Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İhaleye Fesat Karıştırma
ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları
Ekim 2014 / 2. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
İndirimli: 34.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ocak 2011 39.00 TL 19.90 TL (%49)Sepete Ekle
   

"İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları " kitabında Türk Ceza Kanununun 235. ve 236. maddelerinin uygulamadaki dayanağını oluşturan 4724 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun konuyla ilgili maddeleri, Kamu İhale Kurumunun ceza hukukunun uygulamasını etkileyebilecek nitelikteki kararları, yine Rekabet Kurumunun ihalelerde rekabetin sağlanmasına ilişkin kararları, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay’ın ilgili kararları incelenmiş, maddeler öğretideki görüşler de gözetilerek yorumlanmaya çalışılmıştır.

11. 04.2013 tarih ve 6459 sayılı Kanunla değişiklikle, ihaleye fesat karıştırma suçunu düzenleyen TCK’nın 235. maddesinin unsurlarında değişiklikler meydana gelmiş olduğundan konu ile ilgili uygulamalar bağlamında yeni yorumlar ve Yargıtay’ın temyiz inceleme dairesinin kararları, kitabın 2. baskısında güncel halleri ile işlenmiş, kamu ihaleleri ile ilgili mevzuat metinleri güncellenmiştir.

Konu Başlıkları
İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
Edimin İfasına Fesat Karıştırma
Tebliğler
Barkod: 9789750229985
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
2. Baskıya Önsöz  
Önsöz  
Kısaltmalar  
Giriş  
I. İHALE KAVRAMI  
II. İHALELERİN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER  
III. İHALELERİN DAYANDIĞI HUKUKİ MEVZUAT  
IV. TCK’NIN 235. MADDESİNDE SAYILAN TÜZEL KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAM  
A. Kamu Kurumları  
B. Kamu Kuruluşları  
C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  
D. Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının İştirakiyle Kurulmuş Şirketler  
E. Kamu Kurum veya Kuruluşlarının ya da Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Bünyesinde Faaliyet İcra Eden Vakıflar  
F. Kamu Yararına Çalışan Dernekler  
G. Kooperatifler  
V. KAMU İHALE KANUNU VE DEVLET İHALE KANUNUNUN UYGULANACAĞI İDARELER BAKIMINDAN KAPSAMI  
VI. KAMU İHALE KANUNU VE DEVLET İHALE KANUNUNUN UYGULANACAĞI İDARELER BAKIMINDAN İSTİSNALAR  
VII. KAMU SÖZLEŞMESİ YAPILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER SIRASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR  
VIII. İHALE YÖNTEMLERİ  
A. Kamu Kurum ve Kuruluşları Adına Yapılan İhaleler  
B. Kamu Kurum ve Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan İhaleler  
IX. İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI VE İHALEYE KATILAMAYACAKLAR  
A. İhaleye Katılma Yeterliği  
B. İhalelere Katılmaları Yasak Olan Kişiler  
İHALE YASAKLILIĞI İLE İLGİLİ KAMU İHALE KURULU KARARLARI  
X. İHALE SÜRECİ  
A. İhaleye Hazırlık Süreci  
B. Şartnamenin Hazırlanması- İhalenin İlanı  
C. Tekliflerin Verilmesi- Değerlendirilmesi  
D. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması  
XI. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNUN BAZI SUÇLARLA KIYASLANMASI  
A. Dolandırıcılık ve İhaleye Fesat Karıştırma  
B. Cebir, Tehdit, Hürriyetten Yoksun Bırakma ve İhaleye Fesat Karıştırma  
C. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali ve İhaleye Fesat Karıştırma  
D. Sırrın Açıklanması ve İhaleye Fesat Karıştırma  
E. Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma  
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU
I. SUÇUN KORUDUĞU HUKUKİ DEĞER  
II. MADDİ ÖĞE  
A. Fail  
B. Mağdur  
C. Suçun Konusu  
D. Hareket – Netice  
1. Hileli Davranışlarla İhaleye Fesat Karıştırma  
İLGİLİ KAMU İHALE KURULU KARARLARI  
2. Tekliflerle İlgili Olup da, İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak  
3. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları  
KONUYLA İLGİLİ KARARLAR  
YARGITAY KARARLARI  
III. SUÇUN NİTELİKLİ HALİ - KAMU ZARARININ VARLIĞI  
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  
A. İhaleye Fesat Karıştırma Sonucunda Kamu Görevlilerinin ve Sair Kişilerin Bir Menfaat Temin Etmiş Olmaları  
IV. MANEVİ ÖĞE  
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  
A. Teşebbüs  
B. İştirak  
C. İçtima  
VI. YAPTIRIM  
VII. KOVUŞTURMA VE GÖREVLİ MAHKEME  
VIII. KORUMA TEDBİRLERİ  
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  
EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA
GİRİŞ  
I. SUÇUN KORUDUĞU HUKUKİ DEĞER  
II. MADDİ ÖĞE  
A. Fail  
B. Mağdur  
C. Suçun Konusu  
D. Hareket – Netice  
III. MANEVİ ÖĞE  
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  
A. Teşebbüs  
B. İştirak  
C. İçtima  
V. YAPTIRIM  
VI. KOVUŞTURMA VE GÖREVLİ MAHKEME  
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  
TEBLİĞLER
KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/1)  
KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/1)  
Kaynakça  
 


