Dolandırıcılık Suçu Gani Kamışlı  - Kitap

Dolandırıcılık Suçu

3. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
408
Barkod:
9789750289040
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
400,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ekim 2021
780,00
780,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Dolandırıcılık suçu; failler tarafından zekice kurgulanmış olan senaryolar ve hileli davranışlarla, mağdur veya mağdurların aldatılarak onlardan menfaat temin edilmesi şeklinde işlenen bir suç tipidir.
Kitapta ayrıntılı teorik açıklamalardan özellikle kaçınılmış ve dolandırıcılık suçları, uygulamacıların yararlanabileceği şekilde pratiğe yönelik olarak aktarılmıştır. Bu amaca yönelik olarak dolandırıcılık suçlarını inceleyen kitabın her alt başlığıyla ilgili, mümkün olduğu kadar fazla Yargıtay kararının özet halinde sunulmasına ve değerlendirilmesine özen gösterilmiştir.
Ceza hukuku konusunda yazılan herhangi bir kitabın uygulamacılara maksimum faydayı sağlayabilmesi için kitaptaki Yargıtay içtihatlarının oldukça güncel olması elzemdir. Bu amaca yönelik olarak kitabın yeni baskısında; çoğunluğu 2021-2023 tarihleri arasında verilmiş olan seçme Yargıtay kararları özetlenerek kitaba eklenmiş, ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni bir dolandırıcılık türü olan "kripto para dolandırıcılığı" ayrı bir başlık altında detaylıca incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cezayı Ağırlaştıran ve Hafifleten Haller
.
Karıştırılan Suçlar
.
Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları
.
El Koyma ve Müsadere Uygulamaları
.
Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Ortak Hükümler
.
Güncel Yargıtay Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskıya Önsöz 
7
İkinci Basıya Önsöz 
9
Bölüm I
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÖZELLİKLERİ VE
BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU
I. GENEL OLARAK DOLANDIRICILIK SUÇU 
19
II. 765 SAYILI TCK. İLE 5237 SAYILI TCK’NIN DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI 
26
III. DOLANDIRICILIK SUÇU İLE KORUNAN DEĞER 
28
IV. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN FAİLİ 
29
V. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MAĞDURU 
31
A. Tanım 
31
B. Tüzel Kişi Ancak Suçtan Zarar Gören Olabilir 
32
C. Algılama Yeteneği Olmayan Kişi Bu Suçun Mağduru Olamaz 
32
D. Gayrimeşru Amacı Olan Kişi de Bu Suçun Mağduru Olabilir 
34
VI. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI 
35
A. Genel Olarak 
35
B. Dolandırıcılık Suçunun Maddi Unsurları 
37
1. Hileli Davranışlar 
37
a. Tanım ve Genel Açıklamalar 
37
b. Aldatıcı Nitelikle Olmayan Basit (Soyut) Yalan 
41
c. Hilenin Belirli Bir Ağırlığa Ulaşması Zorunluluğu 
47
2. Mağdurun Aldatılması 
52
a. Tanım ve Genel Açıklamalar 
52
b. Hile İle Aldatma Arasındaki Nedensellik Bağı 
53
3. Bir Kişinin Zararına Olarak Yarar Elde Etme: Tasarrufta Bulunma 
55
a. Sağlanan Yararın Haksız Olması 
56
b. Sağlanan Yararın Malvarlığına İlişkin Olması 
57
4. Dolandırıcılık Suçunun Manevi Unsuru 
58
a. Failde Dolandırıcılık Kastı Bulunması 
58
b. Dolandırıcılık Olası Kast İle İşlenebilir mi? 
