Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
(Karayolu – Demiryolu – Denizyolu – Havayolu)
Eşya Taşıma Hukukunda Süreler
Ocak 2020 / 1. Baskı / 258 Syf.
Fiyatı: 66.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımalarına ilişkin kanun ve uluslararası sözleşmelerin bazılarında bildirim ve dava süreleri zamanaşımı olarak düzenlenirken, bir kısmında ise hak düşürücü süre olarak düzenlenmiştir.

Ulusal alanda kanunlar ve uluslararası alanda ise konvansiyonlarda çeşitli süreler düzenlenmiş ve her taşıma yöntemi için bugüne kadar ayrı çalışmaların yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle sürelerin nitelikleri, etkileri ve sonuçları ve bu süreleri etkileyen unsurlar hakkında açık bir değerlendirmeye gidilebilmesi için eşya taşıma hukukunda bildirim ve dava süreleri tek bir çalışma içerisinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Kitabımızda bildirim ve dava süreleri kapsamında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, CMR Konvansiyonu, COTIF-CIM Konvansiyonu, Lahey ve Visby Kuralları ile Montreal Sözleşmesi ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Türk Ticaret Kanunu
Rumeli Demiryolları İşletme Nizamnamesi
Türk Sivil Havacılık Kanunu
CMR – COTIF – CIM – LAHEY – VISBY – MONTREAL
Barkod: 9789750258251
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 258
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK SÜRELER
1. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  20
1.1. Zamanaşımının Tanımı  21
1.2. Zamanaşımının Şartları  22
1.2.1. Zamanaşımına Tabi Bir Alacak Olmalı  22
1.2.2. Zamanaşımı Süresinin Dolması  23
1.2.3. Zamanaşımı Süresinin Hesabı  24
1.3. Zamanaşımı Süresinin Tatili (Durması)  27
1.4. Zamanaşımının Kesilmesi (Kat’ı)  28
1.4.1. Zamanaşımını Kesen Borçlunun Fiilleri  29
1.4.2. Zamanaşımını Kesen Alacaklının Fiilleri  30
1.4.3. Zamanaşımını Kesen Yargılama Sırasındaki İşlem ve Kararlar  32
1.5. Zamanaşımının Hak Üzerindeki Etkisi  33
1.6. Zamanaşımından Feragat  34
2. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER  35
2.1. Hak Düşürücü Sürenin Tanımı ve Kapsamı  35
2.2. Hak Düşürücü Sürelere Uygulanacak Hükümler  36
2.3. Zamanaşımı ile Hak Düşürücü Sürelerin Karşılaştırılması  37
2.3.1. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Benzer Yönleri  38
2.3.2. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Farkları  38
3. BİLDİRİM SÜRELERİ  39
3.1. Bildirim Süresinin Tanımı  40
3.2. Bildirim Sürelerinin Hukuki Niteliği  41
3.3. Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi  42
3.4. Bildirim Süresinin Hukuki Sonuçları  42
İkinci Bölüm
ULUSAL EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER
1. KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  45
1.1. Uygulanacak Hukuk  45
1.2. Bildirim Süreleri  45
1.2.1. Açık Zıya ve Hasar Durumunda Bildirim Süresi  46
1.2.2. Zıya ve Hasarın Açık Olmaması Durumunda Bildirim Süresi  47
1.2.3. Gecikme Halinde Bildirim Süresi  48
1.2.4. Bildirim Yapılmamasının Hukuki Sonuçları  49
1.3. Zamanaşımı Süreleri  51
1.3.1. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  52
1.3.2. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması  53
1.3.3. Zamanaşımı Süresinin Uygulanmayacağı Durumlar  54
2. DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  56
2.1. Uygulanacak Hukuk  56
2.2. Bildirim Süreleri  58
2.2.1. Açık Zıya ve Hasar Durumunda Bildirim Süreleri  58
2.2.2. Zıya ve Hasarın Açık Olmaması Durumunda Bildirim Süreleri  59
2.2.3. Gecikme Halinde Bildirim Süreleri  59
2.3. Zamanaşımı Süreleri  60
2.4. Zamanaşımı Süresinin Hesabı  61
3. DENİZYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  62
3.1. Uygulanacak Hukuk  62
3.2. Bildirim Süreleri  62
3.2.1. Zıya ve Hasar Durumunda Bildirim Süreleri  62
3.2.2. Eşyanın Geç Tesliminde Bildirim Süreleri  64
3.2.3. Haksız Fiil Halinde Bildirim Süreleri  65
