Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği Üzerine Yazılar
Kasım 2017 / 1. Baskı / 380 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitabın amacı; Avrupa Birliği gündemi yanında Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde önem taşıyan ekonomik konuların daha iyi anlaşılmasına katkı yapmaktır.

Türkiye'de Avrupa Birliği'ne ilişkin gelişmelerin fazla tartışılmadığı bu dönemde, iki tarafın gündemindeki önemli konular mümkün olduğunca seçilerek, ağırlıklı olarak ekonomik boyutuyla incelenmiştir. Avrupa Birliği kapsamında 2020 Stratejisi çerçevesinde üye ülkelerin performansları, büyüme sorunu, tarım reformları, sanayideki arayışlar, dijital dönüşüm, küresel krizin etkilediği sermaye piyasalarının bütünleşmesi ve Avrupa Birliğinde'ki en güncel konu olan Brexit'in etkileri incelenmiştir.

Türkiye AB ilişkileri kapsamında ise iktisatçı gözüyle insan hakları ve özgürlükler, haksız rekabetin önlenmesine yönelik ticaret politikası önlemlerinin taraflarca kullanılışı, Türkiye'yi etkileme potansiyeli yüksek olan AB'nin yeni nesil ticaret anlaşmaları, Türkiye'nin tarım sektöründeki rekabet gücü ve gümrük birliğine girerken büyük ümit bağlanan uluslararası doğrudan yatırımlar konusu ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Avrupa 2020 Stratejisi
Büyüme Sorunu
Ortak Tarım Politikası
Sanayide Rönesans Arayışları
Dijital Dönüşüm
Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu
Brexit
İnsan Hakları ve Özgürlükler
Ticaret Politikası Önlemleri
Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları
Türkiye'nin Tarımda Rekabet Gücü
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar
Barkod: 9789750245879
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 380
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
Tablolar Listesi  19
Grafikler Listesi  21
Katkıda Bulunan Yazarlar  23
Giriş  25
Birinci Bölüm
Avrupa Birliği’nde Ekonomik Gündem
1. Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri ve Üye Ülkelerin Performansı  31
  Hayriye ATİK
I. Giriş  31
II. 2020 Stratejisine Giden Yol: Lizbon Stratejisi  32
A. Lizbon Stratejisine Yol Açan Nedenler  33
B. Lizbon Stratejisinin Hedefleri  35
C. Lizbon Stratejisinin Başarısı  38
D. Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri  39
E. Avrupa 2020 Stratejisi Kapsamında Belirlenen Girişimler  40
III. 2020 İstihdam Hedefleri Kapsamında Üye Ülkelerin Performansı  41
IV. Araştırma ve Geliştirme Performansı  44
V. İklim Değişikliği ve Enerji Performansı  45
VI. Eğitim Hedefleri Bakımından Üye Ülkelerin Durumu  54
VII. Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Hedefleri Bakımından Üye Ülkelerin Durumu  57
VIII. Genel Performans Değerlendirmesi  59
XI. Sonuç  61
Kaynakça  62
2. Avrupa Birliği’nde Büyüme Sorunu  65
  Begüm ŞEREN GÜLER
I. Giriş  65
II. Avrupa’nın Büyüme Sorunu  66
III. Yakınsamanın/Ayrışmanın Bileşenleri: Büyüme Muhasebesi  73
IV. Genel Değerlendirme  86
