Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuk Davaları – 4
Aile Mahkemesi – Tüketici Mahkemesi – İş Mahkemesi Davaları
 (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Editör),  (Editör),  (Editör),  (Editör),  (Editör),  (Editör)
Nisan 2016 / 1. Baskı / 832 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 190.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Önsöz;

ODTÜ İşletme Bölümünün efsane hocası Muhan Soysal ile ilgili şöyle bir olay anlatılır;

Derslerinde öğrencilerini şaşırtarak önemli hayat dersleri vermeyi adet edinmiş olan Muhan Hoca bir gün anfide derse başladığında tahtaya Picasso'nun aşağıda gördüğünüz tablosunu yansıtır.

Tüm öğrenciler tabloya bakar, fakat kübik tarzdaki bu sürrealist resimde sanatla ilgilenmeyenlerin anlayabileceği çok az şey vardır. Bozuk perspektifli bir oda, sarı uzun saçlı yaratığa benzeyen bir şey. Etrafında başka yaratıklar, yerde yine bir yaratık ve arkadaki şekli bozuk içi parlak dikdörtgenin içinde başka bir şeyler daha.

Bir süre hiç bir şey söylemeden sınıfı izleyen hoca, Picasso'nun resmini alıp, yerine aşağıda gördüğünüz Velazquez'in "Las Meninas" tablosunu koyar. Bu resimde dadıları sandalyede oturan sarı uzun saçlı bir aristokrat kızın saçını tararken yerde köpeği yatmaktadır. Babası arkasından ışık sızan kapıdan kızını izlemektedir.

Sınıf ancak ikinci resmi görünce Picasso'nun resmindeki öğelerin ne olduğunu ve bu resmin Velazquez'in tablosuna gönderme olarak yapılmış olduğunu farkeder. Ve Muhan Hoca hiç unutulamayacak dersini verir.

"Hayatta hiç birşey Velazquez'in resmi kadar belirgin ve net değildir. İş hayatı gerçekleri Picasso'nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak gösterir. Picasso'nun resmine bakıp, Velazquez'in resmini görebilenler başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri göremeyecek."

Hukukta da hiçbir dava Velazquez'in resmindeki kadar net ve anlaşılır değildir. Diğer taraftan yeni HMK'nın, dava açılırken en geniş perspektiften bakılarak büyük resmin görülmesini beklemesi, hukukçuların eski HUMK alışkanlıklarından kurtularak davayı tek bir dilekçeyle eksiksiz ve doğru olarak açmalarını zorunlu kılmaktadır.

Her ne kadar size tam bir Velazquez tablosu göstermek gibi iddiamız olmasa da, eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı olacak bir kaynak sunarak ele aldığınız davayı baştan itibaren doğru ve eksiksiz kurgulamanıza destek olmak istedik.

Bu doğrultuda kitabımızda yurtdışında çok başarılı örneklerini gördüğümüz ancak ülkemizde ilk defa uygulanan kolektif bir çalışma usulünü benimseyerek hakim, avukat, akademisyen, icra müdürü gibi çok farklı bilgi ve deneyime sahip 35 değerli hukukçu ve 6 editörü bir araya getirdik. Böylece aynı kitap içerisinde doktrin ve uygulamanın bir arada okuyucularımıza ulaşmasını amaçladık.

Piyasada bulunan klasik hukuk kitaplarında yer alan madde sistematiğinin HMK'nın davayı ele alış biçimine çok uygun olmadığını düşünerek, kitabın bölümlerini, yargılama safahatına uygun bir şekilde ve davalar arasında bağlantı kurarak tasnifledik. Bu sayede yoğun çalışma temponuzda vakit kaybetmeden aradığınız bilgiye hızla ulaşmanızı sağlayarak üzerinizdeki yükü hafifletmeyi hedefledik.

Renkli başlıklandırma ve farklı ikonlar kullanılarak hazırladığımız kitabımızda, "Ek Bilgi" ikonu ile belirtilen paragraflarda konuya ilişkin önemli, ayırıcı ek bilgi teşkil eden hususları; "Uyarı" ikonu ile belirtilen paragraflar ise dikkat edilmesi gereken kritik bilgileri gösterdik. Ayrıca "Örnek" ikonu ile belirtilen paragraflarda da; kanun metinleri içerisinde soyut kalan kısımları uygulama örnekleri ile somutlaştırdık. Tabii ki bir hukuk kitabının vazgeçilmezi olarak Yargıtay kararlarına da özetleyerek yer verdik, ancak bu kararların doğrudan davada tereddüt yaratan noktaları aydınlatacak emsal kararlar olmasına azami dikkat gösterdik. Bölümlerin sonunda verdiğimiz, her dava tipine ilişkin örnek dava dilekçeleri ile hazırlayacağınız dava dilekçesinin temelini oluşturmak istedik.

Kitabımızın;

İlk cildi; bir davanın nasıl açılması gerektiği ve usule ilişkin bilgileri kapsamakta olup, üst mahkemeler olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni inceleyip bu mahkemelerdeki davalar ile dava sürecini incelemektedir.

İkinci cildi; Sulh Hukuk Mahkemesini tanıtarak, bu mahkemenin görev alanı olan Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Davalar ile Kira Hukukundan ve Vesayet Hukukundan Kaynaklanan Davaları kapsamaktadır. Bu ciltte ağırlıklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılabilen Miras Hukukundan Kaynaklanan davalar da incelenmiştir.

Üçüncü cildi; Asliye Hukuk Mahkemesini ve bu mahkemede görülen davaları kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'ndaki sistematik benimsenen ciltte, tüm dava tipleri bu doğrultuda tasniflenerek incelenmiştir.

Dördüncü cildi; Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi ve bu mahkemelerde görülen davaları kapsamlı olarak incelemektedir.

Son cilt olan beşinci cildi ise; İcra ve İflas Dairesini tanıtarak, bu dairede yapılan işlemleri uygulamada kullanılan formlarla birlikte kapsamlı olarak açıklamakta, devamında ise İcra Mahkemesi tanıtılarak mahkemede görülün davalar incelemektedir.

Şimdilik 5 ciltten oluşan bu eser, hali hazırdaki ciltlerin genişlemesi veya yeni ciltler ilave edilmesiyle büyümeye devam edecek ve "Yaşayan" bir kaynak olacaktır. Bu nedenle gerek okuyucu, gerekse ileride kitabın yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde yayını ilk kez gerçekleşen bu farklı eserin, hukuk camiasındaki etkisini merakla bekliyor ve hukukçulara mesleki açıdan çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

