Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuk Davalarında Taraf Sıfatı (Husumet Ehliyeti)
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 50. – 70. Maddeleri Mevzuat İncelemesi
Ekim 2020 / 1. Baskı / 328 Syf.
Fiyatı: 80.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitapta, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 50 – 70. maddeleri arası; Taraf Ehliyeti, Dava Ehliyeti, Davada Kanuni Temsil, Dava Takip Yetkisi, Temsil veya İzin Belgelerinin Verilmesi, Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü, Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi, İhtiyari Dava Arkadaşlığı, İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu, Mecburi Dava Arkadaşlığı, Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu, İhbar ve Şartları, İhbarın Şekli, İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu, İhbarın Etkisi, Asli Müdahale, Fer'î Müdahale, Fer'î Müdahale Talebi ve İncelenmesi, Fer'î Müdahilin Durumu, Fer'î Müdahalenin Etkisi, Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması konu başlıkları halinde incelenmiştir.

Güncel Yargıtay kararları ve uygulamadan örnek dilekçelere de ayrıca yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Taraf Ehliyeti
Dava Ehliyeti
Davada Kanuni Temsil
Dava Takip Yetkisi
Temsil veya İzin Belgelerinin Verilmesi
Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü
Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi
İhtiyari Dava Arkadaşlığı
İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu
Mecburi Dava Arkadaşlığı
Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu
İhbar ve Şartları
İhbarın Şekli
İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu
İhbarın Etkisi
Asli Müdahale
Fer'î Müdahale
Fer'î Müdahale Talebi ve İncelenmesi
Fer'î Müdahilin Durumu
Fer'î Müdahalenin Etkisi
Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması
Uygulama Örnekleri
Barkod: 9789750263187
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK DAVALARINDA TARAF SIFATI
(HUSUMET EHLİYETİ)
I. GENEL BİLGİLER  17
A. Yargılama Esaslarına İlişkin Tanımlar  17
1. Mahkeme Hükmünün İnfaz Kabiliyeti Olması  17
2. Dava Şartı Noksanlığının Giderilmesi  18
3. 6100 sayılı HMK uyarınca Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesinden Sonra Ön İnceleme Yapılır  20
4. Yargılama Gideri  21
5. HMK’nın 119. Maddesi Gereğince, Davada Taraflar Dava Dilekçesinde Açıkça Gösterilir  25
a. 6100 sayılı HMK'nın 166. Maddesinde Davaların Birleştirilmesi Düzenlenmiştir  25
b. Davanın Konusuz Kalması  26
6. Vekalet Sözleşmesi  28
a. Vekalet Verenin Ölümü  29
7. Karşı Tarafın Açık Rızası  30
8. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 6. Maddesi – İspat Külfeti  32
B. Genel Tanım ve Kavramlar  32
1. Fiil Ehliyeti  32
a. Taraf Ehliyeti  33
b. Davacı – Davalı Ehliyeti  35
c. Husumet Kavramı  36
d. İl Belediyeleri Büyükşehir Belediyesine Dönüştürülmesi – Dava Ehliyeti  36
e. Mirasçılar – Ortaklar – Hakları ve Yükümlülükleri  41
f. Taraf Değişikliği  43
