Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Muhakemesi Hukuku
Eylül 2018 / 6. Baskı / 976 Syf.
Fiyatı: 97.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Ekim 2017 83.00 TL 24.90 TL (%70)Sepete Ekle
 4. Eylül 2016 81.50 TL 14.90 TL (%82)Sepete Ekle
 3. Ekim 2015 64.50 TL 9.90 TL (%85)Sepete Ekle
   

Ceza Muhakemesi Hukuku isimli ders kitabının 6. baskısında, OHAL kaldırıldıktan sonra terörle mücadelede zaaf doğmaması için yürürlüğe konulan 7145 sayılı Kanun ile yapılan geçici ve kalıcı değişiklikler ile diğer yasal değişiklikler de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Temel İlkeler
Soruşturma Kovuşturma Evreleri
Koruma Tedbirleri
Deliller
Kanun Yolları
Barkod: 9789750251122
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 976
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Basıya Önsöz  5
Beşinci Basıya Önsöz  7
Dördüncü Basıya Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  65
BİRİNCİ KİTAP:
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ  67
I. Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar  67
1. Ceza Muhakemesinin Gayesi  67
2. Suçlunun Cezalandırılması Gayesi  68
3. Sanığın Korunması Gayesi  68
4. Maddi Gerçeğin Araştırılması Gayesi  69
5. Maddi Gerçeğin İnsan Haklarına Saygılı Bir Şekilde Araştırılması  70
II. Hem Maddi Gerçeğin Araştırılması, Hem de Toplum İle Sanığın Korunması  71
1. Ceza Muhakemesinin Gayesindeki Değişim  71
a. Reform Önerileri  71
b. Alternatif Çözüm Yolları  71
2. Temel Haklarla İlgili İlkeler ve Ölçülülük  72
a. Temel Hakların Korunması  72
aa. Toplumun Korunması  72
ab. Temel Haklar  72
b. Menfaatlerin Dengelenmesi  73
ba. Suçsuzluk Karinesi  73
bb. Humanizm  73
c. Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri  73
ca. Yapıya İlişkin İlkeler  73
cb. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  75
cc. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  75
cd. Amaca İlişkin İlkeler  77
İKİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN YAPISI
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARI  79
I. Normların Görevi  79
1. Hukuk Normları ve Hukuk Düzeni  79
2. Hukukî Değerlendirme (Tavsif)  80
3. Hukukî Değer Hükmünün Verilişi  80
4. Hukuk Normlarının Yansıttığı Değer  81
5. Muhakeme Hukuku Normları  82
6. Ceza Muhakemesi Hukuku Normu ve Suç Hukuku Normu Arasındaki Fark  82
II. Normların Kaynakları  83
1. Yazılı Hukuk: Mevzuat  83
a. Anayasa  84
b. Uluslararası Sözleşmeler  84
c. Kanun ve Ceza Muhakemesi Normlarının “Kanunîliği”  85
2. Norm Kaynağı İdarî İşlemler (Yönetmelik vs)  85
a. Norm Kaynağı İdarî İşlemler  85
b. KHK’lar  86
c. OHAL KHK’ları  86
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  87
e. Bakanlar Kurulunun Tüzük ve Yönetmelikleri  87
f. Bakanlık Yönetmelikleri  87
g. Genelgeler  88
3. Yazılı Olmayan Hukuk  89
4. Hakimlerin Yarattığı Hukuk  89
5. Bilimsel Hukuk  90
III. Normların Uygulanabilirliği  91
1. Yürürlük  91
2. Geçerlik  92
3. Normun Anayasaya Aykırılığının Yaptırımı: Butlan  93
IV. Normların Zaman Bakımından Uygulanması  95
1. Zaman Bakımından Uygulanma  95
2. Muhakeme–Dışı Kanunların Zaman Bakımından Uygulanırlığı  95
3. Muhakeme Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanırlığı  96
4. Derhal Uygulanırlık Kuralının İstisnası  96
a. Kesinleşmiş Kararlar Bakımından Uygulanma  97
b. Şikayette Uygulanma  97
c. Görev Değişikliğinde Uygulama  97
d. Usul İşlemleri Bakımından Uygulanma  98
V. Yer Bakımından Uygulanırlık  98
1. Mülkilik prensibi  98
2. Mülkilik Prensibinin İstinasları  98
3. Mahkeme Kararlarının Karşılıklı Olarak Tanınması  99
4. Delillerin Eşdeğerliği Sorunu  99
5. Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu  99
VI. Normun Yorumlanması  100
VII. Muhakeme Normlarına Aykırılığın Yaptırımı  101
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  102
I. Hukukî İşlem, Muhakeme İşlemi ve Ceza Muhakemesi İşlemi  102
II. Muhakeme İşlemleri  102
III. Hukukî Değer  103
IV. Hukukî İşlemin Subjektif ve Objektif Unsurları  103
V. İşlemin Dil Şartı  104
VI. İşlemin Süre Şartı ve Eski Hale Getirme  104
1. Süreler  104
a. İşlemin Yapılması Bakımından Süreler  104
b. Tayin Eden Bakımından Süreler  105
c. Sürelerin Uzaması  106
d. Süreye Uyma  107
2. Eski Hale Getirme  108
a. Eski Hale Getirme Kavramı  108
b. Yoklukta Yapılan Duruşmadan Sonra Eski Hale Getirme  109
c. Eski Hale Getirme Dilekçesi  110
d. Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Verilen Karar  110
VII. İşlem Türleri  111
1. Sözlü ve Yazılı İşlemler  111
2. Hareketli İşlemler ve Fikri İşlemler  114
3. Açık İşlemler  114
4. Gizli İşlemler  115
5. Elektronik İşlemler  115
a. UYAP Sistemi  115
b. SEGBİS Sorgusu  117
6. Araştırma, Soruşturma ve Koruma İşlemlerine Ait Tutanaklar  117
a. Tutanak Kavramı  117
b. Savcı Tutanakları  118
c. Soruşturma Evresinin Gizliliği ve Tutanak  118
d. İfade ve Sorgu Tutanakları  118
e. Adli Kolluk İşlemlerinin Tutanakları  119
f. Adli Kolluğun Fezleke Düzenlemesi Sorunu  119
g. Duruşma Tutanağı  119
h. Sair Muhakeme İşlemlerine Ait Tutanaklar  120
VIII. İşlemlerin Taraflara Bildirilmesi  120
1. İşlemlerin Açıklanması  120
a. Doğrudan Bildirme  120
aa. Tefhim  120
ab. Tevdi  121
ac. Sair Doğrudan Doğruya Bildirmeler  121
b. Vasıtalı Bildirme–Tebliğ  121
c. Telefon, Elektronik Posta İle Yapılan Çağrı  123
d. Bildirimdeki Hukuka Aykırılıklar  124
2. Mahkeme Başkanının Yaptığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  124
a. Mahkeme Başkanı Veya Hakim Tarafından Yapılan Tebligat  124
b. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  124
3. Muhakeme İşlemi İle İlgili Görüş Bildirme Hakkı  125
4. Dosya  126
IX. Muhakeme Hukuku Yaptırımlarının Çeşitleri  127
1. Hukuk Bakımından Yokluk  127
2. Hak Düşümü  129
3. Butlan  130
4. Kabul Edilmezlik  131
X. Aykırılıkların Giderilmesinin Çeşitleri  131
1. Geçer Sayma  132
2. Değiştirme  132
3. Aykırılık Kaldırmak Suretile İşlemin Muhafazası  132
4. Geri Alma  133
5. Bozma Veya İptal  133
6. Islâh  133
7. Yenileme  134
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU: YARGILANACAK UYUŞMAZLIK  134
I. Yargılanacak Uyuşmazlığın Nitelikleri  134
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sınırlarının Belirtilmesi  134
2. Yargılama Yapılabilmesi İçin “Yeterli Şüphe” Bulunması  135
3. Yargılanacak Uyuşmazlığın Somut Olması  136
4. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sorumluluğu Gerektirişi  136
II. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesinin Sonuçları  137
III. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı  139
1. Bağlantı Kavramı  139
2. Dar Manada Bağlantı  139
3. Geniş Manada Bağlantı  139
4. Bağlantının Sonuçları  140
5. Diğer Kanunlardaki Bağlantı Kuralları  140
IV. Muhakemelerin Birleştirilmesi  140
1. Birleştirme Kavramı  140
2. Birleştirmenin Sonuçları  141
3. Birleştirme Mecburiyeti Veya İhtiyarı  142
4. Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi  143
a. Genel Usulde  143
b. Çocukların Davalarında  144
5. Birleştirilen Davaların Ayrılması  144
V. Nispi Muhakeme  145
1. Nispi Muhakeme Kavramı  145
2. Nispi Muhakeme Yapma Mecburiyetine Örnekler  146
a. Yaş Tespiti  146
b. Hakarette İsnadın İspatı  146
c. Suç Tipinde Unsur  147
3. Hukuk Muhakemesindeki Durum  147
VI. Bekletici Mesele  148
§ 6. SÜJELER  149
I. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği  149
1. Cumhuriyet Başsavcılığı  149
2. Sulh Ceza Hakimliği  151
a. Sulh Ceza Hakimliğinin Kuruluş ve Görevleri  151
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Soruşturma Evresindeki Görevleri  153
c. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması  154
d. Soruşturma Evresinde Görev Alan Sulh Ceza Hakiminin Kovuşturmadan Yasaklanması  154
3. Uzlaştırma Bürosu  155
4. Bilirkişilik Bölge Kurulu  155
a. Adalet Bakanlığının Bilirkişilikle İlgili Görevleri  155
b. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Yapısı  156
II. Adli Kolluk  156
1. Kolluk  156
2. Adli Kolluğun Yapısı  156
a. Adli Kolluk Personeli  156
b. Adli Kolluk Görevlileri  157
c. Adli Kolluk Sorumlusu  157
d. Adli Görevi Bulunmayan Üst  157
e. En Üst Dereceli Kolluk Amiri  158
3. Adli Kolluk Personelinin Görevlendirilmesi  158
4. Cumhuriyet Savcılarının Adli Kolluğa Emir Vermesinin Usulü  158
5. Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri  159
6. Adli Kolluğun Eğitimi ve İhtisaslaşma  159
7. Denetleme ve Değerlendirme Raporu Düzenleme  160
a. Denetleme  160
b. Değerlendirme Raporu  160
8. Adli Kolluğun Olay Yerine Aldığı Tedbirler  160
III. Suçun Mağduru ve Suçtan Zarar Gören  161
1. Suçtan Zarar Gören ve Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Süjeliği  161
2. Mağdur” ve “Suçtan Zarar Gören Ferdin” Tayini  161
3. Suçun Mağduru, Şikayetçi  162
4. Mağdur, Şikayetçi İle Katılan ve Vekilinin Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerindeki Hakları  162
5. Mağdur İle Şikayetçinin Çağırılması ve Dinlenmesi  165
IV. Malen Sorumlu  165
V. Katılan  165
1. Katılma Hakkında Genel Açıklamalar  165
2. Kamu Davasına Katılmanın Koşulları  167
a. Suçun Mağduru, Suçtan Zarar Gören vs. Olmak  167
b. Zamanında Katılma Talep Etmek ve Katılan Sıfatı  168
c. Süresinde Katılma İstemi ve Kararı  171
3. Kamu Davasına Katılmada Savcının Durumu  172
4. Katılanın Diğer Ödev ve Yetkileri  172
5. Katılma Nedeni İle Durma Kararı Verilemez  173
6. Katılanın Müstakil Kanun Yolu Hakkı  173
7. Kamu Davasına Katılma Davasının Sona Ermesi  174
VI. Şüpheli ve Sanık  175
1. Bireysel Savunma Makamı: Bizzat Yapılan Bireysel Savunma  176
2. “Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi”, “Düzeni Bozan Kişi”, “Şüpheli”, “Sanık”, “Ceza Davalısı Sanık” Ayrımları  177
a. Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunulan Kişi  177
b. Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi  177
c. Düzeni Bozan Kişi  178
d. Şüpheli  178
e. Sanık  178
f. Ceza Davalısı  178
3. Şüpheli Veya Sanığın Temsilcileri  179
a. Kanunî Temsilci  179
b. Sanığın Eşi  179
c. Vekil  179
4. Şüpheli Veya Sanığın Belli Olması Şartı  180
5. Sanıklık Ehliyeti: Akıl Hastalığı  180
6. Ceza Muhakemesinin Aktif Süjesi Olan Sanığın Hakları  180
7. Tüzel Kişinin Sanık Statüsüne Girmesi  181
VII. Müdafi  181
1. Savunma Görevi ve Savunma Makamı Hakkında Genel Bilgiler  181
a. Savunmanın Önemi  181
b. Savunmanın “Kamusal Bir Görev”, Müdafiin “Bağımsız Bir Adalet Organı” Olması  183
c. Müdafiin Bağımsızlığı  184
2. Sanık İle Müdafii Arasındaki İlişki ve İlişkinin Sona Ermesi  186
3. Müdafi Olmak İçin Aranan Koşullar  188
a. Avukat Olmak  188
b. Avukatlık Yasağı Bulunmamak ve Görevden Yasaklanmış Olmamak  188
c. Belli Sıfatları Olmamak  190
d. Menfaatlerde Uygunluk Olmak  190
4. Müdafiin Ödevleri  191
a. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapmak Mecburiyetindedir  191
b. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapmak Mecburiyetindedir  192
c. Müdafiin Sır Saklamak Mecburiyeti  192
5. Avukatın “Müdafi” Olarak Görevlendirilmesi  193
a. Sanığın Veya Kanunî Temsilcisinin “Müdafi” Seçmesi  193
b. Zorunlu Müdafilik  193
c. İstem Üzerine Zorunlu Müdafii  195
6. Vekaletname Görevlendirme Belgesi İbrazı Sorunu  196
7. Müdafi Sayısı  199
8. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardım  200
a. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardımın Kapsamı  200
b. Müdafiin İşlem Yapılırken Hazır Bulunma Yetkisi  201
9. Müdafi ve Vekilin Soruşturma Dosyasını İncelemesi  202
10. Müdafiin Şüpheli İle Görüşme Hakkı  203
a. Terör ve Örgüt Suçlarında Müdafi İle Görüşmenin İstisnaları  205
b. Müdafiin Tutuklu Sanıkla Yazışması  205
c. Savunma Bağışıklığı  205
d. Müdafie Ayrıca Bildirme  206
e. Müdafiinin “Karşılıklı Sual Sorma”da Tanıklara ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi  206
f. Müdafiin Kanunyolu Davası Açma Yetkisi  206
11. Zorunlu Müdafi Veya Vekile Ödenen Ücret  207
12. Gizli Soruşturma Yöntemlerinde Müdafaa Sorunu  208
13. “Modern Müdafiin” Gelişmiş Yetkileri  209
IX. Bilirkişi ve Uzman  209
1. Bilirkişinin Hukuki Statüsü ve Vasıfları  209
2. Bilirkişi–Uzman Farkı  210
3. Bilirkişiye Başvurulabilen Haller  210
a. Hukuk Alanı Dışındaki Uzmanlık Alanları  210
b. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  210
c. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyeti  211
d. Yasal Mecburiyetler  211
4. Bilirkişilik Yapabilenler ve Görevlendirme Kararı  211
a. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  211
b. Görevlendirme Kararı  213
c. Bilirkişinin Reddi  214
d. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  214
5. Bilirkişi İncelemesinin Yapılması  215
a. İnceleme Usulü  215
b. Delillerin Değerlendirilmesine Yardım  216
c. Bilirkişi Mütalaası Delil Değildir  217
d. Hakim Bilirkişi Mütalaası İle Bağlı Değildir  217
6. Bilirkişinin Görevi Kabul Etmesi, Yükümlülük ve Yetkileri  217
a. Bilirkişiliği Kabul  217
b. Bilirkişinin Yükümlülükleri  217
c. Bilirkişinin Yetkileri  219
d. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  219
7. Raporun Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi  220
a. Bilirkişi Raporu  220
b. Raporun Değerlendirilmesi  221
c. Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması  222
8. Güvenlik Tedbiri Muhakemesinde Bilirkişilik  223
9. Sahte Para Üzerinde İncelemeler  223
10. Uzman Görüşü  224
§ 7. YARGILAMA MAKAMI  225
I. Yargılama Makamlarını İşgal Eden Sujeler Olarak Hakimler  225
1. Hakimin Bağımsızlığı  225
2. Hakimin Bağımsızlığının Yasama Organına Karşı Korunması  228
3. Hakim Bağımsızlığının Yürütme Organına Karşı Korunması  228
4. Hakimler ve Savcılar Kurulu  229
5. Hakim Bağımsızlığının Yargılama Organına Karşı Korunması  231
6. Hakim Bağımsızlığının Ortama Karşı Korunması  232
II. Hakimin Objektifliği  232
1. Tarafsızlık  233
2. Yargılama Yasağına Aykırılığın Yaptırımı  234
3. Hakimin Kişiliğinden Sıyrılması  234
4. İlk Derece Hakiminin, Kanun Yolu Muhakemesine Katılamaması  235
5. Soruşturma Evresinde Görev Yapan Hakimin Kovuşturmadan Yasaklanması  235
6. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Yargılamanın Yenilenmesinden Yasaklanması  235
7. Hakimin Reddi  236
a. Hakimin Reddi Sebepleri  236
b. Ret Davasının Açılması  236
c. Davanın Açılması Zamanı  236
d. Esas Davaya Bakma Hakkında Karar Verilmesi  237
e. Hakimin Oturumda Reddedilmesi  239
f. Hakimin Reddi İsteminin Geri Çevrilmesi  239
g. Hakimin Çekinmesi  240
h. Zabıt Katibinin Reddi ve Çekinmesi  240
III. Mahkemenin Görevi  240
1. Görev Yönünden Yetkinin Niteliği ve Çeşitleri  240
2. Kovuşturma Evresindeki Yargılama Makamlarının Görevleri  241
3. Sulh Ceza Mahkemeleri 2014–6545 sk İle Kaldırılmıştır  242
4. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi  242
5. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  242
6. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  243
7. Kaldırılan Askeri Mahkemeler  243
8. Çocuk Mahkemelerinin Görevi  244
9. Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Baktığı Davalar  244
10. Naip Hakimlik  245
11. Görevsizlik Kararı  246
12. Görev Uyuşmazlığı  247
13. Görevsizlik Kararına Karşı Kanun Yolu  247
14. Üst Görevli Mahkemenin Görev Kazanması  248
15. Görevli Olmayan Mahkemece Yapılan İşlemlerin Yenilenmesi  248
IV. Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi  249
1. Yetki  249
2. Yetkiyi Belirlemede Ana Kıstas  250
3. Basın Suçlarında İstisna  251
4. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda İstisna  251
5. Çek Suçlarında İstisna  252
6. Çocuk Suçlarındaki İstisnalar  252
7. Milletvekili Suçlarındaki İstisna  252
8. Yedek Kıstaslar  252
a. Yakalanma Veya Tutuklanma Yeri  252
b. Şüpheli Veya Sanığın Yerleşim Yeri  253
c. Şüpheli Veya Sanığın Türkiye’de (En) Son Adresinin Bulunduğu Yer  253
d. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer  253
9. Yabancı Memleketlerde İşlenen Suçlarda Yetki  253
10. Kovuşturmanın Aktarılması  253
11. Yabancı Ülkedeki Türk Diplomatlar  254
12. Nakil Vasıtalarında İşlenen Suçlar  254
13. Çevre Suçları  255
14. Bağlantılı Suçlarda Yetki  255
15. Yetkisizlik İddiasının Zamanı  255
16. Olumlu Veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı  256
17. Kanun Yolu  257
18. Yer Yönünden Yetkisiz Hakimin İşlemleri  257
19. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması  258
a. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması Kavramları  258
b. Davanın Nakli Sebepleri: Hukuki ve Fiili Nedenler  259
c. Dava Nakli Kararını Veren Makam  259
d. Davanın Nakli Kararının Kesinliği  259
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEHLİKE TEDBİRLERİ VE KORUMA TEDBİRLERİ
§ 8. TEHLİKE TEDBİRLERİ  261
I. Tehlike Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  261
1. Tehlike Tedbiri Kavramı  261
2. Koruma Tedbiri İle Önleme Tedbiri Arasındaki Farklar  261
II. İstihbarat Amaçlı Yetkiler  262
1. Milli İstihbarat Teşkilatının Görevleri  262
2. Milli İstihbarat Teşkilatının Yetkileri  263
a. İletişimin İstihbarat Amacı İle Denetlenmesi  263
b. 2014–6532 Sk İle Verilen Yeni İstihbarat Yetkileri  265
c. Tanıklık Yasağı  266
d. Bilgi Verme Yasağı  266
e. Silah Taşıma  266
f. Teçhizat Kullanımı  267
3. MİT Mensuplarının Korunması ve Yıllık İstihbarat Raporu  267
a. MİT Mensuplarının Sorumsuzluğu  267
b. Yalan Makinası Kullanma  267
c. MİT Mensuplarına Soruşturma İzni Verilmesi ve Yargılama (m 26)  267
d. MİT mensuplarının ve yakınlarının korunması  268
e. Görev Sırasında Verilen Zararın Tazmini  268
f. MİT Sırları İle İlgili Ceza Hükümleri  268
III. Ön Alan Araştırmaları  270
IV. Valinin Önleyici Yetkileri  272
V. Suç Önlemek Amacı İle İletişimin Denetlenmesi  274
1. Haberleşmenin Gizliliği  274
2. Suç Önleme Amaçlı İletişim Denetlemesine Tabi Suçlar  274
3. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurulabilecek Aşama  276
4. Önleme Amaçlı İletişim Denetlenmesinde Nedenler  276
5. Suçu Önleme Bakımından Son Çare Olma Koşulu  276
6. Suç Önleme Denetlemesi Kararı  276
7. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesinde Süre  277
8. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gereken Hususlar  277
9. İletişimin Denetlemesi İşleminin Gerçekleştirilmesi  277
10. Tedbire Son Verilmesi  278
11. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı  278
12. Özel İş Yerlerindeki İletişim Denetleme  278
13. Ceza İnfaz Kurumunda İletişim Denetleme  278
14. Kayıp Çocuklara İlişkin Yetkiler  278
VI. Önleme Araması  279
1. Tehlikenin Önlenmesi  279
2. Hakim Kararı Veya Yazılı Emir  279
3. Önleme Araması Kararı İstemi: “Makul Sebep” Kavramı  280
4. Önleme Araması Kararı Veya Yazılı Emri  280
a. Önleme Araması Kararı  280
b. Mülki Amirin Yazılı Emri  280
5. Önleme Araması Kararına İtiraz Sorunu  281
6. Önleme Araması Kararının Kapsadığı Yerler  281
7. Önleme Araması Kararının Uygulanması  281
8. Önleme Araması Kararı Almadan Yapılabilen İşlemler  282
9. Arama Yönetmeliğinde Gösterilen İstisnalar  283
10. Yönetmelikle “Arama” Sayılmayan Denetlemeler  284
11. Kaçakçılığın Önlenmesi  285
12. İnfaz Kurumlarında Yapılan Önleme Kontrolleri  286
13. Okullarda Yapılan Önleme Kontrolleri  286
14. Memurlarla İlgili Özel Kontrol Durumları  287
15. Avukatın Üzerinde Yapılan Önleme Araması  287
16. Genel Arama–Taramalar  288
VII. Durdurma  288
1. Durdurma Kavramı  288
2. Durdurma ve Yakalama Farkı  289
3. Durdurmanın “Makul” Sebepleri  290
a. Suç Veya Kabahatin İşlenmesini Önleme  290
b. Yakalama Amaçlı Durdurma  291
c. Tehlikeyi Önleme Amaçlı Durdurma  291
d. Hakim Kararının Yerine Getirilmesi Amaçlı Durdurma  291
4. Durdurma Yetkisinin Kullanılması  291
VIII. Önleme Yakalaması ve Muhafaza Altına Alma  293
1. Toplum İçin Tehlike Teşkil Eden Hallerin Önlenmesi İçin Yakalama  293
2. Muhafaza Altına Alma, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Yakalama ve İdari Gözetim  293
a. Muhafaza Altına Alma  293
b. İdari Gözetim  294
3. Polis Hukukunun Öngördüğü Yakalama Yetkileri  295
a. Durdurma Sonrası Tutma  295
b. PVSK 13 İle Düzenlenen Yakalama Türleri  296
c. Can Güvenliğini Tehlikeye Düşüreni Yakalama Yetkisi  296
d. Kolluğun Uzaklaştırma Yetkisi  297
e. Aile İçindeki Şiddet Tehlikesini Önleme Yetkisi  297
f. Emre Uymayanı Yakalama Yetkisi  297
g. Özel Güvenlik Görevlisinin Yakalama Yetkisi  297
4. Önleme Yakalamasından Sonra Hakimden Karar Alma Sorunu  298
5. Muhafaza Altına Alınan Kişinin Durumu  298
§ 9. KORUMA TEDBİRLERİ  299
I. Koruma Tedbirlerinin Muhakeme Hukuku Bakımından Görevi ve Türleri  299
II. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  300
1. Vasıta Oluş  300
2. Geçici Oluş  300
3. Koruma Tedbirinin Ön Şartları  301
a. Gecikmede Tehlike  301
b. Haklı Görünüş  302
c. Ölçülülük  302
§ 10. ADLİ YAKALAMA  304
I. Yakalama Kavramı  304
II. Adli Yakalama  305
1. Suçüstünde Yakalama ve Kolluk Gözaltısı  305
a. Özel Kişilerin Suçüstü Yakalama Yetkisi  307
b. Kimlik Tespiti Amacı İle Tutma  308
2. Tutuklama Yakalaması  308
3. Tutuklama Yasağı Bulunan Hallerdeki Yakalama  309
4. “Müzekkereli Yakalama  310
a. Yakalama Emri Üzerine Yakalama  310
b. Yakalama Emri Türleri  311
c. Gıyabi Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  312
d. Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazı İçin Yakalama: Elegeçirme  312
e. Bilişim Sistemlerindeki Aranan Kişi Verilerine Dayanan Yakalama  313
III. Yakalamanın İcrası  314
1. Yakalama İşleminin Gerçekleştirilmesi  314
a. Yakalamanın Yeri ve Zamanı  314
b. Yakalama Sırasında Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi  314
c. Kişiye Yakalandığının Açıklanması  316
d. Yakalama Sebebinin Bildirilmesi  316
e. Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  317
f. Yakalama Tutanağı  319
2. Cumhuriyet Savcısına Bilgi Verme  319
3. Konsolosluğa, Kanunî Yakınlara Veya Belirlediği Kişiye Haber Verme  320
4. Yakalamanın “Şikayet Hakkı Olan İlgililere” Bildirilmesi  320
IV. Özellik Taşıyan Yakalanmalar  321
1. Diplomatlık Dokunulmazlığı  321
2. Milletvekili Dokunulmazlığı  321
3. Suça Sürüklenen Çocukların Yakalanması  321
4. Basın Yolu İle İşlenen Suçlar  322
5. Kamu Görevlilerinin Yakalanması  322
6. İade Yakalaması  322
7. Avukatların Yakalanması  322
8. Yakalama Dışında Hürriyet Kısıtlaması  323
V. Gözaltına Alma  323
1. Gözaltı Kararı  323
a. CMK 91/2 Uyarınca Verilen Gözaltı Kararı  323
b. CMK 91/4 Uyarınca Kolluk Amiri Tarafından Verilen Gözaltı Kararı  324
2. Gözaltı Süreleri  324
a. Bireysel Suçlardaki Gözaltı Süresi  325
c. CMK 91/4 Kolluk Gözaltı Süresi  326
d. Terörle Mücadele Kanunu Geçici Madde 19/1–c Gözaltı Süreleri  327
e. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişilerin Gözaltı Süresi  328
f. Gözaltı Süresinin Uzatılması  328
g. İade Yakalamasında Süre  329
3. Yakalamaya Karşı Sulh Ceza Hakimliğine CMK 91/5 Başvurusu  329
4. Gözaltı Birimine Getirme ve Yapılan İlk İşlemler  330
a. Gözaltı Birimi  330
b. Hakların Tekrar Bildirilmesi  330
c. Gözaltına Alma Kararı ve Nezarethaneye Kabul  330
d. Nezarethane Defterine Kayıt  331
e. Nezarethaneye Alınacak Kişinin Üstünün Aranması  331
f. Eşyanın Tutanağı ve Saklanması  332
5. Doktora Götürme  332
6. Müdafiin Nezarethaneye Gelmesi, Dosyayı İncelemesi ve Şüpheli İle Görüşmesi  332
a. Müdafiin Dosyayı İncelemesi  332
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüşmesi  333
7. Gözaltına Alınan Sanığın İfadesinin Alınması  333
8. Gözaltı Durumunun Sona Ermesi  333
9. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  334
VI. Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğine Çıkarılması  334
1. Sorgu  334
2. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişi Hakkında Verilen Karar  335
a. Yetkili Hakimin Yüze Karşı Veya SEGBİS Üzerinden Verdiği Karar  335
b. Yakalama Emri Üzerine, Yetkili Hakimin Verdiği Karara İtiraz ve Tutukluluk Durumunun İncelenmesi Sorunu  336
§ 11. ADLİ KONTROL VE TUTUKLAMA  336
