Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
2013 Yılı Değişiklikleriyle ve Uygulamalı Örneklerle
Şirketler Muhasebesi
Şirketler Hukuku – Kollektif Şirketler – Komandit Şirketler – Limited Şirketler – Anonim Şirketler
Ocak 2014 / 1. Baskı / 272 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitap, uzun yıllar üniversitelerin çeşitli bölümlerinde “Şirketler Muhasebesi” konusunda dersler veren yazarların; anlattıkları derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki deneyimlerinden sağladıkları birikimlerle yazılmıştır. Kitabın en önemli özelliği, her biri farklı alanlarda uzman olan yazarların, kendi uzmanı oldukları alanı kaleme almalarıdır. Böylece, işlenen konular okuyucuya daha kolay ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır.

Kitapta, kolektif, komandit, anonim ve limitet şirketler detaylı şekilde anlatılmış; bu şirketlerin kuruluş, sermaye artırım/azaltım, kar/zarar dağıtımı ve tasfiye işlemlerinin muhasebeleştirilmesi basit ve sade bir dille uygulamalı örneklerle anlatılmıştır.

Kitap, lisans seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanmışsa da, bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişilerin de başvuracağı temel bir kaynak olma niteliğine de sahiptir.

Konu Başlıkları
Şirketler Hakkında Genel Bilgiler
Kollektif Şirketler
Komandit Şirketler
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kuruluş İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
Sermaye Değişim İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
Kar – Zarar Dağıtım İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
Tasfiye İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
Çalışma Soruları
Barkod: 9789750227301
Yayın Tarihi: Ocak 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
1.1. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  15
1.2. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI  18
1.3. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  18
1.4. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN YETKİSİ  19
İkinci Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNİN GENEL HÜKÜMLERİ
1.1. ŞİRKET KAVRAMI  21
1.2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ  22
1.3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI  23
1.4. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  28
Üçüncü Bölüm
ŞAHIS ŞİRKETLERİ
1.1. KOLLEKTİF ŞİRKETLER  37
1.1.1. Genel Bilgiler  37
1.1.2. Kollektif Şirketlerde İç İlişkiler  39
1.1.3. Kollektif Şirket Ortaklarının Hak ve Yükümlülükleri  40
1.1.4. Kollektif Şirketlerde Dış İlişkiler  42
1.2. KOMANDİT ŞİRKETLER  47
1.2.1. Genel Bilgiler  47
1.2.2. Komandit Şirketlerin Kollektif Şirketlerden Farkları  49
1.2.3. Komandit Şirket Türleri  50
1.3. KURULUŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI  53
1.3.1. Kuruluş İşlemleri  53
1.3.1.1. Kollektif Şirketlerin Kuruluşu  53
1.3.1.2. Komandit Şirketlerin Kuruluşu  55
1.3.2. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  56
1.4. SERMAYE DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  63
1.4.1. Sermaye Artırımı  64
1.4.2. Sermaye Azaltımı  67
1.5. KAR/ZARAR DAĞITIM İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  71
1.5.1. Kar Dağıtımı ve Muhasebe Kayıtları  71
1.5.2. Zarar Dağıtımı ve Muhasebe Kayıtları  75
1.5.2.1. Kollektif Şirketlerde  75
1.5.2.2. Komandit Şirketlerde  76
1.6. TASFİYE İŞLEMLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI  77
1.6.1. Tasfiye İşlemleri  77
1.6.2. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  82
Dördüncü Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİ
1.1. LİMİTED ŞİRKETLER  97
1.1.1. Genel Bilgiler  97
1.1.2. Kuruluş  102
1.1.3. Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi  107
1.1.4. Ortakların Hak ve Borçları  110
1.1.5. Şirketin Organları  122
1.1.6. Şirketin Sona Ermesi  132
1.2. ANONİM ŞİRKETLER  137
1.2.1. Genel Bilgiler  137
1.2.2. Anonim Şirket Türleri  144
1.2.3. Kuruluş  145
1.2.3.1. Ani Kuruluş  145
1.2.3.2. Halka Arz Şartıyla Kuruluş  152
1.3. KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  154
1.3.1. Limited Şirketlerde  154
1.3.2. Anonim Şirketlerde  158
1.4. SERMAYE DEĞİŞİM İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  164
1.4.1. Limited Şirketlerde  164
1.4.2. Anonim Şirketlerde  166
1.5. KAR/ZARAR DAĞITIM İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  171
1.5.1. Kar Dağıtım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi  171
1.5.1.1. Kar Dağıtım İşlemleri ve Kar Dağıtım Tablosu  171
1.5.1.2. Kar Dağıtımına İlişkin Muhasebe Kayıtları  178
1.5.2. Zarar Dağıtım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  193
1.6. TASFİYE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  196
Beşinci Bölüm
ÇALIŞMA SORULARI
1.1. ŞAHIS ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA SORULARI  205
1.1.1. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  205
1.1.2. Sermaye Değişim İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  210
1.1.3. Kar/Zarar Dağıtım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  213
1.1.4. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  216
1.2. SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA SORULARI  219
