Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi
Ocak 2018 / 1. Baskı / 312 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 105.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bakımından 6762 sayılı eski TTK'da, müteselsil sorumluluk ilkesi kabul edilmiştir. 13.01.2011 kabul tarihli 6102 TTK'da ise, kaynak İsviçre BK'da "farklılaştırılmış teselsül" olarak adlandırılan ilke benimsenmiş ve İsviçre BK'nın konuyu düzenleyen 759. maddesi TTK'ya alınmıştır (TTK 557).

Farklılaştırılmış teselsül ilkesi, aynı zararın ortaya çıkmasına neden olan yönetim kurulu üyelerinden her birinin zarardan, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zararın şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde diğer üyelerle birlikte müteselsilen sorumlu olmasıdır. Buradaki temel ilke, herkesin sadece uygun illiyet bağına göre kendisinin sebep olduğu zarardan sorumlu olmasıdır. Zira bu sorumlulukta, dış ilişkide sorumluluğu kişinin kusurlu olması, sorumluluğun miktarını ise kusurun derecesi ve durumun gerekleri belirlemektedir.

Çalışmanın ana konusu, TTK 557. maddesi ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda kabul edilen "farklılaştırılmış teselsül"ün esaslarının ortaya konmasıdır. Çalışmada; farklılaştırılmış teselsülün tam olarak anlaşılması için, eski TTK'da kabul edilmiş olan tam teselsül ilkesiyle bir karşılaştırma yapılmış, kaynak İsviçre BK'nın 759. maddesinin nasıl anlaşılıp uygulandığına ilişkin bilgiler verilmiştir. Çalışmada ayrıca, hukukumuz açısından yeni bir kavram olan farklılaştırılmış teselsül sistemi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının hangi kurallar çerçevesinde belirleneceği ortaya koymaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Hukuki Sorumluluk Kavramı ve Türk Hukukundaki Düzenleme
Türk Hukukunda Farklılaştırılmış Teselsül
Farklılaştırılmış Teselsülün İç ve Dış İlişki Bakımından Etkisi ve Özellikleri
Farklılaştırılmış Teselsülde Sorumluluk ve Rücu Davaları
İsviçre Hukukunda Farklılaştırılmış Teselsül
Barkod: 9789750246357
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  21
Birinci Bölüm
HUKUKİ SORUMLULUK KAVRAMI VE
TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEME
I. GENEL AÇIKLAMALAR  25
A. Genel Olarak Sorumluluk Kavramı  25
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Kavramı  26
C. Hukuki Sorumluluk Kavramına Hâkim Olan İlkeler  27
II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ  28
A. Giriş  28
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  29
1. Vekâlet Sözleşmesi Olduğu Görüşü  30
2. Hizmet Sözleşmesi Olduğu Görüşü  32
3. Kendine Özgü İsimsiz Bir Sözleşme Olduğu Görüşü  33
4. Borçlar İle Şirketler Hukukuna Ait Özellikleri İçeren Bir Sözleşme Olduğu Görüşü  35
5. Pozitif Hukuktaki Değerlendirme  36
6. Değerlendirme  38
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklar ve Alacaklılara Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  39
III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ SİSTEMLER  40
A. Genel Olarak  40
B. Bireysel Sorumluluk  44
C. Müteselsil Sorumluluk  46
1. Kavram ve Tanım  46
2. Kanunda Düzenleniş Biçimi  47
3. Türleri  50
a. Tam Teselsül  50
b. Eksik Teselsül  52
c. Farklılaştırılmış Teselsül  55
IV. ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE BAKIŞ  57
A. Eski Türk Ticaret Kanununda Uygulanan Tam Teselsül Sorumluluk İlkesi  57
1. Tam Teselsül Sorumluluk İlkesinin Kabul Edilme Sebepleri  58