I. Adli Kontrol  336
1. Adli Kontrol Kararı Türleri  336
a. Tutuklama Kararı Yerine Adli Kontrol  336
b. Tutuklama Yasağı Olan Hallerde Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  337
c. Tutukluluk Sürelerinin Dolması Nedeniyle Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  337
d. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  338
2. Adli Kontrol Kararının Konusu Yükümlülükler  338
a. Yurt Dışına Çıkamamak  338
b. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere, Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak  340
c. Hakimin Belirttiği Merci Veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin Veya Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak  340
d. Taşıt Kullanma Yasağı ve Sürücü Belgesini Teslim Etme Yükümü  340
e. Tedavi Veya Muayene Olma Yükümü  340
f. Güvence Yatırma Yükümü  340
g. Mağdurun Haklarını Veya Nafaka Borcunu Önceden Ödetme  342
h. Silâh Bulunduramamak Veya Taşıyamamak  342
ı. Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak  342
i. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkûm Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek  343
j. Konutunu Terk Etmemek  343
k. Belirli Bir Yerleşim Bölgesini Terk Etmemek  343
l. Belirlenen Yer Veya Bölgelere Gitmemek Ya Da Ancak Bazı Yerlere Gidebilmek  343
m. Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmamak  343
3. Adli Kontrol Kararının Verilmesi  343
4. Adli Kontrol Kararının Uygulanması  344
5. Adli Kontrol Tedbirini Kaldırma Kararı  344
II. Tutuklama  345
1. Tutuklama Hakkında Genel Bilgiler  345
2. Tutuklamanın Hukuki Niteliği  347
3. Tutuklamanın İhtiyarîliği  348
III. Tutuklama Kararı Verilmesinin Koşulları  348
1. “Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Deliller” Bulunması  349
2. Tutuklama Nedeni Bulunması  349
a. Tutuklama Nedenleri  349
b. Şüpheli Veya Sanığın Kaçması, Saklanması  349
c. Delil Karartma Kuvvetli Şüphesi  350
d. Tutuklama Nedeninin Var Sayılabileceği Suçlar  351
e. Tekrar Suç İşleme Tehlikesi Sorunu: “Önleme Tutuklaması”  351
3. Ölçülülük ve Adli Kontrol Uygulamasının Yetersiz Kalması  352
4. Tutuklama Yasağı Bulunmaması  353
a. Hapis Cezasının Üst Sınırı  353
b. Suça Sürüklenen Çocuklarda Tutuklama Yasağı  353
5. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması  353
6. Diğer Koşullar  353
a. Muhakeme Şartı Gerçekleşmelidir  353
b. Muhakeme Ehliyetinin Bulunması Koşulu  354
c. Dava Kamu Davası Olmalıdır  354
IV. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi ve Tutuklama Kararının Muhtevası  354
1. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi  354
2. Tutuklama Kararının Verilmesi  355
3. Tutuklama Oturumu Öncesinde Müdafin Savunma Hazırlaması  356
4. Tutuklama Oturumu  357
5. Tutuklama Kararının İçeriği  358
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  358
7. Tutuklananın Yakınlarına Haber Verme  360
8. Tutuklama Kararına İtiraz  361
9. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  362
a. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki Sorumluluğu  362
b. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Cezai Sorumluluğu  363
10. Özel Tutuklama Halleri  364
a. Özel Tutuklama Kavramı  364
b. Mal Beyanında Bulunmama  364
c. Duruşmanın Düzeninin Bozulması  364
d. Disiplin ve Zorlama Hapsi  365
e. İade Tutuklaması  365
V. Tutukluluğun Azami Süresi  366
1. Tutukluluk Süreleri  366
a. Ağır Cezalık Olmayan Suçlardaki Üst Süre  366
b. Ağır Cezalık Suçlardaki Üst Süre  366
c. Terörle Suçlarındaki Süre Uzaması İstisnası  367
2. Tutukluluk Süresinin Hesaplanması  367
3. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi ve Verilen Karar  369
a. İnceleme  369
b. Tutukluluk Durumunun Devamı Kararının Verilmesi  370
c. Tutuklu Şüphelinin Adli Kontrol Altına Alınması  371
VI. Tutuklunun Salıverilmesi  372
1. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  372
2. Tutuklunun Salıverilme İstemi  372
3. BAM Ve Yargıtay Tarafından Salıverilme  373
4. Sağlık Nedenlerinin Salıverme Sebebi Olup Olmadığı Sorunu  373
5. Salıverme Usulü  373
6. Tutuklama Kararı İle İlgili Geçici Düzenlemeler  374
7. Salıverilenin Yükümlülükleri  375
VI. Tutuklunun Tabi Olduğu Rejim  375
1. Taban Kurallar  375
2. İnfaz Kanunundaki Düzenleme  376
§ 12. ADLİ ARAMA  377
I. Adlî Arama  377
1. Aramanın İkincil Bir Tedbir Olması  377
2. Adlî Arama Kararı Verilmesinin Ön Şartı: Makul Şüphe  378
a. Aranan Kişi Veya Şeyin Bulunabileceği Hakkında Makul Şüphe Kavramı  378
c. Aranan Kişinin Orada Bulunduğunu Gösteren “Makul” Şüphe, Şüphelinin İşlediği Sanılan Suç Bakımından İse “Basit” Suç Şüphesi Söz Konusu Olur  378
d. İhbar, “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe” Sayılabilir  380
e. Kolluğun Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüpheyi Takdir Etme Yetkisi  381
3. Şüpheli Veya Sanık İle İlgili Arama  381
4. Şüpheli Dışındaki Diğer Kişilerle İlgili Arama  382
5. Adli Aramanın Türleri  382
II. Diğer Kanunlardaki Arama ve Elkoyma Türleri  383
1. Orman Suçlarında Arama  383
2. Avukatın Bürosunda ve Konutunda Adli Arama  383
3. Vergi Hukukunda Arama ve Elkoyma  384
III. Arama Kararı Veya Emri  384
VI. Gece Yapılan Arama  388
V. Aramanın Yapılması  389
1. Aramada Hazır Bulunabilecekler  389
2. Aramada Belge İnceleme Yetkisinin Bulunmaması  390
3. Arama Sonunda Verilen Belge  390
§ 13. ELKOYMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA  391
I. Elkoyma  391
II. Muhafaza Altına Alma  392
III. Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılan İşlem  393
IV. Devlet Sırrı İçeren Belgenin İncelenmesi  393
V. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler  393
VI. Elkoyma Kararı ve Emri  394
1. Elkoyma Kararı  394
2. Elkoyma Emri  395
3. Elkoyma Emrinin Onaylanması  395
VII. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  395
1. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kavramı  395
a. Kazanç Müsaderesinin Tedbiri Olarak Elkoyma  395
b. Elkonabilecek ve Kayyım Atanabilecek Olan Taşınmazlar, Hak ve Alacaklar  396
2. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararı Vermeden Önce Rapor Alma Yükümü  396
3. Hak ve Alacak Elkoymasına Konu Teşkil Edebilecek Olan Suçlar  396
4. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Şartları  397
5. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararının Uygulanması  398
6. Elkoyma Kararının Gereklerine Aykırılığın Yaptırımı  398
7. Birleşmiş Milletler Kararı Üzerine Malvarlığının Dondurulması  398
VIII. Postada Elkoyma  400
1. Haberleşmenin Gizliliği  400
2. Postada Elkoyma Hakkındaki Düzenlemeler ve Elkoyma Yetkisi  400
3. Elkoyma Konusu Gönderiler  400
4. Eşyayı Tetkik Yetkisi  400
5. İlgilisine Haber Verme  401
6. Postada Elkoyma Tedbirinin Sona Ermesi  401
IX. Elkonulan Eşyanın İadesi  401
X. Elkonulan Eşyanın Muhafazası  402
§ 14. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ  403
I. Kayyım Tayininin Koşulları  403
II. Karar Verme Yetkisi  403
III. Kayyım Tayini Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  403
IV. İtiraz  404
V. Kayyımın Ücreti  404
§ 15. BİLGİSAYARLARDA ARAMA  405
I. Bilgisayarda Arama Hakkında Genel Bilgiler  405
1. Bilgisayar Verisi  405
2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilgisayarlarda Arama  406
3. Siber Suç (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar) Sözleşmesindeki Düzenlemeler  408
4. Bilgisayarlardan Elektronik Delil Elde Etme Yöntemi  411
II. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar, Bilgisayar Programları ve Cep Telefonunda Arama Yapılması  412
1. Bilgisayarda Arama Yapmanın Koşulları  412
a. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunduğu İçin, Soruşturma Evresinin Başlamış Olması, Fakat Kovuşturmaya Geçilmemiş Olması Koşulu  412
b. En Son Çare Olma Koşulu  412
c. Hakim Kararı  412
2. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar ve Bilgisayar Programı İle Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapma Yöntemi  413
3. Bilgisayarın Hafızasındaki E–Mailler  414
4. Şüphelinin Cep Telefonunda Arama Yapılması  415
5. Özel Kişiler Tarafından Bilgisayarda İnceleme Yapılması Olasılığı  416
6. Karar Türleri  416
III. Bilgisayara Elkoyma ve Bilgisayarın Müsadere Edilmesi  416
IV. Bilgisayarda Yapılan Arama Sonunda Elde Edilen Verinin Delil Olma Özelliği  418
1. Sağlamlık Denetimi  418
2. Bilgisayar Verisinin Delil Olmasının 11 Koşulu  420
3. Türk Hukuku  421
§ 16. İNTERNETE ERİŞİMİN ENGELLEMESİ TEDBİRİ  421
I. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi Kararı  421
II. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde İçeriğinin Çıkarılması Veya Erişiminin Engellenmesi  422
III. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  423
IV. Özel Hayatın Gizliliği Nedeni İle İçeriğe Erişimin Engellenmesi  424
§ 17. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  424
I. İletişimin Adli Amaçla Denetlenmesi Kavramı  424
1. İletişimin Denetlenmesi Kararı Verilmesinin Koşulları  425
a. Ceza Soruşturmasının Başlaması Koşulu  425
b. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Koşulu  425
c. İletişim Denetlemenin İstisnai ve “Son Çare” Olarak Kullanılması Koşulu  427
d. Başka Kanunlarda Düzenlenen İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri  427
2. “İletişim” ve “Denetleme” Kavramları  428
a. “Genel Yetki” İle Cumhuriyet Savcısının Yaptığı Araştırma, İletişimin Denetlenmesi Kapsamına Girmez  428
b. Telekomünikasyon Yolu İle İletişim Kavramı  430
c. İletişimin Dinlenmesi  430
d. İletişimin Kayda Alınması  430
e. “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi”  431
f. İletişimin “Tespiti”  431
3. Mobil Telefonun Bulunduğu Yerin Tespiti  432
4. İletişimi Denetlenebilen ve Denetlenemeyen Kişiler  433
a. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Denetleme  433
b. İletişimi Denetlenebilen Kişiler  433
c. İletişimi Denetlenemeyen Kişiler  434
ca. Kendisinden Şüphelenilmeyen Kişi  434
cb. Müdafiin İletişiminin Denetlenmemesi Kuralı  435
cc. Tanıklıktan Çekinme Yetkisine Sahip Kişiler  435
cd. Hakim Veya Cumhuriyet Savcısının İletişiminin Denetlenmesi Sorunu  437
5. Dinleme, Kayda Alma ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Tedbirleri Uygulanabilen Katalog Suçlar  437
a. CMK 135/8 Listesinde Yer Alan Suçlar  437
b. Listede Yer Almayan Suçların Durumu  438
c. Listeden Çıkartılan, Sonra Tekrar Eklenen Suçların Durumu  439
6. “Kesintisiz” Denetleme Sorunu  440
7. İletişimin Denetlenmesi Kararının İçeriği, Denetlemenin Süresi ve Gizlilik  440
a. Hakim Kararının Veya Savcı Emrinin Muhtevası  440
b. Yetkili Yargılama Makamı  442
c. Gerekçe Gösterme Mecburiyeti  443
d. Sulh Ceza Hakiminin İletişimin Denetlenmesi Kararına İtiraz  443
e. Cumhuriyet Savcısının Emri İle Yapılan İletişim Denetleme  444
f. Kararın Dosyada Bulundurulması Mecburiyeti  445
g. Karar Alınmadan, Hat Sahibinin Rızası İle Yapılan İletişim Denetleme  445
h. Tedbirin Süresi  446
ı. Kararın Gizliliği  447
II. İletişimin Denetlenmesinden Elde Edilen Delillerin Niteliği  448
1. Denetlemeden Elde Edilen Delillerin Niteliği  448
2. Katalogda Yer Almayan Bir Suçta; Dinleme, Kayda Alma Sinyal Bilgisinin Değerlendirilmesi, Kanuna Aykırıdır; İletişimin Tespiti Yapılabilir.  450
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi  450
III. İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi  451
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemi  451
a. İletişimin Denetlenmesinin Gerçekleştirilmesi  451
b. Denetlemenin Yapılacağı Yer  451
2. Telekomünikasyon Hizmetlerini Veren Kurumların Durumu  452
3. Kayıtların Metin Haline Getirilmesi  452
IV. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Son Verilmesi ve Kayıtların İmha Edilmesi  452
V. İletişimi Denetlenen Kişiye Bilgi Verilmesi.  453
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bilgiler  453
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemlerinden Tesadüfen Elde Edilen Delil, Sadece CMK 135/8 Kapsamındaki Suçlarda Kullanılabilir  453
2. Tesadüfen Elde Edilen Suç Şüphesinin, “Soruşturma Başlatmak İçin Kullanılması” Sorunu  454
§ 18. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  455
I. Gizli Soruşturmacı Kavramı  455
1. Gizli Soruşturmacı  455
2. Gizli Soruşturmacının Statüsü  456
3. X Muhbir  456
II. Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi  457
1. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunması  457
2. Başka Surette Delil Elde Edilememesi  457
3. Hakim Kararı  457
4. Soruşturmacının Kimliğinin Değiştirilmesi  458
5. Gizli Soruşturmacının Araştırmakla Görevlendirilebileceği Suçlar  458
6. Kararın Verilmesi  459
7. Kararın Saklanması  459
III. Gizli Soruşturmacının Topladığı Deliller  459
1. Koruma Tedbiri Uygulama Yasağı  459
2. Soruşturmacının Suç İşlememesi Kuralı  460
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi ve Tesadüfi Delil Yasağı  460
IV. Gizli Soruşturmacının Topladığı Delillerin Duruşmada İkame Edilmesi  460
§ 19. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  461
I. Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verilmesinin Koşulları  461
1. Soruşturma Başlatılması Mecburiyeti  462
2. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması Koşulu  462
3. Başka Suretle Delil Elde Edilememesi Koşulu  462
4. Katalog Suçlar  463
II. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Verilmesi ve Uygulanması  464
1. Cumhuriyet Savcısının İstemi  464
2. Hakimin Kararının İçeriği  464
3. Süre  465
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Uygulanması  466
5. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı Kuralı ve Tesadüfi Delil Sorunu  466
III. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtları  466
1. Karşılıklı Konuşmaların Gizlice Kayıt Edilmesi  466
2. Özel Kişilerin Yaptığı Video Kayıtları  467
3. Eşler Arasında Yapılan Gizli Band Kayıtları  468
4. Özel Kişinin Getirdiği Hukuka Aykırı Delile İlişkin Görüşümüz  468
5. Resmi Makamlar Tarafından Yapılan, Teknik Takip Dışındaki Gizli Kayıtlar  469
a. MOBESE Kameralarındakı Görüntüler  469
b. İfade Alma Kayıtları  469
c. Tutuklunun Bilgisi Olmadan Ses Veya Görüntüsünün Kaydedilmesi  470
6. İnsan Kulağı İle Yapılan Gizli Dinlemeden Veya Radyo İle Yapılan Konuşmaların Dinlenmesinden Elde Edilen Deliller  470
§ 20. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  471
I. Tazminat İstemi  471
1. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  471
2. Tazminat İsteme Hakkını Bildirme Mecburiyeti  471
3. Süre Koşulu  472
4. Başvurulacak Mahkeme  472
5. İstem Dilekçesi  473
6. İstemin Kabul Açısından Reddi  473
7. Tazminat İsteyemeyenler  473
II. Tazminat Davasının Konusu  474
1. Kanunda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalama ve Tutuklama  474
a. Yakalama  474
b. Tutuklama  475
c. Tutukluluğun Devamına Karar Verme  475
d. Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmama  477
e. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan Veya Hatırlatılan Haklarından Yararlanma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklama  477
f. Tutuklanan Kişinin Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmaması ve Makul Sürede Hakkında Verilmemesi  477
g. Yakalandıktan Veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Veya Beraat Kararı Verilmesi  478
h. Mahkum Olan Kişinin Gözaltı Veya Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması Veya Sadece Adli Para Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yakalanan Veya Tutuklanan Kişi  478
ı. Yakalama Veya Tutuklama Nedeninin Veya Suçlamanın Bildirilmemesi  479
i. Yakalandığı Veya Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi  479
2. Kanuna Aykırı Arama ve Elkoyma  479
III. Tazminat Muhakemesi  479
1. Dava Hakkı  479
2. İstemin Kabulü  480
3. İstemin Değerlendirilmesi  480
4. Mahkemenin Karar Verme Usulü  480
5. Maddi ve Manevi Tazminat, Avukatlık Ücreti  480
a. Maddi Tazminat  480
b. Manevi Tazminat  481
c. Avukatlık Ücreti  481
6. Kanunyolu: İstinaf  481
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  481
1. Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Geri Alma  481
2. Kamu Görevlisine Rücu  482
3. Müfteriye Rücu  482
§ 21. DELİLLER  482
I. İspat Kavramı ve Deliller  482
1. İspat Kavramı  482
a. İspat Açısından Delillerin Rolü  482
b. İspatın Nispiliği  484
c. Şüpheden Sanığın Faydalanması  485
2. İspat Konusu  486
a. İspat Edilmesi Gereken Olay  486
b. İspatına İhtiyaç Olmayan Hususlar ve İstisnaları  487
3. Kimin Neyi İspat Edeceği Meselesi  488
a. Mahkemenin Delilleri Kendiliğinden Araştırması Kuralı  488
b. İspat Külfeti  488
4. Delillerin Özellikleri  489
a. Delil Gerçek Olayı Temsil Edici Olmalıdır  489
b. Mantık Kurallarına Uygun Olmalıdır  489
c. Konu İle İlgili Olmalıdır  490
d. Delil Hukuka Uygun Olmalıdır  490
e. Deliller Müşterek Olmalıdır  491
f. Bilimsel Deliller  491
5. Delillerin Sınıflandırılması  492
II. Beyan Delili: Tanıklık  494
1. Tanık Beyanı  494
2. Tanığın Gelme Yükümü  495
3. Tanığın Hakları  496
4. Tanığın Zorla Getirilmesi  496
5. Tanıklıktan Çekinme  497
a. Kendisi ve Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme: “Nemo Tenetur” Kuralı  497
b. Akrabalık  498
c. Meslek Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  499
d. Devlet Sırrı İle İlgili Tanıklık  501
e. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi  501
f. Tanıklıktan Sebepsiz Çekinme  502
6. Tanığa Yemin Verilmesi  503
a. Yemin Verilmeyen Tanıklar  503
b. Tanığa Yemin Verilmesi  504
7. Tanıkların Dinlenmesi  506
8. Yüzleştirme  508
9. Tanık Dinlemede Görüntü ve Ses Kaydı (SEGBİS)  508
10. Tanığın Tekrar Dinlemesi  509
11. Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler  510
12. Tanığın Korunması  510
III. Belirti Delilleri  517
1. Belirti Kavramı  517
2. Belirti Delilinin Duruşmada İkamesi  519
IV. Belge Delilleri  519
1. Delil Olabilen Belgeler: Vesika, Senet, Belge  519
2. Belgenin Sağlamlığı  520
3. Yazılı Belge  520
4. Şekil Tesbit Eden Belge  521
5. Ses ve Görüntü Tesbit Eden Belge  521
6. Bilişim Verisi Şeklindeki Belgeler  522
7. Belge Delillerinin Duruşmada İkamesi  522
V. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delille İspat  522
1. Kanuna Aykırı Elde Edilen Delili Yasaklamanın Amacı  522
2. Terminoloji “Kanuna Aykırılık”, “Hukuka Aykırılık” ve “Hukuka Uygunluk”  523
3. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller Konusundaki Yerleşik Görüşler  524
a. “Hüküm Verirken Kullanılması Yasaklanan Deliller” Görüşü  525
aa. Konusu Bakımından Yasaklanmış Olan Deliller  525
ab. Özel Hayatın Korunması Amacı İle Yasaklanan Deliller  525
ac. Elde Edilmesinde Uygulanan Metod Dolasıyısle Yasaklanan Deliller  526
ad. “Korunan Hak ve Hukuki Menfaat” Görüşü  526
4. Yetki Sınırı Aşılarak Elde Edilen Delil  528
5. Adil Yargılama Hakkı ve Bunun Delil Elde Etme Yetkisi İle İlişkisi  528
6. Sanık Hakları Teorisi  529
7. İstisnai Hallerde Kullanılabilen Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller  530
8. Hukuka Uygun Olarak Elde Edilen Delilin, Başka Bir Davada Kullanılamaması Kuralı  531
9. Yabancı Ülkede Türk Kanunlarına Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Deliller Açısından İstisnalar  531
10. Delil Yasaklarının Uzak Etkileri Sorunu  532
11. Delilin Dosyadan Çıkartılması Sorunu  533
12. Kanaatimiz  534
VI. Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Edilen Delillere Örnekler  535
1. Kanuna Aykırı Olarak Durdurma  535
2. Arama ve Elkoyma İşlemindeki Kanuna Aykırılıklar  536
3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller  537
4. Yakalama İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar  538
a. Yakalanan Kişinin Haklarını Öğrenme Hakkı’nın İhlali  538
b. Yakalanan Kişinin Susma Hakkının İhlali  538
c. Yakalanan Kişinin İsnadı Öğrenme Hakkının İhlali  538
d. Yakalanan Kişinin Hakim Önüne Çıkarılma ve Sorguya Çekilme Hakkının İhlali.  539
5. İfade Alma İlgili Kurallara Aykırılık  539
a. İfade Alma Veya Sorgu Sırasında Müdafiin Hazır Bulunmaması  539
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüştürülmemesi  539
c. “Yasak Sorgu Yöntemlerinin Uygulanmamasını Talep Etme” Hakkı  539
d. “İfade Alma Sayılmayan” Konuşmaların Akibeti  540
e. Hakların Kullandırılmamasının Sonucu  540
İKİNCİ KİTAP:
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLK DERECE MUHAKEMESİ
§ 22. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  543
I. Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Morfolojik Prensipler  543
1. Organiklik Prensibi  543
a. Derece  543
b. Evre  544
c. Aşama  545
d. Bölüm  545
e. Hadise  545
2. Gelişme Prensibi  545
3. Uygunluk Prensibi  545
4. CMK’nın Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri  546
5. Bizim Kabul Ettiğimiz Muhakeme Şeması  546
a. Suça İlişkin Araştırma İşlemleri  546
b. Kısa Soruşturma  547
c. Ara Soruşturma (İddianamenin Kabul Veya İadesi Aşaması)  547
d. Kovuşturma Evresi  548
§ 23. SORUŞTURMA EVRESİ  549
I. Soruşturma Evresinin Organları  549
II. Soruşturma Evresinin Özellikleri  550
III. Suçun İşlendiğinden Bilgi Edinme  552
1. Suçun Öğrenilmesi ve Soruşturmaya Başlama  552
2. Araştırma Yaparak Kendiliğinden Öğrenme  552
3. Şikayet ve Benzeri Kurumlar  553
4. İhbar  553
5. Gizli Haber Verme  554
6. Suç Duyurucu Rapor  554
7. Şüpheli Ölümün İhbarı  554
8. Medya’nın Suç Haberi Toplaması ve Sanık Hakları  555
IV. Ceza Soruşturmasının Başlaması  556
1. Ceza Soruşturması  556
2. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)  557
3. Asıl Ceza Davasında Şüphenin Kuvvet Dereceleri  559
a. Makul Sebep ve Makul Şüphe Kavramları  559
b. Soruşturma Evresinin Başlaması “Suç İşlendiği İzlenimi Veren Hal”: Başlangıç Şüphesi  559
c. Kovuşturma Evresine Geçilmesi: Yeterli Şüphe  560
4. Tali Ceza Davalarındaki Şüphenin Kuvvet Dereceleri  560
V. Araştırma Mecburiyeti  561
1. Araştırma Mecburiyeti Kavramı  561
2. Adli Görevlerin Başlaması  562
VI. Adli Araştırmalar ve Koruma Tedbirleri  562
§ 24. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  563
I. Ceza Muhakemesi Şartı Kavramı  563
II. Ceza Muhakemesi Şart ve Engelleri  564
1. Şikayet Şartı  564
a. Şikayet Kavramı  564
b. Şikayetin Soruşturma Evresindeki Rolü  564
c. Şikayetin Gayesi  565
d. Şikayetin Belli Bir Formülü Yoktur  566
e. Fiil Şikayet Edilir  566
f. Yazılı Şekil Şartı  566
g. Failin Gösterilmesi Gerekmez; Şikayet Sirayet Eder  567
h. Şikayet Süresi  568
ı. Şikayet Hakkından Vazgeçme  569
i. Şikayetin Uzlaşma İle İlişkisi  571
j. Yabancı Devletin Şikayeti  571
2. Yazılı Başvuru Şartı  572
3. İstem (Talep) Şartı  574
4. Mütalaa Şartı  575
5. İzin Şartı  576
6. Kamu Yararı Şartı  577
7. Diplomatlık Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  577
8. Yasama Dokunulmazlığı  578
9. Kamu Görevlisi Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  580
a. Memur Dokunulmazlığı  580
b. Hakimlik Dokunulmazlığı  580
c. Savcılık Dokunulmazlığı  581
d. Avukatlık Dokunulmazlığı  581
e. Noterlik Dokunulmazlığı  581
f. Askerlik Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  581
g. Seçim Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  582
h. Karşılıklılık Şartı  582
10. Şüphelinin Hayatta Olması Şartı  583
11. Sanığın Çocuk Veya Akıl Hastası Olmaması Şartı  583
12. Kabahatüstü (Suçüstü) Yakalanma Şartı  584
13. Ceza Muhakemesi Şartı Olarak Görev  584
14. “İddianamenin” ve “İddianamenin Kabulü Kararının” Hukuken Geçerli Olması Şartı  584
15. Uzlaşma Veya Önödeme Teklif Edilmesi Şartı  584
a. Uzlaşma Teklif Edilmesi  584
b. Önödeme Usulünün Denenmesi  585
16. Asıl Ceza Davasının Süresinde Açılması Şartı  585
17. Dava Zaman Aşımının Dolmuş Olmaması Şartı  585
18. Bekletici Meselenin Çözülmesi Şartı  586
19. Sanığın Türkiye’de Bulunması Şartı  586
20. Gaipliğin Kalkması Şartı  586
21. Durma Sebebinin Kalkması Şartı  586
22. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması Şartı  586
23. Yargı Bulunmaması Şartı (Ne Bis in Idem)  587
24. Yeni Delil Veya Yeni Olay Meydana Çıkması Şartı  587
25. Ceza Muhakemesi Şartı Sayılmayan Haller  587
§ 25. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ  588
I. Suçu Araştırma Yetkisi  588
1. Genel Yetki ve Özel Yetki  588
2. Doğrudan Araştırma ve Dolayısıyla Araştırma  588
3. Re’sen Delil Araştırma  589
II. İfade Alma Veya Sorgu İçin Çağrı, Zorla Getirme  589
1. İfadesi Alınacak Kişinin Davetiye İle Çağırılması  589
a. Davetler  589
b. Kolluğun Davet Etme Yetkisi  590
2. Zorla Getirme  591
a. Zorla Getirme Kişi Özgürlüğünü Kısıtlar  591
b. Şüphelinin Zorla Getirtilmesi  592
c. Sanığın Duruşma İçin Zorla Getirtilmesi  593
d. Tanığın Zorla Getirilmesi  593
e. Bilirkişinin Zorla Getirtilmesi  594
III. İfade Alma ve Sorgu.  594
1. “İfade Alma” ve “Sorgu” Kavramları  594
2. Yakaladıktan Sonra İfade Alma, Gözaltında Tutulan Şüphelinin Veya Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  595
a. Yakalama Sonrası İfade Alma  595
b. Gözaltına Alınan Şüphelinin İfadesinin Alınması  596
c. Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  596
3. İfade Alma Sayılan ve Sayılmayan Sorular  596
4. Kimlik Tespiti  598
5. Suçlamanın Bildirilmesi  599
6. Müdafi Seçme ve Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme, Hukuki Yardımdan Yararlanma Hakları ve Bunların Bildirilmesi  599
7. Hakların Bildirilmesi ve Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  600
a. Hakların Bildirilmesi  600
b. Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  601
8. Yakınlarına Haber Verme Mecburiyeti  602
9. Lehe Delil Toplanmasını İsteme Hakkı  602
10. Susma Hakkı  603
a. Susma Hakkı Pasif Haklardandır  603
b. Susma Hakkının Bilinip Bilinmemesi Sorunu  603
c. Susma Hakkı Bildirilmesinin İstisnası Yoktur  604
d. Bazı Tali Ceza Davalarında Susma Hakkı Bildirilmesi Gerekmez  604
e. Müdafiin İfade Alma Sırasındaki Konumu  604
11. İfadenin Sesli ve Görüntülü Olarak Kaydedilmesi Mecburiyeti (SEGBİS)  605
12. İfade Alma Veya Sorgu Oturumu  605
13. İfade Veya Sorgu Tutanağı  606
14. Şüphelinin Beyanının Özgür İradesine Dayanması  606
a. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  606
b. Kötü Davranma  607
c. İşkence  607
d. İlaç Verme  607
e. Yorma  607
f. Aldatma  607
g. Cebir Veya Tehditte Bulunma  607
h. Bazı Araçları Kullanma  607
ı. Kanuna Aykırı Yarar Vaat Etme  608
15. Yasak Usuller “Mutlak Delil Yasağı” Oluşturur  608
16. Kolluğun İkinci Kez İfade Alması Yasaktır  608
IV. Keşif  609
1. Keşif İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yapılır  609
2. Soruşturma Evresindeki “Teftiş” İle “Keşif” Farklı İşlemlerdir  609
3. Keşif Kararı ve Keşfin Yapılması  609
4. Keşifte Hazır Bulunabilenler  611
V. Yer Gösterme  611
1. Oluşumu  611
2. Kendisini Suçlamama Hakkı  612
3. Yer Göstermenin Yapılması  612
4. Hükümlü ve Tutukluya Yer Gösterme İşlemi Yaptırılması  613
VI. Teşhis  613
1. Kavram  613
2. Aleyhe Delil Verme Yasağı ve Sıraya Dizme Usulü  613
3. Resimden Teşhis  614
4. Müdafiin Konumu  615
a. Teşhiste Hakların Bildirilmesi  615
b. Duruşmada Yüzleştirme ve Teşhis Hakkında  615
5. Teşhiste Yapılan Hukuka Aykırılık Örnekleri  616
VII. Gözlem Altına Alınma  618
VIII. Beden Muayenesi  619
1. Beden Muayenesi Tedbirinin Amacı  619
2. Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  622
a. İç Beden Muayenesi  622
b. Karar Verme Yetkisi, Karara İtiraz ve Yasaklanan Deliller  622
c. Hakim Kararı Alınmasına Rağmen İlgilinin Muayeneye Rıza Göstermemesi  623
d. Sağlık İçin Zararlı Olmama Koşulu  625
e. İşlemi Yapabilen Kişiler  625
f. Cezanın Ağırlığı Koşulu  626
g. Şüphelinin Dış Beden Muayenesi  627
2. Alkol Muayenesi  627
3. Mağdur ve Diğer Kişilerin İç ve Dış Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  629
4. Çocuğun Soybağının Tespiti İçin Karar  630
5. Tanıklıktan Çekinme Sebepleri İle Muayeneden Veya Vücuttan Örnek Alınmasından Kaçınma  632
6. Kadının Muayenesi  633
7. Beden Muayenesi ve Aleyhe Delil Vermeye Zorlanamama Yasağı  633
IX. Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankaları  634
1. Moleküler Genetik İncelemelerin Taşıdığı Özellikler  634
2. Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Koşulları  635
3. Yargıtay Kararlarında Moleküler Genetik İncelemeler  640
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  642
5. DNA Veri Bankaları  645
6. DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  647
a. Avrupa Konseyi  647
b. Prüm Sözleşmesi  647
c. Mukayeseli Hukuktaki Diğer Düzenlemeler  648
7. DNA Verileri ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı  650
X. Fizik Kimliğin Tespiti  652
1. Kavram  652
2. Fizik Kimlik Bilgilerinin Yok Edilmesi  652
3. Teşhise Yarayan Kayıtlar  653
XI. Parmak izinin kayda alınması  653
1. Kavram  653
2. Parmak İzleri Kayıt Altına Alınabilen Kişiler  653
3. Sistemde Yer Alan Parmak İzi Kayıtlarının Kullanılması  655
4. Sisteme Kayıtlı Olan Parmak İzlerinin ve Fotoğrafların Silinmesi  655
5. Fotoğrafların Polis Hukukuna Göre Kayda Alınması  656
6. Polis Hukuku Amaçlı Kayıtlar İle Ceza Muhakemesi Amaçlı Kayıtlar Arasındaki Fark  656
XII. Ölünün Beden Muayenesi  657
1. Ölünün Kimliğini Belirleme  657
2. Otopsi  658
3. Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi  658
4. Zehirlenme Şüphesi  659
§ 26. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ  659
I. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  659
1. Soruşturmasının Sona Ermesi  659
2. Maddi Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  659
3. Hukuki Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  660
4. Takdirilik Sistemi Kapsamında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  660
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sonrasında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  660
6. Uzlaşma Gerçekleşince Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  660
7. Önödemedeki KYOK  660
8. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bildirilmesi  661
8. Kararın Kesin Hüküm Etkisi  661
II. “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” İtiraz  662
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  662
2. Suçtan Zarar Görenin İtiraz Yetkisi  663
3. Şüphelinin İtiraz Etme Yetkisi Sorunu  663
4. Şüphelinin Hukuki Konumu  664
5. İtiraz Yöntemi  664
6. İncelemenin Yapılması  664
7. Verilebilen Kararlar  665
8. Takdirilik Sistemi  665
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazın Sulh Ceza Hakimliğince İncelenmesi İle Sona Eren Muhakemenin Dirilmesi  666
10. Etkin Soruşturma Yapılmaması Üzerine Yeniden Soruşturma Açılması  666
11. Kamu Davası Açmak Üzere İddianame Düzenlenmesi  666
§ 27. KAMU DAVASININ AÇILMASI  666
I. Kamu Davası Kavramı ve Kamu Davası Açılmasındaki Sistemler  666
1. Kamu Davası  666
2. Kamu Davası Açmada Mecburilik ve Takdirilik Sistemleri  667
II. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  668
1. CMK 171/1 Kapsamında Savcının Takdir Yetkisi  668
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  668
a. CMK 171/2 Kapsamındaki Takdir Yetkisi  668
b. Yeterli Şüphenin Varlığı Koşulu  668
c. Uzlaşmanın Önceliği  669
d. CMK 171/3. Fıkradaki Diğer Koşullar  669
e. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz  669
f. Deneme Süresinde Verilen Kararlar  670
III. Kamu Davasının Mecburiliği Sistemi  670
1. Kamu Davası Açma Mecburiyeti  670
2. Araştırma Mecburiyeti  670
3. Mecburilik Sisteminin Uygulanma Koşulu  671
4. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesinin Yarar ve Zararları  672
5. Kamu Davasının Kendiliğindenliği ve Devamlılığı  672
IV. İddianamenin Düzenlenmesi ve Mahkemece İncelenmesi  672
1. Delillerin Yeterli Şüphe Oluşturması  672
2. Görevli ve Yetkili Mahkemeye Hitaben Düzenlenme  673
3. İddianamede Yer Alması Gereken Diğer Hususlar  673
4. Ara Soruşturma  673
V. İddianamenin İadesi  674
1. CMK 170. Maddeye Aykırı Olarak Düzenlenen İddianame Kavramı  674
2. Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Bir Delilin Toplanmamış Olması Kavramı  674
3. Önödeme Veya Uzlaşma Usulünün Uygulanmaması  674
a. Önödeme Uygulanmaması  674
b. Uzlaşma Teklif Edilmemesi  675
4. Yargıtay’ın İddianamenin İadesi İle İlgili Kararları  675
a. Tavsif Hatası  675
b. Sevk Maddesindeki Değişiklik İddianamenin İadesi Sebebi Değildir  676
c. Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması İade Nedeni Olmaz  676
d. Sağlık Raporu Alınmaması  676
e. İfade Almadan İddianame Düzenlenmesi Mümkündür  677
f. Görevsizlik Veya Yetkisizlik Nedeni İle İade Kararı Verilemez  678
g. Eksik Soruşturma İade Nedeni Değildir  679
h. Etkin Pişmanlık İşlemlerinin Yapılmaması İade Nedenidir  679
5. Otomatik Kabul  680
6. İade Sonrası Savcılık İşlemleri  680
7. İddianamenin İadesi Yolunun Kapanması  680
8. İddianamenin İadesi Kararına Karşı Kanun Yolu  680
VI. İddianamenin Kabulü Kararı; Kamu Davasının "Açılmış Olması".  681
1. Kamu Davasının Açılmış Olması  681
2. Kovuşturma İşlemleri  681
3. Kovuşturma Evresinin Özellikleri  682
a. Sözlülük  682
b. Açıklık  682
c. Bağlılık  683
d. Yüze Karşılık  683
4. Kovuşturma Evresinin Aşamaları  683
§ 28. DURUŞMA HAZIRLIĞI  683
I. Duruşma Gününün Belirlenmesi  683
II. Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  684
1. Çağrı Kavramı  684
2. Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  684
3. Duruşma İçin Zorla Getirme  684
4. Tutuklu Sanığın Duruşmaya Çağrılması  685
5. Çağrıyı Yapma Yetkisi Mahkemeye Aittir  685
6. Mahkemenin Re'sen Tanık Veya Bilirkişi Çağırma Yetkisi Düzenlenmemiştir  685
III. İddianamenin Tebliği  686
1. Kabul Edilen İddianamenin Tebliği  686
2. Taslak İddianamenin Tebliği Sorunu  686
3. Savunma Hazırlama Süresi  687
a. Koruyucu Süre  687
b. Süreye Uymamanın Yaptırımı  687
c. Savunmayı Hazırlamak İçin Verilen Sürenin, "Yeterli" Olması Gerekir  687
IV. Sanığın Tanık veya Bilirkişi Davet Ettirmek, Savunma Delili Toplanmasını İstemesi  688
1. Duruşma Hazırlığında Savunma  688
2. Duruşma Hazırlığının Delil Toplama Bölümü  688
3. Tanığın Duruşmaya Çağrılması  689
4. Bilirkişi Veya Uzmanın Davet Edilmesini İstemek  689
5. Sanığın Delil Toplanması İstemi Hakkında Verilen Karar  690
6. Cumhuriyet Savcısına Bildirim  690
7. Savunma Tanıklarının İddia Makamına Bildirilmesi  690
8. İddia Tanıklarının Savunma Makamına Bildirilmesi  690
V. Duruşma Hazırlığında İstinabe ve Keşif  690
1. İstinabe  690
2. Naiple Veya İstinabe Yoluyla Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi  692
a. Hastalık Veya Malüllük Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  692
b. Konutunun Yargı Çevresi Dışında Olması Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  692
c. Davayı Gören Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleyememesi  693
d. İstinabe Olunan Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırı İçindeki İstinabeyi Yapma Mecburiyeti  693
e. Tutuklu Sanığın Durumu  693
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği Kullanılarak Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi (SEGBİS)  694
4. Tanık Veya Bilirkişilerin Dinleneceği Günün Bildirilmesi  694
5. Duruşma Hazırlığında Yapılan Keşif ve Muayene  695
§ 29. DURUŞMANIN YAPISI  695
I. Duruşmanın Açıklığı  695
1. Muhakeme Hukuku İşlemlerinin Açıklığı  696
a. Gizli Yapılan İşlemler  696
b. Kimlik Bilgilerinin Gizliliği  697
2. Açıklığın Kaldırıldığı Haller  697
a. Duruşmanın Kapalı Yapılmasının Kararı  697
b. Kapalılık Kararının Gerekçesi  698
c. Kapalı Duruşmada Hazır Bulunma İzni  698
d. Zorunlu Kapalılık  698
e. Ses ve Görüntü Alıcı Alet Kullanma Yasağı  699
f. Duruşmanın Açıklığı İlkesinin İhlalinin Yaptırımı  699
3. Basın Özgürlüğü ve Aleniyet  700
a. Basın Özgürlüğünün Sınırları  700
b. Açık Duruşmanın İçeriğinin Yayımlanmasının Yasaklanabilmesi  701
II. Duruşmaya Ara Vermeme Kuralı  702
1. Duruşmanın Kesiksizliği  702
2. Duruşmaya Ara Verilebilen İstisnai Haller  702
3. Ara Verilmesini İsteme Hakkının Sanığa Bildirilmesi Mecburiyeti  703
4. Ek Savunma İçin Süre Verilmesi  703
III. Duruşmanın Düzeninin Sağlanması  704
1. Duruşmada Düzeni Sağlama Görevi  704
2. Salondan Çıkarma Yetkisi ve Disiplin Hapsi  704
3. Sanığın Dışarı Çıkarılması ve Duruşmanın Yokluğunda Sürdürülmesi  705
4. Duruşma Sırasında İşlenen Suç  705
IV. Duruşmada Hazır Bulunan Süjeler  706
1. Hakim  706
a. Hakimin Değişmemesi Kuralı  706
b. Mahkeme Başkanının Diğer Görevleri  707
ba. Şekil Bakımından İdare İşlemleri  707
bb. Sanığın Sorgusunu Yapmak  707
bc. Delillerin Ortaya Konmasını Yönetmek  707
2. Cumhuriyet Savcısı  708
a. Duruşma Savcısı  708
b. Birden Çok Savcı Veya Müdafi  709
3. Zabıt Katibi  709
4. Tercüman  710
a. Muhakemenin Dili  710
b. Tercümanın Görevlendirilmesi  710
c. Engelli Sanıkların Tercümanı  710
d. Tercümana Ödenen Ücret  710
e. Sanığın İstemi Üzerine Görevlendirilen Yardımcı Tercüman  711
f. Tercüman Listeleri  711
5. Müdafi  711
a. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunma Yükümü  711
b. "Duruşmaya Gelmeyerek Savunma" Girişimleri  712
c. Sanık Hazır Bulunmasa Da, Müdafii Hazır Bulunmaya Yetkilidir  712
d. Sanığın Temsil Edilmesi  712
6. Sanık  713
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması ve İstisnaları  713
aa. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Mecburiyeti  713
ab. Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı Verilmesi  713
ac. Sorgu Yapmadan Davanın Gıyapta Bitirilebileceği Haller  714
ad. Sanığın Duruşmanın Devamı Süresince Hazır Bulunması İçin Alınan Tedbirler (CMK 194/1)  714
ae. Davanın Sanığın Yokluğunda Bitirilebileceği Haller  715
af. Yoklukta Duruşma  715
ag. Sanığın Duruşma Salonundan Çıkarılması Kararı  715
b. Duruşmada Hazır Bulunmaktan Bağışık Tutulma  715
ba. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Temel İlkedir  715
bb. Müdafiin Yetkili Kılınmış Olması Gerekir  716
bc. Bağışık Tutulan Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu  716
bd. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği İle Sorgu  716
be. Tutuklu Sanıkların Durumu  717
bf. Yurt Dışında Bulunan Sanıkların Durumu  717
c. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmalarda Eski Hale Getirme  717
d. Sanığı Duruşmaya Getirmek İçin Yakalama Emri Verilmesi  718
§ 30. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ  719
I. Duruşmanın Açılması ve Başlatılması  719
1. Duruşmanın Başında Yapılan İşlemler  719
a. Duruşmanın Açılması ve Bir Başka Güne Bırakılması  719
b. Duruşmanın Başlaması ve Yapılan İşlemler  719
c. Duruşmanın Açılması ve Duruşmanın Başlaması Arasındaki Fark  719
2. Tanıkların, Bilirkişilerin ve Uzmanın Yoklaması  720
3. Duruşmaya Başlama Kararı  720
4. İddianamenin Kabulü Kararının Okunması  721
5. Sanığın Kimliğinin Tespiti  721
6. Sanığa suçlamanın anlatılması  721
a. Sanığa iddianın anlatılması  721
b. İddianame Yerine Geçen Belge  722
c. Yetkisizlik Kararının Okunması  723
7. Önödemenin Veya Uzlaşmanın Hatırlatılması  723
8. İlk Talî Davaların Açılması  724
II. Duruşmada Yapılan Sorgu  724
1. Sorgunun Önemi  724
2. Sorgu Yöntemi  725
III. Delillerin Ortaya Konulması ve Delil İkamesi İsteminin Reddi  726
1. Delil İkamesi İsteminin Reddi  726
2. Delilin Ortaya Konmasının Reddi Kararının Gerekçesinin Yazılması Mecburiyeti  727
3. Delilin Ortaya Konmasından Vazgeçilmesi  727
4. Delil Veya Olayın Geç Bildirilmesi Ret Sebebi Olmaz  728
5. Mazeretsiz Gelmeyen Sanığın Yokluğunda Ortaya Konulan Deliller  728
IV. Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu  729
V. Esas Hakkında Mütalaalar  729
1. Soruşturma Evresinde Tarafların Görüşlerinin Alınması  729
2. Kovuşturma Evresinde Verilen Kararlar Öncesinde Görüş Alma  730
3. Esas Hakkındaki Mütalaa  730
4. Tartışmada Söz Alma Sırası  730
5. Tartışmanın İçeriği  731
6. Cevap Verme Hakkı  731
VI. Sanığın Son Söz Hakkı  731
VII. Hüküm Vermek İçin Müzakere  732
1. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Müzakeresi  732
2. Müzakerenin Yönetimi ve Oyların Toplanması  733
VIII. Kararlarda Oybirliği Veya Oy Çokluğu  734
1. Kararların Oylanması  734
2. Karşı Oy ve Gerekçesi  735
§ 31. HÜKÜM  735
I. Hüküm Kavramı  735
1. Hüküm Vermenin Kollektif Oluşu  735
2. Çelişme  736
3. Mütalaa Niteliğinde Hüküm  736
4. Karar Niteliğinde Hüküm  737
5. Kesin Hüküm  738
6. Hükmün Mecburiliği Meselesi  738
7. Karşı Görüş Bildirme İmkanının Verilmesi Mecburiyeti  739
II. Hükmün Unsurları  739
1. Maddi ve Hukuki Mesele  739
2. Hükmün “Sonuç” Kısmı  740
3. Gerekçeli Karar ve Kısa Karar  741
III. Gerekçe Kavramı; Hükmün Gerekçesi  742
1. Gerekçe Kavramı  742
a. Psikolojik Anlamdaki Hükmün Gerekçesi  742
b. Gerekçenin Yararları  742
c. Gerekçelerin Zararları  742
d. Yazılı Hukuk ve AİHM Kararlarındaki Durum  743
2. Gerekçede Bulunması Gereken Noktalar  743
3. Kararların Gerekçeli Olması  744
4. Hükmün Gerekçesi  745
a. Mahkumiyet Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar (CMK 230/1)  745
b. Beraat Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  745
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  745
IV. Hükmün Konusu  746
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesi  746
2. Fiili Nitelendirmede Mahkemenin Serbest Olması  746
3. Tavsif Değişikliği  747
a. Tavsif Nedeni İle Ek Savunma Verilmesi  747
b. Bildirimlerin Hem Sanığa, Hem de Müdafie Yapılması  749
V. Hakimin Kararını Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurunda Tartışılmış Delillere Dayandırma Mecburiyeti  750
1. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi  750
2. Sözlülük İlkesi  750
VI. Delillerin Hakimin Vicdani Kanaati İle Serbestçe Takdir Edilmesi  750
1. Vicdani Delil Sistemi  750
2. Delillerin Değerlendirilmesi (Takdiri)  751
a. Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi  751
b. Delillerin “Hukuka Uygunluk” Bakımından Değerlendirilmesi  751
3. Sübut Konusunda Hüküm Faaliyeti  752
4. Tecrübe Kaidesi İle İlgili Faaliyet  752
5. Karine  752
VII. Hüküm fıkrası  753
1. Hükmün "Türk Milleti Adına" Verilmesi  753
2. Hükmün Başında Yazılacak Noktalar  753
3. Hükmün Gerekçesinin En Geç Onbeş Gün İçinde Dava Dosyasına Konulması  754
4. Karar ve Hükümlerin Bunlara Katılan Hâkimler Tarafından İmzalanması  754
§ 32. HÜKÜM TÜRLERİ  754
I. Beraat Kararı  754
1. Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması  754
2. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması  755
3. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast Veya Taksirinin Bulunmaması  755
4. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması  755
5. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması  755
6. Derhal Beraat Kararı Verilebilen Durumlar  757
II. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  757
1. Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  757
a. Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı  758
b. Zorunluluk Hali, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, Hata  758
2. Etkin Pişmanlık, Şahsi Cezasızlık vb. Nedenlerle Verilen Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  758
III. Mahkumiyet Hükmü  759
IV. Güvenlik Tedbiri Hükmü  759
V. Davanın Reddi Kararı  761
1. Yargının Otoritesi  761
2. Ne Bis in Idem  761
3. Kesin Hüküm  762
4. Maddi Mesele Bakımından Kesin Hüküm  762
5. Ceza Mahkemesince Verilen ve Kesinleşen Hükmün Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlayıp Bağlamayacağı Konusu  762
VI. Düşme Kararı  763
1. Davayı Düşüren Sebepler  763
2. Düşme Kararının Verileceği Zaman  764
VII. Görevsizlik Kararı  764
VIII. Durma Kararı  765
IX. Yargılama Giderleri  766
1. Muhakemenin Gerektirdiği Giderler  766
2. Yargılama Giderleri Konusunda Karar Verilmesi  766
3. Cezaya Mahkumiyette Yargılama Giderleri  767
a. Sanığın Mahkum Olması  767
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazda Yargılama Giderleri  767
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde  767
d. Hüküm Kesinleşmeden Sanığın Ölmesi Halinde Yargılama Giderleri  768
e. Aynı Sanığın Birleştirilen Davalarında Yargılama Gideri  768
f. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama Gideri  768
4. Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Yargılama Giderleri  768
5. Diğer Bazı Haller  768
6. Karşılıklı Hakaret Halinde Gider  769
7. Kanun Yolu Davasında Gider  769
8. Adli Tatil  770
X. Hükmün Açıklanması  771
1. Duruşmanın Sona Ermesi  771
a. Dar Manada Duruşmanın Sona Ermesi  771
b. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresinin Başlaması  771
c. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresi İle Birlikte Geniş Manada Duruşmanın Sona Ermesi ve Hükmün Verilmesi  771
2. Hükmün Açıklanması (Tefhimi)  771
§ 33. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  772
I. Sanığın Rızasının Ceza Muhakemesinde Rol Oynadığı Haller  772
1. Kamu Davasının Mecburiliği Prensibinin Rızaya Dayalı İstisnaları  772
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Hukuki Niteliği  772
II. HAGB Kararı  773
1. HAGB Kararı Verilemeyen Haller  773
a. HAGB’nin Uzlaştırma ile İlişkisi  773
b. Devrim Kanunları ve Çek Kanunu  774
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Gözönünde Tutulması  774
2. HAGB Kararı Verilmesinin Önkoşulları  775
a. Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş ve Cezanın Belirlenmiş Olması Koşulu  775
b. Cezaya İlişkin Önkoşul  775
c. Sanığın Kabul Etmesi Koşulu  775
3. HAGB Kararı Verilmesinin Özel Koşulları  776
a. Sanığın Daha Önce “Kasıtlı” Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması  776
b. Mahkemece Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaata Varılması  776
c. Zararın Giderilmesi  776
d. Zararın Giderilememesi  777
4. HAGB Kararı Verilmesinin Sonuçları  777
a. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Doğurmaması  777
b. Denetimli Serbestlik Uygulama Mecburiyeti  777
c. Seçenek Yaptırımlara Çevirememe  778
d. Zamanaşımının Durması  778
e. HAGB Kararının Sisteme Kayıt Edilmesi  778
5. HAGB Kararına Karşı Kanun Yolu  778
a. İtiraz  778
b. İstinaf  779
c. Kanun Yararına Bozma  780
III. Denetimli Serbestlik Süresinde Veya Sürenin Sonunda Verilebilen Kararlar  781
1. Yükümlüklere Uyma Halinde Düşme Kararı Verilmesi  781
2. Yükümlülüklere Uymama Halinde Hükmün Açıklanması  781
3. Yeni Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulması  781
IV. Çocuk Ceza Hukukundaki HAGB  781
V. Kesinleşmiş Hükümlerde HAGB  781
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
§ 34. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  783
I. Gaiplerin Ceza Muhakemesindeki Durumu  783
1. Gaibin Tanımı  783
a. Bulunduğu Yer Bilinmeyen  783
b. Yurt Dışında Bulunup da Yetkili Mahkeme Önüne Getirilemeyen  783
c. Yetkili Mahkeme Önüne Getirilmesi Uygun Bulunmayan Kişi  783
2. Gaip Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilir  783
3. Gaip Hakkında Delil Toplama ve Koruma Tedbiri Uygulama  784
4. Naip Hakim ve İstinabe Olunan Mahkeme  784
5. Tutuklamama Güvencesi Belgesi  784
II. Kaçakların Yargılanması  785
1. Kaçak Tanımı  785
2. Kaçak Kararı Verilmesi  785
3. Kaçak Hakkında Yapılan Kovuşturma  786
4. Kaçak İçin Zorunlu Müdafi Görevlendirilmesi  786
5. Zorlama Amaçlı Elkoyma  786
a. Amaç  786
b. Ölçülülük  786
c. Kayyım Tayini  786
d. Zorlama Amaçlı Elkoyma Kararı Kapsamındaki Suçlar  787
e. El Koyma Kararının Uygulanması ve Kaldırılması  787
f. Kaçağın Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınlarına Yardım Kararı  787
g. Kanun Yolu  787
6. Kaçak Hakkında Yoklukta Tutuklama Kararı Verilebilmesi  788
§ 35. MÜSADERE MUHAKEMESİ  788
I. Suçta Kullanılan Veya Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesi  788
1. Kamu Davası Açılmaması, Esasla Birlikte Müsadere Kararı Verilmemesi  788
2. Müstakil Müsadere Davası Açabilenler  789
3. Müsadere Duruşması ve Karar  789
