Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Dönüştürücü Arabuluculuk – Problem Çözücü Arabuluculuk ile Uyumlaştırılması
Haziran 2018 / 1. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tarafsız üçüncü kişi yardımıyla yürütülen müzakere şeklinde tanımlanabilecek arabuluculuk yöntemi gerçekleştirilen modern yargılama reform hareketlerinde yaygın olarak benimsenen ve üzerinde en çok çalışılan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak gündeme gelmektedir.

Bu çalışmanın konusu, Robert A. Baruch Bush ile Joseph P. Folger tarafından 1994 yılında kaleme alınan The Promise of Mediaton: Responding to Conflict through Empowerment and Recognition isimli eserde temelleri oluşturulan ve aynı yazarların 2005 yılında yayınladıkları The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict isimli eser ile günümüzdeki halini alan dönüştürücü arabuluculuk yaklaşımının, problem çözücü yaklaşım ile entegrasyonunun sağlanmasının mümkün olmadığına yönelik argümanına karşı, bu yaklaşımın problem çözücü yaklaşımla uyumlaştırılmasının mümkün olduğu temel argümanından yola çıkarak uygulamaya yönelik heterojen bir arabuluculuk yaklaşımı oluşturmaktır.

Konu Başlıkları
Arabuluculuk
Arabulucunun Rolüne İlişkin Yaklaşımlar
Dönüştürücü Yaklaşımın Problem Çözücü Yaklaşımla Uyumlaştırılması
Barkod: 9789750249136
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ARABULUCULUK
1.1. ALTERNATİF BİR UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK  23
1.1.1. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Kavramı  23
1.1.2. Başlıca Modern AUÇ Yöntemleri  39
1.1.3. Arabuluculuk Yönteminin AUÇ Yöntemleri İçindeki Yeri  54
1.1.3.1. Tanım ve Özellikler  55
1.1.3.2. Arabuluculuk ile Uzlaşma Arasındaki Farklar  58
1.2. ARABULUCULUKTA ETKİNLİK KAZANAN TEMEL İLKELER  61
1.2.1. Gizlilik  63
1.2.2. Gönüllülük  69
1.2.3. Arabulucunun Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı  73
1.2.4. Tarafların Etkinliği  76
1.3. ARABULUCULUK ÇEŞİTLERİ  77
İkinci Bölüm
ARABULUCUNUN ROLÜNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
2.1. ÇATIŞMA VE UYUŞMAZLIK GİDERİMİNDE MÜZAKERE  81
2.1.1. Çatışma ve Uyuşmazlık Kavramları  81
2.1.2. Müzakere  84
2.1.2.1. Müzakere Sürecinde Etkileşim Çeşitleri  84
2.1.2.1.1. Edimsel Müzakere  85
2.1.2.1.2. Dağıtıcı Müzakere  86
2.1.2.1.3. Bütünleyici Müzakere  86
2.1.2.1.4. Dönüştürücü Müzakere  87
2.1.2.2. Öne Çıkan Müzakere Yaklaşımları  88
2.1.2.2.1. Mücadeleci Yaklaşım  88
2.1.2.2.2. İşbirlikçi Yaklaşım  89
2.1.2.2.3. Problem Çözücü Yaklaşım  91
2.1.2.2.4. Diyalog Yaklaşımı  92
2.2. ARABULUCULUK SÜRECİNİN MODELLENMESİ  92
2.2.1. Klasik Anlayıştan Uzaklaşmak  94
2.2.2. Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculuk Uçlarında Çözüm Arayışı  99
2.2.3. İlişkisel Bakış Açısına Belirginlik Kazandırmak  105
2.2.3.1. Öyküleyici Arabuluculuk Yaklaşımı  106
2.2.3.2. Dönüştürücü Arabuluculuk Yaklaşımı  109
2.2.3.2.1. Problem Çözücü Yaklaşım Karşısında Dönüştürücü Yaklaşım  114
2.2.3.2.2. Uyum Yaklaşımı Karşısında Dönüştürücü Yaklaşım  116
2.2.4. Dönüştürücü Yaklaşımda Çatışma Dönüşümü  118
2.2.4.1. Olumsuz Çatışma Düzeyi  119
2.2.4.2. Çatışma Dönüşümü  121
2.2.4.2.1. Güçlendirme ve Tanıma  122
2.2.4.2.1.1. Güçlendirme  124
2.2.4.2.1.2. Tanıma  124
