Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun Çözümlü Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Sadettin Doğanyiğit  - Kitap
Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun Çözümlü

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

20. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1616
Barkod:
9789750288777
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.750,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
19. baskı
Mayıs 2022
1.200,00
795,00 (%34)
18. baskı
Ocak 2021
1.150,00
450,00 (%61)
Kitabın Açıklaması
-"4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununu bir sarraf titizliğiyle açıkladığını fark ettiğim bu kitaptan idare olarak önemli ölçüde istifade ettiğimizi söyleyebili¬rim. Bu vesileyle kitabın müellifi Sayın Doğanyiğit'i tebrik ederken eserini tüm belediyelere tavsiye ediyorum."
Mehmet ÖZHASEKİ / Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı
-"Gönderme nezaketinde bulunduğunuz Açıklamalı Kamu ihale Kanunu ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu kitabınızı memnuniyetle almış bulunmakta¬yım. Bu nedenle sizi gönülden kutlar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim."
M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı
-"Bu değerli eseri, ihaleye teklif veren özel sektör firmaları için vazgeçilmez bir referans kaynağı olarak görüyor, yazarını içtenlikle tebrik ediyorum."
Halil BAĞIBAN / Türkiye Prefabrik Birliği Başkanı
-"DAB idaresi olarak kurulduğumuz günden bu tarafa mali hukukun duayen ismi Sadettin Doğanyiğit ve eserleri bizim için vazgeçilmez bir ekol olmuştur."
Adnan DEMİR, DAP idaresi Başkanı
-"Hastanemizde mutfağından çamaşırhane tedarik işlemlerine kadar yüzlerce farklı malzeme ve hizmet var. Her attığı iki adımdan birinin ihale mevzuatı olan bir başhekim için yol arkadaşı niteliğindeki bu değerli kitabı yazan Üstada teşekkür ediyorum."
Prof. Dr. Unsal ÖZGEN /Hastane Başhekimi
-"Sayın Üstadımın bu ustalık eserini tüm Maliye Bakanlığı teşkilatına bir başucu ihale kitabı olarak tavsiye ediyorum."
Ayşe SİMSEK / Maliye Bakanlığı /Merkez Saymanlık Müdürlüğü/Saymanlık Müdürü
-"Hızlı değişen kamu ihale mevzuatında günceli yakalayarak 20. baskıya ulaşan bu titiz çalışma, ihale mevzuatında başucu kitabı olarak önemli bir boşluğu dolduruyor."
Kazım ÖZKAN / Kamu İhale Kurumu E. Başkanı
"İhale ve Sözleşme Hukuku kitabınızla birlikte Açıklamalı Sorun Çözümlü Kamu ihale kitabınızdan ve diğer belediye kitaplarınızdan ben ve ekip arkadaşlarım büyük kazanımlar sağladık, teşekkürü borç bilirim."
Mustafa ALLAR, Belediye Başkanı
-"Kamu alımları mevzuatındaki son gelişmeleri de içeren Eser, uygulayıcılara kritik konularda önemli açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Sn. Doğanyiğit, ayrıca denetimleri sırasında ODTÜ'ye mali mevzuat konusunda önemli katkılarda bulunmuştur."
Ersin TATLI/ ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
-"Açıklamalı ve sorun çözümlü olarak hazırlanan Sadettin Doğanyiğit'in Kamu İhale Kitabını gerek ihale isteklileri gerekse idareler açısından oldukça faydalı bir eser olarak görüyor, ilgililere tavsiye
V. Arif ŞİMŞEK / Kamu ihale Kurulu E. Üyesi
- "Titiz bir çalışmanın sonucu olan değerli eserin araştırmacılar için iyi bir kaynak oluşturduğu, bu nedenle kamu ihale hukuku tatbikatı itibariyle fevkalade önemli bir eser olarak görüyorum."
Cengiz ERGEN / E. Yargıtay Hakimi / TESKOMB BaşDanışmanı
- "Uygulamalı bir rehber niteliği taşıyan ve harcama yetkisinin planlanan süreçte ihalesini sonuçlandır¬masında önemli katkıları olan kitabınız, uzun zamandır aradığımız bir kaynak olarak karşıma çıktı."
Sait ÖZDİL / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / Bakanlık Müfettişi
Kitabın Konu Başlıkları
.
İhale Öncesi Yapılması Gereken İş ve İşlemler
.
Elektronik İhale ve Eksiltme Esasları
.
İdarelerin Birleşerek Yapacağı Toplu İhale Esasları
.
İdare ve İsteklilerin Ekap Üzerinden Gerçekleştirecekleri İşler
.
Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespit Esasları
.
İş Artışı ve Yeni Fiyat Belirlenmesi
.
Tüm Yönleriyle İş Deneyim Belgeleri
.
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması ve Fiyat Dışı Unsur Uygulaması
.
Teklif Hazırlama ve Yeterlik Alma
.
Örnek Akış Şemalarıyla İhale Süreci
.
Komisyonun Teklif Değerlendirme Aşamaları
.
Fiyat Farkı ve Ek Fiyat Farkı
.
Kabul İşlemleri ve Yapı Denetimi
.
Hakediş Düzenlenmesi
.
İtirazen Şikayet ve Yargısal İnceleme
.
Yargı ve Kurul Uyuşmazlık Kararları Özetleri
.
İş Ortaklıkları, Konsorsiyumlar ve Alt Yükleniciler
.
Kat Karşılığı İnşaat İşleri ve Finansal Kiralama
.
İhale Akıl Cetveli
Kitabın İçindekileri
Yazarın Özgeçmişi 
7
Yirminci Baskıya Önsöz 
9
Kitap Eki Karekod Dosyaları 
64
Kısaltmalar 
67
Birinci Kitap
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç) 
71
1.B. AÇIKLAMA 
71
1.B.1. Kamu Hukuku Kavramı 
71
1.B.2. Kamu Denetimi Kavramı 
72
1.B.3. Kamu Kaynağı 
73
2.A. KANUN METNİ (Kapsam) 
73
2.B. AÇIKLAMA 
74
2.B.1. Kanun Kapsamı Dışındaki İşlemler 
80
a. İdarelerin Kamu Kaynağı Kullanımını Gerektirmeyen İşleri 
80
b. İdareler Arası Kaynak Aktarımları 
80
c. İdarelerin Kendilerine Bağlı Döner Sermayelerden Yapacakları Alımlar 
80
d. İdarelerin Bankalar Aracılığı ile Yapacakları Fatura Tahsilat İşleri 
81
2.B.2. İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Tutarların Kesintisi 
81
2.B.3. Enerji Verimliliği Kanunu İstisnası 
81
2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
81
2.C.1. Kapsam Yönünden Bazı Kurum ve Kuruluşların Durumu 
81
a. İdareye Bağlı Dernekler, Vakıflar, Tüzel Kişiler 
81
1. Türkiye Kızılay Derneği 
82
2. Türk Hava Kurumu 
82
3. Çevre Koruma Vakıfları 
83
4. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 
83
b. Özel Kanunla Kurulmuş ve Kendilerine Kamu Görevi Verilmiş Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar 
83
1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
84
2. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
85
3. Sosyal Tesisler 
86
4. Mahalli İdare Birlikleri 
86
5. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 
87
6. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 
88
7. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yapım İşi 
88
8. Bedeli Velilerce Karşılanan Servis Hizmetleri ve Şartlı Bağışlar 
89
9. Karayolu Bakım Hizmetleri ve Risk Transferi Yapılmasına Yönelik İhaleler 
89
2.D. YARGI KARARLARI 
89
2.D.1. İhale Kanununa Tabi Kurumlarca Bu Kanun Hükümleri Dışında Yapılan Alımların Durumu 
89
2.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
89
2.E.1. Kanun Kapsamındaki İhalenin Kanun Kapsamı Dışında Yapılmasının Sonuçları 
89
2.E.2. Üniversite Döner Sermayelerinin İdareden Bağımsız Sayılamayacağı 
90
2.E.3. İdarenin Gelir Teminine İlişkin İhalesi 
90
2.E.4. Kapsam Dışı İhale İçin İtiraz Başvurusu 
91
2.E.5. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 
91
3.A. KANUN METNİ (İstisnalar) 
91
3.B. AÇIKLAMA 
95
3.B.1. İstisnalar Yönünden Bazı Kurum ve Kuruluşların Durumu 
105
a. Tarım İşletmesi Müdürlükleri 
105
b. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
106
c. Üniversitelerin Ulusal AR–GE Projeleri İstisna Kapsamında mı? 
106
d. Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı 
107
e. İdarelerin Kendilerine Bağlı Döner Sermayelerden Yapacakları Alımlar 
107
3.B.2. Devlet Malzeme Ofisinden Zorunlu Alım Uygulaması 
107
3.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
108
3.C.1. İstisna Kapsamındaki İhalelerin Doküman ve İlanları EKAP’ta Hazırlanacak mı? 
108
3.C.2. İstisna Kapsamında Yapılacak Ödemelerde Hangi Belgeler Aranacak? 
108
3.C.3. Su, Doğalgaz Gibi Tekel Niteliği Bulunan Mal ve Hizmetlerin Temini 
110
3.C.4. Belediye Şirketlerinin 3/g Alımları 
111
3.C.5. İhtiyaçların Üretim Yapan Okulların Döner Sermayelerden Karşılanması 
112
3.C.6. Elektrik Alımları İçin İhale Açılması 
112
3.D. YARGI KARARLAR 
113
3.D.1. İstisna Hükümleri Kapsamında Yapılan İşlere İlişkin Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü? 
113
3.D.2. (B) Bendi Kapsamında Yapılan İhaleler Sonucunda Aktedilen Sözleşmelerde Yapılacak Değişiklikler Ne Şekilde Gerçekleştirilecek? 
113
3.D.3. Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Sözleşmelerden KİK Payı Kesilmesi Mümkün müdür? 
114
3.D.4. İstisna Kapsamında Olup Olmadığının Kurulca İncelenerek Tespiti 
115
3.D.5. Açık İhale ile Yapılmış İstisna Kapsamındaki İhaleyi Kurul İnceleyebilir mi? 
115
3.D.6. İstisna Kapsamındaki İhalelerde Yasaklama Hükümleri Sözleşme Sürecinde Uygulanabilir mi? 
116
3.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
116
3.E.1. Kamu İhale Kanununa Tabi Olmayan İlaç Alımı 
116
3.E.2. Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis Düzenlenmesi ve Yürütülmesi 
117
3.E.3. İstisna Kapsamındaki İhale İşlemlerine Karşı Şikayet Yolu 
117
3.F. İLGİLİ MEVZUAT 
117
3.F.1. 4734 Sayılı Kanunun 'İstisnalar' Çerçevesince Yapılan Düzenlemeler 
117
4.A. KANUN METNİ (Tanımlar) 
117
4.B. AÇIKLAMA 
120
4.B.1. İhale Mevzuatı ile İlgili Bazı Tanımlar 
128
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
128
4.C.1. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşleri Hizmet Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 
128
4.C.2. İhale Yetkilisinin Görev ve Yetkileri Nelerdir? 
129
4.C.3. Bakım ve Onarıma İlişkin İhaleler 
129
4.C.4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hangi Kapsamda İhale Edilecek? 
130
4.C.5. 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşlerde İhale Yetkilisi 
130
4.C.6. Harcama Yetkisinin Destek Hizmetlerine Devri Mümkün müdür? 
130
4.C.7. Harcama Yetkilisi Kamu İhale Mevzuatına Tabi Olmayan Giderlere Nasıl Onay Verir? 
132
4.C.8. Hizmet Tanımında İsmen Sayılmayan İşler 
133
4.D. YARGI KARARLARI 
133
4.D.1. İhale Yetkilisi Yetki Devri Sınırlarına Uyulmaması 
133
4.D.2. Faaliyet Alanında İnşaat Yapım İşi Olan Firma Doğalgaz Dönüşüm İşi İhalesine Girebilir mi? 
133
4.D.3. Yapım Kapsamındaki Şahıs Firmalarının Faaliyet Alanları 
134
4.D.4. Şirket Faaliyet Konusunun İhale Konusu İle Uyuşmaması 
134
4.D.5. İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterilmesinin Tevsiki 
134
4.D.6. Yeni Ticaret Kanunu Gereği Her Tür İhaleye İştirak Mümkün mü? 
135
4.D.7. Ticaret Mevzuatında Ultra Vires (Yetki Aşımı) İlkesinin Kaldırılmasının Etkisi 
135
4.D.8. İstekli Statüsü Kazanmış Olmanın Faydası 
136
4.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
136
4.E.1. İsteklilerin Faaliyet Konuları Kapsamında Düşülen Duraksama 
136
4.E.2. Şirket Faaliyet Konularının Tespiti 
137
4.E.3. TTK Hükmü Karşısında Kimler İstekli Olabilir? 
137
4.E.4. İhale Yetkilisinin Tercih Hakkı 
138
4.F. İLGİLİ MEVZUAT 
138
4.F.1. Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ 
138
5.A. KANUN METNİ (Temel İlkeler) 
138
5.B. AÇIKLAMA 
139
5.B.1. Cumhurbaşkanlığı Alımları 
140
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
141
5.C.1. Ödenek Miktarının Tespitinde KDV’nin Durumu 
141
5.C.3. Temel İhale İlkeleri 
141
5.C.4. İhale İlke ve Kurallarına Uyulmamasının Doğuracağı Sonuçlar 
142
5.D. YARGI KARARLARI 
144
5.D.1. Rekabetin Oluşmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptalinde Ölçü 
144
5.D.2. Değerlendirme Sonucu Tek Kalan Firmaya İhale Verilmesi 
144
5.D.3. İhalede Rekabetin Oluşmasının Engellenmesi 
144
5.D.4. Kaynakların Verimli Kullanılmasına İlişkin Düzenleme 
145
5.D.5. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gereği İhalenin İptali 
145
5.D.6. Bölünemezlik İlkesinin İhlali 
145
5.D.7. Kaynakların Verimli Kullanılmadığının Ölçütü Nedir? 
146
5.D.8. Akaryakıt Alımında Eşit Muamele İlkesine Uyulmaması 
146
5.D.9. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesine Aykırılık 
146
5.D.11. Takdir Yetkisinin Rekabeti Engelleyici Şekilde Kullanılması 
147
5.D.12. Otel Odası Konfirme Belgesi İstenmesi Rekabete Aykırı mıdır? 
147
5.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
147
5.E.1. Malın Verimlilik ve Kalite Gibi Özellikleri İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenmesi Rekabete Aykırı mıdır? 
147
5.E.2. Doküman Satın Alanlar ile Geçerli Teklif Arasındaki Orantısızlık 
148
5.E.3. Mal Alımlarına İlişkin İhalede Hizmet ve Yapım İşinin Olması 
148
5.E.4. İdarenin Arızanın Giderim Süresini Çalışma Süresi Kaybı Olarak Görmemesi 
149
5.E.5. Cihazın Montajı ile İlgili Yapım İşinin İş Kapsamına Konulması Mümkün müdür? 
149
5.E.6. Yeterliğin Belirlenmesinin Rekabete Aykırı Olması 
149
5.E.7. Rekabeti Engelleyici Tercih Sebebi Belirlenmesi 
150
5.E.8. Kiralama Yoluyla Araç Temininin Önünün Tıkanması 
150
5.E.9. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İstenmesi 
150
5.E.10. İlkelere Aykırılığın Doğuracağı Sonuç 
150
5.E.11. Tüm Malzemenin Aynı Marka Olması Şartının Aranması 
151
5.E.12. Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Hakların Kiralanması 
151
5.E.13. Mal, Hizmet ve Yapım İşinin Birlikte İhale Edilmesi 
151
6.A. KANUN METNİ (İhale Komisyonu) 
152
6.B. AÇIKLAMA 
152
6.B.1. İhale Komisyonunun Ekap’ta Tanımlanması 
154
6.B.2. Komisyon Üyelerinin Muayene ve Kabul Komisyonunda Görevlendirilmesi Mümkün müdür? 
154
6.B.3. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Oluşturulan İhale Komisyonları 
154
6.B.4. Tüm Üyelerin İşin Uzmanı Olduğu İhaleler 
155
6.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
156
6.C.1. Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyeleri İhale Komisyonlarında Görev Alabilirler mi? 
156
6.C.2. Mali ve Özlük Hakları Yönüyle İhale Komisyonları 
156
6.D. YARGI KARARLARI 
157
6.D.1. İhale Komisyon Üyelerinin Kusurları Sonucu Doğan Hazine Zararı 
157
6.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
157
6.E.1. Demostrasyonu İhale Komisyonu Yerine Bilirkişi Yapabilir mi? 
157
6.E.2. Farklı Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirme Üzerine Karar Verilmesi Mümkün müdür? 
157
6.E.3. İhale Yetkilisi, Komisyona Yeniden Değerlendirme İçin Talimat Verebilir mi? 
158
6.E.4. Yönetim Kurulu Yetkisinin Genel Müdürce Kullanılması 
158
6.E.5. İhale Yetkilisinin Görevlendirmediği Komisyon Üyesinin Durumu 
158
6.E.6. Bilgisayar Alım İhale Komisyonunda Bir Uzmanın Yer Almış Olması 
159
6.E.7. Komisyona Mali İşler Dairesi Başkanının Yerine Yedek Üyenin Değil Yardımcısının Katılması 
159
6.E.8. İhale Yetkilisinin Komisyona Talimat Vermesi 
159
6.E.9. İhalede Yedek Komisyon Üyeleri Yerine Atanan Yeni Üyelerin Görev Alması 
159
6.E.10. Komisyonda Görevlendirilmemiş Kişilerin Varlığı 
160
7.A. KANUN METNİ (İhale İşlem Dosyası) 
160
7.B. AÇIKLAMA 
160
7.B.1. İhale Onay Belgesi 
161
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
161
7.C.1. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması 
161
7.C.2. İhale Dokümanında Kalem Bazında Pursantaj (İlerleme Yüzdesi) Verilmesi Yaklaşık Maliyetin İfşası Anlamana Gelir mi? 
162
7.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
163
7.D.1. Basiretli Tacir Gibi Davranılarak Oluşturulabilecek Teklif Bedeli 
163
7.D.2. Yaklaşık Maliyetin Güncelliğini Kaybetmesi Halinde Yapılması Gereken 
164
7.D.3. İdarece Eksik Hesaplanan Girdi Miktarının Bulunması 
164
7.D.4. Formülde K Katsayısının Sehven Unutulması 
164
7.D.5. İş Mevzuatı Açısından Çilişki İçeren Doküman 
165
8.A. KANUN METNİ (Eşik Değerler) 
165
8.B. AÇIKLAMA 
165
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
166
8.C.1. İdarelerin Tabi Oldukları Eşik Değerler 
166
8.C.2. Eşik Değerlere Göre İhalelerin Yabancı İsteklilere Açılması 
166
8.C.3. 4734 Sayılı Kanunda Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem ile Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo 
167
9.A. KANUN METNİ (Yaklaşık Maliyet) 
168
9.B. AÇIKLAMA 
168
9.B.1. Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi 
169
9.B.2. Hizmet Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi 
170
a. Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler 
171
b. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktar ve Fiyatların Tespiti 
171
c. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 
172
d. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi 
172
9.B.3. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktarların Tespiti 
173
a. Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması 
173
b. Proje Zorunluluğu 
173
c. Mahal Listesi Hazırlanması 
173
ç. Metraj Listelerinin Hazırlanması 
173
d. Birim Fiyat ve İmalat Tariflerinin Hazırlanması 
173
e. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler 
173
9.B.4. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti 
174
9.B.5. İstekliye Metraj ve Kalem Bazında Pursantaj Oranları Verilebilir mi? 
174
9.B.6. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Bir Örnek 
176
9.B.7. Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Hatalı Belirlenmesinin Ödemeye Etkileri 
177
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
179
9.C.1. Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi İşi, Üçüncü Kişilere İhale Edilebilir mi? 
179
9.C.2. Yaklaşık Maliyetin Tespitinde Diğer İdare Elemanlarından Yararlanılabilir mi? 
179
9.C.3. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği Prensibinden Ne Anlaşılması Gerekir? 
180
9.C.4. Çeşitli İşkollarına Ait İşlerin Asgari İşçilik Oranları 
180
9.C.5. İhalenin Ruhu: Yaklaşık Maliyetin Gizliliği 
181
9.C.6. Yaklaşık Maliyetin Sağlıklı Oluşmasını Etkileyen Diğer Hususlar 
185
9.D. YARGI KARARLARI 
186
9.D.1. Yaklaşık Maliyetin Hazırlanmasında Abartılı Metrajlar ve Afaki İmalâtlara Yer Verilmesi 
186
9.D.2. Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde Yaklaşık Maliyetin Yüksek Belirlenmesi 
186
9.D.3. Yaklaşık Maliyetin Piyasa Fiyatlarının Üzerinde Belirlenmesi Sonucu Oluşan İdare Zararından Kimler Sorumludur? 
187
9.D.4. Yaklaşık Maliyet Tutarının Yanlış Hesaplanması 
187
9.D.5. Yapım İhalesinde Fiyat Dışı Unsurların Kullanımı Yaklaşık Maliyetin İfşası Anlamına Gelir mi? 
188
9.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
188
9.E.1. Araç Maliyetinin Yaklaşık Maliyete Dâhil Edilmemesi 
188
9.E.2. Sınır Değere Yakın Teklif Verilmesi 
188
9.E.3. Makinelerin Arızalanması Durumundaki Tamir Masraflarının Yaklaşık Maliyete Dahil Edilmesi Gerekir mi? 
189
9.E.4. Yaklaşık Maliyetin Müteahhit Karsız Belirlenmesi 
189
9.E.5. Hatalı Yaklaşık Maliyete İlişken Şikâyet Süresi Ne Zaman Başlar? 
189
9.E.6. Zeyilname ile Yaklaşık Maliyetin Artması 
189
9.E.7. Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamındaki Proforma Faturalara Dayalı Olarak Yaklaşık Maliyet Tespiti 
190
9.E.8. Araç Kiralama İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti 
190
9.E.9. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği İlkesinin İhlali 
190
9.E.10. İşçilik Maliyetinin 12 Ay Yerine 366 Gün Üzerinden Çıkarılması 
191
10.A. KANUN METNİ (İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları) 
191
10.B. AÇIKLAMA 
195
10.B.1. Yeterliğin Belirlenmesinde İdarelerce Uyulması Gereken Usul ve Esaslar 
196
a. Mal Alım İhaleleri 
196
b. Yapım İşleri İhaleleri 
197
c. Hizmet İşleri İhaleleri 
199
10.B.2. Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler 
200
a. Mal Alım İhaleleri 
200
b. Yapım İşleri İhaleleri 
203
c. Hizmet İşleri İhaleleri 
205
10.B.3. İhale Dışı Bırakılacaklar Kapsamında Olunmadığı 
206
10.B.4. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Değerlendirilmesi 
208
10.B.5. Kesinleşmiş Vergi Borcunun Değerlendirilmesi 
212
10.B.6. Mesleki Faaliyetten Ötürü Hüküm Giyme 
212
10.B.7. İsteklilerin Kamu İhalelerine Girmesini Engelleyen Meslek ve İş Ahlakına Aykırı Davranışlar 
214
10.B.8. Elektronik Ortamda SSK Prim Borcu Yoktur Sorgulaması 
217
10.B.9. İhale Dışı Bırakılacaklar Kapsamında Olunmadığını Gösteren Belgelerin Sözleşmeden Önce Sunulamaması 
217
10.B.10. Mal Alımı İhalelerinde İsteklinin İlgili Malı Teklif Etmeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 
219
10.B.11. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 
221
10.B.12. Konkordato İlan Eden Kavramından Anlaşılması Gereken 
221
10.C. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞİN TESPİTİNDE İSTENEN BELGELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ 
224
10.C.1. İhale İsteklisinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri 
224
10.C.2. İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler 
229
10.C.3. Yapım İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterliğin Ortalama ile Sağlanması 
235
10.D. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞİN TESPİTİNDE İSTENEN BELGELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ 
237
10.D.1. Aday veya İsteklinin Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 
237
10.D.2. İş Deneyimini Gösteren Belgeler 
237
10.D.3. Yapım ve Hizmet İhalesinde Personel Durumuna İlişkin Belgeler 
244
10.D.4. Makine, Teçhizat, Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ile Kapasite Raporu 
244
10.D.5. Yapım İşleri İhalelerinde Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi 
248
10.D.6. Hizmet İşleri İhalelerinde Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler 
249
10.D.7. Mal Alımı İhalelerinde Diğer Belgeler ve Kataloglar 
250
10.D.8. Mal Alımlarında Yetkili Satıcılık veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler 
254
10.D.9. Satış Sonrası Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri ile Yedek Parça Sağlanması 
254
10.D.10. Yapım İşleri İhalelerinde İhaleye katılmak İçin İstenecek Belgeler 
255
10.D.11. Mal Alım İhalelerinde İhaleye Katılım İçin İstenecek Belgeler 
257
10.D.12. Hizmet Alımı İhalelerinde İhaleye Katılabilmek İçin İstenecek Belgeler 
265
10.D.14. Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesine İlişkin Açıklamalar 
270
10.D.15. Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası 
271
10.E. İŞ DENEYİM BELGESİ ALMA KOŞULLARI 
271
10.E.1. İş Deneyim ve Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini Düzenleyecek Birimler 
271
10.E.2. Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım İşleri İçin Belge Düzenleyecek Merciiler 
276
10.E.3. İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları 
276
10.E.4. Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri İçin Başvuru 
283
10.E.5. Hizmet İhalelerinde Belge Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyiminin Tevsiki 
285
10.E.6. İş Deneyim Tutarının Tespiti 
286
10.E.7. Mal Alımlarında Özel Sektöre ve Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler ile Alt Yükleniciler Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi 
288
10.E.8. Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi 
290
10.E.9. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi 
295
10.E.10. Tüzel Kişinin Başkasının İş Deneyimini Gösteren Belgesini Kullanması 
297
10.E.11. İşyeri Görme Belgesi 
298
10.E.12. Hizmet İhalelerinde Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler 
298
10.E.13. Aşırı Düşük teklif Sorgulamasında İstenecek Analizlerin Formatı 
299
10.E.14. Kendi Adına Yapım İşi Yapan Müteahhide İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir mi? 
302
10.E.15. İş Deneyim Belgesine Sahip Ortağının Teminat Süresinin Bitiminden Önce Ortaklıktan Ayrılması, Ölümü veya İflası Durumu 
303
10.E.16. İş Deneyim Belgelerinin Görevde İken Kullanılması Mümkün müdür? 
306
10.E.17. İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden Düzenlenmesi 
306
10.E.18. EKAP’a Bilgi Amaçlı Kaydı Yapılacak İş Bitirme Belgeleri 
308
10.E.19. İş Bitirme Belge Tutarının Grupları Yazılacak mı? 
308
10.E.20. Şirket Bünyesinde Yönetme Görevinde Bulunanlara Belge Düzenlenmesi 
309
10.E.21. Aynı Anda İki Şantiye Şefi Görevi Yürütülüp Belge Düzenlenir mi? 
309
10.G. YARGI KARARLARI 
310
10.G.1. Yemek İhalesinde Teklif Cetveline Araç İçin Sütun Açılır mı? 
310
10.G.2. Akredite Laboratuar Yapılması İşine Dair İş Deneyim Belgesi 
310
10.G.3. Yabancı Firmanın Ankara Şubesi Oda Kaydı İle İhaleye Girilir mi? 