2. Tam Teselsülün Yararları  59
3. Tam Teselsülün Sakıncaları  60
B. Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Benimsenen Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi  61
1. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Kabul Edilme Sebepleri  63
2. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Yararları  65
3. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Sakıncaları  66
C. Teselsül Karinesi  68
İkinci Bölüm
İSVİÇRE HUKUKUNDA FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL
I. İSVİÇRE HUKUKUNDA YASAL DÜZENLEME  71
A. Genel Olarak  71
B. Kanunun Düzenleme Amacı  74
C. Kanunun Uygulama Alanı  76
II. BİREYSEL İNDİRİM SEBEPLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME  78
A. Genel Olarak  78
B. Şirketin İflas Halinde Olmaması Durumunda  79
1. Alacağı Talep Etme Hakkına İlişkin Teori  80
2. Davayı Bizzat Takip Edebilme Yetkisine İlişkin Teori  80
C. Şirketin İflas Halinde Olması Durumunda  81
1. Çift Yön Teorisi  81
2. Derdestlik Teorisi  82
3. Bütün Alacaklıların Hakları Teorisi  83
III. SORUMLULUĞA İLİŞKİN BİREYSEL İNDİRİM SEBEPLERİNİN SINIRLANDIRILMASI VE BİREYSEL İNDİRİM SEBEPLERİ  84
A. Sorumluluğa İlişkin Bireysel İndirim Sebeplerinin Sınırlandırılması  84
B. Bireysel İndirim Sebepleri  86
1. Şahsi Kusur ve Rıza  86
2. Zorda Kalma Tehlikesi  88
3. Hatır ve Düşük Ücret  88
IV. ZARAR TAZMİNATININ BELİRLENMESİ HUSUSU  88
A. Zarar Tazminatının Belirlenmesinde İndirim Sebeplerinin Fonksiyonu  89
B. Zarar Tazminatının Belirlenmesinde Hafif Kusurun fonksiyonu ve Hafif Kusur Dolayısıyla İndirime Gidilmesi Zorunluluğunun Olmaması  90
C. Zarar Tazminatının Belirlenmesinde Tazminat Borçlularının Birden Fazla Olması  92
V. ZARAR TAZMİNATININ BELİRLENMESİ YÖNTEMİ  93
VI. ÖRNEK İSVİÇRE FEDERAL MAHKEME KARARLARI  93
VII. DEĞERLENDİRME  96
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL
I. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL KAVRAMI KAPSAMI AMACI KANUNDA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ VE GEREKÇESİ  99
A. Farklılaştırılmış Teselsül Kavramı  99
B. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Amacı  101
C. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Kapsamı  103
1. Konu Bakımından  106
2. Şahıs Bakımından  107
3. Zaman Bakımından  108
D. Farklılaştırılmış Teselsülün Kanunda Düzenleniş Biçimi  109
E. Farklılaştırılmış Teselsülün Kanuni Gerekçesi  111
II. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLÜN LEHİNDE VE ALEYHİNDE OLAN GÖRÜŞLER VE DEĞERLENDİRME  116
A. Farklılaştırılmış Teselsülün Lehinde Ve Aleyhinde Olan Görüşler  116
1. Lehinde Olan Görüşler  116
2. Aleyhinde Olan Görüşler  118
B. Farklılaştırılmış Teselsül Düzenlemesinin Değerlendirilmesi  119
III. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLÜN İÇ VE DIŞ İLİŞKİ BAKIMINDAN ETKİSİ VE ÖZELLİKLERİ  126
A. Alacaklı ve Borçlular Arasındaki İlişki Bakımından Etkisi  126
B. Dış İlişkide Sorumluluk Miktarında Farklılaşmayı Gerektiren Nedenler  130
1. Zarar Verenin Kusuru  130
2. Üçüncü Kişinin Kusuru, Özellikle de Diğer Sorumluların Davranışları  133
3. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devredilmesi  134
4. Diğer Hal ve Şartlar  136
C. Borçlular Arasındaki İç İlişki Bakımından Etkisi  138
D. Farklılaştırılmış Teselsülün Özellikleri  140
1. Farklılaştırılmış Teselsülün Birlikte Verilen Zararlar İçin Uygulanması  140
