Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku
Kasım 2016 / 1. Baskı / 792 Syf.
Fiyatı: 83.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

"Önsöz" yazmak onurunu taşıdığım "Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku" kitabı, Türkiye'nin AB alanındaki eğitim ve araştırma etkinliğine katılan herkese yarar sağlayacak değerde bir kitap olduğu için, bana göre çok değerli eserdir. Herkes Avrupa Birliğini daha iyi algılayabilmek için bu kitabı okumalıdır, hatta Avrupa Birliğinin yararsız, kötü ve Türkiye'ye uzak bir olgu olduğunu zannedenler için bile, görüşlerini gözden geçirmelerini sağlamak bakımından yararlıdır bu çalışma.

Prof. Dr. Tuğrul ARAT'ın Önsözü'nden

"Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku" kitabı, "metinler, davalar ve materyaller" tarzında olup lisans ve lisansüstü öğrenciler esas alınarak hazırlanmış bir ders kitabı niteliğindedir. Öğrencilerin yanı sıra bu kitap, özellikle kamu kurumları çalışanları ve akademik çalışma yürütenler başta olmak üzere, AB veya AB hukuku ile ilgilenen herkes bakımından kapsamlı, tam ve güncel bilgiyi kolay anlaşılabilir bir dille sunma çabasının bir ürünüdür. Bu bakımdan, kitap içerisinde görülebileceği üzere, her bir bölümün başında "ana konular" ve sonunda "önemli noktalar" belirtilmiştir. Metin içerisindeki "şekiller" ve "tablolar" ile görsel anlatım kullanılmış ve "kutular" ile açıklayıcı, örnek oluşturucu, detay verici bilgiler verilmiştir. Kitapta ele alınan konularda bilgisini derinleştirmek isteyenler için de "okuma listesi" ve "web adresleri" sağlanmıştır. Böylece Türk hukuk kitapları ile kıyaslanınca bir ölçüde yeni tarzda olarak nitelenebilecek bu kitap ortaya çıkmıştır. İlgili herkese faydalı olması dileğiyle…