311
10.G.4. Özelliği Olan Askeri İşler 
311
10.G.5. İlçe Tipi İdari Binaların İl Tipi İdari Binalardan Daha Alt Grupta Değerlendirilmesi 
312
10.G.6. Gıda Sicil Belgesi İstenmesi 
312
10.G.7. Benzer İşin İhale Konusu İş ile Birebir Aynı Olması 
313
10.G.8. Benzer İş Belirlemesinin Rekabeti Daraltıcı Şekilde Yapılması 
314
10.G.9. Hizmet İhalesinde Genişletici ve Kapsamlı Bir Benzer İş Tanımı Yapılmaması 
314
10.G.10. Kendi Malı Olması Durumu Demirbaş Eşya Defteri İle Tevsik Edilir mi? 
314
10.G.11. Eski Şirket Müdürünce İhaleye Teklif Vermek Üzere Vekil Tayin Edilen Kişinin Yaptığı Hukuki İşlemler Şirketi Bağlar mı? 
315
10.G.12. Yurt Dışı İş Deneyim Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi 
315
10.G.13. Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretiminin Benzer İşi Nedir? 
316
10.G.14. Madencilik Sektöründe “Her Türlü” Lafzı Kullanılarak Düzenlenen İş Bitirme Belgesi ile Kömür Yıkattırılması İhalesine Teklif Verilebilir mi? 
317
10.G.15. İş Deneyime Esas Sözleşme Bedelinin Tespitinde İmza Tarihi mi İşlem Tarihi mi Esas Alınır? 
317
10.G.17. Hibe Desteği Doğrultusunda Gerçekleştirilen İşe İş Deneyim Verilir mi? 
318
10.G.18. Yurt Dışı İş Deneyim Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi Mümkün müdür? 
318
10.G.19. Aynî Bedel Karşılığı Alınan İş Bitirme Belgesi Geçerli midir? 
319
10.G.20. İş Deneyim Belgesinin Mevzuata Uygun Düzenlenmemesi 
319
10.G.22. Düşük Oranda Yapılan Nefaset Kesintisi 10/f Kapsamında İhale Yasağı Gerektirir mi? 
320
10.H. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
320
10.H.1. Teklif Mektubunu İmzalayacak Yetkili Kişi Kimdir? 
320
10.H.2. İş Bitirme Yasal Dayanağı Olmayan İş Artışı Dâhil Edilerek Düzenlenebilir mi? 
321
10.H.3. Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşlerde İş Deneyimin Tevsiki 
321
10.H.4. İhalede Kat Karşılığı İnşaat İş Deneyiminin Kullanılması Mümkün müdür? 
321
10.H.5. Teknik Şartnamede Belirtilen Belgelerin Teklif Kapsamında Sunulması Zorunlu mudur? 
322
10.H.6. Akaryakıt İhalesinde İhale Günü İtibariyle Geçerli Sözleşmenin Sunulması 
322
10.H.7. Mevzuata Uygun Sunulan Ayrıntılı Bilanço 
322
10.H.8. İş Deneyimin Tevsiki İçin Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi Sunulabilir mi? 
323
10.H.9. Araç Ruhsat ve Uygunluk Belgelerinin Teklif Aşamasında İstenmesi 
323
10.H.10. Devam Eden İşler İş Deneyim Olarak Gösterilebilir mi? 
323
10.H.11. Yanıltıcı Bilgi İçeren İş Deneyim Belgesi 
323
10.H.12. İş Bitirme Tutanağı İş Bitirme Belgesi Mahiyetinde midir? 
324
10.H.13. Kısa Vadeli Borçlardan Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirlerinin Düşülmesi 
324
10.H.14. Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Sunulmaması 
325
10.H.15. Yetki Belgesi Kapsamında Bulunmayan İllerde Hizmet Verme Şartı 
325
10.H.16. İbraz Edilenin Aynısı Şerhi Taşıyan Belge 
325
10.H.17. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Hizmet Alımında Personel Öngörülmesi 
325
10.H.18. Ödeme Süresinin Belirsiz Bırakılması Mümkün müdür? 
326
10.H.19. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun (F) Bendi Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün müdür? 
326
10.I. İLGİLİ MEVZUAT 
327
10.I.1. Pursantaj Tablosunda Yapılan Hatalardan Yola Çıkılarak Ek Ödeme Talep Edilemeyeceğine İlişkin Bayındırlık Genelgesi 
327
10.l.2. Kesinleşmiş Vergi Borcu ve Diğer Hususlara İlişkin KİK Duyurusu 
328
11.A. KANUN METNİ (İhaleye Katılamayacak Olanlar) 
328
11.B. AÇIKLAMA 
329
11.B.1. İhaleye Katılan İsteklilerin İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolünün Yapılması 
331
11.B.2. Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumu 
331
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
332
11.C.1. Danışmanlık Hizmetinde Görev Alan Yüklenicilerin Durumu 
332
11.C.2. İdarelerin Birlik ve Vakıfları Açısından İhale Yasağının Sınırı 
332
11.C.3. Diğer Kanunlardan Kaynaklanan Yasaklama Hükümleri 
332
11.C.4. İhaleye Katılamayacak Olan Kişilerin Ortak Oldukları Şirketlerin İhaleye Girebilme Koşulu 
336
11.C.6. Kamu Görevinden Ayrılanların İstekli Bünyesinde İstihdamı İhale Yasağına Girer mi? 
338
11.C.7. İhale Yasağının Kroki ile Gösterilmesi 
340
11.C.8. Evlilik Bağı ile Oluşan Sıhri Hısımlık Boşanma ile Sona Erer mi? 
340
11.C.9. Devir ve Devralmalarda Yasaklılık ve Mali Kazanımların Durumu 
341
11.C.10. Konkordato İlan Eden Durumunda Olmanın Ölçütleri 
343
11.D. YARGI KARARLARI 
346
11.D.1. Şirkette Yüzde 2 Pay Sahibi Memurun Ayrıldığı Kurum Açısından İhale Yasağı 
346
11.D.2. Geçici Teminatın Gelir Kaydındaki Sınır 
347
11.D.3. Faturalara Konu İşlerin Tamamen Yapım İşine İlişkin Olmaması 
347
11.D.4. Hangi Hallerde Kendi Malı Olması Şartı Getirilebilir? 
348
11.D.5. Ülkemiz İle Bir Anlaşması Bulunmayan Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Belgelerin Sunulması 
348
11.D.6. Geçici Teminatın İrat Kaydına İlişkin Lehe Düzenlemenin Uygulanması 
348
11.D.7. Bölge Müdürlüğünden Ayrılan Kişi Genel Müdürlüğün Açtığı İhaleye Teklif Verebilir mi? 
349
11.D.8. İhale Tarihi İtibariyle Yapı Denetçisi Sıfatıyla Çalışmaya Devam Eden Kişi İhaleye Teklif Verebilir mi? 
350
11.D.9. İhale Yasağının Verildiği Gün İhaleye Katılan İsteklinin Teminatı Gelir Kaydedilir mi? 
350
11.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
351
11.E.1. Şirkette Hissesi Bulunan Kamu Görevlisinin İhale Günü İtibariyle Hisse Devri Yapmış Olması 
351
11.E.2. Belediye Başkan Yardımcısının Eşinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi? 
352
11.E.3. Şirketin Yüzde 50 Hissesine Sahip Olan Şirket Müdürünün Yasaklı Olması 
352
11.E.4. İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolü Yapılması Zorunlu mudur? 
353
10.E.5. Ayrıldığı Kurumdaki Görev ve Faaliyet Alanlarıyla İlgili Konularda İhaleye Girilmesi 
353
11.E.6. Mahkemece Hükmün Açıklanmasının İhale Gününden Sonraya Bırakılması 
354
11.E.7. Vekaleten Teklif Veren Şahsın İhale Yasaklısı Olması 
354
11.E.8. Kamu Davalı Müdürü Olan Şirket İhaleye Girebilir mi? 
354
11.F. İLGİLİ MEVZUAT 
355
11.F.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (İlgili Maddeler) 
355
11.F.2. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 
355
12.A. KANUN METNİ (Şartnameler) 
356
12.B. AÇIKLAMA 
356
12.B.1. Teknik Şartnamelerin Hazırlanarak Ekap’a Yüklenmesi 
357
12.B.2. Teknik Şartname Hazırlanırken Uyulması Gereken Genel Kurallar 
357
12.B.3. Teknik Şartnamelerin Hazırlanması İlkeleri 
359
12.B.4. Hizmet Alım İhale Şartnameleri Hazırlarken İdarelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
362
12.B.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 
366
12.B.6. Çerçeve İhalelerinde İhale Dokümanı, Şartname ve Sözleşme Düzenleme Esasları 
366
12.B.7. Akaryakıt Alımı İhalelerine İlişkin Hususlar 
368
12.B.8. Mal Alımlarında Kısmi Teklif Uygulaması 
369
12.B.9. Yapım İhalelerinde Kısmi Kabul Öngörülmesi Halinde Şartname Düzenlemesi 
371
12.B.10. Özel Güvenlik Hizmet Alımı Şartnamelerinin Hazırlanması 
371
12.B.11. Mal Alımlarında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 
371
12.B.12. Kamuda Araç Kiralama İhalelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
371
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
377
12.C.1. Teknik Şartnamede Marka ve Model Belirtilebilmesinin Koşulu Nedir? 
377
12.C.2. İsteklilerden Deneyime İlişkin Referans İstenebilir mi? 
378
12.C.3. İhale Dokümanın CD Ortamında Dağıtılması ve Güvenliğinin Sağlanması 
378
12.C.4. Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini İhaleleri 
379
12.C.5. İdare, Şartnamede Firma Elemanının İşten Uzaklaştırılmasına Yönelik Düzenleme Yapabilir mi? 
380
12.C.6. İşyeri Görme Belgesine İlişkin Düzenleme Yapılabilir mi? 
381
12.C.7. İhtiyaç Duyulan Araç ve Malzemelerin Yüklenicilere Aldırılması 
381
12.C.8. Hizmet Alımlarında İşin Süresi, İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi 
381
12.C.9. Personel İstihdamına İlişkin Hizmet İhalelerinde Çalışanların Kıdem Tazminatını Kim karşılayacak? 
382
12.C.10. Şartnamelerde Kalite Yönetim Sistem Belgesi İstenebilir mi? 
382
12.C.11. Şartnamelere Ürünle İlgili Olarak Uluslararası Hakemli Dergilerde Makale Yayımlanmış Olma Şarta Aranabilir mi? 
383
12.C.12. Mahkeme Kararları Işığında Teknik Şartnamelerin Hazırlanması 
384
12.D. YARGI KARARLARI 
388
12.D.1. İdarenin İhtiyaçlarını Karşılama Konusundaki Takdir Yetkisi 
388
12.D.2. Cihazın Hareketli Sınır Yuvasına Üst Sınır Getirilmesi 
389
12.D.3. Yeterlik Kriteri Değerlendirme İçeriğinin Teknik Şartnameye Yazılması 
389
12.D.4. Sözleşmede Ceza Oranlarının Farklı Düzenlenmesi İhale İptalini Gerektirir mi? 
390
12.D.5. Araç Kiralama İhalesinde Yeterlik Kriterleri 
390
12.D.6. Genel Tatil Gününü Takip Eden Cumartesi Günü Genel Tatil Günü müdür? 
391
12.D.7. Teknik Şartnamedeki Belgelerin Teklifler Kapsamında Sunulması Gerekir mi? 
392
12.D.8. Temin Edilmesi Gereken Donanımların Renklerini Bilen İsteklinin Avantaj Elde Etmesi 
392
12.D.9. Alınacak Cihazın İleri Teknoloji Ürünü Olması Rekabete Engeller mi? 
393
12.D.10. Ameliyatlı Hastalar İçin Yemek Ücreti Ödenmemesi 
393
12.D.11. İmalat Poz Numarası ile Nakliye Formülü Aynı İdareye Ait Olması Gerekir mi? 
393
12.D.12. Rekabetin Engellenip Engellenmediğinin Tespiti İçin Yapılması Gereken 
394
12.D.13. Markaların bütün modellerinin ihaleye iştirak etmesi gerekli midir? 
394
12.D.14. Cezai Şartın Düzenlenme Şekli 
394
12.D.15. Teklif Fiyatın Sağlıklı Şekilde Oluşturulması Engeli 
395
12.D.16. Kriterlerin Tamamının Katalog Üzerinde İşaretlenmemesi Eleme Nedeni midir? 
395
12.D.17. Yemek İhalesinde İşçi Haklarının Teminatı 
395
12.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
396
12.E.1. Cihaza İlişkin Katalogların Teknik Şartnameyle Örtüşmesi 
396
12.E.2. Kullanıcı Tercihine Bağlı Olarak Yapılan Düzenlemeler 
396
12.E.3. Ek Maliyet Oluşturacak Hususların Öngörülmesi 
396
12.E.4. İdari Şartnamede Belirtilmeyen Yeterlik Kriterleri 
396
12.E.5. İdarenin Farklı Sistemlere İlişkin Özellikleri Dikkate Alarak İhtiyacını Belirleme Zorunluluğu Var Mıdır? 
397
12.E.6. Kazılacak Malzemenin Yoğunluğu Hususundaki Şikâyet 
397
12.E.7. İdarenin Hatalı Stok Yönetimi Nedeniyle Yüklenici Aleyhine Sonuç Doğurabilecek Düzenleme 
397
12.E.8. Anjiyografi Cihazının Taşıma Maliyetinin Belirsiz Bırakılması 
398
12.E.9. Teknik Şartnamenin Gereği Olan Fazla Mesainin Teklife Yansıtılması 
398
12.E.10. ÜTS Kaydına Esas Teknik Dokümanlardaki Verilerin Baz Alınması 
398
12.E.11. Personel Taşıma İhalesinde Taşıt Tip Model Çizelgesinin Sunulması 
399
12.E.12. İdare Personeline Kapsamlı Zorunlu Eğitim Şartı Öngörülmesi 
399
12.E.13. Farklı Cihazların Özellikleri Gözetilerek Teknik Kriterlerin Belirlenmesi Gerekli midir? 
399
12.E.14. Teknik Şartnamede Belirtilen Belgelerin Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi 
400
12.E.15. Sunulan Ürünün Markasının Belirtilmesi İstenebilir mi? 
400
12.E.16. Gıda Zehirlenmesi Sözleşmede Ağır Aykırılık Olarak Kabul Edilir mi? 
400
12.E.17. Normal Kahvaltı Menüsünde Uyumsuzluk İddiası 
401
12.E.18. Kahvaltıda Verilecek Peynir Çeşitleri 
401
12.E.19. Sözleşmenin İmzalanması Aşamasında Belge İstenmesi 
401
12.E.20. Diyet Kahvaltı Sayısının Belirsiz Olması 
402
12.E.21. Analizlerdeki Nakliye Malzeme Miktarı ve Mesafelerin Yaklaşık Maliyet İle Uyumlu Olup Olmaması 
402
12.E.22. Trafo Teslimi İşinde Emniyet Duvarı Yapılmasının İstenmesi 
402
12.E.23. Yenilen Yemeğin Tutanakla Tespiti Rekabete Engel midir? 
402
12.E.24. İhale Dokümanının Tüm İsteklileri Kapsayacak Şekilde Düzenlenmesi Gerekir mi? 
403
12.E.25. Zeyilname İle Plent Sayısının Artırılması 
403
12.E.26. İhale Dokümanında Analiz Formatının Verilmemesi 
404
12.E.27. Yemek İhalesinde Hem Damacana Su Hem Paket Su Öngörülmesi 
404
12.F. İLGİLİ MEVZUAT 
404
12.F.1. Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller 
404
12.F.2. Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar 
407
13.A. KANUN METNİ (İhale İlan Süreleri ve Kuralları İle Ön İlan) 
408
13.B. AÇIKLAMA 
410
13.B.1. Ön İlan Müessesesi 
412
13.B.2. Yabancı İsteklilere Açık CİF Teslimi Mal Alımları 
413
13.B.3. İlanının Yapılış Şekline İlişkin Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar 
414
a. İlanın ve İşin Yapıldığı Yerin Farklı Olması Durumu 
414
b. Basın İlân Kurumu İlan Portalında Yayınlanacak İlanlar 
414
c. İlan Verilecek Gazete ve İnternet Haber Sitesinin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar 
414
13.B.4. İlana İlişkin Tablo 
415
13.B.5. İlanlardaki Hatalı Hususların Düzeltilmesi 
416
13.B.6. Kamu İhale Bülteninde Yayınlanacak İlanlar 
416
13.B.7. İlanların EKAP Üzerinden Gönderilmesi 
417
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
418
13.C.1. Çerçeve Anlaşma Kapsamındaki İhalelerde İlana İlişkin Genel Kurallar 
418
13.C.2. İhale İptal İlanı 
418
13.C.3. İhale Sonucunun EKAP Üzerinden Bildirilmesi 
418
13.D. YARGI KARARLARI 
419
13.D.1. Zorunlu Olmadığı Halde Mahalli Gazetelere İlan Verilmesi Mümkün müdür? 
419
13.D.2. Hatalı İlanlarda İvedilik ve Devlet Yararı Bulunması 
419
13.D.3. Usulüne Uygun İlanı Yapılmamış İhalelerin Durumu 
419
13.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
419
13.E.1. Zeyilnamenin İlana Yansıyan Hususları İçin İlan Zorunluluğu 
419
13.E.2. İlan Sürelerinin Kısaltılmasında Hatalı Uygulama 
420
13.E.3. Gazete İlanının Kısa Tutularak İdari Şartnameye Atıfta Bulunulması 
420
13.E.4. Düzeltme İlanını Yapılmaması 
420
13.E.5. İş Ortaklıklarında İş Deneyim Belgelerinde Aranacak Kriterlere Yer Verilmemesi İhalenin İptaline Gerektirir mi? 
421
14.A. KANUN METNİ (Ortak Girişimler) 
421
14.B. AÇIKLAMA 
421
14.B.1. Ortak Girişim Tesis Süreci Nasıl İşler? 
422
14.B.2. İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Anlaşması ve Sözleşmesinin İçeriği 
423
14.B.3. Ortak Girişimlerde Teminatlar 
423
14.B.4. İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi 
424
14.B.5. İş Ortaklıklarının KDV Karşısındaki Durumu Nedir? 
425
14.B.6. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde İzlenecek Yöntem 
425
14.B.7. Ortak Girişimlerin Yeterliği 
426
14.B.8. Ortak girişimlerde iş bitirme belgesi nasıl düzenlenir? 
426
14.B.3. İş Ortaklılarına Hakediş Ödemesi Nasıl Yapılır? 
427
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
427
14.C.1. İş Ortaklığı Beyannamesi Nasıl Hazırlanır? 
427
14.C.2. Yapım İhalelerinde Konsorsiyum Teklifler 
428
a. Konsorsiyumların Teklif Süreci Nasıl İşler? 
428
b. Konsorsiyuma Ait Teklif Mektuplarının Şekli Nasıl Olacak? 
429
c. Konsorsiyumlarda İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler Nelerdir? 
430
d. Konsorsiyumlarda Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 
430
e. Konsorsiyumlarda İş Deneyim Müessesesi 
430
14.C.3. Ortak Girişim Yüklenimlerinde İş Deneyim Belgesi Ne Şekilde Düzenlenir? 
430
14.C.4. Ortak Girişimin Özel Ortağının Sözleşme İmzalanmadan Önce Pilot Şirketi (Ortağı) Devralması Halinde Sözleşme İmzalanabilir mi? 
430
14.C.5. Ortak Girişimlerde Ölüm, İflas ve Mahkûmiyet Halleri 
432
14.C.6. Ortak Girişimde İş Hacminin Değerlendirilmesi 
434
14.D. YARGI KARARLARI 
434
14.D.1. İş Deneyim Belgesinin Hem Konsorsiyum Ortak Hem Alt Yüklenici Sıfatıyla Düzenlenmesi 
434
14.D.2. Konsorsiyum Ortağın İhale Yasağının İptal Edilmesi 
434
14.D.3. Özel Ortağın İş Hacmine İlişkin Yeterlik Şartının Bağlanması 
435
14.D.4. Ortak Girişimin Diğer Ortağı Tarafından İşlenen Yasak Fiil Şirketi Bağlar mı? 
435
14.D.5. Ortaklık Oranlarına İlişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Herhangi Bir Beyanda Bulunulmaması Eleme Nedeni midir? 
435
14.D.6. İş Ortaklığında İş Deneyim Belgesi Kullanma Şartı 
436
14.D.7. Ortak Girişimlerde Yeterlik Bilgileri Tablosu’nu Her Ortağın Doldurması Gerekir mi? 
436
14.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
437
14.E.1. Pilot veya Koordinatör Ortağın İflası Durumunun Sözleşmeye Etkisi 
437
14.E.2. İş Ortaklığı İş Deneyiminin Kullanımı 
437
14.F. İLGİLİ MEVZUAT 
438
14.F.1. Adi İş Ortaklığının Merkezi Yurt Dışında Bulunan Ortağın Vergilendirilmesi 
438
14.F.2. İş Ortaklığının Vergilendirilmesi 
438
15.A. KANUN METNİ (Alt Yükleniciler) 
440
15.B. AÇIKLAMA 
440
15.B.1. Alt Yüklenici ile İlişkiler Konusunda İdarenin Yetkisi 
440
15.B.2. Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Uygulaması 
440
15.B.3. Yapım İhalelerinde İhaleyi Alan İş Ortaklığın Kendi Ortaklığı Alt Yüklenici Olabilir mi? 
443
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
444
15.C.1. Yapım İşleri Dışındaki İhalelerde Alt Yüklenici Kullanılabilir mi? 
444
15.C.2. Mal Alım İhalelerinde Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu 
444
15.C.3. Kimler Alt Yüklenici Olamazlar? 
444
15.C.4. Yapım İşlerinde Alt Yüklenicilere İş Bitirme Belgesi Verilmesi Şartları 
445
15.C.5. Alt Yüklenici Bakımından İhale İlanı ile Tip İdari Şartnamenin Çelişmesi Durumu 
447
15.C.6. Alt Yüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlerin Listesi Belirtilmeyerek Bu Konuda Genel Bir Beyan Verilmesi Yeterli midir? 
447
15.C.7. Alt Yüklenicinin Çalıştırdığı Personelin Çevreye Verdiği Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu Var mıdır? 
448
15.C.8. Yüklenicinin Ortakları Alt Yüklenici Olarak Çalıştırabilir mi? 
451
15.D. YARGI KARARLARI 
451
15.D.1. Yeterlik Kriterlerinin Bu Niteliklere Haiz Olmayan Ancak Özel Ortak veya Alt Yükleniciden Karşılanması 
451
15.D.2. Geçerli Bir Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi Nasıl Düzenlenmelidir? 
452
15.D.3. Kit Karşılığı Cihaz Kullanımı İhalesinde At Yüklenici Kullanımı Mümkün müdür? 
452
15.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
453
15.E.1. Alt Yüklenici Bakımından İhale İlanı ile Tip İdari Şartnamenin Çelişmesi 
453
15.E.2. Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi 
453
15.E.3. Kesinleşen İhale Kararının Yalnızca Pilot Ortağa Bildirilmesi 
453
16.A. KANUN METNİ (İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi) 
453
16.B. AÇIKLAMA 
454
16.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
454
16.C.1. İdari İşlemlerin Tesis Tarihi İtibariyle Ortadan Kalkması 
454
16.C.2. İhalenin İptali Halinde İdareden Hak Talep Edilebilir mi? 
455
17.A. KANUN METNİ (Yasak Fiil veya Davranışlar) 
455
17.B. AÇIKLAMA 
455
17.B.1. Yasak Fiil ve Davranışlara Uymayanlara Uygulanacak Müeyyideler 
456
17.B.2. Bir İhaleyi İki Teklif Verilmesi 
456
17.B.3. İhaleye Fesat Karıştırma veya Buna Teşebbüs Ekmek 
458
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
460
17.C.1. Bir İhaleye İki teklif Veren İsteklinin Geçici Teminatı İrad Kaydedilir mi? 
460
17.C.2. Aynı Teklif Zarfı İçerisinde Birden Fazla Teklif Mektubu Sunulması 
460
17.C.3. Aynı IP Adresi Üzerinden İhale Dokümanı İndirilmesinin Sonuçları 
460
17.C.4. İsteklilerin Tebligat Adresinin Aynı Olması Durumu 
460
17.C.5. İsteklilerin İhalede Sundukları Belgelerdeki Benzerlik 
461
17.C.6. Sahte Belge veya Sahte Teminat Düzenlenmesi 
461
17.D. YARGI KARARLARI 
462
17.D.1. Yasak Fiil ve Davranış Karşısında İdarenin Yetkisi 
462
17.D.2. İhaleye Fesat Karıştırma ile Birlikte İrtikap Suçunun Birlikte Oluşması 
462
17.D.3. İhaleye Girilmesinin Engellenmesi 
463
17.D.4. Pilot Ortağın İhale Yasağı 
463
17.D.5. Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi 
463
17.D.6. Sonradan Şeklen Keşif Özeti Hazırlanması 
464
17.D.7. Hakkında Kamu Davası Açılanlar İçin Yargılama Sonu Kavramı Neyi İfade Eder? 
464
17.D.8. Tehdit ve Baskı ile İhalenin Alınması 
465
17.D.9. Suç Konusu Yerdeki Yapım İşinin İhalesi 
465
17.D.10. Tehditle İhaleden Vazgeçirme 
465
17.D.11. İhaleye Girmemesi İçin Mağdurun Zorlanması 
465
17.D.12. İhaleye Girilmesinin Cürüm Yoluyla Engellenmesi 
465
17.D.13. Görevin Kötüye Kullanımı 
466
17.D.14. İmzanın Sahte Olması Belgeyi Sahte Hale Getirir mi? 
466
17.D.15. Şartnameye Uygun Olmayan Malın Satın Alınması 
466
17.D.16. Baskı ile İhaleden Vaz Geçirme Suçu 
466
17.D.17. Belediye Başkanının Kendi Ortak Olduğu Şirkete İhale Vermesi 
466
17.D.18. İhalenin Kısımlara Bölünerek Yapılması 
467
17.D.19. Kamu Zararının Belirlenmesinde Kriter Ne Olmalıdır? 
467
17.D.20. Davacı Şirketin Hukuki Durumunda Değişikliğe Yol Açmayan İşlem 
467
17.D.21. Yasak Fiil ve Davranışın Sonuçları 
468
17.D.22. Yasaklılık Sorgulama Modülü Dışında Adli Makamlarla Yazışma Yapılması Gerekir mi? 
468
17.D.23. Kamu Görevlerinden Ayrılanların İhale Yasaklarının Çerçevesi Nedir? 
468
17.D.24. Çalışma ve Sözleşme Hürriyetinin Ölçüsüz Şekilde Sınırlandırılması 
469
17.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
469
17.E.1. Aynı İstekli Tarafından İki Teklif Verilmesi 
469
17.E.2. 17/d Durumunda Teminat İrad Kaydedilir mi? 
470
17.E.3. Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Şirket Müdürlerinin Aynı Olmaması 
470
17.E.4. Her İki Şirketteki Baskın Ortağın Aynı Olması 
470
17.E.5. Birden Fazla Teklif Verme Kapsamının Çerçevesi 
471
17.E.6. Kuruşuna Kadar 23 İsteklinin de Aynı Teklifi Sunması 
471
17.E.7. Aynı Adreste Başka Firmaların Faaliyet Göstermesi Mümkün müdür? 
