Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuka Giriş
Ekim 2019 / 1. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%56)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2020 45.00 TL -     Sepete Ekle
   

Hem hukuk öğrencileri ve hem de Hukuk Bilimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırlanan kitapta; sosyal düzen kuralları, bu kurallar arasında yer alan ve yaptırımlarla desteklenen hukuk kuralları, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının uygulanması, hukukun evrensel ilke ve esasları, pozitif hukuk bölümleri, hak kavramı ve hakkın türleri, hakların ne şekilde kazanılıp kaybedileceği, hak ve fiil ehliyetlerinin ne olduğuna dair açıklamalar yapılmıştır.

Kitapta; özellikle "Pozitif Hukukun Temel İlke ve Esasları" başlığı altında "Hukuk Evrensel İlke ve Esasları" açıklanmış olup, Hukuk Bilimine yön veren uluslararası belgelerden bahsedilmiş, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi'ne yer verilmiş, kitabın son kısmında ise Anayasa önerisinde bulunulmuştur.

Konu Başlıkları
Anayasa Hukuku
Hukukun Temel İlke ve Esasları
Hukukun Kaynakları
Hak Kavramı
Temel Hak ve Hürriyetler
Kamu Hukuku
Özel Hukuk
Uluslararası Hukuk
Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi
Yeni Anayasa Önerisi
Barkod: 9789750257803
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
HUKUKA GİRİŞ
I. SOSYAL YAŞAM  21
II. SOSYAL DÜZEN  22
III. SOSYAL DÜZEN KURALLARI  22
1. Din Kuralları  24
2. Ahlak Kuralları  24
3. Örf ve Adet Kuralları  26
4. Hukuk Kuralları  27
IV. HUKUKUN TANIMI  28
V. HUKUK KURALLARI  28
VI. HUKUKTA YAPTIRIM  30
1. Yaptırım Kavramı  30
2. Yaptırımın Fonksiyonu  32
VII. HUKUK BİLİMİ  34
1. Pozitif Hukuk  34
2. Pozitif (Müspet–Dogmatik) Hukuk–Doğal (İdeal–Tabii) Hukuk Ayırımı  35
3. Tarihi Hukuk  35
4. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Hukuk  36
5. Hukuk Siyaseti  36
VIII. HUKUKA YARDIMCI BİLİMLER  37
1. Hukuk Felsefesi  37
2. Hukuk Sosyolojisi  37
3. Kriminoloji  38
4. Adli Tıp ve Adli Psikiyatri  39
IX. POZİTİF HUKUKUN ASLİ (BİRİNCİL) KAYNAKLARI  40
1. Anayasa  40
2. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  43
3. Kanunlar, Uluslararası Sözleşmeler, Olağanüstü Hal Dönemi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  43
A. Kanunlar  43
B. Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin Olmayan Uluslararası Sözleşmeler  46
C. Olağanüstü Hal Dönemi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  47
D. Eski Dönemden Kalan Kanun Hükmünde Kararnameler  48
E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  49
F. Yönetmelikler  51
G. Adsız Düzenleyici İşlemler  52
X. POZİTİF HUKUKUN TALİ (İKİNCİL) KAYNAKLARI  53
1. Örf ve Adet Hukuku  53
2. Örf ve Adet Türleri  55
3. Örf ve Adet Hukukunun Fonksiyonları  55
XI. POZİTİF HUKUKUN YARDIMCI (DOLAYLI) KAYNAKLARI  56
1. Mahkeme Kararları (İçtihat)  57
2. Doktrin (Bilimsel Görüşler)  58
XII. POZİTİF HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI (YÜRÜRLÜĞÜ)  59
1. Hukuk Kurallarının Nitelik Bakımından Uygulanması  59
A. Emredici Hukuk Kuralları  59
B. Tamamlayıcı (Yedek) Hukuk Kuralları  61
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  62
D. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  62
E. Yetki Verici Hukuk Kuralları  63
2. Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması  63
A. Mülkilik İlkesi  63
B. Şahsilik İlkesi  65
C. Koruma İlkesi  67
D. Evrensellik İlkesi  68
E. İkame (Başka Devlet Adına) Yargı İlkesi  69
3. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  69
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi  70
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  72
C. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanmasında Hakim Olan İlkeler  75
4. Hukuk Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanması  76
5. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorum)  82
A. Yorum Türleri  82
B. Yorum Metotları  84
C. Yorumda Kullanılan Araçlar  86
D. Hukuki Boşluk ve Hakimin Takdir Yetkisi  87
XIII. POZİTİF HUKUKUN TEMEL İLKE VE ESASLARI  88
1. Hukuk Devleti İlkesi  90
A. Tanım  90
B. Hukuk Devleti İlkesine Müdahaleler  91
C. Hukuk Devleti İlkesi ve Anayasa  92
D. Hukuk Devleti İlkesi ve Hukuki Güvenlik İlkesi  93
2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi  94
A. Egemenlik Hakkı ve Kullanımı  94
B. Kuvvetler Ayrılığı–Kuvvetler Birliği Ayrımı  95
3. Yargı Birliği Prensibi  98
A. Tanım  98
B. Yargı Birliği ile Yargı Bağımsızlığı Arasındaki İlişki  99
4. Tabii (Doğal–Olağan) Hakim İlkesi  100
5. Eşitlik İlkesi  101
6. Sözleşme Özgürlüğü ve Güvenliği İlkesi  103
7. Hak Arama Hürriyeti  105
8. Dürüst Davranma ve İyiniyet İlkeleri  106
A. Dürüst Davranma İlkesi  106
B. İyiniyet İlkesi  107
9. Kazanılmış (Müktesep) Hak  109
A. Tanım  109
B. Kazanılmış Hakkın Korunması  109
C. Geçmişe Yürümezlik  110
D. Anayasal Güvence Zorunluluğu  112
10. Ne Bis In Idem  112
11. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  115
A. Tanım  115
B. Kıyas Yasağı  116
12. Mülkiyet Hakkı  117
A. Tanım  117
B. Mülkiyet Hakkının Sınırları  118
C. Elkoyma ve Müsadere  118
13. Sorumluluk İlkesi  119
A. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  119
B. Kusur Sorumluluğu İlkesi  120
C. Kusursuz Sorumluluk  120
14. Masumiyet (Suçsuzluk) Karinesi  122
A. Tanım  122
B. Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Masumiyet Karinesi  123
C. Masumiyet Karinesinin Sonuçları  124
15. Dürüst (Adil) Yargılanma Hakkı  126
A. Tanım  126
B. Hakimin Tarafsızlığı  128
C. Dürüst Yargılanma Hakkının Kapsamı  130
16. Laiklik İlkesi  130
17. İspat Külfeti  131
18. Borçların Nisbiliği İlkesi  131
19. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz  132
20. İfade Hürriyeti  133
XIV. POZİTİF HUKUK BÖLÜMLERİ  133
1. Kamu Hukuku Bölümü  134
2. Kamu Hukuku Dalları  135
A. Anayasa Hukuku  135
a. Genel Açıklamalar  135
b. Anayasa Hukukunun Kaynakları  136
c. 1982 Anayasası  136
aa. 1982 Anayasası’nın Kapsamı ve Eleştirisi  136
bb. 1982 Anayasası’nın “Başlangıç” Kısmı  137
cc. 1982 Anayasası’nda Devlet  138
dd. Kişi Hak ve Hürriyetleri  139
ee. Egemenlik Hakkı ve Kullanımı  141
ff. Yasama Organı  142
gg. Yürütme Organı  143
hh. Yargı Organı  145
aaa. Anayasa Mahkemesi  145
bbb. Uyuşmazlık Mahkemesi  147
B. İdare Hukuku  150
a. Genel Açıklamalar  150
b. İdari Teşkilat  151
aa. Merkez Teşkilatı  151
bb. Yerinden Yönetim Teşkilatı  152
aaa. Yerel Yönetim Kurumları  152
bbb. Hizmet Yerinden Yönetim Kurum ve Kuruluşları  154
c. İdare Malları  155
d. Kamu Görevlisi Kavramı  156
e. İdari Kolluk  157