Konu Başlıkları
Avrupa Bütünleşmesinin Gelişimi
Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı
Avrupa Birliği'nde Norm Koyma
Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları ve Normlar Hiyerarşisi
Avrupa Birliği'nde Yargısal Koruma
Avrupa Birliği Hukukunun Temel Özellikleri
Avrupa Birliği'nin Dış İlişkilerinin Hukuki Boyutu
Barkod: 9789750240157
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 792
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler Tablosu (Detaylı)
Sunuş  7
Önsöz  9
İçindekiler Tablosu (Sade)  13
Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi  29
Kutular Listesi  31
Kısaltmalar  35
Dava Listesi (Numara Sıralı)  37
Mevzuat Listesi  79
Bölüm I
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN GELİŞİMİ
1. Derinleşme  91
1.1. Derinleşme Sürecinin Tarihsel Gelişimi  94
1.1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması (1952)  94
1.1.1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması’na Giden Yol  94
1.1.1.2. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması  97
1.1.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması (1958)  99
1.1.2.1. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması’na Giden Yol  99
1.1.2.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması  101
1.1.3. Avrupa Tek Senedi (1987)  104
1.1.3.1. Avrupa Tek Senedi’ne Giden Yol  104
1.1.3.2. Avrupa Tek Senedi  107
1.1.4. Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması) (1993)  109
1.1.4.1. Maastricht Antlaşması’na (Avrupa Birliği Antlaşması’na) Giden Yol  109
1.1.4.2. Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması)  110
1.1.5. Amsterdam Antlaşması (1999)  116
1.1.5.1. Amsterdam Antlaşması’na Giden Yol  116
1.1.5.2. Amsterdam Antlaşması  117
1.1.6. Nice Antlaşması (2003)  121
1.1.6.1. Nice Antlaşması’na Giden Yol  121
1.1.6.2. Nice Antlaşması  122
1.1.7. Lizbon Antlaşması (2009)  123
1.1.7.1. Lizbon Antlaşması’na Giden Yol  123
1.1.7.2. Lizbon Antlaşması  126
1.2. Derinleşmenin Yöntemi  132
1.2.1. Lizbon Antlaşması’na Kadarki Dönem  132
1.2.2. Lizbon Antlaşması’nın Sonrasındaki Dönem  133
2. Genişleme  141
2.1. Genişleme Sürecinin Tarihsel Gelişimi  143
2.1.1. Birinci Genişleme Dalgası  144
2.1.2. İkinci Genişleme Dalgası  145
2.1.3. Üçüncü Genişleme Dalgası  146
2.1.4. Dördüncü Genişleme Dalgası  146
2.1.5. Beşinci Genişleme Dalgası  148
2.1.6. Altıncı Genişleme Dalgası  149
2.1.7. Yedinci Genişleme Dalgası  150
2.1.8. Aday ve Potansiyel Aday Devletler  151
2.2. Genişlemenin Yöntemi  152
2.2.1. Genişleme Kriterleri  152
2.2.2. Genişleme Usulü  155
Bölüm II
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMSAL YAPISI
1. Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısının Temel Özellikleri  165
2. Avrupa Birliği’nin Kurumları  172
2.1. Avrupa Parlamentosu  172
2.1.1. Oluşumu  173
2.1.2. İç Örgütlenişi  177
2.1.3. İşleyişi  179
2.1.4. Yetkileri  180
2.2. Avrupa Komisyonu / Komisyon  183
2.2.1. Oluşumu  183
2.2.2. İç Örgütlenişi  188
2.2.3. İşleyişi  190
2.2.4. Yetkileri  191
2.3. Konsey  194
2.3.1. Oluşumu  194
2.3.2. İç Örgütlenişi  195
2.3.3. İşleyişi  198
2.3.4. Yetkileri  204
2.4. Avrupa Birliği Zirvesi  205
2.4.1. Oluşumu  206
2.4.2. İç Örgütlenişi  206
2.4.3. İşleyişi  207
2.4.4. Yetkileri  209
2.5. Avrupa Birliği Adalet Divanı  210
2.5.1. Tarihçe  211
2.5.2. Oluşumu  213
2.5.2.1. Adalet Divanı  213
2.5.2.2. Genel Mahkeme  214
2.5.2.3. Personel Mahkemesi  215
2.5.3. İç Örgütlenişi  215
2.5.3.1. Adalet Divanı  215
2.5.3.2. Genel Mahkeme  216
2.5.3.3. Personel Mahkemesi  217
2.5.4. Yetkileri  218
2.6. Avrupa Merkez Bankası (ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi)  223
2.6.1. Oluşumu  223
2.6.2. İç Örgütlenişi  224
2.6.3. Görevleri ile Yetkileri  225
2.7. Avrupa Sayıştayı  227
2.7.1. Oluşumu  227
2.7.2. İç Örgütlenişi  227
2.7.3. İşleyişi  229
2.7.4. Görevleri ile Yetkileri  230
3. Avrupa Birliği’nin Organ, Ofis ve Ajansları  231
3.1. Ekonomik ve Sosyal Komite  231
3.2. Bölgeler Komitesi  233
3.3. Avrupa Yatırım Bankası  235
3.4. Avrupa Ombudsmanı  237
3.5. Avrupa Ajansları  239
Bölüm III
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE NORM KOYMA
1. Avrupa Birliği’nde Yetki  249
1.1. Yetkinin Varlığı: Yetkilendirilme İlkesi  252
1.1.1. Yetkilendirilme İlkesi  252
1.1.2. Yetkinin Varlığının Görünümleri  254
1.1.2.1. Açık Yetki veya Zımni Yetki  254
1.1.2.2. Geniş Kapsamlı Maddeler: ABİHA md. 114 ve 352  257
1.1.2.2.1. ABİHA md. 114  258
1.1.2.2.2. ABİHA md. 352  260
1.2. Yetkinin Niteliği: Yetki Kataloğu  263
1.2.1. Münhasır Yetki (AB)  263
1.2.2. Paylaşılan Yetki  264
1.2.3. Destekleyici, Koordine Edici ve Tamamlayıcı Yetki  266
1.2.4. Ekonomi ve İstihdam Politikalarının Koordinasyonu  267
1.2.5. Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası  268
1.3. Yetkinin Kullanımı: Katmanlı Yetki İlkesi ve Orantılılık İlkesi  269
1.3.1. Katmanlı Yetki İlkesi  269
1.3.1.1. Katmanlı Yetki İlkesinin Temelleri  270
1.3.1.2. Katmanlı Yetki İlkesinin Siyasi Denetimi  271
1.3.1.3. Katmanlı Yetki İlkesinin Hukuki Denetimi  274
1.3.2. Orantılılık İlkesi  276
1.3.2.1. Orantılılık İlkesinin Temelleri  277
1.3.2.2. Orantılılık İlkesinin Siyasi Denetimi  278
1.3.2.3. Orantılılık İlkesinin Hukuki Denetimi  279
2. Avrupa Birliği’nde Yasama ve Norm Koyma  283
2.1. Yasamanın Tanımı  286
2.2. Yasama Usulleri  288
2.2.1. Olağan Yasama Usulü  289
2.2.1.1. Kurucu Antlaşmanın Öngördüğü Hâliyle Olağan Yasama Usulü  290
2.2.1.2. Uygulamadaki Haliyle Olağan Yasama Usulü  297
2.2.2. Özel Yasama Usulleri  298
2.2.3. Yasama Usulleri ile ilgili Ortak Noktalar  300
2.2.3.1. Komisyonun “Öneri Tekeli”  300
2.2.3.2. Konsey Karşısında Komisyon  302
2.2.3.3. Yasama Usulleri Bakımından Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Dışında Kalanlar  303
2.3. Esnek Bütünleşmenin Yasamaya Yansımaları  306
2.3.1. Birincil Esneklik: Dışta Kalma (Opt–Out), Dâhil Olma (Opt–In) ve Derogasyonlar  306
2.3.2. İkincil Esneklik: Güçlendirilmiş İşbirliği  308
3. Avrupa Birliği’nde Yürütme ve Norm Koyma  315
3.1. Yetki Devrine Dayanan Tasarruflar  318
3.2. Uygulama Tasarrufları  324
3.2.1. Uygulama Tasarrufları ile ilgili Genel Tespitler  324
3.2.2. Komitoloji Prosedürü  325
Bölüm IV
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE
NORMLAR HİYERARŞİSİ
1. Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları  336
1.1. Yazılı Kaynaklar  337
1.1.1. İç Kaynaklar  337
1.1.1.1. Üye Devlet Tasarrufları  337
1.1.1.1.1. Üye Devletlerin Kurucu Nitelikli Tasarrufları  337
1.1.1.1.2. Üye Devletlerin Bütünleyici Sözleşmeleri  340
1.1.1.1.3. Üye Devlet Temsilcilerinin Belirli Tasarrufları  341
1.1.1.2. AB Kurumlarının Tasarrufları  342
1.1.1.2.1. (Başlıca) Birlik Kurum Tasarrufları  342
1.1.1.2.1.1. Genel Olarak  343
1.1.1.2.1.2. Tüzük  347
1.1.1.2.1.3. Direktif  348
1.1.1.2.1.4. Karar  348
1.1.1.2.2. Esnek Hukuk  349
1.1.1.2.3. Kurumlar Arası Anlaşmalar  350
1.1.1.2.4. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kararları  350
1.1.2. Dış Kaynaklar: AB’nin Uluslararası Anlaşmaları  352
1.2. Yazılı Olmayan Kaynaklar  354
1.2.1. AB Hukukunun Genel İlkeleri  354
1.2.2. Uluslararası Teamül Hukuku  357
2. Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi  358
2.1. Normlar Hiyerarşisi ve AB Hukuku  358
2.2. Hiyerarşik Düzen İçinde AB Hukukunun Kaynakları  360
2.2.1. Birincil Hukuk  360
2.2.2. Yazılı Olmayan Hukuk  364
2.2.2.1. AB Hukukunun Genel İlkeleri  364
2.2.2.2. Uluslararası Teamül Hukuku  366
2.2.3. AB’nin Uluslararası Anlaşmaları  367
2.2.4. İkincil Hukuk  369
2.2.4.1. Genel Olarak  369
2.2.4.2. Yasama Tasarrufları – Yasama Dışı Tasarruflar Ayrımı  369
2.2.5. Hiyerarşik Düzene Yerleştirilemeyen Kaynaklar  370
Bölüm V
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YARGISAL KORUMA
1. Usuli Tespitler  377
1.1. ABAD’ın Yargı Yetkisinin Mahkemeler Arasındaki Dağılımı  379
1.2. Adalet Divanının Usul Kuralları  383
1.2.1. Doğrudan Davalar  383
1.2.2. Dolaylı Dava  390
1.2.3. Özel Usul Biçimleri  391
1.2.3.1. Seri Muhakeme Usulü  391
1.2.3.2. İvedi Muhakeme Usulü  392
2. İhlal Davası  395
2.1. İhlal Davası ve/veya Prosedürü Yönünden Ön Tespit: “İhlal”in Anlamı  398
2.1.1.İhlal Edilen Ne Olabilir: İhlali Söz Konusu Olacak Kaynaklar  398
2.1.2.İhlali Kim Yapabilir: Sorumluluk Atfetmek Yönünden “Üye Devlet”  400
2.2. İhlal Davası Prosedürü  401
2.2.1. Komisyonun İhlal Davası Prosedürünü Başlatması: “İdari Aşama” veya “Yargılama Öncesi Prosedür”  401
2.2.1.1. Gayri Resmi Muameleler  403
2.2.1.2. Resmi Muameleler  403
2.2.1.2.1. Resmi Bildirim Mektubu  403
2.2.1.2.2. Gerekçeli Görüş  405
2.2.1.2.3. Komisyonun Takdir Yetkisi ve Sonuçları  407
2.2.2. Üye Devletin İhlal Davası Prosedürünü Başlatması  409
2.3. İhlal Davası  411
2.3.1. Kabul Edilebilirlik  411
2.3.2. Esastan Denetim  412
2.3.2.1. Genel Olarak Esastan Denetim  413
2.3.2.2. Başarılı ve Başarısız Kimi Savunmalar  414
2.3.2.2.1. Başarılı Olabilecek Savunmalar  414
2.3.2.2.2. Başarısız Savunmalar  415
2.3.3. Karar ve Sonuçları  418
2.3.3.1. Genel Olarak Karar ve Sonuçları  418
2.3.3.2. Karar ve Mali / Parasal Yaptırım  419
3. İptal Davası  425
3.1. Kabul Edilebilirlik  427
3.1.1. Konu Bakımından (Ratione Materiae) Yetki  428
3.1.2. Kişi Bakımından (Ratione Personae) Yetki  431
3.1.2.1. Ayrıcalıklı ve Yarı Ayrıcalıklı Davacılar  431
3.1.2.2. Ayrıcalıklı Olmayan Davacılar: Gerçek ve Tüzel Kişiler  432
3.1.2.2.1. Doğrudan İlgi  434
3.1.2.2.2. Bireysel İlgi  434
3.1.2.2.2.1. Ön Tespit: Lizbon Antlaşması – “Karar” Yerine “Tasarruf” Terimi  435
3.1.2.2.2.2. Plaumann Testi  436
3.1.2.2.2.3. Kapalı Kategori ve Soyut Terminoloji Testleri  437
3.1.2.2.2.4. Mahkeme Eliyle Reform Girişimleri  440
3.1.2.2.3. Doğrudan İlgilendiren, Uygulama Tedbirleri Gerektirmeyen, Düzenleyici Tasarruflar  443
3.1.3. Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Yetki  445
3.2. Esastan Denetim  447
3.2.1. Esastan Denetim Gerekçeleri  447
3.2.1.1. Yetkisizlik  448
3.2.1.2. Esaslı Şekil Kurallarının İhlali  449