Kaynakça  88
3. Ortak Tarım Politikasının 50 Yılı  93
  Gülcan ERAKTAN
I. Giriş  93
II. Ortak Tarım Politikasının İlk Dönemleri  94
III. Ortak Tarım Politikasında Reform Gereksinimi  98
IV. Ortak Tarım Politikasında 2014–2020 Politika Araçları  104
A. Doğrudan Ödemeler  105
B. Pazar Önlemleri  109
C. Kırsal Kalkınma  110
V. Ortak Tarım Politikasındaki Değişim Doğrultuları  112
A. Karar Alma Mekanizmaları  113
B. Ortak Tarım Politikası Hedefleri  114
C. Politika Önlemlerinde Değişim  116
D. Ortak Tarım Politikasının Finansmanı  118
VI. Sonuç  121
Kaynakça  124
4. Avrupa Birliği’nde Yeniden Sanayileşme: Sanayide Rönesans Arayışları  127
  Özgür TONUS
I. Giriş  127
II. Yeni Bir Sanayi Politikası  128
III. AB Sanayisinin Durumu  137
IV. Sonuç  145
Kaynakça  148
5. Avrupa Birliği’nde Dijital Dönüşüm  151
  Yeşim ÜÇDOĞRUK GÜREL
I. Giriş  151
II. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Önemi  153
III. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Beşeri Sermaye  157
IV. Dijital Dönüşüm İçin Dijital Beceriler  171
V. Sonuç  178
Kaynakça  180
6. AB Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu  183
  Gül ERTAN İLAL
I. Giriş  183
II. Sermaye Piyasalarının Finansmandaki Yeri ve Sermaye Piyasası Entegrasyonunun Temel Nedenleri  183
A. Sermaye Piyasalarının Temel Kavramları  183
B. Sermaye Piyasalarının Ekonominin Finansmanındaki Rolü  186
III. Avrupa Birliğinde Sermaye Piyasası Entegrasyonunun Amacı ve Tarihçesi  187
A. Finansal Hizmetler Eylem Planı  188
B. Avrupa Birliğinde Finansal Kriz Sonrası Sermaye Piyasası Düzenlemeleri  192
IV. Avrupa Birliğinde Sermaye Piyasalarının Mevcut Durumu ve Geleceğe ilişkin Planlar  198
A. Mevcut Düzenleme Yapısına İlişkin Eleştiri ve Endişeler  198
B. Avrupa Sermaye Piyasasının Güncel Durumuna İlişkin Gözlemler  200
C. Sermaye Piyasası Birliği  206
D. Brexit’in AB Sermaye Piyasası Entegrasyonuna Etkileri  213
V. Sonuç  218
Kaynakça  219
7. Brexit: Nedenleri ve İngiltere Ekonomisine Olası Etkileri  223
  Belgin AKÇAY ve A. Aslı BİLGİN
I. Giriş  223
II. Avrupa Birliğinden Çekilme Hakkı  225
A. Lizbon Antlaşması Öncesinde Avrupa Birliği'nde Çekilme Hakkı  225
B. Lizbon Antlaşması Sonrasında AB'den Çekilme Hakkı  227
C. Çekilme Hakkının Antlaşmalara Dahil Edilmesi  228
III. İngiltere ve Çekilme Hakkı; Bir ‘Tuhaf Üye’ İngiltere  230
IV. Brexit ve Nedenleri  234
V. İngiltere’nin Avrupa Birliği İle Ekonomik Entegrasyonu  237
A. Avrupa Birliği’nin Üyesi Olarak İngiltere’nin Mevcut Pozisyonu  237
B. İngiltere Ekonomisi’nin Avrupa Birliği’nde Yeri  239
C. Brexit’in İngiltere Üzerindeki Ekonomik Etkileri  245
VI. İngiltere’nin Üyelikten Çekilme Sürecinde Öncelikleri  255
VII. Sonuç  258
Kaynakça  261
İkinci Bölüm
Türkiye–Avrupa Birliği İlişkilerinde
Ekonomik Gündem
8. Ekonomik Yönden Gelişen ve Avrupa Birliği’ne Aday Olan Türkiye’de Demokratik Yapının Güçlenmesi Açısından İnsan Hakları ve Özgürlükler  267
  Sadık Rıdvan KARLUK
