Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Dış Ticarette Vergi ve Mali Yükümlülükler
Temmuz 2013 / 1. Baskı / 358 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

"Kitap, Üniversitelerin Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İktisat bölümlerinde okuyan öğrencilerin "Dış Ticarette Vergilendirme" ders müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitap, ayrıca "Gümrük Müşavirliği" sınavlarına girecek adaylar için bir hazırlık kitabi; "Gümrük Müşavirliği sınavlarına hazırlık kurslarında temel kitap olarak okutulabilir.

Kitapta Dış Ticaretten alınan vergi ve mali yükümlülüklerin neler olduğu tanım ve kavram bazında ele alınmış,- vergilemenin uluslararası boyutta evrensel kuralları ile bölgesel ekonomik ve gümrük birlikleri; serbest ticaret anlaşmalarının getirdiği mali yükümlülüklerin neler olduğu bir sistematik içerisinde kitabın ilk bölümlerinde anlatılmıştır.

Uluslararası evrensel ve bölgesel mali yükümlülüklerin iç hukukta yasallaştırılması süreci Anayasa ve diğer iç mevzuat bakımından değerlendirilmiştir. Literatürde şimdiye kadar yapılmayan "Gümrük Vergileri" tanım ve tasnifleri bu kitapta geniş olarak ele alınarak Mali Literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Gümrük Vergileri Dış Ticaret/Gümrük Rejimlerine göre ayrıntılı anlatılmış; dış ticarette anti damping, telafi edici ve ilave vergileme uygulamaları örnekleriyle verilmiştir.

Kitap gerek akademik camia, gerekse ihracat ve ithalat; gümrük alanında piyasanın taleplerini karşılayacak ve bu alanlara hitap edebilecek konuları içermektedir."

Konu Başlıkları
Dış Ticarette Vergilendirme ve Mali Yükümlülüklerin Uluslararası Boyutu
Dış Ticarette Vergi ve Mali Yükümlülüklerle İlgili Uluslararası Düzenlemelerin Ulusal Düzenlemelerle Uyumlaştırılması
Gümrük Giriş Tarife Cetveli
Gümrük Vergileri
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Koruyucu Vergiler – Ek Mali Yükümlülükler
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Toplu Konut Fonu
Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Damga Vergisi Kanunu
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
Çevre Kirliliğini Önleme Fonu
Tütün Fonu
Dahilde İşleme Rejimide Telafi Edici Vergi
Tek ve Maktu Vergi
Madencilik Fonu
Dış Ticarette Katma Değer Vergisi
Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Vergi ve Mali Yükümlülüklerde Yükümlüler
Barkod: 9789750224669
Yayın Tarihi: Temmuz 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 358
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  21
I. DIŞ TİCARETTE VERGİLENDİRME VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN ULUSLARARASI BOYUTU  23
A. Dış Ticarette Vergilendirmeye Etki Eden Uluslararası Düzenlemeler  23
1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ve Ön Görülen Mali Yükümlülükler  23
a. En Çok Kayrılan Ülke Kuralı  24
b. Ulusal Muamele Kuralı  28
c. Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi  29
d. Tarifeler Yoluyla Koruma  29
2. Dünya Ticaret Örgütü ve Ön Görülen Mali Yükümlülükler  30
3. Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması  33
4. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması  34
a. GATS’ın Temel Kuralları  35
i. En Çok Kayrılan Ülke Kuralı  35
ii. Ulusal Muamele Kuralı  36
iii. Düzenlemelerde Şeffaflık Kuralı  36
b. Taahhüt Listeleri  36
c. Hizmet Sunuş Biçimleri  36
d. Deragasyon/Ayrıcalık Listeleri  37
5. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklar  37
6. Ayrımcı Vergilendirmenin Denetimi  38
7. Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması  39
a. Sübvansiyon ve Çeşitleri  39
i. Yasaklanan Sübvansiyonlar  39
ii. Karşı Tedbir Alınabilen Sübvansiyonlar  39
iii. Karşı Tedbir Alınmasını Gerektirmeyen Sübvansiyonlar  39
b. Telafi Edici Önlem Alma Süreci  40
8. Anti-Damping Anlaşması  40
9. Dünya Gümrük Birliği  41
B. Avrupa Birliği (AB) Kapsamında Dış Ticareti ve Dış Ticaretin Vergilendirilmesini Etkileyen Düzenlemeler  43
1. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol  43
2. Gümrük Birliği Yükümlülüklerinin Uygulanmaya Konulmasına İlişkin 1/95 Sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı  45
II. DIŞ TİCARETTE VERGİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERLE İLGİLİ ULUSLARARASI DÜZENLEMELERİN ULUSAL DÜZENLEMELERLE UYUMLAŞTIRILMASI  47
A. Anayasa ve Uluslararası Yükümlülüklerin Yasallaştırılması  47
B. Bütçe Kanunları ve Vergi ve Mali Yükümlülüklerin Uygulanmasına İzin Verilmesi  49
C. Dış Ticarette Ulusal Düzenlemeler  49
1. Uluslararası Anlaşmaların Yapılması  50
2. İhracat Düzenlemelerinin Yasal Dayanakları  51
a. İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Alınacak Önlemlere İlişkin Düzenleme  52
b. Uluslararası Anlaşmalar ve Diğer Mevzuat  53
i. Uluslararası Anlaşmalar  53
ii. Diğer Mevzuat  53
iii. İhracattan Alınan Mali Yükümlülüklere İlişkin Düzenlemeler  54
3. İthalat Düzenlemelerinin Yasal Dayanakları  54
a. Türk Parasının Kıymetinin Korunması İle İlgili Düzenleme  55
b. Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Düzenleme  55
c. Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması İle İlgili Düzenlemeler  55
d. Dış Ticaretin Düzenlenmesi İle İlgili Kanun  56
e. Uluslararası Anlaşmalar  56
f. Diğer Mevzuat  56
g. İthalatta Alınan Vergi ve Mali Yükümlülüklere İlişkin Mevzuat  58
III. GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ  58
IV. GÜMRÜK VERGİLERİ  61
A. Gümrük Vergileri ve Tanımları  62
1. Gümrük Kanunundaki Gümrük Vergisi Tanımı  64
2. Günümüz Koşullarında Gümrük Vergisi Tanımı  65
