Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan
Aralık 2018 / 1. Baskı / 1488 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 148.15 TL
2 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, Prof. Dr. Sabih Arkan'a armağan olarak hazırlanmış yazı ve makalelerden oluşmaktadır.

Konu Başlıkları
Sevgili SABİH'e, Prof. Dr. Ali BOZER
Sabih Arkan: Yarım Asrı Aşan Bir Dostluk, Prof. Dr. Erdal Onar
Hocam Prof. Dr. Sabih Arkan, Prof. Dr. İsmail Kırca
Hocam Prof. Dr. Sabih Arkan "Yıldızları Parlatan İnsan", Dr. Öğretim Üyesi Başak Şit İmamoğlu
Türk Medeni Kanunundaki Evlatlık İlişkisini Kaldırma Hakkının Sınırlandırılması, Dr. Öğretim Üyesi Aslı Açıkgöz
Anonim Şirketlerde Özel Denetime İlişkin TTK Md. 438 ve 439'a İlişkin Genel Değerlendirmeler, Prof. Dr. Necla Akdağ Güney
Taşınmazların Sermaye Olarak Getirilmesinin Adi Şirket Sözleşmesinin Şekline Etkisi, Arş. Gör. Elif Akıncı
Konut Finansman Sistemleri ve İpotek Finansman Kuruluşlarının Dünyada ve Türkiye'deki Uygulamaları, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal – Levent Öcal
Gemi Adamının Manevi Tazminat Alacağı Gemi Alacaklısı Hakkı Bahşeder mi? Dr. Öğretim Üyesi Sami Aksoy
Limited Şirketin Sermaye Alacağının Şirket Alacaklısı Tarafından Haczettirilmesi, Prof. Dr. Murat Alışkan – Arş. Gör. Rifat Cankat
Koruma Sorumluluğu, Prof. Dr. Füsun Arsava
Adi Konkordatoda Borçlunun Alacaklı Lehine Rehin Tesis Edilmiş Borçlarının Yapılandırılması, Prof. Dr. Ramazan Arslan
Geçmişe Etkili Sigorta, Prof. Dr. Kerim Atamer
İbranın Reddi – İbra ve Sorumluluk Davası – Yargıtay'ın Görüşü, Prof. Dr. Zühtü Aytaç
Markanın Hükümsüzlüğü ve Markalar Arası Benzerlik İle İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının İncelenmesi (YHGK 14.06.2017, E. 2017–11–1729, K. 2017–1186), Dr. Öğretim Üyesi Safiye Nur Bağrıaçık
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Patent Hukukunda Zorunlu Lisans –Değişiklikler ve Eksiklikler– Arş. Gör. İbrahim Bektaş
Muhatap Bankadan Başka Bir Bankaya Ödeme İçin Çekin İbrazı, Prof. Dr. Ali Bozer
Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Devredilemez Yetkileri Kapsamında Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu
Türk Hukukunda Deniz Emniyetine İlişkin Düzenlemelere Genel Bakış, Doç. Dr. İsmail Demir
Tek Satıcının Denkleştirme Talebi, Dr. Öğretim Üyesi Koray Demir
Veri Sorumlusunun Siber Tehditleri ve İnternet Dolandırıcılığını Önlemek Amacıyla "Başkalarının" Kişisel Verilerini İşlemesinin "Meşru Menfaat" Kapsamında Değerlendirilmesi Meselesi, Av. Ela Erturan
Karşılıksız Çek Nedeniyle Ceza Yaptırımlarının Uygulanacağı Kişiler, Prof. Dr. Celal Göle
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunu Tarafından İptal Davasının Kabulüne Bağlanan Farklı Sonuçlar, Av. Dr. Sülün Güçer
Limited Şirketlerde Ortağın Ek Ödeme Yükümlülüğü, Doç. Dr. Aslı E. Gürbüz Usluel
Seçimi Sakat Olan Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Limited Şirket Müdürlerinin Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Yetkisi Var mıdır? Dr. Öğretim Üyesi Murat Gürel
Karşılaştırmalı Hukukta Şirket Menfaati Kavramı, Prof. Dr. Mehmet Helvacı – Arş. Gör. Rifat Cankat
Halka Açık Ortaklık Statüsünün Resen Sona Erdiği Hâllerde SPK'nın Pay Alım Teklifi Zorunluluğu Öngörme Yetkisi ve Bu Yetkinin Sınırları, Öğr. Gör. Serdar Hızır
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın Pay Alma Hakkında Getirdiği Değişiklikler, Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı
Donatanın Gemi Adamlarının Kusurundan Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti ve Şartları, Prof. Dr. Hakan Karan – Arş. Gör. Kübra Var Türk
Anonim Şirket Payının Hisse Değişim Sürecinde Edinilmesi, Bilanço Düzeninde Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması Esasları İle Bu Bağlamda Temel Sorun Olarak KVK'nın 5–1–E