61
5. Basit Dolandırıcılık Olarak Kabul Edilen Eylemlere Örnekler 
62
Bölüm II
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN
CEZASINI AĞIRLAŞTIRAN HALLER
I. TCK’NIN 158/1. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HALLER 
81
A. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–a) 
81
1. Genel Açıklamalar 
81
2. Uygulamadan Örnekler 
83
B. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–b) 
99
1. Genel Açıklamalar 
99
2. Uygulamadan Örnekler 
101
C. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–c) 
104
1. Genel Açıklamalar 
104
2. Uygulamadan Örnekler 
106
D. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–d) 
109
1. Genel Açıklamalar 
109
2. Uygulamadan Örnekler 
115
E. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi (TCK. md. 158/1–e) 
132
1. Genel Açıklamalar 
132
2. Uygulamadan Örnekler 
134
a. Sahte veya Başkasına Ait Yeşil Kart Kullanarak Yapılan Dolandırıcılık 
134
b. SGK. Zararına Yapılan Dolandırıcılık İddialarına Örnekler 
137
c. Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Yapılan Diğer Dolandırıcılık Şekillerine Örnekler 
140
F. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–f) 
142
1. Genel Açıklamalar 
142
2. Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi 
143
3. Dolandırıcılık Suçunun Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi 
147
a. Genel Açıklamalar 
147
4. Uygulamadan Örnekler 
149
a. Bilişim Sistemleri Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında 
149
b. Banka ve Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında 
156
G. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–g) 
158
1. Genel Açıklamalar 
158
2. Uygulamadan Örnekler 
162
H. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK. md. 158/1–h) 
167
1. Genel Açıklamalar 
167
2. Uygulamadan Örnekler 
171
İ. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–i) 
177
1. Genel Açıklamalar 
177
2. Uygulamadan Örnekler 
179
a. Emlak Komisyoncusu 
179
b. Avukat 
180
c. Sigorta Acentesi 
181
d. Fatura Ödeme Merkezi 
182
e. Müteahhit 
183
J. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–j) 
185
1. Genel Açıklamalar 
185
2. Uygulamadan Örnekler 
190
K. Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–k) 
192
1. Genel Açıklamalar 
192
L. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–L) 
196
1. Genel Açıklamalar 
196
2. Uygulamadan Örnekler 
199
II. TCK’NIN 158/2. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL 
204
A. Genel Açıklamalar 
204
B. Uygulamadan Örnekler 
207
III. TCK’NIN 158/3. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL 
211
Bölüm III
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN DAHA HAFİF CEZAYI GEREKTİREN HALİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA İŞLENMESİ (TCK. md. 159)
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
215
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 
218
A. Sahte Çek Düzenleyip Faile Karşı Kullanmak 
218
B. Alacağından Fazla Miktarda Takip Başlatmak 
219
C. Abonelik Ücretlerinin Hile İle Hesabına Aktarılmasını Sağlamak 
220
Bölüm IV
DOLANDIRICILIK SUÇU İLE SIKLIKLA KARIŞTIRILAN SUÇLAR
I. DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK SUÇLARININ FARKLARI 
222
II. DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARININ FARKLARI 
226
III. KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI 
230
A. Genel Olarak Kripto Paralar Ve Kripto Para Dolandırıcılığı 
230
B. Kripto Para Dolandırıcılığı Yöntemleri 
231
C. Ülkemizdeki Düzenlemeye Dair 
233
Bölüm V
TEŞEBBÜS–İÇTİMA–İŞTİRAK VE YAPTIRIM
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNA TEŞEBBÜS 
235
A. Genel Açıklamalar 
235
B. Uygulamadan Örnekler 
240
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SUÇLARIN İÇTİMAI 
245
A. Genel Açıklamalar 
245
B. Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenen Dolandırıcılık 
247
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNA İŞTİRAK 
257
A. Faillik (TCK. md. 37) 
258
B. Azmettirme (TCK. md. 38) 
263
C. Yardım Etme (TCK. md. 39) 
265
D. Bağlılık Kuralı (TCK. md. 40) 
265
E. Uygulamadan Örnekler 
267
IV. DOLANDIRICILIK SUÇLARININ YAPTIRIMLARI 
269
Bölüm VI
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI 
273
Bölüm VII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA
EL KOYMA VE MÜSADERE UYGULAMALARI
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA EL KOYMA 
277
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA MÜSADERE 
282
A. Eşya Müsaderesi 
283
B. Kazanç Müsaderesi 
287
Bölüm VIII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI 
291
Bölüm IX
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA TEKERRÜR
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
295
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 
296
Bölüm X
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU 
299
Bölüm XI
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER (TCK. MD. 167) 
303
II. ETKİN PİŞMANLIK DURUMU (TCK. md. 168) 
304
III. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 
309
IV. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANMASI (TCK. md. 169) 
314
Bölüm XII
YARGITAY’IN DOLANDIRICILIK SUÇU İLE İLGİLİ
KARARLARINA ÖRNEKLER
I. DOLANDIRICILIK SAYILAN OLAYLARA ÖRNEKLER 
317
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN VERİLEN BERAAT HÜKÜMLERİNİN ONANDIĞI KARARLARA ÖRNEKLER 
327
III. HUKUKİ İHTİLAF OLARAK NİTELENDİRİLEREK DOLANDIRICILIK SAYILMAYAN DURUMLAR 
352
Bölüm XIII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA
YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER 
369
Kaynakça 
401
Kavramlar Dizini 
407