B. Gümrük Vergilerinin Tasnifi  66
1. Uygulandığı Dış Ticaret İşlem ve Süreçlerine Göre Tasnif  66
2. Gümrük Kanunu Sistematiğine Uygun Olarak Yapılan Tasnif  66
3. Dış Ticarette Uygulanan Vergilere “Uygulanacak Usul Hükümleri” ve “Yönetimi” Bakımından Tasnif  67
4. Vergi Tarifesinin Önceden Açıkça Bilinip Bilinmemesine Göre Tasnif  68
5. Vergilemenin Tüm Dış Ticaret İşlem ve Süreçlerine Uygulanıp Uygulanmamasına Göre Tasnif  68
6. Vergilemenin Bir Defa Yapılıp Yapılmamasına Göre Tasnif  69
7. Matrahına Vergi ve/veya Fon Dahil Edilip Edilmemesine Göre Tasnif  70
8. Vergilemeye/Vergiyi Doğuran Olaya Yetki Veren Düzenlemeye Göre Tasnif  70
C. Gümrük Vergilerinin Matrahı  71
D. Dış Ticaret Vergi ve Diğer Mali Yükümlülükleri Doğuran/Etkileyen Gümrük Olayları İle Gümrük Vergileri Yükümlülükleri  71
1. Gümrük Vergilerinde Vergiyi Doğuran Olay  71
2. Gümrük Vergilerinde Vergi Yükümlülüğü  74
a. Normal İthalatta Gümrük Yükümlülüğü  75
b. Yasal Olmayan Eşya Hareketinde Gümrük Yükümlülüğü  75
c. Gümrük Gözetimindeki Eşyada Yükümlülük  76
d. Gümrük Yükümlülüğünde Diğer Haller  76
e. Serbest Bölgelerde Gümrük Yükümlülüğü  77
f. Normal İhracatta Gümrük Yükümlülüğü  77
g. Yasal Olmayan İhracatta Gümrük Yükümlülüğü  77
h. Müteselsil Sorumluluk  78
i. Gümrük Yükümlülüğü ve Vergi Miktarının hesaplanma Tarihi  78
j. Dahilde İşleme Rejiminde Yükümlülük  78
E. Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması  79
F. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması  83
1. Gümrük Vergi Listeleri ve Örnekler  84
a. (I) Sayılı Liste  84
b. (II) Sayılı Liste  85
c. (III) Sayılı Liste  86
d. (IV) Sayılı Liste  91
e. (V) Sayılı Liste  93
f. (VI) Sayılı Liste  93
2. Tarifelerle İlgili Açıklamalar  95
3. Tarife İhtilaflarına İlişkin Cezalar  100
4. Bağlayıcı Tarife Bilgisi  100
G. Gümrük Vergilerinde Matrahın Belirlenmesine Etki Eden Unsurlar  100
1. Eşyanın Menşei  101
a. Tercihli Olmayan Menşe Kuralları  101
b. Menşei Tanımı  101
c. Eşyanın Tercihli Menşei  102
d. Menşe Kümülasyonu Sistemi  105
i. İkili Kümülasyon  106
ii. Çapraz kümülasyon  107
iii. Tam Kümülasyon  108
iv. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi  109
v. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK)  109
vi. Türkiye ve PAMK Sistemi  110
2. Eşyanın Gümrük Kıymeti  110
a. Satış Bedeli Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  111
i. Satış Bedeline İlave Edilecek Unsurlar  111
ii. Satış Bedeline İlave Edilmeyecek Unsurlar  112
iii. Fiilen Ödenen veya Ödenecek Fiyat  113
iv. “Aynı Eşya” ve “Benzer Eşya” Kavramları  113
b. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  114
c. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  115
d. İndirgeme Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  115
e. Hesaplanmış Kıymet Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  116
f. Son Yönteme Göre Gümrük Kıymeti  117
g. Bilgisayarlarda Kullanılmak Üzere İthal Edilen Veri ya da Komutlar Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Gümrük Kıymeti  118
h. Kıymetin Tespitinde Kullanılacak Döviz Kuru  118
i. Beyannameye Eklenecek Belgelerden Gümrük Kıymeti İle İlgili Olanları  118
j. Gümrük Kıymetinin Tespitinde “Royalti ve Lisans Ücretleri”  119
k. Eşyanın Gümrük Kıymetinin Tespiti ile İlgili Mevzuat Hükümlerine Uyulmaması Halinde Muhatap Olunabilecek Cezalar  120
H. Spesifik Vergilemede Vergi Matrahını Etkileyen Hususlar  121
I. Gümrük Vergilerinin Beyanı  122
İ. Gümrük Rejimlerine Göre Gümrük Vergileri  123
1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Vergiler  123
2. Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri  125
a. Transit Rejimi  125
b. Gümrük Antrepo Rejimi  128
i. Antrepo Rejiminin Faydaları  129
ii. Antrepo Rejiminin Çalışma Sistemi ve Vergiler  130
c. Dahilde İşleme Rejimi  132
i. Şartlı Muafiyet Sistemi ve Vergiler  132
ii. Geri Ödeme Sistemi ve Vergiler  135
iii. Yurt İçi Alım – İhracat ve Vergiler  135
iv. Konuyla İlgili Bazı Kavramlar ve Ekonomik Veriler  136
v. Telafi Edici Vergi (TEV)  141
d. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Vergiler  142
e. Geçici İthalat Rejimi ve Vergiler  144
f. Hariçte İşleme Rejimi ve Vergiler  147
g. İhracat Rejimi ve İhracat Vergileri  153
h. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu  154
i. İhracatta Negatif Vergileme  155
i. DFİF’ten Ürünlerin İhracatında Yapılan Prim Ödemeleri  155
ii. Konuyla İlgili Olarak Bilinmesi Gereken Kavramlar.  156
iii. Mahsup Edilecek Giderler  158
iv. İhracatta Subvansiyonla İlgili Örnek Olay  158
v. Cezai Hükümler  159
j. İhracatta Sıfır Vergileme / Vergi İadesi  159
k. Serbest Bölgeler ve Vergiler  162
J. Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna  163
1. Yolcu Beraberi Eşya  166
2. Posta/Hızlı Kargo Eşyası İçin Muafiyet  169
3. Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak Kullanılmış Ev Eşyası İthali  171
4. Evlilik Nedeni ile Eşya İthali  172
5. Miras Yoluyla İntikal Eden Eşyanın Muafen İthali  173
6. Türkiye’ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere Ait Malzeme ve Ev Eşyası  173
7. Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Özel Tertibatlı Araç İthali  174
8. Bedelsiz Araç İthalatı  176
9. Ekonomik Teşvikler Kapsamında Dış Ticarette Vergi ve Diğer Mali Yükümlülük İstisnaları  179
a. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları  179
b. Gümrük Vergisi Muafiyeti  181
c. KDV İstisnası ve İadesi  182
K. Gümrük Vergilerinin Tahakkuku  184
1. Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defteri  184
