun Kalmadığı Kararında Ücret  805
11. Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  806
12. Tedbir Kararlarında Ücret  806
13. İhtiyati Haciz Kararında Ücret  807
IV. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti  807
A. Genel Olarak  807
B. Dava Türlerine Göre Ücret  807
1. Alacak Davalarında Ücret  807
2. Tapu İptali ve Tescil Davalarında Ücret  808
3. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Ücret  808
4. Önalım (Şufa) Davalarında Ücret  809
5. İpoteğin Kaldırılması Davalarında Ücret  809
6. Geçit Hakkı Davalarında Ücret  809
7. Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Davalarda Ücret  810
8. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Ücret  811
9. Müdahalenin Önlenmesi Davalarında Ücret  811
10. Zilyetliğin Korunması Davalarında Ücret  811
11. Ecri Misil Davalarında Ücret  812
12. Kamulaştırma Davalarında Ücret  812
13. Kooperatif Davalarında Ücret  814
14. Kira Davalarında Ücret  814
15. Tevdi Mahalli Tayini Davalarında Ücret  815
16. Miras Davalarında Ücret  815
17. Tespit Davalarında Ücret  815
18. Boşanma Davalarında Ücret  816
19. Nafaka Davalarında Ücret  817
20. Velayet, Vesayet ve Kayyımlık Davalarında Ücret  818
21. Nüfus Davalarında Ücret  818
22. Maddi Tazminat Davalarında Ücret  818
23. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  819
24. Menfi Tespit Davalarında Ücret  819
25. İş Davalarında Ücret  820
26. Yargılamanın Yenilenmesi Davalarında Ücret  822
27. Şahsi Haklara İlişkin Davalar  822
28. Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalar  823
29. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde Görülen Davalar  823
30. Sıra Cetveline İtiraz Davaları  823
31. İtirazın İptali Davaları  824
32. İstihkak Davaları  825
33. Tasarrufun İptali Davaları  826
34. Alacağın İflas Masasına Kaydına Dair Davalar  827
§3. CEZA DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİ  828
I. Genel Olarak  828
II. Ücret Tespitinde Kurallar  828
A. Genel Olarak  828
B. Ücret Takdirinde Hangi Tarihteki Tarifenin Uygulanacağı Sorunu  831
C. Birden Fazla Avukat ile Temsilde Avukatlık Ücreti  831
D. Şikayetçi, Katılan ve Şahsi Davacı Yönünden Avukatlık Ücreti  834
1. Şikayetçi Adına Avukatlık Ücreti  834
2. Katılan Adına Avukatlık Ücreti  835
E. Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  837
1. Genel Olarak  837
2. Zorunlu Müdafilik Durumunda Avukatlık Ücreti  837
3. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  840
a. Şahsi Davada  840
b. Kamu Davasında  840
4. Mahkum Olan Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  848
5. Düşme, Ortadan Kaldırma, Ret ve Muhakemenin Durması, Görevsizlik Kararlarında Avukatlık Ücreti  848
F. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Avukatlık Ücreti  853
1. Genel Olarak  853
2. 466 sayılı Kanun Hükümleri Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Avukatlık Ücreti  853
3. CMK. Hükümleri Uyarınca Açılacak Tazminat Davalarında Avukatlık Ücreti  855
G. Ücreti Kimin Ödeyeceği Sorunu  857
H. CMK. Uyarınca Atanan Avukatlara Ücret Ödenmesi  857
1. Genel Olarak  857
2. Baro Tarafından Görevlendirilen Avukatlara Ödenecek Ücretlere İlişkin Yönetmelik Hükümleri  858
a. Müdafi Yönetmeliği Hükümlerinin Eleştirisi  858
b. Yönetmelik Hükümleri ve Uygulaması  861
3. Şüpheli veya Sanığın Müdafii Olan Avukatın Ücreti  863
4. Mağdurun, Müştekinin veya Katılanın Avukatının Ücreti  865
İ. Özellik Arz Eden Bazı Suçlarda Avukatlık Ücreti  865
1. Orman Suçlarında Avukatlık Ücreti  865
2. Kaçakçılık Suçlarında Avukatlık Ücreti  866
§4. İCRA DAİRELERİNDE VE İCRA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN İŞ VE DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ  868
I. İcra Dairelerindeki İşlerde Avukatlık Ücreti  868
II. İcra Mahkemesinde Görülen Davalarda Ücret  871
A. Genel Olarak  871
§5. YARGI KARARLARI  874
I. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi  874
A. Tarifenin Hazırlanması ve Yürürlüğü  874
B. Karşı Yan Avukatlık Ücretinin Kimin Adına Hükmedileceği Sorunu  876
