Tüm Yönleriyle Uygulamalı İhracat Muhasebesi Pratik Bilgiler – Monografiler – Dilekçe ve Formlar Mustafa Özbay, Mustafa Özçelik  - Kitap
Tüm Yönleriyle

Uygulamalı İhracat Muhasebesi

Pratik Bilgiler – Monografiler – Dilekçe ve Formlar

2. Baskı, 
Eylül 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
344
Barkod:
9789750259944
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Aralık 2004
30,00
30,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Uzun yıllar, İhracat yapan büyük bir şirkette Muhasebe bölümünde yöneticilik yapan yazarlar tarafından kaleme alınan kitap, ihracat yapan firmalarda muhasebe işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini uygulamalar ve örneklerle açıklayan, gereksiz mevzuat ve ayrıntılardan arındırılmış bir şekilde hazırlanmıştır. Genelde bu tür kitaplar, teorik ağırlıklı yazıldığı için uygulamacılar açısından yeterli bilgileri içerememektedir. Bu kitap tam da bu eksikliği gidermek amacıyla hazırlanmıştır.
İnternet teknolojisinin son derece yaygın olduğu günümüzde, ilgili kanun, tebliğ, özelge gibi mevzuatlara herkes son derece rahat bir şekilde ulaşabilmektedir. Bu nedenle kitabımızda bu tür mevzuatlardan çok, yazarların uzun yıllara dayanan tecrübeleri aktarılmıştır.
Kitapta konular, bir ders kitabından ziyade konu hakkında kursa gider gibi tasarlanmıştır. Kitap, konuya yeni başlayanlara olduğu kadar konu hakkında kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İhracat İşlemlerinde Yapılan Masraflar
.
İhracat Faturasının Kesilmesi
.
İhracat Faturalarının ve Tahsilatın Muhasebeleştirilmesi
.
İhracatta Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi
.
İhraç Kayıtlı Teslimlerde Kur Farkı İşlemleri
.
Direkt İhracat mı, İhraç Kayıtlı Satışlar mı Daha Avantajlı?
.
İhracatta Götürü Gider Uygulaması
.
Yüklenilen KDV'nin Hesaplanması
.
KDV Tahakkuklarının Muhasebeleştirilmesi
.
KDV Beyanname Örnekleri
.
Örneklerle KDV Mahsupları
.
İhracat Muhasebesi Monografileri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
1. İHRACATLA İLGİLİ TANIMLAR 
17
1.1. İHRACATIN TANIMI 
17
1.1.1. İhracat Yönetmeliğine Göre Tanımı 
17
1.1.2. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre Tanımı 
18
1.2. İHRACATÇININ TANIMI 
18
1.3. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 
18
1.4. FİİLİ İHRACAT 
20
1.5. İHRAÇ KAYITLI SATIŞ 
21
1.5.1. İhraç Kaydıyla Mal Teslim Alan İhracatçılar Bakımından 
21
1.5.2. İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edenler Bakımından 
21
1.5.3. İhraç kayıtlı Teslim’in Şartları 
22
1.6. İNTAÇ TARİHİ VE ÖNEMİ 
24
1.7. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 
26
2. İHRACAT MUHASEBESİNDE KARŞILAŞILAN İNGİLİZCE TERİMLER 
29
3. DIŞ TİCARET MEVZUATI HÜKÜMLERİNE GÖRE İHRACAT ŞEKİLLERİ 
33
3.1. ÖN İZNE BAĞLI İHRACAT 
33
3.2. KAYDA BAĞLI İHRACAT 
33
3.3. KREDİLİ İHRACAT 
34
3.4. KONSİNYE İHRACAT 
34
3.5. YURT DIŞI FUAR VE SERGİLERE KATILIM VE İHRACAT 
35
3.6. İTHAL EDİLMİŞ MALIN İHRACI 
36
3.7. SERBEST BÖLGELERE YAPILACAK İHRACAT 
36
3.8. DİĞER İHRACAT ŞEKİLLERİ VE TRANSİT TİCARET 
37
4. KAMBİYO MEVZUATI HÜKÜMLERİNE GÖRE İHRACAT ÇEŞİTLERİ 
39
4.1. ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İHRACAT TÜRLERİ 
39
4.1.1. Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/Cash Before Delivery) 
39
4.1.2. Akreditifli Ödeme (Letter of Credit) 
39
4.1.3. Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents/Documentary Collections) 
41
4.1.4. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 
41
4.2. DÖVİZ TRANSFERLERİ YAPILIP YAPILMAMASINA GÖRE İHRACAT TÜRLERİ 
42
4.2.1. Bedelli İhracat 
42
4.2.2. Bedelsiz İhracat 
42
5. GÜMRÜK BEYANNAMESİ İŞLEMLERİ 
43
5.1. GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 
45
5.2. İHRACATTA DİJİTAL GÜMRÜK UYGULAMASI 
47
5.3. İHRACAT BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ 
48
6. İHRACI ÖN İZNE BAĞLI VE YASAK OLAN MALLAR 
59
6.1. İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ 
59
6.2. İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ 
62
7. İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI DOKÜMANLAR 
65
7.1. FATURA (INVOICE) 
65
7.2. MENŞE ŞAHADETNAMESİ (CERTIFICATE OF ORIGIN) 
71
7.3. TEDARİKÇİ BEYANI (SUPPLIERS' DECLARATION) 
75
7.4. EUR–MED DOLAŞIM SERTİFİKASI (EUR–MED MOVEMENT CERTIFICATE) 
76
7.5. FORM A MENŞE BELGESİ 
76
7.6. ÇEKİ LİSTESİ (WEIGHT NOTE)–PACKING LIST (PACKING LIST) 