4. Müsadere Davasında Elkoyma  789
II. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi  790
III. Kanun Yolu  790
1. Müstakil Müsadere Kararına Karşı İstinaf  790
2. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesine İtiraz  791
§ 36. TÜZEL KİŞİNİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ  791
I. Tüzel Kişi Hakkında Yaptırım Uygulanması Sorunu  791
1. Ceza Sorumluluğunun Sübjektifliği  791
2. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  791
3. Ceza Sorumluluğu Bulunan Tüzel Kişiler  792
4. Tüzel Kişi İle Uzlaşma  792
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  793
II. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçların Muhakemesi  793
1. Tüzel Kişinin Organ Veya Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  793
2. Tüzel Kişinin Kamu Davasına Katılması  793
§ 37. UZLAŞTIRMA  793
I. Uzlaştırma ve Uyuşmazlığın Saptırılması  793
1. Uyuşmazlıkların Alternatif Yöntemlerle Halledilmesi  793
2. CMK’daki Uzlaştırma ve HMK’daki Arabuluculuk  794
II. Ceza Muhakemesi Kanunun Uzlaştırma Sistemi  795
1. Uzlaştırma, Yaptırım Benzeri Olan Bir Kurumdur  795
2. Şikayet Şartının Gerçekleşmesi Koşulu  796
3. Suça İlişkin Araştırma Yapılması ve Yeterli Şüphe  796
4. Uzlaştırma Teklifinin Yapılması  796
5. Şüphelinin Uzlaştırmadaki Hakları  797
6. Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaştırma  798
7. Mağdurun Uzlaştırmadaki Hakları  798
III. Uzlaşmaya Tabi Olan Suçlar  798
1. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar, Uzlaşmaya Tabidir  798
2. TCK’da Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  799
3. Çocuklar Bakımından Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  802
4. Özel Kanunlarda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  804
IV. Uzlaştırmaya Tabi Olmayan Suçlar  805
1. Uzlaştırma Uygulanamayan Bağlantılı Suçlar  805
2. Uzlaştırma Uygulanamayan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  806
3. Uzlaştırma Uygulanamayan Önödemeye Tabi Suçlar  806
4. Uzlaştırma Uygulanamayan, Mağduru Kamu Tüzel Kişisi Olan Suçlar  806
V. Uzlaştırmacı Olabilenler: Avukat Veya Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı  806
1. Uzlaştırmacının Tarafsızlığı  806
2. Uzlaştırma Bürosunca Görevlendirilen Uzlaştırmacı Avukat.  807
3. Hukuk Öğrenimi Görmüş Kişiler Arasından Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi  808
VI. Uzlaştırma İşlemlerinin Yürüyüşü  808
3. Baro Tarafından Yapılması Gereken Hususlar  809
4. Uzlaştırmacıya Ödenen Ücret  809
5. Uzlaştırma İlkeleri  810
6. Süreler  810
7. Uzlaştırma Oturumu Öncesi Yapılan Hazırlık Evresi  810
VII. Uzlaştırma Müzakereleri Aşaması  811
1. Tanışma ve Uzlaştırmacının Giriş Konuşması  811
2. Bilgi Toplama Aşaması (Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu)  811
3. Halledilmesi Gereken Problemleri Sınırlama ve Daraltma Evresi  812
4. Ayrı Yerlerde Toplanma  812
5. Tarafların Tekliflerini Belirleme Evresi  812
6. Müzakere Aşaması  812
7. Uzlaştırma Sureti ve Edim  813
a. Uzlaştırma ve Edimin Belirlenmesi Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar  813
b. Edim  813
8. Raporun Düzenlenmesi Aşaması  813
9. Haricen Uzlaştırma  814
10. Edimin İfa Edilmesi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  814
11. Hukuk Davası Açmak İçin Zamanaşımı Sorunu  814
a. Uzlaşmama Durumunda Tazminat Davası Açma Sorunu  814
b. Uzlaşmaya Rağmen Edimin Yerine Getirilmemesi  814
c. Hukuk Davalarının Zamanaşımı  814
12. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  815
13. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma  816
ALTINCI BÖLÜM:
KANUN YOLLARI
§ 38. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI  817
I. Kanun Yolu Muhakemesinin Gayesi ve Görevi  817
1. Denetim Muhakemeleri ve Kanun Yolu Kavramı  817
2. Kanun Yolu Muhakemesinin Niteliği  818
3. Kanun Yoluna Başvurmak, Bir İnsan Hakkıdır  818
II. Kanun Yoluna Başvurabilenler  819
1. Şüpheli ve Sanığın Kanun Yolu Davası Açması  819
a. Serbest Olan Şüpheli Veya Sanığın Başvurusu  819
b. Tutuklunun Kanun Yoluna Başvurması  820
2. Avukatın Başvurma Hakkı  820
a. Müdafiin Kanun Yolu Başvurusu  820
b. Başvurunun Sanığın Açık Arzusuna Aykırı Olmaması Kuralı  821
c. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurmaması  821
d. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisinin Sona Ermesi  822
3. Yasal Temsilci ve Eşin Dava Hakkı  822
4. Medenî Bakımdan Sorumlunun ve Üçüncü Şahısların Kanun Yolu Davası  823
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  823
a. Kararı Veya Hükmü Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  823
b. Başka Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  824
c. Cumhuriyet Savcısının Açtığı Kanun Yolu Davasının Lehe Veya Aleyhe Oluşu  824
6. Katılanın Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  824
a. İlk Derece Muhakemesinde Katılan Sıfatını Almış Bulunanlar  824
b. Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Olanlar  825
7. Olağanüstü Kanun Yolu Davası Açabilenler  826
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  826
b. BAM Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  826
c. Kanun Yararına Bozma Davası Açabilenler  826
d. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler  826
III. Kanun Yolu Dâvasının Açılması  826
1. Kanun Yolu Muhakemesinde İddia Hakkı  826
2. Karardan Önce Kanun Yolu Davası Açılamaz  827
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkının Öğretilmesi  827
4. Başvuru Süresi  827
5. İstek Koşulu  827
a. Yazılı Başvuru  827
b. Sözle Başvuru  828
c. İsteğin Koşulsuz Olması Şartı  828
d. Otomatik Açılma  828
6. Vazgeçme, Geri alma  829
a. Vazgeçme ve Geri Alma Farkı  829
b. Müdafiin Vazgeçmesi Veya Geri Alması, Vekaletname İbrazı  829
c. Küçükler ve Müdafiin Vazgeçme Veya Geri Alması  829
d. Cumhuriyet Savcısının Vazgeçme Veya Geri Alması  830
7. Kanun Yoluna Başvuru Harcı  830
8. Başvurulacak Makam  830
9. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Hata  830
10. Karardan Zarar Görmek Şartı  831
11. Davanın Kabulü Kararı  831
IV. Kanun Yolu Dâvasının Açılmasının Sonuçları  831
1. Kesinleşmenin Engellenmesi  832
a. Kesinleşmenin Engellenmesi ve Muhakemeye Devam Olunması  832
b. Ceza İnfazının Geri Bırakılması Veya Durması  832
c. Mahkûmiyet Dışındaki Kararların Yerine Getirilmesinin Mümkün Olması  833
2. Yargılamanın Üst Mahkemeye Devredilmesi  833
3. İncelemenin İstekle Bağlı Olması  833
4. Verilecek Kararın Kanun Yolu Dâvası Açmayanlara Tesir Etmemesi  833
5. Verilecek Kararın Kesin Olması  834
6. Aleyhe Değiştirmeme Mecburiyeti Doğması: Reformatio in Peius  834
a. Kavram  834
b. İtirazdaki Durum  835
c. İstinaf ve Yargılamanın Yenilenmesindeki Durum  835
d. Temyizdeki Durum  835
§ 39. İTİRAZ  836
I. İtiraz Yolunun Niteliği  836
1. İtirazın Olağan Kanun Yolu Oluşu  836
2. İtirazda Maddi Meselenin İncelenmesi  836
II. İtiraz Olunabilen ve İtiraz Olunamayan Kararlar  837
1. Kanunun İtirazı Kabul Ettiği Haller  837
a. Hâkimlik Makamı Kararları  837
b. İtiraz Olunabilen Mahkeme Kararları Kanunda Gösterilmiştir  837
c. Savcılık İşlemleri  837
2. İtiraz Olunamayan Kararlar  838
a. Mahkemenin Hüküm Şeklinde Verdiği Karar  838
b. Mahkemenin Ara Kararları  838
c. İtiraz Edilemeyen Hakimlik Kararları  838
d. Yargıtay Kararları  838
e. İtiraza Müsait Olmayan Kararlar  839
III. Tutuklama Kararına ve Yakalama Emrine İtiraz  839
1. Tutuklama Kararına İtiraz  839
a. Sulh Ceza Hakimliği Veya Mahkemece Verilen Tutuklama Kararı  839
b. Tutuklamama Kararına İtiraz Üzerine, Merci Tarafından Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  839
c. Tutuklu Şüphelinin Salıverilme İstemi Hakkında Verilen Karara İtiraz  840
2. Yakalama Emrine İtiraz  840
a. Soruşturma Evresinde Sulh Hakimi Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz  840
b. Kovuşturma Evresinde Mahkeme Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz Sorunu  840
IV. İtiraz Yolunda Yargılama Makamı  841
1. İtiraz İçin Başvurulacak Makam  841
2. İtirazı İnceleyen Makam  841
a. Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına Yapılan İtirazlar  841
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Tutuklamama Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  842
c. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tarafından Verilen Kararlara Yapılacak İtirazların İncelenmesi  842
d. Ağır Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Tarafından Verilen Kararlara İtirazı İnceleyen Makam  842
e. Naip Hâkim Kararlarına Yapılan İtirazların İnceleyen Makam  842
f. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kararları İle Yargıtay Ceza Dairelerinin Esas Mahkeme Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri Kararlara Yapılan İtirazlar  842
g. Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  842
V. İtiraz Dâvasının Açılması ve Sonuçları  843
1. İddia Hakkı  843
2. İtiraz Süresi ve İtiraz Tali Davasının Açılması  843
3. Kararı Veren Makamın İtiraz Edilen Kendi Kararını Düzeltme Yetkisi  843
4. İtirazın Yerine Getirmeyi Engellememesi  844
5. İtiraz Tali Davasında Karşı Görüş Alınması  844
6. İtirazın İncelenmesi  844
7. İtiraz Üzerine Verilen Islah Kararı  845
8. İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesinliği; Kanun Yararına Bozma Yolu  845
§ 40. İSTİNAF  846
I. İstinaf Hakkında Genel Bilgiler  846
1. İstinafta Maddi ve Hukuki İnceleme Yapılması  846
2. İstinafın Leh ve Aleyhindeki Görüşler  847
3. CMK’nın Kabul Ettiği İstinaf Genişletilmiş Temyizdir  847
4. İstinafta Yargılama Makamı  847
5. İstinafta İddia Makamı  848
6. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu  848
II. İstinaf Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler  848
1. İstinaf Edilebilen Hükümler  848
a. İlk Derece Mahkemelerinin Hükümleri  848
b. Hükme Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  849
c. Diğer Kanunlarda Temyiz Teriminin Kullanıldığı Haller  849
d. İstinaf Atlanarak Doğrudan Temyiz Davası Açılabilen Hal  849
2. İstinaf Edilemeyen Hüküm Veya Kararlar  849
a. 3000 TL Adli Para Cezasına Mahkumiyet Hükümleri  849
b. 500 Gün Adli Para Cezasına Kadar Beraat Hükümleri  850
c. Durma Kararı  850
d. Soruşturma Evresinde Verilen Kararlar  850
e. HAGB Kararının İstinaf ve Temyiz Edilmesi Sorunu  850
f. Kesin Olarak Verilen, İstinaf Edilemeyen Kararların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi  851
III. İstinaf Davasının Açılması  851
1. İstem Şartı  851
a. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  851
b. Otomatik İstinaf  851
2. Başvurulacak Mahkeme ve Süre Koşulu  852
a. İstinaf Süresi  852
b. Asliye Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi  852
c. İstinafta Eski Hale Getirme  852
3. Karardan Zarar Görme Koşulu  853
4. İstinaf Nedeni ve Gerekçe Gösterme Mecburiyeti Yoktur  853
a. Sanık İle Katılanın Başvuru Nedenlerini Göstermek Mecburiyeti Yoktur  853
b. Cumhuriyet Savcısının İstinaf Nedenlerini Gerekçeleri İle Birlikte Gösterme Mecburiyeti  855
c. İstinaf Nedenleri ile Gerekçelerinin Sonradan Bildirilmesi  855
5. İstinaf Davası Açabilenler  856
IV. İstinaf Davası Açılmasının Sonuçları  857
1. Hükmün Kesinleşmesinin Önlenmesi ve Esas Hakkındaki İncelemenin Üst Mahkeme Tarafından Yapılması  857
2. İlk Derece Mahkemesinin Hükmünün Gerekçesinin Açıklanması  857
3. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından İncelenmesi  858
a. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  858
b. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Karşı, Bölge Adliye Mahkemesinin Karar Vermesini İsteme  858
c. İstinaf İsteminin Kabul Edilmesi Halinde İstinaf Dilekçesinin Tebliği  859
d. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi  859
e. Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Sorunu  859
4. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevleri  860
5. BAM Tarafından Yapılan Ön İnceleme  860
a. Yer İtibarı İle Yetki Sorunu  861
b. BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  861
c. Ön İncelemede Verilen Kararlara Karşı İtiraz  861
6. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Dosya üzerinden Yaptığı Esas İncelemesi ve Kovuşturma  861
a. Dosya Üzerinden Verilen “İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  862
b. Dosya Üzerinden Verilen “Hukuka Aykırılık Giderilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  862
c. İlk Derece Mahkemesinin Kararının Bozulması Kararı  863
d. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı  863
7. Duruşma Hazırlığı  864
a. Görev Sorunu  865
b. Delil İkamesinin Kapsamı Konusunda Geçici Bir Karar Verilmesi ve Duruşmada Ortaya Konacak Olan Delillerin Getirtilmesi  865
c. Raportör Üyenin İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilmesi  866
d. Yeni Olay ve Yeni Delil Araştırılması  867
e. Tanık ve Bilirkişilerin Çağırılması  867
f. Sanığın Çağırılması  867
g. Müdafiin Çağırılması  868
h. Duruşma Hazırlığında SEGBİS Yöntemiyle Tanık veya Bilirkişi Dinlenmesi  868
ı. Duruşma Gününün Saptanması  869
V. İstinaf Duruşması  870
1. İstinaf Duruşmasının Özellikleri  870
a. İstinafın İkinci Derece Olmasına Bağlı Özellikler  870
b. İstinaf Duruşması  870
2. İnceleme Raporu  871
a. İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilen Üye  871
b. İnceleme Raporunun İçeriği ve Raporun Sunulması  871
c. İnceleme Raporunun Hukuki Niteliği  873
3. İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli Hükmünün Anlatılması  873
a. İlk Derece Mahkemesince Verilen Hükmün Anlatılması  873
b. Daha Önce Kesinleşmiş Olan Kararlar ile Yapılan Tespitlerin Bağlayıcılığı  874
4. Sanığın Sorgusu  875
5. İlk Derece Mahkemesinde İkame Edilen Delillerin Tutanaklarının Okunması  875
a. İstinaf Duruşmasında Belge Okuma İstisnalarının Genişletilmesinin Nedeni  875
b. İstinafta Maddi Gerçeğin Araştırılması Koşulu  876
c. İlk Derecede Düzenlenen Tanık Dinleme Tutanağı, Bilirkişi Raporu ve Yapılan Keşfin Tutanağının Okunması  877
d. İlk Muhakemede Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtlarının Yazıya Dökülmüş Şeklinin İstinaf Duruşmasında Okunması  877
6. İstinaf Duruşmasında Delillerin Ortaya Konulması  877
7. İstinaf Duruşmasında Esas Hakkında Mütalaa  878
8. İstinaf Duruşmasının Tutanağı  878
VI. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar ve Yeni Hüküm  878
1. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar  878
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yaparak Verdiği Yeni Hüküm  878
3. Aleyhe Değiştirme Yasağı  879
4. Direnme Yasağı  879
5. Bölge Adliye Mahkemesinin Yeni Hükmüne Karşı Kanun Yolu  880
a. İstinaf Duruşmasında Kullanılabilen Hukuki Çare  880
b. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Karşı Olağan Kanun Yolu  880
c. Olağanüstü Kanun Yolu  880
§ 41. TEMYİZ  881
I. Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Açıklamalar  881
1. Temyiz Kanun Yolunun Gayesi ve Görevi  881
2. Yargıtay  882
3. İçtihat Yaratma ve İçtihatları Birleştirme  882
4. Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler  883
II. Temyiz Nedeni  884
1. Temyiz Nedeninin Çeşitli Görünümleri  884
a. Temyiz Nedeni, Temyiz Sebebi ve Bozma Nedeni  884
b. Ultra Petita Kuralı  884
2. Temyiz Nedeni Olarak "Hukuka Aykırılık"  884
a. Terminoloji  884
b. Hukuki Meselenin İncelenmesi  885
c. Maddi Ceza Hukukuna Aykırılık, Muhakeme Hukukuna Aykırılık  885
3. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılığın Kapsamı  886
4. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delil  888
a. Delilin Kanuna Aykırı Olarak Veya Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edilmesi  888
b. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık  888
c. Suç Unsuru Olan Hukuka Aykırılık  889
5. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  889
6. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık Türleri  889
a. Yazılı Hukuka Aykırılık  889
b. Yazılı Olmayan Hukuka Aykırılıklar  890
c. İçtihadî Hukuka Aykırılıklar  890
d. İlmî Hukuka Aykırılıklar  890
e. Maruf ve Meşhur Olan Şahsî Bilgide Hatalar  890
f. Tecrübe Kaidesine Aykırılıklar  890
7. Bozma Sebebi Sayılmayan Temyiz Nedenleri  890
III. Temyiz Edilebilen Hüküm ve Kararlar  891
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hükmü  891
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  891
3. Tali Ceza Muhakemesinde Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Sorunu  892
4. Suçlunun İadesi Kararı  892
IV. Temyiz Edilemeyen Hükümler  892
1. İlk Derece Mahkemesinin CMK 223 Uyarınca Verdiği Hüküm  892
2. İstinaf İncelemesi Sırasında Verilen "İlk Derece Mahkemesinin Kararının Kaldırılması Kararı"  893
3. Temyiz Edilemeyen BAM Hükümleri  893
a. Bozma Kararı  893
b. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  893
c. Cezayı Artırmayan BAM Kararları  894
d. İki Yıl Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar ve Bunlara Bağlı Adli Para Cezalarına Dair BAM Kararları  894
e. Seçenek Yaptırımlara İlişkin BAM Kararları  894
f. Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlarda Verilen Hükümlere İlişkin BAM Kararları  894
g. Sadece Müsadereye İlişkin Olan Kararın İstinaf Başvurusunun Reddine Dair BAM Kararı  895
h. İstinaf Edilen Beraat Kararı Hakkında BAM Tarafından da Beraat Kararı Verilmesi ve İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  895
ı. Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Güvenlik Tedbirine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları İle İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Bu Tür Kararlar Veya İstinaf Başvurusunun Reddine Dair Kararlar  895
i. Yukarıdaki Bentlerde Yer Alan Sınırlar İçinde Kalmak Koşuluyla Aynı Hükümde, Cezalardan ve Kararlardan Birden Fazlasını İçeren Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  896
V. Temyiz Davasının Açılması ve BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  896
1. Temyiz İstemi ve Süresi  896
a. Temyiz İstemi  896
b. Temyiz Süresi  897
c. Temyizde Eski Hale Getirme  898
2. Hükmün Kesinleşmesinin Engellenmesi  898
3. Temyiz Sebebinin Gösterilmesi Mecburiyeti  898
a. Temyiz Sebebi  898
b. Hukuki Meselenin Denetlenmesi  899
c. Temyizde Gerekçe Gösterme  900
4. Temyiz İsteminin BAM Tarafından Kabul Açısından İncelenmesi  901
a. Temyiz Süresinin Geçmesi  901
b. Temyiz Edilemeyecek Hüküm Olması  901
c. Temyiz Edenin Buna Hakkı Olmaması  901
d. Temyiz Gerekçesinin Gösterilmemesi  901
5. Kabul Açısından Ret Kararına Karşı Kanun Yolu  902
VI. BAM Tarafından Kabul Edilen Temyiz Davası Üzerine Yargıtay’da Yapılan İşlemler  902
1. Temyiz İstemini Kabule Şayan Bulan BAM Kararı  902
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesi  903
3. Temyiz Davasının Kabule Şayan Olup Olmadığı Konusunda Yargıtay Kararı  904
4. Yargıtaydaki İnceleme  905
a. Dosya Üzerinden İnceleme  905
b. Duruşmalı İnceleme  905
c. Duruşmada Usul  905
5. Temyiz Muhakemesindeki İncelemenin Kapsamı  906
a. İstem Dışı İnceleme Yapılamaması  906
b. Maddi Ceza Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  908
c. Muhakeme Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  908
VII. Temyiz İncelemesinin Sonunda Verilen Kararlar  908
1. Temyiz İsteminin Esastan Reddi Kararı (Onama)  908
2. Bozma Kararı  909
a. Yargıtay Tarafından Verilen Hükmün Bozulması  909
b. Bozma Sebebi Olan ve Olmayan Hukuka Aykırılıkların İlamda Gösterilmesi  910
ba. Bozma Sebebi Olan Hukuka Aykırılıklar  910
bb. Hükme Tesirsiz Hukuka Aykırılıklar  910
bc. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar (Aleyhe Değiştirme Yasağı)  911
bd. Sadece Sanık Yararına Konulmuş Olan Normlara, Sanık Aleyhine Bozma Sonucu Doğurabilecek Aykırılıklar  911
be. Ayrı Bir Talî Dâva Açılması İle Giderilecek Aykırılıklar  912
c. Hükme Esas Teşkil Eden İşlemlerin Bozulması  912
d. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  912
3. Düşme Kararı  913
4. Yargıtayın İstisna Olarak Esas Hakkında Karar Vermesi: Islah Kararı  914
a. Genel Bilgiler  914
b. Beraat, Düşme, Sabit Cezaya Hükmetme Halleri  915
c. Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanması Durumunda  915
d. Kanunun Madde Numarasının Yanlış Yazılması  915
e. Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun  915
f. Yaş Küçüklüğü  915
g. Cezada Artırım Veya İndirim Hatası  916
h. TCK 61’deki Sırada Hata  916
ı. Yargılama Gideri  916
5. Yargıtay Hükmünün Gönderileceği Makam  916
a. Onama ve Islah Hükümleri  916
b. Bozma Kararı  916
6. Yargıtay Hükmünün Açıklanması  917
VIII. Bozmadan Sonraki Derece  917
1. Bozma Kararına Direnme  917
a. Yargıtayın Bozma Kararına Karşı Direnme Hakkı  917
b. Uyma Veya Direnme Kararı Verme Duruşması  918
c. Direnme Kararını Temyiz Etme Yetkisi  919
2. Bozmaya Uyma  920
a. Bozmaya Uymadan Sonraki Muhakemenin Özellikleri  920
b. Serbestlik Kuralı  920
c. Serbestlik Kuralının İstisnaları  922
ca. Sadece Sanık Lehindeki Kanun Yolu Dâvası Üzerine Daha Ağır Ceza Verilmemesi  922
cb. Sanık Lehine Bozmadan Sonra Sonucun Ağırlatılamaması  922
cc. Sanık Aleyhine Temyiz Edilişte de Aleyhte Temyizin Çizdiği Tavanın Aşılamaması  922
cd. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar  922
3. Uymadan Sonra Verilen Hükme Karşı Kanun Yolu  923
§ 42. KESİN HÜKMÜ ORTADAN KALDIRAN OLAĞANÜSTÜ YOLLAR  923
I. Kesin Hükmün Ortadan Kaldırılması  923
II. Muhakemenin Dirilmesi Yolu  925
§ 43. BAM VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ VE KARAR DÜZELTME  925
I. BAM Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  925
II. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi  926
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Konumu  926
2. Yargıtay Başsavcısının İtirazı Olağan Üstü Kanun Yoludur  926
3. Başsavcının İtirazı Davası Açılabilen Haller  927
4. Başsavcılığın İtirazı Davasının Açılması  928
a. Başsavcılığın İtiraznamesi  928
b. Süre  928
c. Yerine Getirmenin Geri Bırakılması  928
d. Başsavcının İtirazı Davasının Görülmesi  929
5. Verilen Kararlar  929
II. Karar Düzeltme  929
1. CMK 308/2’deki Karar Düzeltme  929
2. 5560 sK m. 8’deki Karar Düzeltme  929
§ 44. KANUN YARARINA BOZMA  930
I. Kanun Yararına Bozma Kavramı  930
1. İçtihat Birliğinin Sağlanması Sorunu  930
2. Kabahatlerde Kanun Yararına Bozma Uygulanması Sorunu  930
3. Kanun Yararına Bozma Yolunun Hukuki Niteliği  931
II. Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvuru Koşulları  931
1. Yargılama Makamı Kararı İstinaf Veya Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşmelidir  931
2. Bu Yol Sanık Aleyhine Sonuç Vermemelidir  932
III. Kanun Yararına Bozma Davasının Açılması  933
IV. Kanun Yararına Bozma Muhakemesi  933
V. Kesinleşen Kararın Bozulması  933
1. Davanın Esasını Çözmeyen Karar  934
2. Mahkumiyet Hükmünün Davanın Esasını Çözmeyen Yönüne İlişkin Bozma Kararı  934
3. Davanın Esasını Çözen ve Mahkumiyet Kararı Olmayan Hüküm  934
4. Hükümlünün Cezasının Kaldırılmasını Gerektiren Bozma Nedeni  934
a. Genel Olarak  934
b. Uyuşmazlığın Esasını Çözen Kararlar Açısından  935
c. Uyuşmazlığın Esasını Çözmeyen Kararlar Açısından  936
d. Bozmanın Aleyhe Sonuç Doğurmaması Meselesi  936
VI. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Başvurması  937
§ 45. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  937
I. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  937
1. Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri  937
a. Sahte Belge  937
b. Yalancı Tanık  938
c. Suçlu Hakim  938
d. Hukuk Mahkemesinin Hükmü  938
e. Yeni Delil Veya Yeni Olay  938
ea. Yeni Delil Veya Olayın Meydana Çıkması  938
eb. İçtihat Değişikliği  940
ec. Hukuk Normlarındaki Değişiklik  940
ed. Yeni Delil Olarak Bilirkişi Raporu  940
f. Anayasa Mahkemesinin Hak İhlali Tesbit Eden Kararı  941
g. AİHM’nin Etkin Soruşturma Yapılmadığını Tesbit Eden Kararı  941
h. AİHM’nin Sözleşmeye Aykırılık Tesbit Eden Kararı  941