2. Şirketin Tüzel Kişiliği  46
3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 448. Maddesinde, Vasi – Vesayet Altındaki Kişi  51
İKİNCİ BÖLÜM
AÇIKLAMALI İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
I. TARAF EHLİYETLERİ  55
A. Mevzuat  55
B. Açıklamalar  55
C. Örnek Kararlar  56
II. DAVA EHLİYETİ  68
A. Mevzuat  68
B. Açıklamalar  68
C. Örnek Kararlar  71
III. DAVADA KANUNİ TEMSİL  87
A. Mevzuat  87
B. Örnek Kararlar  87
IV. DAVA TAKİP YETKİSİ  95
A. Mevzuat  95
B. Örnek Kararlar  95
V. TEMSİL VEYA İZİN BELGELERİNİN VERİLMESİ  107
A. Mevzuat  107
B. Açıklamalar  107
C. Örnek Kararlar  110
VI. DAVA SIRASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ  116
A. Mevzuat  116
B. Örnek Kararlar  116
VII. KANUNİ TEMSİLCİ ATANMASI SEBEBİYLE YARGILAMANIN ERTELENMESİ  127
A. Mevzuat  127
B. Açıklamalar  127
C. Örnek Kararlar  129
VIII. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI  135
A. Mevzuat  135
B. Açıklamalar  135
a. Dava Arkadaşlığı  136
C. Örnek Kararlar  137
IX. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLARININ DAVADAKİ DURUMU  152
A. Mevzuat  152
B. Açıklamalar  152
C. Örnek Kararlar  153
X. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI  167
A. Mevzuat  167
B. Örnek Kararlar  167
XI. MECBURİ DAVA ARKADAŞLARININ DAVADAKİ DURUMU  175
A. Mevzuat  175
B. Açıklamalar  175
C. Örnek Kararlar  177
XII. İHBAR VE ŞARTLARI  189
A. Mevzuat  189
B. Açıklamalar  189
C. Örnek Kararlar  190
XIII. İHBARIN ŞEKLİ  201
A. Mevzuat  201
B. Açıklamalar  201
C. Örnek Kararlar  203
XIV. İHBARDA BULUNULAN KİŞİNİN DURUMU  213
A. Mevzuat  213
B. Açıklamalar  213
C. Örnek Kararlar  214
XV. İHBARIN ETKİSİ  220
A. Mevzuat  220
B. Açıklamalar  220
C. Örnek Kararlar  221
XVI. ASLİ MÜDAHALE  225
A. Mevzuat  225
B. Açıklamalar  225
C. Örnek Kararlar  234
VII. FER’Î MÜDAHALE  244
A. Mevzuat  244
B. Açıklamalar  244
C. Örnek Kararlar  253
XIII. FER’Î MÜDAHALE TALEBİ VE İNCELENMESİ  256
A. Mevzuat  256
B. Açıklamalar  257
C. Örnek Kararlar  258
XIX. FER’Î MÜDAHİLİN DURUMU  265
A. Mevzuat  265
B. Açıklamalar  265
C. Örnek Kararlar  268
XX. FER’Î MÜDAHALENİN ETKİSİ  272
A. Mevzuat  272
B. Örnek Kararlar  272
XXI. CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI  281
A. Mevzuat  281
B. Açıklamalar  281
C. Örnek Kararlar  287
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA – ÖRNEK DİLEKÇELER
TASARRUFUN İPTALİ – DAHİLİ DAVA DİLEKÇESİ I  291
TASARRUFUN İPTALİ – DAHİLİ DAVA DİLEKÇESİ II  292
TASARRUFUN İPTALİ – DAHİLİ DAVA DİLEKÇESİ III  294
DAHİLİ DAVALI – İSTİNAF HARCININ İADESİ TALEBİ  296
SGK – YASA GEREĞİ DAHİLİ DAVALI  297
İHBAR DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ TALEBİ I  298
İHBAR DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ II  299
ESER SÖZLEŞMESİ – İHBAR DİLEKÇESİ  300
TAZMİNAT DAVASI – İHBAR OLUNANIN DAVAYA KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ  302
İHBAR OLUNAN – MAZERET DİLEKÇESİ  305
İPOTEK LEHDARI BANKA – DAVAYA DAHİL ETME DİLEKÇESİ  306
