Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kulüp Sigortası (P&I) Çerçevesinde Eşyanın Zıyaı veya Hasarı Halinde Teminatın Kapsamı
– Ticaret Hukuku Monografileri –
Ocak 2021 / 1. Baskı / 166 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kulüp sigortası, tekne sigortası teminatının dışında kalan, üye donatanın üçüncü şahıslara karşı doğan sorumluluk ve masraflarını, karşılıklı sigorta ilkeleri gereğince sigortaladığı bir deniz sigorta sözleşmesi türü olarak tanımlanmaktadır. Denizcilik sektörü açısından oldukça önem arz eden bu sigorta türü, donatanları teminat altına alması nedeniyle dünya çapında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sigorta kapsamında sağlanan teminatın boyutları göz önüne alındığında hem dünya hem de ülkemiz açısından kulüp sigortasının oldukça önemli olduğu açıkça görülmektedir.

Kulüp sigortası çerçevesinde eşyanın zıyaa veya hasara uğramasına ilişkin hâller ise kulüplerin yıllık raporları incelendiğinde en sıklıkla karşılaşılan ve meblağ bakımından oldukça yüksek rakamlara ulaşan kulüp sigortası teminatı kapsamındaki durumlardır. Bu yüzden eserde, kulüp sigortası çerçevesinde eşyanın zıyaı veya hasarı halinde teminatın kapsamının belirlenmesi konusu incelenmiştir. Ayrıca, üyenin taşıma sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğunun yanı sıra çatma, müşterek avarya ve kurtarma neticesinde ortaya çıkan eşyaya ilişkin sorumluklar halinde teminatın kapsamının nasıl olacağı açıklanmıştır.

Konu Başlıkları
Kulüp Sigortasının Tarafları, Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
Kulüp Sigortasında Teminatın Kapsamı
Kulüp Sigortasında Teminatın Kapsamı Dışında Bırakılan Haller
Kulüp Başvuru Formu ve Kulübe Giriş Sertifikası Örnekleri
Barkod: 9789750265693
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 166
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  11
GİRİŞ
I. KONU VE AMAÇ  13
II. KAPSAM VE SINIRLANDIRMA  15
III. İNCELEME YÖNTEMİ  17
Birinci Bölüm
DENİZ SİGORTALARI
I. TARİHÇESİ  19
A. Deniz Sigortalarının Doğuşu  19
B. Tekne Kulüplerinin Kuruluşu  21
C. Koruma ve Tazmin Kulüplerinin Kuruluşu  22
II. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ  25
A. Tanımı  25
1. İngiliz Hukukunda  25
2. Türk Hukukunda  26
B. Çeşitleri  27
1. Genel Olarak  27
2. Tekne ve Makine Sigortası  28
3. Yük Sigortası  29
4. Harp ve Grev Sigortası  29
5. Navlun, Demuraj ve Himaye Sigortası  30
6. Kulüp Sigortası  30
İkinci Bölüm
KULÜP SİGORTASI
I. TANIMI  31
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  34
III. TARAFLARI  40
A. Kulüp  40
1. Genel Olarak  40
2. Kulübün Yapısı  42
B. Üye  43
