Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması
Genel Veri Koruma Tüzüğü – 108 + Sayılı Sözleşme
Eylül 2020 / 4. Baskı / 350 Syf.
Fiyatı: 83.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Kasım2014 36.00 TL 9.90 TL (%73) Sepete Ekle
   

Pandemi dönemi bize Tıp alanında toplanan verilerin kamu sağlığı boyutu ile çok farklı deneyimler yaşatmaktadır. Kişisel verilerin sadece yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi ile ilgili düzenlemeler bir yanda, bir yandan da kişisel verilerin ne kadarı işlenmeli sorusu bu alanla ilgilenenleri oldukça düşündürmektedir.

Hastanın otomatik olarak bu sisteme dahil edilmesi ve sistemi yönetme yetkisinin tamamen elinden alınması tedavi olmak için gelen hastanın başka bir sağlık alanını yani toplumsal sağlık alanını. Bozmaktadır. Hastanın zorunlu olarak kişisel verilerinin aktarılması bir adım sonra hastanın tedavi hakkından vazgeçmesine yol açmaktadır.

Veri minimizasyonu ilkesi, veri işleyenlerin menfaat dengesini gözeterek en az veri ile maksimum fayda sağlamasını ve amaçla orantılı olacak şekilde veri işlemesini ifade ederken, bir yandan da Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarında halen T.C kimlik numarası yeterli kabul edilmemekte, biyometrik veri toplama yöntemi ile damar izi alınması uygulaması gibi çok sayıda uygulama ile fazla veri depolanmaktadır.

Kitabın dördüncü baskısında tıp alanında yeni kavramlar, yapay zeka, teletıp, sağlık bilişimi ve uygulama geliştiricilere yol gösterici olacak unsurlardan bahsedilmiştir. AİHM mahkemesi kararları ve kitabın son sayfalarında da açık rıza beyanlarına örnek teşkil edecek bilgiler paylaşılmıştır. Satır aralarında yazarın eleştirileri ve mobil temas takip sistemleri hakkında görüşleri ve bir çeviri yazısı da yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Sır Saklama ve Kişisel Veri Kavramı
Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması
108+ Sayılı Sözleşme ve GDPR
Uygulama Geliştiriciler için Veri Koruması
AİHM'nin Veri Korumasına Yaklaşımı
Anonimleştirme
Açık Rıza Beyanı Örnekleri
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi Suçu
Bildirim Yükümlülüğü
Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları ve Uygulama Geliştiriciler İçin Kapsamlı Değerlendirme
Barkod: 9789750263064
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 350
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
İkinci Baskıya Önsöz  13
Teşekkür  15
Özet  17
Kısaltmalar  25
1. GİRİŞ
1.1. Konunun sınırlandırılması  27
2. SIR SAKLAMA VE KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
2.1. SIR VE SIR SAKLAMA KAVRAMI  33
2.1.1. Tarihsel Bakış  33
2.1.2. Kavramlar  37
2.1.3. Sır  40
2.1.4. Sırrın Mesleğin Konusu İle İlgisi Olması  41
2.1.5. Sırrın Doğrudan Sırrın Sahibi Tarafından Verilmesi veya Sonradan Mesleki Uygulamada Öğrenilmesi  42
2.2. KİŞİSEL VERİDEN ÖNCE KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI  43
2.2.1. Kişilik Hakkının Kişisel Veri ile ilişkisi  43
2.2.1.1. Kişilik hakkı  43
2.2.1.2. Kişisel Veriler ile Kişiliğin Korunması  43
2.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ HAKKI  44
2.3.1. Kişisel Veri Kavramı  51
2.3.1.1. Bilgi  52
2.3.1.2. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi  52
2.3.1.3. Bilginin Kişiye İlişkin Olması  56
2.4. SIR, MESLEK SIRRI KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİ İLE İLİŞKİSİ  56
2.5. TIP ALANINDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI/SAĞLIK KİŞİSEL VERİSİ/HASSAS VERİ/ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ  58
2.6. VERİ/ HASSAS VERİ/ KİŞİYE ÖZEL VERİ  64
2.7. VERİ SORUMLUSU/VERİ İŞLEYEN  65
2.8. VERİ MADENCİLİĞİ/VERİ AÇLIĞI  72