a. Aynı Hukuki Sebepten Kaynaklanan Zarar  142
b. Farklı Hukuki Sebeplerden Kaynaklanan Zarar  143
2. Farklılaştırılmış Teselsülün Dış İlişki Bakımından Sonuç Doğurması  144
3. Sorumluluğun Zararın Şahsen İsnat Edilmesi Durumunda İsnat Edilecek Miktarı Aşmaması  145
4. Zararla Kusur Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  146
5. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülebilmesi  147
6. Farklılaştırılmış Teselsülün İç İlişki Bakımından Uygulanması  149
7. Farklı Tazminat Sorumlusu Grupların Olabilmesi  153
8. Zararın Tamamının Birlikte Dava ve Talep Edilebilmesi  154
9. Tazminat Miktarının Hâkim Tarafından Tespit Edilmesi  154
E. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülüp Sürülemeyeceğine İlişkin Görüşler ve Çeşitli Bireysel İndirim Sebepleri  156
1. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülüp Sürülemeyeceğine İlişkin Görüşler  156
a. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülebileceğine İlişkin Görüşler  156
b. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülemeyeceğine İlişkin Görüşler.  158
c. İsviçre Federal Mahkemesi’nin Tutumu  159
2. Dış İlişkide İleri Sürülebilecek Çeşitli Bireysel İndirim Sebepleri  160
a. Genel Olarak  160
b. Zarar Görenin Zarara Rıza Göstermesi  162
c. Zararın Meydana Gelmesinde Zarar Görenin Kusuru  163
d. Hükmedilecek Tazminatın Davalıyı Mali Açıdan Zor Durumda Bırakması  165
IV. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL İLKESİNİN UYGULANDIĞI KİŞİLER VE FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL SORUMLULUĞU ŞARTLARI  165
A. Farklılaştırılmış Teselsül İLKESİNİN UYGULANDIĞI Zarar VERENLER  165
1. Genel Olarak  165
2. Kurucular  168
3. Yönetim Kurulu Üyeleri  168
a. Genel Olarak  168
b. Tek kişilik Yönetim Kurulunda Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu  172
4. Diğer Yöneticiler  173
5. Tasfiye Memurları  174
B. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Uygulandığı Zarar Görenler  176
1. Şirket  176
2. Pay Sahipleri  177
3. Şirket Alacaklıları  179
c. Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu Şartları  179
1. Hukuka Aykırılık  180
2. Kusur  184
a. Kast  186
b. İhmal  186
3. Zarar  187
4. İlliyet Bağı  189
a. Ortak İlliyet Bağı  191
b. Yarışan İlliyet Bağı  192
c. Önüne Geçilen illiyet Bağı  193
d. Değerlendirme  193
Dördüncü Bölüm
FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLDE SORUMLULUK VE
RÜCU DAVALARI
I. SORUMLULUK DAVALARI  197
A. Genel Olarak  197
B. Sorumluluk Davası Açılması Kararı  200
1. 6762 Sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu Dönemindeki Uygulama  200
2. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Uygulama  201
3. Dava Açılması Kararında Görev ve Yetkiye İlişkin Değerlendirme  203
a. Davanın Açılması Kararının Yönetim Kurulu Tarafından Alınmasının Uygun Olacağı Durumlar  204
b. Davanın Açılması Kararının Genel Kurul Tarafından Alınmasının Uygun Olacağı Durumlar  205
C. Açılan Davada Şirketin Temsili  206
1. 6762 Sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu Döneminde Şirketin Temsili  207
2. Yürürlükteki 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi  207
3. Sorumluluk Davasında Şirketin Temsiline İlişkin Değerlendirme  208
a. Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin Kabulü Gereken Durumlar  209
b. Özel Temsilci Atanması Gereken Durumlar  210
D. Aktif Dava Ehliyeti  211
1. Şirket  212
2. Pay Sahipleri  213
