Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk
Ağustos 2018 / 2. Baskı / 416 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 115.50 TL
İndirimli: 69.90 TL (%40)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Ekim 2014 92.50 TL 69.90 TL (%25) Sepete Ekle
   

Sivil havacılık alanındaki, gerek ulusal gerekse uluslararası ticarî rekabet, fizikî şartların iyileştirilmesi ve teknolojik gelişmeler, günümüzde sektörün daha çok rağbet görür bir hâl alması sonucunu doğurmuştur. Bu paralelde, sivil havayolu ile yolculuk yapmayı tercih eden kişi sayısı da her geçen gün artış göstermektedir. Sivil havayolu ile yolculuk eden kişi sayısının artış göstermesi ise, her ne kadar uçak kazalarının sayısında istatistiksel bir artışa neden olmasa da kaza ile karşılaşabilecek kişi sayısının oransal olarak artması ihtimâline yol açmaktadır.

Kitapta, iç-hat yahut dış-hat yolculuk için sivil havayolunu tercih eden kişilerin, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri olası bagaj kaybı, ziyaı, bagaj hasarı, bedensel yaralanma, gecikme hatta ölüm neticesini doğurabilecek kazalar/olaylar karşısında havayolu taşıyıcısının sorumluluğu ile bu gibi durumlarda zarar gören yolcunun başvurabileceği hukukî yollar, açabileceği dâvalar incelenmiştir. Bununla birlikte kitapta, sivil havayolu işletmesi ile aralarında herhangi bir taşıma sözleşmesi olmadığı için yolcu sıfatını haiz bulunmayan üçüncü kişilerin hava aracının kullanılması dolayısıyla maruz kalabilecekleri zararlar karşısında hava taşıma işletmesinin (işletenin) sorumluluğu ve bu sorumluluk karşısında açılabilecek davalar da ele alınmıştır.

Eserde, sivil havayolu ile iç hat yahut uluslararası taşıma esnasında yolcunun ölümü, yaralanması, gecikmesi, bagajın ziyaı, bagajın hasarı ve gecikmesi şeklinde bir zararla karşılaşan ilgililer ile havayolu şirketiyle aralarında hiçbir sözleşme ilişkisi bulunmasa da sırf sivil hava aracının kullanılması dolayısıyla ortaya çıkan gürültü, araçtan parça kopması, düşmesi ve benzeri olası durumlar neticesinde zarara uğrayan kişilerin haklarının en güncel sivil havacılık mevzuatı itibariyle nelerden ibaret olduğu ve bu doğrultuda ne gibi hukukî yollara başvurabilecekleri izah edilmektedir.

Konu Başlıkları
İç Hat ve Uluslararası Yolcu – Bagaj Taşımalarında Sivil Havayolu Taşıyıcısının Akdî Sorumluluğu
Sivil Hava Aracı İşletenin Akit Dışı Sorumluluğu
Sorumluluk Dâvası
Barkod: 9789750249396
Yayın Tarihi: Ağustos 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Birinci Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Giriş  25
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK SİVİL HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
§ 1. SİVİL HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI KAVRAMI  29
I. Genel Olarak  29
II. Sivil Havayolu Taşımacılığı Kavramının İçeriği  30
A. Sivil Havayolu İle Taşıma Fiili  30
1. Taşıma Fiili  30
2. Taşıma Fiilinin Havada Gerçekleşmesi  31
