Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
21. Yüzyılda Asya – Pasifik
Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Yeni Aktörler
Kasım 2017 / 1. Baskı / 496 Syf.
Fiyatı: 53.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

21. Yüzyılda Asya - Pasifik kitabımız bölgeye ve bölge ülkelerine ilişkin gelişmelerin izini süren güncel ve tarihi araştırmaları kapsamaktadır. Bu çalışma devletlerarası ikili ve çok-taraflı ilişkileri, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik incelemeleri; enerji, çevre, insan ve gıda güvenliğini ele alan konuları içermektedir.

Asya - Pasifik'te son dönemde yaşanan ve Türkiye'ye de yansımaları olacak değişim ve dönüşümleri farklı disiplinlerden gelen yazarlar ele almaktadır. Eser Asya - Pasifik çalışmalarına temel bir giriş sunarken, küresel politikaların bölgesel yansımalarına da yer vermektedir.

Bu kitap farklı yerel dinamiklerin oluşum ve işleyişi ile ilgili makaleleri okuyucu ile buluşturarak bölgenin daha yakından tanınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma, Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere farklı bölümlerden öğrencilere ve Asya - Pasifik hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Asya–Pasifik ve Küresel Aktörler
Asya–Pasifik'te Küresel Rekabetin Aktörleri: Çin ve ABD, Yrd.Doç.Dr. Sanem Özer
Değerler ve Çıkarlar Tartışmasının Gölgesinde Avrupa Birliği Dış Politikasında Asya–Pasifik ve Çin– Önder Canveren, Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr. İrem Aşkar Karakır
Yükselen Güç Hindistan ve ABD İle İlişkiler, Uzman, Emel Kahraman
Çin'in Bölgesel Aktörlerle İlişkileri Çin–İran İlişkilerine Temel Bir Bakış, Yrd.Doç.Dr. Ramazan İzol
Latin Amerika–Çin İlişkileri, Yrd.Doç.Dr. Ceren Uysal Oğuz
Suriye Denkleminde Rusya Çin İşbirliği, Seher Döngel
Çin'in "Yeni Balkanlar" Politikası, Yrd. Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer
Bölgesel Güvenlik Tartışmaları Güneydoğu Asya'da Güvenlik Sorunları, Sınır Anlaşmazlıkları ve Bölgesel Örgütlenmeler, Arş. Gör. Dr. Bilge Hamarat Ercan
Asya Pasifik'te Koruma Sorumluluğu: Myanmar Örneği, Arş.Gör. A.Gün Güneş
Asya–Pasifik Perspektifinden Enerji Güvenliği, Arş.Gör. Pınar Buket Kılınç Pala
Asya–Pasifik'te Gıda Güvenliği, Prof.Dr. B.Esra Çayhan
Gelişmekte Olan Bölgesel Ekonomiler Asya–Pasifik Bölgesinde Ekonomik İşbirlikleri: TPP, FTAAP ve RCEP, Öğr.Gör. Beyhan Akay
Asya Pasifik
Bölgesi Sermaye Piyasaları ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü, Arş. Gör. Dr. Ozan Gönüllü
Asya–Pasifik'te Demokratikleşemeyen Bir Ekonomik Güç: Singapur, Doç.Dr. Müge Aknur – Araş. Gör. Fulya Akgül Durakçay
Asya'nın Yükselen Değeri Tayland'ın Yoksulluğu, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Zanbak Bölgeselden Küresele Yeni Açılımlar Asya–Pasifik'te Yeni Uzay Aktörleri, Yrd.Doç.Dr. Itır Toksöz
Çin'in Kutup Politikası, Prof.Dr. Harun Gümrükçü – Güneş Ersoy