a. Genel Olarak  213
b. Doğrudan Uğranılan Zararlarda  214
c. Dolayısıyla Uğranılan Zararlarda  217
3. Alacaklılar  219
4. Pay Sahipleri İle Alacaklıların Dava Hakkının Tartışılması  222
E. Pasif Dava Ehliyeti  224
1. Yönetim Kurulu Üyeleri  225
2. Diğer Yöneticiler  227
3. Denetçiler  229
a. Genel Olarak  229
b. Denetçinin Kanunda Düzenleniş Biçimi  231
4. Ticaret Kanunda Öngörülen denetçiler  235
a. Genel Olarak  235
b. Esas denetçi  237
c. Özel denetçi  237
5. Denetçilerin Sorumluluğu  238
a. Sorumluluğun Kapsamı  238
b. Sorumluluk  240
c. Sorumluluk Miktarı  240
d. Denetçilerin Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu  241
6. Değerlendirme  241
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  242
1. Görevli Mahkeme  242
2. Yetkili Mahkeme  244
G. Kusur Oranının Belirlenmesi  246
1. Genel Olarak  246
2. Sorumluların Tamamı İçin Davanın Açılmış Olması  247
3. Sorumluların Bir Kısmı İçin Davanın Açılmış Olması  250
H. Sorumluluktan Kurtulma  251
1. Kusursuzluk  251
2. Sulh  252
a. Genel Olarak  252
b. Sulh Sözleşmesinin Pay Sahiplerinin Dava Haklarına Etkisi  254
c. Sulh Sözleşmesinin Alacaklıların Dava Haklarına Etkisi  254
3. İbra  255
a. Genel olarak İbra Kavramı ve İbranın Hukuki niteliği  255
b. İbra Kararının Özellikleri ve Oydan Yoksunluk  257
c. İbra Yasağı  259
d. Sorumluluk Davaları Açısından İbranın Etkisi  260
4. Zamanaşımı  261
II. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLDE RÜCU DAVALARI  266
A. Genel Olarak Rücu Kavramı Davası ve Kanunda Düzenleniş Biçimi  266
1. Genel Olarak Rücu Kavramı ve Kanunda Düzenleniş Biçimi  266
2. Rücu Davası Kavramı  269
B. Rücu Davasında Taraflar  271
C. Aleyhine sorumluluk Davası Açılmış veya Açılmamış Sorumluların Rücu Davasındaki Durumları  274
1. Aleyhine sorumluluk Davası Açılmamış Sorumlular  274
2. Aleyhine Sorumluluk Davası Açıldığı Halde Kusuru Oranında Ödeme Yapmayan Sorumlular  274
D. Rücu Davası İle İlgili Özel Durumlar  276
1. Sorumluluk Davasının Davalısı Olmadığı Halde Aleyhine Rücu Davası Açılan Kişinin Kusur Oranının Belirlenmesi Hususu  276
2. Sorumluluk Davasında Belirlenen Kusur Oranlarının Rücu Davasında Geçerli Olup Olmayacağı Hususu  278
a. Geçerli Olması Durumunda  278
b. Geçersiz Olması Durumunda  280
E. Rücu Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme  281
1. Yetkili Mahkeme  281
2. Görevli Mahkeme  283
F. Sorumluluktan Kurtulma Zamanaşımı  283
1. Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başladığı Tarih  284
2. İhbar Külfeti  285
3. Amacı ve İşlevi  286
4. İhbarın Hukukî Niteliği ve Yerine Getirilmesi  286
5. İhbar Külfetinin Yerine Getirilmemesinin Müeyyidesi  287
Sonuç  289
Yararlanılan Kaynaklar  297
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  21
Birinci Bölüm
HUKUKİ SORUMLULUK KAVRAMI VE
TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEME
I. GENEL AÇIKLAMALAR  25
A. Genel Olarak Sorumluluk Kavramı  25
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Kavramı  26
C. Hukuki Sorumluluk Kavramına Hâkim Olan İlkeler  27
II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ  28
A. Giriş  28
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  29
1. Vekâlet Sözleşmesi Olduğu Görüşü  30
2. Hizmet Sözleşmesi Olduğu Görüşü  32
3. Kendine Özgü İsimsiz Bir Sözleşme Olduğu Görüşü  33
4. Borçlar İle Şirketler Hukukuna Ait Özellikleri İçeren Bir Sözleşme Olduğu Görüşü  35
5. Pozitif Hukuktaki Değerlendirme  36