2. Gümrük Vergileri Tahakkuk Süreci  185
3. Oluşacak Vergi ve Masraflar  187
4. Dampinge Karşı Vergilerin Tahakkuku  189
5. Dampinge Karşı Vergi’de Ek Tahakkuk:  192
6. Dampinge Karşı Vergi’de Tahakkuk Zamanaşımı  193
7. Dampinge Karşı Vergi’den Kaçmanın Cezası  193
8. Örnek Anti-Damping Tahakkuk Uygulamaları  194
L. Gümrük Vergilerinin Tebliği ve Ödenmesi  196
M. Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi  199
N. Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması  199
O. Gümrük Cezaları, İtiraz ve Uzlaşma  201
1. Gümrük Cezalarıyla İlgili Genel Hükümler  201
2. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar  202
3. Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar  206
a. Genel Usulsüzlük Cezası  206
b. Usulsüzlük Cezası İki Kat Olarak Uygulanacak Haller  206
c. Usulsüzlük Cezası Dört Kat Olarak Uygulanacak Haller  207
d. Usulsüzlük Cezası Altı Kat Olarak Uygulanacak Haller  208
e.Usulsüzlük Cezası Sekiz Kat Olarak Uygulanacak Haller  209
4. Gümrük Vergileri ve Cezalara İtiraz  209
5. Uzlaşma  210
6. Gümrük Vergilerinin Kesinleşmesi  211
7. Gecikme Zammı ve Gecikme Zammı Oranında Faiz Uygulanması  211
8. Damga Vergisinin Tahsili  212
P. Tahakkuk Zamanaşımı  212
R. Gelir Eksiği ve Para Cezalarının Kayda Geçirilmesi  213
S. Tecil ve Taksitlendirme  214
1. Gümrük Kanununa Göre Ödemenin Ertelenmesi  214
2. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Çerçevesinde Ödemenin Ertelenmesi  214
3. Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi  214
4. Tecil ve Taksitlendirme Başvuru Süresi, Şekli ve Yeri  215
5. Çok Zor Durum Halinin Tespiti  215
6. Teminat  216
7. Tecil Faizi Hesaplanması  217
V. DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN  218
VI. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ  219
A. Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  219
B. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Telafi Edici Verginin Konusu/Amacı  219
C. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Telafi Edici Verginin Matrahı  219
D. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiyi Doğuran Olay  221
E. Önlem Alınmasını Gerektiren Haller  221
F. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Tarhı/Tahakkuku, Verginin Hesaplanması  222
1. Şikayet ve İnceleme  222
2. Soruşturma  222
3. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu ve Görevleri  223
4. Matrahın / Dampingin Tespiti  223
a. Normal Değerin Belirlenmesi  224
b. Maliyet ve Kâr  225
c. Piyasa Ekonomisi Uygulamayan Ülkeler  226
d. Normal Değerin Tespitinde Diğer Durumlar  226
e. İhraç Fiyatının Belirlenmesi  226
f. Karşılaştırma  227
g. Damping Marjı  227
h. Sübvansiyonun Tespiti  227
i. Alıcıya Sağlanan Faydanın Hesaplanması  228
j. Hesaplamaya İlişkin Genel Hükümler  229
k. Zararın Tespiti  229
5. Dampinge Karşı Vergi ve Telafi Edici Vergi  232
6. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Telafi Edici Verginin Mükellefi  232
7. Geçici Vergileme/Önlemler  232
8. Kesin Vergileme/Önlemler  233
9. Verginin Geri Ödenmesi  234
10. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Telafi Edici Vergilerde Usul Hükümleri  234
11. Anti Damping Vergilemenin İthalat Üzerindeki Etkileri  234
12. Anti Damping Vergi Hesaplaması  235
VII. KORUYUCU VERGİLER/ EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER  237
A. Korunma Önlemleri/ Koruyucu Vergileri  237
1. Koruyucu / Önleyici Vergilerin Amacı ve Kapsamı  238
a. Koruyucu / Önleyici Vergilerin Ortaya Çıkmasına ve Matrahın Belirlenmesine Etki Eden Kavramlar  238
b. İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu  238
2. Korunma Önlemleri Kapsamında alınan Ek Mali Yükümlülükler /Koruyucu- Önleyici Vergiler  239
a. Geçici/ İhtiyati Koruyucu Vergileme  239
i. Vergiyi Doğuran Olay  239
ii. Konusu  240
b. Kesin Koruyucu Vergileme  241
i. Vergiyi Doğuran Olay  241
ii. Konusu  241
iii. Alınacak Korunma Önlemi  241
c. Koruyucu / Önleyici Vergi ve Ek Mali Yükümlülüklerin Matrahın Belirlenmesi  241
i. Ön İnceleme  241
ii. Soruşturma  242
iii. Yerinde İnceleme  242
iv. Ciddi Zarar veya Ciddi Zarar Tehdidinin Tespiti ve Değerlendirilmesi  242
v. Soruşturmanın Önlemsiz Kapatılması  243
vi. Korunma Önleminin Süresi ve Gözden Geçirilmesi  243
vii. Tahakkuk Süresinin Uzatılması ve Şartları  243
viii. Önleyici/Koruyucu Vergileriyle İlgili Örnekler  244
B. Tarım Ürünlerinde Tarife Kontenjanları  249
1. Genel Açıklamalar  249
2. Kota ve Tarife Kontenjanı Dağıtım Yöntemleri  249
3. Fiyat Düzenleyici Süreli Vergilendirme (Tarife Kontenjanı Uygulaması)  250
4. Otonom/Tek taraflı Tarife Kontenjanı  250
5. Fiyat Düzenleyici Süreli Vergilendirme Tarifeleri  251
a. Örnek 1: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nce kullanılmak üzere Mısır ithalatında tarife kontenjanı  251
b. Örnek 2: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce Kullanılmak Üzere Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı  252
c. Örnek 3: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nce (EBK) Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  252
d. Örnek 4: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  254
6. Otonom/Tek Taraflı Tarife Kontenjanlarından Şartları Taşıyan Tüm İthalatçılara Verilenler  254
a. Örnek 1: Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  254
b. Örnek 2: Tüm İthalatçılara Yönelik Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  256
7. İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanları  257
a. Örnek 1: İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar  258