3.2.1.3. Antlaşmaların veya Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Herhangi bir Hukuk Kuralının İhlali  450
3.2.1.4. Yetkinin Kötüye Kullanılması  451
3.2.2. Esastan Denetime İlişkin Özel Hususlar  452
3.3. Karar ve Sonuçları  456
4. İhmal Davası  463
4.1. Kabul Edilebilirlik  465
4.1.1. Konu Bakımından (Ratione Materiae) Yetki  466
4.1.1.1. Harekete Geçmeye Davet Etme  466
4.1.1.2. Tutum Belirleme  467
4.1.1.3. Denetlenebilir İhmal  468
4.1.2. Kişi Bakımından (Ratione Personae) Yetki  469
4.1.3. Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Yetki  470
4.2. Esastan Denetim  470
4.3. Karar ve Sonuçları  473
5. Tazminat Davası  475
5.1. Kabul Edilebilirlik  479
5.1.1. Konu Bakımından (Ratione Materiae) Yetki  479
5.1.2. Kişi Bakımından (Ratione Personae) Yetki  481
5.1.3. Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Yetki  481
5.2. Esastan Denetim  483
5.2.1. Hukuka Aykırılık (Hukuka Aykırı Eylem veya Eylemsizlik)  483
5.2.1.1. Schöppenstedt Formülü  484
5.2.1.2. Bergaderm Formülü  486
5.2.2. Zarar  488
5.2.3. İlliyet Bağı  490
5.3. Karar ve Sonuçları  492
6. Ön Karar Prosedürü  495
6.1. Başvuruya Konu Olabilecekler  499
6.1.1. Yorum Yönünden  499
6.1.2. Geçerlilik Yönünden  502
6.2. Başvuru Yapabilecekler  503
6.3. Başvuru Hakkı ve/veya Yükümlülüğü  506
6.3.1. Birlik Hukukuna İlişkin Soru  507
6.3.2. Başvuru Hakkı ve/veya Yükümlülüğü  508
6.3.2.1. Yorum Yönünden  508
6.3.2.1.1. Yalnızca Başvuru Hakkına Sahip Mahkemeler  508
6.3.2.1.2. Başvuru Hakkına ve Yükümlülüğüne Sahip Mahkemeler  509
6.3.2.1.2.1. Nihai Ulusal Mahkeme  509
6.3.2.1.2.2. Başvuru Yükümlülüğünün Ortadan Kalktığı Haller  511
6.3.2.2. Geçerlilik Yönünden  513
6.4. Uygun Bulunmayan Başvurular  515
6.4.1. Gerekli Maddi ve Hukuki Malzemeye Sahip Olmama  516
6.4.2. Yöneltilen Sorun ile Uyuşmazlık Arasında Bağlantısızlık  517
6.4.3. Kurmaca / Uydurma Uyuşmazlıklar  517
6.4.4. Genel veya Hipotetik Sorular  519
6.5. Karar ve Sonuçları  519
6.5.1. Yorum Yönünden  520
6.5.1.1. Yorum ile Uygulama Arasındaki Fark  520
6.5.1.2. Karar ve Sonuçları  521
6.5.2. Geçerlilik Yönünden  522
Bölüm VI
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ
1. Öncelik İlkesi  529
1.1. Avrupa Birliği (Avrupa Birliği Adalet Divanı) Açısından Öncelik İlkesi  531
1.1.1. Öncelik İlkesinin Temelleri  532
1.1.2. Öncelik İlkesinin Kapsamı  533
1.1.2.1. Uygulanabilir Tüm Ulusal Hukuk Karşısında Öncelik  534
1.1.2.2. Önceki ve Sonraki Tarihli Ulusal Hukuka Karşı Öncelik  535
1.1.2.3. Öncelik İlkesini Uygulayacak Ulusal Organlar  537
1.1.2.4. Öncelik İlkesinin Etkisi  538
1.1.3. Lizbon Antlaşması ve Öncelik İlkesi  540
1.2. Üye Devletler (Üst Yargı Organları) Açısından Öncelik İlkesi  542
1.2.1. Genel Olarak  543
1.2.2. Fransa  543
1.2.2.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  544
1.2.2.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  544
1.2.2.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  544
1.2.2.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  544
1.2.3. Almanya  545
1.2.3.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  545
1.2.3.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  545
1.2.3.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  545
1.2.3.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  547
1.2.4. İtalya  549
1.2.4.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  549
1.2.4.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  549
1.2.4.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  549
1.2.4.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  550
1.2.5. Birleşik Krallık  550
1.2.5.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  550
1.2.5.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  550
1.2.5.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  550
1.2.5.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  551
1.2.5. Polonya  551
1.2.6.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  551
1.2.6.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  551
1.2.6.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  551
1.2.6.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  552
2. Doğrudan Etki İlkesi  555
2.1. Kurucu Antlaşmalar (Birincil Hukuk) Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  558
2.1.1. Doğrudan Etki İlkesinin Temelleri  558
2.1.2. Dikey ve Yatay İlişkiler Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  560
2.2. Hukukun Genel İlkeleri Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  562
2.3. Tüzük Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  565
2.4. Direktif Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  567
2.4.1. Doğrudan Etki İlkesinin Temelleri  568
2.4.2. Dikey ve Yatay İlişkiler Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  571
2.4.2.1. Yatay İlişkiler Yönünden Doğrudan Etkinin Reddi  571
2.4.2.2. Dikey İlişkiler Yönünden “Devlet” Kavramı  573
2.4.2.3. Yatay İlişkiler Yönünden Doğrudan Etkinin Reddinin Sonrasındaki Gelişmeler  576
2.4.2.3.1. Uygun Yorum İlkesi ve Devlet Sorumluluğu İlkesi  576
2.4.2.3.2. Hukukun Genel İlkeleri ve Direktifler  578
2.4.2.3.3. Tüzükler ve Direktifler  578
2.4.2.3.4. Üçgensel İlişkiler  579
2.4.2.3.5. Tesadüfî Etki  580
2.5. Karar Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  583
2.6. Doğrudan Etki İlkesinin Koşulları  585
2.6.1. Yeterince Açık ve Kesin Olma  586
2.6.2. Koşulsuz Olma  587
2.6.3. Takdir Yetkisinin Yokluğu  589
3. Uygun Yorum İlkesi  593
3.1. Uygun Yorum İlkesinin Temelleri  595
3.2. Uygun Yorum İlkesinin Kapsamı  597
3.3. Uygun Yorum İlkesinin Sınırları  601
4. Devlet Sorumluluğu İlkesi  609
4.1. Devlet Sorumluluğu İlkesinin Temelleri: Francovich Kararı  611
4.2. Devlet Sorumluluğu İlkesinin Gelişimi ve Kapsamı  614
4.2.1. İlk Açıklamalar: Brasserie du Pêcheur ve Factortame III Kararları  614
4.2.2. Devlet Sorumluluğu İlkesinin Koşullarının Netleştirilmesi  618
4.2.3. Devlete Atfedilebilir Sorumluluk  619
4.2.4. Devlet Sorumluluğu İlkesi: Birey Karşısında Birey  623
4.3. Devlet Sorumluluğu İlkesinin Koşulları  624
4.3.1. Bireye Hak Tanımayı Amaçlayan Kural Koşulu  624
4.3.2. Yeterince Ciddi İhlal Koşulu  625
4.3.3. İlliyet Bağı Koşulu  628
5. Temel Haklar  633
5.1. Avrupa Birliği Temel Haklarının Tarihsel Gelişimi  636
5.2. Avrupa Birliği Temel Haklar Rejimi  639
5.2.1. Hukukun Genel İlkesi Olarak Temel Haklar  639
5.2.2. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  646
5.2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  655
5.2.2.1. Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımı Öncesi Durum  655
5.2.2.2. Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımı Sonrası Durum  658
6. Ulusal Hukuki Çareler ve Prosedürler  663
6.1. AB Hukuku Bir Konu ile ilgili Hukuki Çareler ve/veya Prosedürler Öngörüyorsa  667
6.2. AB Hukuku Bir Konu ile ilgili Hukuki Çareler ve/veya Prosedürler Öngörmüyorsa  669
6.2.1. Ulusal Prosedürel Özerklik  669
6.2.2. Denklik Gerekliliği  670
6.2.3. Etkililik Gerekliliği  672
6.3. Etkili Başvuru Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkı  675
Bölüm VII
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN HUKUKİ BOYUTU
1. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Anayasal Çerçevesi  683
1.1. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Ana Çerçevesi  685
1.1.1. Avrupa Birliği’nin Tüzel Kişiliği  686
1.1.2. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Anayasal Çerçevesi  686
1.1.3. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri: Tutarlılık, Eşgüdüm ve İşbirliği  688
1.2. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri Yönünden Yetki  690
1.2.1. Yetkinin Varlığı: Açık Yetki ve Zımni Yetki  690
1.2.2. Yetkinin Kategorisi  693
1.2.2.1. Münhasır Yetki  693
1.2.2.2. Paylaşılan Yetki  697
1.3. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Usuli Yönü  699
1.3.1. Uygulanma Alanı  700
1.3.2. Uluslararası Anlaşmaların Müzakeresi ve Bağıtlanması  700
1.3.2.1. Genel Çerçeve  700
1.3.2.2. Müzakere  702
1.3.2.3. Bağıtlanma  703
1.3.3. Avrupa Birliği Adalet Divanının Görüşü  704
1.4. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Maddi Yönü  706
1.4.1. Ortak Ticaret Politikası  706
1.4.2. Üçüncü Ülkelerle İşbirliği ve İnsani Yardım  708
1.4.2.1. Kalkınma İşbirliği  708
1.4.2.2. Üçüncü Ülkelerle Ekonomik, Mali ve Teknik İşbirliği  709
1.4.2.3. İnsani Yardım  709
1.4.3. Kısıtlayıcı Tedbirler  710
1.4.4. Diğer Bazı Uluslararası Anlaşmalar ve Uluslararası Örgütler ile İlişkiler  711
1.4.4.1. Ortaklık Anlaşmaları  711
1.4.4.2. Üçüncü Devletlerin Paraları ile Avro Arasındaki Kur Sistemine İlişkin Anlaşmalar  711
1.4.4.3. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Örgütler ile İlişkileri  712
1.4.5. ABİHA Kapsamındaki Dış İlişkiler Boyutlu Diğer Konular  712
1.4.6. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası  713
2. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmalarının Hukuki Etkileri  717
2.1. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmalarının Statüsü  719
2.2. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmaları Yönünden Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi  722
2.3. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmalarının Bağlayıcılığı Sonucu Etkileri  724
2.3.1. İhlal Davası  724
2.3.2. Uygun Yorum İlkesi  724
2.4. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmalarının Belirli Nitelikler Taşıması Sonucu Etkileri  726
2.4.1. Doğrudan Etki İlkesi  726
2.4.1.1. Doğrudan Etkiye Elverişli Anlaşmalar  729
2.4.1.2. Doğrudan Etkiye Elverişli Olmayan Anlaşmalar  730
2.4.2. Hukuka Uygunluk Denetimi  733
2.4.2.1. Hukuka Uygunluk Denetimine (Doğrudan Etkiye) Elverişli Anlaşmalar  733
2.4.2.2. Hukuka Uygunluk Denetimine (Doğrudan Etkiye) Elverişli Olmayan Anlaşmalar  733
2.4.2.2.1. 1947 Tarihli GATT Yönünden Hukuka Uygunluk Denetimi  734
2.4.2.2.2. DTÖ ve Bünyesindeki Anlaşmalar Yönünden Hukuka Uygunluk Denetimi  737
2.4.3. Haksız Fiil / Tazminat Sorumluluğu  740
Kaynakça  745
Mahkeme Kararları Dizini  771
Kavramlar Dizini  787
 


