Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Borçlar Kanunu'na Göre
Bedensel Zararlarda Manevi Tazminat
Ocak 2020 / 1. Baskı / 168 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Manevi tazminat davası, kişilerde oluşan manevi zararı, yani maruz kaldıkları kişilik haklarına saldırı akabinde oluşan elem, keder ve üzüntüyü telafi ve bir nebze olsun rahatlama duygusu verilebilmesi amacıyla ileri sürülen dava hakkıdır. Tazminat talebinde kural olarak zarar gören kimse bulunabilir. Ağır bedensel zarar ve ölüm hallerinde yakınların da manevi zarar talebinde bulunabilmesi, esasen bu durumun istisnası gibi düşünülse de, bu durumda da manevi zarara uğrayanın tazminat talebinde bulunduğu açıktır. Çünkü manevi zarar manevi dünyada gelen bir eksilmeyi temel alır. Zarar veren kişinin özellikleri, zarar gören kişinin özellikleri ve zararlı sonucu meydana getiren olaydaki kusur durumu tazminatın miktarına etki eder. Bu hususlar dikkate alınarak hakkaniyete uygun miktarda tazminat belirlenir.

Eserde; Türk Borçlar Kanunu madde 56 kapsamında istenecek olan manevi tazminatın; hangi koşullar altında talep edilebileceği, talep hakkına sahip olan kişiler, tazminata ilişkin usul hukuku ve icra hukukuna dair sorunlar etraflıca doktrin ve Yargıtay kararları ışığında incelenmiş ayrıca manevi tazminatın hangi bakış açısından istenebileceği ile ilgili teoriler ve hâlihazırda TBMM'de teklif halinde bulunan İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine dair kanun teklifleri irdelenmiştir.

Konu Başlıkları
Manevi Tazminatın Talep Edilebilme Koşulları ve Belirlenmesi
Manevi Tazminatı Talep Edebilecek Kişiler
İnsan Zararları Mahkemesi
Barkod: 9789750258503
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Kısaltmalar  11
1. GİRİŞ  13
2. SORUMLULUK HAKSIZ FİİL TARİHÇE VE TEORİLER  17
2.1. Sorumluluk Kavramı  17
2.2. Haksız Fiil Kavramı  18
2.3. Manevi Zararın Tarihçesi ve Teoriler  19
2.3.1. Manevi Zararın Tarihçesi  19
2.3.1.1. Genel Olarak  19
2.3.1.2. Roma Hukukunda Manevi Zarar  20
2.3.1.3. Cermen Hukukunda Manevi Zarar  20
2.3.1.4. İngiliz Hukuk Sisteminde Manevi Zarar  22
2.3.1.5. İslam Hukukunda Manevi Zarar  22
2.3.2. Manevi Zarar Kavramını Açıklayan Teoriler  23
2.3.2.1. Genel Olarak  23
2.3.2.2. Sübjektif Teori  24
2.3.2.3. Objektif Teori  26
2.3.2.4. Karma Teori  29
2.3.2.5. Görüşümüz  30
3. ZARAR KAVRAMI HUKUKİ NİTELİĞİ TALEP ŞARTLARI VE TALEP EDEBİLECEKLER  33
3.1. Zarar Kavramı  33
3.1.1. Zarar  33
3.1.2. Zarar Çeşitleri  35
3.1.2.1. Maddi Zarar  36
3.1.2.2. Doğrudan ve Dolaylı Zarar  38
3.1.2.3. Yansıma Zarar  39
3.1.2.4. Manevi Zarar  41
3.2. Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği  44
3.2.1. Genel Olarak  44
3.2.1.2. Tazminat Kavramı  44
3.2.1.3. Manevi Tazminat Kavramı  44
3.2.2. Hukuki Niteliği  45
3.2.3. Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  47
3.2.3.1. Ceza Görüşü  47
3.2.3.2. Özel Hukuk Cezası Görüşü  49
3.2.3.3. Tatmin Görüşü  50
3.2.3.4. Telafi Görüşü  52
3.2.3.5. Önleme ve Caydırma Görüşü  54
3.2.3.6. Tamamlayıcı–Düzeltici Sosyal Denkleştirme Görüşü  56
3.2.3.7. Görüşümüz  58
3.3. Yasal Dayanak ve Talep Şartları  59
3.3.1. Genel Olarak  59
3.3.2. Talep Edilen Tazminatın Amacı ve Koşulları  61
3.3.2.1. Davanın Amacı  61
3.3.2.2. Talebinin Koşulları  62
3.4. Kusur Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk Sözleşmeye Aykırılık Halleri  69