b. Örnek 2: Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  260
c. Örnek 3: İsrail Devleti Menşeli Mayasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  262
8. Gözetim Uygulaması/ Matrah Artırıcı Vergileme /Götürü Kıymetlendirme  262
9. Gözetim Uygulamasının İthalat Maliyetine Olan Etkileri  262
10. Verginin Hesaplanması  263
a. Gözetim Uygulamasının Olmadığı Süreçte ithalatta Alınan Vergiler  263
b. Gözetim Uygulaması Sürecinde Vergiler  264
i. Örnek Gözetim Uygulaması 1: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  265
ii. Gözetim Uygulaması, Örnek 2  266
iii. Gözetim Uygulaması, Örnek 3  266
iv. Gözetim Uygulaması (Tebliğ No: 2007/27) Örnek 4  268
v. Gözetim Uygulaması Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeleri için Örnek 5  269
C. İlave Gümrük Vergileri  270
1. İthalatta Korunma Önlemlerinin Ekonomik Gerekçeleri  270
a. İthalat Verilerinin Değerlendirilmesi  271
i. Ülkeler İtibariyle İthalat İstatistikleri  273
ii. Ülke Grupları İtibariyle Birim Kıymetler  275
b. Zarar Değerlendirmesi  277
i. Tekstil  278
ii. Hazır Giyim  279
c. Kaynak Kullanım (Kaynak KO) ve Kapasite Kullanım Oranlarının (KKO) ve Diğer Göstergelerin Değerlendirilmesi  280
d. Genel Değerlendirme  283
e. Konunun Ülke Çıkarı ve İlgi Taraf Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi  284
2. İlave Gümrük Vergilerinin Teminata Bağlanması  285
3. İlave Gümrük Vergilerinin Tahsilatı  288
4. İlave Gümrük Vergilerinin Söz Konusu Olduğu Durumlarda Verginin Hesaplanması  291
a. Normal İthalatta Uygulanan Gümrük Vergi Tarifesi  292
b. İlave Gümrük Vergisi (İGV) Hesaplaması  292
VIII. KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU  292
IX. TOPLU KONUT FONU  294
X. TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU  297
XI. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU  298
XII. DAMGA VERGİSİ KANUNU  299
XIII. DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU  300
XIV. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME FONU  301
XV. TÜTÜN FONU  302
XVI. DAHİLDE İŞLEME REJİMİDE TELAFİ EDİCİ VERGİ  302
XVII. TEK VE MAKTU VERGİ  304
XVIII. MADENCİLİK FONU  304
XIX. DIŞ TİCARETTE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  305
A. Özel Tüketim Vergisinin Konusu  305
B. Vergiyi Doğuran Olay  306
C. Mükellef ve Vergi Sorumlusu  307
D. İstisnalar  307
1. İhracat İstisnası  307
2. Diplomatik İstisna  310
3. Diğer İstisnalar  311
a. Engellilere Tanınan Araç İstisnası  311
b. Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri Kapsamında ÖTV de İstisna  311
c. Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli Listelerde Yer Alan Mallara İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması  311
d. Araç Yakıtı İstisnası  312
e. İstisnaların Sınırı ve Yetki  312
E. Vergileme Ölçüleri ve Matrah  312
F. Oran veya Tutar  313
G. Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması  315
H. Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi  316
I. Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler  316
XX. DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER VERGİSİ  317
A. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler  317
B. Dış Ticaret İşlemlerinde Katma Değer Vergisinin Mükellefi  318
C. Vergiyi Doğuran Olay  318
D. Mal ve Hizmet İhracatı  318
E. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler  320
F. Transit Taşımacılık  321
G. Diplomatik İstisnalar  324
H. İthalat İstisnası  325
I. Diğer İstisnalar  326
J. İthalatta KDV Matrahı  326
1. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah  326
2. Özel Matrah Şekilleri  326
3. Matraha Dahil Olan Unsurlar  327
4. Döviz İle Yapılan İşlemler  327
K. Vergi Tarifesi/Oran  327
L. Vergi İndirimi  329
M. Vergilendirme Dönemi  330
N. KDV Beyanı  330
1. Beyanname Verme Zamanı  331
2. Tarh Yeri  331
3. Tarh Zamanı  331
O. Verginin Ödenmesi  331
P. Düzeltme İşlemleri  332
R. Teminatlı İşlemler  332
S. Gümrükte KDV Muhatabı  332
T. Matrah Farklarına Uygulanacak İşlemler  333
U. Maktu Vergi  333
XXI. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER  333
A. Ticari Belgeler  333
1. Proforma Fatura  333
2. Ticari Fatura  334
3. Navlun Faturası (Freight Invoice)  335
4. Tasdikli Fatura  335
5. Çeki Listesi  335
6. Gemi Ölçü Raporu  336
7. Koli Listesi  336
8. İmalatçı Analiz Belgesi  336
9. Kontrol Belgesi  337
B. Resmi Belgeler  337
1. Dolaşım Belgeleri  337
2. Menşe Şahadetnamesi  338
3. Konsolosluk Faturası  339
4. Veteriner Sertifikası  340
5. Bitki Sağlık Sertifikası  340
6. Helal Belgesi  340
7. Koşer Belgesi  340
8. Radyasyon Belgesi  341
9. Boykot/Kara Liste Sertifikası  341
10. A.T.A. Karneleri (A.T.A. Carnet)  341
C. Taşıma Belgeleri  342
1. Deniz Konşimentosu  342
2. Havayolu Konşimentosu  343
3. Demiryolu Hamule Senedi  343
4. Karayolu Taşıma Belgesi  343
5. Nakliyeci Makbuzu  343
6. FİATA Tesellüm Belgeleri (FCR/FCT/FBL):  344
7. Paket Postası Makbuzu  345
8. TIR Karnesi  345
D. Sigorta Belgeleri  345
1. Sigorta Poliçesi  346
2. Sigorta Sertifikası  346
E. Finansman Belgeleri  346
1. Poliçe  347
2. Antrepo Makbuzu  348
3. Rehin Senedi  348
4. Teslim Emri  348
XXII. DIŞ TİCARETTE VERGİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERDE YÜKÜMLÜLER  349
A. Gümrük Yükümlüsü  349
B. Yetkilendirilmiş Yükümlü  350
C. Gümrükçe Onaylanmış Kişi  350
D. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri  351
Kaynakça  353
Kavramlar Dizini  357
 


Yaser Gürsoy
Eylül 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Özbay ...