Çin'in İklim Değişikliği Politikaları, Yrd.Doç.Dr. Senem Atvur
Asya–Pasifik ve Türkiye Türk Dış Politikasında Japon İmgesi, Mustafa Onur Yalçın
Şangay İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye İlişkileri, Yrd.Doç.Dr. Arda Ercan
Barkod: 9789750245718
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 496
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Giriş  19
I. BÖLÜM
Asya–Pasifik ve Küresel Aktörler
ASYA–PASİFİK’TE KÜRESEL REKABETİN AKTÖRLERİ: ÇİN VE ABD
 Sanem ÖZER  27
1. Giriş  27
2. Soğuk Savaş ve Sonrası ABD’nin Çin Politikası  28
A. Çevreleme Politikası  30
B. Ejderhaya Ne Çok Yakın Ne Çok Uzak: Yakınlaşma ve Tam Diplomatik İlişkilere Geçiş  32
C. ABD’nin Asya–Pasifik Bölgesine Göre Yeniden Konumlandırılması  33
3. Çin’de Değişen Liderlik ve Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme Arayışı  37
A. Çin ve Bölgeselcilik  40
B. ABD Başkanı Donald Trump’la Başa Çıkmak  42
4. Asya–Pasifik’te Rekabetin Jeopolitik Unsurları  44
A. Japonya: Asya’nın En Doğu Ucunda bir ABD Müttefiği  45
B. Çin’in Pasifik Denizi’nde Büyüyen Askeri Gücü  49
5. Sonuç  53
DEĞERLER VE ÇIKARLAR TARTIŞMASININ GÖLGESİNDE
AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASINDA ASYA–PASİFİK VE ÇİN
 Önder CANVEREN – İrem AŞKAR KARAKIR  59
1. Giriş  59
2. Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının (ODGP) Tarihsel Gelişimi  61
3. Değerler ve Çıkarlar Tartışmasının Gölgesinde Birlik Dış Politikası  64
4. AB Dış Politikasında Asya–Pasifik: Fırsatlar, Sınırlar ve Riskler  69
A. AB – Asya–Pasifik İlişkileri: Çok Sesli İki Koronun Düeti  73
5. AB – Çin İlişkileri: Beklentiler, Öncelikler ve Çıkarlar  77
A. Küresel Siyasette AB ve Çin: İşbirliği mi, Rekabet mi?  82
6. Sonuç  85
YÜKSELEN GÜÇ HİNDİSTAN ve ABD İLE İLİŞKİLER
 Emel KAHRAMAN  93
1. Giriş  93
2. Hindistan’ın Önlenemez Ekonomik Büyümesi  94
3. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Değişen Hindistan Dış Politikası  100
4. Hindistan–ABD İlişkileri ve İlişkilerin Geleceği  112
5. Sonuç  119
II. BÖLÜM
Çin’in Farklı Bölgesel Aktörlerle İlişkileri
İRAN–ÇİN İLİŞKİLERİNE TEMEL BİR BAKIŞ
 Ramazan İZOL  129
1. Giriş  129
2. İran–Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinin Kısa Bir Tarihçesi  131
3. Çin ile İran’ı Yakınlaştıran Siyasi ve Ekonomik Etmenler  137
4. İran’ın Nükleer Silah Gücüyle Donanma Gerekçeleri  142
5. Sonuç Yerine  147
ÇİN – LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ: BİR GÜNEY – GÜNEY İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ
 Ceren UYSAL OĞUZ  153
1. Giriş  153
2. Çin İçin Yeni Bir İşbirliği Alanı: Latin Amerika ve Karayipler  154
3. Çin’in 2016 Latin Amerika ve Karayipler Politika Belgesi  157
4. Ekonomik ve Ticari İlişkiler  165
5. ABD – Çin – Latin Amerika Üçgeni  167
6. Sonuç  169
SURİYE DENKLEMİNDE RUSYA ÇİN İŞBİRLİĞİ
 Seher DÖNGEL  173
1. Giriş  173
2. 2011 Öncesi Rusya Suriye İlişkileri  173
3. 2011 Öncesi Çin Suriye İlişkileri  175
