Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bankacılık Hukuku
Kavram – Uygulama – Yapı
Ekim 2017 / 5. Baskı / 168 Syf.
Fiyatı: 23.00 TL
İndirimli: 12.90 TL (%44)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eserde; Bankacılık Kanunu ve Kanunda Belirtilen Faaliyetler, Türkiye'de Bankacılık Faaliyetlerinin Yasal Zemini, Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Otoritesi, Mevduat Sigortası Uygulaması ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Riskleri ve Yönetimi, Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri ve Türk Bankacılık Sistemi'nin Yapısı konuları işlenmiştir.

Güncellenmiş 5. Baskısını yapan kitap, yazarın Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde vermiş olduğu "Bankacılık Hukuku" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle, öğrencilerin konuyu daha anlayabilmeleri için basit ve sade bir dille yazılmıştır.

Kitap, üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan bir ders kitabı olmasının yanı sıra, anlatım dilinin sadeliği ile bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Bankacılık Kanunu'nun Varlık Sebebi
Banka ve Bankacılık Kavramı
Bankacılık Faaliyet Konuları
Bankaların Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
Bankalarda Kurumsal Yönetim İlkeleri
Bankalarda Denetim Faaliyetleri
Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Otoritesi
Mevduat Sigortası Uygulaması
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Bankacılıkta Riskler ve Yönetimi
Basel Uygulamaları
Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümler
Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı
Barkod: 9789750245312
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özgeçmiş  7
Sunuş  9
Önsöz  13
Tablolar, Şekiller ve Grafikler Listesi  19
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
BANKACILIK KANUNU VE KANUNDA
BELİRTİLEN FAALİYETLER
1.1. Bankacılık Kanunu’nun Varlık Sebebi  25
1.2. Banka Hukukunun Konusu, Kapsamı ve Amacı  28
1.3. Banka ve Bankacılık Kavramı  31
1.4. Bankacılık Faaliyet Konuları  33
1.4.1. Mevduat Kabulü  35
1.4.2. Katılım Fonu Kabulü  36
1.4.3. Ödeme ve Tahsilât İşlemleri  38
1.4.4. Kredi Nakdî, Gayrinakdî Her Cins ve Surette Kredi Verme İşlemleri  38
1.4.5. Çek ve Diğer Kambiyo Senetlerinin İştirası İşlemleri  39
1.4.6. Saklama Hizmetleri  39
1.4.7. Kredi Kartları, Banka Kartları  39
1.4.8. Efektif Dâhil Kambiyo İşlemleri; Para Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı; Kıymetli Maden ve Taşların Alımı, Satımı veya Bunların Emanete Alınması İşlemleri  40
1.4.9. Finansal Araçların Alımı, Satımı ve Aracılık İşlemleri  40
1.4.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı İle Geri Alım veya Tekrar Satım Taahhüdü İşlemleri  40
1.4.11. Halka Arz Yoluyla Satışına Aracılık İşlemleri  41
1.4.12. İkincil Piyasa İşlemleri  41
1.4.13. Garanti İşlemleri  41
1.4.14. Yatırım Danışmanlığı  41
1.4.15. Portföy İşletmeciliği  42
1.4.16. Piyasa Yapıcılığı  42
1.4.17. Faktöring ve Forfaiting İşlemleri  42
1.4.18. Bankalar Arası Piyasada Para Alım Satımı İşlemlerine Aracılık  43
1.4.19. Finansal Kiralama İşlemleri  43
1.4.20. Sigorta Acenteliği  43
1.4.21. Bireysel Emeklilik Aracılık Hizmetleri  43
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK FAALİYETLERİNİN YASAL ZEMİNİ
2.1. Kuruluş ve Faaliyet İzinleri  45
2.2. İzin İptalleri ve Sınırlandırılması  49
2.3. Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler  51
2.4. Bankalarda Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye  53
2.5. Kurumsal Yönetim  53
2.6. Bankalarda Denetim  59
2.6.1. Bankalarda Denetim Türleri  60
2.6.2. Bankacılık Kanunu’nda Denetim Komitesi  73
2.7. Finansal Raporlama Sistemi  74
2.8. Kanuni Yükümlülükler  76
2.9. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği  77
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK DÜZENLEME VE
DENETLEME OTORİTESİ
3.1. Türkiye’de Bankacılık Sisteminin Düzenleme ve Denetleme Otoritesi  81
3.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  81
3.2.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Amacı ve Hedefleri  81
3.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Yapısı  82
3.2.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Görev ve Yetkileri  82
3.2.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Organizasyon Yapısı  84
3.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  86
3.4. Başkanlık Teşkilatı  88
3.5. Kurumun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  90
Dördüncü Bölüm
MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMASI VE
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
4.1. Mevduat Sigortası Uygulaması ve Türkiye’de Mevduat Sigortası Düzenlemesi  93
4.2. Fonun Kuruluş ve Bağımsızlığı  97
4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Görev ve Yetkileri  98
4.4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu  99
4.4.1. Fon Kurulunun Çalışma Esasları  99
4.4.2. Fon Kurulunun Görev ve Yetkileri  100
4.5. Başkanlık Teşkilatı  100
4.6. Fonun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  102
4.7. Mevduatta Zamanaşımı  103
Beşinci Bölüm
BANKACILIK RİSKLERİ VE YÖNETİMİ
5.1. Bankacılıkta Risk ve Çeşitleri  105
5.2. Bankacılıkta Risk Yönetimi  111
5.3. Özkaynaklar ve Standart Oranlar  114
5.4. Krediler ve Risk Grubu  115
5.5. Kredi Sınırları  119
5.6. Basel Uygulamaları  120
Altıncı Bölüm
YAPTIRIMLAR, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA HÜKÜMLERİ
6.1. İdari Para Cezaları  131
6.2. Adli ve İdari Para Cezaları  133
Yedinci Bölüm
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI
7.1. Rakamlarla Türk Bankacılık Sisteminin Mevcut Yapısı  141
Sonuç  155
Kaynakça  159
Kavramlar Dizini  167
 


