Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kısmî İfa İmkânsızlığı
– Borçlar Hukuku Monografileri –
Haziran 2020 / 1. Baskı / 142 Syf.
Fiyatı: 49.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

6098 sayılı TBK'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte "kısmî ifa imkânsızlığı" kavramı kanun metninde ilk defa kullanılmıştır. Kanun gerekçesinde zorunlu bir düzenleme olarak kabul edilen TBK m. 137 ile borçlunun sorumlu olmadığı kısmî ifa imkânsızlığı düzenlenmiş olmasına rağmen, borçlunun sorumlu olduğu kısmî ifa imkânsızlığı düzenlenmemiştir. Kısmî ifa imkânsızlığının incelendiği çalışmanın birinci bölümünde imkânsızlık kavramı, imkânsızlığın dayandığı sebepler ve imkânsızlık türleri incelenmek suretiyle türler arasındaki farklar ortaya koyulmuştur.

İkinci bölümde çalışmanın konusu olan kısmî ifa imkânsızlığı TBK m. 137'deki düzenlemenin aksine borçlunun sorumlu olduğu ve olmadığı kısmî ifa imkânsızlığı ayrımına tâbi tutularak incelenmiştir. Tek ve iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde meydana gelen kısmî ifa imkânsızlığı irdelendikten sonra kısmî ifa imkânsızlığını meydana getiren unsurlar ve bu kapsamda kısmî ifa, bölünebilir-bölünemez edim kavramları ele alınmıştır. İkinci bölüm, kısmî ifa imkânsızlığının benzer kavramlar ile karşılaştırılması suretiyle sonlandırılmıştır.

Üçüncü bölümde ise, borçlunun sorumlu olduğu ve olmadığı kısmî ifa imkânsızlığına bağlanan sonuçlar detaylı olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda kısmî ifa imkânsızlığının borç ilişkisine etkisi, bildirim ve zararın artmaması için gerekli önlemlerin alınması yükümlülüğü, kaim değer talebi, bu talebin unsurları ve sonuçları ile tazminat talebinin sınırları çizilmiştir. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde kısmî ifa imkânsızlığı meydana geldiğinde karşı edimin akıbetinin ne olduğu belirlenmiş ve üçüncü bölüm de sonlandırılmıştır.

İlk olarak Çin'de tespit edilen ve dünyaya yayılması sonucu Dünya Sağlık Örgütü'nün, 11.03.2020 tarihinde Pandemi ilan ettiği COVID-19 salgını, geçici–sürekli imkânsızlık ayrımı açısından önem arz ettiğinden, çalışma içerisinde ilgili yerlerde ayrıca değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Pandemi Sürecinde Kısmi İfa İmkansızlığı
İmkânsızlığın Türleri
Borçlunun Sorumlu Olduğu Kısmî İfa İmkânsızlığı
Borçlunun Sorumlu Olmadığı Kısmî İfa İmkânsızlığı
Alacaklının Kısmî İfaya Razı Olması
Sözleşmeye Konu Edimin ve
veya Karşı Edimin Bölünebilir Olması
Tarafların Farazi İradelerinin Tespiti
Barkod: 9789750260292
Yayın Tarihi: Haziran 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 142
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
İMKÂNSIZLIK
§1. İMKÂNSIZLIK KAVRAMI  17
I. Genel Olarak İmkânsızlık Kavramı  17
II. İmkânsızlığın Dayandığı Sebepler  19
A. Maddî İmkânsızlık  19
B. Hukukî İmkânsızlık  21
§2. İMKÂNSIZLIK TÜRLERİ  23
I. Genel Olarak  23
II. Başlangıçtaki İmkânsızlık– Sonraki İmkânsızlık  23
III. Objektif İmkânsızlık – Sübjektif İmkânsızlık  28
IV. Sürekli İmkânsızlık– Geçici İmkânsızlık  31
A. Kesin Vadeli İşlemlerde Geçici İmkânsızlık  35
B. Sürekli Borç İlişkilerinde İmkânsızlık  37
V. Borçlunun Sorumlu Olduğu/Olmadığı İmkânsızlık  42
VI. Tam İmkânsızlık– Kısmî İmkânsızlık  44
VII. Alacaklının Sorumlu Olduğu/Olmadığı İmkânsızlık  45
İkinci Bölüm
KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ TÜRLERİ VE
KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
§3. GENEL OLARAK KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞI KAVRAMI  49
