Çocuğun Cinsel İstismarında Adli Görüşme  Dr. Hüseyin Batman, Prof. Dr. Elif Gökçearslan  - Kitap

Çocuğun Cinsel İstismarında Adli Görüşme

1. Baskı, 
Mart 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
232
Barkod:
9789750276545
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
345,00
İndirimli (%50):
173,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Son yıllarda çocuk cinsel istismarı vakalarında yaşanan artış görsel ve yazılı medya tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Çocuk açısından böylesine travmatik bir olay çoğunlukla kalabalıktan uzak, ıssız bir yerde gerçekleşmekte, fail ile çocuk dışında başka bir görgü tanığının bulunmamasına neden olmaktadır. Bu durum da çocuğun ifadesinin önemini arttırmaktadır. Şahitlerin olmadığı cinsel istismar olaylarında çocuğun ifadesinin önemi artmaktadır. İfade sürecinde ise tüm dünyada en önemli vurgu çocuğun yaşadığı bu yıkıcı olayın uzun vadeli etkilerini azaltacak bir yöntem olarak bir defa dinlenilmesi üzerinedir.
Türkiye'de cinsel istismar mağduru çocukların ifadelerinin uygun ortamda ve bir defa alınması için son yıllarda ciddi çabalar söz konusudur. Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde adliyelerde oluşturulan ve sayıları gün geçtikçe artan Adli Görüşme Odaları cinsel istismar mağduru çocukların şüpheli ve yakınları ile karşı karşıya kalmamasını, travmatizasyonun yinelenmesi gibi risklerden korunmasını ve en nihayetinde çocuğun ifadesinin uzman eşliğinde tek seferde sağlıklı bir şekilde alınmasını hedeflemektedir.
Türkiye'de ilk defa, cinsel istismar davalarına bakan ağır ceza hakimleri ve mağdur çocukla adli görüşme yapan meslek elemanlarını kapsayan bu çalışma ile İstanbul'da üç büyük adliyede görev yapan katılımcılarla yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş ve adli görüşme odalarının kullanımına ilişkin görüşlerine karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Kitabın bu hassas konuya olan ilgiyi arttırması ve cinsel istismar mağduru çocukların sesinin adli ortamlarda daha güçlü duyulmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına katkı sunacağına inanılmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mağdur Çocuk Tanımı
.
Adli Görüşme Tanımı ve Önemi
.
Çocuk İfadesi
.
Çocuk ve Yetişkin Mağdurlar Arasındaki Farklar
.
Mağdur Çocukla Adli Görüşme Eğitimi
.
Çocukla Adli Görüşme Gerçekleştirmede Yeterlilik
.
Mağdur Çocukla Birden Fazla Görüşme
.
Türkiye'de Cinsel İstismar Mağduru Çocukların İfadelerinin Alınması
.
Mağdur Çocuk Muayenesi
.
Mağdur Çocuğu Adliye'de Bekleyen Riskler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Şekiller Listesi 
13
Simgeler ve Kısaltmalar 
15
Kitap Hakkında Kimler Ne Dedi? 
17
1. BÖLÜM
GİRİŞ
I. ÇOCUK İSTİSMARI 
22
A. Cinsel İstismar 
23
II. ÇOCUK VE ADLİ GÖRÜŞME 
28
A. Çocukla Adli Görüşmede Bellek 
32
B. Çocukla Adli Görüşmenin Zorlukları 
33
C. Çocukla Adli Görüşmede Yardımcı Yöntemler 
34
III. ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINDA HUKUKİ BOYUT 
36
A. Çocuk Cinsel İstismarında Uluslararası Karşılaştırmalar 
39
IV. ADLİ GÖRÜŞMECİ 
42
V. CİNSEL İSTİSMARA YÖNELİK ADLİ GÖRÜŞME PROTOKOLLERİ 
45
A. Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişim Enstitüsü Protokolü (NICHD) 
45
B. İyi Uygulama Sözleşmesi (Memorandum of Good Practice) 