B. Sivil Havayolu Taşımacılığının Konusu  33
1. Taşınan Kavramı  33
2. Taşıma Konusu Unsurlar  34
a. Yolcu  34
b. Bagaj  37
c. Yük  39
ca. İnsan Kökenli Biyolojik Doku ve Organ  41
cb. Ceset – Cenaze  42
cc. Canlı Hayvan  45
cd. Eşya  48
ce. Posta  50
cf. Tehlikeli Maddeler  53
C. Sivil Havayolu Taşımacılığında Kullanılan Araçlar  56
1. Araç Kavramı  56
2. Hava Aracı Kavramı  60
3. Sivil Hava Aracı Kavramı ve Unsurları  63
a. Havalanabilme  63
b. Havada Seyredebilme  65
c. Sivil Nitelik Arz Etme  67
4. Sivil Hava Aracı Türleri  70
a. Havadan Hafif Olan Hava Araçları  71
aa. Hava Balonu  71
ab. Hava Gemisi (Dirijabl)  73
b. Havadan Ağır Olan Hava Araçları  74
ba. Planör  74
bb. Uçak  76
bc. Rotorlu Hava Araçları (Rotorcraft)  79
bd. Hareketli Kanatlı Hava Aracı (Ornithopter)  82
be. İnsansız Hava Aracı  82
bf. Uzay Aracı  85
D. Sivil Hava Aracının İşletilmesi  87
1. Genel Olarak  87
2. İşleten Kavramı  87
3. İşleten Kavramının Kapsamı  92
a. Sivil Hava Aracını Kendi Adına Bizzat Kullanan Kişi  92
b. Sivil Hava Aracının Kullanılmasını Yardımcıları Aracılığıyla Sağlayan Kişi  93
c. Seferlerin Kontrolünü Elinde Bulunduran Kişi  96
d. Sicilde Hava Aracı Maliki Olarak Görünen Kişi  98
e. Diğer Özel Durumlar  103
ea. Sivil Hava Aracı Gösterisi Düzenleyen Kişi  104
eb. Sivil Hava Aracı Niteliğinde Uzay Aracı Fırlatan Kişi  105
ec. Sivil Hava Aracını İşletenin Rızası Dışında Kullanan Kişi  107
§ 2. SİVİL HAVAYOLU İLE TAŞIMA FİİLİNİ YERİNE GETİREN KİŞİ  109
I. Taşıyıcı Kavramı  109
II. Taşıyıcı Kavramının Çeşitli Görünümleri  112
A. Akdî (Anlaşmalı) Taşıyıcı  113
B. Fiilî (Gerçek) Taşıyıcı  115
C. Ardışık (Mütevâli) Taşıyıcı  119
D. Temsilci Aracılığıyla Akdedilen Sözleşmelerde Taşıyıcı  123
§ 3. SİVİL HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINA UYGULANACAK MEVZUAT  124
I. Tarihsel Gelişim  124
II. İç Hat Sivil Havayolu Taşımacılığı Bakımından  129
A. Genel Olarak  129
B. Türk Sivil Havacılık Mevzuatı  131
1. Türk Sivil Havacılık Kanunu  131
2. Yönetmelikler  132
a. Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliği  132
b. TSHK.’na Dayanılarak Yapılmış Diğer Düzenlemeler  133
3. Havacılık Yayınları  137
a. Türk Havacılık Enformasyon Yayını (AIP–T.)  137
b. Havacılık Enformasyon Genelgeleri (AIC.)  138
C. Uluslararası Antlaşmalar  138
D. Türk Ticaret Kanunu  141
III. Dış Hat (Uluslararası) Sivil Havayolu Taşımacılığı Bakımından  142
A. Genel Olarak  142
B. Uluslararası Antlaşmalar  143
1. 1929 Varşova Konvansiyonu ile Ek ve Tadilleri  143
2. 1999 Montreal Konvansiyonu  151
3. AB. (EU) EUROCONTROL Düzenlemeleri ve Türkiye  152
C. Ulusal Hukuk  154
1. Mahkemenin Kendi Hukuku (Lex Fori)  154
2. Sözleşme ile Belirlenen Hukuk  156
3. Kanunlar İhtilafı (Bağlama) Kuralları  156
İkinci Bölüm
SİVİL HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKDÎ SORUMLULUK
§ 4. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI  159
§ 5. AKDÎ SORUMLULUĞUN KAYNAĞI OLARAK SİVİL HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ  161