471
17.E.8. İhale Mevzuatı ile İlgisi Olmayan Kamu Davası 
472
17.F. İLGİLİ MEVZUAT 
472
17.F.1. İhaleye Fesat Karıştırma (5237 S. TCK) 
472
18.A. KANUN METNİ (Uygulanacak İhale Usulleri) 
473
18.B. AÇIKLAMA 
473
18.B.1. Kamuda İhalesiz İş Görmenin Mali Boyutu 
473
18.B.2. İhale Usulü Nasıl Belirlenecek? 
477
18.B.3. İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar 
478
18.B.4. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak İhale Usulü 
479
18.B.5. Elektronik İhale Nasıl Yapılır? 
480
18.B.6. Elektronik Eksiltme Yöntemi 
483
18.B.7. Enerji Arz Güvenliğini Sağlamaya Yönelik İhaleler 
484
18.B.8. Elektrik Enerjisi Alımı İhalelerinde Teklif Birim Fiyata Dâhil Giderlerin Belirlenmesi ve Enenjinin Kesinkisiz Sağlanması 
484
18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
485
18.C.1. Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İhaleleri 
485
18.C.2. Yıllara Sari Hizmet İhaleleri Belediyelerde Nasıl Uygulanacak? 
485
18.C.3. Akaryakıt Alım İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar 
485
18.C.4. Birden Fazla Yıla Sari Mal ve Hizmet İhaleleri 
486
18.C.5. Hizmet İhalesi Kapsamında İstihdam Edilen Taşeron Personel Banka Promosyonu Alabilir mi? 
486
18.C.6. Kat Karşılığı İnşaat İşleri İhaleleri 
486
18.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
487
18.D.1. Elektronik İhalelerde Teminatı Gelir Kaydı 
487
18.D.2. Önceki Yıllar İş Hacmi Bilgilerinin Sunulması 
487
18.D.3. Temsile Yetkili Olunduğunun Ticaret Sicil İnternet Adresinden Teyit Edilmesi 
487
18.D.4. Yemek İhalesinde İşin Süresinin Tamamını Kapsar Şekilde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenmesi 
487
18.D.5. Elektronik İhalede Ekonomik Ve Mali Yeterlilik 
488
18.D.6. Komisyon Kararının Önceden Öğrenilmesi Gizliliğin İhlali Anlamı Taşır Mı? 
488
18.D.7. Yasaklama Kararının Yayımlandığı Tarih İle E–Teklif Tarihinin Aynı Olması 
488
18.D.8. EKAP’a Yüklenen Yeterlik Bilgileri Tablosu Bilgi Tamamlama Kapsamına Konu Edilebilir Mi? 
489
18.D.9. Elektronik İhalede Yasaklılık Sorgusu 
489
18.D.10. Elektronik İhalelerde Teklif Mektubunun e–imza İle İmzalanması 
489
18.D.11. Elekronik İhalede Gerçek Olmayan Yerli Malı Belgesinin Beyanı 
490
18.D.12. Temsil Ve Yönetime Yetkili Ve Şirketin %51 Hissesine Sahiplik Şartı 
490
18.D.13. Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Değerlendirilmesi 
490
19.A. KANUN METNİ (Açık İhale Usulü) 
491
19.B. AÇIKLAMA 
491
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
492
19.C.1. Açık İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci 
492
19.D. YARGI KARARLARI 
494
19.D.1. Yabancı Firmalardan CİF Teslimi Mal Alımlarında Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Vergiler Bütçeden Ödenebilir mi? 
494
19.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
494
19.E.1. Numuneler Üzerinden Yapılacak Değerlendirme Sonucunda Uygunluk Belgesi Verilmesi 
494
19.E.2. Belediyenin Sağlık Personeli İstihdam İhalesi 
494
20.A. KANUN METNİ (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü) 
494
20.B. AÇIKLAMA 
495
20.B.1. Ön Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
496
20.B.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Puanlama Yönteminin Uygulanması 
497
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
499
20.C.1. Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci 
499
20.C.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 
500
20.C.3. Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler 
501
20.C.4. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması 
502
20.D. YARGI KARARLARI 
503
20.D.1. Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesinin Ön Yeterlik Kapsamında İstenmesi 
503
20.D.2. Belli İstekliler Usulü ile Yapılan İhalede Geriye Dönük İşlem Yapılması Mümkün müdür? 
503
20.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
504
20.E.1. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Zorunlu İptal Nedeni 
504
21.A. KANUN METNİ (Pazarlık Usulü) 
504
21.B. AÇIKLAMA 
505
21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
510
21.C.1. Pazarlık Usulünün Uygulanmasına İlişkin Şematik İhale Süreci 
510
21.C.2. Pazarlık İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması 
511
21.C.3. İlan Edilmeyen Pazarlık İhalelerine Ait Doküman EKAP’ta Görülebilir mi? 
511
21.C.4. Pazarlık Usulü ile İhale Edilebilecek Yapım İşleri Nelerdir? 
512
21.C.5. Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanması Esasları 
512
21.C.6. 21/(b),(c) ve (f) Kapsamındaki Mal Alım İhalelerinde Kesin Teminat Alınması ve Sözleşme İmzalanması 
513
21.C.7. Sözleşme Yapılmayan Durumlarda Kanunun 10’uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) Bentlerinde Sayılanlardan Olmadığının Tevsiki Gerekir mi? 
514
21.D. YARGI KARARLARI 
514
21.D.1. Sel Felaketine Uğrama İhtimalinin Yüksek Olması Durumu 
514
21.D.2. İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin Davet Edilmemesi Mevzuata Uygun mudur? 
515
21.D.3. İhaleye Katılmak İstediği Halde Davet Edilmeyen İstekli Bulunması Karşısında İhalenin İptali Gerekir mi? 
515
21.D.5. Açık İhalede Verilen Tekliflerin Şartnameye Uygun Olmaması 21–b Pazarlık İhalesine Gerekçe Oluşturur mu? 
516
21.D.6. İhale Usulünün Seçiminin ve Uygulanmasının Kamu Görevlilerine Etkisi 
516
21.D.7. İlan Edilmeyen 21/b İhalesinde Davet ve İhale Günü Arasında Süre Şartı Var mı? 
517
21.D.8. İhale Usulünün Seçiminin ve Uygulanmasının Kamu Görevlilerine Etkisi 
517
21.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
517
21.E.1. “İdarece Öngörülmeyen Olay” İfadesinden Ne Anlaşılması Gerekir? 
517
21.E.2. Üç Aylık İhtiyaç İçin Pazarlıkla (21–b) İhale Yapılması Mümkün müdür? 
518
21.E.3. Altı Aylık Süre 21/B İçin Makul Bir Süre midir? 
518
21.E.4. Şikayetçi Firmanın Pazarlığa Davet Edilmemesi 
518
21.E.5. Aşırı Yağış Düşmesi, 21/b Uygulamasını Gerektirir mi? 
519
21.E.6. Kanunun Aradığı Anlamda İvedi Durumun Olmaması 
519
21.E.7. Uyumun ve Standardizasyonun Sağlanmasının Ölçütü 
520
21.E.8. Önceden Öngörülmeyen Olay 
520
21.E.9. İptal Edilen Açık İhale Usulünde En Düşük Teklifi Veren İsteklinin Davet Edilmemesi 
520
21.E.10. Pazarlık Uygulamasında Fiyat Görüşmesi Yapılmaması 
521
21.E.11. Oniki Firmaya Davetiye Mektubu Gönderilmesi 21/B Uygulamasına Gerekçe Oluşturabilir mi? 
521
21.E.12. Yıllık Kalorifer Yakıtı İhtiyacı Pazarlıkla Karşılanabilir mi? 
522
21.E.13. Sel Felaketinden Zarar Gören Yolların Onarımı 
522
21.E.14. Tek Teklif ile Sonuçlandırılan Pazarlık Uygulaması 
522
21.E.15. Vaki Bebek Ölümleri ile Somutlaşan Can Kaybı Tehlikesini Önlemeye Matuf Hususlar 
523
21.E.16. Yeni Açılacak Hastaneye Ait Cihazların İhalesi Pazarlıkla Yapılabilir mi? 
523
21.E.17. Hastanenin Bakım Onarım İşleri 21/b Kapsamında İhale Edilebilir mi? 
523
21.E.18. Dünya Su Forumu Etkinliği Pazarlığa Konu olabilir mi? 
524
21.E.19. Formula 1 Pisti Bağlantı Yolları İhalesi Pazarlıkla Yapılabilir mi? 
524
21.E.20. Su Baskını Riski Ani ve Beklenmeyen Bir Olay Olarak Değerlendirilebilir mi? 
524
21.E.21. Ödeneğin Üniversite Bütçesine Aktarılması 21/b’ye Gerekçe Oluşturur mu? 
524
22.A. KANUN METNİ (Doğrudan Temin) 
525
22.B. AÇIKLAMA 
526
22.B.1. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacak? 
535
22.B.2. Doğrudan Teminde 22/D Dışındaki Alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılır? 
536
22.B.3. Kamu Sosyal Tesisleri İçin Yapılacak Alımlar 
539
22.B.4. Sözleşmesi Bulunmayan Doğrudan Temin Yapım İşleri 
539
22.B.5. Mahalli İdareler Personel İstihdamına İlişkin Hizmetleri Kendi Şirketinden Alırken Hangi Doğrudan Temin Yöntemini Kullanacak? 
540
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
541
22.C.1. Orman İşlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları 
541
22.C.2. Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir? 
542
22.C.3. Küçük Ölçekli Belde Belediyelerinin Akaryakıt Alımları 
544
22.C.4. Mutemet Avansları Uygulaması (Ön Ödeme) 
544
22.C.5. Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Uygulaması 
545
22.C.6. Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyiti Zorunluluğu Var mıdır? 
547
22.C.7. Doğrudan Temin Kayıt Formu 
547
22.C.8. Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı Verilmesi Mümkün müdür? 
547
22.C.9. Doğrudan Teminlerde İş Deneyim Düzenlenebilir mi? 
548
22.C.10. Doğrudan Temin Kapsamında Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi? 
548
22.C.11. Doğrudan Temin İle Yabancı İstekliden Döviz Cinsinden Alım Yapılabilir mı? 
549
22.D. YARGI KARARLARI 
552
22.D.1. Alımların Herhangi Bir Zorunluluk Olmamasına Rağmen Kısımlara Bölünmesi 
552
22.D.2. Doğrudan Temin Usulünde Yasaklık Kapsamı Nedir? 
552
22.D.3. Doğrudan Temin Uygulamasında Fiyat Farkı Verilmesi Koşulu 
553
22.D.4. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmayan Doğrudan Temin Uygulaması 
553
22.D.5. Parasal Limitlerin Altında Kalmak İçin Kısımlara Bölmek Suretiyle İhale Edilmesi 
553
22.D.6. Limiti Aşan Malzeme Alımı 
554
22.D.7. Temsil Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin Alımları 
554
22.D.8. İhalesiz Mal Alımı 
554
22.D.9. Doğrudan Temin İşlerinde Fiyat Farkı Verilmesi Mümkün müdür? 
555
22.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
555
22.E.1. Bilgisayar Yazılımının 22/b Kapsamında Tedariki 
555
22.E.2. Sanat Eserlerinin Doğrudan Temin Kapsamında Yapılmasının Koşulu 
555
22.E.3. Uyum ve Standardizasyonunun Sağlanması Zorunluluğu Nasıl Belirlenecek? 
556
22.E.4. İlave Trafik Sinyalizasyon Malzemelerinin 22/C Kapsamında Yapılması 
556
22.E.5. Doğrudan Temin Alımları Şikayete Konu Olabilir mi? 
557
22.E.6. Doğrudan Temin İş Bitirme Belgelerinin Geçerliliği 
557
22.F. İLGİLİ MEVZUAT 
557
22.F.1. Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ 
557
23.A. KANUN METNİ (Tasarım Yarışmaları) 
563
23.B. AÇIKLAMA 
563
23.B.1. Tasarım Yarışmalarının İlanı 
564
23.B.2. Tarafların Hak ve Sorumlulukları 
565
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
566
23.C.1. Proje Yarışma Ödül Giderlerinin Ödenmesinde Aranacak Belgeler Nelerdir? 
566
23.C.2. Satın Alımlar ve Yarışma Türleri 
566
23.C.3. Yarışma Şartnamesine İşin Kontrol Hizmetleri de Dâhil edilebilir mi? 
568
23.D. YARGI KARARLARI 
568
23.D.1. Uluslararası Yarışma Şeklinde Yapılan İhalelerin Yabancı İstekliye Kapanması Mümkün müdür? 
568
23.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
568
23.E.1. Tasarım Yarışmaları Şikâyete Konu Olabilir mi? 
568
23.F. İLGİLİ MEVZUAT 
569
23.F.1. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği 
569
24.A. KANUN METNİ (İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar) 
570
24.B. AÇIKLAMA 
571
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
571
24.C.1. Mal Alım İhalelerinde Yeterlilik Kapsamında İstenecek Belgelerin Şartnamede ve İlanda Belirtilmesi 
571
24.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
573
24.D.1. İlanla Şartname Arasındaki Çelişki 
573
24.D.2. Yerli İstekliye Açıklığın Belirtilmemesi 
573
24.D.3. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Hususların İlanda Yer Verilmesi 
573
24.D.4. İlanda Belirtilen Bir Hususa Şartnamede Yer Verilmemesi 
574
24.D.5. Kanuna Aykırı İlan 
574
24.D.6. Mesleği ve Teknik Yeterliğin İlanda Gösterilmemesi 
574
24.D.7. İhale Usulünün İhale İlanında Belirtmemesi 
574
24.D.8. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Ne Şekilde Belirleneceğine İlanda Yer Verilmemesi 
575
24.D.9. İhale Saati ile Teklif Verme Saati Arasında Fark Olması 
575
24.D.10. Sözleşme Türünün İlanda ve İdari Şartnamede Farklı Düzenlenmesi 
575
24.D.11. İhale İlanında Bulunmayan Düzenleme 
575
25.A. KANUN METNİ (Ön Yeterlik İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar) 
575
25.B. AÇIKLAMA 
576
25.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
577
25.C.1. Yeterlik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterlere İlan Metninde Yer Verilmemesi 
577
26.A. KANUN METNİ (İlanın Uygun Olmaması) 
577
26.B. AÇIKLAMA 
577
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
577
26.C.1. Düzeltilme İlanı Nasıl Yapılır? 
577
26.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Düzeltme İlanı 
579
26.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
579
26.D.1. Düzeltme İlanı Yapılmamasının Sonuca Etkili Olmaması 
579
26.D.2. İlan Bedeli ve Adı Belirtilmemiş Benzeri Giderlerin Teklife Dahil Edilemeyeceği 
579
27.A. KANUN METNİ (İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar) 
580
27.B. AÇIKLAMA 
581
27.B.1. İdari Şartnamelerin Hazırlanması 
582
27.B.2. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Hazırlanması ve EKAP’dan İndirilmesi 
582
27.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
583
27.C.1. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği 
583
27.C.2. Mal Alımlarında Teknik Şartnamenin İçeriği 
583
27.C.3. Teknik Şartnameler İhale Yoluyla Hizmet Sunucularına Hazırlattırılabilir mi? 
584
27.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
584
27.D.1. Hesap Özetinin Ciroya Eşdeğer Belge Olarak Kabul Edilmesi Mümkün müdür? 
584
27.D.2. İlaçlama Maliyetinin Belirsizliği İhalenin İptalini Gerektirir mi? 
585
27.D.3. Dokümanda Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflara Yer Verilmediği İddiası 
585
27.D.4. Başlangıç Günü Ayın İkinci Günü Olan Hizmet İhalesinde Teklif Sütunu 
585
27.D.5. Dozimetri Sistemi İhalesine İlişkin Şartnamenin Hazırlanması 
586
27.D.6. Sağlık Bakanlığı Genelgesine Aykırı Şartname Düzenlenmesi 
586
28.A. KANUN METNİ (İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi) 
587
28.B. AÇIKLAMA 
587
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
588
28.C.1. Dokümanın CD Ortamında Hazırlanması ve İdarelerce Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri 
588
28.C.2. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi ve EKAP Üzerinden İndirilmesi 
589
28.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
589
28.D.1. Doküman Bedelinin Belirlenmesinde Makulün Sınırı Nedir? 
589
28.D.2. İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin İştirakçiye Teslim Edildiğinin Teyidi 
590
29.A. KANUN METNİ (İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama Yapılması) 
590
29.B. AÇIKLAMA 
591
29.B.1. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması 
591
29.B.2. Elektronik İhalelerde Dokümanda Değişiklik 
592
29.B.3. İhale Dokümanının Kesinleşme Günü 
592
29.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
592
29.C.1. Şikayet Üzerine Dokümanda Değişiklik Yapılması 
592
29.C.2. İşyerinin Görülmesine İlişkin Düzenleme 
593
29.D. YARGI KARARLARI 
593
29.D.1. Zeyilname Yerine İstekliye Bilgi Verilmesi ile Yetinilmesi 
593
29.D.2. Zeyilname ile Getirilen Değişikliklerin İhaleye Katılımı Engellemesi 
594
29.D.3. Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Hususlar Doküman İtirazına Konu Olabilir mi? 
594
29.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
595
29.E.1. İlanda Yer Alması Gereken Hususların Zeyilname ile Değiştirilmesi ve Düzeltme İlanı Yapılmaması İhaleyi Geçersiz Kılar mı? 
595
29.E.2. Zeyilnamenin Rekabet ve Eşiklik Kuralını Zedelemesi 
595
29.E.3. Zeyilname ile Yapılan Değişikliklerin Teklif Mektubuna Yansıtılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 
596
29.E.4. Zeyilnamenin Doküman Satın Alana Bildirilmesi 
596
29.E.5. Zeyilnamede Yeterli Süre Verilmemesi 
596
29.E.6. İhale Saatinin Değiştirilmesinin Zeyilname Gerektirdiği 
596
29.E.7. Dokümana İlişkin Tereddütlerin Giderilmesinin Yolu 
596
29.E.8. Zeyilnamenin İhale Tarihinden Bir Gün Önce Yayımlanması 
597
29.E.9. İhale Gününden Sonra Dokümana İlişkin İtiraz 
597
29.E.10. Zeyilnamenin Eksik Yapılması 
597
29.E.11. Zeyilnamenin Rekabete Aykırı Olması 
598
29.E.12. İdare Açıklamasının Doküman Alan Tüm İsteklilere Gönderilmemesi 
598
29.E.13. Düzeltme İlanı Yerine Zeyilname Yapılması 
598
30.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması) 
599
30.B. AÇIKLAMA 
599
30.B.1. Teklifin Dili ve Geçerlilik Süresi 
600
30.B.2. Teklifte Geçerli Para Birimi 
600
30.B.3. İsteklilerce Belgelerin Sunuluş Şekli 
600
30.B.4. Elektronik Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması 
603
30.B.5. İhalenin Kısmi Teklife Açılması 
604
1. Mal ve Hizmet İhalelerinde Kısmi Teklif Uygulanması 
604
2. Yapım İşlerinde Kısmi Teklif Uygulaması 
605
30.B.6. Alternatif Teklif Uygulamasının Detayları 
607
30.B.7. İstekli Teklif Mektubu ile Neyi Taahhüt Eder? 
608
30.B.8. Teklif Zarfı Nasıl Mühürlenir? 
609
30.B.9. Tek Zarf Esası 
609
30.B.10. Tekliflerin Son Verilme Tarih ve Saati 
609
30.B.11. Zarfın Şekil Şartları 
609
30.B.12. İstekli Hangi Belgelerle Teklifini Sunacak? 
610
30.B.13. Kamu İhale Uygulamalarında Şirketler Hukuku İşlemleri 
612
30.B.14. Yabancı İsteklilerin EKAP Kaydı Nasıl Yapılır? 
615
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
615
30.C.1. Teklif Mektubunun Şekil ve İçerik Şartları Nasıl Olmalıdır? 
615
30.C.2. İsteklinin Teklif Kontrol Çizelgesi 
616
30.C.3. Yapım İşlerinde Karma Teklif Alınabilir mi? 
618
30.C.4. Şirket Bölünmelerinde Bölünen Şirketin İş Deneyimi, Cirosu Bilançoları Nasıl Bölüştürülecek? 
620
30.D. YARGI KARARLARI 
624
30.D.1. Şirketi Münferiden Temsile Yetkili Olan Şahıs İhaleye Teklif Verebilir mi? 
624
30.D.2. Şirket Birleşmelerinde Tasfiyesiz Sona Erme Hâli 
624
30.D.4. İsteklinin Faaliyet Gösterdiğine İlişkin Belgenin Tevsik Edilmemesi 
625
30.D.5. İstekli Olabileceklerin Faaliyet Konularının Tevsikinde Yaşanan Sorunlar 
625
30.D.6. Ortaklık Payları Arasındaki Uyumsuzluk Bilgi Eksikliği Kabul Edilebilir Mi? 
626
30.D.7. Hâkim Ortağın Ülkemizde Payları İktisap Edilen Bağlı Ortağın Yabancı Ülkede Kayıtlı Olması Halinde Tescil Zorunlu Mudur? 
626
30.D.8. Şirket Faaliyet Alanında Bulunmayan İş İçin İhaleye Girebilir mi? 
627
30.D.9. Teklif Cetvelinde Virgülden Sonra İki Hane Yazılması Mümkün müdür? 
627
30.D.10. Teklif Mektuplarında Şekil Şartı 
628
30.D.11. Teklif Mektubuna Rakamla ve Yazıyla Farklı Tutar Yazılması 
628
30.D.12. Teklifin İmza Yetkisi Alınan Şirket Müdürü Tarafından Verilmesi 
628
30.D.13. Teklifte TC Kimlik Numarasının Olmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 
628
30.D.14. Yemek İhalesinde Asgari İşçilik Ücretinin Dönemsel Değişiklikleri Teklife Nasıl Yansıtılacak? 
628
30.D.15. Bölünme Suretiyle İş Deneyimin Kullanımı 
629
30.D.16. Yeterlik Bilgileri Tablosu Bilgi Eksikliği Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 
629
30.D.17. İsteklinin Oda Kayıt Sicil Belgesinin İncelenmesi 
630
30.D.18. Anonim şirketlerde Pay Defterinin Teklif Dosyası Ekinde Sunulmaması 
630
30.D.19. İlk Oturumda Fiyat Bileşenleri Tablosunun Sunulmaması 
630
30.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
631
30.E.1. Basiretli Tacir Gibi Davranılarak Oluşturulabilecek Teklif Bedeli 
631
30.E.2. Teklif Zarfının Yapıştırılan Yerinin İmzasız Olması İhale Dışı Bırakılmasını Gerektirir mi? 
631
30.E.3. Kamyonetlere İlişkin Giderlerin Yükleniciye Ait Olması 
631
30.E.4. Teklif Mektubuna “Dört Yeni Kuruş” Yazılması Gerekirken “Sıfır Dört Yeni Kuruş” Yazılması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 
632
30.E.5. Hatalı Teklif Mektubu Sunulması 
632
30.E.6. Katalogların Türkçe Tercümelerinin Yeminli Tercüman Tarafından Yapılmaması 
632
30.E.7. Kuruş Hanesinin Bulunmaması Eksiklik Sayılır mı? 
632
30.E.8. Dokümanda Cihazların Teslim Yerlerinin Tam Olarak Belirtilmemesi 
633
30.E.9. Teklif Zarfında Adres Olmamasının Hükmü 
633
30.E.10. Açık Adres İfadesinden Anlaşılması Gereken 
633
30.E.11. İhale Saati ile Son Teklif Verme Saatinin Farklı Belirlenmesi 
634
30.E.12. İstanbul İlinde Tek İl Sağlık Müdürlüğü Bulunduğundan Zarfın Kabulü Gerekeceği 
634
30.E.13. Kamu Kurumlarının İstekli Sıfatıyla Teklif Vermeleri Mümkün müdür? 
634
30.E.14. Çalışma Saatlerinin Sonradan Değiştirilmesi Halinde İhale Saati 
635
30.E.15. İhale Konusu Alanda Faaliyette Bulunmanın Tevsiki 
635
30.E.16. Vekaleten Teklif Verilmesinde Gerekli Belgeler 
635
30.E.17. Kendi Malı Olan Araçların Tevsiki 
636
30.E.18. TC Vatandaşı Olmayanların TC Kanunlarına Göre Kurulan Şirketlerin Sunacakları Belgeler 
636
30.E.19. Teklif Mektubunda Yetkisiz İmza 
636
30.E.20. Geçerli Bir Teklifte Bulunması Gereken Hususlar 
637
31.A. KANUN METNİ (Başvuru Belgelerinin Sunulması) 
637
31.B. AÇIKLAMA 
637
31.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
638
31.C.1. Teklif Zarfının Üzerinde “Başvuru Zarfı” Yerine “Teklif Dosyası” Yazması Başvuruyu Değerlendirme Dışı Tutar mı? 
638
31.C.2. Başvuru Zarfının Üzerinde İdarenin Adının Yanlış Yazılması 
638
32.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Geçerlilik Süresi) 
639
32.B. AÇIKLAMA 
639
32.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
639
32.C.1. İhale Sürecinin Uzaması Sonucunda Teklif Geçerlilik Süresinin Dolması 
639
32.D. YARGI KARARLARI 
640
32.D.1. Tekliflerin Geçerlik Süresi ile Teminatın Geçerlilik Süresinin Uyuşmaması 
640
32.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
640
32.E.1. Tekliflerin Geçerlik Süresinin Uzatılmasında İdari Şartnamede Belirtilen Süre Aşılabilir mi? 
640
32.E.2. Teklif Geçerlilik Süresinin Yazı ve Rakamla Yazılması 
640
32.E.3. Teklif Geçerlilik Süresinin Sadece Rakam ile Yazılması 
641
32.E.4. Teklif Geçerlik Süresini Karşılamayan Geçici Teminat Mektubu 
641
32.E.5. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılmaması 
641
33.A. KANUN METNİ (Geçici Teminat) 
641
33.B. AÇIKLAMA 
641
33.B.1. Geçici Teminatlara İlişkin Genel Esaslar 
642
33.B.2. Elektronik İhalelerde Geçici Teminatlar 
642
33.B.3. Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Teminat Alınacak mı? 
643
33.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
643
33.C.1. Ortak Girişimlerde Geçici Teminat Nasıl Verilir? 
643
33.C.2. Geçici Teminatın Teslim Yeri 
644
33.C.3. Geçici Teminat Mektuplarının Süresi 
644
33.C.4. Elektronik İhale Uygulamasında Geçici Teminatlar Nasıl Alınacak? 
644
33.D. YARGI KARARLARI 
645
33.D.1. Geçici Teminat Mektubundaki Eksiklik 
645
33.D.2. İptal Edilen İlk İhale İçin Verilen Geçici Teminatın İkinci İhale İçin Kullanılması 
645
33.D.3. Teminat Mektubunda İşin Adının Eksik Yazılması 
646
33.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
646
33.E.1. Geçici Teminatın Teklifi Karşılamaması 
646
33.E.2. Geçici Teminatın Limit İçermesi 
646
33.E.3. Teminat Mektubundaki Geçerlilik Süresinin Rakamla Yazılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 
646
33.E.4. Teminat Mektubundaki Şekli Eksiklik 
647
33.E.5. Geçici Teminat Mektubunun Geçerlilik Karinesi 
647
33. F. İLGİLİ MEVZUAT 
647
33.F.1. Teminat Mektupları İçin Ödenen Komisyon, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna Edilir mi? 
647
34.A. KANUN METNİ (Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler) 
648
34.B. AÇIKLAMA 
648
34.B.1. Kefalet Sigortası Kapsamında Düzenlenen Kefalet Senetleri Teminat Yerine Geçer mi? 