6. Değerlendirme  38
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklar ve Alacaklılara Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  39
III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ SİSTEMLER  40
A. Genel Olarak  40
B. Bireysel Sorumluluk  44
C. Müteselsil Sorumluluk  46
1. Kavram ve Tanım  46
2. Kanunda Düzenleniş Biçimi  47
3. Türleri  50
a. Tam Teselsül  50
b. Eksik Teselsül  52
c. Farklılaştırılmış Teselsül  55
IV. ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE BAKIŞ  57
A. Eski Türk Ticaret Kanununda Uygulanan Tam Teselsül Sorumluluk İlkesi  57
1. Tam Teselsül Sorumluluk İlkesinin Kabul Edilme Sebepleri  58
2. Tam Teselsülün Yararları  59
3. Tam Teselsülün Sakıncaları  60
B. Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Benimsenen Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi  61
1. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Kabul Edilme Sebepleri  63
2. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Yararları  65
3. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Sakıncaları  66
C. Teselsül Karinesi  68
İkinci Bölüm
İSVİÇRE HUKUKUNDA FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL
I. İSVİÇRE HUKUKUNDA YASAL DÜZENLEME  71
A. Genel Olarak  71
B. Kanunun Düzenleme Amacı  74
C. Kanunun Uygulama Alanı  76
II. BİREYSEL İNDİRİM SEBEPLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME  78
A. Genel Olarak  78
B. Şirketin İflas Halinde Olmaması Durumunda  79
1. Alacağı Talep Etme Hakkına İlişkin Teori  80
2. Davayı Bizzat Takip Edebilme Yetkisine İlişkin Teori  80
C. Şirketin İflas Halinde Olması Durumunda  81
1. Çift Yön Teorisi  81
2. Derdestlik Teorisi  82
3. Bütün Alacaklıların Hakları Teorisi  83
III. SORUMLULUĞA İLİŞKİN BİREYSEL İNDİRİM SEBEPLERİNİN SINIRLANDIRILMASI VE BİREYSEL İNDİRİM SEBEPLERİ  84
A. Sorumluluğa İlişkin Bireysel İndirim Sebeplerinin Sınırlandırılması  84
B. Bireysel İndirim Sebepleri  86
1. Şahsi Kusur ve Rıza  86
2. Zorda Kalma Tehlikesi  88
3. Hatır ve Düşük Ücret  88
IV. ZARAR TAZMİNATININ BELİRLENMESİ HUSUSU  88
A. Zarar Tazminatının Belirlenmesinde İndirim Sebeplerinin Fonksiyonu  89
B. Zarar Tazminatının Belirlenmesinde Hafif Kusurun fonksiyonu ve Hafif Kusur Dolayısıyla İndirime Gidilmesi Zorunluluğunun Olmaması  90
C. Zarar Tazminatının Belirlenmesinde Tazminat Borçlularının Birden Fazla Olması  92
V. ZARAR TAZMİNATININ BELİRLENMESİ YÖNTEMİ  93
VI. ÖRNEK İSVİÇRE FEDERAL MAHKEME KARARLARI  93
VII. DEĞERLENDİRME  96
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL
I. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL KAVRAMI KAPSAMI AMACI KANUNDA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ VE GEREKÇESİ  99
A. Farklılaştırılmış Teselsül Kavramı  99
B. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Amacı  101
C. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Kapsamı  103
1. Konu Bakımından  106
2. Şahıs Bakımından  107
3. Zaman Bakımından  108
D. Farklılaştırılmış Teselsülün Kanunda Düzenleniş Biçimi  109
E. Farklılaştırılmış Teselsülün Kanuni Gerekçesi  111
II. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLÜN LEHİNDE VE ALEYHİNDE OLAN GÖRÜŞLER VE DEĞERLENDİRME  116
A. Farklılaştırılmış Teselsülün Lehinde Ve Aleyhinde Olan Görüşler  116
1. Lehinde Olan Görüşler  116
2. Aleyhinde Olan Görüşler  118
B. Farklılaştırılmış Teselsül Düzenlemesinin Değerlendirilmesi  119
III. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLÜN İÇ VE DIŞ İLİŞKİ BAKIMINDAN ETKİSİ VE ÖZELLİKLERİ  126
A. Alacaklı ve Borçlular Arasındaki İlişki Bakımından Etkisi  126
B. Dış İlişkide Sorumluluk Miktarında Farklılaşmayı Gerektiren Nedenler  130
1. Zarar Verenin Kusuru  130
2. Üçüncü Kişinin Kusuru, Özellikle de Diğer Sorumluların Davranışları  133
3. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devredilmesi  134
4. Diğer Hal ve Şartlar  136
C. Borçlular Arasındaki İç İlişki Bakımından Etkisi  138
D. Farklılaştırılmış Teselsülün Özellikleri  140
1. Farklılaştırılmış Teselsülün Birlikte Verilen Zararlar İçin Uygulanması  140
a. Aynı Hukuki Sebepten Kaynaklanan Zarar  142
b. Farklı Hukuki Sebeplerden Kaynaklanan Zarar  143
2. Farklılaştırılmış Teselsülün Dış İlişki Bakımından Sonuç Doğurması  144
3. Sorumluluğun Zararın Şahsen İsnat Edilmesi Durumunda İsnat Edilecek Miktarı Aşmaması  145
4. Zararla Kusur Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması  146
5. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülebilmesi  147
6. Farklılaştırılmış Teselsülün İç İlişki Bakımından Uygulanması  149
7. Farklı Tazminat Sorumlusu Grupların Olabilmesi  153
8. Zararın Tamamının Birlikte Dava ve Talep Edilebilmesi  154
9. Tazminat Miktarının Hâkim Tarafından Tespit Edilmesi  154
E. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülüp Sürülemeyeceğine İlişkin Görüşler ve Çeşitli Bireysel İndirim Sebepleri  156
1. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülüp Sürülemeyeceğine İlişkin Görüşler  156
a. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülebileceğine İlişkin Görüşler  156
b. Bireysel İndirim Sebeplerinin Dış İlişkide İleri Sürülemeyeceğine İlişkin Görüşler.  158
c. İsviçre Federal Mahkemesi’nin Tutumu  159
2. Dış İlişkide İleri Sürülebilecek Çeşitli Bireysel İndirim Sebepleri  160
a. Genel Olarak  160
b. Zarar Görenin Zarara Rıza Göstermesi  162
c. Zararın Meydana Gelmesinde Zarar Görenin Kusuru  163
d. Hükmedilecek Tazminatın Davalıyı Mali Açıdan Zor Durumda Bırakması  165
IV. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL İLKESİNİN UYGULANDIĞI KİŞİLER VE FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL SORUMLULUĞU ŞARTLARI  165
A. Farklılaştırılmış Teselsül İLKESİNİN UYGULANDIĞI Zarar VERENLER  165
1. Genel Olarak  165
2. Kurucular  168
3. Yönetim Kurulu Üyeleri  168
a. Genel Olarak  168
b. Tek kişilik Yönetim Kurulunda Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu  172
4. Diğer Yöneticiler  173
5. Tasfiye Memurları  174
B. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesinin Uygulandığı Zarar Görenler  176
1. Şirket  176
2. Pay Sahipleri  177
3. Şirket Alacaklıları  179
c. Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu Şartları  179
1. Hukuka Aykırılık  180
2. Kusur  184
a. Kast  186
b. İhmal  186
3. Zarar  187
4. İlliyet Bağı  189
a. Ortak İlliyet Bağı  191
b. Yarışan İlliyet Bağı  192
c. Önüne Geçilen illiyet Bağı  193
d. Değerlendirme  193
Dördüncü Bölüm
FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLDE SORUMLULUK VE
RÜCU DAVALARI
I. SORUMLULUK DAVALARI  197
A. Genel Olarak  197
B. Sorumluluk Davası Açılması Kararı  200
1. 6762 Sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu Dönemindeki Uygulama  200
2. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Uygulama  201
3. Dava Açılması Kararında Görev ve Yetkiye İlişkin Değerlendirme  203