f. İdari Yargı  157
g. Disiplin Suç ve Cezaları  163
C. Ceza Hukuku  164
a. Genel Açıklamalar  164
b. Türk Ceza Kanunu  165
c. Suçun Unsurları  166
d. Ceza Hukuku Yaptırımları  169
e. Askeri Ceza Kanunu  172
f. Uluslararası Ceza Hukuku  172
D. İdari Yaptırım (Kabahatler) Hukuku  177
a. Genel Açıklamalar  177
b. İdari Yaptırım Hukukunun Unsurları  179
c. Hukukilik Denetimi  180
E. Ceza Muhakemesi Hukuku  181
a. Genel Açıklamalar  181
b. Soruşturma Aşaması  182
c. Kovuşturma Aşaması  185
d. Adli Ceza Yargısı  186
e. Takip Şartları  191
F. Devletler Genel Hukuku (Uluslararası Hukuk)  193
a. Genel Açıklamalar  193
b. Mütekabiliyet (Karşılıklılık) Esası  193
c. Uluslararası Hukuk Süjeleri  194
d. Uluslararası Hukukun Kaynakları  195
e. Devlet–Uluslararası Örgüt İlişkisi  197
f. Uluslararası Hukukta Devlet Temsilcileri  198
G. Vergi Hukuku  199
H. Sosyal Güvenlik Hukuku  201
a. Genel Açıklamalar  201
b. Sosyal Güvenlik Kurumu  202
c. İşsizlik Sigortası  203
İ. Kamu Özgürlükleri Hukuku (İnsan Hakları)  204
a. Genel Açıklamalar  204
b. Kamu Özgürlükleri Hukuku ile Anayasa Hukuku Arasındaki İlişki  205
c. İnsan Hakları Belgeleri  206
d. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM)  210
3. Özel Hukuk Bölümü  214
4. Özel Hukuk Bölümü Dalları  214
A. Medeni Hukuk  215
a. Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri  215
b. Kişiler (Şahsın) Hukuku  216
aa. Gerçek Kişiler  216
bb. Tüzel Kişiler  219
cc. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT)  220
dd. Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti  220
ee. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti  220
ff. Tüzel Kişilerin Sona Ermesi  221
c. Aile Hukuku  222
d. Miras Hukuku  223
e. Eşya Hukuku  224
B. Borçlar Hukuku  225
a. Genel Açıklamalar  225
b. Borcun Kaynakları  227
c. Özel Borç İlişkileri  228
C. Ticaret Hukuku  230
D. Milletlerarası Özel Hukuk  237
a. Vatandaşlık Hukuku  237
aa. Türk Vatandaşlığının Kazanılması  238
bb. Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi  238
cc. Türk Vatandaşlığının İspatı ve Yargı Yolu  239
b. Yabancılar Hukuku  239
c. Kanunlar İhtilafı  240
E. Medeni Usul Hukuku  241
a. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Alan Temel Konular  241
aa. Görevli ve Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi  241
bb. Hakimin Davaya Bakabilmesinin Sınırı  245
cc. Taraf ve Dava Ehliyeti  246
dd. Davanın Açılması ve Yürütülmesi  246
ee. Delillerin Değerlendirilmesi, Hüküm ve Kanun Yolları  248
b. Çekişmeli–Çekişmesiz Yargı Davaları ve Tahkim  254
aa. Çekişmeli Yargı Davaları  255
bb. Çekişmesiz Yargı İşleri  257
cc. Tahkim  258
F. İcra ve İflas Hukuku  259
a. Takip Yolları  259
aa. Cüzi İcra  260
bb. Külli İcra (İflas)  262
b. Konkordato  263
5. Karma Nitelik Taşıyan Hukuk Dalları  264
A. Çevre Hukuku  265
a. Genel Açıklamalar  265
b. Çevre Hakkı  266
c. Çevre Kanunu  266
B. İş Hukuku  268
a. Genel Açıklamalar  268
b. İş Hukukunun Niteliği  270
C. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Fikri Hukuk)  271
a. Genel Açıklamalar  271
b. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  273
D. Sermaye Piyasası Hukuku  274
E. Rekabet Hukuku  277
a. Genel Açıklamalar  277
b. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  277