§4. KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ TÜRLERİ  50
I. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Kısmî İfa İmkânsızlığı  50
A. Genel Olarak  50
B. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Sorumlu Olmadığı Kısmî İfa İmkânsızlığı (TBK. m. 137/1)  50
1. Edimin İfası Kısmen İmkânsız Olmalıdır  50
a. Edimin Maddî Olarak Bölünebilirliği  51
b. Maddî Olarak Bölünebilir Olmasına Rağmen Kısmî İmkânsızlığın Vücut Bulmadığı Durumlar  52
c. Yapma ve Yapmama Edimlerinin Bölünebilirliği  53
2. Kısmî İfa İmkânsızlığı Sözleşme Kurulduktan Sonra Meydana Gelmelidir.  55
3. Meydana Gelen Kısmî İfa İmkânsızlığı Objektif Olmalı ve Süreklilik Arz Etmelidir  56
4. Kısmî İfa İmkânsızlığı Nedeniyle Borçluya Sorumluluk Yüklenememelidir  57
a. Mücbir Sebep Nedeniyle Borçluya Sorumluluk Yüklenememesi  58
b. Beklenmeyen Hal Nedeniyle Borçluya Sorumluluk Yüklenememesi  61
c. Taraflarca İmzalanan Sorumsuzluk Anlaşması Gereği Borçluya Sorumluluk Yüklenememesi  61
5. Tarafların Farazi İradelerinin Doğru Tespiti  64
a. Genel Olarak  64
b. Sübjektif Görüş  65
c. Objektif Görüş  65
d. İki Aşamalı Farazi İradeler Görüşü  66
C. Taraflara Karşılıklı Olarak Borç Yükleyen Sözleşmelerde Kısmî İfa İmkânsızlığı (TBK. m. 137/2)  67
1. Taraflara Karşılıklı Olarak Borç Yükleyen Sözleşmenin Bulunması  67
2. Taraflardan Birinin Borcunun Kısmen İmkânsızlaşması  68
3. Alacaklının Kısmî İfaya Razı Olması veya Karşı Edimin Bölünebilir Nitelikte Olması  68
a. Alacaklının Kısmî İfaya Razı Olması  68
b. Karşı Edimin Bölünebilir Nitelikte Olması  71
II. Borçlunun Sorumlu Olduğu Kısmî İfa İmkânsızlığı  72
A. Genel Olarak  72
B. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığına İlişkin Yasal Boşluğun Doldurulmasında Yararlanılabilecek Olan Kanun Maddeleri (TBK. m. 84, TBK. m. 112 ve TBK. m. 137)  72
C. Borçlunun Sorumlu Olduğu Kısmî İfa İmkânsızlığının Unsurları  73
1. Borçlunun Kusuru Olmamasına Rağmen Kısmî İfa İmkânsızlığından Sorumlu Tutulabildiği Durumlar  74
a. Kanun Gereği Sorumlu Olduğu Durumlar  77
aa. Yardımcı Kişinin Davranışıyla Meydana Gelen İmkânsızlıktan Sorumluluk  77
bb. Borçlu Temerrüt Hâlinde İken Meydana Gelen İmkânsızlıktan Sorumluluk  78
cc. Hakkaniyet Sorumluluğu  80
dd. Kanunda Belirtilmiş Özel Durumlar  81
b. Taraflar Arasındaki Anlaşma Gereği Borçlunun Sorumlu Olduğu Haller  81
§5. KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  82
I. Kısmî İfa İmkânsızlığı – Nitelik Yönünden İmkânsızlık  82
II. Kısmî İfa İmkânsızlığı – İfa Yeri Yönünden İmkânsızlık  83
III. Kısmî İfa İmkânsızlığı – İfa Zamanı Yönünden İmkânsızlık  84
A. Kesin Vadeli İşlemlerde Kısmî İfa İmkânsızlığı  84
B. Sürekli Borç İlişkilerinde Kısmî İfa İmkânsızlığı  87
IV. Kısmî İfa İmkânsızlığı – Seçimlik Borçta Edimlerden Bir veya Birkaçının İmkânsızlaşması  88
V. Kısmî İfa İmkânsızlığı – Başlangıçtaki Kısmî İmkânsızlık  90
Üçüncü Bölüm
KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ SONUÇLARI
§6. BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ SONUÇLARI  93
I. Kısmî İfa İmkânsızlığının Borç İlişkisine Etkisi  93
A. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Kısmî İfa İmkânsızlığının Borç İlişkisine Etkisi  93
1. Parça Borçlarında  94
2. Cins Borçlarında  95
3. Sınırlı Cins Borçlarında  98
B. İki Tarafa Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borç İlişkisine Etkisi  98
II. Bildirim ve Zararın Artmaması İçin Gerekli Önlemlerin Alınması Yükümlülüğünün Başlaması  100
III. Kaim Değer Talebi  103
A. Genel Olarak  103
B. Kaim Değerin Talep Edilmesinin Şartları  105