2.9. VERİ GÜVENLİĞİ/ÖLÇÜLÜLÜK/AÇIKLIK  72
2.10. ANONİMLİK/GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  74
2.11. ANONİMLEŞTİRME  74
2.12. Tıp Alanında Unutulma Hakkı.  76
2.13. SAĞLIK PANOPTİKONU/DİJİTAL KİŞİLİK/DİJİTAL HASTANE  77
2.14. YAPAY ZEKA VE KİŞİSEL VERİLER  80
2.14.1. Yapay Zeka ve Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması Konusunun Multidisipliner Değerlendirilmesi  82
2.14.1.1. Teknoloji ve Gizlilik  84
2.14.1.2. Tıp Teknolojilerinde İnovasyon ve Kişisel Veriler  86
2.14.1.3. Sağlık Verilerinin İşlenmesine ilişkin Avrupa Komisyonu’nun CM/Rec(2019)2 sayılı Tavsiye Kararı.  87
2.14.1.3.1. Veri İşleme ile İlgili İlkeler  88
2.14.1.3.2. Sağlıkla İlgili Verilerin İşlenme Koşulları  89
2.14.1.3.3. Sağlıkla İlgili Verilerin Paylaşılması  90
2.14.1.3.4. Sağlıkla İlgili Verilerin Saklanması  91
2.14.1.3.5. Sağlıkla İlgili Verileri İşlenen Kişilerin Hakları  91
2.14.1.3.6. Mobil Cihazlar  92
2.14.1.3.7. Bilimsel Araştırma Nedeni ile Verinin Arşivlenmesi.  92
2.14.1.4. Tıp Alanında Bilişim ve Kişisel Veriler  93
2.14.1.5. Teletıp Uygulamaları ve Uzaktan Konsültasyon– Kişisel Verilerin Korunması İlişkisi  95
2.14.1.6. İnsan Merkezli/Kullanıcı Dostu Tasarım ve Kişisel Verilerin Korunmasının Birlikteliği  96
2.14.1.6.1. CM/Rec 2020/1 Algoritmik Sistemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkileri Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Tavsiye Kararı  97
2.15. PANDEMİ SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ GÜNCEL YAKLAŞIM.  99
2.15.1. TEMAS TAKİP SİSTEMLERİ KONUSUNU HUKUK VE TEKNİK AÇISINDAN İRDELEME  99
2.15.2. MERKEZİ VE MERKEZİ OLMAYAN TEMAS TAKİP YAZILIMLARININ GDPR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.  100
3. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN MAHREMİYETİ
3.1. MAHREMİYET KAPSAMINDA BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI  107
3.2. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN BİLGİ EDİNME HAKKINA BAKIŞ AÇISI  108
3.3. BİLGİ EDİNME HAKKINA DANIŞTAY’IN BAKIŞ AÇISI  109
4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
4.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  111
4.1.1. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  111
4.1.2. Birleşmiş Milletler  111
4.1.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  112
4.1.3.1. AİHS m. 8/1 Hükmü ve Devletin Yükümlülükleri  112
4.1.3.2. AİHS m. 8/2’nin Yatay Uygulanması ve Müdahalenin Meşruluğu  114
4.1.3.3. 8.Madde bağlamında Sınırlama ve Güvence Rejimi  115
4.1.3.4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tıbbi Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Kararları  116
4.1.4. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme  121
4.1.5. MODERNİZE EDİLEN 108+ SAYILI SÖZLEŞME.  123
4.1.5. Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation)  123
4.1.6. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi  126
4.1.7. Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi  127
4.1.8. Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi  127
4.1.9. Bilgisayarın Tıpta Kullanılmasına İlişkin Duyuru (1983, Venedik, İtalya)  128
4.1.10. Dünya Tabipler Birliği’nin Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’nin Gözden Geçirilmiş Şekli (Eylül 1995, Bali/Endonezya)  129
4.1.11. Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi (1981–Lizbon/Portekiz)  129
4.1.12. Anne Hakları Bildirgesi  129
4.1.13. AB Temel Haklar Şartı  129
4.1.14. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (97) 5 Sayılı Tavsiye Kararı  130
4.1.15. Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası  131
4.1.16. Helsinki Bildirgesi  131
4.1.17. Sağlık Çalışanları İçin Sağlık Hizmetinde Gizliliğe ve Mahremiyete İlişkin Avrupa Rehber Kuralları  131