3.2.4. Kısmen Teslimde Bildirim Süreleri  65
3.2.5. Bildirimin İçeriği  66
3.2.6. Bildirimin Yapılmamasının Sonuçları  67
3.3. Hak Düşürücü Süre  68
3.3.1. Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı  69
3.3.2. Hak Düşürücü Sürenin Değiştirilip Değiştirilemeyeceği  69
3.3.3. Rücu Taleplerinde Hak Düşürücü Süre  71
4. HAVAYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  72
4.1. Uygulanacak Hukuk  72
4.2. Bildirim Süreleri  73
4.3. Hak Düşürücü Süre  75
5. MULTIMODAL TAŞIMADA SÜRELER  76
5.1. Bildirim Süreleri  77
5.2. Zamanaşımı Süreleri  77
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER
1. KARAYOLU TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  79
1.1. Uygulanacak Hukuk  79
1.2. Bildirim Süreleri  80
1.2.1. Genel Olarak Bildirim Süreleri  80
1.2.2. Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  82
1.3. Zamanaşımı Süreleri  84
1.3.1. Genel Olarak Zamanaşımı Süreleri  84
1.3.2. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  87
1.3.3. Rücu Talepleri Açısından Zamanaşımı Süreleri  88
1.3.4. Zamanaşımı Süresinin Değiştirilip Değiştirilemeyeceği  90
1.3.5. Kast veya Kasta Eşdeğer Davranış Halinde Zamanaşımı Süreleri  91
1.3.6. Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi  92
1.4. Eşyaların Karayolundan Uluslar Arası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) (1956)  96
2. DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  114
2.1. Uygulanacak Hukuk  114
2.2. Bildirim Süreleri  115
2.2.1. Teslim Anı ve Teslimden Sonraki Bildirim Süreleri  115
2.2.2. Gecikme Nedeniyle Bildirim Süreleri  117
2.2.3. Hasar veya Kısmi Zıyanın Teslimden Önce Tespit Edilmesinde Bildirim Yükümlülüğü  117
2.2.4. Taşıyıcının Kastı, Ağır Kusuru veya Hilesinde Bildirim Süreleri  118
2.3. Zamanaşımı Süreleri  119
2.3.1. İki Yıllık Zamanaşımı Süresi  119
2.3.2. Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı, Durması ve Kesilmesi  120
2.4. 3 Haziran 1999 Tarihli Değişiklik Protokolünü İçeren 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)  122
2.5. Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tektip Kurallar (CIM) – 1999 COTIF Sözleşmesinin B Ana Eki  149
3. DENİZYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  173
3.1. Uygulanacak Hukuk  173
3.2. Bildirim Süreleri  175
3.2.1. Bildirim Usulü  176
3.2.2. Bildirim Yapılmamasının Sonuçları  177
3.2.3. Kasıt veya Ağır Kusur Halinde Bildirim Yükümlülüğü  177
3.2.4. Hamburg Kuralları Açısından Bildirim Süreleri  178
3.3. Hak Düşürücü Süre  179
3.3.1. Rücu Taleplerinde Hak Düşürücü Süre  180
3.3.2. Ağır Kusur, Kasıt ve Başvuruda Hata Hallerinde Hak Düşürücü Süre  181
3.3.3. Hamburg Kuralları’nda Zamanaşımı Süreleri  181
3.3.4. Hak Düşürücü Sürenin Uzatılması, Kesilmesi veya Durması  182
3.4. Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme – Lahey Kuralları (The Hague Rules)  184
3.5. Protocol to Amend the InternatIonal Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading of August 1924 – Visby Rules  192
4. HAVAYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  198
4.1. Uygulanacak Hukuk  198
4.2. Bildirim Süreleri  200
4.2.1. Bildirimin Şekli  201
4.2.2. Taşıyıcının Hileli Davranışlarının Bildirim Yükümlülüğüne Etkisi  202
4.2.3. Bildirimin Yapılmamasının Sonuçları  202
4.3. Hak Düşürücü Süre  203
4.3.1. Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanması  204
4.3.2. İki Yıllık Sürenin Hukuki Niteliği  205
4.4. Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralla Birleştirilmesine Dair Sözleşme – Montreal Sözleşmesi  207
5. MULTIMODAL TAŞIMADA SÜRELER  227
5.1. Uygulanacak Hukuk  227
5.2. Bildirim Süreleri  228
5.3. Zamanaşımı Süreleri  228
Dördüncü Bölüm
EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELERİ ETKİLEYEN KONULAR
1. ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ  229
1.1. Genel Olarak  229
1.2. Eşya Taşımalarında Uygulanacak Hukuk  230