46
C. En İyi Kanıtı Başarmak (Achieving Best Evidence (ABE) 
47
D. RATAC Protokolü 
48
E. Adli Görüşme Modelleri 
48
1. Bilişsel Görüşme (Cognitive Interview) 
48
2. PEACE Görüşme Modeli 
49
VI. ÇOCUKLA BİRDEN FAZLA KEZ YAPILAN ADLİ GÖRÜŞME 
50
VII. ÇOCUKLA YAPILAN ADLİ GÖRÜŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
52
VIII. ÇOCUK İLE ADLİ GÖRÜŞMEDE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 
53
IX. TÜRKİYE’DE ÇOCUK ADLİ GÖRÜŞME MERKEZLERİ 
54
A. Çocuk Koruma Birimleri 
54
B. Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) 
55
C. Çocuk Dostu Adli Görüşme Odaları (AGO) 
56
X. SOSYAL HİZMET – ÇOCUKLA ADLİ GÖRÜŞME 
57
XI. SİSTEM KURAMI 
59
XII. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 
60
2. BÖLÜM
GEREÇ VE YÖNTEM
I. ARAŞTIRMANIN AMACI 
63
II. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 
63
III. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 
63
IV. MATERYAL VE METOT 
64
A. Araştırmanın Modeli 
64
B. Araştırmanın Örneklemi 
64
C. Çalışma Grubu 
64
1. Hakimler 
65
2. Meslek Elemanları 
66
V. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 
69
VI. VERİ TOPLAMA SÜRECİ 
70
VII. VERİLERİN ANALİZİ 
71
VIII. SÜRE VE MALİYET 
73
3. BÖLÜM
BULGULAR
I. MAĞDUR ÇOCUK TANIMI 
75
A. Genel Özellikler 
75
1. Travmaya Maruz Kalma 
76
2. Yardıma Muhtaç 
77
3. Psikolojik Bütünlüğün Bozulması 
78
4. Bedensel Bütünlüğün Bozulması 
78
5. Kaygılı – Umutsuz 
79
6. Güvensizlik 
79
7. İçine Kapanık 
80
8. İntihara Eğilim 
81
9. Kızgınlık 
82
10. Korku – Çaresizlik 
82
11. Suçluluk 
83
II. ADLİ GÖRÜŞME TANIMI VE ÖNEMİ 
84
A. Adli Görüşme Tanımı 
85
1. Bilgi Alma Süreci 
85
2. Mağdur Çocuğa Yardımcı Olma 
85
3. Mağdur Çocuğun Örselenmemesi 
86
4. Zor Bir Süreç 
87
1. Mağdur Çocuğa Güvenli Ortam Sağlama 
88
2. Karar Alma Sürecine Katkı Sağlama 
89
3. Tek Kanıt (Maddi Delil Yoksa) 
90
4. Birden Fazla Kez Anlattırılmaması 
91
5. Mağdur Çocuğun Yararını Gözetme 
91
III. ÇOCUK İFADESİ 
93
A. İfade Alma 
93
1. Ergen Çocukta İfade Alma 
93
a. Ergen Çocuğun İfadesine Duyulan Güvensizlik 
94
2. Küçük Çocukta İfade Alma 
97
3. Engelli Çocukta İfade Alma 
98
B. İfadenin Değerlendirilmesi 
100
1. Genel Tutarlılık 
100
2. Yönlendirilme Durumu 
102
3. Anlatımda Tutarlılık 
103
4. Şüphelinin Akraba Olması 
104
5. Yaş–Dil Uyumu 
105
6. Ailenin Boşanma Aşamasında Olması 
106
7. Beden Dilinde Tutarlılık 
107
8. Kronolojik Tutarlılık 
107
9. Aşırı İş Yükünün Çocuğun İfadesinin Değerlendirilmesine Etkisi 
108
10. Olayın Hayatın Olağan Akışına Uygun Olması 
110
IV. ÇOCUK VE YETİŞKİN MAĞDURLAR ARASINDAKİ FARKLAR 
112
A. Çocuk Mağdura Karşı Daha Hassas Olma 
113
B. Çocuk Mağdurlarda Korku ve Olası Etkileri 
114
C. Çocuk Mağdurlarda Konuşma Güçlüğü 
115
D. Çocuk Mağdurlarda Görüşme Kolaylaştırıcıları 
116
E. Çocuk Mağdurlarda Zaman Kavramı 
117
F. Çocuk Mağdurlar İçin Ön Bilgi Gerekliliği 
118
V. MAĞDUR ÇOCUKLA ADLİ GÖRÜŞME EĞİTİMİ 
119
A. Eğitim Alma 
119
1. Eğitim İçeriği 
120
a. Görüşme Teknikleri 
120
b. Adli Görüşme Odaları ve Aşamaları 
120
c. İstismar 
121
d. Teorik Bilgiler 
122
e. Psiko–Drama 
122
f. Teknik Bilgiler 
123
g. Bulguların Değerlendirilmesi 
124
2. Eğitimde Yeterlilik 
124
a. Yeterli Bulmama 
124
aa. Daha Çok Uygulama Görme Talebi 
125
ab. Eğitimde Daha İyi Planlama Talebi 