2. Hükümlü Aleyhine Yenileme Sebepleri  943
a. Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesini Kabul Etmeyen Sistemler  943
b. Sahte Belge  944
c. Suçlu Hakim  944
d. Beraat Sonrası Hakim Önünde İkrar  944
II. Yargılamanın Yenilenmesi Dâvasının Açılması  945
1. İstem Şartı  945
2. Süre  946
3. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler  946
4. Delil Gösterme Yükümü  946
5. İnfazın Devam Etmesi  946
6. İstemin Kabul Veya Reddi  947
7. Başvurulacak Makam  947
8. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Aynı İşte Görev Alamaması  948
III. Yargılamanın Yenilenmesi Yolunun Aşamaları  948
1. Dâvanın Kabule Şayan Olup Olmadığının Araştırılması Safhası  948
2. Yenilemenin Kabule Değer Görülmesi ve Delillerin Toplanması Aşaması  949
a. Delil Toplanması  949
b. Görüş ve Düşünce İstenmesi  949
c. Yargılamanın Yenilenmesi Kararı  950
d. Yargılamanın Yenilenmemesi Kararı  950
3. Kovuşturma Safhası  951
a. Serbestlik Kuralı  951
b. Duruşma Yapılması  951
c. Duruşma Yapmadan Karar Verilmesi  951
d. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar  951
e. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı  952
f. Yeni Hükmün İlanı ve Tazminat  952
4. Kanun Yolu İstinaf  953
Kanun Madde Numarası Dizini  955
Kavram Dizini  971
 


Fahri Gökçen Taner
Mart 2019
115.00 TL
Sepete Ekle
Burcu Dönmez
Mart 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
Vahit Bıçak
Ekim 2018
90.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Basıya Önsöz  5
Beşinci Basıya Önsöz  7
Dördüncü Basıya Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  65
BİRİNCİ KİTAP:
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN GAYESİ  67
I. Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar  67
1. Ceza Muhakemesinin Gayesi  67
2. Suçlunun Cezalandırılması Gayesi  68
3. Sanığın Korunması Gayesi  68
4. Maddi Gerçeğin Araştırılması Gayesi  69
5. Maddi Gerçeğin İnsan Haklarına Saygılı Bir Şekilde Araştırılması  70
II. Hem Maddi Gerçeğin Araştırılması, Hem de Toplum İle Sanığın Korunması  71
1. Ceza Muhakemesinin Gayesindeki Değişim  71
a. Reform Önerileri  71
b. Alternatif Çözüm Yolları  71
2. Temel Haklarla İlgili İlkeler ve Ölçülülük  72
a. Temel Hakların Korunması  72
aa. Toplumun Korunması  72
ab. Temel Haklar  72
b. Menfaatlerin Dengelenmesi  73
ba. Suçsuzluk Karinesi  73
bb. Humanizm  73
c. Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri  73
ca. Yapıya İlişkin İlkeler  73
cb. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  75
cc. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  75
cd. Amaca İlişkin İlkeler  77
İKİNCİ BÖLÜM:
CEZA MUHAKEMESİNİN YAPISI
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ NORMLARI  79
I. Normların Görevi  79
1. Hukuk Normları ve Hukuk Düzeni  79
2. Hukukî Değerlendirme (Tavsif)  80
3. Hukukî Değer Hükmünün Verilişi  80
4. Hukuk Normlarının Yansıttığı Değer  81
5. Muhakeme Hukuku Normları  82
6. Ceza Muhakemesi Hukuku Normu ve Suç Hukuku Normu Arasındaki Fark  82
II. Normların Kaynakları  83
1. Yazılı Hukuk: Mevzuat  83
a. Anayasa  84
b. Uluslararası Sözleşmeler  84
c. Kanun ve Ceza Muhakemesi Normlarının “Kanunîliği”  85
2. Norm Kaynağı İdarî İşlemler (Yönetmelik vs)  85
a. Norm Kaynağı İdarî İşlemler  85
b. KHK’lar  86
c. OHAL KHK’ları  86
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  87
e. Bakanlar Kurulunun Tüzük ve Yönetmelikleri  87
f. Bakanlık Yönetmelikleri  87
g. Genelgeler  88
3. Yazılı Olmayan Hukuk  89
4. Hakimlerin Yarattığı Hukuk  89
5. Bilimsel Hukuk  90
III. Normların Uygulanabilirliği  91
1. Yürürlük  91
2. Geçerlik  92
3. Normun Anayasaya Aykırılığının Yaptırımı: Butlan  93
IV. Normların Zaman Bakımından Uygulanması  95
1. Zaman Bakımından Uygulanma  95
2. Muhakeme–Dışı Kanunların Zaman Bakımından Uygulanırlığı  95
3. Muhakeme Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanırlığı  96
4. Derhal Uygulanırlık Kuralının İstisnası  96
a. Kesinleşmiş Kararlar Bakımından Uygulanma  97
b. Şikayette Uygulanma  97
c. Görev Değişikliğinde Uygulama  97
d. Usul İşlemleri Bakımından Uygulanma  98
V. Yer Bakımından Uygulanırlık  98
1. Mülkilik prensibi  98
2. Mülkilik Prensibinin İstinasları  98
3. Mahkeme Kararlarının Karşılıklı Olarak Tanınması  99
4. Delillerin Eşdeğerliği Sorunu  99
5. Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu  99
VI. Normun Yorumlanması  100
VII. Muhakeme Normlarına Aykırılığın Yaptırımı  101
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  102
I. Hukukî İşlem, Muhakeme İşlemi ve Ceza Muhakemesi İşlemi  102
II. Muhakeme İşlemleri  102
III. Hukukî Değer  103
IV. Hukukî İşlemin Subjektif ve Objektif Unsurları  103
V. İşlemin Dil Şartı  104
VI. İşlemin Süre Şartı ve Eski Hale Getirme  104
1. Süreler  104
a. İşlemin Yapılması Bakımından Süreler  104
b. Tayin Eden Bakımından Süreler  105
c. Sürelerin Uzaması  106
d. Süreye Uyma  107
2. Eski Hale Getirme  108
a. Eski Hale Getirme Kavramı  108
b. Yoklukta Yapılan Duruşmadan Sonra Eski Hale Getirme  109
c. Eski Hale Getirme Dilekçesi  110
d. Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Verilen Karar  110
VII. İşlem Türleri  111
1. Sözlü ve Yazılı İşlemler  111
2. Hareketli İşlemler ve Fikri İşlemler  114
3. Açık İşlemler  114
4. Gizli İşlemler  115
5. Elektronik İşlemler  115
a. UYAP Sistemi  115
b. SEGBİS Sorgusu  117
6. Araştırma, Soruşturma ve Koruma İşlemlerine Ait Tutanaklar  117
a. Tutanak Kavramı  117
b. Savcı Tutanakları  118
c. Soruşturma Evresinin Gizliliği ve Tutanak  118
d. İfade ve Sorgu Tutanakları  118
e. Adli Kolluk İşlemlerinin Tutanakları  119
f. Adli Kolluğun Fezleke Düzenlemesi Sorunu  119
g. Duruşma Tutanağı  119
h. Sair Muhakeme İşlemlerine Ait Tutanaklar  120
VIII. İşlemlerin Taraflara Bildirilmesi  120
1. İşlemlerin Açıklanması  120
a. Doğrudan Bildirme  120
aa. Tefhim  120
ab. Tevdi  121
ac. Sair Doğrudan Doğruya Bildirmeler  121
b. Vasıtalı Bildirme–Tebliğ  121
c. Telefon, Elektronik Posta İle Yapılan Çağrı  123
d. Bildirimdeki Hukuka Aykırılıklar  124
2. Mahkeme Başkanının Yaptığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  124
a. Mahkeme Başkanı Veya Hakim Tarafından Yapılan Tebligat  124
b. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Tebligat  124
3. Muhakeme İşlemi İle İlgili Görüş Bildirme Hakkı  125
4. Dosya  126
IX. Muhakeme Hukuku Yaptırımlarının Çeşitleri  127
1. Hukuk Bakımından Yokluk  127
2. Hak Düşümü  129
3. Butlan  130
4. Kabul Edilmezlik  131
X. Aykırılıkların Giderilmesinin Çeşitleri  131
1. Geçer Sayma  132
2. Değiştirme  132
3. Aykırılık Kaldırmak Suretile İşlemin Muhafazası  132
4. Geri Alma  133
5. Bozma Veya İptal  133
6. Islâh  133
7. Yenileme  134
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU: YARGILANACAK UYUŞMAZLIK  134
I. Yargılanacak Uyuşmazlığın Nitelikleri  134
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sınırlarının Belirtilmesi  134
2. Yargılama Yapılabilmesi İçin “Yeterli Şüphe” Bulunması  135
3. Yargılanacak Uyuşmazlığın Somut Olması  136
4. Yargılanacak Uyuşmazlığın Sorumluluğu Gerektirişi  136
II. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesinin Sonuçları  137
III. Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı  139
1. Bağlantı Kavramı  139
2. Dar Manada Bağlantı  139
3. Geniş Manada Bağlantı  139
4. Bağlantının Sonuçları  140
5. Diğer Kanunlardaki Bağlantı Kuralları  140
IV. Muhakemelerin Birleştirilmesi  140
1. Birleştirme Kavramı  140
2. Birleştirmenin Sonuçları  141
3. Birleştirme Mecburiyeti Veya İhtiyarı  142
4. Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi  143
a. Genel Usulde  143
b. Çocukların Davalarında  144
5. Birleştirilen Davaların Ayrılması  144
V. Nispi Muhakeme  145
1. Nispi Muhakeme Kavramı  145
2. Nispi Muhakeme Yapma Mecburiyetine Örnekler  146
a. Yaş Tespiti  146
b. Hakarette İsnadın İspatı  146
c. Suç Tipinde Unsur  147
3. Hukuk Muhakemesindeki Durum  147
VI. Bekletici Mesele  148
§ 6. SÜJELER  149
I. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği  149
1. Cumhuriyet Başsavcılığı  149
2. Sulh Ceza Hakimliği  151
a. Sulh Ceza Hakimliğinin Kuruluş ve Görevleri  151
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Soruşturma Evresindeki Görevleri  153
c. Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması  154
d. Soruşturma Evresinde Görev Alan Sulh Ceza Hakiminin Kovuşturmadan Yasaklanması  154
3. Uzlaştırma Bürosu  155
4. Bilirkişilik Bölge Kurulu  155
a. Adalet Bakanlığının Bilirkişilikle İlgili Görevleri  155
b. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Yapısı  156
II. Adli Kolluk  156
1. Kolluk  156
2. Adli Kolluğun Yapısı  156
a. Adli Kolluk Personeli  156
b. Adli Kolluk Görevlileri  157
c. Adli Kolluk Sorumlusu  157
d. Adli Görevi Bulunmayan Üst  157
e. En Üst Dereceli Kolluk Amiri  158
3. Adli Kolluk Personelinin Görevlendirilmesi  158
4. Cumhuriyet Savcılarının Adli Kolluğa Emir Vermesinin Usulü  158
5. Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri  159
6. Adli Kolluğun Eğitimi ve İhtisaslaşma  159
7. Denetleme ve Değerlendirme Raporu Düzenleme  160
a. Denetleme  160
b. Değerlendirme Raporu  160
8. Adli Kolluğun Olay Yerine Aldığı Tedbirler  160
III. Suçun Mağduru ve Suçtan Zarar Gören  161
1. Suçtan Zarar Gören ve Suçun Mağduru İle Şikayetçinin Süjeliği  161
2. Mağdur” ve “Suçtan Zarar Gören Ferdin” Tayini  161
3. Suçun Mağduru, Şikayetçi  162
4. Mağdur, Şikayetçi İle Katılan ve Vekilinin Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerindeki Hakları  162
5. Mağdur İle Şikayetçinin Çağırılması ve Dinlenmesi  165
IV. Malen Sorumlu  165
V. Katılan  165
1. Katılma Hakkında Genel Açıklamalar  165
2. Kamu Davasına Katılmanın Koşulları  167
a. Suçun Mağduru, Suçtan Zarar Gören vs. Olmak  167
b. Zamanında Katılma Talep Etmek ve Katılan Sıfatı  168
c. Süresinde Katılma İstemi ve Kararı  171
3. Kamu Davasına Katılmada Savcının Durumu  172
4. Katılanın Diğer Ödev ve Yetkileri  172
5. Katılma Nedeni İle Durma Kararı Verilemez  173
6. Katılanın Müstakil Kanun Yolu Hakkı  173
7. Kamu Davasına Katılma Davasının Sona Ermesi  174
VI. Şüpheli ve Sanık  175
1. Bireysel Savunma Makamı: Bizzat Yapılan Bireysel Savunma  176
2. “Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi”, “Düzeni Bozan Kişi”, “Şüpheli”, “Sanık”, “Ceza Davalısı Sanık” Ayrımları  177
a. Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunulan Kişi  177
b. Suç İşlediği Tahmin Edilen Kişi  177
c. Düzeni Bozan Kişi  178
d. Şüpheli  178
e. Sanık  178
f. Ceza Davalısı  178
3. Şüpheli Veya Sanığın Temsilcileri  179
a. Kanunî Temsilci  179
b. Sanığın Eşi  179
c. Vekil  179
4. Şüpheli Veya Sanığın Belli Olması Şartı  180
5. Sanıklık Ehliyeti: Akıl Hastalığı  180
6. Ceza Muhakemesinin Aktif Süjesi Olan Sanığın Hakları  180
7. Tüzel Kişinin Sanık Statüsüne Girmesi  181
VII. Müdafi  181
1. Savunma Görevi ve Savunma Makamı Hakkında Genel Bilgiler  181
a. Savunmanın Önemi  181
b. Savunmanın “Kamusal Bir Görev”, Müdafiin “Bağımsız Bir Adalet Organı” Olması  183
c. Müdafiin Bağımsızlığı  184
2. Sanık İle Müdafii Arasındaki İlişki ve İlişkinin Sona Ermesi  186
3. Müdafi Olmak İçin Aranan Koşullar  188
a. Avukat Olmak  188
b. Avukatlık Yasağı Bulunmamak ve Görevden Yasaklanmış Olmamak  188
c. Belli Sıfatları Olmamak  190
d. Menfaatlerde Uygunluk Olmak  190
4. Müdafiin Ödevleri  191
a. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapmak Mecburiyetindedir  191
b. Müdafi Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapmak Mecburiyetindedir  192
c. Müdafiin Sır Saklamak Mecburiyeti  192
5. Avukatın “Müdafi” Olarak Görevlendirilmesi  193
a. Sanığın Veya Kanunî Temsilcisinin “Müdafi” Seçmesi  193
b. Zorunlu Müdafilik  193
c. İstem Üzerine Zorunlu Müdafii  195
6. Vekaletname Görevlendirme Belgesi İbrazı Sorunu  196
7. Müdafi Sayısı  199
8. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardım  200
a. Müdafiin Yaptığı Hukuki Yardımın Kapsamı  200
b. Müdafiin İşlem Yapılırken Hazır Bulunma Yetkisi  201
9. Müdafi ve Vekilin Soruşturma Dosyasını İncelemesi  202
10. Müdafiin Şüpheli İle Görüşme Hakkı  203
a. Terör ve Örgüt Suçlarında Müdafi İle Görüşmenin İstisnaları  205
b. Müdafiin Tutuklu Sanıkla Yazışması  205
c. Savunma Bağışıklığı  205
d. Müdafie Ayrıca Bildirme  206
e. Müdafiinin “Karşılıklı Sual Sorma”da Tanıklara ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi  206
f. Müdafiin Kanunyolu Davası Açma Yetkisi  206
11. Zorunlu Müdafi Veya Vekile Ödenen Ücret  207
12. Gizli Soruşturma Yöntemlerinde Müdafaa Sorunu  208
13. “Modern Müdafiin” Gelişmiş Yetkileri  209
IX. Bilirkişi ve Uzman  209
1. Bilirkişinin Hukuki Statüsü ve Vasıfları  209
2. Bilirkişi–Uzman Farkı  210
3. Bilirkişiye Başvurulabilen Haller  210
a. Hukuk Alanı Dışındaki Uzmanlık Alanları  210
b. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  210
c. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyeti  211
d. Yasal Mecburiyetler  211
4. Bilirkişilik Yapabilenler ve Görevlendirme Kararı  211
a. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  211
b. Görevlendirme Kararı  213
c. Bilirkişinin Reddi  214
d. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  214
5. Bilirkişi İncelemesinin Yapılması  215
a. İnceleme Usulü  215
b. Delillerin Değerlendirilmesine Yardım  216
c. Bilirkişi Mütalaası Delil Değildir  217
d. Hakim Bilirkişi Mütalaası İle Bağlı Değildir  217
6. Bilirkişinin Görevi Kabul Etmesi, Yükümlülük ve Yetkileri  217
a. Bilirkişiliği Kabul  217
b. Bilirkişinin Yükümlülükleri  217
c. Bilirkişinin Yetkileri  219
d. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  219
7. Raporun Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi  220
a. Bilirkişi Raporu  220
b. Raporun Değerlendirilmesi  221
c. Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması  222
8. Güvenlik Tedbiri Muhakemesinde Bilirkişilik  223
9. Sahte Para Üzerinde İncelemeler  223
10. Uzman Görüşü  224
§ 7. YARGILAMA MAKAMI  225
I. Yargılama Makamlarını İşgal Eden Sujeler Olarak Hakimler  225
1. Hakimin Bağımsızlığı  225
2. Hakimin Bağımsızlığının Yasama Organına Karşı Korunması  228
3. Hakim Bağımsızlığının Yürütme Organına Karşı Korunması  228
4. Hakimler ve Savcılar Kurulu  229
5. Hakim Bağımsızlığının Yargılama Organına Karşı Korunması  231
6. Hakim Bağımsızlığının Ortama Karşı Korunması  232
II. Hakimin Objektifliği  232
1. Tarafsızlık  233
2. Yargılama Yasağına Aykırılığın Yaptırımı  234
3. Hakimin Kişiliğinden Sıyrılması  234
4. İlk Derece Hakiminin, Kanun Yolu Muhakemesine Katılamaması  235
5. Soruşturma Evresinde Görev Yapan Hakimin Kovuşturmadan Yasaklanması  235
6. Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Yargılamanın Yenilenmesinden Yasaklanması  235
7. Hakimin Reddi  236
a. Hakimin Reddi Sebepleri  236
b. Ret Davasının Açılması  236
c. Davanın Açılması Zamanı  236
d. Esas Davaya Bakma Hakkında Karar Verilmesi  237
e. Hakimin Oturumda Reddedilmesi  239
f. Hakimin Reddi İsteminin Geri Çevrilmesi  239
g. Hakimin Çekinmesi  240
h. Zabıt Katibinin Reddi ve Çekinmesi  240
III. Mahkemenin Görevi  240
1. Görev Yönünden Yetkinin Niteliği ve Çeşitleri  240
2. Kovuşturma Evresindeki Yargılama Makamlarının Görevleri  241
3. Sulh Ceza Mahkemeleri 2014–6545 sk İle Kaldırılmıştır  242
4. Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi  242
5. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  242
6. Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevi  243
7. Kaldırılan Askeri Mahkemeler  243
8. Çocuk Mahkemelerinin Görevi  244
9. Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Baktığı Davalar  244
10. Naip Hakimlik  245
11. Görevsizlik Kararı  246
12. Görev Uyuşmazlığı  247
13. Görevsizlik Kararına Karşı Kanun Yolu  247
14. Üst Görevli Mahkemenin Görev Kazanması  248
15. Görevli Olmayan Mahkemece Yapılan İşlemlerin Yenilenmesi  248
IV. Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi  249
1. Yetki  249
2. Yetkiyi Belirlemede Ana Kıstas  250
3. Basın Suçlarında İstisna  251
4. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda İstisna  251
5. Çek Suçlarında İstisna  252
6. Çocuk Suçlarındaki İstisnalar  252
7. Milletvekili Suçlarındaki İstisna  252
8. Yedek Kıstaslar  252
a. Yakalanma Veya Tutuklanma Yeri  252
b. Şüpheli Veya Sanığın Yerleşim Yeri  253
c. Şüpheli Veya Sanığın Türkiye’de (En) Son Adresinin Bulunduğu Yer  253
d. İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer  253
9. Yabancı Memleketlerde İşlenen Suçlarda Yetki  253
10. Kovuşturmanın Aktarılması  253
11. Yabancı Ülkedeki Türk Diplomatlar  254
12. Nakil Vasıtalarında İşlenen Suçlar  254
13. Çevre Suçları  255
14. Bağlantılı Suçlarda Yetki  255
15. Yetkisizlik İddiasının Zamanı  255
16. Olumlu Veya Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı  256
17. Kanun Yolu  257
18. Yer Yönünden Yetkisiz Hakimin İşlemleri  257
19. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması  258
a. Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması Kavramları  258
b. Davanın Nakli Sebepleri: Hukuki ve Fiili Nedenler  259
c. Dava Nakli Kararını Veren Makam  259
d. Davanın Nakli Kararının Kesinliği  259
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TEHLİKE TEDBİRLERİ VE KORUMA TEDBİRLERİ
§ 8. TEHLİKE TEDBİRLERİ  261
I. Tehlike Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  261
1. Tehlike Tedbiri Kavramı  261
2. Koruma Tedbiri İle Önleme Tedbiri Arasındaki Farklar  261
II. İstihbarat Amaçlı Yetkiler  262
1. Milli İstihbarat Teşkilatının Görevleri  262
2. Milli İstihbarat Teşkilatının Yetkileri  263
a. İletişimin İstihbarat Amacı İle Denetlenmesi  263
b. 2014–6532 Sk İle Verilen Yeni İstihbarat Yetkileri  265
c. Tanıklık Yasağı  266
d. Bilgi Verme Yasağı  266
e. Silah Taşıma  266
f. Teçhizat Kullanımı  267
3. MİT Mensuplarının Korunması ve Yıllık İstihbarat Raporu  267
a. MİT Mensuplarının Sorumsuzluğu  267
b. Yalan Makinası Kullanma  267
c. MİT Mensuplarına Soruşturma İzni Verilmesi ve Yargılama (m 26)  267
d. MİT mensuplarının ve yakınlarının korunması  268
e. Görev Sırasında Verilen Zararın Tazmini  268
f. MİT Sırları İle İlgili Ceza Hükümleri  268
III. Ön Alan Araştırmaları  270
IV. Valinin Önleyici Yetkileri  272
V. Suç Önlemek Amacı İle İletişimin Denetlenmesi  274
1. Haberleşmenin Gizliliği  274
2. Suç Önleme Amaçlı İletişim Denetlemesine Tabi Suçlar  274
3. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Başvurulabilecek Aşama  276
4. Önleme Amaçlı İletişim Denetlenmesinde Nedenler  276
5. Suçu Önleme Bakımından Son Çare Olma Koşulu  276
6. Suç Önleme Denetlemesi Kararı  276
7. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesinde Süre  277
8. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gereken Hususlar  277
9. İletişimin Denetlemesi İşleminin Gerçekleştirilmesi  277
10. Tedbire Son Verilmesi  278
11. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı  278
12. Özel İş Yerlerindeki İletişim Denetleme  278
13. Ceza İnfaz Kurumunda İletişim Denetleme  278
14. Kayıp Çocuklara İlişkin Yetkiler  278
VI. Önleme Araması  279
1. Tehlikenin Önlenmesi  279
2. Hakim Kararı Veya Yazılı Emir  279
3. Önleme Araması Kararı İstemi: “Makul Sebep” Kavramı  280
4. Önleme Araması Kararı Veya Yazılı Emri  280
a. Önleme Araması Kararı  280
b. Mülki Amirin Yazılı Emri  280
5. Önleme Araması Kararına İtiraz Sorunu  281
6. Önleme Araması Kararının Kapsadığı Yerler  281
7. Önleme Araması Kararının Uygulanması  281
8. Önleme Araması Kararı Almadan Yapılabilen İşlemler  282
9. Arama Yönetmeliğinde Gösterilen İstisnalar  283
10. Yönetmelikle “Arama” Sayılmayan Denetlemeler  284
11. Kaçakçılığın Önlenmesi  285
12. İnfaz Kurumlarında Yapılan Önleme Kontrolleri  286
13. Okullarda Yapılan Önleme Kontrolleri  286
14. Memurlarla İlgili Özel Kontrol Durumları  287
15. Avukatın Üzerinde Yapılan Önleme Araması  287
16. Genel Arama–Taramalar  288
VII. Durdurma  288
1. Durdurma Kavramı  288
2. Durdurma ve Yakalama Farkı  289
3. Durdurmanın “Makul” Sebepleri  290
a. Suç Veya Kabahatin İşlenmesini Önleme  290
b. Yakalama Amaçlı Durdurma  291
c. Tehlikeyi Önleme Amaçlı Durdurma  291
d. Hakim Kararının Yerine Getirilmesi Amaçlı Durdurma  291
4. Durdurma Yetkisinin Kullanılması  291
VIII. Önleme Yakalaması ve Muhafaza Altına Alma  293
1. Toplum İçin Tehlike Teşkil Eden Hallerin Önlenmesi İçin Yakalama  293
2. Muhafaza Altına Alma, Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Yakalama ve İdari Gözetim  293
a. Muhafaza Altına Alma  293
b. İdari Gözetim  294
3. Polis Hukukunun Öngördüğü Yakalama Yetkileri  295
a. Durdurma Sonrası Tutma  295
b. PVSK 13 İle Düzenlenen Yakalama Türleri  296
c. Can Güvenliğini Tehlikeye Düşüreni Yakalama Yetkisi  296
d. Kolluğun Uzaklaştırma Yetkisi  297
e. Aile İçindeki Şiddet Tehlikesini Önleme Yetkisi  297
f. Emre Uymayanı Yakalama Yetkisi  297
g. Özel Güvenlik Görevlisinin Yakalama Yetkisi  297
4. Önleme Yakalamasından Sonra Hakimden Karar Alma Sorunu  298
5. Muhafaza Altına Alınan Kişinin Durumu  298
§ 9. KORUMA TEDBİRLERİ  299
I. Koruma Tedbirlerinin Muhakeme Hukuku Bakımından Görevi ve Türleri  299
II. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  300
1. Vasıta Oluş  300
2. Geçici Oluş  300
3. Koruma Tedbirinin Ön Şartları  301
a. Gecikmede Tehlike  301
b. Haklı Görünüş  302
c. Ölçülülük  302
§ 10. ADLİ YAKALAMA  304
I. Yakalama Kavramı  304
II. Adli Yakalama  305
1. Suçüstünde Yakalama ve Kolluk Gözaltısı  305
a. Özel Kişilerin Suçüstü Yakalama Yetkisi  307
b. Kimlik Tespiti Amacı İle Tutma  308
2. Tutuklama Yakalaması  308
3. Tutuklama Yasağı Bulunan Hallerdeki Yakalama  309
4. “Müzekkereli Yakalama  310
a. Yakalama Emri Üzerine Yakalama  310
b. Yakalama Emri Türleri  311
c. Gıyabi Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  312
d. Kesinleşmiş Hapis Cezasının İnfazı İçin Yakalama: Elegeçirme  312
e. Bilişim Sistemlerindeki Aranan Kişi Verilerine Dayanan Yakalama  313
III. Yakalamanın İcrası  314
1. Yakalama İşleminin Gerçekleştirilmesi  314
a. Yakalamanın Yeri ve Zamanı  314
b. Yakalama Sırasında Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi  314
c. Kişiye Yakalandığının Açıklanması  316
d. Yakalama Sebebinin Bildirilmesi  316
e. Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  317
f. Yakalama Tutanağı  319
2. Cumhuriyet Savcısına Bilgi Verme  319
3. Konsolosluğa, Kanunî Yakınlara Veya Belirlediği Kişiye Haber Verme  320
4. Yakalamanın “Şikayet Hakkı Olan İlgililere” Bildirilmesi  320
IV. Özellik Taşıyan Yakalanmalar  321
1. Diplomatlık Dokunulmazlığı  321
2. Milletvekili Dokunulmazlığı  321
3. Suça Sürüklenen Çocukların Yakalanması  321
4. Basın Yolu İle İşlenen Suçlar  322
5. Kamu Görevlilerinin Yakalanması  322
6. İade Yakalaması  322
7. Avukatların Yakalanması  322
8. Yakalama Dışında Hürriyet Kısıtlaması  323
V. Gözaltına Alma  323
1. Gözaltı Kararı  323
a. CMK 91/2 Uyarınca Verilen Gözaltı Kararı  323
b. CMK 91/4 Uyarınca Kolluk Amiri Tarafından Verilen Gözaltı Kararı  324
2. Gözaltı Süreleri  324
a. Bireysel Suçlardaki Gözaltı Süresi  325
c. CMK 91/4 Kolluk Gözaltı Süresi  326
d. Terörle Mücadele Kanunu Geçici Madde 19/1–c Gözaltı Süreleri  327
e. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişilerin Gözaltı Süresi  328
f. Gözaltı Süresinin Uzatılması  328
g. İade Yakalamasında Süre  329
3. Yakalamaya Karşı Sulh Ceza Hakimliğine CMK 91/5 Başvurusu  329
4. Gözaltı Birimine Getirme ve Yapılan İlk İşlemler  330
a. Gözaltı Birimi  330
b. Hakların Tekrar Bildirilmesi  330
c. Gözaltına Alma Kararı ve Nezarethaneye Kabul  330
d. Nezarethane Defterine Kayıt  331
e. Nezarethaneye Alınacak Kişinin Üstünün Aranması  331
f. Eşyanın Tutanağı ve Saklanması  332
5. Doktora Götürme  332
6. Müdafiin Nezarethaneye Gelmesi, Dosyayı İncelemesi ve Şüpheli İle Görüşmesi  332
a. Müdafiin Dosyayı İncelemesi  332
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüşmesi  333