77
7.7. KONŞİMENTO, TAŞIMA BELGELERİ (BILL OF LADING, TRANSPORT DOCUMENTS) 
78
7.8. DİĞER BELGELER 
84
7.9. MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN BELGELER 
95
8. İHRACAT İŞLEMLERİNDE YAPILAN MASRAFLAR 
97
8.1. İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÖDEMELERİ 
97
8.2. NİSPİ AİDAT 
97
8.3. GÜMRÜK BEYANNAMESİ ÜCRETİ 
98
8.4. TİCARET ODASINA YAPILAN ÖDEMELER 
99
8.5. GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖDEMELERİ 
100
8.6. NAVLUN ÖDEMESİ 
102
8.7. MESAİ ÜCRETİ 
103
8.8. ARDİYE ÖDEMESİ 
103
8.9. DEMURAJ ÖDEMESİ 
106
8.10. TERMİNAL VE DİĞER HİZMETLER ÜCRETİ 
107
9. DİĞER HÜKÜMLER 
109
9.1. GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN İPTALİ 
109
9.2. ALICISI TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN MALLAR 
110
9.3. ALICISINA TESLİM EDİLEMEYEN MALLAR VE MALLARIN TERK EDİLMESİ 
111
9.4. GÜMRÜK İDARELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 
111
9.5. SAİR DURUMLAR 
112
10. İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ 
113
10.1. TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM /EX WORKS (EXW) 
113
10.2. TAŞIYICIYA TESLİM / FREE CARRIER (FCA) 
114
10.3. GEMİ DOĞRULTUSUNDA TESLİM / FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) 
114
10.4. GEMİ BORDASINDA TESLİM / FREE ON BOARD (FOB) 
114
10.5. MAL BEDELİ VEYA NAVLUN / COST AND FREIGHT (CFR) 
115
10.6. MAL BEDELİ, SİGORTA, NAVLUN / COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) 
115
10.7. TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE PAID TO (CPT) 
115
10.8. TAŞIMA ÜCRETİ, SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) 
115
11. İHRACAT FATURASININ KESİLMESİ 
117
11.1. DİREK İHRACAT FATURASI NASIL KESİLİR? 
117
11.2. İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASININ KESİLMESİ 
126
11.3. ÖZEL FATURANIN KESİLMESİ 
129
11.4. SERBEST BÖLGELERE SATIŞ FATURASININ KESİLMESİ 
133
11.5. PRATİK BİLGİLER 
135
12. İHRACAT FATURALARININ VE TAHSİLATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
137
12.1. DİREK İHRACAT FATURALARININ VE TAHSİLATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
137
12.2. İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
147
12.3. İHRACAT HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
148
12.4. ÖZEL FATURALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
149
12.5. SERBEST BÖLGELERE SATIŞ FATURALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
150
13. İHRACATTA KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
151
13.1. İHRACAT İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞMESİ VE MUHASEBE KAYDI 
151
13.2. İHRACAT İŞLEMİNE AİT ALACAĞIN AYNI DÖNEM İÇİNDE TAHSİL EDİLMESİ VE MUHASEBE KAYDI 
152
13.3. İHRACAT İŞLEMİNE AİT ALACAĞIN YIL SONU İTİBARİ İLE TAHSİL EDİLEMEMİŞ OLMASI VE MUHASEBE KAYDI 
153
13.4. İHRACAT İŞLEMİNE AİT ALACAĞIN SONRAKİ DÖNEM TAHSİL EDİLMESİ VE MUHASEBE KAYDI 
154
14. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE KUR FARKI İŞLEMLERİ 
157
14.1. MAL ALIŞ VE SATIŞINA İLİŞKİN İMALATÇI VE İHRACATÇI MUHASEBE KAYITLARI 
158