125
ac. Uzun Süreli Eğitim İsteği 
126
ad. Daha Donanımlı Eğitimci Talebi 
127
b. Yeterli 
127
B. Eğitim Almama 
128
1. Eğitim Almama Nedenleri 
128
a. Askerde veya İzinde Olma 
129
2. Eğitim Almamanın Etkileri 
129
a. Adli Görüşme Odalarının Kullanılmaması 
129
b. Adli Görüşme Odalarının Önemsenmemesi 
130
VI. ÇOCUKLA ADLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMEDE YETERLİLİK 
130
A. Meslek Elemanlarının Yeterliliği 
131
1. Daha Çok Eğitim Alma İhtiyacı 
131
2. Tecrübeye Duyulan İhtiyaç 
132
3. Yasada Görev ve Yetkilerinin Net Olmaması 
133
4. Süpervizyon İhtiyacı 
133
5. Yeterli Personel İhtiyacı 
134
B. Hakimlerin Meslek Elemanlarının Yeterliliğine Yönelik Düşünceleri 
135
1. Farklı Davalara Bakıyor Olmanın Etkisi 
135
2. Eğitimin Yeterli Olmaması 
136
3. Tecrübe Şart 
137
C. Hakim Meslek Elemanı Arasında Güç Savaşı 
138
VII. MAĞDUR ÇOCUKLA BİRDEN FAZLA GÖRÜŞME 
139
A. Mağdur Çocukla Çoklu Görüşme Nedenleri 
140
1. İlk İfadeye İtibar Etmeme 
140
2. İlk İfadenin Eksik Alınması 
141
3. Yeni Tanığın – Delillerin Ortaya Çıkması 
142
4. Sanığın Mahkemede Kendini Savunma Hakkı 
143
5. İfadeler Arasında Çelişkiler 
144
6. Duruşmanın Ertelenmesi 
145
7. Teknik Aksaklıklar 
146
8. Çoklu Şüphelide Teşhis Etme Zorunluluğu 
147
9. Çocuğun İfade Değiştirme Talebi 
147
10. Sanığın Çelişkili İfadeleri 
148
B. Mağdur Çocukla Çoklu Görüşmelerin Olası Sonuçları 
149
1. Çocuğun İfade Değiştirme Riski 
149
2. Çocukta Travmatizasyonun Yenilenmesi 
150
3. İfade Değişikliğinin Kararları Etkileme Durumu 
151
4. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
153
5. Çocukta Detayları Hatırlayamama Sorunu 
154
6. Zaman Kaybı 
155
7. Çocukta Güven Sorunu 
155
VIII. TÜRKİYE’DE CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARIN İFADELERİNİN ALINMASI 
156
A. Üniversitelerde Çocuk Koruma Birimi 
157
B. Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) 
157
1. Çocuk İzlem Merkezlerinde Personel Eğitim Modeli 
158
a. Donanım 
159
b. Uzmanlaşma 
159
c. Tecrübe 
160
2. Çocuk İzlem Merkezlerinde (ÇİM) Süpervizyon 
161
C. Adli Görüşme Odası (AGO) 
161
1. Adli Görüşme Odalarında (AGO) Personel Eğitim Modeli 
162
a. Meslek Elemanlarında Eğitim Yeterliliği 
163
b. Meslek Elemanlarının Hukuki Düzenleme ve İşleyişe Yönelik Bilgisi 
164
2. Adli Görüşme Odalarında Süpervizyon 
165
a. Meslek Elemanlarında Tecrübe 
166
3. Adli Görüşme Odalarında Teknik Yeterlilik Durumu ve Etkileri 
167
IX. MAĞDUR ÇOCUK MUAYENESİ 
169
A. Muayene Önceliği 
170
1. Önce Adli Görüşme Sonra Adli Muayene 
170
2. Önce Adli Muayene Sonra Adli Görüşme 
172
3. Olayın Özelliğine Göre Karar Verme 
173
4. Ön Görüşme–Fiziki Muayene–Adli Görüşme 
174
5. Kararsızlık 
175
X. MAĞDUR ÇOCUĞU ADLİYE’DE BEKLEYEN RİSKLER 
175
1. Yeniden Travmaya Maruz Kalma 
176
2. Fiziksel ve Sözel Şiddete Maruz Kalma 
177
3. İfadeyi Değiştirme ve Şikayeti Çekme Baskısı 
178
4. Güvenlik Sorunu 
179
5. Tehdit 
180
6. Avukatların Rolü 
181
TARTIŞMA 
183
SONUÇ VE ÖNERİLER 
197
EKLER
Ek. 1 Ön Bilgi Formu 
209
Ek. 2 Sosyo – Demografik Özellikler Formu 
210
Ek. 3 Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (Hakimler İçin) 
211
Ek. 3 Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (Meslek Elemanları İçin) 
212
Kaynaklar 
213
Kavram Dizini 
229
Yazar Özgeçmişleri 
231