F. Bankacılık Hukuku  278
a. Genel Açıklamalar  278
b. Bankacılık Kanunu  279
G. Marka ve Patent Hukuku  281
a. Marka  281
b. Patent ve Endüstriyel Tasarım  282
H. Hava Hukuku  284
İ. Kitle İletişim Hukuku  285
a. Genel Açıklamalar  285
b. Kitle İletişim Hukukunun Niteliği  286
c. Haber Verme ve Alma Hakkı  287
J. Tüketici Hukuku  289
K. Turizm Hukuku  290
XV. HAK KAVRAMI  291
1. Genel Açıklamalar  291
2. Özgürlük  293
3. Hak ile Özgürlük Arasındaki Farklar  294
XVI. HAKKIN TÜRLERİ  295
1. Kamu Hakları  296
A. Negatif, Pozitif ve Aktif Statü Hakları Ayırımı  296
a. Negatif Statü Hakları (Kişisel–Koruyucu Haklar)  296
b. Pozitif Statü Hakları (İsteme Hakları)  297
c. Aktif Statü Hakları  297
B. Tarihi Gelişim Süreci Açısından Kamu Hakları  297
a. Birinci Kuşak Haklar  298
b. İkinci Kuşak Haklar  298
c. Üçüncü Kuşak Haklar  298
C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması  299
a. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması  300
b. Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması (Durdurulması–Askıya alınması)  304
2. Özel Haklar  305
3. Özel Hakların Sınıflandırılması  305
A. Konularına Göre Özel Haklar  306
a. Malvarlığı Hakları  306
b. Kişilik Hakları  306
B. Niteliklerine Göre Özel Haklar  306
a. Mutlak haklar  306
aa. Kişiler Üzerinde Mutlak Haklar  307
bb. Mallar Üzerinde Mutlak Haklar  307
b. Nispi Haklar  308
aa. Alelade Nispi Haklar  309
bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nispi Haklar  309
C. Bağımlılıklarına Göre Özel Haklar  310
a. Bağımsız Haklar  310
b. Bağımlı Haklar  310
aa. Alacağa Bağlı Haklar  311
bb. Borç İlişkisinden Doğan Bağlı Hak ve Yükümlülükler  311
cc. Eşyaya Bağlı Haklar  311
D. Kullanılma Etkisine Göre Özel Haklar  311
a. Yenilik Doğuran Haklar  311
b. Yenilik Doğurmayan Haklar  312
E. Devredilebilme Yönünden Özel Haklar  312
a. Devredilebilen Haklar  313
b. Devredilemeyen Haklar  313
XVII. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  313
1. Hukuki Olay  314
2. Hukuki Fiil  314
3. Hukuki İşlem  316
A. Hukuki İşlemlerin Çeşitleri  316
a. Gerekli İrade Beyanı Açısından Hukuki İşlemler  316
b. İrade Beyanının Yöneltilmesi Bakımından Hukuki İşlemler  317
c. Hüküm İfade Edeceği An Bakımından Hukuki İşlemler  318
d. Malvarlığı Bakımından Hukuki İşlemler  318
B. Hukuki İşlemlerin Geçersizliği  320
4. Hakların Kazanılma (İktisap Edilme) Şekli  323
5. Hakların Kaybedilme Şekli  325
XVIII. HAK EHLİYETİ VE FİİL EHLİYETİ  327
1. Hak Ehliyeti  327
2. Fiil Ehliyeti  329
A. Genel Açıklamalar  329
B. Fiil Ehliyetinin Unsurları  329
a. Tam Fiil Ehliyetini Gerektiren İşlemler  330
b. Sadece Ayırt Etme Gücünü Gerektiren İşlemler  330
C. Fiil Ehliyetinin Koşulları  331
a. Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti)  331
b. Ergin (Reşit) Olmak  332
c. Kısıtlı Olmamak  333
D. Fiil Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması  334
a. Tam Ehliyetliler  334
b. Tam Ehliyetsizler  334
c. Sınırlı Ehliyetsizler  336
d. Sınırlı Ehliyetliler  336
XIV. FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BEYANNAMESİ  337
HUKUKUN EVRENSEL İLKE VE ESASLARI  341
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA ÖNERİSİ  347
Kaynakça  365
 


Ömer Anayurt
Eylül 2020
44.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Şen ...