14.2. KUR FARKINA İLİŞKİN İMALATÇI VE İHRACATÇI MUHASEBE KAYITLARI 
159
15. DİREKT İHRACAT MI, İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR MI DAHA AVANTAJLI? 
165
15.1. KDV YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME 
165
15.2. KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME 
168
16. İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI 
169
16.1. GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 
170
16.2. GÖTÜRÜ GİDER KAYDI BELGELİ GİDER KAYDINA ENGEL MİDİR? 
170
16.3. GÖTÜRÜ GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLECEK AZAMİ TUTAR NE KADARDIR? 
171
16.4. GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINDA DİKKATE ALINACAK İHRACAT HASILATI NEDİR? 
171
16.5. GÖTÜRÜ OLARAK HESAPLANAN GİDERLER NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? 
171
17. YÜKLENİLEN KDV’NİN HESAPLANMASI 
173
17.1. HAMMADDE VE AMBALAJ MALZEMELERİ 
173
17.2. GENEL ÜRETİM GİDERLERİNDEN PAY VERİLMESİ 
174
17.3. YÜKLENİLEN KDV ÖRNEĞİ 
175
17.4. YÜKLENİLEN KDV FORMATI VE HAZIRLANMASI 
176
17.5. TİCARİ MAL İHRACATLARINDA YÜKLENİLEN KDV 
177
17.6. PRATİK BİLGİLER 
177
18. KDV TAHAKKUKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
179
18.1. DİREK İHRACAT KDV TAHAKKUKLARININ MUHASEBELEŞMESİ 
179
18.2. İHRAÇ KAYITLI KDV TAHAKKUKLARININ MUHASEBELEŞMESİ 
181
18.3. TİCARİ MAL İHRACATLARINDA KDV TAHAKKUKUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
182
19. KDV BEYANNAME ÖRNEKLERİ 
185
19.1. DİREK İHRACAT BEYANNAME ÖRNEKLERİ 
185
19.2. İHRAÇ KAYITLI SATIŞ BEYANNAME ÖRNEKLERİ 
191
19.3. İHRACAT VE İHRAÇ KAYITLI KARMA ÖRNEKLER 
194
20. İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ VE KAMBİYO TAAHHÜTLERİNİN KAPATILMASI 
201
20.1. İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ 
201
20.2. ÖZELLİĞİ OLAN İHRACAT 
202
20.3. KREDİLİ VEYA KİRALAMA YOLUYLA YAPILAN İHRACAT 
203
20.4. İHRACATÇILARIN SORUMLULUĞU 
203
20.5. EK SÜRE VE MÜCBİR SEBEP HALLERİ 
204
20.6. TERKİN EDİLEBİLECEK TUTARLAR 
205
20.7. İHRACAT BEDELİNDEN İNDİRİMLER 
206
20.8. HESAP KAPATMA VE İHBAR 
207
21. İHRACATTA TAHSİL SÜRELERİ 
209
22. SÜRESİNDE GELMEYEN İHRACAT BEDELLERİNİN DURUMU 
211
22.1. İDARİ PARA CEZASI 
211
22.2. İHRACAT BEDELİNİN SÜRESİ İÇİNDE YURDA GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA İDARE TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZI ÖRNEĞİ 
211
22.3. EK SÜRE VERİLMESİ DURUMLARI 
213
22.4. İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ 
215
23. KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ 
217
23.1. GENEL ESASLAR 
218
23.1.1. Mahsup Yoluyla İade 
218
23.1.2. Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler 
226
23.1.3. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler 
227
23.1.4. Kamuya Ait Kuruluşlara İade 
228
23.1.5. Teminat Karşılığı İade 
229
23.1.6. Vergi İnceleme Raporu ile İade 
233
23.2. ÖZEL ESASLAR 
233
23.2.1. Kapsam ve Tanımlar 
234
23.2.2. Kendileri Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar 
237
23.2.2.1. Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunanlar 
237
23.2.2.1.1. İade Taleplerinde Yapılacak İşlem 