I. Giriş  267
II. Demokrasi ve Ekonomik Gelişme Arasındaki İlişki  268
III. Türkiye’nin Demokratikleşme Seviyesi Bakımından Dünyadaki Yeri  275
IV. İnsan Haklarının Kapsamı ve İnsan Haklarındaki Gelişmeler  284
V. Türkiye’de İnsan Hakları Konusundaki Gelişmeler  289
VI. Kopenhag Siyasi Kriterleri Kapsamında İnsan Hakları ve İnsani Gelişme Endeksinde Türkiye’nin Yeri  291
VII. Avrupa Birliği 2015 ve 2016 Türkiye İlerleme Raporları ile Siyasi Diyalog Toplantısı’nda Demokrasi ve İnsan Hakları Konusunda Türkiye’ye Yönelik Eleştiriler  294
VIII. Sonuç  297
Kaynakça  303
9. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Ticaret Politikası Önlemleri  309
  Erman AKSÜT ve Aylin EGE
I. Giriş  309
II. Anti–Damping Uygulamaları  311
A. Avrupa Birliği’nin Anti–Damping Uygulamaları  314
B. Avrupa Birliği Tarafından Türkiye’ye Karşı Yürütülen Anti–Damping Soruşturmaları ve Uygulanan Anti–Damping Önlemleri  317
C. Türkiye’nin Anti–Damping Uygulamaları  321
D. Türkiye Tarafından Avrupa Birliği Üyesi Ülkelere Karşı Yürütülen Anti–Damping Soruşturmaları ve Uygulanan Anti–Damping Önlemleri  322
III. Telafi Edici Vergi (Sübvansiyona Karşı Önlem) Uygulamaları  325
A. Avrupa Birliği’nin Telafi Edici Vergi (Sübvansiyona Karşı Önlem) Uygulamaları  327
B. Avrupa Birliği Tarafından Türkiye’ye Karşı Yürütülen Telafi Edici Vergi Soruşturmaları ve Uygulanan Telafi Edici Vergi Önlemleri  328
C. Türkiye’nin Telafi Edici Vergi (Sübvansiyona Karşı Önlem) Uygulamaları  330
IV. Korunma Önlemi Uygulamaları  331
A. Avrupa Birliği’nin Korunma Önlemi Uygulamaları  333
B. Türkiye’nin Korunma Önlemi Uygulamaları  335
V. DTÖ+ Önerileri  338
VI. Sonuç  340
Kaynakça  341
10. Avrupa Birliği’nin Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’nin Tarım Ürünleri İhracatında Rekabet Gücü  347
  Sedef AKGÜNGÖR, Yaprak GÜLCAN ve Yeşim KUŞTEPELİ
I. Giriş  347
II. Türkiye ve AB Tarım Sektörüne Genel Bir Bakış  350
A. Yöntem  351
B. Bulgular  356
III. Sonuç  363
Kaynakça  364
11. Uluslararası Doğrudan Yatırımların Avrupa Birliği ve Türk Ekonomisindeki Yeri ve Özellikleri  365
  Bahri YILMAZ
I. Giriş  365
II. Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar  365
A. Uluslararası Sermaye Hareketleri: UDY ve Portfolio Yatırımlar  366
B. UDY’nin Sınıflandırılması  366
C. Neden Firmalar UDY’na girişiyor?  368
D. UDY’leri Belirleyen Faktörler Nelerdir?  368
E. UDY’nin ev sahibi ülke üzerindeki muhtemel etkileri nelerdir?  370
III. Uluslararası Doğrudan Yatırımların Avrupa Birliği ve Türk Ekonomilerine Etkisi  370
A. Dünya Ekonomisinde Uluslararası Doğrudan Yatırımlar  371
B. UDY’lerin Ekonomik Sektörlere Göre Dağılımı  372
C. UDY ve Avrupa Birliği  373
IV. Sonuç  375
Kaynakça  375
Kavramlar Dizini  377
 


Sezai Özçelik
Nisan 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Samet Yılmaz
Mart 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Orhan Karaoğlu
Aralık 2019
25.00 TL
Sepete Ekle
Emre Çıtak ...
