Adalar ve Kayalıklar Rejimi ve Deniz Alanları Sınırlandırılmasına Etkileri Mecnun Özlem  - Kitap

Adalar ve Kayalıklar Rejimi

ve Deniz Alanları Sınırlandırılmasına Etkileri

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
194
Barkod:
9786052648131
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Adalar veya genel olarak kıyılar üzerinden gerçekleştirilen deniz alanları talepleri, eğer başka devletlerin deniz alanları talepleriyle çatışıyorsa sınırlandırma hukukuna giren bir durumdan söz edilmektedir.
Çalışmamızın birinci bölümünden farklı olarak ikinci bölümünde, devletlerin ihtilaflı deniz alanları için öngörülen sınırlandırma hukukuna ilişkin kurallar; uluslararası sözleşmeler, uluslararası mahkeme ve tahkim kararları, öğretideki görüşler ve uluslararası teamül hukuku kuralları çerçevesinde açıklanmaktadır. Adaların deniz alanları sınırlandırılmasındaki rolü ve bu rol dahilinde sınırlandırmaya olan etkileri uluslararası mahkeme ve tahkim kararları açısından ele alınmaktadır.
İkinci bölümün son kısmında, sınırlandırma hukuku ve adaların bu hukuka göre edineceği roller ve etkiler temelinde Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşecek muhtemel bir deniz alanları sınırlandırılmasında adaların etkileri tartışılmaktadır. Bu doğrultuda, ada ile kayalık ayrımının Ege Denizi'ndeki muhtemel deniz alanları sınırlandırmadaki önemi ve adaların kazanacağı etkiler ele alınmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Adalar ve Kayalıklar Rejimi
.
Adaların Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Etkileri
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
ADALAR VE KAYALIKLAR REJİMİ
I. MET OLUŞUMLARI (High–tide Features) 
19
A. Uluslararası Metinlerde Ada Tanımları ve Kayalık Kavramının Gelişimi 
19
1. Kodifikasyon Çalışmalarında Ada Tanımları 
20
2. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Hazırlık
Çalışmaları 
22
B. Ada Kavramının Unsurları 
33
1. Doğal Olarak Oluşmak 
34
2. Arazi Sahası (Kara Parçası) Olmak 
38
3. Su ile Çevrili Olmak 
41
4. Suların En Çok Yükseldiği Zaman Su Üstünde Kalmak 
42
C. Kayalık Kavramı ve Unsurları 
46
1. Adalar Rejimi ve Kayalık Kavramının Yeri 
46
2. Kayalık Kavramının Unsurları 
48
D. Ada veya Kayalık Sayılmayan Oluşumlar ve Yapılar 
50
1. Cezir Yükseklikleri 
50
2. Resifler 
51
3. Yapay Adalar, Tesisler ve Yapılar 
53
4. Takımada Devletleri 
55
II. ADALAR VE DENİZ ALANLARI 
57
A. Adalar ve Esas Hatlar 
58
1. Normal Esas Hatlar 
58
2. Düz Esas Hatlar 
59
a) Birleşik Krallık v. Norveç Davası (Balıkçılık Davası) (1951) 
59
b) Düz Esas Hatlar (Madde 7) 
61
3. Körfezler 
64
a) Hukuki Körfezler 
64
b) Tarihi Körfezler (ve Tarihi Sular) 
65
4. Nehirlerin Ağızları 
67
5. Limanlar ve Demir Yerleri 
68
B. Adalar ve Deniz Alanları 
68
1. Karasuları 
69
2. Bitişik Bölge 
71
3. Kıta Sahanlığı 
72
4. Münhasır Ekonomik Bölge 
76
III. ADA VE KAYALIK AYRIMI 
78
A. Madde 121’deki Ayrımın Önemi 
78
B. Devlet Uygulamasında Adalar Rejimi 
79