MUVAZAALI SATIŞ – DAHİLİ DAVALILARA DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ  307
İDARİ YARGI – TARAF DÜZELTİLMESİ DİLEKÇEİ  308
TAZMİNAT DAVASI – DAVANIN İHBARI DİLEKÇESİ I  309
TAZMİNAT DAVASI – DAVANIN İHBARI DİLEKÇESİ II  310
HAYAT SİGORTASI – MİRASÇILARA DAVA AÇILMASI – DAVA DİLEKÇESİ  311
TARAF DEĞİŞİKLİĞİ (SEHVEN MADDİ HATA)  313
ASLİ MÜDAHİL TALEBİNİN KABULÜNE İTİRAZ – DAVACI BEYAN DİLEKÇESİ  314
ASLİ MÜDAHİL (DAVACI) – İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ  315
DAHİLİ DAVA DİLEKÇESİ – MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ  316
ASLİ MÜDAHİL İSTİNAF DİLEKÇESİ  317
İSTİNAFA CEVAP DİLEKÇESİ – TAZMİNAT – DAİN VE MÜRTEHİN SAHİBİNİN RIZASININ OLMAMASI  319
ASLİ MÜDAHİL – KESİNLEŞEN DOSYADA TEMİNATIN İADESİ TALEBİ  321
Kaynakça  323
Kavram Dizini  325
 


Mehmet Akif Tutumlu
Ocak 2021
170.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Özdemir
Ocak 2021
185.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Yazar Belirtilmemiş
Ocak 2021
27.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK DAVALARINDA TARAF SIFATI
(HUSUMET EHLİYETİ)
I. GENEL BİLGİLER  17
A. Yargılama Esaslarına İlişkin Tanımlar  17
1. Mahkeme Hükmünün İnfaz Kabiliyeti Olması  17
2. Dava Şartı Noksanlığının Giderilmesi  18
3. 6100 sayılı HMK uyarınca Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesinden Sonra Ön İnceleme Yapılır  20
4. Yargılama Gideri  21
5. HMK’nın 119. Maddesi Gereğince, Davada Taraflar Dava Dilekçesinde Açıkça Gösterilir  25
a. 6100 sayılı HMK'nın 166. Maddesinde Davaların Birleştirilmesi Düzenlenmiştir  25
b. Davanın Konusuz Kalması  26
6. Vekalet Sözleşmesi  28
a. Vekalet Verenin Ölümü  29
7. Karşı Tarafın Açık Rızası  30
8. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 6. Maddesi – İspat Külfeti  32
B. Genel Tanım ve Kavramlar  32
1. Fiil Ehliyeti  32
a. Taraf Ehliyeti  33
b. Davacı – Davalı Ehliyeti  35
c. Husumet Kavramı  36
d. İl Belediyeleri Büyükşehir Belediyesine Dönüştürülmesi – Dava Ehliyeti  36
e. Mirasçılar – Ortaklar – Hakları ve Yükümlülükleri  41
f. Taraf Değişikliği  43
2. Şirketin Tüzel Kişiliği  46
3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 448. Maddesinde, Vasi – Vesayet Altındaki Kişi  51
İKİNCİ BÖLÜM
AÇIKLAMALI İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
I. TARAF EHLİYETLERİ  55
A. Mevzuat  55
B. Açıklamalar  55
C. Örnek Kararlar  56
II. DAVA EHLİYETİ  68
A. Mevzuat  68
B. Açıklamalar  68
C. Örnek Kararlar  71
III. DAVADA KANUNİ TEMSİL  87
A. Mevzuat  87
B. Örnek Kararlar  87
IV. DAVA TAKİP YETKİSİ  95
A. Mevzuat  95
B. Örnek Kararlar  95
V. TEMSİL VEYA İZİN BELGELERİNİN VERİLMESİ  107
A. Mevzuat  107
B. Açıklamalar  107
C. Örnek Kararlar  110
VI. DAVA SIRASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ  116
A. Mevzuat  116
B. Örnek Kararlar  116
VII. KANUNİ TEMSİLCİ ATANMASI SEBEBİYLE YARGILAMANIN ERTELENMESİ  127
A. Mevzuat  127
B. Açıklamalar  127
C. Örnek Kararlar  129