649
34.B.2. Teminat Olarak Teslim Edilen Nakit Dışındaki Değerler İçin Saymanlıklarca Yapılması Gereken İşlemler 
651
34.B.3. Bütçe Emanetinde Kayıtlı Müteahhit Alacaklarının İhalelerde “Geçici Teminat” Olarak Kabul Edilmesi Mümkün müdür? 
652
34.B.4. Teminatların Değiştirilmesi Mümkün müdür? 
653
34.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
653
34.C.1. Geçici Teminatların İade Süreci 
653
34.C.2. Yabancı Para Birimi Cinsinden Nakit Teminat Alınması 
653
34.C.3. İhale Teminatlarına Haciz Uygulanmasında Yüklenici Bünyesinde Çalışan İşçilere Ait Ücretlerin Durumu 
654
34.D. YARGI KARARLARI 
656
34.D.1. Teminatı Normal Süresinde Çözmeyen İdarenin Yükümlülüğü 
656
34.D.2. Mektubu Veren Bankanın Masrafları, Teminat Mektubunu Haksız Yere Elinde Tutan İdareden İstenebilir mi? 
657
34.D.3. Kusura Dayalı Biçimde Teminat Mektubunun Geç İadesi 
657
34.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
657
34.E.1. Birinci Oturumun Ardından Birinci ve İkinci Avantajlı Dışındaki İsteklilerin Teminatları İade Edilir mi? 
657
34.E.2. İhale Kararı Verilmeden İhale Dosyası ile Teminatın İadesi 
658
35.A. KANUN METNİ (Teminat Mektupları) 
658
35.B. AÇIKLAMA 
658
35.B.1. Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları ve İpotek Senetlerinin Tasfiyesi Hakkında Yapılacak İşlemler 
659
35.B.2. Kefalet Senetlerinin Güvenli Elektronik İmza İle Düzenlenmesi 
660
35.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
660
35.C.1. Teminat Mektuplarının Şekli 
660
35.D. YARGI KARARLARI 
662
35.D.1. Süresiz Teminat Mektubu İstemi 
662
35.D.2. Banka Teminat Mektuplarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi 
662
35.D.3. Teminat Mektuplarının Zaman Aşımı Bakımından Asıl Sözleşmenin Tabi Olduğu Uygulama Şekliyle Bağlı Tutulması 
662
35.D.4. Teminat Mektuplarının Avans Teminat Mektuplarından Farklı Olduğu 
662
35.D.5. Teminat Mektubuna Faiz Yürütülmesi 
663
35.D.6. Teminat Mektubunun Sahte Olması 
663
35.D.7. Teminat Mektupların Süresi 
663
35.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
663
35.E.1. Süre Yönünden Standart Forma Uymayan Geçici Teminat Mektubunun Kabulü 
663
35.E.2. Teminatla Banka ve Şube Limitine Yer Verilmesi 
664
35.E.3. Teminat Mektubu Standart Forma Uymayan İstekliye Sözleşme İmzalanması 
664
35.E.4. Kesin Teminat Mektubunda Geçerlilik Süresinin Bulunmaması 
664
35.E.5. Teminat Mektubundaki Noksanlıklar 
664
35.E.6. Standart Forma Uygun Olmayan Teminat Mektupları 
665
35.E.7. Teklif Mektubu Geçerlik Süreleri 
665
35.E.8. Teminat Mektubu Geçerlilik Tarihinin Sehven 10 Gün Sonra Belirlenmesi 
665
35.F. İLGİLİ MEVZUAT 
666
35.F.1. Kefalet Sigortası Genel Şartları 
666
36.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Alınması ve Açılması) 
667
36.B. AÇIKLAMA 
667
36.B.1. Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi 
668
36.B.2. Elektronik İhalelerde e–Tekliflerin Açılması Süreci 
669
36.B.3. EKAP Elektronik İhale Süreci 
669
36.B.4. EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar 
672
36.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
673
36.C.1. Belgelerin İdarelerce Teyit Ettirilmesi Mümkün müdür? 
673
36.C.2. Pazarlık Usulüyle Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Usulü 
673
36.C.3. Şekil Şartlarına Uygun Olmayan Zarflar Nasıl İade Edilecek? 
674
36.C.4. Kısmi Teklife Açık İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Usulü 
674
36.D. YARGI KARARLARI 
674
36.D.1. Yeterlik Belgesini Sunmayan Firma Teklifi Değerlendirilir mi? 
674
36.D.2. Teklif Mektubunun On Dakikalık Gecikme ile Verilmesi 
675
36.D.3. Dokümanda Engelli İşçi Sayısı Belirtilmemiş İse Teklif Nasıl Hazırlanır? 
675
36.D.4. Ortaklık Durum Belgesi'nin Sunulmaması Teklifi Geçersiz Yapar mı? 
675
36.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
676
36.E.1. Yeterlik Belgesinde Bilgi Tamamlama Süreci 
676
36.E.2. Teklif Mektubunun Geçerlilik Karinesi 
676
36.E.3. İsteklilerin İhale Salonuna Alınmaması 
676
36.E.4. Firma Kârı ve Amortisman Gideri İçin Ayrı Bir Sütun Açılması Mümkün müdür? 
676
36.E.5. Birinci Oturumda En Avantajlı Teklif Belirlenir mi? 
677
36.E.6. Şekil Şartlarına Uymayan Zarfların Sehven Açılması 
677
36.E.7. İdarenin Adresinin Detaylı Şekilde Yazılmaması 
677
36.E.8. Tekliflerin Alınması ve Açıklanması Aşamasında Açıklama Keyfiyeti 
678
36.E.9. Geçici Teminata İlişkin Belgenin Teklif Mektubu Kapsamında Sunulmaması 
678
37.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Değerlendirilmesi) 
678
37.B. AÇIKLAMA 
679
37.B.1. Tekliflerin Değerlendirme Aşamaları 
680
A. Teklif ve Başvuru Zarflarının İdarece Alınmasına İlişkin Akış Şeması 
680
B. Teklif Zarflarının Komisyonca Alınması ve Açılması Aşamaları (1. Oturum) 
680
37.B.2. Kısmi Tekliflerin Değerlendirilmesi 
681
37.B.3. İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi 
682
37.B.4. Bilgi ve Belge Tamamlatma Müessesesi 
682
37.B.5. Tekliflerin Değerlendirmesi Kapsamında EKAP’a Girilmesi Gereken Hususlar 
683
37.B.6. Elektronik İhalelerde e–Tekliflerin Değerlendirilmesi 
683
37.B.7. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi 
685
37.B.8. Bilanço ve Eşdeğer Belgeler İle İş Hacmini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi 
685
37.B.9. Mal Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Durumu 
686
37.B.10. Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Durumu 
687
37.B.11. Aritmetik Hata ve Yuvarlama 
689
37.B.12. İş Hacminin Değerlendirilmesinde Ortak Olduğu Girişime Ait İş Hacmi Değerlendirilir mi? 
690
37.B.13. Belgelerde T.C. Kimlik Numaraları Yoksa Teklif Değerlendirme Dışı Tutulur mu? 
691
37.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
691
37.C.1. Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 
691
37.C.2. Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 
695
37.C.3. Mal Alımlarında İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 
698
37.C.4. Yapım İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesinde ve Değerlendirilmesinde Yaşanan Tereddütlü Hususlar 
700
37.C.5. İş Ortaklığında İş Deneyimin Değerlendirilmesi 
705
37.C.6. Yerli İstekli ve Yerli Malına Fiyat Avantajı 
706
37.C.7. Yapım İhalelerinde Uygulanacak Benzer İş Düzenlemesi 
707
37.C.8. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi Şartları 
715
37.C.9. Hizmet İhalelerinde Benzer İşe İlişkin Hususlar 
716
37.C.10. Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik 
716
37.C.11. En Düşük Teklifin Yaklaşık Maliyet Değerinden Yüksek Olması Durumu 
718
37.C.12. Alt Yüklenicilerin İş Bitirme Belgesi Başvuruları 
718
37.D. YARGI KARARLARI 
719
37.D.1. İsteklinin Numuneleri Teslim Etmemesi Nedeniyle Değerlendirme Yapılmaması 
719
37.D.2. Benzer İş Tanımına İtirazın Zamanlaması 
719
37.D.3. Mal Alımlarında Yapım İş Bitirme Belgesi Sunulması 
719
37.D.4. İş Bitirme Üzerinde Ayrıştırma Yapılması 
720
37.D.5. Kendi Malı Olarak Sunulan Eskavotörün Kapasitesine İlişkin Belirsizlik 
720
37.D.6. İş Deneyimi Kullanılacak Ortağın Şirkete Temsile Yetkisi Olmaması 
720
37.D.7. İş Bitirmesi Benzer Nitelikte Olmayan İstekliye İhale Verilmesi 
721
37.D.8. İş Deneyim Belgesi Ayrıştırılamıyor İse Tamamı Benzer İş Olarak Değerlendirilebilir mi? 
721
37.D.9. Şirket Devirlerinde İş Bitirmenin Kullanımı 
722
37.D.10. Faaliyet Alanı Değerlendirmesinde Eksik İnceleme 
722
37.D.11. Sehven Hatalı Düzenlenen Yeterlik Belgesi 
722
37.D.12. Teklif Geçerlik Süresinin Dolmasında Geçerlilik Süresinin Uzatılması 
722
37.D.13. Hangi Hallerde Yeterlik Bilgileri Tablosu Eksikliği Tamamlatılabilir? 
722
37.D.14. Bedel Yerine Paylaşım Oranları İçeren Sözleşmeye Dayalı İş Bitirme 
723
37.D.15. Katalog Üzerinde İşaretleme Yapılmaması Elenme Gerekçesi Olur mu? 
723
37.D.16. İptal Edilen İş Deneyim Belgesinin İhaleye Sunulması 
723
37.D.17. Klinik Çalışmaların Uluslararası Alanda Kabul Görmüş Olup Olmadığının İncelenmesi Prosedürü 
724
37.D.18. İş Hacmini Tevsik Eden Faturaların Ayrıntılı İncelenmemesi 
724
37.D.19. Şirket Ortaklığı Konusundaki Tereddüt Bilgi Tamamlama Kapsamında Giderilebilir mi? 
725
37.D.20. Belgeyi Düzenleyen Yabancı Ülke Makamlarından Gerekli Bilgilerin Temin Edilememesi 
725
37.D.21. Yeni Bir Belge Düzenlenmesi Gerekli Durumda Bilgi Eksikliği devreye Girer mi? 
725
37.D.22. Özel Teknik Şartname İle Tip Teknik Şartnamesi Arasında Bir Farklılık Olması 
725
37.D.23. Eksik Teklif Tutarının KİK’in Web Sitesinde Yer Alan Modülden Kaynaklanması 
726
37.D.24. Mahkeme Kararı Üzerine Teklif Geçerlik Süresi Gözetilmeden İhale Sürecinin Devamı 
726
37.D.25. TC Kimlik Numarasının Bulunmayışı Teklifin Esasını Değiştirecek Bilgi Eksikliği midir? 
727
37.D.26. Teklif Sıralamasının Değişikliğine Yol Açmayan Aritmetik Hata 
727
37.D.27. Üçüncü Kişilerin Faaliyet Alanlarının Daha Detaylı İncelenmesi 
727
37.D.28. İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğinin Tespiti 
727
37.D.29. Yuvarlamalardan Kaynaklı Hata 
728
37.D.30. Benzer İşin Tespitinin Teknik Bilirkişilerce Yapılması 
728
37.D.31. Yapım İş Deneyim Belgesinin Hizmete Uygun Kısımlarının Hizmet İhalesinde Kullanılmasında Süre Koşulu 
729
37.D.32. Hesaplama Farklılığının Teklif Bedelinin Binde Birinden Daha Az Olması 
729
37.D.33. Asfalt Plentinde Kendi Malı Olma Şartı Aranması 
729
37.D.34. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Eksik Beyanı 
730
37.D.35. Yeterlik Şartının Değerlendirilmesi İçin Güncelleme Yapılmaması 
730
37.D.36. İdarenin Takdir Yetkisinin Keyfi Kullanıldığına İlişkin Somut Bilgi Bulunmaması 
730
37.E KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
731
37.E.1. Aktif HBYS Listesi’nde Yer Alan İstekli Elenebilir mi? 
731
37.E.2. Sorgu Yazısında Teklif Bileşenlerinin Belirtilmemesi 
731
37.E.3. Şirket Yapısında Değişikliğin Sorgulanması 
731
37.E.4. Komisyon Kararından Farklı Başka Bir Komisyon Kararı Alınması 
732
37.E.5. Demonstrasyon Konusunda İdarenin İnisiyatifi 
732
37.E.6. Ortaklık Tespit Belgesinin İçeriğinin Sorgulanması 
732
37.E.7. Ticari Gereklere Aykırılık Nedeniyle Teklifin Reddi 
732
37.E.8. İş Deneyim Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Doğruluğunun Teyidi 
733
37.E.9. Beyan Edilen Bilgilerin Teyit İşleminin Gerçekleştirilmesi 
733
37.E.10. Öğrenci Taşıma İş Bitirmesi İle Personel Nakil İhalesine Girilir mi? 
733
37.E.11. Oda Sicil Kayıt Suretinin Sunulmaması 
734
37.E.12. Meslek Mensubu Kaşe ve İmza Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir mi? 
734
37.E.13. Araç Kiralamalarda Kasko Değerinin %2’sini Aşan Teklif Değerlendirmeye Alınabilir mi? 
734
37.E.14. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması 
734
37.E.15. Pilot Ortağın İş Deneyiminin Değerlendirilmesi 
735
37.E.16. İş Deneyim Belgesinin Tamamlatılması Mümkün müdür? 
735
37.E.17. İş Deneyimini Gösteren Belgelerde Tereddüt Olması Durumunda Yapılması Gereken Nedir? 
735
37.E.18. Özel Tüketim Vergisinin Teklife Dahil Olması 
736
37.E.19. Özel Sektöre Yapılan HES İnşaası İş Bitirmesini Kim Düzenler? 
736
37.E.20. Bina İşi Yapan İsteklinin Karayolu İşleri İhalesine Girebilir mi? 
736
37.E.21. Benzer İş Kapsamında Olmayan İşlerinin Belge Tutarından Çıkarılması Gerekir mi? 
737
37.E.22. Tekliflerin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Halinde Komisyonun Takdir Yetkisi 
737
37.E.23. Araştırma Hastanesi Acil Servis Genel Onarımı İşi B/III Grup İşler Olarak Belirlenen Benzer İş Tanımına Girer mi? 
737
37.E.24. Onarım İş Bitirmesi ile Yapım İşine Girilebilir mi? 
737
37.E.25. Çevre Temizlik İş Bitirmesi ile Yeşil Alan Tesis, Bakım ve Onarım İhalesine Girilebilir mi? 
738
37.E.26. Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı 
738
37.E.27. Onarım İş Bitirmesi ile Yapım İhalesine Teklif Verilmesi 
738
37.E.28. Faaliyet İzin Belgesinde İsmi Geçen Ortağın Hisse Devri Yapması 
739
37.E.29. Bayilik Lisansının Geçerlik Tarihi 
739
37.E.30. İş Deneyimin Mezuniyet Belgesi İle Tevsiki 
739
37.E.31. İstenen Numunelerin Süresinde Teslim Edilmemesi Teklifi Geçersiz Kılar mı? 
739
37.E.33. İlgili Alanda Faaliyet Sürüldüğü Nasıl Tevsik Edilir? 
740
37.E.34. İdari Şartnamece İstenen Uygunluk Belgesi ve Taahhütlerin Sunulmaması 
740
37.E.35. Yaklaşık Maliyetin Bileşenlerinin Açıklanması Zorunlu mudur? 
740
37.E.36. Cihazın Demonstrasyona Tabi Tutulması 
741
37.E.38. Fatura Suretleri Üzerinde Bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kaşesinde Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesi Mümkün müdür? 
741
37.E.39. İş Bitirme Belgesinin Teyidi 
742
37.E.40. Yeterlik Kapsamında Sunulmayan İşletme Kayıt Belgesi Tamamlatılır mı? 
742
37.E.41. Ticaret Sicil Gazetesi Sunamayan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teklifi Değerlendirilir mi? 
742
37.E.42. Mal Tedarikinde Benzer İşin Değerlendirilmesi 
743
37.E.43. Toplam Ciro Nasıl Belirlenecek? 
743
37.E.44. Değerlendirmenin Numune Yerine Kısmen Katalog Üzerinden Yapılması 
743
37.E.45. Demo Sorularının Farklı Olması Mümkün müdür? 
743
38.A. KANUN METNİ (Aşırı Düşük Teklifler) 
744
38.B. AÇIKLAMA 
745
38.B.1. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi 
747
38.B.2. Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 
748
38.B.3. Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 
761
38.B.4. Yemek Alımına İlişkin Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 
768
38.B.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Nasıl Hesaplanır? 
769
38.B.6. Zorunlu Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılması Gereken İhaleler 
772
38.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
772
38.C.1. Mal Alımlarında Aşırı Düşük teklif Sorgulaması 
772
38.D. YARGI KARARLARI 
774
38.D.1. Mevzuata Uygun Olan Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Kabul Edilmemesi 
774
38.D.2. Teknik Şartnamede Olmayan Yeni Şartlarla Sorgulama Yapılması 
774
38.D.3. Fiyat Teklifinin Dayanağı Olan Satış Tutarı Tespit Tutanağı İle Desteklenememesi 
775
38.D.4. Yapım İşinde Geçerli Aşırı Düşük Teklif Fiyat Sorgusu 
775
38.D.5. Değerlendirmenin Nitelik Yönüyle Yapılması 
776
38.D.6. Modifiye Edici Katkı Malzemesinin İçeriğinin İncelenmesi 
776
38.D.7. Nakliye İş Kaleminin İdarece Belirtilen Mesafeden Daha Düşük Mesafe Kullanılarak Açıklanması 
776
38.D.8. Rutin Bakım Ve Onarım İşi Yapım İşi Kapsamında Değerlendirilebilir Mi? 
777
38.D.9. Çıkacak Hafriyatın Nakli ve Depolanmasına Uygun Olmayan Tesis 
777
38.D.10. İsteklinin Orantısız Şekilde Sehven Düşük Teklif Vermesi Durumu 
777
38.D.11. Aşırı Düşüş Teklif Açıklamasının Sahte Evrak İle Yapılması 
778
38.D.12. Paçal Pozların Analiz Formatları Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Verilebilir Mi? 
778
38.D.13. Yemek Pişirme İhalesinde İşçilik Maliyetinin Düşüklüğü Gerekçesiyle Firmayı İhale Dışı Tutmak Mümkün Müdür? 
778
38.D.14. Amortisman Giderlerinin Sorgulanması 
779
38.D.15. Aşırı Düşük Teklif Kapsamında Akaryakıt Fiyatlarının Sorgulanması 
779
38.D.16. Açıklama İstenilmeyen Analiz Girdileri İçin 0,00 TL Bedel Gösterilmesi 
780
38.D.17. Fiyat Teklifinin Dayanağı Faturaların Meslek Mensubunca Eksik Sunulması 
780
38.D.18. Sorgulamada Birim Fiyatların Güncellenmemesi 
781
38.D.20. DSİ'nin Analizleriyle Kıyaslayarak Girdi Miktarlarının Düşürülmesi 
781
38.D.21. Diğer Girdiler İçin Yapılan İncelemeye Yer Verilmemesi 
782
38.D.22. Satış Tutarı Tespit Tutanağının Değerlendirilmesi 
782
38.D.23. Aynı İmalatlar İçin Farklı Fiyatlar Teklif Edilmesi 
782
38.D.24. Aşırı Düşük Teklif Formatlarında Atıflara Yer Verilmesi 
783
38.D.25. Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Yeniden İstenmesi 
783
38.D.26. Mevzuatta Yeri Olmayan Açıklama Kalemlerinin Takdir Hakkı Çerçevesinde İstenilmesi Mümkün müdür? 
783
38.D.27. Ana Çiğ Girdi İbaresinden Anlaşılması Gereken 
784
38.D.28. Fiyat Teklifi Sunularak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacak İşler 
784
38.D.29. Yemeğin Pişirilmesinde Ana Çiğ Girdi Olarak Kullanılamayacak Ürünlerin Sorgulanması 
784
38.D.30. Asgari İki Haftalık Örnek Menüye Yer Verilmemesi 
785
38.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
785
38.E.1. Fatura Bilgileri Tablosunda Beton Çelik Çubuk Çaplarının Ayrı Ayrı Gösterilmemesi 
785
38.E.2. Yemek İhalesi Personel İstihdamı Niteliği Taşır Mı? 
785
38.E.3. Makine Maliyetinin Tevsiki İçin Rayiç Kullanılması 
786
38.E.4. Mozot Maliyetinin Tevsiki 
786
38.E.5. Yazılımın İstekliye Ait Olduğunun Kayıt Tescil Belgesi İle Açıklanması 
786
38.E.6. Amonyum Nitrat Girdi Maliyetinin Tevsiki 
786
38.E.7. Koruge Drenaj Boruları Girdi Maliyetinin Tevsiki 
787
38.E.8. Ocak Yerinin İmalatın Yapıldığı Yere Yakın Olması Nedeniyle Taş Nakli Öngörülmemesi 
787
38.E.9. GES Kurulumunda Fotovoltaik Panel Girdi Maliyetinin Tevsiki 
787
38.E.10. Akaryakıt Giderinin Araç Katoloğu İle Açıklanması 
787
38.E.11. Çelik Tel Ağ Girdi Maliyetinin Tevsiki 
788
38.E.12. İşçilik Giderini Açıklamak İçin EKAP İşçilik Modülü Hesaplama Çıktısının Sunulması 
788
38.E.13. İki Önceki Bilanço Verilerinin Beyan Edilmemesi 
788
38.E.14. Tutanak Ekinde Sunulması Gereken Belgelerin Suretinin Sunulması Yeterli mi? 
788
38.E.15. Ferdi Kaza Sigortası Giderlerinin Açıklanması 
789
38.E.16. Araç Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Giderinin Açıklanması 
789
38.E.17. Maliyet Tespit Tutanağında Geçici Vergi Beyanname Döneminin Hatalı Olması 
789
38.E.18. Dokümanda Personel Yemeğine İlişkin Kriter Öngörülmemesi 
789
38.E.19. Nakliye Maliyetinin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Rayiçleriyle Açıklanması 
790
38.E.20. Örnek Menünün Şartname İle Uyarlı Olmaması 
790
38.E.21. Diyet Yemeklere İlişkin Öğün Bedelinin Ara Öğünler Dikkate Alınarak Hesaplanması 
790
38.E.22 Lastik Giderine İlişkin Açıklamanın Hatalı Olması 
791
38.E.23. Ortaklık Tespit Belgesi İle Pay Defterinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerle Uyumluluk 
791
38.E.24. Beton Harcı Girdisinin Sorgulanması Nasıl Yapılır? 
791
38.E.26. Piyasa Rayiçlerine Uygunluğu Araştırılacak mı? 
792
38.E.27. Mazot Girdisinin Sorgulanması Esasları 
792
38.E.28. Yazılımın Firmaya Ait Olması Geçerli Bir Açıklama Kabul Edilebilir mi? 
792
38.E.29. Maliyet Bileşenlerinin Açık ve Tereddütte Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmemesi 
793
38.E.30. Meslek Mensuplarınca Yapılan Mesleki İş ve İşlemlerin Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanması 
793
38.E.31. Yemek İhalesinde İşçilik Giderinin Öğün Başına Belirlenmesi 
793
38.E.32. Nakliye Açıklamasının İdarece Verilen Nakliye Formülü ve Güncel Katsayı Kullanılarak Yapılması 
794
39.A. KANUN METNİ (Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali) 
794
39.B. AÇIKLAMA 
794
39.B.1. Elektronik İhalelerde İhale Saatinden veya Tekliflerin Açılma Saatinden Önce İhalenin İptali 
795
39.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
795
39.C.1. İhalenin İptali Durumunda Bu Kararın İptali İçin KİK’e Gidilebilir mi? 
795
39.D. YARGI KARARLARI 
799
39.D.1. Makine Parkının Revize Edilerek Yeniden İhaleye Çıkılması Haklı İptal Gerekçesi Olabilir Mi? 
799
39.D.2. Somut Bir Belgeye Dayandırılamamış İhbar Üzerine İptal 
799
39.D.3. İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptali 
799
39.D.4. Tekliflerin Yaklaşık Maliyete Çok Yakın Bulunması Nedeniyle İhalenin İptali 
800
39.D.5. Yeterli Rekabetin Oluşmaması Sebebiyle İhalenin İptali 
801
39.D.7. İldeki Benzer İhalelere Kıyasla Tekliflerin Yüksek Olması İptal Gerekçesi Olur mu? 
802
39.D.8. Yaklaşık Maliyetin Altında Tekliflerin Bulunması Halinde İhalenin İptali Mümkün müdür? 
802
39.D.9. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılması Talebine Cevap Verilmemesi İptal Gerekçesi midir? 
803
39.D.10. İki Geçerli Teklifli İhalenin İptali Mümkün müdür? 
803
39.D.11. İhale Dokümanları Arasında Uyumsuzluk Olduğu Gerekçesiyle İhalenin İptali 
803
39.D.12. İhalenin İptal Kararı Üzerine Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Süreci Nasıl İşler? 
804
39.D.13. Hangi İptal İhaleleri İçin KİK’e Gidilebilir? 
804
39.D.14. İptalin İtiraz Üzerine Yapılıp Yapılmadığının Anlaşılamaması 
804
39.D.15. Yapım İhalesinde Eşit Tekliflerin Çıkması İhale İptal Nedeni midir? 
804
39.D.16. Rekabetin Oluşmaması Nedeniyle İhalenin İptali 
805
39.E. KİK UYUŞMAZLIK KARARLARI 
805
39.E.1. Sınır Değer Katsayısının 1,20 Alınması Gerektiği Halde 1,00 Olarak Belirlenmesi İhale İptal Nedeni midir? 
805
39.E.2. İhale Kararında Esasa Etkili Olmayan İfade 
806
39.E.3. İdarenin İptal Yetkisinin Sınırsız Olmaması 
806
39.E.4. Tespit Edilen Proje Eksikliklerinin İşin Maliyetini Önemli Ölçüde Etkileyeceği Gerekçesiyle İhalenin İptali 
806
39.E.5. İptal Durumunda İstekli İhale Sürecine İtiraz Edebilir mi? 
807
39.E.7. İptal Edilen İhale İçin Yargı Süreci Başlatılabilir mi? 
807
39.E.8. İhale İptal Kararı Üzerine Başvuru Süresinin Geçmesi 
807
39.E.9. Mali Yıl Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin İptal Edilmesi, İhale İptal Gerekçesi Olabilir mi? 
807
39.E.10. İdare Lehine İkincil Mevzuat Düzenlemesi İptal Gerekçesi Olabilir mi? 
808
40.A. KANUN METNİ (İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması) 
808
40.B. AÇIKLAMA 
809
40.B.1. Yapım İşlerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 
810
40.B.2. Hizmet Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 
810
40.B.3. Mal Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 
811
40.B.4. Mal Alımlarında En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Rol Oynayan Fiyat Dışı Unsurlar 
812
A. Fiyat Dışı Unsurların Uygulanması 
812
1. İşletme ve Bakım Maliyeti 
812
2. Maliyet Etkinliği 
812
3. Verimlilik 
813
4. Kalite 
813
5. Teknik Değer 
813
6. Özel İlave Kriterler 
813
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 
813
C. Fiyat Dışı Unsurların Uygulandığı Bir İhalede Komisyon Kararı ve Şartname Örneği 
819
D. Dizüstü (Taşınabilir) Bilgisayar İhalesi Teknik Şartname Örneği 
824
40.B.5. Birim Fiyatlı Yapım İhalelerinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 
826
40.B.6. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması 
829
40.B.7. Elektronik İhalelerde İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması veya İptal Edilmesi 
830
40.B.8. Pazarlık Usulü Elektronik İhalelerde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Mümkün müdür? 