I. Genel Olarak  161
II. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi Kavramı  161
III. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  162
IV. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Kurulması  166
V. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Unsurları  168
A. Taşıma Taahhüdü  168
B. Taşımanın Sivil Hava Aracı İle Gerçekleştirilecek Olması  171
C. Taşıma Ücreti  172
D. Karşılıklı Anlaşma  175
VI. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Tarafları ve Aracılar  175
A. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Tarafları  175
B. Aracılar  177
1. Genel Olarak  177
2. IATA. Acentesi  178
3. IATA. Olmayan (Non – IATA.) Acente  179
VII. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Hükümleri  179
A. Genel Olarak  179
B. Yolcunun Hakları ve Borçları  180
1. Yolcunun Hakları  180
a. Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu Düzenlenmesini İsteme Hakkı  181
aa. Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığında Yolcu Bileti  181
aaa. Genel Olarak  181
aab. Hava Yolcu Biletinin Hukukî Niteliği  182
aac. İç Hat Yolcu Taşımacılığında Yolcu Bileti  184
aad. Dış Hat (Uluslararası) Yolcu Taşımacılığında Yolcu Bileti  185
ab. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Bagaj Kuponu  187
aba. Genel Olarak  187
abb. Hava Bagaj Kuponu Kavramı ve Hukukî Niteliği  187
abc. İç Hat Yolcu Taşımacılığında Bagaj Kuponu  188
abd. Uluslararası (Dış Hat) Yolcu Taşımacılığında Bagaj Kuponu  190
b. Taşımanın Zamanında ve Gerektiği Gibi Yapılmasını İsteme Hakkı  192
c. Varış Yerine Sağ ve Salim Ulaştırılma Hakkı  198
d. Beraberindeki Bagaj ve Kişisel Eşyanın Taşınmasını İsteme Hakkı  200
e. 28131 sayılı Yönetmelik ve 261/2004 sayılı AB Tüzüğünden Doğan Yolcu Hakları  202
2. Yolcunun Borçları  208
a. Ücret Ödeme Borcu  208
b. Belirlenen Zamanda Hareket Yerinde Hazır Bulunma Borcu  210
c. Nizam ve Talimatlara Uyma Borcu  212
C. Taşıyıcının Hakları ve Borçları  213
§ 6. SORUMLULUĞUN HUKUKÎ NİTELİĞİ, ŞARTLARI VE AKDÎ SORUMLULUĞA YOL AÇAN HÂLLER  213
I. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  213
II. Sorumluluğun Şartları  216
III. Akdî Sorumluluğa Yol Açan Hâller  217
A. Yolcunun Uğradığı Kişisel Zararlardan Kaynaklanan Akdî Sorumluluğa Yol Açan Hâller  217
1. Genel Olarak  217
2. Zarara Sebebiyet Veren Kaza  218
a. Kaza Kavramı  218
b. Kazanın Meydana Geldiği Yer ve Süre  222
3. Zarar  228
a. Genel Olarak  228
b. Zararın Görünümü  234
ba. Yolcunun Ölmesi  234
bb. Yolcunun Yaralanması (Cismanî/ Bedensel Zarar)  235
bc. Yolcunun Gecikmesi  237
4. İlliyet Bağı  238
B. Bagajın Uğradığı Zararlardan Kaynaklanan Akdî Sorumluluğa Yol Açan Hâller  241
1. Taşıyıcının, Bagaj Taşıma Taahhüdüne Aykırı Fiili  242
a. Genel Olarak  242
b. Taşıyıcının Bagajın Bakım ve Muhafazasına Özen Gösterme Yükümlülüğünün İhlâli  242
c. Taşıyıcının Bagajı Teslim Etme Yükümlülüğünün İhlâli  243
2. Zarar  245
a. Genel Olarak  245