Eylül 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Toprak
Mayıs 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  21
I. DIŞ TİCARETTE VERGİLENDİRME VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN ULUSLARARASI BOYUTU  23
A. Dış Ticarette Vergilendirmeye Etki Eden Uluslararası Düzenlemeler  23
1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ve Ön Görülen Mali Yükümlülükler  23
a. En Çok Kayrılan Ülke Kuralı  24
b. Ulusal Muamele Kuralı  28
c. Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi  29
d. Tarifeler Yoluyla Koruma  29
2. Dünya Ticaret Örgütü ve Ön Görülen Mali Yükümlülükler  30
3. Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması  33
4. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması  34
a. GATS’ın Temel Kuralları  35
i. En Çok Kayrılan Ülke Kuralı  35
ii. Ulusal Muamele Kuralı  36
iii. Düzenlemelerde Şeffaflık Kuralı  36
b. Taahhüt Listeleri  36
c. Hizmet Sunuş Biçimleri  36
d. Deragasyon/Ayrıcalık Listeleri  37
5. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklar  37
6. Ayrımcı Vergilendirmenin Denetimi  38
7. Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması  39
a. Sübvansiyon ve Çeşitleri  39
i. Yasaklanan Sübvansiyonlar  39
ii. Karşı Tedbir Alınabilen Sübvansiyonlar  39
iii. Karşı Tedbir Alınmasını Gerektirmeyen Sübvansiyonlar  39
b. Telafi Edici Önlem Alma Süreci  40
8. Anti-Damping Anlaşması  40
9. Dünya Gümrük Birliği  41
B. Avrupa Birliği (AB) Kapsamında Dış Ticareti ve Dış Ticaretin Vergilendirilmesini Etkileyen Düzenlemeler  43
1. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol  43
2. Gümrük Birliği Yükümlülüklerinin Uygulanmaya Konulmasına İlişkin 1/95 Sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı  45
II. DIŞ TİCARETTE VERGİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERLE İLGİLİ ULUSLARARASI DÜZENLEMELERİN ULUSAL DÜZENLEMELERLE UYUMLAŞTIRILMASI  47
A. Anayasa ve Uluslararası Yükümlülüklerin Yasallaştırılması  47
B. Bütçe Kanunları ve Vergi ve Mali Yükümlülüklerin Uygulanmasına İzin Verilmesi  49
C. Dış Ticarette Ulusal Düzenlemeler  49
1. Uluslararası Anlaşmaların Yapılması  50
2. İhracat Düzenlemelerinin Yasal Dayanakları  51
a. İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Alınacak Önlemlere İlişkin Düzenleme  52
b. Uluslararası Anlaşmalar ve Diğer Mevzuat  53
i. Uluslararası Anlaşmalar  53
ii. Diğer Mevzuat  53
iii. İhracattan Alınan Mali Yükümlülüklere İlişkin Düzenlemeler  54
3. İthalat Düzenlemelerinin Yasal Dayanakları  54
a. Türk Parasının Kıymetinin Korunması İle İlgili Düzenleme  55
b. Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Düzenleme  55
c. Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması İle İlgili Düzenlemeler  55
d. Dış Ticaretin Düzenlenmesi İle İlgili Kanun  56
e. Uluslararası Anlaşmalar  56
f. Diğer Mevzuat  56
g. İthalatta Alınan Vergi ve Mali Yükümlülüklere İlişkin Mevzuat  58
III. GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ  58
IV. GÜMRÜK VERGİLERİ  61
A. Gümrük Vergileri ve Tanımları  62
1. Gümrük Kanunundaki Gümrük Vergisi Tanımı  64
2. Günümüz Koşullarında Gümrük Vergisi Tanımı  65
B. Gümrük Vergilerinin Tasnifi  66
1. Uygulandığı Dış Ticaret İşlem ve Süreçlerine Göre Tasnif  66
2. Gümrük Kanunu Sistematiğine Uygun Olarak Yapılan Tasnif  66
3. Dış Ticarette Uygulanan Vergilere “Uygulanacak Usul Hükümleri” ve “Yönetimi” Bakımından Tasnif  67
4. Vergi Tarifesinin Önceden Açıkça Bilinip Bilinmemesine Göre Tasnif  68
5. Vergilemenin Tüm Dış Ticaret İşlem ve Süreçlerine Uygulanıp Uygulanmamasına Göre Tasnif  68
6. Vergilemenin Bir Defa Yapılıp Yapılmamasına Göre Tasnif  69
7. Matrahına Vergi ve/veya Fon Dahil Edilip Edilmemesine Göre Tasnif  70
8. Vergilemeye/Vergiyi Doğuran Olaya Yetki Veren Düzenlemeye Göre Tasnif  70
C. Gümrük Vergilerinin Matrahı  71
D. Dış Ticaret Vergi ve Diğer Mali Yükümlülükleri Doğuran/Etkileyen Gümrük Olayları İle Gümrük Vergileri Yükümlülükleri  71
1. Gümrük Vergilerinde Vergiyi Doğuran Olay  71
2. Gümrük Vergilerinde Vergi Yükümlülüğü  74
a. Normal İthalatta Gümrük Yükümlülüğü  75
b. Yasal Olmayan Eşya Hareketinde Gümrük Yükümlülüğü  75
c. Gümrük Gözetimindeki Eşyada Yükümlülük  76
d. Gümrük Yükümlülüğünde Diğer Haller  76
e. Serbest Bölgelerde Gümrük Yükümlülüğü  77
f. Normal İhracatta Gümrük Yükümlülüğü  77
g. Yasal Olmayan İhracatta Gümrük Yükümlülüğü  77
h. Müteselsil Sorumluluk  78
i. Gümrük Yükümlülüğü ve Vergi Miktarının hesaplanma Tarihi  78
j. Dahilde İşleme Rejiminde Yükümlülük  78
E. Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması  79
F. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması  83
1. Gümrük Vergi Listeleri ve Örnekler  84
a. (I) Sayılı Liste  84
b. (II) Sayılı Liste  85
c. (III) Sayılı Liste  86
d. (IV) Sayılı Liste  91
e. (V) Sayılı Liste  93
f. (VI) Sayılı Liste  93
2. Tarifelerle İlgili Açıklamalar  95
3. Tarife İhtilaflarına İlişkin Cezalar  100
