Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kafkasya'da Azerbaycan–Ermenistan Uyuşmazlığı:
Çatışma–Barış Sarkacı
Eylül 2017 / 1. Baskı / 216 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kafkaslar bölgesindeki en önemli çatışmalardan birisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini uluslararası hukuka aykırı olarak işgal etmesidir. Bunun sonucunda, bir milyon Azerbaycan vatandaşı topraklarını terk etmiştir.

BM ve AGİT kararlarına rağmen çözüme kavuşmayan işgal altındaki Azerbaycan'a ait 7 bölgenin geri verilmesi yolundaki barış müzakereleri, "Rusya-ABD-Fransa" eşbaşkanlığında "Minsk Grubu"nun çeyrek yüzyıldır diplomatik ve hukuki çözüm getirememesi, sınırda geçici ateşkesin ihlalleriyle ve ciddi insan kayıplarıyla neticelenmektedir. Uluslararası ilişkiler literatüründe "Dondurulmuş Çatışma" olarak tanımlanan bu süreç, Avrupa'da etnik-dinsel yeni çatışmaların yeniden alevlenmesi tehlikesini Kafkas dağlarına miras bırakmıştır.

Rusya'nın Ermenistan ile stratejik işbirliği antlaşmasının varlığı, Rusya'nın Gürcistan, Ukrayna, Suriye üçgeninde takip ettiği vekâlet savaşları ve Melez Savaş taktikleri incelendiğinde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında sıcak bir çatışmanın tırmanması halinde, Kafkaslar'da dondurulmuş çatışmaları yeni belirsizliklere sürükleme tehlikesine dikkat çekilmelidir. Dağlık Karabağ meselesinin, uluslarararası hukukun öngördüğü esaslar içinde BM, AGİT ve AB kararlarına uygun olarak işgalin sona erdirilmesi, bölgeye kalıcı istikrar, barışı ve refahın egemen olmasında tek kalıcı yol sorunun diplomatik görüşmelerle çözülmesidir.

Bu eser, sorunun tarihi ve siyasal arka planı ışığında, uluslararası hukuka uygun olarak çözümündeki engelleri, tarafların görüşlerini ve geleceğe yönelik olası diplomatik, politik, askeri çözüm yollarını akademik objektiflik kriterlerine bağlı kalarak analizini hedeflemektedir.