1. Borçlanılan Edim Sözleşme Kurulduktan Sonra İmkânsız Hâle Gelmelidir  105
2. Borçlu Edimin İfasının İmkânsızlaşmasına Bağlı Olarak Kaim Değer Elde Edilmiş Olmalıdır  105
3. Kaim Değer, İmkânsız Hâle Gelen Edim Sonucu Borçlunun Malvarlığında Oluşan Boşluğu Ekonomik Olarak Doldurmalıdır  106
4. İfası İmkânsızlaşan Edim Verme Edimi Olmalıdır  106
5. Alacaklı Kaim Değeri Talep Etmelidir  107
C. Kaim Değerin Kapsamı  108
IV. İki Tarafa Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Karşı Edimin Akıbeti  110
§7. BORÇLUNUN SORUMLU OLDUĞU KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ SONUÇLARI  114
I. Borçlunun Sorumlu Olduğu Kısmî İfa İmkânsızlığının Borç İlişkisine Etkisi  114
II. Borçlunun Sorumlu Olduğu Kısmî İfa İmkânsızlığı Hâlinde Alacaklının Sahip Olduğu Haklar  115
A. Tazminat Talebi  115
1. Maddî Tazminat Talebi  116
2. Manevi Tazminat Talebi  121
B. Kaim Değer Talebi  123
C. Sözleşmeden Dönme  124
III. Borçlunun İfanın Kısmen İmkânsız Hâle Geldiğini Bildirim ve Zararın Artmaması İçin Gerekli Önlemleri Alma Yükümlülüğünün Başlaması  125
IV. İki Tarafa Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Karşı Edimin Akıbeti  126
Sonuç  129
Kaynakça  135
Kavramlar Dizini  141
 


Eraslan Özkaya
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Necati Şükrü Bayramoğlu
Ağustos 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Merve Keskin Orhan
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
İMKÂNSIZLIK
§1. İMKÂNSIZLIK KAVRAMI  17
I. Genel Olarak İmkânsızlık Kavramı  17
II. İmkânsızlığın Dayandığı Sebepler  19
A. Maddî İmkânsızlık  19
B. Hukukî İmkânsızlık  21
§2. İMKÂNSIZLIK TÜRLERİ  23
I. Genel Olarak  23
II. Başlangıçtaki İmkânsızlık– Sonraki İmkânsızlık  23
III. Objektif İmkânsızlık – Sübjektif İmkânsızlık  28
IV. Sürekli İmkânsızlık– Geçici İmkânsızlık  31
A. Kesin Vadeli İşlemlerde Geçici İmkânsızlık  35
B. Sürekli Borç İlişkilerinde İmkânsızlık  37
V. Borçlunun Sorumlu Olduğu/Olmadığı İmkânsızlık  42
VI. Tam İmkânsızlık– Kısmî İmkânsızlık  44
VII. Alacaklının Sorumlu Olduğu/Olmadığı İmkânsızlık  45
İkinci Bölüm
KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ TÜRLERİ VE
KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
§3. GENEL OLARAK KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞI KAVRAMI  49
§4. KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ TÜRLERİ  50
I. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Kısmî İfa İmkânsızlığı  50
A. Genel Olarak  50
B. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Sorumlu Olmadığı Kısmî İfa İmkânsızlığı (TBK. m. 137/1)  50
1. Edimin İfası Kısmen İmkânsız Olmalıdır  50
a. Edimin Maddî Olarak Bölünebilirliği  51
b. Maddî Olarak Bölünebilir Olmasına Rağmen Kısmî İmkânsızlığın Vücut Bulmadığı Durumlar  52
c. Yapma ve Yapmama Edimlerinin Bölünebilirliği  53
2. Kısmî İfa İmkânsızlığı Sözleşme Kurulduktan Sonra Meydana Gelmelidir.  55
3. Meydana Gelen Kısmî İfa İmkânsızlığı Objektif Olmalı ve Süreklilik Arz Etmelidir  56
4. Kısmî İfa İmkânsızlığı Nedeniyle Borçluya Sorumluluk Yüklenememelidir  57
a. Mücbir Sebep Nedeniyle Borçluya Sorumluluk Yüklenememesi  58
b. Beklenmeyen Hal Nedeniyle Borçluya Sorumluluk Yüklenememesi  61
c. Taraflarca İmzalanan Sorumsuzluk Anlaşması Gereği Borçluya Sorumluluk Yüklenememesi  61
5. Tarafların Farazi İradelerinin Doğru Tespiti  64
a. Genel Olarak  64
b. Sübjektif Görüş  65
c. Objektif Görüş  65
d. İki Aşamalı Farazi İradeler Görüşü  66
C. Taraflara Karşılıklı Olarak Borç Yükleyen Sözleşmelerde Kısmî İfa İmkânsızlığı (TBK. m. 137/2)  67