Konu Başlıkları
Aile Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar
Evlilik Hukuku ve Hısımlık, Munise DAYI
Eşler Arasında Mal Rejimine İlişkin Davalar, Munise DAYI – Fatih KARAMERCAN
Tüketici Hukukuna İlişkin Davalar, Gültezer HATIRNAZ EROL – Hamdi Tamer İNAL – Necmi ÖZER
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları, Mehmet ARI
Barkod: 9789750237355
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 832
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  9
Kısaltmalar  29
9. KISIM:  AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
1. BÖLÜM:  EVLİLİK HUKUKU VE HISIMLIK
Munise DAYI  
I. Aile Mahkemesi  31
A. Giriş  31
B. Aile Mahkemelerinin Kuruluşu  33
C. Aile Mahkemelerinde Görevli Personel  33
1. Aile Mahkemeleri Hâkimleri  33
2. Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışmacı  34
D. Aile Mahkemelerinin Görevleri  37
II. Aile Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar  39
A. Görev  39
B. İlgili Usul Hükümleri  40
C. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kapsamındaki İstemler  45
D. Nişanlılık  51
1. Nişanın Bozulmasının Sonuçları  51
a. Nişanın Bozulması Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası  51
b. Nişanın Bozulması Nedeni ile Hediyelerin Geri Verilmesi İstemine İlişkin Dava  54
2. Nişanın Bozulmasına İlişkin Davalarda Zamanaşımı  54
E. Evlenme  56
1. Evlenmeye İzin Davası  56
2. Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası  58
3. Batıl Olan Evlenmelere İlişkin Davalar  60
a. Mutlak Butlan Nedeniyle Evlenmenin Feshi Davası  60
aa. Eşlerden Birinin Sürekli Ayırtım Gücünden Yoksunluğu  61
bb. Akıl Hastalığı  61
cc. Eşler Arasında Yakın Derecede Hısımlık Olması  61
b. Nispi Butlan Nedeni ile Evlenmenin Feshi Davası  63
F. Boşanma  65
1. Boşanma Davaları  65
a. Özel Boşanma Nedenleri  73
aa. Zina Nedeni ile Boşanma Davası  73
bb. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeni ile Boşanma Davası  76
cc. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni ile Boşanma Davası  79
dd. Terk Nedeni ile Boşanma Davası  81
ee. Akıl Hastalığı Nedeni ile Boşanma Davası  84
b. Genel Boşanma Nedeni  86
aa. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma Davası  86
aaa. Çekişmeli Boşanma Davası (MK 166/1 m.)  86
bbb. Anlaşmalı Boşanma Davası (MK 166/3 m.)  91
ccc. Üç Yıllık Ayrılıktan Sonra Açılan Boşanma Davası (MK 166/4 m.)  96
ddd. Ayrılık Kararı Verilmesi ve Bir Araya Gelinmemesi Halinde Açılan Boşanma Davası  98
2. İştirak Nafakası ve Artırılması Davaları  102
3. Bekârlık Soyadını veya Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası  107
4. Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İstemi Davası  110
a. Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Davası  113
b. Kişisel İlişki Hakkının Kaldırılması İstemi Davası  115
G. Evlilik Birliği  117
1. Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması İstemi Davası  117
2. Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası  119
3. Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemi  121
4. Evlilik Birliğinin Korunmasına İlişkin Davalar  124
a. Eşler Birlikte Yaşarken  127
b. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  129
c. Borçluların Borçlarını Diğer Eşe Ödemelerine Karar Verilmesi İstemi  131
d. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  133
e. Durumun Değişmesi  135
H. Eşyaların Tespiti, Eşya ve Ziynetlerin İadesi Alacağı İstemine İlişkin Davalar  135
I. Soybağına İlişkin Davalar  141
1. Babalığın Tespiti ve Nafaka Tayini Davası  142
2. Soybağının Reddi Davası  146
3. Tanımanın İptali Davası  150
4. Evlat Edinme Davası  155
a. Evlat Edinmede Rızanın Aranmaması İstemi Davası  160
b. Evlat Edinme İlişkisinin Kaldırılması İstemi Davası  162
5. Velayetin Kaldırılması Davası  164
6. Küçüğün Bir Kuruma Yerleştirilmesi İstemi  168
İ. Çocuk Mallarının Korunması Davası  170
J. Nafaka Davaları  173
K. Yabancı Mahkeme Kararının Tanıma ve Tenfizi Davası  181
2. BÖLÜM:  EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR
Munise DAYI  
Fatih KARAMERCAN  
I. İlgili Mevzuat  189
A. Yasal Mal Rejimi  190
B. Mal Rejimi Sözleşmesi  190
C. Edinilmiş Mal Kavramı  194
1. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler  197
a. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı ile Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  197
b. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  197
c. Kişisel Malların Gelirleri  197
2. Kişisel Mallar  198
a. TMK 220. Madde Kapsamında Sayılan Durumlar  198
b. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Yaptığı Toptan Ödemelerin veya Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Tazminatların Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olması  199
c. Şans Oyunlarına Dayalı Kazanılan İkramiyeler  199
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Hâkim Olan İlkeler  203
a. İspat Kolaylığı İlkesi  203
b. Alacaklı Eşin Hakkının Alacak Hakkına Dayanması  203
c. Borçlu Eşe Ödeme Kolaylığı Sağlanması  204
D. Mal Rejiminin Sona Ermesi  206
1. Eşlerden Birinin Ölümü  206
2. Mahkeme Kararı ile Mal Ayrılığına Geçilmesi  208
3. Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü İle  211
4. Boşanma veya Evliliğin İptali Davası İle  211
II. Görev  213
III. Yetki  213
IV. Davacı – Davalı  214
V. Deliller  214
VI. Yargılama Usulü  216
VII. Kısa Bilgi  217
VIII. Mevcut Mal Rejiminin Olağanüstü Mal (Ayrılığı) Rejimine Dönüştürülmesi Davası  218
IX. Cebri İcra Halinde Eşler Arasında Mal Ayrılığına Karar Verilmesi Davası  221
X. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davaları  223
10. KISIM:  TÜKETİCİ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Gültezer HATIRNAZ EROL  
Hamdi Tamer İNAL  
Necmi ÖZER  
I. Mesafeli Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar  231
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  231
B. Görev  233
C. Yetki  233
D. Taraflar  234
E. Yargılama Usulü  234
1. Başvuru Giderleri  234
2. İhtiyati Tedbir ve Özel Hükümler  234
G. Kapsam Dışı Sözleşmeler  234
H. Mesafeli Sözleşmelerin Özellikleri  236
İ. Ön Bilgilendirme  236
J. Cayma Hakkı  239
K. Eksik Bilgilendirme  240
L. Cayma Hakkının Kullanımı  240
M. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri  241
N. Tüketicinin Yükümlülükleri  242
O. Cayma Hakkının Kullanımının Yan Sözleşmelere Etkisi  242
P. Cayma Hakkının İstisnaları  242
R. Sözleşmenin İfası ve Teslimat  243
S. Zarardan Sorumluluk  244
T. Mesafeli Sözleşmelerde Özel Durumlar  244
U. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü  244
II. Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmetten Kaynaklanan Davalar  248
A. Ayıplı Mal  248
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  248
2. Görev  249
3. Yetki  250
4. Taraflar  250
5. Başvuru Giderleri  251
6. Ayıbın Niteliğine Göre Ayrım  251
7. Ayıp ve Eksik İş Kavramı  252
8. İhbar Yükümlülüğü ve İspat Yükü  253
9. Tüketicinin Seçimlik Hakları  255
a. Sözleşmeden Dönme  255
b. Bedel İndirimi  256
c. Ücretsiz Onarım  256
d. Malın Ayıpsız Misli ile Değişimi  257
10. Ayıbın Zincirleme Etkisi  258
11. Ayıplı Mal ve Garanti Yönetmeliği  258
12. Ayıp Nedeniyle Tazminat  259
13. Zamanaşımı  260
14. Faiz  260
B. Ayıplı Hizmet  260
1. Giriş  260
2. Görev  261
3. Yetki  261
4. Taraflar  261
5. Ayıplı Hizmet Kavramı ve Türleri  262
6. Ayıplı Hizmetten Sorumluluk  263
7. Açık–Gizli Ayıp ve İhbar Yükümlülüğü  263
8. Ayıplı Hizmette Tüketicinin Hakları  264
a. Ayıplı Hizmetin Yeniden Yapılmasını İsteme Hakkı  264
b. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı  265
c. Bedelden İndirim İsteme Hakkı  265
d. Sözleşmeden Dönme ve Bedelin İadesini İsteme Hakkı  265
9. Zamanaşımı  266
III. Banka Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar  269
A. Giriş  269
B. Kredi Kuruluşları ve Kredi Çıkarma Yöntemleri  271
1. Bankalar  271
a. Tüketici Kredisi Sözleşmesi Kavramı  271
aa. Banka Tarafından, Ödeme Zorluğu İçinde Kalan Borçluya Sağladığı, Ödemenin Ertelenmesi, Ödünç veya Benzeri Finansman Şekilleri Aracılığıyla Kredi Sağlaması  272
aaa. Tüketici Kredileri  273
bbb. Banka Tarafından, Ödemenin Ertelenmesi Yöntemi Kapsamında Kredili Mevduat  274
bb. Kredi Kartı Kullanımı  276
aaa. Kart Sahipleri ve İşyerlerinin Yükümlülükleri  278
bbb. Kredi Kartlarında Taraf İlişkileri  280
ccc. Kredi Kartlarında İki ve Üç Taraf İlişkisi  281
ddd. Kredi Kartının Gayrinakdî ve Nakdî Kredi İşlevi  281
cc. Finansal Kiralama Sözleşmesi Yöntemi ile Kredilendirme ve Konut Finansmanı  282
aaa. Finansal Kiralama Sözleşmeleri Aracılığı ile, Taşınır Mallar Satın Alınabilmesi ve Taşınmaz Malların Kiracılık Yöntemi ile Satın Alınabilmesi  285
bbb. Finansal Kiralama Süresinin Hitamında Ödenmiş Olan Kira Tutarının, Malın İktisadî Değerinin Üzerinde Olması, Mülkiyetin Devrinin Taraflarca Amaçlanmış Olduğunun Karinesi Olması  287
ccc. Finansal Kiralama Sözleşmesinde, Bağlı Krediler Tipindeki Tüketici Kredilerinde Olduğu Gibi, Bir Üçlü Taraf İlişkisinin Varlığı  289
2. Özel Finans Kurumları  291
a. Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Kapsamında Kredi  292
b. Fon Kullandırma Yöntemleri  293
3. Finansman Şirketleri  293
a. Finansal Kiralama Sözleşmenin Konusu Kapsamında Taşınır ve Taşınmaz Mallar  294
b. Finansal Kiralama Konusu Malın Zilyetliğinin, Kiracılık Sıfatının veya Mülkiyetin Devri  294
C. Görev  295
1. Tüketici Kredilerine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Mercii  296
a. Tüketici Mahkemelerinde Görev  297
b. Görevle İlgili Düzenlemeler Kamu Düzenine İlişkin Olup, Taraflar İleri Sürmese Dahi Yargılamanın Her Aşamasında Re’sen Gözetilmesi Gereği  299
aa. Aynı Yerde Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Varsa, Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gereği  300
bb. Hukukî İşlemin TKHK Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Yasanın Amacı İçerisinde, Tanımları Verilen Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukukî İşlemin Olması Gereği  301
cc. Tüketicinin, Davalı Sağlık Merkezinde Yaptırdığı Tahlilin Hatalı Yapılması Nedeniyle Açılan Manevî Tazminat Davasında Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması  302
2. Usûle İlişkin Hükmün Uygulanabileceği Zaman Yönünden, Kanun’da Bir Geçiş Hükmüne Yer Verilmediği Durumda, Usûle İlişkin Kuralın, Henüz Sonuçlanmamış Olan Tüm Davalarda Uygulanması Gereği  304
a. Taraflar Arasında Meydana Gelen İhtilâfın, 6502/TKHK Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Olması ve Davanın, Tüketiciler, Tüketici Örgütleri veya Bakanlık Tarafından Açılması  305
b. Tüketici Mahkemelerinin Hesap İşletim Ücreti Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Olmaması  307
3. Tüketicinin Taraf Olduğu İnternet Bankacılığı  307