4. Rusya’nın Suriye Savaşı’na Dahil Olması ve Çin’in Tutumu  177
5. Sonuç  179
ÇİN’İN “YENİ BALKANLAR” POLİTİKASI
 Fatih Fuat TUNCER  183
1. Giriş  183
2. Tarihsel Olarak Çin’in Balkanlar Politikası  185
3. Yeni Balkanlar’da Yeni Çin’in İpek Yolu  188
4. Çin’in Bölgedeki Ekonomik ve Kültürel Varlığı  190
5. Sonuç Yerine  194
III. BÖLÜM
Bölgesel Güvenlik Tartışmaları
GÜNEYDOĞU ASYA’DA GÜVENLİK SORUNLARI,
SINIR ANLAŞMAZLIKLARI VE BÖLGESEL ÖRGÜTLENMELER
 Bilge HAMARAT ERCAN  201
1. Giriş  201
2. Güneydoğu Asya’da Güvenlik Sorunları  203
A. Güney Çin Denizi Sorunu ve Diğer Sınır Anlaşmazlıkları  203
3. Güneydoğu Asya’da Güvenlik Sorunlarına Çözüm Olabilecek Ekonomik Siyasi Örgütlenmeler  205
A. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)  206
B. Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN)  207
C. Şanghay İşbirliği Örgütü  208
4. Sonuç Olarak  210
ASYA PASİFİK’TE KORUMA SORUMLULUĞU: MYANMAR ÖRNEĞİ
 Asiye Gün GÜNEŞ  215
1. Giriş  215
2. Koruma Sorumluluğu  216
3. Rohingyaların durumu ve Koruma Sorumluluğu  219
4. Sonuç  236
ASYA–PASİFİK PERSPEKTİFİNDEN ENERJİ GÜVENLİĞİ
 Pınar Buket KILINÇ PALA  243
1. Giriş  243
2. Asya–pasifik’te Enerji güvenliği  244
3. Çin’in Küresel Enerji güvenliğine Etkisi  250
4. Sonuç Olarak  252
ASYA–PASİFİK’TE GIDA GÜVENLİĞİ
 B. Esra ÇAYHAN  255
1. Giriş  255
2. Küresel Gıda Güvenliği Endeksi Bağlamında Asya–Pasifik Ülkelerinin Değerlendirilmesi  257
3. Bangladeş, Çin, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Japonya ve Pakistan Hakkında Ayrıntılı İnceleme  263
4. Sonuç  271
IV. BÖLÜM
Gelişmekte Olan Bölgesel Ekonomiler
ASYA–PASİFİK BÖLGESİNDE EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ: TPP, FTAAP VE RCEP
 A. Beyhan AKAY  277
1. Giriş  277
2. Trans–Pasifik Ortaklığı  279
3. Asya–Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi  283
4. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık  284
5. TPP, FTAAP ve RCEP’e İlişkin Değerlendirme  285
6. Sonuç  290
ASYA PASİFİK BÖLGESİ SERMAYE PİYASALARI VE
ASYA PASİFİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
 Ozan GÖNÜLLÜ  295
1. Giriş  295
2. Asya Pasifik Sermaye Piyasaları  296
A. Japonya Sermaye Piyasası  298
B. Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası  299
C. Avustralya Sermaye Piyasası  300
D. Güney Kore Sermaye Piyasası  301
E. Hong Kong Sermaye Piyasası  302
F. Singapur Sermaye Piyasası  303
G. Malezya Sermaye Piyasası  303
H. Hindistan Sermaye Piyasası  304
İ. Diğer Asya Pasifik Ülkelerinin Sermaye Piyasası  305
3. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (Asia–Pacific Economic Cooperation – APEC)  308
A. Kuruluş Süreci  308
B. Örgütün Amaçları  309
C. Örgüt Yapısı  310
4. Sonuç  313
ASYA–PASİFİK’TE DEMOKRATİKLEŞEMEYEN BİR EKONOMİK GÜÇ: SİNGAPUR
 Müge AKNUR – Fulya AKGÜL DURAKÇAY  317
1. Giriş  317
2. Asya–Pasifik’teki Demokratikleşmeye Genel Bakış  319
3. Singapur’un Kısa Siyasi Tarihi  322
