4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi Serkan Seyhan  - Kitap
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki

İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi

1. Baskı, 
Nisan 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
330
Barkod:
9786057622594
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kamu ihale hukukunun kendine has nitelikleri ve idari fonksiyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla yasama organı, ihalelerin idari ve yargısal denetimine ilişkin olağan düzenden ayrı ve sıkı usul kuralları getirmiştir. İhalelerin denetimine yönelik yapılan başvurularda usul kurallarına hakim olunmadığında ciddi hak kayıpları yaşanabilecektir.
Kamu İhale Kurulu'nca verilen pek çok kararda yapılan başvuruların usul yönünden reddedildiği de gözlemlenmektedir. Ayrıca, doğru sonuca ulaşmak için 4734 s. Kanun, ilgili yönetmelik ve Kurul kararlarını incelemek her zaman yeterli olmamaktadır. Danıştay tarafından oluşturulmuş ve Yönetmelik hükümleri ile Kurul kararlarına adeta taban tabana zıt nitelikte olan kimi içtihatlar gözden kaçırıldığında hatalı hukuki sonuçlara varılması muhtemeldir. Bu nedenle çalışmada kamu ihalelerinin idari ve yargısal denetimi, Kurul ve Danıştay kararları ışığında detaylıca, kararlar arası farklılıklar da özellikle belirtilerek açıklanmaya çalışılmış.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hatlarıyla Türk Kamu İhale Sistemi
.
Kamu İhalelerinin İdari ve Yargısal Denetimi
Yorumlar