4. Tüketici İşlemi ile Konu Olan Sözleşmeler Alanında Görevli Mahkeme ve Ayırıcı Kıstaslar  308
a. Hazır Bir Malı veya Hizmeti Satın Alarak, Onu Günlük Yaşamında Kullanan veya Tüketen Kişinin Korunması Kıstası  310
b. Kanunun Kapsamına, Tüketime Yönelik Dar Kapsamlı Mal ve Hizmet İlişkilerinin Alınması Kıstası  312
c. Tüketicinin, İşlemi Nihaî Olarak Kâr ve Kazanç Sağlamak Amacına Dönük Olarak Yapmamış Olması Kıstası  315
d. Hukukî İşlemin, Yasanın Amacı Kapsamında ve Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Olması Kıstası  319
e. Tüketiciye Verilen Hizmetin Parasal Bir Menfaat Karşılığında Yapılması Kıstası  320
D. Yetki  321
E. Davacı – Davalı  323
1. Davacı  323
a. Davacı Tüketici  325
aa. Tüketicinin Maddî Zararlarına İlişkin Dava  325
bb. Tüketicinin Manevî Zararlarına İlişkin Dava  326
cc. Satıcıya Karşı Rücû Davası  327
dd. Ayıplı Mal ve Hizmetlere İlişkin Dava  327
aaa. Üretimin, Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması Maddî ve Manevî Zarar Davası  328
bbb. Olduklarından Farklı Görünen Mallar Hakkında Maddî ve Manevî Zarar Davası  329
ee. Konut Finansmanı Kredisi ile Taşınmaz Satın Alımında İşlem Temelinin Çökmesi ve Sonuçları  333
aaa. Beklenmeyen Hâl Kuramı (İşlem Temelinin Çökmesi Kuramı)  340
bbb. Beklenmeyen Hâl Kuramının (İşlem Temelinin Çökmesi Kuramının) Uygulanması  345
ccc. Dövize endeksli kredi sözleşmelerinde uyarlama  346
b. Davacı Bakanlık  363
aa. Üretimin ve Satışın Durdurulması ile Malın Toplatılmasına İlişkin Dava  363
bb. Kanuna, Genel Ahlâka Aykırı, Doğru ve Dürüst Olmayan Reklâm ve İlânların Durdurulması veya Düzeltilmesine İlişkin Dava  364
aaa. Standardına Uygun Hâle Getirilmeyen Malların Müsaderesine ve Toplatılmasına İlişkin Dava  364
bbb. Süreli Yayın Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Kampanyalara İlişkin Dava  365
c. Davacı Tüketici Örgütleri  365
2. Davalı  366
a. Ayıplı Maldan veya Ayıplı Malın Neden Olduğu Her Türlü Zarardan Sorumluluk  366
b. Bağlı Kredi ile Gerçekleşen İşlemlerdeki Ayıplı Mal Satımında  367
F. Yargılama Usûlü  369
1. Basit Yargılama Usûlü  370
2. Tabii Hâkim İlkesine Ters Düşmemek Gereği  371
3. Üretimin veya Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması  372
G. Emsal Yargıtay Kararları  399
IV. Hekimin Kusuru Sonucu Oluşan Tıbbi Hata Nedeniyle Maddi ve Manevî Tazminat Davaları  401
A. Kamu Hastanelerinde Çalışan Hekimin Kusuru Sonucu Oluşan Tıbbi Hata Nedeniyle, İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davası (Hizmet Kusuru Nedeniyle Maddi ve Manevî Tazminat Davası)  401
1. Giriş  401
2. Maddi – Manevî Tazminat  402
a. Maddi Tazminat  402
b. Manevî Tazminat  403
3. Görev  403
4. Yetki  404
5. Davacı – Davalı  405
B. Özel Hastanede Çalışan Hekimin Kusuru Sonucu Oluşan Tıbbi Hata Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası  414
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  414
2. Tazminat Sorumluluğu ve Tazminat  417
a. Doğrudan Hekime Başvurma  417
b. Özel Hastanelerin, Tazminat Sorumluluğu, Tazminat Sorumluluğunun Sonuçları  418
c. Tazminat Sorumluluğunun Temelleri  419
d. Tazminat Sorumluluğunun Doğması İçin Aranan Şartlar  419
aa. İlişki Koşulu– Bir Sözleşmenin Varlığı – Haksız Fiil  419
bb. Eylem– Sözleşmenin İhlali – Hukuka Aykırılık  420
cc. Zarar  420
dd. Kusur  420
ee. İlliyet (Nedensellik) Bağı  420
e. Tazminat Türleri  420
aa. Maddi Tazminat  420
aaa. Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat  420
bbb. Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları  421
bb. Manevi Tazminat  421
f. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  422
g. Tazminat Davalarında, Dava Türleri  422
h. Uygulamada Açılan Tazminat Davası Konuları  424
3. Görev  424
4. Yetki  426
a. Sözleşme İlişkisi Var İse  426
b. Haksız Fiil İlişkisi Var İse  426
5. Davacı – Davalı  427
6. Yargılama Usulü  427
a. Tazminattan İndirim  429
b. Tazminat Davalarında Zararın İspatı  430
c. Tazminat Davalarında Zamanaşımı  431
C. Serbest Çalışan Hekimin Kusuru Nedeniyle Oluşan Tıbbi Hata Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası  441
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  441
2. Tazminat Sorumluluğu ve Tazminat  443
a. Hastanın Serbest Çalışan Hekime Başvurması  444
b. Serbest Çalışan Hekimin, Yardımcı Kişi Kullanması  446
c. Tazminat Sorumluluğun Temelleri  446
d. Tazminat Sorumluluğun Doğması İçin Aranan Şartlar  447
aa. İlişki Koşulu– Bir Sözleşmenin Varlığı – Haksız Fiil  447
bb. Eylem– Sözleşmenin İhlali – Hukuka Aykırılık  447
cc. Zarar  447
dd. Kusur  447
ee. İlliyet (Nedensellik) Bağı  447
e. Tazminat Türleri  448
aa. Maddi Tazminat  448
aaa. Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat  448
bbb. Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları  448
bb. Manevi Tazminat  449
f. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  449
g. Tazminat Davalarında, Dava Türleri  450
h. Uygulamada Açılan Tazminat Davası Konuları  451
3. Görev  452
4. Yetki  453
a. Sözleşme İlişkisi Var İse  453
b. Haksız Fiil İlişkisi Var İse  453
5. Davacı – Davalı  454
6. Yargılama Usulü  454
a. Tazminattan İndirim  457
b. Tazminat Davalarında Zararın İspatı  457
c. Tazminat Davalarında Zamanaşımı  458
11. KISIM:  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DAVALARI
Mehmet ARI  
I. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Tarihsel Gelişimi  465
A. İş Hukuku  465
B. Sosyal Güvenlik Hukuku  468
II. Tanımlar  471
A. İşçi  471
1. İşçi Kavramı ve Tanımı  471
2. İşçilik Sıfatının Zorunlu Unsurları  473
a. İşçinin Gerçek Bir Kişi Olması Zorunluluğu  473
b. Sözleşmeye Bağlı Olarak Çalışma  474
aa. İşçi, Sözleşmeli Personel ve Memur Ayırımı  474
bb. Çırak ve Stajyerler  476
cc. Ayrık Durumlar  477
c. Bağımlı Olarak ve Ücret Karşılığı Çalışma  477
aa. Bağımlılık Unsuru  478
bb. Ücret Karşılığı Çalışma  478
B. İşveren  479
1. İşveren Kavramı ve Tanımı  479
2. İşveren Sıfatının Unsurları  481
a. Kimlerin İşveren Olabileceği  481
b. İşveren Sıfatının Kazanılması İçin, İşçi Çalıştırma Koşulu  482
aa. Çalışmanın İş Sözleşmesine Dayanması ve Ücret Karşılığı Yapılması  482
bb. İşverenin Yönetim Hakkı  482
C. İşyeri  483
D. İşveren Vekili  484
1. İşveren Vekili Kavramı ve Tanımı  484
2. İşveren Vekili Sıfatının Unsurları  486
a. İşvereni Temsil Etmek–Onun Adına Hareket Etmek  486
b. İşin, İşyerinin ve İşletmenin Yönetiminde Görev Alma  487
E. Asıl İşveren – Alt İşveren  488
1. Asıl İşveren – Alt İşveren Kavramları ve Tanımları  488
2. Alt İşverenlik Sözleşmesi  490
F. Sigortalı  492
1. Yasa Kapsamında Bulunan Sigortalılar  492
a. Hizmet Akdiyle Çalışanlar  492
b. Bağımsız Çalışanlar  492
c. Kamu Görevlileri  493
2. Yasa Kapsamında Yer Almayan Sigortalılar  493
III. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davalarında Yargılama Usulü  493
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  493
B. Basit Yargılama Usulü  494
C. Bazı Uyuşmazlık Türleri Bakımından Yargılama Usulünde Özellik Arzeden Hususlar  497
1. İşe İade Davalarında Yargılama Usulüne İlişkin Durumlar  497
a. İtiraz Merci  497
b. İtirazın Konusu ve Süresi  497
c. Geçerli Nedenin İspatı  498
d. Yargılama Usulü  500
aa. Genel Olarak  500
bb. Bazı Olay ve Hukuki Olguların Yargılamaya Etkisi  500
aaa. İşçinin Ölümü  500
bbb. İşçinin Önel İçerisinde Emekli Olması veya Derhal Fesih Beyanında Bulunması  502
ccc. İşçinin Davadan Vazgeçmesi  504
ddd. İşçinin Başka Bir İşe Girmesi veya Gelir Getirici Bir Faaliyette Bulunması  505
eee. İşyerinin Kapanması  505
fff. Yargılama Sırasında İşverenin İşçiyi Yeniden İşe Başlatması  507
2. Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Davalarda Yargılama Usulüne İlişkin Özel Durumlar  509
a. Göreve İlişkin İlkeler  509
aa. Genel Olarak  509
bb. İş Kanunu Kapsamı Dışındaki İşler ve İşyerleri ile İlgili Uyuşmazlıklar  509
cc. Özel Sigorta Şirketlerine Karşı Açılan Davalar  510
dd. Çırakların İş Kazaları Nedeniyle Açacakları Davalar  510
ee. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli İşçilerin İş Kazası Nedeniyle Açtıkları Tazminat Davaları  511
ff. İşçi Sigortalara Kurulu ile Sigortalı Hak Sahipleri Arasındaki Tazminat Davaları  511
gg. 2022 sayılı Yasa ile İlgili Uyuşmazlıklar  511
hh. 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  512
ıı. 6183 Sayılı Yasanın 88 ve 99’uncu Maddelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  516
ii. İdari Para Cezasına İtiraz Davaları–İdari Yargı  516
b. Yetkiyi İlişkin İlkeler  516
aa. Genel Olarak  516
bb. İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davalarında Yetki  518
cc. Birden Fazla Yetkili Mahkeme Bulunması  520
dd. Kurumun Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsiline Yönelik Davalarda Yetki  520
c. Ayrık Durumlar  520
aa. Şirketin Kaydının Ticaret Sicilinden Silinmesi  520
bb. İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası ile İşçi Alacaklarına İlişkin Dava Birlikte Görülemez  521
cc. Şirket Üst Düzey Yöneticilerinin Prim Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  522
IV. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Dava Türleri  522
A. İş Davaları  522
1. İşçi Alacaklarına İlişkin Davalar  522
a. Feshe Bağlı İşçi Alacaklarının Tahsiline İlişkin Davalar  522
aa. Genel Olarak  522
bb. Feshe Bağlı Alacaklar  523
aaa. Kıdem Tazminatı  523
bbb. İhbar Tazminatı  542
ccc. Yıllık İzin Ücreti  544
ddd. İş Kaybı Tazminatı  546
eee. Bakiye Süre Ücreti  547
fff. Eğitim Gideri Tazminatı  549
ggg. Kötüniyet Tazminatı  550
hhh. Yeni İş Arama İzni Ücreti  550
b. Feshe Bağlı Olmayan İşçi Alacakları  551
aa. Eşit İşlem Borcuna Aykırılık Tazminatı  551
bb. Ücret ve Ekleri  553
aaa. Prim  555
bbb. İkramiye  557
ccc. Transfer Ücreti  559
ddd. Bahşiş  560
eee. Asgari Geçim İndirimi  561
fff. İlave Tediye  561
ggg. Sefer Harcırahı – Sefer Primi  564
hhh. Ücret ve Ücretin Eki Niteliğindeki Alacaklara Yürütülecek Faiz Oranı  565
cc. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti  567
aaa. Fazla Çalışmanın İspatı  571
bbb. Denkleştirme  574
dd. Hafta Tatili Ücreti  575
ee. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  577
ff. Harcırah–Geçici Görev Yolluğu  579
gg. Sendikal Tazminat  580
c. Basın İş Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  581
aa. Basın Çalışanlarının Kıdem Tazminatı Hakkı  583
bb. Fazla Çalışma Alacağı  585
cc. Basın Çalışanlarının İkramiye Hakkı  586
2. İşe İade Davaları  590
a. Giriş – İş Güvencesi Kavramı ve Yasal Dayanağı  590
b. İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanacağı İşyerleri  591
aa. Otuz İşçi Sayısının Hesaplanmasında Nazara Alınması Gereken İşçiler  593
bb. İşverenin Yurt Dışında Çalıştırdığı İşçiler  595
cc. Otuz İşçi Sayısının Hangi Tarih İtibariyle Gerçekleşmesi Gerektiği  595