Doç. Dr. İlke Göçmen
–1;1;CV–1;1;
İlke GÖÇMEN

Doğum Yılı: 1981

–1;1;–1;1;–1;1;Eğitim–1;1;–1;1;–1;1;
2005–2011: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Hukuk) Doktorası
2008–2009: Universiteit Utrecht International and European Law (European Law) LLM
2003–2005: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları (Hukuk) Yüksek Lisansı
1999–2003: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

–1;1;–1;1;–1;1;İş–1;1;–1;1;–1;1;
2011– : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Yrd. Doç. Dr.
2011–2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Ar. Gör. Dr.
2007–2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Ar. Gör. 2006–2007: Çardak/Denizli Cumhuriyet Savcısı
2005–2006: Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı
2003–2004: Ankara Barosu (Avukatlık Stajı)

–1;1;–1;1;–1;1;Ödüller–1;1;–1;1;–1;1;
2013: TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
2010: Sasakawa Young Leaders Fellowship
2008: Jean Monnet Scholarship

–1;1;–1;1;–1;1;Yayınlar–1;1;–1;1;–1;1;

–1;1;–1;1;–1;1;Kitap–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Hukukunda Direktiflerin Bireyler Arasındaki İlişkilere Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2008.

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği’nde İç Pazardaki Serbest Dolaşımlar ve Birlik Vatandaşlığının Etkileşimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye Göç Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

–1;1;–1;1;–1;1;Makale ve Kitap Bölümü–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, “Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Toplulukları Yargı Sisteminde Meydana Gelen Değişikliklere Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2006, s. 287–324.

GÖÇMEN, İLKE, “Böyle Buyurdu Divan: Uluslararası Anlaşmalar ve Bu Kapsamda 1947 Tarihli GATT ve DTÖ Anlaşması ve Eklerinin Topluluk Hukukunda Doğurduğu Etkiler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 3, 2008, s. 337–370.

GÖÇMEN, İLKE, “Ulusal Parlamentoların Avrupa Bütünleşmesindeki Rolü ve Lizbon Antlaşması”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – KAHRAMAN, SEVİLAY – BAYKAL, SANEM, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 275–316.

GÖÇMEN, İLKE, “Starting to shine, but how brightly? Standstill Provisions in Association Law between Turkey and the Community”, Croation Yearbook of European Law and Policy, Vol: 5, 2009, pp. 151–193.

GÖÇMEN, İLKE, "To Visa,Not to Visa: That is the (only) Question,is it? Case C–1;1;228/06 Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli v Bundesrepublik Deutschland [2009] ECR I–1;1;1031.", Legal Issues of Economic Integration, Vol: 37, No: 2, 2010, pp. 149–162.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 97–128.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 129–161.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Serbest Dolaşım Hükümleri Yönünden “Tamamen Ülke İçi İlişki” İçinde Kalmama Hususu ve Birlik Vatandaşlığının Bu Hususa Etkileri”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 69, No: 2, 2011, s. 115–137.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Ombudsmanının Soruşturması”, Prof. Dr. Gürgan Çelebican’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2011, s. 493–539.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliğinde “Vatandaş Girişimi””, Prof. Dr. Ahmet Gökdere’ye Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s. 479–520.