4. Bağlayıcı Tarife Bilgisi  100
G. Gümrük Vergilerinde Matrahın Belirlenmesine Etki Eden Unsurlar  100
1. Eşyanın Menşei  101
a. Tercihli Olmayan Menşe Kuralları  101
b. Menşei Tanımı  101
c. Eşyanın Tercihli Menşei  102
d. Menşe Kümülasyonu Sistemi  105
i. İkili Kümülasyon  106
ii. Çapraz kümülasyon  107
iii. Tam Kümülasyon  108
iv. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi  109
v. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK)  109
vi. Türkiye ve PAMK Sistemi  110
2. Eşyanın Gümrük Kıymeti  110
a. Satış Bedeli Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  111
i. Satış Bedeline İlave Edilecek Unsurlar  111
ii. Satış Bedeline İlave Edilmeyecek Unsurlar  112
iii. Fiilen Ödenen veya Ödenecek Fiyat  113
iv. “Aynı Eşya” ve “Benzer Eşya” Kavramları  113
b. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  114
c. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  115
d. İndirgeme Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  115
e. Hesaplanmış Kıymet Yöntemine Göre Gümrük Kıymeti  116
f. Son Yönteme Göre Gümrük Kıymeti  117
g. Bilgisayarlarda Kullanılmak Üzere İthal Edilen Veri ya da Komutlar Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Gümrük Kıymeti  118
h. Kıymetin Tespitinde Kullanılacak Döviz Kuru  118
i. Beyannameye Eklenecek Belgelerden Gümrük Kıymeti İle İlgili Olanları  118
j. Gümrük Kıymetinin Tespitinde “Royalti ve Lisans Ücretleri”  119
k. Eşyanın Gümrük Kıymetinin Tespiti ile İlgili Mevzuat Hükümlerine Uyulmaması Halinde Muhatap Olunabilecek Cezalar  120
H. Spesifik Vergilemede Vergi Matrahını Etkileyen Hususlar  121
I. Gümrük Vergilerinin Beyanı  122
İ. Gümrük Rejimlerine Göre Gümrük Vergileri  123
1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Vergiler  123
2. Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri  125
a. Transit Rejimi  125
b. Gümrük Antrepo Rejimi  128
i. Antrepo Rejiminin Faydaları  129
ii. Antrepo Rejiminin Çalışma Sistemi ve Vergiler  130
c. Dahilde İşleme Rejimi  132
i. Şartlı Muafiyet Sistemi ve Vergiler  132
ii. Geri Ödeme Sistemi ve Vergiler  135
iii. Yurt İçi Alım – İhracat ve Vergiler  135
iv. Konuyla İlgili Bazı Kavramlar ve Ekonomik Veriler  136
v. Telafi Edici Vergi (TEV)  141
d. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Vergiler  142
e. Geçici İthalat Rejimi ve Vergiler  144
f. Hariçte İşleme Rejimi ve Vergiler  147
g. İhracat Rejimi ve İhracat Vergileri  153
h. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu  154
i. İhracatta Negatif Vergileme  155
i. DFİF’ten Ürünlerin İhracatında Yapılan Prim Ödemeleri  155
ii. Konuyla İlgili Olarak Bilinmesi Gereken Kavramlar.  156
iii. Mahsup Edilecek Giderler  158
iv. İhracatta Subvansiyonla İlgili Örnek Olay  158
v. Cezai Hükümler  159
j. İhracatta Sıfır Vergileme / Vergi İadesi  159
k. Serbest Bölgeler ve Vergiler  162
J. Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna  163
1. Yolcu Beraberi Eşya  166
2. Posta/Hızlı Kargo Eşyası İçin Muafiyet  169
3. Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak Kullanılmış Ev Eşyası İthali  171
4. Evlilik Nedeni ile Eşya İthali  172
5. Miras Yoluyla İntikal Eden Eşyanın Muafen İthali  173
6. Türkiye’ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere Ait Malzeme ve Ev Eşyası  173
7. Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Özel Tertibatlı Araç İthali  174
8. Bedelsiz Araç İthalatı  176
9. Ekonomik Teşvikler Kapsamında Dış Ticarette Vergi ve Diğer Mali Yükümlülük İstisnaları  179
a. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları  179
b. Gümrük Vergisi Muafiyeti  181
c. KDV İstisnası ve İadesi  182
K. Gümrük Vergilerinin Tahakkuku  184
1. Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme Defteri  184
2. Gümrük Vergileri Tahakkuk Süreci  185
3. Oluşacak Vergi ve Masraflar  187
4. Dampinge Karşı Vergilerin Tahakkuku  189
5. Dampinge Karşı Vergi’de Ek Tahakkuk:  192
6. Dampinge Karşı Vergi’de Tahakkuk Zamanaşımı  193
7. Dampinge Karşı Vergi’den Kaçmanın Cezası  193
8. Örnek Anti-Damping Tahakkuk Uygulamaları  194
L. Gümrük Vergilerinin Tebliği ve Ödenmesi  196
M. Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi  199
N. Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması  199
O. Gümrük Cezaları, İtiraz ve Uzlaşma  201
1. Gümrük Cezalarıyla İlgili Genel Hükümler  201
2. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar  202
3. Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar  206
a. Genel Usulsüzlük Cezası  206
b. Usulsüzlük Cezası İki Kat Olarak Uygulanacak Haller  206
c. Usulsüzlük Cezası Dört Kat Olarak Uygulanacak Haller  207
d. Usulsüzlük Cezası Altı Kat Olarak Uygulanacak Haller  208
e.Usulsüzlük Cezası Sekiz Kat Olarak Uygulanacak Haller  209
4. Gümrük Vergileri ve Cezalara İtiraz  209
5. Uzlaşma  210
6. Gümrük Vergilerinin Kesinleşmesi  211
7. Gecikme Zammı ve Gecikme Zammı Oranında Faiz Uygulanması  211
8. Damga Vergisinin Tahsili  212