c. İş Güvencesinden Yararlanabilecek İşçiler  596
aa. Genel Olarak  596
bb. İşveren Vekilleri  599
d. Feshin Geçerli Bir Nedene Dayandırılması Zorunluluğu  600
aa. Geçerli Neden Kavramı  600
bb. İşçinin Kişiliği ile Alakalı Geçerli Fesih Nedenleri  601
aaa. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler  602
bbb. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler  603
ccc. İşçinin Kişiliğinden Kaynaklanan Nedenlerin Fesih Sebebi Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar  604
cc. İşletmeyle, İşyeriyle ve İşle İlgili Geçerli Fesih Nedenleri;  605
aaa. İşçinin İstihdamını Engelleyen Nedenlerin Bulunması  606
bbb. Feshin İşletmesel Bir Karara Dayanması  606
dd. Geçerli Nedenin Yargısal Denetimi  607
aaa. Keyfilik Denetimi  608
bbb. Tutarlılık Denetimi  608
ee. Geçerli Nedenin Yargısal Denetiminde Esas Alınacak İlkeler  608
aaa. Feshin Son Çare Olması İlkesi  609
bbb. Ölçülülük İlkesi  611
ccc. Menfaatlerin Değerlendirilmesi İlkesi  613
ddd. Tahmin İlkesi  614
e. Feshin Yazılı Olarak Yapılması Koşulu  615
f. Fesih Bildiriminde Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi  615
g. İşverenin Savunma Almak Zorunda Olduğu Haller  615
h. Feshin Geçersizliğinin Hukuki Sonuçları  617
aa. Genel Olarak  617
bb. İşçinin Yeniden İşe Başlatılması  618
aaa. İşçinin İşe Başlama Başvurusu – İşverenin İşe Davetinin Şekli ve Süresi  618
bbb. İşçinin Önceki İşinde ve İşyerinde İşe Başlatılması  619
ccc. İşçinin İşe Başlama Başvurusunu Geri Alması  621
cc. Feshin Geçersizliğinin Tespitine Rağmen İşçinin Yeniden İşe Başlatılmaması  622
aaa. İşe Başlatmamanın Yeni Bir Fesih Sayılması  622
bbb. Boşta Geçen Süre Ücreti ve İş Güvencesi Tazminatı  622
ccc. İşe Başlatmamanın Hukuki Sonucu  625
dd. Feshin Geçerli Sayılması Hali  626
ee. İş Güvencesine İlişkin Mutlak Emredici Nitelikteki Hükümler  626
3. Alt İşverenlik İlişkisinden Kaynaklanan Davalar  628
a. Asıl İşverenin İşveren Kimliği  628
b. Asıl İş ve Yardımcı İşin Alt İşverene Devredilebilme Koşulları  629
aa. “Asıl İş” Kavramı ve Alt İşverene Devredilebilme Koşulları  630
bb. “Yardımcı İş” Kavramı ve Alt İşverene Devredilebilme Koşulları  633
c. Alt İşveren İşçilerinin Sadece Alınan İşte Çalıştırılması Koşulu  634
d. Alt İşveren Daha Önce O İşyerinde Çalıştırılan Bir Kimse Olmamalıdır  637
e. Alt İşveren Açısından İşyeri Kavramı  637
f. Asıl İşveren ve Alt İşverenlerin Sorumlulukları  638
aa. İşçinin Yeni Alt İşveren Nezdinde Çalışmaya Devam Ettiğinin Savunulması  640
aaa. İşçinin İş Sözleşmesini Feshetmesi  641
bbb. Alt İşveren Tarafından İşçiye Yeni İş Teklifinde Bulunulması  641
ccc. Alt İşveren Tarafından Yazılı ya da Sözlü Fesih Yapılması  643
bb. Yeni Alt İşveren Nezdindeki Çalışmanın Aralıksız Olup Olmadığının Tespiti  643
cc. Değişen Alt İşverenler Arasındaki İlişkinin İşyeri Devri Olarak Kabulünün Hukuki Gerekçesi  644
g. Asıl İşveren ve Alt İşverenin İşçiye Karşı Sorumluluklarının Sınırları  645
aa. Alt İşverenlik İlişkisi Devam Ederken İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  645
bb. İşçinin Alt İşverenin Kendi İşinde de Çalışması  646
cc. İşçinin Alt İşverenlik İlişkisi Kapsamı Dışında Asıl İşverenin Kendi İşinde de Çalıştırılması  646
dd. İşçinin Alt İşverenlik İlişkisinden Sonra Başka Bir Asıl İşverenin İşinde veya Alt İşverenin Kendi İşinde Çalıştırılması  647
4. Ayrık Konular  648
a. Rekabet Yasağına Aykırılık Davaları  648
b. İşçinin Sır Saklama Borcu (Yükümlülüğü)  652
aa. Kavram Olarak  652
bb. Hukuki Nitelendirme  653
cc. Sır Saklama Yükümlülüğünün Rekabet Yasağı ve Sadakat Borcu ile İlişkisi  655
dd. Zaman Bakımından Sır Saklama Borcu  656
ee. Sır Saklama Borcuna Aykırılıkta Kusur Unsuru – Sırrın Usulsüz Olarak Kullanılması  658
ff. Sır Saklama Borcuna Aykırılıkta Kusur Unsuru – Sırrın Usulsüz Olarak Kullanılması  659
c. İşçi Alacakları Davalarında Zamanaşımı  662
aa. Genel Olarak  662
bb. Zamanaşımının Başlaması ve Kesilmesi  663
cc. Zamanaşımının Kesilmesinin Diğer Borçlulara Etkisi  665
dd. Zamanaşımından Feragat  665
ee. İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarında Zamanaşımı  666
d. İş Davalarında Muvazaa Konusu  668
aa. Alt İşverenlik İlişkisi Açısından Muvazaa Kavramı ve Hukuki Sonuçları  669
bb. Alt İşverenlik İlişkisinin Geçersizliği ile Muvazaa Kavramlarının Farklılığı  670
cc. Asıl İşverenin Alt İşveren İşçileri Üzerindeki Yetkileri  671
dd. Alt İşverenlik İlişkisi ile İlgili Özel Yasa Hükmü Bulunması  672
e. Cezai Şart  673
f. İbraname  675
g. İkale (Bozma Sözleşmesi)  682
h. Takas  685
ı. Mahsup  687
B. Yargıtay İlke Kararları Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Davalar  690
1. Hizmet Tespiti Davaları  690
a. Genel Olarak  690
b. Hizmet Tespiti Davalarının Hukuki Dayanakları  692
c. Tespit Davası Türleri  694
aa. 506 ve 5510 Sayılı Yasalar Uyarınca Açılacak Hizmet Tespiti Davaları  694
aaa. Dava Açılma Koşulları  694
bbb. Davanın Tarafları  699
ccc. Görevli ve Yetkili Mahkeme  701
ddd. Tespit Davalarında İspat Konusu  701
eee. Kamu İşyerlerindeki Çalışmalar  704
fff. Çıraklık Sözleşmesi ile Çalışılan Süreler  705
ggg. Ev Hizmetlerinde Geçen Süreler  706
hhh. Profesyonel Futbolculukta Geçen Süreler  706
ııı. Halk Eğitim Merkezinde Geçen Hizmetler  707
iii. Basım ve Gazetecilik İşyerindeki Çalışmalar  708
bb. 1479 Sayılı Yasaya Tabi Esnaf ve Bağ–Kur Sigortalılığının Tespiti Davaları  708
aaa. Yasal Dayanak  708
bbb. Mevzuattaki Değişiklikler  710
ccc. Yaş Koşulu  711
ddd. Kayıtsız Döneme İlişkin Prim Ödemeleri  712
cc. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan Kaynaklanan Tespit Davaları  712
dd. 2926 Sayılı Yasaya Tabi Tarım Bağ–Kur Sigortalılığının Tespiti Davaları  713
aaa. Tarımsal Faaliyette Bulunma Koşulu  713
bbb. Makul Süreden Az Sigortalılıklar  714
ccc. Kurumun Re’sen Kayıt Yükümlülüğü  714
ddd. Sigortalılığın Tespitinde Araştırma Usulü  715
eee. Kesintisiz Tarımsal Faaliyetin Bulunması  719
fff. Kısa ve Uzun Süreli Çalışmalar  720
ee. Aidiyet Davaları  724
ff. Prime Esas Ücretlerin Tespiti  727
gg. Sigortalılığın Başlangıcının Tespitine İlişkin Davalar  728
2. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Davalar  729
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramları  729
aa. İş Kazası  729
bb. Meslek Hastalığı  730
b. Geçici İş Göremezlik Ödeneği  731
c. Maddi ve Manevi Tazminatı Davaları  732
aa. Tazminat Hesabında Sağ Eşin Evlenme İhtimali  733
bb. Tazminatın Hesabında Esas Alınacak Günlük Gelirin Belirlenmesi  733
cc. Kurumca Bağlanan Gelirlerden Yapılacak İndirimler  734
dd. Manevi Tazminatın Hesabında Esas Alınacak Ölçütler  735
ee. Kaçınılmazlık Faktörü  735
ff. Manevi Tazminat Talebinde Bulunabilecek Kişiler  736
gg. Zararın Gerçek Miktar ve Kapsamının Belirlenmesi  737
hh. Zamanaşımı  738
d. Ana–Babaya Aylık Bağlanması  738
e. Rücu Davaları  740
aa. Hukuksal Dayanak  740
aaa. 5510 Sayılı Yasa  740
bbb. 506 Sayılı Yasa  741
bb. Rücu Hakkının Hukuksal Niteliği  743
aaa. İşveren Açısından  743
bbb. Üçüncü Kişiler Açısından  744
3. 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunundan Kaynaklanan Davalar  747
4. 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanundan Kaynaklanan Davalar  747
a. Genel Olarak  747
b. Tüm Hizmet Sürelerinin Birleştirilme Zorunluluğu Yoktur  748
c. Primi Ödenmiş Sürelerin Birleştirilmesi Gerektiği  750
5. 2147 ve 3201 Sayılı Yasalar Uyarınca Yurt Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesine İlişkin Davalar  752
a. Genel Olarak  752
b. Yurda Kesin Dönüş Koşulu  753
c. Yurtdışında Yeniden Çalışmaya Başlama  753
d. Yurtdışı Çalışmalarının Borçlanılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  754
aa. 6552 Sayılı Kanun Öncesi Dönem  754
bb. 6552 Sayılı Kanun Sonrası Dönem  754
6. Yaşlılık Aylığı Hak Kazanmaya İlişkin Davalar  758
a. Sigortalılık Süresi, Prim ve Yaş Koşulu  758
b. Birden Fazla Kuruma Bağlı Sigortalılığın Bulunması  758
c. Sigortalılığa Eklenecek Süreler  759
d. Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  759
aa. Doğum Borçlanması  759
aaa. 5510 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Önce Gerçekleşen Doğumlar Sebebiyle Borçlanma  765
bbb. Doğumdan Sonra Belirli Süre Çalışmama ve Çocuğun Yaşaması Koşulu  765
ccc. Doğum Tarihinde Kişinin 506 ve 5510 Sayılı Kanunlar Dışında Sigortalı Olması  766
ddd. Doğum Nedeniyle En Fazla Dört Yıl Borçlanılabilir  767
bb. 506 Sayılı Yasanın Ek 10’uncu Maddesi Kapsamındaki Sanatçıların Hizmet Borçlanmaları  767
e. Yaşlılık Aylığı Kesilmeksizin Kamu Kurumunda Çalışma Yasağı  768
7. Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar  771
a. Yasal Dayanak  771
b. Maluliyet Raporunun Alınacağı Sağlık Kuruluşları  772
c. 1479 Sayılı Yasaya Göre Maluliyet Şartları  773
aa. Sigortalılığın Başladığı Tarihte Malul Olanlar  773
bb. Maluliyet Aylığından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi  773
8. Ölüm Aylığına İlişkin Davalar  775
a. Yasal Dayanak  775
b. Baba ve Eşten Dolayı İki Ayrı Ölüm Aylığı Talebi  776
c. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Ölümler  776
d. Ölüm Aylığının Kesilmesi  776
e. Zamanaşımı  777
9. Çakışan Sigortalılığa İlişkin Davalar  779
a. 506 Sayılı Kanun Dönemi  779
b. 5510 Sayılı Kanun Dönemi  780
aa. 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunması  782
bb. 5510 Sayılı Yasanın 6/1–ı Maddesinin Uygulaması  783
c. Borçlanılan Yurtdışı Çalışmalarının Türkiye’deki Sigortalılık Süresiyle Çakışması  783
10. İsteğe Bağlı Sigortalılığa İlişkin Davalar  784
a. 506 Sayılı Yasaya Tabi Olanlar  784
aa. Tescil Kaydının Bulunması Koşulu  784
bb. 1080 Gün Prim Koşulu  785
b. 5510 Sayılı Yasaya Tabi Olanlar  786
c. 1479 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar  786
aa. Genel Olarak  786
bb. Sigortalı Sayılmayan Döneme İlişkin Primler  787
cc. Sigortalının Yurtdışında Çalışmasının Bulunması  787
d. 2925 Sayılı Yasaya Tabi Olanlar  788
11. Yapılandırma Yasalarından Kaynaklanan Davalar  788
12. Kuruma Karşı veya Kurum Tarafından Açılan Alacak Davaları  791
a. Tedavi Giderlerinin Tahsiline Yönelik Davalar  791
aa. Yasal Dayanak  791
bb. Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Cihazın İyileştirme Unsuru Taşıması Gerekir  791
cc. Sözleşmesiz Sağlık Hizmeti Sunucularından Alınan Sağlık Hizmeti Bedelleri  793
dd. Sağlık Uygulama Tebliğlerinin Bağlayıcı Olmadığı  794
b. Yersiz Ödenen Yaşlılık Aylığının İadesi  794
c. Boşandığı Eşi ile Fiilen Yaşama Nedeniyle Aylığın Kesilmesi  796
d. Zamanaşımı  805
aa. Ödenmeyen Prim ve Diğer Alacaklarda Zamanaşımı  805
bb. Yersiz Ödenen Aylıkların İadesinde Zamanaşımı  807
13. Müfettiş Raporlarının İptaline İlişkin Davalar  808
Kaynakça  809
İçtihat Dizini  823
Dilekçe Dizini  825
Kavram Dizini  827
 