Aralık 2019
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
Tablolar Listesi  19
Grafikler Listesi  21
Katkıda Bulunan Yazarlar  23
Giriş  25
Birinci Bölüm
Avrupa Birliği’nde Ekonomik Gündem
1. Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri ve Üye Ülkelerin Performansı  31
  Hayriye ATİK
I. Giriş  31
II. 2020 Stratejisine Giden Yol: Lizbon Stratejisi  32
A. Lizbon Stratejisine Yol Açan Nedenler  33
B. Lizbon Stratejisinin Hedefleri  35
C. Lizbon Stratejisinin Başarısı  38
D. Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri  39
E. Avrupa 2020 Stratejisi Kapsamında Belirlenen Girişimler  40
III. 2020 İstihdam Hedefleri Kapsamında Üye Ülkelerin Performansı  41
IV. Araştırma ve Geliştirme Performansı  44
V. İklim Değişikliği ve Enerji Performansı  45
VI. Eğitim Hedefleri Bakımından Üye Ülkelerin Durumu  54
VII. Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Hedefleri Bakımından Üye Ülkelerin Durumu  57
VIII. Genel Performans Değerlendirmesi  59
XI. Sonuç  61
Kaynakça  62
2. Avrupa Birliği’nde Büyüme Sorunu  65
  Begüm ŞEREN GÜLER
I. Giriş  65
II. Avrupa’nın Büyüme Sorunu  66
III. Yakınsamanın/Ayrışmanın Bileşenleri: Büyüme Muhasebesi  73
IV. Genel Değerlendirme  86
Kaynakça  88
3. Ortak Tarım Politikasının 50 Yılı  93
  Gülcan ERAKTAN
I. Giriş  93
II. Ortak Tarım Politikasının İlk Dönemleri  94
III. Ortak Tarım Politikasında Reform Gereksinimi  98
IV. Ortak Tarım Politikasında 2014–2020 Politika Araçları  104
A. Doğrudan Ödemeler  105
B. Pazar Önlemleri  109
C. Kırsal Kalkınma  110
V. Ortak Tarım Politikasındaki Değişim Doğrultuları  112
A. Karar Alma Mekanizmaları  113
B. Ortak Tarım Politikası Hedefleri  114
C. Politika Önlemlerinde Değişim  116
D. Ortak Tarım Politikasının Finansmanı  118
VI. Sonuç  121
Kaynakça  124
4. Avrupa Birliği’nde Yeniden Sanayileşme: Sanayide Rönesans Arayışları  127
  Özgür TONUS
I. Giriş  127
II. Yeni Bir Sanayi Politikası  128
III. AB Sanayisinin Durumu  137
IV. Sonuç  145
Kaynakça  148
5. Avrupa Birliği’nde Dijital Dönüşüm  151
  Yeşim ÜÇDOĞRUK GÜREL
I. Giriş  151
II. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Önemi  153
III. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Beşeri Sermaye  157
IV. Dijital Dönüşüm İçin Dijital Beceriler  171
V. Sonuç  178
Kaynakça  180
6. AB Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu  183
  Gül ERTAN İLAL
I. Giriş  183
II. Sermaye Piyasalarının Finansmandaki Yeri ve Sermaye Piyasası Entegrasyonunun Temel Nedenleri  183
A. Sermaye Piyasalarının Temel Kavramları  183
B. Sermaye Piyasalarının Ekonominin Finansmanındaki Rolü  186
III. Avrupa Birliğinde Sermaye Piyasası Entegrasyonunun Amacı ve Tarihçesi  187
A. Finansal Hizmetler Eylem Planı  188
B. Avrupa Birliğinde Finansal Kriz Sonrası Sermaye Piyasası Düzenlemeleri  192
IV. Avrupa Birliğinde Sermaye Piyasalarının Mevcut Durumu ve Geleceğe ilişkin Planlar  198
A. Mevcut Düzenleme Yapısına İlişkin Eleştiri ve Endişeler  198
B. Avrupa Sermaye Piyasasının Güncel Durumuna İlişkin Gözlemler  200
C. Sermaye Piyasası Birliği  206
D. Brexit’in AB Sermaye Piyasası Entegrasyonuna Etkileri  213
V. Sonuç  218
Kaynakça  219
7. Brexit: Nedenleri ve İngiltere Ekonomisine Olası Etkileri  223
  Belgin AKÇAY ve A. Aslı BİLGİN
I. Giriş  223
II. Avrupa Birliğinden Çekilme Hakkı  225
A. Lizbon Antlaşması Öncesinde Avrupa Birliği'nde Çekilme Hakkı  225
B. Lizbon Antlaşması Sonrasında AB'den Çekilme Hakkı  227
C. Çekilme Hakkının Antlaşmalara Dahil Edilmesi  228