830
40.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
831
40.C.1. İhale Kararında Belirtilmesi Gerekli Hususlar Nelerdir? 
831
40.C.2. İhalenin Onaylanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 
831
40.C.3. Yasaklılık Teyidi Nasıl Alınır? 
832
40.C.4. Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda Teyit Belgesi Alınması Zorunlu mudur? 
833
40.C.5. Haklarında Kamu Davası Açılanlara İlişkin Gerçekleştirilen Teyit İşlemleri 
833
40.C.6. İhale Komisyonunun İşlem–Akış Kontrol Çizelgesi 
833
40.C.7. İhale Komisyonunun İhaleyi İptal Yetkisi Var mıdır? 
835
40.C.8. İhale Komisyonunca İhalenin İptali Halinde İhale Yetkilisi İptal Kararını İptal Edebilir mi? 
837
40.C.9. Çeşitli Olayların Çözümünde Kullanılacak İhale Akıl Cetveli 
837
40.D. YARGI KARARLARI 
841
40.D.1. İş Deneyiminin Fiyat Dışı Unsur Yapılması 
841
40.D.2. İhale İptal Yetkisinin Kullanılmasındaki Kriter Ne Olmalıdır? 
841
40.D.3. Aynı İhalenin İkinci Defa İptali 
841
40.D.4. İhalenin İptaline İlişkin Makul Sebeplerin Bulunması 
842
40.D.5. İhaleyi İptal Edebilmesi İçin “Takdir Yetkisi” Çerçevesinde Makul Sebeplerin Olması 
842
40.D.6. Yaklaşık Maliyetin Sağlıklı Belirlenememesi Nedeniyle İhalenin İptali 
842
40.D.7. İstendiği Halde Belgenin Aslının Sunulmaması İhale İptal Gerekçesi midir? 
843
40.D.8. İhale iptal yetkisinin kullanılmasındaki kriter ne olmalıdır? 
843
40.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
843
40.E.1. Yapım İhalesinde Yeterlik Kriterlerinin Ayrıca Fiyat Dışı Unsuru Olarak Belirlenmesi Mümkün Müdür? 
843
40.E.2. Yapım İhalesinde Fiyat Dışı Unsurların Niceliksel Veya Niteliksel Olarak Belirlenmesi 
844
40.E.3. Kendi Cihazının Özelliklerini Daha Belirgin Hale Getirmeye Yönelik Nispi Puanlama Talebi 
844
40.E.4. Fiyat Dışı Unsurlar Olarak Tünel İmalatı Yapıldığının Tevsikinin İstenmesi 
845
40.E.6. İhale Komisyonu Kararını 10 Gün İçinde Açıklaması Zorunlu mudur? 
845
40.E.7. Yaklaşık Maliyetin Altındaki Teklife İhale Verilmesi 
845
40.E.9. Fiyat Dışı Unsurların Orantısız Belirlenmesi 
846
40.E.10. Depremden Etkilenmeyen İlçenin İhale İptal Gerekçesinin Somut Verilere Dayanmaması 
846
40.E.11. Yeterlik Kriterlerinin Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenmesi Mümkün müdür? 
847
40.E.12. Röntgen Cihazında Batarya Özellikleri Fiyat Dışı Unsur Olabilir mi? 
847
40.E.13. Kit Karşılığı Elisa Cihazı Kullanımında Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 
848
40.E.14. Arıza Durumunda Konvansiyonel Teknikle Tedaviye Devam Edebilme Özelliğine Puan Öngörülmesi 
848
40.E.15. Kriterlerinden Birinin Sağlanmaması Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır mı? 
848
40.E.16. Dinamik IMRT ve Gerekli Yazılım Puanlamaya Konu Olabilir mi? 
849
40.E.17. İdareye Ücretsiz Verilmesi Gereken Konteynerlerin Özelliği Üzerine Fiyat Dışı Unsur Belirlemesi Yapılması 
849
40.E.18. Klystron ile Çalışan Lineer Hızlandırıcılar Puanlamaya Konu Olabilir mi? 
849
40.E.19. MLC Yaprak Sayısındaki Artış Sayısına Göre Kademeli Bir Puanlama Sistemi Belirlenmesi 
850
40.E.20. Teknik Şartnamede Zorunlu Olarak Sağlanması Gereken Husus İçin Puanlama Yapılabilir mi? 
850
40.E.21. Hesaplama Yöntemine İlişkin Düzenlemenin Yapılmaması 
851
40.E.22. Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması Hususu Fiyat Dışı Unsur Olur mu? 
851
40.E.23. Yazılım ve Donanım Bütününe Sahip Sistemlere Puan Verilmesi 
851
40.E.24. Fiyat Dışı Unsurların Birim Fiyatlı Tekliflerdeki Sapmanın Engellenmesi İçin Kullanılabilir mi? 
851
40.E.25. Birim Fiyatlı Yapım İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 
853
40.E.26. Tip Sözleşmeye Aykırı Mücbir Sebep Belirlenebilir mi? 
854
40.E.28. Fiyat Dışı Unsurlarla Yapılan İhalede Örnek Bakım Onarım Şartnamesi İstenmemesi 
854
40.E.29. Soğuk Hava Deposunun Konusundaki Belirsizlik İhale İptal Gerekçesi midir? 
855
41.A. KANUN METNİ (Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi) 
855
41.B. AÇIKLAMA 
855
41.B.1. İhale Komisyon Kararının İsteklilere Gönderilmesi 
856
41.B.2. EKAP Üzerinden Bildirim Nasıl Yapılır? 
856
41.B.3. Elektronik İhalelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması 
856
41.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
857
41.C.1. Elektronik Çerçeve Anlaşma İhalelerine İlişkin İşlemler 
857
41.D. YARGI KARARLARI 
858
41.D.1. Elenme Nedenleri Arasında Yer Almayan Gerekçenin Sonradan Öne Sürülmesi 
858
41.D.2. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır? 
858
41.D.3. Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması Gerekir mi? 
859
41.D.4. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi 
859
41.D.5. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir? 
859
41.D.6. İptal Edilen Sözleşmeye Ait Damga Vergisi İade Edilir mi? 
859
41.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
860
41.E.1. Tebligatın İsteklinin Ev Adresine Yapılması 
860
41.E.2. Mahkeme Kararı Üzerine İhale Komisyonunca Yapılması Gereken 
860
41.E.3. Kesinleşen İhale Kararı ile Birlikte Komisyon Kararının Ekte Gönderilmemesi İhalenin İptalini Gerektirir mi? 
860
41.E.4. İhalenin İptal Gerekçesine İlişkin Yazının Gecikmesi 
861
41.E.5. Tebliğ Edilen İhale Kararının İadesi 
861
41.E.6. Sözleşme İmzalanmadığından Tebligat Sürecinin Kesintiye Uğraması 
861
41.E.7. Kesinleşen İhale Kararının Komisyonca İptali 
861
41.E.8. Farkına Varılmış Olması Gereken Tarihten Ne Anlaşılması Gerekir? 
861
41.E.9. Elden Yapılan Tebligatın Varlığı 
862
41.E.10. Faks Yoluyla Tebligat 
862
41.E.11. Teklif Vermeye Yetkili Olmayan İstekliye Tebligat Yapılmamasının Hükmü 
862
41.E.12. Bildirimde İhale Sonucunu Etkileyen Esasa Müessir Bir Hatanın Olmaması 
862
42.A. KANUN METNİ (Sözleşmeye Davet) 
863
42.B. AÇIKLAMA 
863
42.B.1. Sözleşmeye Davet Süreci 
863
42.B.2. Üzerinde İhale Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması 
864
42.B.3. İhale Kararının Alınmasından Sözleşme Yapılmasına Kadarki Sürenin Özeti 
864
42.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
865
42.C.1. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması Mümkün müdür? 
865
42.D. YARGI KARARLARI 
865
42.D.1. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yapılan Şikâyet Başvurusu 
865
42.D.2. Sözleşmeye Davet Sürelerine Uyulmaması 
866
42.D.3. Onama Keyfiyetinin Bildirim Şekli 
866
42.D.4. On Günlük Sözleşme İmza Süresinin Başlangıç Tarihi 
866
42.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
867
42.E.1. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılmasında Şekil Şartı 
867
42.E.2. Yasal Sürelere Uyulmadan Yapılan Sözleşmenin Geçerliliği Var mıdır? 
867
42.E.3. Sözleşmeye Sehven Çağrılmanın Sonuçları 
867
42.E.4. Sözleşme Günü Yasaklılığın Tespiti 
868
43.A. KANUN METNİ (Kesin Teminat) 
868
43.B. AÇIKLAMA 
868
43.B.1. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde Kesin Teminat 
869
43.B.2. Danışmanlık İhalelerinde Kesin Teminat 
869
43.B.3. Kesin Teminat Olarak Teminat Mektubu Verilmesi 
869
43.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
869
43.C.1. Sınır Değerin Altında İhale Verildiğinde Kesin Teminat Tutarı 
869
43.C.2. Kesin Teminat Mektuplarının İadesi 
870
43.C.3. İhalelerde Teminat Olarak Sunulan Kefalet Senetleri Hakkında KİK Açıklaması 
870
43.D. YARGI KARARLARI 
871
43.D.1. Kat Karşılığı İnşaat Yapımında Kesin Teminat 
871
43.D.2. Kesin Teminat Dışında Yeni Bir Teminat İstenmesi 
871
43.D.3. Ödenecek Miktar Kadar Süresiz Teminat Mektubu İstenmesi 
872
43.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
872
43.E.1. İhzarat Tutanağında Belirtilen Mal Bedeli Tutarı Kadar Kesin Teminat Alınması 
872
43.E.2. Kesinleşmiş Alacaklar Teminat Olur mu? 
872
44.A. KANUN METNİ (Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu) 
873
44.B. AÇIKLAMA 
873
44.B.1. Kısmi Teklife Açık İhalelerde İstekli Sözleşmeyi İmzalamaz İse Geçici Teminatın Tamamı mı Gelir Kaydedilir? 
873
44.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
874
44.C.1. Sözleşmenin Yapılması Süreci ve Genel Yaptırım Hükümleri 
874
44.C.2. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim 
874
44.C.3. Taahhüt Altına Alınan Durumun Tevsik Edilememesi Halinde Yapılması Gereken 
874
44.C.4. Yargı Kararıyla Üzerinde İhale Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması Durumu 
875
44.D. YARGI KARARLARI 
877
44.D.1. İdarenin Sözleşme Yapmaya Zorlanması 
877
44.D.2. İsteklinin Askere Alınması Yükümlülüğünü Etkiler mi? 
877
44.D.3. İşçi Ücretlerine Yapılan Artışı Gerekçe Göstererek Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan İsteklinin Durumu 
877
44.D.4. Sözleşmeyi İmzalamaktan İmtina Eden İstekliye Uygulanacak Müeyyidenin Sınırı 
877
44.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
877
44.E.1. Üzerinde İhale Bırakılan Sözleşme İmzalamazsa Gelir Kaydedilecek Teminat Tutarı Nedir? 
877
44.E.2. İhale Dışı Bırakılmayı Gerektiren Durumlarda Bulunmadığı Koşuluna Uyulmadan Sözleşme İmzalanması 
878
45.A. KANUN METNİ (Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu) 
878
45.B. AÇIKLAMA 
878
45.C. YARGI KARARLARI 
879
45.C.1. Sözleşmenin Yasal Sürede Yapılmaması 
879
45.C.2. İsteklinin Sözleşmeden Dönme Hakkı 
879
45.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
879
45.D.1. İsteklinin Mağduriyetine Neden Olunması 
879
46.A. KANUN METNİ (İhalenin Sözleşmeye Bağlanması) 
880
46.B. AÇIKLAMA 
880
46.B.1. Sözleşmenin İmzalanması Aşamaları 
880
46.B.2. Sözleşmenin Düzenlenmesine İlişkin Hususlar 
880
46.B.3. Usule Uyulmadan Sözleşme İmzalanması Şikayeti Engeller mi? 
881
46.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
882
46.C.1. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması 
882
46.C.2. Bedeli Döviz Üzerinden Ödenmek Üzere Sözleşme İmzalanabilir mi? 
882
46.C.3. Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi 
882
46.C.4. Sözleşmeler Üzerinden Alınan Damga Vergisi, Nüsha Sayısı ile Orantılı Şekilde Artar mı? 
883
46.D. YARGI KARARLARI 
883
46.D.1. Sözleşmeye Konulan İmzanın Noterce Onanması 
883
46.D.2. Sözleşmenin Geçerlilik Şartı 
884
46.D.3. Sözleşmenin Yasal Süresi İçinde Yapılmaması 
884
46.D.4. Sayıştay’ca Tescili Mümkün Görülmeyen Sözleşmenin Uygulanması 
884
46.D.5. Notere Onaylattırılmayan Sözleşmenin Geçerliliği 
884
46.D.6. Sözleşmenin Yapılmasında Dürüstlük Kuralı 
885
46.D.7. Sözleşmenin Yürürlük Şartı 
885
46.D.8. Sözleşmenin İmzalanması İle İlgili Sürelere Riayet Edilmemesi 
885
46.D.9. Mevzuata Aykırı İhale Bile Olsa Şikâyet Başvuru Sürelerine Uyulması Gerektiği 
886
46.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
886
46.E.1. İdari Şartnamenin Mevzuata Aykırı Olduğunun Sözleşme İmzalandıktan Sonra Anlaşılması 
886
46.E.2. İhale Dokümanına Aykırı Sözleşme 
886
46.E.3. Tip Sözleşmeye Aykırı Sözleşme İmzalanmasının Hükmü 
886
46.E.4. İtirazen Şikayet Süresi Beklenilmeden Sözleşme İmzalanması 
887
46.E.5. Sözleşmenin Uygun Şekilde İmzalandıktan Sonra Kanuna Aykırılığın Tespiti 
887
46.E.6. İki Teklif Alımlarının Toplamı İçin Tek Bir Sözleşme Yapılması 
887
46.E.7. Mevzuatta Öngörülen Süre Sona Ermeden Sözleşme İmzalanması 
887
47.A. KANUN METNİ (İhale Sonucunun İlanı) 
888
47.B. AÇIKLAMA 
888
48.A. KANUN METNİ (Danışmanlık Hizmetleri) 
888
48.B. AÇIKLAMA 
889
48.B.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yöntem 
889
48.B.2. Danışmanlık Hizmetleri ile İlgili Özel Tanımlar 
890
48.B.3. Danışmanlık Hizmeti İhalelerinde İş Tanımının Hazırlanması 
890
48.B.4. Danışmanlık İhalelerinde Yerli İstekli 
891
48.B.5. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Bildirim ve Tebligat Esasları 
892
48.B.6. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Teknik Şartnamenin Hazırlanması 
892
48.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
893
48.C.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti 
893
48.C.2. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktar ve Fiyatların Tespiti 
893
48.C.3. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Güncellenmesi 
894
48.C.4. Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanabilmesi Mümkün müdür? 
895
48.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
895
48.D.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Danışmanlık Hizmeti Olarak Değerlendirilir mi? 
895
49.A. KANUN METNİ (Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi) 
896
49.B. AÇIKLAMA 
896
49.B.1. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği 
896
49.B.2. İhale Kaydı, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması 
897
49.B.3. Mali Kapasite ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler Nelerdir? 
897
49.B.4. Danışmanlık Hizmet İhalesinde Bildirim ve Tebligat Esasları 
898
49.B.5. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Belgelerin Sunuluş Şekli 
899
49.B.6. Danışmanlık Hizmet İhalesinde Bilanço ve İş Hacmini Gösteren Belgeler 
902
49.B.7. Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler 
905
49.B.8. İlan Süreleri ve Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar 
910
49.B.9. Danışmanlık İhalelerinde İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Müessesesi 
913
49.B.10. Ön Yeterlik Başvurularının Alınması ve Açılması 
914
49.B.11. Ön Yeterlik Değerlendirmesi 
914
49.B.12. İhaleye Davet Sürece 
916
49.B.13. Danışmanlık Hizmet Alımlarında Anahtar Teknik Personel ve Teknik Personel 
916
49.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
917
49.C.1. Danışmanlık İhalesinde İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 
917
49.C.2. Danışmanlık İş Deneyim Belge Alımı İçin Yapılacak Başvuru 
918
49.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
919
49.D.1. Sanat Eserlerinde Yüklenici Seçiminin Yarışmaya Konu Edilerek Yapılması 
919
49.D.3. Saha Kontrollük Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 
920
50.A. KANUN METNİ (İhaleye Davet) 
920
50.B. AÇIKLAMA 
921
50.B.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Teminatlar 
921
50.B.2. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Tekliflerin Sunulması 
922
50.B.3. Tekliflerin Alınması ve Teknik Tekliflerin Açılması 
923
51.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi) 
923
51.B. AÇIKLAMA 
923
51.B.1. Tekliflerin İdareye Sunulma Şekli ve Süreci 
923
51.B.2. Danışmanlık İhalesinde Tekliflerin Alınması ve Teknik Tekliflerin Açılması 
924
52.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması) 
924
52.B. AÇIKLAMA 
926
52.B.1. Teknik ve Mali Tekliflerin Değerlendirilmesi 
926
52.B.2. Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayılarının Belirlenmesi 
927
52.B.3. Teknik Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler 
928
52.B.4. Teknik Puanlama Nasıl Yapılacak? 
929
52.B.5. Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama 
930
52.B.6. Puanların Belirlenmesi, Görüşmeye Davet ve İhalenin Karara Bağlanması 
931
52.B.7. Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali 
931
52.B.8. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması 
932
52.B.9. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 
932
52.B.10. Danışmanlık İhalesi Kazanan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesi 
932
52.B.11. Danışmanlık İhalesi Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması 
933
52.B.12. İhale Sonucunun İlanı 
933
52.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
934
52.C.1. Danışmanlık İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden Düzenlenmesi 
934
52.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
934
52.D.1. Teknik Değerlendirmeden Önce Mali Teklifin Açıklanması 
934
52.D.2. Danışmanlık İhalesinde Tekliflerin Değerlendirilmesi 
934
52.D.3. Danışmanlık İş Deneyiminde Özel Hizmet Asgari Şartının Değerlendirilmesi 
936
53.A. KANUN METNİ (Kamu İhale Kurumu) 
936
53.B. AÇIKLAMA 
943
53.B.1. Kurumun Görev ve Yetkileri 
944
53.B.2. Kamu İhale Kurulunun Çalışma Esasları 
945
53.B.3. Kurumun Gelir Kalemleri Nelerden Oluşmaktadır? 
945
53.B.4. Kurumun Bütçe ve Mali İşlemleri 
946
53.B.5. Kurum Payı ile İlgili Olarak İdarelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
946
53.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
947
53.C.1. İhale Kontrol Sisteminden Yararlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
947
53.C.2. İhale Sonuç Formlarının KİK’e Gönderilmesi 
948
53.C.3. Kamu İhale Kurumuna Yapılacak Görüş Başvuruları 
948
53.D. YARGI KARARLARI 
950
53.D.1. Kurum Üyelerine Toplantı Gündeminin Zamanında Bildirilmemesi 
950
53.D.2. Kurulun Görev Alanına Girmeyen Şikâyet 
950
53.D.3. Kamu İhale Kurumunun Yasaklama Kararlarını İnceleme Yetkisi Var mıdır? 
950
53.D.4. Eşit Muamele İlkesi Kapsamında Verilen Yetkinin Aşılması 
951
53.D.5. Şikâyet Başvurusu Bedelini Kurum Hesaplarına Yatırmak İçin Süre Verilmesi 
951
53.D.6. Yasaklama Kararlarının Hukuka Uygunluğunun Değerlendirmesinde KİK’in Yetkisi 
952
53.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
952
53.E.1. Kurulun İdari Denetim Sınırı 
952
53.E.2. İvedi ve Kamu Yararı Gerekleriyle İhale İşlemlerine Devam Kararı 
952
54.A. KANUN METNİ (İhalelere Yönelik Başvurular) 
953
54.B. AÇIKLAMA 
955
54.B.1. Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Yetki 
955
54.B.2. Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerde Bulunması Gereken Hususlar 
956
54.B.3. İtirazen Şikayetlerde Başvuru Teminatı Uygulaması 
958
54.B.4. Başvurular Üzerine Ne Tür Bir Karar Alınır? 
958
54.B.5. Sürelerle İlgili Genel Esaslar 
958
54.B.6. Başvuruların Yapılacağı Yerler ve Başvuruya İlişkin Diğer Hususlar 
961
54.B.7. Ortak Girişimlerde Şikayet Müessesesi 
962
54.B.8. Şikayet Başvurusu Üzerine Zeyilname Uygulaması 
962
54.B.9. İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesi 
963
54.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
966
54.C.1. Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhalelerinde Şikayet Süreci 
966
54.D. YARGI KARARLARI 
968
54.D.1. İtirazen Şikayet İddiaları Şikayet İddiaları İle Sınırlı mıdır? 
968
54.D.2. İtirazen Şikayet Başvurusu Şirketin Faaliyet Alanıyla Sınırlandırılabilir mi? 
968
54.D.3. Değerlendirmenin Eşit Muamele İlkesi Yönüyle Yapılmaması 
969
54.D.4. İtirazen Şikâyet Hak Düşürücü Sürede Yapılırsa Kurumca Esasa Geçilerek Karar Verilmesi Mümkün Müdür? 
969
54.D.5. İtirazen Şikeyet Sürecinde Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgenin Sunulmaması Red Sebebi Olur mu? 
969
54.D.7. İstekli Her Hal ve Şartta Şikâyet Hakkını Kullanabilir mi? 
970
54.D.8. İhale Sürecinde Yeni Bir Hukukî Durumun Doğması Halinde Şikâyet Süreci Başlatılabilir mi? 
971
54.D.9. Şikâyetin Yedi Dakika Gecikme İle Yapılması 
971
54.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
972
54.E.1. KİK Başvuru Bedelinin İadesi Şartı 
972
54.E.2. İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususlar 
972
54.E.3. Avukat Vekâlet Örneğini Aslına Uygunluğunu İmzalayarak Onaylayabilir mi? 
972
54.E.4. İhale Gününden Sonra Dokümana İlişkin Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusu 
972
55.A. KANUN METNİ (İdareye Şikayet Başvurusu) 
973
55.B. AÇIKLAMA 
974
55.B.1. Başvuruların Şekil Unsurları 
975
55.B.2. İdareye Yapılacak Şikayet Başvurularındaki Eksiklikler 
976
55.B.3. Başvurular Üzerine İdare Tarafından Alınacak Kararlar 
976
55.B.4. Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesi 
977
55.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
978
55.C.1. İhalenin Kurul Kararı ile İptalinin Hukuki Sonuçları 
978
55.D. YARGI KARARLARI 
978
55.D.1. Kararın Tebliğinden İtibaren 10 Günlük Kuruma Başvuru Süresi Ne Zaman Sona Erer? 
978
55.D.2. Şikâyet İddiaları İle İtirazen Şikâyet İddiaları Farklı Olması 
978
55.D.3. İhale Dışı Bırakılma İşleminin Öğrenilme Tarihi İtirazen Şikâyet Dilekçesinde Belirtilmesi Gerekir mi? 
979
55.D.4. Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Veren İsteklinin İtiraz Hakkı Var mıdır? 
979
55.D.5. Hukuken Korunmaya Değer Bir Menfaatin Bulunması 
980
55.D.6. İdarenin Yanlış Yönlendirmesi Nedeniyle Sürenin Geçirilmesi 
980
55.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
981
55.E.1. Hangi Hallerde Teklifin Ehliyet Yönündün Reddi Gerekir? 
981
55.E.2. Aritmetik Hata İncelemesi 
981
55.E.3. İdarenin Tek Taraflı İşlemle Şikayet Hakkını Kullanılmaz Hale Dönüştürmesi 
981
55.E.4. İdare Tarafından Görevlendirilen Raportörler Tarafından İşlem Tesisi 
981
55.E.5. Öngörülen Süreler Beklenmeden Sözleşmenin İmzalanması 
982
55.E.6. İdareye Başvuru Yolunun Tüketilmesi 
982
55.E.7. 15 Günlük Şikayet Süresinin Dolması Beklenmeden Sözleşme İmzalanması 
982
55.E.8. İhale İşlemlerine Devam Edilmesi Konusunda Alınan Kararın KİK’ce İptali 
982
56.A. KANUN METNİ (Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu) 
983
56.B. AÇIKLAMA 
984
56.B.1. Ön İnceleme Konuları ve Bu Kapsamda Kurumca Yapılacak İşlemler 
985
56.B.2. Eksik Belgelerin Tamamlanması 
986
56.B.3. Kurum İnceleme Detayları 
986
56.B.4. Dinleme Toplantısı 
987
56.B.5. Şikayetin Avukat Aracılığıyla Yapılması 
987
56.B.6. Ortak Girişimde Özel Ortağın Şikayet Hakkı 
987
56.B.7. KİK’e Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar 
987
56.B.8. Şikayet Başvuruları Üzerine Kurum Tarafından Alınacak Karar 
988
56.B.9. KİK Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar 
989
56.B.10. Kararların Uygulanması 
989
56.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
989
56.C.1. Şikayet ve İtirazen Şikayet Üzerine İdarenin İhaleyi İptal Etmesi Halinde KİK’e Gidilebilir mi? 
989
56.C.2. Yazım Hatalarının Düzeltilmesi 
990
56.C.3. Bildirim ve Tebligat Esasları 
990
56.C.4. Kurulun Bilirkişilere Başvuru Uygulaması 
991
56.D. YARGI KARARLARI 
991
56.D.2. Başvuru Hakları Geniş Yorumlanmayarak İstekli Şikayet Hakkının Sınırlanması 
991
56.D.3. İhaleye Teklif Vermeyen Değerlendirmeye İlişkin İtirazda Bulunabilir mi? 
992
56.D.4. Şikâyet Başvurusunun Usule Uygun Olmadığından Bahisle İşlemin İptali Mümkün müdür? 
992
56.D.5. Herhangi Bir Hak Kaybına Uğrama İhtimalinin Bulunmaması 
992
56.D.6. Kurul Dilekçenin Reddine İlişkin Karar Verebilir mi? 
993
56.D.7. Aynı İhale İçin İkinci Kez İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi? 
993
56.D.8. Eşit Muamele İlkesi Yönünden Yeniden İnceleme Talebi 
994
56.D.9. Kurumun Şekil Yönünden Reddetmesi Mümkün Olmayan Şikayeti İncelememesinin Sonuçları 
994
56.D.10. Başvuruların Son Gününe Kadar İtirazen Şikayet Başvuru Dosyasına Belge Eklenebilir mi? 
995
56.D.11. İhalenin İptali Durumunda İtirazen Şikayet Başvuru Süresi 
995
56.D.12. Şikâyet Süreci İşletilmeden İtirazen Şikayete Konu Edilen Husus İçin Yapılması Gereken nedir? 
996
56.D.13. İtirazen Şikâyet Başvurularının Şekil Yönünden Reddi Mümkün müdür? 