4.1.18. Diğer Uluslararası Mevzuat  132
4.1.19. Avrupa Veri Koruma Otoritesi (EDPS)  133
4.2. TÜRK HUKUKUNDA DURUM  133
4.2.1. Anayasa  133
4.2.2. Anayasa Mahkemesi  134
4.2.3. Türk Ceza Kanunu/Ceza Muhakemesi Kanunu  136
4.2.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  138
4.2.5. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik  140
4.2.6. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar  141
4.2.7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı  142
4.2.8. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (VERBİS)  144
4.2.9. Hasta Hakları Yönetmeliği  145
5. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK
AÇIKLANMASI SUÇU
5.1. SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK AÇIKLANMASI (SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ)  153
5.1.1. Tıp Hukuku/Hasta/Hekim/Tedavi  153
5.1.2. Sağlık Personeli Kavramı/Sağlık Meslek Mensubu  153
5.1.3. Tıbbi Hizmet Dışında Kalan Hastane Personeli  154
5.1.4. Taşınabilir Sigorta Sistemi  155
5.1.5. Özel Hastaneler  155
5.2. TÜRKİYE'DE SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINDIĞI SİSTEMLER  156
5.2.1. Biyometrik Yöntemler  156
5.2.1.1. Tanım ve Çeşitleri  156
5.2.1.2. Kişisel Verilerin Biyometrik Yöntemlerle Elde Edilmesi  158
5.2.2. E–Nabız Projesi  160
5.2.2.1. Tanım ve Eleştiri  160
5.3. GENEL DURUM VE HUKUKSAL YARAR  162
5.3.1. Suçun Unsurları  162
5.3.1.1. Maddi Unsur  162
5.3.1.1.1. Kişisel Sağlık Verisi Kavramı  163
5.3.1.1.2. Kişisel Sağlık Verilerinin Kapsamı  164
5.3.1.1.3. Fail  167
5.3.1.1.4. Fiil  169
5.3.1.2. Manevi Unsur  171
5.3.2. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  173
5.3.2.1. Teşebbüs  173
5.3.2.2. İştirak  174
5.3.2.3. İçtima  174
5.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  175
5.3.3.1. Rıza (TCK m. 26/2)  176
5.3.3.2. Yanılgı  180
5.3.3.3. Zaruret Hali  180
5.3.4. Nitelikli Haller  183
5.3.4.1. Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–a)  183
5.3.4.2. Suçun Belli Bir Meslek veya Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–b)  183
5.3.4.3. Verileri Yok Etmeme (m.138)  183
5.3.5. Yaptırım ve Zamanaşımı  184
5.3.5.1. Türk Ceza Kanunu kapsamında Yaptırım.  184
6. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
6.1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLMESİ’NİN İSTİSNASI OLARAK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARI  187
7. SONUÇ
7.1. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  193
EKLER
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  201
GuIdelInes 05/2020 on consent under RegulatIon 2016/679 VersIon 1.1 Adopted on 4 May 2020  221
GILLBERG–İSVEÇ KARARI  227
S. ve MARPER/BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI  255
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA FEDERAL KANUN  291
PECK–BİLEŞİK KRALLIK DAVASI  305
N.B.B. BAŞVURUSU  323
Kaynakça  341
Kavramlar Dizini  347
 


Battal Yılmaz
Ocak 2021
78.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Tunay Köksal
Ocak 2021
100.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
İkinci Baskıya Önsöz  13
Teşekkür  15
Özet  17
Kısaltmalar  25
1. GİRİŞ
1.1. Konunun sınırlandırılması  27
2. SIR SAKLAMA VE KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
2.1. SIR VE SIR SAKLAMA KAVRAMI  33
2.1.1. Tarihsel Bakış  33
2.1.2. Kavramlar  37
2.1.3. Sır  40
2.1.4. Sırrın Mesleğin Konusu İle İlgisi Olması  41
2.1.5. Sırrın Doğrudan Sırrın Sahibi Tarafından Verilmesi veya Sonradan Mesleki Uygulamada Öğrenilmesi  42
2.2. KİŞİSEL VERİDEN ÖNCE KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI  43
2.2.1. Kişilik Hakkının Kişisel Veri ile ilişkisi  43