Konu Başlıkları
Dağlık Karabağ Uyuşmazlığında Tarihsel Arka Plan
Dondurulmuş Çatışmalar Bağlamında Dağlık Karabağ Uyuşmazlığının Teorik Yapısı
Dağlık Karabağ'ın Hukuki Statüsü
Arabuluculuk ve AGİT Misyonu
İşgal Altındaki Topraklardan Geri Çekilme
Rusya–ABD–AB ve Türkiye'nin Uzlaşı Yaklaşımları
Taraflar Arasında Karşılıklı Diyalog ve Güvenin İnşası
Çözüme Yönelik Senaryolar
Barkod: 9789750243745
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 216
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
I. DAĞLIK KARABAĞ UYUŞMAZLIĞINDA TARİHSEL ARKA PLAN  18
II. FROZEN CONFLICTS – DONDURULMUŞ ÇATIŞMALAR BAĞLAMINDA DAĞLIK KARABAĞ UYUŞMAZLIĞININ TEORİK YAPISI  34
III. ULUSLARARASI HUKUK VE UYUŞMAZLIĞIN BARIŞÇI YOLLARDAN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI  38
IV. DAĞLIK KARABAĞ’IN HUKUKİ STATÜSÜ  41
A. Sovyetler Birliği Hukuku Altında Dağlık–Karabağ’ın Statü Meselesi: 1977 Anayasası ve 1990 “Ayrılık Kanunu”  43
1. 1990 tarihli “Ayrılık Kanunu” Azerbaycan Cumhuriyetine Uygulanabilir mi?  44
2. Sovyetler Birliği Altında Dağlık–Karabağ’ın Statüsü  45
3. Dağlık–Karabağ’ın ayrılık tartışmalarının 1977 Birlik Anayasası Bağlamında Ele Alınması  45
4. Dağlık–Karabağ’ın Ayrılık Tartışmalarının 1990 ‘Ayrılık Kanunu’ Çerçevesinde Ele Alınması  46
B. DK’nın Statüsünün Uluslararası Hukukta İncelenmesi  49
1. Uti Possidetis ilkesi Gereğince Azerbaycan’ın Ayrılmaz Bir Parçası olarak Dağlık–Karabağ  49
2. Uluslararası Hukukta Devletin Ülkesinin Bütünlüğü İlkesi  51
3. Uluslararası Hukukta Self Determination İlkesi ve Dağlık–Karabağ  53
C. Referandum Vasıtasıyla Sorunu Çözmek  63
V. ARABULUCULUK VE AGİT MİSYONU  66
A. Minsk Grubu Formatı  66
B. 1994 Budapeşte Zirvesi  72
C. 1996 Lizbon Zirvesi  73
D. 2006 Prag Formatı  78
E. 2007 Madrid Zirvesi  80
F. AGİT’in Arabuluculuk Rolünde Metodoloji  91
1. 17 Temmuz 1997 Paket Çözüm  91
2. Kademeli Çözüm Modeli  93
3. Ortak Devlet Modeli Tasarısı  94
G. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Meselesindeki Tutumu  95
H. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ Meselesindeki Tutumu  100
VI. İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN GERİ ÇEKİLME  107
A. Lâçin Bölgesinde Düzenlemeler  108
B. Kelbecer’in Geri Verilmesi  110
VII. DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNDA MÜLTECİLERİN KONUMU  112
A. Dağlık Karabağ Çevresindeki Bölgelere Geri Dönüş  113
1. Dağlık Karabağ’a Uygun Bir Biçimde Geri Dönme  114
2. Uluslararası Yardım Programları  115
B. Ticaret ve İletişim Bağları  116
1. Kara ve Demiryolları  117
VIII. TARAFLAR ARASINDA KARŞILIKLI DİYALOG VE GÜVENİN İNŞASI  120
A. Güvenlik Garantileri  121
1. Güçlerin Ayrılması ve Silahsızlandırma  122
2. Barış Güçlerinin Yerleştirilmesi  122
3. Daha Geniş Askeri İşbirliği  124
IX. RUSYA–ABD–AB VE TÜRKİYE’NİN UZLAŞI YAKLAŞIMLARI  125
A. Rusya’nın Yakın Çevre Doktrini ve Arabuluculuk Rolü  125
B. Amerika Birleşik Devletleri’nin Çok Yönlü Kafkasya Politikası  129
C. Türkiye’nin Dağlık Karabağ Sorununa Yaklaşımı  132
X. SONUÇ  162
EKLER  177
1. Almaty Act Preamble  177
2. UN Security Council 30 April 1993  184
3. UN General Assembly 14 March 2008  186
4. UN Security Council 29 July 1993  188
5. UN Security Council 14 October 1993  190
6. UN Security Council 12 November 1993  192
7. Parliamentary Assembly Resolution 1416 2005  194
Kaynakça  197
Kavram Dizini  215
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
I. DAĞLIK KARABAĞ UYUŞMAZLIĞINDA TARİHSEL ARKA PLAN  18
II. FROZEN CONFLICTS – DONDURULMUŞ ÇATIŞMALAR BAĞLAMINDA DAĞLIK KARABAĞ UYUŞMAZLIĞININ TEORİK YAPISI  34
III. ULUSLARARASI HUKUK VE UYUŞMAZLIĞIN BARIŞÇI YOLLARDAN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI  38
IV. DAĞLIK KARABAĞ’IN HUKUKİ STATÜSÜ  41
A. Sovyetler Birliği Hukuku Altında Dağlık–Karabağ’ın Statü Meselesi: 1977 Anayasası ve 1990 “Ayrılık Kanunu”  43
1. 1990 tarihli “Ayrılık Kanunu” Azerbaycan Cumhuriyetine Uygulanabilir mi?  44
2. Sovyetler Birliği Altında Dağlık–Karabağ’ın Statüsü  45
3. Dağlık–Karabağ’ın ayrılık tartışmalarının 1977 Birlik Anayasası Bağlamında Ele Alınması  45
4. Dağlık–Karabağ’ın Ayrılık Tartışmalarının 1990 ‘Ayrılık Kanunu’ Çerçevesinde Ele Alınması  46
B. DK’nın Statüsünün Uluslararası Hukukta İncelenmesi  49
1. Uti Possidetis ilkesi Gereğince Azerbaycan’ın Ayrılmaz Bir Parçası olarak Dağlık–Karabağ  49
2. Uluslararası Hukukta Devletin Ülkesinin Bütünlüğü İlkesi  51
3. Uluslararası Hukukta Self Determination İlkesi ve Dağlık–Karabağ  53
C. Referandum Vasıtasıyla Sorunu Çözmek  63
V. ARABULUCULUK VE AGİT MİSYONU  66
A. Minsk Grubu Formatı  66
B. 1994 Budapeşte Zirvesi  72
C. 1996 Lizbon Zirvesi  73
D. 2006 Prag Formatı  78
E. 2007 Madrid Zirvesi  80
F. AGİT’in Arabuluculuk Rolünde Metodoloji  91
1. 17 Temmuz 1997 Paket Çözüm  91
2. Kademeli Çözüm Modeli  93
3. Ortak Devlet Modeli Tasarısı  94
G. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Meselesindeki Tutumu  95
H. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ Meselesindeki Tutumu  100
VI. İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN GERİ ÇEKİLME  107
A. Lâçin Bölgesinde Düzenlemeler  108
B. Kelbecer’in Geri Verilmesi  110
VII. DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNDA MÜLTECİLERİN KONUMU  112
A. Dağlık Karabağ Çevresindeki Bölgelere Geri Dönüş  113
1. Dağlık Karabağ’a Uygun Bir Biçimde Geri Dönme  114
2. Uluslararası Yardım Programları  115
B. Ticaret ve İletişim Bağları  116
1. Kara ve Demiryolları  117
VIII. TARAFLAR ARASINDA KARŞILIKLI DİYALOG VE GÜVENİN İNŞASI  120
A. Güvenlik Garantileri  121
1. Güçlerin Ayrılması ve Silahsızlandırma  122
2. Barış Güçlerinin Yerleştirilmesi  122
3. Daha Geniş Askeri İşbirliği  124
IX. RUSYA–ABD–AB VE TÜRKİYE’NİN UZLAŞI YAKLAŞIMLARI  125
A. Rusya’nın Yakın Çevre Doktrini ve Arabuluculuk Rolü  125
B. Amerika Birleşik Devletleri’nin Çok Yönlü Kafkasya Politikası  129
C. Türkiye’nin Dağlık Karabağ Sorununa Yaklaşımı  132
X. SONUÇ  162
EKLER  177
1. Almaty Act Preamble  177
2. UN Security Council 30 April 1993  184
3. UN General Assembly 14 March 2008  186
4. UN Security Council 29 July 1993  188
5. UN Security Council 14 October 1993  190
6. UN Security Council 12 November 1993  192
7. Parliamentary Assembly Resolution 1416 2005  194
Kaynakça  197
Kavram Dizini  215
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021