P. Tahakkuk Zamanaşımı  212
R. Gelir Eksiği ve Para Cezalarının Kayda Geçirilmesi  213
S. Tecil ve Taksitlendirme  214
1. Gümrük Kanununa Göre Ödemenin Ertelenmesi  214
2. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Çerçevesinde Ödemenin Ertelenmesi  214
3. Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi  214
4. Tecil ve Taksitlendirme Başvuru Süresi, Şekli ve Yeri  215
5. Çok Zor Durum Halinin Tespiti  215
6. Teminat  216
7. Tecil Faizi Hesaplanması  217
V. DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN  218
VI. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ  219
A. Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  219
B. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Telafi Edici Verginin Konusu/Amacı  219
C. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Telafi Edici Verginin Matrahı  219
D. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiyi Doğuran Olay  221
E. Önlem Alınmasını Gerektiren Haller  221
F. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Tarhı/Tahakkuku, Verginin Hesaplanması  222
1. Şikayet ve İnceleme  222
2. Soruşturma  222
3. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu ve Görevleri  223
4. Matrahın / Dampingin Tespiti  223
a. Normal Değerin Belirlenmesi  224
b. Maliyet ve Kâr  225
c. Piyasa Ekonomisi Uygulamayan Ülkeler  226
d. Normal Değerin Tespitinde Diğer Durumlar  226
e. İhraç Fiyatının Belirlenmesi  226
f. Karşılaştırma  227
g. Damping Marjı  227
h. Sübvansiyonun Tespiti  227
i. Alıcıya Sağlanan Faydanın Hesaplanması  228
j. Hesaplamaya İlişkin Genel Hükümler  229
k. Zararın Tespiti  229
5. Dampinge Karşı Vergi ve Telafi Edici Vergi  232
6. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Telafi Edici Verginin Mükellefi  232
7. Geçici Vergileme/Önlemler  232
8. Kesin Vergileme/Önlemler  233
9. Verginin Geri Ödenmesi  234
10. Dampinge Karşı Vergi ve/veya Telafi Edici Vergilerde Usul Hükümleri  234
11. Anti Damping Vergilemenin İthalat Üzerindeki Etkileri  234
12. Anti Damping Vergi Hesaplaması  235
VII. KORUYUCU VERGİLER/ EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER  237
A. Korunma Önlemleri/ Koruyucu Vergileri  237
1. Koruyucu / Önleyici Vergilerin Amacı ve Kapsamı  238
a. Koruyucu / Önleyici Vergilerin Ortaya Çıkmasına ve Matrahın Belirlenmesine Etki Eden Kavramlar  238
b. İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu  238
2. Korunma Önlemleri Kapsamında alınan Ek Mali Yükümlülükler /Koruyucu- Önleyici Vergiler  239
a. Geçici/ İhtiyati Koruyucu Vergileme  239
i. Vergiyi Doğuran Olay  239
ii. Konusu  240
b. Kesin Koruyucu Vergileme  241
i. Vergiyi Doğuran Olay  241
ii. Konusu  241
iii. Alınacak Korunma Önlemi  241
c. Koruyucu / Önleyici Vergi ve Ek Mali Yükümlülüklerin Matrahın Belirlenmesi  241
i. Ön İnceleme  241
ii. Soruşturma  242
iii. Yerinde İnceleme  242
iv. Ciddi Zarar veya Ciddi Zarar Tehdidinin Tespiti ve Değerlendirilmesi  242
v. Soruşturmanın Önlemsiz Kapatılması  243
vi. Korunma Önleminin Süresi ve Gözden Geçirilmesi  243
vii. Tahakkuk Süresinin Uzatılması ve Şartları  243
viii. Önleyici/Koruyucu Vergileriyle İlgili Örnekler  244
B. Tarım Ürünlerinde Tarife Kontenjanları  249
1. Genel Açıklamalar  249
2. Kota ve Tarife Kontenjanı Dağıtım Yöntemleri  249
3. Fiyat Düzenleyici Süreli Vergilendirme (Tarife Kontenjanı Uygulaması)  250
4. Otonom/Tek taraflı Tarife Kontenjanı  250
5. Fiyat Düzenleyici Süreli Vergilendirme Tarifeleri  251
a. Örnek 1: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nce kullanılmak üzere Mısır ithalatında tarife kontenjanı  251
b. Örnek 2: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce Kullanılmak Üzere Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı  252
c. Örnek 3: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nce (EBK) Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  252
d. Örnek 4: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  254
6. Otonom/Tek Taraflı Tarife Kontenjanlarından Şartları Taşıyan Tüm İthalatçılara Verilenler  254
a. Örnek 1: Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  254
b. Örnek 2: Tüm İthalatçılara Yönelik Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  256
7. İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanları  257
a. Örnek 1: İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar  258
b. Örnek 2: Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  260
c. Örnek 3: İsrail Devleti Menşeli Mayasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  262
8. Gözetim Uygulaması/ Matrah Artırıcı Vergileme /Götürü Kıymetlendirme  262
9. Gözetim Uygulamasının İthalat Maliyetine Olan Etkileri  262
10. Verginin Hesaplanması  263
a. Gözetim Uygulamasının Olmadığı Süreçte ithalatta Alınan Vergiler  263
b. Gözetim Uygulaması Sürecinde Vergiler  264
i. Örnek Gözetim Uygulaması 1: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  265