3.4.1. Kusur Sorumluluğu  69
3.4.2. Kusursuz Sorumluluk  71
3.4.3. Sözleşmeye Aykırılık  73
3.5. Talep Etme Hakkına Sahip Kişiler  75
3.5.1. Genel Olarak  75
3.5.2. Talep Etme Hakkına Sahip Olanlar  76
3.5.2.1. Zarar Gören  77
3.5.2.2. Zarar Görenin Yakınları  83
3.5.3. Görüşümüz  93
4. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİNE BAĞLI BİRTAKIM SONUÇLAR VE ZAMANAŞIMI USUL HUKUKU AÇISINDAN TALEP ŞEKLİ İLGİLİ KANUN TEKLİFİ  97
4.1. Manevi Tazminatın Belirlenmesi  97
4.1.1. Kusurun Şart Olup Olmadığı Sorunu  97
4.1.2. Zarar Görenin Kusurunun Tazminata Etkisi  98
4.1.3. Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Hâkime Takdir Yetkisinin Tanınması  98
4.1.3.1. Genel Olarak  98
4.1.3.2. Hâkime Tanınmış Olan Takdir Yetkisinin Sınırları  100
4.1.4. Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar  104
4.1.4.1. Genel Olarak  104
4.1.4.2. Manevi Zararın Ağırlığı  107
4.1.4.3. Zarar Verenin Kusuru  109
4.1.4.4. Zarar Görene İlişkin Faktörler  112
4.1.4.5. Diğer Faktörler  119
4.1.4.6. Hükmedilen Manevi Tazminatın Şekli ve Belirlenmesi Yöntemi  122
4.2. Manevi Tazminatın Niteliğine Bağlı Birtakım Sonuçlar ve Zamanaşımı Uygulaması  127
4.2.1. Manevi Tazminatın Niteliğine Bağlı Bazı Sonuçlar  127
4.2.1.1. Manevi Tazminat Talebinin Mirasçılara Geçmesi Devri Takası ve İcraya Konulması  127
4.2.2. Manevi Tazminata İlişkin Zamanaşımı Uygulaması  133
4.2.2.1. Genel Olarak  133
4.2.2.2. Kısa Zamanaşımı Süresi  134
4.2.2.3. Uzun Zamanaşımı Süresi  136
4.2.2.4. Ceza Zamanaşımı Süresi  136
4.3. Usul Hukuku Açısından Talep Şekli  139
4.3.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  139
4.3.2. Kısmi Dava veya Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılıp Açılamayacağı  140
4.3.2.1. Genel Olarak  140
4.3.2.2. Kısmi Dava ve Belirsiz Alacak Davası  141
4.3.2.3. Ceza Mahkemesinin Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi  144
4.3.3. Görüşümüz  145
4.4. İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi  145
4.4.1. Genel Olarak  145
4.4.1.1. 04/12/2013 tarihli İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu  147
4.4.1.2. 06/10/2017 tarihli İnsan Zararları Mahkemesi Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu  149
4.4.2. İnsan Zararları Mahkemeleri Hakkında İleri sürülen Görüşler  150
4.4.3. Görüşümüz  154
5. SONUÇ  157
Kaynakça  161
Kavramlar Dizini  167
 


Eraslan Özkaya
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Hatice Tolunay Ozanemre Yayla
Eylül 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2020
9.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Kısaltmalar  11
1. GİRİŞ  13
2. SORUMLULUK HAKSIZ FİİL TARİHÇE VE TEORİLER  17
2.1. Sorumluluk Kavramı  17
2.2. Haksız Fiil Kavramı  18
2.3. Manevi Zararın Tarihçesi ve Teoriler  19
2.3.1. Manevi Zararın Tarihçesi  19
2.3.1.1. Genel Olarak  19
2.3.1.2. Roma Hukukunda Manevi Zarar  20
2.3.1.3. Cermen Hukukunda Manevi Zarar  20
2.3.1.4. İngiliz Hukuk Sisteminde Manevi Zarar  22
2.3.1.5. İslam Hukukunda Manevi Zarar  22
2.3.2. Manevi Zarar Kavramını Açıklayan Teoriler  23
2.3.2.1. Genel Olarak  23
2.3.2.2. Sübjektif Teori  24
2.3.2.3. Objektif Teori  26
2.3.2.4. Karma Teori  29
2.3.2.5. Görüşümüz  30
3. ZARAR KAVRAMI HUKUKİ NİTELİĞİ TALEP ŞARTLARI VE TALEP EDEBİLECEKLER  33
3.1. Zarar Kavramı  33
3.1.1. Zarar  33
