Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Çocukların Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
Ocak 2018 / 3. Baskı / 540 Syf.
Fiyatı: 110.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ağustos 2014 64.90 TL 39.90 TL (%39)Sepete Ekle
 1. Mart 2012 28.50 TL 19.90 TL (%31)Sepete Ekle
   

Çocukların cinsel istismardan korunması toplumsal bir görevdir. Bu görevi yerine getirirken çocuğun yüksek yararını gözetmek zorunda olan yargı organları adil yargılanma hakkını da daima göz önünde tutmalıdır. Suç mağduru çocuğun korunması ile yargılamanın adil bir şekilde yapılması ve sanığın haklarının korunması birbirine tercih edilecek durumlar değildir. Her ikisinin birlikte sağlanması gerekir.

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun failinin de çocuk olduğu durumlarda farklı bir yaklaşım gerekir. Failin de mağdurun da çocuk olduğu ve aynı akran grubunda olduğu durumlarda cezalandırıcı değil iyileştirici yaptırımların bulunması gerekir. Yürürlükte olan mevzuatımızda çocuğun fail olduğu durumlarda cezalandırma dışında yaptırımlar öngörülmemiştir. Bu önemli eksikliğin giderilmesini umuyoruz.

Ülkemizde son dönemde daha görünür hale gelen çocuk yaşta evlilikler konusunu gündemde hak ettiği yere taşımak gerekir. TMK uyarınca erginlik yaşı onsekiz olmasına rağmen evlenme yaşının onyedi (olağanüstü durumlarda hâkim izni ile onaltı) olması kabul edilemez. En basit bir hukuki işlemi yapmaya ehil sayılamayan kişinin evlenmeye ehil sayılması yerinde değildir. Bu nedenle evlenme yaşının onsekize çıkarılması gerektiğini savunmaktayız.