b. Zararın Görünümü  246
ba. Bagajın Ziyaı  246
bb. Bagajın Hasar Görmesi  249
bc. Bagajın Gecikmesi  251
3. Zarara Sebebiyet Veren Olayın Havayolu ile Taşıma Esnasında Meydana Gelmiş Olması  255
a. Genel Olarak  255
b. Zarara Sebebiyet Veren Olay  256
c. Olayın Havayolu ile Taşıma Esnasında Meydana Gelmiş Olması  257
4. İlliyet Bağı  259
IV. Taşıyıcının Başkalarının Fiillerinden Kaynaklanan Sorumluluğu  260
A. Genel Olarak  260
B. Taşıyıcının Kendi Adamlarının (Yardımcı Şahısların) Fiillerinden Kaynaklanan Sorumluluğu  261
1. Genel Olarak  261
2. Taşıyıcının Maiyetinde Çalışan Kişiler  262
3. Taşıyıcının Bağımsız Olarak Hizmetlerinden Yararlandığı Kişiler  263
4. Taşıyıcının Sorumluluğu  263
C. Taşıyıcının Diğer Taşıyıcıların Fiillerinden Kaynaklanan Sorumluluğu  266
D. Taşıyıcının Üçüncü Şahısların Haksız Fiillerinden Kaynaklanan Sorumluluğu  270
§ 7. AKDÎ SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  272
I. Taşıyıcının Sorumluluğunun Kapsamı  272
A. Genel Olarak  272
B. Taşıyıcının Sınırlı Sorumluluğu  273
1. Genel Olarak Sınırlı Sorumluluk Sistemi  273
2. Sorumluluk Sınırlarının Tespiti  275
a. Varşova / Lahey Sistemine Göre  275
b. 1999 Montreal Konvansiyonuna Göre  280
c. Türk Sivil Havacılık Kanununa Göre  282
3. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkı Bulunan Kişiler  285
a. Taşıyıcı  285
b. Taşıyıcının Adamları  285
4. Sorumluluk Sınırlarının Sözleşme ile Değiştirilmesi  286
C. Taşıyıcının Sınırsız Sorumluluğu  287
1. Genel Olarak  287
2. Taşıyıcının Sınırsız Sorumluluğuna Yol Açan Hâller  287
a. Taşıma Belgelerinin Hiç Düzenlenmemiş veya Eksik Düzenlenmiş Olması  287
b. Zararın, Taşıyıcının veya Adamlarının Belirli Türdeki Davranışlarından Kaynaklanması  291
II. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması  296
A. Genel Olarak  296
B. Akdî Sorumluluktan Kurtulma Hâlleri  297
1. Kurtuluş Beyyinesi  297
2. Zarar Görenin Müterafik Kusuru  301
3. Hasar İhbarında Bulunulmamış Olması  306
4. Dâva Açma Süresine Riayet Edilmemiş Olması  308
Üçüncü Bölüm
SİVİL HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKİT DIŞI SORUMLULUK
§ 8. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI  311
§ 9. SORUMLULUĞUN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI  312
I. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  312
II. Sorumluluğun Şartları  317
A. Genel Olarak  317
B. Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararlardan Kaynaklanan Akit Dışı Sorumluluğa Yol Açan Hâller  317
1. Zarar  317
a. Genel Olarak  317
b. Zararın Görünümü  319
2. Zarara Sivil Hava Aracının Neden Olması  320
3. Zarar Görenin Üçüncü Kişi Olması  321
4. İlliyet Bağı  322
a. Genel Olarak  322
b. İlliyet Bağını ve Tazminat Miktarını Etkileyen Sebeplerin Sorumluluğa Etkisi  322
C. Yolcunun / Bagajın Uğradığı Zararlardan Kaynaklanan Akit Dışı Sorumlulukta Durum  324
§ 10. ZARARDAN SORUMLU OLAN KİŞİ, AKİT DIŞI SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  325