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Haluk Hadi Sümer
Eylül 2020
22.00 TL
Sepete Ekle
İhsan Erdoğan
Eylül 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
HUKUKA GİRİŞ
I. SOSYAL YAŞAM  21
II. SOSYAL DÜZEN  22
III. SOSYAL DÜZEN KURALLARI  22
1. Din Kuralları  24
2. Ahlak Kuralları  24
3. Örf ve Adet Kuralları  26
4. Hukuk Kuralları  27
IV. HUKUKUN TANIMI  28
V. HUKUK KURALLARI  28
VI. HUKUKTA YAPTIRIM  30
1. Yaptırım Kavramı  30
2. Yaptırımın Fonksiyonu  32
VII. HUKUK BİLİMİ  34
1. Pozitif Hukuk  34
2. Pozitif (Müspet–Dogmatik) Hukuk–Doğal (İdeal–Tabii) Hukuk Ayırımı  35
3. Tarihi Hukuk  35
4. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Hukuk  36
5. Hukuk Siyaseti  36
VIII. HUKUKA YARDIMCI BİLİMLER  37
1. Hukuk Felsefesi  37
2. Hukuk Sosyolojisi  37
3. Kriminoloji  38
4. Adli Tıp ve Adli Psikiyatri  39
IX. POZİTİF HUKUKUN ASLİ (BİRİNCİL) KAYNAKLARI  40
1. Anayasa  40
2. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  43
3. Kanunlar, Uluslararası Sözleşmeler, Olağanüstü Hal Dönemi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  43
A. Kanunlar  43
B. Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin Olmayan Uluslararası Sözleşmeler  46
C. Olağanüstü Hal Dönemi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  47
D. Eski Dönemden Kalan Kanun Hükmünde Kararnameler  48
E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  49
F. Yönetmelikler  51
G. Adsız Düzenleyici İşlemler  52
X. POZİTİF HUKUKUN TALİ (İKİNCİL) KAYNAKLARI  53
1. Örf ve Adet Hukuku  53
2. Örf ve Adet Türleri  55
3. Örf ve Adet Hukukunun Fonksiyonları  55
XI. POZİTİF HUKUKUN YARDIMCI (DOLAYLI) KAYNAKLARI  56
1. Mahkeme Kararları (İçtihat)  57
2. Doktrin (Bilimsel Görüşler)  58
XII. POZİTİF HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI (YÜRÜRLÜĞÜ)  59
1. Hukuk Kurallarının Nitelik Bakımından Uygulanması  59
A. Emredici Hukuk Kuralları  59
B. Tamamlayıcı (Yedek) Hukuk Kuralları  61
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  62
D. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  62
E. Yetki Verici Hukuk Kuralları  63
2. Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması  63
A. Mülkilik İlkesi  63
B. Şahsilik İlkesi  65
C. Koruma İlkesi  67
D. Evrensellik İlkesi  68
E. İkame (Başka Devlet Adına) Yargı İlkesi  69
3. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  69
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi  70
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  72
C. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanmasında Hakim Olan İlkeler  75
4. Hukuk Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanması  76
5. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorum)  82
A. Yorum Türleri  82
B. Yorum Metotları  84
C. Yorumda Kullanılan Araçlar  86
D. Hukuki Boşluk ve Hakimin Takdir Yetkisi  87
XIII. POZİTİF HUKUKUN TEMEL İLKE VE ESASLARI  88
1. Hukuk Devleti İlkesi  90
A. Tanım  90
B. Hukuk Devleti İlkesine Müdahaleler  91
