Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Para Teorisi
Kavram – Kuramlar – Modeller
Aralık 2017 / 2. Baskı / 456 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışma, para teorisi ile alakalı konuları detaylı bir şekilde işlemesinin yanında döviz kuru belirlenmesi modelleri üzerinde de ayrıntılı olarak durmaktadır. Günümüzde, merkez bankasının temel amacı sadece düşük ve istikrarlı bir fiyat seviyesini geçekleştirmek ve bunu devam ettirmek değil aynı zamanda finansal piyasalarda istikrarın sağlanması için gerekli çabayı göstermektir. Bu maksatla, çalışmada para ile ilgili temel konular verildikten sonra, kısa ve uzun dönemde döviz kurunun nasıl belirlendiği araştırılmaktadır. Döviz kuru belirlenmesinde faydalanılan yaklaşımların varsayımları ve hangi şartlarda geçerli oldukları açık bir şekilde anlatılmıştır. Bu şartlarda, örneğin yurtiçi faiz haddindeki bir artışın derhal ulusal paranın değerini artıracağı şeklindeki bir görüşe farklı bakış açılarının olduğu okuyucuya sunulmaya çalışılmıştır.

Güncellenmiş 2. Baskısını yapan kitap, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Para Teorisi ve döviz kuru belirlenmesiyle ilgili tüm derslerde öğrencilerin yararlanabilecekleri yardımcı bir ders kitabı olarak kullanılabilir. Sözü edilen fakültelerden mezun olanların, mesleki sınavlara hazırlanırlarken de bu eserden faydalanabilirler. Ayrıca, her bölüm sonundaki değerlendirme soruları ile konuların daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Para ile İlgili Temel Kavramlar
Para Talebi Teorisi
Keynes'in Likidite Tercihi Teorisi
Para Arzı Teorisi
Faiz Teorisi
Para, Döviz Kuru ve Fiyatlar
Dış Denge ve Reel Döviz Kuru
Döviz Kuru Belirlenmesinde Ödemeler Dengesi Yaklaşımı
Mundell–Flemıng Modeli ve Döviz Kuru Belirlenmesi
Döviz Kuru Belirlenmesine Yönelik Yaklaşımlar
Merkez Bankası Bağımsızlığı
Beklentiler, Döviz Kuru Dinamikleri ve Ekonomik Politika
Barkod: 9789750246029
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 456
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GİRİŞ  13
1. BÖLÜM
PARA VE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
PARA VE İŞLEVLERİ  15
Paranın İşlevleri  15
PARANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  17
Para Hakkındaki Görüşler  19
PARA STANDARTLARI  20
ÖZET  39
DEĞERLENDİRME SORULARI  41
2. BÖLÜM
PARA TALEBİ TEORİSİ
PARANIN MİKTAR TEORİSİ  46
PARA TALEBİ KONUSUNDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR  57
SERVET UYUMLANMASI YAKLAŞIMI  62
FRİEDMAN’IN MODERN MİKTAR KURAMI  63
ARDIŞIK / ÜST ÜSTE GELEN KUŞAKLAR MODELİ (Overlapping Generations Model)  71
REEL KONJONKTÜR PARA TEORİSİ  72
ÖZET  74
DEĞERLENDİRME SORULARI  78
3. BÖLÜM
PARA ARZI TEORİSİ
PARA ARZI TEORİSİNİN GELİŞİMİ  83
TÜRKİYE’DE PARASAL BÜYÜKLÜKLER VE BAZI PARA ARZI TANIMLARI  87
PARASAL TABAN VE PARA ARZI  90
PARA ARZI TEORİSİNE İLİŞKİN FARKLI YAKLAŞIMLAR  97
PARA ARZI TANIMLARI  99
ÖZET  100
DEĞERLENDİRME SORULARI  101
4. BÖLÜM
FAİZ TEORİSİ
KEYNESGİL FAİZ TEORİSİ  106
FAİZ TEORİLERİ  115
Klasik Faiz Teorisi  115
Tobin’in Portföy Kuramı  124
TAHVİL PİYASASI ARACILIĞI İLE FAİZ BELİRLENMESİ  125
Denge Faiz Oranında Değişmeler  128
Tahvil Arzında Kaymalar  132
FAİZ ORANLARININ VADE YAPISI  134
1. Beklentiler Teorisi  136
2. Likidite Primi Teorisi  138
3. Bölünmüş Piyasalar Teorisi  139
ÖZET  141
DEĞERLENDİRME SORULARI  142
5. BÖLÜM
PARA, DÖVİZ KURU VE FİYATLAR
NOMİNAL VE REEL DÖVİZ KURU  147
DÖVİZ KURU PİYASALARI  151
UZUN DÖNEM DENGE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ  153
Ekonomik Faktörler ve Uzun Dönem Döviz Kuru Trendleri  154
Fiyat Düzeyi Farklılıkları  154
Verimlilik Farklılıkları  154
Tüketici Tercihlerinde Değişmeler  154
Ticari Engeller  155
Tek Fiyat Yasası ve Satın Alma Gücü Paritesi  155