I. Zarardan Sorumlu Olan Kişi  325
II. Sorumluluğun Kapsamı ve Sınırlandırılması  327
A. Sorumluluğun Kapsamı  327
B. Sorumluluğun Sınırlandırılması  328
§ 11. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN UĞRAYACAĞI ZARARLARA KARŞI İŞLETENİN TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  329
I. Zorunlu Malî Mesuliyet Sigortası Yükümlülüğü  331
II. Ek Sigorta Yükümlülüğü  334
Dördüncü Bölüm
SORUMLULUK DÂVASI
§ 12. HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDÎ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DÂVALAR  335
I. Genel Olarak  335
II. Dâva Sebebi  335
III. Dâvanın Tarafları  337
A. Dâvacı  337
B. Dâvalı  338
IV. Görevli Mahkeme  339
V. Yetkili Mahkeme  340
VI. İspat Yükü  344
VII. Dâva Açma Süresi  344
§ 13. HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKİT DIŞI SORUMLULUĞA İLİŞKİN DÂVALAR  345
I. Genel Olarak  345
II. Dâva Sebebi  346
III. Dâvanın Tarafları  346
A. Dâvacı  346
B. Dâvalı  347
IV. Görevli Mahkeme  348
V. Yetkili Mahkeme  348
VI. İspat Yükü  349
VII. Dâva Açma Süresi  349
Sonuç  351
EKLER  385
Kaynakça  389
Kavramlar Dizini  409
 


Ömer Teoman
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç
Şubat 2021
219.90 TL
İndirimli: 154.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Birinci Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Giriş  25
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK SİVİL HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
§ 1. SİVİL HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI KAVRAMI  29
I. Genel Olarak  29
II. Sivil Havayolu Taşımacılığı Kavramının İçeriği  30
A. Sivil Havayolu İle Taşıma Fiili  30
1. Taşıma Fiili  30
2. Taşıma Fiilinin Havada Gerçekleşmesi  31
B. Sivil Havayolu Taşımacılığının Konusu  33
1. Taşınan Kavramı  33
2. Taşıma Konusu Unsurlar  34
a. Yolcu  34
b. Bagaj  37
c. Yük  39
ca. İnsan Kökenli Biyolojik Doku ve Organ  41
cb. Ceset – Cenaze  42
cc. Canlı Hayvan  45
cd. Eşya  48
ce. Posta  50
cf. Tehlikeli Maddeler  53
C. Sivil Havayolu Taşımacılığında Kullanılan Araçlar  56
1. Araç Kavramı  56
2. Hava Aracı Kavramı  60
3. Sivil Hava Aracı Kavramı ve Unsurları  63
a. Havalanabilme  63
b. Havada Seyredebilme  65
c. Sivil Nitelik Arz Etme  67
4. Sivil Hava Aracı Türleri  70
a. Havadan Hafif Olan Hava Araçları  71
aa. Hava Balonu  71
ab. Hava Gemisi (Dirijabl)  73
b. Havadan Ağır Olan Hava Araçları  74
ba. Planör  74
bb. Uçak  76
bc. Rotorlu Hava Araçları (Rotorcraft)  79
bd. Hareketli Kanatlı Hava Aracı (Ornithopter)  82
be. İnsansız Hava Aracı  82
bf. Uzay Aracı  85
D. Sivil Hava Aracının İşletilmesi  87
1. Genel Olarak  87
2. İşleten Kavramı  87
3. İşleten Kavramının Kapsamı  92
a. Sivil Hava Aracını Kendi Adına Bizzat Kullanan Kişi  92
b. Sivil Hava Aracının Kullanılmasını Yardımcıları Aracılığıyla Sağlayan Kişi  93
c. Seferlerin Kontrolünü Elinde Bulunduran Kişi  96
d. Sicilde Hava Aracı Maliki Olarak Görünen Kişi  98
e. Diğer Özel Durumlar  103