4. Singapur’un Sorunlu Demokrasisinin Merkel’in Kuramsal Çerçevesi ile İncelenmesi  324
A. Singapur’da Demokratik Seçim Rejimi  329
B. Singapur’da Siyasi Özgürlükler  333
C. Singapur’da Sivil Haklar  337
D. Singapur’da Kuvvetler Ayrılığı ve Yatay Hesap Verilebilirlik  339
5. Sonuç  340
ASYA’NIN YÜKSELEN DEĞERİ TAYLAND’IN YOKSULLUĞU
 Mehmet ZANBAK  347
1. Giriş  347
2. Yoksulluk Kavramı ve Ölçümü  348
A. Yoksulluk Kavramı  348
B. Yoksulluğun Ölçülmesi  353
3. Betimleyici Analiz  356
A. Tayland’ın Demografik ve Sosyoekonomik Görünümü  358
B. Tayland’da Yoksulluk  362
4. Sonuç  365
V. BÖLÜM
Bölgeselden Küresele Yeni Açılımlar
ASYA PASİFİKTE YENİ UZAY AKTÖRLERİ
 Itır TOKSÖZ  373
1. Giriş  373
2. Çin  375
3. Hindistan  383
4. Japonya  389
5. Bölgenin Uzay Dinamikleri  396
6. Sonuç  401
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN ULUSAL STRATEJİSİ İÇİNDE
ARKTİKA POLİTİKASININ YERİ
 Harun GÜMRÜKÇÜ – Güneş ERSOY  409
1. Giriş  409
2. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ekonomik Dönüşümüne ve Dış Politikasına Eleştirel Bakış  411
3. Arktika Bölgesi’nin Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ulusal Çıkarlarındaki Yeri  415
A. Arktika Bölgesi’nin Jeostratejik Önemi  415
B. Arktika Bölgesi’nin Yönetim Yapısı  419
C. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Arktika Bölgesi’ndeki Stratejik Hedefleri: Yer altı ve Yerüstü Enerji Kaynakları, Deniz Ticaret Yolları  420
4. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Arktika Bölgesi’ndeki Stratejik Araçları: Ulusal Bilimsel Araştırmalar, İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Kurma, Arktika Konseyi ile Çalışma  423
A. İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Kurma ve Genişletme  423
B. Ulusal Bilimsel Araştırmalar  429
C. Arktika Konseyi ile Çalışma  431
5. Sonuç  432
ÇİN’İN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI
 Senem ATVUR  439
1. Giriş  439
2. Çin’de İklim Değişikliğinin Etkileri  441
3. Çin’in İklim Değişikliği Politikaları  448
A. İklim Değişikliğine Yönelik Yönetsel ve Yasal Yapılanma  449
B. Uluslararası İklim Müzakerelerinde Çin’in Tutumu  453
4. Paris İklim Anlaşması ve Çin’in İklim Müzakerelerindeki Küresel Rolü  456
5. Sonuç  460
VI. BÖLÜM
Asya–Pasifik ve Türkiye
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA JAPON İMGESİ
 Mustafa Onur YALÇIN  469
1. Giriş  469
2. Osmanlı Devleti–Japonya İlişkilerine Bakış  470
3. Türk Dış Politikasının Değişen Algısı ve Japonya  473
4. Türkiye’nin Yeni Dış Politikasında Japonya ve İlişkilerin Geleceği  476
5. Sonuç  479
ŞANGAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
 Arda ERCAN  481
1. Giriş  481
2. Şangay İşbirliği Örgütü’nün Kuruluşu  481
3. Shangay İşbirliği Örgütü Üyelerinin Üyeliğe Yaklaşımları  484
4. Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı İlişkileri  487
5. Sonuç Yerine  489
Kavramlar Dizini  493
 


N. Aslı Şirin Öner ...
Kasım 2018
42.00 TL
Sepete Ekle
İrfan Kaya Ülger ...