KISA DÖNEM DENGE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ  158
Yerli Finansal Aktif Talebini Etkileyen Faktörler ve Döviz Kurundaki Değişmeler  171
ÖZET  174
DEĞERLENDİRME SORULARI  176
6. BÖLÜM
DIŞ DENGE VE REEL DÖVİZ KURU
SATIN ALMA GÜCÜ TEORİSİ VE DIŞ DENGE  184
ÖZET  193
DEĞERLENDİRME SORULARI  195
7. BÖLÜM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE
ÖDEMELER DENGESİ YAKLAŞIMI
CARİ İŞLEMLER HESABI VE DÖVİZ KURU BAĞLANTISI  205
Cari Hesap ve Döviz Kuru Arasındaki Bağlantıyı Açıklayan Farklı Yaklaşımlar  207
SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ  209
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE BOP AKIM MODELİNİN MATEMATİKSEL OLARAK GÖSTERİMİ  216
ÖZET  218
DEĞERLENDİRME SORULARI  219
8. BÖLÜM
MUNDELL–FLEMING MODELİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
MUNDELL–FLEMING MODELİ  227
KAPALI BİR EKONOMİDE IS–LM MODELİ  228
AÇIK BİR EKONOMİDE IS–LM–BP MODELİ  236
SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA PARA POLİTİKASI  243
ESNEK DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA PARA POLİTİKASI  251
SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA MALİYE POLİTİKASI  257
DALGALI DÖVİZ KURU ALTINDA MALİYE POLİTİKASI  263
PARA/MALİYE POLİTİKASI KARIŞIMI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ  270
ÖZET  273
DEĞERLENDİRME SORULARI  275
9. BÖLÜM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE PARASALCI YAKLAŞIM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE PARASALCI YAKLAŞIM  283
Esnek–Fiyat Parasal Model  283
Katı–Fiyat Parasal Model  291
Hooper–Morton Denge Reel Döviz Kuru Modeli  297
Özet  299
DEĞERLENDİRME SORULARI  301
10. BÖLÜM
PARA İKAMESİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
PARA İKAMESİ VE PARASALCI MODEL  309
Ampirik Kanıtlar  319
Özet  320
Değerlendirme Soruları  321
11. BÖLÜM
PORTFÖY DENGESİ YAKLAŞIMI
Portföy Dengesi Modeli: Kısa Dönemde Döviz Kuru belirlenmesi  328
Maliye Politikası ve Döviz Kuru Belirlenmesi  333
Döviz Kuru Belirlenmesinde Para ve Maliye Politikası Karışımı  334
Özet  344
Değerlendirme Soruları  346
12. BÖLÜM
REEL FAİZ ORANLARI FARKI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
REEL FAİZ ORANI FARKLILIKLARI VE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ  352
ULUSLARARASI FAİZ FARKLILIKLARI VE REEL DÖVİZ KURU  356
1980’LERDE REEL FAİZ FARKLILIĞI VE DOLARIN DEĞERİ  361
Özet  364
DEĞERLENDİRME SORULARI  365
13. BÖLÜM
MALİYE POLİTİKASI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
MALİYE POLİTİKASININ DÖVİZ KURLARINI ETKİLEME KANALLARI  375
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE MALİYE POLİTİKASI VE REEL FAİZ HADDİ FARKLILIĞI MODELİ  379
UZUN DÖNEMDE MALİYE POLİTİKASI VE DÖVİZ KURLARI: BORÇ BİRİKİMİ DİNAMİKLERİ  384
MALİYE POLİTİKASI VE UZUN DÖNEM DENGE REEL DÖVİZ KURU  388
Özet  393
Değerlendirme Soruları  394
14. BÖLÜM
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI  401
MERKEZ BANKASI MÜDAHALESİ: ETKİLEME KANALLARI  405
PORTFÖY DENGESİ KANALI  410
ÖDEMELER DENGESİ AKIM KANALI  412
EK 1. Kuralcı ve Duruma Göre Politika Uygulaması  419
Özet  422
Değerlendirme Soruları  424
15. BÖLÜM
BEKLENTİLER, DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ VE
EKONOMİK POLİTİKA
DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ VE FAİZ ORANI  430
DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ  434
SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR: BÜYÜK ÜLKE MODELİ  441
ÖZET  446
DEĞERLENDİRME SORULARI  448
Kaynakça  453
Kavram Dizini  455
 


İlker Parasız
Ekim 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
Fuat Sekmen
Eylül 2012
30.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%51)
Sepete Ekle
Frederic S. Mishkin ...