2.2.4.2.2. Dönüştürücü Yaklaşımda Arabulucunun Rolü  125
2.2.4.2.2.1. Çatışma Dönüşümü ve Arabulucunun Rolü  125
2.2.4.2.2.2. Güçlendirme ve Tanıma Ekseninde Arabulucunun Rolü  127
2.2.4.2.2.3. Dönüştürücü Arabulucu Becerileri  129
2.2.5. Dönüştürücü Arabuluculuğun Karakteristik Özellikleri  135
2.2.5.1. Açılış Konuşmasında Arabulucunun Rolünün ve Hedeflerinin Güçlendirme ile Tanıma Temelinde Açıklanması  135
2.2.5.2. Sonuçlardan Sorumluluğun Taraflar Üzerinde Bırakılması  136
2.2.5.3. Tarafların Görüşleri ve Kararları Hakkında Yargılayıcı Olmanın Bilinçli Bir Şekilde Reddedilmesi  137
2.2.5.4. Tarafların Yeterlilikleri ve Güdüleriyle İlgili İyimser Bir Bakış Açısının Benimsenmesi  139
2.2.5.5. Tarafların Duygularını İfade Etmelerine İzin Verilmesi  140
2.2.5.6. Tarafların Tereddütlerini Açıklamalarına ve Açıklığa Kavuşturmalarına İmkân Tanınması  141
2.2.5.7. Çatışma Etkileşiminin Şu Andaki Haline Odaklanılması  142
2.2.5.8. Tarafların Geçmişte Yaşanan Olaylarla İlgili İfadelerine İzin Verilmesi  142
2.2.5.9. Çatışma Etkileşimin Daha Geniş Bir Kesitinde Bir Nokta Olarak Müdahale Görünümü  143
2.2.5.10. Küçük Seviyelerde Olsa Dahi Güçlendirme ve Tanıma Ortaya Çıktığında Başarı Duygusu Hissetmek  144
2.2.6. Dönüştürücü Arabuluculuğa Yatkın Alanlar  145
2.2.6.1. İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Dönüştürücü Arabuluculuk  148
2.2.6.2. Aile Uyuşmazlıklarının Çözümünde Dönüştürücü Arabuluculuk  154
Üçüncü Bölüm
DÖNÜŞTÜRÜCÜ YAKLAŞIMIN PROBLEM ÇÖZÜCÜ YAKLAŞIMLA UYUMLAŞTIRILMASI
3.1. DÖNÜŞTÜRÜCÜ ARABULUCULUĞA GETİRİLEN ELEŞTİRİLER  161
3.2. DÖNÜŞTÜRÜCÜ YAKLAŞIMI UYUMLAŞTIRMA ARZUSU  168
3.3. UYUMLAŞTIRILMIŞ BİR DÖNÜŞTÜRÜCÜ YAKLAŞIM MODELİ  169
3.3.1. Arabuluculuk Sürecinde Hedef Başarımının Optimizasyonu  172
3.3.2. Uyumlaştırılmış Yaklaşımda Arabuluculuk Süreci  174
3.3.2.1. Dinamik Süreç Planlaması Anlayışı  174
3.3.2.2. Süreç Yönetimine İlişkin Karar Verme Aşaması  175
3.3.2.2.1. Ön Yargılar ve Suizanlar  176
3.3.2.2.2. Ön Yargılar ve Suizanların Bertaraf Edilmesi  177
3.3.2.3. Uyuşmazlık Çözümüne veya Çatışma Dönüşümüne Odaklanılması  181
3.3.2.4. Problem Çözücü Yaklaşıma Süreç İçinde Etkinlik Kazandırılması  182
3.3.2.5. Güçlendirme ve Tanımanın Süreç Dışında Tutulması  183
3.3.2.5.1. Güçlendirme ve Tanıma Başarımında Tarafların Başbaşa Bırakılması  183
3.3.2.5.2. Güçlendirme ve Tanıma Başarımında Süreç Dışında Rehberlik  185
3.3.2.6. Yaklaşımlar Arasında Geçiş  186
3.3.2.6.1. Çatışma İlişkisine Frekans Yaklaşımı  187
3.3.2.6.2. Güçlendirme ve Tanımanın Optimum Düzeyine Ulaşılması  188
3.3.2.6.3. Dengelenmiş Bir Çatışma Düzeyi Yaklaşımı  188
3.3.2.7. Çözümün İçselleştirilmesi  190
3.3.3. Uyumlaştırılmış Yaklaşımda Arabuluculuk Becerileri ve Taktikleri  193
3.4. UYUMLAŞTIRILMIŞ YAKLAŞIMIN FAYDA ODAKLARI  196
3.4.1. Çatışma Dönüşümüne Odaklanan Bir Yaklaşımın Uygulanma Alanını Genişletme  196
3.4.2. Mahkeme Bağlantılı Uyumlaştırılmış Arabuluculuk  197
Sonuç  203
Kaynakça  207
Kavramlar Dizini  221
 


Dr. Öğr. Üyesi Emre Kıyak
Dr. Emre KIYAK

Yayınlarından Bazıları:

Kitaplar:
Dönüştürücü Arabuluculuk – Problem Çözücü Arabuluculuk ile Uyumlaştırılması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.
Türk Hukuk Muhakemesinde Davanın Açılmasının Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.