1. Taraflara Karşılıklı Olarak Borç Yükleyen Sözleşmenin Bulunması  67
2. Taraflardan Birinin Borcunun Kısmen İmkânsızlaşması  68
3. Alacaklının Kısmî İfaya Razı Olması veya Karşı Edimin Bölünebilir Nitelikte Olması  68
a. Alacaklının Kısmî İfaya Razı Olması  68
b. Karşı Edimin Bölünebilir Nitelikte Olması  71
II. Borçlunun Sorumlu Olduğu Kısmî İfa İmkânsızlığı  72
A. Genel Olarak  72
B. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığına İlişkin Yasal Boşluğun Doldurulmasında Yararlanılabilecek Olan Kanun Maddeleri (TBK. m. 84, TBK. m. 112 ve TBK. m. 137)  72
C. Borçlunun Sorumlu Olduğu Kısmî İfa İmkânsızlığının Unsurları  73
1. Borçlunun Kusuru Olmamasına Rağmen Kısmî İfa İmkânsızlığından Sorumlu Tutulabildiği Durumlar  74
a. Kanun Gereği Sorumlu Olduğu Durumlar  77
aa. Yardımcı Kişinin Davranışıyla Meydana Gelen İmkânsızlıktan Sorumluluk  77
bb. Borçlu Temerrüt Hâlinde İken Meydana Gelen İmkânsızlıktan Sorumluluk  78
cc. Hakkaniyet Sorumluluğu  80
dd. Kanunda Belirtilmiş Özel Durumlar  81
b. Taraflar Arasındaki Anlaşma Gereği Borçlunun Sorumlu Olduğu Haller  81
§5. KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  82
I. Kısmî İfa İmkânsızlığı – Nitelik Yönünden İmkânsızlık  82
II. Kısmî İfa İmkânsızlığı – İfa Yeri Yönünden İmkânsızlık  83
III. Kısmî İfa İmkânsızlığı – İfa Zamanı Yönünden İmkânsızlık  84
A. Kesin Vadeli İşlemlerde Kısmî İfa İmkânsızlığı  84
B. Sürekli Borç İlişkilerinde Kısmî İfa İmkânsızlığı  87
IV. Kısmî İfa İmkânsızlığı – Seçimlik Borçta Edimlerden Bir veya Birkaçının İmkânsızlaşması  88
V. Kısmî İfa İmkânsızlığı – Başlangıçtaki Kısmî İmkânsızlık  90
Üçüncü Bölüm
KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ SONUÇLARI
§6. BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ SONUÇLARI  93
I. Kısmî İfa İmkânsızlığının Borç İlişkisine Etkisi  93
A. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Kısmî İfa İmkânsızlığının Borç İlişkisine Etkisi  93
1. Parça Borçlarında  94
2. Cins Borçlarında  95
3. Sınırlı Cins Borçlarında  98
B. İki Tarafa Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borç İlişkisine Etkisi  98
II. Bildirim ve Zararın Artmaması İçin Gerekli Önlemlerin Alınması Yükümlülüğünün Başlaması  100
III. Kaim Değer Talebi  103
A. Genel Olarak  103
B. Kaim Değerin Talep Edilmesinin Şartları  105
1. Borçlanılan Edim Sözleşme Kurulduktan Sonra İmkânsız Hâle Gelmelidir  105
2. Borçlu Edimin İfasının İmkânsızlaşmasına Bağlı Olarak Kaim Değer Elde Edilmiş Olmalıdır  105
3. Kaim Değer, İmkânsız Hâle Gelen Edim Sonucu Borçlunun Malvarlığında Oluşan Boşluğu Ekonomik Olarak Doldurmalıdır  106
4. İfası İmkânsızlaşan Edim Verme Edimi Olmalıdır  106
5. Alacaklı Kaim Değeri Talep Etmelidir  107
C. Kaim Değerin Kapsamı  108
IV. İki Tarafa Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Karşı Edimin Akıbeti  110
§7. BORÇLUNUN SORUMLU OLDUĞU KISMÎ İFA İMKÂNSIZLIĞININ SONUÇLARI  114
I. Borçlunun Sorumlu Olduğu Kısmî İfa İmkânsızlığının Borç İlişkisine Etkisi  114
II. Borçlunun Sorumlu Olduğu Kısmî İfa İmkânsızlığı Hâlinde Alacaklının Sahip Olduğu Haklar  115
A. Tazminat Talebi  115
1. Maddî Tazminat Talebi  116
2. Manevi Tazminat Talebi  121
B. Kaim Değer Talebi  123
C. Sözleşmeden Dönme  124
III. Borçlunun İfanın Kısmen İmkânsız Hâle Geldiğini Bildirim ve Zararın Artmaması İçin Gerekli Önlemleri Alma Yükümlülüğünün Başlaması  125
IV. İki Tarafa Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Karşı Edimin Akıbeti  126
Sonuç  129
Kaynakça  135
Kavramlar Dizini  141
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020