237
23.2.2.1.2. Genel Esaslara Dönüş 
238
23.2.2.1.3. Haklarında. SMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları veya Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri 
239
23.2.2.2. Haklarında SMİYB Kullanma Raporu Bulunanlar 
240
23.2.2.2.1. İade Taleplerinde Yapılacak İşlem 
240
23.2.2.2.2. Genel Esaslara Dönüş 
240
23.2.2.2.3. Haklarında SMİYB Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları veya Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri 
241
23.2.2.3. Haklarında Olumsuz Tespit Bulunanlar 
241
23.2.2.3.1. SMİYB Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar 
241
23.2.2.3.2. SMİYB Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar 
241
23.2.2.3.3. Adreslerinde Bulunmadıkları, Defter ve Belgelerini İbraz Etmedikleri veya Beyanname Vermedikleri Konusunda Tespit Bulunanlar 
242
23.2.2.3.4. İşletme Kapasitesi ile İş Hacmi Arasında Açık Nispetsizlik Tespit Edilenler 
242
23.2.2.4. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar 
242
23.2.2.5. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar 
244
23.2.2.5.1. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Rapor Bulunanların İade Talebi 
244
23.2.2.5.2. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Tespit Bulunanların İade Talebi 
245
23.2.2.6. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler 
246
23.3. MÜTESELSİL SORUMLULUK 
246
23.3.1. Kapsam 
246
23.3.1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar 
247
23.3.1.2. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar 
248
23.3.2. Uygulama 
249
23.4. İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞİ 
251
24. MAHSUP TALEBİNDE ARANILAN BELGELER 
257
24.1. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 
258
24.2. İHRAÇ KAYITLI SATIŞ, İHRACAT FATURALARININ FOTOKOPİSİ VE LİSTESİ 
258
24.3. İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ 
259
24.4. MAHSUP DİLEKÇESİ 
260
25. ÖRNEKLERLE KDV MAHSUPLARI 
261
25.1. İTHALDE ALINAN VERGİLERE MAHSUP ÖRNEKLERİ 
261
25.2. SGK PRİM BORÇLARIN MAHSUP ÖRNEKLERİ 
262
25.3. KENDİLERİNİN DİĞER VERGİ BORÇLARINA MAHSUBU 
262
25.4. DİĞER VERGİ DAİRELERİNE OLAN VERGİ BORÇLARINA MAHSUBU 
264
26. KDV MAHSUPLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
265
26.1. KDV MAHSUPLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
265
26.2. VERGİ DAİRELERİNİN MAHSUPLARI SÜRESİNDE YAPMAMASI DURUMU 
268
27. TİCARİ MALLARIN KDV’Lİ ALINIP SATILMASI VE KDV İADESİNİN ALINMASI 
269
27.1. KDV TAHAKKUKUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
270
27.2. KDV İADESİ TALEBİ GİRİŞİ 
274
28. İHRACAT MUHASEBESİ MONOGRAFİLERİ 
277
28.1. MONOGRAFİ 1 
277
28.1.1. Faturanın Kesilmesi 
277
28.1.2. Faturanın Muhasebeleştirilmesi 
278
28.1.3. İhracat Masraflarının Muhasebeleştirilmesi 
278
28.1.4. Yüklenilen KDV Hesaplanması ve Listesi 
279
28.1.5. İndirilecek KDV Listesi 
280
28.1.6. Satış Faturaları Listesi 
280
28.1.7. Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi 
281
28.1.8. KDV Tahakkukunun Muhasebeleştirilmesi 
281
28.1.9. KDV Beyannamesinin Hazırlanması 
282