Fatih Karamercan
22 Kasım 1983 Nazilli doğumludur. 2001 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 4 yılda bitirerek 2005 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi 4. sınıfta Ceza Muhakemesi Hukuku dersinde isteğe bağlı olarak seçilen konuların arasından ‘‘Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri’’ konusunda ödev alarak çalışma yapmıştır. Çalışması Hocası tarafından takdire şayan görüldüğü için asistanlık teklifi almış fakat baba mesleği olan avukatlığı tercih etmiştir.

2005 yılının Eylül ayında İzmir Barosu’nda avukatlık stajına başlamış ve 1 yıl sonra "Gemi İpoteği Kavramı ve Kurulması" adlı çalışması ile stajını tamamlamıştır.

2007 yılı Mart ayında Aydın Barosu’nda babası Av. Namık Kemal KARAMERCAN’ın cübbesini giydirmesi ile avukatlığa adım atmıştır. 5 yıl boyunca Aydın Barosu’na kayıtlı olarak babası Av. Namık Kemal KARAMERCAN ile birlikte avukatlık yapmış olup 2012 yılı Ağustos ayından beri İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

25.02.2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde Sürekli Eğitim Merkezi'nde Aile Hukuku Derneği'nin destekleriyle düzenlenen “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi” Eğitimi ve Sertifika Programı Kapsamında Bilirkişi Sertifikası’nı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Aile Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran ŞIPKA Eğitmenliği’nde almıştır.