ii. Gözetim Uygulaması, Örnek 2  266
iii. Gözetim Uygulaması, Örnek 3  266
iv. Gözetim Uygulaması (Tebliğ No: 2007/27) Örnek 4  268
v. Gözetim Uygulaması Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeleri için Örnek 5  269
C. İlave Gümrük Vergileri  270
1. İthalatta Korunma Önlemlerinin Ekonomik Gerekçeleri  270
a. İthalat Verilerinin Değerlendirilmesi  271
i. Ülkeler İtibariyle İthalat İstatistikleri  273
ii. Ülke Grupları İtibariyle Birim Kıymetler  275
b. Zarar Değerlendirmesi  277
i. Tekstil  278
ii. Hazır Giyim  279
c. Kaynak Kullanım (Kaynak KO) ve Kapasite Kullanım Oranlarının (KKO) ve Diğer Göstergelerin Değerlendirilmesi  280
d. Genel Değerlendirme  283
e. Konunun Ülke Çıkarı ve İlgi Taraf Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi  284
2. İlave Gümrük Vergilerinin Teminata Bağlanması  285
3. İlave Gümrük Vergilerinin Tahsilatı  288
4. İlave Gümrük Vergilerinin Söz Konusu Olduğu Durumlarda Verginin Hesaplanması  291
a. Normal İthalatta Uygulanan Gümrük Vergi Tarifesi  292
b. İlave Gümrük Vergisi (İGV) Hesaplaması  292
VIII. KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU  292
IX. TOPLU KONUT FONU  294
X. TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU  297
XI. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU  298
XII. DAMGA VERGİSİ KANUNU  299
XIII. DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU  300
XIV. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME FONU  301
XV. TÜTÜN FONU  302
XVI. DAHİLDE İŞLEME REJİMİDE TELAFİ EDİCİ VERGİ  302
XVII. TEK VE MAKTU VERGİ  304
XVIII. MADENCİLİK FONU  304
XIX. DIŞ TİCARETTE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  305
A. Özel Tüketim Vergisinin Konusu  305
B. Vergiyi Doğuran Olay  306
C. Mükellef ve Vergi Sorumlusu  307
D. İstisnalar  307
1. İhracat İstisnası  307
2. Diplomatik İstisna  310
3. Diğer İstisnalar  311
a. Engellilere Tanınan Araç İstisnası  311
b. Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri Kapsamında ÖTV de İstisna  311
c. Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli Listelerde Yer Alan Mallara İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması  311
d. Araç Yakıtı İstisnası  312
e. İstisnaların Sınırı ve Yetki  312
E. Vergileme Ölçüleri ve Matrah  312
F. Oran veya Tutar  313
G. Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması  315
H. Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi  316
I. Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler  316
XX. DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER VERGİSİ  317
A. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler  317
B. Dış Ticaret İşlemlerinde Katma Değer Vergisinin Mükellefi  318
C. Vergiyi Doğuran Olay  318
D. Mal ve Hizmet İhracatı  318
E. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler  320
F. Transit Taşımacılık  321
G. Diplomatik İstisnalar  324
H. İthalat İstisnası  325
I. Diğer İstisnalar  326
J. İthalatta KDV Matrahı  326
1. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah  326
2. Özel Matrah Şekilleri  326
3. Matraha Dahil Olan Unsurlar  327
4. Döviz İle Yapılan İşlemler  327
K. Vergi Tarifesi/Oran  327
L. Vergi İndirimi  329
M. Vergilendirme Dönemi  330
N. KDV Beyanı  330
1. Beyanname Verme Zamanı  331
2. Tarh Yeri  331
3. Tarh Zamanı  331
O. Verginin Ödenmesi  331
P. Düzeltme İşlemleri  332
R. Teminatlı İşlemler  332
S. Gümrükte KDV Muhatabı  332
T. Matrah Farklarına Uygulanacak İşlemler  333
U. Maktu Vergi  333
XXI. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER  333
A. Ticari Belgeler  333
1. Proforma Fatura  333
2. Ticari Fatura  334
3. Navlun Faturası (Freight Invoice)  335
4. Tasdikli Fatura  335
5. Çeki Listesi  335
6. Gemi Ölçü Raporu  336
7. Koli Listesi  336
8. İmalatçı Analiz Belgesi  336
9. Kontrol Belgesi  337
B. Resmi Belgeler  337
1. Dolaşım Belgeleri  337
2. Menşe Şahadetnamesi  338
3. Konsolosluk Faturası  339
4. Veteriner Sertifikası  340
5. Bitki Sağlık Sertifikası  340
6. Helal Belgesi  340
7. Koşer Belgesi  340
8. Radyasyon Belgesi  341
9. Boykot/Kara Liste Sertifikası  341
10. A.T.A. Karneleri (A.T.A. Carnet)  341
C. Taşıma Belgeleri  342
1. Deniz Konşimentosu  342
2. Havayolu Konşimentosu  343
3. Demiryolu Hamule Senedi  343
4. Karayolu Taşıma Belgesi  343
5. Nakliyeci Makbuzu  343
6. FİATA Tesellüm Belgeleri (FCR/FCT/FBL):  344
7. Paket Postası Makbuzu  345
8. TIR Karnesi  345
D. Sigorta Belgeleri  345
1. Sigorta Poliçesi  346
2. Sigorta Sertifikası  346
E. Finansman Belgeleri  346
1. Poliçe  347
2. Antrepo Makbuzu  348
3. Rehin Senedi  348
4. Teslim Emri  348
XXII. DIŞ TİCARETTE VERGİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERDE YÜKÜMLÜLER  349
A. Gümrük Yükümlüsü  349
B. Yetkilendirilmiş Yükümlü  350
C. Gümrükçe Onaylanmış Kişi  350
D. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri  351
Kaynakça  353
Kavramlar Dizini  357
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020