Mayıs 2006
50.00 TL
Sepete Ekle
İlker Parasız
Ekim 1998
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GİRİŞ  13
1. BÖLÜM
PARA VE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
PARA VE İŞLEVLERİ  15
Paranın İşlevleri  15
PARANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  17
Para Hakkındaki Görüşler  19
PARA STANDARTLARI  20
ÖZET  39
DEĞERLENDİRME SORULARI  41
2. BÖLÜM
PARA TALEBİ TEORİSİ
PARANIN MİKTAR TEORİSİ  46
PARA TALEBİ KONUSUNDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR  57
SERVET UYUMLANMASI YAKLAŞIMI  62
FRİEDMAN’IN MODERN MİKTAR KURAMI  63
ARDIŞIK / ÜST ÜSTE GELEN KUŞAKLAR MODELİ (Overlapping Generations Model)  71
REEL KONJONKTÜR PARA TEORİSİ  72
ÖZET  74
DEĞERLENDİRME SORULARI  78
3. BÖLÜM
PARA ARZI TEORİSİ
PARA ARZI TEORİSİNİN GELİŞİMİ  83
TÜRKİYE’DE PARASAL BÜYÜKLÜKLER VE BAZI PARA ARZI TANIMLARI  87
PARASAL TABAN VE PARA ARZI  90
PARA ARZI TEORİSİNE İLİŞKİN FARKLI YAKLAŞIMLAR  97
PARA ARZI TANIMLARI  99
ÖZET  100
DEĞERLENDİRME SORULARI  101
4. BÖLÜM
FAİZ TEORİSİ
KEYNESGİL FAİZ TEORİSİ  106
FAİZ TEORİLERİ  115
Klasik Faiz Teorisi  115
Tobin’in Portföy Kuramı  124
TAHVİL PİYASASI ARACILIĞI İLE FAİZ BELİRLENMESİ  125
Denge Faiz Oranında Değişmeler  128
Tahvil Arzında Kaymalar  132
FAİZ ORANLARININ VADE YAPISI  134
1. Beklentiler Teorisi  136
2. Likidite Primi Teorisi  138
3. Bölünmüş Piyasalar Teorisi  139
ÖZET  141
DEĞERLENDİRME SORULARI  142
5. BÖLÜM
PARA, DÖVİZ KURU VE FİYATLAR
NOMİNAL VE REEL DÖVİZ KURU  147
DÖVİZ KURU PİYASALARI  151
UZUN DÖNEM DENGE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ  153
Ekonomik Faktörler ve Uzun Dönem Döviz Kuru Trendleri  154
Fiyat Düzeyi Farklılıkları  154
Verimlilik Farklılıkları  154
Tüketici Tercihlerinde Değişmeler  154
Ticari Engeller  155
Tek Fiyat Yasası ve Satın Alma Gücü Paritesi  155
KISA DÖNEM DENGE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ  158
Yerli Finansal Aktif Talebini Etkileyen Faktörler ve Döviz Kurundaki Değişmeler  171
ÖZET  174
DEĞERLENDİRME SORULARI  176
6. BÖLÜM
DIŞ DENGE VE REEL DÖVİZ KURU
SATIN ALMA GÜCÜ TEORİSİ VE DIŞ DENGE  184
ÖZET  193
DEĞERLENDİRME SORULARI  195
7. BÖLÜM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE
ÖDEMELER DENGESİ YAKLAŞIMI
CARİ İŞLEMLER HESABI VE DÖVİZ KURU BAĞLANTISI  205
Cari Hesap ve Döviz Kuru Arasındaki Bağlantıyı Açıklayan Farklı Yaklaşımlar  207
SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ  209
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE BOP AKIM MODELİNİN MATEMATİKSEL OLARAK GÖSTERİMİ  216
ÖZET  218
DEĞERLENDİRME SORULARI  219
8. BÖLÜM
MUNDELL–FLEMING MODELİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
MUNDELL–FLEMING MODELİ  227
