THEMIS – İdare Hukuku Soru Kitabı Tamamı Çözümlü Müzeyyen Eroğlu Durkal  - Kitap

THEMIS – İdare Hukuku Soru Kitabı

Tamamı Çözümlü

3. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
432
Barkod:
9789750283420
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
273,00
İndirimli (%50):
136,50
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Şubat 2022
270,00
95,00 (%65)
Kitabın Açıklaması
İdare hukuku, adli ve idari yargı hâkimlik, kaymakamlık, KPSS ve birçok kurum sınavında çok sayıda soru gelen bir hukuk dalıdır. Yine idare hukuku, başta hukuk fakülteleri ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri olmak üzere birçok fakülte ve yüksekokulda da ders olarak verilmektedir.
Bu kitap, hem öğrencilere idare hukuku derslerinde yardımcı olmak hem de sınavlara hazırlanan mezun öğrencilerimize yeterli bir kaynak olması amacıyla kaleme alınmıştır. Kitabın öne çıkan özelliği, idare hukukuna ilişkin soruların karışık değil de konulara ayrılmış bir şekilde tasarlanması ve cevapların açıklamalı olmasıdır. Bu da sınavlara hazırlanan okurlarımıza büyük bir kolaylık sunacak ve sadece ilgili konulara ilişkin soruların çözülmesine olanak sağlayacaktır.
Bu bir sınavlara hazırlık kitabı olmasının yanı sıra soruların konulara göre tasnif edilmesi ve cevapların açıklamalı olması sebebiyle aynı zamanda yardımcı bir ders kitabıdır. Kitabın 3. baskısında sorular güncellenmiş ve soru sayısı artırılmıştır
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak İdare Hukuku ve İdare Hukukuna Hâkim Olan İlkeler
.
İdare Hukukunun Kaynakları
.
İdari Teşkilata Hâkim Olan Anayasal İlkeler (Merkezden Yönetim– Yerinden Yönetim– Kamu Tüzel Kişiliği– İdarenin Bütünlüğü)
.
Merkezden Yönetim
.
Yer Bakımından Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler)
.
Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları)
.
Bölgesel Kuruluşlar – Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)
.
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
.
Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları
.
İdari İşlemler
.
İdarenin Sözleşmeleri
.
Kamu Hizmeti
.
İdari Usul
.
Kolluk Faaliyetleri
.
İdarenin Malları
.
İdarenin Mal Edinme Yöntemleri
.
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri
.
İdarenin Mali Sorumluluğu
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
GENEL OLARAK İDARE HUKUKU VE İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 
11
TEST – I 
13
TEST – II 
20
İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
27
TEST – I 
29
İDARİ TEŞKİLATA HÂKİM OLAN ANAYASAL İLKELER (MERKEZDEN YÖNETİM– YERİNDEN YÖNETİM– KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ– İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ) 
41
TEST – I 
43
TEST – II 
49
MERKEZDEN YÖNETİM 
59
TEST – I 
61
TEST – II 
69
TEST – III 
76
TEST – IV 
83
TEST – V 
89
TEST – VI 
95
TEST – VII 
102
YER BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (MAHALLİ İDARELER) 
111
TEST – I 
113
TEST – II 
120
TEST – III 
126
TEST – IV 
133
TEST – V 
140
TEST – VI 
149
TEST – VII 
156
TEST – VIII 
163
HİZMET BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (KAMU KURUMLARI) 
173
TEST – I 
174
BÖLGESEL KURULUŞLAR – DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER) 
181
TEST – I 
183
TEST – II 
189
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE ÜST KURULUŞLARI 
195
TEST – I 
197
İDARİ İŞLEMLER 
203
TEST – I 
205
TEST – II 
211
TEST – III 
217
TEST – IV 
224
TEST – V 
231
TEST – VI 
239
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ 
249
TEST – I 
251
TEST – II 
258
KAMU HİZMETİ 
267
TEST – I 
269
TEST – II 
276
TEST – III 
285
TİDARİ USUL 
293
TEST – I 
295
KOLLUK FAALİYETLERİ 
303
TEST – I 
305
İDARENİN MALLARI 
313
TEST – I 
315
İDARENİN MAL EDİNME YÖNTEMLERİ 
321
TEST – I 
323
TEST – II 
330
TEST – III 
336
TEST – IV 
343
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ 
351
TEST – I 
353
TEST – II 
360
TEST – III 
366
TEST – IV 
372
TEST – V 
380
TEST – VI 
387
TEST – VII 
394
TEST – VIII 
400
TEST – IX 
407
İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU 
417
TEST – I 
419
TEST – II 
426