2014 yılının Nisan ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan "Katkı –;;;; Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları" isimli kitabı, 4. baskısını 2018 yılının Mart ayında yapmıştır. Yine, 2016 yılının Ocak ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan "Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları –;;;; Somutlaştırma Yükü" isimli kitabı da yayımlanmıştır. 35 yazarlı, 6 editörlü ve 5 Ciltlik “Hukuk Davaları” isimli çalışmanın “Hukuk Davaları –;;;; 4” kısmında yer alarak “Eşler Arasında Mal Rejimine İlişkin Davalar” isimli bölümünü ele almıştır. Ayrıca, çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış birçok makalesi de bulunmaktadır.
Ali Em
Haziran 2018
48.90 TL
Sepete Ekle
Ferhat Çelik
Ocak 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Dönmez ...
Aralık 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
A. Dilşad Keskin ...
Kasım 2018
21.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  9
Kısaltmalar  29
9. KISIM:  AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
1. BÖLÜM:  EVLİLİK HUKUKU VE HISIMLIK
Munise DAYI  
I. Aile Mahkemesi  31
A. Giriş  31
B. Aile Mahkemelerinin Kuruluşu  33
C. Aile Mahkemelerinde Görevli Personel  33
1. Aile Mahkemeleri Hâkimleri  33
2. Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışmacı  34
D. Aile Mahkemelerinin Görevleri  37
II. Aile Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar  39
A. Görev  39
B. İlgili Usul Hükümleri  40
C. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kapsamındaki İstemler  45
D. Nişanlılık  51
1. Nişanın Bozulmasının Sonuçları  51
a. Nişanın Bozulması Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası  51
b. Nişanın Bozulması Nedeni ile Hediyelerin Geri Verilmesi İstemine İlişkin Dava  54
2. Nişanın Bozulmasına İlişkin Davalarda Zamanaşımı  54
E. Evlenme  56
1. Evlenmeye İzin Davası  56
2. Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası  58
3. Batıl Olan Evlenmelere İlişkin Davalar  60
a. Mutlak Butlan Nedeniyle Evlenmenin Feshi Davası  60
aa. Eşlerden Birinin Sürekli Ayırtım Gücünden Yoksunluğu  61
bb. Akıl Hastalığı  61
cc. Eşler Arasında Yakın Derecede Hısımlık Olması  61
b. Nispi Butlan Nedeni ile Evlenmenin Feshi Davası  63
F. Boşanma  65
1. Boşanma Davaları  65
a. Özel Boşanma Nedenleri  73
aa. Zina Nedeni ile Boşanma Davası  73
bb. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeni ile Boşanma Davası  76
cc. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni ile Boşanma Davası  79
dd. Terk Nedeni ile Boşanma Davası  81
ee. Akıl Hastalığı Nedeni ile Boşanma Davası  84
b. Genel Boşanma Nedeni  86
aa. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma Davası  86
aaa. Çekişmeli Boşanma Davası (MK 166/1 m.)  86
bbb. Anlaşmalı Boşanma Davası (MK 166/3 m.)  91
ccc. Üç Yıllık Ayrılıktan Sonra Açılan Boşanma Davası (MK 166/4 m.)  96
ddd. Ayrılık Kararı Verilmesi ve Bir Araya Gelinmemesi Halinde Açılan Boşanma Davası  98
2. İştirak Nafakası ve Artırılması Davaları  102
3. Bekârlık Soyadını veya Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası  107
4. Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İstemi Davası  110
a. Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Davası  113
b. Kişisel İlişki Hakkının Kaldırılması İstemi Davası  115
G. Evlilik Birliği  117
1. Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması İstemi Davası  117
2. Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası  119
3. Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemi  121
4. Evlilik Birliğinin Korunmasına İlişkin Davalar  124
a. Eşler Birlikte Yaşarken  127
b. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  129
c. Borçluların Borçlarını Diğer Eşe Ödemelerine Karar Verilmesi İstemi  131
d. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  133
e. Durumun Değişmesi  135
H. Eşyaların Tespiti, Eşya ve Ziynetlerin İadesi Alacağı İstemine İlişkin Davalar  135
I. Soybağına İlişkin Davalar  141
1. Babalığın Tespiti ve Nafaka Tayini Davası  142
2. Soybağının Reddi Davası  146
3. Tanımanın İptali Davası  150
4. Evlat Edinme Davası  155
a. Evlat Edinmede Rızanın Aranmaması İstemi Davası  160
b. Evlat Edinme İlişkisinin Kaldırılması İstemi Davası  162
5. Velayetin Kaldırılması Davası  164
6. Küçüğün Bir Kuruma Yerleştirilmesi İstemi  168
İ. Çocuk Mallarının Korunması Davası  170
J. Nafaka Davaları  173
K. Yabancı Mahkeme Kararının Tanıma ve Tenfizi Davası  181
2. BÖLÜM:  EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR
Munise DAYI  
Fatih KARAMERCAN  
I. İlgili Mevzuat  189
A. Yasal Mal Rejimi  190
B. Mal Rejimi Sözleşmesi  190
C. Edinilmiş Mal Kavramı  194
1. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler  197
a. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı ile Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  197
b. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  197
c. Kişisel Malların Gelirleri  197
2. Kişisel Mallar  198
a. TMK 220. Madde Kapsamında Sayılan Durumlar  198
b. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Yaptığı Toptan Ödemelerin veya Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Tazminatların Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olması  199
c. Şans Oyunlarına Dayalı Kazanılan İkramiyeler  199
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Hâkim Olan İlkeler  203
a. İspat Kolaylığı İlkesi  203
b. Alacaklı Eşin Hakkının Alacak Hakkına Dayanması  203
c. Borçlu Eşe Ödeme Kolaylığı Sağlanması  204
D. Mal Rejiminin Sona Ermesi  206
1. Eşlerden Birinin Ölümü  206
2. Mahkeme Kararı ile Mal Ayrılığına Geçilmesi  208
3. Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü İle  211
4. Boşanma veya Evliliğin İptali Davası İle  211
II. Görev  213
III. Yetki  213
IV. Davacı – Davalı  214
V. Deliller  214
VI. Yargılama Usulü  216
VII. Kısa Bilgi  217
VIII. Mevcut Mal Rejiminin Olağanüstü Mal (Ayrılığı) Rejimine Dönüştürülmesi Davası  218
IX. Cebri İcra Halinde Eşler Arasında Mal Ayrılığına Karar Verilmesi Davası  221
X. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davaları  223
10. KISIM:  TÜKETİCİ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Gültezer HATIRNAZ EROL  
Hamdi Tamer İNAL  
Necmi ÖZER  
I. Mesafeli Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar  231
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  231
B. Görev  233
C. Yetki  233
D. Taraflar  234
E. Yargılama Usulü  234
1. Başvuru Giderleri  234
2. İhtiyati Tedbir ve Özel Hükümler  234
G. Kapsam Dışı Sözleşmeler  234
H. Mesafeli Sözleşmelerin Özellikleri  236
İ. Ön Bilgilendirme  236
J. Cayma Hakkı  239
K. Eksik Bilgilendirme  240
L. Cayma Hakkının Kullanımı  240
M. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri  241
N. Tüketicinin Yükümlülükleri  242
O. Cayma Hakkının Kullanımının Yan Sözleşmelere Etkisi  242
P. Cayma Hakkının İstisnaları  242
R. Sözleşmenin İfası ve Teslimat  243
S. Zarardan Sorumluluk  244
T. Mesafeli Sözleşmelerde Özel Durumlar  244
U. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü  244
II. Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmetten Kaynaklanan Davalar  248
A. Ayıplı Mal  248
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  248
2. Görev  249
3. Yetki  250
4. Taraflar  250
5. Başvuru Giderleri  251
6. Ayıbın Niteliğine Göre Ayrım  251
7. Ayıp ve Eksik İş Kavramı  252
8. İhbar Yükümlülüğü ve İspat Yükü  253
9. Tüketicinin Seçimlik Hakları  255
a. Sözleşmeden Dönme  255
b. Bedel İndirimi  256
c. Ücretsiz Onarım  256
d. Malın Ayıpsız Misli ile Değişimi  257
10. Ayıbın Zincirleme Etkisi  258
11. Ayıplı Mal ve Garanti Yönetmeliği  258
12. Ayıp Nedeniyle Tazminat  259
13. Zamanaşımı  260
14. Faiz  260
B. Ayıplı Hizmet  260
1. Giriş  260
2. Görev  261
3. Yetki  261
4. Taraflar  261
5. Ayıplı Hizmet Kavramı ve Türleri  262
6. Ayıplı Hizmetten Sorumluluk  263
7. Açık–Gizli Ayıp ve İhbar Yükümlülüğü  263
8. Ayıplı Hizmette Tüketicinin Hakları  264
a. Ayıplı Hizmetin Yeniden Yapılmasını İsteme Hakkı  264
b. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı  265
c. Bedelden İndirim İsteme Hakkı  265
d. Sözleşmeden Dönme ve Bedelin İadesini İsteme Hakkı  265
9. Zamanaşımı  266
III. Banka Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar  269
A. Giriş  269
B. Kredi Kuruluşları ve Kredi Çıkarma Yöntemleri  271
1. Bankalar  271
a. Tüketici Kredisi Sözleşmesi Kavramı  271
aa. Banka Tarafından, Ödeme Zorluğu İçinde Kalan Borçluya Sağladığı, Ödemenin Ertelenmesi, Ödünç veya Benzeri Finansman Şekilleri Aracılığıyla Kredi Sağlaması  272
aaa. Tüketici Kredileri  273
bbb. Banka Tarafından, Ödemenin Ertelenmesi Yöntemi Kapsamında Kredili Mevduat  274
bb. Kredi Kartı Kullanımı  276
aaa. Kart Sahipleri ve İşyerlerinin Yükümlülükleri  278
bbb. Kredi Kartlarında Taraf İlişkileri  280
ccc. Kredi Kartlarında İki ve Üç Taraf İlişkisi  281
ddd. Kredi Kartının Gayrinakdî ve Nakdî Kredi İşlevi  281
cc. Finansal Kiralama Sözleşmesi Yöntemi ile Kredilendirme ve Konut Finansmanı  282
aaa. Finansal Kiralama Sözleşmeleri Aracılığı ile, Taşınır Mallar Satın Alınabilmesi ve Taşınmaz Malların Kiracılık Yöntemi ile Satın Alınabilmesi  285
bbb. Finansal Kiralama Süresinin Hitamında Ödenmiş Olan Kira Tutarının, Malın İktisadî Değerinin Üzerinde Olması, Mülkiyetin Devrinin Taraflarca Amaçlanmış Olduğunun Karinesi Olması  287
ccc. Finansal Kiralama Sözleşmesinde, Bağlı Krediler Tipindeki Tüketici Kredilerinde Olduğu Gibi, Bir Üçlü Taraf İlişkisinin Varlığı  289
2. Özel Finans Kurumları  291
a. Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Kapsamında Kredi  292
b. Fon Kullandırma Yöntemleri  293
3. Finansman Şirketleri  293
a. Finansal Kiralama Sözleşmenin Konusu Kapsamında Taşınır ve Taşınmaz Mallar  294
b. Finansal Kiralama Konusu Malın Zilyetliğinin, Kiracılık Sıfatının veya Mülkiyetin Devri  294
C. Görev  295
1. Tüketici Kredilerine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Mercii  296
a. Tüketici Mahkemelerinde Görev  297
b. Görevle İlgili Düzenlemeler Kamu Düzenine İlişkin Olup, Taraflar İleri Sürmese Dahi Yargılamanın Her Aşamasında Re’sen Gözetilmesi Gereği  299
aa. Aynı Yerde Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Varsa, Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gereği  300
bb. Hukukî İşlemin TKHK Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Yasanın Amacı İçerisinde, Tanımları Verilen Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukukî İşlemin Olması Gereği  301
cc. Tüketicinin, Davalı Sağlık Merkezinde Yaptırdığı Tahlilin Hatalı Yapılması Nedeniyle Açılan Manevî Tazminat Davasında Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması  302
2. Usûle İlişkin Hükmün Uygulanabileceği Zaman Yönünden, Kanun’da Bir Geçiş Hükmüne Yer Verilmediği Durumda, Usûle İlişkin Kuralın, Henüz Sonuçlanmamış Olan Tüm Davalarda Uygulanması Gereği  304