Eylül 2018
172.70 TL
İndirimli: 138.90 TL (%19)
Sepete Ekle
David N. Balaam ...
Ağustos 2018
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Giriş  19
I. BÖLÜM
Asya–Pasifik ve Küresel Aktörler
ASYA–PASİFİK’TE KÜRESEL REKABETİN AKTÖRLERİ: ÇİN VE ABD
 Sanem ÖZER  27
1. Giriş  27
2. Soğuk Savaş ve Sonrası ABD’nin Çin Politikası  28
A. Çevreleme Politikası  30
B. Ejderhaya Ne Çok Yakın Ne Çok Uzak: Yakınlaşma ve Tam Diplomatik İlişkilere Geçiş  32
C. ABD’nin Asya–Pasifik Bölgesine Göre Yeniden Konumlandırılması  33
3. Çin’de Değişen Liderlik ve Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme Arayışı  37
A. Çin ve Bölgeselcilik  40
B. ABD Başkanı Donald Trump’la Başa Çıkmak  42
4. Asya–Pasifik’te Rekabetin Jeopolitik Unsurları  44
A. Japonya: Asya’nın En Doğu Ucunda bir ABD Müttefiği  45
B. Çin’in Pasifik Denizi’nde Büyüyen Askeri Gücü  49
5. Sonuç  53
DEĞERLER VE ÇIKARLAR TARTIŞMASININ GÖLGESİNDE
AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASINDA ASYA–PASİFİK VE ÇİN
 Önder CANVEREN – İrem AŞKAR KARAKIR  59
1. Giriş  59
2. Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının (ODGP) Tarihsel Gelişimi  61
3. Değerler ve Çıkarlar Tartışmasının Gölgesinde Birlik Dış Politikası  64
4. AB Dış Politikasında Asya–Pasifik: Fırsatlar, Sınırlar ve Riskler  69
A. AB – Asya–Pasifik İlişkileri: Çok Sesli İki Koronun Düeti  73
5. AB – Çin İlişkileri: Beklentiler, Öncelikler ve Çıkarlar  77
A. Küresel Siyasette AB ve Çin: İşbirliği mi, Rekabet mi?  82
6. Sonuç  85
YÜKSELEN GÜÇ HİNDİSTAN ve ABD İLE İLİŞKİLER
 Emel KAHRAMAN  93
1. Giriş  93
2. Hindistan’ın Önlenemez Ekonomik Büyümesi  94
3. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Değişen Hindistan Dış Politikası  100
4. Hindistan–ABD İlişkileri ve İlişkilerin Geleceği  112
5. Sonuç  119
II. BÖLÜM
Çin’in Farklı Bölgesel Aktörlerle İlişkileri
İRAN–ÇİN İLİŞKİLERİNE TEMEL BİR BAKIŞ
 Ramazan İZOL  129
1. Giriş  129
2. İran–Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinin Kısa Bir Tarihçesi  131
3. Çin ile İran’ı Yakınlaştıran Siyasi ve Ekonomik Etmenler  137
4. İran’ın Nükleer Silah Gücüyle Donanma Gerekçeleri  142
5. Sonuç Yerine  147
ÇİN – LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ: BİR GÜNEY – GÜNEY İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ
 Ceren UYSAL OĞUZ  153
1. Giriş  153
2. Çin İçin Yeni Bir İşbirliği Alanı: Latin Amerika ve Karayipler  154
3. Çin’in 2016 Latin Amerika ve Karayipler Politika Belgesi  157
4. Ekonomik ve Ticari İlişkiler  165
5. ABD – Çin – Latin Amerika Üçgeni  167
6. Sonuç  169
SURİYE DENKLEMİNDE RUSYA ÇİN İŞBİRLİĞİ
 Seher DÖNGEL  173
1. Giriş  173
2. 2011 Öncesi Rusya Suriye İlişkileri  173
3. 2011 Öncesi Çin Suriye İlişkileri  175
4. Rusya’nın Suriye Savaşı’na Dahil Olması ve Çin’in Tutumu  177
5. Sonuç  179
ÇİN’İN “YENİ BALKANLAR” POLİTİKASI
 Fatih Fuat TUNCER  183