1.2.1. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  219
1.2.2. Sermaye Değişim İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  221
1.2.3. Kar/Zarar Dağıtım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  224
1.2.4. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  226
EKLER
EK 1: Tekdüzen Hesap Planı  231
EK 2: Kollektif Şirket Ana Sözleşme Örneği  242
EK 3: Adi Komandit Şirket Ana Sözleşme Örneği  244
EK 4: Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği  246
EK 5: Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği  249
EK 6: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  253
EK 7: Vergiden İstisna Edilmiş Kazançlar  254
EK 8: Ayrıntılı Bilanço Örneği  261
EK 9: Ayrıntılı Gelir Tablosu Örneği  267
Yararlanılan Kaynaklar  269
Kavramlar Dizini  271
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
1.1. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  15
1.2. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI  18
1.3. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  18
1.4. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN YETKİSİ  19
İkinci Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNİN GENEL HÜKÜMLERİ
1.1. ŞİRKET KAVRAMI  21
1.2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ  22
1.3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI  23
1.4. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  28
Üçüncü Bölüm
ŞAHIS ŞİRKETLERİ
1.1. KOLLEKTİF ŞİRKETLER  37
1.1.1. Genel Bilgiler  37
1.1.2. Kollektif Şirketlerde İç İlişkiler  39
1.1.3. Kollektif Şirket Ortaklarının Hak ve Yükümlülükleri  40
1.1.4. Kollektif Şirketlerde Dış İlişkiler  42
1.2. KOMANDİT ŞİRKETLER  47
1.2.1. Genel Bilgiler  47
1.2.2. Komandit Şirketlerin Kollektif Şirketlerden Farkları  49
1.2.3. Komandit Şirket Türleri  50
1.3. KURULUŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI  53
1.3.1. Kuruluş İşlemleri  53
1.3.1.1. Kollektif Şirketlerin Kuruluşu  53
1.3.1.2. Komandit Şirketlerin Kuruluşu  55
1.3.2. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  56
1.4. SERMAYE DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  63
1.4.1. Sermaye Artırımı  64
1.4.2. Sermaye Azaltımı  67
1.5. KAR/ZARAR DAĞITIM İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  71
1.5.1. Kar Dağıtımı ve Muhasebe Kayıtları  71
1.5.2. Zarar Dağıtımı ve Muhasebe Kayıtları  75
1.5.2.1. Kollektif Şirketlerde  75
1.5.2.2. Komandit Şirketlerde  76
1.6. TASFİYE İŞLEMLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI  77
1.6.1. Tasfiye İşlemleri  77
1.6.2. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  82
Dördüncü Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİ
1.1. LİMİTED ŞİRKETLER  97
1.1.1. Genel Bilgiler  97
1.1.2. Kuruluş  102
1.1.3. Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi  107
1.1.4. Ortakların Hak ve Borçları  110
1.1.5. Şirketin Organları  122
1.1.6. Şirketin Sona Ermesi  132
1.2. ANONİM ŞİRKETLER  137
1.2.1. Genel Bilgiler  137
1.2.2. Anonim Şirket Türleri  144
1.2.3. Kuruluş  145
1.2.3.1. Ani Kuruluş  145
1.2.3.2. Halka Arz Şartıyla Kuruluş  152
1.3. KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  154
1.3.1. Limited Şirketlerde  154
1.3.2. Anonim Şirketlerde  158
1.4. SERMAYE DEĞİŞİM İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  164
1.4.1. Limited Şirketlerde  164
1.4.2. Anonim Şirketlerde  166
1.5. KAR/ZARAR DAĞITIM İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  171
1.5.1. Kar Dağıtım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi  171
1.5.1.1. Kar Dağıtım İşlemleri ve Kar Dağıtım Tablosu  171
1.5.1.2. Kar Dağıtımına İlişkin Muhasebe Kayıtları  178
1.5.2. Zarar Dağıtım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  193
1.6. TASFİYE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  196
Beşinci Bölüm
ÇALIŞMA SORULARI
1.1. ŞAHIS ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA SORULARI  205
1.1.1. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  205
1.1.2. Sermaye Değişim İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  210
1.1.3. Kar/Zarar Dağıtım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  213
1.1.4. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  216
1.2. SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA SORULARI  219
1.2.1. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  219
1.2.2. Sermaye Değişim İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  221
1.2.3. Kar/Zarar Dağıtım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  224
1.2.4. Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  226
EKLER
EK 1: Tekdüzen Hesap Planı  231
EK 2: Kollektif Şirket Ana Sözleşme Örneği  242
EK 3: Adi Komandit Şirket Ana Sözleşme Örneği  244
EK 4: Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği  246
EK 5: Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği  249
EK 6: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  253
EK 7: Vergiden İstisna Edilmiş Kazançlar  254
EK 8: Ayrıntılı Bilanço Örneği  261
EK 9: Ayrıntılı Gelir Tablosu Örneği  267
Yararlanılan Kaynaklar  269
Kavramlar Dizini  271
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020