Murat Balcı ...
Ocak 2021
85.00 TL
Sepete Ekle
M. Esra Atukalp
Eylül 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özgeçmiş  7
Sunuş  9
Önsöz  13
Tablolar, Şekiller ve Grafikler Listesi  19
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
BANKACILIK KANUNU VE KANUNDA
BELİRTİLEN FAALİYETLER
1.1. Bankacılık Kanunu’nun Varlık Sebebi  25
1.2. Banka Hukukunun Konusu, Kapsamı ve Amacı  28
1.3. Banka ve Bankacılık Kavramı  31
1.4. Bankacılık Faaliyet Konuları  33
1.4.1. Mevduat Kabulü  35
1.4.2. Katılım Fonu Kabulü  36
1.4.3. Ödeme ve Tahsilât İşlemleri  38
1.4.4. Kredi Nakdî, Gayrinakdî Her Cins ve Surette Kredi Verme İşlemleri  38
1.4.5. Çek ve Diğer Kambiyo Senetlerinin İştirası İşlemleri  39
1.4.6. Saklama Hizmetleri  39
1.4.7. Kredi Kartları, Banka Kartları  39
1.4.8. Efektif Dâhil Kambiyo İşlemleri; Para Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı; Kıymetli Maden ve Taşların Alımı, Satımı veya Bunların Emanete Alınması İşlemleri  40
1.4.9. Finansal Araçların Alımı, Satımı ve Aracılık İşlemleri  40
1.4.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Alım ve Satımı İle Geri Alım veya Tekrar Satım Taahhüdü İşlemleri  40
1.4.11. Halka Arz Yoluyla Satışına Aracılık İşlemleri  41
1.4.12. İkincil Piyasa İşlemleri  41
1.4.13. Garanti İşlemleri  41
1.4.14. Yatırım Danışmanlığı  41
1.4.15. Portföy İşletmeciliği  42
1.4.16. Piyasa Yapıcılığı  42
1.4.17. Faktöring ve Forfaiting İşlemleri  42
1.4.18. Bankalar Arası Piyasada Para Alım Satımı İşlemlerine Aracılık  43
1.4.19. Finansal Kiralama İşlemleri  43
1.4.20. Sigorta Acenteliği  43
1.4.21. Bireysel Emeklilik Aracılık Hizmetleri  43
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK FAALİYETLERİNİN YASAL ZEMİNİ
2.1. Kuruluş ve Faaliyet İzinleri  45
2.2. İzin İptalleri ve Sınırlandırılması  49
2.3. Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler  51
2.4. Bankalarda Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye  53
2.5. Kurumsal Yönetim  53
2.6. Bankalarda Denetim  59
2.6.1. Bankalarda Denetim Türleri  60
2.6.2. Bankacılık Kanunu’nda Denetim Komitesi  73
2.7. Finansal Raporlama Sistemi  74
2.8. Kanuni Yükümlülükler  76
2.9. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği  77
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BANKACILIK DÜZENLEME VE
DENETLEME OTORİTESİ
3.1. Türkiye’de Bankacılık Sisteminin Düzenleme ve Denetleme Otoritesi  81
3.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  81
3.2.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Amacı ve Hedefleri  81
3.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Yapısı  82
3.2.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Görev ve Yetkileri  82
3.2.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Organizasyon Yapısı  84
3.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  86
3.4. Başkanlık Teşkilatı  88
3.5. Kurumun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  90
Dördüncü Bölüm
MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMASI VE
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
4.1. Mevduat Sigortası Uygulaması ve Türkiye’de Mevduat Sigortası Düzenlemesi  93
4.2. Fonun Kuruluş ve Bağımsızlığı  97
4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Görev ve Yetkileri  98
4.4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu  99
4.4.1. Fon Kurulunun Çalışma Esasları  99
4.4.2. Fon Kurulunun Görev ve Yetkileri  100
4.5. Başkanlık Teşkilatı  100
4.6. Fonun Hesap ve Harcamalarının Denetimi  102
4.7. Mevduatta Zamanaşımı  103
Beşinci Bölüm
BANKACILIK RİSKLERİ VE YÖNETİMİ
5.1. Bankacılıkta Risk ve Çeşitleri  105
5.2. Bankacılıkta Risk Yönetimi  111
5.3. Özkaynaklar ve Standart Oranlar  114
5.4. Krediler ve Risk Grubu  115
5.5. Kredi Sınırları  119
5.6. Basel Uygulamaları  120
Altıncı Bölüm
YAPTIRIMLAR, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA HÜKÜMLERİ
6.1. İdari Para Cezaları  131
6.2. Adli ve İdari Para Cezaları  133
Yedinci Bölüm
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI
7.1. Rakamlarla Türk Bankacılık Sisteminin Mevcut Yapısı  141
Sonuç  155
Kaynakça  159
Kavramlar Dizini  167
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021