VIII. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI  135
A. Mevzuat  135
B. Açıklamalar  135
a. Dava Arkadaşlığı  136
C. Örnek Kararlar  137
IX. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLARININ DAVADAKİ DURUMU  152
A. Mevzuat  152
B. Açıklamalar  152
C. Örnek Kararlar  153
X. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI  167
A. Mevzuat  167
B. Örnek Kararlar  167
XI. MECBURİ DAVA ARKADAŞLARININ DAVADAKİ DURUMU  175
A. Mevzuat  175
B. Açıklamalar  175
C. Örnek Kararlar  177
XII. İHBAR VE ŞARTLARI  189
A. Mevzuat  189
B. Açıklamalar  189
C. Örnek Kararlar  190
XIII. İHBARIN ŞEKLİ  201
A. Mevzuat  201
B. Açıklamalar  201
C. Örnek Kararlar  203
XIV. İHBARDA BULUNULAN KİŞİNİN DURUMU  213
A. Mevzuat  213
B. Açıklamalar  213
C. Örnek Kararlar  214
XV. İHBARIN ETKİSİ  220
A. Mevzuat  220
B. Açıklamalar  220
C. Örnek Kararlar  221
XVI. ASLİ MÜDAHALE  225
A. Mevzuat  225
B. Açıklamalar  225
C. Örnek Kararlar  234
VII. FER’Î MÜDAHALE  244
A. Mevzuat  244
B. Açıklamalar  244
C. Örnek Kararlar  253
XIII. FER’Î MÜDAHALE TALEBİ VE İNCELENMESİ  256
A. Mevzuat  256
B. Açıklamalar  257
C. Örnek Kararlar  258
XIX. FER’Î MÜDAHİLİN DURUMU  265
A. Mevzuat  265
B. Açıklamalar  265
C. Örnek Kararlar  268
XX. FER’Î MÜDAHALENİN ETKİSİ  272
A. Mevzuat  272
B. Örnek Kararlar  272
XXI. CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI  281
A. Mevzuat  281
B. Açıklamalar  281
C. Örnek Kararlar  287
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA – ÖRNEK DİLEKÇELER
TASARRUFUN İPTALİ – DAHİLİ DAVA DİLEKÇESİ I  291
TASARRUFUN İPTALİ – DAHİLİ DAVA DİLEKÇESİ II  292
TASARRUFUN İPTALİ – DAHİLİ DAVA DİLEKÇESİ III  294
DAHİLİ DAVALI – İSTİNAF HARCININ İADESİ TALEBİ  296
SGK – YASA GEREĞİ DAHİLİ DAVALI  297
İHBAR DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ TALEBİ I  298
İHBAR DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ II  299
ESER SÖZLEŞMESİ – İHBAR DİLEKÇESİ  300
TAZMİNAT DAVASI – İHBAR OLUNANIN DAVAYA KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ  302
İHBAR OLUNAN – MAZERET DİLEKÇESİ  305
İPOTEK LEHDARI BANKA – DAVAYA DAHİL ETME DİLEKÇESİ  306
MUVAZAALI SATIŞ – DAHİLİ DAVALILARA DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ  307
İDARİ YARGI – TARAF DÜZELTİLMESİ DİLEKÇEİ  308
TAZMİNAT DAVASI – DAVANIN İHBARI DİLEKÇESİ I  309
TAZMİNAT DAVASI – DAVANIN İHBARI DİLEKÇESİ II  310
HAYAT SİGORTASI – MİRASÇILARA DAVA AÇILMASI – DAVA DİLEKÇESİ  311
TARAF DEĞİŞİKLİĞİ (SEHVEN MADDİ HATA)  313
ASLİ MÜDAHİL TALEBİNİN KABULÜNE İTİRAZ – DAVACI BEYAN DİLEKÇESİ  314
ASLİ MÜDAHİL (DAVACI) – İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ  315
DAHİLİ DAVA DİLEKÇESİ – MİRASÇILARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ  316
ASLİ MÜDAHİL İSTİNAF DİLEKÇESİ  317
İSTİNAFA CEVAP DİLEKÇESİ – TAZMİNAT – DAİN VE MÜRTEHİN SAHİBİNİN RIZASININ OLMAMASI  319
ASLİ MÜDAHİL – KESİNLEŞEN DOSYADA TEMİNATIN İADESİ TALEBİ  321
Kaynakça  323
Kavram Dizini  325
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021