C. Uluslararası Mahkeme ve Tahkim Kararlarında Adalar Rejimi 
82
1. Birleşik Krallık v. Fransa Tahkimi (Manş Denizi Tahkimi) (1977) 
82
2. Danimarka v. Norveç Davası (Jan Mayen Davası) (1993) 
83
3. Yemen v. Eritre Tahkimi (1999) 
84
4. Katar v. Bahreyn Davası (2001) 
85
5. Rusya Federasyonu v. Avustralya Davası (Volga Davası) (2002) 
86
6. Nikaragua v. Honduras Davası (2007) 
89
7. Malezya v. Singapur Davası (Pedra Branca Davası) (2008) 
89
8. Romanya v. Ukrayna Davası (Karadeniz Davası) (2009) 
91
b) Tarafların Savunmaları ve Serpents Adası Uyuşmazlığı 
93
9. Nikaragua v. Kolombiya Davası (2012) 
94
10. Kosta Rika v. Nikaragua Davası (2018) 
97
11. Filipinler Cumhuriyeti v. Çin Halk Cumhuriyeti Tahkimi (Güney
Çin Denizi Tahkimi) (2016) 
98
a) Madde 121/3’ün Metinsel Yorumu 
100
b) Madde 121/3’ün Bağlamsal ve BMDHS’nin Amacı ve
Hedefi Açısından Yorumlanması 
108
aa) Adalar, Kayalıklar ve Cezir Yükseklikleri Bağlamı 
108
bb) Madde 121/3 ile Münhasır Ekonomik Bölgenin Amacı Arasındaki Bağlantı 
110
cc) Madde 121/3’ün Hazırlık Çalışmaları 
111
c) Tahkim Mahkemesi Yorumunun İlgili Met Oluşumlarına
Uygulaması 
112
12. Adalar Rejimi ve Uluslararası Teamül Hukuku 
114
13. Değerlendirme 
116
İKİNCİ BÖLÜM
ADALARIN DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA ETKİLERİ
I. GENEL OLARAK DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI HUKUKU 
119
A. Sınırlandırma Hukuku 
120
1. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Öncesi Dönem 
120
2. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 
124
3. Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Uygulanacak Kural 
129
a) Uluslararası Sözleşmelerde Yer Alan Kuralların Değerlendirilmesi 
129
b) İçtihat Hukuku ve Sınırlandırmanın Esasını Oluşturan Kural 
131
B. Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Dikkate Alınan Esas Kural ve İlgili Koşullar 
134
1. Hakça İlkeler 
134
2. İlgili ve Özel Koşullar 
139
C. Sınırlandırma Yöntemleri 
143
D. Adaların Sınırlandırmadaki Rolü 
145
II. DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINDA ADALARIN ESAS NOKTA OLARAK KULLANIMI 
147
A. Adalara Tam Etki Verilmesi 
149
B. Adalara Kısmi Etki Verilmesi 
150
C. Adalara Etki Verilmemesi 
150
III. DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINDA ADALARIN İLGİLİ KOŞUL OLARAK KULLANIMI 
152
A. Adalara Tam Etki Verilmesi 
153
B. Adalara Kısmi Etki Verilmesi 
155
C. Adalara Etki Verilmemesi 
156
IV. ADALARA VERİLECEK ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINAN DURUMLAR 
157
A. Hakça İlkelere Uygunluk 
158
B. Adaların Boyutu 
160
C. Adaların Konumu 
161
D. Adaların Siyasal Statüsü 
165
E. Adaların İnsan Barınmasına veya Ekonomik Hayata Dair Durumu ve Kapasitesi 
166
F. Değerlendirme 
168
V. DEVLETLERARASI UYGULAMADA ADALARIN ROLÜ 
170
VI. EGE DENİZİ’NDEKİ OLASI BİR TÜRKİYE–YUNANİSTAN DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRILMASINDA ADALARIN ETKİLERİ 
171
B. Olası Bir Deniz Alanları Sınırlandırılmasında Adaların Rolü 
173
SONUÇ 
179
KAYNAKÇA 
183