C. Hukuk Devleti İlkesi ve Anayasa  92
D. Hukuk Devleti İlkesi ve Hukuki Güvenlik İlkesi  93
2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi  94
A. Egemenlik Hakkı ve Kullanımı  94
B. Kuvvetler Ayrılığı–Kuvvetler Birliği Ayrımı  95
3. Yargı Birliği Prensibi  98
A. Tanım  98
B. Yargı Birliği ile Yargı Bağımsızlığı Arasındaki İlişki  99
4. Tabii (Doğal–Olağan) Hakim İlkesi  100
5. Eşitlik İlkesi  101
6. Sözleşme Özgürlüğü ve Güvenliği İlkesi  103
7. Hak Arama Hürriyeti  105
8. Dürüst Davranma ve İyiniyet İlkeleri  106
A. Dürüst Davranma İlkesi  106
B. İyiniyet İlkesi  107
9. Kazanılmış (Müktesep) Hak  109
A. Tanım  109
B. Kazanılmış Hakkın Korunması  109
C. Geçmişe Yürümezlik  110
D. Anayasal Güvence Zorunluluğu  112
10. Ne Bis In Idem  112
11. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  115
A. Tanım  115
B. Kıyas Yasağı  116
12. Mülkiyet Hakkı  117
A. Tanım  117
B. Mülkiyet Hakkının Sınırları  118
C. Elkoyma ve Müsadere  118
13. Sorumluluk İlkesi  119
A. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  119
B. Kusur Sorumluluğu İlkesi  120
C. Kusursuz Sorumluluk  120
14. Masumiyet (Suçsuzluk) Karinesi  122
A. Tanım  122
B. Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Masumiyet Karinesi  123
C. Masumiyet Karinesinin Sonuçları  124
15. Dürüst (Adil) Yargılanma Hakkı  126
A. Tanım  126
B. Hakimin Tarafsızlığı  128
C. Dürüst Yargılanma Hakkının Kapsamı  130
16. Laiklik İlkesi  130
17. İspat Külfeti  131
18. Borçların Nisbiliği İlkesi  131
19. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz  132
20. İfade Hürriyeti  133
XIV. POZİTİF HUKUK BÖLÜMLERİ  133
1. Kamu Hukuku Bölümü  134
2. Kamu Hukuku Dalları  135
A. Anayasa Hukuku  135
a. Genel Açıklamalar  135
b. Anayasa Hukukunun Kaynakları  136
c. 1982 Anayasası  136
aa. 1982 Anayasası’nın Kapsamı ve Eleştirisi  136
bb. 1982 Anayasası’nın “Başlangıç” Kısmı  137
cc. 1982 Anayasası’nda Devlet  138
dd. Kişi Hak ve Hürriyetleri  139
ee. Egemenlik Hakkı ve Kullanımı  141
ff. Yasama Organı  142
gg. Yürütme Organı  143
hh. Yargı Organı  145
aaa. Anayasa Mahkemesi  145
bbb. Uyuşmazlık Mahkemesi  147
B. İdare Hukuku  150
a. Genel Açıklamalar  150
b. İdari Teşkilat  151
aa. Merkez Teşkilatı  151
bb. Yerinden Yönetim Teşkilatı  152
aaa. Yerel Yönetim Kurumları  152
bbb. Hizmet Yerinden Yönetim Kurum ve Kuruluşları  154
c. İdare Malları  155
d. Kamu Görevlisi Kavramı  156
e. İdari Kolluk  157
f. İdari Yargı  157
g. Disiplin Suç ve Cezaları  163
C. Ceza Hukuku  164
a. Genel Açıklamalar  164
b. Türk Ceza Kanunu  165
c. Suçun Unsurları  166
d. Ceza Hukuku Yaptırımları  169
e. Askeri Ceza Kanunu  172
f. Uluslararası Ceza Hukuku  172
D. İdari Yaptırım (Kabahatler) Hukuku  177
a. Genel Açıklamalar  177
b. İdari Yaptırım Hukukunun Unsurları  179
c. Hukukilik Denetimi  180
E. Ceza Muhakemesi Hukuku  181
a. Genel Açıklamalar  181
b. Soruşturma Aşaması  182
c. Kovuşturma Aşaması  185
d. Adli Ceza Yargısı  186
e. Takip Şartları  191