1.3. Milletlerarası Özel Hukukta Zamanaşımı  235
2. ARABULUCULUK SÜRECİNİN SÜRELERE ETKİSİ  236
2.1. Genel Olarak Arabuluculuk Kavramı  236
2.2. Arabuluculuğun Temel İlkeleri  239
2.3. Arabuluculukta Dava Şartı  241
2.4. Ticari Davalar  242
2.5. Dava Şartı Arabuluculuğun Sürelere Etkisi  243
2.6. İhtiyati Haciz veya İhtiyati Tedbirde Bulunan Sürelere Etkisi  244
2.7. Diğer Alternatif Çözüm Yollarında Bulunan Sürelere Etkisi  244
Kaynakça  247
Kavramlar Dizini  255
 


Mutlu Dinç
Şubat 2021
219.90 TL
İndirimli: 154.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
234.00 TL
İndirimli: 163.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
177.00 TL
İndirimli: 123.90 TL (%30)
Sepete Ekle
İlyas Gölcüklü
Şubat 2021
80.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK SÜRELER
1. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  20
1.1. Zamanaşımının Tanımı  21
1.2. Zamanaşımının Şartları  22
1.2.1. Zamanaşımına Tabi Bir Alacak Olmalı  22
1.2.2. Zamanaşımı Süresinin Dolması  23
1.2.3. Zamanaşımı Süresinin Hesabı  24
1.3. Zamanaşımı Süresinin Tatili (Durması)  27
1.4. Zamanaşımının Kesilmesi (Kat’ı)  28
1.4.1. Zamanaşımını Kesen Borçlunun Fiilleri  29
1.4.2. Zamanaşımını Kesen Alacaklının Fiilleri  30
1.4.3. Zamanaşımını Kesen Yargılama Sırasındaki İşlem ve Kararlar  32
1.5. Zamanaşımının Hak Üzerindeki Etkisi  33
1.6. Zamanaşımından Feragat  34
2. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER  35
2.1. Hak Düşürücü Sürenin Tanımı ve Kapsamı  35
2.2. Hak Düşürücü Sürelere Uygulanacak Hükümler  36
2.3. Zamanaşımı ile Hak Düşürücü Sürelerin Karşılaştırılması  37
2.3.1. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Benzer Yönleri  38
2.3.2. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Farkları  38
3. BİLDİRİM SÜRELERİ  39
3.1. Bildirim Süresinin Tanımı  40
3.2. Bildirim Sürelerinin Hukuki Niteliği  41
3.3. Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi  42
3.4. Bildirim Süresinin Hukuki Sonuçları  42
İkinci Bölüm
ULUSAL EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER
1. KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  45
1.1. Uygulanacak Hukuk  45
1.2. Bildirim Süreleri  45
1.2.1. Açık Zıya ve Hasar Durumunda Bildirim Süresi  46
1.2.2. Zıya ve Hasarın Açık Olmaması Durumunda Bildirim Süresi  47
1.2.3. Gecikme Halinde Bildirim Süresi  48
1.2.4. Bildirim Yapılmamasının Hukuki Sonuçları  49
1.3. Zamanaşımı Süreleri  51
1.3.1. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  52
1.3.2. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması  53
1.3.3. Zamanaşımı Süresinin Uygulanmayacağı Durumlar  54
2. DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  56
2.1. Uygulanacak Hukuk  56
2.2. Bildirim Süreleri  58
2.2.1. Açık Zıya ve Hasar Durumunda Bildirim Süreleri  58
2.2.2. Zıya ve Hasarın Açık Olmaması Durumunda Bildirim Süreleri  59
2.2.3. Gecikme Halinde Bildirim Süreleri  59
2.3. Zamanaşımı Süreleri  60
2.4. Zamanaşımı Süresinin Hesabı  61
3. DENİZYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  62
3.1. Uygulanacak Hukuk  62
3.2. Bildirim Süreleri  62
3.2.1. Zıya ve Hasar Durumunda Bildirim Süreleri  62
3.2.2. Eşyanın Geç Tesliminde Bildirim Süreleri  64
3.2.3. Haksız Fiil Halinde Bildirim Süreleri  65
3.2.4. Kısmen Teslimde Bildirim Süreleri  65
3.2.5. Bildirimin İçeriği  66
3.2.6. Bildirimin Yapılmamasının Sonuçları  67
3.3. Hak Düşürücü Süre  68
3.3.1. Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı  69
3.3.2. Hak Düşürücü Sürenin Değiştirilip Değiştirilemeyeceği  69
3.3.3. Rücu Taleplerinde Hak Düşürücü Süre  71
4. HAVAYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  72
4.1. Uygulanacak Hukuk  72
4.2. Bildirim Süreleri  73
4.3. Hak Düşürücü Süre  75
5. MULTIMODAL TAŞIMADA SÜRELER  76
5.1. Bildirim Süreleri  77
5.2. Zamanaşımı Süreleri  77