1. Giriş  183
2. Tarihsel Olarak Çin’in Balkanlar Politikası  185
3. Yeni Balkanlar’da Yeni Çin’in İpek Yolu  188
4. Çin’in Bölgedeki Ekonomik ve Kültürel Varlığı  190
5. Sonuç Yerine  194
III. BÖLÜM
Bölgesel Güvenlik Tartışmaları
GÜNEYDOĞU ASYA’DA GÜVENLİK SORUNLARI,
SINIR ANLAŞMAZLIKLARI VE BÖLGESEL ÖRGÜTLENMELER
 Bilge HAMARAT ERCAN  201
1. Giriş  201
2. Güneydoğu Asya’da Güvenlik Sorunları  203
A. Güney Çin Denizi Sorunu ve Diğer Sınır Anlaşmazlıkları  203
3. Güneydoğu Asya’da Güvenlik Sorunlarına Çözüm Olabilecek Ekonomik Siyasi Örgütlenmeler  205
A. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)  206
B. Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN)  207
C. Şanghay İşbirliği Örgütü  208
4. Sonuç Olarak  210
ASYA PASİFİK’TE KORUMA SORUMLULUĞU: MYANMAR ÖRNEĞİ
 Asiye Gün GÜNEŞ  215
1. Giriş  215
2. Koruma Sorumluluğu  216
3. Rohingyaların durumu ve Koruma Sorumluluğu  219
4. Sonuç  236
ASYA–PASİFİK PERSPEKTİFİNDEN ENERJİ GÜVENLİĞİ
 Pınar Buket KILINÇ PALA  243
1. Giriş  243
2. Asya–pasifik’te Enerji güvenliği  244
3. Çin’in Küresel Enerji güvenliğine Etkisi  250
4. Sonuç Olarak  252
ASYA–PASİFİK’TE GIDA GÜVENLİĞİ
 B. Esra ÇAYHAN  255
1. Giriş  255
2. Küresel Gıda Güvenliği Endeksi Bağlamında Asya–Pasifik Ülkelerinin Değerlendirilmesi  257
3. Bangladeş, Çin, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Japonya ve Pakistan Hakkında Ayrıntılı İnceleme  263
4. Sonuç  271
IV. BÖLÜM
Gelişmekte Olan Bölgesel Ekonomiler
ASYA–PASİFİK BÖLGESİNDE EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ: TPP, FTAAP VE RCEP
 A. Beyhan AKAY  277
1. Giriş  277
2. Trans–Pasifik Ortaklığı  279
3. Asya–Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi  283
4. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık  284
5. TPP, FTAAP ve RCEP’e İlişkin Değerlendirme  285
6. Sonuç  290
ASYA PASİFİK BÖLGESİ SERMAYE PİYASALARI VE
ASYA PASİFİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
 Ozan GÖNÜLLÜ  295
1. Giriş  295
2. Asya Pasifik Sermaye Piyasaları  296
A. Japonya Sermaye Piyasası  298
B. Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası  299
C. Avustralya Sermaye Piyasası  300
D. Güney Kore Sermaye Piyasası  301
E. Hong Kong Sermaye Piyasası  302
F. Singapur Sermaye Piyasası  303
G. Malezya Sermaye Piyasası  303
H. Hindistan Sermaye Piyasası  304
İ. Diğer Asya Pasifik Ülkelerinin Sermaye Piyasası  305
3. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (Asia–Pacific Economic Cooperation – APEC)  308
A. Kuruluş Süreci  308
B. Örgütün Amaçları  309
C. Örgüt Yapısı  310
4. Sonuç  313
ASYA–PASİFİK’TE DEMOKRATİKLEŞEMEYEN BİR EKONOMİK GÜÇ: SİNGAPUR
 Müge AKNUR – Fulya AKGÜL DURAKÇAY  317
1. Giriş  317
2. Asya–Pasifik’teki Demokratikleşmeye Genel Bakış  319
3. Singapur’un Kısa Siyasi Tarihi  322
4. Singapur’un Sorunlu Demokrasisinin Merkel’in Kuramsal Çerçevesi ile İncelenmesi  324