Hakemli Makaleler:
“Medeni Usul Hukukunda Maddi Hataların Düzeltilmesi (HMK m. 183)”, Terazi Hukuk Dergisi, 12 (134), 2017, 31–;;;;42.

“Arabuluculuk Sonunda Ulaşılan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 6 (21), 2015, 523–;;;;548.

“Davaya Bakmaktan Yasaklı Hâkimin Görevsizlik Kararı Vermesinin Mümkün Olup Olmadığı ve Davaya Bakmaktan Yasaklı Yargıtay Üyesinin Kullandığı Oyla Kesinleşen Hükme Karşı Hukukî Çareler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23 (1), 2015, 255–;;;;270.

“Yargıtay Kararları Işığında Dava Dilekçesinde Yer Alan Unsurların Eksik Olması Halinde Uygulanacak Hükümler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22 (1), 2014, 127–;;;;158.

“Hukuk Yargılamasında Genel Mahkemeler Arasındaki Görev Ayrımının Sorgulanması ve Bir Kanun Taslağı”, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 10 (28), 2014, 59–;;;;86.

“Türkiye de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşları İçin Teminat Gösterme Yükümlülüğü HMK m. 84/1(a)”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16 (1), 2012, 225–;;;;246.
Remzi Özmen
Ocak 2019
9.00 TL
Sepete Ekle
Hüsnü Aldemir
Ocak 2019
248.40 TL
Sepete Ekle
Hamide Özden Özkaya Ferendeci
Ocak 2019
36.00 TL
Sepete Ekle
Nuray Ekşi
Ocak 2019
32.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ARABULUCULUK
1.1. ALTERNATİF BİR UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK  23
1.1.1. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Kavramı  23
1.1.2. Başlıca Modern AUÇ Yöntemleri  39
1.1.3. Arabuluculuk Yönteminin AUÇ Yöntemleri İçindeki Yeri  54
1.1.3.1. Tanım ve Özellikler  55
1.1.3.2. Arabuluculuk ile Uzlaşma Arasındaki Farklar  58
1.2. ARABULUCULUKTA ETKİNLİK KAZANAN TEMEL İLKELER  61
1.2.1. Gizlilik  63
1.2.2. Gönüllülük  69
1.2.3. Arabulucunun Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı  73
1.2.4. Tarafların Etkinliği  76
1.3. ARABULUCULUK ÇEŞİTLERİ  77
İkinci Bölüm
ARABULUCUNUN ROLÜNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
2.1. ÇATIŞMA VE UYUŞMAZLIK GİDERİMİNDE MÜZAKERE  81
2.1.1. Çatışma ve Uyuşmazlık Kavramları  81
2.1.2. Müzakere  84
2.1.2.1. Müzakere Sürecinde Etkileşim Çeşitleri  84
2.1.2.1.1. Edimsel Müzakere  85
2.1.2.1.2. Dağıtıcı Müzakere  86
2.1.2.1.3. Bütünleyici Müzakere  86
2.1.2.1.4. Dönüştürücü Müzakere  87
2.1.2.2. Öne Çıkan Müzakere Yaklaşımları  88
2.1.2.2.1. Mücadeleci Yaklaşım  88
2.1.2.2.2. İşbirlikçi Yaklaşım  89
2.1.2.2.3. Problem Çözücü Yaklaşım  91
2.1.2.2.4. Diyalog Yaklaşımı  92
2.2. ARABULUCULUK SÜRECİNİN MODELLENMESİ  92
2.2.1. Klasik Anlayıştan Uzaklaşmak  94
2.2.2. Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculuk Uçlarında Çözüm Arayışı  99
2.2.3. İlişkisel Bakış Açısına Belirginlik Kazandırmak  105
2.2.3.1. Öyküleyici Arabuluculuk Yaklaşımı  106
2.2.3.2. Dönüştürücü Arabuluculuk Yaklaşımı  109
2.2.3.2.1. Problem Çözücü Yaklaşım Karşısında Dönüştürücü Yaklaşım  114
2.2.3.2.2. Uyum Yaklaşımı Karşısında Dönüştürücü Yaklaşım  116
2.2.4. Dönüştürücü Yaklaşımda Çatışma Dönüşümü  118
2.2.4.1. Olumsuz Çatışma Düzeyi  119
2.2.4.2. Çatışma Dönüşümü  121
2.2.4.2.1. Güçlendirme ve Tanıma  122