Kitabın bu baskısında yasal değişiklikler irdelenmiş, konular daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ele alınan konuların hem teorik alt yapısı hem de uygulamadaki yansımaları dikkate alınarak çocuklara yönelik cinsel suçlar hakkında teorik anlatımların yanı sıra, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve yeni tarihli Yargıtay içtihatları okuyucunun ilgisine sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Çocuğun Cinsel İstismarı
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması
Sarkıntılık
Barkod: 9789750245893
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 540
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Birinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  19
1. Bölüm
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
GİRİŞ  21
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR  23
II. SUÇUN MADDİ UNSURU  25
A. Suçun Konusu  25
B. Suçun Faili  26
C. Suçun Mağduru  29
1. Çocuk Kavramı  29
2. 15 Yaşından Küçük veya Büyük Olma Hali  30
3. Mağdurun 12 Yaşını Tamamlamamış Olması Hali  31
4. Mağdur ile Fail Arasındaki Akrabalık İlişkisi  32
5. Evli Çocuğa Karşı Cinsel Davranışta Bulunulması  32
D. Suçun Maddi Unsurunu Oluşturan Fiiller  35
1. Suçun Temel Şeklinin Oluşumu  35
2. Suçun Cebir, Tehdit, Hile veya İradeyi Etkileyen Başka Bir Nedene Dayalı Olarak İşlenmesi  43
III. SUÇA ETKİ EDEN HALLER  46
A. Suçun Organ veya Sair Cisim Sokulması ile İşlenmesi  46
B. Fail ile Mağdur Arasındaki Akrabalık ve İlişki  48
1. Genel Olarak  48
2. Üçüncü Dereceye Kadar Kan ve Kayın Hısımı  50
3. Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen  51
4. Vasi  52
5. Eğitici, Öğretici, Bakıcı  53
6. Koruyucu Aile  53
7. Sağlık Hizmeti Veren  55
8. Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan  55
9. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması  59
C. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  59
D. Suçun Toplu Yaşama Zorunluluğu Olan Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Yararlanarak İşlenmesi  60
E. Suçun Cebir veya Tehdit veya Silah Kullanılarak İşlenmesi  61
F. Suç Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması  62
1. Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Kavramının Türk Ceza Kanununa Giriş Süreci  63
a. 765 Sayılı TCK’da “Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması” Kavramı  63
b. 5237 Sayılı TCK’da “Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması” Kavramı  64
2. Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Kavramının Anlamı  65
3. Beden veya Ruh Sağlığının Bozulduğunun Tespiti  66
a. Adli Raporunun Alınması  66
b. Adli Raporun İçeriği  71
4. Değerlendirme ve Öneri  73
E. Suç Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi  75
IV. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  76
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  77
A. Genel Olarak  77
B. Hata Hükümlerinin Uygulanması ve Özellikle Mağdurun Yaşında Hataya Düşülmesi  79
1. Genel Olarak  79
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  80
3. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata  83
4. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata  83
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata  85
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata  85
VI. KUSURLULUK  87
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  87
A. Teşebbüs  87
B. İştirak  91
C. Suçların Çokluğu  93
VIII. BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  95
A. Cinsel Saldırı Suçu İle Karşılaştırılması  95
B. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ile Karşılaştırılması  96
C. Cinsel Taciz Suçu ile Karşılaştırılması  96
D. Çocuğun Müstehcenlik Suçunda Kullanılması ile Karşılaştırılması  97
IX. YARGILAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER  97
A. Soruşturma ve Kovuşturma koşulları  97
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  98
X. SUÇUN YAPTIRIMI  99
2. Bölüm
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR  101
II. SUÇUN MADDİ UNSURU  102
A. Suçunun Hukuki Konusu  102
B. Suçun Faili  102
C. Suçun Mağduru  104
1. Rüşt Kavramının Suçun Oluşumuna Etkisi  104
2. Fail ile Mağdur Arasında Akrabalık İlişkisi  106
3. Fail ile Mağdur Arasında Yaş Farkı  106
D. Suçun Maddi Unsurunu Oluşturan Fiiller  107
III. SUÇA ETKİ EDEN HALLER  108
IV. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  108
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  108
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  108
A. Teşebbüs  108
B. İştirak  109
C. Suçların Çokluğu  109
X. YARGILAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER  109
A. Soruşturma ve Kovuşturma koşulları  109
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  110
XI. SUÇUN YAPTIRIMI  111
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  111
3. Bölüm
YARGI KARARLARI
I. RIZA KAVRAMI  115
II. TÜRK CEZA KANUNUN 103/1 MADDESİNE DAİR KARARLAR  120
III. TÜRK CEZA KANUNUN 103/2 MADDESİNE DAİR KARARLAR  152
IV. TÜRK CEZA KANUNUN 103/3 MADDESİNE DAİR KARARLAR  194
V. TÜRK CEZA KANUNUN 103/4 MADDESİNE DAİR KARARLAR  212
VI. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN SÜBUTUNA DAİR KARARLAR  225
VII. EKSİK KOVUŞTURMAYA DAYALI OLARAK HÜKÜM KURULMASI  272
VIII. MAĞDURUN YAŞININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARLAR  276
IX. MAĞDURUN YAŞINDA HATAYA İLİŞKİN KARARLAR  292
X. SANIĞIN CEZA SORUMLULUĞU HAKKINDAKİ KARARLAR  359
XI. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI OLAN KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ HAKKINDAKİ KARARLAR  363
XII. BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA KARARLAR  372
A. Heyette Adli Tıp Uzmanı Bulunmalıdır  378
B. Üniversite Hastanesinden Alınan Raporla Yetinilemez  386
C. Olayın Üzerinden Altı Ay veya 12 Ay Geçmeden Rapor Düzenlenmesi  388
D. Olayın Üzerinden Çok Zaman Geçtikten Sonra Rapor Düzenlenemez.  396
E. Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Hakkındaki Raporun İçeriği  396
F. Raporlar Arsındaki Çelişki Giderilmelidir.  397
G. TCK 103/1 Maddesi Kapsamında Kalan Eylemde Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması  400
H. Sonuca Hangi Sanığın Eyleminin Neden Olduğu Belirlenmelidir  404
XIII. TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARLAR  418
XIV. İŞTİRAK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR KARARLAR  432
XV. TEMADİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  434
XVI. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  434
XVII. USUL HÜKÜMLERİNE DAİR KARARLAR  478
A. İddianame ile Bağlılık  478
B. Sosyal Hizmetlerin Davaya Katılması  479
C. Mağdurun Yanında Uzman Bulundurulması  481
D. Bozma Hükmünün Kapsamı  487
E. Görev  493
F. Yargılamanın Kapalı Yapılması  494
XVIII. CEZANIN BELİRLENMESİ  495
XIX. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMA  513
Kaynakça  533
Kavramlar Dizini  537
 