GÖÇMEN, İLKE, “Freedom of Establishment and to Provide Services: A Comparison of the Freedoms in European Union Law and Turkey – EU Association Law”, Ankara Law Review, Vol: 8, No: 1, 2011, pp. 71–109.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 99–130.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 131–162.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Mesleki Niteliklerin Tanınması Düzeni”, Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 461–493.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 201–227.

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 257–277.

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 319–340.

BAYKAL, SANEM ve GÖÇMEN, İLKE, “Lizbon Antlaşması Sonrası AB’nin Yeni Yapısı”, KARLUK, RIDVAN – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2684, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1650, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012, s. 178–206.

GÖÇMEN, İLKE – CİVAN, ORHAN ERSUN, “The Principle of Non–1;1;Discrimination on Grounds of Nationality with regard to Turkish Workers in the European Union and Union Workers in Turkey”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – AKİPEK, ŞEBNEM, Turkey's Integration into the European Union: Legal Dimension, Lexington Books, USA, 2013, pp. 95–135 .

GÖÇMEN, İLKE, “The Contributions of the Court of Justice of the European Union to Judicial Cooperation in Criminal Matters with a Specific Focus on the Protection of Fundamental Rights”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 12, No: 1, 2013, s. 129–1;1;170.

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2013, s. 317–1;1;365.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 207–233.

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 265–286.

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 327–348.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği ile Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Türk Mahkemelerinin Avrupa Birliği Hukuku Karşısındaki Tutumuna Yönelik Bir Öneri: AB–1;1;Dostu Yorum Yöntemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 63, No: 1, 2014, s. 131–1;1;167.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, No: 1, 2014, s. 73–1;1;121.

GÖÇMEN, İLKE, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 13, No: 2, 2014, s. 21–1;1;86.

GÖÇMEN, İLKE, “Hizmetler Direktifinin İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestîsi ile İlişkisi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, No: 1, 2015, s. 167–1;1;226.

–1;1;–1;1;–1;1;Karar Çevirisi–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, “Divanın (Genel Kurul) 1/09 Sayılı Görüşü”, BATIDER, Cilt: XXVII, No: 3, 2011, s. 311–333.

GÖÇMEN, İLKE, “12 Nisan 2011 Tarihli Adalet Divanı Kararı (Büyük Daire) (Dava C 235/09 DHL Express France SAS, formerly DHL International SA v Chronopost SA)”, BATIDER, Cilt: XXVII, No: 4, 2011, s. 111–127.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Dokunulmazlığına İlişkin Aldo Patriciello Kararı, Dava C 163/10 Aldo Patriciello, Karar Tarihi: 6 Eylül 2011.”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 1, No: 3, Ekim 2011, s. 145–156.

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C 462/09 Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee, Karar Tarihi: 16 Haziran 2011.”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 7, No: 28, 2011, s. 761–785.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Hizmet Sunumu Serbestîsi Çerçevesinde Şans Oyunlarının Reklamının Değerlendirilmesine İlişkin HIT and HIT LARIX Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 2, No: 6, 2012, s. 9–18.

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C–1;1;5/11 Titus Alexander Jochen Donner, Karar Tarihi: 21 Haziran 2012”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 8, No: 32, 2012, s 59–1;1;77.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Leyla Ecem Demirkan v. Almanya Federal Cumhuriyeti Kararı (Dava C–1;1;221/11, Karar Tarihi: 24 Eylül 2013)”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 3 No: 11, 2013, s. 61–77.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukukuna (Yerleşme Serbestîsi ve Aile Birleşimine) İlişkin Doğan Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 4, No: 15, 2014, s. 1–12.

–1;1;–1;1;–1;1;Popüler Dergi–1;1;–1;1;–1;1;

İlke Göçmen, “AB Vatandaşları, AB Hukuki Tasarrufu Öneriyor”, Güncel Hukuk, No: 6, Yıl: 2012, s. 58–60.

İlke Göçmen, “Yargı Aracılığıyla Vizesiz Avrupa bir Hayal mi?”, Güncel Hukuk, No: 6, Yıl: 2013, s. 52–54.

İlke Göçmen – Narin Tezcan, “Yargı Aracılığıyla Vizesiz Avrupa bir Hayal mi?”, Güncel Hukuk, No: 11, Yıl: 2013, s. 48–51.

İlke Göçmen, “Avrupa Birliği Kurumlarındaki Kıdemli Makamlar ve Yeni Yüzler”, Analist, Sayı: 46, Aralık 2014, s. 16–1;1;19.