KAPALI BİR EKONOMİDE IS–LM MODELİ  228
AÇIK BİR EKONOMİDE IS–LM–BP MODELİ  236
SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA PARA POLİTİKASI  243
ESNEK DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA PARA POLİTİKASI  251
SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ ALTINDA MALİYE POLİTİKASI  257
DALGALI DÖVİZ KURU ALTINDA MALİYE POLİTİKASI  263
PARA/MALİYE POLİTİKASI KARIŞIMI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ  270
ÖZET  273
DEĞERLENDİRME SORULARI  275
9. BÖLÜM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE PARASALCI YAKLAŞIM
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE PARASALCI YAKLAŞIM  283
Esnek–Fiyat Parasal Model  283
Katı–Fiyat Parasal Model  291
Hooper–Morton Denge Reel Döviz Kuru Modeli  297
Özet  299
DEĞERLENDİRME SORULARI  301
10. BÖLÜM
PARA İKAMESİ VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
PARA İKAMESİ VE PARASALCI MODEL  309
Ampirik Kanıtlar  319
Özet  320
Değerlendirme Soruları  321
11. BÖLÜM
PORTFÖY DENGESİ YAKLAŞIMI
Portföy Dengesi Modeli: Kısa Dönemde Döviz Kuru belirlenmesi  328
Maliye Politikası ve Döviz Kuru Belirlenmesi  333
Döviz Kuru Belirlenmesinde Para ve Maliye Politikası Karışımı  334
Özet  344
Değerlendirme Soruları  346
12. BÖLÜM
REEL FAİZ ORANLARI FARKI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
REEL FAİZ ORANI FARKLILIKLARI VE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ  352
ULUSLARARASI FAİZ FARKLILIKLARI VE REEL DÖVİZ KURU  356
1980’LERDE REEL FAİZ FARKLILIĞI VE DOLARIN DEĞERİ  361
Özet  364
DEĞERLENDİRME SORULARI  365
13. BÖLÜM
MALİYE POLİTİKASI VE DÖVİZ KURU BELİRLENMESİ
MALİYE POLİTİKASININ DÖVİZ KURLARINI ETKİLEME KANALLARI  375
DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE MALİYE POLİTİKASI VE REEL FAİZ HADDİ FARKLILIĞI MODELİ  379
UZUN DÖNEMDE MALİYE POLİTİKASI VE DÖVİZ KURLARI: BORÇ BİRİKİMİ DİNAMİKLERİ  384
MALİYE POLİTİKASI VE UZUN DÖNEM DENGE REEL DÖVİZ KURU  388
Özet  393
Değerlendirme Soruları  394
14. BÖLÜM
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI  401
MERKEZ BANKASI MÜDAHALESİ: ETKİLEME KANALLARI  405
PORTFÖY DENGESİ KANALI  410
ÖDEMELER DENGESİ AKIM KANALI  412
EK 1. Kuralcı ve Duruma Göre Politika Uygulaması  419
Özet  422
Değerlendirme Soruları  424
15. BÖLÜM
BEKLENTİLER, DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ VE
EKONOMİK POLİTİKA
DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ VE FAİZ ORANI  430
DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ  434
SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR: BÜYÜK ÜLKE MODELİ  441
ÖZET  446
DEĞERLENDİRME SORULARI  448
Kaynakça  453
Kavram Dizini  455
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020