C. Karşı Yan Avukatlık Ücretinin Kime Ait Olacağı Sorunu  883
II. Hukuk Davalarında Avukatlık Ücreti  898
A. Özellik Arz Eden Bazı Durumlarda Avukatlık Ücreti  898
1. Kendisini Vekil ile Temsil Ettirme  898
2. Davacıların Çokluğu  901
3. Davalıların Çokluğu  901
4. Vekilin Duruşmalara Katılmaması  904
5. Müddeabihin (Dava Konusunun) Temliki Durumunda Ücret  905
6. Sulh, Feragat, Kabul ve Davanın Geri Alınmasında Ücret  907
7. Seri Davalarda Ücret  910
8. Kötü niyetli veya Haksız Dava Açılması Halinde Ücret  913
9. Harcın Tamamlanmaması Halinde Ücret  913
10. Maktu Ücretin Altında Kalmama Kuralının Uygulanması  915
11. Yasal Hasım Aleyhine Ücret  919
B. Usule İlişkin Bazı Kararlarda Ücret  919
1. Açılmamış Sayılma Kararında ve Davanın Naklinde ve Yeni Mahkeme Kurulması Nedeniyle Gönderme Kararında Ücret  919
2. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararlarında Ücret  919
3. Gönderme Kararında Ücret  926
4. Birleştirme ve Ayırma Kararında Ücret  926
5. Dava Şartı Nedeniyle Davanın Usulden Reddi Halinde Ücret  926
6. Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  928
7. Davanın Konusunun Kalmadığı Kararında Ücret  930
8. Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Kararında Ücret  931
C. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti  932
1. Alacak Davalarında Ücret  932
2. İstirdat Davalarında Ücret  936
3. Amme Alacağına İlişkin Davalarda Ücret  937
4. Kadastro Davalarında Ücret  937
5. Tapu İptali ve Tescil Davalarında Ücret  939
6. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Ücret  940
7. Şufa (Önalım) Davalarında Ücret  941
8. Geçit Hakkı Davalarında Ücret  942
9. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Ücret  942
10. Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Ücret  944
11. Kira Davalarında Ücret  946
12. Boşanma Davalarında Ücret  947
13. Nafaka Davalarında Ücret  948
14. Maddi Tazminat Davalarında Ücret  949
15. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  950
16. Menfi Tespit Davalarında Ücret  951
17. İş Davalarında Ücret  952
a. Fazla Çalışma Ücretinde Yapılan Takdiri İndirim Nedeniyle Davanın Kısmen Reddi Halinde Ücret  952
b. Hizmet Tespiti Davalarında Ücret  953
c. Borçlanma Hakkının Tespiti Davasında Ücret  957
d. SGK'nın Bağladığı Maaşın Kesilmesi İşlemin İptali Davasında Ücret  957
18. Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalarda Ücret  958
19. Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Ücret  960
20. İtirazın İptali Davalarında Ücret  961
21. İstihkak Davalarında Ücret  961
22. Tasarrufun İptali Davalarında Ücret  962
III. Ceza Davalarında Avukatlık Ücreti  963
A. Beraat Eden Sanık Lehine Avukatlık Ücreti  963
1. AAÜT'nin Beraat Eden Sanık Lehine Ücret Verilmesini Öngören Hükmünün Hukuka Uygunluğu  963
2. Beraat Eden Sanık Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmelidir.  970
B. Avukatlık Ücretinin Eksik hükmedilmesinin Temyiz Aşamasında Ele Alınması  973
C. Müdahil Lehine Avukatlık Ücreti  982
D. Müdahilin Birden Çok Olması Durumunda Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  983
E. CMK Uyarınca Atanan Avukat ile Temsil Halinde Avukatlık Ücreti  984
F. Avukatın Duruşmaya Katılmaması Halinde Avukatlık Ücreti  985
G. Vekaletname İbraz Etmeyen Avukata Vekalet Ücreti Hükmedilmesi  993
H. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Avukatlık Ücreti  994
İ. Bir Sanığın Birden Çok Suçtan Yargılanması Sonucunda Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  1003
J. Birden Çok Sanığın Aynı Avukat ile Temsili Halinde Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  1004
K. Ceza Verilmesine Yer olmadığına Dair Hüküm Verilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  1006
L. Düşme Hükmü Verilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  1008
M. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Halinde Avukatlık Ücreti  1011
IV. İcra Takiplerinde ve Davalarında Avukatlık Ücreti  1012
Kaynaklar  1021
Yargı Kararları Dizini  1027
Kavramlar Dizini  1053
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021