Internet sitesi: abhukuku.weebly.com/

Akademik çalışmalar ile ilgili olarak ayrıca bkz: ankara.academia.edu/IlkeGocmen
H. Ercüment Erdem
Mayıs 2020
130.00 TL
Sepete Ekle
Rona Aybay
Nisan 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Abdulkerim Çevik
Nisan 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler Tablosu (Detaylı)
Sunuş  7
Önsöz  9
İçindekiler Tablosu (Sade)  13
Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi  29
Kutular Listesi  31
Kısaltmalar  35
Dava Listesi (Numara Sıralı)  37
Mevzuat Listesi  79
Bölüm I
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN GELİŞİMİ
1. Derinleşme  91
1.1. Derinleşme Sürecinin Tarihsel Gelişimi  94
1.1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması (1952)  94
1.1.1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması’na Giden Yol  94
1.1.1.2. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması  97
1.1.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması (1958)  99
1.1.2.1. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması’na Giden Yol  99
1.1.2.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması  101
1.1.3. Avrupa Tek Senedi (1987)  104
1.1.3.1. Avrupa Tek Senedi’ne Giden Yol  104
1.1.3.2. Avrupa Tek Senedi  107
1.1.4. Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması) (1993)  109
1.1.4.1. Maastricht Antlaşması’na (Avrupa Birliği Antlaşması’na) Giden Yol  109
1.1.4.2. Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması)  110
1.1.5. Amsterdam Antlaşması (1999)  116
1.1.5.1. Amsterdam Antlaşması’na Giden Yol  116
1.1.5.2. Amsterdam Antlaşması  117
1.1.6. Nice Antlaşması (2003)  121
1.1.6.1. Nice Antlaşması’na Giden Yol  121
1.1.6.2. Nice Antlaşması  122
1.1.7. Lizbon Antlaşması (2009)  123
1.1.7.1. Lizbon Antlaşması’na Giden Yol  123
1.1.7.2. Lizbon Antlaşması  126
1.2. Derinleşmenin Yöntemi  132
1.2.1. Lizbon Antlaşması’na Kadarki Dönem  132
1.2.2. Lizbon Antlaşması’nın Sonrasındaki Dönem  133
2. Genişleme  141
2.1. Genişleme Sürecinin Tarihsel Gelişimi  143
2.1.1. Birinci Genişleme Dalgası  144
2.1.2. İkinci Genişleme Dalgası  145
2.1.3. Üçüncü Genişleme Dalgası  146
2.1.4. Dördüncü Genişleme Dalgası  146
2.1.5. Beşinci Genişleme Dalgası  148
2.1.6. Altıncı Genişleme Dalgası  149
2.1.7. Yedinci Genişleme Dalgası  150
2.1.8. Aday ve Potansiyel Aday Devletler  151
2.2. Genişlemenin Yöntemi  152
2.2.1. Genişleme Kriterleri  152
2.2.2. Genişleme Usulü  155
Bölüm II
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMSAL YAPISI
1. Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısının Temel Özellikleri  165
2. Avrupa Birliği’nin Kurumları  172
2.1. Avrupa Parlamentosu  172
2.1.1. Oluşumu  173
2.1.2. İç Örgütlenişi  177
2.1.3. İşleyişi  179
2.1.4. Yetkileri  180
2.2. Avrupa Komisyonu / Komisyon  183
2.2.1. Oluşumu  183
2.2.2. İç Örgütlenişi  188
2.2.3. İşleyişi  190
2.2.4. Yetkileri  191
2.3. Konsey  194
2.3.1. Oluşumu  194
2.3.2. İç Örgütlenişi  195
2.3.3. İşleyişi  198
2.3.4. Yetkileri  204
2.4. Avrupa Birliği Zirvesi  205
2.4.1. Oluşumu  206
2.4.2. İç Örgütlenişi  206
2.4.3. İşleyişi  207
2.4.4. Yetkileri  209
2.5. Avrupa Birliği Adalet Divanı  210
2.5.1. Tarihçe  211
2.5.2. Oluşumu  213
2.5.2.1. Adalet Divanı  213
2.5.2.2. Genel Mahkeme  214
2.5.2.3. Personel Mahkemesi  215
2.5.3. İç Örgütlenişi  215
2.5.3.1. Adalet Divanı  215
2.5.3.2. Genel Mahkeme  216
2.5.3.3. Personel Mahkemesi  217
2.5.4. Yetkileri  218
2.6. Avrupa Merkez Bankası (ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi)  223
2.6.1. Oluşumu  223
2.6.2. İç Örgütlenişi  224
2.6.3. Görevleri ile Yetkileri  225
2.7. Avrupa Sayıştayı  227
2.7.1. Oluşumu  227
2.7.2. İç Örgütlenişi  227
2.7.3. İşleyişi  229
2.7.4. Görevleri ile Yetkileri  230
3. Avrupa Birliği’nin Organ, Ofis ve Ajansları  231
3.1. Ekonomik ve Sosyal Komite  231
3.2. Bölgeler Komitesi  233
3.3. Avrupa Yatırım Bankası  235
3.4. Avrupa Ombudsmanı  237
3.5. Avrupa Ajansları  239
Bölüm III
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE NORM KOYMA
1. Avrupa Birliği’nde Yetki  249
1.1. Yetkinin Varlığı: Yetkilendirilme İlkesi  252
1.1.1. Yetkilendirilme İlkesi  252
1.1.2. Yetkinin Varlığının Görünümleri  254
1.1.2.1. Açık Yetki veya Zımni Yetki  254
1.1.2.2. Geniş Kapsamlı Maddeler: ABİHA md. 114 ve 352  257
1.1.2.2.1. ABİHA md. 114  258
1.1.2.2.2. ABİHA md. 352  260
1.2. Yetkinin Niteliği: Yetki Kataloğu  263
1.2.1. Münhasır Yetki (AB)  263
1.2.2. Paylaşılan Yetki  264
1.2.3. Destekleyici, Koordine Edici ve Tamamlayıcı Yetki  266
1.2.4. Ekonomi ve İstihdam Politikalarının Koordinasyonu  267
1.2.5. Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası  268
1.3. Yetkinin Kullanımı: Katmanlı Yetki İlkesi ve Orantılılık İlkesi  269
1.3.1. Katmanlı Yetki İlkesi  269
1.3.1.1. Katmanlı Yetki İlkesinin Temelleri  270
1.3.1.2. Katmanlı Yetki İlkesinin Siyasi Denetimi  271
1.3.1.3. Katmanlı Yetki İlkesinin Hukuki Denetimi  274
1.3.2. Orantılılık İlkesi  276
1.3.2.1. Orantılılık İlkesinin Temelleri  277
1.3.2.2. Orantılılık İlkesinin Siyasi Denetimi  278
1.3.2.3. Orantılılık İlkesinin Hukuki Denetimi  279
2. Avrupa Birliği’nde Yasama ve Norm Koyma  283
2.1. Yasamanın Tanımı  286
2.2. Yasama Usulleri  288
2.2.1. Olağan Yasama Usulü  289
2.2.1.1. Kurucu Antlaşmanın Öngördüğü Hâliyle Olağan Yasama Usulü  290
2.2.1.2. Uygulamadaki Haliyle Olağan Yasama Usulü  297
2.2.2. Özel Yasama Usulleri  298
2.2.3. Yasama Usulleri ile ilgili Ortak Noktalar  300
2.2.3.1. Komisyonun “Öneri Tekeli”  300
2.2.3.2. Konsey Karşısında Komisyon  302
2.2.3.3. Yasama Usulleri Bakımından Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Dışında Kalanlar  303
2.3. Esnek Bütünleşmenin Yasamaya Yansımaları  306
2.3.1. Birincil Esneklik: Dışta Kalma (Opt–Out), Dâhil Olma (Opt–In) ve Derogasyonlar  306
2.3.2. İkincil Esneklik: Güçlendirilmiş İşbirliği  308
3. Avrupa Birliği’nde Yürütme ve Norm Koyma  315
3.1. Yetki Devrine Dayanan Tasarruflar  318
3.2. Uygulama Tasarrufları  324
3.2.1. Uygulama Tasarrufları ile ilgili Genel Tespitler  324
3.2.2. Komitoloji Prosedürü  325
Bölüm IV
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE
NORMLAR HİYERARŞİSİ
1. Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları  336
1.1. Yazılı Kaynaklar  337
1.1.1. İç Kaynaklar  337
1.1.1.1. Üye Devlet Tasarrufları  337
1.1.1.1.1. Üye Devletlerin Kurucu Nitelikli Tasarrufları  337
1.1.1.1.2. Üye Devletlerin Bütünleyici Sözleşmeleri  340
1.1.1.1.3. Üye Devlet Temsilcilerinin Belirli Tasarrufları  341
1.1.1.2. AB Kurumlarının Tasarrufları  342
1.1.1.2.1. (Başlıca) Birlik Kurum Tasarrufları  342
1.1.1.2.1.1. Genel Olarak  343