a. Davanın Açılması Kararının Yönetim Kurulu Tarafından Alınmasının Uygun Olacağı Durumlar  204
b. Davanın Açılması Kararının Genel Kurul Tarafından Alınmasının Uygun Olacağı Durumlar  205
C. Açılan Davada Şirketin Temsili  206
1. 6762 Sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu Döneminde Şirketin Temsili  207
2. Yürürlükteki 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi  207
3. Sorumluluk Davasında Şirketin Temsiline İlişkin Değerlendirme  208
a. Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin Kabulü Gereken Durumlar  209
b. Özel Temsilci Atanması Gereken Durumlar  210
D. Aktif Dava Ehliyeti  211
1. Şirket  212
2. Pay Sahipleri  213
a. Genel Olarak  213
b. Doğrudan Uğranılan Zararlarda  214
c. Dolayısıyla Uğranılan Zararlarda  217
3. Alacaklılar  219
4. Pay Sahipleri İle Alacaklıların Dava Hakkının Tartışılması  222
E. Pasif Dava Ehliyeti  224
1. Yönetim Kurulu Üyeleri  225
2. Diğer Yöneticiler  227
3. Denetçiler  229
a. Genel Olarak  229
b. Denetçinin Kanunda Düzenleniş Biçimi  231
4. Ticaret Kanunda Öngörülen denetçiler  235
a. Genel Olarak  235
b. Esas denetçi  237
c. Özel denetçi  237
5. Denetçilerin Sorumluluğu  238
a. Sorumluluğun Kapsamı  238
b. Sorumluluk  240
c. Sorumluluk Miktarı  240
d. Denetçilerin Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu  241
6. Değerlendirme  241
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  242
1. Görevli Mahkeme  242
2. Yetkili Mahkeme  244
G. Kusur Oranının Belirlenmesi  246
1. Genel Olarak  246
2. Sorumluların Tamamı İçin Davanın Açılmış Olması  247
3. Sorumluların Bir Kısmı İçin Davanın Açılmış Olması  250
H. Sorumluluktan Kurtulma  251
1. Kusursuzluk  251
2. Sulh  252
a. Genel Olarak  252
b. Sulh Sözleşmesinin Pay Sahiplerinin Dava Haklarına Etkisi  254
c. Sulh Sözleşmesinin Alacaklıların Dava Haklarına Etkisi  254
3. İbra  255
a. Genel olarak İbra Kavramı ve İbranın Hukuki niteliği  255
b. İbra Kararının Özellikleri ve Oydan Yoksunluk  257
c. İbra Yasağı  259
d. Sorumluluk Davaları Açısından İbranın Etkisi  260
4. Zamanaşımı  261
II. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLDE RÜCU DAVALARI  266
A. Genel Olarak Rücu Kavramı Davası ve Kanunda Düzenleniş Biçimi  266
1. Genel Olarak Rücu Kavramı ve Kanunda Düzenleniş Biçimi  266
2. Rücu Davası Kavramı  269
B. Rücu Davasında Taraflar  271
C. Aleyhine sorumluluk Davası Açılmış veya Açılmamış Sorumluların Rücu Davasındaki Durumları  274
1. Aleyhine sorumluluk Davası Açılmamış Sorumlular  274
2. Aleyhine Sorumluluk Davası Açıldığı Halde Kusuru Oranında Ödeme Yapmayan Sorumlular  274
D. Rücu Davası İle İlgili Özel Durumlar  276
1. Sorumluluk Davasının Davalısı Olmadığı Halde Aleyhine Rücu Davası Açılan Kişinin Kusur Oranının Belirlenmesi Hususu  276
2. Sorumluluk Davasında Belirlenen Kusur Oranlarının Rücu Davasında Geçerli Olup Olmayacağı Hususu  278
a. Geçerli Olması Durumunda  278
b. Geçersiz Olması Durumunda  280
E. Rücu Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme  281
1. Yetkili Mahkeme  281
2. Görevli Mahkeme  283
F. Sorumluluktan Kurtulma Zamanaşımı  283
1. Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başladığı Tarih  284
2. İhbar Külfeti  285
3. Amacı ve İşlevi  286
4. İhbarın Hukukî Niteliği ve Yerine Getirilmesi  286
5. İhbar Külfetinin Yerine Getirilmemesinin Müeyyidesi  287
Sonuç  289
Yararlanılan Kaynaklar  297
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018