7. Gözaltına Alınan Sanığın İfadesinin Alınması  333
8. Gözaltı Durumunun Sona Ermesi  333
9. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  334
VI. Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğine Çıkarılması  334
1. Sorgu  334
2. Yakalama Emri Üzerine Yakalanan Kişi Hakkında Verilen Karar  335
a. Yetkili Hakimin Yüze Karşı Veya SEGBİS Üzerinden Verdiği Karar  335
b. Yakalama Emri Üzerine, Yetkili Hakimin Verdiği Karara İtiraz ve Tutukluluk Durumunun İncelenmesi Sorunu  336
§ 11. ADLİ KONTROL VE TUTUKLAMA  336
I. Adli Kontrol  336
1. Adli Kontrol Kararı Türleri  336
a. Tutuklama Kararı Yerine Adli Kontrol  336
b. Tutuklama Yasağı Olan Hallerde Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  337
c. Tutukluluk Sürelerinin Dolması Nedeniyle Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  337
d. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uygulanan Adli Kontrol Tedbiri  338
2. Adli Kontrol Kararının Konusu Yükümlülükler  338
a. Yurt Dışına Çıkamamak  338
b. Hakim Tarafından Belirlenen Yerlere, Belirtilen Süreler İçinde Düzenli Olarak Başvurmak  340
c. Hakimin Belirttiği Merci Veya Kişilerin Çağrılarına ve Gerektiğinde Meslekî Uğraşlarına İlişkin Veya Eğitime Devam Konularındaki Kontrol Tedbirlerine Uymak  340
d. Taşıt Kullanma Yasağı ve Sürücü Belgesini Teslim Etme Yükümü  340
e. Tedavi Veya Muayene Olma Yükümü  340
f. Güvence Yatırma Yükümü  340
g. Mağdurun Haklarını Veya Nafaka Borcunu Önceden Ödetme  342
h. Silâh Bulunduramamak Veya Taşıyamamak  342
ı. Suç Mağdurunun Haklarını Güvence Altına Almak  342
i. Aile Yükümlülüklerini Yerine Getireceğine ve Adli Kararlar Gereğince Ödemeye Mahkûm Edildiği Nafakayı Düzenli Olarak Ödeyeceğine Dair Güvence Vermek  343
j. Konutunu Terk Etmemek  343
k. Belirli Bir Yerleşim Bölgesini Terk Etmemek  343
l. Belirlenen Yer Veya Bölgelere Gitmemek Ya Da Ancak Bazı Yerlere Gidebilmek  343
m. Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmamak  343
3. Adli Kontrol Kararının Verilmesi  343
4. Adli Kontrol Kararının Uygulanması  344
5. Adli Kontrol Tedbirini Kaldırma Kararı  344
II. Tutuklama  345
1. Tutuklama Hakkında Genel Bilgiler  345
2. Tutuklamanın Hukuki Niteliği  347
3. Tutuklamanın İhtiyarîliği  348
III. Tutuklama Kararı Verilmesinin Koşulları  348
1. “Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Deliller” Bulunması  349
2. Tutuklama Nedeni Bulunması  349
a. Tutuklama Nedenleri  349
b. Şüpheli Veya Sanığın Kaçması, Saklanması  349
c. Delil Karartma Kuvvetli Şüphesi  350
d. Tutuklama Nedeninin Var Sayılabileceği Suçlar  351
e. Tekrar Suç İşleme Tehlikesi Sorunu: “Önleme Tutuklaması”  351
3. Ölçülülük ve Adli Kontrol Uygulamasının Yetersiz Kalması  352
4. Tutuklama Yasağı Bulunmaması  353
a. Hapis Cezasının Üst Sınırı  353
b. Suça Sürüklenen Çocuklarda Tutuklama Yasağı  353
5. Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması  353
6. Diğer Koşullar  353
a. Muhakeme Şartı Gerçekleşmelidir  353
b. Muhakeme Ehliyetinin Bulunması Koşulu  354
c. Dava Kamu Davası Olmalıdır  354
IV. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi ve Tutuklama Kararının Muhtevası  354
1. Tutuklama Kararı Verilmesi İstemi  354
2. Tutuklama Kararının Verilmesi  355
3. Tutuklama Oturumu Öncesinde Müdafin Savunma Hazırlaması  356
4. Tutuklama Oturumu  357
5. Tutuklama Kararının İçeriği  358
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  358
7. Tutuklananın Yakınlarına Haber Verme  360
8. Tutuklama Kararına İtiraz  361
9. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  362
a. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Hukuki Sorumluluğu  362
b. Hukuka Aykırı Tutuklama Kararı Veren Hakimin Cezai Sorumluluğu  363
10. Özel Tutuklama Halleri  364
a. Özel Tutuklama Kavramı  364
b. Mal Beyanında Bulunmama  364
c. Duruşmanın Düzeninin Bozulması  364
d. Disiplin ve Zorlama Hapsi  365
e. İade Tutuklaması  365
V. Tutukluluğun Azami Süresi  366
1. Tutukluluk Süreleri  366
a. Ağır Cezalık Olmayan Suçlardaki Üst Süre  366
b. Ağır Cezalık Suçlardaki Üst Süre  366
c. Terörle Suçlarındaki Süre Uzaması İstisnası  367
2. Tutukluluk Süresinin Hesaplanması  367
3. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi ve Verilen Karar  369
a. İnceleme  369
b. Tutukluluk Durumunun Devamı Kararının Verilmesi  370
c. Tutuklu Şüphelinin Adli Kontrol Altına Alınması  371
VI. Tutuklunun Salıverilmesi  372
1. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  372
2. Tutuklunun Salıverilme İstemi  372
3. BAM Ve Yargıtay Tarafından Salıverilme  373
4. Sağlık Nedenlerinin Salıverme Sebebi Olup Olmadığı Sorunu  373
5. Salıverme Usulü  373
6. Tutuklama Kararı İle İlgili Geçici Düzenlemeler  374
7. Salıverilenin Yükümlülükleri  375
VI. Tutuklunun Tabi Olduğu Rejim  375
1. Taban Kurallar  375
2. İnfaz Kanunundaki Düzenleme  376
§ 12. ADLİ ARAMA  377
I. Adlî Arama  377
1. Aramanın İkincil Bir Tedbir Olması  377
2. Adlî Arama Kararı Verilmesinin Ön Şartı: Makul Şüphe  378
a. Aranan Kişi Veya Şeyin Bulunabileceği Hakkında Makul Şüphe Kavramı  378
c. Aranan Kişinin Orada Bulunduğunu Gösteren “Makul” Şüphe, Şüphelinin İşlediği Sanılan Suç Bakımından İse “Basit” Suç Şüphesi Söz Konusu Olur  378
d. İhbar, “Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüphe” Sayılabilir  380
e. Kolluğun Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Hususunda Makul Şüpheyi Takdir Etme Yetkisi  381
3. Şüpheli Veya Sanık İle İlgili Arama  381
4. Şüpheli Dışındaki Diğer Kişilerle İlgili Arama  382
5. Adli Aramanın Türleri  382
II. Diğer Kanunlardaki Arama ve Elkoyma Türleri  383
1. Orman Suçlarında Arama  383
2. Avukatın Bürosunda ve Konutunda Adli Arama  383
3. Vergi Hukukunda Arama ve Elkoyma  384
III. Arama Kararı Veya Emri  384
VI. Gece Yapılan Arama  388
V. Aramanın Yapılması  389
1. Aramada Hazır Bulunabilecekler  389
2. Aramada Belge İnceleme Yetkisinin Bulunmaması  390
3. Arama Sonunda Verilen Belge  390
§ 13. ELKOYMA VE MUHAFAZA ALTINA ALMA  391
I. Elkoyma  391
II. Muhafaza Altına Alma  392
III. Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılan İşlem  393
IV. Devlet Sırrı İçeren Belgenin İncelenmesi  393
V. Elkonulamayacak Mektup ve Belgeler  393
VI. Elkoyma Kararı ve Emri  394
1. Elkoyma Kararı  394
2. Elkoyma Emri  395
3. Elkoyma Emrinin Onaylanması  395
VII. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  395
1. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kavramı  395
a. Kazanç Müsaderesinin Tedbiri Olarak Elkoyma  395
b. Elkonabilecek ve Kayyım Atanabilecek Olan Taşınmazlar, Hak ve Alacaklar  396
2. Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararı Vermeden Önce Rapor Alma Yükümü  396
3. Hak ve Alacak Elkoymasına Konu Teşkil Edebilecek Olan Suçlar  396
4. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoymanın Şartları  397
5. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Kararının Uygulanması  398
6. Elkoyma Kararının Gereklerine Aykırılığın Yaptırımı  398
7. Birleşmiş Milletler Kararı Üzerine Malvarlığının Dondurulması  398
VIII. Postada Elkoyma  400
1. Haberleşmenin Gizliliği  400
2. Postada Elkoyma Hakkındaki Düzenlemeler ve Elkoyma Yetkisi  400
3. Elkoyma Konusu Gönderiler  400
4. Eşyayı Tetkik Yetkisi  400
5. İlgilisine Haber Verme  401
6. Postada Elkoyma Tedbirinin Sona Ermesi  401
IX. Elkonulan Eşyanın İadesi  401
X. Elkonulan Eşyanın Muhafazası  402
§ 14. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ  403
I. Kayyım Tayininin Koşulları  403
II. Karar Verme Yetkisi  403
III. Kayyım Tayini Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  403
IV. İtiraz  404
V. Kayyımın Ücreti  404
§ 15. BİLGİSAYARLARDA ARAMA  405
I. Bilgisayarda Arama Hakkında Genel Bilgiler  405
1. Bilgisayar Verisi  405
2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilgisayarlarda Arama  406
3. Siber Suç (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar) Sözleşmesindeki Düzenlemeler  408
4. Bilgisayarlardan Elektronik Delil Elde Etme Yöntemi  411
II. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar, Bilgisayar Programları ve Cep Telefonunda Arama Yapılması  412
1. Bilgisayarda Arama Yapmanın Koşulları  412
a. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunduğu İçin, Soruşturma Evresinin Başlamış Olması, Fakat Kovuşturmaya Geçilmemiş Olması Koşulu  412
b. En Son Çare Olma Koşulu  412
c. Hakim Kararı  412
2. Şüphelinin Kullandığı Bilgisayar ve Bilgisayar Programı İle Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapma Yöntemi  413
3. Bilgisayarın Hafızasındaki E–Mailler  414
4. Şüphelinin Cep Telefonunda Arama Yapılması  415
5. Özel Kişiler Tarafından Bilgisayarda İnceleme Yapılması Olasılığı  416
6. Karar Türleri  416
III. Bilgisayara Elkoyma ve Bilgisayarın Müsadere Edilmesi  416
IV. Bilgisayarda Yapılan Arama Sonunda Elde Edilen Verinin Delil Olma Özelliği  418
1. Sağlamlık Denetimi  418
2. Bilgisayar Verisinin Delil Olmasının 11 Koşulu  420
3. Türk Hukuku  421
§ 16. İNTERNETE ERİŞİMİN ENGELLEMESİ TEDBİRİ  421
I. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi Kararı  421
II. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde İçeriğinin Çıkarılması Veya Erişiminin Engellenmesi  422
III. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  423
IV. Özel Hayatın Gizliliği Nedeni İle İçeriğe Erişimin Engellenmesi  424
§ 17. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  424
I. İletişimin Adli Amaçla Denetlenmesi Kavramı  424
1. İletişimin Denetlenmesi Kararı Verilmesinin Koşulları  425
a. Ceza Soruşturmasının Başlaması Koşulu  425
b. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Koşulu  425
c. İletişim Denetlemenin İstisnai ve “Son Çare” Olarak Kullanılması Koşulu  427
d. Başka Kanunlarda Düzenlenen İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri  427
2. “İletişim” ve “Denetleme” Kavramları  428
a. “Genel Yetki” İle Cumhuriyet Savcısının Yaptığı Araştırma, İletişimin Denetlenmesi Kapsamına Girmez  428
b. Telekomünikasyon Yolu İle İletişim Kavramı  430
c. İletişimin Dinlenmesi  430
d. İletişimin Kayda Alınması  430
e. “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi”  431
f. İletişimin “Tespiti”  431
3. Mobil Telefonun Bulunduğu Yerin Tespiti  432
4. İletişimi Denetlenebilen ve Denetlenemeyen Kişiler  433
a. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Denetleme  433
b. İletişimi Denetlenebilen Kişiler  433
c. İletişimi Denetlenemeyen Kişiler  434
ca. Kendisinden Şüphelenilmeyen Kişi  434
cb. Müdafiin İletişiminin Denetlenmemesi Kuralı  435
cc. Tanıklıktan Çekinme Yetkisine Sahip Kişiler  435
cd. Hakim Veya Cumhuriyet Savcısının İletişiminin Denetlenmesi Sorunu  437
5. Dinleme, Kayda Alma ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Tedbirleri Uygulanabilen Katalog Suçlar  437
a. CMK 135/8 Listesinde Yer Alan Suçlar  437
b. Listede Yer Almayan Suçların Durumu  438
c. Listeden Çıkartılan, Sonra Tekrar Eklenen Suçların Durumu  439
6. “Kesintisiz” Denetleme Sorunu  440
7. İletişimin Denetlenmesi Kararının İçeriği, Denetlemenin Süresi ve Gizlilik  440
a. Hakim Kararının Veya Savcı Emrinin Muhtevası  440
b. Yetkili Yargılama Makamı  442
c. Gerekçe Gösterme Mecburiyeti  443
d. Sulh Ceza Hakiminin İletişimin Denetlenmesi Kararına İtiraz  443
e. Cumhuriyet Savcısının Emri İle Yapılan İletişim Denetleme  444
f. Kararın Dosyada Bulundurulması Mecburiyeti  445
g. Karar Alınmadan, Hat Sahibinin Rızası İle Yapılan İletişim Denetleme  445
h. Tedbirin Süresi  446
ı. Kararın Gizliliği  447
II. İletişimin Denetlenmesinden Elde Edilen Delillerin Niteliği  448
1. Denetlemeden Elde Edilen Delillerin Niteliği  448
2. Katalogda Yer Almayan Bir Suçta; Dinleme, Kayda Alma Sinyal Bilgisinin Değerlendirilmesi, Kanuna Aykırıdır; İletişimin Tespiti Yapılabilir.  450
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi  450
III. İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi  451
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemi  451
a. İletişimin Denetlenmesinin Gerçekleştirilmesi  451
b. Denetlemenin Yapılacağı Yer  451
2. Telekomünikasyon Hizmetlerini Veren Kurumların Durumu  452
3. Kayıtların Metin Haline Getirilmesi  452
IV. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Son Verilmesi ve Kayıtların İmha Edilmesi  452
V. İletişimi Denetlenen Kişiye Bilgi Verilmesi.  453
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Bilgiler  453
1. İletişimin Denetlenmesi Yöntemlerinden Tesadüfen Elde Edilen Delil, Sadece CMK 135/8 Kapsamındaki Suçlarda Kullanılabilir  453
2. Tesadüfen Elde Edilen Suç Şüphesinin, “Soruşturma Başlatmak İçin Kullanılması” Sorunu  454
§ 18. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  455
I. Gizli Soruşturmacı Kavramı  455
1. Gizli Soruşturmacı  455
2. Gizli Soruşturmacının Statüsü  456
3. X Muhbir  456
II. Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi  457
1. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebepleri Bulunması  457
2. Başka Surette Delil Elde Edilememesi  457
3. Hakim Kararı  457
4. Soruşturmacının Kimliğinin Değiştirilmesi  458
5. Gizli Soruşturmacının Araştırmakla Görevlendirilebileceği Suçlar  458
6. Kararın Verilmesi  459
7. Kararın Saklanması  459
III. Gizli Soruşturmacının Topladığı Deliller  459
1. Koruma Tedbiri Uygulama Yasağı  459
2. Soruşturmacının Suç İşlememesi Kuralı  460
3. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı İlkesi ve Tesadüfi Delil Yasağı  460
IV. Gizli Soruşturmacının Topladığı Delillerin Duruşmada İkame Edilmesi  460
§ 19. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  461
I. Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verilmesinin Koşulları  461
1. Soruşturma Başlatılması Mecburiyeti  462
2. Somut Delile Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması Koşulu  462
3. Başka Suretle Delil Elde Edilememesi Koşulu  462
4. Katalog Suçlar  463
II. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Verilmesi ve Uygulanması  464
1. Cumhuriyet Savcısının İstemi  464
2. Hakimin Kararının İçeriği  464
3. Süre  465
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararının Uygulanması  466
5. Delilin Soruşturmaya Bağlılığı Kuralı ve Tesadüfi Delil Sorunu  466
III. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtları  466
1. Karşılıklı Konuşmaların Gizlice Kayıt Edilmesi  466
2. Özel Kişilerin Yaptığı Video Kayıtları  467
3. Eşler Arasında Yapılan Gizli Band Kayıtları  468
4. Özel Kişinin Getirdiği Hukuka Aykırı Delile İlişkin Görüşümüz  468
5. Resmi Makamlar Tarafından Yapılan, Teknik Takip Dışındaki Gizli Kayıtlar  469
a. MOBESE Kameralarındakı Görüntüler  469
b. İfade Alma Kayıtları  469
c. Tutuklunun Bilgisi Olmadan Ses Veya Görüntüsünün Kaydedilmesi  470
6. İnsan Kulağı İle Yapılan Gizli Dinlemeden Veya Radyo İle Yapılan Konuşmaların Dinlenmesinden Elde Edilen Deliller  470
§ 20. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  471
I. Tazminat İstemi  471
1. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  471
2. Tazminat İsteme Hakkını Bildirme Mecburiyeti  471
3. Süre Koşulu  472
4. Başvurulacak Mahkeme  472
5. İstem Dilekçesi  473
6. İstemin Kabul Açısından Reddi  473
7. Tazminat İsteyemeyenler  473
II. Tazminat Davasının Konusu  474
1. Kanunda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalama ve Tutuklama  474
a. Yakalama  474
b. Tutuklama  475
c. Tutukluluğun Devamına Karar Verme  475
d. Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmama  477
e. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan Veya Hatırlatılan Haklarından Yararlanma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklama  477
f. Tutuklanan Kişinin Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmaması ve Makul Sürede Hakkında Verilmemesi  477
g. Yakalandıktan Veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Veya Beraat Kararı Verilmesi  478
h. Mahkum Olan Kişinin Gözaltı Veya Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması Veya Sadece Adli Para Cezasını Gerektiren Suçtan Dolayı Yakalanan Veya Tutuklanan Kişi  478
ı. Yakalama Veya Tutuklama Nedeninin Veya Suçlamanın Bildirilmemesi  479
i. Yakalandığı Veya Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi  479
2. Kanuna Aykırı Arama ve Elkoyma  479
III. Tazminat Muhakemesi  479
1. Dava Hakkı  479
2. İstemin Kabulü  480
3. İstemin Değerlendirilmesi  480
4. Mahkemenin Karar Verme Usulü  480
5. Maddi ve Manevi Tazminat, Avukatlık Ücreti  480
a. Maddi Tazminat  480
b. Manevi Tazminat  481
c. Avukatlık Ücreti  481
6. Kanunyolu: İstinaf  481
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  481
1. Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Geri Alma  481
2. Kamu Görevlisine Rücu  482
3. Müfteriye Rücu  482
§ 21. DELİLLER  482
I. İspat Kavramı ve Deliller  482
1. İspat Kavramı  482
a. İspat Açısından Delillerin Rolü  482
b. İspatın Nispiliği  484
c. Şüpheden Sanığın Faydalanması  485
2. İspat Konusu  486
a. İspat Edilmesi Gereken Olay  486
b. İspatına İhtiyaç Olmayan Hususlar ve İstisnaları  487
3. Kimin Neyi İspat Edeceği Meselesi  488
a. Mahkemenin Delilleri Kendiliğinden Araştırması Kuralı  488
b. İspat Külfeti  488
4. Delillerin Özellikleri  489
a. Delil Gerçek Olayı Temsil Edici Olmalıdır  489
b. Mantık Kurallarına Uygun Olmalıdır  489
c. Konu İle İlgili Olmalıdır  490
d. Delil Hukuka Uygun Olmalıdır  490
e. Deliller Müşterek Olmalıdır  491
f. Bilimsel Deliller  491
5. Delillerin Sınıflandırılması  492
II. Beyan Delili: Tanıklık  494
1. Tanık Beyanı  494
2. Tanığın Gelme Yükümü  495
3. Tanığın Hakları  496
4. Tanığın Zorla Getirilmesi  496
5. Tanıklıktan Çekinme  497
a. Kendisi ve Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme: “Nemo Tenetur” Kuralı  497
b. Akrabalık  498
c. Meslek Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  499
d. Devlet Sırrı İle İlgili Tanıklık  501
e. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi  501
f. Tanıklıktan Sebepsiz Çekinme  502
6. Tanığa Yemin Verilmesi  503
a. Yemin Verilmeyen Tanıklar  503
b. Tanığa Yemin Verilmesi  504
7. Tanıkların Dinlenmesi  506
8. Yüzleştirme  508
9. Tanık Dinlemede Görüntü ve Ses Kaydı (SEGBİS)  508
10. Tanığın Tekrar Dinlemesi  509
11. Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler  510
12. Tanığın Korunması  510
III. Belirti Delilleri  517
1. Belirti Kavramı  517
2. Belirti Delilinin Duruşmada İkamesi  519
IV. Belge Delilleri  519
1. Delil Olabilen Belgeler: Vesika, Senet, Belge  519
2. Belgenin Sağlamlığı  520
3. Yazılı Belge  520
4. Şekil Tesbit Eden Belge  521
5. Ses ve Görüntü Tesbit Eden Belge  521
6. Bilişim Verisi Şeklindeki Belgeler  522
7. Belge Delillerinin Duruşmada İkamesi  522
V. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delille İspat  522
1. Kanuna Aykırı Elde Edilen Delili Yasaklamanın Amacı  522
2. Terminoloji “Kanuna Aykırılık”, “Hukuka Aykırılık” ve “Hukuka Uygunluk”  523
3. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller Konusundaki Yerleşik Görüşler  524
a. “Hüküm Verirken Kullanılması Yasaklanan Deliller” Görüşü  525
aa. Konusu Bakımından Yasaklanmış Olan Deliller  525
ab. Özel Hayatın Korunması Amacı İle Yasaklanan Deliller  525
ac. Elde Edilmesinde Uygulanan Metod Dolasıyısle Yasaklanan Deliller  526
ad. “Korunan Hak ve Hukuki Menfaat” Görüşü  526
4. Yetki Sınırı Aşılarak Elde Edilen Delil  528
5. Adil Yargılama Hakkı ve Bunun Delil Elde Etme Yetkisi İle İlişkisi  528
6. Sanık Hakları Teorisi  529
7. İstisnai Hallerde Kullanılabilen Kanuna Aykırı Yöntemle Elde Edilen Deliller  530
8. Hukuka Uygun Olarak Elde Edilen Delilin, Başka Bir Davada Kullanılamaması Kuralı  531
9. Yabancı Ülkede Türk Kanunlarına Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Deliller Açısından İstisnalar  531
10. Delil Yasaklarının Uzak Etkileri Sorunu  532
11. Delilin Dosyadan Çıkartılması Sorunu  533
12. Kanaatimiz  534
VI. Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Edilen Delillere Örnekler  535
1. Kanuna Aykırı Olarak Durdurma  535
2. Arama ve Elkoyma İşlemindeki Kanuna Aykırılıklar  536
3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller  537
4. Yakalama İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar  538
a. Yakalanan Kişinin Haklarını Öğrenme Hakkı’nın İhlali  538
b. Yakalanan Kişinin Susma Hakkının İhlali  538
c. Yakalanan Kişinin İsnadı Öğrenme Hakkının İhlali  538
d. Yakalanan Kişinin Hakim Önüne Çıkarılma ve Sorguya Çekilme Hakkının İhlali.  539
5. İfade Alma İlgili Kurallara Aykırılık  539
a. İfade Alma Veya Sorgu Sırasında Müdafiin Hazır Bulunmaması  539
b. Müdafiin Şüpheli İle Görüştürülmemesi  539
c. “Yasak Sorgu Yöntemlerinin Uygulanmamasını Talep Etme” Hakkı  539
d. “İfade Alma Sayılmayan” Konuşmaların Akibeti  540
e. Hakların Kullandırılmamasının Sonucu  540
İKİNCİ KİTAP:
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İLK DERECE MUHAKEMESİ
§ 22. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  543
I. Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Morfolojik Prensipler  543
1. Organiklik Prensibi  543
a. Derece  543
b. Evre  544
c. Aşama  545
d. Bölüm  545
e. Hadise  545
2. Gelişme Prensibi  545
3. Uygunluk Prensibi  545
4. CMK’nın Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri  546
5. Bizim Kabul Ettiğimiz Muhakeme Şeması  546
a. Suça İlişkin Araştırma İşlemleri  546
b. Kısa Soruşturma  547
c. Ara Soruşturma (İddianamenin Kabul Veya İadesi Aşaması)  547
d. Kovuşturma Evresi  548
§ 23. SORUŞTURMA EVRESİ  549
I. Soruşturma Evresinin Organları  549
II. Soruşturma Evresinin Özellikleri  550
III. Suçun İşlendiğinden Bilgi Edinme  552
1. Suçun Öğrenilmesi ve Soruşturmaya Başlama  552
2. Araştırma Yaparak Kendiliğinden Öğrenme  552
3. Şikayet ve Benzeri Kurumlar  553
4. İhbar  553
5. Gizli Haber Verme  554
6. Suç Duyurucu Rapor  554
7. Şüpheli Ölümün İhbarı  554
8. Medya’nın Suç Haberi Toplaması ve Sanık Hakları  555
IV. Ceza Soruşturmasının Başlaması  556
1. Ceza Soruşturması  556
2. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)  557
3. Asıl Ceza Davasında Şüphenin Kuvvet Dereceleri  559
a. Makul Sebep ve Makul Şüphe Kavramları  559
b. Soruşturma Evresinin Başlaması “Suç İşlendiği İzlenimi Veren Hal”: Başlangıç Şüphesi  559
c. Kovuşturma Evresine Geçilmesi: Yeterli Şüphe  560
4. Tali Ceza Davalarındaki Şüphenin Kuvvet Dereceleri  560
V. Araştırma Mecburiyeti  561
1. Araştırma Mecburiyeti Kavramı  561
2. Adli Görevlerin Başlaması  562
VI. Adli Araştırmalar ve Koruma Tedbirleri  562
§ 24. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  563
I. Ceza Muhakemesi Şartı Kavramı  563
II. Ceza Muhakemesi Şart ve Engelleri  564
1. Şikayet Şartı  564
a. Şikayet Kavramı  564
b. Şikayetin Soruşturma Evresindeki Rolü  564
c. Şikayetin Gayesi  565
d. Şikayetin Belli Bir Formülü Yoktur  566
e. Fiil Şikayet Edilir  566
f. Yazılı Şekil Şartı  566
g. Failin Gösterilmesi Gerekmez; Şikayet Sirayet Eder  567
h. Şikayet Süresi  568
ı. Şikayet Hakkından Vazgeçme  569
i. Şikayetin Uzlaşma İle İlişkisi  571
j. Yabancı Devletin Şikayeti  571
2. Yazılı Başvuru Şartı  572
3. İstem (Talep) Şartı  574
4. Mütalaa Şartı  575
5. İzin Şartı  576
6. Kamu Yararı Şartı  577
7. Diplomatlık Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  577
8. Yasama Dokunulmazlığı  578
9. Kamu Görevlisi Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  580
a. Memur Dokunulmazlığı  580
b. Hakimlik Dokunulmazlığı  580
c. Savcılık Dokunulmazlığı  581
d. Avukatlık Dokunulmazlığı  581
e. Noterlik Dokunulmazlığı  581
f. Askerlik Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  581
g. Seçim Dokunulmazlığının Kalkması Şartı  582
h. Karşılıklılık Şartı  582
10. Şüphelinin Hayatta Olması Şartı  583
11. Sanığın Çocuk Veya Akıl Hastası Olmaması Şartı  583
12. Kabahatüstü (Suçüstü) Yakalanma Şartı  584
13. Ceza Muhakemesi Şartı Olarak Görev  584
14. “İddianamenin” ve “İddianamenin Kabulü Kararının” Hukuken Geçerli Olması Şartı  584