2.2.1.1. Kişilik hakkı  43
2.2.1.2. Kişisel Veriler ile Kişiliğin Korunması  43
2.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ HAKKI  44
2.3.1. Kişisel Veri Kavramı  51
2.3.1.1. Bilgi  52
2.3.1.2. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi  52
2.3.1.3. Bilginin Kişiye İlişkin Olması  56
2.4. SIR, MESLEK SIRRI KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİ İLE İLİŞKİSİ  56
2.5. TIP ALANINDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI/SAĞLIK KİŞİSEL VERİSİ/HASSAS VERİ/ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ  58
2.6. VERİ/ HASSAS VERİ/ KİŞİYE ÖZEL VERİ  64
2.7. VERİ SORUMLUSU/VERİ İŞLEYEN  65
2.8. VERİ MADENCİLİĞİ/VERİ AÇLIĞI  72
2.9. VERİ GÜVENLİĞİ/ÖLÇÜLÜLÜK/AÇIKLIK  72
2.10. ANONİMLİK/GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  74
2.11. ANONİMLEŞTİRME  74
2.12. Tıp Alanında Unutulma Hakkı.  76
2.13. SAĞLIK PANOPTİKONU/DİJİTAL KİŞİLİK/DİJİTAL HASTANE  77
2.14. YAPAY ZEKA VE KİŞİSEL VERİLER  80
2.14.1. Yapay Zeka ve Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması Konusunun Multidisipliner Değerlendirilmesi  82
2.14.1.1. Teknoloji ve Gizlilik  84
2.14.1.2. Tıp Teknolojilerinde İnovasyon ve Kişisel Veriler  86
2.14.1.3. Sağlık Verilerinin İşlenmesine ilişkin Avrupa Komisyonu’nun CM/Rec(2019)2 sayılı Tavsiye Kararı.  87
2.14.1.3.1. Veri İşleme ile İlgili İlkeler  88
2.14.1.3.2. Sağlıkla İlgili Verilerin İşlenme Koşulları  89
2.14.1.3.3. Sağlıkla İlgili Verilerin Paylaşılması  90
2.14.1.3.4. Sağlıkla İlgili Verilerin Saklanması  91
2.14.1.3.5. Sağlıkla İlgili Verileri İşlenen Kişilerin Hakları  91
2.14.1.3.6. Mobil Cihazlar  92
2.14.1.3.7. Bilimsel Araştırma Nedeni ile Verinin Arşivlenmesi.  92
2.14.1.4. Tıp Alanında Bilişim ve Kişisel Veriler  93
2.14.1.5. Teletıp Uygulamaları ve Uzaktan Konsültasyon– Kişisel Verilerin Korunması İlişkisi  95
2.14.1.6. İnsan Merkezli/Kullanıcı Dostu Tasarım ve Kişisel Verilerin Korunmasının Birlikteliği  96
2.14.1.6.1. CM/Rec 2020/1 Algoritmik Sistemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkileri Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Tavsiye Kararı  97
2.15. PANDEMİ SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ GÜNCEL YAKLAŞIM.  99
2.15.1. TEMAS TAKİP SİSTEMLERİ KONUSUNU HUKUK VE TEKNİK AÇISINDAN İRDELEME  99
2.15.2. MERKEZİ VE MERKEZİ OLMAYAN TEMAS TAKİP YAZILIMLARININ GDPR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.  100
3. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN MAHREMİYETİ
3.1. MAHREMİYET KAPSAMINDA BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI  107
3.2. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN BİLGİ EDİNME HAKKINA BAKIŞ AÇISI  108
3.3. BİLGİ EDİNME HAKKINA DANIŞTAY’IN BAKIŞ AÇISI  109
4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
4.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  111
4.1.1. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  111
4.1.2. Birleşmiş Milletler  111
4.1.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  112
4.1.3.1. AİHS m. 8/1 Hükmü ve Devletin Yükümlülükleri  112
4.1.3.2. AİHS m. 8/2’nin Yatay Uygulanması ve Müdahalenin Meşruluğu  114
4.1.3.3. 8.Madde bağlamında Sınırlama ve Güvence Rejimi  115
4.1.3.4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tıbbi Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Kararları  116
4.1.4. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme  121
4.1.5. MODERNİZE EDİLEN 108+ SAYILI SÖZLEŞME.  123
4.1.5. Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation)  123
4.1.6. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi  126
4.1.7. Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi  127
4.1.8. Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi  127