996
56.D.14. Davacının Hukuken Korunmaya Değer Bir Menfaatinin Olması 
997
56.D.15. İstekli Sıfatına Sahip Olan Şikâyetçinin Hakları 
997
56.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
997
56.E.1. Şikâyete Esas Harç ve Belgelerin Tamamlanmaması 
997
56.E.2. Kısmi Teklife Açık İhalelerde Şikayet Bedelinin Alınması 
998
56.E.3. Dokümana İtiraz İçin Şikâyet Ehliyeti Ne Zaman Sona Erer? 
998
56.E.4. Şikâyet Başvurusunda Belirtilmeyen Hususlar İtirazen Şikâyet Başvurusunda Konu Edilebilir mi? 
998
56.E.5. Denetim Mekanizmasını Harekete Geçiren Kişinin Şikayetinden Vazgeçmesi Denetim Sürecini Kaldırır mı? 
999
56.E.6. Somut Delillere Dayanmayan İhbar Mektubu 
999
56.E.7. 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşler İçin Şikayet Süreci İşletilebilir mi? 
999
56.E.8. İhaleyi Alan İstekli Şikayet Başvurusunda Bulunabilir mi? 
999
56.E.9. İki İhale Hakkında Tek Dilekçe ile Şikayette Bulunulması 
1000
54.E.10. KİK’e İtirazen Şikayet Başvurusunun Ön Koşulu 
1000
56.E.11. KİK Düzeltici İşlemi Bildirmesine Rağmen İhalenin İptali Mümkün müdür? 
1000
56.E.12. Şikayet ya da İtirazen Şikayet Üzerine Alınmayan İhale İptal Kararları İçin KİK’e Gidilebilir mi? 
1000
56.E.13. KİK’in İhale İptal Gerekçesi 
1001
57.A. KANUN METNİ (Yargısal İnceleme) 
1001
57.B. AÇIKLAMA 
1001
57.B.1. Yargı Kararlarına Uyma Zorunluluğu 
1001
57.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1002
57.C.1. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasındaki İdari Yargı Kararları 
1002
57.C.2. KİK’in Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İptal Kararı Geri Alınmadığı Takdirde İstekli İdari Yargıya Gidebilir mi? 
1002
57.D. YARGI KARARLARI 
1002
57.D.1. Bilimsel Esaslara Dayanmayan Bilirkişi Raporuna İstinaden Karar Verilmesi 
1002
57.D.2. İtirazen Şikayet Başvurusunun Mahkeme Tarafından Yönlendirilmesinde Başvuru Bedeli Nasıl Yatırılır? 
1003
57.D.3. Yerel Mahkemece Verilen Davanın Reddine İlişkin Kararların Bozulması Üzerine İdarece İşlem Tesis Edilmesi Mümkün müdür? 
1003
57.D.4. Teknik ve Özel Bilgiyi Gerektiren Değerlendirme 
1004
57.D.5. Şirket Yargılama Sırasında Davadan Feragat Edebilir mi? 
1004
57.D.6. Davadan Kısmen veya Tamamen Vazgeçilmesi Mümkün müdür? 
1004
57.D.7. İtirazen şikayetten Önce Doğrudan İdari Yargıya Yapılan Başvurularda Sürenin Geçirilmesi 
1005
57.D.8. Mahkemenin Kik’e Tevdii Ettikleri Başvurularda Şekil Şartlarının Tamamlatılması İçin İlave Süre Verilmesi Gerekir mi? 
1005
57.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1005
57.E.1. Kurul Tarafından Yapılacak İşlemin Bulunmaması 
1005
57.E.2. Yasaklama Kararlarına Karşı İdari Yargıda Dava Açılması 
1005
57.E.3. İhalenin İptaline Karşı İdari Yargıda İdari İşlemin Unsurları Açısından Dava Açılması 
1005
57.E.4. Şikayet Başvuru Süresi Geçirildikten Sonra Yargısal İncelemeye Gidilmesi 
1006
57.E.5. Müeyyidelere İtiraz ve İnceleme Merciinin İdari Yargı Olacağı 
1006
57.F. İLGİLİ MEVZUAT 
1006
57.F.1. Savcılıklarca ve Mahkemelerce Verilen Kararlara Karşı İtiraz 
1006
58.A. KANUN METNİ (İhalelere Katılmaktan Yasaklama) 
1007
58.B. AÇIKLAMA 
1008
58.B.1. Yasaklama Kararı Verilirken Uyulması Gereken Genel Kurallar 
1009
58.B.2. Yasaklamayı Gerektiren Fiil ve Davranışlar Nelerdir? 
1010
58.B.3. Yasaklamanın Süresi ve Kapsamı 
1011
58.B.4. Yasaklama Kararı Verilenlerin Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Durumu 
1011
58.B.5. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar 
1012
58.B.6. Çerçeve Anlaşmalarda İhale Yasağı Uygulaması 
1012
58.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1013
58.C.1. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler 
1013
58.C.2. Yasaklamanın Başlangıcı Hangi Tarihtir? 
1015
58.C.3. İhale Süreci Devam Ederken Verilen Yasaklama Kararının Hükmü 
1015
58.C.4. Yasaklama Kararlarının Kapsam ve İçeriği 
1016
58.C.5. Yasaklamaya İlişkin Sürenin Hukuki Niteliği 
1017
58.C.6. Yasaklı Firmanın Ürününün Başka Bir Satıcı Tarafından Teklif Edilmesi Mümkün müdür? 
1017
58.C.7. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirketin Ortak veya Ortaklarının Durumu 
1018
58.C.8. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde İzlenecek Yöntem 
1018
58.C.9. Doğrudan Temin Usulünde Yasaklama Kararı 
1019
58.C.10. Teminatların Gelir Kaydedilmesi 
1019
58.C.11. İhaleye Katılan Aday veya İsteklilerin İhale Kontrol Sisteminden Kontrol Edilmesi 
1019
58.D. YARGI KARARLARI 
1020
58.D.1. Yasaklama Kararı Vermek İçin Ceza ve Alacak Davası Sonucu Beklenmeli mi? 
1020
58.D.2. Belediye ve Özel İdareler Açısından İlgili veya Bağlı Bulunulan Bakanlık 
1020
58.D.3. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Yürütülmesinin Durdurulması 
1020
58.D.4. İhale Yasağının Başlangıç Tarihi 
1020
58.D.5. İhaleye Katılmamış Olan İhaleye Fesat Karıştıran Şirketin %88 Hisseye Sahip Ortağı Hakkında Yasaklama Kararı Verilir mi? 
1020
58.D.6. Yasak Fiil ve Davranış Niteliğinde Olmayan Bir Husus Nedeniyle İdarece Yasaklama Kararı Verilmesi 
1021
58.D.7. Yasaklamayı Gerektiren Fiil veya Davranışın Tespit Tarihi 
1021
58.D.8. Üniversitelerde Yasaklama Kararını Hangi Bakanlık Verir? 
1022
58.D.9. Yürütülmesi Durdurulan İhale Yasağının Sonuçları 
1022
58.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1022
58.E.1. İddianamede İsmi Bulunduğu İçin Teminatın İrad Kaydedilmesi Mümkün müdür? 
1022
58.E.2. Yasaklama İşleminin Durdurulmasında Yargı Yolu 
1023
58.E.3. İptal Edilen Bir İhaleden Dolayı Yasaklama Kararı Verilmesi 
1023
58.E.4. Şirketi Temsile Yetkili Müdür Hakkında Kamu Davası Açılmış Olması Teklifi Değerlendirme Dışında Bırakır mı? 
1023
58.E.5. Kamu Davası Açılan Ortakların İhaleye Katılması 
1024
58.E.6. Orijinal İmzalar Model Alınarak Sahte İmzalı Evraklarla İhaleye Katılım 
1024
58.E.7. Aynı İdare Tarafından Daha Önce Yapılan İhaleler İçin 58. Madde Uygulanabilir mi? 
1024
58.E.8. Eksik Yasaklamanın Sonradan İncelenmesi 
1025
58.E.9. Üniversiteler Doğrudan Yasaklama Verebilir mi? 
1025
59.A. KANUN METNİ (İsteklilerin Ceza Sorumluluğu) 
1026
59.B. AÇIKLAMA 
1026
59.B.1. Ceza Kovuşturması Süreci 
1027
59.B.2. Mahkeme Kararı ile Getirilen Geçici Yasaklama 
1027
59.B.3. Kamu İhalelerine Katılmaktan Sürekli Yasaklama 
1028
59.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1028
59.C.1. İsteklilerin Ceza Sorumluluğu ile İlgili Olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Üzerine Düşen Görevler Nelerdir? 
1028
59.C.2. Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumlarının Değerlendirilmesi 
1028
59.C.3. Şirket ile Vekil Arasında Kurulan Hukuki İlişki Vekalet Akdinde İmzası Bulunan Müdürün Müdürlük Yetkisinin Kaldırılması Halinde Sona Erer mi? 
1030
59.D. YARGI KARARLARI 
1031
59.D.1. Şirket Ortağının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmesi Şirketin İhalelere Katılma Yasağını Kaldırır mı? 
1031
59.D.2. İhaleye Fesat Karıştırmaktan Dolayı Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin %50 Oranında Hissesine Sahip Olduğu Şirketin İhale Yasağı Var mıdır? 
1032
59.D.3. İhale Tarihinden Sonra Hakkında Kamu Davası Açılan İstekli Yasaklı Hale Gelir mi? 
1032
59.D.4. Yasaklı Şirket Müdürünün Verdiği Vekâletname ile Yasaklı Olmayan Biri İhaleye Girebilir mi? 
1033
59.D.5. Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Yüzde 50 Ortağı ve Temsile Yetkili Olduğu Şirket İhalelere Girebilir mi? 
1034
59.D.6. Hakkında Kamu Davası Açıldığını Bilmeyen İsteklinin İhaleye Girmesi 
1034
59.D.7. Kamu Davası Sonuçlanıncaya Kadar Hâkim Ortağın Payını Devretmesi Tüzel Kişilik İçin Getirilen Yasaklılık Durumunu Ortadan Kaldırır mı? 
1034
59.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1035
59.E.1. Beraatla Neticelenen Özel Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçu 
1035
59.E.2. Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket Müdürünün Sermayesinin Yarısından Azına Sahip Bulunduğu Sermaye Şirketinin İhalelere Katılması Mümkün müdür? 
1036
59.E.3. Ortağı ve Yetkili Müdürü Hakkında Kamu Davası Açılan Şirketin İhale Dışı Bırakılması 
1036
59.E.4. İhale Tarihi İtibariyle Kamu Davası Açılmayan İsteklinin Durumu 
1036
59.E.5. Hakkında Kamu Davası Açılmış Olan Kişi Vekaletin İhaleye Teklif Verebilir mi? 
1037
59.E.6. Bir İhaleye Dayanmayan Kamu Davası 
1037
59.E.7. Hakkında Kamu Davası Açıldığının Sonradan Öğrenilmesi 
1037
59.E.8. İhalede İki Ayrı Teklif Mektubu Sunulması 
1037
60.A. KANUN METNİ (Görevlilerin Ceza Sorumluluğu) 
1038
60.B. AÇIKLAMA 
1038
60.B.1. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenlerin Durumu 
1039
60.B.2. Müeyyide ve Sorumluluk Kapsamındaki Görevliler Kimlerdir? 
1039
60.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1040
60.C.1. Müeyyidelerin Yasal Dayanakları Nelerdir? 
1040
60.D. YARGI KARARLARI 
1040
60.D.1. Görevlilerin Mali Sorumluluğu 
1040
60.D.2. Sözleşmeye Aykırı Şekilde Fazla Miktarda Alım Yapılması 
1040
60.D.3. Görevi Nedeniyle Suç İşleyen Sanık Hakkında Soruşturma İzni 
1040
60.D.4. Piyasa Rayiçlerine Nazaran Alımın Pahalı Olması 
1040
60.D.5. Sayıştay’a Karşı Mali Sorumluluk Müessesesi 
1041
60.D.6. Haklarında Soruşturma Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunmayan İhale İşlemleri 
1043
60.D.7. İhalesiz Araç Satın Alınması Mümkün müdür? 
1044
60.D.8. Bazı Belgelerin Şartnamede Belirtilmesinin İhmal Edilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1044
60.D.9. Eşik Değerin Altında Kalmak Amacıyla İşleri Kısımlara Bölerek İhale Yapmaktan Kaçınmak Soruşturmayı Gerektirir mi? 
1045
60.D.10. Usulsüz Akaryakıt Alımı Yapılması 
1045
60.D.11. İşçi Statüsünde Çalışan Görevlinin İhale İşlemlerinden Ötürü Sorumluluğu Var mıdır? 
1045
60.D.12. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhale Yapılması Gereken İşin Doğrudan Teminle Yapılması 
1046
60.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1046
60.E.1. Eşit Muamele ve Güvenirlik İlkelerinin İhlali 
1046
60.E.2. Kamu Zararına Neden Olan İhale Komisyon Kararı 
1046
61.A. KANUN METNİ (Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı) 
1047
61.B. AÇIKLAMA 
1047
61.B.1. Gizli Kalması Gereken Bilgiler 
1047
61.B.2. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağına Uymayanlar İçin Öngörülen Müeyyideler 
1048
62.A. KANUN METNİ (İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar) 
1048
62.B. AÇIKLAMA 
1051
62.B.1. Yıllara Sari İşlerde Ödenek Şartı 
1051
62.B.2. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği 
1052
62.B.3. İhale İlanlarındaki Önemli Noktalar 
1052
62.B.4. Taşeron Düzenlemesi Nasıl İşleyecek? 
1052
62.B.5. Yapım İhalelerinde Uygulama Projesi Koşulu 
1053
62.B.6. Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Aranacak Belgeler 
1053
62.B.7. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Ve Yönetim Kurulu Başkanına İş Yönetme Belgesi Düzenlenmesi Şartları 
1055
62.B.8. Yüklenici Şirketin Ortağı Olan Şantiye Şefine SGK Prim Ödemeleri olmadan İş Deneyim Belgesi Düzenlenir Mi? 
1055
62.B.9. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Kıdem Tazminatları Nasıl Ödenecek? 
1055
62.B.10. Yapım İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar 
1055
62.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1057
62.C.1. Kamu İhale Kanunundaki %10 Limitinin Uygulanması 
1057
62.C.2. Birden Fazla Yılı Kapsayan ve Yatırım Niteliğinde Olan İşlere Ait İhalelerin Yapılma Zamanı 
1059
62.C.3. Yurt Dışında Yapılan Eğitime İlişkin Diplomaların İhalelerde Kullanımı 
1060
62.C.4. Mühendislik Diploması İçin Öngörülen İş Deneyim Müessesesi 
1060
a. Mühendislik Diploması Yapım İhaleleri Dışındaki İhalelerde İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir mi? 
1061
b. Şartnameye Konulacak Hükümle Diploma ile Yapım İhalesine Girilmesi Engellenebilir mi? 
1062
c. Diploma İçin Öngörülen İş Deneyimi Şirket Kullanabilir mi? 
1063
d. Diploma Sahipleri İş Ortaklığı Kurarak Teklif Verebilirler mi? 
1063
e. 15 Yıl Şartı Diplomalar İçin Geçerli midir? 
1064
f. Meslek Odası Kaydı Bulunmayan Mimar ve Mühendislerin Durumu 
1064
g. Mühendislik Diploması İş Yönetme ve Denetleme Belgesi ile Birlikte Kullanılabilir mi? 
1064
h. Kamu Görevlisinin İş Bitirmesi veya Diploması Görevde İken Kullanılabilir mi? 
1064
62.C.5. Mezuniyet Belgesi Sunulması Durumunda Mezuniyetten Sonra Geçen Süreye İlişkin Deneyimin Hesabı 
1067
62.C.6. Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar 
1068
62.D. YARGI KARARLARI 
1070
62.D.1. Gürcistan Teknik Üniversitesi'nden Alınan Mühendislik Diploması İle İhaleye Girilebilir mi? 
1070
62.D.2. Sağlık Personeli Tarafından Yürütülen Hizmetlerin İhale Yoluyla Gördürülmesi 
1070
62.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1071
62.E.1. İmar İşlemlerini Tamamlamadan İhaleye Çıkılması 
1071
62.E.2. Uygulama Projesi Bulunmadan Yapım İhalesine Çıkılır mı? 
1071
62.E.3. Özel Ortağın Benzer İş Diploma Koşulunu Sağlamaması 
1071
62.E.4. İş Deneyim Belgesi Olarak Diploma Yerine Mezuniyet Belgesi Sunulması Mümkün müdür? 
1072
62.E.5. Memurun Pasif Olarak Geçirdiği Şirket Ortaklık Süresi 
1072
62.E.6. Son Bir Yıldır Ortak Olma Şartının Sağlanmaması 
1072
62.E.7. Belediye Hizmetlerinin Yıllara Sari Şekilde İhalesi 
1073
62.F. İLGİLİ MEVZUAT 
1073
62.F.1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 
1073
62.F.2. Taşeron Personelin Belirlenmesi Kapsamında Yapılan KİK Duyurusu 
1073
62.F.3. Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 
1073
62.F.4. İhale Kapsamında Çalışanların Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsünde İstihdamı 
1074
63.A. KANUN METNİ (Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler) 
1074
63.B. AÇIKLAMA 
1074
63.B.1. Kamu Alımlarının Bölgesel Kalkınma ve Teknolojik Gelişme Amaçlı Kullanımı 
1076
63.B.2. Yapım Sözleşmelerinde Kullanılacak Malzeme ve Ekipmanların Yerli Olması Şartı 
1078
63.B.3. İhalelere Yerli İsteklilerin Katılımı İle Yerli Malına Fiyat Avantajı Uygulamasında Yaşanan Tereddütler 
1079
63.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1080
63.C.1. Yerli Malını Teklif Edenler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması 
1080
63.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1081
63.D.1. Yabancı Ülke Vatandaşlarının TC Kanunlarına Göre Kurdukları Şirketler Yerli İstekli Statüsünde midir? 
1081
63.D.2. Yerli Malı Avantajından Toplu Yararlanılması Şartı 
1081
63.D.3. Eşik Değerin Altındaki İhalede Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanması 
1081
63.D.4. Yabancı İsteklilere Açıklık Konusundaki Tutarsızlık 
1082
63.D.5. İhalenin Yabancı İstekliye Kapatılması 
1082
63.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1083
63.E.1. Yerli Malı Tebliği 
1083
63.E.2. Yapım İşlerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Makina ve Ekipmanlar Listesi 
1083
63.E.3. Yapım İşlerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Malzemeler Listesi 
1083
63.E.4. Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Ürün Listesi 
1083
64.A. KANUN METNİ (Sürelerin Hesabı) 
1083
64.B. AÇIKLAMA 
1083
64.B.1. Türk Borçlar Kanununda Süreler 
1083
65.A. KANUN METNİ (Bildirim ve Tebligat Esasları) 
1084
65.B. AÇIKLAMA 
1084
65.B.1. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Aşamasında İsteklinin Bilgilendirilmesine Dönük Düzenleme 
1085
65.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1086
65.C.1. EKAP Üzerinden Bildirim 
1086
65.C.2. Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydı 
1086
65.D. YARGI KARARLARI 
1088
65.D.1. Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı 
1088
65.D.2. Vekile Tebliğ Zorunluluğuna Uyulmaması İhalenin Feshini Gerektirir mi? 
1088
65.D.3. Adreste Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı 
1089
65.D.4. Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeninin Araştırılması 
1089
65.D.5. Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi 
1089
65.D.6. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması 
1089
65.D.7. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır? 
1090
65.D.8. Muhatap ile Aynı Çatı Altında Oturulduğu Belirtilmemiş İse Yapılan Tebligat Geçerli midir? 
1090
65.D.9. İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması 
1090
65.D.10. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi 
1090
65.D.11. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir? 
1091
65.D.12. Azledilen Vekile Tebligat 
1091
65.D.13. Geçersiz Tebligatlarda Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü 
1091
65.D.14. Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın Sahte Olması 
1092
66.A. KANUN METNİ (Değişiklik Yapılması) 
1092
66.B. AÇIKLAMA 
1092
67.A. KANUN METNİ (Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi) 
1092
67.B. AÇIKLAMA 
1093
67.B.1. Olağanüstü Durumlarda Güncelleme 
1093
67.B.2. 2023 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Sınırlar 
1094
68.A. KANUN METNİ (Uygulanacak Hükümler) 
1095
68.B. AÇIKLAMA 
1095
68.B.1. 2886 Sayılı Kanun Uygulama Dışı Kalmış mıdır? 
1096
68.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1096
68.C.1. Kanuna Tabi Kurumda Döner Sermayeler İhale Yönetmeliği ile Alım Yapılması 
1096
EK M.1.A. KANUN METNİ (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
1097
EK M.1.B. AÇIKLAMA 
1097
EK.M.1.B.1. Elektronik İhale Süreci 
1098
EK M.1.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1105
EK M.1.C.1. "Ekap" ile Doküman Arasında Uyumsuzluk Bulunması Durumu 
1105
EK M.1.C.2. İdareye Başvuru Hakkının Kullanılmaması 
1105
EK M.2.A. KANUN METNİ (Çerçeve Anlaşmalar) 
1106
EK M.2.B. AÇIKLAMA 
1107
EK M.3.A. KANUN METNİ 
1113
EK M.3.B. AÇIKLAMA 
1113
EK M.4.A. KANUN METNİ (Dinamik Alım Sistemi) 
1113
EK M.4.B. AÇIKLAMA 
1114
EK M.5.A. KANUN METNİ (Elektronik Eksiltme) 
1115
EK M.5.B. AÇIKLAMA 
1116
EK M.5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1117
EK M.5.C.1. Elektronik Eksiltme Uygulaması Nasıl İşler? 
1117
EK M.5.C.2. Elektronik Ortamda Teklif Alınan Beyan Usulü Nasıl Yürüyecek? 
1118
EK M.6.A. KANUN METNİ (Finansal Kiralama) 
1120
EK M.6.B. AÇIKLAMA 
1120
EK M.7.A. KANUN METNİ (Birden Fazla İdarenin Ortak İhtiyaçları İçin İhale Yapılması) 
1120
EK M.7. AÇIKLAMA 
1120
EK M.8.A. KANUN METNİ (Uygun Görüş Alınması ve Görevlilerin Sorumlulukları) 
1123
EK M.8.B. AÇIKLAMA 
1124
EK M.9. KANUN METNİ (Kamu Alımlarının Bölgesel Kalkınma ve Teknolojik Gelişme Amaçlı Kullanımı) 
1125
EK M.9. AÇIKLAMA 
1126
EK M.10. KANUN METNİ (FATİH Projesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri) 
1128
EK M.10.B. AÇIKLAMA 
1128
EK M. 11.A. KANUN METNİ 
1129
EK M. 11.B. AÇIKLAMA 
1129
G.M.1.A. KANUN METNİ (Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler) 
1130
G.M.1.B. AÇIKLAMA 
1130
G.M.2.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler) 
1130
G.M.2.B. AÇIKLAMA 
1130
G.M.2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1130
G.M.2.C.1. 01.01.2003 Tarihinden Önce İhale Edilmiş ve Devam Etmekte Olan Yapım İşlerinde Meydana Gelen İş Artışlarının Durumu 
1130
G.M.2.C.2. İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması Yöntemiyle 1/1/2003 Tarihinden Önce Protokole Bağlanmış veya Protokol Çalışmalarına Başlanmış Olan İşler 
1131
G.M.3.A. KANUN METNİ (Güncelleme) 
1132
G.M.3.B. AÇIKLAMA 
1132
G.M.4.A. KANUN METNİ (İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller) 
1132
G.M.4.B. AÇIKLAMA 
1133
1. Savunma ve Güvenlik İhtiyaçları 
1133
2. Yabancı Ülkelerden Yapılacak Alımlar 
1133
3. AR–GE Projelerine İlişkin Alımlar 
1134
4. DMO ve Bazı Kamu Kuruluşlarından Yapılacak Alımlar 
1134
6. Teşhis ve Tedaviye Yönelik İlaç ve Hizmet Alımları 
1135
7. Enerji, Su, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösterenler 
1135
G.M.5.A. KANUN METNİ (Kamu İhale Kurumunun Kurulması) 
1136
G.M.5.B. AÇIKLAMA 
1136
G.M.6.A. KANUN METNİ 
1136
G.M.6.B. AÇIKLAMA 
1137
G.M.7.A. KANUN METNİ 
1137
G.M.7.B. AÇIKLAMA 
1137
G.M.8.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler) 
1138
G.M.8.B. AÇIKLAMA 
1138
G.M.9.A. KANUN METNİ (Mevcut Görevlendirmeler) 
1138
G.M.9.B. AÇIKLAMA 
1138
G.M.10.A. KANUN METNİ (Kurul Başkan ve Üyelerinin Görev Süreleri) 
1139
G.M.10.B. AÇIKLAMA 
1139
G.M.11.A. KANUN METNİ 
1139
G.M.11.B. AÇIKLAMA 
1139
G.M.12.A. KANUN METNİ 
1139
G.M.12.B. AÇIKLAMA 
1140
G.M.13.A. KANUN METNİ 
1140
G.M.13.B. AÇIKLAMA 
1141
G.M.14.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler) 
1141
G.M.14.B. AÇIKLAMA 
1141
G.M.15.A. KANUN METNİ 
1141
G.M.15.B. AÇIKLAMA 
1142
G.M.16.A. KANUN METNİ 
1142
G.M.16.B. AÇIKLAMA 
1143
G.M.17. KANUN METNİ 
1143
G.M.18. KANUN METNİ 
1143
G.M.18. AÇIKLAMA 
1144
G.M.19. KANUN METNİ 
1144
G.M.19. AÇIKLAMA 
1144
G.M.20.A. KANUN METNİ (Usul ve Esasların Uygulanması) 
1144
G.M.21.A. KANUN METNİ 
1144
69.A. KANUN METNİ (Yürürlük) 
1145
69.B. AÇIKLAMA 
1145
70.A. KANUN METNİ (Yürütme) 
1145
70.B. AÇIKLAMA 
1145
E.M.1. KANUN METNİ 
1145
E.M.1. AÇIKLAMA 
1145
4761/20: KANUN METNİ (4761 Sayılı Kanunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İşlenemeyen Maddesi) 
1145
4761/20: AÇIKLAMA 
1146
4964/G.1. AÇIKLAMA 
1147
İkinci Kitap
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç) 
1151
1.B. AÇIKLAMA 
1151
1.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1152
1.C.1. Genel Olarak Sözleşmeler 
1152
1.C.2. Yapım Sözleşmeleri 
1152
1.C.3. Yapım Sözleşmelerinde Yükleniciye Ait Giderler 
1153
2.A. KANUN METNİ (Kapsam) 
1154
2.B. AÇIKLAMA 
1154
2.C. SÖZLEŞME İLE DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
1154
2.C.1. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Yükümlülükler 
1154
a. Yüklenicinin Genel Sorumlulukları 
1154
b. İdarenin Yükleniciye Karşı Sorumluluğu 
1155
c. Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerlerin Teslimine İlişkin Esaslar 
1156
d. Yüklenicinin İşin Başında Bulunması Yükümlülüğü 
1156
e. İşin Yürütülmesinde Gerekli Personel ve Araçların Temin Yükümlülüğü 
1156
f. İdare ve Kontrol Teşkilatının İtiraz Hakkı 
1157
g. Yüklenicinin Gizlilik Yükümlülüğü 
1157
h. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar 
1158
i. Yüklenicinin Kamu Düzenine ve Mallarına Zarar Vermeme Yükümlülüğü 
1158
j. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Yükümlülüğü 
1159
k. Yüklenici Tarafından Hazırlanacak Projelerin Teslimi 
1159
l. Yüklenicinin Bakım ve Özen Borcu 
1159
m. İşyerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü 
1160
2.C.2. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Karşılıklı Yükümlülükler 
1160
a. İdarenin İşyeri Teslim Yükümlülüğü 
1160
b. Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerlerin Teslimine İlişkin Yükümlülük 
1161
c. Kamuya Ait Arazi ve Sahalardaki Ocakların Kullanım Esasları 
1162
d. Yapı Denetim Görevlisi İçin Gerekli Binaların Yapılması Yükümlülüğü 
1162
e. İş Programının Hazırlanması Yükümlülüğü 
1162
f. Yüklenicinin İş Başında Bulunması Yükümlülüğü 
1164
g. İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Araçlar 
1164
h. Mevcut Yapıların Yıkılıp İstiflenmesi Yükümlülüğü 
1165
i. Çalıştırılan Personelin Uygunsuzluğu Halinde Yüklenicinin Yükümlülüğü 
1166
j. İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü 
1166
k. Yüklenicinin Yaptığı Binaların İş Bitiminde Satın Alınması 
1166
l. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları 
1167
m. Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlar 
1167
2.C.3. Sözleşmenin Uygulanmasında Taraflar Arası İletişimin Şekli 
1168
2.C.4. İdarenin Ücret Yükümlülüğü 
1168
2.D. YARGI KARARLARI 
1168
2.D.1. Geçersiz Sözleşme ile Alınan Malların Durumu 
1168
2.D.2. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde İdarenin Verdiği Malzemelerin İadesi 
1169
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar) 
1169
3.B. AÇIKLAMA 
1169
3.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1169
3.C.1. Sözleşmenin Başlıca Unsurları Nelerdir? 