15. Uzlaşma Veya Önödeme Teklif Edilmesi Şartı  584
a. Uzlaşma Teklif Edilmesi  584
b. Önödeme Usulünün Denenmesi  585
16. Asıl Ceza Davasının Süresinde Açılması Şartı  585
17. Dava Zaman Aşımının Dolmuş Olmaması Şartı  585
18. Bekletici Meselenin Çözülmesi Şartı  586
19. Sanığın Türkiye’de Bulunması Şartı  586
20. Gaipliğin Kalkması Şartı  586
21. Durma Sebebinin Kalkması Şartı  586
22. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması Şartı  586
23. Yargı Bulunmaması Şartı (Ne Bis in Idem)  587
24. Yeni Delil Veya Yeni Olay Meydana Çıkması Şartı  587
25. Ceza Muhakemesi Şartı Sayılmayan Haller  587
§ 25. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ  588
I. Suçu Araştırma Yetkisi  588
1. Genel Yetki ve Özel Yetki  588
2. Doğrudan Araştırma ve Dolayısıyla Araştırma  588
3. Re’sen Delil Araştırma  589
II. İfade Alma Veya Sorgu İçin Çağrı, Zorla Getirme  589
1. İfadesi Alınacak Kişinin Davetiye İle Çağırılması  589
a. Davetler  589
b. Kolluğun Davet Etme Yetkisi  590
2. Zorla Getirme  591
a. Zorla Getirme Kişi Özgürlüğünü Kısıtlar  591
b. Şüphelinin Zorla Getirtilmesi  592
c. Sanığın Duruşma İçin Zorla Getirtilmesi  593
d. Tanığın Zorla Getirilmesi  593
e. Bilirkişinin Zorla Getirtilmesi  594
III. İfade Alma ve Sorgu.  594
1. “İfade Alma” ve “Sorgu” Kavramları  594
2. Yakaladıktan Sonra İfade Alma, Gözaltında Tutulan Şüphelinin Veya Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  595
a. Yakalama Sonrası İfade Alma  595
b. Gözaltına Alınan Şüphelinin İfadesinin Alınması  596
c. Serbest Olan Kişinin İfadesinin Alınması  596
3. İfade Alma Sayılan ve Sayılmayan Sorular  596
4. Kimlik Tespiti  598
5. Suçlamanın Bildirilmesi  599
6. Müdafi Seçme ve Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme, Hukuki Yardımdan Yararlanma Hakları ve Bunların Bildirilmesi  599
7. Hakların Bildirilmesi ve Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  600
a. Hakların Bildirilmesi  600
b. Hakları Kullanmaktan Vazgeçme Sorunu  601
8. Yakınlarına Haber Verme Mecburiyeti  602
9. Lehe Delil Toplanmasını İsteme Hakkı  602
10. Susma Hakkı  603
a. Susma Hakkı Pasif Haklardandır  603
b. Susma Hakkının Bilinip Bilinmemesi Sorunu  603
c. Susma Hakkı Bildirilmesinin İstisnası Yoktur  604
d. Bazı Tali Ceza Davalarında Susma Hakkı Bildirilmesi Gerekmez  604
e. Müdafiin İfade Alma Sırasındaki Konumu  604
11. İfadenin Sesli ve Görüntülü Olarak Kaydedilmesi Mecburiyeti (SEGBİS)  605
12. İfade Alma Veya Sorgu Oturumu  605
13. İfade Veya Sorgu Tutanağı  606
14. Şüphelinin Beyanının Özgür İradesine Dayanması  606
a. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  606
b. Kötü Davranma  607
c. İşkence  607
d. İlaç Verme  607
e. Yorma  607
f. Aldatma  607
g. Cebir Veya Tehditte Bulunma  607
h. Bazı Araçları Kullanma  607
ı. Kanuna Aykırı Yarar Vaat Etme  608
15. Yasak Usuller “Mutlak Delil Yasağı” Oluşturur  608
16. Kolluğun İkinci Kez İfade Alması Yasaktır  608
IV. Keşif  609
1. Keşif İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yapılır  609
2. Soruşturma Evresindeki “Teftiş” İle “Keşif” Farklı İşlemlerdir  609
3. Keşif Kararı ve Keşfin Yapılması  609
4. Keşifte Hazır Bulunabilenler  611
V. Yer Gösterme  611
1. Oluşumu  611
2. Kendisini Suçlamama Hakkı  612
3. Yer Göstermenin Yapılması  612
4. Hükümlü ve Tutukluya Yer Gösterme İşlemi Yaptırılması  613
VI. Teşhis  613
1. Kavram  613
2. Aleyhe Delil Verme Yasağı ve Sıraya Dizme Usulü  613
3. Resimden Teşhis  614
4. Müdafiin Konumu  615
a. Teşhiste Hakların Bildirilmesi  615
b. Duruşmada Yüzleştirme ve Teşhis Hakkında  615
5. Teşhiste Yapılan Hukuka Aykırılık Örnekleri  616
VII. Gözlem Altına Alınma  618
VIII. Beden Muayenesi  619
1. Beden Muayenesi Tedbirinin Amacı  619
2. Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  622
a. İç Beden Muayenesi  622
b. Karar Verme Yetkisi, Karara İtiraz ve Yasaklanan Deliller  622
c. Hakim Kararı Alınmasına Rağmen İlgilinin Muayeneye Rıza Göstermemesi  623
d. Sağlık İçin Zararlı Olmama Koşulu  625
e. İşlemi Yapabilen Kişiler  625
f. Cezanın Ağırlığı Koşulu  626
g. Şüphelinin Dış Beden Muayenesi  627
2. Alkol Muayenesi  627
3. Mağdur ve Diğer Kişilerin İç ve Dış Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  629
4. Çocuğun Soybağının Tespiti İçin Karar  630
5. Tanıklıktan Çekinme Sebepleri İle Muayeneden Veya Vücuttan Örnek Alınmasından Kaçınma  632
6. Kadının Muayenesi  633
7. Beden Muayenesi ve Aleyhe Delil Vermeye Zorlanamama Yasağı  633
IX. Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankaları  634
1. Moleküler Genetik İncelemelerin Taşıdığı Özellikler  634
2. Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Koşulları  635
3. Yargıtay Kararlarında Moleküler Genetik İncelemeler  640
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  642
5. DNA Veri Bankaları  645
6. DNA Veri Bankaları Konusunda Uluslararası Düzenlemeler  647
a. Avrupa Konseyi  647
b. Prüm Sözleşmesi  647
c. Mukayeseli Hukuktaki Diğer Düzenlemeler  648
7. DNA Verileri ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı  650
X. Fizik Kimliğin Tespiti  652
1. Kavram  652
2. Fizik Kimlik Bilgilerinin Yok Edilmesi  652
3. Teşhise Yarayan Kayıtlar  653
XI. Parmak izinin kayda alınması  653
1. Kavram  653
2. Parmak İzleri Kayıt Altına Alınabilen Kişiler  653
3. Sistemde Yer Alan Parmak İzi Kayıtlarının Kullanılması  655
4. Sisteme Kayıtlı Olan Parmak İzlerinin ve Fotoğrafların Silinmesi  655
5. Fotoğrafların Polis Hukukuna Göre Kayda Alınması  656
6. Polis Hukuku Amaçlı Kayıtlar İle Ceza Muhakemesi Amaçlı Kayıtlar Arasındaki Fark  656
XII. Ölünün Beden Muayenesi  657
1. Ölünün Kimliğini Belirleme  657
2. Otopsi  658
3. Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi  658
4. Zehirlenme Şüphesi  659
§ 26. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ  659
I. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  659
1. Soruşturmasının Sona Ermesi  659
2. Maddi Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  659
3. Hukuki Mesele Bakımından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  660
4. Takdirilik Sistemi Kapsamında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  660
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sonrasında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  660
6. Uzlaşma Gerçekleşince Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  660
7. Önödemedeki KYOK  660
8. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bildirilmesi  661
8. Kararın Kesin Hüküm Etkisi  661
II. “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” İtiraz  662
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  662
2. Suçtan Zarar Görenin İtiraz Yetkisi  663
3. Şüphelinin İtiraz Etme Yetkisi Sorunu  663
4. Şüphelinin Hukuki Konumu  664
5. İtiraz Yöntemi  664
6. İncelemenin Yapılması  664
7. Verilebilen Kararlar  665
8. Takdirilik Sistemi  665
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazın Sulh Ceza Hakimliğince İncelenmesi İle Sona Eren Muhakemenin Dirilmesi  666
10. Etkin Soruşturma Yapılmaması Üzerine Yeniden Soruşturma Açılması  666
11. Kamu Davası Açmak Üzere İddianame Düzenlenmesi  666
§ 27. KAMU DAVASININ AÇILMASI  666
I. Kamu Davası Kavramı ve Kamu Davası Açılmasındaki Sistemler  666
1. Kamu Davası  666
2. Kamu Davası Açmada Mecburilik ve Takdirilik Sistemleri  667
II. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  668
1. CMK 171/1 Kapsamında Savcının Takdir Yetkisi  668
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  668
a. CMK 171/2 Kapsamındaki Takdir Yetkisi  668
b. Yeterli Şüphenin Varlığı Koşulu  668
c. Uzlaşmanın Önceliği  669
d. CMK 171/3. Fıkradaki Diğer Koşullar  669
e. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz  669
f. Deneme Süresinde Verilen Kararlar  670
III. Kamu Davasının Mecburiliği Sistemi  670
1. Kamu Davası Açma Mecburiyeti  670
2. Araştırma Mecburiyeti  670
3. Mecburilik Sisteminin Uygulanma Koşulu  671
4. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesinin Yarar ve Zararları  672
5. Kamu Davasının Kendiliğindenliği ve Devamlılığı  672
IV. İddianamenin Düzenlenmesi ve Mahkemece İncelenmesi  672
1. Delillerin Yeterli Şüphe Oluşturması  672
2. Görevli ve Yetkili Mahkemeye Hitaben Düzenlenme  673
3. İddianamede Yer Alması Gereken Diğer Hususlar  673
4. Ara Soruşturma  673
V. İddianamenin İadesi  674
1. CMK 170. Maddeye Aykırı Olarak Düzenlenen İddianame Kavramı  674
2. Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Bir Delilin Toplanmamış Olması Kavramı  674
3. Önödeme Veya Uzlaşma Usulünün Uygulanmaması  674
a. Önödeme Uygulanmaması  674
b. Uzlaşma Teklif Edilmemesi  675
4. Yargıtay’ın İddianamenin İadesi İle İlgili Kararları  675
a. Tavsif Hatası  675
b. Sevk Maddesindeki Değişiklik İddianamenin İadesi Sebebi Değildir  676
c. Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması İade Nedeni Olmaz  676
d. Sağlık Raporu Alınmaması  676
e. İfade Almadan İddianame Düzenlenmesi Mümkündür  677
f. Görevsizlik Veya Yetkisizlik Nedeni İle İade Kararı Verilemez  678
g. Eksik Soruşturma İade Nedeni Değildir  679
h. Etkin Pişmanlık İşlemlerinin Yapılmaması İade Nedenidir  679
5. Otomatik Kabul  680
6. İade Sonrası Savcılık İşlemleri  680
7. İddianamenin İadesi Yolunun Kapanması  680
8. İddianamenin İadesi Kararına Karşı Kanun Yolu  680
VI. İddianamenin Kabulü Kararı; Kamu Davasının "Açılmış Olması".  681
1. Kamu Davasının Açılmış Olması  681
2. Kovuşturma İşlemleri  681
3. Kovuşturma Evresinin Özellikleri  682
a. Sözlülük  682
b. Açıklık  682
c. Bağlılık  683
d. Yüze Karşılık  683
4. Kovuşturma Evresinin Aşamaları  683
§ 28. DURUŞMA HAZIRLIĞI  683
I. Duruşma Gününün Belirlenmesi  683
II. Duruşmada Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  684
1. Çağrı Kavramı  684
2. Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Çağırılması  684
3. Duruşma İçin Zorla Getirme  684
4. Tutuklu Sanığın Duruşmaya Çağrılması  685
5. Çağrıyı Yapma Yetkisi Mahkemeye Aittir  685
6. Mahkemenin Re'sen Tanık Veya Bilirkişi Çağırma Yetkisi Düzenlenmemiştir  685
III. İddianamenin Tebliği  686
1. Kabul Edilen İddianamenin Tebliği  686
2. Taslak İddianamenin Tebliği Sorunu  686
3. Savunma Hazırlama Süresi  687
a. Koruyucu Süre  687
b. Süreye Uymamanın Yaptırımı  687
c. Savunmayı Hazırlamak İçin Verilen Sürenin, "Yeterli" Olması Gerekir  687
IV. Sanığın Tanık veya Bilirkişi Davet Ettirmek, Savunma Delili Toplanmasını İstemesi  688
1. Duruşma Hazırlığında Savunma  688
2. Duruşma Hazırlığının Delil Toplama Bölümü  688
3. Tanığın Duruşmaya Çağrılması  689
4. Bilirkişi Veya Uzmanın Davet Edilmesini İstemek  689
5. Sanığın Delil Toplanması İstemi Hakkında Verilen Karar  690
6. Cumhuriyet Savcısına Bildirim  690
7. Savunma Tanıklarının İddia Makamına Bildirilmesi  690
8. İddia Tanıklarının Savunma Makamına Bildirilmesi  690
V. Duruşma Hazırlığında İstinabe ve Keşif  690
1. İstinabe  690
2. Naiple Veya İstinabe Yoluyla Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi  692
a. Hastalık Veya Malüllük Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  692
b. Konutunun Yargı Çevresi Dışında Olması Nedeniyle Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleme  692
c. Davayı Gören Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Naiple Veya İstinabe Yoluyla Dinleyememesi  693
d. İstinabe Olunan Mahkemenin Büyükşehir Belediye Sınırı İçindeki İstinabeyi Yapma Mecburiyeti  693
e. Tutuklu Sanığın Durumu  693
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği Kullanılarak Tanık Veya Bilirkişi Dinlenmesi (SEGBİS)  694
4. Tanık Veya Bilirkişilerin Dinleneceği Günün Bildirilmesi  694
5. Duruşma Hazırlığında Yapılan Keşif ve Muayene  695
§ 29. DURUŞMANIN YAPISI  695
I. Duruşmanın Açıklığı  695
1. Muhakeme Hukuku İşlemlerinin Açıklığı  696
a. Gizli Yapılan İşlemler  696
b. Kimlik Bilgilerinin Gizliliği  697
2. Açıklığın Kaldırıldığı Haller  697
a. Duruşmanın Kapalı Yapılmasının Kararı  697
b. Kapalılık Kararının Gerekçesi  698
c. Kapalı Duruşmada Hazır Bulunma İzni  698
d. Zorunlu Kapalılık  698
e. Ses ve Görüntü Alıcı Alet Kullanma Yasağı  699
f. Duruşmanın Açıklığı İlkesinin İhlalinin Yaptırımı  699
3. Basın Özgürlüğü ve Aleniyet  700
a. Basın Özgürlüğünün Sınırları  700
b. Açık Duruşmanın İçeriğinin Yayımlanmasının Yasaklanabilmesi  701
II. Duruşmaya Ara Vermeme Kuralı  702
1. Duruşmanın Kesiksizliği  702
2. Duruşmaya Ara Verilebilen İstisnai Haller  702
3. Ara Verilmesini İsteme Hakkının Sanığa Bildirilmesi Mecburiyeti  703
4. Ek Savunma İçin Süre Verilmesi  703
III. Duruşmanın Düzeninin Sağlanması  704
1. Duruşmada Düzeni Sağlama Görevi  704
2. Salondan Çıkarma Yetkisi ve Disiplin Hapsi  704
3. Sanığın Dışarı Çıkarılması ve Duruşmanın Yokluğunda Sürdürülmesi  705
4. Duruşma Sırasında İşlenen Suç  705
IV. Duruşmada Hazır Bulunan Süjeler  706
1. Hakim  706
a. Hakimin Değişmemesi Kuralı  706
b. Mahkeme Başkanının Diğer Görevleri  707
ba. Şekil Bakımından İdare İşlemleri  707
bb. Sanığın Sorgusunu Yapmak  707
bc. Delillerin Ortaya Konmasını Yönetmek  707
2. Cumhuriyet Savcısı  708
a. Duruşma Savcısı  708
b. Birden Çok Savcı Veya Müdafi  709
3. Zabıt Katibi  709
4. Tercüman  710
a. Muhakemenin Dili  710
b. Tercümanın Görevlendirilmesi  710
c. Engelli Sanıkların Tercümanı  710
d. Tercümana Ödenen Ücret  710
e. Sanığın İstemi Üzerine Görevlendirilen Yardımcı Tercüman  711
f. Tercüman Listeleri  711
5. Müdafi  711
a. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunma Yükümü  711
b. "Duruşmaya Gelmeyerek Savunma" Girişimleri  712
c. Sanık Hazır Bulunmasa Da, Müdafii Hazır Bulunmaya Yetkilidir  712
d. Sanığın Temsil Edilmesi  712
6. Sanık  713
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması ve İstisnaları  713
aa. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Mecburiyeti  713
ab. Sanık Hakkında Zorla Getirme Kararı Verilmesi  713
ac. Sorgu Yapmadan Davanın Gıyapta Bitirilebileceği Haller  714
ad. Sanığın Duruşmanın Devamı Süresince Hazır Bulunması İçin Alınan Tedbirler (CMK 194/1)  714
ae. Davanın Sanığın Yokluğunda Bitirilebileceği Haller  715
af. Yoklukta Duruşma  715
ag. Sanığın Duruşma Salonundan Çıkarılması Kararı  715
b. Duruşmada Hazır Bulunmaktan Bağışık Tutulma  715
ba. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Temel İlkedir  715
bb. Müdafiin Yetkili Kılınmış Olması Gerekir  716
bc. Bağışık Tutulan Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu  716
bd. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği İle Sorgu  716
be. Tutuklu Sanıkların Durumu  717
bf. Yurt Dışında Bulunan Sanıkların Durumu  717
c. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmalarda Eski Hale Getirme  717
d. Sanığı Duruşmaya Getirmek İçin Yakalama Emri Verilmesi  718
§ 30. DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ  719
I. Duruşmanın Açılması ve Başlatılması  719
1. Duruşmanın Başında Yapılan İşlemler  719
a. Duruşmanın Açılması ve Bir Başka Güne Bırakılması  719
b. Duruşmanın Başlaması ve Yapılan İşlemler  719
c. Duruşmanın Açılması ve Duruşmanın Başlaması Arasındaki Fark  719
2. Tanıkların, Bilirkişilerin ve Uzmanın Yoklaması  720
3. Duruşmaya Başlama Kararı  720
4. İddianamenin Kabulü Kararının Okunması  721
5. Sanığın Kimliğinin Tespiti  721
6. Sanığa suçlamanın anlatılması  721
a. Sanığa iddianın anlatılması  721
b. İddianame Yerine Geçen Belge  722
c. Yetkisizlik Kararının Okunması  723
7. Önödemenin Veya Uzlaşmanın Hatırlatılması  723
8. İlk Talî Davaların Açılması  724
II. Duruşmada Yapılan Sorgu  724
1. Sorgunun Önemi  724
2. Sorgu Yöntemi  725
III. Delillerin Ortaya Konulması ve Delil İkamesi İsteminin Reddi  726
1. Delil İkamesi İsteminin Reddi  726
2. Delilin Ortaya Konmasının Reddi Kararının Gerekçesinin Yazılması Mecburiyeti  727
3. Delilin Ortaya Konmasından Vazgeçilmesi  727
4. Delil Veya Olayın Geç Bildirilmesi Ret Sebebi Olmaz  728
5. Mazeretsiz Gelmeyen Sanığın Yokluğunda Ortaya Konulan Deliller  728
IV. Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu  729
V. Esas Hakkında Mütalaalar  729
1. Soruşturma Evresinde Tarafların Görüşlerinin Alınması  729
2. Kovuşturma Evresinde Verilen Kararlar Öncesinde Görüş Alma  730
3. Esas Hakkındaki Mütalaa  730
4. Tartışmada Söz Alma Sırası  730
5. Tartışmanın İçeriği  731
6. Cevap Verme Hakkı  731
VI. Sanığın Son Söz Hakkı  731
VII. Hüküm Vermek İçin Müzakere  732
1. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Müzakeresi  732
2. Müzakerenin Yönetimi ve Oyların Toplanması  733
VIII. Kararlarda Oybirliği Veya Oy Çokluğu  734
1. Kararların Oylanması  734
2. Karşı Oy ve Gerekçesi  735
§ 31. HÜKÜM  735
I. Hüküm Kavramı  735
1. Hüküm Vermenin Kollektif Oluşu  735
2. Çelişme  736
3. Mütalaa Niteliğinde Hüküm  736
4. Karar Niteliğinde Hüküm  737
5. Kesin Hüküm  738
6. Hükmün Mecburiliği Meselesi  738
7. Karşı Görüş Bildirme İmkanının Verilmesi Mecburiyeti  739
II. Hükmün Unsurları  739
1. Maddi ve Hukuki Mesele  739
2. Hükmün “Sonuç” Kısmı  740
3. Gerekçeli Karar ve Kısa Karar  741
III. Gerekçe Kavramı; Hükmün Gerekçesi  742
1. Gerekçe Kavramı  742
a. Psikolojik Anlamdaki Hükmün Gerekçesi  742
b. Gerekçenin Yararları  742
c. Gerekçelerin Zararları  742
d. Yazılı Hukuk ve AİHM Kararlarındaki Durum  743
2. Gerekçede Bulunması Gereken Noktalar  743
3. Kararların Gerekçeli Olması  744
4. Hükmün Gerekçesi  745
a. Mahkumiyet Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar (CMK 230/1)  745
b. Beraat Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  745
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  745
IV. Hükmün Konusu  746
1. Yargılanacak Uyuşmazlığın Belirtilmesi  746
2. Fiili Nitelendirmede Mahkemenin Serbest Olması  746
3. Tavsif Değişikliği  747
a. Tavsif Nedeni İle Ek Savunma Verilmesi  747
b. Bildirimlerin Hem Sanığa, Hem de Müdafie Yapılması  749
V. Hakimin Kararını Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurunda Tartışılmış Delillere Dayandırma Mecburiyeti  750
1. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi  750
2. Sözlülük İlkesi  750
VI. Delillerin Hakimin Vicdani Kanaati İle Serbestçe Takdir Edilmesi  750
1. Vicdani Delil Sistemi  750
2. Delillerin Değerlendirilmesi (Takdiri)  751
a. Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi  751
b. Delillerin “Hukuka Uygunluk” Bakımından Değerlendirilmesi  751
3. Sübut Konusunda Hüküm Faaliyeti  752
4. Tecrübe Kaidesi İle İlgili Faaliyet  752
5. Karine  752
VII. Hüküm fıkrası  753
1. Hükmün "Türk Milleti Adına" Verilmesi  753
2. Hükmün Başında Yazılacak Noktalar  753
3. Hükmün Gerekçesinin En Geç Onbeş Gün İçinde Dava Dosyasına Konulması  754
4. Karar ve Hükümlerin Bunlara Katılan Hâkimler Tarafından İmzalanması  754
§ 32. HÜKÜM TÜRLERİ  754
I. Beraat Kararı  754
1. Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması  754
2. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması  755
3. Yüklenen Suç Açısından Failin Kast Veya Taksirinin Bulunmaması  755
4. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması  755
5. Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması  755
6. Derhal Beraat Kararı Verilebilen Durumlar  757
II. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  757
1. Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  757
a. Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı  758
b. Zorunluluk Hali, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, Hata  758
2. Etkin Pişmanlık, Şahsi Cezasızlık vb. Nedenlerle Verilen Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  758
III. Mahkumiyet Hükmü  759
IV. Güvenlik Tedbiri Hükmü  759
V. Davanın Reddi Kararı  761
1. Yargının Otoritesi  761
2. Ne Bis in Idem  761
3. Kesin Hüküm  762
4. Maddi Mesele Bakımından Kesin Hüküm  762
5. Ceza Mahkemesince Verilen ve Kesinleşen Hükmün Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlayıp Bağlamayacağı Konusu  762
VI. Düşme Kararı  763
1. Davayı Düşüren Sebepler  763
2. Düşme Kararının Verileceği Zaman  764
VII. Görevsizlik Kararı  764
VIII. Durma Kararı  765
IX. Yargılama Giderleri  766
1. Muhakemenin Gerektirdiği Giderler  766
2. Yargılama Giderleri Konusunda Karar Verilmesi  766
3. Cezaya Mahkumiyette Yargılama Giderleri  767
a. Sanığın Mahkum Olması  767
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazda Yargılama Giderleri  767
c. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde  767
d. Hüküm Kesinleşmeden Sanığın Ölmesi Halinde Yargılama Giderleri  768
e. Aynı Sanığın Birleştirilen Davalarında Yargılama Gideri  768
f. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama Gideri  768
4. Beraat Veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Yargılama Giderleri  768
5. Diğer Bazı Haller  768
6. Karşılıklı Hakaret Halinde Gider  769
7. Kanun Yolu Davasında Gider  769
8. Adli Tatil  770
X. Hükmün Açıklanması  771
1. Duruşmanın Sona Ermesi  771
a. Dar Manada Duruşmanın Sona Ermesi  771
b. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresinin Başlaması  771
c. Duruşmadan Sonuç Çıkarma Evresi İle Birlikte Geniş Manada Duruşmanın Sona Ermesi ve Hükmün Verilmesi  771
2. Hükmün Açıklanması (Tefhimi)  771
§ 33. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  772
I. Sanığın Rızasının Ceza Muhakemesinde Rol Oynadığı Haller  772
1. Kamu Davasının Mecburiliği Prensibinin Rızaya Dayalı İstisnaları  772
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Hukuki Niteliği  772
II. HAGB Kararı  773
1. HAGB Kararı Verilemeyen Haller  773
a. HAGB’nin Uzlaştırma ile İlişkisi  773
b. Devrim Kanunları ve Çek Kanunu  774
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Gözönünde Tutulması  774
2. HAGB Kararı Verilmesinin Önkoşulları  775
a. Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş ve Cezanın Belirlenmiş Olması Koşulu  775
b. Cezaya İlişkin Önkoşul  775
c. Sanığın Kabul Etmesi Koşulu  775
3. HAGB Kararı Verilmesinin Özel Koşulları  776
a. Sanığın Daha Önce “Kasıtlı” Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması  776
b. Mahkemece Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaata Varılması  776
c. Zararın Giderilmesi  776
d. Zararın Giderilememesi  777
4. HAGB Kararı Verilmesinin Sonuçları  777
a. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Doğurmaması  777
b. Denetimli Serbestlik Uygulama Mecburiyeti  777
c. Seçenek Yaptırımlara Çevirememe  778
d. Zamanaşımının Durması  778
e. HAGB Kararının Sisteme Kayıt Edilmesi  778
5. HAGB Kararına Karşı Kanun Yolu  778
a. İtiraz  778
b. İstinaf  779
c. Kanun Yararına Bozma  780
III. Denetimli Serbestlik Süresinde Veya Sürenin Sonunda Verilebilen Kararlar  781
1. Yükümlüklere Uyma Halinde Düşme Kararı Verilmesi  781
2. Yükümlülüklere Uymama Halinde Hükmün Açıklanması  781
3. Yeni Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulması  781
IV. Çocuk Ceza Hukukundaki HAGB  781
V. Kesinleşmiş Hükümlerde HAGB  781
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
§ 34. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  783
I. Gaiplerin Ceza Muhakemesindeki Durumu  783
1. Gaibin Tanımı  783
a. Bulunduğu Yer Bilinmeyen  783
b. Yurt Dışında Bulunup da Yetkili Mahkeme Önüne Getirilemeyen  783
c. Yetkili Mahkeme Önüne Getirilmesi Uygun Bulunmayan Kişi  783
2. Gaip Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilir  783
3. Gaip Hakkında Delil Toplama ve Koruma Tedbiri Uygulama  784
4. Naip Hakim ve İstinabe Olunan Mahkeme  784
5. Tutuklamama Güvencesi Belgesi  784
II. Kaçakların Yargılanması  785
1. Kaçak Tanımı  785
2. Kaçak Kararı Verilmesi  785
3. Kaçak Hakkında Yapılan Kovuşturma  786
4. Kaçak İçin Zorunlu Müdafi Görevlendirilmesi  786
5. Zorlama Amaçlı Elkoyma  786
a. Amaç  786
b. Ölçülülük  786
c. Kayyım Tayini  786
d. Zorlama Amaçlı Elkoyma Kararı Kapsamındaki Suçlar  787
e. El Koyma Kararının Uygulanması ve Kaldırılması  787