2.2.4.2.1.1. Güçlendirme  124
2.2.4.2.1.2. Tanıma  124
2.2.4.2.2. Dönüştürücü Yaklaşımda Arabulucunun Rolü  125
2.2.4.2.2.1. Çatışma Dönüşümü ve Arabulucunun Rolü  125
2.2.4.2.2.2. Güçlendirme ve Tanıma Ekseninde Arabulucunun Rolü  127
2.2.4.2.2.3. Dönüştürücü Arabulucu Becerileri  129
2.2.5. Dönüştürücü Arabuluculuğun Karakteristik Özellikleri  135
2.2.5.1. Açılış Konuşmasında Arabulucunun Rolünün ve Hedeflerinin Güçlendirme ile Tanıma Temelinde Açıklanması  135
2.2.5.2. Sonuçlardan Sorumluluğun Taraflar Üzerinde Bırakılması  136
2.2.5.3. Tarafların Görüşleri ve Kararları Hakkında Yargılayıcı Olmanın Bilinçli Bir Şekilde Reddedilmesi  137
2.2.5.4. Tarafların Yeterlilikleri ve Güdüleriyle İlgili İyimser Bir Bakış Açısının Benimsenmesi  139
2.2.5.5. Tarafların Duygularını İfade Etmelerine İzin Verilmesi  140
2.2.5.6. Tarafların Tereddütlerini Açıklamalarına ve Açıklığa Kavuşturmalarına İmkân Tanınması  141
2.2.5.7. Çatışma Etkileşiminin Şu Andaki Haline Odaklanılması  142
2.2.5.8. Tarafların Geçmişte Yaşanan Olaylarla İlgili İfadelerine İzin Verilmesi  142
2.2.5.9. Çatışma Etkileşimin Daha Geniş Bir Kesitinde Bir Nokta Olarak Müdahale Görünümü  143
2.2.5.10. Küçük Seviyelerde Olsa Dahi Güçlendirme ve Tanıma Ortaya Çıktığında Başarı Duygusu Hissetmek  144
2.2.6. Dönüştürücü Arabuluculuğa Yatkın Alanlar  145
2.2.6.1. İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Dönüştürücü Arabuluculuk  148
2.2.6.2. Aile Uyuşmazlıklarının Çözümünde Dönüştürücü Arabuluculuk  154
Üçüncü Bölüm
DÖNÜŞTÜRÜCÜ YAKLAŞIMIN PROBLEM ÇÖZÜCÜ YAKLAŞIMLA UYUMLAŞTIRILMASI
3.1. DÖNÜŞTÜRÜCÜ ARABULUCULUĞA GETİRİLEN ELEŞTİRİLER  161
3.2. DÖNÜŞTÜRÜCÜ YAKLAŞIMI UYUMLAŞTIRMA ARZUSU  168
3.3. UYUMLAŞTIRILMIŞ BİR DÖNÜŞTÜRÜCÜ YAKLAŞIM MODELİ  169
3.3.1. Arabuluculuk Sürecinde Hedef Başarımının Optimizasyonu  172
3.3.2. Uyumlaştırılmış Yaklaşımda Arabuluculuk Süreci  174
3.3.2.1. Dinamik Süreç Planlaması Anlayışı  174
3.3.2.2. Süreç Yönetimine İlişkin Karar Verme Aşaması  175
3.3.2.2.1. Ön Yargılar ve Suizanlar  176
3.3.2.2.2. Ön Yargılar ve Suizanların Bertaraf Edilmesi  177
3.3.2.3. Uyuşmazlık Çözümüne veya Çatışma Dönüşümüne Odaklanılması  181
3.3.2.4. Problem Çözücü Yaklaşıma Süreç İçinde Etkinlik Kazandırılması  182
3.3.2.5. Güçlendirme ve Tanımanın Süreç Dışında Tutulması  183
3.3.2.5.1. Güçlendirme ve Tanıma Başarımında Tarafların Başbaşa Bırakılması  183
3.3.2.5.2. Güçlendirme ve Tanıma Başarımında Süreç Dışında Rehberlik  185
3.3.2.6. Yaklaşımlar Arasında Geçiş  186
3.3.2.6.1. Çatışma İlişkisine Frekans Yaklaşımı  187
3.3.2.6.2. Güçlendirme ve Tanımanın Optimum Düzeyine Ulaşılması  188
3.3.2.6.3. Dengelenmiş Bir Çatışma Düzeyi Yaklaşımı  188
3.3.2.7. Çözümün İçselleştirilmesi  190
3.3.3. Uyumlaştırılmış Yaklaşımda Arabuluculuk Becerileri ve Taktikleri  193
3.4. UYUMLAŞTIRILMIŞ YAKLAŞIMIN FAYDA ODAKLARI  196
3.4.1. Çatışma Dönüşümüne Odaklanan Bir Yaklaşımın Uygulanma Alanını Genişletme  196
3.4.2. Mahkeme Bağlantılı Uyumlaştırılmış Arabuluculuk  197
Sonuç  203
Kaynakça  207
Kavramlar Dizini  221
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019