1169
4.A. KANUN METNİ (İlkeler) 
1170
4.B. AÇIKLAMA 
1170
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1170
4.C.1. Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin Rızası Olmadan İş Süresinin Kısaltılması Mümkün müdür? 
1170
4.C.2. 4735 Sayılı Kanuna Göre Akdedilen Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü? 
1172
4.D. YARGI KARARLARI 
1174
4.D.1. Sözleşmeye Aykırı Ödeme 
1174
4.D.2. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
1174
4.D.3. Kendisinden Beklenen Dikkate ve Özeni Göstermeyen İdare 
1174
5.A. KANUN METNİ (Tip Sözleşmeler) 
1175
5.B. AÇIKLAMA 
1175
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1176
5.C.1. Mutad Sözleşme İfadesinden Ne Anlaşılması Gerekir? 
1176
5.C.2. Sözleşmesi Olmayan Doğrudan Temin İşleri 
1176
5.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1177
5.D.1. Tip Sözleşmede Yer Alan Bazı Maddeleri İçermeyen Sözleşme Düzenlenmesi 
1177
6.A. KANUN METNİ (Sözleşme Türleri) 
1178
6.B. AÇIKLAMA 
1178
6.B.1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme 
1179
6.B.2. Birim Fiyat Sözleşme 
1179
6.B.3. Götürü Bedel Sözleşme 
1179
6.B.4. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Uygulama Projelerinin Yükleniciye Teslimi 
1180
6.B.5. Yapım İhalelerinde Karma Sözleşme Uygulaması 
1180
6.B.6. Yapım İhalelerinde Projelerin Uygulanması 
1180
6.B.7. Sözleşme Bedelinin Önceden Tam Olarak Belirlenemediği Durumlar 
1181
6.B.8. Teklif ve Sözleşme Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar 
1182
6.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1182
6.C.1. Yapım İşlerinde Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti Nasıl Yapılacak? 
1182
6.C.2. Döviz Cinsinden Sözleşme Akdi Mümkün müdür? 
1182
6.D. YARGI KARARLARI 
1183
6.D.1. Sözleşmeyi İmzalayan İdare İşveren Sıfatıyla Sorumlu Olur mu? 
1183
6.D.2. Üçüncü Kişilerin Uğradığı Zarardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu Var mıdır? 
1183
6.D.3. İş Sahibi ile Yüklenici Arasında Kurulan Bağımlılık İlişkisinin Sonuçları 
1183
6.D.4. Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmelerde Pursantaj Oranının Mahiyeti 
1183
6.D.5. Yapı Ruhsatı Ücretini Kim Karşılar? 
1184
6.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1184
6.E.1. İki Teklif Alımlarının Toplam Tutarı İçin Bir Sözleşme Yapılması 
1184
6.E.2. Teklif Mektubu Eki Cetvelde İdarece Doldurulması Gereken Kısımların Boş Bırakılması 
1184
7.A. KANUN METNİ (Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar) 
1185
7.B. AÇIKLAMA 
1186
7.B.1. Hizmet ve Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması 
1186
7.B.2. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasında Çalışanların Hakları 
1187
a. Çalışanların Özlük Hakları 
1187
b. Çalışanların Sağlık ve Güvenliğine İlişkin Tedbirlerin Alınması 
1188
c. Çalışanların Kazaya Uğramaları Durumu 
1189
d. Çalışanların Beslenmesi 
1189
7.B.3. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasında Çalışanların Hakları 
1189
a. Çalışanların Özlük Hakları ve Çalışma Şartları 
1189
b. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği 
1191
c. Çalışanların Kazaya Uğramaları 
1191
d. Çalışanların Yiyeceği ve İçeceği 
1191
e. Yüklenicinin Çalıştırdığı Kişilerin Uygunsuzlukları 
1192
7.B.4. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasında Şantiye Defteri Tutulması ve Malzeme Onayı Alınması 
1192
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1193
7.C.1. Yapım İşlerinde Çalışılmayacak Günler İçin Süre Uzatımı Verilebilir mi? 
1193
7.C.2. Sözleşmenin Yürütülmesinde Çalıştırılacak Teknik Personel 
1193
7.C.3. Kefalet Sigortası Genel Şartları 
1194
7.D. YARGI KARARLARI 
1194
7.D.1. Mahal Listesi ve Teknik Şartnamelerin İçeriği 
1194
7.D.3. Sözleşme İmzalandığında İfa İmkansızlığının Varlığı 
1195
7.D.4. Sözleşmenin Butlanı 
1195
7.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1195
7.E.1. Ödeme Süresinin Belirsiz Bırakılması Mümkün müdür? 
1195
7.E.2. Sözleşme Tasarısına Aykırı Teklif 
1195
7.E.3. Sözleşme Süresinin Ay Olarak Yazılması 
1196
7.E.4. Fiyat Farkı Ödenmesi ile İşçilere Ait Sosyal Haklar Konusunda Çelişki 
1196
7.E.5. Sözleşme Bedelinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Belirlenmemesi 
1196
7.E.6. Götürü Akdedilen Hizmet Sözleşmesinde İş Artışı Öngörülmesi 
1196
8.A. KANUN METNİ (Fiyat Farkı Verilebilmesi) 
1197
8.B. AÇIKLAMA 
1197
8.B.1. Fiyat Farkına İlişkin İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemelerde Dikkat Edilecek Hususlar 
1198
8.B.2. Yapım İşlerinde Yeni Dönem Fiyat Farkı Uygulaması 
1200
8.B.3. Mal Alım İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması 
1208
8.B.4. Hizmet Alımı İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması 
1213
8.B.5. Akaryakıtta “Eşel Mobil Sisteme” Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması 
1220
8.B.6. Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Fiyat Farkı Ödenir mi? 
1222
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1222
8.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması 
1226
8.C.3. EPDK Tarafından Fiyatları Yayımlanmayan Petrol ve LPG Ürünleri İçin Fiyat Farkı Hesaplanması Mümkün müdür? 
1227
8.C.4. Hizmet İhalelerinde Sürekli işçi kadrolarına geçirilecek işçilerin Olduğu Hizmet İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması 
1227
8.C.5. Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı 
1227
8.D. YARGI KARARLARI 
1227
8.D.1. Kararnameye Rağmen Fiyat Farkından Yararlanmak İçin Mahkeme Kararı Gerekir mi? 
1227
8.D.2. Şartnamesinde Fiyat Farkı Ödenmeyeceği Belirtilen İşte Akaryakıt Fiyat Farkı Ödenir mi? 
1229
8.D.3. Süre Uzatımı Verilen Akaryakıt Alımına Fiyat Farkı Ödenir mi? 
1229
8.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1229
8.E.1. Fiyat Farkı Hesabının Ne Şekilde Yapılacağının Belirsiz Olması 
1229
8.E.2. İş Artışı Nedeniyle Yeni Eleman Çalıştırılması 
1230
8.E.3. Fiyat Farkı Katsayıları Sonradan Değiştirilebilir mi? 
1230
8.E.4. Fiyat Farkı (A1) Katsayısının Belirlenmiş Olması Sürücüler İçin Ayrı Bir Satır Açılmasını Gerektirir mi? 
1230
9.A. KANUN METNİ (İş ve İşyerinin Sigortalanması) 
1231
9.B. AÇIKLAMA 
1231
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1232
9.C.1. Sigortanın Tarihi 
1232
9.C.2. İnşaat All Risk Sigortaları 
1233
9.C.3. Hizmet İhalelerinde İş ve İşyerlerinin Sigortalanması 
1235
9.C.4. Yapım Sözleşmelerinde İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması 
1235
b. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması 
1236
9.C.5. Sigortalanması Mümkün Olmayan Risklerden Doğacak Sorumluluk 
1237
9.D. YARGI KARARLARI 
1238
9.D.1. Kazalardan Dolayı Sorumluluk 
1238
9.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1238
9.E.1. İş Yerinin Sigortalatılması İşleminin Yüklenicinin Sorumluluğuna Bırakılması Mümkün müdür? 
1238
10.A. KANUN METNİ (Mücbir Sebepler) 
1239
10.B. AÇIKLAMA 
1239
10.B.1. Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilme Şartları 
1239
10.B.2. Sürenin Uzatımının Gerektiği Durumlar 
1240
10.B.3. Kanuni Grev 
1242
10.B.4. Genel Salgın Hastalık 
1242
10.B.5. Sözleşmesinde Fiyat Farkı Verilmeyeceği Belirtilen İşlerde Mücbir Sebep Kaynaklı Fiyat Farkı Ödemesi 
1243
10.B.6. Mücbir Sebep Başvurusunun Sözleşmenin Uygulanmasına Etkisi 
1244
10.B.7. Kesin Kabul Yapılmadan Sel Felaketi Sonucu Yapı Zarar Görmüşse Kesin Teminat İade Edilir mi? 
1245
10.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1245
10.C.1. Kamu İhale Kurumuna Mücbir Sebep Başvurusu Nasıl Yapılır? 
1245
10.C.2. KİK’in Belirlediği Mücbir Sebep Halleri 
1247
a. Dış Ticaret Rejim Değişiklikleri Mücbir Sebep Sayılır mı? 
1247
b. Olumsuz Hava Koşulları Mücbir Sebep Olabilir mi? 
1247
c. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşleri 
1247
d. Öngörülmezlik ve Önlenemezlik Kriterlerinin Birlikte Oluşmadığı Haller 
1248
e. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Öngörülemez ve Karşı Konulamaz Hallerin Oluşmadığı Durumlar 
1248
f. Mutad Bakıma Dayalı Gecikmeler Mücbir Sebep Kabul Edilebilir mi? 
1248
g. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Çalışılmayacak Dönem Mücbir Sebep Sayılır mı? 
1248
h. Rutin Olarak Rastlanan Doğal Hava Koşulları 
1249
i. Yeterli Miktarda 2009 Model Araç Üretilememesi veya Piyasaya Az Sayıda 2008 Model Araç Verilmesi 
1249
h. Kırsal Motorinin Üretimden Kaldırılması 
1249
10.C.2. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasında Süre Uzatımına İlişkin Esaslar 
1250
10.C.3. Aşırı Fiyat Artışları ve Enflasyonist Baskılar Sözleşmenin Feshinde Mücbir Sebep Olabilir mi? 
1251
10.C.4. Asgari Ücretin Beklenenden Yüksek Açıklanması Mücbir Sebep Olur mu? 
1253
10.D. YARGI KARARLARI 
1255
10.D.1. Mücbir Sebeplerin Artırılması Mümkün müdür? 
1255
10.D.2. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 
1256
10.D.3. Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır mı? 
1256
10.D.4. Yersiz Süre Uzatımı Verilmesi 
1257
10.D.5. Yargı İçtihatlarında Zorunlu Nedenin Tanımı 
1258
10.D.6. Kış Mevsiminde Yol Yapımı 
1258
10.D.7. Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi Şartları 
1259
10.D.8. Diğer İdarelerce Yapılması Gereken İşlerin Yapılmaması Süre Uzatımını Gerektirir mi? 
1259
10.D.9. Toplumsal Olaylar Süre Uzatımı Gerekçesi Oluşturur mu? 
1260
10.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1260
10.E.1. İdare Mücbir Sebep Halleri Belirleyebilir mi? 
1260
11.A. KANUN METNİ (Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri) 
1260
11.B. AÇIKLAMA 
1261
11.B.1. Hizmet İhalelerinde Muayene ve Kabul İşlemleri 
1262
11.B.2. Yapım Sözleşmelerinde Kabul İşlemleri 
1267
a. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu 
1267
b. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri 
1267
c. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kararları 
1267
d. Geçici Kabul Başvurusu 
1267
e. Geçici Kabul İşlemleri 
1268
h. Kesin Kabul İşlemleri 
1271
11.B.3. Mal Alım Sözleşmelerinde Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri 
1272
a. Muayene İşlemlerine İlişkin Genel İlkeler 
1272
b. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması 
1273
c. Komisyonun Görev ve Sorumlulukları 
1274
d. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim 
1274
e. Muayene Edilecek Yer ve Alınacak Tedbirler 
1275
f. Yurt Dışından Tedarik Edilen Malın Muayene ve Kabul İşlemleri 
1275
g. Malın Muayene İşlemleri 
1275
h. Muayenede Aranacak Hususlar 
1276
g. Numune Üzerinde Tekrar İnceleme 
1276
ı. Muayenede İzlenecek Yöntem 
1276
i. Malın veya Yapılan İşin Fiziksel Muayenesi 
1276
j. Laboratuvar Muayeneleri 
1277
k. Hakem Laboratuvar Muayenesi 
1277
l. İşin Süresi İçinde Muayene Hakları 
1277
m. Muayene Raporlarının Düzenlenmesi ve Kararın Verilişi 
1277
n. Geçici Kabul 
1278
o. Kısmi Kabul Yapılması 
1278
p. Kabul 
1278
r. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler 
1278
s. Sorumluluk Müessesesi 
1279
t. Mal ve/veya İşin Süresinden Önce Teslimi 
1279
u. Her İdareye Özel Hükümler 
1279
11.B.4. Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri 
1279
a. Kabul Başvurusu 
1279
b. Hizmetin Kabulü 
1279
c. Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 
1280
d. Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlıklar 
1280
e. Kabul Tutanağının Onayı 
1281
f. Kısmi Kabul 
1281
11.B.5. Hizmet Sözleşmelerinde Hakediş Ödemeleri 
1281
a. Sözleşme Bedelinin İş Süresince Dönemler İtibariyle Ödenmesi 
1281
b. Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi 
1283
c. Hakedişlerin Düzeltilmesi 
1283
11.B.6. Yapım İşleri İhalelerinde Geçici Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi 
1283
b. İhzarat Yapılmasının Öngörüldüğü İşlerde Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi 
1284
c. Düzenlenen Hakediş Raporunun İşleme Konulması 
1284
d. Hakediş Raporlarında Düzeltme 
1284
e. Geçici Hakedişe İtiraz 
1284
f. Ödemenin Hesabı 
1285
g. Teknik Personel Temin Zorunluluğu 
1285
h. Ek Geçici hakkediş Raporu 
1285
ı. Hakediş Ödemesi Genel Akış Süreci 
1288
11.B.7. Yapım Sözleşmelerinde Kesin Hakediş Ödemesi 
1289
11.B.8. Hizmet Sözleşmelerinde Kontrol Teşkilatı Müessesesi 
1291
11.B.9. Yüklenici Hakedişlerinden Yapılması Gereken Kesintiler 
1297
a. Damga Vergisi Kesintisi 
1297
aa. Verginin Matrahı 
1298
ab. Verginin İstisna ve Muafiyetleri 
1298
b. Gelir Vergisi Kesintisi 
1298
ba. Ek Süre Verildiğinde Uygulama 
1299
bb. İnşaat ve Onarım İşinin Sonraki Takvim Yılına Geçip Geçmediğinin Tespiti 
1299
bc. Sözleşme Gereğince Sari Olan Her İşte, Stopaj Kesilecek midir? 
1299
bd. Kira Bedeli Ödemelerinde Yapılacak Vergi ve Fon Kesintileri 
1300
c. Teminat Kesintisi 
1300
d. İdarece İşin Yüklenicisine Verilen Malzemelerle İlgili Olarak Yapılacak Kesintiler 
1300
e. Avans Kesintisi 
1301
ea. Avans Mahsubunun Yapılması Esasları 
1301
f. Ceza Kesintisi 
1302
g. Proje Kesintisi 
1303
h. KDV Tevkifatı 
1303
ı. Yapım İşlerinde Geçici Kabul Noksanları İçin Kesin Teminat Uygulaması 
1304
i. Ücret Kesintisi 
1304
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1306
11.C.1. Muayene ve Kabul Komisyonu Muayene ve Kabul İşlemini Bir Yazılı Belgeye Bağlayacak mıdır? 
1306
11.C.2. Ara Denetim İşi İhale Yoluyla Üçüncü Şahıslara Yaptırılabilir mi? 
1306
11.C.3. Belirli Aralıklarla Mal Tesliminin Gerekli Olduğu İhalelerde Muayene ve Kabul İşlemleri Nasıl Yapılır? 
1307
11.C.4. Geçici Kabul Noksanları İçin Yapılmış Nakit Kesintiler Teminat Mektubu İle Değiştirilebilir mi? 
1307
11.C.5. Kadroya Alınan Sürekli İşçiler İhale Komisyonunda Görev Alabilir mi? 
1309
11.C.6. Hakediş Düzenleme Tarihi 
1311
11.C.7. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhale Edilen Yapım İşlerinde Yapılmayan İmalatlar İçin Kesinti Uygulaması 
1312
11.C.8. Mal Bedelini İdarenin Zamanında Ödenmemesi Üzerine Yüklenicinin Faiz İsteme Hakkı Var mıdır? 
1316
11.C.9. Yabancı Firmalardan Cif Teslimi Mal Alımlarında Gümrük Vergileri Bütçeden Ödenebilir mi? 
1319
11.C.10. SGK Prim Borçlarının Yüklenici Hakedişlerinden Kesilmesi 
1320
11.C.11. Hakedişlerin Temlikinde İdarenin Yazılı İzni Gerekir mi? 
1321
11.C.12. Yurt Dışı İş Bitirme Belgelerinin Düzenlenmesi 
1322
11.C.13. İdarece Kesilen Nefaset Bedeli Teslim veya Hizmete İlişkin Katma Değer Vergisi Matrahından İndirilebilir Mİ? 
1322
11.D. YARGI KARARLARI 
1324
11.D.1. Hakedişten Kesilen ve Vergi Dairesine İntikal Eden Vergi Tutarının İadesi İçin Yüklenici Vergi Mahkemesine Dava Açabilir mi? 
1324
11.D.2. Eser Sözleşmesinde Teslim Mükellefiyetinin İspatı 
1324
11.D.3. Geçici ve Kesin Kabuller Yapılmadan Sözleşme Bedelinin Tamamının Firmaya Ödenmesi 
1325
11.D.4. Teknik Personelin Mesleki Tecrübesinin Tespitinde Mezuniyet Tarihi Esas Alınır mı? 
1325
11.D.5. Reflekte Temperli Cam Takılması Gerekirken Düz Cam Takılması 
1326
11.D.6. İhale Konusu Hizmetin Dokümandaki Şartları Taşımayan İş Makinası İle Yapılması 
1326
11.D.7. Mekanik Uygulama Projesinde Yer Almayan İmalatın Kesilmemesi 
1327
11.D.8. İhale Dokümanına Aykırı ve Eksik İmalat Yapılması 
1327
11.D.9. Yapılmış Gibi Düzenlenmiş Hakkediş Raporu 
1328
11.D.10. Geçici Kabul Sonrası Gecikme Cezası Uygulaması Nasıl Yapılır? 
1328
11.D.11. Fazla Ödemenin Kesilmesi İçin Kesin Hakedişin Beklenmesine Gerek Var mıdır? 
1328
11.D.12. Hakedişlere Usulüne Uygun İtiraz Nasıl Yapılır? 
1328
11.D.13. Hangi Hallerde Nefaset Kesintisi Kesilir? 
1329
11.D.14. İhale Dokümanına Aykırı İmalatların Hakedişe Bağlanması 
1329
11.D.15. Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesinin Sonuçları 
1330
11.D.16. Hakedişe İtirazın Gerekçeli Dilekçelerle Yapılması 
1330
11.D.17. İtirazın Şekli 
1331
11.D.18. Kabul Çağrısı ve Kesin Kabul Süresi 
1331
11.D.19. Hakedişlere Usulüne Uygun İtiraz Edilmemesi Hakkın Düşmesi Sonucunu Doğur mu? 
1331
11.D.20. Açık Ayıbın Varlığı Halinde Yapılması Gereken 
1332
11.D.21. Teslim Almada Muayene 
1332
11.D.22. Zamanında İşin Teslim Edilmemesinde Cezai Şart 
1332
11.D.23. Çatının Kullanılmış Kereste İle Yapılması 
1332
11.D.24. Hakedişin Zamanında Ödenmemesi 
1332
11.D.25. Kontrol ve Muayenenin Usulüne Uygun Yapılmaması 
1332
11.D.26. Tanıtım ve Güvenlik Hizmetlerinin İdarece Karşılanması 
1333
11.D.27. Geçici Kabul Yapılabilmesi Şartları ve Karşılaşılan Sorunlar 
1333
11.D.28. Sözleşmeye Konulan Hüküm Tevkifatı Etkiler mi? 
1334
11.D.29. Müteahhit Hakediş Raporunu İmzaladıktan Sonra İdarece Yapılan Düzeltmelere İtirazın Şekli 
1334
11.D.30. Hakedişin Belediyece Zamanında Ödenmemesi Üzerine Yüklenicinin Faiz İstemi 
1334
11.D.31. Kamu Kaynağında Eksilişe Neden Olmak Suretiyle Kamu Zararına Sebep Olunması 
1335
11.D.32. Evsafına Uygun Olmadığı Tespit Edilen İmalatlar 
1335
11.D.33. İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Uygulaması 
1336
11.D.34. Yapım İşlerinde Ayıbın İhbarı 
1336
11.D.35. Geçici Kabulün Sonraki Yılda Yapılması Karşısında Vergi Tevkifatı 
1337
11.D.36. Arazi Toplulaştırma İşi Gelir Vergisi Yönünden İnşaat İşi Sayılır mı? 
1337
11.D.37. Araçların Teknik Şartnameye Uygunluğuna İlişkin Değerlendirme 
1338
11.D.38. Götürü Hizmete İlişkin Hakediş Raporunda Hizmet İki Kez Yapılmış Gibi Ödemede Bulunulması 
1338
11.D.39. Gecikme Cezasının Şartnamede Belirtilen Miktarda Uygulanması 
1338
11.D.40. İhale Dokümanına Aykırı İmalat Yapılması 
1339
11.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1340
11.E.1. Arasında Yapım İşleri ve Hizmet Alımlarının Bulunduğu Mal Alımlarının Kabulü 
1340
11.E.2. Tarafların Kanuni Yükümlülüklerini Yerine Getirmelerinin Garantisi 
1340
11.E.3. Hakedişin 30 Günden Fazla Sürede Ödenmesi Mümkün müdür? 
1340
11.E.4. Kabul Komisyonun Verdiği Kararın İhalenin Sonucuna Etkili Olması 
1341
11.E.5. Cihazların Üretimden Kalkmış Olması 
1341
11.E.6. Pursantaj Listesinin İhale Dokümanı İçerisinde Yer Almaması 
1341
11.E.7. Mal Alımlarında Ödeme Süresinin Limiti 
1341
11.E.8. Eksik Malzeme Teslimi 
1342
11.E.9. Kabul Aşamasında Yapılan Teknik Şartnameye Uygunluk Denetimi 
1342
11.E.10. Kısmi Kabulün Kısımlarına İlişkin Bilgilere Yer Verilmemesi 
1342
11.F. İLGİLİ MEVZUAT 
1343
11.F.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma (5237 s. TCK Hükmü) 
1343
11.F.2. Pursantaj Tablosunda Yapılan Hatalardan Yola Çıkılarak Ek Ödeme Yapılması Mümkün müdür? 
1343
11.F.3. Kiralık İş Makinası Çalıştırılması İşi Tevkifata Tabi midir? 
1344
11.F.4. Yıllara Sari İnşaat İşinde Geçici Kabul Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemelerden Vergi Kesintisi Kesilir mi? 
1345
11.F.5. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşinde İşin Başlangıç ve Bitim Tarihi 
1347
11.F.6. Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihinden Sonra Yapılan Hakediş Ödemesinde Stopaj Kesilecek mi? 
1348
11.F.7. Başlangıçta Yıllara Sari Olmayıp Daha Sonra Yıllara Sari İnşaat Vasfını Kazanan İnşaat İşlerinde Tevkifat Uygulaması 
1349
11.F.8. Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Alınan Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV Tevkifatı Yapılır mı? 
1349
11.F.9. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım Kapsamının Karinesi Nedir? 
1350
12.A. KANUN METNİ (Ek Kesin Teminat) 
1351
12.B. AÇIKLAMA 
1351
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1352
12.C.1. Yapım İşlerinde Geçici Kabul Noksanları İçin Kesin Teminat Uygulaması 
1352
13.A. KANUN METNİ (Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi) 
1355
13.B. AÇIKLAMA 
1355
13.B.1. Hizmet Sözleşmelerinde Kesin Teminatın İadesine İlişkin Uygulama 
1356
13.B.2. Yapım Sözleşmelerinde Kesin Teminatın İadesine İlişkin Uygulama 
1356
13.B.3. Yüklenicinin Prim ve Ücret Borcu Konusundaki Düzenlemeler 
1357
13.B.4. İhale Konusu Malın Hazır Halde Alınıp Satılan Mal Olması Durumunda İlişiksiz Belgesi İstenecek midir? 
1358
13.B.5. Kesin ve Ek Kesin Teminatlar Neden Önemlidir? 
1358
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1359
13.C.1. Konusu Hazır Halde Alınıp Satılan Bir Mal Olan İhalelerde Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi 
1359
13.C.2. Kesin Teminatın İadesi İçin SGK Sorgulaması 
1359
13.C.3. Teminat Mektuplarında Risk Çıkışı Yapılması 
1361
13.D. YARGI KARARLARI 
1362
13.D.1. Sözleşmenin Feshinde Teminatın Yüklenicinin Borcundan Mahsubu Mümkün müdür? 
1362
13.D.2. Cezalı Sürede Teminata El Konulması 
1362
13.D.3. Yüklenicinin İşçilerin Haklarını Ödemekten Kaçınması 
1363
13.D.4. Kesin Teminatın Çözülmesi Koşulu 
1363
13.D.5. Kesin Hesabı Çıkarıp Teminatı Çözmeyen İdarenin Durumu 
1363
13.D.6. Teminatın Geç İadesi 
1363
13.D.7. Yüklenicinin Borçlarının Hakedişten Kesilmesinde İdarenin Sorumluluğu 
1363
13.D.8. Teminatın İade Edilmemesi Manevi Tazminat Gerektirir mi? 