III. İngiltere ve Çekilme Hakkı; Bir ‘Tuhaf Üye’ İngiltere  230
IV. Brexit ve Nedenleri  234
V. İngiltere’nin Avrupa Birliği İle Ekonomik Entegrasyonu  237
A. Avrupa Birliği’nin Üyesi Olarak İngiltere’nin Mevcut Pozisyonu  237
B. İngiltere Ekonomisi’nin Avrupa Birliği’nde Yeri  239
C. Brexit’in İngiltere Üzerindeki Ekonomik Etkileri  245
VI. İngiltere’nin Üyelikten Çekilme Sürecinde Öncelikleri  255
VII. Sonuç  258
Kaynakça  261
İkinci Bölüm
Türkiye–Avrupa Birliği İlişkilerinde
Ekonomik Gündem
8. Ekonomik Yönden Gelişen ve Avrupa Birliği’ne Aday Olan Türkiye’de Demokratik Yapının Güçlenmesi Açısından İnsan Hakları ve Özgürlükler  267
  Sadık Rıdvan KARLUK
I. Giriş  267
II. Demokrasi ve Ekonomik Gelişme Arasındaki İlişki  268
III. Türkiye’nin Demokratikleşme Seviyesi Bakımından Dünyadaki Yeri  275
IV. İnsan Haklarının Kapsamı ve İnsan Haklarındaki Gelişmeler  284
V. Türkiye’de İnsan Hakları Konusundaki Gelişmeler  289
VI. Kopenhag Siyasi Kriterleri Kapsamında İnsan Hakları ve İnsani Gelişme Endeksinde Türkiye’nin Yeri  291
VII. Avrupa Birliği 2015 ve 2016 Türkiye İlerleme Raporları ile Siyasi Diyalog Toplantısı’nda Demokrasi ve İnsan Hakları Konusunda Türkiye’ye Yönelik Eleştiriler  294
VIII. Sonuç  297
Kaynakça  303
9. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Ticaret Politikası Önlemleri  309
  Erman AKSÜT ve Aylin EGE
I. Giriş  309
II. Anti–Damping Uygulamaları  311
A. Avrupa Birliği’nin Anti–Damping Uygulamaları  314
B. Avrupa Birliği Tarafından Türkiye’ye Karşı Yürütülen Anti–Damping Soruşturmaları ve Uygulanan Anti–Damping Önlemleri  317
C. Türkiye’nin Anti–Damping Uygulamaları  321
D. Türkiye Tarafından Avrupa Birliği Üyesi Ülkelere Karşı Yürütülen Anti–Damping Soruşturmaları ve Uygulanan Anti–Damping Önlemleri  322
III. Telafi Edici Vergi (Sübvansiyona Karşı Önlem) Uygulamaları  325
A. Avrupa Birliği’nin Telafi Edici Vergi (Sübvansiyona Karşı Önlem) Uygulamaları  327
B. Avrupa Birliği Tarafından Türkiye’ye Karşı Yürütülen Telafi Edici Vergi Soruşturmaları ve Uygulanan Telafi Edici Vergi Önlemleri  328
C. Türkiye’nin Telafi Edici Vergi (Sübvansiyona Karşı Önlem) Uygulamaları  330
IV. Korunma Önlemi Uygulamaları  331
A. Avrupa Birliği’nin Korunma Önlemi Uygulamaları  333
B. Türkiye’nin Korunma Önlemi Uygulamaları  335
V. DTÖ+ Önerileri  338
VI. Sonuç  340
Kaynakça  341
10. Avrupa Birliği’nin Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’nin Tarım Ürünleri İhracatında Rekabet Gücü  347
  Sedef AKGÜNGÖR, Yaprak GÜLCAN ve Yeşim KUŞTEPELİ
I. Giriş  347
II. Türkiye ve AB Tarım Sektörüne Genel Bir Bakış  350
A. Yöntem  351
B. Bulgular  356
III. Sonuç  363
Kaynakça  364
11. Uluslararası Doğrudan Yatırımların Avrupa Birliği ve Türk Ekonomisindeki Yeri ve Özellikleri  365
  Bahri YILMAZ
I. Giriş  365
II. Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar  365
A. Uluslararası Sermaye Hareketleri: UDY ve Portfolio Yatırımlar  366
B. UDY’nin Sınıflandırılması  366
C. Neden Firmalar UDY’na girişiyor?  368
D. UDY’leri Belirleyen Faktörler Nelerdir?  368
E. UDY’nin ev sahibi ülke üzerindeki muhtemel etkileri nelerdir?  370
III. Uluslararası Doğrudan Yatırımların Avrupa Birliği ve Türk Ekonomilerine Etkisi  370
A. Dünya Ekonomisinde Uluslararası Doğrudan Yatırımlar  371
B. UDY’lerin Ekonomik Sektörlere Göre Dağılımı  372
C. UDY ve Avrupa Birliği  373
IV. Sonuç  375
Kaynakça  375
Kavramlar Dizini  377
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020