IV. TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  45
A. Kulübün Borç ve Yükümlülükleri  45
1. Taleplerin Karşılanması  45
2. Mali Güvence Sağlama  46
3. Tazminat Ödeme  47
B. Üyenin Borç ve Yükümlülükleri  48
1. Prim Ödeme  48
2. İlk Önce Ödeme Kuralı  50
3. İhbar  51
4. Garantiler  51
5. Koruma Tedbirleri Alma  52
V. KULÜP SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  52
VI. KULÜP SİGORTASINDA UYUŞMAZLIKLAR  53
A. Kulüp ile Üye Arasındaki  53
B. Kulüp ile Zarar Gören Üçüncü Kişi Arasındaki  54
1. Genel Olarak  54
2. Türk Hukukunda Doğrudan Dava  56
Üçünçü Bölüm
EŞYANIN ZIYAI VEYA HASARI HALİNDE TEMİNATIN KAPSAMI
I. KULÜP SİGORTASI TEMİNATI  57
A. Teminatın Kapsamındaki Haller  57
1. Genel Olarak  57
2. Takdir Yetkisi  59
B. Teminat Dışında Bırakılan Haller  60
C. Teminat Süresi  61
1. Teminatın Başlaması  61
2. Teminatın Sona Ermesi  62
D. Interclub Anlaşması  63
II. EŞYANIN ZIYAI VEYA HASARI  66
A. Genel Olarak  66
B. Zıya  69
C. Hasar  71
III. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU RİZİKOSU  71
A. Genel Olarak  71
B. Başlangıçtaki Elverişsizlikten Sorumluluk Rizikosu  78
C. Teminatın Şartları ve İstisnaları  79
1. Sorumluluğa Uygulanacak Hukuk  79
2. Sapma  80
3. Güverte Yükü  83
4. Konişmento  85
a. Ad Valorem Konişmento  86
b. Ciro Edilebilir Konişmentoyu İbraz Etmemiş Olan Kimseye Eşyanın Teslimi  87
c. Ciro Edilemeyen Konişmento, Deniz Yük Senedi ve Diğer Ciro Edilemeyen Senetlerle Taşınan Eşya  93
d. Konişmentonun ve Diğer Deniz Taşıma Senetlerinin Yanlış Bilgiler İçermesi  94
e. Eski ya da İleri Tarihli Konişmento Düzenlenmesi  97
f. Elektronik Ticaret  98
5. Nadir ve Değerli Eşya  100
6. Eşyanın Kararlaştırılandan Başka Bir Liman veya Yerde Boşaltılması  101
7. Dökme Yük Boşaltılırken Meydana Gelen Eksiklik  102
8. Geminin Yükleme Limanına Varmaması ya da Geç Varması  103
9. Geç Teslim  104
10. Üyeye Ait Eşya  106
11. Önleyici Tedbirler  106
12. İlave Elleçleme Masrafları  108
13. Diğer Hususlar  108
14. Ek Teminatlar  110
IV. ÇATMADAN DOĞAN SORUMLULUK RİZİKOSU  111
V. MÜŞTEREK AVARYA RİZİKOSU  112
Sonuç  115
EKLER
EK–1: Uluslararası Grup Tarafından Hazırlanan Reasürans Tabloları  119
EK–2: Kulübe Başvuru Formu Örnekleri  121
EK–3: Kulüp Giriş Sertifikası Örnekleri  124
EK–4: Kulüp Tazminat Mektupları Form A ve AA  142
EK–5: Kulüp Tazminat Mektupları Form B ve BB  147
Kaynakça  153
Kavramlar Dizini  165
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2021
67.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Yasan
Ocak 2021
37.00 TL
Sepete Ekle
M. Zahid Doğanay
Ocak 2021
68.00 TL
Sepete Ekle
Levent Börü ...