3.1.2. Zarar Çeşitleri  35
3.1.2.1. Maddi Zarar  36
3.1.2.2. Doğrudan ve Dolaylı Zarar  38
3.1.2.3. Yansıma Zarar  39
3.1.2.4. Manevi Zarar  41
3.2. Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği  44
3.2.1. Genel Olarak  44
3.2.1.2. Tazminat Kavramı  44
3.2.1.3. Manevi Tazminat Kavramı  44
3.2.2. Hukuki Niteliği  45
3.2.3. Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  47
3.2.3.1. Ceza Görüşü  47
3.2.3.2. Özel Hukuk Cezası Görüşü  49
3.2.3.3. Tatmin Görüşü  50
3.2.3.4. Telafi Görüşü  52
3.2.3.5. Önleme ve Caydırma Görüşü  54
3.2.3.6. Tamamlayıcı–Düzeltici Sosyal Denkleştirme Görüşü  56
3.2.3.7. Görüşümüz  58
3.3. Yasal Dayanak ve Talep Şartları  59
3.3.1. Genel Olarak  59
3.3.2. Talep Edilen Tazminatın Amacı ve Koşulları  61
3.3.2.1. Davanın Amacı  61
3.3.2.2. Talebinin Koşulları  62
3.4. Kusur Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk Sözleşmeye Aykırılık Halleri  69
3.4.1. Kusur Sorumluluğu  69
3.4.2. Kusursuz Sorumluluk  71
3.4.3. Sözleşmeye Aykırılık  73
3.5. Talep Etme Hakkına Sahip Kişiler  75
3.5.1. Genel Olarak  75
3.5.2. Talep Etme Hakkına Sahip Olanlar  76
3.5.2.1. Zarar Gören  77
3.5.2.2. Zarar Görenin Yakınları  83
3.5.3. Görüşümüz  93
4. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİNE BAĞLI BİRTAKIM SONUÇLAR VE ZAMANAŞIMI USUL HUKUKU AÇISINDAN TALEP ŞEKLİ İLGİLİ KANUN TEKLİFİ  97
4.1. Manevi Tazminatın Belirlenmesi  97
4.1.1. Kusurun Şart Olup Olmadığı Sorunu  97
4.1.2. Zarar Görenin Kusurunun Tazminata Etkisi  98
4.1.3. Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Hâkime Takdir Yetkisinin Tanınması  98
4.1.3.1. Genel Olarak  98
4.1.3.2. Hâkime Tanınmış Olan Takdir Yetkisinin Sınırları  100
4.1.4. Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar  104
4.1.4.1. Genel Olarak  104
4.1.4.2. Manevi Zararın Ağırlığı  107
4.1.4.3. Zarar Verenin Kusuru  109
4.1.4.4. Zarar Görene İlişkin Faktörler  112
4.1.4.5. Diğer Faktörler  119
4.1.4.6. Hükmedilen Manevi Tazminatın Şekli ve Belirlenmesi Yöntemi  122
4.2. Manevi Tazminatın Niteliğine Bağlı Birtakım Sonuçlar ve Zamanaşımı Uygulaması  127
4.2.1. Manevi Tazminatın Niteliğine Bağlı Bazı Sonuçlar  127
4.2.1.1. Manevi Tazminat Talebinin Mirasçılara Geçmesi Devri Takası ve İcraya Konulması  127
4.2.2. Manevi Tazminata İlişkin Zamanaşımı Uygulaması  133
4.2.2.1. Genel Olarak  133
4.2.2.2. Kısa Zamanaşımı Süresi  134
4.2.2.3. Uzun Zamanaşımı Süresi  136
4.2.2.4. Ceza Zamanaşımı Süresi  136
4.3. Usul Hukuku Açısından Talep Şekli  139
4.3.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  139
4.3.2. Kısmi Dava veya Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılıp Açılamayacağı  140
4.3.2.1. Genel Olarak  140
4.3.2.2. Kısmi Dava ve Belirsiz Alacak Davası  141
4.3.2.3. Ceza Mahkemesinin Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi  144
4.3.3. Görüşümüz  145
4.4. İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi  145
4.4.1. Genel Olarak  145
4.4.1.1. 04/12/2013 tarihli İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu  147
4.4.1.2. 06/10/2017 tarihli İnsan Zararları Mahkemesi Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu  149
4.4.2. İnsan Zararları Mahkemeleri Hakkında İleri sürülen Görüşler  150
4.4.3. Görüşümüz  154
5. SONUÇ  157
Kaynakça  161
Kavramlar Dizini  167
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020