ea. Sivil Hava Aracı Gösterisi Düzenleyen Kişi  104
eb. Sivil Hava Aracı Niteliğinde Uzay Aracı Fırlatan Kişi  105
ec. Sivil Hava Aracını İşletenin Rızası Dışında Kullanan Kişi  107
§ 2. SİVİL HAVAYOLU İLE TAŞIMA FİİLİNİ YERİNE GETİREN KİŞİ  109
I. Taşıyıcı Kavramı  109
II. Taşıyıcı Kavramının Çeşitli Görünümleri  112
A. Akdî (Anlaşmalı) Taşıyıcı  113
B. Fiilî (Gerçek) Taşıyıcı  115
C. Ardışık (Mütevâli) Taşıyıcı  119
D. Temsilci Aracılığıyla Akdedilen Sözleşmelerde Taşıyıcı  123
§ 3. SİVİL HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINA UYGULANACAK MEVZUAT  124
I. Tarihsel Gelişim  124
II. İç Hat Sivil Havayolu Taşımacılığı Bakımından  129
A. Genel Olarak  129
B. Türk Sivil Havacılık Mevzuatı  131
1. Türk Sivil Havacılık Kanunu  131
2. Yönetmelikler  132
a. Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliği  132
b. TSHK.’na Dayanılarak Yapılmış Diğer Düzenlemeler  133
3. Havacılık Yayınları  137
a. Türk Havacılık Enformasyon Yayını (AIP–T.)  137
b. Havacılık Enformasyon Genelgeleri (AIC.)  138
C. Uluslararası Antlaşmalar  138
D. Türk Ticaret Kanunu  141
III. Dış Hat (Uluslararası) Sivil Havayolu Taşımacılığı Bakımından  142
A. Genel Olarak  142
B. Uluslararası Antlaşmalar  143
1. 1929 Varşova Konvansiyonu ile Ek ve Tadilleri  143
2. 1999 Montreal Konvansiyonu  151
3. AB. (EU) EUROCONTROL Düzenlemeleri ve Türkiye  152
C. Ulusal Hukuk  154
1. Mahkemenin Kendi Hukuku (Lex Fori)  154
2. Sözleşme ile Belirlenen Hukuk  156
3. Kanunlar İhtilafı (Bağlama) Kuralları  156
İkinci Bölüm
SİVİL HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKDÎ SORUMLULUK
§ 4. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI  159
§ 5. AKDÎ SORUMLULUĞUN KAYNAĞI OLARAK SİVİL HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ  161
I. Genel Olarak  161
II. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi Kavramı  161
III. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Hukukî Niteliği  162
IV. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Kurulması  166
V. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Unsurları  168
A. Taşıma Taahhüdü  168
B. Taşımanın Sivil Hava Aracı İle Gerçekleştirilecek Olması  171
C. Taşıma Ücreti  172
D. Karşılıklı Anlaşma  175
VI. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Tarafları ve Aracılar  175
A. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Tarafları  175
B. Aracılar  177
1. Genel Olarak  177
2. IATA. Acentesi  178
3. IATA. Olmayan (Non – IATA.) Acente  179
VII. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Hükümleri  179
A. Genel Olarak  179
B. Yolcunun Hakları ve Borçları  180
1. Yolcunun Hakları  180
a. Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu Düzenlenmesini İsteme Hakkı  181
aa. Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığında Yolcu Bileti  181
aaa. Genel Olarak  181
aab. Hava Yolcu Biletinin Hukukî Niteliği  182
aac. İç Hat Yolcu Taşımacılığında Yolcu Bileti  184