A. Singapur’da Demokratik Seçim Rejimi  329
B. Singapur’da Siyasi Özgürlükler  333
C. Singapur’da Sivil Haklar  337
D. Singapur’da Kuvvetler Ayrılığı ve Yatay Hesap Verilebilirlik  339
5. Sonuç  340
ASYA’NIN YÜKSELEN DEĞERİ TAYLAND’IN YOKSULLUĞU
 Mehmet ZANBAK  347
1. Giriş  347
2. Yoksulluk Kavramı ve Ölçümü  348
A. Yoksulluk Kavramı  348
B. Yoksulluğun Ölçülmesi  353
3. Betimleyici Analiz  356
A. Tayland’ın Demografik ve Sosyoekonomik Görünümü  358
B. Tayland’da Yoksulluk  362
4. Sonuç  365
V. BÖLÜM
Bölgeselden Küresele Yeni Açılımlar
ASYA PASİFİKTE YENİ UZAY AKTÖRLERİ
 Itır TOKSÖZ  373
1. Giriş  373
2. Çin  375
3. Hindistan  383
4. Japonya  389
5. Bölgenin Uzay Dinamikleri  396
6. Sonuç  401
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN ULUSAL STRATEJİSİ İÇİNDE
ARKTİKA POLİTİKASININ YERİ
 Harun GÜMRÜKÇÜ – Güneş ERSOY  409
1. Giriş  409
2. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ekonomik Dönüşümüne ve Dış Politikasına Eleştirel Bakış  411
3. Arktika Bölgesi’nin Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ulusal Çıkarlarındaki Yeri  415
A. Arktika Bölgesi’nin Jeostratejik Önemi  415
B. Arktika Bölgesi’nin Yönetim Yapısı  419
C. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Arktika Bölgesi’ndeki Stratejik Hedefleri: Yer altı ve Yerüstü Enerji Kaynakları, Deniz Ticaret Yolları  420
4. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Arktika Bölgesi’ndeki Stratejik Araçları: Ulusal Bilimsel Araştırmalar, İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Kurma, Arktika Konseyi ile Çalışma  423
A. İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Kurma ve Genişletme  423
B. Ulusal Bilimsel Araştırmalar  429
C. Arktika Konseyi ile Çalışma  431
5. Sonuç  432
ÇİN’İN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI
 Senem ATVUR  439
1. Giriş  439
2. Çin’de İklim Değişikliğinin Etkileri  441
3. Çin’in İklim Değişikliği Politikaları  448
A. İklim Değişikliğine Yönelik Yönetsel ve Yasal Yapılanma  449
B. Uluslararası İklim Müzakerelerinde Çin’in Tutumu  453
4. Paris İklim Anlaşması ve Çin’in İklim Müzakerelerindeki Küresel Rolü  456
5. Sonuç  460
VI. BÖLÜM
Asya–Pasifik ve Türkiye
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA JAPON İMGESİ
 Mustafa Onur YALÇIN  469
1. Giriş  469
2. Osmanlı Devleti–Japonya İlişkilerine Bakış  470
3. Türk Dış Politikasının Değişen Algısı ve Japonya  473
4. Türkiye’nin Yeni Dış Politikasında Japonya ve İlişkilerin Geleceği  476
5. Sonuç  479
ŞANGAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
 Arda ERCAN  481
1. Giriş  481
2. Şangay İşbirliği Örgütü’nün Kuruluşu  481
3. Shangay İşbirliği Örgütü Üyelerinin Üyeliğe Yaklaşımları  484
4. Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı İlişkileri  487
5. Sonuç Yerine  489
Kavramlar Dizini  493
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018