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER
1. KARAYOLU TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  79
1.1. Uygulanacak Hukuk  79
1.2. Bildirim Süreleri  80
1.2.1. Genel Olarak Bildirim Süreleri  80
1.2.2. Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  82
1.3. Zamanaşımı Süreleri  84
1.3.1. Genel Olarak Zamanaşımı Süreleri  84
1.3.2. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  87
1.3.3. Rücu Talepleri Açısından Zamanaşımı Süreleri  88
1.3.4. Zamanaşımı Süresinin Değiştirilip Değiştirilemeyeceği  90
1.3.5. Kast veya Kasta Eşdeğer Davranış Halinde Zamanaşımı Süreleri  91
1.3.6. Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi  92
1.4. Eşyaların Karayolundan Uluslar Arası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) (1956)  96
2. DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  114
2.1. Uygulanacak Hukuk  114
2.2. Bildirim Süreleri  115
2.2.1. Teslim Anı ve Teslimden Sonraki Bildirim Süreleri  115
2.2.2. Gecikme Nedeniyle Bildirim Süreleri  117
2.2.3. Hasar veya Kısmi Zıyanın Teslimden Önce Tespit Edilmesinde Bildirim Yükümlülüğü  117
2.2.4. Taşıyıcının Kastı, Ağır Kusuru veya Hilesinde Bildirim Süreleri  118
2.3. Zamanaşımı Süreleri  119
2.3.1. İki Yıllık Zamanaşımı Süresi  119
2.3.2. Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı, Durması ve Kesilmesi  120
2.4. 3 Haziran 1999 Tarihli Değişiklik Protokolünü İçeren 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)  122
2.5. Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tektip Kurallar (CIM) – 1999 COTIF Sözleşmesinin B Ana Eki  149
3. DENİZYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  173
3.1. Uygulanacak Hukuk  173
3.2. Bildirim Süreleri  175
3.2.1. Bildirim Usulü  176
3.2.2. Bildirim Yapılmamasının Sonuçları  177
3.2.3. Kasıt veya Ağır Kusur Halinde Bildirim Yükümlülüğü  177
3.2.4. Hamburg Kuralları Açısından Bildirim Süreleri  178
3.3. Hak Düşürücü Süre  179
3.3.1. Rücu Taleplerinde Hak Düşürücü Süre  180
3.3.2. Ağır Kusur, Kasıt ve Başvuruda Hata Hallerinde Hak Düşürücü Süre  181
3.3.3. Hamburg Kuralları’nda Zamanaşımı Süreleri  181
3.3.4. Hak Düşürücü Sürenin Uzatılması, Kesilmesi veya Durması  182
3.4. Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme – Lahey Kuralları (The Hague Rules)  184
3.5. Protocol to Amend the InternatIonal Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading of August 1924 – Visby Rules  192
4. HAVAYOLU EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELER  198
4.1. Uygulanacak Hukuk  198
4.2. Bildirim Süreleri  200
4.2.1. Bildirimin Şekli  201
4.2.2. Taşıyıcının Hileli Davranışlarının Bildirim Yükümlülüğüne Etkisi  202
4.2.3. Bildirimin Yapılmamasının Sonuçları  202
4.3. Hak Düşürücü Süre  203
4.3.1. Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanması  204
4.3.2. İki Yıllık Sürenin Hukuki Niteliği  205
4.4. Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralla Birleştirilmesine Dair Sözleşme – Montreal Sözleşmesi  207
5. MULTIMODAL TAŞIMADA SÜRELER  227
5.1. Uygulanacak Hukuk  227
5.2. Bildirim Süreleri  228
5.3. Zamanaşımı Süreleri  228
Dördüncü Bölüm
EŞYA TAŞIMA HUKUKUNDA SÜRELERİ ETKİLEYEN KONULAR
1. ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARINDA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ  229
1.1. Genel Olarak  229
1.2. Eşya Taşımalarında Uygulanacak Hukuk  230
1.3. Milletlerarası Özel Hukukta Zamanaşımı  235
2. ARABULUCULUK SÜRECİNİN SÜRELERE ETKİSİ  236
2.1. Genel Olarak Arabuluculuk Kavramı  236
2.2. Arabuluculuğun Temel İlkeleri  239
2.3. Arabuluculukta Dava Şartı  241
2.4. Ticari Davalar  242
2.5. Dava Şartı Arabuluculuğun Sürelere Etkisi  243
2.6. İhtiyati Haciz veya İhtiyati Tedbirde Bulunan Sürelere Etkisi  244
2.7. Diğer Alternatif Çözüm Yollarında Bulunan Sürelere Etkisi  244
Kaynakça  247
Kavramlar Dizini  255
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021