aad. Dış Hat (Uluslararası) Yolcu Taşımacılığında Yolcu Bileti  185
ab. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Bagaj Kuponu  187
aba. Genel Olarak  187
abb. Hava Bagaj Kuponu Kavramı ve Hukukî Niteliği  187
abc. İç Hat Yolcu Taşımacılığında Bagaj Kuponu  188
abd. Uluslararası (Dış Hat) Yolcu Taşımacılığında Bagaj Kuponu  190
b. Taşımanın Zamanında ve Gerektiği Gibi Yapılmasını İsteme Hakkı  192
c. Varış Yerine Sağ ve Salim Ulaştırılma Hakkı  198
d. Beraberindeki Bagaj ve Kişisel Eşyanın Taşınmasını İsteme Hakkı  200
e. 28131 sayılı Yönetmelik ve 261/2004 sayılı AB Tüzüğünden Doğan Yolcu Hakları  202
2. Yolcunun Borçları  208
a. Ücret Ödeme Borcu  208
b. Belirlenen Zamanda Hareket Yerinde Hazır Bulunma Borcu  210
c. Nizam ve Talimatlara Uyma Borcu  212
C. Taşıyıcının Hakları ve Borçları  213
§ 6. SORUMLULUĞUN HUKUKÎ NİTELİĞİ, ŞARTLARI VE AKDÎ SORUMLULUĞA YOL AÇAN HÂLLER  213
I. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  213
II. Sorumluluğun Şartları  216
III. Akdî Sorumluluğa Yol Açan Hâller  217
A. Yolcunun Uğradığı Kişisel Zararlardan Kaynaklanan Akdî Sorumluluğa Yol Açan Hâller  217
1. Genel Olarak  217
2. Zarara Sebebiyet Veren Kaza  218
a. Kaza Kavramı  218
b. Kazanın Meydana Geldiği Yer ve Süre  222
3. Zarar  228
a. Genel Olarak  228
b. Zararın Görünümü  234
ba. Yolcunun Ölmesi  234
bb. Yolcunun Yaralanması (Cismanî/ Bedensel Zarar)  235
bc. Yolcunun Gecikmesi  237
4. İlliyet Bağı  238
B. Bagajın Uğradığı Zararlardan Kaynaklanan Akdî Sorumluluğa Yol Açan Hâller  241
1. Taşıyıcının, Bagaj Taşıma Taahhüdüne Aykırı Fiili  242
a. Genel Olarak  242
b. Taşıyıcının Bagajın Bakım ve Muhafazasına Özen Gösterme Yükümlülüğünün İhlâli  242
c. Taşıyıcının Bagajı Teslim Etme Yükümlülüğünün İhlâli  243
2. Zarar  245
a. Genel Olarak  245
b. Zararın Görünümü  246
ba. Bagajın Ziyaı  246
bb. Bagajın Hasar Görmesi  249
bc. Bagajın Gecikmesi  251
3. Zarara Sebebiyet Veren Olayın Havayolu ile Taşıma Esnasında Meydana Gelmiş Olması  255
a. Genel Olarak  255
b. Zarara Sebebiyet Veren Olay  256
c. Olayın Havayolu ile Taşıma Esnasında Meydana Gelmiş Olması  257
4. İlliyet Bağı  259
IV. Taşıyıcının Başkalarının Fiillerinden Kaynaklanan Sorumluluğu  260
A. Genel Olarak  260
B. Taşıyıcının Kendi Adamlarının (Yardımcı Şahısların) Fiillerinden Kaynaklanan Sorumluluğu  261
1. Genel Olarak  261
2. Taşıyıcının Maiyetinde Çalışan Kişiler  262
3. Taşıyıcının Bağımsız Olarak Hizmetlerinden Yararlandığı Kişiler  263
4. Taşıyıcının Sorumluluğu  263
C. Taşıyıcının Diğer Taşıyıcıların Fiillerinden Kaynaklanan Sorumluluğu  266
D. Taşıyıcının Üçüncü Şahısların Haksız Fiillerinden Kaynaklanan Sorumluluğu  270
§ 7. AKDÎ SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  272
I. Taşıyıcının Sorumluluğunun Kapsamı  272
A. Genel Olarak  272
B. Taşıyıcının Sınırlı Sorumluluğu  273
1. Genel Olarak Sınırlı Sorumluluk Sistemi  273
2. Sorumluluk Sınırlarının Tespiti  275
a. Varşova / Lahey Sistemine Göre  275