F. Devletler Genel Hukuku (Uluslararası Hukuk)  193
a. Genel Açıklamalar  193
b. Mütekabiliyet (Karşılıklılık) Esası  193
c. Uluslararası Hukuk Süjeleri  194
d. Uluslararası Hukukun Kaynakları  195
e. Devlet–Uluslararası Örgüt İlişkisi  197
f. Uluslararası Hukukta Devlet Temsilcileri  198
G. Vergi Hukuku  199
H. Sosyal Güvenlik Hukuku  201
a. Genel Açıklamalar  201
b. Sosyal Güvenlik Kurumu  202
c. İşsizlik Sigortası  203
İ. Kamu Özgürlükleri Hukuku (İnsan Hakları)  204
a. Genel Açıklamalar  204
b. Kamu Özgürlükleri Hukuku ile Anayasa Hukuku Arasındaki İlişki  205
c. İnsan Hakları Belgeleri  206
d. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM)  210
3. Özel Hukuk Bölümü  214
4. Özel Hukuk Bölümü Dalları  214
A. Medeni Hukuk  215
a. Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri  215
b. Kişiler (Şahsın) Hukuku  216
aa. Gerçek Kişiler  216
bb. Tüzel Kişiler  219
cc. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT)  220
dd. Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti  220
ee. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti  220
ff. Tüzel Kişilerin Sona Ermesi  221
c. Aile Hukuku  222
d. Miras Hukuku  223
e. Eşya Hukuku  224
B. Borçlar Hukuku  225
a. Genel Açıklamalar  225
b. Borcun Kaynakları  227
c. Özel Borç İlişkileri  228
C. Ticaret Hukuku  230
D. Milletlerarası Özel Hukuk  237
a. Vatandaşlık Hukuku  237
aa. Türk Vatandaşlığının Kazanılması  238
bb. Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi  238
cc. Türk Vatandaşlığının İspatı ve Yargı Yolu  239
b. Yabancılar Hukuku  239
c. Kanunlar İhtilafı  240
E. Medeni Usul Hukuku  241
a. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Alan Temel Konular  241
aa. Görevli ve Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi  241
bb. Hakimin Davaya Bakabilmesinin Sınırı  245
cc. Taraf ve Dava Ehliyeti  246
dd. Davanın Açılması ve Yürütülmesi  246
ee. Delillerin Değerlendirilmesi, Hüküm ve Kanun Yolları  248
b. Çekişmeli–Çekişmesiz Yargı Davaları ve Tahkim  254
aa. Çekişmeli Yargı Davaları  255
bb. Çekişmesiz Yargı İşleri  257
cc. Tahkim  258
F. İcra ve İflas Hukuku  259
a. Takip Yolları  259
aa. Cüzi İcra  260
bb. Külli İcra (İflas)  262
b. Konkordato  263
5. Karma Nitelik Taşıyan Hukuk Dalları  264
A. Çevre Hukuku  265
a. Genel Açıklamalar  265
b. Çevre Hakkı  266
c. Çevre Kanunu  266
B. İş Hukuku  268
a. Genel Açıklamalar  268
b. İş Hukukunun Niteliği  270
C. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Fikri Hukuk)  271
a. Genel Açıklamalar  271
b. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  273
D. Sermaye Piyasası Hukuku  274
E. Rekabet Hukuku  277
a. Genel Açıklamalar  277
b. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  277
F. Bankacılık Hukuku  278
a. Genel Açıklamalar  278
b. Bankacılık Kanunu  279
G. Marka ve Patent Hukuku  281
a. Marka  281
b. Patent ve Endüstriyel Tasarım  282
H. Hava Hukuku  284
İ. Kitle İletişim Hukuku  285
a. Genel Açıklamalar  285
b. Kitle İletişim Hukukunun Niteliği  286