a. Taraflar Arasında Meydana Gelen İhtilâfın, 6502/TKHK Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Olması ve Davanın, Tüketiciler, Tüketici Örgütleri veya Bakanlık Tarafından Açılması  305
b. Tüketici Mahkemelerinin Hesap İşletim Ücreti Nedeniyle Açılan Davalarda Görevli Olmaması  307
3. Tüketicinin Taraf Olduğu İnternet Bankacılığı  307
4. Tüketici İşlemi ile Konu Olan Sözleşmeler Alanında Görevli Mahkeme ve Ayırıcı Kıstaslar  308
a. Hazır Bir Malı veya Hizmeti Satın Alarak, Onu Günlük Yaşamında Kullanan veya Tüketen Kişinin Korunması Kıstası  310
b. Kanunun Kapsamına, Tüketime Yönelik Dar Kapsamlı Mal ve Hizmet İlişkilerinin Alınması Kıstası  312
c. Tüketicinin, İşlemi Nihaî Olarak Kâr ve Kazanç Sağlamak Amacına Dönük Olarak Yapmamış Olması Kıstası  315
d. Hukukî İşlemin, Yasanın Amacı Kapsamında ve Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Olması Kıstası  319
e. Tüketiciye Verilen Hizmetin Parasal Bir Menfaat Karşılığında Yapılması Kıstası  320
D. Yetki  321
E. Davacı – Davalı  323
1. Davacı  323
a. Davacı Tüketici  325
aa. Tüketicinin Maddî Zararlarına İlişkin Dava  325
bb. Tüketicinin Manevî Zararlarına İlişkin Dava  326
cc. Satıcıya Karşı Rücû Davası  327
dd. Ayıplı Mal ve Hizmetlere İlişkin Dava  327
aaa. Üretimin, Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması Maddî ve Manevî Zarar Davası  328
bbb. Olduklarından Farklı Görünen Mallar Hakkında Maddî ve Manevî Zarar Davası  329
ee. Konut Finansmanı Kredisi ile Taşınmaz Satın Alımında İşlem Temelinin Çökmesi ve Sonuçları  333
aaa. Beklenmeyen Hâl Kuramı (İşlem Temelinin Çökmesi Kuramı)  340
bbb. Beklenmeyen Hâl Kuramının (İşlem Temelinin Çökmesi Kuramının) Uygulanması  345
ccc. Dövize endeksli kredi sözleşmelerinde uyarlama  346
b. Davacı Bakanlık  363
aa. Üretimin ve Satışın Durdurulması ile Malın Toplatılmasına İlişkin Dava  363
bb. Kanuna, Genel Ahlâka Aykırı, Doğru ve Dürüst Olmayan Reklâm ve İlânların Durdurulması veya Düzeltilmesine İlişkin Dava  364
aaa. Standardına Uygun Hâle Getirilmeyen Malların Müsaderesine ve Toplatılmasına İlişkin Dava  364
bbb. Süreli Yayın Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Kampanyalara İlişkin Dava  365
c. Davacı Tüketici Örgütleri  365
2. Davalı  366
a. Ayıplı Maldan veya Ayıplı Malın Neden Olduğu Her Türlü Zarardan Sorumluluk  366
b. Bağlı Kredi ile Gerçekleşen İşlemlerdeki Ayıplı Mal Satımında  367
F. Yargılama Usûlü  369
1. Basit Yargılama Usûlü  370
2. Tabii Hâkim İlkesine Ters Düşmemek Gereği  371
3. Üretimin veya Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması  372
G. Emsal Yargıtay Kararları  399
IV. Hekimin Kusuru Sonucu Oluşan Tıbbi Hata Nedeniyle Maddi ve Manevî Tazminat Davaları  401
A. Kamu Hastanelerinde Çalışan Hekimin Kusuru Sonucu Oluşan Tıbbi Hata Nedeniyle, İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davası (Hizmet Kusuru Nedeniyle Maddi ve Manevî Tazminat Davası)  401
1. Giriş  401
2. Maddi – Manevî Tazminat  402
a. Maddi Tazminat  402
b. Manevî Tazminat  403
3. Görev  403
4. Yetki  404
5. Davacı – Davalı  405
B. Özel Hastanede Çalışan Hekimin Kusuru Sonucu Oluşan Tıbbi Hata Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası  414
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  414
2. Tazminat Sorumluluğu ve Tazminat  417
a. Doğrudan Hekime Başvurma  417
b. Özel Hastanelerin, Tazminat Sorumluluğu, Tazminat Sorumluluğunun Sonuçları  418
c. Tazminat Sorumluluğunun Temelleri  419
d. Tazminat Sorumluluğunun Doğması İçin Aranan Şartlar  419
aa. İlişki Koşulu– Bir Sözleşmenin Varlığı – Haksız Fiil  419
bb. Eylem– Sözleşmenin İhlali – Hukuka Aykırılık  420
cc. Zarar  420
dd. Kusur  420
ee. İlliyet (Nedensellik) Bağı  420
e. Tazminat Türleri  420
aa. Maddi Tazminat  420
aaa. Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat  420
bbb. Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları  421
bb. Manevi Tazminat  421
f. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  422
g. Tazminat Davalarında, Dava Türleri  422
h. Uygulamada Açılan Tazminat Davası Konuları  424
3. Görev  424
4. Yetki  426
a. Sözleşme İlişkisi Var İse  426
b. Haksız Fiil İlişkisi Var İse  426
5. Davacı – Davalı  427
6. Yargılama Usulü  427
a. Tazminattan İndirim  429
b. Tazminat Davalarında Zararın İspatı  430
c. Tazminat Davalarında Zamanaşımı  431
C. Serbest Çalışan Hekimin Kusuru Nedeniyle Oluşan Tıbbi Hata Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası  441
1. Giriş ve İlgili Mevzuat  441
2. Tazminat Sorumluluğu ve Tazminat  443
a. Hastanın Serbest Çalışan Hekime Başvurması  444
b. Serbest Çalışan Hekimin, Yardımcı Kişi Kullanması  446
c. Tazminat Sorumluluğun Temelleri  446
d. Tazminat Sorumluluğun Doğması İçin Aranan Şartlar  447
aa. İlişki Koşulu– Bir Sözleşmenin Varlığı – Haksız Fiil  447
bb. Eylem– Sözleşmenin İhlali – Hukuka Aykırılık  447
cc. Zarar  447
dd. Kusur  447
ee. İlliyet (Nedensellik) Bağı  447
e. Tazminat Türleri  448
aa. Maddi Tazminat  448
aaa. Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat  448
bbb. Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları  448
bb. Manevi Tazminat  449
f. Tazminat Miktarının Belirlenmesi  449
g. Tazminat Davalarında, Dava Türleri  450
h. Uygulamada Açılan Tazminat Davası Konuları  451
3. Görev  452
4. Yetki  453
a. Sözleşme İlişkisi Var İse  453
b. Haksız Fiil İlişkisi Var İse  453
5. Davacı – Davalı  454
6. Yargılama Usulü  454
a. Tazminattan İndirim  457
b. Tazminat Davalarında Zararın İspatı  457
c. Tazminat Davalarında Zamanaşımı  458
11. KISIM:  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DAVALARI
Mehmet ARI  
I. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Tarihsel Gelişimi  465
A. İş Hukuku  465
B. Sosyal Güvenlik Hukuku  468
II. Tanımlar  471
A. İşçi  471
1. İşçi Kavramı ve Tanımı  471
2. İşçilik Sıfatının Zorunlu Unsurları  473
a. İşçinin Gerçek Bir Kişi Olması Zorunluluğu  473
b. Sözleşmeye Bağlı Olarak Çalışma  474
aa. İşçi, Sözleşmeli Personel ve Memur Ayırımı  474
bb. Çırak ve Stajyerler  476
cc. Ayrık Durumlar  477
c. Bağımlı Olarak ve Ücret Karşılığı Çalışma  477
aa. Bağımlılık Unsuru  478
bb. Ücret Karşılığı Çalışma  478
B. İşveren  479
1. İşveren Kavramı ve Tanımı  479
2. İşveren Sıfatının Unsurları  481
a. Kimlerin İşveren Olabileceği  481
b. İşveren Sıfatının Kazanılması İçin, İşçi Çalıştırma Koşulu  482
aa. Çalışmanın İş Sözleşmesine Dayanması ve Ücret Karşılığı Yapılması  482
bb. İşverenin Yönetim Hakkı  482
C. İşyeri  483
D. İşveren Vekili  484
1. İşveren Vekili Kavramı ve Tanımı  484
2. İşveren Vekili Sıfatının Unsurları  486
a. İşvereni Temsil Etmek–Onun Adına Hareket Etmek  486
b. İşin, İşyerinin ve İşletmenin Yönetiminde Görev Alma  487
E. Asıl İşveren – Alt İşveren  488
1. Asıl İşveren – Alt İşveren Kavramları ve Tanımları  488
2. Alt İşverenlik Sözleşmesi  490
F. Sigortalı  492
1. Yasa Kapsamında Bulunan Sigortalılar  492
a. Hizmet Akdiyle Çalışanlar  492
b. Bağımsız Çalışanlar  492
c. Kamu Görevlileri  493
2. Yasa Kapsamında Yer Almayan Sigortalılar  493
III. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davalarında Yargılama Usulü  493
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  493
B. Basit Yargılama Usulü  494
C. Bazı Uyuşmazlık Türleri Bakımından Yargılama Usulünde Özellik Arzeden Hususlar  497
1. İşe İade Davalarında Yargılama Usulüne İlişkin Durumlar  497
a. İtiraz Merci  497
b. İtirazın Konusu ve Süresi  497
c. Geçerli Nedenin İspatı  498
d. Yargılama Usulü  500
aa. Genel Olarak  500
bb. Bazı Olay ve Hukuki Olguların Yargılamaya Etkisi  500
aaa. İşçinin Ölümü  500
bbb. İşçinin Önel İçerisinde Emekli Olması veya Derhal Fesih Beyanında Bulunması  502
ccc. İşçinin Davadan Vazgeçmesi  504
ddd. İşçinin Başka Bir İşe Girmesi veya Gelir Getirici Bir Faaliyette Bulunması  505
eee. İşyerinin Kapanması  505
fff. Yargılama Sırasında İşverenin İşçiyi Yeniden İşe Başlatması  507
2. Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Davalarda Yargılama Usulüne İlişkin Özel Durumlar  509
a. Göreve İlişkin İlkeler  509
aa. Genel Olarak  509
bb. İş Kanunu Kapsamı Dışındaki İşler ve İşyerleri ile İlgili Uyuşmazlıklar  509
cc. Özel Sigorta Şirketlerine Karşı Açılan Davalar  510
dd. Çırakların İş Kazaları Nedeniyle Açacakları Davalar  510
ee. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli İşçilerin İş Kazası Nedeniyle Açtıkları Tazminat Davaları  511
ff. İşçi Sigortalara Kurulu ile Sigortalı Hak Sahipleri Arasındaki Tazminat Davaları  511
gg. 2022 sayılı Yasa ile İlgili Uyuşmazlıklar  511
hh. 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  512
ıı. 6183 Sayılı Yasanın 88 ve 99’uncu Maddelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  516
ii. İdari Para Cezasına İtiraz Davaları–İdari Yargı  516
b. Yetkiyi İlişkin İlkeler  516
aa. Genel Olarak  516
bb. İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davalarında Yetki  518
cc. Birden Fazla Yetkili Mahkeme Bulunması  520
dd. Kurumun Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsiline Yönelik Davalarda Yetki  520
c. Ayrık Durumlar  520
aa. Şirketin Kaydının Ticaret Sicilinden Silinmesi  520
bb. İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası ile İşçi Alacaklarına İlişkin Dava Birlikte Görülemez  521
cc. Şirket Üst Düzey Yöneticilerinin Prim Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  522
IV. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Dava Türleri  522
A. İş Davaları  522
1. İşçi Alacaklarına İlişkin Davalar  522
a. Feshe Bağlı İşçi Alacaklarının Tahsiline İlişkin Davalar  522
aa. Genel Olarak  522
bb. Feshe Bağlı Alacaklar  523
aaa. Kıdem Tazminatı  523
bbb. İhbar Tazminatı  542
ccc. Yıllık İzin Ücreti  544
ddd. İş Kaybı Tazminatı  546
eee. Bakiye Süre Ücreti  547
fff. Eğitim Gideri Tazminatı  549
ggg. Kötüniyet Tazminatı  550
hhh. Yeni İş Arama İzni Ücreti  550
b. Feshe Bağlı Olmayan İşçi Alacakları  551
aa. Eşit İşlem Borcuna Aykırılık Tazminatı  551
bb. Ücret ve Ekleri  553
aaa. Prim  555
bbb. İkramiye  557
ccc. Transfer Ücreti  559
ddd. Bahşiş  560
eee. Asgari Geçim İndirimi  561
fff. İlave Tediye  561
ggg. Sefer Harcırahı – Sefer Primi  564
hhh. Ücret ve Ücretin Eki Niteliğindeki Alacaklara Yürütülecek Faiz Oranı  565
cc. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti  567
aaa. Fazla Çalışmanın İspatı  571
bbb. Denkleştirme  574
dd. Hafta Tatili Ücreti  575
ee. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  577
ff. Harcırah–Geçici Görev Yolluğu  579
gg. Sendikal Tazminat  580
c. Basın İş Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  581
aa. Basın Çalışanlarının Kıdem Tazminatı Hakkı  583
bb. Fazla Çalışma Alacağı  585
cc. Basın Çalışanlarının İkramiye Hakkı  586
2. İşe İade Davaları  590
a. Giriş – İş Güvencesi Kavramı ve Yasal Dayanağı  590
b. İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanacağı İşyerleri  591
aa. Otuz İşçi Sayısının Hesaplanmasında Nazara Alınması Gereken İşçiler  593