b. 1999 Montreal Konvansiyonuna Göre  280
c. Türk Sivil Havacılık Kanununa Göre  282
3. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkı Bulunan Kişiler  285
a. Taşıyıcı  285
b. Taşıyıcının Adamları  285
4. Sorumluluk Sınırlarının Sözleşme ile Değiştirilmesi  286
C. Taşıyıcının Sınırsız Sorumluluğu  287
1. Genel Olarak  287
2. Taşıyıcının Sınırsız Sorumluluğuna Yol Açan Hâller  287
a. Taşıma Belgelerinin Hiç Düzenlenmemiş veya Eksik Düzenlenmiş Olması  287
b. Zararın, Taşıyıcının veya Adamlarının Belirli Türdeki Davranışlarından Kaynaklanması  291
II. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması  296
A. Genel Olarak  296
B. Akdî Sorumluluktan Kurtulma Hâlleri  297
1. Kurtuluş Beyyinesi  297
2. Zarar Görenin Müterafik Kusuru  301
3. Hasar İhbarında Bulunulmamış Olması  306
4. Dâva Açma Süresine Riayet Edilmemiş Olması  308
Üçüncü Bölüm
SİVİL HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKİT DIŞI SORUMLULUK
§ 8. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI  311
§ 9. SORUMLULUĞUN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI  312
I. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  312
II. Sorumluluğun Şartları  317
A. Genel Olarak  317
B. Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararlardan Kaynaklanan Akit Dışı Sorumluluğa Yol Açan Hâller  317
1. Zarar  317
a. Genel Olarak  317
b. Zararın Görünümü  319
2. Zarara Sivil Hava Aracının Neden Olması  320
3. Zarar Görenin Üçüncü Kişi Olması  321
4. İlliyet Bağı  322
a. Genel Olarak  322
b. İlliyet Bağını ve Tazminat Miktarını Etkileyen Sebeplerin Sorumluluğa Etkisi  322
C. Yolcunun / Bagajın Uğradığı Zararlardan Kaynaklanan Akit Dışı Sorumlulukta Durum  324
§ 10. ZARARDAN SORUMLU OLAN KİŞİ, AKİT DIŞI SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  325
I. Zarardan Sorumlu Olan Kişi  325
II. Sorumluluğun Kapsamı ve Sınırlandırılması  327
A. Sorumluluğun Kapsamı  327
B. Sorumluluğun Sınırlandırılması  328
§ 11. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN UĞRAYACAĞI ZARARLARA KARŞI İŞLETENİN TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  329
I. Zorunlu Malî Mesuliyet Sigortası Yükümlülüğü  331
II. Ek Sigorta Yükümlülüğü  334
Dördüncü Bölüm
SORUMLULUK DÂVASI
§ 12. HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AKDÎ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DÂVALAR  335
I. Genel Olarak  335
II. Dâva Sebebi  335
III. Dâvanın Tarafları  337
A. Dâvacı  337
B. Dâvalı  338
IV. Görevli Mahkeme  339
V. Yetkili Mahkeme  340
VI. İspat Yükü  344
VII. Dâva Açma Süresi  344
§ 13. HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLANAN AKİT DIŞI SORUMLULUĞA İLİŞKİN DÂVALAR  345
I. Genel Olarak  345
II. Dâva Sebebi  346
III. Dâvanın Tarafları  346
A. Dâvacı  346
B. Dâvalı  347
IV. Görevli Mahkeme  348
V. Yetkili Mahkeme  348
VI. İspat Yükü  349
VII. Dâva Açma Süresi  349
Sonuç  351
EKLER  385
Kaynakça  389
Kavramlar Dizini  409
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021