1363
13.D.9. İdarenin Kendi Kusurundan Dolayı Teminatı Geç İade Etmesi 
1364
13.D.10. Asıl İşveren Temizlik Şirketinin Borcundan Ötürü Kuruma Karşı Teselsül Hükümleri Uyarınca Sorumlu Tutulabilir mi? 
1364
13.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1365
13.E.1. Hizmet İhalelerinde Teminat İadesi 
1365
14.A. KANUN METNİ (İade Edilemeyen Teminatlar) 
1365
14.B. AÇIKLAMA 
1365
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1366
14.C.1. Teminat Olma Vasfını Yitirmiş Olan Kesin Teminat Mektuplarının İadesi 
1366
15.A. KANUN METNİ (Sözleşmede Değişiklik Yapılması) 
1368
15.B. AÇIKLAMA 
1368
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1369
15.C.1. Yapım Sözleşmesinde Sürenin Kısaltılması 
1369
15.D. YARGI KARARLARI 
1369
15.D.1. Sözleşmenin Uygulanmasında Zorunlu Halden Ne Anlaşılması Gerekir? 
1369
15.D.2. Hangi Hallerde İşyeri Değişikliği Yapılabilir? 
1370
15.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1370
15.E.1. İdarenin Sözleşmeye İlişkin Farklı Muamele Yapma Keyfiyeti 
1370
16.A. KANUN METNİ (Sözleşmenin Devri) 
1371
16.B. AÇIKLAMA 
1371
16.B.1. Sözleşme Devir Teyit Belgesinin Alınması ve Devirlerin Bildirilmesi 
1372
16.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1373
16.C.1. Sözleşmenin Hukuka Aykırı Devrinin Sonuçları 
1373
16.C.2. Sözleşmenin Devrinde İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları 
1374
16.C.3. Devirde Milat İhale Tarihi mi Devir Tarihi midir? 
1374
16.C.4. Kısmi Teklifte Devir Uygulaması 
1374
16.C.5. İş Ortaklığı ve Konsorsiyumlarda Devir Uygulaması 
1375
16.C.6. İş Ortaklıklarındaki Ortakların Devrinde İş Deneyim Belgesi Nasıl Düzenlenir? 
1375
16.D. YARGI KARARLARI 
1375
16.E.1. Devredilen İşlerde Altyüklenicilere İş Bitirme Belgesi Nasıl Düzenlenecek? 
1375
16.E.2. Devirlerde Geçici Kabul Noksanları İçin Alınan Teminatların Durumu 
1375
16.D.3. Yapım Borcunun Devrinde İş Sahibinin Rızası 
1377
16.D.4. Sözleşmesi Yapılmamış İşin Devri 
1377
16.D.5. Devirde Borcun Nakli 
1377
16.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1377
16.E.1. Devredilen İşlerde İş Durum Belgesi Düzenlenmesi Mümkün müdür? 
1377
16.F. İLGİLİ MEVZUAT 
1378
16.F.1. Sözleşmenin Devrine İlişkin SSK Genelgesi 
1378
16.F.2. Adi Ortaklık Tarafından Yapılan İşin Başka Adi Ortaklığa Devri Halinde Vergilendirme 
1378
17.A. KANUN METNİ (Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti) 
1379
17.B. AÇIKLAMA 
1380
17.B.1. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti 
1381
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1381
17.C.1. Yüklenicinin Tüzel Kişi Olması Durumunda Şirket Ortaklarından Birinin Ölümü Sözleşmenin Feshini Gerektirir mi? 
1381
17.D. YARGI KARARLARI 
1381
17.D.1. Yüklenicinin Ölümü 
1381
17.D.2. Varislerle Bağıtlanan Sözleşme 
1382
17.D.3. Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı 
1382
18.A. KANUN METNİ (Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet) 
1382
18.B. AÇIKLAMA 
1383
18.B.1. Ortak Girişimlerde İlgili Durumlar Nedeniyle Fesih Yerine Sözleşmenin Yenilenmesi 
1383
18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1384
18.C.1. Ölüm ve İflas Halinde Fesih ve Tasfiye Hükümlerinin Uygulanmasında Kamu İhale Kurumunca Belirlenen Mücbir Sebep Halleri 
1384
18.D. YARGI KARARLARI 
1387
18.D.1. Ortaklardan Birinin Acze Düşmesi 
1387
18.D.2. Eserin Mirasçılarca Tamamlanması 
1387
18.D.3. İşin Varis Sıfatıyla Devralanlarda İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesinde %80 Sınırı Nasıl Uygulanacak? 
1387
19.A. KANUN METNİ (Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi) 
1388
19.B. AÇIKLAMA 
1388
19.C. YARGI KARARLARI 
1389
19.C.1. Menfi Zararın Tarifi 
1389
19.C.2. Sözleşmedeki Ceza Sayısındaki Artış Sözleşmenin Feshini Gerektirir mi? 
1389
19.C.3. Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi 
1389
19.C.4. Erken Fesih Hakkı 
1390
19.C.5. Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata 
1390
19.C.6. İşin Süresinde Bitirilmemesi Üzerine Sözleşmenin Feshi 
1390
19.C.7. Döviz Tahsisinin Yapılmaması Nedeniyle Edimin Yerine Getirilememesi 
1391
19.C.8. Kesin Teminatının Güncellenmeden Gelir Kaydı 
1392
20.A. KANUN METNİ (İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi) 
1392
20.B. AÇIKLAMA 
1393
20.B.1. Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye İşlemleri 
1394
20.B.2. İşin Süresi Cezalı Olarak Uzatılabilir mi? 
1397
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1397
20.C.1. İdarenin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması 
1397
20.C.2. Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulmuş Olması Müteahhit Alacaklarını Etkiler mi? 
1398
20.C.3. Haklı Bir Nedene Dayanarak Feshedilen Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması Mümkün müdür? 
1398
20.C.4. Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür? 
1399
20.D. YARGI KARARLARI 
1400
20.D.1. Fesihten Sonraki İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti 
1400
20.D.2. Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi 
1401
20.D.3. İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih 
1402
20.D.4. İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı ve Kapsamı 
1403
20.D.5. Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi 
1403
20.D.6. Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi 
1403
20.D.7. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi 
1403
20.D.8. Menfi Zararın Tazmini 
1403
20.D.9. Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi 
1404
20.D.10. Mahkemenin Hükmettiği Alacağın KDV’si 
1404
20.D.11. İşin Tesliminde Gecikme 
1404
20.D.12. Fesih Hakkını Kullanacak Makam 
1404
20.D.13. Fesih ve İrat Kaydında Süre 
1404
20.D.14. Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulması Alacağını Etkiler mi? 
1404
20.D.15. Yasadaki Emredici Hükmün Uygulanması 
1404
20.D.16. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezası 
1404
20.D.17. Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi 
1405
20.D.18. Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması 
1405
20.D.19. Yapılmamış Masrafın İstenmesi 
1405
20.D.20. Teminat Mektuplarından Kaynaklanan Alacağın Mahiyeti 
1405
20.D.21. Malların Türkiye Gümrüğünce Kabul Edilmemesi Süre Uzatımı Gerektir mi? 
1406
20.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1406
20.E.1. Sözleşmenin Feshine İlişkin Sürenin Düzeltici İşlemle Giderilmesi 
1406
21.A. KANUN METNİ (Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih) 
1406
21.B. AÇIKLAMA 
1407
21.B.1. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Tespit Edilen Yasak Fiil ve Davranış Yürüyen Tüm Sözleşmeleri Etkiler mi? 
1408
22.A. KANUN METNİ (Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler) 
1409
22.B. AÇIKLAMA 
1409
22.B.1. Yapım Sözleşmelerinin Feshi ve Genel Tasfiye Süreci 
1410
a. Çeşitli Fesih Halleri 
1411
b. Kesin Teminatın İrad Kaydı 
1412
c. Durum Tespit Tutanağı 
1412
22.B.2. Yapım Sözleşmelerinin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Satın Alınması 
1414
22.B.3. Hizmet Sözleşmelerinin Feshine İlişin Hükümler ve Genel Tasfiye Süreci 
1414
22.B.4. İdarece Feshedilen İşlere İş Deneyim Belgesi Düzenlenir Mi? 
1416
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1416
22.C.1. Kesin ve Ek Kesin Teminatların Gelir Kaydı Müessesesi 
1416
22.C.2. İhalenin KİK’ce İptali Halinde İptal Kararı Öncesi İmzalanan Sözleşmenin Tasfiyesi Gerekir mi? 
1422
22.C.3. Sözleşmenin Haklı Nedenlerle İdarece Feshi Nedeniyle Doğan İdare Zararının Tazmini 
1423
22.C.4. Ayıplı İfa Sebebiyle Sözleşmenin Feshi Sonucunda Zararın Tazimini ve Zamanaşımı 
1425
22.C.5. Ölüm ve İflas Nedeniyle Sözleşmenin Feshinde Kesin Teminat Güncellenir mi? 
1426
22.D. YARGI KARARLARI 
1429
22.D.1. Fesihli Doğan Hazine Zararının (Olumlu–Olumsuz) Tazmini 
1429
22.D.2. Sözleşme Dışı İşlerin Varlığı Halinde Tazminatın Hesabı 
1430
22.D.3. İki İhale Arasındaki Fark 
1430
22.D.4. Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi 
1431
22.D.5. Yüklenici Kusuru Bulunmayan İşin Tasfiyesinde Kesin Teminat İade Edilir mi? 
1431
22.D.6. Tahakkuk Etmiş Alacaklar Üzerinde Hapis Hakkı 
1432
22.D.7. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Müteahhidin Borcundan Mahsup Edilebilir mi? 
1432
22.D.8. İnşaat Yapım Sözleşmesinin Feshinden Doğan Dava Hangi Mahkemede Görülür? 
1432
22.D.9. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini 
1433
22.D.10. Fesih Kararı Alınmadan Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür? 
1434
22.D.11. Kesin Teminatın Gelir Kaydedildiği Durumda Gecikme Cezası Ayrıca Alınır mı? 
1435
22.D.12. Sözleşme Kurulmazdan Evvel Vazgeçilmiş İmkanların Araştırılması 
1435
22.D.13. Olumsuz Zararın Miktarının Tespiti 
1435
22.D.14. Makul Sürede İkinci İhaleye Çıkılması Zorunluluğu 
1436
22.D.15. Cezai Şartın Tutarını Hakim İndirebilir mi? 
1436
23.A. KANUN METNİ (Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi) 
1436
23.B. AÇIKLAMA 
1436
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1436
23.C.1. Mal Tesliminin Fiilen İmkansız Olması 
1436
23.C.2. Yapım Sözleşmelerinde Mücbir Sebebin Tevsiki 
1437
23.D. YARGI KARARLARI 
1437
23.D.1. Sözleşmenin Eylemli Biçimde Feshi 
1437
23.D.2. Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller 
1438
24.A. KANUN METNİ (Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi) 
1438
24.B. AÇIKLAMA 
1438
24.B.1. İş Artışında Zorunluluk Şartı 
1440
24.B.2. Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım Sözleşmesinde İş Eksilişi Kapsamında Yapımından Vazgeçilen İş Kalemlerinin Fiyatlandırılması 
1441
24.B.3. Yapımından Vazgeçilen İmalatların Fiyatlarının Belirlenmesinde Yüksek Yargının ve Yüksek Fen Kurulunun Bakışı 
1441
24.B.4. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerinde İş Artışı Kapsamındaki Hatalı Uygulamalar 
1444
24.B.5. Telafi Edici Ödemenin Mücbir Sebebe Bağlanması Mümkün müdür? 
1445
24.B.6. Yeni Fiyatın Belirlenmesinde %15 Genel Gider Ödenir mi? 
1445
24.B.8. Fiyat Farkı Hesaplanacağına İlişkin Hüküm Bulunmayan Yapım Sözleşmelerinde İş Artışı Olması Halinde Fiyat Farkı Hesaplanır Mı? 
1447
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1448
24.C.1. Birim Fiyatlı Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı ve İş Eksilişi Uygulaması 
1448
24.C.2. Yapım İşlerinde Yeni Fiyatların Belirlenmesi 
1452
24.C.3. Projelerin Tesliminde Gecikme Olması Halinde Süre Uzatımı Verilebilir mi? 
1458
24.C.4. Proje Değişikliği ile İşe Devam Ettirilmesi Mümkün müdür? 
1458
24.C.5. Teklif Birim Fiyatlı Yapım İşlerinde İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi ve Revize Fiyat Uygulaması 
1459
24.C.6. Hizmet İhalelerinde Yeni Birim Fiyatlar Nasıl Tespit Edilecek? 
1462
24.C.7. Mimari Projede Yer Almakla Birlikte Mahal Listesinde Belirtilmeyen İmalatlar İş Artışı Kapsamında Ödenir mi? 
1462
24.C.8. Arazi Kodlarının Yanlış Okunması İş Artışını Gerektirir mi? 
1464
24.C.9. Yeni Fiyatın Piyasa Fiyat Araştırması ile Tespit Edilmesinde Uygulama 
1464
24.C.10. Anahtar Teslim Götürü Bedel Mantığıyla Yapılması Zorunlu Olmayan ve Sözleşmede de Yer Almayan İş Kalemi İçin Kesinti Yapılacak mıdır? 
1465
24.C.11. Uygulama Projesi ve/veya Mahal Listesinde Yapılması Gereken Bir İmalatın Yaklaşık Maliyette Öngörülmemesi Durumu 
1465
24.C.12. Uygulama Projesi ve Mahal Listesinde Yer Almayan Ancak İnşaatın Mütemmim Cüz’ü Niteliğinde Olan İmalat İçin Ödeme Yapılır mı? 
1466
24.C.13. Anahtar Teslim Götürü Bedel İhale Dokümanındaki Eksiklik Nedeniyle İş Artışı Verilir mi? 
1466
24.C.14. Götürü Bedel İhale Edilen İşlerde Uygulama Projesinde Yer Alan Ancak Teknik Şartnamede veya Mahal Listesinde Detay Belirtilmeyen İmalatlar 
1470
24.C.15. Yerel Rayiçler İfadesinden Ne Anlaşılır? 
1470
24.C.16. Yerel Rayiçlerin Belirlenmesinde Miktar Sorunu 
1471
24.C.17. Kesilecek Gecikme Cezasının Hesabında İş Artışları Dikkate Alınır mı? 
1472
24.C.18. Yargı Mercilerine ve Sayıştay’a İntikal Etmiş Olan Konular Hakkında Yüksek Fen Kuruluna Görüş Talebinde Bulunulması Mümkün müdür? 
1474
24.C.19. Yüksek Fen Kuruluna Başvuru Nasıl Yapılır? 
1475
24.C.20. Hizmet Alımı Sözleşmelerinin Feshi Nedeniyle Yükleniciye Ödenecek Tazminat KDV’ye Tabi midir? 
1476
24.D. YARGI KARARLARI 
1477
24.D.1. İhale Edilmesi Gereken Tünelin İş Artışı ile Aynı Yükleniciye Yaptırılması 
1477
24.D.2. Telafi Edici Ödeme Yapılmasının Kıstasları 
1477
24.D.3. Ticaret Odası Oluru Olmadan Yeni Fiyat Tespiti 
1479
24.D.4. Fiilen Yapılmayan Yapım İşleri İçin Ödeme Yapılması 
1479
24.D.5. Saha Betonu İmalatı Konusunda Vaziyet Planı İle Mimari Kesit ve Görünüşler Arasında Uyumsuzluk Bulunması 
1480
24.D.6. Projesinde Fiilen Yapılmayan İmalatlar İçin Başka İşler Yaptırılabilir mi? 
1481
24.D.7. Tasfiye Edilmesi Gereken Bir İşte %10 İş Artışı Yapılması Hangi Hallerde Mümkündür? 
1481
24.D.8. İş Eksilişlerinde Birim Fiyatlar Nasıl Belirlenir? 
1482
24.D.9. İş Artışı Nedeniyle Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir mi? 
1482
24.D.10. Yersiz Olarak Yapılan Telafi Edici Ödeme 
1483
24.D.11. Çatının Kullanılmış Kereste İle Yapılması 
1484
24.D.12. Eksik İmalatların Fiyatı Nasıl Belirlenir? 
1484
24.D.13. Teknik Şartnamede Belirtilen Özellikte Araç Çalıştırılmaması 
1484
24.D.14. Süre Uzatımı Süresinin Sözleşme Süresi İle Orantılı Olması Gerekir mi? 
1484
24.D.15. Revize Birim Fiyat Uygulanması Gereken İş Kalemi İçin Yeni Birim Yapılması 
1485
24.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1486
24.E.1. Yeni Birim Fiyat Oluşturulmayacağına İlişkin Özel Hüküm Konulabilir mi? 
1486
24.E.2. Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında İş Eksilişine Gidilmesi 
1486
24.E.3. Eksik İş Durumunda Hak Talep Edilmeyeceğine İlişkin Taahhütname 
1487
24.E.4. Hizmet İhalelerinde Birim Fiyat Cetvelinde Yer Almayan Yeni İş Kalemlerine İlişkin Yeni Birim Fiyatlar 
1487
24.E.5. Götürü Bedel İhale Edilen Mal Alımlarında İş Eksilişi Mümkün müdür? 
1487
24.E.6. Maliyeti İşçi Sayısına Bağlı Olan Giderlerle İşçi Sayısından Bağımsız Olan Giderlerin Ayrı Kalemlerde Düzenlenmesi 
1488
24.E.7. Trafik İşaret Levhası Tedariki Götürü Şekilde İhale Edilebilir mi? 
1488
24.F. İLGİLİ MEVZUAT 
1488
24.F.1. İş Artışı ve Yeni Fiyat Belirlenmesine İlişkin Yüksek Fen Kurulu ve Mülga Bayındırlık Kurulu Kararları 
1488
24.F.2. Sözleşmede Fiyatı Bulanmayan İşlerin Tespitine İlişkin Yüksek Fen Kurulu Genelgesi 
1488
25.A. KANUN METNİ (Yasak Fiil ve Davranışlar) 
1494
25.B. AÇIKLAMA 
1494
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1495
25.C.1. Doğrudan Temin Usulünde Suç Teşkil Eden Yasak Fiil ve Davranışların Varlığı 
1495
25.D. YARGI KARARLARI 
1495
25.D.1. Teslim Alma Belgesinin Sahte Düzenlenmesi 
1495
25.D.2. Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması 
1495
25.D.3. Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi 
1496
25.D.4. Giresun Bulancak Granit Yerine Aksaray Yaylak Tipi Granit Döşenmesi 
1496
25.D.5. İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp 
1496
25.D.6. Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı 
1497
25.D.7. Nısfet Kurallarına Göre Kabulde Zorlanılamayacak Ölçüde Kusurlu Olmayan İşler 
1497
25.D.8. Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı 
1497
25.D.9. Ayıba Karşı Tekeffül 
1497
25.D.10. Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması 
1497
25.D.11. Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler 
1497
25.D.12. Bozuk Malın Niteliği 
1498
25.D.13. Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı 
1498
25.D.14. Projesine Göre Daha Düşük Dozda Beton Kullanılması 
1498
25.E. İLGİLİ MEVZUAT 
1498
25.E.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma (5237 s TCK) 
1498
26.A. KANUN METNİ (İhalelere Katılmaktan Yasaklanma) 
1499
26.B. AÇIKLAMA 
1499
26.B.1. İhalelere Katılmaktan Yasaklananlar İçin Doldurulacak Bilgi Formu 
1501
26.C. YARGI KARARLARI 
1502
26.C.1. Yasaklama Kararı ile Oluşan Zararın Tazmini 
1502
26.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 
1502
26.D.1. İlaçların Karşılanmasının İmkansız Olması Karşısında Yasaklama Hükmü Verilebilir mi? 
1502
27.A. KANUN METNİ (Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu) 
1502
27.B. AÇIKLAMA 
1503
27.C. YARGI KARARLARI 
1503
27.C.1. İşin Yapılması veya Teslimi Sırasında Hileli Malzeme, Araç ve Usuller Kullanılmasının Sonuçları 
1503
27.C.2. Yüklenici ile Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu 
1504
27.C.3. Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi 
1505
27.C.4. Eserdeki Ayıp Karşısında Seçimlik Hakların Kullanılmaması 
1505
27.C.5. Doğrama İmalatı Profil Boşluklarına Kurşun Yerleştirerek Menfaat Sağlanması 
1505
28.A. KANUN METNİ (Görevlilerin Ceza Sorumluluğu) 
1506
28.B. AÇIKLAMA 
1507
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1508
28.C.1. Görevlilerin Kamu Zararına Sebebiyet Vermeleri 
1508
a. Hangi Hallerde Kamu Zararından Bahsedilebilir? 
1508
b. Kamu Zararına Neden Olanlara Uygulanacak Mali ve Cezai Yaptırımlar Nelerdir? 
1508
c. Yetkisiz Tahsilat Yapanlara Uygulanacak Yaptırım 
1509
28.D. YARGI KARARLARI 
1510
28.D.1. Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlenmesi 
1510
28.D.2. Resmi Evrakta Sahtekarlık 
1510
28.D.3. Hakedişte Usulsüzlük Yapılması 
1510
28.D.4. Memurların Sorumluluğunun Tespiti 
1510
28.D.5. Rüşvet Almaya Eksik Kalkışma 
1511
28.D.6. Müteahhidin Zararına Neden Olunması 
1512
28.D.7. İkinci Tünel Yapım İşinin İş Artışı Kapsamında Yaptırılması 
1512
28.D.8. Fiili Duruma Uymayan Metraja Göre Ödeme Yapılması 
1512
29.A. KANUN METNİ (Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı) 
1513
29.B. AÇIKLAMA 
1513
30.A. KANUN METNİ (Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu) 
1513
30.B. AÇIKLAMA 
1514
30.B.1. Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlardan Dolayı Sorumluluk 
1514
30.B.2. Kimler Alt Yüklenici Olamazlar? 
1514
30.B.3. Yapım İşlerinde Alt Yüklenicinin Sorumluluğu 
1515
30.B.4. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları 
1515
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1516
30.C.1. Kesin Kabulden Sonra Ortaya Çıkan Fen ve Sanat Kurallarına Aykırı İmalatlar İçin Yüklenicinin Bakım Yükümlülüğü 
1516
30.D. YARGI KARARLARI 
1519
30.D.1. Noksan ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nesafet Farkı Alınması 
1519
30.D.2. Başka Bir İşten Dolayı İdareye Borçlu Olan Müteahhidin Durumu 
1520
31.A. KANUN METNİ (Yapı Denetim ve Görevlilerin Sorumluluğu) 
1520
31.B. AÇIKLAMA 
1520
31.B.1. Yapı Denetim Hizmetleri 
1521
31.B.2. Yapı Denetim Görevlilerinin Yetkileri 
1522
31.B.3. Hatalı, Kusurlu ve Eksik İşlerin Tespiti Halinde Yapı Denetim Görevlisinin Yükümlülükleri 
1522
31.B.4. Yapı Denetim Görevlisinin Tutacağı Defter ve Ataşmanlar 
1523
31.B.5. Yapı Denetim Görevlisi ile Yüklenici Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü 
1523
31.B.6. Yerli Malı Zorunluluğu Aranan Makine, Malzeme ve Ekipman İle Yazılımın Kontrolünü Kim Yapacak? 
1524
31.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1524
31.C.1. Denetim Mühendislerinin Görev ve Sorumlulukları 
1524
32.A. KANUN METNİ (Danışanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu) 
1529
32.B. AÇIKLAMA 
1529
33.A. KANUN METNİ (Tedarikçilerin Sorumluluğu) 
1530
33.B. AÇIKLAMA 
1530
33.C. YARGI KARARLARI 
1532
33.C.1. Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu 
1532
33.C.2. Tedarikçinin Temerrüdü ile Doğan İdare Zararının Tazmini 
1533
33.C.3. Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak 
1533
34.A. KANUN METNİ (Hizmet Sunucularının Sorumluluğu) 
1533
34.B. AÇIKLAMA 
1534
35.A. KANUN METNİ (Teminat) 
1535
35.B. AÇIKLAMA 
1535
36.A. KANUN METNİ (Hüküm Bulunmayan Haller) 
1536
36.B. AÇIKLAMA 
1536
36.C. İLGİLİ MEVZUAT 
1536
36.C.1. 6098 sayılı Borçlar Kanununun Sözleşmeye İlişkin Bazı Maddeleri 
1536
37.A. KANUN METNİ (Tebligat) 
1537
37.B. AÇIKLAMA 
1537
37.B.1. Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler 
1537
37.C. YARGI KARARLARI 
1538
37.C.1. İlanen Tebligatın Koşulları 
1538
37.C.2. Usulüne Aykırı Tebligat 
1538
37.C.3. İhtarın Telgrafla Çekilmesi 
1538
37.C.4. Ayıp ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması 
1539
38.A. KANUN METNİ (Değişiklik Yapılması) 
1539
38.B. AÇIKLAMA 
1539
39.A. KANUN METNİ (Uygulanmayacak Hükümler) 
1539
39.B. AÇIKLAMA 
1540
EK M.1.A. KANUN METNİ (Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı) 
1540
EK M.1.B. AÇIKLAMA 
1540
EK M.2.A. KANUN METNİ (Sözleşme Uygulamalarına Yönelik İtiraz Başvuruları ve Anlaşmazlıkların Çözümü) 
1541
EK M.2.B. AÇIKLAMA 
1541
G.M.1.A. KANUN METNİ (Tip Sözleşmelerin Hazırlanması) 
1541
G.M.1.B. AÇIKLAMA 
1541
G.M.2.A. KANUN METNİ (Yapım İşlerinde Fiyat Farkı) 
1542
G.M.2.B. AÇIKLAMA 
1542
G.M.3.A. KANUN METNİ (Elektrik Alımı Sözleşmelerinde Ek Fiyat Farkı) 
1542
G.M.3.B. AÇIKLAMA 
1543
G.M.4.A. KANUN METNİ (Sözleşmelerin Tasfiyesi veya Devri) 
1545
G.M.4.B. AÇIKLAMA 
1545
G.M.4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1546
G.M.4.C.1. 4735/Geçici 4’üncü Madde Uyarınca Gerçekleştirilen Devirlerde Geçici Kabul Noksanları İçin Alınan Teminatların Durumu 
1546
G.M.5.A. KANUN METNİ (Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri) 
1547
G.M.5.B. AÇIKLAMA 
1548
G.M.5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1558
G.M.5.C. 1. Aşırı Fiyat Artışı Nedeniyle Verilecek Ek Fiyat Farkı Ödemeleri 
1558
G.M.6.A. KANUN METNİ (Ek Fiyat Farkı veya Sözleşmelerin Feshi) 
1566
G.M.6.B. AÇIKLAMA 
1567
G.M.6.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 
1569
G.M.6.C. 1. Artırımlı Fiyat Farkı İle Ek Fiyat Farkı Hesaplama Esasları 
1569
G.M.6.C. 2. Ek Fiyat Farkı Hesabına İlişkin hükümler 
1576
40.A. KANUN METNİ (Yürürlük) 
1585
40.B. AÇIKLAMA 
1585
41.A. KANUN METNİ (Yürütme) 
1585
41.B. AÇIKLAMA 
1585
Yararlanılan Kaynaklar 
1587
Kavramlar Dizini 
1589