28.1.10. Tahsil Edilen İhracat Bedelinin Muhasebeleşmesi 
284
28.2. MONOGRAFİ 2 
284
28.2.1. Faturanın Kesilmesi 
284
28.2.2. Faturanın Muhasebeleştirilmesi 
285
28.2.3. İhracat Masraflarının Muhasebeleşmesi 
286
28.2.4. Yüklenilen KDV Hesaplanması ve Listesi 
287
28.2.5. İndirilecek KDV Listesi 
288
28.2.6. Satış Faturaları Listesi 
288
28.2.7. Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi 
289
28.2.8. KDV Tahakkukunun Muhasebeleştirilmesi 
289
28.2.9. KDV Beyannamesinin Hazırlanması 
290
28.2.10. Tahsil Edilen İhracat Bedelinin Muhasebeleşmesi 
292
29. İHRACATTA KULLANILAN HESAPLAR 
295
29.1. KASA HESABI (100) 
295
29.2. ALINAN ÇEKLER (101) 
296
29.3. BANKALAR (102) 
297
29.4. ALICILAR (120) 
298
29.5. ALACAK SENETLERİ (121) 
300
29.6. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR (136) 
300
29.7. TİCARİ MALLAR (153) 
301
29.8. İNDİRİLECEK KDV (191) 
302
29.9. DİĞER KDV (192) 
302
29.10. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER (380) 
303
29.11. YURTDIŞI SATIŞLAR (601) 
304
30. KDV İADESİ İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE VE FORMLAR 
305
30.1. YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ 
305
30.2. İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ 
305
30.3. SATIŞ FATURALARI LİSTESİ 
306
30.4. İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİ 
306
30.5. İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU 
307
30.6. GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİ LİSTESİ 
307
30.7. KAPASİTE RAPORLARI LİSTESİ (TOBB) 
307
30.8. DÖVİZ ALIM BELGESİ TALİMAT ÖRNEĞİ 
308
30.9. KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ 
309
31. İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 
311
31.1. ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR–GE DESTEĞİ) 
313
31.2. PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ 
314
31.3. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ 
315
31.4. RAPOR DESTEĞİ 
316
31.5. YURT DIŞI ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ 
317
31.6. SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEĞİ 
318
31.7. SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ 
319
31.8. E–TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ 
321
31.9. İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ 
321
31.10. KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (KTZ DESTEĞİ) 
322
31.11. YURT DIŞI BİRİM, MARKA TESCİL TANITIM DESTEĞİ 
324
31.12. TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ 
327
31.13. İHRACAT KREDİ SİGORTA PROGRAMI DESTEĞİ 
327
31.14. ALICI KREDİSİ DESTEĞİ 
328
31.15. YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ 
329
31.16. YURT İÇİ FUAR DESTEKLERİ 
331
31.17. TASARIM DESTEĞİ 
331
31.18. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY® DESTEĞİ 
334
31.19. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI 
336
31.20. ALIM HEYETLERİ 
337
31.21. GENEL TİCARET HEYETLERİ 
338
31.22. MAL İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ 
339
31.23. KOLAY DESTEK 
340
Kaynakça 
341
Kavramlar Dizini 
342
Yazarların Özgeçmişleri 
344