1.1.1.2.1.2. Tüzük  347
1.1.1.2.1.3. Direktif  348
1.1.1.2.1.4. Karar  348
1.1.1.2.2. Esnek Hukuk  349
1.1.1.2.3. Kurumlar Arası Anlaşmalar  350
1.1.1.2.4. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kararları  350
1.1.2. Dış Kaynaklar: AB’nin Uluslararası Anlaşmaları  352
1.2. Yazılı Olmayan Kaynaklar  354
1.2.1. AB Hukukunun Genel İlkeleri  354
1.2.2. Uluslararası Teamül Hukuku  357
2. Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi  358
2.1. Normlar Hiyerarşisi ve AB Hukuku  358
2.2. Hiyerarşik Düzen İçinde AB Hukukunun Kaynakları  360
2.2.1. Birincil Hukuk  360
2.2.2. Yazılı Olmayan Hukuk  364
2.2.2.1. AB Hukukunun Genel İlkeleri  364
2.2.2.2. Uluslararası Teamül Hukuku  366
2.2.3. AB’nin Uluslararası Anlaşmaları  367
2.2.4. İkincil Hukuk  369
2.2.4.1. Genel Olarak  369
2.2.4.2. Yasama Tasarrufları – Yasama Dışı Tasarruflar Ayrımı  369
2.2.5. Hiyerarşik Düzene Yerleştirilemeyen Kaynaklar  370
Bölüm V
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YARGISAL KORUMA
1. Usuli Tespitler  377
1.1. ABAD’ın Yargı Yetkisinin Mahkemeler Arasındaki Dağılımı  379
1.2. Adalet Divanının Usul Kuralları  383
1.2.1. Doğrudan Davalar  383
1.2.2. Dolaylı Dava  390
1.2.3. Özel Usul Biçimleri  391
1.2.3.1. Seri Muhakeme Usulü  391
1.2.3.2. İvedi Muhakeme Usulü  392
2. İhlal Davası  395
2.1. İhlal Davası ve/veya Prosedürü Yönünden Ön Tespit: “İhlal”in Anlamı  398
2.1.1.İhlal Edilen Ne Olabilir: İhlali Söz Konusu Olacak Kaynaklar  398
2.1.2.İhlali Kim Yapabilir: Sorumluluk Atfetmek Yönünden “Üye Devlet”  400
2.2. İhlal Davası Prosedürü  401
2.2.1. Komisyonun İhlal Davası Prosedürünü Başlatması: “İdari Aşama” veya “Yargılama Öncesi Prosedür”  401
2.2.1.1. Gayri Resmi Muameleler  403
2.2.1.2. Resmi Muameleler  403
2.2.1.2.1. Resmi Bildirim Mektubu  403
2.2.1.2.2. Gerekçeli Görüş  405
2.2.1.2.3. Komisyonun Takdir Yetkisi ve Sonuçları  407
2.2.2. Üye Devletin İhlal Davası Prosedürünü Başlatması  409
2.3. İhlal Davası  411
2.3.1. Kabul Edilebilirlik  411
2.3.2. Esastan Denetim  412
2.3.2.1. Genel Olarak Esastan Denetim  413
2.3.2.2. Başarılı ve Başarısız Kimi Savunmalar  414
2.3.2.2.1. Başarılı Olabilecek Savunmalar  414
2.3.2.2.2. Başarısız Savunmalar  415
2.3.3. Karar ve Sonuçları  418
2.3.3.1. Genel Olarak Karar ve Sonuçları  418
2.3.3.2. Karar ve Mali / Parasal Yaptırım  419
3. İptal Davası  425
3.1. Kabul Edilebilirlik  427
3.1.1. Konu Bakımından (Ratione Materiae) Yetki  428
3.1.2. Kişi Bakımından (Ratione Personae) Yetki  431
3.1.2.1. Ayrıcalıklı ve Yarı Ayrıcalıklı Davacılar  431
3.1.2.2. Ayrıcalıklı Olmayan Davacılar: Gerçek ve Tüzel Kişiler  432
3.1.2.2.1. Doğrudan İlgi  434
3.1.2.2.2. Bireysel İlgi  434
3.1.2.2.2.1. Ön Tespit: Lizbon Antlaşması – “Karar” Yerine “Tasarruf” Terimi  435
3.1.2.2.2.2. Plaumann Testi  436
3.1.2.2.2.3. Kapalı Kategori ve Soyut Terminoloji Testleri  437
3.1.2.2.2.4. Mahkeme Eliyle Reform Girişimleri  440
3.1.2.2.3. Doğrudan İlgilendiren, Uygulama Tedbirleri Gerektirmeyen, Düzenleyici Tasarruflar  443
3.1.3. Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Yetki  445
3.2. Esastan Denetim  447
3.2.1. Esastan Denetim Gerekçeleri  447
3.2.1.1. Yetkisizlik  448
3.2.1.2. Esaslı Şekil Kurallarının İhlali  449
3.2.1.3. Antlaşmaların veya Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Herhangi bir Hukuk Kuralının İhlali  450
3.2.1.4. Yetkinin Kötüye Kullanılması  451
3.2.2. Esastan Denetime İlişkin Özel Hususlar  452
3.3. Karar ve Sonuçları  456
4. İhmal Davası  463
4.1. Kabul Edilebilirlik  465
4.1.1. Konu Bakımından (Ratione Materiae) Yetki  466
4.1.1.1. Harekete Geçmeye Davet Etme  466
4.1.1.2. Tutum Belirleme  467
4.1.1.3. Denetlenebilir İhmal  468
4.1.2. Kişi Bakımından (Ratione Personae) Yetki  469
4.1.3. Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Yetki  470
4.2. Esastan Denetim  470
4.3. Karar ve Sonuçları  473
5. Tazminat Davası  475
5.1. Kabul Edilebilirlik  479
5.1.1. Konu Bakımından (Ratione Materiae) Yetki  479
5.1.2. Kişi Bakımından (Ratione Personae) Yetki  481
5.1.3. Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Yetki  481
5.2. Esastan Denetim  483
5.2.1. Hukuka Aykırılık (Hukuka Aykırı Eylem veya Eylemsizlik)  483
5.2.1.1. Schöppenstedt Formülü  484
5.2.1.2. Bergaderm Formülü  486
5.2.2. Zarar  488
5.2.3. İlliyet Bağı  490
5.3. Karar ve Sonuçları  492
6. Ön Karar Prosedürü  495
6.1. Başvuruya Konu Olabilecekler  499
6.1.1. Yorum Yönünden  499
6.1.2. Geçerlilik Yönünden  502
6.2. Başvuru Yapabilecekler  503
6.3. Başvuru Hakkı ve/veya Yükümlülüğü  506
6.3.1. Birlik Hukukuna İlişkin Soru  507
6.3.2. Başvuru Hakkı ve/veya Yükümlülüğü  508
6.3.2.1. Yorum Yönünden  508
6.3.2.1.1. Yalnızca Başvuru Hakkına Sahip Mahkemeler  508
6.3.2.1.2. Başvuru Hakkına ve Yükümlülüğüne Sahip Mahkemeler  509
6.3.2.1.2.1. Nihai Ulusal Mahkeme  509
6.3.2.1.2.2. Başvuru Yükümlülüğünün Ortadan Kalktığı Haller  511
6.3.2.2. Geçerlilik Yönünden  513
6.4. Uygun Bulunmayan Başvurular  515
6.4.1. Gerekli Maddi ve Hukuki Malzemeye Sahip Olmama  516
6.4.2. Yöneltilen Sorun ile Uyuşmazlık Arasında Bağlantısızlık  517
6.4.3. Kurmaca / Uydurma Uyuşmazlıklar  517
6.4.4. Genel veya Hipotetik Sorular  519
6.5. Karar ve Sonuçları  519
6.5.1. Yorum Yönünden  520
6.5.1.1. Yorum ile Uygulama Arasındaki Fark  520
6.5.1.2. Karar ve Sonuçları  521
6.5.2. Geçerlilik Yönünden  522
Bölüm VI
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ
1. Öncelik İlkesi  529
1.1. Avrupa Birliği (Avrupa Birliği Adalet Divanı) Açısından Öncelik İlkesi  531
1.1.1. Öncelik İlkesinin Temelleri  532
1.1.2. Öncelik İlkesinin Kapsamı  533
1.1.2.1. Uygulanabilir Tüm Ulusal Hukuk Karşısında Öncelik  534
1.1.2.2. Önceki ve Sonraki Tarihli Ulusal Hukuka Karşı Öncelik  535
1.1.2.3. Öncelik İlkesini Uygulayacak Ulusal Organlar  537
1.1.2.4. Öncelik İlkesinin Etkisi  538
1.1.3. Lizbon Antlaşması ve Öncelik İlkesi  540
1.2. Üye Devletler (Üst Yargı Organları) Açısından Öncelik İlkesi  542
1.2.1. Genel Olarak  543
1.2.2. Fransa  543
1.2.2.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  544
1.2.2.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  544
1.2.2.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  544
1.2.2.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  544
1.2.3. Almanya  545
1.2.3.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  545
1.2.3.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  545
1.2.3.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  545
1.2.3.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  547
1.2.4. İtalya  549
1.2.4.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  549