4.1.9. Bilgisayarın Tıpta Kullanılmasına İlişkin Duyuru (1983, Venedik, İtalya)  128
4.1.10. Dünya Tabipler Birliği’nin Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’nin Gözden Geçirilmiş Şekli (Eylül 1995, Bali/Endonezya)  129
4.1.11. Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi (1981–Lizbon/Portekiz)  129
4.1.12. Anne Hakları Bildirgesi  129
4.1.13. AB Temel Haklar Şartı  129
4.1.14. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (97) 5 Sayılı Tavsiye Kararı  130
4.1.15. Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası  131
4.1.16. Helsinki Bildirgesi  131
4.1.17. Sağlık Çalışanları İçin Sağlık Hizmetinde Gizliliğe ve Mahremiyete İlişkin Avrupa Rehber Kuralları  131
4.1.18. Diğer Uluslararası Mevzuat  132
4.1.19. Avrupa Veri Koruma Otoritesi (EDPS)  133
4.2. TÜRK HUKUKUNDA DURUM  133
4.2.1. Anayasa  133
4.2.2. Anayasa Mahkemesi  134
4.2.3. Türk Ceza Kanunu/Ceza Muhakemesi Kanunu  136
4.2.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  138
4.2.5. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik  140
4.2.6. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar  141
4.2.7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı  142
4.2.8. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (VERBİS)  144
4.2.9. Hasta Hakları Yönetmeliği  145
5. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK
AÇIKLANMASI SUÇU
5.1. SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK AÇIKLANMASI (SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ)  153
5.1.1. Tıp Hukuku/Hasta/Hekim/Tedavi  153
5.1.2. Sağlık Personeli Kavramı/Sağlık Meslek Mensubu  153
5.1.3. Tıbbi Hizmet Dışında Kalan Hastane Personeli  154
5.1.4. Taşınabilir Sigorta Sistemi  155
5.1.5. Özel Hastaneler  155
5.2. TÜRKİYE'DE SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINDIĞI SİSTEMLER  156
5.2.1. Biyometrik Yöntemler  156
5.2.1.1. Tanım ve Çeşitleri  156
5.2.1.2. Kişisel Verilerin Biyometrik Yöntemlerle Elde Edilmesi  158
5.2.2. E–Nabız Projesi  160
5.2.2.1. Tanım ve Eleştiri  160
5.3. GENEL DURUM VE HUKUKSAL YARAR  162
5.3.1. Suçun Unsurları  162
5.3.1.1. Maddi Unsur  162
5.3.1.1.1. Kişisel Sağlık Verisi Kavramı  163
5.3.1.1.2. Kişisel Sağlık Verilerinin Kapsamı  164
5.3.1.1.3. Fail  167
5.3.1.1.4. Fiil  169
5.3.1.2. Manevi Unsur  171
5.3.2. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  173
5.3.2.1. Teşebbüs  173
5.3.2.2. İştirak  174
5.3.2.3. İçtima  174
5.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  175
5.3.3.1. Rıza (TCK m. 26/2)  176
5.3.3.2. Yanılgı  180
5.3.3.3. Zaruret Hali  180
5.3.4. Nitelikli Haller  183
5.3.4.1. Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–a)  183
5.3.4.2. Suçun Belli Bir Meslek veya Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–b)  183
5.3.4.3. Verileri Yok Etmeme (m.138)  183
5.3.5. Yaptırım ve Zamanaşımı  184
5.3.5.1. Türk Ceza Kanunu kapsamında Yaptırım.  184
6. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
6.1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLMESİ’NİN İSTİSNASI OLARAK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARI  187
7. SONUÇ
7.1. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  193
EKLER
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  201
GuIdelInes 05/2020 on consent under RegulatIon 2016/679 VersIon 1.1 Adopted on 4 May 2020  221
GILLBERG–İSVEÇ KARARI  227
S. ve MARPER/BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI  255
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA FEDERAL KANUN  291
PECK–BİLEŞİK KRALLIK DAVASI  305
N.B.B. BAŞVURUSU  323
Kaynakça  341
Kavramlar Dizini  347
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021