Ocak 2021
280.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  11
GİRİŞ
I. KONU VE AMAÇ  13
II. KAPSAM VE SINIRLANDIRMA  15
III. İNCELEME YÖNTEMİ  17
Birinci Bölüm
DENİZ SİGORTALARI
I. TARİHÇESİ  19
A. Deniz Sigortalarının Doğuşu  19
B. Tekne Kulüplerinin Kuruluşu  21
C. Koruma ve Tazmin Kulüplerinin Kuruluşu  22
II. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ  25
A. Tanımı  25
1. İngiliz Hukukunda  25
2. Türk Hukukunda  26
B. Çeşitleri  27
1. Genel Olarak  27
2. Tekne ve Makine Sigortası  28
3. Yük Sigortası  29
4. Harp ve Grev Sigortası  29
5. Navlun, Demuraj ve Himaye Sigortası  30
6. Kulüp Sigortası  30
İkinci Bölüm
KULÜP SİGORTASI
I. TANIMI  31
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  34
III. TARAFLARI  40
A. Kulüp  40
1. Genel Olarak  40
2. Kulübün Yapısı  42
B. Üye  43
IV. TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  45
A. Kulübün Borç ve Yükümlülükleri  45
1. Taleplerin Karşılanması  45
2. Mali Güvence Sağlama  46
3. Tazminat Ödeme  47
B. Üyenin Borç ve Yükümlülükleri  48
1. Prim Ödeme  48
2. İlk Önce Ödeme Kuralı  50
3. İhbar  51
4. Garantiler  51
5. Koruma Tedbirleri Alma  52
V. KULÜP SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  52
VI. KULÜP SİGORTASINDA UYUŞMAZLIKLAR  53
A. Kulüp ile Üye Arasındaki  53
B. Kulüp ile Zarar Gören Üçüncü Kişi Arasındaki  54
1. Genel Olarak  54
2. Türk Hukukunda Doğrudan Dava  56
Üçünçü Bölüm
EŞYANIN ZIYAI VEYA HASARI HALİNDE TEMİNATIN KAPSAMI
I. KULÜP SİGORTASI TEMİNATI  57
A. Teminatın Kapsamındaki Haller  57
1. Genel Olarak  57
2. Takdir Yetkisi  59
B. Teminat Dışında Bırakılan Haller  60
C. Teminat Süresi  61
1. Teminatın Başlaması  61
2. Teminatın Sona Ermesi  62
D. Interclub Anlaşması  63
II. EŞYANIN ZIYAI VEYA HASARI  66
A. Genel Olarak  66
B. Zıya  69
C. Hasar  71
III. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU RİZİKOSU  71
A. Genel Olarak  71
B. Başlangıçtaki Elverişsizlikten Sorumluluk Rizikosu  78
C. Teminatın Şartları ve İstisnaları  79
1. Sorumluluğa Uygulanacak Hukuk  79
2. Sapma  80
3. Güverte Yükü  83
4. Konişmento  85
a. Ad Valorem Konişmento  86
b. Ciro Edilebilir Konişmentoyu İbraz Etmemiş Olan Kimseye Eşyanın Teslimi  87
c. Ciro Edilemeyen Konişmento, Deniz Yük Senedi ve Diğer Ciro Edilemeyen Senetlerle Taşınan Eşya  93
d. Konişmentonun ve Diğer Deniz Taşıma Senetlerinin Yanlış Bilgiler İçermesi  94
e. Eski ya da İleri Tarihli Konişmento Düzenlenmesi  97
f. Elektronik Ticaret  98
5. Nadir ve Değerli Eşya  100
6. Eşyanın Kararlaştırılandan Başka Bir Liman veya Yerde Boşaltılması  101
7. Dökme Yük Boşaltılırken Meydana Gelen Eksiklik  102
8. Geminin Yükleme Limanına Varmaması ya da Geç Varması  103
9. Geç Teslim  104
10. Üyeye Ait Eşya  106
11. Önleyici Tedbirler  106
12. İlave Elleçleme Masrafları  108
13. Diğer Hususlar  108
14. Ek Teminatlar  110
IV. ÇATMADAN DOĞAN SORUMLULUK RİZİKOSU  111
V. MÜŞTEREK AVARYA RİZİKOSU  112
Sonuç  115
EKLER
EK–1: Uluslararası Grup Tarafından Hazırlanan Reasürans Tabloları  119
EK–2: Kulübe Başvuru Formu Örnekleri  121
EK–3: Kulüp Giriş Sertifikası Örnekleri  124
EK–4: Kulüp Tazminat Mektupları Form A ve AA  142
EK–5: Kulüp Tazminat Mektupları Form B ve BB  147
Kaynakça  153
Kavramlar Dizini  165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021