Murat Ceyhan
Ocak 2019
58.90 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Ocak 2019
87.90 TL
Sepete Ekle
Hasan Elmalıca
Ocak 2019
66.90 TL
Sepete Ekle
Handan Yokuş Sevük
Ocak 2019
58.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Birinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  19
1. Bölüm
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
GİRİŞ  21
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR  23
II. SUÇUN MADDİ UNSURU  25
A. Suçun Konusu  25
B. Suçun Faili  26
C. Suçun Mağduru  29
1. Çocuk Kavramı  29
2. 15 Yaşından Küçük veya Büyük Olma Hali  30
3. Mağdurun 12 Yaşını Tamamlamamış Olması Hali  31
4. Mağdur ile Fail Arasındaki Akrabalık İlişkisi  32
5. Evli Çocuğa Karşı Cinsel Davranışta Bulunulması  32
D. Suçun Maddi Unsurunu Oluşturan Fiiller  35
1. Suçun Temel Şeklinin Oluşumu  35
2. Suçun Cebir, Tehdit, Hile veya İradeyi Etkileyen Başka Bir Nedene Dayalı Olarak İşlenmesi  43
III. SUÇA ETKİ EDEN HALLER  46
A. Suçun Organ veya Sair Cisim Sokulması ile İşlenmesi  46
B. Fail ile Mağdur Arasındaki Akrabalık ve İlişki  48
1. Genel Olarak  48
2. Üçüncü Dereceye Kadar Kan ve Kayın Hısımı  50
3. Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen  51
4. Vasi  52
5. Eğitici, Öğretici, Bakıcı  53
6. Koruyucu Aile  53
7. Sağlık Hizmeti Veren  55
8. Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan  55
9. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması  59
C. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  59
D. Suçun Toplu Yaşama Zorunluluğu Olan Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Yararlanarak İşlenmesi  60
E. Suçun Cebir veya Tehdit veya Silah Kullanılarak İşlenmesi  61
F. Suç Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması  62
1. Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Kavramının Türk Ceza Kanununa Giriş Süreci  63
a. 765 Sayılı TCK’da “Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması” Kavramı  63
b. 5237 Sayılı TCK’da “Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması” Kavramı  64
2. Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Kavramının Anlamı  65
3. Beden veya Ruh Sağlığının Bozulduğunun Tespiti  66
a. Adli Raporunun Alınması  66
b. Adli Raporun İçeriği  71
4. Değerlendirme ve Öneri  73
E. Suç Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi  75
IV. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  76
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  77
A. Genel Olarak  77
B. Hata Hükümlerinin Uygulanması ve Özellikle Mağdurun Yaşında Hataya Düşülmesi  79
1. Genel Olarak  79
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  80
3. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata  83
4. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata  83
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata  85
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata  85
VI. KUSURLULUK  87
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  87
A. Teşebbüs  87
B. İştirak  91
C. Suçların Çokluğu  93
VIII. BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  95
A. Cinsel Saldırı Suçu İle Karşılaştırılması  95
B. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ile Karşılaştırılması  96
C. Cinsel Taciz Suçu ile Karşılaştırılması  96
D. Çocuğun Müstehcenlik Suçunda Kullanılması ile Karşılaştırılması  97
IX. YARGILAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER  97
A. Soruşturma ve Kovuşturma koşulları  97
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  98
X. SUÇUN YAPTIRIMI  99
2. Bölüm
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR  101
II. SUÇUN MADDİ UNSURU  102
A. Suçunun Hukuki Konusu  102
B. Suçun Faili  102
C. Suçun Mağduru  104
1. Rüşt Kavramının Suçun Oluşumuna Etkisi  104
2. Fail ile Mağdur Arasında Akrabalık İlişkisi  106
3. Fail ile Mağdur Arasında Yaş Farkı  106
D. Suçun Maddi Unsurunu Oluşturan Fiiller  107
III. SUÇA ETKİ EDEN HALLER  108
IV. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  108
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  108
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ  108
A. Teşebbüs  108
B. İştirak  109
C. Suçların Çokluğu  109
X. YARGILAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER  109
A. Soruşturma ve Kovuşturma koşulları  109
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  110
XI. SUÇUN YAPTIRIMI  111
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  111
3. Bölüm
YARGI KARARLARI
I. RIZA KAVRAMI  115
II. TÜRK CEZA KANUNUN 103/1 MADDESİNE DAİR KARARLAR  120
III. TÜRK CEZA KANUNUN 103/2 MADDESİNE DAİR KARARLAR  152
IV. TÜRK CEZA KANUNUN 103/3 MADDESİNE DAİR KARARLAR  194
V. TÜRK CEZA KANUNUN 103/4 MADDESİNE DAİR KARARLAR  212
VI. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN SÜBUTUNA DAİR KARARLAR  225
VII. EKSİK KOVUŞTURMAYA DAYALI OLARAK HÜKÜM KURULMASI  272
VIII. MAĞDURUN YAŞININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARLAR  276
IX. MAĞDURUN YAŞINDA HATAYA İLİŞKİN KARARLAR  292
X. SANIĞIN CEZA SORUMLULUĞU HAKKINDAKİ KARARLAR  359
XI. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI OLAN KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ HAKKINDAKİ KARARLAR  363
XII. BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA KARARLAR  372
A. Heyette Adli Tıp Uzmanı Bulunmalıdır  378
B. Üniversite Hastanesinden Alınan Raporla Yetinilemez  386
C. Olayın Üzerinden Altı Ay veya 12 Ay Geçmeden Rapor Düzenlenmesi  388
D. Olayın Üzerinden Çok Zaman Geçtikten Sonra Rapor Düzenlenemez.  396
E. Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Hakkındaki Raporun İçeriği  396
F. Raporlar Arsındaki Çelişki Giderilmelidir.  397
G. TCK 103/1 Maddesi Kapsamında Kalan Eylemde Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması  400
H. Sonuca Hangi Sanığın Eyleminin Neden Olduğu Belirlenmelidir  404
XIII. TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARLAR  418
XIV. İŞTİRAK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR KARARLAR  432
XV. TEMADİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  434
XVI. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  434
XVII. USUL HÜKÜMLERİNE DAİR KARARLAR  478
A. İddianame ile Bağlılık  478
B. Sosyal Hizmetlerin Davaya Katılması  479
C. Mağdurun Yanında Uzman Bulundurulması  481
D. Bozma Hükmünün Kapsamı  487
E. Görev  493
F. Yargılamanın Kapalı Yapılması  494
XVIII. CEZANIN BELİRLENMESİ  495
XIX. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMA  513
Kaynakça  533
Kavramlar Dizini  537
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018