c. Haber Verme ve Alma Hakkı  287
J. Tüketici Hukuku  289
K. Turizm Hukuku  290
XV. HAK KAVRAMI  291
1. Genel Açıklamalar  291
2. Özgürlük  293
3. Hak ile Özgürlük Arasındaki Farklar  294
XVI. HAKKIN TÜRLERİ  295
1. Kamu Hakları  296
A. Negatif, Pozitif ve Aktif Statü Hakları Ayırımı  296
a. Negatif Statü Hakları (Kişisel–Koruyucu Haklar)  296
b. Pozitif Statü Hakları (İsteme Hakları)  297
c. Aktif Statü Hakları  297
B. Tarihi Gelişim Süreci Açısından Kamu Hakları  297
a. Birinci Kuşak Haklar  298
b. İkinci Kuşak Haklar  298
c. Üçüncü Kuşak Haklar  298
C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması  299
a. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması  300
b. Olağanüstü Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması (Durdurulması–Askıya alınması)  304
2. Özel Haklar  305
3. Özel Hakların Sınıflandırılması  305
A. Konularına Göre Özel Haklar  306
a. Malvarlığı Hakları  306
b. Kişilik Hakları  306
B. Niteliklerine Göre Özel Haklar  306
a. Mutlak haklar  306
aa. Kişiler Üzerinde Mutlak Haklar  307
bb. Mallar Üzerinde Mutlak Haklar  307
b. Nispi Haklar  308
aa. Alelade Nispi Haklar  309
bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nispi Haklar  309
C. Bağımlılıklarına Göre Özel Haklar  310
a. Bağımsız Haklar  310
b. Bağımlı Haklar  310
aa. Alacağa Bağlı Haklar  311
bb. Borç İlişkisinden Doğan Bağlı Hak ve Yükümlülükler  311
cc. Eşyaya Bağlı Haklar  311
D. Kullanılma Etkisine Göre Özel Haklar  311
a. Yenilik Doğuran Haklar  311
b. Yenilik Doğurmayan Haklar  312
E. Devredilebilme Yönünden Özel Haklar  312
a. Devredilebilen Haklar  313
b. Devredilemeyen Haklar  313
XVII. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  313
1. Hukuki Olay  314
2. Hukuki Fiil  314
3. Hukuki İşlem  316
A. Hukuki İşlemlerin Çeşitleri  316
a. Gerekli İrade Beyanı Açısından Hukuki İşlemler  316
b. İrade Beyanının Yöneltilmesi Bakımından Hukuki İşlemler  317
c. Hüküm İfade Edeceği An Bakımından Hukuki İşlemler  318
d. Malvarlığı Bakımından Hukuki İşlemler  318
B. Hukuki İşlemlerin Geçersizliği  320
4. Hakların Kazanılma (İktisap Edilme) Şekli  323
5. Hakların Kaybedilme Şekli  325
XVIII. HAK EHLİYETİ VE FİİL EHLİYETİ  327
1. Hak Ehliyeti  327
2. Fiil Ehliyeti  329
A. Genel Açıklamalar  329
B. Fiil Ehliyetinin Unsurları  329
a. Tam Fiil Ehliyetini Gerektiren İşlemler  330
b. Sadece Ayırt Etme Gücünü Gerektiren İşlemler  330
C. Fiil Ehliyetinin Koşulları  331
a. Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti)  331
b. Ergin (Reşit) Olmak  332
c. Kısıtlı Olmamak  333
D. Fiil Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması  334
a. Tam Ehliyetliler  334
b. Tam Ehliyetsizler  334
c. Sınırlı Ehliyetsizler  336
d. Sınırlı Ehliyetliler  336
XIV. FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BEYANNAMESİ  337
HUKUKUN EVRENSEL İLKE VE ESASLARI  341
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA ÖNERİSİ  347
Kaynakça  365
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020