bb. İşverenin Yurt Dışında Çalıştırdığı İşçiler  595
cc. Otuz İşçi Sayısının Hangi Tarih İtibariyle Gerçekleşmesi Gerektiği  595
c. İş Güvencesinden Yararlanabilecek İşçiler  596
aa. Genel Olarak  596
bb. İşveren Vekilleri  599
d. Feshin Geçerli Bir Nedene Dayandırılması Zorunluluğu  600
aa. Geçerli Neden Kavramı  600
bb. İşçinin Kişiliği ile Alakalı Geçerli Fesih Nedenleri  601
aaa. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler  602
bbb. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler  603
ccc. İşçinin Kişiliğinden Kaynaklanan Nedenlerin Fesih Sebebi Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar  604
cc. İşletmeyle, İşyeriyle ve İşle İlgili Geçerli Fesih Nedenleri;  605
aaa. İşçinin İstihdamını Engelleyen Nedenlerin Bulunması  606
bbb. Feshin İşletmesel Bir Karara Dayanması  606
dd. Geçerli Nedenin Yargısal Denetimi  607
aaa. Keyfilik Denetimi  608
bbb. Tutarlılık Denetimi  608
ee. Geçerli Nedenin Yargısal Denetiminde Esas Alınacak İlkeler  608
aaa. Feshin Son Çare Olması İlkesi  609
bbb. Ölçülülük İlkesi  611
ccc. Menfaatlerin Değerlendirilmesi İlkesi  613
ddd. Tahmin İlkesi  614
e. Feshin Yazılı Olarak Yapılması Koşulu  615
f. Fesih Bildiriminde Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi  615
g. İşverenin Savunma Almak Zorunda Olduğu Haller  615
h. Feshin Geçersizliğinin Hukuki Sonuçları  617
aa. Genel Olarak  617
bb. İşçinin Yeniden İşe Başlatılması  618
aaa. İşçinin İşe Başlama Başvurusu – İşverenin İşe Davetinin Şekli ve Süresi  618
bbb. İşçinin Önceki İşinde ve İşyerinde İşe Başlatılması  619
ccc. İşçinin İşe Başlama Başvurusunu Geri Alması  621
cc. Feshin Geçersizliğinin Tespitine Rağmen İşçinin Yeniden İşe Başlatılmaması  622
aaa. İşe Başlatmamanın Yeni Bir Fesih Sayılması  622
bbb. Boşta Geçen Süre Ücreti ve İş Güvencesi Tazminatı  622
ccc. İşe Başlatmamanın Hukuki Sonucu  625
dd. Feshin Geçerli Sayılması Hali  626
ee. İş Güvencesine İlişkin Mutlak Emredici Nitelikteki Hükümler  626
3. Alt İşverenlik İlişkisinden Kaynaklanan Davalar  628
a. Asıl İşverenin İşveren Kimliği  628
b. Asıl İş ve Yardımcı İşin Alt İşverene Devredilebilme Koşulları  629
aa. “Asıl İş” Kavramı ve Alt İşverene Devredilebilme Koşulları  630
bb. “Yardımcı İş” Kavramı ve Alt İşverene Devredilebilme Koşulları  633
c. Alt İşveren İşçilerinin Sadece Alınan İşte Çalıştırılması Koşulu  634
d. Alt İşveren Daha Önce O İşyerinde Çalıştırılan Bir Kimse Olmamalıdır  637
e. Alt İşveren Açısından İşyeri Kavramı  637
f. Asıl İşveren ve Alt İşverenlerin Sorumlulukları  638
aa. İşçinin Yeni Alt İşveren Nezdinde Çalışmaya Devam Ettiğinin Savunulması  640
aaa. İşçinin İş Sözleşmesini Feshetmesi  641
bbb. Alt İşveren Tarafından İşçiye Yeni İş Teklifinde Bulunulması  641
ccc. Alt İşveren Tarafından Yazılı ya da Sözlü Fesih Yapılması  643
bb. Yeni Alt İşveren Nezdindeki Çalışmanın Aralıksız Olup Olmadığının Tespiti  643
cc. Değişen Alt İşverenler Arasındaki İlişkinin İşyeri Devri Olarak Kabulünün Hukuki Gerekçesi  644
g. Asıl İşveren ve Alt İşverenin İşçiye Karşı Sorumluluklarının Sınırları  645
aa. Alt İşverenlik İlişkisi Devam Ederken İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  645
bb. İşçinin Alt İşverenin Kendi İşinde de Çalışması  646
cc. İşçinin Alt İşverenlik İlişkisi Kapsamı Dışında Asıl İşverenin Kendi İşinde de Çalıştırılması  646
dd. İşçinin Alt İşverenlik İlişkisinden Sonra Başka Bir Asıl İşverenin İşinde veya Alt İşverenin Kendi İşinde Çalıştırılması  647
4. Ayrık Konular  648
a. Rekabet Yasağına Aykırılık Davaları  648
b. İşçinin Sır Saklama Borcu (Yükümlülüğü)  652
aa. Kavram Olarak  652
bb. Hukuki Nitelendirme  653
cc. Sır Saklama Yükümlülüğünün Rekabet Yasağı ve Sadakat Borcu ile İlişkisi  655
dd. Zaman Bakımından Sır Saklama Borcu  656
ee. Sır Saklama Borcuna Aykırılıkta Kusur Unsuru – Sırrın Usulsüz Olarak Kullanılması  658
ff. Sır Saklama Borcuna Aykırılıkta Kusur Unsuru – Sırrın Usulsüz Olarak Kullanılması  659
c. İşçi Alacakları Davalarında Zamanaşımı  662
aa. Genel Olarak  662
bb. Zamanaşımının Başlaması ve Kesilmesi  663
cc. Zamanaşımının Kesilmesinin Diğer Borçlulara Etkisi  665
dd. Zamanaşımından Feragat  665
ee. İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarında Zamanaşımı  666
d. İş Davalarında Muvazaa Konusu  668
aa. Alt İşverenlik İlişkisi Açısından Muvazaa Kavramı ve Hukuki Sonuçları  669
bb. Alt İşverenlik İlişkisinin Geçersizliği ile Muvazaa Kavramlarının Farklılığı  670
cc. Asıl İşverenin Alt İşveren İşçileri Üzerindeki Yetkileri  671
dd. Alt İşverenlik İlişkisi ile İlgili Özel Yasa Hükmü Bulunması  672
e. Cezai Şart  673
f. İbraname  675
g. İkale (Bozma Sözleşmesi)  682
h. Takas  685
ı. Mahsup  687
B. Yargıtay İlke Kararları Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Davalar  690
1. Hizmet Tespiti Davaları  690
a. Genel Olarak  690
b. Hizmet Tespiti Davalarının Hukuki Dayanakları  692
c. Tespit Davası Türleri  694
aa. 506 ve 5510 Sayılı Yasalar Uyarınca Açılacak Hizmet Tespiti Davaları  694
aaa. Dava Açılma Koşulları  694
bbb. Davanın Tarafları  699
ccc. Görevli ve Yetkili Mahkeme  701
ddd. Tespit Davalarında İspat Konusu  701
eee. Kamu İşyerlerindeki Çalışmalar  704
fff. Çıraklık Sözleşmesi ile Çalışılan Süreler  705
ggg. Ev Hizmetlerinde Geçen Süreler  706
hhh. Profesyonel Futbolculukta Geçen Süreler  706
ııı. Halk Eğitim Merkezinde Geçen Hizmetler  707
iii. Basım ve Gazetecilik İşyerindeki Çalışmalar  708
bb. 1479 Sayılı Yasaya Tabi Esnaf ve Bağ–Kur Sigortalılığının Tespiti Davaları  708
aaa. Yasal Dayanak  708
bbb. Mevzuattaki Değişiklikler  710
ccc. Yaş Koşulu  711
ddd. Kayıtsız Döneme İlişkin Prim Ödemeleri  712
cc. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan Kaynaklanan Tespit Davaları  712
dd. 2926 Sayılı Yasaya Tabi Tarım Bağ–Kur Sigortalılığının Tespiti Davaları  713
aaa. Tarımsal Faaliyette Bulunma Koşulu  713
bbb. Makul Süreden Az Sigortalılıklar  714
ccc. Kurumun Re’sen Kayıt Yükümlülüğü  714
ddd. Sigortalılığın Tespitinde Araştırma Usulü  715
eee. Kesintisiz Tarımsal Faaliyetin Bulunması  719
fff. Kısa ve Uzun Süreli Çalışmalar  720
ee. Aidiyet Davaları  724
ff. Prime Esas Ücretlerin Tespiti  727
gg. Sigortalılığın Başlangıcının Tespitine İlişkin Davalar  728
2. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Davalar  729
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramları  729
aa. İş Kazası  729
bb. Meslek Hastalığı  730
b. Geçici İş Göremezlik Ödeneği  731
c. Maddi ve Manevi Tazminatı Davaları  732
aa. Tazminat Hesabında Sağ Eşin Evlenme İhtimali  733
bb. Tazminatın Hesabında Esas Alınacak Günlük Gelirin Belirlenmesi  733
cc. Kurumca Bağlanan Gelirlerden Yapılacak İndirimler  734
dd. Manevi Tazminatın Hesabında Esas Alınacak Ölçütler  735
ee. Kaçınılmazlık Faktörü  735
ff. Manevi Tazminat Talebinde Bulunabilecek Kişiler  736
gg. Zararın Gerçek Miktar ve Kapsamının Belirlenmesi  737
hh. Zamanaşımı  738
d. Ana–Babaya Aylık Bağlanması  738
e. Rücu Davaları  740
aa. Hukuksal Dayanak  740
aaa. 5510 Sayılı Yasa  740
bbb. 506 Sayılı Yasa  741
bb. Rücu Hakkının Hukuksal Niteliği  743
aaa. İşveren Açısından  743
bbb. Üçüncü Kişiler Açısından  744
3. 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunundan Kaynaklanan Davalar  747
4. 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanundan Kaynaklanan Davalar  747
a. Genel Olarak  747
b. Tüm Hizmet Sürelerinin Birleştirilme Zorunluluğu Yoktur  748
c. Primi Ödenmiş Sürelerin Birleştirilmesi Gerektiği  750
5. 2147 ve 3201 Sayılı Yasalar Uyarınca Yurt Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesine İlişkin Davalar  752
a. Genel Olarak  752
b. Yurda Kesin Dönüş Koşulu  753
c. Yurtdışında Yeniden Çalışmaya Başlama  753
d. Yurtdışı Çalışmalarının Borçlanılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  754
aa. 6552 Sayılı Kanun Öncesi Dönem  754
bb. 6552 Sayılı Kanun Sonrası Dönem  754
6. Yaşlılık Aylığı Hak Kazanmaya İlişkin Davalar  758
a. Sigortalılık Süresi, Prim ve Yaş Koşulu  758
b. Birden Fazla Kuruma Bağlı Sigortalılığın Bulunması  758
c. Sigortalılığa Eklenecek Süreler  759
d. Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  759
aa. Doğum Borçlanması  759
aaa. 5510 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Önce Gerçekleşen Doğumlar Sebebiyle Borçlanma  765
bbb. Doğumdan Sonra Belirli Süre Çalışmama ve Çocuğun Yaşaması Koşulu  765
ccc. Doğum Tarihinde Kişinin 506 ve 5510 Sayılı Kanunlar Dışında Sigortalı Olması  766
ddd. Doğum Nedeniyle En Fazla Dört Yıl Borçlanılabilir  767
bb. 506 Sayılı Yasanın Ek 10’uncu Maddesi Kapsamındaki Sanatçıların Hizmet Borçlanmaları  767
e. Yaşlılık Aylığı Kesilmeksizin Kamu Kurumunda Çalışma Yasağı  768
7. Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar  771
a. Yasal Dayanak  771
b. Maluliyet Raporunun Alınacağı Sağlık Kuruluşları  772
c. 1479 Sayılı Yasaya Göre Maluliyet Şartları  773
aa. Sigortalılığın Başladığı Tarihte Malul Olanlar  773
bb. Maluliyet Aylığından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi  773
8. Ölüm Aylığına İlişkin Davalar  775
a. Yasal Dayanak  775
b. Baba ve Eşten Dolayı İki Ayrı Ölüm Aylığı Talebi  776
c. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Ölümler  776
d. Ölüm Aylığının Kesilmesi  776
e. Zamanaşımı  777
9. Çakışan Sigortalılığa İlişkin Davalar  779
a. 506 Sayılı Kanun Dönemi  779
b. 5510 Sayılı Kanun Dönemi  780
aa. 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunması  782
bb. 5510 Sayılı Yasanın 6/1–ı Maddesinin Uygulaması  783
c. Borçlanılan Yurtdışı Çalışmalarının Türkiye’deki Sigortalılık Süresiyle Çakışması  783
10. İsteğe Bağlı Sigortalılığa İlişkin Davalar  784
a. 506 Sayılı Yasaya Tabi Olanlar  784
aa. Tescil Kaydının Bulunması Koşulu  784
bb. 1080 Gün Prim Koşulu  785
b. 5510 Sayılı Yasaya Tabi Olanlar  786
c. 1479 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar  786
aa. Genel Olarak  786
bb. Sigortalı Sayılmayan Döneme İlişkin Primler  787
cc. Sigortalının Yurtdışında Çalışmasının Bulunması  787
d. 2925 Sayılı Yasaya Tabi Olanlar  788
11. Yapılandırma Yasalarından Kaynaklanan Davalar  788
12. Kuruma Karşı veya Kurum Tarafından Açılan Alacak Davaları  791
a. Tedavi Giderlerinin Tahsiline Yönelik Davalar  791
aa. Yasal Dayanak  791
bb. Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Cihazın İyileştirme Unsuru Taşıması Gerekir  791
cc. Sözleşmesiz Sağlık Hizmeti Sunucularından Alınan Sağlık Hizmeti Bedelleri  793
dd. Sağlık Uygulama Tebliğlerinin Bağlayıcı Olmadığı  794
b. Yersiz Ödenen Yaşlılık Aylığının İadesi  794
c. Boşandığı Eşi ile Fiilen Yaşama Nedeniyle Aylığın Kesilmesi  796
d. Zamanaşımı  805
aa. Ödenmeyen Prim ve Diğer Alacaklarda Zamanaşımı  805
bb. Yersiz Ödenen Aylıkların İadesinde Zamanaşımı  807
13. Müfettiş Raporlarının İptaline İlişkin Davalar  808
Kaynakça  809
İçtihat Dizini  823
Dilekçe Dizini  825
Kavram Dizini  827
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018