Nurdoğan Ünal
Nisan 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Şen ...
Mayıs 2014
51.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%21)
Sepete Ekle
Behiye Eker Kazancı
Mart 2011
64.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%53)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
2. Baskıya Önsöz  
Önsöz  
Kısaltmalar  
Giriş  
I. İHALE KAVRAMI  
II. İHALELERİN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER  
III. İHALELERİN DAYANDIĞI HUKUKİ MEVZUAT  
IV. TCK’NIN 235. MADDESİNDE SAYILAN TÜZEL KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAM  
A. Kamu Kurumları  
B. Kamu Kuruluşları  
C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  
D. Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının İştirakiyle Kurulmuş Şirketler  
E. Kamu Kurum veya Kuruluşlarının ya da Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Bünyesinde Faaliyet İcra Eden Vakıflar  
F. Kamu Yararına Çalışan Dernekler  
G. Kooperatifler  
V. KAMU İHALE KANUNU VE DEVLET İHALE KANUNUNUN UYGULANACAĞI İDARELER BAKIMINDAN KAPSAMI  
VI. KAMU İHALE KANUNU VE DEVLET İHALE KANUNUNUN UYGULANACAĞI İDARELER BAKIMINDAN İSTİSNALAR  
VII. KAMU SÖZLEŞMESİ YAPILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER SIRASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR  
VIII. İHALE YÖNTEMLERİ  
A. Kamu Kurum ve Kuruluşları Adına Yapılan İhaleler  
B. Kamu Kurum ve Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan İhaleler  
IX. İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI VE İHALEYE KATILAMAYACAKLAR  
A. İhaleye Katılma Yeterliği  
B. İhalelere Katılmaları Yasak Olan Kişiler  
İHALE YASAKLILIĞI İLE İLGİLİ KAMU İHALE KURULU KARARLARI  
X. İHALE SÜRECİ  
A. İhaleye Hazırlık Süreci  
B. Şartnamenin Hazırlanması- İhalenin İlanı  
C. Tekliflerin Verilmesi- Değerlendirilmesi  
D. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması  
XI. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNUN BAZI SUÇLARLA KIYASLANMASI  
A. Dolandırıcılık ve İhaleye Fesat Karıştırma  
B. Cebir, Tehdit, Hürriyetten Yoksun Bırakma ve İhaleye Fesat Karıştırma  
C. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali ve İhaleye Fesat Karıştırma  
D. Sırrın Açıklanması ve İhaleye Fesat Karıştırma  
E. Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma  
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU
I. SUÇUN KORUDUĞU HUKUKİ DEĞER  
II. MADDİ ÖĞE  
A. Fail  
B. Mağdur  
C. Suçun Konusu  
D. Hareket – Netice  
1. Hileli Davranışlarla İhaleye Fesat Karıştırma  
İLGİLİ KAMU İHALE KURULU KARARLARI  
2. Tekliflerle İlgili Olup da, İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak  
3. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları  
KONUYLA İLGİLİ KARARLAR  
YARGITAY KARARLARI  
III. SUÇUN NİTELİKLİ HALİ - KAMU ZARARININ VARLIĞI  
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  
A. İhaleye Fesat Karıştırma Sonucunda Kamu Görevlilerinin ve Sair Kişilerin Bir Menfaat Temin Etmiş Olmaları  
IV. MANEVİ ÖĞE  
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  
A. Teşebbüs  
B. İştirak  
C. İçtima  
VI. YAPTIRIM  
VII. KOVUŞTURMA VE GÖREVLİ MAHKEME  
VIII. KORUMA TEDBİRLERİ  
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  
EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA
GİRİŞ  
I. SUÇUN KORUDUĞU HUKUKİ DEĞER  
II. MADDİ ÖĞE  
A. Fail  
B. Mağdur  
C. Suçun Konusu  
D. Hareket – Netice  
III. MANEVİ ÖĞE  
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  
A. Teşebbüs  
B. İştirak  
C. İçtima  
V. YAPTIRIM  
VI. KOVUŞTURMA VE GÖREVLİ MAHKEME  
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  
TEBLİĞLER
KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/1)  
KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/1)  
Kaynakça  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019