1.2.4.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  549
1.2.4.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  549
1.2.4.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  550
1.2.5. Birleşik Krallık  550
1.2.5.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  550
1.2.5.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  550
1.2.5.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  550
1.2.5.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  551
1.2.5. Polonya  551
1.2.6.1. Öncelik İlkesinin Kabulü  551
1.2.6.2. Öncelik İlkesinin Kabulünün Temeli  551
1.2.6.3. Öncelik İlkesine Yönelik Sınırlamalar  551
1.2.6.4. Kompetenz – Kompetenz Meselesi  552
2. Doğrudan Etki İlkesi  555
2.1. Kurucu Antlaşmalar (Birincil Hukuk) Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  558
2.1.1. Doğrudan Etki İlkesinin Temelleri  558
2.1.2. Dikey ve Yatay İlişkiler Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  560
2.2. Hukukun Genel İlkeleri Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  562
2.3. Tüzük Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  565
2.4. Direktif Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  567
2.4.1. Doğrudan Etki İlkesinin Temelleri  568
2.4.2. Dikey ve Yatay İlişkiler Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  571
2.4.2.1. Yatay İlişkiler Yönünden Doğrudan Etkinin Reddi  571
2.4.2.2. Dikey İlişkiler Yönünden “Devlet” Kavramı  573
2.4.2.3. Yatay İlişkiler Yönünden Doğrudan Etkinin Reddinin Sonrasındaki Gelişmeler  576
2.4.2.3.1. Uygun Yorum İlkesi ve Devlet Sorumluluğu İlkesi  576
2.4.2.3.2. Hukukun Genel İlkeleri ve Direktifler  578
2.4.2.3.3. Tüzükler ve Direktifler  578
2.4.2.3.4. Üçgensel İlişkiler  579
2.4.2.3.5. Tesadüfî Etki  580
2.5. Karar Yönünden Doğrudan Etki İlkesi  583
2.6. Doğrudan Etki İlkesinin Koşulları  585
2.6.1. Yeterince Açık ve Kesin Olma  586
2.6.2. Koşulsuz Olma  587
2.6.3. Takdir Yetkisinin Yokluğu  589
3. Uygun Yorum İlkesi  593
3.1. Uygun Yorum İlkesinin Temelleri  595
3.2. Uygun Yorum İlkesinin Kapsamı  597
3.3. Uygun Yorum İlkesinin Sınırları  601
4. Devlet Sorumluluğu İlkesi  609
4.1. Devlet Sorumluluğu İlkesinin Temelleri: Francovich Kararı  611
4.2. Devlet Sorumluluğu İlkesinin Gelişimi ve Kapsamı  614
4.2.1. İlk Açıklamalar: Brasserie du Pêcheur ve Factortame III Kararları  614
4.2.2. Devlet Sorumluluğu İlkesinin Koşullarının Netleştirilmesi  618
4.2.3. Devlete Atfedilebilir Sorumluluk  619
4.2.4. Devlet Sorumluluğu İlkesi: Birey Karşısında Birey  623
4.3. Devlet Sorumluluğu İlkesinin Koşulları  624
4.3.1. Bireye Hak Tanımayı Amaçlayan Kural Koşulu  624
4.3.2. Yeterince Ciddi İhlal Koşulu  625
4.3.3. İlliyet Bağı Koşulu  628
5. Temel Haklar  633
5.1. Avrupa Birliği Temel Haklarının Tarihsel Gelişimi  636
5.2. Avrupa Birliği Temel Haklar Rejimi  639
5.2.1. Hukukun Genel İlkesi Olarak Temel Haklar  639
5.2.2. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  646
5.2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  655
5.2.2.1. Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımı Öncesi Durum  655
5.2.2.2. Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımı Sonrası Durum  658
6. Ulusal Hukuki Çareler ve Prosedürler  663
6.1. AB Hukuku Bir Konu ile ilgili Hukuki Çareler ve/veya Prosedürler Öngörüyorsa  667
6.2. AB Hukuku Bir Konu ile ilgili Hukuki Çareler ve/veya Prosedürler Öngörmüyorsa  669
6.2.1. Ulusal Prosedürel Özerklik  669
6.2.2. Denklik Gerekliliği  670
6.2.3. Etkililik Gerekliliği  672
6.3. Etkili Başvuru Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkı  675
Bölüm VII
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN HUKUKİ BOYUTU
1. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Anayasal Çerçevesi  683
1.1. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Ana Çerçevesi  685
1.1.1. Avrupa Birliği’nin Tüzel Kişiliği  686
1.1.2. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Anayasal Çerçevesi  686
1.1.3. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri: Tutarlılık, Eşgüdüm ve İşbirliği  688
1.2. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri Yönünden Yetki  690
1.2.1. Yetkinin Varlığı: Açık Yetki ve Zımni Yetki  690
1.2.2. Yetkinin Kategorisi  693
1.2.2.1. Münhasır Yetki  693
1.2.2.2. Paylaşılan Yetki  697
1.3. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Usuli Yönü  699
1.3.1. Uygulanma Alanı  700
1.3.2. Uluslararası Anlaşmaların Müzakeresi ve Bağıtlanması  700
1.3.2.1. Genel Çerçeve  700
1.3.2.2. Müzakere  702
1.3.2.3. Bağıtlanma  703
1.3.3. Avrupa Birliği Adalet Divanının Görüşü  704
1.4. Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Maddi Yönü  706
1.4.1. Ortak Ticaret Politikası  706
1.4.2. Üçüncü Ülkelerle İşbirliği ve İnsani Yardım  708
1.4.2.1. Kalkınma İşbirliği  708
1.4.2.2. Üçüncü Ülkelerle Ekonomik, Mali ve Teknik İşbirliği  709
1.4.2.3. İnsani Yardım  709
1.4.3. Kısıtlayıcı Tedbirler  710
1.4.4. Diğer Bazı Uluslararası Anlaşmalar ve Uluslararası Örgütler ile İlişkiler  711
1.4.4.1. Ortaklık Anlaşmaları  711
1.4.4.2. Üçüncü Devletlerin Paraları ile Avro Arasındaki Kur Sistemine İlişkin Anlaşmalar  711
1.4.4.3. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Örgütler ile İlişkileri  712
1.4.5. ABİHA Kapsamındaki Dış İlişkiler Boyutlu Diğer Konular  712
1.4.6. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası  713
2. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmalarının Hukuki Etkileri  717
2.1. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmalarının Statüsü  719
2.2. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmaları Yönünden Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi  722
2.3. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmalarının Bağlayıcılığı Sonucu Etkileri  724
2.3.1. İhlal Davası  724
2.3.2. Uygun Yorum İlkesi  724
2.4. Avrupa Birliği’nin Uluslararası Anlaşmalarının Belirli Nitelikler Taşıması Sonucu Etkileri  726
2.4.1. Doğrudan Etki İlkesi  726
2.4.1.1. Doğrudan Etkiye Elverişli Anlaşmalar  729
2.4.1.2. Doğrudan Etkiye Elverişli Olmayan Anlaşmalar  730
2.4.2. Hukuka Uygunluk Denetimi  733
2.4.2.1. Hukuka Uygunluk Denetimine (Doğrudan Etkiye) Elverişli Anlaşmalar  733
2.4.2.2. Hukuka Uygunluk Denetimine (Doğrudan Etkiye) Elverişli Olmayan Anlaşmalar  733
2.4.2.2.1. 1947 Tarihli GATT Yönünden Hukuka Uygunluk Denetimi  734
2.4.2.2.2. DTÖ ve Bünyesindeki Anlaşmalar Yönünden Hukuka Uygunluk Denetimi  737
2.4.3. Haksız Fiil / Tazminat Sorumluluğu  740
Kaynakça  745
Mahkeme Kararları Dizini  771
Kavramlar Dizini  787
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020