Hükmü Uyarınca "Kurum Aktifinde Bulunma" Şartının Koşulları – Vakıa Üzerinden Bir İnceleme – Prof. Dr. Arslan Kaya
Genel Kurula İlişkin Uygulamada Karşılaşılan İki Güncel Sorun, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen – Dr. Öğretim Üyesi M. Halil Çonkar
Borsa Kotundan Çıkmada Genel Kurulun Yetkisi: Bilinçli Bir Tercih mi? Arş. Gör. Harun Keskin
Eser Sahibinin Mali Haklarına İlişkin Hukuksal İşlemler, Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu
Aile Şirketleri ve Aile Anayasası, Prof. Dr. İsmail Kırca
Yargıtay'ın Yap–İşlet–Devret (YİD) Sözleşmesini Ele Alış Biçimine Eleştirel Bir Bakış, Prof. Dr. Erden Kuntalp
Halka Açık Anonim Ortaklık Tanımı Bakımından Kitle Fonlaması, Prof. Dr. Çağlar Manavgat
Azlığın Finansal Tabloların Müzakeresini Erteleme Hakkı Üzerine Değerlendirmeler, Prof. Dr. Tekin Memiş – Arş. Gör. Bahar Şimşek
Ticari İş Niteliğinin Belirlenmesi ve Ticari İş – Tüketici İşlemi Ayrımı, Prof. Dr. Şafak Narbay – Arş. Gör. Muhammed Akkuş
Sermaye Piyasalarında Yüksek Frekanslı İşlemler, Mehmet Onur, Av. Onur Kalkan
Rekabet Hukukunda Fiyat Tarifeleri, Dr. Ahmet Fatih Özkan
"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 376.cı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" Hakkında Düşünceler, Prof. Dr. Korkut Özkorkut
Türk Hukukunda Şirketlerin İhyası – Yargıtay Kararları Işığında TTK Geçici 7. Madde Üzerine Değerlendirmeler – Öğr. Gör. Damla Songur
Hukuk Devleti ve Güvenlik, Prof. Dr. Doğan Soyaslan
Anonim Ortaklıklarda Örtülü Ayni Sermaye Konulması Sorunu, Dr. Yusuf Ziyaeddin Sönmez
Kırmızı Taban Marka Olarak Değerlendirilebilir mi? Arş. Gör. Hale Şahin
Sınai Mülkiyet Hukukunda Sicile Kaydedilmeyen Hukuki İşlemlerden Doğan Hakların İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi – SMK M. 148.5 ve Ötesi – Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik
İnsan Hakları Hukuku ve İş Dünyası İlişkisi: Hukuki Yükümlü ile Kurumsal Sorumlu Arasında, Dr. Öğr. Üyesi A. Aslı Şimşek
Dairesel Ekonomi ve Hukuki Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi Başak Şit İmamoğlu
Tahkimde Taraf Hakeminin Müzakerelere Katılmaması veya Son Anda İstifa Etmesi Nedeniyle Eksilen Hakem Kurulları: Bu Kurulların Yargılamaya Devam Etme ve Karar Verme Yetkisi, Doç. Dr. Banu Şit Köşgeroğlu
Özel Denetim Talebinin Genel Kurul Tarafından Kanuna Uygun Olarak Reddedilmesi Halinde A.O.'nun Kendini Koruması Sorunu, Ünal Tekinalp
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Sermaye Piyasası Aracı ve Menkul Kıymet Kavramları, Prof. Dr. Asuman Turanboy
Anonim Ortaklık Hukukunda Azınlık Haklarının Kötüye Kullanılması (Mümkün müdür?) –Makale I: Genel Değerlendirme – Arş. Gör. Necdet Uzel
Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın C–221–11 Sayılı, 6 Aralık 2017 Tarihli "Coty" Kararı –Uyuşmazlığın Aşamaları – Kararın Çevirisi ve Kısa Bir Değerlendirme – Prof. Dr. Sevilay Uzunallı
Kaydileştirilmiş Paylar Bakımından Pay Defteri Gerekli midir? Prof. Dr. Veliye Yanlı – Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson
Markayla Şaka Olur mu? Marka Parodilerinin Hukuka Uygunluğu Üzerine Düşünceler, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yatağan Özkan
Satışı Yapılan Amerikan Bayraklı Özel Teknelerin "Bill Of Sale" ile İmtihanı, Doç. Dr. Ecehan Yeşilova Aras
Mağazaların Dekorasyon Planlarının Marka Olarak Korunması, Doç. Dr. Burçak Yıldız
Due Diligence Sürecinde Fikri Haklar, Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu
Barkod: 9786057909176
Yayın Tarihi: Aralık 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1488
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

Kübra Doğan Yenisey
Kasım 2019
160.00 TL
Sepete Ekle
Yasemin Güllüoğlu Altun
Kasım 2018
115.74 TL
Sepete Ekle
Adnan Gerçek ...
Ağustos 2018
42.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020