Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü
Usul – Şartlar – Suçlar ve Hüküm
Ekim 2020 / 1. Baskı / 255 Syf.
Fiyatı: 65.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Özellikle duruşma salonlarında yaşanan adalet duygusu sadece hakim ya da savcılar için değil, bütün adalet çalışanları açısından vazgeçilmez bir duygudur. Maddi gerçekliği esas alması nedeniyle ceza yargılamalarındaki adalet duygusu ise bambaşkadır.

Olaydan kesin hükme kadar ceza soruşturma ve kovuşturmasını esas alan bu çalışma, adalet duygusuna hizmet etmeyi amaçlamıştır.

Uygulamadan pek çok Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararına maddeler bazında yer verilmiştir.

Çalışmanın amacından uzaklaşmaması adına "notlar" bölümleri fazlaca uzatılmayarak, hedef "uygulama" olduğu için, bu amaçla gereksiz ayrıntılardan olabildiğince kaçınılmıştır konunun özü okuyucuya sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Seri Muhakemede Usul – Şartlar
Suçlar ve Hüküm
Barkod: 9789750262753
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 255
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GİRİŞ  12
BİRİNCİ BÖLÜM
GEREKÇELER
I. Genel Gerekçe  13
II. Özel Gerekçe  18
İKİNCİ BÖLÜM
MUKAYESELİ HUKUKTA
BASİTLEŞTİRİLMİŞ YARGILAMA USULÜ
I. Genel Olarak  25
II. İtalya  26
III. Almanya  28
IV. Avusturya  28
V. İsviçre  28
VI. ABD  29
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK M. 250)
I. Genel Olarak  31
II. Seri Yargılamanın Ön Şartı: Sanık hakkında Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilmemiş Olması  32
III. Seri Yargılama Aşamaları  36
A. Aşama: Tespit  37
B. Aşama: Teklif  45
1. Bilgilendirme  45
2. Müdafi Görevlendirmesi  46
3. Delil Olarak Kullanılmama  48
4. Teklifi Değerlendirme  49
C. Aşama: Kabul  50
D. Aşama: Temel Cezanın TCK m. 61’e Göre Belirlenmesi  52
1. Genel Olarak  52
2. Cezanın Soyut Belirlemesi  53
3. Cezanın Somut Olarak Belirlenmesi  54
4. Ceza Türünün Belirlenmesi  55
5. Temel Cezanın Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar  56
a. Seçenek Yaptırımların Uygulanması  56
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  57
c. Zorunlu Seçenek Yaptırım  59
d. Tekerrür  60
e. Lehe/Aleyhe Kanun Değerlendirmesi  61
f. Kusur Yeteneğini Etkileyen Sebepler  62
aa. Yaş Küçüklüğü Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik  62
bb. Geçici Nedenler  62
6. Kusurluluğu Etkileyen Sebepler  63
a. Hukuka Aykırı ve Bağlayıcı Emir  63
b. Zorunluluk Hali  63
c. Kaza ve Tesadüf  63
d. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  64
e. Hata  64
7. Hukuka Uygunluk Sebepleri  65
a. Hukuka Uygun Emrin Yerine Getirilmesi  65
b. Kanun Hükmünü İcra  65
c. Meşru Savunma  65
d. Hakkın Kullanılması  65
e. İlgilinin Rızası  66
8. Hakaret Suçunun Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi  66
9. Sonuç Ceza Belirlemesi  66
10. Mükerrer Değerlendirme Yasağı  69
11. Cezanın Somutlaştırılmasında Diğer Ölçütler  69
a. Suçun işleniş biçimi  69
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  71
c. Suçun İşlendiği Yer ve Zaman  71
d. Suç Konusunun Önem ve Değeri  72
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  73
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  74
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saik  75
h. Olası Kast ve Bilinçli Taksir  77
12. Cezalandırma Birimleri  77
a. Genel Olarak  77
b. Adli Para Cezasının Hesaplanması  78
aa. Karar  79
bb. Gün Sayısını Belirleme  79
cc. Ekonomik ve Diğer Şahsi Hallerin Belirlenmesi  80
E. Aşama: Talep  81
F. Aşama: Tefhim  82
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEĞERLENDİRME
I. Kararın Hüküm Niteliğinde Olup Olmadığı  85
II. Genel İtiraz Yolu ve Seri Muhakeme Kararına İtiraz  86
III. Derdest Dosyalara Etkisi  87
IV. Lehe/Aleyhe Değerlendirmesi  87
V. Ulaşılamama Nedeniyle Uygulanmama  89
VI. Her Aşamada Vazgeçilebilme  89
VII. İddianamenin İadesi Nedeni  89
BEŞİNCİ BÖLÜM
SERİ YARGILAMA USULÜNDE GÖREVLİ MAHKEME
Seri Yargılama Usulünde Görevli Mahkeme  91
ALTINCI BÖLÜM:
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE İHLAL EDİLEN
CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ
I. Adil Yargılanma Hakkı  93
II. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  94
III. Açıklık (Saydamlık) İlkesi  95
IV. Doğrudan Doğruyalık (Vasıtasızlık) ve Sözlülük İlkesi  96
V. Silahların Eşitliği İlkesi  96
VI. Kendi Aleyhine Delil Sunmama (Nemo Tenetur İlkesi)  97
VII. Masumiyet Karinesi  98
VIII. Çelişmeli Muhakeme ve Meram Anlatma İlkeleri  100
IX. Kanuni Hakim Güvencesi ve Anayasal Yargı Yetkisi  101
X. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo)  101
XI. Gerekçeli Karar Hakkı  102
XII. AİHS ve AİHM Uygulamaları  103
YEDİNCİ BÖLÜM
1412 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DÖNEMİNDE
KABUL EDİLEN SERİ YARGILAMA USULLERİ
I. Ceza Kararnamesi  105
II. Ön Ödeme  106
III. Meşhut Suçların Yargılanma Usulü Hakkında Kanun  106
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SERİ YARGILAMAYA KONU SUÇLARA İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI
I. Genel Olarak  109
II. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz (Madde 154, İkinci ve Üçüncü Fıkra)  110
III. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi (TCK m. 170)  124
IV. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma  127
V. Gürültüye Neden Olma (madde 183),  135
VI. Parada Sahtecilik  141
VII. Mühür Bozma  146
VIII. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  148
IX. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama (Madde 228, Birinci Fıkra)  151
X. Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması  153
XI. 10/7/1953 Tarihli ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13’üncü Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Beşinci Fıkraları ile 15’inci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarında Belirtilen Suçlar  158
XII. 31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 93’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Suç  202
XIII. 13/12/1968 Tarihli ve 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinde Belirtilen Suç  214
XIV. 24/4/1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2’nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Belirtilen Suç  215
DOKUZUNCU BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ
I. Genel Olarak  237
II. Basit Yargılamada Ön Koşul: Mahkemenin Takdiri  238
III. Uygulanacak Suçlar  238
IV. Hüküm  243
V. Basit Yargılama Usulüne İtiraz  244
SONUÇ  247
Kaynakça  249
Kavram Dizini  253
 


Bahri Öztürk ...
Ocak 2021
59.00 TL
Sepete Ekle
Esra Şule Korkmaz
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Şentürk Çıldır ...
Kasım 2020
275.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GİRİŞ  12
BİRİNCİ BÖLÜM
GEREKÇELER
I. Genel Gerekçe  13
II. Özel Gerekçe  18
İKİNCİ BÖLÜM
MUKAYESELİ HUKUKTA
BASİTLEŞTİRİLMİŞ YARGILAMA USULÜ
I. Genel Olarak  25
II. İtalya  26
III. Almanya  28
IV. Avusturya  28
V. İsviçre  28
VI. ABD  29
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK M. 250)
I. Genel Olarak  31
II. Seri Yargılamanın Ön Şartı: Sanık hakkında Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilmemiş Olması  32
III. Seri Yargılama Aşamaları  36
A. Aşama: Tespit  37
B. Aşama: Teklif  45
1. Bilgilendirme  45
2. Müdafi Görevlendirmesi  46
3. Delil Olarak Kullanılmama  48
4. Teklifi Değerlendirme  49
C. Aşama: Kabul  50
D. Aşama: Temel Cezanın TCK m. 61’e Göre Belirlenmesi  52
1. Genel Olarak  52
2. Cezanın Soyut Belirlemesi  53
3. Cezanın Somut Olarak Belirlenmesi  54
4. Ceza Türünün Belirlenmesi  55
5. Temel Cezanın Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar  56
a. Seçenek Yaptırımların Uygulanması  56
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  57
c. Zorunlu Seçenek Yaptırım  59
d. Tekerrür  60
e. Lehe/Aleyhe Kanun Değerlendirmesi  61
f. Kusur Yeteneğini Etkileyen Sebepler  62
aa. Yaş Küçüklüğü Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik  62
bb. Geçici Nedenler  62
6. Kusurluluğu Etkileyen Sebepler  63
a. Hukuka Aykırı ve Bağlayıcı Emir  63
b. Zorunluluk Hali  63
c. Kaza ve Tesadüf  63
d. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  64
e. Hata  64
7. Hukuka Uygunluk Sebepleri  65
a. Hukuka Uygun Emrin Yerine Getirilmesi  65
b. Kanun Hükmünü İcra  65
c. Meşru Savunma  65
d. Hakkın Kullanılması  65
e. İlgilinin Rızası  66
8. Hakaret Suçunun Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi  66
9. Sonuç Ceza Belirlemesi  66
10. Mükerrer Değerlendirme Yasağı  69
11. Cezanın Somutlaştırılmasında Diğer Ölçütler  69
a. Suçun işleniş biçimi  69
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  71
c. Suçun İşlendiği Yer ve Zaman  71
d. Suç Konusunun Önem ve Değeri  72
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  73
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  74
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saik  75
h. Olası Kast ve Bilinçli Taksir  77
12. Cezalandırma Birimleri  77
a. Genel Olarak  77
b. Adli Para Cezasının Hesaplanması  78
aa. Karar  79
bb. Gün Sayısını Belirleme  79
cc. Ekonomik ve Diğer Şahsi Hallerin Belirlenmesi  80
E. Aşama: Talep  81
F. Aşama: Tefhim  82
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEĞERLENDİRME
I. Kararın Hüküm Niteliğinde Olup Olmadığı  85
II. Genel İtiraz Yolu ve Seri Muhakeme Kararına İtiraz  86
III. Derdest Dosyalara Etkisi  87
IV. Lehe/Aleyhe Değerlendirmesi  87
V. Ulaşılamama Nedeniyle Uygulanmama  89
VI. Her Aşamada Vazgeçilebilme  89
VII. İddianamenin İadesi Nedeni  89
BEŞİNCİ BÖLÜM
SERİ YARGILAMA USULÜNDE GÖREVLİ MAHKEME
Seri Yargılama Usulünde Görevli Mahkeme  91
ALTINCI BÖLÜM:
SERİ MUHAKEME USULÜ İLE İHLAL EDİLEN
CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ
I. Adil Yargılanma Hakkı  93
II. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  94
III. Açıklık (Saydamlık) İlkesi  95
IV. Doğrudan Doğruyalık (Vasıtasızlık) ve Sözlülük İlkesi  96
V. Silahların Eşitliği İlkesi  96
VI. Kendi Aleyhine Delil Sunmama (Nemo Tenetur İlkesi)  97
VII. Masumiyet Karinesi  98
VIII. Çelişmeli Muhakeme ve Meram Anlatma İlkeleri  100
IX. Kanuni Hakim Güvencesi ve Anayasal Yargı Yetkisi  101
X. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo)  101
XI. Gerekçeli Karar Hakkı  102
XII. AİHS ve AİHM Uygulamaları  103
YEDİNCİ BÖLÜM
1412 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DÖNEMİNDE
KABUL EDİLEN SERİ YARGILAMA USULLERİ
I. Ceza Kararnamesi  105
II. Ön Ödeme  106
III. Meşhut Suçların Yargılanma Usulü Hakkında Kanun  106
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SERİ YARGILAMAYA KONU SUÇLARA İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI
I. Genel Olarak  109
II. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz (Madde 154, İkinci ve Üçüncü Fıkra)  110
III. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi (TCK m. 170)  124
IV. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma  127
V. Gürültüye Neden Olma (madde 183),  135
VI. Parada Sahtecilik  141
VII. Mühür Bozma  146
VIII. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  148
IX. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama (Madde 228, Birinci Fıkra)  151
X. Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması  153
XI. 10/7/1953 Tarihli ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13’üncü Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Beşinci Fıkraları ile 15’inci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarında Belirtilen Suçlar  158
XII. 31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 93’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Suç  202
XIII. 13/12/1968 Tarihli ve 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinde Belirtilen Suç  214
XIV. 24/4/1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2’nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Belirtilen Suç  215
DOKUZUNCU BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ
I. Genel Olarak  237
II. Basit Yargılamada Ön Koşul: Mahkemenin Takdiri  238
III. Uygulanacak Suçlar  238
IV. Hüküm  243
V. Basit Yargılama Usulüne İtiraz  244
SONUÇ  247
Kaynakça  249
Kavram Dizini  253
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020