f. Kaçağın Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınlarına Yardım Kararı  787
g. Kanun Yolu  787
6. Kaçak Hakkında Yoklukta Tutuklama Kararı Verilebilmesi  788
§ 35. MÜSADERE MUHAKEMESİ  788
I. Suçta Kullanılan Veya Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesi  788
1. Kamu Davası Açılmaması, Esasla Birlikte Müsadere Kararı Verilmemesi  788
2. Müstakil Müsadere Davası Açabilenler  789
3. Müsadere Duruşması ve Karar  789
4. Müsadere Davasında Elkoyma  789
II. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi  790
III. Kanun Yolu  790
1. Müstakil Müsadere Kararına Karşı İstinaf  790
2. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesine İtiraz  791
§ 36. TÜZEL KİŞİNİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ  791
I. Tüzel Kişi Hakkında Yaptırım Uygulanması Sorunu  791
1. Ceza Sorumluluğunun Sübjektifliği  791
2. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  791
3. Ceza Sorumluluğu Bulunan Tüzel Kişiler  792
4. Tüzel Kişi İle Uzlaşma  792
5. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  793
II. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçların Muhakemesi  793
1. Tüzel Kişinin Organ Veya Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  793
2. Tüzel Kişinin Kamu Davasına Katılması  793
§ 37. UZLAŞTIRMA  793
I. Uzlaştırma ve Uyuşmazlığın Saptırılması  793
1. Uyuşmazlıkların Alternatif Yöntemlerle Halledilmesi  793
2. CMK’daki Uzlaştırma ve HMK’daki Arabuluculuk  794
II. Ceza Muhakemesi Kanunun Uzlaştırma Sistemi  795
1. Uzlaştırma, Yaptırım Benzeri Olan Bir Kurumdur  795
2. Şikayet Şartının Gerçekleşmesi Koşulu  796
3. Suça İlişkin Araştırma Yapılması ve Yeterli Şüphe  796
4. Uzlaştırma Teklifinin Yapılması  796
5. Şüphelinin Uzlaştırmadaki Hakları  797
6. Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaştırma  798
7. Mağdurun Uzlaştırmadaki Hakları  798
III. Uzlaşmaya Tabi Olan Suçlar  798
1. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar, Uzlaşmaya Tabidir  798
2. TCK’da Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  799
3. Çocuklar Bakımından Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  802
4. Özel Kanunlarda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar  804
IV. Uzlaştırmaya Tabi Olmayan Suçlar  805
1. Uzlaştırma Uygulanamayan Bağlantılı Suçlar  805
2. Uzlaştırma Uygulanamayan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  806
3. Uzlaştırma Uygulanamayan Önödemeye Tabi Suçlar  806
4. Uzlaştırma Uygulanamayan, Mağduru Kamu Tüzel Kişisi Olan Suçlar  806
V. Uzlaştırmacı Olabilenler: Avukat Veya Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı  806
1. Uzlaştırmacının Tarafsızlığı  806
2. Uzlaştırma Bürosunca Görevlendirilen Uzlaştırmacı Avukat.  807
3. Hukuk Öğrenimi Görmüş Kişiler Arasından Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi  808
VI. Uzlaştırma İşlemlerinin Yürüyüşü  808
3. Baro Tarafından Yapılması Gereken Hususlar  809
4. Uzlaştırmacıya Ödenen Ücret  809
5. Uzlaştırma İlkeleri  810
6. Süreler  810
7. Uzlaştırma Oturumu Öncesi Yapılan Hazırlık Evresi  810
VII. Uzlaştırma Müzakereleri Aşaması  811
1. Tanışma ve Uzlaştırmacının Giriş Konuşması  811
2. Bilgi Toplama Aşaması (Doğrudan Soru ve Çapraz Sorgu)  811
3. Halledilmesi Gereken Problemleri Sınırlama ve Daraltma Evresi  812
4. Ayrı Yerlerde Toplanma  812
5. Tarafların Tekliflerini Belirleme Evresi  812
6. Müzakere Aşaması  812
7. Uzlaştırma Sureti ve Edim  813
a. Uzlaştırma ve Edimin Belirlenmesi Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar  813
b. Edim  813
8. Raporun Düzenlenmesi Aşaması  813
9. Haricen Uzlaştırma  814
10. Edimin İfa Edilmesi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  814
11. Hukuk Davası Açmak İçin Zamanaşımı Sorunu  814
a. Uzlaşmama Durumunda Tazminat Davası Açma Sorunu  814
b. Uzlaşmaya Rağmen Edimin Yerine Getirilmemesi  814
c. Hukuk Davalarının Zamanaşımı  814
12. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  815
13. Çocuk Hukukundaki Uzlaştırma  816
ALTINCI BÖLÜM:
KANUN YOLLARI
§ 38. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI  817
I. Kanun Yolu Muhakemesinin Gayesi ve Görevi  817
1. Denetim Muhakemeleri ve Kanun Yolu Kavramı  817
2. Kanun Yolu Muhakemesinin Niteliği  818
3. Kanun Yoluna Başvurmak, Bir İnsan Hakkıdır  818
II. Kanun Yoluna Başvurabilenler  819
1. Şüpheli ve Sanığın Kanun Yolu Davası Açması  819
a. Serbest Olan Şüpheli Veya Sanığın Başvurusu  819
b. Tutuklunun Kanun Yoluna Başvurması  820
2. Avukatın Başvurma Hakkı  820
a. Müdafiin Kanun Yolu Başvurusu  820
b. Başvurunun Sanığın Açık Arzusuna Aykırı Olmaması Kuralı  821
c. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurmaması  821
d. Müdafiin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisinin Sona Ermesi  822
3. Yasal Temsilci ve Eşin Dava Hakkı  822
4. Medenî Bakımdan Sorumlunun ve Üçüncü Şahısların Kanun Yolu Davası  823
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  823
a. Kararı Veya Hükmü Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  823
b. Başka Mahkemenin Yargı Çevresindeki Cumhuriyet Savcısı  824
c. Cumhuriyet Savcısının Açtığı Kanun Yolu Davasının Lehe Veya Aleyhe Oluşu  824
6. Katılanın Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi  824
a. İlk Derece Muhakemesinde Katılan Sıfatını Almış Bulunanlar  824
b. Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Olanlar  825
7. Olağanüstü Kanun Yolu Davası Açabilenler  826
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  826
b. BAM Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı Davası Açabilenler  826
c. Kanun Yararına Bozma Davası Açabilenler  826
d. Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açabilenler  826
III. Kanun Yolu Dâvasının Açılması  826
1. Kanun Yolu Muhakemesinde İddia Hakkı  826
2. Karardan Önce Kanun Yolu Davası Açılamaz  827
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkının Öğretilmesi  827
4. Başvuru Süresi  827
5. İstek Koşulu  827
a. Yazılı Başvuru  827
b. Sözle Başvuru  828
c. İsteğin Koşulsuz Olması Şartı  828
d. Otomatik Açılma  828
6. Vazgeçme, Geri alma  829
a. Vazgeçme ve Geri Alma Farkı  829
b. Müdafiin Vazgeçmesi Veya Geri Alması, Vekaletname İbrazı  829
c. Küçükler ve Müdafiin Vazgeçme Veya Geri Alması  829
d. Cumhuriyet Savcısının Vazgeçme Veya Geri Alması  830
7. Kanun Yoluna Başvuru Harcı  830
8. Başvurulacak Makam  830
9. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Hata  830
10. Karardan Zarar Görmek Şartı  831
11. Davanın Kabulü Kararı  831
IV. Kanun Yolu Dâvasının Açılmasının Sonuçları  831
1. Kesinleşmenin Engellenmesi  832
a. Kesinleşmenin Engellenmesi ve Muhakemeye Devam Olunması  832
b. Ceza İnfazının Geri Bırakılması Veya Durması  832
c. Mahkûmiyet Dışındaki Kararların Yerine Getirilmesinin Mümkün Olması  833
2. Yargılamanın Üst Mahkemeye Devredilmesi  833
3. İncelemenin İstekle Bağlı Olması  833
4. Verilecek Kararın Kanun Yolu Dâvası Açmayanlara Tesir Etmemesi  833
5. Verilecek Kararın Kesin Olması  834
6. Aleyhe Değiştirmeme Mecburiyeti Doğması: Reformatio in Peius  834
a. Kavram  834
b. İtirazdaki Durum  835
c. İstinaf ve Yargılamanın Yenilenmesindeki Durum  835
d. Temyizdeki Durum  835
§ 39. İTİRAZ  836
I. İtiraz Yolunun Niteliği  836
1. İtirazın Olağan Kanun Yolu Oluşu  836
2. İtirazda Maddi Meselenin İncelenmesi  836
II. İtiraz Olunabilen ve İtiraz Olunamayan Kararlar  837
1. Kanunun İtirazı Kabul Ettiği Haller  837
a. Hâkimlik Makamı Kararları  837
b. İtiraz Olunabilen Mahkeme Kararları Kanunda Gösterilmiştir  837
c. Savcılık İşlemleri  837
2. İtiraz Olunamayan Kararlar  838
a. Mahkemenin Hüküm Şeklinde Verdiği Karar  838
b. Mahkemenin Ara Kararları  838
c. İtiraz Edilemeyen Hakimlik Kararları  838
d. Yargıtay Kararları  838
e. İtiraza Müsait Olmayan Kararlar  839
III. Tutuklama Kararına ve Yakalama Emrine İtiraz  839
1. Tutuklama Kararına İtiraz  839
a. Sulh Ceza Hakimliği Veya Mahkemece Verilen Tutuklama Kararı  839
b. Tutuklamama Kararına İtiraz Üzerine, Merci Tarafından Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  839
c. Tutuklu Şüphelinin Salıverilme İstemi Hakkında Verilen Karara İtiraz  840
2. Yakalama Emrine İtiraz  840
a. Soruşturma Evresinde Sulh Hakimi Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz  840
b. Kovuşturma Evresinde Mahkeme Tarafından Düzenlenen Yakalama Emrine İtiraz Sorunu  840
IV. İtiraz Yolunda Yargılama Makamı  841
1. İtiraz İçin Başvurulacak Makam  841
2. İtirazı İnceleyen Makam  841
a. Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına Yapılan İtirazlar  841
b. Sulh Ceza Hakimliğinin Tutuklamama Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Tutuklama Kararına İtiraz  842
c. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tarafından Verilen Kararlara Yapılacak İtirazların İncelenmesi  842
d. Ağır Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Tarafından Verilen Kararlara İtirazı İnceleyen Makam  842
e. Naip Hâkim Kararlarına Yapılan İtirazların İnceleyen Makam  842
f. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kararları İle Yargıtay Ceza Dairelerinin Esas Mahkeme Olarak Baktıkları Davalarda Verdikleri Kararlara Yapılan İtirazlar  842
g. Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  842
V. İtiraz Dâvasının Açılması ve Sonuçları  843
1. İddia Hakkı  843
2. İtiraz Süresi ve İtiraz Tali Davasının Açılması  843
3. Kararı Veren Makamın İtiraz Edilen Kendi Kararını Düzeltme Yetkisi  843
4. İtirazın Yerine Getirmeyi Engellememesi  844
5. İtiraz Tali Davasında Karşı Görüş Alınması  844
6. İtirazın İncelenmesi  844
7. İtiraz Üzerine Verilen Islah Kararı  845
8. İtiraz Üzerine Verilen Kararın Kesinliği; Kanun Yararına Bozma Yolu  845
§ 40. İSTİNAF  846
I. İstinaf Hakkında Genel Bilgiler  846
1. İstinafta Maddi ve Hukuki İnceleme Yapılması  846
2. İstinafın Leh ve Aleyhindeki Görüşler  847
3. CMK’nın Kabul Ettiği İstinaf Genişletilmiş Temyizdir  847
4. İstinafta Yargılama Makamı  847
5. İstinafta İddia Makamı  848
6. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu  848
II. İstinaf Edilebilen ve Edilemeyen Hükümler  848
1. İstinaf Edilebilen Hükümler  848
a. İlk Derece Mahkemelerinin Hükümleri  848
b. Hükme Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  849
c. Diğer Kanunlarda Temyiz Teriminin Kullanıldığı Haller  849
d. İstinaf Atlanarak Doğrudan Temyiz Davası Açılabilen Hal  849
2. İstinaf Edilemeyen Hüküm Veya Kararlar  849
a. 3000 TL Adli Para Cezasına Mahkumiyet Hükümleri  849
b. 500 Gün Adli Para Cezasına Kadar Beraat Hükümleri  850
c. Durma Kararı  850
d. Soruşturma Evresinde Verilen Kararlar  850
e. HAGB Kararının İstinaf ve Temyiz Edilmesi Sorunu  850
f. Kesin Olarak Verilen, İstinaf Edilemeyen Kararların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi  851
III. İstinaf Davasının Açılması  851
1. İstem Şartı  851
a. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  851
b. Otomatik İstinaf  851
2. Başvurulacak Mahkeme ve Süre Koşulu  852
a. İstinaf Süresi  852
b. Asliye Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi  852
c. İstinafta Eski Hale Getirme  852
3. Karardan Zarar Görme Koşulu  853
4. İstinaf Nedeni ve Gerekçe Gösterme Mecburiyeti Yoktur  853
a. Sanık İle Katılanın Başvuru Nedenlerini Göstermek Mecburiyeti Yoktur  853
b. Cumhuriyet Savcısının İstinaf Nedenlerini Gerekçeleri İle Birlikte Gösterme Mecburiyeti  855
c. İstinaf Nedenleri ile Gerekçelerinin Sonradan Bildirilmesi  855
5. İstinaf Davası Açabilenler  856
IV. İstinaf Davası Açılmasının Sonuçları  857
1. Hükmün Kesinleşmesinin Önlenmesi ve Esas Hakkındaki İncelemenin Üst Mahkeme Tarafından Yapılması  857
2. İlk Derece Mahkemesinin Hükmünün Gerekçesinin Açıklanması  857
3. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından İncelenmesi  858
a. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  858
b. İstinaf İsteminin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Reddedilmesine Karşı, Bölge Adliye Mahkemesinin Karar Vermesini İsteme  858
c. İstinaf İsteminin Kabul Edilmesi Halinde İstinaf Dilekçesinin Tebliği  859
d. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi  859
e. Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Sorunu  859
4. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevleri  860
5. BAM Tarafından Yapılan Ön İnceleme  860
a. Yer İtibarı İle Yetki Sorunu  861
b. BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  861
c. Ön İncelemede Verilen Kararlara Karşı İtiraz  861
6. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Dosya üzerinden Yaptığı Esas İncelemesi ve Kovuşturma  861
a. Dosya Üzerinden Verilen “İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  862
b. Dosya Üzerinden Verilen “Hukuka Aykırılık Giderilerek İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı”  862
c. İlk Derece Mahkemesinin Kararının Bozulması Kararı  863
d. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı  863
7. Duruşma Hazırlığı  864
a. Görev Sorunu  865
b. Delil İkamesinin Kapsamı Konusunda Geçici Bir Karar Verilmesi ve Duruşmada Ortaya Konacak Olan Delillerin Getirtilmesi  865
c. Raportör Üyenin İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilmesi  866
d. Yeni Olay ve Yeni Delil Araştırılması  867
e. Tanık ve Bilirkişilerin Çağırılması  867
f. Sanığın Çağırılması  867
g. Müdafiin Çağırılması  868
h. Duruşma Hazırlığında SEGBİS Yöntemiyle Tanık veya Bilirkişi Dinlenmesi  868
ı. Duruşma Gününün Saptanması  869
V. İstinaf Duruşması  870
1. İstinaf Duruşmasının Özellikleri  870
a. İstinafın İkinci Derece Olmasına Bağlı Özellikler  870
b. İstinaf Duruşması  870
2. İnceleme Raporu  871
a. İnceleme Raporu Hazırlamakla Görevlendirilen Üye  871
b. İnceleme Raporunun İçeriği ve Raporun Sunulması  871
c. İnceleme Raporunun Hukuki Niteliği  873
3. İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli Hükmünün Anlatılması  873
a. İlk Derece Mahkemesince Verilen Hükmün Anlatılması  873
b. Daha Önce Kesinleşmiş Olan Kararlar ile Yapılan Tespitlerin Bağlayıcılığı  874
4. Sanığın Sorgusu  875
5. İlk Derece Mahkemesinde İkame Edilen Delillerin Tutanaklarının Okunması  875
a. İstinaf Duruşmasında Belge Okuma İstisnalarının Genişletilmesinin Nedeni  875
b. İstinafta Maddi Gerçeğin Araştırılması Koşulu  876
c. İlk Derecede Düzenlenen Tanık Dinleme Tutanağı, Bilirkişi Raporu ve Yapılan Keşfin Tutanağının Okunması  877
d. İlk Muhakemede Yapılan Ses ve Görüntü Kayıtlarının Yazıya Dökülmüş Şeklinin İstinaf Duruşmasında Okunması  877
6. İstinaf Duruşmasında Delillerin Ortaya Konulması  877
7. İstinaf Duruşmasında Esas Hakkında Mütalaa  878
8. İstinaf Duruşmasının Tutanağı  878
VI. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar ve Yeni Hüküm  878
1. Bölge Adliye Mahkemesinin Esas Hakkında Verdiği Kararlar  878
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yaparak Verdiği Yeni Hüküm  878
3. Aleyhe Değiştirme Yasağı  879
4. Direnme Yasağı  879
5. Bölge Adliye Mahkemesinin Yeni Hükmüne Karşı Kanun Yolu  880
a. İstinaf Duruşmasında Kullanılabilen Hukuki Çare  880
b. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Karşı Olağan Kanun Yolu  880
c. Olağanüstü Kanun Yolu  880
§ 41. TEMYİZ  881
I. Temyiz Kanun Yolu Hakkında Genel Açıklamalar  881
1. Temyiz Kanun Yolunun Gayesi ve Görevi  881
2. Yargıtay  882
3. İçtihat Yaratma ve İçtihatları Birleştirme  882
4. Mukayeseli Hukuktaki Gelişmeler  883
II. Temyiz Nedeni  884
1. Temyiz Nedeninin Çeşitli Görünümleri  884
a. Temyiz Nedeni, Temyiz Sebebi ve Bozma Nedeni  884
b. Ultra Petita Kuralı  884
2. Temyiz Nedeni Olarak "Hukuka Aykırılık"  884
a. Terminoloji  884
b. Hukuki Meselenin İncelenmesi  885
c. Maddi Ceza Hukukuna Aykırılık, Muhakeme Hukukuna Aykırılık  885
3. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılığın Kapsamı  886
4. Hukuka Uygun Bir Şekilde Elde Edilmiş Delil  888
a. Delilin Kanuna Aykırı Olarak Veya Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edilmesi  888
b. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık  888
c. Suç Unsuru Olan Hukuka Aykırılık  889
5. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  889
6. Temyiz Nedeni Olan Hukuka Aykırılık Türleri  889
a. Yazılı Hukuka Aykırılık  889
b. Yazılı Olmayan Hukuka Aykırılıklar  890
c. İçtihadî Hukuka Aykırılıklar  890
d. İlmî Hukuka Aykırılıklar  890
e. Maruf ve Meşhur Olan Şahsî Bilgide Hatalar  890
f. Tecrübe Kaidesine Aykırılıklar  890
7. Bozma Sebebi Sayılmayan Temyiz Nedenleri  890
III. Temyiz Edilebilen Hüküm ve Kararlar  891
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hükmü  891
2. Bölge Adliye Mahkemesinin Hükmüne Esas Teşkil Eden Ara Kararlar  891
3. Tali Ceza Muhakemesinde Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Sorunu  892
4. Suçlunun İadesi Kararı  892
IV. Temyiz Edilemeyen Hükümler  892
1. İlk Derece Mahkemesinin CMK 223 Uyarınca Verdiği Hüküm  892
2. İstinaf İncelemesi Sırasında Verilen "İlk Derece Mahkemesinin Kararının Kaldırılması Kararı"  893
3. Temyiz Edilemeyen BAM Hükümleri  893
a. Bozma Kararı  893
b. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  893
c. Cezayı Artırmayan BAM Kararları  894
d. İki Yıl Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar ve Bunlara Bağlı Adli Para Cezalarına Dair BAM Kararları  894
e. Seçenek Yaptırımlara İlişkin BAM Kararları  894
f. Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlarda Verilen Hükümlere İlişkin BAM Kararları  894
g. Sadece Müsadereye İlişkin Olan Kararın İstinaf Başvurusunun Reddine Dair BAM Kararı  895
h. İstinaf Edilen Beraat Kararı Hakkında BAM Tarafından da Beraat Kararı Verilmesi ve İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı  895
ı. Davanın Düşmesine, Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, Güvenlik Tedbirine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Kararları İle İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Bu Tür Kararlar Veya İstinaf Başvurusunun Reddine Dair Kararlar  895
i. Yukarıdaki Bentlerde Yer Alan Sınırlar İçinde Kalmak Koşuluyla Aynı Hükümde, Cezalardan ve Kararlardan Birden Fazlasını İçeren Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  896
V. Temyiz Davasının Açılması ve BAM Tarafından Yapılan Kabul İncelemesi  896
1. Temyiz İstemi ve Süresi  896
a. Temyiz İstemi  896
b. Temyiz Süresi  897
c. Temyizde Eski Hale Getirme  898
2. Hükmün Kesinleşmesinin Engellenmesi  898
3. Temyiz Sebebinin Gösterilmesi Mecburiyeti  898
a. Temyiz Sebebi  898
b. Hukuki Meselenin Denetlenmesi  899
c. Temyizde Gerekçe Gösterme  900
4. Temyiz İsteminin BAM Tarafından Kabul Açısından İncelenmesi  901
a. Temyiz Süresinin Geçmesi  901
b. Temyiz Edilemeyecek Hüküm Olması  901
c. Temyiz Edenin Buna Hakkı Olmaması  901
d. Temyiz Gerekçesinin Gösterilmemesi  901
5. Kabul Açısından Ret Kararına Karşı Kanun Yolu  902
VI. BAM Tarafından Kabul Edilen Temyiz Davası Üzerine Yargıtay’da Yapılan İşlemler  902
1. Temyiz İstemini Kabule Şayan Bulan BAM Kararı  902
2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesi  903
3. Temyiz Davasının Kabule Şayan Olup Olmadığı Konusunda Yargıtay Kararı  904
4. Yargıtaydaki İnceleme  905
a. Dosya Üzerinden İnceleme  905
b. Duruşmalı İnceleme  905
c. Duruşmada Usul  905
5. Temyiz Muhakemesindeki İncelemenin Kapsamı  906
a. İstem Dışı İnceleme Yapılamaması  906
b. Maddi Ceza Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  908
c. Muhakeme Hukukundaki Aykırılığa Dayanan Temyiz İsteminde İncelenecek Hususlar  908
VII. Temyiz İncelemesinin Sonunda Verilen Kararlar  908
1. Temyiz İsteminin Esastan Reddi Kararı (Onama)  908
2. Bozma Kararı  909
a. Yargıtay Tarafından Verilen Hükmün Bozulması  909
b. Bozma Sebebi Olan ve Olmayan Hukuka Aykırılıkların İlamda Gösterilmesi  910
ba. Bozma Sebebi Olan Hukuka Aykırılıklar  910
bb. Hükme Tesirsiz Hukuka Aykırılıklar  910
bc. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar (Aleyhe Değiştirme Yasağı)  911
bd. Sadece Sanık Yararına Konulmuş Olan Normlara, Sanık Aleyhine Bozma Sonucu Doğurabilecek Aykırılıklar  911
be. Ayrı Bir Talî Dâva Açılması İle Giderilecek Aykırılıklar  912
c. Hükme Esas Teşkil Eden İşlemlerin Bozulması  912
d. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  912
3. Düşme Kararı  913
4. Yargıtayın İstisna Olarak Esas Hakkında Karar Vermesi: Islah Kararı  914
a. Genel Bilgiler  914
b. Beraat, Düşme, Sabit Cezaya Hükmetme Halleri  915
c. Cezanın En Alt Derecesinin Uygulanması Durumunda  915
d. Kanunun Madde Numarasının Yanlış Yazılması  915
e. Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun  915
f. Yaş Küçüklüğü  915
g. Cezada Artırım Veya İndirim Hatası  916
h. TCK 61’deki Sırada Hata  916
ı. Yargılama Gideri  916
5. Yargıtay Hükmünün Gönderileceği Makam  916
a. Onama ve Islah Hükümleri  916
b. Bozma Kararı  916
6. Yargıtay Hükmünün Açıklanması  917
VIII. Bozmadan Sonraki Derece  917
1. Bozma Kararına Direnme  917
a. Yargıtayın Bozma Kararına Karşı Direnme Hakkı  917
b. Uyma Veya Direnme Kararı Verme Duruşması  918
c. Direnme Kararını Temyiz Etme Yetkisi  919
2. Bozmaya Uyma  920
a. Bozmaya Uymadan Sonraki Muhakemenin Özellikleri  920
b. Serbestlik Kuralı  920
c. Serbestlik Kuralının İstisnaları  922
ca. Sadece Sanık Lehindeki Kanun Yolu Dâvası Üzerine Daha Ağır Ceza Verilmemesi  922
cb. Sanık Lehine Bozmadan Sonra Sonucun Ağırlatılamaması  922
cc. Sanık Aleyhine Temyiz Edilişte de Aleyhte Temyizin Çizdiği Tavanın Aşılamaması  922
cd. Cezanın Artırılamayacağı Hallerde Sadece Cezayı Artırmaya Yol Açacak Aykırılıklar  922
3. Uymadan Sonra Verilen Hükme Karşı Kanun Yolu  923
§ 42. KESİN HÜKMÜ ORTADAN KALDIRAN OLAĞANÜSTÜ YOLLAR  923
I. Kesin Hükmün Ortadan Kaldırılması  923
II. Muhakemenin Dirilmesi Yolu  925
§ 43. BAM VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ VE KARAR DÜZELTME  925
I. BAM Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  925
II. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi  926
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Konumu  926
2. Yargıtay Başsavcısının İtirazı Olağan Üstü Kanun Yoludur  926
3. Başsavcının İtirazı Davası Açılabilen Haller  927
4. Başsavcılığın İtirazı Davasının Açılması  928
a. Başsavcılığın İtiraznamesi  928
b. Süre  928
c. Yerine Getirmenin Geri Bırakılması  928
d. Başsavcının İtirazı Davasının Görülmesi  929
5. Verilen Kararlar  929
II. Karar Düzeltme  929
1. CMK 308/2’deki Karar Düzeltme  929
2. 5560 sK m. 8’deki Karar Düzeltme  929
§ 44. KANUN YARARINA BOZMA  930
I. Kanun Yararına Bozma Kavramı  930
1. İçtihat Birliğinin Sağlanması Sorunu  930
2. Kabahatlerde Kanun Yararına Bozma Uygulanması Sorunu  930
3. Kanun Yararına Bozma Yolunun Hukuki Niteliği  931
II. Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvuru Koşulları  931
1. Yargılama Makamı Kararı İstinaf Veya Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşmelidir  931
2. Bu Yol Sanık Aleyhine Sonuç Vermemelidir  932
III. Kanun Yararına Bozma Davasının Açılması  933
IV. Kanun Yararına Bozma Muhakemesi  933
V. Kesinleşen Kararın Bozulması  933
1. Davanın Esasını Çözmeyen Karar  934
2. Mahkumiyet Hükmünün Davanın Esasını Çözmeyen Yönüne İlişkin Bozma Kararı  934
3. Davanın Esasını Çözen ve Mahkumiyet Kararı Olmayan Hüküm  934
4. Hükümlünün Cezasının Kaldırılmasını Gerektiren Bozma Nedeni  934
a. Genel Olarak  934
b. Uyuşmazlığın Esasını Çözen Kararlar Açısından  935
c. Uyuşmazlığın Esasını Çözmeyen Kararlar Açısından  936
d. Bozmanın Aleyhe Sonuç Doğurmaması Meselesi  936
VI. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Başvurması  937
§ 45. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  937
I. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  937
1. Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri  937
a. Sahte Belge  937
b. Yalancı Tanık  938
c. Suçlu Hakim  938
d. Hukuk Mahkemesinin Hükmü  938
e. Yeni Delil Veya Yeni Olay  938
ea. Yeni Delil Veya Olayın Meydana Çıkması  938